Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o tehničkim uvjetima za turističko vozilo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tina Dadić PRAVIILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA TURISTIČKO VOZILO Tko smije vršiti preinake na turističkim vozilima? Koliko često se smiju izvoditi preinake na turističkim vozilima? U kojem roku se moraju prijaviti izmjene na turističkon vozilu? Primljeno na znanje Temeljem članka 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), i članka 3. stavak (1) i članka 3., stavak (3), Pravilnika o ispitivanju vozila ("Narodne novine", broj 152/09 i 8/15) preinake se ne dijele s obzirom na to tko ih je izveo, a s obzirom na vrstu i razinu preinake se provjerava jesu li u skladu s odgovarajućim propisima i normama. Ako je preinakom došlo do izmjene vozila kojom se mijenja neka od važnijih tehničkih karakteristika odobrenog tipa ili kategorije vozila, ako se dodaju, mijenjaju ili uklanjaju pojedini dijelovi, sklopovi ili uređaji prema Katalogu promjena na vozilu koja podliježu ispitivanju, a koji je sastavni dio Pravilniku o ispitivanju vozila, tada je vozilo nužno podvrći ispitivanju prije puštanja u promet.