Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima,na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 EUROMAT PRAVILNIK U ime EUROMAT-a(European Gaming and Amusement Federation), najstarijeg saveza udruga za igre na sreću u Europi, smatramo da je nužno reagirati i izraziti mišljenje vezano uz predložene izmjene Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica. Bitno je naglasiti kako su igre na sreću u Europskoj uniji danas vrlo bitan faktor gospodarstva te kako je u samom sektoru zaposleno preko 250.000 ljudi diljem EU. Ovim putem izražavamo ozbiljnu zabrinutost radi predloženih izmjena i dopuna Pravilnika poglavito vezanih uz: 1. Distancu koja se uvodi između odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata, i objekata za priređivanje igara na sreću – automat klubova i casina. Svjesni učinaka koje igre na sreću mogu imati na ranjive skupine zalažemo se za postavljanje distance između točno određenih kategorija odgojno-obrazovnih ustanova, u kojima redovito borave ranjive skupine, ali, posebno ističemo, istu za sve tipove objekata za igre na sreću, „igračnica“. Stoga predlažemo da se distanca postavi za sve kategorije objekata za igre na sreću na istu udaljenost, 200m, kako bi se izbjegao nejednak i poseban tretman određenih kategorija objekata za igre na sreću. Vezano uz udaljenost između vjerskih objekata i objekata za igre na sreću moramo upozoriti kako ne postoje istraživanja koja podupiru ove mjere te kako iste nisu poduprte provjerenim dokazima i činjenicama. 2. Propuštanje odnosno izbacivanje mjere obavezne udaljenosti od 500 metara između objekata za igre na sreću – casina i automat klubova. Smatramo kako se tako nagle tržišne promjene nebi smjele uvoditi podzakonskim aktima budući da su priređivači niz godina vršili ulaganja na temelju posve drugačijeg zakonskog okvira i pravila igara na tržištu. Osim toga, vjerujemo kako će navedene mjere, suprotno očekivanju zakonodavca, a sukladno iskustvu struke, dovesti do još većih problema u društvu i po ranjive skupine. Naime, ovom mjerom omogućuje se mikrolokalizacija sadržaja igara na sreću i stvaraju se zone u kojima su igre na sreću preizražene i predostupne. S obzirom na navedeno pozivamo nadležne institucije da razmotre: 1. Usklađenje udaljenosti između točno određenih odgojno obrazovnih ustanova i svih kategorija objekata za igre na sreću. 2. Propuštanje navođenja udaljenosti između vjerskih objekata i objekata za igre na sreću budući da isti ne spadaju u istraživanjima provjerene i dokazima potvrđene ranjive i izložene skupine. 3. Zadržavanje postojeće mjere od 500m između automat klubova i casina kako bi se izbjeglo stvaranje „zona za igre na sreću“ te dijametralno suprotan, negativan, efekt od očekivanog - po društvo i posebice ranjive skupine. Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata i prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
2 Leo Perković PRAVILNIK Ne vidim smisao ograničavati udaljenost od vjerskih objekata na 500m.Ne treba ograničavati udaljenost od vjerskih objekata,možda maximalno 100 m, jer bi tim smanjili ionako malu raznovrsnost ponude turistima(ovako im nudimo sunce,more i zrak) naročito u manjim turističkim mjestima. Nije prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću
3 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK Temeljem odredbi čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) pravobraniteljica za djecu dostavlja mišljenje na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (dalje u tekstu. Nacrt). Ovaj Nacrt se najavio i doživljavamo ga kao odgovor Ministarstva financija (dalje u tekstu: Ministarstvo), između ostaloga, i na inicijativu pravobraniteljice za djecu, koja je prijašnjih godina tražila propisivanje restriktivnijih prostornih uvjeta za priređivanje igara na sreću. Nesporno je da važeći Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (dalje u tekstu: Pravilnik) u svojim odredbama propušta regulirati udaljenost casina i automat kluba od prostora u kojima organizirano borave djeca, ostavljajući tako prostor za njihovo otvaranje ne samo u blizini škola, već doslovno u školskim dvorištima. Stoga, izmjene koje predlaže Ministarstvo predstavljaju korak naprijed u odnosu na važeći propis pa s te strane njihov angažman pozdravljamo. Međutim, iako iz sadašnje perspektive predstavljaju poboljšanje, izmjene koje predlaže Ministarstvo u suštini predstavljaju vraćanje na raniji standard, koji je postojao do veljače 2012., a kada je Pravilnik propisivao 500 metara kao minimalnu udaljenost casina i automat klubova od odgojno obrazovnih objekata. Već tada je ured pravobraniteljice za djecu predlagao povećanje udaljenosti, smatrajući da je propisana udaljenost nedovoljna. Nelogično je zapravo da se u neposrednoj blizini škola (a smatramo da 500 m i 200 m to svakako jest) omogućava otvaranje casina, automat klubova i kladionica, dok se istodobno puno energije, vremena i novca ulaže u mjere i programe prevencije ovisnosti pa tako i ovisnosti o klađenju i kocki. Zabrinjavajuće je da je klađenje, unatoč zakonskoj zabrani, djeci u praksi ipak dostupno. Smatramo da je vrlo važno osvijestiti u društvu da djeca mogu postati ovisnici o kockanju i klađenju, što predstavlja ozbiljan zdravstveni, ali i društveni problem, a što opet zahtijeva punu pažnju roditelja, odgojno-obrazovnih i zdravstvenih institucija, kao i društva u cjelini. Stoga očekujemo da i propisi koji reguliraju ovo područje budu učinkoviti i fokusirani na najbolji interes djece. Držimo da efikasna zaštita djece od štetnog utjecaja igara na sreću, posebice kockanja i klađenja, treba polaziti od propisivanja restriktivnijih uvjeta za otvaranje prostora u kojima se igre na sreću priređuju, a što ujedno podrazumijeva ukidanje bilo kakvih iznimaka i ustupaka koji idu na korist priređivačima. S tim u vezi predlažemo: 1. Dopunu čl. 1., 3., 4. i 5. Nacrta, a koje se odnose na izmjenu i dopunu odredbi čl. 8., 28., 36. i 37. Pravilnika, na način da se propiše 1000 metara kao minimalna udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova za sve prostore u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubove i kladionice). 2. Dopunu čl. 1., 3., 4. i 5. Nacrta, a koje se odnose na izmjenu i dopunu odredbi čl. 8., 28., 36. i 37. Pravilnika, na način da se primjena odredbe o minimalnoj udaljenosti, osim na odgojno-obrazovne ustanove, proširi i na druga mjesta na kojima organizirano borave djeca: domove socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturne, zdravstvene, sportske i vjerske objekte; 3. Dopunu čl. 6. Nacrta, a koja se odnosi na izmjenu i dopunu odredbi čl. 39. Pravilnika na način da se, poput odredbe koja vrijedi za casina i automat klubove, suglasnost predstavnika stanara traži kao preduvjet i za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje uplatnog mjesta za primanje uplata klađenja. 4. Dopunu čl. 7. Nacrta na način da se u prijelaznim i završnim odredbama osiguraju mehanizmi primjene odredbe o minimalnoj udaljenosti od odgojno-obrazovnih i drugih mjesta na kojima organizirano borave djeca i za one prostore u kojima se igre na sreću priređuju otprije, a čime bi se prednost dala interesima djece, u odnosu na priređivače igara na sreću; Još jednom naglašavamo kako su kockanje i klađenje aktivnosti koje sa sobom nose rizik ovisnosti te niz negativnih posljedica na psiho-socijalni, obiteljski i društveni život čovjeka. Strahujemo da otvaranje kockarnica i kladionica „na svakom koraku“, a posebno u blizini mjesta u kojima djeca organizirano borave, kao i njihovo učestalo oglašavanje, djeci i mladima može prenijeti pogrešnu poruku i stvorit kod njih dojam da je kockanje i klađenje nešto što je „normalno“, uobičajeno, dobro i poželjno. A ono to svakako nije! Držimo da i nadležno Ministarstvo također mora poslati djeci i mladima poruku o štetnom utjecaju kockanja i klađenja, na način da u svojim daljnjim aktivnostima na dopuni Pravilnika, uvaži ove primjedbe i prijedloge pravobraniteljice za djecu. Djelomično prihvaćen Evaluacijom učinka propisa u praksi pokazalo se da prevenciji sudjelovanja djece u igrama na sreću znatnije pridonosi niz Pravilnikom propisanih mjera kojima se osigurava društveno odgovorno priređivanje (posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom, obaveza isticanja obavijesti o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina te obavijesti o mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem igrači mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću). Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice proglašene su novčarskim institucijama te su postali obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Sukladno iznesenom, razvidno je da navedene mjere zaštite i društveno odgovornog priređivanja kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara na sreću onemogućuju ulazak maloljetnicima u prostore u kojima se priređuju igre na sreću te imaju znatno veći utjecaj na sprječavanje sudjelovanja u igrama na sreću od propisivanja veće prostorne udaljenosti automat klubova i casina od obrazovnih ustanova. Prostorna ograničenja kao mjera reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti igara na sreću koriste zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Inicijativa za propisivanjem 1000 metara udaljenosti od navedenih ustanova i objekata djelomično je prihvaćena na način da se izmjenama i dopunama Pravilnika propisuje 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno- obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Također, odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost. Za razliku od automat klubova koji su prostori od najmanje 100 m2 i casina od najmanje 400 m2, uplatna mjesta za klađenje najčešće su propisane minimalne površine od 10 m2 i zbog niskih troškova otvaranja podložna fluktuacijama (u kratkim vremenskim razmacima otvaranje novih i zatvaranje postojećih). Stoga se smatra nepotrebnim povećavati složenost postupka otvaranja uplatnog mjesta za klađenje propisivanjem obveze dostavljanja suglasnosti stanara. U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti, novi prostorni uvjeti neće se primjenjivati na postojeće lokacije automat klubova, casina i kladionica. Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Ostali dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
4 Branka Nujić Živkovoć PRAVILNIK Smatram, ako se već mijenja ili nadopunjuje spomenuti pravilnik, treba razjasniti i eventualne nejasnoće, sto ovdje nije slucaj. Postoje brojne nedefinirane i nejasne a bitne stavke. Prvenstveno treba bitne pojmove jasno definirati: "odgojno-obrazovna ustanova" te pojam "vjerski objekti". Nadalje, ne vidim svrhu da casina i automat klubovi trebaju biti na udaljenosti od 500m od spomenutih objekata a kladionice su na udaljenosti od 200m, a svima nam je poznato da se i u vecini kladionicama nalaze odreden broj automata za igre na srecu. Sama cinjenica da maloljetnicima nije dozvoljen ulaz u kladionice, casina i automat klubove, smatram da se udaljenost od 500m koja se odnosi na casina i automt klubove, smanji na 200m, na taj nacin smo izjednacili kladionice sa casinima i automat klubova. Takoder predlazem da se jasno definira udaljenost izmedu pojedinih casina u automat klubova i to na 500m (kao sto je u prijasnjem pravilniku i bilo) jer će u protivnom nastati totalni kolaps na trzistu na kojega se ovaj pravilnik odnosi. Razumijem zabrinutost roditelja i predstavnika raznih udruga,vezano za sve priredivace igara na srecu, ali na tim istim roditeljima je da usmjere svoju djecu u onom smjeru kojega oni smatraju ispravnim a te iste roditelje pitam, jesu li svjesni koliko je ljudi direknto ili indirektno zaposleno na "trzistu igara na srecu", te koliko novaca od "priredivaca igara na srecu "ulazi" u proračun? Djelomično prihvaćen U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata i prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
5 Dubravko Buljubašić PRAVILNIK 1. Ne smije se raditi razlika između casina, automat klubova i kladionica odnosno aparata za igre na sreću bili oni u kladionicama ili u automat klubovima. Pravila moraju vrijediti ista za sve jer jednako loše utječu na ranjive skupine. Odredba o 500 m trebala bi vrijediti samo za škole koje pohađaju maloljetnici jer oni se probaju zaštititi kao ranjivija skupina a ne vrtićka skupina ili odrasli iz odgojno obrazovne ustanove pored casina, kladionica , automat klubova ili ugostiteljskih objekata sa kladomatima. 2. Trebalo bi se uvesti za početak barem tih minimalnih 500m između automat klubova kao mjera uređenja tržišta, jer svjedoci smo da određene tvrtke mahnito otvaraju gdje stignu ne uzimajući u obzir blizinu škola ili prigovore stanovnika. 3. Mahnito otvaranje na raznim neprikladnim lokacijama, a često i u neposrednoj blizini vlastitih objekata za priređivanje igara na sreću potječe od stranog kapitala upitnog porijekla, te takve firme često prijavljuju minimalnu ili nikakvu dobit, zatvaraju tvrtke pa ih otvaraju pod drugim imenom, te uz navodno nikakvu dobit i dalje otvaraju. Potrebno je pri davanju dozvola za nove lokacije propisati i uvid u registar stvarnih vlasnika jer strani kapital ulazi na tržište i može imati u posjedu više tvrtki koje posjeduju koncesiju. Djelomično prihvaćen U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata i prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
6 Hrvatska udruga za igre na sreću PRAVILNIK Metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata utvrđena je obveza zakonodavca koja se sastoji u činjenici da se svi propisi moraju pisati jasnim stilom, jednostavnim riječima te precizno i razvidno izraženim namjerama donositelja propisa, pri čemu nazivlje (terminologija) koje se koristi u propisima mora biti jasno, dosljedno, precizno i potrebno. Iz navedenih pravila proizlazi kako je obveza zakonodavca da se u propisu koristi precizan tj. određen ili bar odrediv izričaj (terminologija), čije pravne posljedice su nedvojbeno jasne. Također, utvrđeno je kako upotreba riječi (terminologije, izraza, pojmova i sl.) treba biti jedinstvena s već utvrđenim pravnim značenjem. Suprotno navedenom, donošenje propisa koji sadrže nedovoljno jasne odredbe ili koji sadrže nedovoljno definirane pojmove nužno dovodi do različitih tumačenja propisa od strane nadležnih provedbenih institucija i/ili adresata pojedinog propisa, do zauzimanja različitih stavova, a onda u konačnici i do pravne nesigurnosti. Slijedom navedenog, Hrvatska udruga za igre na sreću mišljenja je kako su upravo pojmovi „odgojno-obrazovna ustanova“ i „vjerski objekt“ koji se koriste na više mjesta u Pravilniku nedovoljno određeni te kao takvi podložni raznim, potencijalno preširokim tumačenjima koja će u praksi dovesti do nejedinstvene primjene Pravilnika na teritoriju RH, a onda i spominjane pravne nesigurnosti. Polazeći od načela društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, s naglaskom na zaštitu najranjivijih društvenih skupina (prvenstveno misleći na maloljetnike), činjenice nedovoljne određenosti korištene terminologije, a s ciljem jedinstvene primjene propisa i stvaranja jasnog okvira za obavljanje poslovne djelatnosti, naš je prijedlog da se nedovoljno određeni pojam „odgojno-obrazovna ustanova“ zamijeni pojmom „redovna osnovna i srednja škola“, a „vjerski objekt“ konstrukcijom „vjerski objekt u kojem se redovito okuplja veći broj ljudi s ciljem prisustvovanja redovitim vjerskim obredima poput crkvi, sinagoga, džamija“. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.
