Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Adela Papić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan redoviti razredni odjel ima od 16 do 24 učenika. Teško je i sa 24 učenika raditi prema smjernicama novog kurikuluma, a kamoli sa 28. Umanjenje broja učenika trebalo bi se odnositi i na učenike po individualiziranom pristupu, posebno ako imaju pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
2 Adriana Kaštelan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Ukidanje Članka 3. stavak 3. važećeg Pravilnika koji glasi: "(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mogu imati i manje od 14 učenika" , predstavlja lošu demografsku politiku. Nastavno izražavam svoju zabrinutost zbog mogućeg ukidanja malih područnih škola i povećanja broja kombiniranih razrednih odjela u kojima se ne može kvalitetno provoditi nova školska reforma. Kao učiteljica koja živi i radi na otoku, u jednoj od područnih škola, smatram da one predstavljaju život svih malih mjesta u našoj domovini, uz napomenu da se većina takvih škola, koje su nosioci života malih mjesta osnovale dok su hrvatski krajevi odnosno Hrvatska bili u sastavu drugih državnih tvorevina i kao takve u tim državnim zajednicama čuvale i održavale hrvatski nacionalni identitet i narodni duh, stoga je nedopustivo da predlagatelj novog Pravilnika na predloženi način kada je Hrvatska samostalna i suverena država stvara pretpostavke za njihovo ukidanje. Kao učiteljica i majka djece koja pohađaju i pohađala su takvu jednu malu školu molim da odgovorno razmotrite ovaj prijedlog. Primljeno na znanje Minimalan broj učenika nije propisan zbog škola s otežanim uvjetima rada.
3 Adriana Kolman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani! Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i ne slažem se s izmjenama koje su navedene u prijedlogu Pravilnika. Povećanjem broja učenika u odgojno-obrazovnim skupinama najviše bi izgubili sami učenici jer se edukacijski rehabilitator ne bi u dovoljnoj mjeri mogao posvetiti njihovim individualnim potrebama . U posebne odgojno-obrazovne ustanove dolazi sve više djece s višestrukim teškoćama koja zahtijavaju više individualnog rada i pristupa što u većim skupinama ne bi bilo moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
4 Adriana Marinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da bi broj učenika u kombiniranim odjelima trebao biti manji jer bi se na taj način kvalitetnije radilo s učenicima. Škola je usmjerena učenicima i smatram da bi se trebalo raditi na njihovu dobrobit. Potiče se individualizirani pristup svakome učeniku i njegovim sposobnostima i potrebama i zaista mislim da je to neizvedivo u kombiniranim odjelima sastavljenim od učenika dvaju razreda s npr. 16 učenika. (8) Izbaciti „u pravilu“. Ostavlja dojam nedorečenosti i nedefiniranosti. Također, što s učenicima koji pohađaju nastavu po redovitome programu uz individualizirane postupke? Njih se u ovome Pravilniku ne spominje. (9) Smatram da bi se ovaj stavak trebao izbaciti iz Pravilnika. Nije navedeno koji su mogući uvjeti i razlozi uključivanja većeg broja učenika s teškoćama. Stavak je opet nedorečen i svatko ga može iščitati kako mu odgovara. Broj učenika u razrednome odjelu bi se trebao smanjivati sukladno broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
5 Adrijana Koprivanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu s teškoćama u razvoju i imam potrebu osvrnuti se na članak 6. Radim u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma i mislim da bi donošenjem novog pravilnika oni bili najviše pogođeni. Svakom učeniku potreban je poseban pristup u savladavanju nastavnih sadržaja. Također, osposobljavanje učenika za svakodnevni život i specifične metode (TEACH, ABA, PECS) neće se moći provoditi s povećanjem broja učenika. Učenicima treba omogućiti individualni pristup koji njima odgovara, izmjenjivanje aktivnosti, kretanje po prostoru, kutak u učionici za slobodnu igru i opuštanje, mjesto za samostalni rad jer njima grupni rad, buka i gužva ne odgovaraju. Onemogućavanjem ovih uvjeta kod učenika se razvijaju nepoželjna ponašanja i narušava se kvaliteta rada. Učitelj se ne bio mogao posvetiti svakom učeniku, nego bi se sve svelo na njihovo čuvanje koje bi isto bilo narušeno zbog velikog broja učenika i nemogućnosti reagiranja na potencijalne opasne situacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
