Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Irena Fuštin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Poštovani, kao edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva u posebnoj ustanovi neugodno sam iznenađena ovakvim nacrtom Pravilnika,budući da potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju individualni pristup. Smatram da je ovakav nacrt Pravilnika neodrživ u praksi. Mišljenja sam da bi postojeći Pravilnik s izmjenama trebao ostati na snazi bez uplitanja u članak 6.stavak 1.i 2. Moj prijedlog je: Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) ne bi trebao imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te da ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi se formiralo odjele do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Članku 6. Stavak 2. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Članak. 6. stavak 3. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama ili u učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Smatram da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu sigurnost učenika te bi naštetilo kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
2 Kristina Maskaljević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
3 Dragica Miklošić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Razredni odjeli najčešće nisu homogene grupe, učenicima treba individualno pristupiti, bilo da se radi o darovitim učenicima ili učenicima koji trebaju pomoć. Razredni odjel treba imati maksimalno 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako imamo učenike s teškoćama. Kod formiranja razrednih odjela trebalo bi uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Dva učenika s teškoćama u razredu je maksimum ako želimo realizirati ishode. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
4 Ika Pejanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Radim u obrazovnom sustavu, u nastavi, punih 26 godina. Kroz navedeno razdoblje sam imala priliku poučavati i odgajati skupine učenika od 41 učenika, a danas radim u razrednim odjelima veličine 22 učenika te u grupama od po 11 učenika, prema predmetnom kurikulu. Temeljem svega navedenog, osjećam se pozvanom iznijeti svoje jasne stavove o optimalnom broju grupe učenika za potencijalno uspješan rad, a imajući u vidu osobine današnje djece i okolnosti u kojima živimo i radimo. Dakle, mogu odgovorno reći da je bilo uspješno poučavanje grupa od 41, 36, 30, 28 učenika u vrijeme kada su udžbenik i nastavnik učenik bili "glavni izvori" informacija i znanja, u vrijeme kada je bilo "normalno" da učenik sjedi, sluša, piše.....nauči, reproducira i tako pokaže znanje. Rezultati takvoga rada bili su vidljivi, učenici su jednoga dana postali znanstvenici, gospodarstvenici, liječnici, učitelji. Tehnološke, kulturne, odgojne, kulturološke i razne druge promjene u društvu rezultirale su formiranjem samosvjesnih osoba, mladih, koji traže pozornost, kojima se treba baviti 45 minuta kako bi se ostvario planirani ishod. To je moguće ostvariti tek u grupama "razumne veličine", čija veličina se mjeri različitim parametrima i strukturom. Inkluzija je sasvim opravdana s humanog (ljudskog) aspekta, ali društvo znanja i razvoja ne može "istovremeno pružiti svima sve" - nadarenima ostvarenje i razvoj, motivaciju onima u potrebi za dodatnom motivacijom..... Iskustvo mi govori: poučavati danas, koristeći i suvremenu tehnologiju i različite metode poučavanja, raditi u razrednoj grupi u kojoj ima učenika s različitim talentima, učenika s rješenjima, učenika s različitim životnim problemima....., 20 učenika je maksimalno prihvatljivo. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
5 Pavliša Jadranka Zupanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Učiteljica sam razredne nastave i radim u 1. razredu OŠ. Želim doprinijeti ovom savjetovanju za primjenu novog Pravilnika o broju učenika u razrednom odjelu i drugim obrazovnim skupinama. Broj učenika po učitelju znatno utječe na kvalitetu nastave i razinu postignuća učenika. Smatram da bi najoptimalniji broj učenika u redovnoj nastavi, u odjeljenju bez učenika sa znatnim razvojnim poteškoćama bio od 20 do 22 učenika. Zašto? Nova reforma donosi i nove promjene u poučavanju na učinkovit kreativan, tehnološko-inventivan način. U razrednom odjeljenju sa jednim učenikom koji prema Rješenju ima znatne poteškoće u učenju i vladanju, bez pomoćnika u nastavi, najmanje 16 učenika, a najaviše 20 učenika. Razredni odjel koji ima 2-3 učenika s poteškoćama, potreban je pomoćni učitelj u nastavi po uzoru na obrazovni sustav u EU. Pojam pomoćne učiteljice u našem obrazovnom sustavu nema, ali je potreba za njima opravdana tim više ako se razmišlja o uvođenju jednosmjenske nastave. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
6 Krunoslav Vlahović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 8. Poštovani! Prijedlog broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s teškoćama u razvoju koji se predlaže ovim Pravilnikom (3-10, 3-12) je potpuno nerealan i neprihvatljiv. Svatko tko je radio sa učenicima s teškoćama zna da je sa tim brojem nemoguće ostvariti kvalitetan rad. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 8. Nacrta.
7 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 8. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj: 124/09 i 73/10) je posljednji koji definira broj učenika u redovnom razrednom odjelu u kojem se školuju učenici s većim teškoćama u razvoju prema posebnom nastavnom programu. U njemu su detaljno objašnjene i definirane vrste i opseg teškoća koje imaju učenici koji se školuju na takav način unutar redovnog sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Na koji će se način određivati broj učenika u razredima koji pohađaju učenici s teškoćama koji se školuju prema posebnom nastavnom programu ukoliko se taj Pravilnik ukine bez da se broj učenika po razredima definira i ovim pravilnikom? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ana-Marija Leko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Poštovani, učiteljica sam edukacijska rehabilitatorica i imam iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
9 Ivanka Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
10 Sanja Banfić- Kontrec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Poštovani , radim u školi 25 godina , u početku sam imala i do 35 učenika u razredu što je bilo jako teško . Glede članka 3. stavak 2 koji govori o broju redovitih učenika od 20 do maksimalno 28 , s obzirom na nekadašnji 35 ovo je puno bolje . Međutim ako u razredu imate od 5 do 6 učenika s teškoćama onda je raditi u takvom razredu jako teško. Smatram da bi se broj učenika trebao smanjivati u razredu sa brojem učenika s teškoćama kojih danas ima sve više . Maksimalan broj učenika u razredu sa 3 učenika s teškoćama trebao bi biti 18 učenika, jer svi učenici počinju tražiti prilagodbu programa i oni koji imaju prilagodbu i oni koji nemaju. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
11 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Slažem se s kolegom Maričićem. Primljeno na znanje Nema prijedloga.
12 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Nadnevak 10. srpnja tekuće godine smatram problematičnim jer se nastavna godina završava gotovo mjesec dana ranija - normalna školska kalendarska godina!. Planiranje odjela i utvrđivanje broja djece s poteškoćama može se i mora obaviti sa zadnjim nastavnim tjednom kako bi se sve potrebno pripremilo u Upravnim odjelima do konca lipnja i proslijedilo MZO početkom srpnja. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
13 Laura Barat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator učitelj u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, s učenicima koji se školuju po posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirani pristup. Ne znam kako bih mogla, u jednom školskom satu, svakom od Vaših predloženih 12 učenika osigurati individualizirani pristup. Koliko će mi vremena trebati da učenicima pripremim 12 različitih radnih listova, ovisno o njihovim individualnim mogućnostima, potrebama i interesima? U takvim je skupinama nerijetko individualan rad jedini rad s kojim se nešto može postići, frontalnog i grupnog rada gotovo da i nema. Ako 45 minuta podijelim na 12 učenika, imam točno 3,75 minute za svakog učenika. Kako mogu učenika osposobiti da stekne kompetencije u aktivnostima svakodnevnog života za samo 3,75 minuta? Koliko bi kvadratnih metara trebala imati učionica da bi u nju stalo 12 učenika u kolicima (obzirom da u Pravilniku ne spominjete vrstu i stupanj oštećenja)? Kako da odlučim kojeg ću učenika s PSA prvoga početi smirivati kad se uplaše? Kako da kažem roditeljima da nisam mogla spriječiti učenika koji je ugrizao njihovo dijete jer sam trčala k učeniku koji glavom udara u zid? Kako da objasnim roditeljima da mi je i njihovo dijete važno, ali sam u trenutku kad se on grizao za ruku razdvajala dva učenika koja se tuku? Da, udaranja, vrištanja, grebanja, pljuvanja, bacanja po podu, samoozljeđivanja, uništavanja školskog inventara i slično su ponašanja s kojima se edukacijski rehabilitatori susreću svakodnevno. A negdje između sprječavanja svih ovih nepoželjnih ponašanja, odlazaka na toalet (većina učenika treba podršku odrasle osobe prilikom obavljanja nužde i osobne higijene), odlaska na užinu (većina učenika treba podršku odrasle osobe prilikom hranjenja), treba ugurati i kvalitetno odraditi i akademski dio rada. Kako? Kada? Gdje? Na koji način učiniti sve to s 12 različitih učenika s većim teškoćama u 5 školskih sati? Nikako se ne slažem s izmjenama navedenim u Pravilniku, posebno s izmjenama u članku 6. U takvoj se situaciji nastava ne bi mogla kvalitetno realizirati, ne bi bila poticajna za nijednog učenika. Predlažem: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
14 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, iz kratkog iskustva koje imam u radu u posebnom razrednom odjelu mogu sa sigurnošću tvrditi da broj učenika u takvom odjelu nipošto ne bi smio prelaziti 5, a kombinacija razreda ne bi smjela obuhvaćati više od dva razreda (zapravo bi bilo najbolje da kombinacije uopće nema). Isto tako, u slučaju nekih poteškoća broj učenika morao bi biti i manji od 5 jer određene poteškoće mogu biti takve da otežavaju rad s datim učenikom, ali i s ostalim učenicima u razredu. Tko je ovaj pravilnik pisao, ne samo da nije radio u posebnom razrednom odjelu nego nije ni prisustvovao radu u takvom odjelu jer da jest, uvidio bi da bi u većem posebnom razrednom odjelu bio nemoguć ne samo kvalitetan rad nego i bilo kakav rad. Da bi svaki učenik mogao dobiti kvalitetno obrazovanje, ponavljam, broj učenika ne bi smio prijeći 5, a nekada bi trebao biti i manji. Sve više od toga ugrožava obrazovanje učenika, ali i skrb za njihove bazične potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
15 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
16 Maja Oreški Bradarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovaj prijedlog Pravilnika smatram jednim ogromnim korakom unatrag kad govorimo o kvaliteti pružanja odgojno-obrazovnih usluga djeci s teškoćama. Svaki od naših učenika zahtijeva individualizirani rad, mnogi od njih su nesamostalni u aktivnostima skrbi o sebi, imaju kombinaciju teškoća... Pokušavam taj prijedlog preslikati na situaciji u svojoj skupini, u kojoj je petero učenika. Od njih svatko, uz umjerene intelektualne teškoće ima i popratne zdravstvene teškoće, koje vrlo često zahtijevaju i posebnu pažnju, te učenike kod kojih se javljaju nepoželjna ponašanja, kad osjete da nemaju dovoljno pažnje, uslijed kojih mogu ozlijediti sebe i druge. Većinu je potrebno voditi korak po korak kroz većinu dnevnih zadataka. To je samo jedan vrlo mali dio njihovih teškoća... I da imam još sedam učenika sa sličnim teškoćama? Na način predložen ovim Pravilnikom djeca neće moći dobiti kvalitetan odgoj niti kvalitetno obrazovanje, a učitelji i edukacijski-rehabilitatori bi veliki dio svog radnog vijeka mogli provoditi na bolovanju zbog posljedica uzrokovanih stresom. Predlažem sljedeće: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
17 Ana Novosel PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, svojim komentarom ću se osvrnuti na članak 6. stavak 5.: većina razrednih odjela s učenicima iz djelomiče integracije je sastavljena od učenika četiriju razreda (nekada i više u različitim kombinacijama, a često i kombinacija razredne i predmetne nastave). Već sama ova činjenica stavlja u nepovoljniji položaj djecu s teškoćama i njihove učitelje u odnosu na redovne kombinirane razredne odjele za učenike bez većih teškoća gdje je u ovom slučaju maksimum 8 učenika. Nadalje, svi koji su ikada ušli u razred učenika u djelomičnoj integraciji znaju da razred ne određuje program tj. da u takvom razredu ima onoliko programa koliko je i učenika u njemu. To bi značilo da se svakom od tih učenika možemo individualno posvetiti 4 i pol minute u jednom školskom satu. Napominjem, to su učenici s većim teškoćama koji često samostalno ne čitaju, ne pišu niti mogu samostalno izvršavati zadatke. Jasno je da od takvog rada učenici nemaju previše koristi. E sad, što se tiče posla učitelja u ovakvom razredu s 10 učenika....Zbog lakšeg razumijevanja dočarat ću to ovako: zamislite da imate 45 minuta za napisati po 1 članak u 10 pravilnika istovremeno.... pri tome vam netko uđe u ured pa vas prekine svake 3 minute..... mislim da je neizvedivo. Ovaj članak je na štetu djece i to one djece koja su u startu u nepovoljnijem položaju zbog svojih teškoća, a isto tako i učitelja. Na ovaj način se ukida ovoj djeci, mojoj djeci, mogućnost kvalitetnog obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
18 Udruga edukacijskih rehabilitatora Međimurske županije PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatramo neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. Na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s većim i višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdimo da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od sedam učenika jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Također, nigdje u pravilniku se ne spominje niti ne navodi vrsta i stupanj teškoće učenika, koje teškoće mogu biti u kojem odjelu, odnosno skupini. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Udžbenici za poseban program ne postoje te učitelji rehabilitatori samostalno pripremaju nastavne materijale i didaktička sredstva, kreiraju godišnje i mjesečne planove te individualizirane odgojno-obrazovne programe. Smatramo ovaj prijedlog direktnim udarom na djecu čiji je ionako otežan proces školovanja ovim prijedlogom stavljen u još nepovoljniji i nepravedniji položaj. Predlažemo: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: - od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, - od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, - od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
19 Lucija Vladimir Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukatorica rehabilitatorica u OŠ u posebnom razrednom odjeljenju. Evidentno je da osoba/e koje su sastavljale prijedlog pravilnika nemaju minute iskustva rada sa djecom sa TUR u bilo kakvoj kombinaciji. Ovakvi, usudila bih se reći nebulozni, prijedlozi su sramotni. Povećanje broja učenika (a da ni ne spominjem da nema kategorizacije kombiniranja učenika) je apsolutno neprihvatljivo te će dovesti do otežavanja ionako teških uvijeta rada u posebnom razrednom odjeljenju a pogotovo u odgojno- obrazovnim skupinama ! Ovo je izravan udar na djecu s teškoćama, na njihovo temeljno pravo na kvalitetno obrazovanje a i udar na kolege iz struke koji će redom biti tehnološko višak ako se ovaj scenarij obistini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
20 Kristina Kurtović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, edukacijski sam rehabilitator na radnom mjestu učitelja u odgojno-obrazovnoj skupini. U posebne odgojno-obrazovne ustanove dolazi sve više djece s višestrukim teškoćama koja zahtijevaju individualni rad i pristup. Frontalnog rada nema. Sa 12 djece u odgojno-obrazovnoj skupini teško da bi se moglo govoriti o edukacijsko-rehabilitacijskom radu. Nekada je rad i sa dosadašnjim brojem učenika profesionalni izazov. Nadam se da ćete uvažiti mišljenje struke. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
21 Martina Antunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prema važećem pravilniku, članak 7. stavak 8, navedeno je da u kombiniranom razrednom odjelu učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu može biti najviše 5 za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je to jedino i realno budući da radim u odjelu koji pohađaju učenici od 1.-8. razreda. Riječ je o vrlo heterogenoj skupini u kojoj učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća, svaki učenik zahtijeva individualan pristup, poseban plan i program/kurikulum neovisno o tome pohađaju li neki učenici isti razred, te pripremu posebnih materijala i didaktičkih sredstava. Ako želimo kvalitetnu nastavu za naše učenike, broj učenika u kombiniranom razredu djelomične integracije ne bi smio biti veći od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
22 Adriana Kolman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i ne slažem se s izmjenama koje su navedene u prijedlogu Pravilnika. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama najviše bi izgubili sami učenici jer se edukacijski rehabilitator ne bi u dovoljnoj mjeri mogao posvetiti njihovim individualnim potrebama . U posebne odgojno-obrazovne ustanove dolazi sve više djece s višestrukim teškoćama koja zahtijavaju više individualnog rada i pristupa što u većim skupinama ne bi bilo moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
23 Blanka Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima s poremećajima iz spektra autizma. Činjenicu da se razmatra donošenje ovakvog Pravilnika koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama smatram izuzetno zabrinjavajućom i nedopustivom. Iz znanstveno potvrđene teorije i prakse opće je poznato da učenici s autizmom uz komunikacijske teškoće, teškoće socijalne interakcije te ponavljajuće obrasce ponašanja, interesa i aktivnosti, vrlo često imaju i izražena agresivna, autoagresivna i destruktivna ponašanja te zahtijevaju specifične metode i pristupe u radu. Neke od njih uključuju vizualnu podršku kao što je komunikacijski sustav razmjenom sličica PECS, TEACCH strukturirani pristup i raspored učionice i aktivnosti, specifične sustave motivacije, individualni rad i individualizirani pristup, poštivanje rutine, detaljno razrađen sustav podrške itd. Uz nabrojeno, nastavni dan rehabilitatora u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama s djecom s autizmom svakodnevno označuje i provođenje intenzivnih intervencijskih i prevencijskih programa baziranih na prioritetnim ponašanjima koja se nerijetko odnose na udaranja, bacanja po podu, vrištanja, grebanja, pljuvanja, samoozljeđivanja, uništavanja školskog inventara i dr. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također imaju izražene senzorne teškoće, često u obliku hipersenzibilnosti na zvučne, vizualne, taktilne vestibularne pa i olfaktorne podražaje. Odgojno-obrazovna skupina koju čini više od troje učenika s PSA za njih neće biti nimalo poticajna, već će voditi dodatnim frustracijama, stresu i nepoželjnim ponašanjima. Rad učitelja u takvoj skupini značio bi nemogućnost usmjeravanja na individualne potrebe djeteta i obrazovni proces te bi vodio profesionalnom sagorijevanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
24 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik Ravnateljica sam Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, imam oko 35 godina radnog staža u struci. U posljednje vrijeme, a osobito s ovim prijedlogom Pravilnika, stječem dojam da u području ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, uključivo i osoba s teškoćama, kao društvo uopće ne napredujemo, usudila bih se reći da čak niti ne stagniramo. Ovaj prijedlog Pravilnika ukazuje na jasno nazadovanje. Naime, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010,), dakle, dokument koji je donesen prije desetak godina prepoznaje i poštuje specifične potrebe učenika s većim teškoćama, a deset godina kasnije, danas, ovaj prijedlog Pravilnika sve to ignorira na štetu učenika, ali i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz predloženi broj učenika neće moći pružiti odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu učenicima u skladu sa suvremenim spoznajama i dostignućima naše struke. Ignoriranje standarda koje propisuje Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja još je besmislenije kada se na isti poziva i pozitivni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019) koji u članku 54. navodi:" broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima." Isto tako, budući da su sva pravovaljanja Rješenja o primjerenom obliku školovanja utemeljena na medicinskom modelu, odnosno prema vrsti oštećenja, a na temelju istih se provodi cjelokupno školovanje učenika s teškoćama, u ovoj bi situaciji bilo opravdano mijenjati postojeća i buduća Rješenja učenika ili prijedlog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
25 Irena Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje. Radim individualno i grupno s djecom s teškoćama u razvoju koji ujedno iskazuju i probleme u ponašanju. Željela bih se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da bi se povećanjem broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, umanjila kvaliteta rada te onemogućio individualni pristup svakom djetetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
26 Irena Dukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s 25 godina radnog iskustva podržavam prijedlog Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih ustanova u RH i Međužupanijskog stručnog vijeća pedagoga posebnih ustanova u RH objavljen na ovom e savjetovanju. Smatram da nije moguće definirati broj učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima bez da se navedu vrste teškoća, kao što je učinjeno u ovom prijedlogu, dok god je na snazi Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15). Ovaj članak 6. Prijedloga Pravilnika nije u skladu s brojem učenika propisanim važećim Pedagoškim standardom za osnovnoškolske ustanove (NN 63/08.). Opće poznato je da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad. Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. Ovaj pravilnik ako se donese će trajno štetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom osigurano pravo na obrazovanje! Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. Članak 4. stavak 8. prijedloga Pravilnika predviđa do 8 učenika u kombinaciji od 4 razreda od V. do VIII. razreda za učenike bez teškoća, a članak 6. stavak 1. prijedloga Pravilnika predviđa do 10 učenika s teškoćama jednog ili više razreda. Dakle veći broj za učenike s teškoćama nego one bez teškoća?! Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz spektra autizma ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nemoguće je izlaženje iz učionice na užinu i na WC, a kamoli u dvorište ili izvan prostora škole. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz. Učenici s teškom intelektualnom teškoćom koji većina imaju višestruke teškoće i to motoričke teškoće i ne mogu se kretati bez invalidskih kolica s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) koji je na snazi od 4. ožujka 2015. su uključeni u školovanje (prije toga su bili trajno oslobađani od školovanja), a da za njih ne postoji ni nastavni plan ni program, ni odgovarajuća podrška u vidu kineziterapije, a sad ćemo još imati 12 takvih učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na jednog učitelja. Kako je to moguće?! Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz spektra autizma. Zašto? Zato jer imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup, teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju i iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3 u odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom desetak minuta. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Nepravedno je što ih ovaj pravilnik već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i koje imamo! Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/2013.). Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine za 6-8 učenika s poremećajima iz autističnoga spektra, imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Kome je to u interesu? Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnoga spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
27 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljsko vijeće Centra za odgoj i obrazovanje smatra kako razredni odjeli u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne mogu imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se o čistom ili kombiniranom razrednom odjelu. Mišljenja smo da je pri utvrđivanju broja učenika potrebno voditi računa o vrsti teškoće kako je to propisano Državnim pedagoškim standardom. Predlažemo da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom (2) Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno- obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
28 Verica Kuharić Bučević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Stručni sam suradnik pedagog u osnovnoj školi koja u svom sastavu ima posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju. Na temelju vlastitog višegodišnjeg iskustva te praćenjem rada edukacijskih rehabilitatora u njihovom radu, često se susrećemo s mnogim problemima i kada je manji broj učenika u skupini. Smatram da se nastava s učenicima s većim teškoćama može kvalitetno realizirati jedino s manjim brojem učenika od predloženog. Budući da se odgojno-obrazovne skupine formiraju prema godištima učenika, može se dogoditi i događa se da skupinu čine djeca s različitim teškoćama i različitim stupnjem pojedinih teškoća. Znači, često imamo vrlo heterogene skupine. Svakom učeniku treba pristupiti individualno prilagođavajući programe i postupke prema funkcioniranju učenika. Kako će to činiti edukacijski rehabilitator ako ima 12 ili do 12 učenika u skupini? Što kada se u skupini pojavi nekoliko učenika koji su u invalidskim kolicima? U pitanje dolazi kretanje učenika po učionici, izlasci radi provođenja izvanučioničke nastave, a učenici ili skupina imaju ili nemaju pomoćnika. U mojoj školi su učionice u kojima rade skupine manjih dimenzija. Gdje smjestiti do 12 učenika koji npr. pohađaju skupinu od 17 - 21 godine? To su fizički odrasli ljudi. Predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji broj učenika na: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. budući da bi svako povećanje učenika smanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
29 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima te imaju različite vrste i stupnjeve teškoća broj učenika ne bi trebao biti veči od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
30 Vlatka Šteinglin Kovač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u Centru za odgoj i obrazovanje na radnom mjestu socijalnog pedagoga. Provodim program treninga socijalnih vještina i radim individualno i u skupini s učenicima koji uz teškoće u razvoju imaju i ponašajne probleme. Imam dobar uvid u svakodnevne izazove s kojima se susreću edukacijski rehabilitatori i ostali stručnjaci u svakodnevnom radu. Svaki prosvjetni djelatnik koji ima barem nekoliko dana praktičnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama zna koje su negativne posljedice prevelikog broja učenika u odjelu ili skupini. Svaki učenik zahtjeva individualan pristup, niz prilagodbi. Smatram da bi povećanje broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, koji je naveden u članku 6. znatno umanjilo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, onemogućilo napredak djece, pojačalo intenzitet problema u ponašanju Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
31 Kristina Kurcinak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili više razreda, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
32 VALENTINA BABIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Članak 6. Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim. Naime, nemoguće je kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini predloženi broj učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. S obzirom na to da kao socijalna pedagoginja često interveniram kada učenici ispoljavaju neprihvatljiva ponašanja, imam točan uvid u to što znači optimalan broj učenika u skupini/razredu. Shodno navedenom, predlažemo da članak 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
33 Alma Srna PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s preko 30 godina iskustva u radu s učenicima prema posebnom programu izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom članka 6 ovog pravilnika. Smatram da bi se njime naštetilo učenicima koji pohađaju nastavu prema tom programu, kao i da nije u skladu s DPS-om. Predlažem da za učenike s lakšim IT uz pridružene teškoće ne smije biti više od 5 učenika u razredu/oo skupini. Za učenike iz spektra autizma najveći broj učenika je 3. Također se to treba primjeniti za učenike s težim i teškim IT. Isti kriterij treba primjeniti i za skupine PSP-a , posebice jer u PSP-u nema pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
34 Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog novog teksta za članak 6.: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovnom nastavnom programu/kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika jednog razreda, odnosno od 3 do 7 učenika više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama iz spektra autizma ima u pravilu do 3 učenika. (4) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika. (5) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući(nastava na daljinu. (6) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministratsvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
35 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. • U članku 6. stavcima 1.,2., i 3. predlažemo smanjiti broj učenika sa maksimalno 12 na maksimalno 7 učenika jer je prema prijedlogu Nacrta novog Pravilnika navedeni broj učenika u posebnom razrednom odjelu prevelik- jer se učenici uključuju u PRO ne više prema medicinskom modelu već ovisno o svladavanju programa (redoviti uz individualizaciju, redoviti uz prilagodbu sadržaja uz individualizaciju i posebni program). S tim u vezi želimo naglasiti da jedan učitelj razredne nastave ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila teško može „pokriti odgojno-obrazovne potrebe većeg broja učenika sa različitim teškoćama u razvoju. Smatramo potrebnim i uskladiti navedeno s obzirom na to da je važećim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) u članku 9. propisan broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu s posebnim programom. • Vezano uz stavak 1. istog članka koji se odnosi na školovanje učenika u posebnom razrednom odjelu sukladno člancima 5. st. 5. i čl. 6. st. 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u kojima se školuju učenici po redovitom programu uz individualizaciju i redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u članku 14. stavku 3. propisan je broj učenika od 3 do 5. Smatramo da bi i to trebali imati na umu prilikom donošenja novog Pravilnika jer su u protivnom jedni drugima kontradiktorni. • U članku 6. stavku 5. predlažemo pojasniti koje su to okolnosti koje će se prihvaćati kao obrazloženje osnivača da bi se odobrio veći ili manji broj uučenika u RO ili odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
36 Nina Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam edukacijski rehabilitator i radim s učenicima po posebnom programu u odgojno-obrazovnoj skupini. Predlažem zadržavanje trenutno maksimalnog broja učenika jer u suprotnom će proces odgojno-obrazovnog rada biti onemogućen. Dakle, ne da neće biti kvalitetan nego će biti onemogućen zbog specifičnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, posebno onih s višestrukim teškoćama s kojima je najčešće potreban rad 1 na 1. U trenutnoj situaciji imam 4 učenika s različitim potrebama i teškoćama. Ako se dogodi situacija gdje je jedan asistent odsutan, odgojno-obrazovni rad trpi jer se sva energija i vrijeme usmjerava na održavanje sigurnosti druge djece te sprečavanje ozljeda zbog agresivne i autoagresivne djece kojih ima sve više. Također, nigdje se ne spominju vrste teškoća i u tome isto vidim problem. Svaki učenik je drugačiji, svaki autizam je drugačiji, svaka teškoća ima razine. Mnogi edukacijski rehabilitatori svakodnevno trpe ozljede, grebanja, udaranja te ugrize do krvi. I to s 3-4 učenika po odjelu. Kako će to izgledati ako ih bude 12? Hvala. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
37 Marijana Svalina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili više razreda, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika, iznimno 6 u slučajevima kada nije riječ o višestrukim većim teškoćama. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
38 Katica Barać PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, mislim da bi svrha svih novih Zakona, Pravilnika i ostalih dokumenata trebala biti usmjerena na boljitak djece kojoj su namijenjena i unaprjeđenju rada s njima, a ovaj Pravilnik to sigurno nije. Svi koji su ikada radili s djecom s teškoćama znaju da predloženi broj djece, ne samo da ne omogućava kvalitetan rad, već ugrožava i njihovu sigurnost. Ako se već iz razno raznih razloga ne mogu popraviti uvjeti rada onda ih bar pokušajmo zadržati na trenutnom nivou, Vi zakonskim okvirima, a mi svojim predanim radom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
39 Khrystyna Zahoriy PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom novog Pravilnika. Zbog okolnosti rada u specifičnim uvjetima s djecom s teškoćama u razvoju, smatram da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Također, radi se na utvrđivanju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi (i stručnoga komunikacijskog posrednika) što će u nekom trenutku značiti da će pomoćnici opet morati platiti edukaciju, a veliko je pitanje tko će od njih to moći priuštiti. Naći ćemo se u situaciji da imamo 12 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini s 12 rješenja, ali bez pomoćnika. Naći ćemo se u situaciji da učenike čuvamo jer nećemo moći istovremeno raditi i osigurati osnovne mjere sigurnosti učenicima u njihovoj okolini. Nigdje u Pravilniku nije navedeno hoće li se vrsta teškoće i kronološka dob učenika biti razmotrena prilikom formiranja odgojno-obrazovnih skupina što predstavlja još jedan problem. Ne može 12 učenika s teškoćama biti u istoj skupini bez obzira na njihove razvojne specifičnosti, godine, vrstu teškoće/a i tako dalje jer će takvi potezi rezultirati katastrofalnim padom u kvaliteti nastavnog procesa, nezadovoljstvom učenika, roditelja i učitelja te, ponavljam, UGROŽAVANJEM SIGURNOSTI učenika i učitelja. Zanima me tko je predstavljao struku prilikom izrade ovog Pravilnika? Čini se da nije bilo nikoga tko je upoznat s realnim stanjem prakse jer se inače ovakvi teški propusti ne bi dogodili. Zabrinuta, Khrystyna Zahoriy, mag.rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
40 MELITA JUGOV PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kud plovi ovaj brod ... kud nas odvodi.... tonemo nepovratno...mi kao učitelji, rehabilitatori, odgajatelji i još više djeca kojoj i danas teško pružamo ono što od nas trebaju oni i njihove obitelji. Poražavajuće je i sramotno srozati nas na brojeve spomenute u članku 6. Umjesto komentara pozivam sve one koji su ovaj pravilnik pisali dođite u naš razred u Centru Juraj Bonači, Bruna Bušića 30, Split, kadgod poželite kako biste se uvjerili Tko smo? Koliko nas ima? Što radimo? Kako radimo?...Ako se odvažite na taj suludi korak, vjerujem da će i naša budućnost biti puno sretnija i svjetlija. U očekivanju Godota, srdačan pozdrav, Melita Jugov Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
41 Dora Folivarski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijska sam rehabilitatorica s višegodišnjim iskustvom vođenja odgojno-obrazovnih skupina djece s višestrukim teškoćama, prema posebnom nastavnom programu. Uvredljivo je i ponižavajuće predlagati odgojno-obrazovne skupine sastavljene od 12 učenika. Šestero, čak i petero djece je maksimum unutar kojega se može kvalitetno provoditi nastava. Sve ostalo je gaženje osnovnih prava djece kojima je potreban individualan pristup kako bi usvajali nove sadržaje. 12 učenika kod kojih frontalni rad nije moguć znači 4 minute učiteljeve pažnje po učeniku za vrijeme jednog školskog sata - što će tako naučiti? Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
42 Marija Dekanić Duvandžija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, u posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju učenici su podijeljeni u 6 skupina (3 kombinirana razredna odjela, 2 odgojno-obrazovne skupine i 1 skupina učenika s PSA). S njima radi 6 rehabilitatora, mag. kineziologije (s dijelom učenika), te vjeroučitelj (s učenicima koji pohađaju izborni predmet vjeronauka). U rad je uključeno i 4 pomoćnika u nastavi neprocjenjive važnosti za kvalitetno održavanje nastavnog procesa. Većina stručnjaka koji rade s učenicima imaju gotovo 20 godina radnog iskustva. U ime kolega i svoje osobno stavljam mišljenje o ovom Nacrtu pravilnika te naše prijedloge izmjena. S obzirom da smo sudjelovali na ŽSV-u ravnatelja i ŽSV-u pedagoga u nastavku teksta prenosim dogovoreni prijedlog koji je već naveden u komentarima voditelja ŽSV-a. S ovim prijedlogom se u potpunosti slažemo. „Stoga predlažemo da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja -od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3 učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU (1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Obrazloženje: Mišljenja smo da novi pravilnik treba biti definiran prema vrsti programa ali i prema vrsti teškoća ili ovaj drugi kriterij treba bit definiran drugim dokumentom, kao što je to do sada bio Državni pedagoški standard. Prema Nacrtu nastavnog plana i programa za učenike s teškoćama definirani su: • plan posebnih kurikuluma za osnovnu školu • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada • plan posebnih kurikuluma za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada (za učenike s PAS) Stoga smatramo da je nužno kvote za ove skupine učenika tako i definirati. Postojanje Centara koji su specijalizirani za rad s učenicima s pojedinim teškoćama proizlaze iz stvarnih potreba učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima oštećenja uvažavajući u potpunosti njihovo pravo na kvalitetno obrazovanje koje uključuje usmjerenost na zadovoljavanje individualnih potreba, osiguravanje odgojno-obrazovne podrške, pravodobnost djelovanja i timski pristup odnosno stavljaju učenika u središte odgojno - obrazovnog procesa koji pretpostavlja Okvir za poticanje i prilagodbu iskustva učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama. Vrste teškoća same po sebi uključuju potrebu postojanja definiranih kvota za pojedinu teškoću jer osiguravaju kvalitetan pristup pojedincu. Rad s učenicima s oštećenjem vida nije moguće uspoređivati s radom s učenicima s autizmom ili s učenicima s motoričkim poremećajima koji imaju zdravstvene poteškoće. Smatramo da je vrlo važno navesti kvote za kombinirane razredne odjele jer doista nije isto ako se rade tri individualizirane prilagodbe za jedan program ili tri programa različitog razreda. U članku 4. Nacrta ovog pravilnika stoji da kombinirani razredni odjel od V-VIII r. u redovnom programu ne može imati više od 8 učenika. Dok prema članku 6, stavak 1 - broj učenika s teškoćama u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 10, jer nema definirane kategorije kombinirani razredni odjel. To učenike s teškoćama stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na učenike bez teškoća. Jasno definirane i primjenjive kvote osigurat će kvalitetno obrazovanje učenicima s teškoćama. Nadam se da će novi pravilnik bit definiran kako bi to omogućio. S poštovanjem, Marija Dekanić Duvandžija Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
43 Lara Amižić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Danima se nadam da će se ovaj i ovakav Pravilnik maknuti s e-savjetovanja, te da će se osobe odgovorne za prijedlog ovog Pravilnika ispričati roditeljima djece s teškoćama i stručnjacima koji rade s tom djecom zbog uznemiravanja jer je, eto, došlo do greške ili propusta. Ne mogu vjerovati da je netko tko bi trebao brinuti o unapređenju školovanja djece s teškoćama mogao sklopiti ovakav pravilnik. Odrediti broj djece (ne vodeći računa o vrsti poteškoće) i to 10 u razrednom odjelu (odnosno 12 u OOS ili PSP-u) - je čisto gaženje struke i svođenje boravka te djece u ustanovi na čuvanje. Iz dosadašnje prakse kod formiranja razreda, koliko god se mi trudili formirati odjeljenja po teškoćama, sposobnostima, dobi , na kraju nadležni samo gledaju brojke pa gdje stane 5 može i šesti, sedmi, a u stvarnosti i peti je nekad previše. Više od 20 godina radim u posebnoj ustanovi i trenutno imama kombinaciju s 5 učenika, 5 različitih programa, rad se odvija isključivo jedan na jedan, ima dana kad jedva stižem svakom učeniku posvetiti dovoljno vremena , a da ne govorim da zbog ispada u ponašanju pojedine djece (kojim ugrožavaju vlastiti sigurnost i sigurnost ostale djece i učitelja) postoje dani kad je rad onemogućen , 5 GK, 5 mjesečnih programa, pripreme,materijali za rad za svako dijete ponaosob, ...pa kažete moglo bi ih biti 10, može- al' tada više nećemo moći pričati o obrazovanju djece s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
44 KRISTINA PRLIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, moj komentar se odnosi na članak 6. stavak 2. Radim u Centru za autizam u Splitu kao učitelj rehabilitator. Mišljenja sam da broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u posebno odgojno -obrazovnoj skupini prema posebnom programu treba biti od 2-3. Svaki učenik zahtjeva individualiziran pristup u radu, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad. Povećanje broja učenika narušava kvalitetu samog rada te dovodi u pitanje sigurnost učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
45 Rahela Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Nemoguće je raditi u skupini u kojoj bi bilo 3-12 učenika. Svaki učenik u skupini ima različite poteškoće i potreban je individualan rad sa svakim učenikom. Kvalitetan rad u tako velikoj skupini nije moguć i neprihvatljivo je svako povećanje broja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
46 Željana Čaplja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Kao netko tko 20 godina radi u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama, sa djecom različitih vrsta i stupnjeva teškoća , moram se osvrnuti na članak 6. ovog pravilnika. Imam osjećaj da osoba koja je pisala ovaj pravilnik nikada nije pristupila razredu djece s teškoćama. Trenutno u ustanovi imamo razrede sa četvero, petero do šestero djece, a svatko od njih ima individualne teškoće koje zahtijevaju individualni tretman. Hoće li onaj tko je predložio razrede od desetoro djece pokušati odraditi jedan dan u takvom razredu? Potrebno je posvetiti se svakom djetetu posebno jer u protivnom oni ne napreduju, a da ne spominjem da i u razredu od petero učenika, ispadi u ponašanju samo jednog mogu uznemiriti rutinu svih ostalih i potpuno onemogućiti rad. Uz to postoji prijetnja sigurnosti djeteta i svih oko njega, a situacija je, da ponovim, takva sada, u razredima od petero.Osim toga, učionice u kojima boravimo i radimo veličinom ni blizu ne odgovaraju prihvatu tolikog broja djece, jer rad s učenicima s teškoćama zahtjeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Dakle, ispada da osoba koja je pisala pravilnik svjesno ili nesvjesno želi oduzeti djeci s teškoćama pravo na obrazovanje. Najmanje što se može učiniti je mijenjanje prijedloga ovog pravilnika, ali i isprika onoga koji ga je napisao. Isprika i nama kao djelatnicima, ali i roditeljima jer i njihova djeca, kao i sva ostala, imaju pravo na kvalitetno školovanje koje bi ovim postalo nemoguće.Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
47 Maja Rebrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao edukator rehabilitator s višegodišnjim iskustvom rada s djecom s većim teškoćama u razvoju smatram kako svako povećanje broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini smanjuje kvalitetu rada te ugrožava sigurnost učenika. Odgojno – obrazovna skupina (prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu) u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Također, moram ovim putem izraziti svoje žaljenje što je navedeni prijedlog Pravilnika pokazatelj nedovoljno upoznatih uvjeta rada u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
48 Vedrana Jugović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Moram se osvrnuti na članak 6. i posebno na stavke koje navode broj učenika od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama i u programu produženog stručnog postupka. Radila sam i unutar odgojno-obrazovne skupine sa 7-ero učenika i sa pomoćnicom u nastavi pa je već tada bilo otežano održavati nastavu i osigurati kvalitetu rada za 7 potpuno različitih učenika od kojih je dvoje imalo autizam. Trenutno radim unutar produženog stručnog postupka u Centru za autizam. Naše skupine imaju uglavnom od 3-5 učenika i vrlo je često i kraj takvog "manjeg" broja učenika teško održavati nastavu i kraj činjenice da imamo super opremljen centar. Skupina učenika s autizmom je vrlo specifična skupina učenika, svi su različiti, učestalo su tu još i dodatne teškoće. Zamislite 12 učenika od kojih se dvoje recimo glasno glasaju (jer ne znaju drugačije), trojima smeta buka, dvoje su boljeg funkcioniranja, ali se ne mogu zbog prethodno navedenih problema usmjeriti, dvoje ima ispade u ponašanju...Da ne spominjem primjere dalje. Nastaje kaos...Materijale učestalo izrađujemo sami, ideje "hvatamo" i tražimo posvuda. U svakom slučaju, ovaj broj učenika koji se predlaže je neprihvatljiv jer bi se nastava svela na "izdržimo da i djeca i mi odemo kući živi". Ako smatrate drugačije, slobodno malo "obiđite" teren i vidite realno stanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
49 MIRELA JURIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, evo mali osvrt na prijedlog Članka 6. Učiteljica sam razredne nastave, a trenutno radim kao edukacijski rehabilitator. Primjedbu dajem na Članak 6. koji kaže da se odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom planu i programu može sastojati u pravilu od 3 do 12 učenika. Svaki učenik ima različite poteškoće u odgojno- obrazovnoj skupini, i svaki od njih zahtjeva drugačiji pristup. Kvalitetan i napredan rad nije moguće ostvariti u velikim grupama. Ponekad je rad i sa jednim učenikom uz prisustvo asistent nemoguće odraditi, a sad zamislite da imate 7,8,9 ili 12 učenika u skupini koja imaju autizam i niz popratnih bolesti koje prate autizam. To su nemogući uvjeti kao za učenike tako i za nas učitelje. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
50 Žarka Klopotan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijski sam rehabilitator, specijalistica rane intervencije i ravnateljica Centra za autizam u Zagrebu. Mišljenja sam da broj učenika u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju treba određivati s obzirom na stupanj i vrstu teškoće, sukladno Državnom pedagoškom standardu. Podržavam prijedlog ŽSV pedagoga i ŽSV ravnatelja u ustanovama s posebnim programom o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno- obrazovnim skupinama i prijedloge za formulaciju članka 6. Kao osoba koja je već dugi niz godina uključena u svijet autizma, posebno se zauzimam za ovu skupinu učenika jer dobro poznajem načine njihova poučavanja i funkcioniranja i znam koliko je zahtjevan, ponekad i rizičan rad s njima. Budući centri potpore bit će formirani također sukladno teškoćama koje učenici imaju i sukladno njihovim specifičnim potrebama. Moje je očekivanje i nastojanje, i veliki napori su u tom pravcu usmjereni, da centri za autizam budu centri potpore upravo za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Naravno da je tu moja pozornost i briga usmjerena prvenstveno na Centar za autizam u Zagrebu, ali mi je poznato da i Rijeka i Split imaju takve planove. Zato mislim da iz Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi mora biti jasno vidljivo o kojoj se teškoći kod učenika radi. Učenici s poremećajem iz spektra autizma zbog svojih osobitosti ne mogu biti samo “nevidljivi” dio široke skupine učenika s teškoćama. Obrazloženje: Još uvijek nije zaživio cilj iz Nacionalnog okvira za rani probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi od 0 -7 godina u RH zasnovan na sporazumu (iz 2016. ako se ne varam) triju ministarstava Vlade RH (zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja uz koordinaciju UNICEF-a) koji kaže da će biti uspostavljeno pet dijagnostičkih centara u RH, po jedan u Osijeku, Rijeci i Splitu i dva u Zagrebu. Koliko znam, provodi se pilot-projekt u Osijeku. Paralelno s time treba biti razvijen i odgovarajući sustav rane intervencije unutar obitelji. Tada bi djeca s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji pravovremeno bile uključene u stručni rad i dobivale odgovarajuću podršku. Time bi djeca bila daleko spremnija za školovanje i njihovi obrazovni, pa i životni ishodi bili bi drugačiji. Važno je istaknuti i uvijek voditi brigu o činjenici da učenici s poremećajem iz spektra autizma imaju svoje specifičnosti, sociokognitivne i komunikacijske teškoće, neujednačen razvojni profil, doslovno shvaćanje i nefleksibilnost u mišljenju, otpor prema promjenama, različite teškoće senzorne integracije, posebnosti u percepciji. Zbog svega navedenoga zahtijevaju primjeren didaktičko-metodički pristup i prilagodbe, individualizirani odgojno-obrazovni program, organizaciju i strukturu vremena, prostora i aktivnosti, sve s ciljem njihovog kvalitetnijeg poučavanja, ali i zaštite mentalnog zdravlja. Učenike treba poučavati primjenom suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda zasnovanih na dokazima (TEACCH, PECS, ABA; Floor time). Također, poučavanje učenika s autizmom u posebnim uvjetima zahtijeva i arhitektonsku prilagodbu i organizaciju prostora. Ne smijemo dopustiti da kod učenika s poremećajem iz spektra autizma zbog neadekvatnih prostornih, materijalnih uvjeta ili drugih nepovoljnih okolinskih čimbenika dođe do javljanja i razvijanja psihijatrijskih poremećaja. Prevelike odgojno-obrazovne skupine svakako jesu taj čimbenik. Naši stručni napori moraju biti usmjereni smanjivanju nepoželjnih oblika ponašanja i posebice sprječavanju njihove eskalacije jer tada biva ugrožena sigurnost samih učenika, njihovih vršnjaka i učitelja. Dakle, potrebno je osigurati uvjete da se može u cijelosti poštivati članak 67. Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju koji govori o sigurnosti i zaštiti zdravlja u školskim ustanovama. Kako bi to moglo biti moguće s 10 učenika s autizmom u jednom razredu? Ne bi nikako bilo moguće čak niti tada kada bi svi oni bili visokofunkcionirajući! Zaključno, i ovdje valja podsjetiti da je autizam rastući poremećaj u svijetu, bez obzira na to što broj osoba s autizmom koje su registrirane u RH ne odgovara prevalenciji u svijetu. Poremećaj iz spektra autizma relativno je “mlad” poremećaj koji zahtijeva multiresorni pristup i iziskuje još mnogo društvene pažnje, podrške i zaštite. Kvalitetu potrebne potpore pokazat će i ovaj Pravilnik. Ovo su razlozi (ima ih još!) zbog koji je potrebno da učenici s poremećajem iz spektra autizma budu prepoznati kao posebna pod/skupina unutar velike skupine učenika s teškoćama u razvoju i prepoznati i u članku 6. i u cijelome Pravilniku. Ovo bi također trebalo voditi ka promišljanju kako organizirati rad s ovom populacijom poslije 21. godine i s koliko korisnika formirati radno-odgojne skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
51 Lidija Buterin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učitelj sam razredne nastave ali radim kao edukator-rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog neprihvatljiv zbog toga što će naštetiti djeci te će njihova sigurnost biti znatno narušena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
52 Lea Radolović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Osvrt na Čl. 6. nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Već niz godina radim kao logopedinja, s učenicima s višestrukim teškoćama. Ne mogu sakriti razočaranje ovim prijedlogom. Teško mi je razumijeti ovu igrariju s povećanjem broja učenika u razrednim odjelima i skupinama, kad već više od desetljeća stvari dobro funkcioniraju po DPS-u. Najavljenim promjenama, ne samo da se uskraćuju prava djece na primjeren odgoj i obrazovanje, već se ne misli ni na njihovu sigurnost. Članak je vrlo šturo napisan i ne precizira dob učenika niti vrste teškoća, što smatram ključnim pri sastavljanju razrednih odjela i provođenju nastave koja će biti optimalna za svakog pojedinog učenika. Uzmemo li u obzir da mnogi učenici imaju i svoje pomoćnike u nastavi, učionice bi mogle postati prenapučene i konfuzne. Nadam se da će se uvažiti mišljenja struke, koja je ovaj put vrlo jasno izrazila svoj stav te da ovo neće biti još jedna u nizu promjena koja će unazaditi nastavni proces, demotivirati učitelje i uskratiti individualne potrebe učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
53 Sanela Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,nema smisla ponavljati već rečeno.Stručnjaci koji rade sa našom djecom rekli su svoje.Iznijeli su činjenice sa terena.Znači ljudi koji svaki dan vide našu djecu,rade sa njima kolektivno odbijaju bilo kakvu mogućnost rada u tolikim skupinama.Ovakav prijedlog je mogao doći samo od osoba koje nikada nisu vidjele djecu sa poteškoćama.Ja kao majka djeteta sa autizmom APELIRAM I POZIVAM SE NA VAŠU SAVJEST ne povećavajte skupine.Molim Vas ne uskraćujte našoj djeci pravo na sigurnost,obrazovanje i u krajnjem slučaju sreću.Iz osobnog iskustva skupina od 4 autista je teško održiva a o više ne smijemo ni razmišljati. Naša djeca su najosjetljivija skupina ovog društva i molimVas ne oduzimajte im dostojanstvo.A to ćete upravo i napraviti ako povećate broj djece po skupinama.Mi roditelji biti ćemo prisiljeni ostavljati djecu kod kuće,jer nama je sigurnost i sreća naše djece na prvom mjestu.Učitelji koliko god bili dobri nisu čarobnjaci da mogu izaći na kraj sa tolikim brojem djece,a o obrazovanju u tom slučaju možemo samo sanjati.Još jednom u ime sve naše djece ne oduzimajte nam pravo na sigurnost i obrazovanje. Sanela Jurić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
54 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Smatram kako je svaka brojka od petero djeca veliki problem za djecu kao i za kvalitetno izvođenje nastave. Također treba uzeti u obzir bitne činjenice, vrste poteškoća, stupanj poteškoće i dob djeteta kako bi se mogao odrediti broj djece po skupinama. Jedno je napisati članak o broju učenika, a drugo raditi u skupinama koje imaju djecu s višestrukim teškoćama. Ukoliko smatrate da je ovakav zakon ispravan, pozivam Vas da dođete u našu školi na jedan dan. Sve će Vam biti jasno. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
55 Ružica Jaman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
56 Tatjana Žižek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, psihologinja sam u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s većim teškoćama u razvoju. Predloženi broj učenika nije primjeren za optimalan psihofizički razvoj tih učenika. Predlažeme: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
57 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, dvije godine radim u kombiniranom razednom odjelu za učenike s teškoćama. U takvom razrednom odjelu učenici su koji trebaju individualiziran i/ili prilagođen pristup. Do sada sam imala najviše četiri učenika, no i to je ponekad bilo previše. Naime, bez obzira nalaze li se učenici u istom rezredu ili ne, s učenicima u tim odjeljenjima mora se većinom raditi pojedinačno, upravo jer se svaki značajno razlikuje jedan od drugog i potreban mu je drukčiji pristup u radu. Rad u takvom razrednom odjelu s deset učenika bio bi apsolutno nemoguć. Učenici u posebnim razrednim odjelima moraju se nositi s različitim poteškoćama, od poteškoća u ponašanju i socijalizaciji do teškoća u razvoju poput autizma i sl. Bilo bi kontraproduktivno tim učenicima oduzeti svu pažnju, potporu i sigurnost koja im je potrebna za razvoj njihovih potencijala i obrazovanja, a upravo bi to bio rezultat povećanja broja učenika u takvim razredima, što bi bilo iznimno neodgovorno. Predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 2 do 5 učenika jednog ili više razreda. Lijep pozdrav, Ana Marija Žagar, mag. educ. philol. angl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
58 Ružica Knežević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
59 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim već 19 godina, od toga 12 kao stručni suradnik. Voditeljica sam ŽSV-a SDŽ i vjerujem da zastupam mišljenja i ostalih kolega. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Očita je razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Nadalje, predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Sve više je previše! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
60 Antonija Klemen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
61 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovdje dajem na važnosti stručnjacima rehabilitatorima i defekolozima te tražim da se uvaži njihov prijedlog o smanjenju učenika u skupinama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 ivana skuzin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u CZA Split kao učitelj edukacijski rehabilitator te smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti do 3. Svako povećanje broja učenika preko tog broja, bitno narušava kvalitetno provođenje nastavnog programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim korigirati članak 6. stavak 2, precizirati teškoće (jer bitna je razlika imati 3 učenika s PAS u razredu ili tri učenika s IT), te uvažiti prijedloge i mišljenja profesionalaca koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
63 Nikolina Posavčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
64 Ivana Lukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učitelj sam edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno obrazovnoj ustanovi 11 godina. Trenutno sam razrednica u posebnom razrednom odjelu 4./5. razreda. Ovaj nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim i ne realnim kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, te odgojno - obrazovnoj skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka (članak 6., stavak 1,2,3,4,5). Smatram da se treba zadržati na postojećim kriterijima o broju učenika s teškoćama u razrednim odjelima i odgojno - obrazovnim skupinama, te skupinama produženog stručnog postupka. Svako daljnje povećanje broja učenika u navedenim odjelima rezultira nepovoljno na odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama. Rad u takvim uvjetima je zahtjevan, svaki učenik ima svoje potrebe, svaki učenik treba prilagođene materijale i svaki učenik treba pažnju učitelja što će se povećanjem broja učenika definitivno umanjiti i ići na štetu samih učenika, onih koji su najvažniji i trebaju biti u centru odgojno - obrazovnog procesa. Također, želim napomenuti kako se novim nacrtom Pravilnika ne spominje broj učenika s poremećajem iz spektra autizma koji su vođeni kako posebna skupina i maksimalan broj učenika u odgojno - obrazovnoj skupini do sad je bio 3. Smatram da je i za njih važno da takav broj ostane, zbog same prirode teškoće i dodatnih teškoća koje se često javljaju. Važno je da broj učenika ostane nepromijenjen, kao i do sad, kako bi se omogućilo obrazovanje jednakih mogućnosti za sve, pogotovo za ovu ranjivu skupinu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
65 Jelena Lakuš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, magistra sam edukacijske rehabilitacije i radim u posebnoj ustanovi s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Ne slažem se s prijedlogom članka 6. u nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Prema predloženom, vidljivo je da predlagatelj nije upoznat s karakteristikama učenika s različitim vrstama teškoća u razvoju, njihovim odgojno-obrazovnim potrebama, sposobnostima i mogućnostima usvajanja nastavnih programa/kurikuluma. Kao stručnjak, koji radi s učenicima s teškoćama u razvoju u praksi, predlažem da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Potrebno je nadodati i sljedeće: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
66 Ruža Beljan Ivančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, moj komentar se odnosi na članak 6. stavak 2. nacrta Pravilnika u kojem stoji: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 3 do 12 učenika. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu s učenicima s poremećajima iz spektra autizma kao edukacijski rehabilitator smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti 3. Svako povećanje broja učenika u skupini, što navedena formulacija omogućuje, uvelike smanjuje mogućnost kvalitetnog provođenja programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim promijeniti formulacije u članku 6., preciznije definirati broj učenika s pojedinim vrstama i stupnjevima teškoća u odgojno-obrazovnoj skupini, uvažavajući prijedloge i mišljenja profesionalaca iz koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
67 Ivana Čavar Volarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
68 Maja Radoš-Bučma PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, voditeljica sam ŽSV učitelja edukacijskih rehabilitatora Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije. U svoje osobno ime, ali i u ime većeg broja kolegica i kolega s kojima sam razgovarala o ovom prijedlogu Pravilnika moram iznijeti nezadovoljstvo prijedlogom povećanja broja učenika. Svaki učenik u posebnom odjelu zahtijeva puno individualizacije, individualne programe, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad. Pored toga, u posljednjih nekoliko godina trend je upisa u posebne odjele učenika sa višestrukim teškoćama u razvoju što svakako rad čini još izazovnijim. Stoga, nedopustivo je u posebnim razrednim odjelima povećati broj učenika više od 6. To bi otežalo i narušilo kvalitetu rada u tom odjelu. Također, rad u skupinama s djecom s višestrukim teškoćama u razvoju je kvalitetno neizvediv ukoliko je u skupini više od pet učenika. Prema navedenom možemo zaključiti da je svaka mogućnost povećanja broja učenika u posebnim razrednim odjelima preko šest i u skupinama preko pet učenika nedopustiva, nerealna i nemoguće je ostvarivanje nastavnog procesa u takvim uvjetima te su sami učenici s teškoćama u razvoju izloženi nezadovoljstvu, nedovoljnom broju poticaja od strane rehabilitatora i samim tim frustraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
69 Tanja Mravak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim 20 godina na radnom mjestu učitelja edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam Split. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Posve je očita razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
70 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi koja ima posebne razredne odjele i odgojno-obrazovnu skupinu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