7 Ante Pletikosa PRAVILNIK Poštovani, kako kroz par mjeseci postajem roditelj i idem na radionice sa suprugom u zadnje vrijeme je sve više govora o otvaranju kladionica, automat klubova i casina pored škola, vrtića i crkava i da neće biti niti ova mizerna udaljenost od 500 m od jedne do druge kockarnice,kladionice. Država nam se pretvara u jednu veliku kockarnicu! U kojoj se država kocka sa životima kako mog djeteta tako i ostale mladeži!!! Nikako nam nije jasno kako je moguće da se uopće toliki broj istih uspio otvoriti u našoj maloj državi!? Kako među nama ima već postojećih roditelja koji su zgroženi istim spremni smo ukoliko se omogući otvaranje kockarnica,kladionica vrata do vrtića ili jednih do drugih i na javne prosvjede! Smatram da bi država trebala omogućiti djeci edukacije i usmjeriti ih pravim vrijednostima, a ne im poroke omogućiti lako dostupnima! Unaprijed zahvaljujem! Djelomično prihvaćen U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
8 Anđela Smolić PRAVILNIK Pošto sam baka 3 unuke školske dobi, vapimo za školskim igralištima, čitaonicama, igraonicama bilo kakve vrste gdje bi djeca mogla provoditi kvalitetno vrijeme u druženju i igri. Molimo Vas da nedopustite otvaranje kladionica, automat klubova pored škola,vrtića i crkava, jer djecu u toj najosjetljivijoj dobi treba usmjeravati ka pravim stvarima,a ne porocima koji u konačnici ostavljaju posljedice kako na njih same tako i na njihove obitelji,a i društvo u cjelini! Molim Vas da uvažite naše vapaje, a ne da gledate profite nekih firmi! Naša djeca su budućnost i molimo Vas da im osigurate što bolju i sigurniju budućnost! Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Djelatnost igara na sreću izvor je zabave koja zbog svoje specifičnosti zahtijeva priređivanje na društveno odgovoran način. Omogućiti igračima sudjelovanje u igri u sigurnom okruženju koje ih štiti od prekomjernog i kompulzivnog igranja jedan je od osnovnih imperativa propisa koji reguliraju priređivanje igara na sreću. Kako bi se dodatno osiguralo priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način i spriječilo širenje ove djelatnosti u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata izmjenama i dopunama Pravilnika uvode se nova prostorna ograničenja.
9 Zoran Zoričić PRAVILNIK U ime stručnog tima KLOK-a (Klub ovisnika o kockanju), s preko 12 godina iskustva rada s patološkim kockarima i njihovim obiteljima, pozdravljam i podržavam inicijativu Ministarstva financija o vraćanju odredbi iz 2010. godine u odnosu na aspekte minimalne udaljenosti, te reguliranju tržišta i s aspekta zaštite ranjivih skupina. Sagledavajući predložene izmjene i zakonska rješenja, želim naglasiti kako na temelju rada s hrvatskom populacijom ovisnika o kockanju, na razini posljedičnih problema, ne vidim značajniju razliku između težine posljedica casina i automat klubova u odnosu na kladionice. Iskustvo i situacija na terenu nam govori da u ovom trenutku nam se javlja tražeći pomoć najveći broj upravo ovisnika o kladionicama, što je posebno naglašeno u muškoj populaciji između 25-35 godina. Nije mi stoga jasna diferencijacija udaljenosti kroz zakonske prijedloge i rješenja između kladionica (200 metara) i casina i automat klubova (500 metara). Ukoliko ostaje prijedlog da se udaljenost mjeri od vrata do vrata, dakle isključuju školska dvorišta, onda bi zaista primjereno bilo odrediti udaljenost od 500 metara. Ukoliko bi mjerenje obuhvatalo i dvorišta odgojnih i obrazovnih ustanova, onda u obzir dolazi i predložena manja udaljenost (200 metara). Pomalo sam zbunjen zakonskim prijedlogom o uvrštenosti vjerskih ustanova s aspekta zaštite posebnih skupina. Ako štitimo djecu i mladež kao posebne skupine, onda bi dodatno trebalo definirati u okviru vjerskih ustanova samo one koje obavljaju djelatnost vjeronauka, i gdje se kontinuirano okupljaju mladi ljudi. Ne smatram opravdanim prijedlog udaljenosti od vjerskih objekata s aspekta zaštite osjećaja vjernika, pošto roditelji djece s problemom kockanja, ili bračni drugovi, osjećaju sličnu bol i prolaze istu kalvariju, bili vjernici ili ne. Smatramo i da udaljenost kladionica, casina ili automat klubova ne treba određivati u odnosu na vrtićke ustanove, pošto je ova populacija ipak izuzeta u toj dobi od problema. Možda će netko prigovoriti kako djeca uče na primjeru onoga što u djetinjstvu vide, i svakako je u pravu, ali, moramo paziti da "udaljavanjem" kladionica, automat klubova i casina od škola, vrtića, odgojnih domova, đačkih domova ne stvaramo pritisak na otvaranje tzv "grozdova" kladionica i lokala sa samoposlužnim terminalima u nekim stambenim četvrtima, što je i sada slučaj. Stoga u zakonskom rješenju za otvaranje u gradskim četvrtima treba tražiti suglasnost gradske četvrti i stanara ukoliko se objekt otvara u stambenoj zgradi! Svakako podržavam da udaljenost između automat klubova i casina (ali i kladionica) treba biti 500 metara.Mislim da je to od esencijalne važnosti! Igre na sreću su privredna aktivnost, koja donosi određene koristi zajednici, ali i štetu, te neminovno "ispljuvava" svoje žrtve.Stoga društvo ne bi smjelo dopustiti da isključivo tržište regulira ovu aktivnost, odnosno zakonskim rješenjima treba ograničiti štetu. Zakonska rješenja o otvaranju casina i automat klubova u visoko rangiranim hotelskim kućama podržavam, kao dio turističke ponude, uz sva važeća zakonska rješenja o minimalnoj udaljenosti, te zaštiti ranjivih skupina. Igre na sreću donose profit industriji igara na sreću, te popunjavaju proračun. S druge strane unose kaos i nesreću u živote mnogih obitelji i pojedinaca. I toga moramo biti svjesni, odnosno podijeliti odgovornost, i to svi akteri: država (ministarstvo financija kao regulator tržišta), industrija igara na sreću, ali i igrači. Svi trebaju pokazati veću odgovornost! Završavam svoj skromni doprinos ovoj raspravi zahvaljujem na pažnji i strpljenju. prof dr sc Zoran Zoričić Predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora i utemeljitelj Kluba ovisnika o kockanju Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja kao mjera reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti igara na sreću koriste zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost. Prema važećim odredbama navedenog Pravilnika, suglasnost stanara je jedan od uvjeta za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora na kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Za razliku od automat klubova koji su prostori od najmanje 100 m2 i casina od najmanje 400 m2, uplatna mjesta za klađenje najčešće su propisane minimalne površine od 10 m2 i zbog niskih troškova otvaranja podložna fluktuacijama (u kratkim vremenskim razmacima otvaranje novih i zatvaranje postojećih). Stoga se smatra nepotrebnim povećavati složenost postupka otvaranja uplatnog mjesta za klađenje propisivanjem obveze dostavljanja suglasnosti stanara. U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
10 Marija Friedrich PRAVILNIK 1. Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB–10), problem ovisnosti o klađenju, kockanju i općenito igrama na sreću prepoznat je kao poremećaj navika i impulsa (F 63.0) kao što su piromanija, kleptomanija, itd. Problem ovisnosti o kockanju, osim što je javno–zdravstveni problem, veliki je i socijalni problem koji ima sve kompleksnije implikacije na socijalno funkcioniranje pojedinaca i obitelji. Osim što izravno utječe na kockara, kockarsko ponašanje utječe i na njegovu socijalnu okolinu. Najčešće se radi o supruzi, djeci, roditeljima te prijateljima i kolegama. Posljedice variraju od zdravstvenih (glavobolja, gastrointestinalni problemi, astma, visoki krvni tlak.), preko ekonomskih (nezadovoljavajuća ekonomska situacija) do psihičkih (anksioznost, depresivnost, poremećaj spavanja) i socijalnih (učestalost konflikata, smanjenje socijalnih interakcija). Neka istraživanja su pokazala kako je i stopa pokušaja suicida tri puta veća nego u populaciji. Osim navedenih problema česti su i oblici zlostavljanja intimnog partnera. Jednakim su intenzitetom pogođena i djeca. Istraživanja pokazuju da su djeca iz takvih obitelji izloženija različitim oblicima nasilja te pokazuju negativne psihološke karakteristike (ljutnja, povrijeđenost, anksioznost, depresija.) kao i da ulaze skupinu rizičnih ponašanja (s posebnim naglaskom na različite ovisnosti). Podatci jednog centra za socijalni rad pokazuju da se svaki osmi brak razvodi zbog ovisnosti o klađenju. Sam razvod, kao psihološko–socijalno–ekonomska, ali i duhovna trauma, ostavlja trajne i višestruke posljedice na sve sudionike toga procesa, s posebnim naglaskom na djecu. Naravno da tada kladionice doprinose otvaranju radnih mjesta jer nam treba više liječnika, psihologa, dječjih psihologa, socijalnih radnika, asistenata u nastavi… S obzirom na znanstvena istraživanja koliko ovaj problem ovisnosti utječe na čitavu zajednicu, treba svakako ograničiti udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova pa i vjerskih na minimalno 500 m. Također treba od već postojećih lokaliteta igara na sreću zahtijevati da se usklade s odredbama ovog Pravilnika što se tiče udaljenosti, u razumnom roku od godine dana. Kao argument za tu udaljenost bi trebala biti i sljedeća činjenica: premda je klađenje zabranjeno maloljetnicima iskustvo sportskog klađenja ima čak 42% srednjoškolca. Pokazalo je istraživanje kockanja srednjoškolaca u četiri najveća hrvatska grada, 2013. g. Od čega se njih čak 19% na sportske rezultate kladi redovito, tj jednom tjedno ili češće. 2. Predlažem da se u zakon i pravilnik kojim se uređuje otvaranje i poslovanje objekata igara na sreću također unesu odredbe kojima se ograničavaju javna oglašavanja i reklame svih vrsta klađenja, kockarnica i automat klubova (po uzoru na Španjolsku). 3. Zatim, osim što su izuzete iz sustava PDV–a, sportske su kladionice među najvećim poreznim dužnicima (ova se dugovanja prvenstveno odnose na neplaćena mirovinska, zdravstvena i druga davanja). Zato predlažem da se odredi i stavak koji će ih obavezno oporezivati kao i obvezati da svoja dugovanja uredno i na vrijeme isplaćuju. 4. Također bi usporedno s ovim trebalo zakonskim mjerama onemogućiti zaduživanje kod kamatara. Naime gotovo četvrtina muškaraca koji posjećuju kladionice izjavilo je da bi vjerojatno tamo tražili nova sredstva. Jedan od načina bi bio da se uplate i isplate uvijek vrše preko računa. S poštovanjem, Marija Friedrich, bračno i obiteljsko savjetovalište Djelomično prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom da se izmjenama i dopunama Pravilnika propiše 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata, koje će se taksativno specificirati. U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti, novi prostorni uvjeti neće se primjenjivati na postojeće lokacije automat klubova, casina i kladionica. Člankom 67. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću propisano je da se oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i mladež, niti u tiskanom materijalu namijenjenom djeci i mladeži. Zakonitost poslovanja priređivača igara na sreću i redovito podmirivanje obveza s osnova plaćanja godišnjih i mjesečnih naknada od igara na sreću te ostalih poreznih i javnih davanja kontinuirano se prati i kontrolira u postupcima nadzora te mehanizmima propisanim Zakonom o igrama na sreću kao što su prekršajno kažnjavanje priređivača u slučaju neredovitog plaćanja mjesečne i godišnje naknade, naplata dugovanja s osnova poreznih i drugih javnih davanja putem garancije banke koju svaki priređivač dostavlja Ministarstvu financija prije početka priređivanja igara na sreću ili oduzimanje prava priređivanja zbog nepodmirivanja obveza u propisanom roku. Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Ostali dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
11 Ivan Bošnjak PRAVILNIK Ako kladionice mogu na 200 metara od škole otvoriti svoje poslovnice i unutar njih postaviti aparate za igre na sreću, onda ne vidim smisao da automat klub mora biti na 500 metara. Zakon bi trebao biti jednak za sve! Što se tiče udaljenosti između automat klubova mislim da bi trebalo zadržati postojećih 500 metara, u protivnom će doći do neravnopravne tržišne utakmice. Djelomično prihvaćen U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih ustanova uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
12 Saša Perković PRAVILNIK Nema nijedan razlog da postoji ograničenje od 500 m udaljenosti za vjerske objekte.Kako ćete u malom turističkom mjestu proširiti ponudu turistima ako moraju ići "preko magistrale".U kontinentalnom turizmu,koji je u povojima,treba pomoći u ranovrsnosti ponude ,a ne ograničavati.NE UVODITI UDALJENOST 500m OD VJERSKIH OBJEKATA.Možda maximalno 100-200 m Nije prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću.