6 Adrijana Roždijevac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da optimalni redovni razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika kako bi učitelji mogli provoditi kvalitetnu nastavu i imati dovoljno vremena formativno vrednovati sve učenike u razredu kako je propisano Školom za život. Također, najviše 3 učenika po prilagođenom programu u redovnom razredu je previše, pogotovo zato što se tu ne računaju učenici po individualiziranom programu, kao i učenici koji imaju asistenta u nastavu, a koji zahtijevaju jednako, ako ne i više, naše pažnje i rada. Smatram da ne bi trebalo biti više od 2 učenika s poteškoćama u redovnom razredu, s time da se u obzir obavezno uzmu i učenici s individualizacijom, a pogotovo učenici koji imaju asistente u nastavi, jer učitelj je taj koji radi s učenikom tijekom nastave (asistent samo pomaže) i provodi nastavni plan i program te izrađuje prilagođene materijale. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
7 Adrijano Šimac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poučavam u posebnim razrednim odjelima. Odjeli su kombinirani od dva razreda. To su dva programa, međutim zbog posebnih potreba, sa učenicima iz svakog pojedinog razrednog odjela potrebno je raditi na različitim nivoima (brzinama) da bi koliko toliko postigli planirane ishode, ako je to uopće moguće. I tako s učenicima od 5 – 8 razreda. Ne vidim logiku i razumijevanje za povećanja broja učenika s 5 na 10 u takvim razredima. Čak što više, vidim tužbu za diskriminaciju učenika. Takvih razreda za sada ima malo s tendencijom porasta broja učenika, te je broj ovakvih osvrta mali ili zanemariv, no ne znači da razuma ne postoji. Na kraju pozivam predlagatelja da posjeti posebne razredne odjele da se osobno uvjeri u istinitost navedenog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Albina Smolić Ročak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, onaj tko je predložio formiranje razrednih skupina do 12 učenika s teškoćama u razvoju, ili nije nikad radio, niti imao iskustva s takvom djecom, ili pokušava na jedan ružan i po djecu štetan način riješiti problem nedostatka stručnog kadra u školama. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv, kao za djecu, tako i za učitelje. Sve ostalo Vam je lijepo rečeno u prethodnim komentarima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
9 Alda Piccinelli Cetina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene u članku 3. stavak 2: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20 ,a najviše 28 učenika." Predlažem: "Optimalan redoviti razredni odjel ima 14, a najviše 20 učenika. Razredni odjel se može ustrojiti i sa 12 učenika, ali ne više od 22 učenika. Čl. 3. stavak 3:"U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Predlažem : "... odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika; odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika . S poštovanjem, Alda Piccinelli Cetina Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
10 Aleksandar Karanfiloski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, kako bi mogli pratiti standarde koje imaju razvijenije zemlje, mislim da trebamo smanjivati broj učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Istog sam mišljenja što se tiće redovitim i kombiniranim razrednim odjelima. Povećavanje broja učenika smanjuje kvalitet rada i definitivno će srozati odgojno obrazovi sustav za djecu i mlade s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
11 Aleksandar Lukadinović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Primjedbe i prijedlozi Sindikata hrvatskih učitelja na Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Poštovani, kao predstavnica Sindikata hrvatskih učitelja u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) imenovana je Sanja Šprem. Prvi sastanak radne skupine održan je u srijedu 15. siječnja 2020. na kojem su dogovorene glavne smjernice i ciljevi za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika te je temeljem navedenoga dogovora sazvan drugi sastanak dana 24. siječnja 2020. Uz poziv na drugu sjednicu dostavljen je Prijedlog nacrta Pravilnika koji se razmatrao na drugom sastanku te su neke od usmeno iznesenih primjedaba neposredno i unesene u navedeni dokument. Konačni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika s izmjenama, kao ni tekst na kojem se radilo na drugom sastanku radne skupine nikada nam nije dostavljen te smo naknadno dobili usmenu obavijest da se daljnji sastanci neće održavati stoga svoje primjedbe i prijedloge dostavljamo pisanim putem temeljem Nacrta koji nam je dostavljen prije održavanja drugog sastanka. Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Aleksandra Dužević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ako razred ima 20 učenika, u 45 minuta nastave, učitelj se svakom učeniku individualno može posvetiti najviše 2 minute – premalo. Ako u tom razredu ima dijete s IOOP-om minutaža se pretvara u sekunde. Dakle, najviše 20 učenika u razredu s jednim učenikom s teškoćama, 18 s dva učenika s teškoćama, 15 učenika s tri učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da odgojno obrazovna skupina dopunske i dodatne nastave ne bi trebala imati više od 10 učenika, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. Pravilnika koji je na snazi. Na dopunsku i dodatnu nastavu su uključenni učenici koji imaju specifične individualne potrebe, a da bi ih učitelji mogli zadovoljiti trebaju imati priliku individualno pristupiti svakom učeniku. Kod izbornog predmeta treba voditi računa o broju učenika u kombiniranim razrednim odjelima zbog organizacije nastave u školama koje rade u dvije smjene. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
14 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima te imaju različite vrste i stupnjeve teškoća broj učenika ne bi trebao biti veči od 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
15 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U Pravilniku koji je na snazi u članku 6. stavku 4. je navedeno da se kombinirani razredni odjeli od 1. do 8. razreda ustrojavaju za učenike s teškoćama djelomično integriranim u redovitu osnovnu školu.....Mišljenja sam da je ovaj članak važan za redovite škole u kojima se učenici s teškoćama školuju po posebnom programu i djelomično su integrirani. Važnost ovog članka, koji je izostavljen, je posebice izražena u školama koje rade u dvije smjene. U Pravilniku koji je na snazi u članku 7. stavak 8. je navedeno da u kombiniranom razrednom odjelu može biti najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu. Isto nije navedeno u ovom prijedlogu, a kako se radi o vrlo heterogenoj skupini učenika koji rade po različitim nastavnim planovima i/ili kurikulumima,a učenici imaju različite vrste i stupnjeve teškoća potrebna im je individualna, specifična podrška u nastavnom procesu. Mišljenja sam da se u prijedlogu Pravilnika o istome treba voditi računa ako imamo za cilj uključivanje različitih skupina učenika u redovite škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
16 Aleksandra Krampač-Grljušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pomoćnik u nastavi može biti za jednog ili dva učenika, Na koji način će se tada i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razednom odjelu, ako su u njega uključeni učenici koji se školuju po posebnom programu po modelu djelomične integracije, jer ti učenici polaze nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, vjeronauka, tehničke, likovne i glazbene kulture po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja u redovitom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
17 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. ČL. 2. stavak 4. podstavak 2. Zbog čega je škola koja po mreži škola ima suglasnost provođenja školovanja učenika s većim teškoćama u razvoju po posebnom nastavnom programu prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a za redovne programe ne trebaju tražiti tu suglasnost za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Škole u kojima se po mreži škola školuju ti učenici su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kada prvi put otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer prije toga nisu registrirane za provođenje školovanja učenika s većim teškoćama po posebnom programu a ne na one koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenike s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni ih upisuju samo na temelju tih rješenja (i naravno ne smiju ih odbiti, a u nekim manjim sredinama roditelji nemaju izbora biranja između više škola). ČL. 2. stavak 3. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano jer rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobijemo nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, kad dobijemo tu suglasnost dostaviti Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
18 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da članak 6. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