71 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika. Smatram kako je navedeni maksimalni broj učenika u članku 6, stavak 1, stavak 2 i stavak 3 preveliki za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. Mišljenja sam kako se predloženi broj učenika u stavku 1, stavku 2 i stavku 3 ovog članka treba formirati prema važećoj Orijentacijskoj listi. Te je moj prijedlog da: U razrednom odjelu prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 3-7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama; - od 3-7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja; - od 2 -5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju; - od 2-4 učenika s motoričkim poremećajima; - od 2-3 učenika s autizmom. U odgojno-obrazovnim skupinama prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima: - 2 do 3 učenika s poremećajem iz spektra autizma; - Od 2 – 5 učenika sa značajno sniženim intelektualnimfunkcioniranjem i učenika s višestrukim i/Ili kombiniranim teškoćama u razvoju. Dok u članku 6, stavak 3 predlažem broj učenika od 3 do 7 učenika. Obrazloženje: rad s učenicima s teškoćama u razvoju iziskuje posebne prilagodbe materijala, sredstava, metoda rada, prostornih, organizacijskih i drugih uvjeta pa je samim time nužno da se predloženi broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama smanji, te da on ovisi o vrsti i stupnju teškoće, a sve u cilju bolje individualizacije, prilagodbe i same izvedbe odgojno-obrazovnog rada. Isto tako, tome u prilog govori činjenica kako jedan izvoditelj odgojno-obrazovnog procesa nikako ne može realizirati planirani odgojno-obrazovni rad s predloženim brojem učenika u ovom Nacrtu jer je u praksi realizacija cijelog odgojno - obrazovnog procesa na njemu samome, a znamo da je, ovisno o vrsti i stupnju teškoće, te o trenutnim sposobnostima učenika potrebna maksimalna individualizacija nastavnih sadržaja svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
72 Ivana Rukavina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Edukacijski rehabilitator sam i radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. Iz prijedloga nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: članak 6. stavak 1.,2.,3.,4.,5.; vidljivo je kako u pisanju navedenoga nije sudjelovao nitko iz struke niti itko tko ima doticaj s učenicima s višestrukim TUR. Zanima me kako bi uopće trebala izgledati realizacija nastavnog procesa za odgojno-obrazovnu skupinu koja bi brojala 12 učenika (npr. 12 učenika s dijagnozom iz spektra autizma)? Također nigdje nije navedena vrsta i stupanj teškoće te uzrast učenika! Da li se uopće razmišljalo o prostornim uvjetima škola? Radeći u odgojno – obrazovnoj skupini smatram neprihvatljivim da skupina ima do 12 učenika te smatram da takav rad nije izvediv ni održiv u praksi. Samim time se dovodi u pitanje pravo na obrazovanje učenika s TUR jer navedenim prijedlogom nacrta Pravilnika odgojno-obrazovni rad će se svesti na ,doslovno, čuvanje 12ero učenika s višestrukim TUR. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
73 BOŽICA ČAJIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
74 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske Poštovani, naš je dojam, a ujedno i opći komentar Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske, kako svi prijedlozi promjena u sustavu odgoja i obrazovanja koji dolaze od strane Predlagatelja u posljednje vrijeme idu na štetu učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a time i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz prijedloge Predlagatelja teško može osigurati primjerenu kvalitetu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada koje suvremeno društvo od struke očekuje, a osobe s većim teškoćama zaslužuju. Da bi struka imala priliku primjeniti sva suvremena znanja i metode rada za dobrobit učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama naš prijedlog članka 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
75 Jasmina Vrebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam Hrvatskoga jezika, no imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
76 Ana Delimar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika postaje upitna jer svaki učenik zahtijeva i MORAJU mu se osigurati individualizirani pristup u radu, individualizirani nastavni programi i posebni didaktički materijali s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika, i to na sljedeći način: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Nadalje, predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci (4) i (5) jer svako povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Naposljetku bih dodala i da svatko tko se zalaže za povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama treba sam ući u razred i pokušati kvalitetno raditi s desetero ili dvanaestero djece koliko je tu predloženo. Sigurna sam da biste brzo promijenili mišljenje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
77 Martina Boričić Martić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
78 Žaklina Živković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i posljednje tri godine radim u posebnim odjelima OŠ “A. G. Matoš“ u Vinkovcima. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
79 Goranka Ćulibrk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učiteljica sam edukacijski rehabilitator u školi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Također se zanemaruje činjenica da u jednom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini ima više učenika u invalidskim kolicima koji imaju posebno prilagođene radne stolove tako da naše učionice niti prostorno ne mogu primiti toliki broj učenika. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Nadam se da će se mišljenje struke uvažiti jer novi pravilnik ne donosi ništa dobroga niti učenicima s višestrukim teškoćama, niti njihovim roditeljima niti samim edukacijskim rehabilitatorima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
80 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s teškoćama u razvoju koji se predlaže ovim Pravilnikom (3-10, 3-12) jednostavno ne odgovara suvremenoj praksi i načelima poučavanja učenika s teškoćama u razvoju. Iz svoje profesionalne prakse napominjem da se ovo posebno odnosi na razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine u centrima za odgoj i obrazovanje, a sigurna sam da se isto ili slično može reći i za integrirane odjele učenika s teškoćama u redovnim školama. Učenici uključeni u centre za odgoj i obrazovanje imaju i dodatne utjecajne i/ili višestruke teškoće (uz intelektualni deficit imaju i različite oblike motoričkih, senzoričkih odstupanja, poremećaj iz spektra autizma, neurološka odstupanja, poremećaje u ponašanju i drugo). PRIJEDLOG: Predlažem da broj učenika iz Članka 6., stavka 1., 2. i 3. bude od 3 do maksimalno 6 učenika. Pritom, posebno bih izdvojila učenike s poremećajem iz spektra autizma i naglasila činjenicu da u situaciji u kojoj bi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini bilo do 12 učenika s PSA - teško da bi se mogla provoditi ikakva, a posebno najpoželjnija kvalitetna edukacijsko-rehabilitacijska praksa unatoč čak i zadovoljavajućim (možda!) prostornim uvjetima i kompetentnosti edukacijskog-rehabilitatora. Iskreno, radila sam 15 godina u skupinama djece s poremećajem iz spektra autizma – NE MOGU zamisliti 12 učenika s tom vrstom odstupanja u jednoj učionici, uz jednog edukacijskog rehabilitatora (ako ga uopće ima!) i to će potvrditi svi koji su u svom profesionalnom radu imali iskustva s ovom populacijom. Prostorni uvjeti nisu nešto što se smije zanemariti. Učionice u kojima se školuju učenici s teškoćama u razvoju, pri centrima za odgoj i obrazovanje, nerijetko nisu dovoljno velike za prisutnost 12 učenika (pritom je npr. 1 ili više učenika u invalidskim kolicima (pritom uz kolica koristi i posebni stol za pristup kolicima), 1 ili više učenika ima pomoćnika u nastavi ili zbog svojih osobitosti zahtijeva prostorno drugačije pozicioniranje u učionici (najčešće zbog senzornih oštećenja, ali i drugih) čime bi u učionici bilo i do 15 osoba ili više, a to nije niti približno optimalnim radnim uvjetima za djecu s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
81 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se učenici s teškoćama školuju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama, broj učenika se kreće u rasponu od minimalno 3 do maksimalno 10, odnosno 12 učenika. Iz Prijedloga nije vidljivo odnose li se normativi samo na posebne razredne odjele ili skupine pri redovitim školama ili i na posebne ustanove. Kako je postojeći normativ u posebnim ustanovama npr, za učenike s autizmom između 3 i 5 učenika, a učenike s intelektualnim teškoćama od 3 do 8, ukoliko bi se dosljedno primijenili normativi iz Prijedloga, od jeseni bi u pojedinim posebnim ustanovama prestala potreba za polovinom učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
82 Petra Španović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predajem u kombiniranom posebnom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u razvoju koji se školuju po redovnom programu uz individualizaciju i prilagodbu. Smatram da je potpuno neprofesionalno staviti desetoro učenika s teškoćama u razvoju u kombinirani razredni odjel. Već i sam rad s petero učenika može predstavljati problem ovisno o teškoćama pojedinog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
83 Luana Kontešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, razrednica sam u odgojno obrazovnoj skupini-dajem osvrt na čl.6 .predlažem da za odgojno obrazovne skupine za učenike koji svladavaju poseban program(kurikulum) treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, ali i kronološkoj dobi učenika te odgojno obrazovna skupina s većim ili višestrukim teškoćama ne trebala prelaziti brojku od 5 učenika.Opravdana je bojaznost i savjest svake osobe koja radi sa ovakvom populacijom da je kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije kao i realizacija ishoda za učenike , a i cjelokupnog godišnjeg plana i programa te sigurnost učenika ukoliko broj učenika prijeđe tu brojku-jer isti učenici zahtijevaju veliku pažnju i koncentraciju u radu svakoga od nas koji sa njima radimo. Neka se vodi briga o pravilima struke kao i osobitost svakog učenika , l. p. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
84 Maja Madunić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam u posebnoj ustanovi i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Maja Madunić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
85 Marina Mihić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U kojem smislu povećanje broja učenika s teškoćama u razrednim odjelima ide na DOBROBIT DJETETA? Umjesto da napredujemo po uzoru na europske, odnosno svjetske modele školovanja ove populacije, naši apsurdni pravilnici ponižavaju, degradiraju i unazađuju svaki naš trud u smjeru napretka. Složenost teškoća koje učenici s teškoćama u razvoju u današnje vrijeme imaju je puno kompleksnija od onih ranije te današnji stručnjaci već u postojećim uvjetima ulažu preko svojih mogućnosti da bi zadovoljili potrebe učenika kao i njihovih roditelja. Neprihvatljivi su svi povećani brojevi učenika po razrednim odjelima: - nije dobro za učenika koji će tek deseti doći na red za individualno podučavanje, ako je to uopće moguće dočekati za vrijeme trajanja nastavnog sata - nije dobro za roditelje koji će vrlo brzo osjetiti nezadovoljstvo učenika, nemogućnost napredovanja u takvim uvjetima te krenuti u sukob i s učiteljem i sa školom i s ministarstvom. - nije dobro za voditelja/učitelja skupine koji fizički, ne trebam posebno naglašavati psihički, neće izdržati uvjete koji se neopravdano nameću. Tko će biti zadovoljan novim pravilnikom o broju učenika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
86 Dalija Šemperović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
87 Kristina Buić Modrušan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 22. godišnje iskustvo u radu s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram poražavajućim. On omalovažava struku, učenike te sve ostale sudionike odgojno-obrazovnog procesa. U današnje vrijeme, kada govorimo i naglašavamo važnost kvalitete rada naprema kvantiteti, smatram Vaš Pravilnik neosnovanim i uvredljivim. Prema tom Pravilniku sve daljnje edukacije, permanentna obrazovanja, pisanje planova i programa rada te IOOP-a nemaju smisla. Laički rečeno, naš će se posao svesti na čuvanje djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
88 Tatjana Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u odgojno – obrazovnoj skupini. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP – a, odnosno maksimalne brojeve učenike predložene u članku 6 stavke 1, 2, 3, 4 i 5. Na temelju svojeg radnog iskustva smatram da su predloženi maksimalni brojevi učenika preveliki te da će spriječiti realizaciju nastavnog plana i programa, prilagodbu rada pojedinom učeniku, ali i zadovoljavanje potreba svakog učenika. Onemogućit će učiteljima kvalitetan rad, a samim učenicima izazvati dodatnu količinu stresa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
89 Davorka Nola Morović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Nacrt pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ,nakon 20 godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim skupinama i kombiniranim razrednim odjelima smatram potpuno promašenim! Postvlja se pitanje tko je pisao ovaj pravilnik i zbog čega ? Ovo je zasigurno najgori tj. najštetniji pravilnik za sve sudionike,a posebno za učenike i nas edukatore-rehabilitatore. Čemu opet eksperimentirati sa brojem učenika s autizmom kada se još Pravilnik od listopada 2009. godine mijenjao tako da su se donijele izmjene i dopune u lipnju 2010. g. i broj učenika s autizmom smanjio se na 3 učenika! Koliko vidim sada se više uopće ne spominju učenici s autizmom kao niti s višestrukim teškoćama, već se samo napisalo :"učenici s teškoćamau razvoju" i stavilo zajedno u jedan stavak : sve vrste i stupnjevi teškoća i broj 3- 12, pa se vi edukatori mislite!!!! Mi govorimo o individualnom pristupu svakom učeniku ,a radimo suprotno tj. vi u Ministarstvu "radite".Pitam se tko će raditi u uvjetima koje ste nam vi predložili, npr.u neadekvatnom , premalom razredu sa 10 učenika kombiniranog razrednog odjela, npr. 4 razredna odjela , 10 učenika i 45 minuta bilo kojeg sata u učionici u kojoj niti fizički nećemo moći stati ,niti disati. Tu bi se trebao provoditi možda individualizirani/ individualni pristup svakom učeniku??? Mišljenja sam da bi se svakako trebalo utvrditi broj učenika u kombinaciji razreda ovisno da li se radi o kombinaciji 2, 3 ili 4 razreda te da bi najveći broj učenika mogao biti u kombinaciji od 2 razreda sa 6 učenika, 3 kombinacije razreda sa 5 učenika ,a 4 kombinacija razreda sa 4 učenika.Radila samu kombinaciji od 4 razreda,ali sa 4 učenika i znam koliko je to zahtjevno odraditi svaki dan u 45 minuta 4 različita gradiva sa učenicima koji neki više neki manje traže podršku i pomoć, da ne govorimo o duploj ,troduploj itd. administraciji nastavnih jedinica, a sve to naravno bez dodatka! Moje je mišljenje da je ovaj nacrt Pravilnika promašen i nestručan te da mi nikako nije jasno zašto se on donio ,osim možda da ljudi ostanu bez posla, a oni koji će raditi u učionicama biti će frustrirani i nezadovoljni kao i učenici i njihovi roditelji. Moj prijedlog je da se vi koji pišete ove pravilnike manje bavite virtualnim učionicama i više osluškujete struku i praksu, kao i da se više pozabavite stvarnim problemima između ostalog i uvjetima i opremom na razini svake škole, učionice itd...itd... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
90 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
91 Mirta Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
92 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Obzirom na navedeno iskustvo i Smjernice za učenike s teškoćama u razvoju i izradu Individualiziranih kurikuluma predlažem slijedeće promjene Članka 6.: Umjesto (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda; predlažem: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Kako se u odgojno-obrazovnim skupinama nalaze učenici s većim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama, umjesto (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika; predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. U našoj školi sve je više učenika s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama i za njih predlažem dodatni stavak: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama ima u pravilu 2 do 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
93 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 20 godišnje iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram štetnim za sve sudionike u odgojno-obrazovnom procesu. Dobro se sjećam svojih prvih iskustava u školi i prvih godina kada je doista bilo u skupinama i razredima i po 12 učenika s teškoćama koji su se školovali po posebnom nastavnom programu i to iskustvo je ponekad doista bilo zastrašujuće s obzirom na situaciju u koju su i učitelji i učenici tada bili stavljeni: nemogućnost učitelja da se prilagodi posebnim odgojno-obrazovnim potrebama svakog učenika te da na njih odgovori odgovarajućom podrškom, a s druge strane česte frustracije učenika koje bi znale eskalirati raznim neprimjerenim agresivnim i autoagresivnim ispadima. Kako je prošlim Pravilnikom smanjen broj učenika s teškoćama u razvoju u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama i to specificiran djelomično i po teškoćama i time znatno poboljšani uvjeti rada, ne razumijem motivaciju donošenja ovog pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
94 Željana Ristić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Željana Ristić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
95 Vlado Mišković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani ! Učitelj sam Tehniče kulture i imam višegodišnje iskustvo rada u Centu za odgoj i obrazovanje prema posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa PSP-a.Također imam dugogodišnje iskustvo rada u Osnovnoj školi , sa redovitom populacijom gje se razred dijelio i smatrao se optimalan broj učenika od 12 do 15 za kvalitetan rad. U praksi najbolji rezultati postižu se sa 10 učenika.Sada , 25 godina radim u Centru sa djecom po posebnom programu.Svaki učenik je zaseban plan i program za sebe,svakom pojedincu morate osmisliti poseban odgojno-obrazovni primjeren njegovim intelektualnim,motoričkim sposobnostima i sklonostima.Tijekom godine zadatke mijenjate,nadogradite,smanjite,te često naša kreativnost za osmislit način izvođenja radnog zadatka poluči odgovarajući napredak i rezultat.Želim reći,maksimalno morate posvetit pažnju ,kontrolu i pomoć svakom pojedincu u svakom trenutku.Povećati broj učenika više od šest u jednom razredu najblaže rečeno nije primjereno.Znati li? da u pojedinom razredu sa tri učenika bude izuzetno teško.Iskreno se pitam, koliko je predlagatelj ovog zakona proveo neposrednog ,svakodnevnog rada,stvarnog radnog vremena u radu sa NAŠOM djecom. Mogu samo pretpostaviti kako je učiteljima u redovnoj školi gdje u razredu imaju djecu sa višestrukim teškoćama koliko vremena mogu posvetit toj djeci,najbolje oni znaju.(treba realno reći kako to izgleda u praksi) NIKAKO POVEĆANJE UČENIKA U RAZREDIMA ,OOS, PSP-U .Najmanji promašaj zadržati stari pravilnik od 3 do šest učenika. Vlado Mišković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
96 Sanja Majkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Polazeći od Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama, DPS-a i zahtjeva za individualiziranim pristupom u radu, a ponajviše polazeći od prava učenika s teškoćama na kvalitetno i sigurno školovanje, predlažem da se članak 6. izmijeni i glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog razreda, a obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. (2) Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu, na način: - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. - Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (3) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (4) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
97 Sanda Balić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
98 Josip Blekić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
99 Barbara Zadro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukacijski rehabilitator u posebnim odjelima pri redovnoj osnovnoj školi. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe te posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zbog toga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
100 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao voditeljica ŽSV-a pedagoga posebnih odgojno-obrazovnih ustanova iznosim nezadovoljstvo svojih članova brojem učenika u posebnim programima. Svi predlažu smanjenje gornje granice broja učenika u razrednim odjelima, odgojno-obrazovnim skupinama i u skupinama produženog stručnog postupka. Većina članova ŽSV-a predlaže broj učenika s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. Obrazloženje: S obzirom da se danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom obrazuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće gornja granica od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad između ostalog i stoga što svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava za rad. Ovako veliki broj učenika u razrednim odjelima i/ili odgojno-obrazovnim skupinama je na razini od prije 20 godina kada su se u našim ustanovama obrazovali učenici koji danas polaze redovite osnovne škole. Jedan dio članova ŽSV-a predlaže i određivanje broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju što je i određeno Državnim pedagoškim standardom, a kao razlog navode i to da Ministarstvo ne odobrava razredne odjele, odnosno zapošljavanje djelatnika za razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine s tri učenika iako je riječ o učenicima s autizmom. Stoga predlažemo da članak 4. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
101 Senka Grlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
102 STJEPAN ŠOP PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
103 Ante Papić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Ante Papić, prof. rehabilitator Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
104 Darinka Dokoza-Nikpalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama .Smatram da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Radim kao učiteljica TZK u neadekvatnim uvjetima rada, bez školskog igrališta i bez dvorane, već u prilagođenom prostoru od 12 kvadrata. U isto vrijeme u tako skučenom prostoru izvodim nastavu TZK i moja kolegica kineziterapiju , sa učenicima kojima je potrebno prilagoditi metode i pristup u radu, stilove učenja, motivaciju , samostalnost, potrebe za individualnim radom. Stoga, propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i nije provediva u praksi. Sa povećanjem broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu ili u skupini nastava će mi se svesti isključivo na čuvanje jer mi sigurnost učenika na prvom mjestu . Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
105 Željka Dujmović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Osvrnula bih se na prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim naglaskom na članak 6. kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude do 12 učenika. S obzirom na iskustvo rada s ovom skupinom djece smatram da bi bilo kakva vrsta odgojno- obrazovnog rada u tim uvjetima bila neizvediva, a sigurnost učenika bila značajno narušena. Kao njegovatelj svakodnevno boravim u brojnim skupinama i vidim da je čak i s postojećim brojem učenika rad ponekad poprilično otežan (posebno u skupinama koju pohađaju djeca s teškim i težim intelektulanim teškoćama, a dio njih je i u invalidskim kolicima). Stavljanjem još većeg broja učenika u primjerice takve skupine dodatno bi otežao rad samim učiteljima, ali i djeci onemogućio vrijeme za individualan rad, mogućnost izlaska iz učionice, sudjelovanje u bilo kakvim aktivnostima izvan učionice što mislim da je zbilja neprihvatljivo. S druge strane, kad govorimo o djeci s poremećajem iz spektra autizma, veće gužve već na hodniku, kuhinji ili dvorištu često dovode do frustracija, a stavljanjem većeg broja te djece u jednu skupinu, nepoželjna ponašanja značajno bi utjecala na mogućnosti za učenje i usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
106 Antonija Đuđik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao kuharica u jednoj posebno- odgojnoj ustanovi koju pohađa velik broj učenika s različitim teškoćama. Svakodnevno se susrećem sa svim učenicima koji dolaze u kuhinju na doručak te dobro poznajem svakog od njih. S obzirom na individualne razlike među njima, oni ne dolaze u isto vrijeme u kuhinju kako bi im se omogućio potreban mir te prostor za što veću samostalnost. Posebno bih istaknula učenike s poremećajem iz autističnog spektra od kojih dio dolazi na poseban odmor s obzirom da su često preosjetljivi na zvukove te veći broj djece i buka mogu dovesti do frustracije i pojave nekih oblika nepoželjnih ponašanja. S obzirom na sve spomenuto, te moje viđenje djece tijekom tih 20 minuta odmora, smatram da bi odgojno- obrazovni rad u skupini koja broji do 12 djece bio gotovo nemoguć. Odgojno- obrazovni rad sveo bi se na obično čuvanje, a učenici zbog kojih svi zajedno i jesmo tu bili bi zakinuti za ono što je njihovo temeljno pravo, a to je pravo na obrazovanje koje imaju i sva djeca urednog razvoja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
107 Ivana Birsa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama , ne podržavam. Radeći u praksi kao edukator –rehabilitator, mišljenja sam da kvalitetan rad s djecom s teškoćama u razvoju,temeljen na individualnom i primjerenom pristupu svakom djetetu, a unutar grupnog rada, u broju do 12 učenika ne može biti dovoljno dobar za djecu i njihove specifične potrebe. Učenici s teškoćama u razvoju su jedna heterogena skupina, s različitim dijagnozama , individualnim potrebama koje zahtijevaju specifične i individualne metode rada, koje su jednostavno neizvedive u tako brojim skupinama koje propisuje Pravilnik. Ovim Pravilnikom oduzima im se mogućnost na kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje za što samostalniji i kvalitetniji život. Zapošljavanjem asistenata u nastavi tj. nestručnog kadra zbog povećanja broja djece u skupinama,uskraćuje im se pravo na adekvatan odgoj i obrazovanje a vjerujem da to nije ono što se Pravilnikom želi postići. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
108 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postojeći propisi su bolji od ovog prijedloga. Predložiti odgojno-obrazovne skupine prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu s 12 učenika s teškoćama u razvoju može samo netko tko nikad nije radio u takvoj skupini niti je ikada radio sa skupinom učenika prema posebnom programu. Sadašnje stanje da razredni odjeli prema posebnom programu imaju do 9 učenika, a odgojno-obrazovne skupine do 5 treba zadržati; posebno imajući na umu da u odgojno-obrazovne skupine prema posebnom programu idu učenici s većim teškoćama u razvoju. Također, postojeće rješenje s odgojno-obrazovnom skupinom koju čine učenici s PSA je također dobro. Predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu 2 do 5 učenika. Razredni odjel prema posebnom programu treba razdvojiti od razrednog odjela prema redovitom nastavnom programu jer to nikada nije niti će biti ista vrsta teškoća. Predlažem: "Razredni odjel prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 9 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
109 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog Članka 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. (4) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavka 2. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
110 Albina Smolić Ročak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, onaj tko je predložio formiranje razrednih skupina do 12 učenika s teškoćama u razvoju, ili nije nikad radio, niti imao iskustva s takvom djecom, ili pokušava na jedan ružan i po djecu štetan način riješiti problem nedostatka stručnog kadra u školama. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv, kao za djecu, tako i za učitelje. Sve ostalo Vam je lijepo rečeno u prethodnim komentarima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
111 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Čl. 6 : U odluku o broju učenika unutar kombiniranog ili ne kombiniranog razrednog odjela u kojem se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju treba uzeti u obzir vrste teškoće učenika kao što je propisano i Državnim pedagoškim standardom. Razredni odjel koji je sastavljen samo sa učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi kvalitetno, poštivajući pravila struke, te uzimajući u obzir potrebe i specifičnosti učenika. U slučaju kombiniranih razrednih odjela s učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu, u slučaju skupina s učenicima s većim intelektualnim teškoćama ili s višestrukim teškoćama učenika razredni odjel nikako ne bi smio biti veći od 5. I u tom slučaju treba uzeti u obzir vrstu i stupanj teškoće zajedno sa uzrastom učenika. U mlađim skupinama, neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
112 Jelena Budrovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Iščitavajući ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, odnosno konkretno članak 6., o broju učenika u odgojno - obrazovnoj skupini, stječem dojam kako uopće niste upućeni u neposredan rad s djecom s višestrukim teškoćama. Svakom učeniku se potrebno individualno prilagoditi te i na takav način raditi s njime, čak i uz pomoć asistenata u nastavi, to je izazovno i zahtjevno. 'Pretrpavanjem' učionica da bi se zadovoljila forma ili propis, radi se ogromna šteta samim učenicima, a onda i svim stručnim djelatnicima u neposrednom radu. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv za provedbu u praktičnom radu. Nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s djecom s teškoćama u razvoju, a ne olako donositi štetne propise. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
113 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, predlažem sljedeće izmjene: U članku 6. stavak 1) : umjesto ... od 3-10 učenika, predlažem: od 3-6 učenika; U članku 6. stavak 2) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 2-5 učenika; U članku 6. stavak 3) : umjesto ... od 3-12 učenika, predlažem: od 3-8 učenika. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
114 Anita Milanja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao njegovatelj u posebnoj odgojno- obrazovnoj ustavi te imam potrebu osvrnuti se na ovaj prijedlog Pravilnika. Svakodnevno ulazim u različite odgojno- obrazovne skupine koje pohađaju učenici s različitim vrstama i stupnjem teškoća. Vidim koliko je teško organizirati kvalitetan rad i s postojećim brojem učenika s obzirom da svako dijete zahtjeva individualan pristup u radu. Povećanjem broja učenika značajno bi se smanjila kvaliteta rada ali i ograničila svaka mogućnost za napredak ove djece. Osim nemogućnosti normalnog rada, postoji problem i prostornog ograničenja. Naše učionice su male i već ovim brojem učenika mogućnosti za kretanje djece su ograničene (posebno ako govorimo o skupinama u kojoj su neka djeca u kolicima). Smatram da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv te se nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s ovakvom djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
115 Sara Katić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator-rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini koju čine troje učenika s poremećajem iz spektra autizma. Obzirom na to, smatram kako je članak 6., stavak 1, 2 i 3 u ovom nacrtu Pravilnika izrazito štetan za učenike i van pameti. Konkretno bih se dotakla stavka 2. Nije određeno po kojim kriterijima će se skupine organizirati, jer zbirni naziv učenici s teškoćama u razvoju obuhvaća sedam skupina vrsta teškoća (Orijentacijska lista vrsta teškoća). Nije postavljena gornja granica pojedinačno za svaku skupinu teškoća, a ova predložena od 12 učenika je previsoka te je podložna manipulaciji kako kome i kada u Uredu odgovara. Svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva rad jedan na jedan jer je potrebno voditi ih kroz zadatke i održavati ima pažnju i koncentraciju na onome što se od njih traži. Koliko je kvalitetan proces poučavanja i učenja 12 učenika u učionici od 15m2? 12 učenika u kolicima, 12 učenika koji ne idu samostalno na toalet, 12 učenika koji ne jedu i ne piju samostalno, 12 učenika koji ne vide, ne čuju, s epilepsijom... na 1 učitelja edukatora-rehabilitatora. Kako organizirati učenje za 12 učenika s poremećajem iz spektra autizma ako znamo da imaju teškoće u razumijevanju verbalne i neverbalne komunikacije, i najmanje promjene u rutini im izazivaju frustraciju, često su hiporeaktivni ili hiperreaktivni na razne senzoričke podražaje, teško razvijaju zajedničku igru, teško shvaćaju socijalni kontekst? Kako bi se oni osjećali u takvom okruženju? Upravo zato se i upisuju u odgojno-obrazovne skupine po posebnom programu, gdje je okolina prilagođena njima i njihovom načinu učenja, onom metodom i brzinom koja im najviše odgovara. Kako bismo učili, organizam mora biti spreman na to da upije nove informacije i poveže ih s već poznatima. Za to mu trebaju optimalni uvjeti. U odgojno-obrazovnim skupinama s po 12 učenika, skučenih u premalim učionicama, jedino na što je organizam pripravan je bijeg. Lijep pozdrav, Sara Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
116 Snježana Šnajder PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao majka autističnog dječaka i djelatnica odgojno- obrazovne ustanova za djecu s teškoćama u razvoju ne vidim smisla u novom prijedlogu pravilnika o broju učenika u odgojno- obrazovnoj skupini koja bi trebala brojati do 12 učenika, to je jednostavno neizvedivo na terenu.! Molim Vas omogućite našoj djeci obrazovanje dostojno čovjeka, izađite na teren i probajte 12 autističnih dječaka i djevojčica samo čuvati dnevno 30 minuta na dežurstvu, a kamoli obrazovati u jednoj skupini.Kao majka dječaka s autizmom želim biti korisna zajednici i svojoj obitelji, želim raditi u školi u kojoj će najprije biti zadovoljna djeca, onda naši vrijedni rehabilitatori i na kraju mi roditelji djece s autizmom. U dobroj vjeri da ćete ipak promisliti o donošenju ovakvog pravilnika srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
117 Andrijana Žderić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani, S obzirom na sve veći broj djece s teškoćama savjetujemo Vam da umjesto povećanja broja djece u razrednim odjeljenjima ( do 12 što će uvelike onemogućiti kvalitetno izvođenje programa ) , što prije krenete s planskom gradnjom novih kapaciteta . Problem je i što ponovno ne idete u individualnom smjeru poštujući pri tome potrebe učenika temeljem njihovih teškoća. Ne znamo tko je ovo osmislio, ali definitivno nije upoznat sa situacijom na terenu pa predlažemo da se broj djece smanji na optimalan kako bi se nastava mogla odvijati u korist djece, ali i ucitelja te PUNovaca. Inače vam predviđamo raspad sustava obrazovanja djece s TUR, ako djecu " samo utrpate" u ucionice da bi zadovoljili formu da su ukljuceni u sustav obrazovanja RT GI PDSI Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
118 Nataša Tomljanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, referiram se na članak 6. Postoji kntinuirani trend povećanja broja učenika s teškoćama po razrednim odjeljenjima. Većina djece ima višestruke teškoće (osnovno intelektualne teškoće, a potom smetnje u ponašanju, ADHD, autizam, vid, sluh...) i vrlo često nastavni sat nalikuje stalnoj borbi za dobivanjem pažnje, smirivanjem emocionalnih i inih istupa... Povećanjem broja učenika radimo na kvantitetu (ušteda u svakom pogledu), a kvaliteta se nepovratno gubi. Osim toga, bez podrške učitelju, narušavamo i zdravstveno stanje učitelja. Nadalje, povećan fond sati opisanim učiteljima na 24 sata tjedno neposrednog rada je prevelik zahtjev stavljen pred učitelje edukacijske rehabilitatore kao i ostale učitelje koji rade s djecom s TUR-u. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
119 Danijela Srsen Jelavic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. Stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. 5. Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz.1. Posljedica članka 6. stavaka 1. i 2. prijedloga Pravilnika bit će da će sve više roditelja tražiti da njihova djeca budu u potpunoj integraciji u redovitom razrednom odjelu bez obzira je li to primjereni program školovanja za njih jer im posebni razredni odjeli za djelomičnu integraciju u redovnoj školi sa 10 učenika i posebne odgojno-obrazovne skupine sa 12 učenika neće nuditi nikakvo obrazovanje za njihovu djecu već čuvanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
120 Ivanka čirjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao vjeroučitelj u školi za djecu s teškoćama u razvoju već deset godina. U svom radu susrećem se sa većim dijelom učenika škole, prolazim kroz sve skupine i trebam se znati ophodit sa svim učenicima. To su učenici s višestrukim teškoćama u razvoju koje često prate i poremećaji ponašanja. Ponekad se rad svodi na puko preživljavanje i sa sadašnjom kvotom do 7 učenika. U slučaju odobravanja skupina do 12 učenika život i rad u skupini bi se sveo samo na održavanje osnovnog mira u razredu i nade da se neće nikome ništa dogoditi ukoliko bi netko imao ispade u ponašanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
121 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao učitelj koji radi u školi u kojoj postoje odgojno-obrazovne skupine smatram da je ovaj pravilnik nemoguće provesti.Prvenstveno toj djeci treba osigurati adekvatne uvjete za boravak i rad, stručnjake koji će raditi , a tek onda govoriti o broju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Jelena Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani Članak 6, stavak 2 prijedloga Pravilnika u potpunosti ugrožava jedno od zajamčenih ljudskih prava djece, a to je pravo na (adekvatno) obrazovanje! Ukoliko donesete pravilnik prema kojem će u jednu skupinu biti uključeno 12 učenika s teškoćama u razvoju (TUR), isti ti učenici neće moći dobiti niti najosnovniji odgoj, a kamo li obrazovanje. Dotični koji su pisali ovaj prijedlog zaboravljaju da su ovo djeca koja moraju postupno učiti najosnovnije radnje poput pranja zubi, kontrole sfinktera, oblačenja, jedenja, itd.. što s njima rade i stručno osposobljene osobe ( ili mislite svakog roditelja djeteta s TUR slati na fakultet kako bi mogao sam svemu naučiti svoje dijete). Naš cilj je osamostaliti djecu s TUR kako bi što manje bila ovisna o okolini. Da bi odgoj i obrazovanje ovih članova naše zajednice bili mogući potrebno je imati dobre preduvjete kao što su stručan tim, adekvatan prostor, individualizirani pristup svakom djetetu itd.. što se ovim pravilnikom gubi. Osobe s TUR su najčešće osobe s višestrukim teškoćama, koje obuhvaćaju osim intelektualnih, fizičke kao i ponašajne aspekte. U prijevodu, radi se o vrlo osjetljivoj populaciji te je već sada jako teško napraviti kombinaciju učenika s obzirom na njihove poteškoće. Npr. Jedno dijete može biti izrazito povučeno, s minimalnim razvojem govora, s mnoštvom poremećaja senzorne integracije (npr ne podnosi glasne zvukove, ne podnosi da ga se dodiruje, ne podnosi različite teksture…), dok drugo dijete može biti vrlo agresivno (prema samom sebi i/ili drugima) s mnoštvom neprilagođenih vrsta ponašanja (viče/vrišti, liže druge oko sebe, pljuje i/ili grize ili čak ima psihotične ispade…) Tu se može naći i dijete koje sa svojih 17 godina još uvijek nema usvojenu kontrolu sfinktera (dakle, nosi pelene)itd… Sada vi koji donosite ovakve pravilnike zamislite kako bi bilo spojiti 12 djece s ovakvim i sličnim problematikama u jednu učionicu (koja je jako mala) i sa samo jednim rehabilitatorom!!! Usput, obvezno razmislite i o količini novca koji će država morati dati da bi se prilagodile učionice za nastavu s tolikim brojem učenika, ili možda mislite da se taj 1 rehabilitator može nalaziti u više manjih prostorija istovremeno. Razmislite o NEkvaliteti odgoja i obrazovanja djece s TUR koju ćete prouzročiti ovakvim Pravilnikom. Podsjećam Vas da smo izglasali ulazak u EU kako bi Republika Hrvatska išla s promjenama na bolje! Dragi moji, Vi nas ovim pravilnikom vraćate u kameno doba! Ugledajte se na rad s djecom s TUR po drugim zemljama, npr Norveška, Danska i sl. Dajte si malo truda i istražite kako rad s djecom s TUR izgleda u drugim zemljama i više razmišljajte o razini kvalitete odgoja i obrazovanja, a manje kako ćete uštedjeti novac na najpotrebitijim članovima naše zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
123 Leda Rokov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u članku 6. navodite da odgojno-obrazovna skupina može imati 3 do 12 učenika. Tu niste razgraničili teškoće koje imaju pojedini učenici. Pitam se da li je ijedan stručnjak koji radi s učenicima s teškoćama sudjelovao u izradi nacrta ovoga pravilnika? Ako sam dobro shvatila, ovaj članak govori da u skupini može biti do 12 učenika s poremećajima iz spektra autizma ili 12 učenika s višestrukim teškoćama ( nepokretni učenici u kolicima) na jednog učitelja? Po starom pravilniku sada u skupini može biti do 3 učenika s poremećajima iz spektra autizma i do 5 učenika s višestrukim teškoćama. Svatko tko se imalo razumije u rad s učenicima s većim teškoćama u razvoju zna da je do 12 učenika u skupini neodrživo, i da učitelji neće moći garantirati ni sigurnost učenicima, a kamoli održavanje nastave. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
124 Vedran Suša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao edukacijski rehabilitator u OŠ za djecu s teškoćama u razvoju i ovim putem želim se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da je pravilnik nedorečen i govoriti isključivo o broju učenika u razrednim odjelima i odgojno – obrazovnom skupinama, a u isto vrijeme ne voditi računa o vrstama teškoća učenika je neozbiljno i neprihvatljivo. Nadalje, novim pravilnikom predviđeno je maksimalno do 12 učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Dakle, radi se o učenicima koji trebaju veći stupanj podrške i mišljenja sam da će povećanje broja učenika u skupini biti kontraproduktivno, narušit će kvalitetu odgoja i obrazovanja i to ne samo s aspekta stjecanja temeljnih obrazovnih kompetencija nego i s aspekta osiguranja elementarnih potreba za svakog učenika u skupini. Konkretno, radim u odgojno-obrazovnoj skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma. S obzirom da se radi o učenicima različitih sposobnosti, svakom učeniku je potreban individualni pristup uz primjerene metode rada kako bi se postigli odgojno – obrazovni ciljevi / ishodi u skladu s mogućnostima svakog pojedinog učenika. Povećanje broja učenika negativno će se odrazit na sam proces i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada u skupini i stoga smatram da broj učenika u skupinama ne bi trebalo mijenjati. Lijep pozdrav, Vedran Suša Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
125 Anica Musulin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao učitelj u odgojno-obrazovnoj skupini učenika sa poteškoćama mogu reći da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Trenutno imam tri učenika u svojoj skupini. Mojim učenicima je potreban prostor za kretanje, potreban im je osobni prostor za odmor i igru, i prostor gdje će se odvijati određeni odgojno-obrazovni rad. Svakom učeniku je potrebno prilagoditi pristup, metodu poučavanja, sadržaj i zadaće koje moraju provesti. Ako se navedi članak usvoji, odgojno-obrazovni rad se neće moć provoditi i nastava će se svesti isključivo na čuvanje. Dakle, ovaj pravilnik će našteti našim učenicima, onemogućit će im napredak i dovesti do toga da se ne osjećaju sretno i sigurno u školi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
126 Ena Špoljarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog Pravilnika i iskazati svoje nezadovoljstvo kao i svi ostali. Radim u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Trenutno u skupini imam tri učenika, svaki učenik je specifičan na svoj način i stoga svaki od njih zahtijeva poseban pristup u radu. Da bi rad s učenicima bio uspješan i kvalitetan za to su potrebni i normalni uvjeti. Često bude dana kad je gotovo nemoguće raditi i s troje učenika, a ne mogu zamisliti što bi to bilo kada bi u razredu u isto vrijeme boravilo 12 autista. Zbilja se nadam da će netko ove silne komentare pročitati, uvažiti i odbiti ovaj nacrt Pravilnika koji nema veze s praksom u svakodnevnoj nastavi! Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
127 Ante Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao roditelj djeteta s poteškoćama, kao član školskog odbora u jednoj školi za djecu s poteškoćama, kao netko tko se stalno susreće s djecom s raznim poteškoćama... mogu samo reći da je ovaj prijedlog golemi korak UNATRAG. I ono malo mogućnosti za odgoj i obrazovanje takve djece ovim se definitivno DOKIDAJU. Škole će u najbolje slučaju postati nekakva čuvališta, valjda da svi budu zadovoljni i mirne savjesti... dok se onemogućava bilo kakav ozbiljan rad na odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama.. Neka Predlagatelj ode u neku takvu školu, neka skupi za probu u jedan razred 12 autista i izvoli s njima raditi nekoliko dana, pa neka pokaže svima kako se to radi i kakve je fantastične rezultate postigao! - Sramota! Imate li relevantnih znanstvenih studija koje bi podržavale takve čudesne ideje, ili pogledajte npr. kako je regulirano u Sloveniji ili drugim naprednim zemljama! - zbilja jadno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
128 Ivana Dokoza PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,inače sam učitelj razredne nastave, ali već 9 godina radim kao edukator - rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Nadam se da su osobe koje sastavljaju Pravilnik odradile koju godinu u razredu i skupini sa djecom sa poteškoćama i da su uvidjeli kako je svako dijete drugačije i da je ponekad teško i sa tri djeteta kvalitetno odraditi te održavati sigurnu i opuštajuću atmosferu, a kamoli sa 12. Smatram da je nemoguće raditi u skupini sa 12 djece, te da time neće dobiti kvalitetno obrazovanje nego će sve ići na njihovu štetu. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
129 Radmila Amanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na to da nisam pravnik, ne znam treba li reagirati na ovako (od do) formulirane odredbe o broju učenika s TUR u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Naime, do sada je bio propisan broj učenika u skupini ovisno o njihovim teškoćama (vidi druge komentare). Smatram da broj učenika s poremećajem iz spektra autizma u skupini ne bi smio biti veći od 4, ako želimo zadržati barem osnovnu sigurnost učenika (i učitelja), te kvalitetu provođenja vrlo zahtjevnih - i za učenike i za učitelje - programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
130 Marijana Marić Vodopić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, vezujem se na članak 6 Pravilnika o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama u osnovnoj školi : (1) ne znam kako je uopće moguće u redovitom i kombinaranom razrednom odjelu staviti/složiti toliki broj učenika na jednog učitelja ( 8-10 učenika sa poteškoćama ). Svaki učenik je individualan i za njega treba postojati individualan pristup. (2) Konkretan i veliki problem nastaje u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama što se tiče učenika sa poremećajima iz autističnog spektra. Razlog tome jeste koliko je učenik može pratiti način i sadržaj rada. Samim time dovodi se pitanje i rad TEACH pristupa, ABA pristupa, PECS metoda. Zašto? Razlog: svaki učenik je individualan i takav pristup treba biti. Na toliki broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini i razrednim odjelima (8-10) je nemoguće to odrađivati (3) učenici u takvom radu će patiti i ishodi koji su bitni neće biti ispunjeni, tj. kasnit će. Rad neće biti učinkovit, kao i to da će učenici samim time patiti. Učenici sa poremećajem iz autističnog spektra sa većem brojem učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ni jednu od pristupa, PECS metoda ili senzorne integracije neće moći izvesti jer će u tom slučaju trebati veliki broj pomoćnika ili njegovatelja koji bi mogli pomoći izvest radove, zadatke i ishode. (4) slažem se sa kolegama/kolegicama a osobito sa svima onima koji rade sa učenicima sa poteškoćama koje raduje svaki uspjeh djeteta/učenika. S ovim povećanjem se smanjuju takvi uspjesi Srdačan pozdrav Marijana Marić Vodopić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
131 Petra Burčul PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,kao učitelj edukator rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi unutar OOS s TROJE učenika s poremećajem iz spektra autizma,odgovorno tvrdim da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv,niti izvediv u praksi!Na taj način "odgoj i obrazovanje" učenika svelo bi se na čuvanje istih i pokušaje održavanja sigurnosti unutar učionice,kako vlastite tako i učenikove s obzirom na njihove specifičnosti,od motoričkih poremećaja,stereotipnog ponašanja,poremećaja u ponašanju i sl.Valjalo bi i spomenuti prostorne uvjete koji nas i u ovoj situaciji od tri učenika sputavaju u provedbi svakodnevnog plana i programa,dakle ne trebamo niti zamišljati kakva bi situacija bila s kojim učenikom više...Potrebno je osigurati i provedbu rada jedan na jedan sa svakim učenikom s obzirom da je svaki učenik specifičan i zahtjeva takav pristup,s 12 učenika koje Vi navodite ne znam kako bi prošao jedan radni dan ako ga nebi sveli na pokušaje održavanja sigurnosti svih prisutnih.Nadam se da ćete uvažiti mišljenja stručnjaka iz prakse i naša iskustva,te razumjeti kako na ovaj način ne profitira nitko-niti učitelji,niti roditelji,a ponajmanje učenici! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
132 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne može imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se ili ne o kombiniranom razrednom odjelu. Stoga predlažem da se pri utvrđivanju broja učenika vodi računa o vrsti teškoće kako je to propisano i DPS-om. Također, čisti razredni odjel učenika s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi prema pravilima struke, vodeći računa o osobitostima svakog učenika. Također, u slučaju kombiniranih razrednih odjela, broj učenika nikako ne bi smio biti veći od 5 za učenike s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu. kada govorimo o odgojno-obrazovnim skupinama za učenike koji svladavaju poseban program/kurikulum, i ovdje je neophodno voditi računa o vrsti i stupnju teškoće, kao i o uzrastu učenika. Tako, skupina učenima s većim intelektualnim teškoćama ili pak s višestrukim teškoćama nikako ne bi trebala prelaziti 5 učenika. U mlađim skupinama neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Također, i skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Razvidno je da je predviđen minimalni broj od 3 učenika, no smatram da je opravdana bojazan da bi službenici u Uredima koji odlučuju o opravdanosti zahtjeva za formiranje razreda/skupina ponekad razmišljati isključivo birokratsko/ekonomski a ne iz pozicije struke, prava učenika ili mogućnosti za kvalitetno provođenje odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
133 Višnja Popović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Državni pedagoški standard NN 63/2008, članak 9. i predloženi Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, članak 6. nisu u suglasju. Nakon 12 godina prakse i primjene Držanog pedagoškog standarda predlažem da se i Pravilnik pridržava istog, te da se Članak 6. stavak 1. i 2. novog Pravilnika izmjeni i glasi: (1) razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove – 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti (2) odgojno obrazovna skupina prema posebnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike u s teškoćama u razvoju može imati najviše do: – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima treba dodati stavak (6). (6) za odgojno –obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta koji se izvodi prema posebnom programu i/ili kurikulumu, za učenike s teškoćama, najveći broj učenika utvrđuje se u skladu sa odredbama članka 6. stavka 1 i 2 Kurikularna reforma i „ Škola za život“ jamče najviši standard odgoja i obrazovanja svih učenika Republike Hrvatske. Standard koje je dosegnut, praksa koja je pokazala učinkovitost organizacije razrednih odjela i kvalitete rada je nešto što bi trebalo zadržati Svi učenici imaju pravo na najkvalitetnije obrazovanje, svi roditelji imaju pravo očekivati najkvalitetnije obrazovanje za svoju djecu, svi učitelji imaju pravo raditi u razrednim odjelima na najkvalitetniji i primjeren način. Povećanje broja učenika s teškoćama neće doprinijeti kvaliteti rada, upravo suprotno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
134 Ivana Stojanov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani majka sam autisticnog djecaka i smatram da skupina od 12 autisticne djece nikako nije izvediva. moje dijete inace je u skupini sa jos dvoje djece i to nekako funkcionira,cesto bude frustracije i nervoze..zamislite da ih bude 12?! nemojte to uradit..jer to ne moze funkcionirat..nije dobro za tu djecu..bit ce zakinuti u svemu. razmislite dobro o tom prijedlogu,ili dodjite i budite u skupini tih par sati pa da vidite kako to izgleda. nemojte zakidati i ostetit jos vise tu najranjiviju skupinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Teuta Radas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani... Članak 6. ovoga Pravilnika zjapi nedorečenošću ideja i izostankom jasno navedenih termina Orijentacijske liste. Ukoliko ovakav bude prihvaćen, postaje IZNIMNO OPASAN ZA PROVEDBU! Što će iz njega proizaći? Naime, već godinama radim u osnovnoj školi za djecu s većim teškoćama u razvoju, kao jedinoj posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi na području svoje županije, prenapučenoj i prostorno neadekvatnoj zgradi u centru primorskoga grada. Učitelj sam edukacijski rehabilitator i kao takva radila sam u skupinama učenika s različitim intelektualnim teškoćama, ali i onima učenika s poremećajem iz autističnog spektra, u dobi od 7-10 godina i trenutno u onoj od 10-12 godina. Na ovoj posljednjoj kategoriji teškoća bih se posebno zadržala. Unatoč kontinuiranom usavršavanju, nizu specifičnih metoda kojima ovoj izrazito heterogenoj i osjetljivoj skupini učenika pristupam (Senzorna integracija, TEACCH, ABA, Marte Meo, Asistivne tehnologije, RPP, PECS, Znakovni jezik, Slušni integracijski trening...) te moru osmišljenih nastavnih jedinica i svoj motivaciji i kreativnosti ulivenoj u njih, ograničenost prostornih uvjeta i prenapučenost učionica uzrokovala je do sada Vama nezamislive situacije i u zastrašujućim trenutcima osjećaj kao da se svo znanje našega divnog fakulteta strmoglavljuje u vodu, u djeliću sekunde, dok vam mozak pokušava izvesti neizvedive radnje i pokrenuti tijelo na akrobaciju kojom spašavate istovremeno učenike od ozljede/šoka, a drugim kanalom pratite nije li netko uspio pobjeći iz učionice ili bacio oštar predmet kroz prozor na pločnik s visine. Što mislite, s koliko učenika u prosjeku radim? 3 učenika s poremećajem iz autističnog spektra. TRI. Ukoliko ćete osigurati, kako najnovija europska istraživanja nalažu minimalno neophodnim, preko 5,5 metara kvadratnih površine za svakoga od tih 12 učenika, kao i za jedno do troje njih po jednoga, vrhunski istreniranog pomoćnika, pozdravljam Vaše lirski nedorečene stavke spornog članka 6. No, nekako sumnjam da hoćete. Škola za život našoj je školi u tom slučaju pljuska u lice i nikad dostiziv ideal, a ono što će se dogoditi nezamislivo je i Vama i nama, a i već iscrpljenim i poniženim učenicima i njihovim roditeljima. S POŠTOVANJEM! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
136 Enea Selimović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi (odgojno-obrazovna skupina za učenike s poremećajem iz spektra autizma). Ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog pravilnika. Konvencija o pravima djeteta nalaže kako države stranke priznaju svakome djetetu pravo na OBRAZOVANJE, organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje. Također, države stranke osiguravaju da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti, osobito glede pitanja SIGURNOSTI, zdravlja te broja i stručnosti osoblja. Odgojno-obrazovni rad posebne odgojno-obrazovne ustanove temelji se na posebnim nastavnim planovima i programima primjerenim individualnim potrebama i mogućnostima učenika. Individualizirani postupci se koriste kako bi se na najoptimalniji način odgovorilo na specifične potrebe naših učenika koji često uz osnovnu, imaju i niz pridruženih teškoća koje uveliko rezultiraju problemima u učenju, komunikaciji i ponašanju. Čitajući prijedlog Pravilnika stekla sam dojam kako njegovi tvorci nisu imali priliku susresti se s navedenom populacijom, niti Konvencijom o pravima djeteta. Naime, predloženi broj učenika u skupini (od 3 do 12) onemogućuje njihovo obrazovanje i valjanu provedbu plana i programa, a osim toga ugrožena je i sigurnost učenika na čija se nepoželjna ponašanja u ovolikoj skupini ne može kvalitetno utjecati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
137 Josipa Kavain PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, smatram ovaj prijedlog potpuno neprihvatljivim i neizvedivim u praksi. Teorijom, ali i praksom dokazano je da su odgojno - obrazovne potrebe i mogučnosti učenika s različitim vrstama teškoća, različite i zbog toga svakom se učeniku pristupa s različitim metodama i stilovima. Ovim prijedlogom najviše bi se narušilo učenicima jer bi se narušila kvaliteta rada i mogučnost da se iz njih izvuće maksimum. Radim u skupini u kojoj je 5 djece, svako dijete sa svojim mogučnostima i potrebama te je ponekad i s njih pet teško kvalitetno raditi jer svaki od njih zahtjeva posebni pristup, metode te individualan pristup. Povečanjem broja učenika to bi se pretvorilo u čuvanje jer naprosto nismo u mogučnosti svakom se djetetu posvetiti i iz njega izvući ono najbolje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
138 Petra Lovreković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi te ga je napisala osoba koja nema iskustvo rada ni u trenutnim uvjetima. 12 učenika je svakako previše, bez obzira o kojoj vrsti teškoća se radilo, i u takvim uvjetima ne možemo pričati o nikakvom odgojno – obrazovnom radu učenika već samo o čuvanju djece. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama onemogućava se rad 1 na 1, a na koji se upravo stavlja naglasak tijekom cijelog našeg školovanja i educiranja, te se dovodi u pitanje temeljno pravo na obrazovanje svakog našeg učenika. Svaki naš učenik ima složene odgojno-obrazovne potrebe i svaki od njih zahtijeva individualizirani pristup, naročito učenici skupina s poremećajem iz spektra autizma kod kojih se vrlo često javljaju nepoželjna ponašanja koja mogu ugrožavati njihovu sigurnost i sigurnost svih onih iz njihove okoline. Ponekad je teško nositi se sa samo jednim takvim učenikom i raditi na otklanjanju takvih ponašanja (zahtijeva vrijeme za otkrivanje uzroka takvog ponašanja i isprobavanje različitih metoda pri otklanjanju istih) i zaista ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo s 12 takvih učenika. Usvajanje ovog prijedloga i posljedice istog izazvalo bi veliko nezadovoljstvo kod svih uključenih, od stručnjaka koji rade s ovim učenicima, njihovih roditelja te samih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
139 Tereza Peša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju kao učitelj edukator rehabilitator, te smatram da je moja dužnost osvrnuti se na članak 6. Usvajanjem ovog članka Pravilnika radite na štetu učenicima, te im uskraćujete pravo na obrazovanje. Uskraćujete im to pravo jer rad u skupinama od 12 učenika jednostavno nije moguć. Svakom našem učeniku je potreban individualan pristup, te specifične metode rada što u tako velikoj skupini nije izvedivo. Rad učitelja će se svesti na čuvanje djece, a to nije razlog zbog kojeg smo mi tu. Napredak kod učenika će izostati te dovesti do nezadovoljstva učitelja, roditelja i ponajprije učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
140 ANA MILKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Smatram da je prijedlog o broju učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini neprihvatljiv i očito ga je napisala osoba koja nije upućena u specifičnosti učenika s teškoćama u razvoju. 12 učenika, neovisno o vrsti teškoća, značilo bi da se rad učitelja edukacijskog rehabilitatora svodi na puko čuvanje učenika. Potrebno je definirati broj učenika u skupini ovisno o vrsti teškoća, kao što je navedeno u važećem Pravilniku. To se posebno odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizma kojih ne bi smjelo biti više od 3 u skupini jer se radi o djeci kojoj je potreban strogo individualizirani pristup, koja imaju različite mogućnosti i potrebe i kod kojih su česta nepoželjna ponašanja. Preferiraju mirnu i strukturiranu okolinu te rad jedan na jedan, što je i u dosadašnjim uvjetima ponekad teško izvedivo. Veći broj učenika u skupini bio bi i opasan te bi bilo kakav odgojno-obrazovni rad s njima bio nemoguć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
141 DEJANA VARNICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u OŠ za učenike s većim teškoćama u razvoju koja provodi odgoj i obrazovanje prema posebnom programu (prema člancima 8. i 9. Pravilnika). Dosadašnji broj učenika u odjelima koje pohađaju učenici s teškoćama u razvoju (do 9 u razrednom odjelu, do 5 u odgojno-obrazovnoj skupini i do 3 u odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju učenici s PSA) je bio optimalan za rad i pružanje prikladne podrške svim učenicima, posebno u svjetlu činjenice da se unazad nekoliko godina u posebne škole upisuju i učenici s teškim intelektualnim teškoćama i višestrukim teškoćama. Uključivanje, u pravilu 1 ili najviše 2 pomoćnika u nastavi ne daje povoda za povećanje broja učenika jer su ti razredni odjeli najčešće kombinacija učenika s različitim višestrukim teškoćama (npr. u školi u kojoj radim u jednom takvom razrednom odjelu su, od 5 učenika 3 koristila invalidska kolica, dakle bilo je potrebno samo tri para ruku za guranje kolica, bez da netko pruža podršku preostalim dvojici učenika koji su bili također s višestrukim teškoćama). Povećanje mogućeg broja učenika u posebnim razrednim odjelima smanjit će kvalitetu odgoja i obrazovanja, učenici koji trebaju najveći stupanj podrške neće je dobiti jer je nemoguće da jedan učitelj (ako uopće bude edukacijski rehabilitator) pruži podršku 10 ili više učenika s višestrukim teškoćama, čak i uz podršku do 2 pomoćnika u nastavi. Smatram da treba zadržati dosadašnji broj učenika u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, odnosno kao posebnu stavku dodati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s PSA (do 3). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