13 Antonio Turkovic PRAVILNIK Predlažem da se u pravilniku ograniči udaljenost automat klubova, casina i kladionica na 200 metara od osnovnih i srednjih škola, dok za crkve ne bi trebala zakonski postojati nikakva udaljenost (0 metara). Odgojno-obrazovne ustanove trebalo bi definirati samo na osnovne i srednje škole, jer tamo se zapravo i javlja prvi doticaj mladih sa igrama na sreću. Na tržištu treba i mora vladati fer i korektna utakmica za svih. Nedopustivo je da automat klubovi prema novom primjeru pravilnika ne smiju otvoriti 500 metara od škole ili crkve, dok kladionice otvaraju na 200 metara (kladionice također u ponudi imaju aparate za igre na sreću, stoga taj prijedlog nije fer i pravedan prema ostalim sudionicima na tržištu) Udaljenost između automat klubova i konkurencije treba i MORA ostati minimalno 500 metara, kao u prethodnom pravilniku. Svaka izmjena zakona ili pravilnika pokrenula bi potpuni kolaps na tržištu, gdje bi rizične skupine bile još izloženije ogromnoj količini automat klubova u pojedinim kvartovima koji zadovoljavaju kriterije za otvaranje. Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih ustanova uvode se nova prostorna ograničenja. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
14 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK Hrvatska udruga priređivača igara na sreću(HUPIS) djeluje od 2006. godine i okuplja najveći broj priređivača u Republici Hrvatskoj. Osim toga, jedina je udruga iz regije koja je aktivna članica EUROMAT-a, najstarije udruge za igre na sreću na prostoru EU. Ovim putem naglašavamo kako Hrvatska udruga priređivača igara na sreću pozdravlja inicijativu Ministarstva financija o vraćanju odredbi iz 2010. godine u odnosu na aspekte minimalne udaljenosti, te reguliranju tržišta i s aspekta zaštite ranjivih skupina. Istovremeno, smatramo da je ovom pitanju potrebno pristupiti vrlo oprezno, vodeći se znanstvenim dokazima o rizičnim skupinama i imajući u vidu potencijalni utjecaj na cjelokupno društvo i tržište igara na sreću koje se ovim Pravilnikom nastoji urediti. Radi se o reguliranju industrije koja ima značajan ekonomski aspekt i neosporan utjecaj na proračun države, što putem poreznih i sličnih davanja, što putem koncesijskih naknada za priređivanje. Tako, ističemo, sektor igara na sreću danas zapošljava preko 6,3 tisuća osoba te doprinosi poračunu države sa više od 1,2 milijarde kuna godišnje sa osnova poreza i naknada. Hrvatska udruga priređivača igara na sreću(HUPIS) imajući na umu utjecaj igara na sreću na ranjive društvene skupine, cjelokupno društvo te postojeće regulirano tržiše igara na sreću u Republici Hrvatskoj predlaže: (1) Jasno definiranje odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i raznorodna tumačenja mjere u praksi. Predlažemo da mjera kao i u prethodnim zakonskim definicijama obuhvati redovne osnovne(5.-8. razred) i srednje škole, ali i đačke domove i domove za odgoj djece i mladeži(popravne domove). Predlažemo da udaljenost iznosi 200 metara za sve kategorije objekata za priređivanje igara na sreću – casina, automat klubova i kladionica, kako bi se izbjegao nejednak tretman ovim zakonodavnim okvirom i dodatni poremećaji na tržištu igara na sreću. (2) Predlažemo da se udaljenost od vjerskih objekata u potpunosti izbaci iz pravilnika budući da isti ne spadaju u istinski i dokazano ranjivu skupinu u kontekstu igara na sreću te budući da su vjerski objekti nejasno i suviše općenito definirani. Ako je intencija regulatora temeljem udaljenosti od vjerskih objekata zaštititi apstraktnu kategoriju vrijeđanja moralnih osjećaja vjernika, koji ne spadaju u ranjive skupine temeljem niti jednog istraživanja kao takvi, potrebno je jasno, koncizno i precizno definirati o kojim se to objektima radi, sukladno Ustavu i svim pozitivnopravnim Zakonskim i podzakonskim aktima. (3) Potrebno je zadržati postojeću odredbu da automat klubovi i casina ne mogu biti manje od 500 metara udaljeni jedni od drugih. Generiranje i grupiranje prodajnih mjesta priređivača doprinosi potencijalnoj društvenoj rizičnosti i štetnosti. Ovim zakonodavnim okvirom, odnosno propuštanjem navođenja mjere od 500 metara između casina i automat klubova, izazvat će se grozdovi lokala i pretjerano saturiranje ovakvih sadržaja. To posebice vrijedi, upozoravamo, za male i srednje sredine gdje priređivači neće imati opciju gdje otvoriti lokale nego u baš takvim zonama, za koje će i stanovnici i ranjive skupine nesumnjivo znati. Trenutačno važeća definicija o udaljenosti od 500 metara ipak donosi jedno rasplinuće i prirodnu raspodjelu takvog sadržaja. Slijedom navedenog opetovano upozoravamo na ukazane nelogičnosti te se zalažemo za dosljedno i nedvosmisleno provođenje intencija i mjera kojima se nastoje zaštititi ranjive skupine, a ne izazvati dodatne poremećaje i distorzije, i u društvu i na tržištu igara na sreću. (4) Svjesni činjenice kako je broj hotela sa 5 ili više zvjezdica u Hrvatskoj još uvijek prilično skroman predlažemo da se s ciljem povećanje turističke ponude i proširenja spektra usluga koje hoteli mogu ponuditi i objektima skupine „hoteli“ kategorije četiri ili više zvjezdica pruži mogućnost otvaranje i automat kluba i casina, sukladno svim drugim važećim propisima. Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih ustanova uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata i prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina. Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Ostali dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
15 Josip Vukoja PRAVILNIK Puno toga je krivo osmišljeno ovim zakonom. 1.Ako se želi smanjiti broj casina ili automat klubova trebala bi postojati neka odredba o minimalnoj udaljenosti između konturencije ( 500 m) kako bi se ogramičilo nova otvaranja 2.Udaljenost od škola svesti na max 200 m jer maloljetnicima je ulaz u casino ili automat klub zabranjen svakako 3.Od vjerskih ustanova nebi trebala biti nikakva udaljenost jer casino ili automat klub ne ugrožava niti jedno njihovo pravo 4.Turistička smo zemlja (ili to pokušavamo biti) a casino ili automat klubovi su dio turističke ponude (najbolji primjer je Las Vegas) Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
16 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK Tim znanstvenika s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se dugi niz godina bavi društvenim i kliničkim aspektima kockanja i ovisnosti o kockanju, pozdravlja inicijativu Ministarstva financija o vraćanju odredbi iz 2010. godine u odnosu na aspekte minimalne udaljenosti, te reguliranju tržišta i s aspekta zaštite ranjivih skupina. Istovremeno, smatramo da je ovom pitanju potrebno pristupiti sveobuhvatno, vodeći se znanstvenim dokazima o rizičnim skupinama, a kako bi se minimalizirale štetne psihosocijalne posljedice kockanja u našem društvu. Radi se o reguliranju industrije koja nema samo ekonomski, već značajan javno-zdravstveni aspekt, koji utječe na sve aspekte osobnog, obiteljskog, profesionalnog i društvenog funkcioniranja, a Hrvatska ima izuzetno visoku prevalenciju ovisnika o kockanju i mladih sa simptomima problematičnog kockanja u odnosu na druge zemlje zapadnog društva, a što se neposredno dovodi u vezu s nedovoljno kontroliranom dostupnosti i pristupačnosti rizičnih igara. Stoga se predlaže sveobuhvatni pristup reguliranja geovremenske dostupnosti visoko-adiktivnih igara kao što su klađenje, igre na automatima i igre u casinima, zbog čega se komentari neće pisati pojedinačno po člancima izmjena: (1) Uz odgojno-obrazovne ustanove kao što su vrtići, škole i učenički domovi, potrebno je uvrstiti druge socijalne, zdravstvene i pravosudne ustanove koje pružaju psihosocijalne intervencije i/ili smještaj istinski (dokazano) ranjivim skupinama za razvoj problema povezanih s kockanjem. To se prije svega odnosi na ustanove za djecu i mlade s problemima u ponašanju, ali i druge (centri za pružanje usluga u zajednici, odgojni domovi, odgojne ustanove, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ustanove za tretman ovisnika), potom psihijatrijske bolnice/psihijatrijski odjeli, te odgojni zavodi. (2) Ako je intencija regulatora temeljem udaljenosti od vjerskih objekata zaštititi apstraktnu kategoriju vrijeđanja moralnih osjećaja vjernika, tada je potrebno i nužno implementirati konkretne mjere kojima će se regulirati zaštita istinski i dokazano ranjivih skupina, navedeno u točci 1. (3) Potrebno je jasno definirati udaljenost od 200, odnosno 500 metara – zračnim putem, od posljednje točke objekta, do prve točke objekta. Škole primjerice imaju školska dvorišta, koja također predstavljaju teritorij škole, a udaljenost od ograda školskog dvorišta se mahom ne uzima kao udaljenosti od 200m prilikom otvaranja sportskih kladionica. Način mjerenja udaljenosti mora biti jasno i jednoznačno propisan. (4) Potrebno je zadržati postojeću odredbu da automat klubovi i casina ne mogu biti manje od 500 metara udaljeni jedni od drugih. Generiranje i grupiranje prodajnih mjesta priređivača doprinosi potencijalnoj društvenoj rizičnosti i štetnosti. (5) Nastavno na točku 4, potrebno je uvrstiti odredbu da sportske kladionice ne mogu biti udaljene 200 metara jedne od drugih. Svjedoci smo lančanih prodajnih mjesta u stambenim naseljima. (6) Za otvaranje sportskih kladionica, automat klubova ili casina u stambenim objektima treba biti potrebna dvotrećinska suglasnost vlasnika, odnosno stanara. Radi se proizvodima i uslugama zdravstveno rizičnog karaktera, zbog čega je potreban puno veći konsenzus stanara, a u slučaju automat klubova i casina, potrebno je implementirati i širi konsenzus lokalne zajednice. (7) Igre na samoposlužnim terminalima u kafićima (tzv. kladomatima) predstavljaju značajan rizik za djecu i mlade, što potvrđuju rezultati znanstvenih istraživanja u Hrvatskoj i klinički rad. U ovom području je odgovornost za provjeru punoljetnosti igrača prebačena na ugostitelja, što je neprihvatljivo s aspekta zaštite. Stoga je, kao minimalni aspekt zaštite, potrebno regulirati igranje na samoposlužnim terminalima registracijom kao i prilikom on-line igranja. A da je registracija podložna istim provjerama porezne uprave kao i registracija za on-line igranje. (8) Potrebno je ukinuti odredbu o postavljanju automata u prostore kladionica. To su proizvodi koji se u istim prostornim uvjetima ne bi trebali miješati. Igre na automatima ulaze u igre vrlo visokog rizika. (9) Potrebno je propisati odredbe da je i prilikom ulaska u automat klubove potrebna registracija i kontrola identiteta na ulazu, kao što je to slučaj za ulazak u casino. Automat klubovi nude sve igre kao i u casinu, samo u kompjuteriziranom modalitetu. Otvoren pristup automat klubovima također predstavlja značajan javno-zdravstveni rizik u hrvatskom kontekstu. Djelomično prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost. S obzirom da se zračna udaljenost između objekata utvrđuje geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova, kako provedba postupka otvaranja automat kluba, casina i uplatnog mjesta za klađenje ne bi stvarala nove administrativne obveze i troškove priređivačima, potrebno je zadržati postojeći način utvrđivanja udaljenosti pješačkim putem. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina. Vezano uz prijedlog utvrđivanje identiteta osoba koje ulaze u automat klubove napominjemo da su sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu, video-nadzor s unutarnjom i vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona) koje priređivaču omogućuju sprječavanje ulaska maloljetnim osobama u prostor automat kluba.Prema važećim odredbama navedenog Pravilnika, suglasnost stanara je jedan od uvjeta za izdavanje pozitivnog prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora na kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Za razliku od automat klubova koji su prostori od najmanje 100 m2 i casina od najmanje 400 m2, uplatna mjesta za klađenje najčešće su propisane minimalne površine od 10 m2 i zbog niskih troškova otvaranja podložna fluktuacijama (u kratkim vremenskim razmacima otvaranje novih i zatvaranje postojećih). Stoga se smatra nepotrebnih povećavati složenost postupka otvaranja uplatnog mjesta za klađenje propisivanjem obveze dostavljanja suglasnosti stanara.Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Ostali dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
17 Goran Cunjak PRAVILNIK Treba uzet puno toga u obzir, BDP nam puni samo jedna grana a to je Turizam, drugo smo sve uništili sa politikom! Igre na sreću godišnje uplate u proračun samo 13% manje od turizma!!! to znači da trebamo biti složni i dati svoj čvrsti stav u kreiranju pravilnika ( šta bi se desilo da taj priliv novca stane? a od njega pola ide upravo prosvjeti, sportu, crkvi, bolnicama ….) Po meni 500 m udaljenost između klubova, a 200 m samo od osnovnih i srednjih škola , za crkvu bi dao 0 m ili max 200 m!! ( oni i tako imaju previše Vatikanskim ugovorom ) Djelomično prihvaćen Pozitivan utjecaja djelatnosti igara na sreću na državni proračun mora pratiti i priređivanje ove specifične djelatnosti na društveno odgovoran način. Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
18 Dina Kurtagić PRAVILNIK Predlažem da se izmjeni čl.1.st2.,ukoliko se ukine minimalna udaljenost od 500 m između automat klubova ili casina to će dovesti do povećanja broja istih. Također vjerski objekti se ne bi trebali uzimati u obzir ili smanjiti udaljenost na 200 m,isto tako bi zakon trebao vrijediti jednako za sve,pod time mislim da ako je kladionicama dozvoljena udaljenost od 200 m od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata,ista bi se trebala primjeniti i na automat klubove. Djelomično prihvaćen U cilju priređivanja igara na sreću na društveno odgovoran način i sprječavanja njenog širenja u blizini odgojno-obrazovnih i vjerskih ustanova uvode se nova prostorna ograničenja. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
19 nikola morača PRAVILNIK Mislim da bi trebalo izmjeniti čl1.st2. Trebala bi biti neka minimalna udaljenost od 500m između automat klubova ili casina. Ako je cilj zakona uvesti nekakve regulative u tržište, izbacivanje minimalne udaljenosti svakako će samo pridonjeti rastu broja automat klubova. Vjerski objekti ne bi se trebali uzimati u obzir, ili eventualno smanjiti na 200m Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstva i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
20 Renato Železnjak PRAVILNIK Predlažem da se isplata financijskih dobitaka u igračnicama vrši isključivo preko banke, te da je priređivač dužan voditi vjerodostojnu evidenciju o isplaćenim dobicima, a s ciljem kako bi se spriječile moguće manipulacije vezane uz sudjelovanje maloljetnih osoba u igrama na sreću. Dodatno, predlažem centralizirano prikupljanje evidencije o isplaćenim nagradama, te mogućnost uvida u nju uredima socijalnih službi, a s ciljem provjere da li korisnici socijalne pomoći sudjeluju u igrama na sreću. Nije prihvaćen Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
21 Renato Železnjak PRAVILNIK Predlažem da se uvede odredba o roku valjanosti odobrenja za otvaranje ili preseljenje igračnice koja ima 3-godišnji rok valjanosti. Po isteku navedenog roka, priređivač je dužan ponovo ishoditi isto odobrenje u skladu sa aktualnim prostornim i tehničkim uvjetima, a s ciljem da nove zakonske promjene u Pravilniku s vremenom postanu obavezne za sve igračnice, neovisno o uvjetima koji su bili propisani kada je objekt po prvi puta otvoren. Nije prihvaćen Trgovačka društva koja priređuju igre na sreću odlukom Vlade Republike Hrvatske stekla su pravo priređivanja igara na sreću u trajanju od 15 godina. S obzirom na znatna financijska ulaganja koja zahtijeva otvaranje jednog automat kluba ili casina te s aspekta poštivanja načela pravne sigurnosti nije prihvatljivo da izdana odobrenja za otvaranje automat kluba ili casina traju kraće od trajanja stečenog prava priređivanja.