19 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 8. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj: 124/09 i 73/10) je posljednji koji definira broj učenika u redovnom razrednom odjelu u kojem se školuju učenici s većim teškoćama u razvoju prema posebnom nastavnom programu. U njemu su detaljno objašnjene i definirane vrste i opseg teškoća koje imaju učenici koji se školuju na takav način unutar redovnog sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Na koji će se način određivati broj učenika u razredima koji pohađaju učenici s teškoćama koji se školuju prema posebnom nastavnom programu ukoliko se taj Pravilnik ukine bez da se broj učenika po razredima definira i ovim pravilnikom? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Zbog čega se u definiranju redovitog razrednog odjela izbacila formulacija da su tu uključeni i učenici koji se školuju prema posebnom nastavnom programu. U mnogim redovnim osnovnim školama školuju se i učenici s većim teškoćama koji nastavu pohađaju prema posebnom nastavnom programu i s njima rade isključivo edukacijski rehabilitatori, znači ne govorimo o djelomičnoj integraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
21 ALEKSANDRA SALONTAI-PAVKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Učenici iz dva ili više razreda koji se školuju po posebnom nastavnom programu članak 8. st.4 i 5. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom školovanju učenika s teškoćama u razvoju s kojima radi edukacijski rehabilitator najčešće se kombiniraju u jedan razredni odjel obzirom na manji broj takvih učenika na upisnom području. Bilo bi dobro navesti u ovom pravilniku očekivani broj učenika i u takvom razredu. Moramo biti svjesni da se radi o učenicima koji najčešće imaju različite vrste teškoća i ne može ih se raspoređivati u razrede kao učenike koji nastavu pohađaju po redovitom nastavnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
22 Alemka Lovnički PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani! Već godinama se provode rasprave o broju učenika u razrednonim odjelima i svaka od tih rasprava od strane učitelja nije u skladu s uvjetima koje propisuje PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI. Zahtjevonst rada s učenicima sve je veća bez obzira radi li se o učenicima s poteškoćama ili bez njih. Stupanj razvijenosti vještina i sposobnosti učenika iz generacije u generaciju sve je sve je niži te se i učenicima koji nemaju određene poteškoće učitelj sve više treba posvetiti. Individualizirani pristup učenicima te inkluzivna škola pred učitelje postavlja zahtjeve koje ne mogu ispuniti s obzirom na uvjete rada u razrednom odjelu. Broj učenika u razrednom odjelu ne bi smio prelaziti 20 u bilo kakvim okolnostima, a broj učenik s poteškoćama u razredu bi trebao biti samo jedan. Novi pristup učenju i poučavanju svih predmetnih kurikuluma ukazuje na rad koji je ostvariv s manjim skupinama učenika te se same kurikulumske smjernice kose s postavljenim uvjetima rada predstavljenim ovm Pravilnikom. Istraživački pristup nastavi zahtijeva rad u manjim timovima učenika ako se očekuje da takav rad bude kvalitetno, a ne samo promotivno proveden. Još uvijek u svim područjima i školama nije riješen problem osnivanja posebnoh razrenih odjela i rad učenika po modelu djelomične integracije. Mišljenja sam da se prije donošenja ikakvog pravilnika trebaju stvoriti kvalitetni uvjeti rada na terenu, a tek onda donositi pravilnici koji mogu biti u skladu sa stvarnim uvjetima. Čitajući neke pravilnike stiče se dojam da se odnose na neke, učiteljima nepoznate oklonosti , a one stvarne koje otežavaju rad na međusobnu štetu učenika, učitelja i učenika te roditelja i učitelja nisu obuhvaćene pravilnicima. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
23 Alma Srna PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s preko 30 godina iskustva u radu s učenicima prema posebnom programu izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom članka 6 ovog pravilnika. Smatram da bi se njime naštetilo učenicima koji pohađaju nastavu prema tom programu, kao i da nije u skladu s DPS-om. Predlažem da za učenike s lakšim IT uz pridružene teškoće ne smije biti više od 5 učenika u razredu/oo skupini. Za učenike iz spektra autizma najveći broj učenika je 3. Također se to treba primjeniti za učenike s težim i teškim IT. Isti kriterij treba primjeniti i za skupine PSP-a , posebice jer u PSP-u nema pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