142 Antonija Štokov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, puno mojih kolega i stručnjaka edu.-reh. su iznijeli svoje mišljenje s kojim se u potpunosti slažem i kojeg se nadam da ćete pročitati. Nema smisla da sve ponavljam, od prostornih uvjeta koji su nam potrebni do svih specifičnih metoda koje koristimo u radu, pa ću izdvojiti samo par stvari. -Koja god osoba je ovo predložila jednog dana nije radila sa učenicima o kojima piše, a nije se ni potrudila pitati nekoga sa takvim iskustvom. -Sve su osobe vrlo individualne , ali ako tu činjenicu na tren zanemarite sa djecom s teškoćama dolazite vrlo brzo do problema. (A kako se individualno posvetiti s tolikim brojem?) -Djeca s kojom sam radila i s kojom sad radim imaju vrlo složene potrebe, od intelektualnih teškoća, autoagresije, velikih teškoća u komunikaciji, senzornih teškoća, nesamostalnosti od osnovnih svakodnevnih vještina hranjenja i toaleta pa nadalje... -U svakom slučaju svakom djetetu je potrebno pružiti fizičku i verbalnu podršku, individualno baš onako kako njemu odgovara, ako mislimo imati ikakav napredak -Trenutno radim s troje učenika sa poremećajem iz autističnog spektra i dosta dana je i to vrlo, vrlo zahtjevno -Ovim prijedlogom učenici neće dobiti puno od učitelja koji se školovao kako bi im to pružio, a ne kako bi ih čuvao i samo pazio na njihovu sigurnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
143 MARTINA MILKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam magistra primarnog obrazovanja, ali radim kao edukator-rehabilitator te smatram da u skupini od 12 učenika nije moguće provoditi kvalitetnu nastavu s obzirom na metode koje edukatori-rehablitatori rade s učenicima (npr. PECS za učenike iz autističnog spektra), a koje zahtijevaju individualizirani pristup učeniku. Isto tako suočavamo se s premalim prostorima za rad s učenicima te već sad imamo poteškoće u radu s našim učenicima s obzirom na njihove potrebe. Srdačno, Martina Milković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
144 Adrijana Koprivanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju i imam potrebu osvrnuti se na članak 6. Radim u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma i mislim da bi donošenjem novog pravilnika oni bili najviše pogođeni. Svakom učeniku potreban je poseban pristup u savladavanju nastavnih sadržaja. Također, osposobljavanje učenika za svakodnevni život i specifične metode (TEACH, ABA, PECS) neće se moći provoditi s povećanjem broja učenika. Učenicima treba omogućiti individualni pristup koji njima odgovara, izmjenjivanje aktivnosti, kretanje po prostoru, kutak u učionici za slobodnu igru i opuštanje, mjesto za samostalni rad jer njima grupni rad, buka i gužva ne odgovaraju. Onemogućavanjem ovih uvjeta kod učenika se razvijaju nepoželjna ponašanja i narušava se kvaliteta rada. Učitelj se ne bio mogao posvetiti svakom učeniku, nego bi se sve svelo na njihovo čuvanje koje bi isto bilo narušeno zbog velikog broja učenika i nemogućnosti reagiranja na potencijalne opasne situacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
145 Ivana Kirigin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao osoba koja radi u odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju smatram da je moja dužnost osvrnuti se na čl. 6 Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Naime, radim u skupini od 5 djece sa višestrukim teškoćama , od kojih je 3 u kolicima a ostalo dvoje djece hoda uz fizičku podršku. Učionica je već sad premala i često se spotičem o kola dok pokušavam manevrirati kroz prostor. To su učenici kojima je potreban stalan nadzor, koji su potpuno ovisni o skrbi odrasle osobe, dakle nemaju razvijene vještine samozbrinjavanja. Njihove kompetencije i potrebe su različite te su shodno tome i aktivnosti prilagođene i kao takve nemoguće ih je zadovoljiti u u grupnom radu. Poteškoće u senzornoj integraciji auditivnih informacija su samo neke od poteškoća kod djece koje učitelj mora imati na umu te je primoran paziti na sve okolinske faktore koji mogu biti ometajući za učenika. Učenici su neverbalni i ponekad učitelj mora biti pravi virtuoz da bi shvatio što je to što smeta učenika. Naša dužnost je stvoriti jednu opuštenu i smirenu radnu atmosferu kako bi učeniku pružili potporu i vrijeme koje zaslužuje kako bi se razvijalo i napredovalo. A to su samo neki od nebrojenih izazova s kojima se učitelj u radu s djecom s poteškoćama mora nositi . Nisam ni spomenula učenike s PSA i njihovim potrebama koje s ovakvim prijedlogom pravilnika usudila bih se reći potpuno zanemarujete. Kakva je vaša vizija tog odjela u kojem bi bilo 12 djece sa višestrukim teškoćama? Kakva bi atmosfera vladala u takvom odjelu? Kolika bi to "dvorana" bila za svu djecu iz jednog odjela? Na kraju Vas pitam na koji bi se način odvijao odgojno-obrazovni rad 1 na 1 u tako brojnom odjelu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
146 Jelena Antišin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam dipl. učitelj razredne nastave, već 4 godine radim kao nestručna zamjena za edukatora-rehabilitatora u jednoj osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Radim uglavnom sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra. Svako dijete iz spektra je drugačije i zahtjeva drugačiji pristup. Svima im je zajedničko to da su jako osjetljivi na skoro sve vanjske podražaje te da im je potrebna stabilna struktura, sigurna i opuštajuća atmosfera u učionici, nasmijan i smiren učitelj. Smatram da će sve ovo nestati i nastati kaos ukoliko se izglasa ovakav članak Pravilnika, jednostavno je nemoguće raditi u skupinama do 12 djece. Ponekad je i troje puno, a to samo razumiju oni koji su na terenu. Nemojte dirati najranjivije skupine društva, svaki roditelj želi sve najbolje za svoje dijete. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
147 MARCELA MARGUČ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Smatram da bi rad s povećanim brojem učenika bio u potpunosti neizvediv i na štetu, prije svega, učenicima kao i učiteljima, roditeljima... Radim sa skupinom u kojoj je 5 učenika i ponekad je i s njih 5 teško kvalitetno raditi jer je svaki učenik po svojim potrebama, sposobnostima i željama različit i poseban, te zahtijeva individualni pristup radu i različite metode. Povećanjem broja učenika učitelji se ne bi mogli posvetiti svakom učeniku već bi se rad sveo na čuvanje, učenici bi bili prepušteni sami sebi, ne bi imali nikakvih mogućnosti za napredak i učitelji ne bi mogli iskoristiti njihove potencijale. Ovime bi i sigurnost učenika i učitelja bila narušena zbog nemogućnosti pravovremenog reagiranja na moguće opasnosti zbog prevelikog broja učenika u skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
148 Ivana Mitrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Već 10 godina s prekidima radim kao stručni suradnik u školi i imala sam priliku upoznati i raditi sa učenicima s raznoraznim teškoćama te još uvijek imam tu priliku. Rad s učenicima s teškoćama zahtijeva jako puno strpljenja, živaca te fizičke spreme. Umjesto da nam se iz godine u godinu uvjeti poboljšavaju i olakšavaju, iz godine u godinu nama se sve više otežava i uskraćuje i stavlja učitelja u poziciju da glumi hobotnicu koja će sve obuhvatiti i riješiti nemoguće. Za ovakav rad učitelji bi trebali imati beneficirani radni staž jer već sada je nemoguće raditi u nekim skupinama, a s vašim prijedlogom učitelj može potpisati odlazak na psihijatriju. Zato imajte na umu kad donosite ovakve prijedloge zakona da netko treba brinuti o učenicima i pružiti im sve što se može pružiti u školskim okvirima, a i šire uz podršku roditelja jer to su naši učenici, naša djeca koju treba osposobiti za život koliko god je to moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
149 Danijela Petani PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim deset godina kao školski knjižničar u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Temeljem iskustva stečenog u radu s učenicima s teškoćama smatram da povećanje broja učenika u razrednom odjelu/odgojno-obrazovnoj skupini nije u redu, odnosno da je neodrživo u praksi. Naši učenici su najranjivija skupina u društvu i nikako skupina na kojoj bi se trebalo štedjeti. Naši učenici, ako i njihovi učitelji edukatori-rehabilitatori imaju pravo na neometani odgojno-obrazovni rad koji je neizvediv u uvjetima kakvi se predlažu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
150 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika jednog ili dva razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
151 Stela Sučić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, preko 25 godina radim u posebnim razrednim odjelima za učenike s teškoćama u razvoju. Ne mogu se oteti dojmu da je situacija sve gora i sve teža, što dodatno otežava svaki novi Pravilnik. prvo bi se osvrnula na Čl.6. st. 1.Kako je moguće da u razrednom odjelu prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju bude u pravilu 3-10 učenika i to jednog ili više razreda ako je za kombinaciju redovitih učenika maksimalan broj 10. Zar tu ne primjećujete bitnu razliku? Znate li što uopće znači učenik s teškoćama u razvoju? 10 učenika za takvu kategoriju je previše i ako bi se radilo o istom uzrastu, a pogotovo ako se radi o kombinaciji takvih učenika. U posebnim razrednim odjelima za učenike s teškoćama u razvoju maksimalan broj učenika bi trebao biti 5, a ako je u takav odjel uključen iti jedan učenik s autizmom ili iz autističnog spektra, taj odjel bi trebao brojati maksimalno 3 učenika. Učenik s teškoćama je nerijetko smetnja i sam sebi, a zamislite koliko mu je otežavajuća situacija kada je okružen s velikim brojem učenika koji također imaju svoje specifične potrebe koje učitelj u svakom trenutku treba uvažavati. Za pojedince je jedina mogućnost rada jedan na jedan što je na žalost u našem sustavu nemoguće. Velika je razlika želi li se i ovim Pravilnikom samo zadovoljiti forma, da se nešto napiše nakon toliko vremena ili se zaista želi NAPOKON povesti računa o učenicima s teškoćama u razvoju. Nadalje bih se osvrnula na čl.6. st. 3. Provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju NE MOŽE imati do 12 učenika jer je to potpuno besmisleno i nesvrsishodno. Broj učeniku u produženom stručnom postupku bi trebao biti jednak kao i broj učenika posebnog razrednog odjela. Produženi stručni postupak bi trebao biti sastavni dio takvog oblika školovanja i u produženom stručnom postupku za učenike posebnih razrednih odjela bi se trebalo raditi o istim učenicima koji pohađaju taj poseban razredni odjel. u produženom stručnom postupku učenici s teškoćama u razvoju uz edukacijsko-rehabilitacijske postupke usmjerene na olakšavanje učenikovih teškoća i prilagođavanje istih postojećem sustavu obrazovanja također imaju i pomoć u učenju pri čemu se očekuje da učenik koji se školuje po redovitom programu uz individualizaciju ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizaciju te programe savladaju u potpunosti. E pa voljela bih vidjeti osobu koja bi to sve uspješno odrađivala s ovolikim brojem učenika. Naglašavam uspješno, jer odraditi nešto i uspješno odraditi su dva potpuno različita pojma. Nadam se da ovaj Pravilnik, ovako napisan, neće proći , a isto tako se nadam da će sve osobe zadužene za pisanje Pravilnika, koji se na bilo koji način tiču učenika s teškoćama u razvoju, shvatiti da bi u fokusu svakog tog Pravilnika trebao biti upravo svaki taj učenik s teškoćama u razvoju, a ne zadovoljavanje forme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
152 Helena Kuzminski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao stručni suradnik – logoped u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu sa teškoćama u razvoju teško mi je razumjeti vaše razloge koje su vas naveli na izmjenu Pravilnika o broju učenika u redovnim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama u OŠ. Ipak mislim da će se vaši stavovi izmijeniti i da će ovakva vrsta savjetovanja sa ljudima iz prakse pomoći. Po sadašnjem stanju u našoj Školi nalaze se učenici iz autističnog spektra (3 učenika u skupini) i učenici sa sniženim intelektualnim teškoćama i s kombiniranim višestrukim oštećenjima (5 učenika u skupini). U praksi svakodnevno ulaženje u skupine i obuhvaćanje svih čimbenika potrebnih za kvalitetan rad te potrebnu njegu i brigu za ovakve učenike uvođenjem ovog novog Pravilnika (članka 6.stavka 2.) ovdje se više neće moći govoriti o dobrobiti za toliko osjetljivu populaciju. Stručnjaci koji rade s njima više neće moći primijeniti svoja znanja koja su stekla edukacijama i stručnim osposobljavanjima. Njegovatelji neće moći pružiti kvalitetnu brigu i njegu za njih. A dobrobiti rada pomoćnika u nastavi također će biti upitna jer prostorni resursi i ljudski resursi će se dovesti u pitanje. To je sve na štetu naših učenika i njihovih istinskih potreba i želje njihovih roditelja i nas stručnjaka iz ovog područja da ta djeca budu ravnopravno integrirana u ovo društvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
153 Andrea Damjanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ovakav prijedlog pravilnika apsolutno je u kontradikciji s Konvecijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invalidietom. Konvecija o pravima djeteta u članaku 28. i 29. govori o pravu na obrazovanje prema načelu jednakih mogućnosti te razvijanje prema punom razvoju djetetove osobitosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti. Činjenica da važeći Pravilnik prepoznaje posebni razredni odjel i odgojno-obrazovnu skupinu kao redoviti razredni odjel što u ovom prijedlogu ne postoji dolazimo do kršenja načela nediskriminacije jer smo mi "oni drugi". Nadalje, činjenica da povećavate broj učenika bez ikakve argumentacije i ne navodite kakve teškoće mogu biti u pojedinom odjelu, za razliku od važečeg pravilnika, kršite i članak 23. već navedene konvencije. Kako će 10 ili više učenika različitih razreda s različitim teškoćama voditi ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslananje na vlastite snage. Ovime vi odgojno-obrazovni rad svodite na "čuvanje", a ne na pravo djeteta s teškoćama u razvoju na obrazovanje u jednakim uvjetima. Važeći pravilnik propisuje koliko učenika i kojih teškoća mogu biti u posebnom razrednom odjelu, vi ste ovim prijedlogom to potpuno odbacili i zanemarili. Svaka teškoća donosi svoje elemente prilagodbe i načine i metode rada. Ovim ukazujete da se situacija promijenila? Samo ne znam razumijete li kako! I je, situacija se promijenila, jer su priliku za školovanje dobila djeca s većim teškoćama koja su u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, a prije ju nisu imala, i umjesto da osiguramo bolje uvjete za rast i razvoj vi bez kriterija donosite broju od 10 ili više već ikakvog objašnjenja. Također, rad u kombiniranom razrednom odjelu djelomične integracije sadašnjim pravilnikom članak 7 (8) propisuje maksimalno 5 učenika i tako bi i trebalo ostati jer često je situacija da tih 5 učenika polaze 3 ili više različitih razreda i imaju potpuno različite teškoće. A udžbenici za poseban program ne postoje. Takav rad je i sa 5 učenika teško organizirati. Kod donošenja ovakvih pravilnika koja se tiču djece s teškoćama treba izvidjeti situaciju na terenu, pitati učitelje edukacijske-rehabilitatore koji rade s učenicima što i kako je u stvarnosti jer je jedna od njihovih uloga promicati prava djece s teškoćama u razvoju. Staviti broj učenika bez ikakvih kriterija (vrste teškoća, je li riječ o kombiniranom razrednom odjelu) potpuno je ne utemeljeno i gubi ikakav smisao i udaljavanje od zamisli izjednačavanja mogućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
154 Jelena Golijanin Vrsaljko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao učitelj edukator-rehabilitator u u posebnoj ustanovi odgoja i obrazovanja za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi su učenici s poremećajem spektra autizma, te učenici s intelektualnim i višestrukim teškoćama. Trenutno moju odgojno-obrazovnu skupinu prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini čini troje učenika s poremećajem iz spektra autizma. Kao stručnjak iz prakse mogu otvoreno reći da je ponekad i sa ovim brojem djece otežano izvođenje nastave i provođenje odgojno-obrazovnog plana i programa. Svako dijete je različito i svakom djetetu je potrebno pružiti različitu podršku što verbalnu što fizičku. Učenici koji pohađaju našu školu imaju imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a povećanjem broja u odgojno-obrazovnoj skupini može se ugroziti sigurnost učenika. Kod naše djece prisutna je agresija, autoagresija, veće intelektualne teškoće, senzorna osjetljivost, nesamostalnost u osnovnim samozbrinjavajućim aktivnostima - hranjenje, toalet..., nerazvijenost receptivnog i ekspresivnog govora i socijalnih vještina. Svatko od njih je različit i traži jako puno truda i vremena u ostvarenju zadanih ciljeva. Fizički je nemoguće u skupinu staviti više od 3 djece iz spektra autizma jer bi se na taj način onemogućavalo ikakvo osposobljavanje istih za svakodnevni život i sprječavao bi se svaki napredak djeteta. Tim činom bi se posao edukatora-rehabilitatora pretvorio u čuvalište, a učenici bi bili prepušteni sami sebi i opet bi se najranjivija skupina društva našla u nezavidnom položaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
155 Maja Stella PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao učitelj u posebnoj odgojnoj-obrazovnoj ustanovi moram se osvrnuti na članak 6. pravilnika. Smatram da je rad s povećanim brojem učenika neizvediv. Uzmite u obzir kako ima djece koja su u kolicima i onih koji se kreću uz pomoć i pridržavanje. Koliko pari ruku bi trebalo u jednom razrednom odjeljenju s 12 učenika ako govorimo o djeci kojoj treba stalna pomoć i podrška? Učenici s poremećajima iz spektra autizma bili bi posebno pogođeni. Kako bi osmislili i organizirali odgojno-obrazovni rad s tako velikom grupom djece koja ne bi imala ni radno mjesto u razrednom odjelu? Kako bi uklonili nepoželjna ponašanja koje bi stvorila tako velika grupa? Rad u takvim uvjetima je nemoguć i značio bi oduzimanje djeci svih šansi za napredak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
156 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao edukacijski rehabilitator s dvadesetpeto godišnjim iskustvom u posebnoj ustanovi malo je reći da sam iznenađa ovakvim nacrtom Pravilnika. Kako bi se se organizirao kvalitetan i siguran način obrazovanja za učenike s TUR potrebno je voditi računa o karakteristikama samih učenika te odgojno-obrazovnim potrebama i mogućnostima usvajanja kurikuluma u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju individualni pristup. Provedba ovakvog prijedloga kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća neodrživa je u praksi. Time se učenici s TUR-u diskriminiraju jer se za njih standard odgojno - obrazovnog procesa ovako predloženom promjenom smanjuje. Moji prijedozi su: Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) ne bi trebao imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te da ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi se formiralo odjele do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Članku 6. Stavak 2. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Članak. 6. stavak 3. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama ili u učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Smatram da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu sigurnost učenika, a neupitno bi naštetilo uvjetima i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Neću ni spomijati dodatno opterećenje samom stručanjaku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
157 Nikolina Prosoli PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao stručna suradnica pedagoginja smatram da broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu treba ostati kakav je bio i do sada, tj. do 9 učenika u razrednom odjelu te do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Učitelji i stručnjaci koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju susreću se svakodnevno s vrlo teškim situacijama i problemima samih učenika koji zahtijevaju individualni pristup za svakog učenika. Osim individualnog pristupa u obrazovnom djelu treba voditi računa i o potrebama svakog učenika pojedinačno što zahtjeva dodatni emocionalni i profesionalni angažman učitelja i stručnjaka. Učenici sa svojim teškoćama, također, bolje funkcioniraju u razredima s manjim brojem učenika što utječe i na njihova obrazovna postignuća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
158 Mirna Carević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, čitanjem ovog prijedloga ( članak 6.) ne mogu ništa drugo zaključiti nego da osoba koja je ovo predložila nikad nije radila s djecom s teškoćama u razvoju, nikad nije razgovarala s edukacijskim rehabilitatorom/učiteljicom koji vode kombinirani razred ili razred koji pohađaju samo učenici poremećajem spektra autizma, IT ili TŽIT. S obzirom na teškoće koje učenik ima treba mu se maximalno prilagodit I opet imat na umu da vrijeme koje posvetimo jednom učeniku nije na štetu ostalih učenika. Radim u Centru za autizam Split i smatram da će ovakvim Pravilnikom biti najviše pogođeni naši učenici. Imam ih troje u razredu, neki imaju max 4 učenika i trudimo se maksimalno pružiti im kvalitetan odgoj i obrazovanje kombinacijom različitih pristupa i metoda ( TEACCH, ABA, PECS, različita asistivna tehnologija itd...). Ako se dozvoli da u razredima bude toliki broj učenika narušava se kvaliteta, zadovoljstvo i sama svrha odgojno obrazovnih ustanova, postajemo „čuvaliste“ čime degradiramo sebe, školu kao ustanovu i omalovažavamo naše učenike govoreći im da nisu vrijedni i ne zaslužuju odgoj i obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
159 Iva Petrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao njegovatelj u posebnoj odgojno- obrazovnoj ustanovi te imam potrebu osvrnuti se na članak 6. ovog pravilnika. Svakodnevno ulazim u sve odgojno- obrazovne skupine te vidim koliko je teško i u postojećim uvjetima zadovoljiti sve individualne potrebe naših učenika. Povećavanjem broja učenika narušila bi se kvaliteta rada , ali i ograničile mogućnosti učenika za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice (bilo bi teško organizirati bilo kakav izlazak učenika iz škole) kako se ne bi dovela u pitanje njihova sigurnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 Ines Končurat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ne vidim smisao u ovom Vašem prijedlogu koji za svrhu sigurno nema bolje i kvalitetnije obrazovanje. Konkretno, u odgojno - obrazovnoj skupini u kojoj trenutno radim (učenici s poremećajima iz autističnog spektra) ne mogu niti zamisliti kako bi bilo da je broj učenika veći od sadašnjeg. To su učenici kojima grupni rad ne odgovara, kojima u većini slučajeva smeta buka, koji ne mogu cijeli dan sjediti u klupama, koji traže rad "jedan na jedan", koji stalno izmjenjuju aktivnosti... Povećanjem broja učenika u takvim skupinama nepotrebno bi učenike izlagali frustraciji i stresu, a poznato je da to u većini slučajeva kod djece s poremećajima iz autističnog spektra dovodi do nepoželjnih oblika ponašanja i na poslijetku do ugrožavanja sigurnosti učenika. Smatram da je takav prijedlog neprovediv i neodrživ u praksi. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika onemogućiti ćete nam da svoje učenike odvedemo u kazalište, kino ili barem na sladoled u obližnju slastičarnicu. Kako da 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra igdje izađe iz škole u pratnji samo jednog učitelja? Smatram da ovim Pravilnikom zanemarujete potrebe učenika i njihov napredak i razvoj u odgojno- obrazovnom smislu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 Marijana Mišulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao kineziterapeut u posebnoj odgojno – obrazovnoj ustanovi željela bih se osvrnuti na članak 6. pravilnika. Mišljenja sam da bi se povećanjem broja učenika u odgojno – obrazovnim skupinama znatno smanjila kvaliteta rada učitelja jer bi se sve svodilo na čuvanje učenika, a ne na individualni pristup svakom pojedinom učeniku kako je do sada bila praksa. Isto tako, u našoj školi se veliki trud uložio u stručna usavršavanja učitelja za primjenu suvremenih metoda rada koja uspješno i kvalitetno primjenjujemo u svakodnevnom radu. Povećanjem broja učenika bila bi onemogućena primjena brojnih metoda rada koje koristimo, a sve na štetu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Danijela Budimir PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao edukacijski rehabilitator koji radi u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma imam se potrebu osvrnuti na članak 6. kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća. Skupinu u kojoj radim pohađa tri učenika koja su po svojim sposobnostima, interesima, željama i mogućnostima potpuno različita. Svakom učeniku potreban je individualni pristup u radu, različito vrijeme za svladavanje nastavnih sadržaja, ali i različite metode u radu kako bi postigli svoj obrazovni maksimum. Donošenjem novog pravilnika smatram da bi značajno narušili kvalitetu rada ali i doveli u pitanje djetetovo temeljno pravo na obrazovanje jer stavljanjem do 12 djece s poremećajem iz spektra autizma ne bi bio moguć nikakav oblik odgojno- obrazovnog rada. Nadalje, smatram da bi i sama sigurnost učenika bila značajno narušena jer se često radi o djeci koja ne znaju prepoznati opasnosti, a jedan učitelj na toliki broj djece možda neće imati mogućnost preveniranja svake potencijalno opasne situacije za dijete. Prijedlog zapošljavanja pomoćnika u nastavi koji bi trebao pomoći voditelju odgojno- obrazovne skupine po mom mišljenju također nije dobar jer dovodi u pitanje strukturu rada i autoritet samog učitelja. Dosadašnje iskustvo u radu pokazalo mi je da ulazak bilo koje druge odrasle osobe u skupinu dovodi do narušavanja postojeće strukture. Ukoliko želimo iskoristiti potencijale naših učenika i omogućiti im da steknu potrebna znanja i vještine koje će im omogućiti što veću samostalnost smatram da se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao mijenjati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
163 Barbara Dukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zašto? Zato jer imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup, teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju, iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3 u odgojno-obrazovnoj skupini kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom 10-15 minuta. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Tu je najveća šteta jer se jedan broj tih učenika u razrednom odjelu uz primjenu tih metoda mogu osposobiti za završavanje programa za učenike s lakom intelektualnom teškoćom te za završavanje pomoćnih zanimanja. To bi im omogućilo da razviju svoje postojeće potencijale, imaju poslovnu sposobnost te da budu što samostalniji i neovisniji o skrbi i pomoći društva u budućem životu u financijskom i svakom drugom smislu. Nepravedno što ih ovaj prijedlog pravilnika već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i imamo! Ključni je argument da ih ne može biti više od 3 odgojno-obrazovnoj skupini jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi niti su u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Otpuštati edukatore rehabilitatore s fakultetom da bi zapošljavali priučene na tečaju pomoćnike u nastavi i to na štetu stručnosti rada s učenicima! Kome je to u interesu i zašto? Je li populacija djece s teškoćama u razvoju kao najranjivija skupina u društvu ciljna skupina koju treba prvu odabrati za uštedu u proračunu? Plaćaju li oni ceh što se povećalo plaće svim učiteljima zbog štrajka pa sad to treba negdje nadoknaditi? Ovdje se radi o skupini koja je ovisna o pomoći društva, o kojoj društvo mora brinuti i ulaganje u koju se uvijek isplati jer se povećavanjem njihove samostalnosti smanjuje potreba za daljnjim ulaganjima u budućnosti. Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
164 Jagoda Brkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
165 Andrea Bulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U članku 6. stavcima 1. i 2. ne utvrđuje se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini prema vrsti teškoća učenika kao u važećem Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u kojem je različit broj propisan za učenike s oštećenjem vida ili sluha ili s govorno jezičnim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s poremećajima u ponašanju, s poremećajima iz autističnog spektra, sniženih intelektualnih sposobnosti ili značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. Opće poznato je iz znanstveno potvrđene teorije kao i iz prakse u radu da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća koje sam navela potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad . Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
166 Marijana Juravić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, osvrnula bi se na članak 6. kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća. Potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju i veće razlike u odgojno-obrazovnom radu. Provedba ove ideje protivila bi se znanjima struke, a i neodrživa je u praksi. Kada bi jedan učitelj edukator-rehabilitator radio s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom, bila bi upitna osnovna sigurnost učenika, a neupitno bi se naštetilo uvjetima i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Posebno bi ovime bili pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra, zbog njihovih posebnih stilova učenja, koji zahtijevaju što više individualnog pristupa i grupni rad im u pravilu ne odgovara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
167 Ante Armanini PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Obzirom da veliki broj djece iz naše udruge pohađa OŠ Voštarnica, specijaliziranu za rad djecom s većim teškoćama, iz prijedloga pravilnika proizlazi da će ubuduće imati razredna odjeljenja djece s poremećajem iz autističkog spektra PAS do 12 učenika. Uzimajući u obzir činjenicu da u školu idu djeca s težim oblikom poremećaja, mi iz Udruge za autizam Zadar, smatramo da će učitelji-rehabilitatori za uspješan rad u tako velikim (zločesto mogu primijetiti – ogromnim) grupama morati imati vještine Supermana, Spidermana ili Kapetana America. Danas su djeca s PAS-om u grupama 3 ili 4 učenika. Zbog specifikuma dijagnoze, poremećaj pažnje, teškoće u komunikaciji, senzorici, socijalnim kontaktima, svaka veća razredna grupa umjesto odgojno-obrazovnog rada svela bi se na čuvanje. Rehabilitatori, učitelji koji godinama pohađaju tečajeve za usavršavanje i rad s djecom s PAS-om (PECS, TEACH, senzorna integracija i sl.) sveli bi se na obične „tete čuvalice“, a djeca koja ih pohađaju neće imati nikakvu šansu za napredak u niti jednom aspektu odgoja i obrazovanja, dapače imati ćemo regresiju. To može imati nesagledive posljedice u odrasloj dobi. Pokušavamo dokučiti koja je intencija ovog Pravilnika. Trebao bi unaprijediti postojeće stanje a ovako nas vraća unatrag. Mogli bi još dosta toga navesti, ali vidimo da do sada ima više od 500 primjedbi na nacrt Pravilnika i to od ljudi iz struke, pa ću na kraju zaključiti: Molim predlagatelja da članak 6. Pravilnika temeljito doradi uzimajući u obzir sve specifičnosti dijagnoza djece koja pohađaju škole specijalizirane za djecu s poteškoćama. Također uzmite u obzir da danas te škole pretežno pohađaju djeca s težim poremećajima jer, što je pohvalno, djeca s lakšim poremećajima se sve više integriraju u redovite škole s općom populacijom. Ante Armanini - predsjednik Udruge za autizam Zadar Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
168 Tanja Paris PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, u članku 6. predlažem (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju (poremećaj u ponašanju) ima 1 učenika jednog razreda s ili bez pomoćnika. Ja sam prije dvije godine radila u kombiniranom posebnom razrednom odjelu i to je prestrašno. Nažalost, predlagatelj ovog članka to nikada nije radio- istraživačka nastava fizike s 1 učenikom 8. razreda i dva učenika 7. razreda te povremenog dadiljanja učenika 5. razreda. To nije nastava nego cirkus! Mislim da navedeni broj učenika 3 - 10 nije uopće realan za kvalitetan odgojno-obrazovni proces s takvim učenicima. Samo i isključivo individualni rad s djetetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
169 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. S obzirom na činjenicu da se u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama obrazuje sve više učenika s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama nerazumno je povećavati broj učenika gotovo 100% u odnosu na postojeći Pravilnik. Donošenje propisa za sve vrste teškoća jednako je u najmanju ruku ne profesionalno i govori u prilog tome da predlagatelj nije upoznat s karakteristika samih učenika s različitim vrstama teškoća u razvoju, a zatim ni s njihovim odgojno-obrazovnim potrebama i mogućnostima usvajanja kurikuluma u velikim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Unatoč svim dokumentima (Smjernicama, Nastavnom planu posebnih programa, Pravilnika o pomoćnicima u nastavi) koji su do sada bili na javnom savjetovanju prema kojima se svakom učeniku pristupa individualno, ovaj prijedlog - "svima isto" u suprotnosti je se s gore navedenim nacrtima s javnog savjetovanja. Nikako se ne smiju generalizirati teškoće na način da za je sve vrste teškoća propisan isti broj učenika u razrednom odjelu te predlažem sljedeće: 1. Razredni odjel u kojemu se provodi prema posebnom nastavnom programu/kurikulumu u pravilu ima do 7 učenika. 2. Razredni odjel u kojemu se provodi poseban program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada za učenike s intelektualnim teškoćama u pravilu ima do 5 učenika. 3. Razredni odjel u kojemu se provodi poseban program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada za učenike s autizmom i učenicima s težim i teškim intelektualnim teškoćama u pravilu ima do 4 učenika. 4. Razredni odjel u kojemu se provodi redoviti nastavni program za učenike s motoričkim i senzoričkim teškoćama u razvoju i učenike s poremećajima u ponašanju u pravilu ima do 7 učenika. 5. Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u pravilu ima od 5 do 10 učenika. Nadalje, Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
170 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U članku 6. treba razlikovati razredne odjele u školama s redovitim programima i školama koje provode samo posebne kurikulume. Broj učenika ne bi trebalo povećavati u odnosu na dosadašnju granicu od najviše 9 učenika po posebnom programu uz individualizirane postupke. Ako se u stavku (2) u odgojno-obrazovnim skupinama provode posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke onda to treba zasebno i napisati. Posebni programi provode se i u razrednim odjelima (trenutni članak 8. Pravilnika o školovanju..). Ovim je Pravilnikom u ovom ili zasebnom članku potrebno definirati broj učenika s poremećajima iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama, broj učenika sa značajno sniženim intelektualnim i utjecajnim teškoćama u razvoju, ili kombiniranim i višestrukim teškoćama. Broj učenika s poremećajima iz spektra autizma u odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao biti veći od 3 do 4, a učenika sa značajno sniženim intelektualnim teškoćama (umjerene) od 5 do 7, ili 4 do 5 (teže i teške intelektualne). U trenutnim prostornim uvjetima i ljudskim resursima (educirani učitelji, dostupnost pomoćnika u nastavi, dostupnost njegovatelja) događa se da uz obrazloženja i odobrenje nadležnih Ureda i Ministarstva u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini posebnih programa za stjecanje kompetencija (čl.9) nalaze učenici s poremećajima iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama, učenici sa značajnim intelektualnim teškoćama i motoričkim poremećajima i organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju. U ovakvim skupinama može biti najviše 4 do 5 učenika. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
171 ANDRIJANA ĐUMLAN- CETIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Andrijana Đumlan-Cetin predmetni učitelj TZK ,Posebna odgojno-obrazovna ustanova Učenici koji se obrazuju po Posebnim nastavnim programima za intelektualne teškoće čl.8., u posebnim razrednim odjelima trebali bi se isključivo obrazovati u Posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kojih ima u svim dijelovim RH .Tada ne bi trebalo posebno odobravati pomoćnike u nastavi,kako se sada radi i dodatno opterećivati državni proračun. Učenici s umjerenim intelektualnim teškoćama koji nemaju poremećaje u ponašanju završavju osnovnu školu u redovnom sustavu s" prosjekom 5.0" i nakon toga nastavljaju obrazovanje u Posebni odgojno-obrazovnim ustanovama po čl.9. . Zato broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ( za UIT i TIT) koji je do sada bio 9, ne bi nikako trebao i biti predloženih 12. Sa svojih 30 godina radnog iskustva u nastavi TZK, mogu reći da je takav rad nezamisliv i teško izvediv, bez obzira da li se nastava izvodi na unutarnjem ili vanjskom terenu.Škola za život je također teže primjenjiva u rezredima s većim brojem učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
172 Zvjezdana Miri-Barila PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, nisam sigurna koja je namjera ovog nacrta Pravilnika (osim potrebe za uštedom), ali sam sigurna da je u suprotnosti s pravom na kvalitetno obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju i sa strukom edukacijskih rehabilitatora. Smatram da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i skupinama treba ostati isti kao i dosad: do 9 učenika u razrednom odjelu; do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
173 Karolina Burek Bilokapić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Smatram da je ovaj prijedlog pravilnika iznimno štetan za učenike s poremećajem iz spektra autizma. S obzirom na osobitosti učenika s PSA i specifičnosti rada s nima nužno je ne povećavati broj učenika u skupini na veći od 4 max 5. Povećavanje broja učenika veće o d toga ozbiljno ugrožava ne samo kvalitetu uvjeta poučavanja, već dovodi učenike u stanje frustracije i povećava rizik od ozbiljnih nepoželjnih ponašanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
174 Ivona Mijoč PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, budući da me prijedlog Pravilnika vrlo neugodno iznenadio imam potrebu napisati jedno poduže razmišljanje o ovoj temi. Smatram kako bi prihvaćanjem ovog prijedloga Pravilnika bila počinjena velika nepravda prema učenicima s teškoćama koji se školuju u posebnim razrednim odjelima. U razredima u kojima se školuju učenici prema čl 5.5. i 6.6. Pravilnika javljaju se različite teškoća, ponekad i međusobno vrlo suprotne, što i sada otežava rad i funkcioniranje. Daljnjim povećanjem broja učenika taj rad bi se još više otežao. Naši učenici rade gotovo isključivo u individualnom radu, a budući da se razredima odobrava u pravilu jedan pomoćnik, ne može se očekivati da se stignu zadovoljiti ni sve njihove obrazovne potrebe, a pogotovo odgojne na čije se ispunjenje često moramo i više usmjeriti. Nerijetke su krizne situacije, nervozni ispadi, strahovi, sukobi među učenicima i dr. Ovaj prijedlog pretpostavlja još izazovniju i apsurdniju situaciju u skupinama produženog stručnog postupka gdje se broj učenika poveća na 12. Stoga nikako ne možemo govoriti o osiguravanju korisnijeg i smislenijeg obrazovanja u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakidašnjem životu, ali ni o osnaživanju uloge i jačanje profesionalnosti i kreativnijem radu učitelja što se navode kao ciljevi Škole za život. U razrede i skupine su uključeni učenici s vrlo zahtjevnim teškoćama, niske samostalnosti, kojima treba pomoć u obavljanju higijenskih potreba, hranjenju i sl., usvajanju komunikacijskih, emocionalnih socijalnih i praktičnih životnih vještina, u usvajanju nastavnih sadržaja, dodatnom pojašnjavanju i ponavljanju, te koji iziskuju individualni rad što se ne može obavljati u grupi od 12 učenika tijekom PSP-a. Usvajanje ovog prijedloga ne bi dovelo do kvalitetnog rada, već do pukog čuvanja učenika. S obzirom kako se učenici školuju u PRO-u zbog manifestacije ponašanja koja ugrožavaju njihovu sigurnost ili sigurnost drugih učenika te su im potrebni posebni uvjeti odgoja i obrazovanja vrlo je upitno koliko bi se ovi zahtjevi mogli udovoljiti u radu s većom skupinom učenika i bi li se mogla jamčiti njihova sigurnost. Učenici se školuju u manjim skupinama jer su im takve potrebe, da mogu funkcionirati u velikim razredima onda se ne bi ni školovali u PRO-u. Ovim prijedlogom smo na putu tome da male skupine upravo pretvorimo u velike razrede. Dok se status učenika bez teškoća nastoji unaprijediti nevjerojatno je kako se status učenika s teškoćama, posebno ranjive i osjetljive skupine, pogoršava ovom reformom te se nikako ne može govoriti o ravnopravnosti prilika za školovanje niti o punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti što je u suprotnosti sa čl. 23 i čl. 29.st1. Konvencije. Nejasno je i to da prema čl. 4 u kombiniranom razrednom odjelu veća kombinacija razreda podrazumijeva i smanjenje broja učenika, a osobito ako su uključeni i učenici s teškoćama, dok to isto nije primijenjeno i za učenike u PRO što ih stavlja u nepovoljan položaj. Svaki učenik s teškoćama zahtijeva individualan pristup u poučavanju i provjeravanju, pripremi materijala, odnosu, područjima na kojima treba raditi i koja treba unaprijediti. Određena metoda, pristup i način nisu uvijek primjenjivi ni na istog učenika u različitim fazama, a pogotovo na različite učenike što pristup njihovom školovanju čini još izazovnijim. Nevjerojatno je koliko smo energije, truda i resursa uložili u informatizaciju i uvođenje digitalnih sadržaja, dok se osnovne i ključne stvari za napredak i razvoj učenika s teškoćama zanemaruju, a uvjeti čak i pogoršavaju ovim Prijedlogom što svakako nije u duhu Škole za život ni školovanja u 21. stoljeću. Zato predlažem da čl.6 st.1 glasi „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu do 5 učenika jednog ili više razreda“. Također, predlažem da čl. 6. st.3. glasi: „Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu do 5 učenika.“ Nadam se kako će predlagatelj ponovno razmotriti ovaj Prijedlog pravilnika i uzeti u obzir komentare i prijedloge iz ove javne rasprave jer su ih davali ljudi iz prakse koje najbolje poznaju kako učenici funkcioniraju i koje su njihove potrebe. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
175 Mia Topić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator koji trenutno radi u odgojno-obrazovnoj skupini djece s poremećajima iz spektra autizma neugodno me iznenadio predloženi broj učenika u skupini. Uzmemo li u obzir opsežnu individualizaciju koja je za svakog učenika potrebna, specifičnosti rada s djecom s teškoćom koja ima i specifične karakteristike poput poteškoća u komunikaciji, teškoće u tranzicijama, teškoće s prihvaćanjem bilo kakvih promjena, teškoće s obavljanjem svakodnevnih aktivnosti poput odlaska na toalet ili obuvanja papuča, a onda na to dodamo i, nažalost, gotova pa neizbježna nepoželjna ponašanja (nerijetko agresivna i destruktivna), moram primijetiti da je i 5 učenika koliko ih je u mojoj skupini, ponekad previše. Ukoliko želimo osigurati napredak ovih učenika, uvjeti rada nipošto ne smiju biti gori nego što su sad ( a svjesni smo toga da su daleko od idealnih), a bojim se da ovaj nacrt upravo to najavljuje. Pitam se je li na donošenju ovog nacrta radila iti jedna osoba koja je ijedan dan provela u odgojno-obrazovnoj skupini i u njoj napravila nešto što je doprinijelo kvaliteti života naših učenika i njihovih obitelji. Mislim da je odgovor na to jasan. Ovo zaista nema smisla i nadam se da će se dobro razmisliti o posljedicama ukoliko ovaj nacrt prođe u ovom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
176 DINKA ŽULIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učiteljica sam edukacijska rehabilitatorica u školi koja ostvaruje posebne uvjete odgoja i obrazovanja s 35 godina radnog iskustva. Izrazito sam neugodno iznenađena predloženim brojem učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Dosad je taj broj bio do 9 za učenike u posebnom programu uz individualizirani pristup. I to je često bio preveliki izazov obzirom na brojne pridružene teškoće i sve veću zahtjevnost naših učenika. Ove školske godine imam pet učenika u posebnom razrednom odjelu, dakle istog razreda, slične ili iste kronološke dobi i sličnih potreba za podrškom i prilagodbom. Ukoliko želim svojim učenicima pružiti sve ono što oni trebaju i zaslužuju, individualnu i individualiziranu nastavu, primjerene oblike rada, učenje kroz igru, istraživački pristup, podršku i usmjeravanje, to je izazov u koji ulažem sve svoje stručne, profesionalne i emocionalne resurse. Dvostruko veći broj učenika s većim teškoćama u razvoju nije moguće kvalitetno pratiti i usmjeravati na putu njihova odrastanja. Još veći problem su učenici s najvećim teškoćama uključeni u odgojno-obrazovne skupine. Ne razumijem kako potreba za uštedom (jer ničim drugim ne mogu opravdati ovaj prijedlog) može biti iznad potreba učenika. Tu su i učenici s poremećajima iz spektra autizma. Znamo koliko su osjetljivi na zvukove, mirise, promjene... Zar je uistinu pravo rješenje navedeni prijedlog? Kako je on stručno utemeljen? Igramo li se s životima učenika koji su nam povjereni? Mišljenja sam da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i skupinama treba ostati isti kao i dosad: do 9 učenika u razrednom odjelu; do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
177 Mirjana Matković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Posebni razredni odjeli ne bi smjeli imati više od pet učenika jer znamo da je u tim razredima za svakog učenika potrebno provoditi njegov posebni kurikul. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
178 Nina Blečić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, čitanjem ovog prijedloga vidim ne realno i ne moguće napredovanje djece s teškoćama u razvoju u ovako prepuni razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama. Radim u Centru za autizam Rijeka 10 godina i dobro zanam koliko su skupine/razredi sa 3 korisnika/učenika ponekad jako teške za organizirati. Idealni uvjeti za našu djecu bili bi rad jedan na jedan, ali očito to znamo samo mi koji radimo s djecom s teškoćama u razvoju. Zadovljna i ispunjena sam kada vidim naše učenike/korisnike da uživaju u učenju/vježbanju/druženju. Takva situacija je moguća kada mi učitelji uspijemo kvalitetno se posvetiti svakome. Ovim prijedlogom neće biti moguće realizirati kvalitetan rad i uspijeh naših učenika/korisnika. Voljela bi da sastavljači prijedloga dođu kod nas u Centar za autizam Rijeka kako bi imali uvid u realne uvjete rada. Također želim nadodati da skupine Produženog stručnog postupka imaju po 5, 6 ili 7 učenika, situacija koja ponekad bude rizična kako za rad i napredovanje tako i za sigurnost naših učenika/korisnika. Za bilo kakvu suradnju i bolji prijedlog pravilnika o broju učenika u odgojno-obrazovnim skupinama te kombiniranim razredima, stojimo Vam na raspolaganju. Hvala na razumijevanju. Nina Blečić, prof. rehabilitator i senzorni terapeut Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
179 Ivanka Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
180 Katarina Turić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Već me dugo nešto nije ovoliko uzrujalo kao ovo povećanje broja učenika u posebnim razrednim odjelima i produženom stručnom postupku. Ovo je vrlo žalostan pokazatelj nedovoljnog poznavanja teškoća učenika u sustavu odgoja i obrazovanja! Učenici koji se školuju u posebnim razrednim odjelima po redovitom programu (članku 5., stavak 5 i članak 6., stavak 6) su u Pravilniku o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju definirani kao učenici koji se školuju u posebnom razrednom odjelu zbog teškoća i specifičnosti funkcioniranja koje ugrožavaju osobnu sigurnost ili sigurnost drugih učenika. Radi se najčešće o teškoćama iz Orijentacijske liste skupine 6: poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja, a vrlo često se prisutne i različite teškoće učenja. I vi povećavate njihov broj u razredu na 10 i 12 u programu produženog stručnog postupka?! Ovo je dokaz potpunog nerazumijevanje potreba naših učenika!! Tijekom nastave ovim učenicima je potrebna dodatna pomoć i podrška te su potrebne česte intervencije koje nadilaze mogućnosti učitelja koji održavaju nastavu i asistenata u nastavi. Učenike je često za vrijeme nastave potrebno izdvojiti iz razreda, umiriti, preusmjeriti na neku drugu aktivnost, razgovarati, koristiti tehnike disanja. Zajedničko našim učenicima je njihova impulzivnost u situacijama frustracije i nemogućnost samokontrole zbog čega dolazi do verbalne i fizičke agresije u frustrirajućim situacijama (rad na nastavi, odnosi između učenika). Naši učenici imaju i problema sa održavanjem koncentracije i pažnje, potrebna im je pomoć i podrška u radu, a prisutne su i specifične teškoće učenja. Rad u skupinama s djecom s problemima u ponašanju je zahtjevan najviše zbog nepredvidljivosti u reakcijama djece, odnosno njihove impulzivnosti. Česti su verbalni sukobi među učenicima koji se vrlo lako mogu pretvoriti u fizički sukob ukoliko se pravovremeno i adekvatno ne reagira. Kad je veći broj djece u grupi , dovodi se u pitanje sigurnost djece, jer jedna osoba nije u mogućnosti rješavati sukob (najčešće je za rješavanje sukoba potrebno više vremena) i omogućiti ostaloj djeci uvjete za bilo kakav oblik rada. Daljne teškoće naših učenika su i nesamostalnost kod pisanja zadaća i učenja, različiti stilovi učenja, otežano stjecanje radnih navika, brzo i lako odustajanje kod zadataka, potreba za češćim odmorima i mijenjanjem aktivnosti. Sve navedene teškoće zahtijevaju individualni pristup svakome djetetu, što je jedino moguće u manjoj grupi djece. Iz svega navedenog smatram da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima treba biti do 5 učenika (podsjećam da se radi o kombiniranim razrednim odjelima) a broj učenika koji su uključeni u produženi stručni postupku također ne bi trebao prijeći brojku 5! Iskreno se nadam kako ćete uistinu pročitati komentare i uvažiti navedeno. Nama su naši učenici svakako na prvom mjestu, zato i ne želimo dopustiti da ovakvim nepromišljenim postupcima ugrožavate njihova prava! Ispred Županijskog stručnog vijeća socijalnih pedagoga u posebnim razrednim odjelima i produženom stručnom postupku, Katarina Turić, mag.paed.soc. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
181 Nina Vrdoljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovakav Nacrt Pravilnika onemogućava učenicima s teškoćama ostvarivanje prava na kvalitetno školovanje, rast, razvoj i napredak. S obzirom da se radi o djeci koja rezultate ostvaruju gotovo isključivo u radu jedan na jedan, o djeci koja su često ugrožavajuća za vlastitu sigurnost kao i sigurnost drugih, o djeci koja zbog svojih teškoća nastavni program mogu savladati samo uz maksimalnu individualizaciju i prilagodbu metoda, pristupa i sadržaja povećavanjem broja učenika u posebnim razrednim odjelima to će im biti onemogućeno i uskraćeno. Ovakav prijedlog unazaduje sve dosadašnje prakse i pokazuje temeljno nepoznavanje i nerazumijevanje populacije koju teba štititi i podržavati. Ovaj nacrt također predstavlja i kršenje Opće deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o pravima djeteta i kao takav ne može i ne smije biti usvojen. Člank 23. Konvecije sa svim njegovim stavcima nemoguće je ispoštovati u uvjetima predloženima u ovom Nacrtu. Umjesto da se uči iz primjera dobre prakse i iz iskustava stručnjaka zaposlenih u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama koji se jednoglasno i nedvojbeno zalažu da broj učenika u odjelima i skupinama smije biti maksimalno 5 ovakvim se prijedlogom pokazuje nepoštivanje, omalovažavanje i neuvažavanje spomenutih stručnjaka koji najbolje poznaju potrebe i posebnosti odgojno-obrazovnog puta svojih učenika. Smatram da ovakav Nacrt ugrožava najosjetljiviju društvenu skupinu, djecu s teškoćama i da je tužno i besćutno da je sastavljen na njihovu štetu, kada bi ih zapravo trebao štititi i osigurati im najbolje moguće uvjete za rast, razvoj i sreću. Prof. Nina Vrdoljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
182 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predlažem da se nadopuni i konkretizira broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima po posebnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
183 Antea Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Moje mišljenje, kao rehabilitatora koji radi u posebnom razrednom odjelu sa 6 učenika različite kronološke i obrazovne dobi, je da se člankom 6. stavak 1, ovog Pravilnika prije svega onemogućava razvoj potencijala svakoga pojedinog učenika u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima. S obzirom da za učenike koji se školuju po Posebnom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke sastavljamo posebne programe za svaki predmet prilagođene upravo njima, a isto tako im je neohodno pružiti i, uglavnom opsežnu, podršku u radu, apsurdno je govoriti o mogućnosti individualiziranog pristupa svakom od tih učenika. Svi znamo da školski sat traje 45 minuta, kad ga podijelimo na 10 učenika, ostaje nam 4 i pol minute za rad sa svakim od njih. Vi stvarno mislite da je to dovoljno vremena da se učeniku s teškoćama u razvoju pruži prilika za adekvatno obrazovanje? Kombinacija dva ili više (a u većini slučajeva su to preko tri) razreda samo dodatno otežava ionako već veliki problem, a Vi u isti koš svrstavate razrede sastavljene od učenika jednog ili pet razreda. Prema ovom Pravilniku rehabilitatori u školama više neće biti učitelji nego odgojitelji i njegovatelji jer ništa nam drugo ni ne preostaje. Isto tako se osvrćem na maksimalan broj od 12 učenika u odgojno obrazovnoj skupini, propisan člankom 6., stavak 2. U odgojno obrazovne skupine su uključena djeca s većim teškoćama u razvoju i broj od njih 12 onemogućit će bilo kakav oblik konkretnog rada te tu opet ispaštaju učenici kojima neće biti osigurano pravo na kvalitetno obrazovanje. Na kraju samo mogu zaključiti da su djeca s teškoćama u razvoju, po pitanju obrazovanja, po tko zna koji put ugurana u jedan članak od 3 stavka, gdje se u obzir nisu uzele ni vrste teškoća ni uvjeti rada i iskreno se nadam da će svi ovi komentari ljudi s terena donijeti neku promjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
184 Valerija Boras PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Proučavajući ovaj prijedlog Pravilnika primjećujem napredak i poboljšanje usmjereno na učenike i rad s učenicima u redovnim razredima dok se učenicima i učiteljima u posebnim razrednim odjelima uvelike otežavaju uvjeti rada. 1.KOMBINACIJA Kako je moguće da posebni razredni odjel nije kombinirani razredni odjel ako ga pohađaju učenici za koje se izrađuje posebni kurukulum. Ako jedan PRO ima 8 učenika, onda je to 8 različitih kurikuluma?! Članak 4 stavak 5 kaže : „Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika“ Članku 6. Razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju kaže: „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda“ Iz ovog zaključujem da učitelji koji rade u kombiniranom razrednom odjelu (imaju max.5 kurikuluma) imaju pravo na manji broj učenika i povoljnije uvjete rada, dok učitelji u PRO mogu imati i 10 kurikuluma + posebne edukacijsko rehabilitacijske postupke. Apsolutno diskriminirajuće za učitelje ali i učenike s teškoćama. 2. BROJ UČENIKA Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ne postoje definirani kriteriji za upis učenika u određeni oblik školovanja. Time su se otvorila vrata upisu učenika s većim teškoćama (višestrukim teškoćama) u redovne škole i PRO. Učenici s višestrukim teškoća zahtijevaju individualni pristup, posebne edukacijsko rehabilitacijske postupke, poseban kurikulum koji je strogo inidividualan. Svaka teškoća iziskuje različite metode i tehnike rada, često te metode podrazumijevaju prostorne prilagodbe, vremenske prilagodbe te prilagodbe okoline. Otvarajući mogućnost upisa 10 učenika u PRO ili POOS smanjuje se mogućnost inidividualiziacija i prilagodbi za svakog učenika jer to prostorno, vremenski i tehnički postaje teško izvedivo. Prihvaćanjem ovog prijedloga iz članka 6. ne unapređuje se sustav obrazovanja i rad s učenicima s teškoćama već se čini potpuna nepravda i diskriminacija učenika s teškoćama u odnosu na druge učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
185 Krunoslava Duka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Svi dolje navedeni komentari točni su i pogađaju "u sridu" problema koji ste otvorili. Kako je moguće da je ikome palo na pamet ovakvo što, osim ako se niste vodili idejom reduciranja radnih mjesta na uštrb najpotrebitije djece? Smatram ovaj prijedlog sramotnim i ponižavajućim, kako za djecu, tako i za nas učitelje u takvim odjelima. Ako si dozvolim u potpunosti zanemariti specifične potrebe djece s kojom bih radila, napravit ću računicu posebnih GIK-ova za recimo 10 učenika. Naravno, broj će biti okviran jer ne mogu ni predvidjeti suludu kombinaciju razrednih odjela koji me mogu zadesiti, pa neka to budu učenici od 5. do 8. razreda. U tom okvirnom broju ću na dnevnoj bazi baratati s cca. 40 GIK-ova koji su podložni različitim svakodnevnim izmjenama (koje razumiju oni koji ovaj posao rade) te to podrazumijeva svakodnevnu izradu materijala prema tim planovima jer uniformirani materijali za posebnu djecu ne postoje niti će ikada postojati gotovi. Osim toga, administriranje razrednog odjela u četverostrukoj kombinaciji, posao je koji podrazumijeva još dva sata dnevno i to onaj dio posla koji opet nema veze s djecom i izravnim radom. Ovim računom zagrebala sam samo površinu problema jer se zanemaruje kako smo mi još k tomu i razrednici djeci koja su u našim odjelima te su to u redovnim školama mahom najteži slučajevi učenika s kojima se nije uspjelo izlaziti na kraj u njihovim matičnim odjelima (gdje po Pravilniku takvih učenika maksimalno može biti troje!!!!). Kada bih i prestala kukakti o težini posla koji volim i radim punim srcem, usudila bih se vama autorima reći: "Sram Vas bilo zbog uvjeta u koje stavljate sirotu djecu s teškoćama u razvoju!!" Kada još jednom poželite marginalizirati najslabije u društvu, razmislite što ćete misliti ako sutra zbog ovakvog poteza i vaše dijete bude ugurano u jedan ovakav odjel, a to je, dragi autori, statistika od koje nitko ne može pobjeći. A Reforma, ovim Pravilnikom ste istu točno stavili tamo gdje i mislite da je. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
186 Nada Kegalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Mišljenja sam da je došlo do pogreške. U redovnim razrednim odjelima: Članak 4 stavak 5 kaže : „Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika“ A stavak 6. „ Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika“ A u Članku 6. Razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju kaže: „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda“ Mišljenja sam da Posebni razredni odjel (koji je najčešće i kombinirani) treba imati manje učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
187 DINA RIBIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovanje!Radim kao pomoćnik u nastavi u posebnom razrednom odjelu(članak 8 stavak 5). U skupini je 6 učenika, rehabilitator i ja kao jedini pomoćnik u nastavi. Maksimalno se istovremeno može raditi sa 2 učenika da to iole kvalitetno bude, jer ne znam kako ste si vi zamislili rad da se djetetu zadaju zadaci i onda ga ostavite da sam riješava, to apsolutno nemoguće. Kraj svakog djeteta morate sjesti i raditi s njim jer ni samostalno ne mogu rješavati zadatke. Pa dok vi sjedite s jednim ili dvoje učenika, ostali čekaju i zuje i gube minute od sata ne radeći ništa. Takav način rada apsolutno nije produktivan, djeca ne dobivaju potrebno znanje. Možete mu posvetiti 10min od svakog sata. I imamo neiskorišteno vrijeme gdje djeca ne rade ništa, kradu im se minute od sata i nema produktivnog učenja. Ovako djeca samo mogu nazadovati ili biti na istom stupnju znaja dugo vremena. Ovisno o broju učenika u posebnom razrednom odjelu treba biti i razmjeran broj pomoćnika u nastavi, iz iskustva vam govorim da istovremeno možete raditi s 2 učenika samo jer svakom posebno sve morate objašnjavati i oni nisu u mogućnosti samostalno riješiti ijedan zadatak. Lako je ovako vama pametovati, dođite vidjeti po svim školama koje imaju članak 8 stavak 5, te provedite malo vremena u tim razredima a onda donosite odluke koliko čega treba biti negdje. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
188 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel prema posebnom nastavnom programu nerijetko je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda. Predlažem da se, kao i u članku 4. koji propisuje rad u kombiniranom razrednom odjelu, i u razrednim odjelima s posebnim nastavnim programom unaprijed definiraju slične mogućnosti vezano za broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
189 Svjetlana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predloženi članak 6.st.1. nepovoljan je i za učenike i za učitelje. Povećanjem broja učenika u razrednim odjelima onemogućuje se kvalitetan rad i pravilan razvoj svih učeničkih mogućnosti, pogotovu ako se radi o kombinaciji više razreda. Postojeći Pravilnik, po kojemu se u razredni odjel po posebnom programu može uključiti maksimalno 9 učenika prihvatljiviji je i predlažem da tako i ostane. Članak 6. st.2. u potpunosti je neprihvatljiv jer rad s učenicima uključenima u odgojno - obrazovne skupine zahtijeva individualan pristup a navedenim povećanjem broja učenika to neće biti moguće. Ovim prijedlogom stavlja se u nepovoljan položaj i učenike i učitelje. I ovdje je važeći Pravilnik prihvatljiviji te smatram kako ga ne bi trebalo mijenjati . Primjećujem izostanak stavka koji se odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizam te smatram da je u postojećem Pravilniku naveden primjeren broj učenika te ga ne bi trebalo mijenjati. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
190 Olga Kolobarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, članak 3. st. 3. navodi razredni odjel s 20 učenika od kojih su 3 učenika s poteškoćama, a članak 6. st. 1. daje mogućnost formiranja razrednog odjela s 3 do 10 učenika s teškoćama u razvoju. Zanima me po kojem kriteriju se 3 učenika s poteškoćama uključuju u redoviti razredni odjel, a ne u razredni odjel odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
191 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Iz Članka 6. st.1. i st.2 ne iščitavam dobrobit učenika unutar skupine ni učitelja. Broj učenika se povećava u odnosu na prethodno stanje Pravilnika, a u današnjim odjeljenjima gotovo da je nemoguće naići na neki oblik teškoća učenika. Svakako da bi, prema osobnom mišljenju, trebalo ići na smanjenje broja učenika unutar takvog odjeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
192 Dubravka Kocanjer PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predloženi članak 6. u st. 1. i st. 2 diskriminira i dovodi u neravnopravan položaj učenike s teškoćama u razvoju u odnosu na ostale učenike jer se za njih standard odgojno - obrazovnog procesa ovom promjenom smanjuje, dok za ostale učenike ostaje isti ili se poboljšava. Povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama onemogućuje “cjelovit i uravnotežen razvoj svih potencijala učenika“ što je prvi od četiri osnovna cilja odgoja i obrazovanja navedenih u Nacionalnom kurikulumu. Isto tako umanjuje se i temeljna vrijednost hrvatske odgojno-obrazovne politike a to je „pravo na kvalitetno obrazovanje svih učenika“ Predlažem da se u Članku 6. stavak 1. broj učenika uključenih u posebni razredni odjel ograniči na maksimalno 8 učenika iste vrste i stupnja teškoća, odnosno 6 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Predlažem da se u Članku 6. st. 2. broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ograniči na 6 odnosno 3 za skupinu učenika s poremećajem iz spektra autizma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
193 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ako se nastava održava jer je potrebna i predviđena školskim kurikulima onda je ograničavanja najmanjeg broja polaznika na tri izlišna i štetna. Prihvaćen Primljeno na znanje.