22 Veljko Bašić PRAVILNIK Predlažem da se uvede odredba po kojoj u sklopu igračnice ne mogu raditi terase gdje se poslužuju pića nakon ponoći, tj. radno vrijeme ugostiteljskog djela mora biti regulirano odvojeno od same igračnice koja može raditi 24 sata na dan. U dosadašnjoj praksi je slučaj da uz igračnicu koja radi na temelju dozvole rada od 24 sata na dan slobodno rade i terase na otvorenom koje su izvor buke u noćnim-jutarnjim satima. Nije prihvaćen Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Dostavljeni prijedlog sadržajno se ne odnosi na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nije obuhvaćen ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
23 Veljko Bašić PRAVILNIK Predlažem da se u stavku 1. članka 8. riječi: "Ministarstvu financija" zamijene sa: "nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave". (Obrazloženje: Smatramo izuzetno bitnim da JLS na čijem području priređivač namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub prije pokretanja postupka pred Ministarstvom financija i tijelima nadležnima za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta,daje svoje prethodno mišljenje je li na predmetnoj lokaciji s aspekta sigurnosti građana, društvenih i kulturoloških vrijednosti, običaja i normi ponašanja lokalne sredine te prostorno-planske dokumentacije, moguće otvoriti ili preseliti casino ili automat klub. Obzirom da JLS brine o zadovoljavanju potreba njenih građana kroz davanje tog mišljenja može najbolje izraziti stavove građana, ali i same JLS. Na taj način bi se izbjegla kasnija nezadovoljstva građana, ali i JLS-a jer do sada nisu imali nikakvu mogućnost izražavanja svog stava po tom pitanju koje je od velike važnosti kako za samu JLS tako i za kvalitetu života njenih građana.) Nije prihvaćen Člankom 9. stavak 1. točka 16. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16, 98/19) u djelokrugu rada Središnjeg ureda Porezne uprave je izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, dok je člankom 10. točkom 5.istog Zakona u djelokrugu rada Područnih ureda Porezne uprave nadzor nad priređivanjem igara na sreću. S obzirom na navedeno razvidno je da Pravilnikom nije moguće regulirati nadležnost drugih tijela za poslove u vezi s utvrđivanjem prostornih uvjeta za priređivanje igara na sreću. Djelatnost igara na sreću specifičan je izvor zabave koji zahtijeva priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način. S druge strane, priređivači igara na sreću za stečeno pravo priređivanja obveznici su plaćanja visokih iznosa godišnjih i mjesečnih naknada te se godišnjim poslovnim planovima obvezuju ispuniti pozitivne financijske učinke na državni proračun. Razvidno je stoga da propisi koji reguliraju područje igara na sreću moraju osigurati jednake uvjete obavljanja te djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske što nije moguće postići ukoliko će ti uvjeti poslovanja ovisiti o partikularnim preferencijama svake jedinice lokalne samouprave. Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
24 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK Potrebno je unijeti odredbu kojom bi se postojeći lokaliteti igara na sreću obuhvaćenih ovim Pravilnikom u prijelaznom roku od godine dana morali uskladiti s novim odredbama u smislu udaljenosti koje se ovim pravilnikom propisuju. Predlažem stoga novi članak 8., a sadašnji prijedlog članka 8. postaje članak 9. Prijedlog novog članka 8. glasi: "Casina, automat klubovi i uplatna mjesta kladionica koji su otvoreni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbom iz stavka 2. članka 1. ovoga Pravilnika u roku od godine dana od njegovog stupanja na snagu." Nije prihvaćen Odredbama Pravilnika ne može se zadirati u stečena prava priređivača igara na sreću. Naime, priređivači igara na sreću priređuju igre na sreću temeljem Zakona o igrama na sreću, dobivene odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju prava priređivanja igara na sreću, zaključenog ugovora o pravu priređivanja i odobrenja Ministarstva financija za svaku pojedinu lokaciju automat kluba, casina ili uplatnog mjesta kladionice. U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti Ministarstvo financija nije u mogućnosti propisati odredbe koje bi retroaktivno regulirale prostorne uvjete za otvaranje automat klubova, casina i uplatnih mjesta kladionica.
25 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 1. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 1. Nacrta, a koji se odnosi na čl. 8. Pravilnika na način da se propiše 1000 metara kao minimalna udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova za sve prostore u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubove i kladionice) te da se primjena te odredbe o minimalnoj udaljenosti, osim na odgojno-obrazovne ustanove, proširi i na druga mjesta na kojima organizirano borave djeca: domove socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturne, zdravstvene, sportske i vjerske objekte. Djelomično prihvaćen Evaluacijom učinka propisa u praksi pokazalo se da prevenciji sudjelovanja djece u igrama na sreću znatnije pridonosi niz Pravilnikom propisanih mjera kojima se osigurava društveno odgovorno priređivanje (posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom, obaveza isticanja obavijest o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina te obavijesti mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem igrači mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću). Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice proglašene su novčarskim institucijama te su postali obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Sukladno iznesenom, razvidno je da navedene mjere zaštite i društveno odgovornog priređivanja kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara na sreću onemogućuju ulazak maloljetnicima u prostore u kojima se priređuju igre na sreću te imaju znatno veći utjecaj na sprječavanje sudjelovanja u igrama na sreću od propisivanja veće prostorne udaljenosti automat klubova i casina od obrazovnih ustanova. Inicijativa za propisivanjem 1000 metara udaljenosti od navedenih ustanova i objekata djelomično je prihvaćena na način da se izmjenama i dopunama Pravilnika propisuje 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Također, odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
26 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Predlažemo zadržavanje odredbe st.4. važećeg Pravilnika koja glasi: "Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju u kojoj se igre na sreću priređuju neprekidno u posljednje tri (3) godine, a u istom prostoru nastavlja s priređivanjem igara na sreću isti ili drugi priređivač, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka. Rok od tri godine računa se od dana potpisivanja ugovora ili izdavanja odobrenja za otvaranje casina ili automat kluba na predmetnoj lokaciji." Navedena odredba pokazala se vrlo korisnom u praksi, a posebice iz razloga što bi svakom trebalo biti u interesu zadržavanje postojeće lokacije umjesto otvaranja novih lokacija. Nije prihvaćen Navedena odredba omogućavala je da nakon prestanka rada određenog automat kluba/casina koji je radio neprekidno minimalno tri godine, isti ili drugi priređivač može nastaviti s radom na toj lokaciji bez obveze ponovnog utvrđivanja 500m propisane minimalne udaljenosti između automat klubova/casina, brisanjem odredbe onemogućuje se derogiranje navedenih prostornih ograničenja
27 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. ad st.5.: Vezano uz dostavu dodatne dokumentacije, posebice dokumentacije o ugovaranju izvedbe projekta sustava tehničke zaštite ili druge dokumentacije koja dokazuje građevinsko uređenje i tehničku pripremu poslovnog prostora za priređivanje igara na sreću u casinima ili na automatima, smatramo da je isto nepotrebno budući se time ulazi u područje nadzora ostalih tijela (npr. MUP). Nije prihvaćen U cilju dokazivanja vjerodostojnosti namjere priređivača da otvori automat klub/casino detaljno se specificira dokumentacija potrebna za dobivanje prethodnog mišljenja za otvaranje ili preseljenje automat kluba/casina kako bi se reducirala uočena tendencija podnošenja zahtjeva bez stvarne namjere realizacije investicije
28 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. ad st.3. t.1.: U odnosu na dostavu tlocrta kojeg je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva napominjemo kako ne vidimo apsolutno niti jedan valjani razlog za uvođenje ovakve mjere u tijeku prethodnog savjetovanja osim novih troškova za priređivače. Djelomično prihvaćen U praksi su uočena različita postupanja priređivača prilikom predaje dokumentacije koja se obavezno prilaže uz zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja osobito vezano uz nestručno izrađene tlocrte prostora s nepotpunim podacima. Dostava tlocrta kojeg je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva omogućava efikasniju provedbu postupka izdavanja prethodnog mišljenja smanjenjem broja zahtjeva u kojima je potrebno tražiti ispravak nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji dok se s druge strane potvrđuje ozbiljnost namjere priređivača za otvaranje automat kluba ili casina.
29 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. ad st.2. u odnosu na brisanje dosadašnjeg uvjeta od minimalno 500 metara udaljenosti od drugog automat kluba ili casina: Brisanjem ove odredbe otvara se prostor za povećanje broja casina i automat klubova na malom prostoru, a što će rezultirati povećanoj izloženosti ranjivih skupina ovoj djelatnosti, zbog čega predlažemo da se navedeno ograničenje ostane i dok u odnosu na udaljenost od odgojno obrazovnih ustanova bude istovjetno s postojećim rješenjem za kladionice, odnosno da ista glasi : „Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba iz stavka 1. ovoga članka od drugih casina ili automat klubova ne smije biti manja od 500 metara te od osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole ne smije biti manja od 200 metara.“ Naime, ukidanjem dosadašnje odredbe neće se postići cilj kojim se obrazlažu izmjene Pravilnika, a to je upravo zaštita ranjivih skupina. Upravo će se postići koncentracija većeg broja priređivača na jednom mjestu dok će automat klubove biti moguće otvoriti isključivo na rubnim dijelovima grada i na područjima u kojima se upravo nalazi najveći broj socijalno ugroženih skupina, odnosno ranjivih skupina društva (ako se prihvati rješenje sukladno kojem udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata ne smije biti manja od 500 metara.). Isto tako, smatramo potrebnim istaknuti kako bi se povećanjem broja automat klubova u kombinaciji sa nepostojanjem obveze identifikacije osoba koje ulaze u automat klub (za razliku od postojanja takove obveze za casina) znatno oslabila zaštita ranjivih skupina. U odnosu na mjere koje bi dodatno trebalo poduzeti zbog zaštite ranjivih skupina potonje, pohvaljujemo napore regulatora koji je posljednjim izmjenama Općeg poreznog zakona osigurao pravni okvir da se nelegalnim priređivačima igara na sreću onemogući rad na području Republike Hrvatske, a koja mjera ima ograničeni doseg u zaštiti ranjivih skupina (djece, ovisnika o igrama na sreću) pa u tom smjeru predlažemo da poduzmu dodatne mjere u cilju zaštite ovih skupina. Naime, dopuštanjem priređivanja igara na sreću priređivačima koji za to nemaju odobrenje nadležnog tijela na području Republike Hrvatske, upravo je nemoguće zaštititi ranjive skupine obzirom da nadležno tijelo nema nikakvog uvida u broj osoba, transakcija i ostale podatke na temelju kojih se može procijeniti broj ugroženih osoba i osigurati preventivne mjere. Također, nelegalni priređivači formalno provode provjere punoljetnosti igrača te mjere ograničavanja uloga i igranja kao i samoisključenja čime se u osnovi grubo iskorištava ove najranjivije skupine koje bi se trebalo pojačano štiti. Nadalje, treba napomenuti da je u drugim državama članicama Europske unije broj klubova na broj stanovnika znatno manji nego u Republici Hrvatskoj koja ima ukupno manje od 4.000.000,00 stanovnika, te se ukidanjem ovakve odredbe omogućuje dodatno povećanje broja klubova a time i povećanje rizika od pojave negativnih aspekata igara na sreću. Koncentracija poduzetnika koji priređuju igre na sreću na malom području pogoduju isključivo nelojalnoj konkurenciji koja može dozvoliti gubitke (loše poslovanje) u svrhu uspostave dominacije na tržištu na način da se manje priređivače istisne s tržišta. Ograničenje udaljenost kao mjeru kontrole negativnih aspekata liberalizacije poznaju i ostale djelatnosti u odnosu na koje je država prepoznala interes da iste pojačano regulira a u cilju zaštite interesa šire zajednice, primjerice javno-bilježnička i ljekarnička djelatnost. Smatramo da djelatnost igara na sreću zbog potencijalno štetnih efekata na građane zavrjeđuje da ju se i nadalje posebno regulira. Naime, jedina odredba kojom se postiže zaštita ranjivih skupina briše se predloženim izmjenama pa se postavlja pitanje koji je cilj istih. Mjere koje se mogu poduzeti, a zasigurno će više doprinijeti zaštiti ranjivih skupina društva, umjesto predloženih su povezivanje automata sa sustavom porezne uprave (fiskalizacija) čime će se postići kontrola poslovanja, registracija igrača automat kluba (po uzoru na casino) te eventualno predvidjeti određene novčane naknade za automat klubove koji budu udaljeni manje od propisane udaljenosti po ovom pravilniku. Djelomično prihvaćen Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Ostali dostavljeni prijedlozi sadržajno se ne odnose na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama Pravilnika. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost te se prihvaća prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
30 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. ad st.2. u odnosu na uvođenje pojma "vjerski objekt": Ne nalazimo niti jedan razlog zbog kojeg bi se ograničilo priređivanje igara na sreću u casinima i automat klubovima ovisno o udaljenosti od vjerskog objekta. Opet ostaje neodređen sam pojam vjerskog objekta, obzirom da ga je moguće široko tumačiti. Pored neodređenosti pojma vjerskog objekta, smatramo neprihvatljivim ograničavanje priređivanja igara na sreću na predloženi način budući postojeće ograničavajuće mjere (udaljenost od osnovne i srednje škole) imaju za cilj zaštitu ranjivih skupina – djece, što kao odgovorni priređivač podržavamo te ulažemo konstantne napore u edukaciju vlastitih djelatnika i igrača – roditelja o negativnim aspektima igara na sreću, dok se uvođenjem vjerskog objekta kao ograničavajućeg faktora ne štite ranjive skupine. Ovakvim prijedlogom se narušava ustavom proklamirana sekularnost Republike Hrvatske te se potiče neopravdana stigmatizacija igara na sreću. Nije prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću.