24 Alta Pavin Banović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Izvrsno je što se promišlja i želi "čuti" mišljenje prosvjetnih djelatnika o broju učenika uključenih u redovite, kombinirane razredne odjele kao i o broj učenika uključenih u određene odgojno-obrazovne skupine. Ovaj prijedlog Pravilnika je za osnovne škole, a bilo bi potrebno napisati Pravilnik o broju učenika .... i za srednje škole. Početak svake nove školske godine uvijek je početak "igre" s brojem učenika u razrednim odjelima. Učenika je sve manje, ali je sve više učenika s individualiziranim programima, programima za učenike s teškoćama u razvoju u školi s redovitim programima, učenika koji imaju svoga asistenta, kao i "sklapanju" kombiniranih razreda. Integracija učenika s poteškoćama u redovne školske programe je hvalevrijedna ali je pitanje koliko su nastavnici educirani za rad s učenicima s poteškoćama u redovnoj školi. Dosadašnje iskustvo rada s učenicima s prilagođenim ili posebnim programima je za nastavnike veliki problem. Ukoliko se želi učenike s poteškoćama upisati u redovne škole neophodno je osigurati za njih uvijek asistenta i u tom slučaju broj učenika u razredu nije upitan. Smatram da je 15 učenika u redovnim razrednim odjelima u osnovnim školama sasvim dovoljan jer danas je potrebno svakom djetetu (učeniku) posebno posvetiti pažnju. Povećanje i smanjenje broja učenika u razrednim odjelima ovisno koliko je upisanih učenika po posebnim programima nije potrebno jer svaki učenik ima svoga asistenta...:). Svaki učenik upisan po posebnim programima u redovne razredne odjele mora neizostavno imati asistenta i to svako dijete svoga - asistent prati dijete cijelo vrijeme njegovog osnovnoškolskog obrazovanja, a ne mijenjati svake godine. Broj učenika u kombiniranim razredima smatram da može biti od 2 do 10 učenika maksimalno bez obzira koliko je kombiniranih razreda jer svakom je učeniku potrebno posvetiti određeno vrijeme kako bi doista kvalitetno usvojio nastavne sadržaje za cijeli život u Školi za život. Odgojno-obrazovne skupine (dodatne, dopunske, izvannastavne... i druge) doista su neophodne u radu s učenicima i smatram da broj učenika može biti minimalno od 1 do 5, a maksimalno koliko nastavnik želi i može prihvatiti za rad, jer je potrebno sa svakim učenikom raditi individualno kako bi se postigli izvanredni rezultati kao i zadovoljstvo samoga učenika što je i cilj kako učenika tako i roditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Amela Ojdanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Iznenađena sam prijedlogom da bi u optimalnom razrednom odjelu moglo biti do 28 učenika. S obzirom na kurikularni pristup i potrebu redovitog formativnog vrednovanja učenika, jasno je da se to ne može kvalitetno odraditi u ‘optimalnom’ razrednom odjelu s 26, 27, 28 učenika. Dalje, nije mi jasno zašto ovaj nacrt Pravilnika ignorira učenike koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke. Individualizirani postupci također zahtijevaju dodatni angažman učitelja. U jednom razrednom odjelu bi trebao biti samo jedan učenik koji se školuje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja, ako su u odjelu dva ili tri takva učenika, svi su na gubitku, i ti učenici i učitelj i ostatak razreda. Ako se od učitelja očekuje da se prilagodi svakom učeniku i omogući mu uspjeh sukladno njegovim sposobnostima, onda optimalan razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
26 Ana Barušić Nadilo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Ana Berić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!).Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Ana Bučević Romić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mišljenja sam kako broj djece u razrednom odjelu ne bi smio biti veći od 22 djeteta. Smatram kako je taj broj idealan ako u razrednom odjelu nema djece s poteškoćama. Također, smatram kako u jednom razrednom odjelu ne bi smjelo biti više od dvoje djece s poteškoćama. Bilo da je riječ o djetetu s asistentom ili bez asistenta. Ako u razredu ima dvoje djece s poteškoćama mislim da u tom razredu ne bi smjelo biti više od 15 učenika. Svakom je učitelju primarni cilj rada održavanje kvalitetne nastave, koja se nažalost ne može zadovoljiti ako su uvjeti rada loši. Smatram da su razredi od 28 učenika preveliki i ,,preštetni'' kako za djecu tako i za nastavnike. Svaki se učitelj želim posvetiti učeniku pojedinačno, a u takvim razredima to je nemoguće. Toplo se nadam da Pravilnik neće ići na štetu niti djece niti učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Ana Delimar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ako je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika postaje upitna jer svaki učenik zahtijeva i MORAJU mu se osigurati individualizirani pristup u radu, individualizirani nastavni programi i posebni didaktički materijali s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Stoga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika, i to na sljedeći način: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Nadalje, predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci (4) i (5) jer svako povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Naposljetku bih dodala i da svatko tko se zalaže za povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama treba sam ući u razred i pokušati kvalitetno raditi s desetero ili dvanaestero djece koliko je tu predloženo. Sigurna sam da biste brzo promijenili mišljenje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