194 Matea Vukas Launek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Članak 6., stavak 1. navodi izmjenu u broju učenika uključenih u posebni razredni odjel (3-10 učenika), što smatram neadekvatnim i nedovoljno osjetljivim u odnosu na važeći Pravilnik po komu je u posebni razredni odjel moguće uključiti maksimalno 9 učenika. Povećanje broja učenika nikako nije u duhu obrazovne reforme niti ide na ruku učiteljima edukacijskim rehabilitatorima koji rade u navedenim razredima. Kao edukacijski rehabilitator, smatram da povećanje broja učenika može isključivo dovesti do kontraproduktivnog učinka, jer je vrlo izazovno i zahtjevno već sada prilagoditi sadržaj svakome od učenika, pristupiti mu individualno i poštivati njegove specifičnosti. Ovim bi ono samo bilo još više narušeno, a stručnjak dodatno opterećen. Predlažem da broj učenika uključenih u posebni razredni odjel ostane 9. Članak 6., stavak 2, prijedlog izmjene Pravilnika daje potpuno novi broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, što je s postojećeg broja od maksimalno 5 učenika (s značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama) povišen na maksimalno 12. Smatram ovaj broj iznimno velikim za normalno funkcioniranje učenika, gdje svatko od njih traži individualni pristup i rad s obzirom na specifičnosti teškoća. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini narušena je mogućnost kvalitetnog rada učitelja edukacijskog rehabilitatora. Osim toga, u Nacrtu novog Pravilnika izostaje stavak koji se odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizma. Postojeći Pravilnik (ukupan broj učenika s PSA iznosi maksimalno 3 po odgojno-obrazovnoj skupini), što je adekvatno i primjereno s obzirom na zahtjeve i specifičnosti same teškoće, no ovim prijedlogom nije jasno koliko učenika s PSA može biti uključeno u odgojno-obrazovnu skupinu. Zaključno smatram ovaj nacrt Pravilnika neprihvatljivim za hrvatsko školstvo 21. stoljeća u komu nastojimo pružiti najbolje obrazovanje za svakog našeg učenika. Predlažem da u odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju učenici značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenici s kombiniranim i višestrukim teškoćama maksimalan broj učenika u odjelu bude do pet učenika, dok maksimalan broj učenika s poremećajem i spektra autizma treba ostati na tri. Ono što također nedostaje u ovome nacrtu Pravilnika jesu vrste teškoća - koje nisu navedene. Sukladno tome, govoriti o broju učenika u razredu/skupini, a ne definirati o kojim se teškoćama radi, nije prihvatljivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
195 Marijana Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. 10 ili 12 učenika s teškoćama u razvoju u jednom razrednom odjelu je previše da bi se mogao kvalitetno odvijati nastavni proces. Maksimalan broj učenika (posebno kad se radi o kombiniranom razrednom odjelu) bi trebao biti smanjen, a ne povećan. Konkretna situacija iz osobnog iskustva: 10 učenika koji se školuju po posebnom programu modelom djelomične integracije, uzrast od 1. do 8. razreda, dvoje učenika s poremećajem iz autističnog spektra, učenica s Down sindromom, učionica od cca 20 metara kvadratnih. Sat hrvatskog jezika: netko radi vježbe grafomotorike, netko uči čitati, netko vježba pisana slova, netko radi obradu teksta. Sve to u 45 minuta! I onda netko tko nije sata proveo u takvom okruženju donosi prijedloge o povećanju broja učenika i smanjenju broja pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
196 ante antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U dosadašnjem, važećem, Pravilniku čl.7.st.8.kaže: "Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu." Vaš prijedlog za novi Pravilnik čl.6.st.1.kaže: " Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda." Ako dobro razumijem, vi novim pravilnikom povećavate 100% maksimalan broj učenika u posebnom, kombiniranom razrednom odjelu, s 5 na 10. Dakle, rad s učenicima s teškoćama po posebnom programu nazaduje. Ovo nikako ne smije biti. Pet učenika mora ostati maksimalno, jer je to broj s kojim se iole kvalitetno i profesionalno može raditi, posebno kad znamo da to u praksi znači pet programa (zamislite 10 programa) jer u posebnim razrednim odjelima svaki učenik ima svoje razvojne i obrazovne mogućnosti i svaki radi po svom programu. Ujedno napominjem, možda to ne znate, da za te učenike nemamo odobrene udžbenike ni radne materijale( ono što je odobreno neprimjereno je za većinu učenika), pa svaki učitelj defektolog svakodnevno izrađuje iste. Na kraju, nadam se da ćete, odlučujući o broju učenika, uzeti u obzir manje sredine naše zemlje koje nisu kao Zagreb, te su u posebnim razrednim odjelima u redovitim školama uključeni učenici koji imaju velike i višestruke teškoće, koje u Zagrebu sigurno ne bi bili u redovitoj školi već u nekoj posebnoj ustanovi, ali mi u manjim sredinama te ustanove nemamo i nama su sva ta djeca u redovitim školama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
197 Slavica Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Posebni razredni odjeli prema posebnom nastavnom programu za učenike s intelektualnim teškoćama, trebali bi se provoditi u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama (čl.8.), koje već postoje, tako ne bi bilo potrebno da se svakome učeniku odobrava pomoćnik u nastavi kao što je sada slučaj. Učenici na stupnju umjerenih IT ako nemaju poteškoća u ponašanju završavaju osnovnu školu (prosjek ocjena 5,00),za to vrijeme naravno imaju pomoćnika u nastavi, nakon 8.raz.nastavljaju školovanje u posebnoj OO ustanovi po čl.9.st.1., Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini koja bi brojila do 12 učenika (učenici sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, čl.9.) je nazamisliv, bolji standard u broju učenika je bio prije 30 godina kada ih je u odgojno-obrazovnoj skupini moglo biti do 9. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
198 Pavle Mamužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U posebnom razrednom odjelu najčešće se školuju učenici s intelektualnim teškoćama i u pravilu riječ je o kombinacijama dva ili više razreda. Rad s deset učenika u takvom razredu je neizvediv. Po tom pitanju, trenutno važeći Pravilnik je puno osjetljiviji jer čl. 7 st. 8 kaže: 'Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu.' Donositi ovakav Pravilnik u vrijeme implementacije Škole za život je krajnje kontraproduktivno i u suprotnosti s temeljnim načelima i ciljevima Nacionalnog kurikuluma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
199 Senka Grlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Razredni odjel prema posebnom nast.programu (članak 8.4. Pravilnika...) u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama je načešće kombinirani razredni odjel budući nema dovoljno učenika za pojedinačni razredni odjel. Radi se ugl.o kombinaciju dva razreda budući se kombinacija tri razreda ne plaća već godinama. Često nam učenici dođu na polugodištu ili čak i u drugom polugodištu. Tada broj učenika pada u vodu. Također mislim kako bi trebalo navesti vrsta teškoća. Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nast.planu (članak 8.5. Pravilnika...): tko nije radio u skupini ne zna što znači 12 učenika u dobi npr. 7-11 godina. To su učenici koji u pravilu nisu socijalizirani, ali ne samo to. Kada se navedu vrste teškoća, onda možemo razgovarati o broju učenika. Maksimalan broj učenika u mlađim skupinama 6. I u skupini 17-21 kada su učenici socijalizirani je puno. Maksimalno 8 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
200 MAJA ŽIVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kako u europskim zemljama postoje razredni odjeli u koji idu učenici s teškoćama, smatram da bi takvi razredi trebali postojati i kod nas i to u svim školama te bi uz nastavnika trebala biti i dva asistenta.Takav razred može biti i kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Roberta Bonassin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, jedna od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje je komuniciranje na stranom jeziku. U skladu s Preporukom Vijeća Europe te s ciljem poticanja višejezičnosti, potrebno je svim učenicima omogućiti učenje drugog i trećeg stranog jezika. Stoga izbornu nastavu stranih jezika u školama treba poticati, a ne ograničavati propisanim brojem učenika. Kurikulumi stranih jezika, kao jedan od preduvjeta za kvalitetnu i poticajnu nastavu, navode rad u skupinama s manjim brojem učenika. Ne preporuča se da u skupini bude više od 15 učenika kako bi svaki učenik imao mogućnost aktivnog sudjelovanja i izražavanja. Nadalje, predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet učenicima koji su ga odabrali. Roberta Bonassin Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
202 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
203 ŽELJKA ZRILIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, čitajući NACRT PRAVILNKIKA O BROJU UČENIKA .......kao i komentare, moram se složiti s većinom kolega koji podučavaju 2. strani jezik kao izborni predmet. Nemoguće je uspoređivati izbornu nastavu (2. strani jezik) sa redovitim i kombiniranim odjelima i to iz više razloga: učenje " živog stranog jezika" ima svoje specifičnosti od kojih je najbitnija komunikacijska vještina. Rad s toliko učenika (previše je za sve predmete) ne ispunjava svoju primarnu svrhu, da učenici komuniciraju na stranom jeziku. Ako svaki učenik od njih 28 na satu uspije jednu rečenicu reći, već je čudo. Nadalje, svaki učenik koji želi dodatno učiti, ići na izbornu nastavu itd. mora tu mogućnost i imati, bez obzira na broj zainteresirane djece. Iz tog razloga se ne bi trebalo ograničavati minimalan broj učenika za izborne predmete. Željka Zrilić Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
204 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za odgojno - obrazovnu skupinu produženog boravka trebao bi biti isti pravilnik kao i za kombinirani odjel , a ne redoviti razredni odjel. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
205 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da odgojno obrazovna skupina dopunske i dodatne nastave ne bi trebala imati više od 10 učenika, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. Pravilnika koji je na snazi. Na dopunsku i dodatnu nastavu su uključenni učenici koji imaju specifične individualne potrebe, a da bi ih učitelji mogli zadovoljiti trebaju imati priliku individualno pristupiti svakom učeniku. Kod izbornog predmeta treba voditi računa o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima zbog organizacije nastave u školama koje rade u dvije smjene. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
206 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Odgojno-obrazovne skupine nisu usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
207 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
208 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Predlažemo da se članak 5. stavak 3 izmijeni i da glasi: „Za odgojno-obrazovnu skupinu produženoga boravka najveći broj učenika utvrđuje se sukladno odredbama članka 3., stavka 2. ovoga Pravilnika koje se odnose na redoviti razredni odjel.“ Naglašavamo da je produženi neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Budući da ovaj program predstavlja specifičan oblik odgojno-obrazovnog rada i izuzetno je tražen od strane roditelja učenika, ne čini nam nužnim umanjivati broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prilikom integracije učenika s teškoćama. Ne protivimo se odredbi da se u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka može uključiti najviše 3 učenika s teškoćama, ali smatramo da nije nužno umanjivati broj učenika u skupini prilikom integracije učenika s teškoćama na 26, odnosno 23, odnosno 20 učenika kao propisani maksimum. Naime, škole predlažu ustroj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka sukladno svojim prostornim i organizacijskim uvjetima, no interes i potreba roditelja za programom produženog boravka u Gradu Zagrebu veći su od broja skupina koje im mogu ponuditi škole u okviru svojih prostornih kapaciteta. Umanjivanje broja učenika u skupini zbog integracije učenika s teškoćama moglo bi se negativno odraziti na broj slobodnih mjesta za druge učenike te bi moglo mnogim zaposlenim roditeljima uskratiti pravo na program koji procjenjuju izuzetno vrijednim i neophodnim zbog prava i potreba njihove djece. Imajući u vidu činjenicu da je u Gradu Zagrebu u ovoj školskoj godini ustrojeno čak 620 skupina produženog boravka, primjenom ovakve odredbe od sljedeće školske godine mogao bi velik broj roditelja i učenika ostati uskraćen za program produženog boravka. Za ilustraciju, ako bi se u svaku skupinu produženog boravka integriralo samo jedno dijete s teškoćama, to bi za Grad Zagreb značilo 1240 mjesta manje za druge učenike u istom programu, s 2 integrirana učenika s teškoćama 3.100 mjesta manje za druge učenike, a s 3 integrirana učenika s teškoćama čak 4.960 mjesta manje, što nam se čini neracionalnim i za mnoge roditelje izuzetno nepovoljnim rješenjem. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
209 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Odgojno-obrazovne skupine nisu sasvim usporedive u zahtjevima i uvjetima rada s redovitim i kombiniranim razrednim odjelima te bi se, umjesto primjene čl. 3. u optimalnom odnosno maksimalnom broju učenika, za odgojno-obrazovne skupine trebalo odrediti: "(2) U odgojno-obrazovnoj skupini izbornoga nastavnog predmeta optimalna skupina ima 12, a najviše 15 učenika. U kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama optimalna skupina ima 8, a najviše 10 učenika. Za izborne predmete za koje je zainteresiran veći broj učenika potrebno je osigurati veći broj odgojno-obrazovnih skupina, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe na manjinskim jezicima i pismima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
210 Osnovna škola Julija Kempfa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Imamo nekoliko prijedloga u vezi novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Budući da smo škola koja u svom sastavu ima ustrojene posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s većim teškoćama u razvoju, imamo puno konkretnih primjera koji navode na zaključak da bi buduće povećanje broja učenika, kako u redovitom, tako i u posebnom razrednom odjelu, išlo apsolutno na štetu učenika s teškoćama. Predlažemo da broj učenika u posebnim odjelima i skupinama bude od 3-8 učenika, a u redovnim odjeljenjima od 14 do maksimalno 20 učenika. Također, smatramo da se ne bi trebao mijenjati kriterij o broju učenika u razrednom odjelu ako učenik ima pomoćnika u nastavi. Smatramo da je to jedan od načina na koje mi kao odgojno-obrazovne ustanove možemo učiniti nešto u svrhu zaštite najboljeg interesa svakog djeteta. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge. Lijep pozdrav, Stručna služba Osnovne škole Julija Kempfa Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
211 Jasenka Vidić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani! Smatram da za odgojno-obrazovne skupine ne mogu vrijediti pravila i propisani broj učenika kao i za redovitu nastavu, jer su odgojno-obrazovne skupine namijenjene posebnim potrebama učenika (ili dopunska nastava, ili dodatna nastava, ili drugi strani jezik, ili još jedan izborni predmet). Učenici u tim odgojno-obrazovnim skupinama, svaki iz svojih razloga, pod većim su opterećenjem od prosječnih učenika, a i učitelj koji se priprema za rad u takvim skupinama treba se više posvetiti svakom učeniku, upravo zbog povećanih individualnih potreba takvih učenika. Kada se još radi u kombiniranju više generacija učenika (pogotovo na dopunskoj i dodatnoj nastavi) jer se "štedi" na satnici učitelja (1 sat dopunske nastave na 4 generacije ili 1 sat dodatne nastave tjedno na 2 ili 4 generacije), dobiva se situacija u kojoj ni učenik, a ni učitelj ne može optimalno raditi. Nadalje, zašto se samo za nastavu vjeronauka u DPS-u precizno određuje da odgojno-obrazovne skupine mogu imati i manje od 14 učenika? To znači da će se za nastavu informatike i drugog stranog jezika u slučaju manjeg broja učenika spajati više grupa (generacija) u kombinaciju? Smatrate li da se gradivo vjeronauka ne može poučavati ako je više generacija u kombinaciji, a nastava stranog jezika ili informatike se može? Dokle će se degradirati nastava drugog stranog jezika? Utvrđivanje odgojno-obrazovnih skupina za izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu školskim kurikulumom i godišnjim planomi programom škole nema previše smisla ako Ministarstvo ne daje suglasnost na satnicu predmetnih nastavnika, tj. na broj zaposlenih osoba. Ako nema suglasnosti za zapošljavanje novog nastavnika, onda se postojećem nastavniku "natrpa" više generacija u jedan sat dopunske ili dodatne nastave, a i paralelni razredi s drugim stranim jezikom se spajaju u jednu grupu, što otežava rad i postizanje rezultata na gore opisani način. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
212 Mirjana Voćanec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U članku 11. DPS navodi se sljedeće: "Odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika." Smatram da bi u članku 5. ovog Pravilnika trebalo jasno definirati da se formiranje odgojno-obrazovne skupine ne ograničava minimalnim brojem učenika i da ta odredba vrijedi za sve izborne predmete. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
213 Margareti Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram kako izvođenje nastave s ovim brojem učenika koje navodite za odgojno - obrazovne skupine nisu relevantne te ih je u praksi nemoguće izvesti. Kao prvo niste utvrdili broj učenika (najveći/najmanji) za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog predmeta za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
214 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini bi trebalo smanjiti jer bi se na taj način omogućio kvalitetniji rad s učenicima pa broj učenika ne bi trebao prelaziti 15 učenika unutar jedne odgojno-obrazovne skupine, a optimalan broj bi bio 10 učenika. Dodatna i dopunska nastava održava se zbog potreba učenika i ne bi smjelo postojati ograničenje o potrebnom broju učenika. Treba omogućiti svim učenicima koji žele pohađati nastavu iz izbornog predmeta mogućnost pohađanja bez obzira na broj učenika jer učenici upisuju izborni predmet prema svojoj želji uz pristanak roditelja. Dodatne otegotne okolnosti se javljaju prilikom organiziranja nastave iz izbornog predmeta jer se uglavnom održava nakon redovne nastave (kada su učenici već umorni) ili u suprotnim smjenama pa je otežano organizirati zbog prijevoza (učenici koji ne žive u istom gradu gdje se nalazi škola), a i zbog Glazbene škole i raznih izvanškolskih aktivnosti u koje su učenici uključeni pa bi svaki voljan učenik trebao biti dobrodošao. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
215 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Ovdje se potpuno slažem s komentarom Sindikata Preporod: "Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
216 Loreana Selišek Butina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Postovani, Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti između 10 i 12, a što je u skladu s Predmetnim Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad u skupini s manjim brojem učenika gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije uz ostale jezične vještine. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 4. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali (prema potpisanom Bijelom knjigom). Lijepi pozdrav, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik XV. gimnazija, IB World School, Zagreb i savjetnica-vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
217 Ivana Mutnjaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Smatram da minimalan broj učenika na izbornoj nastavi ne bi trebao biti ograničen. Nekada se dogodi da se upiše npr. 20 učenika, a nekada 5. Nastava njemačkog jezika uglavnom je u suprotnoj smjeni zbog čega je dodatno teže motivirati učenike, a oni se mogu ispisati kada žele (što je također jedan minus). U razredima koji broje mali broj učenika ne može biti puno onih koji će pohađati nastavu njemačkog jezika te nije u redu da se ona njima uskraćuje. Izbornu nastavu trebalo bi poticati i omogućiti svakom učeniku, a ne ograničavati. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
218 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
219 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. stavak 2. Kako bi se mogla odvijati kvalitetna, poticajna izborna nastava te se ne bi gubio broj učenika iz nastavne godine u godinu, potrebno je smanjiti broj učenika u razredu. U praksi se često paralelni razredi spajaju pod izbornom nastavom, zbog broja učenika, što otežava njeno održavanje, jer nemaju svi razredi isti raspored sati, te je pronalazak slobodnog termina za dva, primjerice, osma razreda gotovo nemoguć. S obzirom da je riječ o izbornoj nastavi, s koje se učenik uz pristanak roditelja i Učiteljskog vijeća može ispisati, potrebno je stvoriti poticajnu atmosferu koja pogoduje njihovim interesima i učenju. To je najbolje izvedivo u malim skupinama do 15 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
220 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Slažem se s kolegama da nastavu izbornih predmeta treba poticati, ne ograničavati. Smatram da ne bi trebalo definirati minimalan broj učenika za formiranje odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu. Učenika bi trebalo ohrabriti i pohvaliti, ne zanemariti jer se nije "prikupio" dovoljan broj zainteresiranih vršnjaka. Takvim postupkom šaljemo poruku da nam njegova želja i motiviranost nisu važni. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku. Škola za život potiče raznolikost i individualnost, ne ograničava i ukida mogućnosti za usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
221 Ivona Šakić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mislim da bi se svakako nastavu izbornih predmeta trebalo poticati, a ne ograničavati. Moramo voditi računa o sredinama u kojima djeca nemaju velike mogućnosti za aktivnosti izvan škole. Te mogućnosti im pruža jedino izborna nastava informatike ili stranog jezika. Ograničavati broj učenika u sredinama gdje su razredi sami po sebi mali, mislim da bi bila kontraproduktivna i na kraju i neostvariva jer bi djeca bila uskraćena za istu. Ionako su izborni predmeti već stavljeni u drugi plan i otežano ih je izvoditi jer su često poslije redovne nastave, tj. u drugoj smjeni. Svakako treba misliti i na to da jedan učenik radi na jednom računalu kada govorimo o izbornoj nastavi informatike, a ne da to radi u paru s drugim učenikom, jer tada oba učenika ne dolaze do izražaja u jednakoj mjeri. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
222 Oliver Hip PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izvođenje dodatnog, dopunskog i izbornog rada se ni na koji način ne smije uvjetovati brojem učenika kao da je u pitanju standardni razredni odjel. Što ako se primjerice za 2 izborna predmeta koji se nudi u srednjoj školi prijavi na jedan predmet 8 učenika, a na drugi 12 učenika. Da li će se oba izborna predmeta izvoditi ili ne? Ili ako je odnos 3 učenika za prvi izborni predmet, a 17 za drugi. Gdje je granica? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
223 Mirjana Franić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
224 Hrvatska udruga profesora francuskog jezika PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatramo da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažemo da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
225 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Pozdravljam izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
226 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, u čl. 5 st. 2 nije predviđen način na koji će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
227 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U kurikulumu nastavnog predmeta engleski jezik navodi se sljedeće: ''S obzirom na to da je prirodan način usvajanja jezika njegova upotreba i stalna komunikacija, jedan je od objektivnih preduvjeta za ostvarivanje komunikacijskoga pristupa i učinkovito učenje i poučavanje engleskoga jezika rad s manjim brojem učenika u skupini. Preporučuje se grupiranje učenika u obrazovne skupine, ne veće od 15 učenika, unutar jednoga razreda na temelju rezultata dijagnostičkoga mjerenja koje se provodi svake godine uz neophodno omogućivanje horizontalne prohodnosti. Takvo se grupiranje preporučuje od šestog razreda nadalje, vodeći računa o tome da se mješovitim razrednim odjeljenjima u srednjim strukovnim školama omogući podjela prema zanimanjima kako bi se osiguralo adekvatno ovladavanje jezikom struke te da se učenicima kojima je engleski drugi strani jezik prepusti odluka žele li učiti jezik kao početnici ili nastavljači. Grupiranje učenika regulira se kurikulumom škole.'' Smatram da bi se preporuka koja stoji u kurikulumu trebala uvrstiti u ovaj Pravilnik, te bi se podjela u obrazovne skupine počela vršiti od 6. razreda osnovne škole, kako predlaže kurikulum. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
228 Aleksandar Karanfiloski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, kako bi mogli pratiti standarde koje imaju razvijenije zemlje, mislim da trebamo smanjivati broj učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Istog sam mišljenja što se tiće redovitim i kombiniranim razrednim odjelima. Povećavanje broja učenika smanjuje kvalitet rada i definitivno će srozati odgojno obrazovi sustav za djecu i mlade s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
229 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se školuju učenici s većim intelektualnim teškoćama, učenici s višestrukim teškoćama i učenici s PAS nikako ne smije imati više od 5 učenika. Pri utvrđivanju broja učenika u skupini produženog stručnog postupka treba voditi računa o vrsti i stupnju teškoće učenika, kao i o njihovoj dobi. Pravilnikom je utvrđeno da najmanji broj učenika može biti 3, no nije definirano kada je opravdan manji a kada veći broj učenika te postoji objektivna opasnost da upravna tijela koja odlučuju o opravdanosti zahtjeva za otvaranje novih skupina/razreda neće imati razumijevanja za specifične potrebe učenika već će se rukovoditi odredbom o najvećem broju učenika i razmatrati situaciju iz ekonomsko/birokratskog a ne stručnog aspekta. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
230 Vanja Markovic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U čl. 5 st. 2 nije predviđeno kako će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
231 Sonja Lovrić-Lilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram da nastava drugog stranog jezika ne treba biti ograničena minimalnim brojem učenika (to se posebno odnosi na područne škole). Dio škola održava nastavu iz izbornog predmeta (npr. talijanskog) nakon redovne nastave, a dio u suprotnoj smjeni. Stopa nataliteta je sve niža svake godine, a samim time se smanjuju i odgojno-obrazovne skupine izbornog predmeta. Preporuka Vijeća EU je da svaki učenik osim svog maternjeg jezika, koristi još dva strana jezika. Ograničavanje skupine izbornog predmeta u tom smislu je u direktnoj suprotnosti s tom preporukom. Učenici drugog stranog jezika najčešće nemaju nikakav kontakt s jezikom osim na nastavi i upravo zbog toga izborna nastava jezika mora biti što kvalitetnija. Npr. trenutno imam skupinu od 27 učenika na izbornoj nastavi. Teško je posvetiti se svakom učeniku. Nemam niti dvije minute u prosjeku da se posvetim učeniku. Ne može nastava izbornog predmeta imati isti položaj kao npr. nastava vjeronauka kao izbornog predmeta. To je kao da brkate jagode i kruške. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
232 Ivana Erak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Referirala bih se na članak br. 5: Broj učenika za izbornu nastavu stranog jezika nikako ne bi smio biti ograničen na minimalan broj od 14 učenika, jer onda često manje škole kombiniraju razrede, ne samo ab, nego i npr. 5. i 6. razred zajedno ima nastavu. Gdje je tu kvaliteta nastave? Nažalost tako već godinama radim, jako iscrpljujuće za nastavnika, koji se stalno mora "prešaltavati", a za učenike zbunjujuće ("Je li to sad za nas?") i nemotivirajuće (učeniku se ne mogu posvetiti, mora čekati da završim s drugim razredom da bi mogao pitati što mu nije jasno i sl). Osobno sam imala kombinaciju 6.,7, i 8. razred zajedno, 20 učenika. Izgleda li tako moderna nastava u kojoj je učenik u centru, u kojoj učenik ima priliku za komunikaciju odnosno priliku za razvijanje četiri vještine? Suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, a s minimalnim brojem upisanih učenika se to unazadilo. Prema Vijeću EU o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija države članice obvezale su se na pojačanu suradnju u području višejezičnosti i povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika. Učenike bi trebalo poticati da upisuju strane jezike, omogućiti im kvalitetnu nastavu (maksimalno 15 učenika u grupi) - da se nastavnik može posvetiti svakom učeniku (vrednovanje kao i za učenje), da svaki učenik ima mogućnost komunikacije. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
233 Ivana Filipan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. Smatram da bi odgojno-obrazovna skupina za izvođenje izbornog predmeta npr. njemačkog jezika trebala izrijekom imati dopušten manji broj učenika i da ne bi trebalo ograničavati ni minimalni broj u odgojno-obrazovnoj skupini. S obzirom na važnost višejezičnosti i za naše gospodarstvo i turizam, broj učenika nikako ne smije biti prepreka za učenje stranog jezika. Broj djece u odgojno obrazovnoj skupini ne smije biti ispred njihovog prava za učenjem. Učenicima moramo omogućiti razvijanje svih jezičnih vještina, a one se mogu efikasnije razviti u manjim odgojno obrazovnim skupinama. Ovim strogim propisivanjem broja učenika dodatno se otežava manjim osnovnim ili područnim školama organiziranje odgojno – obrazovnih skupina za izvođenje izbornih predmeta, a učenici se iz takvih sredina dovode u neravnopravan položaj naspram ostalim. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
234 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
235 Josipa Kardum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini kad je pitanju drugi strani jezik ne bi trebao imati ograničenje u vidu minimalnog broja učenika. Naime, zna se dogoditi da u petom razredu upiše npr. 17 učenika te se dio njih ispiše u šestom razredu i ako broj pada ispod dozvoljenog dolazi do problema kod održavanja grupe. Isto tako, pošto se radi o izbornom predmetu broj učenika od 28 u skupini je prevelik te bi isti treba ograničiti na maksimum 14 učenika, optimalno 10 učenika, zbog optimizacije rada. Predlažem da se broj učenik za drugi strani jezik uredi posebnim člankom ili čak posve drugim pravilnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
236 SLAVENKA MARKOTA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao biti veći od 14, a optimalan broj učenika bi trebao biti 10. S obzirom na ukupni broj učenika koji je u neprestanom opadanju, ne bi trebalo ograničavati ni minimalni broj u odgojno-obrazovnoj skupini. U skladu s Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, a i s obzirom na osnovne principe na kojima su utemeljeni, aktivno učenje i poučavanje, inovativnost, raznolikost u korištenju metoda rada i strategija, svih vrsta vrednovanja, problemske, projektne nastave, istraživačkog učenja itd., odgojno-obrazovne skupine s predloženim manjim brojem učenika mogu biti potencijal za ostvarenje istoga. Uvođenjem izbornosti u nastavu stranih jezika, naglašavali smo autonomiju učenika pa onda istu ne bi trebalo suzbijati isprikom u kojoj naglašavamo nedovoljan broj učenika. Svaki učenik je dragocjen i svakom treba omogućiti kvalitetnu nastavu, pogotovo nastavu stranih jezika u kojoj radimo podjednako na razvoju svih jezičnih djelatnosti, slušanja, čitanja, govorenja i pisanja i učenika stavljamo u centar učenja i poučavanja. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
237 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, predlažem da se u ovom članku definira i odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka za učenike s teškoćama kojima su potrebni dodatni oblici profesionalne i programske potpore. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
238 Dragana Balvan Matoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram da nastava 2. stranog jezika ne treba biti uvjetovana minimalnim brojem učenika. Mnoge škole održavaju nastavu stranog jezika u suprotnoj smjeni što dovodi do manjeg broja zainteresirane djece. Uz to je sve manji broj upisane djece u 1. razrede, a samim time se smanjuju i odgojno-obrazovne skupine izbornog predmeta. Obzirom na važnost višejezičnosti, broj učenika nikako ne smije biti prepreka za učenje stranog jezika. Učenicima moramo omogućiti razvijanje svih jezičnih vještina, a iste se efikasnije mogu razviti u manjim odgojno obrazovnim skupinama. Učenici drugog stranog jezika najčešće nemaju nikakav kontakt s jezikom osim na nastavi i upravo zbog toga izborna nastava jezika mora biti što kvalitetnija. Broj djece u odgojno obrazovnoj skupini ne smije biti ispred njihovog prava za učenjem stranog jezika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
239 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, kao nastavnik izbornog predmeta smatram da je 28 učenika za odgojno-obrazovnu grupu naprosto previše. Naime, prošle godine sam imala grupu s 28, a sad ih je 26 i rad je jako jako težak, ponekad gotovo nemoguć. To su stalno zadnji sati i učenici u pubertetu. Pojedinim učenicima uopće se ne stignem posvetiti koliko želim. U ŠzŽ veliki se naglasak stavlja na stalno praćenje rada učenika, što je u ovakvim uvjetima jako teško i gotovo nemoguće. Strani jezik jednostavno se ne može naučiti u takvoj masi. Vjerujem da bi maksimalan broj od 18 učenika po odgojno-obrazovnoj grupi bio optimalan. Također bih istaknula da se ne bi trebao određivati ni minimalni broj za odgojno-obrazovnu skupinu u manjim mjestima gdje su manje PŠ. LP Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
240 Tamara Ređep PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Slažem se s kolegicom Belščak, da za potrebe nastave koja se izvodi u specijaliziranim učionicama, mora biti dozvoljeno dijeljenje učenika razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (npr. jedan učenik na jednom računalu). Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
241 Anka Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi trebao biti veći od 15, a kao optimalan broj predlažem 10, što bi uostalom bilo u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimaln broj učenika ne treba određivati već omogućiti učenicima učenje stranog jezika bez obzira na broj zainteresiranih učenika, čime bi se i školama u manjim sredinama s manjim brojem učenika, omogućilo učenje i drugog stranog jezika. Također predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred. Najčešći razlog ispisivanja iz izborne nastave je raspored sati jer se nastava održava uglavnom na kraju jutarnje smjene, 6. 7. 8. sat (ako škola radi samo u jednoj smjeni) ili u suprotnoj smjeni (ako škola radi u dvije, odnosno tri smjene – što je slučaj u mojoj školi). Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
242 Davorka Bronzić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da je optimalan broj za formiranje odgojno-obrazovne skupine kod drugog stranog jezika od 10 do 15 učenika. Kao izborni predmet, drugi strani jezik je zastupljen manjom satnicom (2 sata tjedno) i često nepovoljnim položajem u tjednom rasporedu sati (nulti, sedmi, blok sat, suprotna smjena..).Držim da bi manji broj učenika bitno pridonio kvaliteti izborne nastave stranih jezika. Prihvaćen Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
243 Helena Nazlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Najveći broj učenika bi trebao biti 14, a optimalan 10. Izborna nastava se uglavnom održava u drugoj smjeni, nakon što su učenici već imali 6 ili više sati. Umorni su i ne mogu funkcionirati kao u redovitom razrednom odjelu. Ako učenicima koji pokazuju interes za učenjem drugog ili trećeg stranog jezika želimo organizirati kvalitetnu nastavu tada trebamo smanjiti broj učenika u skupini. Minimalan broj učenika ne treba pisati jer učenicima treba dopustiti učenje stranog jezika bez obzira na broj u skupini ali i zbog škola u manjim sredinama u kojima se zbog broja učenika izborna nastava ne bi mogla ni organizirati. U članak 5.treba dodati preporuku da se skupine učenika nakon što se formiraju ne spajaju kada učenici odustanu od učenja stranog jezika. Na taj način će satnica učitelja biti zaštićena a kvaliteta nastave omogućena. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
244 Jasminka Hajpek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5 (2) Za odgojno-obrazovnu skupinu izbornih predmeta stranog jezika treba voditi računa o tome da su to skupine u kojima učenici uz prvi strani jezik uče još jedan strani jezik i stoga u tim skupinama ne smije biti više od 20 učenika. Ukoliko se radi o skupinama koje su veće od 20 učenika, skupinu treba podijeliti u dvije skupine jer svi učenici trebaju imati jednaku mogućnost govorenja tijekom jednog školskog sata, trebaju imati mogućnost procijenjivanja svog rada i rada svojih vršnjaka, mogućnost razvijanja kritičkog mišljenja, iznošenja svojih stavova i sl. što je nemoguće ostvariti ukoliko je više od 20 učenika u razredu. Najniži broj učenika po skupinama ne bi trebalo određivati jer svaki učenik treba imati pravo mogućnost učenja uz prvi strani jezik još jedan strani jezik ukoliko to žele bez obzira bili na matičnoj ili područnoj školi. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
245 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Kao što je rečeno, smatram da bi se jasno trebalo navesti da nema minimalanog broja učenika koja bi činila skupinu izborne nastave tako da i tamo gdje je jako mali broj učenika postoji mogućnost pohađanja izborne nastave ukoliko zaista želimo da djeca u ruralnim i gradskim sredinama imaju jednaka prava po pitanju obrazovanja. Mnoge škole imaju i područna odjeljenja (1.-4. razreda s često malenim brojem učenika), a učenje drugog stranog jezika kao izbornog počinje upravo u 4.razredu OŠ. Ti četvrti razredi su u pravilu u kombiniranim razrednim odjeljenjima s još jednim razredom, no ako se izdvoji samo učenike četvrtog razreda koji počinju učiti drugi strani jezik, sukladno ovom pravilniku ispada da će oni zbog malog broja učenika izgubiti pravo na učenje stranog jezika. To je definitivno i više nego dovoljan razlog zbog čega se mora jasno navesti nepostojanje minimalnog broja učenika za izvođenje izborne nastave. Neke škole imaju više izbornih predmeta pa određivanjem minimalnog broja uskraćuje se zainteresiranima pohađanje izborne nastave gdje je primjerice manji broj učenika u odjeljenju. Naglasio bih da suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, što minimalnim brojem bi se unazadilo. Također specifičnost nastave jezika je razvijanje vještine govora koja se najbolje razvija u skupinama do 12 učenika tako da svatko dobije dovoljno vremena za govorenje. Izborna nastava se često izvodi na zadnjim satima ili u drugoj smjeni što umanjuje učinkovitost nastave. Budući da izborni predmet učenici osnovnih škola pohađaju tek dvaput po 45 minuta tjedno, skupine s manje od 10 učenika se također ne bi smjele spajati ili priključivati drugima jer se time narušava kvaliteta poučavanja i smanjuje mogućnost ostvarivanja ishoda, propisanih kurikulumom. Broj veći od 20 ima gotovo isti učinak, a njega u oba slučaja treba izbjegavati ako želimo kvalitetno obrazovanje za svakog učenika i jednake uvjete za sve. Zato smatram za bi gornja granica bila niža - 15 učenika radi kvalitete (često specifične) izborne nastave. Gornji broj bi također trebalo jasno navesti u pravilniku vezano za izbornu nastavu. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
246 Sanja Klubička PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U Članku 5. ne vidim da je propisan minimalni broj učenika u Odgojno-obrazovnoj skupini što mislim da je dobro. Na taj način Škola ima samostalnost i autonomiju formirati skupine prateći i zadovoljavajući individualne potrebe, želje i mogućnosti učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
247 Sanja Zrilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Pozdravljam u čl.5. točku 4. koja omogućava da se školskim kurikulumom ili godišnjim planom i programom škole utvrde odgojno-obrazovne skupine za potrebe izvođenja dijela kurikuluma, tj. izborne, dopunske i dodatne nastave s učenicima za potrebe izvođenja školskog kurikuluma. To je dobra stvar koja omogućava individualnije pristupe učenicima koji su u skupini raznoliki. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
248 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. 2. Za izbornu nastavu treba odrediti drugačije kriterije, broj učenika u razredu. Kako se od 4. do 8. razreda broj učenika koji pohađaju izbornu nastavu (npr. njemačkog jezika) smanjuje svake godine, svakako bi trebalo omogućiti svakom učeniku, bez obzira na broj, da pohađa izbornu nastavu Smatram da može biti samo gornja granica za broj učenika (15 učenika u grupi) , a da donja granica ne bi smjela postojati. Članak 4.3. Broj učenika koji čine kupine produženog boravka treba formirati kao i kombinirane razredne odjele. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
249 Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Ljubazno molimo razradu stavka 2, članka 5. te a) izrijekom navođenje izbornih nastavnih predmeta prema sadašnjem kurikulumu b) određivanje jasnog kriterija za određivanje učenika u odgojno-obrazovnoj skupini za svaki od izbornih predmeta. Upućivanje na čl. 3. i 4. ovog Pravilnika ne daje jednoznačan odgovor na pitanje smije li primjerice za drugi strani jezik kao izborni predmet biti oformljena odgojno-obrazovna skupina od manje od 10 učenika, ako je ukupan broj učenika u razrednom odjelu 20 ili manje (što nije nezamisliv scenarij u manjim, osobito ruralnim sredinama). Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika redovito dobiva pitanja o minimalnom broju učenika u dvije situacije: 1. kod formiranja mješovitog razrednog odjela u kojem primjerice polovica učenika uči jedan strani jezik od prvog razreda osnovne škole, a druga polovica drugi. To je osobito izraženo u situacijama kad se u cilju povećanja višejezične ponude već od prvog razreda OŠ, želi zainteresiranom broju učenika omogućiti učenje nekog drugog jezika koji nije engleski (najčešće njemački ili francuski). 2. kod formiranja odgojno-obrazovnih skupina za učenje drugoga stranog jezika kao izbornog predmeta od 4. razreda OŠ. Preporučujemo određivanje minimalnog broja u razmjeru s ukupnim brojem učenika u razrednom odjelu, primjerice, minimalno trećina učenika od ukupnog broja učenika. Odredbom da minimalan broj učenika u skupini iznosi 14 učenika negiraju se regionalne i demografske osobitosti pojedinih dijelova Hrvatske, s učenici iz takvih sredina se dovode u apsolutno neravnopravan položaj. Uz sam status izbornog predmeta koji prati 2. strani jezik te negativno utječe na ovladavanje ishodima i ostvarena postignuća u tom predmetu, uređnje pitanja broja dopuštenog broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini za nastavu 2. stranog jezika u praksi se pokazuje kao drugi najproblematičniji čimbenik. Neki ravnatelji su i prema postojećem pravilniku bili u nedoumici oko dijeljenja razreda na odgojno-obrazovne skupine i minimalnog broja učenika u njima. Stoga molimo da se u cilju poticanja "sveobuhvatnog pristupa poučavanju i učenju jezika", kao što je navedeno dopisu ministrice Divjak ravnateljima osnovnih i srednjih škola od 19. lipnja 2019., donošenje novog Pravilnika iskoristi kao mogućnost i prilika da se posebno uredi pitanje 2. stranog jezika kao izbornog predmeta s ciljem ostvarivanja Preporuke Vijeća Europske unije i kvlitetnog poučavanja i učenja minimalno dvaju stranih jezika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
250 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Kako je drugi strani jezik za sada izborni predmet (podsjećam, iako se Hrvatska ulaskom u EU obavezala na obavezno učenje dva strana jezika, to do sada još uvijek nije ispoštovano) smatram da minimalan broj djece koji čini skupinu koja pohađa tu nastavu ne bi trebao biti definiran pravilnikom, ukoliko zaista želimo da djeca u ruralnim i gradskim sredinama imaju jednaka prava po pitanju obrazovanja. Mnoge škole imaju i područna odjeljenja (1.-4. razreda), a učenje drugog stranog jezika kao izbornog počinje upravo u 4.razredu OŠ. Većina četvrtih razreda područnih škola ima manje od desetero učenika (barem je takva situacija u školi u kojoj ja radim, a koja ima osam područnih škola). Ti četvrti razredi su u pravilu u kombiniranim razrednim odjeljenjima s još jednim razredom, no ako se izdvoji samo učenike četvrtog razreda koji počinju učiti drugi strani jezik, sukladno ovom pravilniku ispada da će oni zbog malog broja učenika izgubiti pravo na učenje stranog jezika. To je definitivno i više nego dovoljan razlog zbog čega se minimalan broj učenika za izvođenje izborne nastave NE SMIJE određivati pravilnikom na državnoj razini. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
251 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U Članku 5.ostaje nejasno što je IZBORNI NASTAVNI PREDMET, a što je IZBORNA AKTIVNOST. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s drugim propisima.
252 Andreja Vukelja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Jedan od zaključaka Europskog Vijeća iz 2017. g. je da svi građani trebaju učiti najmanje dva strana jezika. Države članice EU-a su se obvezale na povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika, a u većini hrvatskih škola, kad je riječ o drugom stranom jeziku, kao da se radi na njezinom smanjenju. Ako upisivanjem na izborni predmet on za učenike postaje obvezan, nastava bi se trebala odvijati u okolnostima ravnopravnima ne samo s vjeronaukom i informatikom, nego i sa svim drugim redovnim predmetima. Ako već ne možemo utjecati na to da se nastava drugog stranog jezika u većini hrvatskih škola odvija u za to predviđenim i opremljenim kabinetima i ako ne možemo izbjeći blok-satove i termine, koje primjerice učenici putnici ne mogu pohađati, smatram obaveznim da se novim Pravilnikom propiše sljedeće: Optimalan broj za formiranje odgojno-obrazovne skupine kod drugog stranog jezika je od 10 do 15 učenika. Budući da taj izborni predmet učenici osnovnih škola pohađaju tek dvaput po 45 minuta tjedno, skupine s manje od 10 učenika se također ne bi smjele spajati ili priključivati drugima jer se time narušava kvaliteta poučavanja i smanjuje mogućnost ostvarivanja ishoda, propisanih kurikulumom. Broj veći od 20 ima gotovo isti učinak, a njega u oba slučaja treba izbjegavati ako želimo kvalitetno obrazovanje za svakog učenika i jednake uvjete za sve. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
253 Davorka Gorek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Produženi boravak bi trebao imati isti broj učenika kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Nerijetko imamo kombinaciju 4 razreda i 26 učenika, uključujući i učenika s rješenjima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
254 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
255 Dalibor Joler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da bi u čl. 5. trebalo jasnije odrediti pojmove "izborni nastavni predmet" i "izborna nastava" da ne bi bilo različitih tumačenja i nesporazuma. Naime, čl. 5. st. (2) određuje da se za "odgojno-obrazovnu skupinu izbornoga nastavnog predmeta" najveći broj učenika utvrđuje prema čl. 3. i 4. (20 do 28 učenika u skupini). Međutim, taj isti čl. 5. u st. (4) definira da se "odgojno-obrazovna skupina za potrebe izvođenja (…) izborne (…) nastave" utvrđuje školskim kurikulom. Ako se pojmom "izborni predmet" misli na OBVEZNI izborni predmet Etiku odnosno Vjeronauk, to bi trebalo jasno istaknuti i odrediti da za tu nastavu vrijede standardi utvrđeni člankom 3. i 4. Pravilnika. Ako se pojmom "izborna nastava" misli na sve ostale predmete koje učenici biraju kao (neobveznu) izbornu odnosno fakultativnu odnosno dodatnu ili dopunsku nastavu, tada to također treba jasno definirati te naglasiti da se veličina takvih skupina određuje školskim kurikulom i da u pravilu ne bi trebala prelaziti broj od 10 učenika. Naime, takva je nastava zamišljena kao izrazito individualiziran rad pa svaka skupina veća od toga gubi svoj smisao tj. učinkovitost. Iz istoga razloga ne određuje se minimalni broj učenika u takvoj skupini. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
256 Branka Marcelić Panjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da ovim pravilnikom i dalje nije jasno određeno koliko djece čini obrazovnu skupinu izbornog predmeta te će isti i dalje biti tumačen na razne načine. Kao što su kolege već navele u komentarima, izborna nastava se zbog suprotne smjene ili zadnjih nastavnih sati već izvodi u otežanim uvjetima što često dovodi do ispisivanja djece. Osim toga se nikako ne mogu izjednačiti urbane i ruralne škole jer već u startu nemaju jednak broj učenika.Tu se diskriminiraju i učenici koji uče i nastavnici koji predaju izborne predmete, osobito 2.strani jezik. Držim da se nova reforma neće moći provesti bez smanjivanja učenika u redovitim, kombiniranim i posebnim odgojno-obrazovnim skupinama te bi ovi brojevi učenika koji su navedeni kao optimalni trebali biti maksimalni. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
257 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izborna nastava, dodatna, dopunska izvodi se zbog učenika i tu nije bitan max/min broj, djeca se upisuju na to koja to žele. Nastava se izvodi poslije redovne nastave (osim vjeronauka) kad su djeca već umorna i treba ih biti u manjem broju u razredu. Broj učenika u razredu treba sama škola osmisliti, prema svojim mogućnostima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
258 Silvija Sinovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, članak 5. pod (2) treba izbrisati "...utvrđuje se sukladno odredbama članka 3. i 4...." i zamijeniti s "...utvrđuje se sukladno posebnim odredbama..." i pritom donijeti nove odredbe. Obrazloženje: smatram da odgojno - obrazovna skupina koja se odnosi na izbornu nastavu nije zaštićena po pitanju broja učenika, jer se nudi mogućnost izbora, a time i ispisivanja. Također nerijetko radim u skupini i po 27 učenika u osnovnoj školi za izbornu nastavu stranog jezika jer se zbog pravilnika ne mogu oformiti dvije grupe. Također smatram da postoji diskriminacija po predmetima i da bi trebalo sve predmete izborne nastave izjednačiti po pitanju broja učenika, dakle strane jezike, informatiku, vjeronauk i ostale predmete i dopustiti da se ovisno o upisu dopusti i najmanji broj učenika, a smatram da bi optimalan broj bi bio 7. Do sada je izborna nastava stranih jezika bila diskriminirana u odnosu na vjeronauk u najmanjem broju učenika. Svakako taj broj učenika treba smanjiti. Idealno bi bilo kad bi i na ovom području reforma donijela nešto novo, a to je mogućnost odabira neovisno o broju upisanih (čemu ih ograničavati?). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
259 Tina Abramac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Trebalo bi odrediti maksimalan broj učenika izbornog predmeta. Minimalan broj nije potrebno odrediti niti ga je moguće odrediti jer minimalni broj učenika u razrednom odjeljenju nije ni propisan pedagoškim standardom. Kolege koje rade u velikim školama lako zaborave na činjenicu da je pola Hrvatske ruralni kraj, da postoje razredi sa 1 učenikom, sa 5 učenika. Kako ste zamislili da se onda odredi minimalni broj od npr.10 učenika za izbornu nastavu? To bi značilo da mali razredi od npr. 5 učenika gdje su svi učenici uključeni u izbornu nastavu, nemaju više pravo na izbornu nastavu i na jednake uvjete školovanja kao i učenici velike gradske škole? To bi bilo protuustavno i diskriminatorno. Stoga se slažem sa prijedlogom teksta članka 5. koji je gore naveden a gdje se ne spominje minimalan broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
260 Tajana Tomoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Iz članka 5.stavak 2 i dalje nije jasno koliko učenika minimalno je dovoljno za izbornu nastavu njemačkog. Povezivanje članka 5. sa člancima 3. i 4. nema smisla jer učenici sa teškoćama, kako kažu u ministarstvu "nemaju što raditi na izbornoj nastavi". Moja je dobra volja što rado pozivam i uključujem učenike s teškoćama na izborni njemački Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
261 Miodrag Maričić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izvođenje dodatnog, dopunskog i izbornog rada se ni na koji način ne smije uvjetovati brojem učenika, posebno ne u nižim razredima kad je taj oblik rada najpotrebniji i daje najviše rezultate. Posebno je problematično ukoliko se određuje broj djece a isti rad moraju, trebaju ili žele nazočiti djeca s poteškoćama u razvoju. Također je za produženi boravaka problematično navođenje broja za formiranje odjeljenja jer u većim gradovima djeca mogu ali i ne moraju ostajati u boravku, ovisno o smjeni koju pohađaju svaki drugi tjedan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
262 Ester Bakotić- šepić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za potrebe razlikovnog dijela kurikuluma optimalan broj učenika trebao bi biti 10, do max. 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
263 Lana Matijaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5.trebao bi jasno definirati minimalni/ maksimalni broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini. Posljednjih nekoliko godina nastavnici stranih jezika (pogotov njemačkog) suočeni su s ogromnim problemima ispisivanja učenika s izborne nastave (nerijetko i usred nastavne godine), a samim time i spajanjem grupa, što za posljedicu ima smanjenje broja sati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
264 Jasminka Belščak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za potrebe nastave u specijaliziranim kabinetima, praktikumima ili informatičkim učionicama, dozvoljeno je dijeljenje učenika razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (npr. jedan učenik na jednom računalu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
265 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da bi odgojno-obrazovna skupina za izvođenje izbornog predmeta trebala izrijekom imati dopušten manji broj učenika. Ako bi za odgojno-obrazovne skupine izbornog nastavnog predmeta vrijedila ista pravila sukladno odredbama članka 3. i 4. ovoga pravilnika, u malim školama, u kojima cijeli razred ne broji više od 15 učenika izborni predmet bi morali pohađati svi kako bi se udovoljilo minimalnom broju učenika, ili bi se morale raditi skupine kombinirane od učenika različitih razreda (primjerice, 5. i 7.) koje brojem premašuju maksimalan dopušteni broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu koji ovaj pravilnik propisuje. Ne treba smetnuti s uma ni to da se nastava izbornih predmeta sama po sebi već odvija u otežanim uvjetima s obzorom na prostorno-vremenske mogućnosti škole i učenika koji ju pohađaju. Obično se radi o nastavi u suprotnoj smjeni, odnosno popodnevnim satima kada su djeca već umorna i iscrpljena. Kako Hrvatska, bar deklarativno, promovira višejezičnost i digitalnu pismenost, a dva od tri izborna predmeta koji se u školama nude su drugi strani jezik i informatika, ovim pravilnikom bi se moglo utjecati na to da se te vrijednosti stvarno, opipljivo promoviraju. Umjesto da se ovako strogim propisivanjem broja učenika to dodatno otežava, trebalo bi izbornu nastavu poticati i olakšati smanjivanjem minimalnog broja učenika potrebnog za formiranje odgojno-obrazovne skupine izborne nastave, odnosno isključivanjem mogućnosti kombinirane skupine koja se sastoji od učenika različitih razreda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
266 Dubravka Petković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Stavak 3 čl.5. Mislim da bi trebalo dodati promjenu broja u koliko je produženi boravak kombiniran od više razrednih odjela. Npr. 1, 2. i 3. razred su u jednoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
267 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Tko nikad nije kročio u kombinirani razredni odjel, ne može ni zamisliti kompleksnost nastavnih situacija u kojima se nalazi učitelj i njegovi učenici. Stoga, broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjivati: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 16 učenika - predlažem najviše 12 učenika (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 14 učenika. – predlažem najviše 10 učenika (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika. – predlažem najviše 8 učenika Čuvajmo male škole diljem naše domovine! Ako ugasite školu, ugasili ste i selo. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
268 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Mišljenja sam da treba ukinuti kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju ili četiriju razreda. Smatram da u današnjim uvjetima takav način organizacije rada u školama nije fer i human prema učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
269 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
270 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Potrebno je ostaviti lokalnoj zajednici ili osnivaču na odlučivanje o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Kombinirani razredni odjel se treba prestati sagledavati s aspekta brojnosti učenika jer učenici nisu objekti već živa bića i ako uzmemo u obzir da se nastava u kombiniranim uvjetima u pravilu održava u ruralnim područjima koja su slabo razvijena tada svakog tog učenika treba gledati kao potencijalnu osobu koja će možda jednoga dana i ostati živjeti u tom ruralnom kraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
271 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost kvalitetnijeg rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga predlažemo izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
272 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U Pravilniku koji je na snazi u članku 6. stavku 4. je navedeno da se kombinirani razredni odjeli od 1. do 8. razreda ustrojavaju za učenike s teškoćama djelomično integriranim u redovitu osnovnu školu.....Mišljenja sam da je ovaj članak važan za redovite škole u kojima se učenici s teškoćama školuju po posebnom programu i djelomično su integrirani. Važnost ovog članka, koji je izostavljen, je posebice izražena u školama koje rade u dvije smjene. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Isto nije navedeno u ovom prijedlogu, a kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima,a učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća potrebna im je individualna, specifična podrška u nastavnom procesu. Mišljenja sam da se u prijedlogu Pravilnika o istome treba voditi računa ako imamo za cilj uključivanje različitih skupina učenika u redovite škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
273 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
274 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čl. 4. dopušta kombinirane razredne odjele, a onda i odgojno-obrazovne skupine, sastavljene od učenika dvaju do četiriju razreda. Rad u kombiniranom razrednom odjelu ili kombiniranoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima triju ili četiriju različitih razreda negativno utječe na mogućnost neposrednog rada s učenicima te planiranje i izvedbu nastavnoga programa. Stoga bismo predložili izostavljanje stavaka 3., 4., 6. i 7. iz članka 4. U kombiniranim razrednim odjelima ili kombiniranim odgojno-obrazovnim skupinama ne bi se smjelo obuhvatiti više od dva razreda istovremeno, nego bi, ako postoji potreba, valjalo oformiti više (kombiniranih) razrednih odjela ili odgojno obrazovnih skupina s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
275 Gordana Bogdanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom o maksimalnom broju učenika u kombiniranim odjeljenjima predloženih ovim Nacrtom Pravilnika ( Članak 4. – 2,3 i 4). Donese li se ovakav pravilnik, o nikakvom ozbiljnijem radu neće biti ni govora, a učenike u kombiniranim odjeljenjima stavlja u još teži položaj u odnosu na učenike koji pohađaju tzv.čista odjeljenja nego što je bilo do sad. Dodamo li još k tome učenika koji radi po posebnom programu (čak i više njih) sve dovodimo do apsurda. Svi koji su ove godine zakoračili u reformske procese, a rade u kombiniranim odjeljenjima, znaju da smo ostavljeni da se snalazimo kako znamo. Ozbiljan rad može se jedino ostvariti u razredu s manjim brojem učenika. U takvoj situaciji vi predlažete još rigorozniji pravilnik. Čemu? Ukoliko cilj nije zatvaranje malih područnih škola molim Vas da još jednom preispitate što se želi postići donošenjem ovakvog Pravilnika jer poboljšanje kvalitete nastave i briga za boljitak djece to svakako nije. Predlažem smanjenje svake kombinacije za barem dva učenika. Također ne smatram da se broj učenika u odjeljenjima treba vezati s prisustvom asistenta za pomoć učeniku s teškoćama. Trebalo bi izbjegavati koristiti izraz U PRAVILU jer je nejasan i omogućuje različite interpretacije. U Članku 4.( 11) umjesto riječi veći trebalo bi napisati manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
276 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, članak 4. stavci 2, 3 i 4 se trebaju mijenjati i glasiti: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 14 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima najviše 12 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ne bi smio postojati. Stavak 10 se treba mijenjati i glasiti: (10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirani pristup, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: - je učenik s teškoćama u razvoju uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za učenika s teškoćama u razvoju organizirana nastava u kući/nastava na daljinu; - za to postoje drugi opravdani razlozi. Stavak 11 se treba brisati! Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
277 Adriana Marinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da bi broj učenika u kombiniranim odjelima trebao biti manji jer bi se na taj način kvalitetnije radilo s učenicima. Škola je usmjerena učenicima i smatram da bi se trebalo raditi na njihovu dobrobit. Potiče se individualizirani pristup svakome učeniku i njegovim sposobnostima i potrebama i zaista mislim da je to neizvedivo u kombiniranim odjelima sastavljenim od učenika dvaju razreda s npr. 16 učenika. (8) Izbaciti „u pravilu“. Ostavlja dojam nedorečenosti i nedefiniranosti. Također, što s učenicima koji pohađaju nastavu po redovitome programu uz individualizirane postupke? Njih se u ovome Pravilniku ne spominje. (9) Smatram da bi se ovaj stavak trebao izbaciti iz Pravilnika. Nije navedeno koji su mogući uvjeti i razlozi uključivanja većeg broja učenika s teškoćama. Stavak je opet nedorečen i svatko ga može iščitati kako mu odgovara. Broj učenika u razrednome odjelu bi se trebao smanjivati sukladno broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
278 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Točka 2- promijenti u ... najviše 15 Točka 3- promijeniti u...najviše 10 Točka 4- promijeniti u ...najviše 8 Točka 7 i točka 8 izbaciti riječ "U PRAVILU" jer omogućuje različita tumačenja članka. Smisao ostaje isti i bez riječi u pravilu, a izbjegavaju se manipulacije na štetu učenika koje se U PRAVILU događaju kada su članci tako formulirani. Točku 9 potpuno izbaciti. Točka 10 izbaciti "za to postoje drugi opravdani razlozi". Nigdje nije definirano što su i koji su opravdani razlozi, može se staviti u slučaju elementarne nepogode ili više sile, ali ne i preopćeniti izraz opravdani razlozi. Točku 11 izbaciti jer u državnoj upravi ne rade ljudi koji imaju pedagošku naobrazbu i njima jeda-dva - tri učenika ne znači puno. U praksi je to drugačije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
279 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. (8) dodati i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Činjenica da se ova skupina učenika ne spominje je zabrinjavajuća (jer su i oni učenici s teškoćama u razvoju i može se na primjer dogoditi da se radi o učeniku koji se kreće u invalidskim kolicima i ne treba prilagodbu sadržaja, ali sigurno treba odgovarajuću podršku učitelja). (10) izbaciti, podrška pomoćnika u nastavi ili djelomična integracija ne mogu i ne smiju biti "olakotne" okolnosti. Učitelj se priprema za rad s učenicima s teškoćama jednako, neovisno o tome imaju li pomoćnika u nastavi ili su u djelomičnoj integraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
280 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. (9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka u kombinirane razredne odjele iz stavka 2. i 5. ovoga članka, uz suglasnost ministarstva može biti uključeno i više učenika s teškoćama u razvoju, ako za tim postoje organizacijski, prostorni i drugi opravdani razlozi. Smatram kako bi se uključivanjem učenika s teškoćama u kombinirani razredni odjel trebao smanjiti upisani broj učenika u tom razrednom odjelu, ovisno o vrsti i stupnju teškoće upisanog učenika (prema Orijentacijskoj listi). Obrazloženje: Razlog tome je što realizacija nastave u kombiniranim razrednim odjelima iziskuje značajni organizacijski i izvedbeni angažman svakog izvoditelja nastave u takvom razrednom odjelu. Ako znamo da uključenost djeteta s teškoćama u razvoju iziskuje dodatnu edukaciju, zalaganje i organizaciju, prilagodbu metoda, sredstava i načina rada, postavlja se pitanje kolika je maksimalno moguća kvaliteta nastavnog rada kako s učenicima s teškoćama u razvoju, tako i s učenicima urednog razvoja uključenih u takav kombinirani razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