31 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. ad st.2. u odnosu na uvođenje pojma "odgojno-obrazovna ustanova":U konkretnom slučaju ovakva odredba je nejasna i dovest će do različitih tumačenja pojma odgojno-obrazovnih ustanova što dovodi do pravne nesigurnosti. U sada važećem pravilniku, a u odnosu na kladionice, jasno je definirano da uplatna mjesta istih moraju biti udaljena 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, na koji način predlažemo da se regulira i udaljenost casina i automat klubova od obrazovnih institucija. Naime, odgojno obrazovna institucija može biti i fakultet koji pohađaju punoljetne osobe, a koje ne bi trebalo štititi kao ranjivu skupinu – djecu, a što je cilj ovih izmjena. Također, odgojno-obrazovna ustanova je i vrtić a opće poznata činjenica je da je riječ o djeci predškolske dobi koja nemaju mogućnost samostalnog izlaska iz ove ustanove bez pratnje punoljetnih osoba. Ostavljanjem ovakve definicije neće se postići zaštita ranjivih skupina, povećat će se pravna nesigurnost i neopravdano će se ograničiti priređivače u obavljanju njihove djelatnosti. Djelomično prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
32 Hrvatska udruga za igre na sreću PRAVILNIK, Članak 1. Nedovoljno određeni pojam „odgojno-obrazovna ustanova“ zamijeniti pojmom „redovna osnovna i srednja škola“, a pojam „vjerski objekt“ konstrukcijom „vjerski objekt u kojem se redovito okuplja veći broj ljudi s ciljem prisustvovanja redovitim vjerskim obredima poput crkvi, sinagoga, džamija“. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.
33 Hattrick-PSK d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. Pojmove „odgojno-obrazovna ustanova“ i „vjerski objekt“ potrebno precizno definirati i pobliže objasniti, npr: „redovna osnovna i srednja škola“ odnosno „crkva, sinagoga, džamija“ kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje propisa od strane adresata i nadležnih provedbenih institucija. Nedovoljno jasne odredbe ili odredbe koje sadrže nedovoljno definirane pojmove sigurno će dovesti do različitih tumačenja i nejednake primjene, te posljedično i do pravne nesigurnosti. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.
34 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 7. - Predlažemo da se rokovi iz stavka 7. produže kako bi isti odgovarali realnom stanju i rokovima i kako ne bi ugrožavali poslovanje i potencijalne investicije priređivača. Slijedom toga predlažemo da stavak glasi: "(7) Zahtjev za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba priređivač je dužan podnijeti u roku od 180 dana od dana primitka pozitivnog prethodnog mišljenja, uz koji je obavezan priložiti dokumentaciju propisanu člankom 26. stavkom 1. ili člankom 33. stavkom 2. ovoga Pravilnika. Istekom roka od 180 dana prethodno mišljenje prestaje važiti.“ Nije prihvaćen Analizom primjene predmetnog Pravilnika u praksi, uočena je sve učestalija pojava predaje zahtjeva za prethodno mišljenje bez stvarne namjere otvaranja automat kluba/casina te se pokazalo nužnim doraditi postupak izdavanja prethodnog mišljenja u cilju smanjenja broja zahtjeva koje priređivači nemaju namjeru realizirati. S tim u vezi propisana je obveza dostave dokumentacije kojom priređivači nakon dobivanja prethodnog mišljenja dokazuju vjerodostojnost namjere otvaranja automat kluba/casina te je određen rok od 90 dana za predaju zahtjeva za otvaranje, istekom kojeg drugi priređivači dobivaju mogućnost tražiti prethodno mišljenje za lokaciju na kojoj nije realizirana namjera otvaranja automat kluba/casina. Produženje roka na 180 dana u suprotnosti je s intencijom da se u što kraćem roku detektiraju zahtjevi za prethodno mišljenje koje priređivači nemaju namjeru ili nisu u mogućnosti realizirati. U prethodnim mišljenjima koje je do sada izdavalo Ministarstvo financija, priređivačima igara na sreću u casinima i automat klubovima bio je dan rok od 90 dana za predaju dokumentacije za otvaranje automat kluba ili casina.
35 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 6. - Intencija zakonodavca je nejasna i izlaže priređivače nesrazmjernom riziku i ugrozi. Rok nije realno postavljen te ne odgovara stanju i rokovima u praksi te predlažemo da se stavak u cijelosti sa stavkom 5., na kojeg se odnosi, izbaci kako bi se omogućio neometani rad priređivača. Nije prihvaćen Analizom primjene predmetnog Pravilnika u praksi, uočena je sve učestalija pojava predaje zahtjeva za prethodno mišljenje bez stvarne namjere otvaranja automat kluba/casina te se pokazalo nužnim doraditi postupak izdavanja prethodnog mišljenja u cilju smanjenja broja zahtjeva koje priređivači nemaju namjeru realizirati. S tim u vezi propisana je obveza dostave dokumentacije kojom priređivači 30 dana nakon dobivanja prethodnog mišljenja dokazuju vjerodostojnost namjere otvaranja automat kluba/casina te je određen rok od 90 dana za predaju zahtjeva za otvaranje, istekom kojeg drugi priređivači dobivaju mogućnost tražiti prethodno mišljenje za lokaciju na kojoj nije realizirana namjera otvaranja automat kluba/casina. Navedena odredba u skladu je s intencijom da se u što kraćem roku detektiraju zahtjevi za prethodno mišljenje koje priređivači nemaju namjeru ili nisu u mogućnosti realizirati.
36 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 5. - Predlažemo da se stavak u cijelosti izbaci jer nameće nerealne i neopravdane zahtjeve u odnosu na priređivače. Također, rok je suviše kratak i iznova iziskuje dodatne troškove i komplikacije za gospodarstvenike. Nije prihvaćen Analizom primjene predmetnog Pravilnika u praksi, uočena je sve učestalija pojava predaje zahtjeva za prethodno mišljenje bez stvarne namjere otvaranja automat kluba/casina te se pokazalo nužnim doraditi postupak izdavanja prethodnog mišljenja u cilju smanjenja broja zahtjeva koje priređivači nemaju namjeru realizirati. S tim u vezi propisana je obveza dostave dijela dokumentacije kojom priređivači mogu već nakon 30 dana od dobivanja prethodnog mišljenja dokazati vjerodostojnost namjere otvaranja automat kluba/casina . Rok od 90 dana određen je za predaju kompletnog zahtjeva za otvaranje casina ili automat kluba istekom kojeg drugi priređivači dobivaju mogućnost tražiti prethodno mišljenje za lokaciju na kojoj nije realizirana namjera otvaranja automat kluba/casina. Navedena odredba u skladu je s intencijom da se u što kraćem roku detektiraju zahtjevi za prethodno mišljenje koje priređivači nemaju namjeru ili nisu u mogućnosti realizirati, te da se ne odugovlače postupci za otvaranje automat kluba ili casina
37 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad. stavak 3. točka 4. - Budući da je hotela u navedenoj kategoriji izrazito malo, a turističku ponudu je nužno poboljšati i proširiti, predlažemo sljedeću redefiniciju stavka: „(4) Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba u ugostiteljskom objektu skupine „hoteli“ kategorije četiri ili više zvjezdica, ne moraju bit ispunjeni uvjeti propisani stavkom 2. i stavkom 3. točkom 3. ovoga članka.“ Nije prihvaćen Osnovna intencija izmjena i dopuna ovog Pravilnika reguliranje je postupka izdavanja prethodnog mišljenja za otvaranje automat kluba/casina, propisivanje novih prostornih ograničenja te dokumentacije kojom se dokazuje namjera otvaranja automat kluba/casina. Dostavljeni prijedlog sadržajno se ne odnosi na odredbe Pravilnika koje reguliraju navedenu tematiku te nije obuhvaćen ovim izmjenama i dopunama Pravilnika.
38 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 3. - Predlažemo da se u potpunosti izbaci navedena točka. Naime, time se vlasnike poslovnih prostora u navedenim objektima stavlja u neravnomjeran položaj u odnosu na vlasnike prostora u nestambenim objektima te im se uskraćuje mogućnost legitimne i legalne eksploatacije istih. Stanari bi trebali imati mogućnost odluke isključivo ukoliko se radi o njihovom etažnom dijelu ili o zajedničkim prostorijama odnosno dijelovima objekta. Uz sva postojeća i uvedena ograničenja ovime se stavlja dodatni pritisak na priređivače i otežava im se poslovanje u ionako vrlo oskudnom prostoru. Nije prihvaćen Zbog specifičnosti ove djelatnosti kao i činjenice da su automat klubovi prostori od najmanje 100 m2 a casina od najmanje 400 m2, ukidanje suglasnosti stanara da se u njihovoj neposrednoj blizini priređuju igre na sreću na automatima i u casina bilo bi u suprotnosti s obvezom društveno odgovornog priređivanja igara na sreću
39 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 2. - Budući da se radi o prethodnom mišljenju i da je predložena definicija suviše složena i donosi dodatne i troškove i komplikacije predlažemo da se točka 2. u potpunosti izostavi iz budućeg Pravilnika i na taj način olakša ionako mjerama otežano poslovanje priređivača. Nije prihvaćen Analizom primjene predmetnog Pravilnika u praksi, uočena je sve učestalija pojava predaje zahtjeva za prethodno mišljenje bez stvarne namjere otvaranja automat kluba/casina te se pokazalo nužnim doraditi postupak izdavanja prethodnog mišljenja u cilju smanjenja broja zahtjeva koje priređivači nemaju namjeru realizirati. S tim u vezi propisana je obveza dostave dokumentacije (dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora) kojom priređivači dokazuju vjerodostojnost namjere otvaranja automat kluba/casina. Napominjemo da se predlaže da u ovoj fazi postupka priređivači mogu dostaviti i predugovor o zakupu kao dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora.
40 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. točka 1. - Budući da se radi o prethodnom mišljenju i da je predložena definicija suviše složena i donosi dodatne i troškove i komplikacije predlažemo da se točka 1. redefinira i glasi: „1. Mjesto i adresu poslovnog prostora u kojem namjerava priređivati igre na sreću s tlocrtom na kojem je iskazan unutrašnji prostor.“ Nije prihvaćen U praksi su uočena različita postupanja priređivača prilikom predaje dokumentacije koja se obavezno prilaže uz zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja osobito vezano uz nestručno izrađene tlocrte prostora s nepotpunim podacima. Dostava tlocrta kojeg je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva omogućava efikasniju provedbu postupka izdavanja prethodnog mišljenja smanjenjem broja zahtjeva u kojima je potrebno tražiti ispravak nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji dok se s druge strane potvrđuje ozbiljnost namjere priređivača za otvaranje automat kluba ili casina.
41 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. - Predlažemo da se dopiše točka te da je priređivač slijedom navedene dužan dostaviti i „Izjavu o udaljenosti lokacije poslovnog prostora od redovnih osnovnih(5.-8. razred) i srednjih škola, koja ne smije biti manja od 200 metara, sukladno članku 8. stavku 2. „ Nije prihvaćen S obzirom da tu činjenicu utvrđuju neposrednim nadzorom ovlašteni službenici Ministarstva financija, priređivač više nije obvezan o tome dostavljati izjavu.
42 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 3. - Predlažemo zadržavanje mjere iz trenutačno važećeg Pravilnika: „(4) Ako se zahtjev za izdavanje prethodnog mišljenja podnosi za lokaciju u kojoj se igre na sreću priređuju neprekidno u posljednje tri (3) godine, a u istom prostoru nastavlja s priređivanjem igara na sreću isti ili drugi priređivač, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga članka. Rok od tri godine računa se od dana potpisivanja ugovora ili izdavanja odobrenja za otvaranje casina ili automat kluba na predmetnoj lokaciji.“ Držimo da mjera u tom obliku pomaže investiranja i nastavak poslovanja u prostorima za koje je već pribavljena sva potrebna dokumentacija i suglasnosti. Izbacivanjem ove mjere stavlja se dodatni pritisak na investitora i otežava mu se prirodna prisutnost i ulazak na tržište, baš tamo gdje je već postojao prostor za priređivanje igara na sreću. Nije prihvaćen Navedena odredba omogućavala je da nakon prestanka rada određenog automat kluba/casina koji je radio neprekidno minimalno tri godine, isti ili drugi priređivač može nastaviti s radom na toj lokaciji bez obveze ponovnog utvrđivanja 500m propisane udaljenosti između automat kluba/casina, brisanjem odredbe onemogućuje se derogiranje propisanih prostornih ograničenja
43 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 2. - Predlažemo da se u potpunosti izbace vjerski objekti iz navedene definicije budući da isti ne spadaju u istinski i dokazano ranjive skupine i objekti u kojima se priređuju igre na sreću ne predstavljaju niti neposrednu niti posrednu ugrozu za iste. Intencija počiva na apstrkatnom uvjerenju, a ne na provjerenim i provjerljivim činjenicama. Osim toga, vjerski objekti su preširoka kategorija i ostavljaju previše prostora za raznolika tumačenja i posljedično - pravnu nesigurnost. Nije prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću.
