Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o normativima i standardima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Vuković PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA  U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Predlažem da se uvrsti i dio koji govori o komunikacijsko informacijskim sustavom - korištenje aplikacija i povezivanje sa civilnim ordinacijama, ljekarnama i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA  U POGLEDU PROSTORA, OPREME I DJELATNIKA VOJNO ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 23. Predlaže se u članku 23. stavku 6. brisati: "knjiga prometa otrova". Sukladno Zakonu o ljekarništvu (NN 121/03, 142/06, 35/08, 117/08), ljekarnička djelatnost ne obuhvaća promet otrova. Prihvaćen Prihvaćen.