281 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Uz postojeće kombinacije, 16 učenika, 14 učenika i 12 učenika u razrednoj nastavi, te 10 učenika, 9 učenika i 8 učenika u predmetnoj nastavi, famoznom formulacijom „u pravilu“ dopušta se „izvrtanje“ određenog broja učenika. Dosad je u kombiniranim razrednim odjelima mogao biti najviše 1 učenik s teškoćama, dok se sada, uz suglasnost MZO-a, dopušta i više od 1 učenika. Ni u kombiniranim razrednim odjelima pravo na smanjenje broja učenika (4 učenika) ne ostvaruje se ako npr. učenik ima pomoćnika u nastavi. Važeći DPS ne poznaje ovakvo ograničenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
282 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4. stavak 4. i 7. Ukinuti mogućnost postojanja četverorazredne kombinacije. Koliko god bila mala, kvalitetan rad u četverorazrednoj kombinaciji vrlo je otežan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
283 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ova promjena prema kojoj je prema novom prijedlogu moguće da je u razredu u kojem postoji četvero razredna kombinacija uključeno i dijete sa rješenjem o pohađanju redovite nastave uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke nije prihvatljivo. Potrebno je da u pravilniku ostane da na broj učenika u razrednom odjelu utječe činjenica da razredni odjel pohađa učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, a ne da se iz te kategorije izbacuju učenici koji imaju rješenje o pohađaju redovite nastave uz individualizirane postupke. Isto tako, ovakav prijedlog smatra da učitelj može istovremeno s učenicima provoditi pet paralelnih obrazovnih programa (4 redovna programa za 4 razreda te k tome još jedan program za dijete s rješenjem o primjerenom obliku školovanja). Takav prijedlog uvelike otežava, a možemo reći i da onemogućava održavanje kvalitete nastava za sve učenike u odjelu, pogotovo ako imamo na umu održavanje interaktivnih oblika nastave koji se ne oslanjaju samo na predavanje učitelja i listiće učeniku. Napomenula bih da prijedlog kojim se izbacuje termin učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja te se ga zamjenjuje s terminom učenik s rješenjem o svladavanju redovnog programa uz prilagodbu programa eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
284 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
285 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, predlažem sljedeće promjene: U čl. 4. stavak 2, umjesto broja 16 broj 14. U čl. 4. stavak 3, umjesto broja 14 predlažem broj 12. U čl. 4. stavak 4, umjesto broja 12 predlažem broj 10. U čl. 4. stavak 5, umjesto broja 10 predlažem broj 8. U čl. 4. stavak 6, umjesto broja 9 predlažem broj 7. U čl. 4. stavak 7, umjesto broja 8 predlažem broj 6. S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
286 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Predlažem izmjene članka na način da se u stavku 2, 3 i 4 broj učenika smanji za dva. (Obrazloženje - rad u kombiniranim odjelima je zahtjevan za učitelja i učenike. Ako je manje učenika različitih razreda učitelj će moći više vremena posvetiti pojedinom učeniku.) stavak 11. - predlažem da se stavak u potpunosti briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
287 Danijela Vrtiprah PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. (8) U kombinirani razredni odjel iz stavaka 2. do 7. ovoga članka može biti uključen u pravilu jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju. 10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
288 Frano Bilić-Prcić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda bi trebao imati najviše 12 učenika, a od V. do VIII. najviše 8. Mišljenja sam da kombinirani razredni odjeli sastavljeni od učenika triju ili četiriju razreda uopće nisu opcija jer se time dovodi i učenik i učitelj u nepovoljan položaj za kvalitetnu nastavu u bilo kojem obliku. Na predloženi način dovodimo i dalje male seoske i otočne škole u nepovoljan položaj i prisiljavamo roditelje na selidbu u gradove gdje su razredni odjeli samostalni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
289 Ivan Štefanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U kombiniranim razrednim odjelima učiteljice slažu raspored tako da na najbolji način paralelno rade u dva ili više razreda, međutim, kod stranog jezika, svi imaju strani jezik isti sat. Tu nastavu trebalo bi također nekako regulirati (odvojeni rad, možda). Trokombinacije od 14 učenika i četverokombinacije od 12 učenika vjerujem da su izuzetno zahtjevne, taj broj bi, po mom mišljenju, trebalo smanjiti kako bi se s manje učenika osigurali kvalitetniji uvjeti rada. Ili, u današnje vrijeme, ukinuti mogućnost takvih odjela (regulirati i Mrežom škola). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
290 Anita Štivić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Uistinu, nema potrebe niti pomišljati na četverorazredne kombinirane nastavne odjele. To je nešto što treba u potpunosti ukinuti. U takvim nastavnim odjeljenjima dijete nije i ne može biti u središtu zbivanja. Nastava ne može dosegnuti svoju optimalnu kvalitetu, djeca su zakinuta i taman da ste čarobnjak ne stignete sve odraditi. Dijete je misaono, duhovno i društveno biće, u ovakvim nastavnim odjeljenjima ne stignete zadovoljiti sve dječje potrebe, a očekuje se da budete učitelj, animator, pedagog i psiholog. Tko god radi ovo zanimanje srcem zna da u kombiniranom (četverorazrednim i trorazrednim odjeljenjima) djeca ne dobivaju sve što im pripada. Od kombinacija je moguće izvoditi nastavu tek u dvorazrednom kombiniranom odjeljenju, sve ostalo trebate zabraniti i ukinuti. Stoga Vas molim i apeliram da imate malo više razumijevanja i pokažete da Vam je uistinu stalo do djece i njihovih potreba. Dvorazredno kombinirano odjeljenje je prihvatljivo s 12 učenika i to je dovoljno od kombiniranih odjeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
291 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram kako se treba ujednačiti broj djece u kombiniranim razrednim odjelima razredne i predmetne nastave jer je izuzetno teško raditi u kombinacijama od 3 ili 4 razreda bez obzira o kojem je uzrastu riječ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
292 Dubravka Mihalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Referirat ću se na broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Najprije ću postaviti retoričko pitanje: Iza svakog napisanog retka prijedloga ovog Pravilnika stoji osoba, jedna ili više njih, a pitanje njemu ili njima glasi: Jeste li ikad radili u kombiniranom razrednom odjelu? Znadete li što to točno znači, kako se radi u takvim odjelima? Po prijedlogu broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, rekla bih na niste nikad zakoračili u takav razredni odjel. Jer da jeste, znali biste da je i u idealnoj situaciji ovo prevelik broj učenika za rad u kombinaciji, a svi smo svi daleko od idealnog. Provodimo reformu, individualiziramo nastavu, očekujemo da se učitelj posveti svakom učeniku u školi, da vidi sve u svakom trenutku, da u razred primi svako dijete bez obzira na sposobnosti, da ga upozna u dušu i maksimalno da sebe…i ostvari sve predviđeno Predmetnim kurikulumom ili još uvijek Nastavnim planom i programom. I u idealnim uvjetima, učitelj u kombiniranom razrednom odjelunparalelno odrađuje dva, tri ili četiri programa, odvaguje kad i kako najbolje ostvariti ciljeve nastave, svakog učenika postavlja u centar svega, ali ga istovremeno osposobljava za život, i u svakom mu trenutku priskoče u pomoć, briše suze, lista bilježnice, traži zagubljene olovke..i sl. osobito kad su u kombinaciji učenici prvog razreda, ili djeca s poteškoćama koja su integrirana u kombinirane razredne odjele. Napravili ste razliku između razredne i predmetne nastave, a broj učenika u KO u RN ostavili veći nego u PN. Očito da nikad niste ušli u razred gdje je 14 učenika 1. razreda i dva učenika 3. razreda. Molila bih vas u buduće dok radite prijedloge da se konzultirate sa stručnjacima o emocionalnoj zrelosti učenika u pojedinoj godini života. Tako djecu – učenike od 11. do 15. godina smatrate manje samostalnim od onih sa 6. , 7., 8. ili 9. godina. Predlažem da se kombinirani razredni odjeli po broju učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi izjednače i to na manji broj pa predlažem slijedeće: 1. Kombinirani razredni odjel sastavljen od dvaju razreda od I. do IV. razreda imaju u pravilu najviše 10 učenika (umjesto predloženih 16!) 2. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika (umjesto predloženih 14!). 3. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika (umjesto predloženih 12! ). 4. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. 5. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika. 6. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. 21 godinu radim u kombiniranom razrednom odjelu, dvorazrednoj kombinaciji i znam s koliko se poteškoća susrećemo mi koji radimo u ovakvim razrednim odjelima. Dubravka Mihalić, mag.prim.educ., uč. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
293 David Jelenković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima u razrednoj nastavi smanjiti na broj učenika koji imaju kombinirani razredni odjeli u predmetnoj nastavi. Dozvoliti kombinaciju najviše dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
294 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Stavak 10. trebao glasiti:"......................... osim u slučaju učenika za kojega je organizirana nastava u kući/nastava na daljinu". Obrazloženje: Učenik koji je po modelu djelomične integracije uključen u poseban i redoviti razredni odjel u tom redovitom razrednom odjelu svladava redoviti program uz prilagodbu sadržaja te je isti kao i svaki drugi učenik s teškoćama u tom razrednom odjelu i broj učenika je i zbog tog učenika potrebno umanjiti. Učenik koji ima pomoćnika u nastavi ne oslobađa rada učitelja koji s njime radi te također nije razlog da se ne smanji broj učenika u tom razrednom odjelu, jer bi to bilo protivno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi - oni ne provode kurikulum niti individualizirani kurikulum, već to radi učitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
295 Zlatko Bukvić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poptovani, Predlažem da se u ovom članku, stavak 8. dopuni na način "U kombinirani razredni odjel iz stavaka 2. do 7. ovoga članka može biti uključen u pravilu jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu uz individualizirane postupke za učenike s teškoćama u razvoju uz suglasnost Ministarstva. Navedeno je opravdano ukoliko Mrežom škola nije omogućeno školovanje učenika u primjerenom programu u školi s posebnim kurikulumima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
296 Darko Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovanje, komentar vezano za članak 3... Smatram kako treba smanjiti broj učenika u razredu. 28 nikako nije optimalan broj. To je itekako previše ako se želi zadržati kvaliteta nastave. Da svakom učeniku kažeš "Dobar dan!" ili s njime popričaš pola minute, već je prošlo 15 minuta, a što s ostatkom sata? Radim u većim i manjim odjeljenjima i moram priznati kako je razlika u pažnji i pristupu itekako drugačija. Reforma ne bi trebala biti samo nešto na papiru, već i konkretni postupci. Rasterećenje učenika, smanjenje broja učenika i time povećana kvaliteta nastave. Zahvaljujem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
297 Jozica Pažanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, smatram da učenici koji se nalaze u kombiniranim razredima nisu u istom položaju kao i učenici koji se nalaze u "običnim" razredima. Nastavnik koji radi u kombiniranom razrednom odjeljenju sastavljenom od učenika iz četiriju razreda nije u mogućnosti realizirati cjeloviti nastavni sat za svako odjeljenje te učenici koji pohađaju takve razrede nemaju istu razinu obrazovanja kao i njihovi vršnjaci. Broj učenika u kombiniranim razredima bi trebao biti manji od predviđenog ovim pravilnikom te kombinirani razredi ne bi trebali imati učenike s teškoćama u razvoju. Npr. stavak 8. ovog članka dozvoljava kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda u koji može biti uključen jedan učenik s teškoćama u razvoju. Pitam se kako bi trebao izgledati nastavni sat u ovakvom razredu, i u kojoj mjeri je uopće moguće ostvariti planirane ishode učenja u takvom razredu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
298 Mateja Jurjako PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kombinirani razredni odjel od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda bi trebao imati najviše 10 učenika. Općenito, četverorazredne kombinacije bi trebalo ukinuti. Od učitelja se očekuje da je čudotvorno stvorenje koje u svakom trenutku kvalitetno koordinira 4 različita zadatka. Učenicima treba omogućiti kvalitetnije obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
299 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, mislim da rad i poučavanje u kombiniranom razrednom odjelu sastavljenom od učenika četriju razreda liči na nemoguću misiju/znanstvenu fantastiku. Prekaotično je i teško se svim učenicima posvetiti u opsegu u kojem bi trebalo. Smatram da bi se kombinirani razredni odjeli trebali raditi od učenika najviše dvaju razreda i to do najviše 12 učenika. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
300 Marijana Bezić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Nakon 5 godina rada u kombiniranom razrednom odjelu u kojima sam prošla kombinacije od najveće 16 učenika (s učenikom s prilagodbom sadržaja) i najmanje 9, smatram da bi se trebalo uzeti u obzir da kombinirani razredni odjeli ne bi smjeli imati više od 10 učenika. Tek sada kada imam manje od 10 učenika nastavni sadržaji se obrađuju lakše, učenici su zadovoljniji i mogu svoje vrijeme jednako dati učenicima obaju razreda. Naravno da je rad s više učenika moguća, ali je upitno koliko je kvalitetan i smatram da su učenici u velikim kombinacijama zakinuti. Kao majka: imam dijete, učenica 4.r. područne škole, u kombinaciji s 1.r. ( u kojem su dva učenika s prilagodbom sadržaja), učenici 4.r. u potpunosti su zakinuti iako ti učenici imaju pomoć asistenta. Ukupan broj učenika je 14. To jednostavno rečeno, nije fer prema djeci koja bi ipak nešto naučila u školi, jer se cijela nastava vrti oko učenika s prilagodbom. Napomena uz to je i da ta učiteljica nema kombinaciju dva razreda, kako se piše, nego se još dodatno mora pripremati za rad s dvoje učenika s prilagodbom, što je četiri razne pripreme. Bila bi lijepo kad bi se radilo na tome da kombinirani razredni odjeli ne prelaze 10 učenika, jer samo na taj način se mogu provoditi sve novine vezane uz školu za život. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
301 Sandra Halt-Ćuže PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Na čl. 4, stavak 10, alinea dva tekst "učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika" predlažem dopuniti sa "ima pomoćnika u nastavi učiteljskog smjera ili osobu visoke stručne spreme". Naime u našoj se školi događalo da su ti pomoćnici srednje stručne spreme te da im ne malo puta mi moramo objasniti dodatno što uputiti dijete. Stoga bi pomoćnik trebao imati osnovu visokog obrazovanja za pomoć djeci u radu. U suprotnom on ne predstavlja pomoć već opstrukciju. Hvala Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
302 Marina Grubelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4, stavak 11. Omogućeno je da MZO samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog DPS-om, a što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova, pogotovo u kombiniranim razredima u kojima je posebno zahtjevno obavljati odgojno obrazovni rad. Također smatram da je četverorazredne kombinacije potrebno ukinuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
303 Nikolina Požar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica u kombiniranom razrednom odjelu, smatram da bi se trebao razmotriti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima,odnosno smanjiti za 2 učenika u svakoj kombinaciji koja je navedena ovim pravilnikom. Također sam mišljenja da bi četverorazrednu kombinaciju trebalo ukinuti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
304 Ivana Klasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, kako i sama radim u dvorazrednoj kombinaciji, a imam i iskustva rada u četverorazrednoj kombinaciji, smatram kako bi bez obzira na broj učenika u razrednom odjeljenju trebalo u potpunosti ukinuti četverorezredne kombinacije. Mišljenja sam da rad u takvom odjeljenju, unatoč neizmjernom trudu, pripremi i zalaganju učitelja, ne može biti kvalitetan i na razini kakvu zahtjeva novi kurikulum i Škola za život. Neosporiva je činjenica da sat ne može biti kvalitetan kada učitelj za pojedini razred ima samo 10 minuta izravne nastave. Iz toga proizlazi i neravnopravnost u znanju i iskustvu između učenika koji rade u takvim odjeljenjima naprema onima koji uče u "čistim" razredima. Time se još više produbljuje nejednakost u znanju između gradskih i onih malih seoskih škola. Također podržavan prijedloge da se u kombiniranim razrednim odjelima smanji broj djece. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
305 Nikolina Janc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, učiteljica sam njemačkog jezika kao izborni predmet i radim u kombinacijama nastavu cijelo vrijeme... Moja škola nastavu uvijek održava prijepodne te ja nastavu uvijek imam 6. ili 7.sat te su sate učenici u 80% slučajeva premoreni i sa zadnjim snagama sudjeluju u nastavi. Pošto je uvijek rad organiziran za više razreda i teško je sastaviti raspored. Po mom iskustvu ovih 15 godina strani jezik u kombinacijama učenici savladaju jedva 75% gradiva i za rad moraju biti potpuno samostalni jer učitelj ne može uvijek biti prisutan bez obzira koliko se trudio/la. Kombinirani razredni odjel od 1. do 8.razreda ne bi smio bez obzira na uzrast imati više od 10 učenika! Treba se uzeti u obzir i što se predaje, posebno ovdje naglašavam STRANI JEZIK koji nažalost ne može biti usvojen potpuno i sa razumijevanjem u kombinaciji!!! Srdačan pozdrav, Nikolina Janc, prof. mentor Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
306 Monika Mužar-Kos PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Budući da sam učitelj sa dugogodišnjim iskustvom rada u nastavi i oduvijek radim u KO razrednim odjeljenjima smatram da je rad u kombiniranom razrednom odjeljenju sam po sebi iznimno težak, zahtjevan te zahtijeva od samog učitelja puno više planiranja i organizacije za kvalitetno održavanje nastave. Ne slažem se s brojem učenika u kombiniranim razrednim odjelima navedenim u članku 4. Smatram da, ako već moraju postojati kombinirani razredni odjeli (osobno bih ukinula trorazrednu i četverorazrednu kombinaciju zbog dobrobiti i učenika i učitelja), da se broj učenika po razredima svede na minimum. Smatram da broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti najmanje za dva učenika, npr.: Članak 4.2. ... najviše 14 učenika Članak 4.3. ... najviše 12 učenika Članak 4.4. ... najviše 10 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
307 KATE KUKULJICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ne podržavam povećanje broja učenika u kombiniranim odjelima, navedeno u st. 11. 4. Članka . Smatram ispravnim i predlažem da stavak 11. glasi ovako: (11) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti i manji broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
308 Nataša Kralj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Radim u predmetnoj nastavi 26 godina. Osobno smatram da je najveći broj od 28 učenika u pojedinom razrednom odjelu prevelik. Nikako ne mogu zamisliti kako provesti sve promjene i nadogradnje u sustavu s ovolikim brojem djece, osobito što se tiče formativnog vrednovanja učenika tijekom školske godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
309 Ivana Zgonjanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ovo je prevelik broj. Svatko tko je ikad radio u kombiniranim odjelima zna da se nastava izvodi čarolijom, a tamo gdje je broj djece u 4 odjela dvoznamenkast izvoditi nastavu postaje gotovo nemoguće, a da se zadrži imalo kvalitete. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
310 Jelena Varga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U organiziranju nastavnog rada učitelj kombiniranog razrednog odjela ima zahtjevnu ulogu. Priprema je zahtjevna i traži od učitelja određene kompetencije i stalno usavršavanje vještina. Ne zaboravimo tome pridodati i niz aktivnosti Škole za život i ulazak IKT-a koji velikom broju kolega nisu olakšanje nego i dodatni „teret“. Uz one vještine koje učitelj mora posjedovati, traži se spretnost, snalažljivost u organizaciji rada kako bi nastavno vrijeme za sve učenike bilo potpuno iskorišteno. Ako još k tomu imate i učenika s primjerenim oblikom školovanja (koji nema potrebnog mu asistenta jer ne prelazi bodovni prag, jer Bogu hvala, nema tjelesnih oštećenja), onda se rad u KO pretvara u iscrpljujuće „žongliranje“. Jer svaki učitelj se trudi da mu se niti jedno dijete ne osjeća zapostavljenim. Broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti za dva učenika. Netko će na ovo reći da ionako radimo s malim brojem učenika. To stoji, no taj mali broj učenika ne jamči i ne znači nužno i kvalitetu nastavnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
311 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4.2. ... najviše 14 učenika Članak 4.3. ... najviše 12 učenika Članak 4.4. ... najviše 10 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
312 Ivana Ružman Faletar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Rad u kombiniranom razrednom odjeljenju sam je po sebi teži te zahtijeva više planiranja i organizacije učitelja za kvalitetno održavanje nastave. Smatram da broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti najmanje za dva učenika, a možda i više. Vezano za isti članak, stavak 10. , ako je u kombiniranom razrednom odjeljenju učenik s poteškoćama slažem se da se broj treba smanjiti za četiri učenika, ali bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi. Naime, učitelj radi i s tim učenikom prilagođavajući mu nastavne sadržaje, metode i postupke. Pomoćnici u nastavi nisu učitelji odnosno nisu dovoljno educirani ili uopće nisu upoznati s metodama i načinom rada s učenikom kojem asistiraju. Upravo te upute dobivaju od učitelja. Isto tako pomoćnici ne mogu vrednovati učenika ( formativno, kao učenje i za učenje) već to radi učitelj tijekom nastavnog procesa. Na ovaj način ignorira se učenika s poteškoćama ako ima pomoćnika te umanjuje rad učitelja s takvim učenikom. Predlažem, iz osobnog iskustva rada u kombiniranom razrednom odjeljenju, integraciju najviše jednog učenika s poteškoćama ( makar imao asistenta - najčešće su oni dodijeljeni zbog fizičkih oštećenja učenika ) jer nastavom u kombinaciji s više učenika s poteškoćama svakako se gubi na kvaliteti. Upravo u kombiniranim odjeljenjima treba rasteretiti učitelja i učenike da bi se kvalitetnom nastavom ostvarila škola za život, motiviran i zadovoljan učenik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
313 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da u Članku 4, stavak 10, treba maknuti ; za svakog učenika kojem je utvrđeno školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja.. Ovaj dio članka može biti zbunjujuć. PRIMJER: U jednoj PŠ koja ima četverorazrednu kombinaciju sa 7 učenika ima i jedan učenik po prilagođenom programu. Učiteljica PŠ smatra da onda ima pravo na umanjenje za 4 učenika i tada bi joj ostala 3 učenika. PŠ su nam i ovako male po broju učenika. U nekima imamo od 4 do 10 učenika. NPR. četverorazredna kombinacija 4 učenika; 1 u prvom, 1 u drugom, 1 u trećem i 1 u četvrtom razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
314 MAJA ŽIVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da se u kombiniranim razrednim odjelima treba smanjiti broj djece i to na način: a) dvorazredna kombinacija 10 učenika b)trorazredna kombinacija 8 učenika c) četverorazredna kombinacija 6 učenika. Ukoliko u kombiniranom razrednom odjelu postoji dijete s poteškoćama, uz učitelja treba biti i asistent. Što se tiče kombiniranih razrednih odjela od 5. do 8. razreda, smatram da se treba ustrojiti poseban odjel u koji bi išli učenici po prilagođenom programu te bi takav odjel trebao imati uz učitelja dva asistenta. Takve odjele treba omogućiti u svim školama, a ne samo u određenima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
315 Snežana Markan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Predloženi broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu čini se optimalan, no ako želimo nastavu usmjerenu na učenika u pravom smislu riječi, onda moramo težiti što manjem broju učenika, a pogotovo ako u razrednom odjelu imamo i učenike s teškoćama imali oni pomagača u nastavi ili ne, svakako bi broj učenika trebao biti manji. Mišljenja sam da nam broj učenika u razrednom odjelu treba biti što manji, kako bi se učitelji individualno mogli posvetiti svakom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
316 Marijana Krijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ne slažem se s predloženim stavcima (2), (3) i (4) članka 4. Predlažem sljedeće: Kombinirani razredni odjel sastavljen od: -učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika - učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika - učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. U koliko u kombiniranom razrednom odjelu postoje učenici s teškoćama u razvoju, neovisno o tome ima li učenik s teškoćama u razvoju pomoćnika u nastavi ili ne, broj učenika u takvom odjelu treba smanjiti za 4 učenika. Dodatno pripremanje učitelja za učenika s teškoćama u razvoju, koordiniranje rada s ostalim učenicima te individualizirani rad s učenikom s teškoćama u razvoju i dalje je prisutan i iziskuje dodatno vrijeme i trud. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
317 Mira Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, ne slažem se s brojem učenika u kombiniranim razrednim odjelima navedenim u članku 4. Mišljenja sam, ako već moraju postojati kombinirani razredni odjeli (mada bih osobno ukinula trorazrednu i četverorazrednu kombinaciju zbog dobrobiti i učenika i učitelja), da se broj učenika po razredima svede na minimum. Prijedlog za broj učenika(bez učenika s poteškoćama) u kombiniranim odjelima: - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika - da kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
318 ANTONIJA WURZBERG PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čisti razredni odjel bez učenika s teškoćama ili darovitih učenika za dobrobit učenika ne treba biti veći od 16 učenika po odjeljenju. Kombinirani razredni odjel u idealnoj situaciji bez učenika s teškoćama i darovitih učenika ne bi smio biti veći od 12 učenika u dvorazrednoj kombinaciji, 8 u trorazrednoj i 6 u četverorazrednoj. Pomoćnik u nastavi ne čini svojom prisutnošću da teškoća učenika nestane, on učeniku olakšava obavljanje zadataka. Učiteljeva priprema za rad s učenikom s teškoćama i dalje je jednaka. Stoga prisutstvo pomoćnika ne bi trebalo sa sobom donositi stav da učitelj više nema posla oko tog učenika pa se analogno tome može povećati ukupan broj učenika u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
319 Diana Selman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica koja je jedno vrijeme radila u kombiniranim odjelima smatram da treba smanjiti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. -kombinacija dva razreda ( od I -IV) – najviše 12 učenika -kombinacija tri razreda ( od I do IV ) – najviše 8 učenika -kombinacija četiri razreda ( od I do IV ) – do 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
320 Ljerka Vugerniček Surla PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da u današnje vrijeme, posebno kad nam djeca odlaze, da bi sačuvali slavonska sela treba smanjiti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Kombinacija dva razreda ( od I -IV) - 12 učenika kombinacija tri razreda ( od I do IV ) - 8 učenika kombinacija četiri razreda ( od I do IV ) - 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
321 Marina Milković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica razredne nastave koja radi gotovo 15 godina u kombiniranom razrednom odjelu (radila sam i u četverorazrednoj kombinaciji) želim izreći svoje mišljenje o broju učenika u kombiniranom razrednom odjelu. O čistom razrednom odjelu mogu samo sanjati, a ako se situacija ovako nastavi, sanjati ću i o ponovnoj četverorazrednoj kombinaciji jer se svi polako počinjemo bojati da ćemo biti tehnološki višak. Svaki dan svjedočimo koliko imamo sve manje djece u područnim školama, naša slavonska sela su pusta i prazna, nema djece na školskim igralištima. Oni se igraju negdje u Njemačkoj, Austriji, Irskoj, a trebali bi biti ovdje. U svojoj domovini. Pitam se je li ikoga briga što Slavonija odumire? Pravilnik nema veze više sa stvarnim stanjem u školama i smatram da je potrebno smanjiti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju, a ne povećavati ga. Da ne govorimo koliko bi bila narušena kvaliteta nastave u kombinaciji s većim brojem učenika jer tu više nema govora o individualnom pristupu svakom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
322 Petra Friščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da je maksimalan broj učenika u kombiniranom odjelu prevelik. Ovako bi to trebalo izgledati: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Učenike s teškoćama bi trebalo uključivati SAMO u dvorazredne kombinacije i to maksimalno jednog učenika neovisno o asistentu u nastavi. Vaš zadatak bi trebao biti raditi pravilnike u korist učenicima, a ne njima na štetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
323 Dragana Marić Fijala PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Zanima me tko smišlja i piše ovakve pravilnike? Imaju li te osobe ikakvog doticaja sa stvarnošću, jesu li ikada barem posjetile neku od škola u kojima su ustrojeni kombinirani razredni odjeli? Znaju li te osobe kakva je demografska situacija hrvatskih sela? Jesu li svjesne da područne škole nestaju i je li to ikoga briga? Je li ikoga briga što se svake školske godine sve više učitelja boji za svoju egzistenciju jer nema učenika? Mogu li se pravilnici temeljiti na novim istraživanjima i stvarnim stanjem na terenu, a ne na običnom prepisivanju i dopunjavanju starih pravilnika? Gdje je tu reforma? Gdje je Škola za život ako želite da škole nestanu, a s njima i kvalitetan nastavni kadar? Ovo zaista postaje apsurd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
324 Marijana Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Nastava u kombiniranom razrednom odjelu s predloženim brojem učenika dodatno će narušiti kvalitetu same nastave. U svakom kombiniranom razrednom odjelu izazov je održati nastavu, a kad se u priči pojave i učenici s teškoćama, priča postaje puno izazovnija. Ideja da se ne smanjuje broj učenika ne smanjuje, ukoliko se učenici školuju po posebnom programu modelom djelomične integracije ili kad imaju pomoćnike u nastavi, je u najmanju ruku neprimjerena. Ovaj članak je stvorila osoba koja nije niti jedan školski sat odradila u kombiniranom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
325 Klaudija Kežman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, kao učiteljica stranog jezika koja radi u KO s učenicima od 1.-4. razreda smatram da je potrebno smanjiti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju a ne povećavati ga. Nastavu stranih jezika je i inače užasno teško provoditi u KO zbog načina rada kada oni u nižim razredima trebaju puno slušati i usvajati jezik prema slušnome modelu. Kako raditi s dva razreda istovremeno s time da i jedan i drugi razred trebaju slušati tekst ili pak slušati i ponavljati prema modelu? Povećanjem broja učenika nemoguće je posvetiti se još i učenicima s teškoćama, a isto tako i uočiti ih odnosno detektirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
326 Gorana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Slažem se s kolegicama i kolegama da treba promijeniti broj učenika u KO te predlažem sljedeće: (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
327 Bernarda Jug PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. S obzirom na silna obećanja "reforme tzv. škole za život", čemu sve ovo? Uz silna ovakva i onakva vrednovanja, zašto ne zaposlite učiteljima asistente? Uz svo forsiranje neizvedive individualne nastave, mi još diskutiramo o broju učenika u razrednom odjeljenju i, što je još strašnije, u kombiniranom razrednom odjeljenju?! "Obrazovanje dostupno svima. Obrazovanje jednako za sve." Jesu li to samo prazne reklame ili će autori ovoga konačno biti dosljedni pa zaista omogućiti ono što reklamiraju? Budite dosljedni. Zašto učenik s ogromnim motoričkim i intelektualnim teškoćama nema pravo na asistenta jer nije problematičnog ponašanja, nije bezobrazan, nije glasan, nije neposlušan, a onaj koji je sve suprotno tome, a ima daleko manje poteškoće, samo zbog devijantnog i krajnje ometajućeg ponašanja (uz koje je svaki kvalitetan rad potpuno sabotiran) dobije privatnog asistenta? Osim toga, niti asistenti nisu pravi stručnjaci za rad s onima kojima asistenti zaista trebaju. Njima ne trebaju asistenti, nego pravi specijalisti, stručnjaci. Poruka je jasna. Budite nasilni, budite glasni, vičite i uništavajte školsku imovinu i dobit ćete sve što želite. Svi će Vam htjeti pomoći. No, nećete ga dobiti ako ste, pak, odgojeni ili takva karaktera da šutite, trpite, sve nosite u sebi nadajući se da su u školama takvi stručnjaci koji će pročitati misli i primijetiti teškoće i priskočiti u pomoć, koji će primijetiti da i tom učeniku koji nema nikakav papir, nikakvu zaleđinu horde stručnjaka iza sebe, treba individualni pristup i jako puno posvećivanja učitelja, ali taj učitelj do njega niti ne stigne, čak i ako ga primijeti, jer ga dokumentacija onih koji ju imaju, pritišće da oni dobiju više, ali i jer je samo broj u prevelikoj školi od nekoliko stotina učenika u kojoj učitelji samo trče od zvona do zvona jer ih razredno-predmetno-satni sustav nemilosrdno goni, a stotine učenika previše iscrpljuju?! Očekujete od učitelja nadljudske moći, a učenike trpate sve skupa na silu, bez obzira na posljedice takvog miješanja često nespojivog i razvrstavate po ekonomskim i neoliberalnim, a ne pedagoškim kriterijima. Prekinite to raditi. To nije prirodno. Ovo je prava škola za život. Odnosno, bolje rečeno, protiv života. Ovo svi mi gledamo i živimo u školama svakoga dana i apeliramo na to, ali vrh šuti, vrh se pravi da ne vidi. Ako nas, pak, čuju, ti kvazi-stručnjaci urlaju na nas da smo nesusretljivi, bezosjećajni, ne želimo pomoći, ne vidimo da netko zaslužuje više naše pažnje, a netko manje, svi su prepuni savjeta što i kako, ali samo površnih, samo onih općenitih, ali još se nitko nije usudio sići s trona izvan svog staklenog ureda savršenog inkluzivnog svijeta nacrtanog na papiru i godinu dana nam svojim radom svakodnevno pokazati baš svaku situaciju i baš sve te čudesne metode i to čudesno usporavanje vremena u svim tim uvjetima u kojima se sve to stigne. I tako bi svakome za njegov predmet trebao sići s visina i spustiti se u tu natrpanu i sa svih strana preopterećenu učionicu i učitelja/icu i primjerom pokazati to savršeno i čudesno žongliranje u svim stvarnim uvjetima. Ne želim biti učiteljica koja bira kojem će djetetu dati više svog ionako ograničenog vremena. Ne želim uskraćivati one samostalnije i marljivije zbog onih koji nisu samostalni i ne žele raditi bez neprestanog poticanja. Svako dijete mora dobiti svoje vrijeme i razvijati svoj maksimum, a ne trpjeti jer nekome ne ide i taj onda zaslužuje sve minute koje oni ostali "nisu iskoristili jer im ne treba". Svi znamo da se najčešće radi o ekstremima; jednima se daje previše, drugi propadaju i nazaduju jer pružaju otpor i ne žele uložiti i svoj dio truda, nego sve svaljuju na učitelja, očekujući čudesne metode spoznavanja bez vlastitog truda, rada i upornosti. O tome se šuti. To je javna tajna svih hrvatskih osnovnih škola. Podijelimo li minute jednoga školskoga sata na broj učenika kojima bismo se trebali JEDNAKO dati, ako smo u pravednom sustavu, ako svi imaju jednako pravo, ako neki nisu "jednakiji", bez obzira radilo se o čistom ili kombiniranom razrednom odjeljenju u kojem kronično nedostaje vremena za tolike "vozne trake" zbog istovremenog provođenja različitih programa za koje nikada nitko od onih koji su naredili postojanje takvih kombinacija nije napravio posebne programe, koliko će minuta pripasti svakom djetetu posebno, a forsira se individualni rad sa svakim učenikom? Žalosno i krajnje diskriminirajuće. To ne vodi kvaliteti. Uvedite baš svakom učeniku privatnog učitelja koji će ga moći pratiti svakoga dana i pisati o njemu eseje, pjesničke rečenice, baviti se proučavanjem tog učenika i njegovog načina razmišljanja i funkcioniranja, neće biti šablona, već će baš sve biti individualizirano i pedocentrično do maksimuma koji ova vaša nova ideologija forsira i konačno ćemo prestati biti licemjerni i jednima davati svu pažnju učitelja, a drugi će morati uzimati mrvice dok se učitelj u čistom i/ili kombiniranom razrednom odjeljenju bavi onima koji trebaju više i to daleko više no što mu redovni školski sustav i učitelj razapet na desetke različitih pojedinaca i njihovih potreba mogu pružiti. Uporno pokušavate reducirati broj učitelja po broju učenika, a sve na štetu onih koji će jednoga dana morati raditi i hraniti i sebe i one slabije. Tko se brine za učenike koji se školuju po redovnom programu i kojima se moramo posvetiti puno više, koji pate jer je učitelj razapet i koji nemaju pravo ni na učitelja samo za sebe, a kamoli na asistenta? Nitko. Oni se provlače, snalaze se sami kako znaju, itko ih ne primjećuje, svi očekuju da sve mogu sami i da moraju sami dok se učitelj posvećuje onima koje je netko drugi za njega "odabrao" i naredio mu ili ga papirologijom pritisnuo da mu se mora dati više. Njima, nevidljivima, daje se sve manje, a samo na takvima ekonomija opstaje (svi znamo da je svaki čovjek u očima birokracije samo porezni broj od kojega ti isti birokrati koji sve ovo nameću očekuju da donosi što više, od takvih se očekuje da hrane sve one koji ne mogu raditi, da rade i za njih i da odvajaju i za njih, a mi upravo taj najveći kapital gušimo, njemu se ne posvećujemo, oni su prepušteni sami sebi, njima se servira generalizacija jer oni nemaju papir, oni nemaju stručnjake iza sebe koji će se boriti i za njihova prava na mirno, kvalitetno, individualizirano i primjereno školovanje, već su prisiljeni trpjeti i dijeliti svog učitelja s previše drugih, "potrebnijih", a taj isti učitelj stručniji je za rad s njima, nego s ovima "potrebnijima" za koje je silom prilika samo površno priučen i, također, prepušten sam sebi) učitelji se zbog toga opterećuju, krivi su i jednima i drugima, a zna se za kakve učenike nisu stručni, zna se za kakav rad nisu školovani i zna se za kakve programe se jesu školovali. Umjesto da se radi na zdravoj meritokraciji, da se nju još više jača i unapređuje, da se njoj posvetimo i da se svakome da onaj stručnjak koji mu se mora dati, koji mu jedini jest stručan pomoći, mi od "liječnika opće prakse" silom pokušavamo nekakvim jednodnevnim tečajevima (u pravilu čak niti to nije omogućeno) napraviti "liječnike specijaliste" koji su u stanju istovremeno raditi i žonglirati sa svim mogućim problemima, sa svim mogućim dijagnozama, u istih bijednih 45 minuta izvoditi nastavu na 16 "traka" glumeći heroje u umjetnim tvorevinama neprirodnog okruženja kakvo nigdje u životu, ni u kojoj drugoj struci među ljudima ne postoji. Ljudi pucaju, razbole se od takvog rada jer niti je zdrav, niti je ljudski, a još manje profesionalno izvediv na kvalitetan način i vi to dobro znate. Ako ne znate, potražite posao za koji ste stručni. Tu uvijek netko izvlači deblji kraj i netko uvijek taj način rada na kojem štedite preskupo plati na svojoj koži. Zar nije bilo dosta?! Školuju li se djeca vrlih stručnjaka koji su napisali ovaj Nacrt u uvjetima četverorazredne kombinacije? Školuju li se u uvjetima dvorazredne kombinacije? Pozivam autore i sve one koji će dići ruku za ovaj sebični i krajnje diskriminirajući te neprofesionalni i anti-pedagoški Nacrt da mi odmah pošalju svoju povlaštenu djecu i svoje unuke u uvjete u kojima svakodnevno radim. Odmah. Tek tada ću im vjerovati da su ovo napisali s dobrim namjerama vjerujući u kvalitetu ovakvih uvjeta života, rada i učenja. Pozivam vladajuće i autore ovog Nacrta da mi naprave sve kombinacije koje ovdje predlažu i da mi u nju stave svoje najmilije i sebe same. Ja ću rado raditi u takvim uvjetima, a vi ćete na vlastitoj koži shvatiti o čemu govorim. Drugog puta, očito, nema dok god ovakvi prijedlozi s tuđom djecom i na tuđoj radničkoj koži uopće nekome padnu na pamet. Čemu ovakva diskriminacija?! Ako smo već u razvikanoj i nezdravo-pedocentričnoj fazi individualnog pristupa, omogućimo onda potpuno jednako školovanje u svakom segmentu baš svakom djetetu i baš svakom učitelju u ovom nepravednom školskom sustavu. Moje kontakte imate. Sljedeći tjedan očekujem da u moju svakodnevicu pošaljete svoju djecu i da dođete i sami na sljedeća tri mjeseca i provedete ih sa mnom, mojim tempom, svakoga dana i da vidite malo što je život, što su uvjeti za život, rad i učenje hrvatskih učenika izvan elitnih gradova i što su uvjeti i zahtjevi rada hrvatske terenske učiteljice i tek tada napišite novi, humaniji, profesionalniji, pravedniji i ravnopravniji Pravilnik. Znam da su ova e-Savjetovanja samo forme radi jer Europska unija to zahtijeva, ali moj osobni i profesionalni pedagoški optimizam omogućuju mi da i dalje vjerujem u čudesna prosvjetljenja onih koji kroje živote i poigravaju se životima onih koje smatraju malenima i koje svakodnevno na svim razinama sustavno diskriminiraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
328 Ivana Svjetličić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Maksimalan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima trebalo bi smanjiti na: dva razreda (I.-IV.) 14 učenika tri razreda (I.- IV.) 12 učenika četiri razreda (I. -IV.) 10 učenika. Maksimalno jedan učenik s poteškoćama, obavezan pomoćnik u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
329 Tatjana Boltužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Mišljenja sam da je maksimalni broj učenika u KO prevelik u stavcima od 2-4. Svaku kategoriju kombiniranog razrednog odjela trebalo bi smanjiti za 4 učenika. Nadalje, nigdje nije spomenuto koji je minimalan broj učenika za ustroj kombiniranog razrednog odjela. U malim seoskim i udaljenim sredinama potrebno je učenicima osigurati školovanje što bliže roditeljskom domu, bez putovanja i troškova prijevoza u udaljene matične škole. Predlažem da minimalni broj učenika u kombiniranim odjelima sastavljenim od učenika dvaju razreda bude 2 učenika, triju razreda 3 učenika, četiriju razreda 4 učenika. Vezano uz čl.4. st.9. smatram da veći broj učenika s TUR-om u kombiniranim odjelima nije dobro rješenje. Sam način rada u tim odjelima zahtijeva puno pripreme i snalaženja učitelja u organizaciji i fleksibilnosti nastavnog procesa, a uz to se mora posvetiti i učenicima s TUR-om koji imaju različite teškoće i često su otežane koncentracije pa često prate nastavu ,,tuđeg" razreda. Jedan učenik s TUR-om je dovoljan u kombiniranim odjelima, pogotovo u ,,Školi za život" gdje učitelj ima naglasak na: formativnom vrednovanju, vrednovanju za i kao učenje, korištenju IKT-a i ostalom, a uz to odgajati i obrazovati učenika koji ima prilagodbu sadržaja iz svih nastavnih predmeta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
330 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Učenici iz dva ili više razreda koji se školuju po posebnom nastavnom programu članak 8. st.4 i 5. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom školovanju učenika s teškoćama u razvoju s kojima radi edukacijski rehabilitator najčešće se kombiniraju u jedan razredni odjel obzirom na manji broj takvih učenika na upisnom području. Bilo bi dobro navesti u ovom pravilniku očekivani broj učenika i u takvom razredu. Moramo biti svjesni da se radi o učenicima koji najčešće imaju različite vrste teškoća i ne može ih se raspoređivati u razrede kao učenike koji nastavu pohađaju po redovitom nastavnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
331 SANDRA JEŽIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Sa svojih 25 godina rada u predmetnoj nastavi matematike osnovne škole smatram da nam je broj učenika u razredima prevelik za provođenje kvalitetne nastave i svega što se očekuje u Školi za život. Mislim da bismo se mogli barem malo posvetiti svakom učeniku kada bi ih u razredu bilo manje od 20. Ali uvažavajući našu realnost, predlažem sljedeće: Članak 3. stavak 2. - maksimalan broj učenika smanjiti s 28 na 25 učenika, Članak 3. stavak 3. - maksimalan broj učenika u sva tri slučaja smanjiti na 20 učenika. Razred u kojem je učenik po PP ili više njih i / ili učenik po IP gotovo je kao kombinirani razredni odjel pogotovo ako učenik nema asistenta. Lijep pozdrav, Sandra ježić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
332 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da je maksimalan broj učenika u kombiniranom odjelu prevelik. Trebalo bi ga smanjiti za svaku kategoriju bar za 4, tako da: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. a učenike s teškoćama treba biti dopušteno uključivati samo u razredne odjele iz stavka (2) i (5). Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
333 Dinko Marin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Mišljenja sam kako bi trebalo razmotriti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljeju nastavno na čl. 4. st.2. Naime četverorazredna kombinacija sa 16 učenika ipak je previše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
334 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika (4) se briše. Objašnjenje: Učiteljica sam razredne nastave. U razredima detektiramo sve više čenika s raznim teškoćama učenja, te raznim emotivnim problemima. Daroviti učenici su ponovno zanemareni, kao i oni učenici s individualnim pristupom (a i oni su s posebnim potrebama). Postići ostvarenost minimuma ishoda za svakog učenika svaki sat je NEMOGUĆE. Osim toga, mi kao učitelji, dužni smo provoditi vrednovanja (kao učenje, za učenje, samovrednovanje, vrednovanje naučenog), ostaviti povratnu informaciju učeniku/roditelju ili u bilježnici, ili/i u e dnevniku, pomoći mu da uvidi u čemu je dobar a što treba još provježbati. Pitam Vas, kada i kako sve to izvesti?! Nekoliko rješenja imate, ili klonirati učitelja u razredu ili smanjiti broj učenika u razredu. Ukoliko želite/mo da ova reforma zaživi onako kako je to zamišljeno, morat će se nešto promijeniti (barem po pitanju broja učenika u razredu). Pomoćnik u nastavi nije taj koji priprema radne materijale, koji osmišljava zadatke koji će biti primjeren učeniku kako bi on ostvario barem neki od zadanih ishoda, te shodno tome smatram da je stavak (4) Članka 3. nužno obrisati. S poštovanjem, Sonja Majer Ćatić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
335 Ana Lukačević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da u razredu nikako ne bi trebalo biti 28 učenika ako želimo da nastavni proces bude uspješan, a okruženje za učenje poticajno. Naime, učitelj/ica ne može se kvalitetno posvetiti svakome učeniku i zadovoljiti sve potrebe učenika. Također, u pitanje dolazi i kvalitetno pripremanje za nastavu: lakše je organizirati rad s manjm brojem učenika, učitelj/ice lakše može nadzirati rad kada ih je manje. Tradicionalni način rada ne predstavlja toliki problem u velikim razredima, ali mi se okrećemo suvremenim metodama rada, učenici su aktivniji, sudjeluju u nastavnom procesu, želimo ih dići iz klupa što u velikim razredima čini problem (buka, otežano nadziranje rada, otežano uključivanje svih učenika u jezične aktivnosti, otežano usmeno rješavanje problema,...). Zaista smatram da bi učitelji bili motiviraniji i zadovoljniji kao i učenici kad bi se korigirao broj učenika (čitaj smanjio) jer bi tada bilo više komunikacije (učitelji bi se mogli posvetiti svakom učeniku i njegovom problemu i mogali bi im pomoći razgovorom riješiti probleme). Isto tako, učitelj bi imao manje papirologije što ponovno dovodi do toga da bi učitelj mogao kvalitetnije pripremiti nastavni proces jer bi imao više vremena. Prema Školi za život potrebno je često pratiti postignuća učenika i zapisivati ih, pa bi smanjenje broja učenika vrlo olakšalo posao učitelja. Dovodi se u pitanje, također, kvaliteta nastave ako su u velikom razredu uključeni učenici s individualiziranim pristupom. Isto tako, besmisleno je da se broj učenika ne smanjuje ako je u razredu uključen učenik s teškoćama koji ima asistenta. Iako takav učenik ima asisteta, učitelj treba pripremiti prilagođene materijale, razmišljati o nastavnom procesu koji će biti najpogodniji za njega,...I ovo dovodi u pitanje kvalitetu nastavnoga procesa. Sumirajmo! Broj učenika u redovitom razredu nikako ne smije biti 28. Broj treba smanjiti (po mom mišljenju 20 - 22 učenika) kako bi nastava bila kvalitetnija i kako bi učitelji mogao razvijati ono najbolje u svakome učeniku. U nadi da će se prihvatiti mišljenja nastavnika koji sudjeluju u neposrednom radu s učenicima i najbolje mogu reći što je najbolje za njih, lijep pozdrav! Ana Lukačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
336 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem grupiranje učenika na nastavi tehničke kulture. Broj učenika u grupi i opremljenost učionice trebaju biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Nepotrebno je govoriti o važnosti praktičnog rada i osnovnog rada rukama. Moji argumenti za Grupiranje su: sigurnost i zaštita učenika pri rukovanju alatima i strojevima. Tijekom jednoga dvosata da učitelj vodi učenje i poučavanje za najviše 15 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
337 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u slučaju da u razrednom odjelu postoje više od dva učenika s teškoćama, nužno je organizirati posebni razredni odjel; ne može se očekivati od nastavnika u redovnom razrednom odjelu da uz redovan razred imaju i uobičajeno opterećenje posebnog razrednog odjela (koji broji 3 ili više učenika). Također, dva učenika s teškoćama u redovnom bi razredu smjela biti samo iznimno, tj. samo ako u školi ili njezinoj blizini ne postoji posebni razredni odjel, a u tom bi slučaju nastavnicima u tom odjelu svaki sat trebao biti računat kao 50% nastavnog opterećenja više jer se toliko više trebaju spremati za nastavu (npr. ako u tom razredu imaju 2 sata tjedno, da se računaju kao 3). Prilagodba nastavnih sadržaja naime znači zasebno pripremanje za nastavu i tako je treba tretirati i u pravilnicima i u nastavnom opterećenju. Isto tako, razred koji broji jednog učenika s teškoćama ne bi smio imati više od 20 učenika, a razred s dvama učenicima s teškoćama ne bi smio brojati više od 18 učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
338 Biserka Lipnjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Želim izraziti nezadovoljsto sa prijedlogom novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u Osnovnoj školi. Članak 3. propisuje broj učenika u redovitim odjelima i nema opcije -izbačena je, da na broj učenika u razrednom odjelu utječu sva djeca s Rješenjem, već se uvažava samo prilagodba sadržaja. Svake godine upisujemo sve veći broj djece s različitim vrstama teškoća (ADHD, psihomotorne teškoće...), koji itekako zahtijevaju učiteljev angažman i podršku, ponekad i više nego kod učenika koji rade prema prilagodbi sadržaja, a nisu uvaženi u smislu smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu. Svatko tko je iskusio rad u takvom razrednom odjelu zna da je to izuzetno zahtjevno, a posebice kada govorimo o potrebi individualnom pristupu svakome učeniku sukladno njegovim potrebama i mogućnostima. Imamo li u vidu i činjenicu da svi učenici koje rade prema redovnom programu i nemaju Rješenja o teškoćama, također predstavljaju čitavu lepezu međusobnih različitosti u sposobnostima koje bismo trebali uvažavati? Povećavati broj učenika u razrednom odjelu (posebice onih s različitim vrstama teškoća) s jedne strane, tražiti kvalitetu rada, individualizaciju pristupa učenicima s druge strane ne ide ruku pod ruku. Potrebno je posložiti prioritete; je li nam važnija financijska ušteda (na broju isplaćenih plaća zaposlenih učitelja, jer rade sa više djece u razrednim odjelima pa ih treba manje), ili nam je važnija kvaliteta rada i obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju. Broj učenika u RO smanjuje se ako je isti uključen učenik s teškoćama u razvoju.
339 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Ne slažem se s brojem učenika navedenim ovim člankom pa predlažem: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju. (Trenutno imam 23 učenika, od toga 2 učenika s TUR. Htjela bih, ali ne mogu im se posvetiti koliko treba.) - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
340 DRAŽENKA SKUPNJAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se da je optimalni broj učenika u razrednom odjelu 20, ali maksimalni bi trebao biti 24. Također, smatram da su u slučaju uključivanja u razredni odjel djece s teškoćama navedeni brojevi preveliki. Naime, djeca koja imaju poteškoće su u pravilu nesamostalna i trebaju češću pomoć učitelja od ostalih učenika. Osim toga, kada u razrednom odjelu postoje 2 ili 3 učenika s prilagodbama u svim nastavnim predmetima (a prilagodbe za svakoga od njih u pravilu nisu iste), učitelj se za svakoga od njih treba pripremati jednako kao da se priprema za rad u kombiniranom razrednom odjelu. Stoga smatram da bi odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 18 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Također smatram da u čl. 3. st. 5. treba brisati riječi "ili veći". Ne bi ni u kom slučaju bilo dobro povećavati Pravilnikom određeni broj djece u razrednom odjelu jer time gube isključivo učenici (i oni koji rade prema redovitom kurikulu i oni koji imaju prilagodbe). Naime, uz prevelik broj učenika u razrednom odjelu, učitelj nema dovoljno vremena kvalitetno se posvetiti svakom pojedinom učeniku, a onda se teško može ostvariti jedno od najvažnijih didaktičkih načela - individualizacija nastave. Što se tiče broja učenika u kombiniranim razrednim odjelima, smatram da bi tu trebalo nadasve uvažiti mišljenja onih učitelja koji imaju višegodišnje iskustvo rada u takvim odjelima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
341 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Pri izradi Nacrta vodilo se računa o odredbama DPS-a.
342 Sanja Ivanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ne slažem se kako se broj učenika u razrednom odjelu ne smanjuje ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Postoje učenici koje ne mogu ni pomoćnici u nastavi kontrolirati. Evo samo primjeri koje sam srela u praksi. Učenik s autizmom, ima pomoćnika u nastavi, nikakva komunikacija, usred nastave diže se s klupe i počinje šarati brojeve po ploči. 2. primjer; učenik s ADHD i agresivnom crtom (nisam psiholog pa ne znam točan opis), pomoćnik u nastavi se boji raditi s njim. Mišljenja sam da razrede treba smanjivati bez obzira ima li učenik s posebnim potrebama pomoćnika ili ne. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
343 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je da se ne smanjuje broj učenika u odjelu ukoliko učenik s poteškoćama ima pomoćnika. Primljeno na znanje Odredba je i sada propisana na isti način.
344 Tamara Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da 28 učenika u razrednom odjelu nikako ne može bit optimalan. Sa svim poteškoćama s kojima se u radu susrećemo (opremljenost škole, nedostatak prostora, inkluzija učenika s poteškoćama) nije lako održavati kvalitetnu nastavu s tolikim brojem učenika u razredu. Primljeno na znanje Navedeno nije ni predloženo. Optimalan broj je 20, a najveći (maksimalan) 28 učenika.
345 Ana Radočaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 20 učenika optimalan broj za kvalitetan rad u redovnom programu. Međutim, ukoliko u razredu ima učenika s teškoćama koji ima prilagođeni programi ili osobni kurikulum, maksimalan broj učenika u takvom razredu trebao bi biti 18. Ukoliko u istom razredu ima učenika koji mogu pratiti redovan program, a potrebna im je prilagodba nekih sadržaja (individualizacija), tada bih smanjila broj učenika na 17. Ove godine radim u jednom takvom razredu i mogu reći da je izuzetno zahtjevno. Takvi učenici često traže više pažnje i posvećenosti, treba više pripreme za rad i za testiranje takvih učenika, jer svaki zahtjeva individualizirani pristup budući da se obično ne radi o istim teškoćama. Dodatni problem je nedostatak asistenata u nastavi, pogotovo kada, primjerice, učenik ostane bez asistenta usred polugodišta, a zamjene za njega nema niti se zna kada će je biti. Mislim da se Ministarstvo treba puno više angažirati oko osiguravanja uvjeta za integraciju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Vidjeti stavak 3. članka 3. Nacrta.
346 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u članku 3. stavci 2. i 3, trebaju glasiti (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
347 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram kako se u Članku 4. predloženi stavak 8. treba zamijeniti stavkom: "U kombinirani razredni odjel iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne mogu biti uključeni učenici s teškoćama, osim u slučaju kada to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi opravdani razlozi." Ako se prihvati predloženi stavak moguća je situacija da učitelj kada ima 7 učenika od čega je jedan učenik po posebnom programu mora uz taj program odrađivati i 4 redovna programa, a još teža situacija bila bi za učitelja engleskog jezika u razrednoj nastavi. Stoga je vrlo bažno za sve dionike nastavnog procesa onemogućiti takvu situaciju i takve otežane uvjete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
348 Silvija Landeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Budući da živimo i radimo u vremenu opadanja broja novorođene djece, jasno je da će ih se manje i upisivati u škole. Ako uz to dodamo i druge okolnosti, poput migracijskih kretanja, u budućnosti vjerojatno nećemo imati niti optimalan broj učenika u razrednim odjelima, tj. 20. U većim urbanim sredinama možda su i mogući poneki takvi razredni odjeli, ali sigurna sam da će to biti samo pojedini slučajevi. U ruralnim sredinama situacija je još lošija. Tamo današnji razredi i ne broje 20 učenika. Demografi upozoravaju na lošu demografsku sliku jer imaju konkretne dokaze da nas to u Republici Hrvatskoj očekuje. Dakle, imamo jasne dokaze da optimalan broj ne može biti 20 učenika u razrednom odjelu. Reforma u nastavi donosi nove aktivnosti u nastavni proces koje je teško nadzirati u razredu s velikim brojem učenika. Ne bih ponavljala sve poteškoće u radu koje su navele kolege i kolegice, samo ću reći: slažem se s njima jer i sama radim u nastavi i znam što znači imati učenike koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i koliko im se treba posvetiti u nastavi, a još i više u pripremama za izradu nastavnih listića. Predlažem da razredni odjel može brojiti najviše 22 učenika, a da optimalan redoviti razredni odjel može brojiti 15 učenika. Slažem se da se u redoviti razredni odjel može uključiti najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju, ali treba i brojku od 22 učenika umanjiti za: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika, - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Moj komentar je komentar učiteljice iz razreda koja ima uzoran broj godina radnog staža i smatram da bi se moj komentar trebao uvažiti. Želim nam uspješnu suradnju! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
349 Ivana Švagelj Majcen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog broja učenika u razrednom odjelu ne podržavam. Dio dosadašnjeg pravilnika koji propisuje minimum od 14 učenika je u redu, ali maksimalan broj od 28 učenika je previše za kvalitetan nastavni rad. Želimo li učinkovitu nastavu po načelima Škole za život, broj učenika treba smanjiti. Optimalan razredni odjel treba imati od 14 do 20 učenika kako bi se učitelj mogao podjednako posvetiti svakom učeniku. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Također bi trebalo voditi računa o činjenici da ako je u jednom razredu više od dva učenika s teškoćama, nastavnik jako teško može kvalitetno odraditi svoj posao i posvetiti se svakom učeniku. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
350 Dejan Ivanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem ovaj novi tekst za stavke 2 i 3: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 24 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
351 Tina Pajdaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Rad u redovitom razrednom odjelu s 28 učenika nije optimalan, ni učinkovit, ni ekonomičan, ni kvalitetan. Maksimalan broj učenika u jednom razredu bi trebao biti 22 s tim da u tom razredu nema učenika s prilagodbom programa bilo kojeg tipa. Pri tom mislim na učenike koji teže savladavaju program i učenike koji imaju vrlo visoke sposobnosti koje vrlo često ostaju nezapažene i neiskorištene baš zbog velikog broja učenika i nemogućnosti učitelja da kvalitetno organizira rad raznim metodama i strategija i da time pokrije potrebe svih učenika u razredu. Odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao bi imati najviše 20 učenika Odjel s dva učenika s teškoćama trebao bi imati imati najviše 18 učenika Odjel s tri učenika s teškoćama trebao bi imati najviše 16 učenika. Ono što nije navedeno je oblik poteškoće koje ima učenik. Ponekad je teže s jednim djetetom iz spektra autizma neko s tri učenika manjih kognitivnih sposobnosti. Poteškoće je potrebno diferencirati i specificirati. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku u savladavanju svakodnevnih prepreka i to nije razlog za povećanje broja učenika u razredu. Učitelj je taj koji prilagođava program, odabire strategije i metode za određenog učenika. Za to je potrebna kvalitetna edukacija nastavnika, kvalitetna suradnja s roditeljima, kolegama stručnom službom i na kraju vrijeme potrebno da se savladaju svi izazovi rada s takvim učenikom te praktična primjena same nastave. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
352 Maja Marjanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je i brojka već od 20 učenika u redovnom razrednom odjeljenju previše. Uvođenjem novih načina rada i tehnologija u nastavni proces pred učitelje je postavljen velik izazov, kako što kvalitetnije odraditi nastavni proces. Također mora se uzeti u obzir kako nam dolaze učenici izuzetno nesamostalni i ovisni o pomoći učitelja. Ovim pravilnikom treba obuhvatiti i vrlo lošu populacijsku sliku određenih dijelova RH, učitelji sa 10, 15, a čak i 20 godina radnog staža dolaze u situacije viškova. Pojedina područja RH treba staviti pod zaštitu i ne tretirati ih kao velika urbana područja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
353 Dora Akšamović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi, pomoćnik u nastavi može pružati podršku jednom ili skupini učenika te se tada nameće pitanje na koji način će se i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razredu ako su u njemu uključeni učenici s teškoćama jer pomoćnici u nastavi nisu nositelji odgojno obrazovne djelatnosti, odnosno nastave. Pomoćnik u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe koja je u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila diskriminacija na osnovi invaliditeta. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
354 Željka Milošević Paro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, za ovu priču je od iznimne važnosti reći KAKVE su teškoće. Slažem se s kolegicom , koja je predložila šifre pojedinih oštećenja. Ako je riječ o intelektualnim teškoćama (različiti oblici autizma i slično), u razredu bi trebao biti najviše 1 učenik uz obaveznog asistenta. Sve preko toga onemogućava rad sa ostalim učenicima/ama. Ukoliko je riječ o tjelesnim teškoćama u razredu mogu biti najviše 2 učenika, jer svi, napominjem svi trebaju i zaslužuju pažnju učitelja/ice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Broj učenika s teškoćama u razvoju u RO i odgojno-obrazovnim skupinama usklađen je s DPS-om.
355 Adriana Kaštelan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ukidanje Članka 3. stavak 3. važećeg Pravilnika koji glasi: "(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mogu imati i manje od 14 učenika" , predstavlja lošu demografsku politiku. Nastavno izražavam svoju zabrinutost zbog mogućeg ukidanja malih područnih škola i povećanja broja kombiniranih razrednih odjela u kojima se ne može kvalitetno provoditi nova školska reforma. Kao učiteljica koja živi i radi na otoku, u jednoj od područnih škola, smatram da one predstavljaju život svih malih mjesta u našoj domovini, uz napomenu da se većina takvih škola, koje su nosioci života malih mjesta osnovale dok su hrvatski krajevi odnosno Hrvatska bili u sastavu drugih državnih tvorevina i kao takve u tim državnim zajednicama čuvale i održavale hrvatski nacionalni identitet i narodni duh, stoga je nedopustivo da predlagatelj novog Pravilnika na predloženi način kada je Hrvatska samostalna i suverena država stvara pretpostavke za njihovo ukidanje. Kao učiteljica i majka djece koja pohađaju i pohađala su takvu jednu malu školu molim da odgovorno razmotrite ovaj prijedlog. Primljeno na znanje Minimalan broj učenika nije propisan zbog škola s otežanim uvjetima rada.