44 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad stavak 2. - Nužno je definirati o kojim se točno odgojno-obrazovnim ustanovama radi kako bismo izbjegli različita tumačenja i mišljenja te nastavno na to moguću pravnu nesigurnost i neizvjesnost. Prethodne, a i trenutačno važeća verzija Pravilnika su vrlo koncizno i egzaktno definirale pojmove i držimo da bi se ista pozitivna praksa trebala i nastaviti. Također, držimo da bi se udaljenost trebala uskladiti za sve objekte u kojima se priređuju igre na sreću, na 200 metara, kako bi se izbjegao neravnomjeran i pogodujući tretman za određene skupine objekata. Slijedom navedenog predlažemo da se članak redifinira i glasi: „(2) Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba iz stavka 1. ovoga članka od redovnih osnovnih(5.-8. razred) i srednjih škola ne smije biti manja od 200 metara.“ Djelomično prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
45 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 1. ad članak 1. - Predlažemo zadržavanje mjere od 500m između casina i automat klubova te postavljamo pitanje kako propuštanje ove mjere doprinosi zaštiti društva i ranjivih skupina.Baš naprotiv, generiranje i grupiranje prodajnih mjesta priređivača doprinosi potencijalnoj društvenoj rizičnosti i štetnosti. To posebice vrijedi, upozoravamo, za male i srednje sredine gdje priređivači neće imati opciju gdje otvoriti lokale nego u baš takvim zonama, a trenutačno važeća definicija o udaljenosti od 500 metara ipak donosi jedno rasplinuće i prirodnu raspodjelu takvog sadržaja. Apeliramo da se ne izazivaju novi poremećaji i distorzije, i u društvu i na tržištu igara na sreću. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
46 Ivana Gaćina PRAVILNIK, Članak 1. Izmjena na članak1., stavka 2 " Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba" ... - Navesti i ostala mjesta uplate, kladionice, uplatni aparati na kioscima, prodaja lutrije ... - Definirati konkretno koje odgojno obrazovne ustanove ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 500m, a smatram da vjerski objekti ne bi trebali ulaziti u ovaj članak , - Također obavezno navesti minimalnu udaljenost od drugih automat klubova, casina 500m. Djelomično prihvaćen Člankom 8. Pravilnika regulirani su uvjeti za izdavanje prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora u kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara klađenja propisani su člancima 35. do 49. važećeg Pravilnika. Slijedom navedenog, izmjenama članka 36. propisana su prostorna ograničenja za uplatna mjesta kladionica koja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Nadalje, izmjenom članka 37. isti prostorni uvjeti propisani su i za primanje uplata za igre klađenja putem samoposlužnih terminala u ugostiteljskim objektima. Jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se i u drugim zemljama članicama EU propisuju u svrhu reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost te se prihvaća prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
47 Matija Hojsak PRAVILNIK, Članak 1. Smatram da je u čl. 1. st 2. potrebno dodatno definirati pojam "odgojno obrazovna ustanova". Nadalje, ne vidim koja se društvena svrha ostvaruje dodavanjem udaljenosti od vjerskih objekata?! Također, držim da bi trebalo ostaviti odredbu o udaljenosti 500 metara između automat klubova. Ukoliko predloženi Pravilnik stupi na snagu sa svim ograničenjima iz čl. 1 st. 2, a bez ograničenja udaljenosti između klubova u praksi će doći do toga da ćemo imati mjesta u kojima će na malom prostoru biti velik broj automat klubova. Za stanovnike tih kvartova učinak novog Pravilnika biti će upravo suprotan od onog koji se navedenim Pravilnikom htjelo postići. Djelomično prihvaćen Jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se i u drugim zemljama članicama EU propisuju u svrhu reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost. Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
48 karmen vivoda PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se članak 7. ovog Prijedloga mijenja i da glasi: " Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika u kojima nije doneseno odobrenje za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba dovršit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika." Nije prihvaćen Odredbama Pravilnika ne može se zadirati u stečena prava priređivača igara na sreću. Naime, izdavanju odobrenja za početak rada u casinu ili automat klubu prethodi postupak za utvrđivanje prostornih uvjeta, odnosno mjerenje udaljenosti poslovnih prostora budućih automat klubova ili casina od otvorenih automat klubova ili casinima. U postupcima u kojima su temeljem izvršenih mjerenja izdana prethodna mišljenja, priređivačima je dan rok u kojem moraju opremiti poslovni prostor na način propisan Zakonom i Pravilnikom (građevinsko uređenje, tehnička priprema, nabava automata za igre na sreću i dr.). U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti Ministarstvo financija nije u mogućnosti propisati odredbe koje bi retroaktivno regulirale prostorne uvjete za otvaranje automat klubova, casina.
49 karmen vivoda PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se u stavku 1. članka 8. riječi: "Ministarstvu financija" zamijene sa: "nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave". (Obrazloženje: Smatram izuzetno bitnim da JLS na čijem području priređivač namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub prije pokretanja postupka pred Ministarstvom financija i tijelima nadležnima za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta,daje svoje prethodno mišljenje je li na predmetnoj lokaciji s aspekta sigurnosti građana, društvenih i kulturoloških vrijednosti, običaja i normi ponašanja lokalne sredine te prostorno-planske dokumentacije, moguće otvoriti ili preseliti casino ili automat klub. Obzirom da JLS brine o zadovoljavanju potreba njenih građana kroz davanje tog mišljenja može najbolje izraziti stavove građana, ali i same JLS. Na taj način bi se izbjegla kasnija nezadovoljstva građana, ali i JLS-a jer do sada nismo imali nikakvu mogućnost izražavanja svog stava po tom pitanju koje je od velike važnosti kako za samu JLS tako i za kvalitetu života nas građana.) Nije prihvaćen Člankom 9. stavak 1. točka 16. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16, 98/19) u djelokrugu rada Središnjeg ureda Porezne uprave je izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, dok je člankom 10. točkom 5.istog Zakona u djelokrugu rada Područnih ureda Porezne uprave nadzor nad priređivanjem igara na sreću. S obzirom na navedeno razvidno je da Pravilnikom nije moguće regulirati nadležnost drugih tijela za poslove u vezi s utvrđivanjem prostornih uvjeta za priređivanje igara na sreću. Djelatnost igara na sreću specifičan je izvor zabave koji zahtijeva priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način. S druge strane, priređivači igara na sreću za stečeno pravo priređivanja obveznici su plaćanja visokih iznosa godišnjih i mjesečnih naknada te se godišnjim poslovnim planovima obvezuju ispuniti pozitivne financijske učinke na državni proračun. Razvidno je stoga da propisi koji reguliraju područje igara na sreću moraju osigurati jednake uvjete obavljanja te djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske što nije moguće postići ukoliko će ti uvjeti poslovanja ovisiti o partikularnim preferencijama svake jedinice lokalne samouprave. Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
50 Grad Umag-Umago PRAVILNIK, Članak 1. Predlažemo da se članak 7. ovog Prijedloga mijenja i da glasi: " Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika u kojima nije doneseno odobrenje za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba dovršit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika." Nije prihvaćen Odredbama Pravilnika ne može se zadirati u stečena prava priređivača igara na sreću. Naime, izdavanju odobrenja za početak rada u casinu ili automat klubu prethodi postupak za utvrđivanje prostornih uvjeta, odnosno mjerenje udaljenosti poslovnih prostora budućih automat klubova ili casina od otvorenih automat klubova ili casinima. U postupcima u kojima su temeljem izvršenih mjerenja izdana prethodna mišljenja, priređivačima je dan rok u kojem moraju opremiti poslovni prostor na način propisan Zakonom i Pravilnikom (građevinsko uređenje, tehnička priprema, nabava automata za igre na sreću i dr.). U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti Ministarstvo financija nije u mogućnosti propisati odredbe koje bi retroaktivno regulirale prostorne uvjete za otvaranje automat klubova, casina.
51 Grad Umag-Umago PRAVILNIK, Članak 1. U članku 9. stavku 1. riječi: "ovlašteni službenici Ministarstva financija" predlažemo da se zamijene riječima: "ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave". U stavku 1. podstavku 1. članka 9. riječi: "pješačkim putem", brišu se. Nije prihvaćen Člankom 9. stavak 1. točka 16. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16, 98/19) u djelokrugu rada Središnjeg ureda Porezne uprave je izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, dok je člankom 10. točkom 5. istog Zakona u djelokrugu rada Područnih ureda Porezne uprave nadzor nad priređivanjem igara na sreću. S obzirom na navedeno razvidno je da Pravilnikom nije moguće regulirati nadležnost drugih tijela za poslove u vezi s utvrđivanjem prostornih uvjeta za priređivanje igara na sreću. Djelatnost igara na sreću specifičan je izvor zabave koji zahtijeva priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način. S druge strane, priređivači igara na sreću za stečeno pravo priređivanja obveznici su plaćanja visokih iznosa godišnjih i mjesečnih naknada te se godišnjim poslovnim planovima obvezuju ispuniti pozitivne financijske učinke na državni proračun. Razvidno je stoga da propisi koji reguliraju područje igara na sreću moraju osigurati jednake uvjete obavljanja te djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske što nije moguće postići ukoliko će ti uvjeti poslovanja ovisiti o partikularnim preferencijama svake jedinice lokalne samouprave. Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
52 Grad Umag-Umago PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 2. članka 8. iza riječi: "500 metara" briše se točka i dodaju riječi: "zračne linije", inače se na pojednim lokacijama može desiti da je pješačkim putem udaljenost veća od 500 metara, dok je zračna udaljenost 200 pa i manje metara. Nije prihvaćen S obzirom da se zračna udaljenost između objekata utvrđuje geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova, kako provedba postupka otvaranja automat kluba, casina i uplatnog mjesta za klađenje ne bi stvarala nove administrativne obveze i troškove priređivačima, potrebno je zadržati postojeći način utvrđivanja udaljenosti pješačkim putem.
53 Grad Umag-Umago PRAVILNIK, Članak 1. Predlažemo da se u stavku 1. članka 8. riječi: "Ministarstvu financija" zamijene sa: "nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave". (Obrazloženje: Smatramo izuzetno bitnim da JLS na čijem području priređivač namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub prije pokretanja postupka pred Ministarstvom financija i tijelima nadležnima za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta,daje svoje prethodno mišljenje je li na predmetnoj lokaciji s aspekta sigurnosti građana, društvenih i kulturoloških vrijednosti, običaja i normi ponašanja lokalne sredine te prostorno-planske dokumentacije, moguće otvoriti ili preseliti casino ili automat klub. Obzirom da JLS brine o zadovoljavanju potreba njenih građana kroz davanje tog mišljenja može najbolje izraziti stavove građana, ali i same JLS. Na taj način bi se izbjegla kasnija nezadovoljstva građana, ali i JLS-a jer do sada nisu imali nikakvu mogućnost izražavanja svog stava po tom pitanju koje je od velike važnosti kako za samu JLS tako i za kvalitetu života njenih građana.) Nije prihvaćen Člankom 9. stavak 1. točka 16. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16, 98/19) u djelokrugu rada Središnjeg ureda Porezne uprave je izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, dok je člankom 10. točkom 5. istog Zakona u djelokrugu rada Područnih ureda Porezne uprave nadzor nad priređivanjem igara na sreću. S obzirom na navedeno razvidno je da Pravilnikom nije moguće regulirati nadležnost drugih tijela za poslove u vezi s utvrđivanjem prostornih uvjeta za priređivanje igara na sreću. Djelatnost igara na sreću specifičan je izvor zabave koji zahtijeva priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način. S druge strane, priređivači igara na sreću za stečeno pravo priređivanja obveznici su plaćanja visokih iznosa godišnjih i mjesečnih naknada te se godišnjim poslovnim planovima obvezuju ispuniti pozitivne financijske učinke na državni proračun. Razvidno je stoga da propisi koji reguliraju područje igara na sreću moraju osigurati jednake uvjete obavljanja te djelatnosti na cijelom području Republike Hrvatske što nije moguće postići ukoliko će ti uvjeti poslovanja ovisiti o partikularnim preferencijama svake jedinice lokalne samouprave. Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
54 MSFG d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1., stavak 2 potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati, odnosno, ograničiti tumačenje termina “odgojno-obrazovnih ustanova” i “vjerskih objekata” tako da se taksativno navede o kojim se konkretno odgojno-obrazovnim ustanovama radi, kao i što se sve smatra vjerskim objektima, a sve iz razloga kako bi se spriječila neujednačena tumačenja na terenu, koja onda uzročno-posljedično dovede do povrede načela vladavine prava i narušavanja pravne sigurnosti. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
55 MSFG d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. potrebno je inkorporirati odredu kojom bi se i dalje zadržala minimalna udaljenost od 500 metara od drugih casina ili automat klubova s ciljem očuvanja lojalnog tržišnog natjecanja kao i sprječavanja narušavanja istoga. Predlažemo da nova dodatna odredba glasi: „Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba iz stavka 1. ovoga članka od drugih casina ili automat klubova ne smije biti manja od 500 metara“. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
56 International Evona d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1., stavak 2 potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati, odnosno, ograničiti tumačenje termina “odgojno-obrazovnih ustanova” i “vjerskih objekata” tako da se taksativno navede o kojim se konkretno odgojno-obrazovnim ustanovama radi, kao i što se sve smatra vjerskim objektima, a sve iz razloga kako bi se spriječila neujednačena tumačenja na terenu, koja onda uzročno-posljedično dovede do povrede načela vladavine prava i narušavanja pravne sigurnosti. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.
57 International Evona d.o.o. PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. potrebno je inkorporirati odredu kojom bi se i dalje zadržala minimalna udaljenost od 500 metara od drugih casina ili automat klubova s ciljem očuvanja lojalnog tržišnog natjecanja kao i sprječavanja narušavanja istoga. Predlažemo da nova dodatna odredba glasi: „Udaljenost lokacije poslovnog prostora casina ili automat kluba iz stavka 1. ovoga članka od drugih casina ili automat klubova ne smije biti manja od 500 metara“. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o zadržavanju u važećem Pravilniku odredbe o 500 metara minimalne udaljenosti između automat klubova i casina.
58 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. U članku 1. potrebno je dodati novi stavak 8. koji bi pobliže definirao o kojim se konkretno odgojno-obrazovnim ustanovama radi. Predlažem da novi stavak 8. glasi: "Odgojno-obrazovne ustanove iz stavka 2. ovoga članka odnose se na objekte ranog i predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, umjetničke škole, đačke i studentske domove, odgojno-obrazovne ustanove za djecu s posebnim potrebama, objekte iz sustava visokog obrazovanja, pučka otvorena učilišta i sve druge objekte koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja." Djelomično prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
59 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 3. potrebno je u točki 3. dodati uplatna mjesta kladionica na način da se iza umjesto izraza "casino ili automat klub" piše "casino, automat klub ili uplatno mjesto kladionice". Nije prihvaćen Člankom 8. Pravilnika regulirani su uvjeti za izdavanje prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora u kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara klađenja propisani su člancima 35. do 49. važećeg Pravilnika. Slijedom navedenog, izmjenama članka 36. propisana su prostorna ograničenja za uplatna mjesta kladionica koja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Nadalje, izmjenom članka 37. isti prostorni uvjeti propisani su i za primanje uplata za igre klađenja putem samoposlužnih terminala u ugostiteljskim objektima.
60 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. S ciljem izbjegavanja nejasnoća oko vrste udaljenosti (cestovna, zračna...) u stavku 2. na kraju rečenice prije točke dodati riječi "zračne udaljenosti". Nije prihvaćen S obzirom da se zračna udaljenost između objekata utvrđuje geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova, kako provedba postupka otvaranja automat kluba, casina i uplatnog mjesta za klađenje ne bi stvarala nove administrativne obveze i troškove priređivačima, potrebno je zadržati postojeći način utvrđivanja udaljenosti pješačkim putem.
61 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. Potrebno je dodati novi stavak nakon stavka 2. koji bi u obzir uzeo postojeće lokacije casina, automat klubova i uplatnih mjesta kladionica koji bi bili dužni svoju djelatnost uskladiti s odredbom iz stavka 2. u prijelaznom roku od godine dana. Predlažem da novi stavak 3. glasi: "Casina, automat klubovi i uplatna mjesta kladionica koji su otvoreni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbom iz stavka 2. ovoga članka u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika." Nije prihvaćen Odredbama Pravilnika ne može se zadirati u stečena prava priređivača igara na sreću. Naime, priređivači igara na sreću priređuju igre na sreću temeljem Zakona o igrama na sreću, dobivene odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju prava priređivanja igara na sreću, zaključenog ugovora o pravu priređivanja i odobrenja Ministarstva financija za svaku pojedinu lokaciju automat kluba, casina ili uplatnog mjesta kladionice. U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti Ministarstvo financija nije u mogućnosti propisati odredbe koje bi retroaktivno regulirale prostorne uvjete za otvaranje automat klubova, casina i uplatnih mjesta kladionica.
62 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 1. potrebno je obuhvatiti i uplatna mjesta kladionica. Predlažem umjesto izraza "casina ili automat kluba" pisati "casina, automat kluba ili uplatnih mjesta kladionica", odnosno u nastavku rečenice umjesto "...preseliti casino ili automat klub" pisati "preseliti casino, automat klub ili uplatno mjesto kladionice". Nije prihvaćen Člankom 8. Pravilnika regulirani su uvjeti za izdavanje prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora u kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara klađenja propisani su člancima 35. do 49. važećeg Pravilnika. Slijedom navedenog, izmjenama članka 36. propisana su prostorna ograničenja za uplatna mjesta kladionica koja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Nadalje, izmjenom članka 37. isti prostorni uvjeti propisani su i za primanje uplata za igre klađenja putem samoposlužnih terminala u ugostiteljskim objektima.
63 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 2. potrebno je obuhvatiti i uplatna mjesta kladionica. Predlažem umjesto izraza "casina ili automat kluba" pisati "casina, automat kluba ili uplatnih mjesta kladionica". Nije prihvaćen Člankom 8. Pravilnika regulirani su uvjeti za izdavanje prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora u kojem se namjerava otvoriti automat klub ili casino. Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara klađenja propisani su člancima 35. do 49. važećeg Pravilnika. Slijedom navedenog, izmjenama članka 36. propisana su prostorna ograničenja za uplatna mjesta kladionica koja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Nadalje, izmjenom članka 37. isti prostorni uvjeti propisani su i za primanje uplata za igre klađenja putem samoposlužnih terminala u ugostiteljskim objektima.
64 Žarko Ljubić PRAVILNIK, Članak 2. potpuno je nejasan način utvrđivanja udaljenosti " mjernim instrumentom pješačkim putem" . kojim mjernim instrumentom ? kojim pješačkim putem? kojim vratima ? danas postoji katastarski način utvrđivanja distanci na katastar.hr , zatim i google aplikacije , satelitske snimke itd.itd. Ovaj način omogućava da se za par metara ili više "nategne" distanca u korist kladionica i klubova ovisno o onome ko mjeri. dakle , teba točno precizirati metodologiju i tehnički načim mjerenja udaljenosti. Nije prihvaćen Prema tekstu odredbe udaljenost se utvrđuje od ulaznih vrata odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata do ulaznih vrata casina ili automat kluba, geodetskim mjernim instrumentom za mjerenje udaljenosti na cestama. S obzirom da se zračna udaljenost između objekata utvrđuje geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova, kako provedba postupka otvaranja automat kluba, casina i uplatnog mjesta za klađenje ne bi stvarala nove administrativne obveze i troškove priređivačima, potrebno je zadržati postojeći način utvrđivanja udaljenosti pješačkim putem.
65 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2. stavku 1. valja redefinirati odredbu na način da se u točki 1. izbace riječi "utvrđuje se mjernim instrumentom pješačkim putem" jer predlažem da se u obzir uzima zračna udaljenost objekata. Ukoliko će se ustrajati na 500 m pješačke udaljenosti onda obavezno valja iza riječi "instrumentom" dodati riječ "najbližim" kako bi se izbjegle manipulacije izmjere daljnjeg pješačkog puta. Djelomično prihvaćen S obzirom da se zračna udaljenost između objekata utvrđuje geodetskom izmjerom ovlaštene osobe za obavljanje geodetskih poslova, kako provedba postupka otvaranja automat kluba, casina i uplatnog mjesta za klađenje ne bi stvarala nove administrativne obveze i troškove priređivačima, potrebno je zadržati postojeći način utvrđivanja udaljenosti pješačkim putem. Prihvaća se prijedlog o nadopuni članka 2. stavka 1. točke 1. teksta izmjena i dopuna Pravilnika riječju „najbližim“.
66 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 3. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 3. Nacrta, a koji se odnosi na čl. 28. Pravilnika na način da se propiše 1000 metara kao minimalna udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova za sve prostore u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubove i kladionice) te da se primjena te odredbe o minimalnoj udaljenosti, osim na odgojno-obrazovne ustanove, proširi i na druga mjesta na kojima organizirano borave djeca: domove socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturne, zdravstvene, sportske i vjerske objekte. Djelomično prihvaćen Evaluacijom učinka propisa u praksi pokazalo se da prevenciji sudjelovanja djece u igrama na sreću znatnije pridonosi niz Pravilnikom propisanih mjera kojima se osigurava društveno odgovorno priređivanje (posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom, obaveza isticanja obavijest o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina te obavijesti mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem igrači mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću). Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice proglašene su novčarskim institucijama te su postali obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Sukladno iznesenom, razvidno je da navedene mjere zaštite i društveno odgovornog priređivanja kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara na sreću onemogućuju ulazak maloljetnicima u prostore u kojima se priređuju igre na sreću te imaju znatno veći utjecaj na sprječavanje sudjelovanja u igrama na sreću od propisivanja veće prostorne udaljenosti automat klubova i casina od obrazovnih ustanova. Inicijativa za propisivanjem 1000 metara udaljenosti od navedenih ustanova i objekata djelomično je prihvaćena na način da se izmjenama i dopunama Pravilnika propisuje 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno- obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Također, odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
67 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. ad st.3.: Kao što smo naveli u odnosu na casina i automat klubove apsolutno smo protiv nejasnog definiranja odgojno-obrazovnih ustanova te predlažemo da se zadrži postojeća odredba koja predviđa udaljenost 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, kao i izostavljanje vjerskih objekata. Naime, u konkretnom slučaju ovakva odredba je nejasna i dovest će do različitih tumačenja pojma odgojno-obrazovnih ustanova što dovodi do pravne nesigurnosti. U sada važećem pravilniku, a u odnosu na kladionice, jasno je definirano da uplatna mjesta istih moraju biti udaljena 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, te smatramo da nema potrebe za mijenjanjem iste. Nije prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
68 Hrvatska udruga za igre na sreću PRAVILNIK, Članak 3. Nedovoljno određeni pojam „odgojno-obrazovna ustanova“ zamijeniti pojmom „redovna osnovna i srednja škola“, a pojam „vjerski objekt“ konstrukcijom „vjerski objekt u kojem se redovito okuplja veći broj ljudi s ciljem prisustvovanja redovitim vjerskim obredima poput crkvi, sinagoga, džamija“. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
69 Hattrick-PSK d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Pojmove „odgojno-obrazovna ustanova“ i „vjerski objekt“ potrebno precizno definirati i pobliže objasniti, npr: „redovna osnovna i srednja škola“ odnosno „crkva, sinagoga, džamija“ kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje propisa od strane adresata i nadležnih provedbenih institucija. Nedovoljno jasne odredbe ili odredbe koje sadrže nedovoljno definirane pojmove sigurno će dovesti do različitih tumačenja i nejednake primjene, te posljedično i do pravne nesigurnosti. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog o taksativnom specificiranju odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata.
70 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 3. ad stavak 4. - Predlažemo da se sukladno prethodno široj, a odgovarajućoj, definiciji korištenoj u pravilniku stavak 4. redefinira i glasi: „(4) Automat klub u kojem se priređuju na automatima te vrše popratne djelatnosti poput mjenjačkih poslova, ugostiteljskih usluga, klađenja i sl. mora biti ukupne površine najmanje 100 m2.“. Držimo da je nužno navesti kako se u automat klubu vrše i druge popratne djelatnosti te kako iste moraju biti uvrštene i uračunate u ukupnu površinu definiranu ovim stavkom. Nije prihvaćen Intencija izmjene predmetne odredbe njeno je usklađenje s definicijom automat kluba propisanom Zakonom. Stoga nije potrebno redefinirati stavak 4. jer iz takve formulacije upravo proizlazi da je automat klub prostor od najmanje 100 m2 unutar koje površine se osim priređivanja igara na sreću na automatima mogu obavljati i ostale dozvoljene djelatnosti poput ugostiteljstva, mjenjačkih poslova i ostalo.