356 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika uveliko utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima i potrebama nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
357 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomoćnik u nastavi može biti za jednog ili dva učenika, Na koji način će se tada i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razednom odjelu, ako su u njega uključeni učenici koji se školuju po posebnom programu po modelu djelomične integracije, jer ti učenici polaze nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, vjeronauka, tehničke, likovne i glazbene kulture po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja u redovitom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
358 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
359 Ivana Štiglec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako bi se osigurala kvalitetna nastava i kako bi se ispunila očekivanja koja su pred nastavnike stavljena reformom obrazovanja smatram da redoviti razredni odjel treba imati najviše 24, a najmanje 18 učenika. U redoviti razredni odjel može se uključiti najviše dva učenika kako bi se nastava mogla kvalitetno odvijati i za učenika s teškoćama i za ostale učenike. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
360 Zajedničko vijeće općina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Sukladno čl. 5. Nacrta Pravilnika, na odgojno-obrazovne skupine, a time i na one u kojima se provodi nastava manjinskog jezika i kulture (tzv. model C), primjenjuju se odredbe čl. 3. i 4. Pravilnika koje određuju optimalan i maksimalan broj učenika u redovitim razrednim i kombiniranim odjelima. Odredbe čl. 3. i 4. problematične su i u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima, što se odražava onda i na odgojno-obrazovne skupine. Budući da broj učenika utječe na kvalitetu provedbe nastave, a vodeći računa o specifičnostima nastave na manjinskim jezicima i pismima, čl. 3. st. 2. potrebno je izmijeniti i dopuniti: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika, ne ograničavajući najmanji mogući broj učenika za programe nastave na manjinskim jezicima i pismima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
361 Marjana Radonić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moj prijedlog je da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika, optimalan broj je 16 učenika, a u redoviti razredni odjel može se uključiti najviše 1 učenik s teškoćama u razvoju neovisno ima li pomoćnika u nastavi ili ne. Smatram i da bi Ministarstvo na prijedlog osnivača ili Upravnog odjela moglo odobriti manji, ali nikako veći broj učenika u razrednom odjelu propisanih stavkom 2. i 3. ovog članka. Objašnjenje: Želimo li nastavu usmjerenu na učenika, primjenu suvremenih metoda i oblika rada, uvažavanje različitih stilova učenja svakog učenika i različitih sposobnosti svakog učenika, redovito praćenje i vrednovanje učenika različitim pristupima vrednovanja, pružanje pravodobne povratne informacije svakom učeniku i roditelju o napretku i rezultatima učenja, pružanje pomoći učeniku s teškoćama, prepoznavanje, praćenje rada i dodatni rad s darovitim učenicima, nužno je smanjiti broj učenika u redovitom razrednom odjelu. Tu su još i učenici s problemima u ponašanju kojih ima sve više. Smatram da učenik u razredu od 28 učenika i učenik u razredu od 16 učenika nemaju jednake obrazovne mogućnosti. U predmetima gdje je zbog ostvarivanja odgojno -obrazovnih ishoda propisanih kurikulumom nužna uporaba alata( tehnička kultura), razred bi se trebao dijeliti u skupine kako bi se omogućili sigurnosni uvjeti za učenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
362 Anto Škraba PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjenu Članka 3. kako slijedi: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20. Broj učenika u redovitom razrednom odjelu može imati najmanje 14, a najviše 28 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika Naime, u članku se spominje optimalan redoviti razredni odjel. Ako je nešto optimalno, onda ne može imati "najviše 28 učenika", jer slijedom logike to više nije optimalno. Nadalje, svatko tko je radio u razredu s učenicima uz prilagodbu i s učenicima po posebnom programu, zna kako je nemoguće, kvalitetno i produktivno za sve, raditi u razrednom odjelu s tri takva učenika. S druge pak strane, odredili smo koji je optimalan broj učenika u razredu = 20. Razredni odjel s 20 učenika i tri učenika s teškoćama nikako nije optimum, nego naprotiv to je razred u kojem su svi jednostavno rečeno zakinuti: i učenici i učitelji. Stoga prijedlog da nije moguće, osim u iznimnim slučajevima, imati razredni odjel s tri učenika s poteškoćama. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
363 Blanka Špeglić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mislim da pri donošenju odluke o broju učenika u razrednom odjeljenju treba uzeti u obzir sve primjerene programe obrazovanja, a ne samo prilagođene. Svaka vrsta primjerenog programa zahtijeva poseban pristup djetetu i određenu količinu vremena koje se tom djetetu treba posvetiti. Ovakvom odlukom o neuzimanju u obzir individualiziranih i djelomičnih programa kod određivanja maksimalnog broja učenika u odjeljenju, onemogućuje se učitelju da kvalitetno izvodi nastavu, a učenicima uskraćuje dovoljna komunikacija i pravovremena povratna informacija o usvojenosti sadržaja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
364 Milenko Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan redoviti razredni odjel trebao imati najviše 22 učenika ako se želi kvalitetno raditi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
365 Nevio Cifrek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ukoliko želimo imati kvalitetnu nastavu u skladu s reformom smatram da bi optimalan redoviti razred trebao imati maksimalno 20 učenika (bez učenika s prilagodbom), a nakon toga slijedi smanjivanje prema broju učenika s prilagodbom. Također, u pravilniku se spominju samo učenici s rješenjima, a mi koji smo u nastavi znamo da ima određeni broj učenika bez rješenja jer konačnu odluku donosi roditelj. Imam konkretan primjer – roditelj je pristao na redoviti program uz prilagodbu tek krajem 1. polugodišta 8. razreda kada je došao pritisak od strane medicine a učiteljsko mišljenje nije nitko prihvaćao dulje od 3 godine. Učenicima je sve slabije razvijena motorika i u učionici ih je sve više kojima je potreban individualizirani pristup iako nemaju rješenje. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
366 Atanasija Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, da bi se postigli optimalni uvjeti u razrednom odjelu broj učenika bi se trebao smanjiti i ne bi smio prelaziti broj od najviše 24 učenika. Svako povećanje broja učenika utječe na kvalitetu rada i realizaciju planiranih sadržaja. Ako nastojimo kvalitetno provoditi kurikularnu reformu onda moramo prilagoditi i broj učenika kako bi se njima njihovi učitelji mogli što kvalitetnije posvetiti. U razrednom odjelu od 28 učenika pritisak na učitelja da sprovede i realizira planirane aktivnosti je sigurno iznimno visok. Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Držim da bi se smanjenje postojećeg broja nedvojbeno pozitivno odrazilo na kvalitetu nastave. Nije opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ako učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi ne određuje oblike podrške koje taj učenik treba i ne sudjeluje u planiranju nastavnih sadržaja koje će taj učenik učiti. Ne mislim da pomoćnici u nastavi nisu potrebni, naprotiv, ali učitelj je taj koji planira, priprema i realizira nastavni proces za učenike s teškoćama. Kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu, često se brojem marginaliziraju učenici koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke. Mislim da bi se i o njima trebalo voditi računa kad se govori o broju učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
367 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Potrebno je smanjiti gornju granicu broja učenika u razredu. 28 je previše, taj broj bi trebao biti ispod 25... Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
368 JELENA KRALJ-SMIRČIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar na Članak 3. : (2) - optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika (3) - u redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika Sve je više djece koja imaju različite potrebe i teškoće. Iz godine u godinu povećava se broj učenika koji nastavu pohađaju prema individualiziranom programu. Takva situacija zahtijeva od učitelja sve više vještina, ali i vremena koje je potrebno posvetiti svakom učeniku. U razredu od 28 učenika teško da netko može dobiti više pažnje i da se učeniku na njemu primjeren način mogu zadovoljiti neke specifične potrebe. Obrazovna reforma također naglasak stavlja na suradnju, projektne aktivnosti, različite vrste povratnih informacija. U razredima s većim brojem učenika jednostavno nije moguće zadovoljiti sve potrebno. Ne zaboravimo da je informatika u 5. i 6. razredu uvedena kao redovni predmet i kao takav svi učenici ga u navedenim razredima pohađaju. Što znači da cijeli razred od 28 učenika dolazi istovremeno u informatičku učionicu koja sama po sebi ima svoje specifičnosti i zahtjeve čime se zapravo naše učenike onemogućava u adekvatnom obrazovanju iz ovog za današnje vrijeme vrlo važnog područja. Također velik naglasak u reformi je na razvoju kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Sve su to vještine koje se razvijaju s vremenom i u potrebnim uvjetima, a to sigurno nisu učionice sa 28 učenika na nastavi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
369 Hana Milunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da kada govorimo o broju učenika s TUR u redovitom razrednom odjelu svakako trebaju biti obuhvaćeni svi učenici koji imaju neki od oblika primjerenog programa odgoja i obrazovanja. Ne možete izostaviti učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke zato što i oni imaju pravo na obrazovanje te različite oblike potpore koji iziskuju povećani angažman učitelja u odnosu na ostale učenike tipičnog razvoja. NEDOPUSTIVO je da učenike koji se školuju oblikom djelomične integracije ne uzimate u obzir kod smanjenja broja učenika u redovitom razrednom odjelu. Očito ste smetnuli s uma kako Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju OMOGUĆUJE učenicima, koji se školuju po čl. 8 st. 5 navedenog Pravilnika, savladavanje predmeta po posebnom programu uz individualizirane postupke, po redovitome programu uz individualizirane postupke ili redovitome programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Konkretno u svojoj školi imam poseban razredni odjel djelomične integracije u kojem svaki učenik ima drugačije Rješenje koje omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe. Znači učenik može imati doneseno Rješenje u kojem između ostaloga piše savladavanje predmeta Likovne kulture, Glazbene kulture, Tehničke kulture, Tjelesne i zdravstvene kulture, Informatike, Katoličkog vjeronauka u redovitom razrednu odjelu po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. Ovako predloženim izmjenama Pravilnika ne uvažavate načela prihvaćanja različitosti učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, odnosno ne težite izjednačavanju mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja naše najranjivije populacije. Smatram da ukupan broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smije prelaziti broj 20, a broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini broj 5. Slažem se u potpunosti s komentarima kolega i kolegica koje rade u odgojno-obrazovnim skupinama. Primljeno na znanje Učenici koji su djelomično integrirani u nastavu pohađaju nastavu u redovitom razrednom odjelu samo kada se radi o odgojnim predmetima, a u manjem broju i u izbornu nastavu što ovisi o rješenju koje se uvažava.
370 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar je na Čl.3. stavka (2) i stavka (3). Smatram da je optimalan broj redovitih učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 22. U jednom razrednom odjelu moguće je imati najviše jednog učenika s teškoćama, iznimno dva (ako tehnički uvjeti ne dozvoljavaju drugačije). Tada se broj umanjuje za tri učenika, iznimno šest. Danas, kada pričamo o kurikularnoj reformi broj od 28 učenika u razrednom odjelu je previše! Ovim se zakonom ponovo vraćamo na frontalno poučavanje, što je u suprotnosti sa " Školom za život". Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
371 Vedran Savić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, razredni odjel s 28 učenika u današnje vrijeme i Školi za život nije realan u smislu kvalitetnog praćenja i vrednovanja učenika. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 16 učenika, a najviše 20. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
372 Irena Ritterman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, idealno bi bilo raditi s učenicima u odjelima od 15 do 20 učenika ovisno o uključenosti učenika s teškoćama ako se želi kvalitetno pratiti njihov obrazovni razvoj. Nažalost, godinama radimo u velikim razrednim odjelima, a osobito je posljednjih godina povećan broj učenika s teškoćama. Zaista smatram da je 28 učenika previše kao i 26 učenika u razrednom odjelu ako je jedan učenik s teškoćama. Škola za život traži od nas veliki trud, ponajviše oko aktivnosti i vrednovanja, stoga brojnost razrednih odjela šteti i učenicima i učiteljima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
373 Jitka Stanja Brdar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se s primjedbom koja je potpisana sa Srpsko narodno vijeće. Jitka Stanja Brdar, prof. Nadzornica - savjetnica za školske ustanove s nastavom na češkom jeziku i pismu u RH predsjednica Savjeta za školska pitanja Saveza Čeha u RH Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
374 Srpsko narodno vijeće PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik ne razmatra redovite i kombinirane razredne odjele te odgojno-obrazovne skupine na manjinskim jezicima i pismima kao što ni ne upućuje na odredbe Zakona o o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00). Čl. 3 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je sljedeće: "Školska ustanova s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine može se osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za početak rada školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Također, čl. 4 Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina propisano je: "(1) Ako ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove prema članku 3. ovoga Zakona, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. (2) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. (3) Razredni odjel i obrazovna skupina iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu." Isto tako, Pravilnik ne uzima u obzir Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. (dalje: Odluka) kada je riječ o broju učenika u redovitim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama na manjinskim jezicima i pismima. Iako donesena konkretno na slučaju talijanske manjine, odnosi se i na ostale nacionalne manjine, potvrđujući mogućnost formiranja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina s manjim brojem učenika: "Imajući u vidu općepoznate činjenice o stanju naseljenosti i nataliteta na područjima na kojima živi pretežni dio talijanske manjine u Republici Hrvatskoj, ne može se reći da odredba o minimalnom broju od 10 učenika uvažava lokalne prilike. Osim toga, kao što je već rečeno, Republika Hrvatska se je obvezala na poštivanje stečenih prava pripadnika manjina, a vidljivo je da ovdje osporavani Naputak stavlja pripadnike manjina u nepovoljniji položaj od dosadašnjeg. Očigledno je da bi organiziranje nastave na Naputkom propisani način dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine, osobito ako se uzme u obzir da se odredba odnosi i na učenike osnovnih škola za koje, nepostojanje odgovarajućeg školskog odjeljenja u mjestu prebivališta, predstavlja značajan problem. Prikupljeni podaci pokazuju da se takav pristup ne prakticira i da razredni odjeli i sa znatno manjim brojem učenika funkcioniraju pa tako ima razreda sa samo 2 do 4 učenika. Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika." Smatramo da se Pravilnik treba osloniti na postojeće odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 51/00, 56/00) kao i na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II/993/1997 od 08.11.1999. g. Prihvaćen Odredbe su usklađene s DPS-om te minimalan broj učenika nije propisan Nacrtom.
375 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (2) Optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi bio 15 - 18 učenika, a maksimalan broj ne bi trebao prelaziti 20 učenika jer se u razredu s više učenika ne može kvalitetno odraditi nastava tako da se posveti svakom učeniku, uputi ga i objasni potrebno, a posebno ako u odjelu ima više učenika s teškoćama. (3) U odjelu s jednim učenikom s teškoćama broj učenika ne bi trebao prelaziti 17, u odjelu s dva učenika s poteškoćama ukupno 16, a u razrednom odjelu s tri učenika s teškoćama broj ne bi smio prelaziti 15 učenika, uzevši u obzir kako učenici imaju različite poteškoće, potrebu prilagodbe i posebne pripreme za nastavu, kao i pristup učenju i radu. (5) Navedenim člankom otvara se mogućnost MZO-a da samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
376 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20 učenika, a taj broj trebao bi se smanjivati ako se u razredu nalaze učenici s teškoćama, bilo da se radi o individualiziranom ili prilagođenom programu. Danas je vrlo teško uopće dobiti rješenja za učenike s neredovitim programima, a da ne govorimo o asistentima u nastavi, koji su potrebni mnogima, a ne mogu ih dobiti. Mislim da je poanta reforme Škole za život unaprijediti i modernizirati učenje i podučavanje, više se posvetiti svakom učeniku pojedinačno te mu pružati podršku u razvoju njihovih potencijala, sposobnosti, razmišljanja i osobnosti, a to je vrlo teško izvedivo ako profesor za to nema vremena. U razredu s manje učenika, nastava bi bila puno učinkovitija, učenici bi imali više prilika za učenje, razmjenu mišljenja i naučenog te za izražavanje općenito. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
377 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Čl.3., st.3 - smatram da je previše troje učenika s teškoćama u odjelu koji broji 20 učenika. Naime, nisu mi sporni učenici koji rade po prilagođenom već oni koji rade po posebnom programu ( veća oštećenja ). Za posebne programe/kurikulume nemamo udžbenike niti dovoljno educirane učitelje, a ni kompletirane stručne službe. I onda se postavlja pitanje kako to odraditi!?Npr. jedna manja seoska škola ima samo jedan odjel petog razreda u koji idu svi učenici jer druge mogućnosti nema. Što ako su tu dva učenika po posebnom i jedan po prilagođenom programu te dva po individualiziranom pristupu!? Nemoguća misija. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
378 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Gotovo 30 godina radim u školi, u razredima različite brojnosti. Radila sam u kombiniranim i čistim razrednim odjeljenjima te se smatram dovoljno stručnom iznijeti svoje mišljenje. Generacije učenika koje nam dolaze imaju sve manju i kraću pažnju zbog izloženosti od najranijeg djetinjstava ekranima. Sve veći broj je učenika nema dijagnosticiran oblik teškoće, ali je itekako teško raditi s njima. Teškoća nije dijagnosticirana jer roditelji to ne žele ili namjerno prikrivaju dijagnozu pri upisu u prvi razred. Tek kad sustav (škola) roditelja prisili, kreće se u opservaciju da bi se došlo do prilagđenog sadržaja ili posebnog programa. Smatram da je veliki korak unatrag smatrati optimalan redoviti razredni odjel s 28 učenika. Tko je imamo makar jednu generaciju učenika prvog razreda zna o čemu govorim! Dakle, predlažem da se u članku 3. točka (2) promijeni u Optimalan redoviti razredni odjel ima najviše 23 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše19 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika uz minimalno jednog asistenta u nastavi. Točku (4) izbaciti dio : učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Točka (5) izbaciti ili veći Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
379 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (3) uz učenike koje se ovdje navodi isti razredni odjel mogu pohađati i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke kojima je isto potrebna prilagodba te smatram da bih se trebalo uključiti u izračun broja učenika (4) ovaj stavak misli da bi trebalo izbaciti jer neovisno o pomoćniku u nastavi ili pohađali učenik nastavu po modelu djelomične integracije, učitelj je taj koji se priprema za nastavu, promišlja o prilagodbama za svakog pojedinog učenika i činjenica da učenik ima pomoćnika na to ne utječe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
380 Zvjezdana Novina Repovečki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije... Smatram da gore označeni dio treba biti sastavni dio čl.3, stavka 3, te da se broj učenika u matičnom razrednom odjelu treba smanjiti i kada se radi o učenicima u djelomičnoj integraciji. Obrazloženje: kako sam i sama radila u redovnoj osnovnoj školi u djelomičnoj integraciji znam koliko je izazovno organizirati i realizirati nastavne i druge aktivnosti u razrednom odjelu u kojem su učenici s teškoćama u razvoju. Naime, iako učenici većinu satnice provode u posebnom razrednom odjelu (obrazovni predmeti), oni svejedno dio nastavnih aktivnosti provode u matičnom razrednom odjelu s drugim učenicima gdje im se navedeni sadržaji i aktivnosti trebaju individualizirati, a nerijetko je u realizaciji izvanučioničnih aktivnosti, školskih izleta, grupnih aktivnosti na odgojnim predmetima potrebna dodatna podrška i pomoć. Evidentno je da su i učenici u djelomičnoj integraciji upisnici matičnog razreda i kao takvi dio odgojno-obrazovnog rada polaze u svojim matičnim odjelima. Stoga smatram kako se Pravilnikom treba omogućiti smjanjenje broja učenika i u matičnom razrednom odjelu u kojeg su upisani učenici po modelu djelomične integracije i to na predloženi način u čl.3, stavak 3 ovog Nacrta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
381 Ivana Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Imam iskustvo rada u razrednim odjelima punih 18 godina. Situacija se iz godine u godinu mijenja i sve teža je. U školama se broj učenika smanjuje, ali raste broj učenika s teškoćama. Često je škola jedino mjesto odgoja i obrazovanja. Za kvalitetan rad u odjelu jako je važan i broj djece koja dolaze iz različitih obitelji, sve težeg i materijalnog i socijalnog stanja. Mislim da je u odjelu s 3 učenika s teškoćama jako teško raditi, ako želimo individualiziranu i digitaliziranu nastavu, jer svaki ima različite teškoće i za svakog se treba posebno pripremiti. Ovdje nismo uzeli u obzir učenike sa prilagodbom pristupa i oni zahtijevaju posebnu pažnju. Na kraju, imamo i darovite učenike koji često trpe, te ne dođu do izražaja. Pomoćnik u nastavi pomaže djeci, a ne učitelju, stoga bi se ipak trebao smanjiti broj djece u takvim odjelima, bez obzira na broj pomoćnika. Optimalan broj učenika u odjelu je 18, a onda predlažem smanjenje ovisno u učenicima s vrstom teškoća i brojem istih. Zahvaljujem! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
382 Nataša Kokan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu je iznimno važan jer bez smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu nema kvalitetne nastave, s njim sve počinje i završava. Optimalan broj učenika u razredu je 18, a ne bi smio biti veći od 20 ako želimo ostvariti ishode planirane kurikulima i imati kvalitetnu i suvremenu nastavu. Ako u odjelu imamo 1 učenika s teškoćama, u razredu najviše može biti 18 učenika, ako su 2, 16 učenika. Troje učenika s poteškoćama, bez obzira na vrste poteškoća, je previše i mislim da bi dvoje učenika bio maksimum za jedan razredni odjel. Broj pomoćnika u nastavi ne bi smio utjecati na broj učenika u razredu, oni pomažu učeniku, a ne učitelju. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
383 Nataša Mesić Muharemi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
384 Vesna Grginović-Karajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, držim da broj učenika u razrednome odjelu treba smanjiti. "Škola za život" od učitelja traži više vremena za svakoga učenika, od same realizacije nastave do praćenja i vrednovanja. Osim toga, susrećemo se sa sve većim brojem učenika koji rade po redovnom programu uz individualizirani pristup (u našoj školi 3 -4 učenika po razrednom odjelu) i po prilagođenom programu. Ima i učenika s velikim teškoćama kojima se učitelj u većem razrednom odjelu ne uspijeva posvetiti, pa i kad imaju asistenta u nastavi. Ne radi s tim učenik samo asistent, njemu se treba posvetiti i učitelj. Srdačan pozdrav Vesna Grginović-Karajić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
385 Majda Kurbalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Slažem se da je svakako potrebno smanjivanje broja učenika ukoliko je u razred uključen 1 ili 2 učenika s teškoćama. Također, mislim da nije stručno opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ukoliko učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi nije taj koji određuje koji sadržaj će učenik usvajati, na koji način, koje oblike podrške učenik treba i drugo, već to čini učitelj. Pomoćnik u nastavi PREMA UPUTAMA UČITELJA izvodi potrebne radnje i pritom pruža podršku učeniku u situacijama u kojima on ima najveća odstupanja što se tiče usvajanja planiranih sadržaja. Pomoćnici u nastavi su opravdana potreba, ali je ipak učitelj taj koji priprema realizaciju nastavnog procesa za učenike s teškoćama. S poštovanjem, Majda Kurbalić, prof.def. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
386 Školski sindikat PREPOROD PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Neprihvatljivo je zadržavanje postojećeg maksimalnog broja učenika u razrednom odjelu. Predlaže se da i dalje u razredu bude najviše 28 učenika u redovitom razrednom odjelu. 2008. u osnovnim školama je bilo 380 tisuća učenika, dok ih je danas oko 315 tisuća. Nevjerojatno je da predlagači Pravilnika nisu predložili smanjenje maksimalnog broja učenika barem s 28 na 24 učenika. I dalje se ustrajava na previsokom broju učenika s teškoćama (3) u redovitom razrednom odjelu. Smanjenje postojećeg broja s 3 na 2 odrazilo bi se sigurno na kvalitetu nastavnog procesa. Kad već govorimo o učenicima s teškoćama, neshvatljivo je da se u slučaju postojanja pomoćnika u nastavi (oko 4100 učenika ima pomoćnika u nastavi) nema smanjenja broja učenika u razrednom odjelu za 2, odnosno 3 učenika. Potrebno je navesti minimalni broj učenika, inače predviđenim u DPS-u (14 učenika). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
387 VERONIKA LIPOHAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Komentar na Članak 3. stavak 2: Optimalan razredni odjel u današnjoj školi bio bi 15/16 učenika. Teško je kvalitetno odraditi vrednovanje svakog učenika u razrednim odjelima s više od 20 učenika. I to tradicionalnim nastavnim metodama i načinima. Kad se učenici služe tabletima ili drugim oblicima moderne tehnologije na nastavi, teško je pratiti njihov rad, ukoliko je više od 15 učenika u razredu. Stavak 4. Ukoliko je učeniku iz stavka 3 članka 3. dodjeljen pomoćnik u nastavi nestručan za rad u nastavi s djecom s teškoćama, broj učenika u razrednom odjelu ne bi se smio smanjiti. S obzirom da nestručnog pomoćnika u nastavi još učitelj treba podučiti kako pomoći učeniku, a učitelj svakako priprema dodatne materijale i sadržaje za učenika s teškoćom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
388 IVICA OPAČAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 2 Broj učenika u razrednom odjelu trebao bih imati do 18 , a najviše 22 učenika. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s posebnim potrebama. Broj rođene djece je sve manje pa tako u budućnosti i broj učenika pa da nam se ne desi da ovaj pravilnik ne traje dugo. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
389 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu previše. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu koja će provoditi načela Škole za život, taj broj se treba uvelike smanjiti. Djeca su sve zahtjevnija, a izazovi odgoja i obrazovanja sve složeniji. Također tri učenika s teškoćama u razvoju je previše za jedan razred. Predlažem da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju jer je vremenski nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se svima posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
390 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Voljela bih čuti pojašnjenje zašto učenici s poteškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu!? Hipotetska situacija - broj učenika određenog uzrasta 55 od čega 8 učenika s individualiziranim pristupom, prema pravilniku formiraju se 2 razredna odjela s 27 i 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
391 Marita Maleš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prevelika razlika između optimuma i maksimuma od cijelih 40% optimuma je dovoljan pokazatelj koliko je različito raditi u odjelu s 20 i s 28 učenika. Mišljenja sam da ovaj postotak ne daje proporcionalnu količinu poslova nego puno više. Ukoliko su nam stvarno važna djeca i razvoj njihovih kompetencija za život što se jako naglašava broj učenika optimalno može biti 20, ali maksimalno 22 (povećanje optimuma za 10%, a ne 40%) a ne 28 uz još mogućnost povećanja prema stavku 5. Izrazito je važno reformu koja je ušla frontalno u učionice popratiti i pravilnicima, a ovaj bi svakako bio jedan od važnijih! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
392 Marina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3 stavak 2 predviđeno je da optimalan razredni odjeli ima od 20-28 učenika. Na osnovi dvadestgodišnjeg rada u nastavi mišljenja sam da su svi razredni odjeli u kojima ima više od 20 učenika zakinuti za normalan rad. Osobito lošim rješenjem smatram prijedlog o maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu u koji se uključuju učenici s teškoćama u razvoju. Ove granice bi trebale biti značajno manje kako ostali učenici ne bi bili zakinuti za rad sa njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
393 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u 2. stavku članka 3. navedeno je kako je optimalan redoviti razredni odjel sastavljen od 20 učenika, a maksimalan od 28 učenika. Ukoliko očekujemo moderan i interaktivan obrazovni proces koji nije usmjeren na primarno na predavačku nastavu optimalan i maksimalan broj učenika trebao bi biti manji. Grupni rad, istraživačka i projektna nastava zahtijevaju više pripreme, ali i usmjeravanje samog procesa učenja tijekom trajanja sata. Učitelj mora stići do svakog pojedinca ili grupe, uzeti dovoljno vremena da uvidi gdje se učenik nalazi te utvrdi treba li učenika ohrabriti, potaknuti i preusmjeriti. Kako bi to bilo kvalitetno odrađeno, potrebno je da se razredni odjel sastoji od manjeg broja učenika kojima se učitelj može stići posvetiti. Stavak 3. izmijenjen je u odnosu na dosadašnje zakonske akte te je umjesto učenik s rješenjem navedeno učenik po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu... Službeni naziv ovog oblika pomoći učeniku je redoviti pristup uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Naziv je takav jer dijete kojemu je potrebno smanjivati opseg gradiva (prilagodba sadržaja) zasigurno zahtijeva i individualizirane postupke da bi taj smanjeni opseg stigao/mogao pratiti. No, ono što je puno važnije od tehničkih naziva jest to što ovakav prijedlog eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
394 Vedrana Medojević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, proučivši nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u nastavku navodim primjedbe te prijedloge izmjena pojedinih stavaka članka 3: Članak 3 (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. S obzirom na zahtjeve suvremene škole koja podrazumijeva izmijenjenu ulogu učenika i učitelja, interaktivnu, dinamičku, istraživačku i iskustvenu nastavu, čiji je cilj razvoj brojnih vještina potrebnih za život u 21. stoljeću te nove pristupe vrednovanju, nemoguće je i nerealno očekivati da ćemo sve to moći postići ako ne smanjimo broj učenika u razrednom odjelu. Predloženi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu (28) je prevelik jer se na taj način onemogućuje kvalitetno obrazovanje za sve učenike: nastavni proces ne može se prilagođavati specifičnim potrebama, interesima i mogućnostima učenika niti učenici mogu u potpunosti aktivno sudjelovati u nastavi te ostvarivati svoje pune potencijale. Budući da je broj učenika iznimno važan preduvjet kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa, predlažem da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu bude od 14 do 18, a maksimalan broj učenika 24. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram da ovaj stavak treba uskladiti s postojećim Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na način da njime trebaju biti obuhvaćeni svi učenici s primjerenim programom odgoja i obrazovanja, dakle i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Naime, takvi učenici zahtijevaju različite oblike potpore, što podrazumijeva veći angažman i posvećenost učitelja, a isto je nemoguće provesti bez smanjivanja broja učenika. Ne izjednače li se učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, diskriminiramo ih i onemogućavamo svim učenicima u tom razredu pravo na kvalitetno obrazovanje i ostvarivanje punih potencijala. Također predlažem da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama naviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
395 Ivana Žagar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3.stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20,a najviše 28 učenika." Predložila bih sljedeću izmjenu: u stavku (2) "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." Obrazloženje: provedbom novog načina vrednovanja koji zahtjeva uključenost učenika u sam proces vrednovanja, smatram da je brojka od 28 učenika u jednom razrednom odjeljenju prevelika. S poštovanjem, Ivana Žagar, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
396 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija i većini učenika često treba pristupati individualno (iako nisu evidentirani) te smatram da bi se trebao smanjiti broj učenika u razrednim odjeljenjima ukoliko želimo da nam nastava bude kvalitetna. Predlažem optimalan broj učenika 18, a najviše 25 učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
397 Emilija Rodinger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3. stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika." u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika." Obrazloženje: Zbog učinkovitog načina vrednovanja i potrebe da učenik sam aktivno sudjeluje u svim fazama nastavnog procesa postoji opravdan razlog da se broj učenika u razrednom odjelu smanji na optimalno 16 i naviše 20 učenika. Sukladno tome potrebno je smanjiti i broj učenika u odjel u kojem su uključeni učenici s teškoćama u razvoju, a kojima je utvrđeno školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu. S poštovanjem, Emilija Rodinger, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
398 Siniša Roknić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, pozdrav svima! Iz prethodnih komentara vidim da mnogi predlažu smanjenje broja učenika u redovitom razrednom odjelu iz više razloga što u potpunosti podržavam. Međutim čitajući predloženi članak 3. koliko vidim to se i ostvaruje u odnosu na prethodni Pravilnik i Državni pedagoški standard. U prethodnom Pravilniku je određeno da redoviti razredni odjel ima od 14 do 28 učenika, što znači da je minimum 14, a maksimum 28 učenika. U Državnom pedagoškom standardu je određeno da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najmanji 14, najviši 28 učenika. Prema tome, u prethodnom Pravilniku i je određen minimalni i maksimalni broj učenika, a u DPS još i optimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, što u novom Prijedlogu to nije slučaj, predloženo je da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika, a nema određenja za minimalni broj učenika kao u prethodnom Pravilniku i DPS, što znači da ovaj novi Prijedlog pravilnika dopušta i manji broj od 14 učenika u redovitom razrednom odjelu , nema određenja za minimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu, ima određenja za optimalni i najviši broj učenika, osim u stavcima (3) i (4) koji se odnose na učenike s teškoćama u razvoju. Predložio bih sljedeće izmjene: 1. Prijedlog: U stavku (2) "Optimalni redoviti razredni odjel ima 17, a najviše 25 učenika" , jer ipak mislim da je ovo prevelik broj u odnosu na današnje stanje u obrazovanju, vezano za promjene koje donose novi kurikulum, ali i stalno opadanje broja djece u cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo na istoku Hrvatske. 2. Prijedlog Odmah iza ovog stavka (2) dodao bi još jedan stavak pod brojem (3), a on bi glasio: "Broj učenika u razrednom odjelu u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina može se ustrojiti i s manjim brojem učenika iz stavka 2. ovog članka" 3. Prijedlog: U stavku (5) dodao bi još i na prijedlog Škole, pa bi isti stavak (5) glasio: "Na prijedlog i uz obrazloženje Škole, osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učeniku u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka.", iz razloga što je Škola baza i za nju je najviše i vezano stanje u svezi broja učenika u redovitom razrednom odjelu, tako da bi njen prijedlog uz obrazloženje stavio na prvo mjesto pa tek onda osnivača i Upravnog odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
399 Marija Krstinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u nastavku se nalaze moji prijedlozi za doradu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: Članak 3., stavak 2. koji glasi: „ Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika“ predlažem izmijeniti u: „Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika“. Obrazloženje: Smatram da je maksimalna brojka učenika (28) u jednom razrednom odjeljenju prevelika. Tolika brojka otežava aktivno učenje, suradničko učenje, te kvalitetu praćenja učenika u nastavnom procesu. Smatram da se tolikom brojkom učenika osobito otežava provedba vrednovanja i praćenja učenika. Pozdravljam novi pristup vrednovanju na način da se daje prednost provedbi vrednovanja za učenje i kao učenje naspram vrednovanja naučenog, jer se na taj način učenicima ostavlja mogućnost da unaprijede svoje učenje i postignu maksimalan rezultat u skladu s njihovim sposobnostima. U članku 2., stavku 1 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama se između ostalog navodi: „(…)Vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju (…) (Izvor: Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama dostupan na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html ). Važan aspekt provedbe vrednovanja kao učenja je, kako i navodi Pravilnik, maksimalna uključenost učenika u sam proces vrednovanja, od samog početka u vidu npr. zajedničkog osmišljavanja rubrika za vrednovanje do same provedbe samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja. Sve te aktivnosti traže dosta vremena i teško ih je provoditi u razredu koji broji npr. 28 učenika, jer je teško s tolikim brojem učenika uključiti svakog učenika u proces i dati svakom učeniku priliku da dođe do izražaja i iznese svoj stav ili mišljenje. Moram primijetiti da su na svim do sada provedenim edukacijama o vrednovanju kao primjer prikazivane aktivnosti provedene u razredima s brojem učenika manjim od 20. Iako, kao što sam već navela, pozdravljam novi pristup vrednovanju, smatram da se njime povećalo i administrativno opterećenje učitelja. I prije je postojala obveza tzv. opisnog ocjenjivanja, no ipak smatram da je novim pristupom vrednovanja kroz praćenje učenika obim administrativnog posla za učitelje ipak bitno povećan. Tome svakako ne doprinosi brojka od 28 učenika po razredu (osobito kada se uzme u obzir da pojedini kolege imaju i po 16 razreda kojima predaju). Smatram da su ovim pravilnikom u potpunosti zakinuta darovita djeca. Stoga predlažem da se ukupan broj djece u razredu treba prilagoditi u skladu s time postoji li u razredu darovito dijete, jer bi se na taj način omogućio dodatan rad s darovitom djecom. U skladu s time predlažem dodavanje članka koji bi se odnosio na maksimalan broj djece u razredu kojeg pohađa darovito dijete; na način da je maksimalan broj djece u razredu umanjen s obzirom na broj darovite djece u razredu. Time bi se otvorio dodatan prostor za rad s darovitom djecom. Članak 3., stavak 3 koji glasi: (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju (…) predlažem izmijeniti na sljedeći način: „(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju.“ Obrazloženje: S obzirom na to da svaki učenik s teškoćama u razvoju zahtijeva potpunu individualizaciju metoda i/ili sadržaja i/ili aktivnosti smatram da se predloženom brojkom od tri učenika s teškoćama u razvoju otežava ostvarivanje prava djece s poteškoćama navedena u Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, članak 2., stavak 3 u kojem piše: “ (3) Odgoj i obrazovanje učenika temelji se na načelima prihvaćanja različitosti učenika, prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, izjednačavanja mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja te osiguravanja odgoja i obrazovanja učenika što bliže njegovu mjestu stanovanja.“ (Izvor: Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, MZO, objavljen 24.3.2015. na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html) Smatram da odredbom od tri učenika s teškoćama u razvoju u jednom razrednom odjeljenju nisu osigurani uvjeti za ostvarivanje maksimalnog potencijala svakog pojedinog učenika s teškoćama u razvoju, jer je vremenski gotovo nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se posvetiti i troje učenika s različitim poteškoćama. Svatko od njih ima pravo na individualizaciju koja će omogućiti razvoj njihovog punog potencijala, te stoga predlažem da u jednom razrednom odjeljenju bude najviše dvoje učenika s teškoćama u razvoju. S poštovanjem, Marija Krstinić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
400 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
401 Robert Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem promjenu stavka 2. članka 3. u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
402 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjene Članka 3. koji će glasiti: Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Obrazloženje: Potrebno je težiti ka opcijama koje će omogućiti potrebnu kvalitetu izvođenja nastavnog rada koji će omogućiti dovoljno vremena posvećenog svakom učeniku s teškoćama a pritom ne zakinuti ostale učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
403 Alda Piccinelli Cetina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Predlažem: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 14, a najviše 20 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 12 učenika, ali ne više od 22 učenika. Čl. 3. stavak 3:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Predlažem : "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika . S poštovanjem, Alda Piccinelli Cetina Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
404 Lidija Križanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmijeniti stavak 2 u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika."Također, u stavku 5 izbaciti dio koji govori da Ministarstvo može odobriti VEĆI broj učenika u razrednom odjelu. Zbog svih okolnosti i trenutnog stanja u hrvatskom obrazovnom sustavu, razredni odjeli se nikako brojčano ne bi smjeli povećavati. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
405 Mara Topčić-Bradanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2 koji glasi: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Moj prijedlog je: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 14 učenika, ali ne više od 24 učenika. U čl. 3. stavak 3 koji glasi:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . predlažem sljedeće izmjene: "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . S poštovanjem, Mara Topčić-Bradanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
406 Martina Mikolčević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Kao i većina smatram da je broj učenika u redovnom razredu prevelik. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi te iz iskustva, kako vlastitog tako i iz iskustva svojih kolega svjedočim sve većoj složenosti problema u razredima. Ovim putem se želim osvrnuti upravo na taj dio. U redovan razred dolaze nam djeca sa sve većim teškoćama, u svakom razredu prisutno je nekoliko djece koja se obrazuju po određenom programu, a uz to su prisutni mnogi problemi za koje se ne dodjeljuje program (emocionalni, socijalni, obiteljski, pedagoška zapuštenost). Učenicima je potreban individualni pristup, učitelj mora poznavati njihove jake i slabe strane ali u situaciji kada je u razredu više od 20 učenika to nije moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
407 Antonela Matajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan redoviti razredni odjel (po osobnom iskustvu) bi trebao imati najviše 20 učenika ukoliko želimo individualizirati nastavu. Ukoliko su u odjelu i učenici s teškoćama ili sa individualiziranim programom broj je potrebno i smanjiti. Nažalost, u praksi vidimo velike razredne odjele sa više od 3 učenika s teškoćama gdje je rad izuzetno otežan, a mogućnost posvećivanja svakom djetetu je jednostavno nemoguća. Primjećujem da učenike koji imaju individualiziran program niste spomenuli, a i za njih je potrebna dodatna priprema te poseban pristup na satu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
408 Zdravko Katalinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, S obzirom da radim već 30 godine u RN optimalan broj učenika u razrednom odjelu po mom mišljenju trebao bi biti 15 do 20 . Trenutno imam 21 učenika i 1 učenika iz PO s parcijalnom integracijom koji dolazi u moj odjel na odgojne predmete. Rad s manjim brojem djece pruža mi veće mogućnosti i da se svakom djetetu uspijem posvetiti barem na određeno vrijeme tijekom jednog nastavnog sata. Jako je teško pronaći ravnotežu i jednostavno jedriti imeđu velikog broja učenika. Dogodi se da tijekom sata ne stignem niti pregledati radove svih učenika. Ja sam svjestan da je broj učenika u odjelima znatno smanjen i nekada je bio 30 i više. No, kvaliteta i način rada danas i prije gotovo je neusporedivo. Tehnologija, pristup djeci, odnos i komunikacija s roditeljima....u odjeljennu od 20 i više učenika vrlo je ograničena. Učitelj je čarobnjak u skladu sa svim obavezama. Moje je mišljenje da ovaj prijedlog od 20 i 26 učenika nije dobar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
409 Anela Crnogorac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predloženi broj učenika u odjeljenju je prevelik. Za kvalitetan rad u učionici treba imati manje skupine, pogotovo ako su u istom razredu i učenici s teškoćama. Optimalno bi bilo 15 učenika. Vrlo je teško potpuno se posvetiti učenicima s teškoćama ako ih je troje. Treba omogućiti mani broj. Učenike s individualiziranim pristupom niste ni spomenuli, a za njih isto treba planirati( i provesti) individualizirani pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
410 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Predlažem izmjene čl.3. - stavak 2. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16 do najviše 22 učenika. (Obrazloženje - kao učitelj fizike, a jednako vrijedi i za tehničku kulturu i kemiju, smatram da kvaliteta praktične nastave koja je temelj učenja ovih nastavnih predmeta nije usporediva ako razred broji 18 ili 24 učenika. Učenici trebaju što više praktičnih radova napraviti samostalno, što je u većim odjelima vrlo teško i zahtjevno organizirati i učiniti, ili blaže rečeno znanje učenika je manje kvalitetno, jer imaju manje vremena za istraživanje - zbog većeg broja učenika u skupini, a pribor za rad koristi više učenika, te se na taj način "usporava" rad cijelog odjela.) - stavak 3. ...uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju, tako da taj odjel tada ne smije imati više od 16 učenika, a ako je uključen jedan učenik s teškoćama tada odjel ne smije imati više od 18 učenika. (Obrazloženje - rad sa učenicima koji imaju poteškoće u razvoju je složen i zahtjevan, te je takvim učenicima potrebno posvetiti dodatnu pažnju i pomoć na svakom nastavnom satu.) - stavak 5. - predlažem da se "ili veći broj učenika" briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
411 Petra Ognjenović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako su kolege i navele u većem broju komentara da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 24 učenika i to bez učenika s poteškoćama. U praksi svjedočimo da to nije tako. U gotovo svim razrednim odjeljenjima osim toga imamo učenike koji rade prema individualiziranom programu ( u nekima i prilagođenom programu u srednjoj školi) i da bi se nastava mogla provoditi kvalitetno potrebno je smanjiti broj učenika u razrednom odjeljenju svakako. Kod nastavnika koji predaju u npr. 10 i više razrednih odjeljenja naprosto je nemoguće posvetiti se učenicima s navedenim individualiziranim i prilagođenim programima te uopće kontaktirati razrednike, roditelje i stručno pedagošku službu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
412 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članak 3. (3) treba uključiti i učenike koji nastavu prate po redovnom programu uz individualizirani pristup jer su većinom to učenici s poremećajem pažnje, komunikacije i slično, kojima je potrebna dodatna pomoć u radu, isto kao što je potrebna i učenicima sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. Isto tako smatram da broj učenika u odjelima u kojima su učenici s teškoćama treba biti manji, kako sam dolje navela. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, redovitom programu uz individualizirane postupke ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika -odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
413 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram broj učenika (max. 28) u redovitom razrednom odjelu neprihvatljivim i za izvođenje kvalitetne nastave nemogućim.Nadam se da ćete poslušati prijedloge i prigovore sviju nas i ovo promijeniti.Jer svaki komentar je suvišan pogotovo za one koji rade u razredima,koliko je to teško i nemoguće.Optimalan broj bi trebao biti 20 ako nema učenika s poteškoćama. -Dalje o težini rada s učenicima koji imaju poteškoće da i ne govorim.Ovdje govorite o brojci 3 i 20 učenika.Kvalitetan rad s 3 učenika pa čak i kad je manji broj djece je iznimno težak. Ako su 3 učenika s teškoćama broj učenika u razrednom odjelu ne smije prelaziti 12.Morate razumjeti da ima učenika u razrednim odjelima koji teže prate gradivo,nemaju rješenja pa se i takvoj djeci učitelj treba posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
414 Martina Dumančić Vranješ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, obzirom na reformu Škole za život i načina poučavanja koji su stavljeni pred učitelje, optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti 16 a maksimalan 20. Potrebe učenika za individualan pristup nastavnika koje su predviđene reformom nemoguće je zadovoljiti u razrednim odjelima s više od 20 učenika. Pri većem broju učenika krše se prava učenika s posebnim potrebama koji teško ostvaruju svoje mogućnosti i potencijale u velikim grupama. Učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizaciju u nastavi se trebaju smatrati kategorijom učenika s teškoćama u razvoju jer i ti učenici imaju svoje posebne potrebe koje iziskuju pripremu učitelja i dodatni materijala za nastavu (npr. učenici s disleksijom, ADHD -om...). Pomoćnik u nastavi ne bi trebao utjecati na broj učenika, obzirom da učitelj izrađuje materijale za učenika, a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
415 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako pomoćnik u nastavi ne treba biti razlog da se ne smanji broj učenika u odjelu. Pomoćnik pomaže određenom učeniku , a u razredu često ima još učenika s određenim teškoćama. Pomoćnike dobivaju učenici s najvećim teškoćama koji ne bi mogli funkcionirati bez njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
416 Snježana Omazić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, uzimajući u obzir kurikularnu reformu koja u centar svega stavlja učenika, ovim Pravilnikom se to onemogućava jer u razrednom odjelu od 28 učenika obavljanje nastave je specifično, a za učenika s posebnim potrebama se svodi na printanje dodatnih materijala koje bi trebao kod kuće s roditeljima odraditi jer vi fizički ne stignete u 45 minuta. Predlažem za optimalan broj učenika od 18 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 18, 17, 15. Nadalje, što je s darovitim učenicima? Oni su isto učenici s posebnim potrebama, ali i to je na razini osobnog angažmana učitelja i učenika. Reforma mora ići i u smjeru smanjivanja broja učenika kako bi se one stvari koje su dobre i dolaze s novim načinom rada i vrednovanja mogle temeljito odraditi, a ne samo na razini zadovoljavanja forme, kao obično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
417 Tatjana Brescanski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obziroma na kurikularnu reformu i predviđene metode rada koje su pred nama učiteljima, a posebice vezano uz usklađivanje ovoga pravilnika s nacrtom Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama, smatram da je 28 prevelik broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem kao optimalan broj učenika 16 do 22, a stavak (3) Članka 3. mijenjati sukladno tome na najviše 20, 18, 16. Svi koji rade u školi svjesni su da učenici s teškoćama koji se nalaze u razrednom odjelu s većim brojem učenika, uz svo nastojanje učitelj, ne mogu dobiti potrebnu pažnju i pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
418 Magdalena Srdarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u današnje vrijeme kada je iz godine u godinu osjetan pad broja učenika i djece općenito u Hrvatskoj, smiješne su ove brojke o minimalnom broju učenika u razredu. Optimalno bi bilo da ih je 15 u razredu, ako je moguće, pogotovo ako je u razredu više učenika s teškoćama. Nemoguće je raditi s tri učenika s teškoćama u razredu od 20 učenika, a osim što se nastavnik ne može dovoljno posvetiti svakom pojedinom učeniku s teškoćama, definitivno su zakinuti i svi ostali učenici u tom razredu. Iz iskustva znam da se u takvim razredima zanemaruju daroviti učenici, ne zato što im nastavnik ne želi posvetiti vrijeme, nego zato što jednostavno ne stigne. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
419 Vinko Vlahov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdrav svima...Otac sam djeteta s posebnim potrebama i ovim putem dajem podrsku ovim prekrasnim ljudima koji rade s nasom djecom i apeliram na one koji pisu zakone i one koji ce citati ove komentare ako ce ih i citati da poslusaju glasove roditelja i strucnjaka i odbace ove prijedloge zakona radi nase djece koji mogu u buducnosti doprinositi ovom drustvu a ne mu biti na teret jer je to,dragi birokrati,najcesci osjecaj koji jedan roditelj s djetetom s poteskocama osjeca dok luta hodnicima institucija u potrazi za bilo kakvom pomoci da je njegovo dijete ovom drustvu teret....Uvijek kad negdje procitam da je izasao neki novi zakon pitam se da li je to socioloski eksperiment da se vidi gdje je granica ljudskog strpljenja....mislim da s ovim prijedlogom zakona nadzirem tu granicu.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
420 Julija Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je broj učenika od 20 do 28 u jednom razrednom odjelu prevelik pogotovo zbog današnjeg sve većeg individualnog pristupa u radu. Očekuje se posvetiti učeniku pojedinačno što je u tako velikim odjeljenjima nemoguće jer u razredima imamo baš određenu djecu sa " individualiziranim pristupom" i djecu sa prilagodbom programa. U jednom razredu ne bi smjelo biti više od jednog djeteta sa prilagodbom, ako ih je više nastavnik u pravilu može raditi samo sa tom djecom - te prilagodbe nisu male i zanemarive ako želimo toj djeci pomoći a ne da čine broj u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
421 Marina Brčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Moje primjedbe su sljedeće po članku 3. “Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.” Smatram da je idealan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 16 i 20. Naime u razrednom odjelu u kojem je više od 20 učenika nemoguće je provesti novu kurikularnu reformu i sve sto ona donosi (individualizaciju za svakog učenika). “(3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika.” Sa svakim učenikom koji se školuje po prilagođenom programu broj učenika se treba smanjivati za dva. Npr. 18 + 1 prilagođeni, 16 + 2 prilagođena. Mora se uzeti u obzir da je u populaciji sve vise djece po individualiziranom pristupu i često ih je po jedno ili dvoje po razredu i zbog toga nije dobro imati u razredu više od dva učenika po prilagođenom. U slučaju da je nemoguće oformiti razrede jer je više djece po prilagođenom programu trebalo bi otvoriti u toj školi K razred i zaposliti stručnjake koji bi osnovne predmete radili u tom izdvojenom odjelu, a odgojne u sklopu svog razreda. “(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi;” Vaš prijedlog da se broj učenika ne smanjuje ukoliko učenik ima asistenta nije dobar. Asistent samo usmjerava učenikov rad, pazi na njega kako bi se druga djeca primjereno ponašala prema njemu te da ne napusti svojevoljno školu. Učitelj i dalje ostaje onaj koji mu prilagođava program i zadatke te ga provjerava. Nije isto imate li u razredu usmeno provjeriti 19 učenika i 1 po prilagođenom ili 17 učenika i 1 po prilagođenom. Vjerojatno ćete takvom učeniku dati više vremena za razmišljanje od prosječnih. Također i kod provjeravanja pismenih uradaka ... “(5) "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. (11)" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom."” Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Također treba riješiti i problem pri upisu učenika u prvi razred kad vi imate slučaj u kojem roditelji ne pristaju na prilagodbu, a znate da će je biti. Ili je imao asistenta u vrticu i znakovito je da će ga trebati i u nastavi. Umjesto da se uzima u obzir kako je dijete imalo asistenta u vrticu i automatski se dopusti da to dijete ima i dalje asistenta u praksi je da se mora najprije otvoriti opservacija pa se asistent dobije najranije u drugom polugodištu. Učitelj u tom razredu mora odraditi gradivo, a nema ni asistenta jer pravila, sustav ili roditelj ne dopušta. Jedino s manjim brojem učenika od trenutnog, ali i ovog koji je sada predložen moguće je kvalitetno odraditi nastavu i posvetiti se svakom pojedinom učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
422 Dražena Potočki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. I u takvom razrednom odjelu su često učenici bez ikakvog rješenja zbog raznoraznih razloga. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu onda bi svima trebalo biti jasno da su ove brojke realne i nužne da se stvari počnu mijenjati nabolje. Predlažem da razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 16 učenika. Svaki učenik, bez obzira ima ili nema poteškoća je individua kojoj treba posvetiti pozornost, i na učitelju je da mu bude suputnik da ostvari svoj maksimalni potencijal. Učitelj to nije u stanju ostvariti ako je preveliki broj učenika. Učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
423 Petra Šelebaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je prijedlog za maksimalan broj učenika u razrednom odjelu apsolutno prevelik. Uzimajući u obzir zahtjeve koje pred učitelja stavlja kurikularna reforma i općenito promjena u načinu poučavanja potpuno je nerealno očekivati kvalitetno provođenje nastave uz uvažavanje specifičnih potreba i mogućnosti učenika uz ovoliki broj učenika u odjelu. Svako dijete zaslužuje uvjete u kojima će maksimalno ostvariti svoje potencijale, diferencirani pristup na temelju njihovih sposobnosti i pomoć učitelja. U uvjetima od 28 učenika u razrednom odjelu navedeno nije moguće u potpunosti ostvariti. Maksimalan broj učenika trebao bi biti 24 a optimalan od 15 do 18 učenika. Inkluzija koja se provodi u školama podrazumijeva integraciju učenika s poteškoćama u redovne razredne odjele. Prema prijedlogu u članku 3. razredni odjel može imati 3 učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Navedeno dovodi do toga da u praksi učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Uz učenike koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ne postoji propisan maksimalan broj učenika s individualiziranim pristupom što dovodi do situacije gdje npr. u jednom razrednom odjelu imamo do 3 učenika s prilagodbom sadržaja i nekoliko učenika s indvidualiziranim pristupom. U takvim uvjetima nemoguće je osigurati kvalitetnu podršku učenima s teškoćama jer je učitelj vremenski ograničen i nerijetko jedini u razredu, bez pomoći asistenta. Sve veći teret stavlja se na leđa učitelja od kojih se očekuje da osim stručnih znanja predmeta koji predaju i pedagoških kompetencija ujedno budu i logopedi, psiholozi, edukacijski-rehabilitatori i socijalni pedagozi. Predlažem da razredni odjel koji ima jednog učenika s poteškoćama može imati najviše 20 učenika, s 2 učenika s poteškoćama najviše 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
424 Željana Pavlović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika za razredni odjel je prevelik. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati 16, a najviše 20 učenika. Nadalje promijenila bih: (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
425 Danijela Baćilo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, uvažavajući razloge koji su pokrenuli oblikovanje novog Pravilnika, moram se osvrnuti na predloženi okvir prema kojem redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 28 učenika bez učenika s poteškoćama. Proporcionalno tom broju predlažete smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama, ali isključujete ovu mogućnost ako učenici s poteškoćama imaju pomagače u nastavi. To je diskriminacijska odredba jer je njima osobni pomagač potreban za fizičko kretanje kroz školu, bilježenje sadržaja i zadataka, organizaciju, a on im ne pomaže u svladavanju sadržaja niti im može razvijati vještine. Snažna je činjenica da je djece s poteškoćama sve više. Nastavnik koji uz dijete s poteškoćama ima socijalno zapuštenu djecu (koje je sve više i veći su problem od djece s poteškoćama), hiperaktivnu djecu ili djecu ovisnike o igricama, ima već malu skupinu za koju mora odvojiti posebno vrijeme nadzora, poticanja i različitih vrsta potpore. Za ostale kojima je također potreban ostaje malo vremena i čelnom metodom koju bismo trebali napustiti. Trenutni naraštaj učenika nazvan "Generacijom Z" digitalan je i treba mu puno podražaja i pažnje, ali i ponavljanja za njihove kreativne umove. Koliko vremena za sve to ostaje ako imamo zagušene razrede? Kako u postojećim prostornim uvjetima redizajnirati razrede kako bi se u njom ostvarivala interakcija i cirkulacija, kretanje osoba s motoričkim poteškoćama? Pamtim ratna vremena s 30 - 40 učenika prognanika i izbjeglica, ni svoju klupu nisam imala, djeca su za njom sjedila. Djeca su bila mirna, tužna, preplašena, trebala sam ih veseliti, ali bila su poslušna i marljiva. Naravno, preostalo mi je čelno raditi u tim uvjetima, ali ponekad bi nešto i skupno uspjeli. Danas težimo praćenju djetetova razvoja i napretka, timskom radu, projektima, individualizaciji programa darovitih i djece s poteškoćama, a djeca su neusredotočena, ulijenjena prateći društvene mreže, koriste mobilne uređaje za poruke i igrice i pod satom, ovisnički, s roditeljima koji se prezaštitnički odnose prema njima i imaju ambicije za ocjenama, ne za znanjem. Znam da u prilikama kada se štedi i na osoblju fantastično zvuči, ali najbolje sam rezultate ostvarivala radeći u seoskoj školi s razredima u kojima je bilo do 12 učenika. Oksimoronski je stoga zadani okvir pa se nadam da će se zakonski okvir kretati od do 22 učenika, a ako ima učenika s poteškoćama, neka se po učeniku smanjuje za dva, ne za jedan. Usporedila bih to sa Zakonom o predstavnicima nacionalnih manjina koji je po broju predstavnika za njih poticajan, a ne diskriminatoran i donosi im dobrobiti koje zaslužuju, kao i ova djeca. U nadi da ćete i ovaj put poštivati volju naroda koja je iznesena brojnim komentarima, s poštovanjem Danijela Baćilo Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
426 Patricija Burazin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Razredni odjel s 28 učenika ne mogu ni zamisliti. Trenutno u 1. razredu imam 24 učenika. Nitko još nema nikakvu prilagodbu sadržaja, ali tijekom godine je dosta učenika pokazalo intelektualne poteškoće, poremećaje koncentracije i sigurno će dio njih dobiti prilagodbe sadržaja. Raditi u takvom razredu je jako teško. Potrebno je provoditi Školu za život, ali s tolikim brojem učenika u razredu, velikim intelektualnim razlikama kod puno učenika ovo ne izgleda kao klasični razredni odijel nego kao kombinirani razredni odjel. Djeca imaju sve manju koncentraciju. S ovako velikim brojem učenika nemoguće je posvetiti se svakom učeniku. Učenici sve češće imaju problema s grupnim naredbama i teško prate upute te smatram da broj učenika u razrednim odjelima treba smanjiti. Možda se nekad moglo raditi s većim brojem učenika u razredu, ali nove generacije traže nove promjene i smanjenje broja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
427 INES BOHAČEK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. članka 3. stavak 5. „Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka.“ U današnje vrijeme za novi način podučavanja učenika potrebno je osigurati sve preduvjete za postizanje kvalitete nastave , a prvi uvjet je realan broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem: Redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika Zadovoljavanjem ovakog brojnog stanja moguće je pristupiti svakom učeniku koji mora biti u središtu obrazovanja. Svako povećanje dovodi do pada kvalitete nastave i ide na štetu obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
428 Biljana Nikšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. Proporcionalno tom broju, smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
429 Danijela Vrtiprah PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način (…) Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
430 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
431 Frano Bilić-Prcić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (6)Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja mogu imati i manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