71 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 3. ad stavak 3. - Predlažemo da se stavak 3. uskladi sa prethodno predloženim promjenama i glasi: „(3) Priređivač može postavljati automate na uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika koja se nalaze na udaljenosti većoj od 200 metara od redovnih osnovnih(5.-8. razred) i srednjih škola.“ Ponavljamo da je nužna precizna definicija pojmova koja neće biti podložna različitim tumačenjima i izazivati opću pravnu nesigurnost i nedosljednost. Primljeno na znanje Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
72 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3. ovoga Pravilnika valja i za uplatna mjesta kladionica imati iste lokacijske zahtjeve u smislu udaljenosti od odgojno-obrazovnih i vjerskih ustanova te predlažem umjesto "200" pisati "500". Nije prihvaćen Odredbama članaka 28., 36. i 37. važećeg Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (Narodne novine, br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14) propisano je da uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. Pravilnika, uplatna mjesta kladionica u koje se postavljaju automati za igre na sreću te ugostiteljski objekti u koje se postavljaju samoposlužni terminali za primanje uplata za igre klađenja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole. Analogno postojećem prostornom ograničenju propisano je i novo ograničenje o 200 metara minimalne udaljenosti od vjerskih objekata. Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
73 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 4. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 4. Nacrta, a koji se odnosi na čl. 36. Pravilnika na način da se propiše 1000 metara kao minimalna udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova za sve prostore u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubove i kladionice) te da se primjena te odredbe o minimalnoj udaljenosti, osim na odgojno-obrazovne ustanove, proširi i na druga mjesta na kojima organizirano borave djeca: domove socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturne, zdravstvene, sportske i vjerske objekte. Djelomično prihvaćen Evaluacijom učinka propisa u praksi pokazalo se da prevenciji sudjelovanja djece u igrama na sreću znatnije pridonosi niz Pravilnikom propisanih mjera kojima se osigurava društveno odgovorno priređivanje (posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom, obaveza isticanja obavijesti o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina te obavijesti o mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem igrači mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću). Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice proglašene su novčarskim institucijama te su postali obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Sukladno iznesenom, razvidno je da navedene mjere zaštite i društveno odgovornog priređivanja kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara na sreću onemogućuju ulazak maloljetnicima u prostore u kojima se priređuju igre na sreću te imaju znatno veći utjecaj na sprječavanje sudjelovanja u igrama na sreću od propisivanja veće prostorne udaljenosti automat klubova i casina od obrazovnih ustanova. Inicijativa za propisivanjem 1000 metara udaljenosti od navedenih ustanova i objekata djelomično je prihvaćena na način da se izmjenama i dopunama Pravilnika propisuje 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno- obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Također, odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
74 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. U skladu s komentarom odredbe vezano uz postavljanje automata tako i ovdje ostajemo kod protivljenja nejasnom definiranju odgojno-obrazovnih ustanova te predlažemo da se zadrži postojeća odredba koja predviđa udaljenost 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, kao i izostavljanje vjerskih objekata. Naime, u konkretnom slučaju ovakva odredba je nejasna i dovest će do različitih tumačenja pojma odgojno-obrazovnih ustanova što dovodi do pravne nesigurnosti. U sada važećem pravilniku, a u odnosu na kladionice, jasno je definirano da uplatna mjesta istih moraju biti udaljena 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, te smatramo da nema potrebe za mijenjanjem iste. Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
75 Hrvatska udruga za igre na sreću PRAVILNIK, Članak 4. Nedovoljno određeni pojam „odgojno-obrazovna ustanova“ zamijeniti pojmom „redovna osnovna i srednja škola“, a pojam „vjerski objekt“ konstrukcijom „vjerski objekt u kojem se redovito okuplja veći broj ljudi s ciljem prisustvovanja redovitim vjerskim obredima poput crkvi, sinagoga, džamija“. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
76 Hattrick-PSK d.o.o. PRAVILNIK, Članak 4. Pojmove „odgojno-obrazovna ustanova“ i „vjerski objekt“ potrebno precizno definirati i pobliže objasniti, npr: „redovna osnovna i srednja škola“ odnosno „crkva, sinagoga, džamija“ kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje propisa od strane adresata i nadležnih provedbenih institucija. Nedovoljno jasne odredbe ili odredbe koje sadrže nedovoljno definirane pojmove sigurno će dovesti do različitih tumačenja i nejednake primjene, te posljedično i do pravne nesigurnosti. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
77 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 4. ad stavak 2. - Predlažemo da se stavak 2. uskladi sa prethodno predloženim promjenama i glasi: „(2) Uplatno mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora biti udaljeno najmanje 200 metara od redovnih osnovnih(5.-8. razred) i srednjih škola.“ Primljeno na znanje Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
78 Žarko Ljubić PRAVILNIK, Članak 4. treba definirati točno "uplatno mjesto" jeli to uređaj za uplatu , ulazna vrata ili sama zgrada? par metara razlike može biti presudno. Dodatno, treba uopće ukinuti uplatna mjesta za te aktivnosti , a ne ih mjeriti koracima i sl. od škola . Takve mjere totalne zabrane automat klubova i kladiona već su uvele neke zemlje pa čak i Albanija. Nije prihvaćen Sukladno članku 36. stavku 1. uplatno mjesto za primanje uplata klađenja mora biti posebno uređen prostor površine najmanje 10 m2. Prema tekstu odredbe članka 2. izmjena i dopuna Pravilnika udaljenost se utvrđuje od ulaznih vrata odgojno obrazovnih ustanova i vjerskih objekata do ulaznih vrata casina, automat kluba te uplatnog mjesta za klađenje, mjernim instrumentom za mjerenje udaljenosti na cestama. Provedbenim propisom ne može se regulirati ukidanje određenih vrsta igara na sreću već se u slučaju donošenja takve odluke ista može regulirati jedino izmjenama Zakona o igrama na sreću.
79 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4. valja ujednačiti lokacijske uvjete u smislu udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Predlažem, stoga, umjesto "200" pisati "500". Nije prihvaćen Odredbama članaka 28. 36. i 37. važećeg Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (Narodne novine, br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14) propisano je da uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. Pravilnika, uplatna mjesta kladionica u koje se postavljaju automati za igre na sreću te ugostiteljski objekti u koje se postavljaju samoposlužni terminali za primanje uplata za igre klađenja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole. Analogno postojećem prostornom ograničenju propisano je i novo ograničenje o 200 metara minimalne udaljenosti od vjerskih objekata.
80 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 5. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 5. Nacrta, a koji se odnosi na čl. 37. Pravilnika na način da se propiše 1000 metara kao minimalna udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova za sve prostore u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubove i kladionice) te da se primjena te odredbe o minimalnoj udaljenosti, osim na odgojno-obrazovne ustanove, proširi i na druga mjesta na kojima organizirano borave djeca: domove socijalne skrbi, dječja odmarališta, igrališta, igraonice te kulturne, zdravstvene, sportske i vjerske objekte. Djelomično prihvaćen Evaluacijom učinka propisa u praksi pokazalo se da prevenciji sudjelovanja djece u igrama na sreću znatnije pridonosi niz Pravilnikom propisanih mjera kojima se osigurava društveno odgovorno priređivanje (posjet i sudjelovanje u igri u casinu, automat klubu i na uplatnim mjestima kladionica dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom, obaveza isticanja obavijesti o zabrani posjeta i sudjelovanja u igri osobama mlađima od 18 godina te obavijesti o mogućoj štetnosti od igre i o broju telefona na kojem igrači mogu dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću). Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) casina, automat klubovi i kladionice proglašene su novčarskim institucijama te su postali obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Sukladno iznesenom, razvidno je da navedene mjere zaštite i društveno odgovornog priređivanja kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara na sreću onemogućuju ulazak maloljetnicima u prostore u kojima se priređuju igre na sreću te imaju znatno veći utjecaj na sprječavanje sudjelovanja u igrama na sreću od propisivanja veće prostorne udaljenosti automat klubova i casina od obrazovnih ustanova. Inicijativa za propisivanjem 1000 metara udaljenosti od navedenih ustanova i objekata djelomično je prihvaćena na način da se izmjenama i dopunama Pravilnika propisuje 500 metara minimalne udaljenosti od odgojno- obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Također, odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama korigira se taksativnim specificiranjem ustanova od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
81 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. I u odnosu na ovu odredbu ostajemo kod protivljenja nejasnom definiranju odgojno-obrazovnih ustanova te predlažemo da se zadrži postojeća odredba koja predviđa udaljenost 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, kao i izostavljanje vjerskih objekata. Naime, u konkretnom slučaju ovakva odredba je nejasna i dovest će do različitih tumačenja pojma odgojno-obrazovnih ustanova što dovodi do pravne nesigurnosti. U sada važećem pravilniku, a u odnosu na kladionice, jasno je definirano da uplatna mjesta istih moraju biti udaljena 200 metara od redovne osnove (peti do osmi razred) i srednje škole, te smatramo da nema potrebe za mijenjanjem iste. Djelomično prihvaćen Prostorna ograničenja su uvjeti koje zakonodavstvo i u drugim zemljama članicama EU koristi u cilju reguliranja teritorijalne rasprostranjenosti i dostupnosti ove specifične djelatnosti i njenog priređivanja na društveno odgovoran način. U tom smislu jedan od najčešćih prostornih uvjeta koji se propisuju u tu svrhu je određivanje minimalne udaljenosti automat klubova i casina od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata te su navedena prostorna ograničenja također sadržana u propisima kojima druge zemlje članice EU uređuju priređivanje igara na sreću. Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
82 Hrvatska udruga za igre na sreću PRAVILNIK, Članak 5. Nedovoljno određeni pojam „odgojno-obrazovna ustanova“ zamijeniti pojmom „redovna osnovna i srednja škola“, a pojam „vjerski objekt“ konstrukcijom „vjerski objekt u kojem se redovito okuplja veći broj ljudi s ciljem prisustvovanja redovitim vjerskim obredima poput crkvi, sinagoga, džamija“. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
83 Hattrick-PSK d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Pojmove „odgojno-obrazovna ustanova“ i „vjerski objekt“ potrebno precizno definirati i pobliže objasniti, npr: „redovna osnovna i srednja škola“ odnosno „crkva, sinagoga, džamija“ kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje propisa od strane adresata i nadležnih provedbenih institucija. Nedovoljno jasne odredbe ili odredbe koje sadrže nedovoljno definirane pojmove sigurno će dovesti do različitih tumačenja i nejednake primjene, te posljedično i do pravne nesigurnosti. Prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
84 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 5. ad stavak 3. - Predlažemo da se stavak 3. uskladi sa prethodno predloženim promjenama i glasi: „(3) Uplate igre klađenja putem samoposlužnih terminala ne mogu se primati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od redovnih osnovnih(5.-8. razred) i srednjih škola.“ Djelomično prihvaćen Odredba o odgojno-obrazovnim ustanovama i vjerskim objektima korigira se taksativnim specificiranjem ustanova i vjerskih objekata od kojih će se mjeriti propisana minimalna udaljenost.
85 Hrvoje Šlezak PRAVILNIK, Članak 5. U članku 5. valja ujednačiti lokacijske uvjete svih vrsta igara na sreću obuhvaćenih ovim Pravilnikom u smislu udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata. Predlažem, stoga, umjesto "200" pisati "500". Nije prihvaćen Odredbama članaka 28. 36. i 37. važećeg Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (Narodne novine, br. 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14) propisano je da uplatna mjesta kladionica iz članka 36. stavka 1. Pravilnika, uplatna mjesta kladionica u koje se postavljaju automati za igre na sreću te ugostiteljski objekti u koje se postavljaju samoposlužni terminali za primanje uplata za igre klađenja moraju biti udaljena najmanje 200 metara od redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole. Analogno postojećem prostornom ograničenju propisano je i novo ograničenje o 200 metara minimalne udaljenosti od vjerskih objekata.Također smatramo da će nova prostorna ograničenja propisana predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika pridonijeti smanjenju broja lokacija automat klubova, casina i uplatnih mjesta za klađenje na kojima bi priređivanje igara na sreću moglo izazvati nezadovoljstvo lokalne zajednice.
86 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 6. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 6. Nacrta, a koji se odnosi na čl. 39. Pravilnika na način da se (poput odredbe koja vrijedi za casina i automat klubove), kao preduvjet za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje uplatnog mjesta za primanje uplata klađenja traži i suglasnost predstavnika stanara. Nije prihvaćen Za razliku od automat klubova koji su prostori od najmanje 100 m2 i casina od najmanje 400 m2, uplatna mjesta za klađenje najčešće su propisane minimalne površine od 10 m2 i zbog niskih troškova otvaranja podložna fluktuacijama (u kratkim vremenskim razmacima otvaranje novih i zatvaranje postojećih). Stoga se smatra nepotrebnim povećavati složenost postupka otvaranja uplatnog mjesta za klađenje propisivanjem obveze dostavljanja suglasnosti stanara. Nadalje, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija („Narodne novine“, br. 56/15) i kladionice su proglašene novčarskim institucijama te postale obveznici primjene mjera zaštite propisanih tim zakonom (obaveza postojanja tjelesne zaštite u automat klubu ili primjena alternativnih mjera zaštite: video-nadzor s unutarnjom i minimalnom jednom vanjskom kamerom kojom se pokriva ulaz u poslovnicu, video portofon za kontrolu osoba koje ulaze u poslovnicu uz primjenu električnog zvona). Navedene mjere zaštite kojih su se obvezni pridržavati priređivači igara klađenja dodatno preveniraju dostupnost uplatnih mjesta za klađenje maloljetnicima te osiguravaju priređivanje igra klađenja na društveno odgovoran način.
87 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK, Članak 7. U skladu s obrazloženjima koje je iznijela u općem komentaru, pravobraniteljica za djecu predlaže izmjenu čl. 7. Nacrta, a koji se odnosi na prijelaze i završne odredbe na način da se njome osiguraju mehanizmi primjene odredbe o minimalnoj udaljenosti od odgojno-obrazovnih i drugih mjesta na kojima organizirano borave djeca i za one prostore u kojima se igre na sreću priređuju otprije, a čime bi se prednost dala interesima djece, u odnosu na priređivače igara na sreću. Nije prihvaćen U cilju poštivanja načela pravne sigurnosti, novi prostorni uvjeti neće se primjenjivati na postojeće lokacije automat klubova, casina i kladionica.
88 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 7. Predloženu odredbu smatramo neprihvatljivim obzirom da bi se valjanost zahtjeva trebala prosuđivati u skladu s odredbama propisa koji je bio na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva a posebice imajući u vidu dugotrajnost postupaka od podnošenja zahtjeva do donošenja prethodnog mišljenja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
89 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 7. ad članak 7. - Držimo kako ova definicija upućuje na primjenu trenutačno nevažećih propisa, izaziva visok stupanj nepovjerenja u pozitivne pravne propise, uvodi nelogičnosti i klimu opće pravne nesigurnosti u sustav, naročito pravni. Postupci započeti prije stupanja na snagu pravilnika imaju biti dovršeni po tada pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima kao što nalažu sve pravne tekovine i načela. Slijedom naveden predlažemo sljedeću definiciju članka: „(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršiti će se sukladno odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za prethodno mišljenje.“ Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
90 Hrvatska Lutrija d.o.o. PRAVILNIK, Članak 8. Posebno uzimajući u obzir već istaknutu dugotrajnost postupka, smatramo potrebnim odgoditi primjenu pravilnika do završetka započetih postupaka pa predlažemo da se s primjenom istog započne od 01. lipnja 2020. godine. Nije prihvaćen Izmjene i dopune odredbi koje reguliraju postupak izdavanja prethodnog mišljenja ne zahtijevaju od priređivača nove administrativne obveze niti troškove, također primjenjivat će se na prethodna mišljenja koja još nisu izdana kada priređivači nemaju troškova vezano uz ulaganja u poslovne prostore u kojima namjeravaju otvoriti automat klub ili casino
91 Hrvatska udruga priređivača igara na sreću PRAVILNIK, Članak 8. ad članak 8. - Držimo kako je rok prekratak za značajne novine i promjene koje isti Pravilnik donosi na tržište. Tektonski poremećaji izazvani uvođenjem novih pravila igre i nužnosti prilagodbe i priređivača, sustava i društva zahtijevaju daleko duži vacatio legis. Slijedom navedenog predlažemo da isti bude minimalno 30 dana. Nije prihvaćen Izmjene i dopune odredbi koje reguliraju postupak izdavanja prethodnog mišljenja ne zahtijevaju od priređivača nove administrativne obveze niti troškove, također primjenjivat će se na prethodna mišljenja koja još nisu izdana kada priređivači nemaju troškova vezano uz ulaganja u poslovne prostore u kojima namjeravaju otvoriti automat klub ili casino