432 Melita Povalec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 16 učenika. Ukoliko nam je svima u interesu inkluzija i kvalitetna nastava, onda bi svima trebalo biti jasno da su ove brojke realne i nužne da se stvari počnu mijenjati nabolje. Također bih naglasila kako roditelji imaju sve veće zahtjeve za djecu s teškoćama kojima je nemoguće udovoljiti obzirom na uvjete u kojima radimo. Svima nam je jasno što nosi povećanje broja razrednih odjela, osobito osnivačima škola, ali vrijeme je da obrazovanje bude na prvom mjestu iako nije toliko financijski isplativo kao neke druge djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
433 Ivan Štefanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, broj od 28 učenika u razrednom odjelu je prevelik i ne odgovara zahtjevima koji su stavljeni pred učitelja i učenika. Radim u školi gdje imamo 28 učenika u prvom razredu. Kolegice rade besprijekorno i predano, ali mislim da tu ne možemo govoriti o školi za život, posvećivanju svakom učeniku, a i opterećenje koje je stavljeno pred učitelje. Trebalo bi u prve razrede, po uzoru na Sloveniju, barem u razrede s preko 20 učenika staviti dvije učiteljice. Maksimalan broj učenika ne bi, ni u kakvom smislu, prelaziti broj od 26 učenika po razrednom odjelu. Proporcionalno tom broju, smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama. Stavak 4 - bez obzira na djelomičnu integraciju, i u tom slučaju trebalo bi smanjiti broj učenika, jer ti učenici ipak su u razrednom dio vremena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
434 Marija Legac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, osvrnula bih se na članak 3 . Pravilnika jer smatram da bi maksimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti do maksimalno 22 učenika. Također bi se broj trebao smanjivati ovisno o broju učenika s teškoćama. Za svakog učenika u razredu koji ima rješenje o individualiziranom pristupu broj učenika bi se trebao smanjiti za jedan. Ukoliko učenik ima asistenta u nastavi ili prilagođeni program broj učenika bi se za svakog takvog učenika trebao smanjiti za dva. Moje obrazloženje za ove izmjene je to što trenutno radim u 1. razredu koji ima 27 učenika. Od njih 27 imamo dijete s individualiziranim pristupom za kojeg se traži asistent te još dvoje učenika koji trebaju obradu. U razredu je također nekoliko djece s poremećajem pažnje, koncentracije i motoričkim nemirom. Nemoguće je održavati nastavu kako to nalažu Škola za život i novi kurikuli kada učiteljica doslovno leti razredom i nema dovoljno vremena posvetiti se svakom djetetu koliko bi to bilo potrebno. U našem obrazovanju osuvremenjuje se samo papirologija ,ali ne i rad u praksi jer broj učenika i materijalni uvjeti to onemogućuju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
435 Izabela Vujičić Capar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ukoliko želimo imati kvalitetnu nastavu u skladu s reformom i novim kurikulima, prilagođenu svakom pojedinom učeniku, smatram da bi optimalan redoviti razred trebao imati maksimalno 22 učenika (bez učenika s prilagodbom); dakle, od 16 do 22 učenika - vezano uz broj učenika s važećim rješenjem o prilagodbi. Zna se dogoditi da se prilagodba mora provesti tijekom godine jer je došlo do određene promjene i onda i dalje imate isti broj učenika, a vi radite s istim broje djece uz još veće pripreme i napor da se nastava odvija kvalitetno i bez smetnje za sve učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
436 Danijela Bartolovic Antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obzirom na izazove, ali prije svega zahtjeve koje sa sobom donosi kurikularna reforma, optomalan redoviti razredni odjel trebao bi imati najviše 20 učenika. Ako je u takav razredni odjel uključen jedan učenik koji se školuje po redovnom programu uz prilagodbu ili sadržaja ili metoda i oblika rada, broj učenik trebao bi biti 19, odnosno 18 s dvoje učenika s rješenjem ili 16 s troje učenika s rješenjem. Sve više od navedenog u spomenutim kombinacijama učenika ne omogućava kvalitetan rad u učionici i otežava stavljanje učenika u središte obrazovnoga procsa. Zahvaljujem i lijep pozdrav! Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
437 GABRIJELA MARIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, majka sam djeteta s poteškoćama u razvoju i imam sreću da moje dijete ima krasnu učiteljicu i asistenticu. Moram priznati da unatoč skoro dvadeset godina rada u nastavi, ne mogu vjerovati kako se članci pravilnika mogu formulirati bez poznavanje stvarne situacije u našim učionicama. Prema novom kurikularnom pristupu koje uključuje promjenu paradigme poučavanja i vrednovanja posebno se apostrofira uvođenje novih pristupa vrednovanja. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje treba se temeljiti na cjelovitome pristupu praćenja i poticanja individualnoga razvoja svakoga učenika te se usmjerava na prepoznavanje uspjeha i poticanje pozitivnih obrazaca motivacije i učenja (Smjernice za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju). Ovako formulirane smjernice podrazumijevaju učitelja/nastavnika koji bi trebao koristiti različite formativne metode vrednovanja ne samo kod učenika s poteškoćama i darovitih, nego kod svih učenika u jednom razrednom odjelu. Prisutnost i samo jednog učenika s poteškoćama u razrednom odjelu predstavlja veliko bogatstvo za sve učenike, ali njegov boravak u razredu, čak i uz postojanje pomoćnika u nastavi, znatno mijenja dinamiku učeničkih aktivnosti. Uvođenje novog kurikularnog pristupa i novih pristupa vrednovanja pozdravljam, ali se ono ne može provesti u praksi, u redovitom razrednom odjelu koje broji preko 20 učenika. Ukoliko želimo imati kvalitetno obrazovanje nužno je osigurati određeni pedagoški standard koji će omogućiti implementaciju novih metoda. Također, ako se osvrnemo na članak 6, koji se tiče broja učenika u odgojno obrazovnoj skupini, iskustva mojih kolegica koje sudjeluju u takvom radu podrazumijeva manji broj učenika od predloženog broja. Raditi kao nastavnik u skupini učenika koji imaju vrlo različite potrebe, čije zdravstvene teškoće ili teškoće u učenju i ponašanju mogu znatno ometati rad cijele skupine, je iznimno zahtjevan. Ukoliko tome pridodamo činjenicu da kronično nedostaje stručnih suradnika, logopeda, rehabilitatora, psihologa, pedagoga i drugih koji bi trebali zajedno osmišljavati učeničke aktivnosti prema izrađenom osobnom kurikulumu, postaje jasno kako je brojka od 10 ili 12 učenika organizacijski neizvediva i može samo ići na štetu ove posebno osjetljive skupine učenika. Srdačan pozdrav mr.sc. Gabrijela Marin, profesor savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
438 Karmen Šimetić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. Stavak 2. navodi da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Čak i ako u razrednom odjelu gdje nema učenika s lakšim ili težim teškoćama, smatram da je kreativan, istraživački i inovativan rad teže izvediv u razredu koji broji više od 20 učenika. Kvalitetan rad moguć je u slučaju kada su česte drugačije metode rada koje je općenito lakše provesti u odjelima s manjim brojem učenika. Ako težimo modernoj i kvalitetnoj nastavi koja će uključivati manje frontalne nastave, a više individualnog pristupa svakom pojedinom učeniku (bez obzira je li dijete prosječno, darovito ili s teškoćama), onda bi razredni odjeli trebali imati najviše 20 učenika. Trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 26 učenika od toga 1 učenik ima prilagođeni program, a 2 individualizirani pristup u radu. Nemoguće je u ovako velikom odjelu pratiti rad tolikog broja djece koja traže pozornost i praćenje njihova rada. S druge strane, u drugom razrednom odjelu radim s 20 učenika od čega 1 ima prilagođeni pristup i veliki poremećaj pažnje. Nema pomoćnicu uza se, a s njim bi trebao netko cijelo vrijeme raditi i uz njega sjediti - u protivnom pati kvalitetan rad s ostalim učenicima u odjelu. Dakle, svakako savjetujem do 20 učenika u razrednom odjelu, a povećanjem broja učenika s teškoćama taj bi se broj smanjivao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
439 MINJA STEPIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti između 16 i 18, iznimno do 20 učenika, a ukoliko su uključeni učenici s teškoćama i puno manje. Minja Stepić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
440 Romana Ana Reščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Tko god je ikada kročio u razred ne može reći da je optimalan redoviti razredni odjel onaj koji ima 20, a najviše 28 učenika. Optimalan razredni odjel je odjel od 16 do 22 učenika. U prvi razred dolaze djeca koja nisu u vrtiću prolazila kvalitetnu timsku obradu jer poteškoća učenja nije niti bilo i onda se odjedanput nađemo u situaciji da imao 28 učenika od kojih jedan ima poremećaj spektra i i ma asistenta, drugi se školuje uz prilagodbu sadržaja, a još troje ima individualizirani pristup. Ukoliko govorimo o poteškoćama onda bi odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika, odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika. Sve reforme padaju pred prenatrpanim razredima i učiteljima koji se bore s tako velikim razredima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
441 Tanja Paris PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika. Budući da govorimo o djeci kojima je potreban specifičan individualizirani rad, ali je on svakako potreban i svoj ostaloj djeci u razrednom odjelu. Mišljenja sam da sva djeca gube uz navedeni veliki broj učenika predlagatelja. S poštovanjem Tanja Paris Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
442 Marija Ujević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, razredni odjel s 28 učenika nikako se ne može nazvati optimalnim.Često pozivanje na skandinavske škole i njihovu uspješnost postaje smiješno uz ovakvu odredbu.U tako brojnom razrednom odjelu nema govora ni o kakvom individualnom pristupu djetetu. Predlažem da članak 3. točka 2. glasi "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." Sukladno s tim, uključivanje učenika s poteškoćama kretalo bi od max. broja 24 učenika pa bi odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao imati najviše 22 učenika, s dva učenika s poteškoćama najviše 20 učenika.... Sve inovacije, pristupi i reformske promjene padaju pred prenatrpanim razrednima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
443 Adrijana Roždijevac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da optimalni redovni razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika kako bi učitelji mogli provoditi kvalitetnu nastavu i imati dovoljno vremena formativno vrednovati sve učenike u razredu kako je propisano Školom za život. Također, najviše 3 učenika po prilagođenom programu u redovnom razredu je previše, pogotovo zato što se tu ne računaju učenici po individualiziranom programu, kao i učenici koji imaju asistenta u nastavu, a koji zahtijevaju jednako, ako ne i više, naše pažnje i rada. Smatram da ne bi trebalo biti više od 2 učenika s poteškoćama u redovnom razredu, s time da se u obzir obavezno uzmu i učenici s individualizacijom, a pogotovo učenici koji imaju asistente u nastavi, jer učitelj je taj koji radi s učenikom tijekom nastave (asistent samo pomaže) i provodi nastavni plan i program te izrađuje prilagođene materijale. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
444 David Jelenković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Trenutno radim u matičnoj školi u kojoj ima najviše 25 učenika, i u područnim školama gdje ima najviše 15 učenika. Smatram da, ako se želi, povećati kvaliteta nastave, najveći broj učenika koji bi trebao imati jedan razredni odjel je 20, a gdje bi optimalno bilo 12-15 učenika po jednom razrednom odjelu. Zamislite razred prvašića u kojem ih je 28. Učitelj/učiteljica se može posvetiti jednom učeniku manje od 2 min. Razmjerno tome trebao bi se smanjivati razredni odjeli prema stavku 3 ovog članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
445 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na predložene Smjernice za izradu individualiziranih kurikuluma te činjenice da gotovo u svakoj školi i svakom razrednom odjelu postoji jedan, a najčešće više učenika s teškoćama u razvoju koji se obrazuju prema redovitim programima uz individualizaciju postupaka i/ili prema redovitim programima uz prilagodbu sadržaja uz individualizaciju postupaka za očekivati je da se Smjernice neće moći primjereno koristiti s velikim brojem učenika u razrednim odjelima. Kvalitetnija nastava "Škole za život" posebno prema učenicima s teškoćama u razvoju može se provesti samo ako se smanji broj učenika u razrednim odjelima. Stoga držim da razredni odjel može imati najviše 25 učenika. Budući da se stavak 3. da se u razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama u razvoju već i prije nije provodio već je u razrednim odjelima uglavnom više od tri učenika s teškoćama, bilo s individualizacijom, bilo s prilagodbom sadržaja. Stoga predlažem da stavak 3. glasi:" Broj učenika u razrednom odjelu u koji su uključeni učenici s teškoćama u razvoju smanjuje se za 3 učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, po posebnom programu ili po modelu djelomične integracije". Stoga bi stavak 4. trebao glasiti:" Broj učenika u redovitom razrednom odjelu se ne smanjuje za: - učenika za kojega je organizirana nastava u kući/nastava na daljinu". Obrazloženje: Iz ovako napisanog stavka iščitava se da se bez obzira na broj učenika s teškoćama u tom razrednom odjelu ne smanjuje broj učenika ako neki drugi učenik ima pomoćnika u nastavi ili organiziranu nastavu u kući. Učenik koji je po modelu djelomične integracije uključen u poseban i redoviti razredni odjel u tom redovitom razrednom odjelu svladava redoviti program uz prilagodbu sadržaja te je isti kao i svaki drugi učenik s teškoćama u tom razrednom odjelu i broj učenika je i zbog tog učenika potrebno umanjiti. Učenik koji ima pomoćnika u nastavi ne oslobađa rada učitelja koji s njime radi te također nije razlog da se ne smanji broj učenika u tom razrednom odjelu, jer bi to bilo protivno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi - oni ne provode kurikulum niti individualizirani kurikulum, već to radi učitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
446 Milana Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mislim da optimalni redovni razredni odjel treba imati najviše 26 učenika pa čak i manje jer kako će se održavati redovita nastava informatike u 5. i 6. r.? Informatičke učionice su opremljene brojem radnih mjestima sa stanjem koje je bilo kada se uvodila informatika kao redovni predmet. Ako se tijekom naredne godine povećao broj učenika, za očekivati je da neki učenici neće imati svoje radno mjesto na nastavi informatike. Dakle, treba definirati broj učenika i onda informatičke učionice reopremiti do najvećeg mogućeg broja u razrednom odjelu. No, hoće li sve informatičke učionice prostorno to moći prihvatiti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
447 Marija Ros Kozarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prije svega moje je mišljenje kako se nikako kvalitetno ne može odraditi nastava u razrednom odjelu u kojoj se kombinacija sastoji od učenika I.-IV.razreda. Nemoguće je da se učitelj jednako kvalitetno posveti svima tj.izvede plan i program kvalitetno u takvom odjelu. Uvijek govorimo da se mora ići djeci u korist, a to ovdje svakako nije. Isto tako mi je potpuno nejasno zašto se u razrednim odjelima u kojima učenik ima pomoćnika ne smanjuje broj učenika. To što učenik ima pomoćnika ne znači da se predmetni učitelj ne mora pripremati za rad s takvim učenikom i posvetiti mu pažnju. Zadatci pomoćnika su jasni, ali nije on taj koji učeniku zadaje i objašnjava što radi. S poštovanjem, Marija Ros Kozarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
448 Ana Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi najveći broj učenika u razrednom odjelu, ako se uzme u obzir drugačiji pristup radu u okviru aktualne reforme, trebao biti 20 odnosno manji ukoliko je u odjelu uključen jedan ili više učenika s teškoćama u radu. Također smatram da prisustvo pomoćnika u nastavi ne bi trebalo utjecati na propisan broj učenika u odjelu budući da njihovo prisustvo ne umanjuje pripremu niti rad samog učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
449 Martina Kobaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Najveći broj učenika (bez učenika s poteškoćama) smanjiti barem (!) na 23-24. Uspoređujem predložene brojke s iskustvom proučavanja rada jedne osnovne škole u Latviji prije 4 godine. Ne samo da im razredi ne prelaze brojku od 25 učenika, nego se ti isti razredi za nastavu stranih jezika (i još nekih predmeta) dijele na 2 grupe i radi se s 11-12 učenika. Autori ovog prijedloga zaboravljaju da i učenici po individualiziranom programu zahtijevaju pozornost učitelja i malo drukčije radne materijale, kao i dodatnu (najčešće samoinicijativnu) edukaciju učitelja koji se trebaju prilagoditi potrebama takvih učenika. Nadalje, nema nigdje riječi što napraviti u situacijama kada npr. 5. r. krene s maksimalnim brojem prilagodbi (bilo po starom, bilo po novom pravilniku), a kasnije se zatraži i dobije odobrenje za još 1 učenika za prilagodbu sadržaja i time se premaši maksimalan broj učenika s prilagodbom u tom razredu. Ili kada dođe novi učenik s rješenjem iz neke druge škole ili regije. Što onda? U praksi se onda prešutno krši pedagoški standard i u takvim je razredima vrlo zahtjevno raditi. Usporedbe radi, u prošlim generacijama sam znala imati ukupno po 12-13 prilagođenih programa i 7-8 individualiziranih. Sada imam "samo" 5 prilagođenih (+ nekoliko koji su u postuku i čekaju rješenje) i 15 (da, dobro ste pročitali) individualiziranih programa. Predajem strani jezik u razrednoj i predmetnoj nastavi. Svaki pravilnik, pa tako i ovaj, mora predvidjeti gotovo sve moguće situacije i propisati proceduru i postupke u takvim situacijama. To vam je otprilike kao kad tvrtka koja proizvodi antivirusne programe angažira najbolje hakere da pronađu propuste u njihovu sustavu kako bi ih mogli ukloniti ili spriječiti prije nego program puste na tržište. Učitelje možete shvatiti kao hakere koji vam ukazuju na propuste pravilnika jer poznaju sustav iznutra. Uvažite li primjedbe, dobit ćete puno bolji konačni proizvod u korist svih uključenih strana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
450 Marijana Mikulandra PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti 20, a ako ima učenika s poteškoćama i manji. U razredu ne bi trebala biti više od 2 učenika s poteškoćama, bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Nemoguće je istovremeno kvalitetno provoditi Školu za život i stavljati naglasak na formativno vrednovanje u razredu s 28 učenika, od čega su 3 učenika s poteškoćama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
451 Jasmina Dželadinov Milošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da se u čl.3 treba izvršiti promjena…. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika./ izmjena najviše 20 učenika./ Broj učenika u odjelu bi se trebao smanjivati ovisno o broju učenika s utvrđenim rješenjem školovanjem po redovnom programu ili prilagodbi sadržaja. U nekim velikim gradskim školama upisuje se u 1 .razred velik broj učenika ….ponegdje i preko 26…kasnije se ispostavi da neki učenici dobiju rješenje o primjerenom obliku školovanja….Učitelji u razrednoj nastavi se moraju istinski potruditi naučiti učenike vještinama i znanjima potrebnim za daljnje školovanje, uključujući individualni pristup svakom učeniku prema Školi za život. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
452 Dijana Toljanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, jedina konstanta našeg odgojno-obrazovnog sustava je raskorak između ciljeva obrazovanja i uvjeta za ostvarvanje istih. Istraživačka, projektna, problemska nastava kojom se realiziraju potencijali učenika, njihova kreativnost, inovativnost i samostalnost guši se propisima kojima je glavni cilj financijska ušteda. Stoga, razredni odjeli ne bi trebali imati više od 20 učenika, a učenika s teškoćama, ovisno o vrsti teškoće, najviše dvoje. U Prijedlogu se ne spominju učenici s individualiziranim pristupom niti daroviti učenici iako su i jedni i drugi učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i ima ih u svakom razredu,najčešeće i nekoliko. Ovisnost broja učenika u razredu s brojem učenika u djelomičnoj integraciji i pomoćnicima u nastavi je neodrživa jer je riječ o pomoćniku za onog istog učenika za kojeg učitelj/ica piše programe, pripreme, bilješke, informira roditelje, RV, UV, vanjske suradnike škole ili učenika u djelomičnoj integraciji koji također ima svojeg učitelja/icu. Isti princip, a taj je najbolje mogućnosti za sve učenike treba primjeniti i kada je u pitanju broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima, posebnim razrednim odjelima, odgojno-obrazovnim skupinama. Kombinacija bi se trebala zadržati na najviše dva razreda ili do 8 učenika za više razreda. Posebnim razrednim odjelima broj učenika treba ovisiti o vrsti teškoće, pa bi ih razred za učenike s poremećajem iz spektra autizam, razred imao do 3, a s poremećajima u ponašanju do 5 najviše (ističem ove dvije skupine učenika jer s njima imam dugo radno iskustvo). Vrijedi i za odgojno-obrazovne skupine produženog stručnog postupka budući se najčešće radi o istim učenicima. Obzirom na činjenicu da nisu svi naši učenici u ravnopravnom položaju glede izborne nastave, ne čini mi se primjereno u školama gdje učenici imaju priliku upisati izborni predmet, da im održavanje istog ovisi o broju polaznika kao za obveznu nastavu. Kao prosvjetnoj djelatnici neprihvatljivo mi je da prijedlog Pravilnika ne brine o kvalitati nastave nego je usmjeren na smanjivanje izdvajanja za nastavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
453 Nives Miljuš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Čl. 3 (2) 28 učenika je previše ako želimo ostvariti ciljeve reforme - jednake prilike za sve učenike, naglasak na rješavanju problema, cjelovit razvoj učenika, metode rada kojima se potiču samostalnost, rješavanje problema, kreativnost i inovativnost. Ne slažem se s prijedlogom da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama, niti da broj učenika ovisi o tome ima li učenik pomoćnika u nastavi. Imam dobra iskustva s pomoćnicima, no nastavnik je taj koji priprema aktivnosti i nastavna sredstva, organizira nastavni proces, vrednuje i, ako je razrednik, ima niz drugih poslova. Prijedlog: Redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika Možda se čini pretjeranim (premali broj učenika), no razredi su heterogene skupine i treba nam omogućiti da ciljeve kurikularne reforme uz postojeću satnicu, smjenski rad i ostale uvjete možemo ostvariti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
454 Anna Giugno Modrušan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da optimalan razred ne može imati 28 učenika. Broj bi se trebao smanjiti na 20. Škola za život nas educira na kvalitetu a to ne možemo postići ako u razredu imamo više od 20 učenika. Imati 3 učenika s teškoćama u razredu je previše, nemaju svi rješenje za pomoćnika u nastavi pogotovo ne u prvom razredu, procedura je jako duga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
455 Nikolina Bešenić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ako želite da se obrazovni sustav promijeni, morate napraviti i promjene u ovom pravilniku. Da bi kvaliteta nastave mogla biti bolja, broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi treba prelaziti 20, a kombinirani razredni odjel ne bi trebao biti sastavljen od više od dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
456 Jasminka Viher PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mišljenja sam da je maksimalni broj 28 učenika u razrednom odjelu preveliki. Razredni bi odjel trebao imati najviše 20 učenika. Smanjenjem broja učenika u razrednom odjelu, uspjeh učenika trebao bi rasti jer je u manjim razrednim odjelima bolja razredna dinamika, veća individualizacije nastave i značajan pozitivni učinak na uspjeh učenika. S predloženim brojem od najviše 20 učenika u razrednom odjelu trebalo bi uskladiti i broj učenika s teškoćama. Broj učenika u razrednom bi se odjelu trebao smanjiti unatoč tome što učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi je podrška učeniku u radu, a nije učitelj i ne obavlja poslove učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
457 Sanida Mejak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalni razredni odjel trebao imati od 20 do 22 učenika. U takvom bi se razredu učiteljica sigurno mogla posvetiti svakom pojedinačnom učeniku, a i kvaliteta nastave bila bi zasigurno bolja. S obzirom na sve obveze učiteljice u razredu (od planiranja nastave, izrade raznih materijala pa sve do vrednovanja učenika) prevelik broj učenika u razrednom odjelu definitivno bi doprinio lošoj kvaliteti nastave. U optimalnom razrednom odjelu trebalo bi biti najviše 2 učenika s teškoćama. Predlažem da se broj učenika u redovitom razrednom odjelu smanjuje na način da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
458 Mateja Jurjako PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan redoviti razred ima manje od 20 učenika, a trebao bi imati najviše 20-22 učenika. Više od toga, a pogotovo do 28, je previše u okviru zahtjeva novih kurikuluma i načina vrednovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
459 Anita Poslon PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na nove kurikule, češću provedbu suradničkoga učenja, projekata, opširnije formativno vrednovanje..., smatram da broj učenika u razredu ne bi nikako trebao biti veći od 24 i da bi se istom dinamikom (po tri učenika) trebao smanjivati ako taj razredni odjel pohađa učenik s teškoćama. Teško se posvetiti svakomu učeniku u tako velikome razredu. Trebalo bi promijeniti dio u kojemu piše da se broj učenika ne smanjuje ako učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. I u tome slučaju učitelj treba pripremiti diferencirane zadatke za toga učenika i pratiti njegov rad na satu, što utječe na dinamiku samoga sata. Čest je slučaj da tijekom godine takvi učenici i nemaju pomoćnika u nastavi jer je teško pronaći zainteresirane za taj posao s obzirom na vrlo male plaće pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
460 Marija Jurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, po mom mišljenju, optimalan redoviti razredni odjel može imati najviše 20 učenika, ako zaista mislimo na optimalne uvjete za rad. Sve preko toga ide u preopterećenje te smanjenje kvalitete izvođenja nastave. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
461 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, sukladno načelima koja se naglašavaju u Školi za život, optimalan broj učenika bi trebao biti 20, a to bi ujedno trebao biti i najveći broj učenika. Ako se želi kvalitetno i sustavno provoditi vrednovanje za/kao učenje te sustavno poučavati kritičkom promišljanju kroz problemske zadatke te projekte, nužan je manji broj učenika. U razrednom odjelu s jednim učenikom s teškoćama (redoviti program uz prilagodnu sadržaja i individualizirane postupke / posebni program) trebalo biti biti najviše 18, a ako su 2 učenika onda najviše 16 učenika. S obzirom da se u pravilniku ne uzimaju u obzir daroviti učenici niti učenici koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirane postupke (a za koje je, također, potrebna posebna priprema), niti jedan razredni odjel ne bi smio imati tri učenika koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke ili po posebnom programu. Broj učenika bi se trebao smanjiti i ako učenik ima pomoćnika u nastavi. Jer kurikulum za učenika s teškoćama te prilagođene nastavne materijale ne izrađuje pomoćnik u nastavi nego učitelj. Pomoćnik u nastavi je podrška učeniku u radu, ali nije zamjena za učitelja. S poštovanjem, Iva Palčić Strčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
462 Marina Mužek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prema Članku 3. stavak 2; mišljenja sam da u vremenu u kojem sada radimo prevelik je broj učenika u razrednom odjelu koji stenaveli kao optimalan broj 20, a najviše 28 učenika. Iščitavajući članak primjetila sam da niste nigdje naveli darovite učenike koji također spadaju u kategoriju djece s posebnim potrebama i od učitelja traže potpuni angažman ako želimo da i ta djeca napreduju. Mislim da su takva djeca zanemarena i da se od učitelja najviše traži da radi posebno ili individualno s učenicima koji imaju teškoće. Iz osobnog iskustva u razrednom odjelu od 24 učenika imam jednog učenika s prilagođenim programom, učenicu s individualiziranim pristupom i petero nadarenih učenika. U takvom razredu je jako teško raditi pa bih stoga bila sretna kada bi se optimalan broj ipak stavio na manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
463 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nikako se ne slažem s navedenim "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika". Smatram da bi taj broj trebao biti najviše 20 što bi onda bilo i u skladu s obrazovnom reformom i ŠzŽ gdje se treba još više posvetiti svakom pojedinačnom učeniku, pogotovo njihovom praćenju. Takvo nešto se ne može s 28 učenika, a da bude kvalitetno odrađeno. Također smatram da bi po razredu najviše trebalo biti 2 učenika s teškoćama i da bi svakako kod određivanja broja učenika u razredu trebalo uzeti i učenike po individualiziranom pristupu. Također smatram da bi trebalo voditi brigu o broju djece u prvom razredu gdje ima djece romske manjine. Nažalost većina te djece dođe u 1. razred bez poznavanje hrvatskog jezika, što onda učiteljima još više otežava samu situaciju. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
464 Maja Mačinko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Novi kurikul i način poučavanja nije baš u skladu sa ovim brojem učenikau razredu. Maksimalan broj učenika bi trebao biti 24 učenika, umjesto 26. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
465 Valentina Pajdaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika u redovnom razrednom odjelu treba ograničiti na najviše 24 učenika. Nastavni proces u skladu s postavkama Škole za život od učitelja izisukuje veliki napor u pogledu organizacije nastave, projektnih aktivnosti, pripreme materijala ( tiskanih i digitalnih), nastavnih sredstava i pomagala, rad u interaktivnoj učionici s tabletima, provedbu formativnog i sumativnog vrednovanja i ostalih obaveza. Sve veći opseg obaveza za učitelja u razredu s velikim brojem učenika nužno vodi ka smanjivanju kvalitete nastave. Umanjenje ukupnog broja učenika u redovnom razrednom odjelu treba se odnositi i na učenike koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke, a ne samo na učenike s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
466 Snježana Turk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Vjerujem da je cilj Škole za život kvalitetno obrazovanje. Ako se nastoji poboljšati kvaliteta obrazovanja, tada je nužno i smanjiti broj učenika u odjelu kako bi nastava bila i kvalitetno odrađena. U suprotnom, mi nismo napravili baš ništa. Nas učitelje potiče se na mijenjanje metoda rada, no nitko nije svjestan da je vrlo teško , a ponekad i nemoguće uz veliki broj djece izvesti neke aktivnosti, pogotovo ako je još u odjelu i dijete s teškoćama. Kad smo već kod toga, zašto u Pravilniku nitko ne spominje djecu koja rade po IOOP-u. Ponekad upravo takvi učenici iziskuju više truda, pripreme za rad i entuzijazma učitelja kojem se takav učenik uopće ne smatra učenikom s teškoćama. Moj prijedlog je da razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Sukladno tome, potrebno je i smanjiti broj učenika u razrednim odjelima s učenicima s teškoćama: - s jednim učenikom s teškoćama – na najviše 17 učenika u razrednom odjelu - s dva učenika s teškoćama – na najviše 15 učenika u razrednom odjelu U razredu uopće ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama. Jednako tako uopće ne vidim razloga zašto se broj učenika povezuje s brojem pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi radi svoj posao, a učitelj svoj i ne vidim razlog povezivanja. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
467 Sunčica Križan-Kadi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel ne može imati više od 22 učenika. Za svakog učenika s poteškoćama broj se smanjuje za jedan, ali valja uzeti u obzir i učenike koji imaju individualizirani pristup. Njima se također valja baviti individualno i posvetiti mu posebno vrijeme tijekom procesa poučavanja. Stoga za 2 učenika po individualiziranom programu broj učenika mora se smanjiti za 1 u optimalnom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
468 Blaženka Kunac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel nikako ne bi smio imati više od 24 učenika. Za svakog učenika s prilagodbom metoda ili sadržaja, broj bi se trebao smanjiti za 3, bez obzira na to imaju li učenici pomoćnika u nastavi ili nemaju jer pomoćnik ne zamjenjuje mene niti smanjuje posao učitelja; on pomaže učeniku savladati ono što treba koristeći nastavne materijale koje je učitelj pripremio, a cijeli proces rada takvog učenika na satu opet prati i nadzire učitelj. Treba paziti i na ravnomjernu raspodjelu učenika po odjelima. Naime, ima slučajeva da su u jednom razredu 4 učenika s IOOP-om, a u preostala tri u "paralelkama" niti jedan i to od 1. razreda OŠ,. Dakle, nije riječ o učenicima kojima je potreba za prilagodbom metoda ili sadržana uočena kasnije, već su takvi razredi formirani od početka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
469 Tamara Ređep PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se s prijedlozima da razredni odjel treba imati maksimalno 22 učenika. Isto tako slažem se i s time da se u razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju. Tako bi razredni odjel s jednom učenikom s teškoćama maksimalno imao 20 učenika, a ukoliko bi u razredu bilo dvoje učenika s poteškoćama tada bi najveći broj učenika bio 18. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
470 Helena Bošković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da pomoćnici u nastavi nemaju veze s pitanjem smanjenja broja učenika u razredu. To je više tehnička pomoć učeniku, a nastavnik svakako mora izdvojiti vrijeme objasniti i prilagoditi učeniku sadržaj. Kvalitetno to odraditi je strašan posao. Nije moguće 3 učenika svaki sa svojim teškoćama, 3 pomoćnika i 25 ostalih učenika i očekivati pozitivne rezultate. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
471 Marijana Bezić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prvo što sam očekivala od Škole za život je upravo smanjenje broja učenika u razrednim odjelima. Svakako bi bilo poželjno da: Optimalni redoviti razredni odjel ima najviše 20 učenika. A zatim sukladno tome smanjivati i broj učenika u razrednim odjelima s učenicima s teškoćama. - s jednim učenikom s teškoćama najviše 17 - s dva učenika s teškoćama najviše 15 - s tri učenika s teškoćama najviše 12 (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi (obrisati); - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije (obrisati); Broj učenika mora se smanjiti za učenike koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. I tu mu uvelike pomaže manji broj učenika u razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
472 Marijana Zarožinski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomoćnik u nastavi na način kako je danas je tu zbog fizičke pomoći, a ne intelektualne. Dakle, smanjiti broj učenika i to bez obzira na pomoćnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
473 Mirjana Matković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da činjenica ima li učenik s teškoćama pomoćnika ili ne ne smije utjecati na broj učenika u razredu jer s učenicima s teškoćama radi učitelj ( priprema materijala, prilagodba sadržaja, objašnjavanje, odgojni postupci...), a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
474 Božena Plančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 3 Poštovani, ako je cilj ovog Pravilnika kvalitetno obrazovanje, a pretpostavljam da jeste, u tom slučaju, bez obzira na broj učenika, u razrednom odjelu ne bi smio biti više od 1 učenika s rješenjem o IOOP-u. Isto tako potrebno je naglasiti kako učenici s različitim vrstama poremećaja također zahtijevaju posebne pripreme za rad, pa bi o tome ovaj Pravilnik trebao biti određeniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
475 Sandra Halt-Ćuže PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, na temelju višegodišnjeg iskustva u radu u odjelima s učenicima s teškoćama u razvoju, predlažem izmjenu teksta čl. 3 stavka 3 alineja 2sa "- odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika" na "- odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika", zatim izmjenu teksta "odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika" na " 21" i teksta "odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika" na " može imati 18 učenika". Trenutno naime predajem u razredu u kojem imam dva učenika po prilagodbii dva p individualiziranom od kojih jedna majka nije pristala na prilagodbu, pa je stoga individualizirani, iako joj svi mi učitelji prilagođavamo puno više i ustupamo nego to njezin trenutni program govori da treba.Isto tako je prisutna učenica za koju se nije htjelo izraditi prilagodbu jer će premašiti dosada Zakonom propisani broj učenika u razredu te biti primorana mijenjati razredni odjel, što bi za učenicu u tom stanju bilo štetno, a sposobnosti i emotivna deprivacija je na razini na kojoj joj ja također prilagođavam pristup i materijale. Također se mnoge stvari ne uoče na uvodnim ispitivanjima, procedura za izradu Rješenja o prilagodbi je dugotrajna te se dijete već asimilira u sredinu. I u tom trenutku mijenjati broj, što je onda već 3. ili 4. razred vrlo je nezahvalno i pogubno za dijete. Tako da smatram ako se u startu broj adekvatnije definira izbjegli bismo ove naknadne nezgrapnosti u izvedbi. Isto tako, zahjtevi novog Kurikuluma ne dozvoljavaju toliko posvećivanje određenim učenicima ako je broj kao što ste predložili. Niti se adekvatno možemo posvetiti depriviranim niti naprednijim učenicima. Naposljetku su svi na gubitku. Zahvaljujem na razmatranju ovih realnih stanja iz učionica naše zemlje. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
476 Marina Grubelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 5. „Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Smatram da se ovim čankom otvara mogućnost da MZO samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog DPS-om, a što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Osim toga, maksimalni broj učenika od 28 je previše. Idealno je do 20, a maksimalni broj ne bi trebao prelaziti 22, s tim da se obzirom na broj učenika s teškoćama, broj učenika koji se školuje po redovitom programu treba smanjivati (jedan učenik s teškoćama, najviše 20 u razrednom odjelu, 2 učenika s teškoćama, 18 u razrednom odjelu, a rad u razrednom odjelu s više od dva učenika s teškoćama bez asistenta je nemoguće odrađivati kvalitetno i na načina da svakom učeniku možemo posvetiti vrijeme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
477 Kristina Fiedler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika u razrednim odjelima ne bi trebao biti veći od 20. Ako u odjelu jesu učenici s teškoćama, broj učenika bi se trebao smanjivati proporcionalno. Svakako bi trebalo voditi računa o kojoj se poteškoći radi i postaviti kriterije po kojima u jednom odjelu može biti najviše jedan učenik s poteškoćom zbog koje se nastava ne može provoditi u uvjetno rečeno standardiziranim uvjetima. Isti kriterij bi se odnosili i na učenika koji ima asistenta jer pomoć asistenta nije dovoljna kako bi učitelj u takvim uvjetima osigurao kvalitetan rad za sve učenike. Najčešći argument protiv ovog prijedloga je da i u drugim europskim državama provedena inkluzija, a da u najrazvijenijim državama ima i do 33 učenika. Taj argument nije valjan jer način na koji je inkluzija provedena u Hrvatskoj je stvorila specifične okolnosti koje treba uzeti u obzir, a oblik nastave u takvom odjelu je specifičan i jedinstven u nastavnoj praksi. Posebno, sa ili bez učenika s poteškoćama, u Hrvatskoj je organizacija nastave u školama takva , potpuno drugačija nego u državama s kojima se uspoređujemo) da postoji niz argumenata koji podržavaju ideju da bi upravo mali broj učenika po odjeljenju bio najveća i najbolja reforma u školstvu čak bi se rezultati osjetili već nakon 5 godina. Ako bi i dalje insistirali na istom pedagoškom standardu, sve nove metodologije i strategije u poučavanju neće biti učinkovite usprkos ogromnom novcu koji se ulaže. Smanjenjem broja učenika po razrednom odjelu je predispozicija za kvalitetu obrazovanja i sa manje ulaganja u opremanje škole i skupu informatičku opremu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
478 Emina Rus PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moje mišljenje je da je ostvarivanje ishoda Škole za život u razredu koji broji više od 22 učenika neostvarivo. Škola za život od učitelja traži individualniji pristup učenicima, uvažavanje njihovih sposobnosti, prilagođavanje metoda rada njihovim načinima učenja. U prekobrojnim razredima jednostavno nije moguće ostvariti te ciljeve, te stoga smatram da bi bilo nužno smanjiti broj učenika u optimalnom razrednom odjelu. U nadi da ćete uvažiti mišljenja onih koji na svojim leđima nose 'teret' Škole za život, srdačno vas pozdravljam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
479 Jasna Kokot Pelko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3. stavku 3 potrebno je predvidjeti smanjenje broja učenika u razrednom odjelu i kad se radi o učenicima koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke jer struka naglašava da je odgojno-obrazovne ishode zahtjevnije ostvariti bez mogućnosti sadržajne prilagodbe. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
480 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema članku 3. stavku 3., koji propisuje omjer učenika u razrednom odjelu i broj učenika s teškoćama koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, predlažem da se još uvrsti i omjer uključivanja učenika po redovnom programu uz individualizirani pristup u radu. Ovaj oblik školovanja je nepravedno izostavljen, a radi se također o učenicima s teškoćama u razvoju. Predlažem da se uvrsti dio rečenice "po redovitom programu uz inidivualizirani pristup". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
481 Vesna Petrušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel trebao bi imati najviše 22 učenika kako bi učitelji mogli postići što veću individualizaciju u radu, te, primjenjujući suvremene metode i načine poučavanja, ostvariti planirane odgojno-obrazovne ishode. Iz osobnog iskustva znam da rad s učenicima s teškoćama iziskuje dodatno radno opterećenje za učitelje (dodatno pripremanje za nastavu - od planiranja, izrade posebnih primjerenih nastavnih materijala prilagođenih određenoj teškoći, praćenja i vrednovanja napretka, dodatne profesionalne edukacije, suradnja sa stručnim suradnicima...) i dodatan napor na satu (kako bi se u potpunosti mogli kvalitetno posvetiti svim učenicima) pa mislim da bi npr. odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao imati najviše 22 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
482 BRANKICA BOŠNJAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. (3) Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika (4) se briše. Objašnjenje: Nastavnica matematike sam u osnovnoj školi. Trenutno predajem u 6. razredu koji je po eksperimentalnom programu "Škola za život˝. Razred trenutno broji 22 učenika, od toga su 3 učenika s teškoćama i 1 učenik po individualiziranom programu te jedna učenica s oštećenim sluhom. Osim njih, koji zahtjevaju dosta pripremljenog i prilagođenog rada, imam još (barem 10-ak) učenika kojima je matematika iznimno teška, odnosno slabijih su sposobnosti. Postići ostvarenost minimuma ishoda za svakog učenika svaki sat je NEMOGUĆE. Osim toga, mi kao učitelji, dužni smo provoditi vrednovanja (kao učenje, za učenje, samovrednovanje, vrednovanje naučenog), ostaviti povratnu informaciju učeniku/roditelju ili u bilježnici, ili/i u e dnevniku, pomoći mu da uvidi u čemu je dobar a što treba još provježbati. Pitam Vas, kada i kako sve to izvesti?! Nekoliko rješenja imate, ili klonirati učitelja u razredu ili smanjiti broj učenika u razredu. Ukoliko želite/mo da ova reforma zaživi onako kako je to zamišljeno, morat će se nešto promijeniti (barem po pitanju broja učenika u razredu). Osim toga, učenici s individualnim pristupom nisu uopće zastupljeni u Nacrtu, zašto je to tako? Oni također utječu na kavalitetu održavanja nastave, svakom od njih se vrlo često moram obratiti i prilagoditi metode rada što također zahtjeva moju dodatnu pripremu i angažman, ali i utječe na kvalitetu rada s ostalim učenicima. Pomoćnik u nastavi nije taj koji priprema radne materijale, koji osmišljava zadatke, koji se trudi kako osmisliti zadatak koji će biti primjeren učeniku kako bi on ostvario barem neki od zadanih ishoda, te shodno tome smatram da je stavak (4) Članka 3. apsolutno nužno obrisati. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju. Srdačan pozdrav, Brankica Bošnjak, mag.math. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
483 Ivana Mašić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. čl.3., st.(2) U zadnjih nekoliko godina sve je veći broj učenika s teškoćama koje onda zahtijevaju i neki oblik prilagodbe od strane učitelja, a da učenik nužno ne mora imati određen primjereni program. Pogotovo je tu naglasak na učenicima koji tek dolaze u 1. razred. Uvažavajući poteškoće učenika, prilagođavati se njihovim sposobnostima i kvalitetno odraditi nastavni proces je nemoguće s tim brojem učenika. Isto tako, kasnije, tijekom školovanja, na početne teškoće nastavljaju se druge (a kod nekih učenika budu tek i otkrivene zbog razno raznih razloga..). Smatram da bi se broj učenika trebao smanjiti te da optimalan razredni odjel nema više od 22 učenika. čl.3., st.(3) U skladu s gore navedenim prijedlogom, trebalo bi smanjiti i ukupan broj učenika u razredu, ako je integriran učenik s teškoćama u razvoju i to bez obzira o kojem je obliku primjerenog programa riječ (bez obzira je li to prilagodba sadržaja ili individualizacija) jer svaki program zahtijeva dodatni angažman učitelja i dodatno vrijeme i pažnju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
484 KATE KUKULJICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U st.2. Članka 3. predlažem: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26. U st. 3. predlažem: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 22 učenika Rad s učenicima koji imaju teškoće i uz to primjereni oblik školovanja tj. pripadajuće Rješenje po složenosti poslova može se usporediti s radom s dva ili tri kombinirana razredna odjela. Takav rad zahtijeva pripremanje učitelja složenije razine, u takvim odjelima broj učenika treba smanjivti prema broju učenika s teškoćama/Rješenjem. Neovisno ima li učenik pomoćnika broj učenika u razrednom odjelu primjereno smanjivati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
485 Irena Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ono što se primjećuje zadnjih godina je povećan broj učenika s teškoćama u razvoju. Mi koji radimo u nastavi svjedoci smo kako neki učenici mogu pratiti redoviti nastavni proces dok za određeni broj učenika nastavnici trebaju dodatnu obuku za rad s djecom koja imaju specifične zdravstvene poteškoće. Sat od 45' je prekratak za optimalno posvećivanje pažnje svim učenicima pogotovo ako jedine upute koje dobijemo je 'prilagoditi nastavni proces'. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
486 Nina Bjeliš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da nastavni sat sa 20 učenika od kojih su 3 učenika s teškoćama u razvoju ne može ostvariti planirane ishode jer se nastavnik ne može dovoljno dobro posvetiti svim učenicima u razredu. Također, u srednjim školama se događa da se učenici ne upisuju sa rješenjem o prilagodbi ili individualizaciji pa se nerjetko dogodi da ima i više učenika nego li je to propisano pravilnikom koji nakandno donesu rješenje kada shvate da ne mogu pratiti redovnu nastavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
487 Jasminka Hajpek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3 (2) Slažem se kako bi optimalan redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika jer se radi o drugačijem načinu poučavanja i pristupu nastavi u kojoj kod učenika razvijamo različite vrste vještina, provodeći istovremeno različite vrste vrednovanja vodeći računa o međupredmetnim temama pokušavajući osamostaliti učenike pomažući im da kritički promišljaju, izvode pokuse, istraživanja te vrednuju sebe i svoje vršnjake što zahtjeva puno više vremena i prostora. U razrednom odjelu od 28 učenika je taj ishod nemoguće ostvariti. (3)U redoviti razredni odjel od 20 učenika može se staviti samo jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi nije odgojno-obrazovnik djelatnik tako da učitelj i dalje prati, bilježi, procijenjuje i priprema materijale za tog učenika i obilazi ga u toku nastave. U razredu od 20 učenika ne mogu biti tri (3)učenika s teškoćama kako je to do sada bilo. Ukoliko bi se u razredu od 20 učenika dogodilo da iz nekog razloga postoje dva učenika s teškoćama, taj razred se treba što prije podijeliti na dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
488 Snježana Rađa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan razredni odjel treba imati od 18 do najviše 26 učenika (članak 3. stavak 2.). Smatram da razredni odjel s tri učenika s teškoćama ne bi trebao imati više od 18 učenika (članak 3. stavak 3.) bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi (članak 3. stavak 4.). Mišljenja sam kako i učenici koji rade po individualiziranom programu zaslužuju posebnu pažnju i pripremu učitelja te bi se trebalo voditi računa o smanjenju broja učenika u razrednom odjelu ukoliko su uključeni učenici koji se školuju po IP. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
489 Karol Jurišić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. - Na 20 učenika bih stavio 5 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 15 učenika - Na 22 učenika bih stavio 8 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 12 učenika - Na 24 učenika bih stavio 10 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 14 učenika - Na 28 učenika bih stavio 12 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 16 učenika S poštovanjem član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
490 Ivana Zgonjanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel u današnje vrijeme ima 15-20 učenika, sve iznad 25 je previše i nastava se iznimno teško odvija, bez obzira na posvećenost i koncentraciju nastavnika ili učenika. Djeca su drugačija danas, nastavnik im se ne može dovoljno posvetiti i kvalitetna nastave drastično opada u razredima iznad 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
491 Marijana Škvorc PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! U sustavu školstva sam već 20-ak godina i nikako se ne mogu oteti dojmu da još uvijek stojimo na istom mjestu ili se pak vraćamo u prošlost što se tiče broja učenika u razrednom odjelu. Mi trebamo ići prema kvalitetnoj i istraživačkoj nastavi te nastavi usmjerenoj učeniku. Krenimo onda na taj način i razmišljati i kreirati raredne odjele.... Točka (2) Broj učenika koji vi predlažete nikako nije u skladu sa načelima "Škole za život". Stoga predlažem: Kvalitetna nastava kojoj težimo može se odražavati u razrednim odjelima koji imaju maksimalno 20 učenika ili minimalno 16. Samo se na taj način nastavnik može dovoljno i kvalitetno posvetiti učeniku, njegovim potrebama i konačnom cilju ostvarenju ishoda kod svih učenika. Radim u školi u eksperimentalnom programu i rezultati u razrednom odjelima sa manjim brojem učenika su neusporedivo bolji (uz iste uvjete rada, isti pristup i iste nastavnike....). Točka 3) Ne mogu se složiti s ovim prijedlogom. Predlažem: U redoviti razredni odjel može se uključiti samo jedan učenik s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. I to na način da se broj učenika u razredno odjelu smanji za 4 učenika, jer učenici s teškoćama zahtjevaju puno vremena i pažnje u radu na nastavnom satu. Točka 4) Nikako se ne mogu složiti s prijedlogom. Učenik s teškoćama u razvoju zahtjeva posebnu pripremu za svaki nastavni sat, dodatna objašnjenja na nastavi, dodatnu pomoć i prilagodbu pri savladavanju određenog nastavnog gradiva. Asistent je suradnik koji samo pomaže učeniku i ni na koji način ne može zamijeniti ulogu učitelja. Predlažem ne smanjivati broj učenika ukoliko učenik iz stavka 3. ovog članka ima pomoćnika u nastavi. Srdačan pozdrav, uz ugodan korak prema "Školi za život" Marijana Škvorc Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
492 Markiša Visković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Suvremeni pristup nastavi prepoznaje individualne razlike u poučavanju i učenju, tj. ne može se svakog poučavati na isti način niti svatko uči na isti način. Prema tome individualizacija nastave zahtjeva više vremena, odnosno pri prevelikom broju učenika ne može svakom učeniku posvetiti dovoljno vremena. Suvremene metode nastave uključuju i istraživačko i pojektno učenje koje također traže više vremena. Više vremena traže i sve veći broj učenika s individualiziranim pristupom i pod posebnim programom. Reforma "Škola za život" zahtjeva veću ulogu formativnog vrednovanja učenika koje opet iziskuje više vremena da bi se posvetilo svakom učeniku i njegovim specifičnostima. Iz navedenog proizlazi da se nastava promijenila i prepoznala (u dosta zemalja) nedostatke velikih razrednih odjeljenja, što bi trebao i naš obrazovni sustav kad već uvodi promjene individualizirane nastave koje se neće ostvariti u velikim razredima. Slažem se s kolegama koji predlažu da optimalan broj učenika bude 15, a maksimalan broj 20, a za svaki prilagođeni broj učenika pada za 2 (maksimalno 2 učenika s prilagođenim programom). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
493 Vesna Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, na odluku o broju učenika u redovitom razrednom odjelu, kao i broj učenika s teškoćama zanemaruju se specifičnosti teškoća učenika s posebnim potrebama. Također, učenici koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja te učenici s teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu u nastavnoj praksi imaju različite pristupe u radu učitelja. Ukoliko učenik ima pomoć asistenta u nastavi, svejedno bi trebalo uvažiti smanjenje broja učenika, jer vrijeme koje nastavnik posveti učeniku s posebnim potrebama se ne smanjuje. Potrebno je razmotriti prisutnost i broj darovitih učenika uključenih u redoviti razredni odjel koji također zahtjevaju pripremljenost nastavnika te posvećeno vrijeme za rad. Zbog važnosti i uspjeha kurikularne reforme u školstvu sa svim zahtjevima ostvarenja ishoda i provedbi različitih vrsti vrednovanja bilo bi potrebno ograničiti broj učenika u redovnom razrednom odjelu na 24 učenika; odjel s jednim učenikom s teškoćama mogao bi imati najviše 22 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama mogao bi imati najviše 20 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama (najviši mogući broj po razrednom odjelu) mogao bi imati 18 učenika. Isti smanjeni broj učenika u razrednom odjelu trebao bi se uzeti u obzir za svakog pojedinog darovitog učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
494 TOMISLAV KUČINA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, zbog potrebe individualnog pristupa svakom učeniku, a i na temelju saznanja o veličini razreda u zemljama EU, predlažem izmjene u članku 3. i to na načina da: Stavak 2 glasi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26 učenika. Stavak 3 glasi: U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
495 VLASTA ŽIVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Slijedom kurikularne reforme i svih promjena u školstvu, mišljenja sam da je prvi korak k ostvarenju ikakvih promjena upravo promjena Pravilnika o broju učenika u razrednim odjelima, koja je, nažalost, očito opet ostala na broju od 28 učenika kao iz vremena frontalne metode poučavanja. Suvremene metode i trendovi u nastavi, dakle nastavi usmjerenoj na učenika, s naglaskom na formativno vrednovanje, vršnjačko vrednovanje te ostvarivanje propisanih odgojno-obrazovnih ishoda definitivno se ne mogu kvalitetno provoditi niti ostvariti u učionicama s 28 učenika. U takvom okruženju, nažalost sasvim je realna situacija da se učitelj ne može posvetiti svakom učeniku, redovito pregledavati zadaće, jednostavno ljudski porazgovarati s njima, kontinuirano provoditi formativno vrednovanje i obraditi predviđeno gradivo. Potrebno je početi brinuti o kvaliteti nastave koja se kurikularnom reformom i promovira. To znači da se osim načina rada, trebaju i promjeniti i poboljšati dosadašnji uvjeti rada, i to ne samo silnom digitalizacijom i opremom, nego prije svega omogućavanjem osnovnih uvjeta (dakle, smanjivanjem dosadašnjeg maksimalnog broja učenika u razrednim odjelima) u kojima učenici mogu napredovati, bilo učenici s poteškoćama, prosječnih sposobnosti ili nadareni koji su u određenoj mjeri nerijetko zakinuti. Predlažem izmjene: (2) Optimalan razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. Svakako u obzir treba uzeti i stupanj poteškoća, ali i individualizirane programe te vrlo često zanemarenu činjenicu da se neke poteškoće bilo u učenju ili ponašanju otkriju tek nakon formiranja razrednih odjela i tijekom trajanja školske godine. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 13 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; ------- obavezno izbaciti ovaj naputak jer asistent ili pomoćnik u nastavi pomažu učeniku s poteškoćama, ali ne umanjuju posao pripreme rada učitelja te izradu prilagođenih materijala, testova, ispitivanja i vrednovanja za učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
496 Natalija Ilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, molim Vas da prihvatite i moje mišljenje u prijedlogu ovog savjetovanja. Učiteljica sam STEM grupe predmeta koja radi na tri osnovne škole i po ekperimentalnom i redovitom programu. Obzirom na mnoge nove zahtjeve u mojem predmetu kad su u pitanju postupci praćenja i vrednovanja, implementacija rada s novim tehnologijama te sve veća individualizacija nastave, s mlađim generacijama koje nisu u stanju pratiti frontalne oblike nastave rad je sve teži i puno zahtjevniji. Kako se radi reforma u sustavu obrazovanja, svakako treba prilagoditi i brojnost učenika po razrednim odjelima. Moj prijedlog je sljedeći: -u članku 3., stavku 2. predlažem izmjenu "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 učenika, a najviše 22.", u stavku 3.istog članka prihvatljivo je da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše 3 učenika s teškoćama u razvoju, ali se u taj broj treba ubrojiti i učenici koji se školuju po individualziranom programu jer za njih je isto potrebno osigurati vrijeme i prilagođeni materijal za rad kojeg naravno mi izrađujemo. Prema tome, moj prijedlog je da se u odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati maksimalno 20 učenika, a za svako sljedeće dijete prihvatljivo je i razumno da se broj učenika smanjuje za 3 učenika. Stavak 4.i 5. ovog članka su u redu. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
497 ROMANA BRAJKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da optimalan redoviti razredni odjel koji je naveden u članku 3. stavak 2 od 1. do 4. razreda u OŠ ima najviše 22 učenika. Tijekom školovanja od 1. do 4. razreda se otkrivaju učenici s teškoćama u učenju, a veliki broj učenika u razrednom odjelu onemogućava učitelju da se dovoljno posveti svakom učeniku kako bi se pravovremeno uočile moguće poteškoće u učenju. Isto tako smatram da u navedenom članku (3. članak) stavak 4 o nesmanjivanju broja učenika u redovitom razrednom odjelu u slučaju kada učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi nije nikako dobar prijedlog za učenika s teškoćama, ostale učenike i učitelja. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama da normalno funkcionira u odgojno - obrazovnom procesu, a nikako nije njegova zadaća da ga on uči ili poučava. To je zadaća učitelja koji ukoliko ima veliki broj učenika u redovitom razrednom odjelu nije u mogućnosti se dovoljno posvetiti niti učeniku s teškoćama niti ostalim učenicima. Učitelj treba jedanko vremena i pažnje posvetiti učeniku s teškoćama bez obzira ima li on pomoćnika u nastavi ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
498 Darko Miloknoja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ove godine imao sam priliku uvjeriti se kako je raditi praktični rad u tehničkoj kulturi a vjerovatno i drugim predmetima koji su opremljeni i izvode pokuse i eksperimente. Imamo jednog učenika s prilagođenim koji čeka asistenta. Jednog koji čeka prilagođeni. n učenika s induvidualiziranim. Asistenta dobivaju stvarno teški slučajevi ili oni opasni za okolinu. Velik broj učenika s prilagođenim programom pokazuje volju i želju za radom ali uz stalno poticanje što je nemoguće provoditi u odjeljenjima s tako velikim brojem učenika. Ne treba ni govoriti kako u zemljama gdje se počela provoditi inkluzija od toga odustaje, a mi tek otkrivamo toplu vodu. Znači treba povećati broj asistenata ili stvarati manja odjeljenja za rad s njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
499 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. 2. Broj učenika u redovnom razrednom odjelu ograničiti od 18 do 24. Članak 3.3. ... najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju... - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika NADOPUNITI: U slučaju da učenik ima većih teškoća ( sljepoća, lakša retardacija, paraliza,... ) po preporuci specijaliste razred može imati i manje od 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
500 Vlatka Zahirović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 (smanjiti na 26) učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, (dodati: po redovitom programu uz individualizirane postupke) ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 (smanjiti na 24) učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 (smanjiti na 22) učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi (obrisati); - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije (obrisati); - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Obrazloženje: 28 učenika u razredu je previše za sve ono što bi učitelj trebao s njima odraditi. Učenici koji se školuju po individualiziranom programu moraju dobiti isti status kao učenici koji se školuju po prilagođenom programu, odnosno moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu. Učitelj za njih priprema posebne materijale kao i za one po prilagođenom programu. Broj učenika mora se smanjiti za učenike koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne. Pomoćnik u nastavi pomaže učenicima, a ne učiteljima te je učitelj i dalje dužan pripremiti posebne materijale i program za te učenike. Učenici koji su u redovite razredne odjele uključeni po modelu djelomične integracije moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu kao i učenici koji se školuju po prilagođenom ili individualiziranom programu jer su skoro pola nastave uključeni u redoviti razredni odjel te je s njima potrebno posebno raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
501 Anita Adžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u osvrtu na Članak 3. mogu utvrditi slijedeće: a) maksimalan broj učenika od 28 (budimo realni, nitko se ne drži preporučenog optimalnog broja) izuzetno je visok. Kvaliteta nastave u takvom razredu nikada ne može biti ista kao u razredu s manje učenika. Čistom matematikom (i logikom) možemo zaključiti koliko se vremenski i kvalitetno jedan profesor može posvetiti svakom učeniku u 45 minuta sata. Maksimalan broj učenika po razredu ne bi trebao biti veći od 22 učenika. Zamislite 4 razreda po 28 učenika, sa satnicom od jednog sata tjedno. Koliko bi samo jednom profesoru trebalo da zapamti imena, a o kontinuitetu praćenja rada svakog pojedinog učenika ne treba ni govoriti. b)odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika c) odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika d) odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika e) nikako se ne mogu složiti s tvrdnjom da "(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; da učenik koji ima pomoćnika u nastavi" Takav učenik također zahtjeva posebnu pripremu za svaki nastavni sat, dodatna objašnjenja na nastavi, dodatnu pomoć pri svladavanju određenog nastavnog gradiva koje mu asistent ne može adekvatno pružiti. Asistenti i profesori ovdje su suradnici koji zajedničkim snagama mogu pomoći učeniku no to nikako ne znači da asistent zamjenjuje ulogu profesora. Lijepi pozdrav, Anita Adžić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
502 Mihajla Varžak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ako već mijenjate postojeći Pravilnik, onda bi ga bilo dobro promijeniti u njegovom krucijalnom dijelu i pri tom poslušati praktičare koji već (bar) 20 godina govore kako je to najveći problem našeg školstva. Naime, radim 20 godina, a otkad sam počela raditi, slušam o prevelikom broju učenika u pojedinom razrednom odjeljenju pa sam i sama odmah uvidjela veličinu tog problema. Dakle, optimalni broj učenika u razrednom odjeljenju ne bi smio prelaziti 20. Naravno, uz učenike s teškoćama (u koje treba pribrojiti i one s individualiziranim pristupom) taj se broj smanjuje. 2 učenika s teškoćama u jednom razrednom odjeljenju trebao bi biti maksimum. Time ćete najviše dobiti na kvaliteti nastave i na zadovoljstvu naših učenika kao i nas, njihovih učitelja. Nije li to najvažniji krajnji cilj? Toliko promovirate promjene, kurikularnu reformu, nove paradigme poučavanja, a ono najosnovnije, da ne kažem najzastarjelije, koje ne da suvremenim modelima ni priliku, ostaje kao u kamen uklesano. Kad samo pogledate izgled učionice s 24, 26, 28 učenika - jednak je kao i prije 150 godina. A čim u učionici imate 16 učenika, ideje su neiscrpne. A tek koliko vremena za pojedinog učenika, kako onog nadarenog, tako i onog s poteškoćama. Također se ponavlja isti stavak (4) koji u praksi baš i nema smisla. Učenik koji ima asistenta itekako treba utjecati na broj učenika u razrednom odjeljenju! Zar učitelj ne priprema sve za njega kao i za ostale učenike s poteškoćama? Zar mu ne objašnjava kao i ostalim učenicima? Asistent je tu da pomogne učitelju da učenik do kraja izvrši što mu je zadano, no učitelj i dalje određenu količinu vremenu odvaja za tog učenika kao i za ostale učenike s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
503 Danijel Mustafa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. ovoga članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
504 Edita Jurjević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, učiteljica sam Hrvatskoga jezika već 27 godina i stoga, na osnovu vlastitog iskustva, zaista mislim da je razredni odjel od 28 učenika, ako u njemu i nema učenika s teškoćama, uistinu prevelik. Razred u kojem i nema učenika s teškoćama ne bi trebao imati više od 25 učenika. Svake godine u pete razrede upisujemo sve više učenika kojima su teškoće u učenju možda i prepoznate, ali nisu evidentirane, pa tijekom školske godine pokrećemo postupke koji bi učenicima omogućili neki od primjerenih oblika školovanja. Tako da na kraju školske godine broj učenika s teškoćama premaši onaj s počeka školske godine. Kako su teškoće učenika različite prirode, tako i svaki učitelj svakom učeniku pristup tako da mu pomogne bilo prilagodbnom metoda i postupaka ili prilagodbom i sadržaja. U razredu većem od 20 učenika, to je gotovo utopija. Razredi koji imaju učenike s teškoćama nikako ne bi smjeli imati više od 20 učenika, bez obzira na to imaju li učenici pomoćnike u nastavi ili ne. Daroviti učenici u rezredima s velikim brojem učenika teško ostvaruju svoj puni potencijal i tako pada u vodu sve što radimo. Ovaj pravilnik je izrazito važan, stoga mu nitko nesmije pristupiti olako. Ako ne poduzmeno na vrijeme korake kojima bismo poboljšali sadašnje stanje, izgubit ćemo mnogo kod svih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
505 Marijana Dragobratović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem da stavak dva glasi: Redoviti razredni odjel ima najviše 25 učenika. Također smatram da u stavku 4 treba izbaciti rečenicu: -učenik iz stavka 3. ovog članka ima pomoćnika u nastavi zbog toga što pomoćnik u nastavi ne umanjuje vrijeme koje učitelj treba posvetiti učeniku s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
506 Vesna Dobronić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da ako učenik ima asistenta u nastavi i dalje zahtjeva veću pažnju i dodatni angažman nastavnika, stoga bi trebalo ostaviti i u tom slučaju smanjenje broja učenika. Nadalje, broj od 28 učenika je prevelik, a osobito 25 učenika u razredu s 3 učenika individualiziranog pristupa. Sadašnje smanjenje broja učenika na 24 se pozitivno osjeti na radnu atmosferu i kvalitetu poučavanja, a osobito vrednovanja za i kao učenje. Stoga preporučam da maksimalni broj ne bude poviše 24, a u odjelima s djecom s poteškoćama bi trebalo biti najviše 20 učenika. Također u pravilnik bi trebalo uvrstiti učenike koji idu po redovnom programu s individualiziranim pristupom, a i napomenuti darovite učenike jer i oni zahtijevaju drugačiji pristup te im se treba dodatno posvetiti za vrijeme nastave što je jako teško kvalitetno napraviti u većim razrednim odjeljenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
507 Ivana Fundurulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Suvremenu nastavu, usmjerenu na učenika, uz individualiziran pristup i kvalitetno formativno vrednovanje vrlo je teško, gotovo nemoguće, kvalitetno provoditi u razredu s 28 učenika. Zato predlažem izmjenu broja učenika optimalnog redovitog razrednog odjela (stavak 2). Optimalan razredni odjel trebao bi imati 15, a najviše 20 učenika. Što se tiče učenika s teškoćama, smatram da je za svakog učenika s teškoćom potrebno smanjiti broj učenika u razrednom odjelu za 3 do 4 učenika. Osim definiranja veličine razrednog odjela s obzirom na učenike s teškoćama trebalo bi uzeti u obzir i učenike s individualiziranim odgojno obrazovnim programom, kojih u školama ima sve više, a s obzirom na koje bi također trebalo prilagoditi veličinu razrednog odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
508 Zrinka Racic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u članku 3. stavak 2 navodi se broj učenika od najviše 28 učenika u razredu. Prema dosadašnjem iskustu te uz primjenu tableta i istraživake nastave izuzetno je teško izvoditi takav tip nastave u odjelima koji broje više od 20 učenika. Pr tome u razredu su često učenici koji se školuju uz redovni program uz prilagodbu sadržaja ili u redovni program uz individualizaciju. Takvim učenicima u razredu treba pripremiti dodatne materijale i dodatno posvetiti pažnju njima. Bez obzira imaju li ti učenici asistenta, u nastavnom procesu još je uvijek najbitniji nastavnik. Uloga asistenta je upravo da asistrira u radu, ali je i dalje nastavnik taj koji radi s tim učenikom, bira metode kako da prilagodi sadržaj takvim učenicima i metode rada. Pri tome u razredu imate i nadarene učenik kojima se također trebate posvetiti. Naravno tu su i svi ostali učenici koji upravo zato što se trude, ali ne pokazuju neki veći talent ili poteškoće prođu praktički "neopaženo" kroz obrazovni sustav. Kako bi se svima njima mogli adekvatno posvetiti te izvoditi suvremenu nastavu broj učenika u razrednim odjelima ne bi smio prelaziti 20 učenika po razredu ako je takav razred uključen učenik s nekom vrstom prilagodbe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
509 Karmen Soldo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prijedlog ne ide smjernicama Škole za život. Broj učenika u razredu je prevelik. Nakon 33 godine staža mogu reći da je neizvedivo kvalitetno izvoditi nastavu uz ovoliki broj učenika. Trenutno u razredu imam 20 učenika, jednog učenika s problemima iz spektra autizma te dva prijedloga za opservaciju za prilagođeni program. A gdje su daroviti učenici? Smatram da broj učenika ne bi trebao prelaziti 18 uz učenika s poteškoćama. Ali, i tu ima razlike te su poteškoće specifične tako da bi ih trebalo vrlo precizno i jasno definirati. Ima učenika koji imaju više poteškoća te bi broj učenika trebao biti i manji ako se želi kvalitetna nastava svima. Ako se želi integrirati učenike onda to treba napraviti kvalitetno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
510 Ivica Borić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi broj učenika u razredu trebao ovisiti i o broju darovite djece u razredu. Zanimljivo je da se njih opće ne spominje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
511 DOLORES ŠOLAJA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Stavka ovog članka graniči s apsurdom i iskreno zvuči kao da je predlagatelj netko tko ili nije radio u kombiniranom razrednom odjelu ili općenito nije (dugo) radio u školstvu. Prvenstveno, rad u kombiniranom razrednom odjelu je jedan od najtežih poslova u školstvu. Učitelj ima doslovno 20ak minuta (ako i toliko) za odraditi s jednim dijelom razreda ono, što u 'obično' razredu se radi 45minuta. Nadalje, predlažete da se u takvo odjeljenje 'utrpa' 3 učenika sa poteškoćama, što bi rezultiralo time da niti jedan učenik ne bi usvojio gradivo, jer bi vrijeme bilo posvećeno tim učenicima. Tu ispaštaju svi učenici, daroviti, redoviti i ostali u razredu. Uostalom, učitelj da se pokida na tisuće komadića, ne bi uspio kvalitetno prenijeti znanje i odraditi zanimljiv i kvalitetan sat. Broj učenika u takvom odjeljenju ne bi smio premašiti maksimalnih 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
512 Renata Kolarec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da se u jedan redoviti razredni odjel ne može uključiti 3 učenika s teškoćama. Svakako treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu, ako su uključena 2 učenika s teškoćama razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Smatram da treba smanjiti broj učenika u razrednom odjelu i ako učenik s teškoćama ima pomoćnika jer priprema i provedba kurikuluma, priprema učitelja za svaki nastavni sat i priprema materijala za rad s tim učenikom se ne mijenja, pomoćnik na to ne utječe. Na odluku o broju učenika u redovitom razrednom odjelu i broju učenika s teškoćama najviše treba utjecati kakva je teškoća učenika i koje su specifičnosti te teškoće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
513 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Citiram Članak 3. "U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju" - školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili školovanje po posebnom programu su u praksi rada u nastavi dvije vrlo različite stvari po svojoj zahtijevnosti i količini vremena koje nastavnik/učitelj tijekom sata mora posvetiti dotičnom učeniku. Smatram da bi te dvije kategorije trebalo i različito vrednovati prilikom smanjenja broja ostalih učenika u razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
514 MARIJA GALOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moje sedamnaestogodišnje iskustvo rada u razredu mi govori da je max.broj od 28 učenika po razrednom odjelu prevelika brojka za kvalitetan rad,a posebno praćenje učenika. Smatram da bi gornja granica trebala biti 22 učenika po razrednom odjeljenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
515 Sofija Štefanac Klobučar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3. i stavku (2) se navodi: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Optimalan je možda brojčano razredni odjel s 20 učenika, ali sigurno više nije optimalan s 28 učenika, posebice u nižim razrednim odjelima, a posebno ne u prvom razredu osnovne škole. U nižim se razredima tek otkrivaju poteškoće u učenju i ponašanju (jer i da je „idealan“ odjel pa nema već pri upisu u 1.r. učenika „s papirima“) tijekom nižih razreda se otkrije i do troje ili četvero učenika s blažim ili težim poteškoćama koje znatno otežaju rad učiteljima/cama, a vrijeme koje se utroši u osvješćivanje roditelja s poteškoćama učenika, vrijeme za obradu, vrijeme za postavljanje dijagnoze i preporuka za rad se oduži pa sukladno tome prođu i dvije školske godine, a učenik je već na pragu viših razreda. Stoga smatram kako je za današnje generacije učenika s dosta smetnji u pozornosti, grafomotoričkim, emocionalnim, socijalnim i inim smetnjama optimalan broj zaista samo 20. U članku 3. i stavku (3) se navodi: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Smatram kako se u razrednom odjelu ne bi uopće smjelo naći troje učenika s teškoćama, ali ako se i nađe (uz obvezne pomoćnike u nastavi) broj učenika koji se navodi u tom stavku nije moguć. Prema mojem optimalnom broju od 20 učenika, odjel s jednim učenikom s teškoćama već se treba smanjiti na 18; odjel s dva učenika na 16 učenika; a odjel s tri učenika s teškoćama na 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
516 Nikola Vuković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3, stavak 3, trebalo bi uvrstiti i učenike po redovnom programu uz individualizirane postupke, a ne samo uz prilagodbu sadržaja. Što se tiće broja učenika, smatram da je opravdan ovakav predložen broj, a to temeljim na činjenici da radim u školi preko 29 godina i u školi koja ima posebne odjele i skupine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
517 Ana-Mari Gnječ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Tko god je ikad zakoračio u razred kao nastavnik, zna da je broj učenika uzrok većini problema u nastavi. Ponekad je dovoljan samo jedan učenik sa problemima u ponašanju, a u pravilu zna ih u razredu biti i nekoliko, da potpuno onemogući nastavnika u provedbi nastavnog plana i programa , kao i ostale učenike u učenju. Stoga je s obzirom na ambicije ove reforme i ishode kojima se hvali, nužno smanjiti broj učenika u razrednom odjelu. Maksimalan broj učenika nipošto ne bi trebao prelaziti 20, posebno ako se u razredu nalaze i učenici sa poteškoćama. Radila sam u razredima sa 30 učenika, kao i sa 10 i optimalan broj smatram između 16 i 18 učenika. Rad u paru, kao i rad u grupama, kao i pomoć učenicima sa rješenjima je gotovo nemoguć u velikim razredima, tj. postaje sam sebi svrha. Uopće ne razumijem kako je neko zamislio da se formativno može kontinuirano pratiti i ocjenjivati toliki broj učenika po razredu. Učenici su sve lošijih grafomotoričkih sposobnosti i sa sve izraženijim poremećajima pažnje, neki i izrazito odgojno zapušteni, i ako nam razredi ostanu ovako veliki kao do sad, cijela priča o reformi pada u vodu, a sve će se kao i do sad slomiti preko leđa nastavnika, koji će i dalje imati nemoguću misiju- ostvariti optimalne rezultate u najgorim mogućim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
518 Nikolina Vugdelija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da nije ispravno da se ne umanjuje broj učenika u razredu ukoliko učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik pomaže učeniku, on je njegovo oko i ruka, a ne učitelju. Učitelj se bez obzira na to mora posebno pripremiti za rad s takvim učenikom. Primjerice kod djece s jakim motoričkim nemirom, pomoćnik kontrolira dijete kad izađe iz razreda ili ga dodatno prošeta, a to ne smanjuje obveze učitelja. Smatram, da bi učenici s teškoćama bez obzira na pomoćnika morali umanjivati maksimalan broj djece u razrednom odjelu. Stoga predlažem da se iz čl.3, st 4 izbaci - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
519 Antonija Kojundzic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan broj učenika smanjila bih na 18. Maksimalan broj učenika 25. Ukoliko želimo uspješno ostvarivanje svih ishoda broj učenika u razrednim odjelima se mora smanjiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
520 Luka Novaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s tim da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20 se u potpunosti slažem. Ne slažem se s maksimalnim brojem učenika od 28 jer ne mogu ni zamisliti kvalitetan rad s tako velikim brojem učenika. Odnosno, smatram da je za učenike i njihov način ostvarivanja ishoda bolje da ih je manje. S toga predlažem da maksimalan broj učenika bude 26. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
521 Nina Cuculić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, imam iskustvo u razredu više od 26 godina. Svake godine dobivam učenike sa sve većim teškoćama u učenju, ponašanju i radu. Kako bi se ostvarili svi ishodi nastavnog sata u razredu, poželjno je i optimalno imati 20 učenika u razrednom odjelu. S jednim učenikom s teškoćama u razvoju uz prilagodbu sadržaja broj učenika može biti 18. Dva učenika s teškoćama značilo bi maksimalno 16 učenika u razredu, a 3 učenika s teškoćama ne bi smjela biti u istom razrednom odjelu. Treba uzeti u obzir i darovite učenike jer i oni traže dodatno vrijeme i individualizirani pristup u radu. Darovite učenike teže detektiramo, nego djecu s rješenjem , a sa smanjenjem učenika u razrednom odjelu i oni bi se lakše i brže prepoznali te bi se s darovitima kvalitetnije radilo, a ne kao dosad da budu marginalizirani. Srdačan pozdrav Nina Cuculić, OŠ Zamet Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
522 irena.budisavskole.hr PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se sa stavkom Čl.3. o optimalnom broju učenika u redovnom razredu 20 učenika. Ističem da je 28 učenika u redovnom razredu i bez teškoća previše te predlažem maksimalan broj učenika u redovnom razredu bez teškoća 26. Čim u razredu postoji i jedno dijete s rješenjem, taj razred ne bi smio brojiti više od 20 učenika. Dva rješenja po razredu značilo bi 16 učenika, a tri rješenja 14 učenika. Ovo govorim kao učitelj iz prakse jer današnje generacije dolaze sve manje pripremljene za samostalan rad ili za rad u razrednoj grupi. Sve je više djece s govorno jezičnim poteškoćama koji nisu u logopedskom tretmanu, nemaju rješenje, a iziskuju dodatan rad učitelja s dotičnim učenikom. Također djeca su zbog načina života motorički i kinetički vrlo nespretna, a u svakodnevnom životu i radu vrlo nesamostalna. U takvoj situaciji neophodan je smanjen broj učenika po razrednom odjelu zbog dobrobiti djece i kvalitetnog rada nas učitelja. Srdačan pozdrav Irena Budiša, OŠ Zamet Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
523 Ana Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi svaki učenik s rješenjem o poteškoći trebao imamti vlastitog asistenta u nastavi - nedopustive su situacije u praksi u kojima dva učenika s poteškoćama dijele jednog asistenta. nadalje, smatram da bi u jednom razrednom odjeljenju dozvoljeni broj učenika s poteškoćama trebao biti ograničen na dva, a ne tri učenika. Učiteljima su takva odjeljenja iznimno teška, a ovaj pravilnik ne spominje i kategoriju učenika koji imaju individualizirani pristup i također zahtijevaju puno pripreme i učiteljske pažnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
524 Marija Jurišić Šarlija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se sa stavkom Članka 3. da je optimalan broj učenika u redovnom razredu 20, ali isto tako smatram da je 28 previše i nikako nije u skladu sa Školom za život. Također, smatram da bi razredi u kojima je dva ili više učenika s prilagodbom sadržaja, a nemaju pomoćnike morali biti manji jer u protivnom nema vremena za tu djecu. Još ako u razredu ima nekoliko učenika s individualiziranim pristupom situacija postaje još teža. Velika važnost se pridaje učenicima s teškoćama, a darovitim učenicima se uopće ne pridaje važnost i to treba promijeniti. Darovitim učenicima treba posvetiti više pažnje, a to je moguće jedino u manjim razredima. Treba i o njima više razmišljati i pružiti im više mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala, a to je u redovnoj nastavi, uz velik broj učenika, teško izvedivo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
525 Josipa Oreč Živković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. 2. Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 22 učenika. 3. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika - odjel s jednim darovitim učenikom može imati najviše 20 učenika - odjel s dva darovita učenika može imati najviše 18 učenika Kako bi se ostvarili svi ishodi i nastava kvalitetno odradila nužno je smanjiti broj učenika, a ako u razredu ima učenika s teškoćama onda taj broj treba biti znatno manji nego što pravilnik propisuje (znaju svi koji imaju u svojim razredima takvih učenika). Daroviti su učenici zapostavljeni, a njima isto tako treba posvetiti puno vremena i pripremanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
526 Davorka Gorek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan broj učenika je do 22, ako nema učenika s teškoćama u tom razredu. Sve iznad toga je škola za preživljavanje, a ne škola za život. Učenik koji je ostvario rješenje o školovanju uz individualizirani pristup ne ubraja se kao učenik s teškoćama. Zašto??? Ukoliko je tako, nema potreba da učenici ostvaruju taj vid rješenja jer učitelji ne dobivaju niti lipu za taj rad, a znamo da se mora puno toga napraviti i promjeniti u svom radu ukoliko imaš nekoliko učenika sa individualiziranim pristupom u svom razredu. Očekujem da će ovaj Pravilnik urediti i taj dio, te omogućiti da se umanji broj učenika u razrednom odjelu bar za 1 za Individ, te za 3 učenika ako je prilagodba. Daroviti učenici, što s njima? Ostaju marginalizirani, prolaze u sustavu neprimjećeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
527 Lidija Pecko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Kako bi se ostvarili svi ishodi nastavnog sata u razredu, poželjno je i optimalno 16 učenika u razrednom odjelu s jednim učenikom s teškoćama u razvoju uz prilagodbu sadržaja. Sada je jako teško korelirati među učenicima bez poteškoća i s onima s poteškoćama. Nemoguće je jednakomjerno posvetiti se svim učenicima, jer ih ima previše u razrednom odjeljenju (kod mene 23 učenika od toga jedan učenik s prilagodbom (autizam - sa svojim specifičnim oblikom ponašanja) i još jedan u postupku). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
528 Andrea Sebastijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da treba uzeti u obzir i darovite učenike jer su i oni učenici s posebnim potrebama, te traže dodatno vrijeme i individualizirani pristup. Stoga smatram da bi se broj učenika u razrednom odjelu trebao smanjivati ovisno i o broju darovitih učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
529 Ivana Ćurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, iako nemam dugogodišnje iskustvo nekih kolega, već i ovo iskustvo poučilo me da kvalitetnu nastavu ne možemo održati u razredima koji imaju više od 20 učenika. Više je razloga za to, a navest ću svega dva, najvažnija. Budući da smo u reformi koja zahtjeva više no ikada da se poštuju individualnosti učenika i razrednih odjela, nemoguće je ostvariti kvalitetnu reformu s brojem od 28 učenika u razredu. Stoga maksimalan broj učenika ne smije prelaziti broj od 22. Smatra li netko drukčije, savjetujem da isproba na svojoj koži na jednom nastavnom satu. To će biti sasvim dovoljno da se shvati ozbiljnost situacije. Drugo, naš sustav počiva na inkluziji učenika i u takvom sustavu svjedočimo velikom broju indivudualiziranih i posebnih programa kojima se možemo kvalitetno posvetiti samo s manjim brojem učenika u rezrednim odjelima stoga predlažem izmjenu broja učenika: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika; - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Osim toga, molim Vas da u obzir uzmete i darovite učenike koji u ovakvom sustavu ne mogu ostvariti svoje potencijale te izmijenite naziv "učenici s teškoćama" u sveobuhvatan naziv koji bi uključio i darovite učenike. Želimo li se ponositi našim obrazovnim sustavom, njegovom kvalitetom i rezultatima koje bi mogao postizati, najprije valja stvoriti uvjete u kojima je moguće ostvariti takav sustav. Sp, Ivana Ćurić, mag. educ. croat. et hist. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
530 Sabina Poropat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, potpuno je apsurdno govoriti o kurikularnoj reformi gdje je pedagoški standard onakav kakav stoji u gornjem članku. Maksimalan broj učenika u redovitom razredu može biti 20 ako je u cilju da se sprovodi reforma. Nadam se da ćete poslušati glas onih koji svakodnevno stoje pred 28 učenika i od kojih istovremeno tražite da provode reformu. Takva, kao i bilo kakva druga reforma, bez smanjenja broja učenika po razredu ne može se kvalitetno provoditi. Ionako iz godine u godinu svjedočimo sve manjem broju prvašića. Pa hajd'mo ih onda barem odgajati i obrazovati kako treba, prije svega u brojčano pogodnijem okruženju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
531 Ružica Suton PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Broj učenika u razredu bi trebao biti 20 kako bismo se jednako mogli posvetiti svim učenicima: redovnim, nadarenim ili onima sa poteškoćama. Promjene koje smo dobili uvođenjem Škole za život zahtijevaju veću angažiranost u pripremanju za nastavu kao i u neposrednom radu sa učenicima gdje je učenik u središtu poučavanja. Razredni odjel ne bi trebao imati više od 2 učenika sa poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
532 Željka Zagorac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Zaista je nedopustivo, nehumano natrpati predloženi broj učenika u jedno razredno odjeljenje. U takvom odjeljenju ne možemo govoriti o kvaliteti rada i poticajnom okruženju u kojem učenici provode aktivnosti tijekom nastave. Nakon 28 godina radnog staža i rada s razrednim odjelima u rasponu od 6 do 36 učenika, predlažem sljedeće: Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Za svakog učenika koji ima pomoćnika maksimalan broj učenika se umanjuje za 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
533 Marijana Krijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da optimalan razredni odjel može ima najviše 20 učenika. Predlažem da redoviti razredni odjel s najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju, odnosno dva (2) darovita učenika može imati: -s jednim učenikom s teškoćama ili darovitim učenikom najviše 17 učenika -s dva učenika s teškoćama ili darovita učenika najviše 14 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
534 Luka Huzjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Nastava drugoga stranog jezika izvodi se po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Zašto je izborna nastava vjeronauka vrednija od izborne nastave njemačkog jezika, pa može imati i manje od 14 učenika u skupini? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
535 Renata Glavica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nužno je razmisliti o prijedlogu Optimalnog redovitog razreda, odnosno razredu koji ima više od 20 učenika. Isto tako, u stvarnosti na terenu je situacija jako, jako različita u odnosu na navedeno o broju učenika u odjelima u kojima su učenici s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
536 Kata Dvorneković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Mišljenja sam da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika. Inače radim u veoma malom razrednom odjeljenju i s lakoćom provodim nastavni proces kao i kurikularnu reformu koja je izazov za nas učitelje, ali i za učenike i gdje je potrebno konstantno, kvalitetno vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda. Sve je to lakše u odjeljenju s manjim brojem učenika. Individualan pristup svakom učeniku je vrlo bitan. Svakom se učeniku može posvetiti i usmjeriti pozitivna pažnja što oni od nas i očekuju. Kvalitetan rad čini obostrano zadovoljstvo. Što se tiče učenika koji se školuju po redovitom programu, ali uz prilagodbu sadržaja smatram da se samo jedan učenik može uključiti u nastavni proces takvog odjeljenja bez obzira imaju li pomoćnike u nastavi ili ne. Učiteljica sam s iskustvom i većom praksom što mi daje za pravo da istaknem da u svakom većem odjeljenju uspješniji učenici snose teret većeg odjeljenja jer se slabijima ili s teškoćama nužno pruža pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
537 Roberta Barić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani , zar mislite kad dijete ima pomoćnika da učiteljica nema ništa s tim učenikom pa nije potrebno smanjivati broj učenika u razredu . Pomoćnik je samo produžena ruka učiteljice . Učiteljica treba provjeravati kako dijete radi , objašnjavati mu , ispravljati ,... Pomoćnici u nastavi nisu obrazovni djelatnici . Velika su pomoć , ali učitelji/ce trebaju i moraju pratiti napredovanje djeteta . Stoga , ako razredni odjel ima učenika s poteškoćama u razredu potrebno je smanjiti broj učenika po odjelu . Optimalno , 20 do maksimalno 22 učenika . Što se tiče darovitih učenika u odjeljenju i oni zahtjevaju dodatno vrijeme , dodatne pripreme i dodatni rad . Tako da i za razredni odjel s darovitim učenikom također bi trebao imati maksimalno 22 učenika . Pošto u Školi za život od učitelja/ca traže dodatni angažman oko projekata , izrade IKT priprema(igrice , ispiti znanja ,prezentacije ,...) smatram da razredni odjeli trebaju imati manji broj učenika od dosadašnjeg broja . Moj prijedlog je 20 do maksimalno 22 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
538 ANTONIJA WURZBERG PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U obzir uzeti svakako treba i darovite učenike - i oni zahtijevaju individualizirani pristup. Učenici koji se školuju po redovitom programu s individualiziranim postupcima također bi trebali utjecati na smanjenje ukupnog broja učenika u razrednom odjeljenju. Svakako ukupan broj učenika u čistom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 16. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
539 Nada Kegalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako će uskoro i darovita djeca dobivati Rješenja o primjerenom obliku školovanja, trebalo bi voditi računa i o tome te omogućiti da razredni odjel ima manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
540 Sandra Mikšič PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je broj od 28 učenika u redovitom razrednom odjelu daleko previše, osobito sada kada govorimo o nastavi usmjerenoj na dijete. Primjena suvremenih metoda poučavanja u ovako brojnom razredu je gotovo nemoguća. Ovaj broj učenika optimalan je samo za provedbu frontalnog oblika nastave. Smatram da bi u razredni odjel mogao biti uključen maksimalno jedan učenik s teškoćama u razvoju i tada broj učenika ne bi trebao prelaziti 15 učenika. Također bi trebalo spomenuti i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke i uzeti ih u obzirom prilikom određivanja broja učenika. U redovitom razrednom odjelu bi moglo biti najviše tri učenika s individualiziranim pristupom i tada broj učenika ne bi trebao prelaziti 15. (2) Optimalan razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti jedan učenik s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno... i tada odjel može imati najviše 15 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
541 Nela Sikirica PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako nije primjereno i teško je izvodivo održavati nastavu u razredu s 28 učenika,a posebice je previše uključiti tri učenika s poteškoćama u razvoju u jedno razredno odjeljenje jer na taj način su zakinuti i ti učenici-jer svatko od njih treba individualni pristup,vrijeme i pažnju .Osim toga ,zakinuti su i daroviti učenici koji također trebaju individualni pristup .Na ovaj način ,nitko zapravo ne profitira. Iz istog razloga su neprihvatljivi i slijedeći prijedlozi.odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika,odjel s dva učenika s tešk. može imati 23 učenika,odjel s tri učenika može imati najviše 20 učenika.Ako zaista mislimo razvijati istraživački i problemski pristup nastavi onda je optimalan broj učenika 15 a maksimalan 18 . Ukoliko u razredu postoji učenik s teškoćama maksimalan broj učenika bi trebao biti 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
542 Loreta Lauš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je predloženih 28 učenika kao optimalan broj učenika u razrednom odjelu previše. Težimo li modernoj, istraživačkoj nastavi u kojoj se učitelj stiže posvetiti svakom učeniku i njegovim potrebama, maksimalan broj učenika ne bi trebao prelaziti brojku 20. Važno je uzeti i obzir vrstu poteškoće kod pojedinih učenika jer inkluzija onako kako je provedena sad, nije dobra ni za učenike s poteškoćama ni za učenike koji poteškoće nemaju. Neka se djeca s poteškoćama lako nose s izazovima redovnog školovanja, no druga ne. Djeca koja rade po redovnom programu uz individualizirani pristup također su djeca s poteškoćama i smatram da ih treba navesti u ovom članku te stavku 3. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
543 LAHORKA HAVRANEK BIJUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U Članku 3. stavak (2) napisati : "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." U posljednjih desetak i više godina, uz sve veći broj djece s poteškoćama(ADHD, disleksija), inkluziju te nastojanje da se adekvatna skrb daje i nadarenim učenicima, postalo je gotovo nemoguće raditi u uvjetima s više od 25 učenika. Pokušajte raditi kvalitetno i uz potpunu pažnju istovremeno s prosječnim učenicima te sa 2-3 učenika po individualizaciji ili prilagođenom programu. U takvim uvjetima nadareni učenici ne dolaze do izražaja, dosađuju se te stagniraju. Dodamo li tome i neodgovarajuću pomoć stručnih suradnika kojima je u većini slučajeva nepoznat pojam rada u uvjetima sa 28 učenika istovremeno, dolazimo do zaključka da je u 21. stoljeću neodgovorno vraćanje na uvjete rada iz prošlosti koju tako rado kritiziramo. U Članku 3. stavak (3) napisati "-odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika; - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika ." U Članku 3. stavak (4) izbaciti "učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi" jer činjenica da učenik ima pomoćnika ne znači da mu se ja na satu ne moram posvetiti više nego drugim učenicima. Dapače, iz osobnog iskustva učiteljice matematike mogu naglasiti da je suradnja s pomoćnikom na satu često intenzivna, a time i fokus na učenika s poteškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
544 Nikola Bijelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika." 20 učenika nikako nije optimalan broj učenika u razredu. 20 učenika je optimalno samo za provedbu frontalne nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
545 Nikolina Ćurković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U Pravilniku se brkaju nazivi "optimalan" i "maksimalan". Optimalan broj učenika u razredu je 16, a maksimalan 20. Ukoliko je učenika preko dvadeset, nastava gubi svoju vrijednost i kvalitetu, postaje uglavnom frontalna, što se govorne produkcije tiče, gotovo polovica djece biva zanemarena jer jednostavno nemaju vremena izreći niti jednu rečenicu, učitelj ne uspije pregledati uratke učenika i dati im povratnu informaciju, a komunikacija izostaje u potpunosti jer se i najmanja rasprava s tolikim brojem učenika lako pretvori u nadglasavanje. Sukladno tome, trebao bi biti i broj učenika s teškoćama: odjel s jednim učenikom s teškoćama - maksimalno 20 učenika, s dva - 18. Više od dva učenika s teškoćama nijedan razredni odjel ne bi smio imati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
546 Deni Janković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Dugogodišnja sam učiteljica razredna nastave u jednoj maloj seoskoj školi. Radila sam u razredu sa 33 učenika i danas u razredu sa 10 učenika. Mišljenja sam da je najkvalitetniji rad u odjeljenju do maksimalno 20 učenika i to učenika po redovnom programu. Ako odjeljenje ima 1 učenika po prilagođenom programu, odjeljenje ne bi trebalo imati više od 18 učenika, 2 učenika po PP maksimalno 16 učenika, te 3 učenika po PP maksimalno 14 učenika. Svjedok sam da svake godine imamo sve više djece sa teškoćama. Pa tako u mojoj školi imamo odjeljenje od 15 učenika, a u kojem imamo 2 učenika po prilagođenom programu, 1 učenik sa problemom u ponašanju, 1 učenik po individualiziranom programu, te 1 učeni koji je u promatranju tj. obradi. U takvom odjeljenju svi "pate" . Učenici sa poteškoćama i redovni učenici, a bome i učiteljica koja se nikom od njih ne može kvalitetno posvetiti. Uz sve to imamo defektologa na pola radnog vremena i psihologa na pola radnog vremena. Također sam mišljenja da nije dobro uključivati djecu sa težim poteškoćama (npr. autiste) u osnovne škole, kad postoje specijalizirane osnovne škole koje imaju i kvalitetnu stručnu službu koja će biti na pomoći i na usluzi takvoj djeci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
547 Edita Mrkonjic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U 21 godinu radnog staza uvjerila sam se da je sve vise od 22 učenika u razredu previše za kvalitetan rad, dakle optimalan redovni razred po meni ne bi trebao imati više od 22 učenika. Smatram i da bi broj učenika s poteškoćama trebao biti maksimalno dvoje, što je možda teško izvedivo jer je učenika s poteškoćama sve više, ali ono što možete je smanjiti ukupan broj učenika u razredu u koji su uključeni učenici s poteškoćama. S jednim učenikom s poteškoćama u razredu optimalno bi bilo 17 učenika ukupno. Također predlažem da se: "U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: " izmjeni na način da glasi: U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i/ili uz individualni pristup ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
548 Tina Abramac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Razočaravajuće je i ponižavajuće u vrijeme Škole za život, formativnog praćenja, novih načina podučavanja, uopće predlagati brojku od 28 učenika u ikakvom kontekstu. Optimalan broj učenika, za rad u razredu kakav podrazumijeva Škola za život, je od 15-20 učenika. Sve ostalo je ruganje od ljudi koji nisu dana proveli u razredu. Moj prijedlog: Članak 3. (2) Redoviti razredni odjel bi trebao imati 15 učenika, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti u pravilu najviše jedan (1) učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 17 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
549 Ivana Nenadić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je 28 učenika prevelik broj za redoviti razredni odjel i da bi ga trebalo smanjiti ma najviše 24. Tako velik broj učenika onemogućuje kvalitetan rad u razredu i pojedinačan pristup svkom učeniku. Isto tako, mislim da u jednom odjelu ne bi trebalo biti više od 2 učenika s poteškoćama i da onda ukupan broj učenika treba dodatno umanjiti. Nije u redu da ako učenik ima pomoćnika u nastavi, nema umanjenja broja učenika u razrednom odjelu. Često su pomoćnici tu kako bi pomogli učeniku oko organizacije u nastavi, pa se posao učitelja nipošto ne umanjuje činjenicom da učenik ima pomoćnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
550 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema članku 3. stavku 3., koji propisuje omjer učenika u razrednom odjelu i broj učenika s teškoćama koji se školuju uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu, predlažem da se još uvrsti i omjer uključivanja učenika po redovnom programu uz individualizirani pristup u radu. Ovaj oblik školovanja je nepravedno izostavljen, a radi se također o učenicima s teškoćama u razvoju. Predlažem da se uvrsti dio rečenice "po redovitom programu uz inidivualizirani pristup". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
551 Miranda Barac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, dajem svoj prijedlog Članka 3. kao profesorica stranog jezika s dugogodišnjim iskustvom u strukovnoj školi s brojnim učenicima s teškoćama u razvoju. Također sam imala priliku posjetiti (job shadowing) partnersku školu u Italiji Oriani Mazzini (Milano) koja je poznata po kvalitetnom radu s učenicima s teškoćama. Tamo svaki učenik ima svog asistenta, a to je profesor koji je educiran za rad s djecom s teškoćama tako što nakon određenog pedagoškog fakulteta završi još jednu godinu posebne edukacije. Taj profesor (djetetov asistent) u dogovoru s profesorom koji predaje ostatku razreda piše program, prilagodbu metoda i sadržaja (gdje je potrebno) i potpuno prati dijete kojem je potrebna pomoć tako da se ovaj drugi profesor može posvetiti ostalim učenicima. Profesor asistent radi samo s djecom s teškoćama i može imati maksimalno 3 učenika na cijelu školu. I pored toga razredi im rijetko imaju više od 20 učenika. S obzirom na našu obrazovnu reformu koja podrazumijeva dosta formativnog praćenja kao i na naše uvjete u kojima je, barem za sada, nemoguće očekivati da svako dijete s teškoćama ima svog asistenta, a s ciljem da im se i u ovakvim uvjetima pruži što kvalitetnija podrška dajem svoj prijedlog: Članak 3. (2) Redoviti razredni odjel bi trebao imati 15 učenika, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel može se uključiti u pravilu najviše jedan (1) učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 17 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
552 Zvjezdana Atlaga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Obzirom na navedeno u čl. 3, st. 4. (1.), prema kojem se broj učenika u RO ne smanjuje ukoliko učenik ima PUN, smatram ovakvo propisivanje neprimjerenim. Postojao je i do po trenutnom važećem pravilniku, ali u praksi se vidi da je PUN (uvjet završena četverogodišnja srednja) samo "produžena ruka" učitelju te da je učitelj taj koji priprema, osmišljava, provodi i odgovara za uspješnost provedenog kao i rezultate rada s učenikom koji se školuje po redovnom programu s prilagodbom sadržaja. Predlažem da se na gore navedenom mjestu briše "-učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
553 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Trenutno učenici koji imaju individualizirani pristup ne utječu na broj učenika, već samo oni s prilagodbom sadržaja. U praksi znamo da učenici koji imaju rješenje o individualiziranom pristup zahtijevaju traže od učitelja angažman, ponekad i veći nego što ga zahtijevaju učenici s prilagodbom. Svaka se teškoća treba tako i tretirati te broj učenika u razredu koji ima učenike s teškoćama ne bi trebao biti mrtvo slovo na papiru (kao što u školama zbog nedostatka prostora obično jest). Dakle razredni odjel koji ima učenike s individualizacijom ili prilagodbom treba imati manji broj učenika od odjela koji ih nema. Previše je da odjel s jednim učenikom ima 26 učenika, s dva 23 itd. Broj učenika u razredu treba varirati između 15 do 20 ovisno o broju i težini teškoća. Sankcije za škole koje se toga ne pridržavaju također ne postoje te ih treba uvesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
554 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel ne može imati 28 učenika. To nije optimalan razredni odjel. Današnja djeca zahtijevaju individualni pristup zbog mnoštva čimbenika, a i od učitelja se zahtijeva da individualno pristupi svakom učeniku ponaosob. Za današnje generacije učenika optimalan razredni odjel ima do 20 učenika. Sve iznad toga nije optimalno pa neka se ta riječ bar izbaci iz Pravilnika jer vrijeđa nas učitelje ako njegovi donositelji već misle da je razred od 28 učenika uopće prihvatljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
555 Sunčica Meštrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Maksimalni broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 20. U slučaju da je u razredni odjel uključeno dijete koje se školuje po redovito programu uz prilagodbu sadržaja sa ili bez asistenta ili po redovnom programu sa individualizacijom postupaka, broj učenika u odjelu bi se trebao sukladno tome smanjiti. Ne treba razlikovati prisutnost asistenta niti prilagodbu sadržaja od individualizacije postupaka. Rad u nastavi je učiteljima jednako opterećen u svakom od tih slučajeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
556 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani Smatram da: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
557 Sandra Podrug PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan broj učenika u razredu trebao biti od 20 do 22 s obzirom na reformu i zahtjeve novog kurikuluma, a ako u razrednom odjelu imamo dijete s teškoćama (bez obzira na pomoćnika u nastavi), broj učenika ne bi smio biti veći od 20 radi dodatnog angažmana učitelja u radu s tim učenikom. Predlažem da odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18, a odjel s tri učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
558 Željka Brumerček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomalo sam razočarana ovim pravilnikom. Reforma koja je u tijeku i kojoj se većina pravilnika prilagođava zahtijeva planiranje prema kurikulumu te kriterijsko i formativno vrednovanje. Uvodi se i digitalizacija. Osim toga ako slijedimo smjernice "škole za život" koje upućuju da se stjecanje znanja i vještina odvija putem složenih kognitivnih procesa percepcije, znanstvene komunikacije i rasuđivanja jasno je da svakom učeniku treba pokloniti pažnju primjerenu njegovim mogućnostima, a to nije moguće u velikim razrednim odjelima. Pošto radim u strukovnoj školi razredi nam nisu ujednačeni učenicima sa istim predznanjem, i dolaze nam iz različitih OŠ i različitih sredina, teško je ostvariti sve iste ishode za tako heterogene skupine. Po mom mišljenju razredni odjeli bi optimalno trebali imati 15 do najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
559 Žaklin Lukša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi u pravilnik trebalo uzeti u obzir i postojanje učenika koji nastavu polaze po redovitom programu uz individualizirani pristup. I veći broj tih učenika trebalo bi uzeti u obzir kada se određuje mogućnost smanjenja učenik au razredu. Smatram da 28 učenika u razredu nije optimalan broj učenika već da taj broj ne bi smio biti veći od 24 u višim razredima, a u razrednoj nastavi maksimalno 20 učenika (ako nema učenika s prilagodbamaili individualiziranim pristupima). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
560 Daniela Crnković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Optimalan broj učenika u redovitom razrednom odijelu bi trebao biti od 16 do 20 učenika. S takvim brojem učenika u razrednom odijelu može se posvetiti i prilagoditi rad za učenike s posebnim potrebama (učenicima s teškoćama i nadarenim učenicima), mogu se provoditi kvalitetni projekti i uspostaviti pozitivno ozračje u razrednom odjelu. Također bi trebalo u pravilnik uvrstiti pojam nadareni učenici, njihov status s obzirom na broj učenika u razrednom odjelu. Ako se u razrednom odjelu nalazi nadareni učenik (učenik treba imati za to pripadajuće rješenje), trebao bi se smanjiti broja učenika u razrednom odjelu te bi mogao najviše brojiti 17 učenika. Nadareni učenici imaju svoje specifične potrebe i potrebe za dodatnim radom s učiteljem, te dodatnom pripravom i prilagodbom u nastavnom procesu. U pravilnik bi trebalo uvrstiti i minimalni broj učenika u razrednim odjelima u područnim školama, koji ne bi smio biti ugrožavajući za rad i opstanak škole (pogotovo u brdsko-planinskim području, te dijelovi Hrvatske koji su pogođeni iseljavanju stanovnika). U pravilnik bi trebalo uvrstiti odredbu upisivanja učenika s obzirom na mjesto prebivališta. Naime, kako bi se spriječila nepovoljna migracija učenika iz jedne škole u drugu školu u gradskim sredinama, odnosno migracija i upisivanje učenika u matične škole umjesto u područne škole, a učeniku je najbliža prema mjestu prebivališta područna škola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
561 Diana Selman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Radim u RN 27 godina i smatram da je 28 učenika u razredu previše. Velika je razlika u djeci kada sam počinjala svoj učiteljski posao i današnje djece. Maksimalan broj učenika u razredu trebao bi biti 20. Škola za život, pružanje podrške učenicima kako bi svi imali priliku razviti svoje znanja, vještine, stavove i kritičko mišljenje zahtijevaju manji broj učenika u razrednom odjelu. Kao praktičar, smatram da je troje učenika koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja u jednom razredu previše te predlažem da ih može biti najviše dvoje i to : - u razrednom odjelu sa dva učenika s teškoćama 16 učenika - u razrednom odjelu sa 1 učenikom s teškoćama 18 učenika. Također smatram da iako učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi , broj učenika u razrednom odjelu treba biti manji. Kod formiranja razrednih odjela treba uzeti u obzir i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke i oblike rada jer i oni zahtijevaju poseban oblik rada i pripremanje učitelja/ učiteljice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
562 Adela Papić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel ima od 16 do 24 učenika. Teško je i sa 24 učenika raditi prema smjernicama novog kurikuluma, a kamoli sa 28. Umanjenje broja učenika trebalo bi se odnositi i na učenike po individualiziranom pristupu, posebno ako imaju pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
563 Maja Kalebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog teksta, stavak (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika. Obrazloženje: Rad u manjim skupinama u konstruktivističkoj nastavi i učenje usmjereno na aktivnosti učenika iskustveno se pokazalo da je broj učenika veći od 24 neprimjeren. Svaki obrazovni ciklus ima specifične zahtjeve u individualnom pristupu svakom učeniku, te broj učenika u razrednom odjelu bitno utječe na kvalitetno formativno praćenje svakog učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
564 KRISTINA PIRS PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog teksta: optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 23 učenika Obrazloženje: Nije moguće osigurati preduvjete za aktivnog učenika u odjelu koji ima više od 23 učenika, organizirati nastavu kao istraživačku ili razvijati vještine u skladu s predmetnim kurikulumima i kurikulumima Međupredmetnih tema. S obzirom da proces vrednovanja uljučuje kontinuirano vrednovanje kao učenje i za učenje, u odjelima s više od 23 učenika nije moguće redovito formativno pratiti učenike. Ako učitelj formativno vrednuje učenike samo povremeno, ono gubi svoju svrhu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
565 Amela Ojdanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Iznenađena sam prijedlogom da bi u optimalnom razrednom odjelu moglo biti do 28 učenika. S obzirom na kurikularni pristup i potrebu redovitog formativnog vrednovanja učenika, jasno je da se to ne može kvalitetno odraditi u ‘optimalnom’ razrednom odjelu s 26, 27, 28 učenika. Dalje, nije mi jasno zašto ovaj nacrt Pravilnika ignorira učenike koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke. Individualizirani postupci također zahtijevaju dodatni angažman učitelja. U jednom razrednom odjelu bi trebao biti samo jedan učenik koji se školuje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja, ako su u odjelu dva ili tri takva učenika, svi su na gubitku, i ti učenici i učitelj i ostatak razreda. Ako se od učitelja očekuje da se prilagodi svakom učeniku i omogući mu uspjeh sukladno njegovim sposobnostima, onda optimalan razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
566 Tea Varlaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. Stavak 2. Optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju trebao bi biti 16, a maksimalni 20. Takav bi broj učenika omogućio učenicima ostvarivanje svih predviđenih ishoda po predmetu, a učitelju bi omogućio da više vremena posveti učenicima koji su s obiju strana prosjeka (onima koji pokazuju manje ili veće poteškoće u savladavanju određenog sadržaja ili djeci koja su izvrsna u određenom nastavnom području). Traži se promjena paradigme podučavanja, a uvjeti rada se desetljećima ne mijenjaju. Ishode koje predviđa novi kurikul moguće je ostvariti samo u odjeljenjima u kojima je osjetno manje učenika! Stavak 3. U redoviti razredni odjel trebalo bi uključiti maksimalno jednog učenika s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju jer je jedino tako moguće kvalitetno posvetiti se takvome djetetu. Integracija pod svaku cijenu (do tri učenika s teškoćama po razrednom odjeljenju) šteti i djeci s teškoćama i ostalim učenicima jer je nemoguće kvalitetno se posvetiti svima. Onaj tko misli da je izvedivo, nikada nije radio ni u nastavi niti u odjeljenjima u kojima se nalaze djeca s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
567 Danijela Maurac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, govoriti o Kurikularnoj reformi i provoditi je u prvim razredima sa 28 učenika, zaista nema logike. Ima učenika kod kojih se neće primijetiti određene poteškoće na testiranju pred polazak u školu i te teškoće se pojavljuju u nastavi kroz obradu raznih sadržaja.Djeca prolaze opservaciju i nakon toga se određuje način programa, prilagođeni ili individualizirani. A što do tada? Raditi sa 28 prvašića istovremeno poštujući njihove osobnosti i potrebe, njihova predznanja i emocionalne zrelosti na različitim nivoima , a istovremeno individualno raditi sa onima kojima je potrebna posebna pomoć (iako nije ni počela opservacija) je zaista teško. Mislim da je učiteljski poziv takav da ne možemo okretati glavu od "takvih" učenika i čekati nekakav papir jer ne bismo ni bili učitelji. Što kada vam u takav razred dođe inojezični učenik ?Zamislite kako je teško koristiti IKT tehnologiju sa velikim brojem učenika i kolika je vjerojatnost da će svi učenici u jednom danu moći koristiti pametnu ploču, kompjuter ili laptop, Zato smatram da je optimalan broj učenika u razrednim odjelima 20 i da je zaista lakše postići radnu atmosferu u takvom razredu. Tijekom rada sam radila i u odjelima sa 35 učenika i 18 učenika i jednostavno se ne može niti usporediti kako rad tako ni rezultati. S poštovanjem, Danijela Maurac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
568 Silvana Vulas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, promatrajući rad kolega razredne nastave smatram potrebnim razmisliti (stavak 3.) o opterećenjima učitelja te broj učenika s teškoćama i broj učenika u razrednom odjelu dovesti na optimalan odnos. Na počecima školovanja kod nekih učenika može doći do situacije da im teškoće nisu niti dijagnosticirane. Učitelj ih predosjeća, vidi i djeluje naspram roditelja i struke. U slučaju potvrde teškoća ako takav razredni odjel već ima 3 učenika s teškoćama kako će se ubuduće formirati razred ? Premještaj učenika mi se ne čini kao odgojni potez. Smatram da treba urediti i takve mogućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
569 Biljana Kuhar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u stavku (4) izbacila bi: -je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
570 Biljana Kuhar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, promijenila bi brojke u stavak (3): - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
571 Danica Barišić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan redoviti RO trebao imati najviše 24 učenika. Broj učenika u RO trebao bi se smanjivati ovisno o broju učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, ali i učenika koji imaju redoviti program uz individualizirane postupke. Kada se donosi odluka o maksimalnom/optimalnom broju učenika u razredu također treba imati u vidu da se nekim učenicima utvrđuje školovanje uz prilagodbu sadržaja ili individualizirane postupke tek u sedmom ili osmom razredu. Tada je nezgodno dijeliti RO, a broj učenika je prevelik. Radim u školi u koju se tijekom cijele nastavne godine upisuju učenici iz Sigurne kuće. Svjesni smo da tim učenicima gotovo uvijek treba individualizirani pristup zbog mnoštva teškoća s kojima se nažalost susreću. Kod donošenja odluke o optimalnom broju učenika u RO doista treba odgovorno pristupiti i uzeti u obzir sve relevantne činjenice vezane uz današnju odgojno-obrazovnu situaciju u školama. Također, kod formiranja pojedinog RO na nivou škole optimalan broj učenika u RO trebao bi biti 22, upravo zbog često pridošlih učenika tijekom nastavne godine ili utvrđivanja oblika školovanja u višim razredima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
572 Ljerka Vugerniček Surla PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redovni razredni odjel ima 15, a najviše 25 učenika. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati 22 učenika odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika odjel s ti učenika s teškoćama može imati najviše 15 do 18 učenika. ( Smatram da u pravilnik treba unijeti da su učenici s teškoćama i učenici koji imaju redovni program uz individualizirane postupke jer i taj rad zahtjeva veliku angažiranost učitelja) Uz to mišljenja sam da i kad je pomoćnik u nastavi treba smanjiti broj učenika u odjelu jer većina asistenata nije pedagoške struke i to ne smanjuje angažiranost učitelja prema tom učeniku). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
573 Maja Vuka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u redovitom razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od 18 učenika. Trenutačno radim u dva peta razreda u kojima je broj učenika 26. Učionica je tijesna, a današnja djeca su mnogo zahtjevnija nego prijašnje generacije. Ukoliko se svakom djetetu želimo posvetiti kvalitetno, mislim da bi se trebao smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Također ne bismo trebali isključiti i broj učenika koji se školuju po individualiziranom programu jer također i tim učenicima treba individualno pristupiti, iako pohađaju redovnu nastavu, ali uz individualizirane postupke što od učitelja traži dodatni angažman. Svakodnevno radimo na pripremama za tri različita pristupa i programa. Danas je vrlo teško raditi u velikim odjeljenjima, pogotovo kad su uključeni učenici koji se školuju po prilagođenom programu. Vremenski su učitelji ograničeni i u nemogućnosti su ( prema smjernicama Škole za život) svakom učeniku dati kvalitetnu povratnu informaciju te pratiti razvoj njihovih vještina i sposobnosti. Kada bi se broj učenika u odjeljenjima smanjio, učitelji bi dobili više prostora za kvalitetnu povratnu informaciju o učeničkim postignućima. Danas je zaista nužno više vremena posvetiti svakom učeniku, kvalitetnoj komunikaciji i kvalitetnom osvrtu na učenički rad jer samo takvim pristupom možemo svakom učeniku dati kvalitetnu informaciju o njegovu napretku. Naglasak bi trebao biti na kvaliteti rada te u skladu s tim ovaj bi se Pravilnik trebao prilagoditi potrebama suvremenog učitelja i suvremenog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
574 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prema Članku 3. st. 2., 28 učenika unutar razrednog odjela već je previše. Moramo uzeti u obzir sve više teškoća na koje nailazimo unutar razrednog odjela, a za koje nemamo adekvatnu dokumentaciju da se radi o teškoćama pa isti prolaze "ispod radara", a mi učitelji izvodimo nastavu na puno teži način. Valja misliti na kvalitetu koja se treba pružiti svim učenicima uvažavajući njihove interese i sposobnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
575 Filka Babic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani ! Radim kao nastavnica matematike 31-u godinu u osnovnoj školi. Na osnovu iskustvenog rada u razredu sam mišljenja da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti manji. Škola za život traži da se puno više radi na učenikovim vještinama kako bi bio spreman svoja znanja primjeniti u svakodnevnom životu. Sukladno mom razmišljanju Članak (3), stavak 2. i 3. bi predložila da glasi: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 24 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
576 Marko Šolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Stavak (2) mijenja se u: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 20 učenika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
577 Marko Šolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Navedeni članak ne slijedi stručne preporuke ili znanstvena istraživanja, već se radi o potpuno paušalo i odokativno određenim brojkama. U slučaju da u razredu radi jedan učitelj veličina razreda prema preporuci stručne javnosti treba biti ograničena na petnaest učenika, ili dvadeset učenika u slučaju da u razredu istovremeno rade dva učitelja. Uz takve brojke bi umanjenje zbog učenika s teškoćama moglo ostati na po tri učenika ukupno manje za svakog učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
578 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalna broj učenika ne bi trebao biti veći od 22., redovni s najmanje 12. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama ne formirati Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
579 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. 3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . Radim u razredu, 17 učenika, 3 prilagođena, romska populacija većina razreda, socijalni slučajevi, 2 nadarene djece, teško je jako teško, svako od njih traži pažnju, netko ju odbija, slabo rade, pomoć kod kuće nikakva, loše savladavaju jezik, ne znaju čitati. Govorim o predmetnoj nastavi, a možete misliti kako je mojim kolegicama u razrednoj nastavi. Ako nam stave 28 učenika u razred, molim nadređene neka odrade jedan dan, jedan sat umjesto mene pa neka mi kažu kako su se divno proveli i dobro naučili djecu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
580 Silvija Sinovčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, za članak 3. pod (2) treba pisati "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18 učenika" , a ostatak rečenice izbrisati jer se pod "optimalan" ne može svrstati i "najviše". Broj najviše učenika bi trebao biti manji od 28, predlažem 24. Obrazloženje: kako provodim principe nove reforme Škola za život smatram da bi reforma trebala biti vidljiva i samim ulaskom u razred, a opravdavam manji broj učenika potrebom za novim formativnim vrednovanjem i individualnim pristupom, (naročito kod pisanja bilješki) koji oduzima dosta vremena, pogotovo kod velikih razrednih odjeljenja. Sukladno tome bi se pod točkom (3) trebalo izbrisati (koliko razred treba imati učenika s jednim/dva /tri učenika s teškoćama) najviše tako da se broj 26 zamijeni s 20, broj 23 s 17, a broj 20 s 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
581 Suzana Jagić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kada govori o ukupnom broju učenika u redovitom razredu Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi treba točno definirati jesu li u taj razred uključeni učenici po: a. redovitom programu uz individualizirane postupke b. redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke c. posebni program uz individualizirane postupke. Nadalje, moguće je da učenik primjereniji program svladava samo dijelom u redovitom odjelu – što se tada događa s brojem učenika u razrednom odjelu? Ovaj bi Pravilnik, također, morao razlikovati rad s učenicima s primjerenijim programom u razrednoj i predmetnoj nastavi. Točno definiranje navedenih kategorija ponajprije pomaže napredak samim učenicima (što je i cilj) te uvelike olakšava uvjete rada učiteljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
582 Bogdanka Conjar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nije optimalno da tri učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja budu u istom razrednom odjelu. Rad s učenicima s teškoćama je specifičan, zahtijeva individualni pristup, a prije svega vrijeme, kojeg učitelj nema pa stoga nije moguće zadovoljiti potrebe učenika s teškoćama, kao ni potrebe ostalih učenika (onih s prosječnim sposobnostima i onih koji su daroviti). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
583 Stipe Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, čitavo vrijeme se govori o nekakvoj suvremenoj školi, poziva se na skandinavske sustave obrazovanja, a mi tu imamo brojku od 28 učenika u razrednom odjelu (Članak 3.). Svaki daljnji komentar je suvišan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
584 Saša Peričak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Broj od 28 učenika u razrednom odjelu je prevelik i jako daleko od mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastave prema standardima 21. stoljeća. Sukladno trenutnoj reformi školstva, ako se želi provesti u stvarnosti, a ne samo na papiru, treba dodatno smanjiti broj učenika u razredu, a posebno broj učenika u razrednim odjelima koji uključuju i učenike s teškoćama. Predlažem: optimalan redovni razredni odjel - 18 učenika, a najviše 24 učenika odjel s jednim učenikom s teškoćama - najviše 22 odjel s dva učenika s teškoćama - najviše 20 odjel s tri ulenika s teškoćama - najviše 18 Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
585 ŽELJKO MILNOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdravljam sve mlade kolege a pogotovo one koji su cijeli svoj radni vijek proveli u učionici. Radim u nastavi 28 godina, što znači da sam u učionici proveo poslijeratne godine, godine kada je bilo puno radnih mjesta u zemlji a i sada kada je slika sasvim drugačija. Svako vrijeme davalo je svoja pravila, način života a isto tako način rada i pravila u školstvu. Ta vremena mijenjala su i ljude, roditelje a pogotovo djecu. Smatram da je u današnje vrijeme optimalan broj učenika u razredu 20, bez obzira kakva su djeca u razredu, bolesna ili zdrava. Sve što prelazi ovaj broj učenika otežava rad nastavnika bez obzira da li ima u razredu učenika sa poteškoćama ili ne. Treba voditi brigu o djeci ali isto tako treba voditi brigu i o nastavnicima i kvaliteti nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
586 Nataša Ostojić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Potrebno je redefinirati maksimalan broj učenika u razredu prema broju učenika s poteškoćama. Većina njih je prilično nesamostalna pa predlažem sljedeće: 1 učenik po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 22 učenika 2 učenika po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 20 učenika 3 učenika po redovnom programu s individualnim pristupom - maksimalno 18 učenika više od 3 učenika po po redovnom programu s individualnim pristupom ne bi trebalo smjestiti u isti razred ili u tom slučaju formirati još jedan razred s manjim brojem učenika 1 učenik po redovitom programu uz prilagodbu - maksimalno 20 učenika 2 učenika po redovitom programu uz prilagodbu - maksimalno 18 učenika više od 2 učenika po po redovnom programu uz prilagodbu ne bi trebalo smjestiti u isti razred ili u tom slučaju formirati još jedan razred s manjim brojem učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
587 Tanja Mihoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram kako bi svakako u faktorima smanjenja maksimalnog broja učenika po razrednom odjelu zaista trebalo uključiti i učenike koji imaju rješenja o praćenju redovitog nastavnog plana i programa uz individualizaciju metoda i postupaka rada. Naime, takvi učenici uopće nisu uključeni u ovaj pravilnik, a smatram da bi to svakako trebali biti. Mislim da bi maksimalan broj učenika u redovnom razrednom odjelu trebao biti 25. Najviše bi po razrednom odjelu trebala biti tri učenika s prilagodbom sadržaja, a četiri s individualizacijom metoda i postupaka i to je nužno potrebno definirati ovim pravilnikom. Svaki učenik s prilagodbom sadržaja (a bez asistenta u nastavi) umanjivao bi masimalan broj učenika razrednog odjela za dva, a svaki učenik s individualizacijom metoda i postupaka taj bi broj trebala umanivati za jedan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
588 Irena Kiss PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mislim da su predviđeni razredni odjeli preveliki, i da ne bi trebali biti veći od 20 učenika, a taj broj bi se trebao smanjivati uključivanjem učenika s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
589 Ksenija Lekic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Škola za život i 28 učenika u razrednom odjelu su nemoguća misija. Želimo li naše učenike zaista obrazovati (i odgajati) kao učenike sposobne za život u 21. stoljeću, ne smijemo se vraćati na metode rada iz 20. ili 19. stoljeća jer će se nastava svesti na predavačku nastavu. Učenici su u centru poučavanja, dužni smo im pružiti maksimalnu podršku, osobito u razrednoj nastavi. Često zaboravljamo i nemamo dovoljno vremena posvetiti se naprednijim i darovitim učenicima. Nikome nije palo napamet da ih zakidamo u njihovim pravima, a oni su naša budućnost. Za njih je također potrebna prilagodba i individualizacija. Želimo li kvalitetnu inovativnu nastavu uz sva moguća vrednovanja, praćenja, uporabu IKT-a, provođenje projektne nastave,… razredni odjel ne bi smio imati više od 20 učenika. Optimalan broj učenika u razrednoj nastavi je 14 do maksimalno 20 učenika. Osobito ako se u razrednom odjelu nalazi učenik koji radi uz prilagodbu. Često se događa da opservacija ili odlazak na opservaciju traje cijelu školsku godinu, nekada i dvije, nekada se i ne dogodi jer to roditelji ne prihvaćaju. Učitelj svejedno izdvaja posebno vrijeme za takve učenike. U 45 minuta nastavnog sata ne možemo pojedinačno učeniku posvetiti niti pune dvije minute, a u razrednoj nastavi su im je naša pažnja, pomoć, umjeravanje i odobravanje najpotrebniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
590 Petra Friščić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, kao učiteljica moram reagirati na ovaj članak. Optimalan redoviti razredni odjel bi trebao imati 18 učenika, a najviše 22. U vrijeme kad se uvelike inzistira na inkluziji i individualnom pristupu, a omogućava se slaba ili nikakva pomoć učiteljima, ovi brojevi koje spominjete su direktna šteta za sve učenike. Broj učenika s teškoćama trebalo bi ograničiti na 2 učenika po razredu, a maksimalan broj učenika s takvim učenikom može biti 18. Naravno, s ekspanzijom individualnih pristupa potrebno je i ostalim učenicima, osim učenika s teškoćama, pružiti kvalitetno obrazovanje što je jako teško u ovim uvjetima. Nadalje, nisu spomenuti učenici s individualiziranim pristupom. I njima je potrebno posvetiti dodatno vrijeme. Koliko učenika s individualiziranim pristupom može biti u razredu, a da razred normalno funkcionira? Da ne spominjem činjenicu da se rješenja za učenike s teškoćama čekaju ponekad cijelu školsku godinu, i duže. Kada bismo imali dovoljno zaposlenih stručnih suradnika (i iste