30 Ana Džaja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, komentiram nacrt Pravilnika kroz prizmu jezičara obzirom da predajem engleski jezik u OŠ. Apsolutno je nedopustiv broj od 28 učenika u jednom razredu jer ne dozvoljava niti približno provedbu ikakve reforme niti valjano vrednovanje, poglavito predloženo kroz ŠzŽ. Optimalni broj učenika u razredu je od 16-20, s proporcionalnim smanjivanjem ukoliko nastavu u navedenom razredu pohađaju učenici s prilagodbom sadržaja, kojih u odjeljenju smije biti maksimalno dvoje. Neovisno o pomoćnicima, učiteljski posao predviđa i zahtjeva potpuno drugačiju pripremu nastavnih materijala (priprema , ali i onih za vrednovanje), a za koji pomoćnici ne trebaju biti ni obučeni ni obrazovani. U nacrtu nema spomena o učenicima koji pohađaju nastavu uz individualizaciju, što je također novi set pripremljenih materijala. Broj takvih učenika raste na godišnjoj razini, a razni pravilnici (a ni platna lista) ih ne prepoznaju u sustavu. Dodala bih još kako ni u kojem slučaju ne treba pristati na tri učenika po prilagodbi ni u jednom odjeljenju jer to uistinu vodi u kaos. I za kraj, težnja za personaliziranom nastavom u budućnosti i provedba čak i malih koraka u tom smjeru, zapravo je zaustavljena već na ovom koraku. Uza sav trud kolega kako bi implementirali najnovije metode, posvetili dovoljno vremena učenicima pa i onim darovitim koji su već godinama zapostavljeni, kvantum vremena i učenika regulira sve. Možda je sad vrijeme da se s tim prekine, barem tamo gdje organizacijske okolnosti to dopuštaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Ana Eterović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, slažem se s kolegicama da je najviši predloženi broj učenika po razredu - 28, svakako jako visok i izuzetno otežava rad s učenicima. U 45 minuta nije se moguće posvetiti kvalitetno svakom učeniku te istovremeno raditi sa nadarenim, prosječnim učenicima kao i s učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva. . Smanjenjem broja učenika zbog individualiziranog/prilagođenog programa za pojedine polaznike, taj rad postaje daleko složeniji. Smatram da najviši broj učenika po razredu treba biti maksimalno 20 kako bi svoj rad mogla prilagoditi svakome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Ana Hinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja sam da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostaviti Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljam izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja smatram da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Ana Lukačević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da u razredu nikako ne bi trebalo biti 28 učenika ako želimo da nastavni proces bude uspješan, a okruženje za učenje poticajno. Naime, učitelj/ica ne može se kvalitetno posvetiti svakome učeniku i zadovoljiti sve potrebe učenika. Također, u pitanje dolazi i kvalitetno pripremanje za nastavu: lakše je organizirati rad s manjm brojem učenika, učitelj/ice lakše može nadzirati rad kada ih je manje. Tradicionalni način rada ne predstavlja toliki problem u velikim razredima, ali mi se okrećemo suvremenim metodama rada, učenici su aktivniji, sudjeluju u nastavnom procesu, želimo ih dići iz klupa što u velikim razredima čini problem (buka, otežano nadziranje rada, otežano uključivanje svih učenika u jezične aktivnosti, otežano usmeno rješavanje problema,...). Zaista smatram da bi učitelji bili motiviraniji i zadovoljniji kao i učenici kad bi se korigirao broj učenika (čitaj smanjio) jer bi tada bilo više komunikacije (učitelji bi se mogli posvetiti svakom učeniku i njegovom problemu i mogali bi im pomoći razgovorom riješiti probleme). Isto tako, učitelj bi imao manje papirologije što ponovno dovodi do toga da bi učitelj mogao kvalitetnije pripremiti nastavni proces jer bi imao više vremena. Prema Školi za život potrebno je često pratiti postignuća učenika i zapisivati ih, pa bi smanjenje broja učenika vrlo olakšalo posao učitelja. Dovodi se u pitanje, također, kvaliteta nastave ako su u velikom razredu uključeni učenici s individualiziranim pristupom. Isto tako, besmisleno je da se broj učenika ne smanjuje ako je u razredu uključen učenik s teškoćama koji ima asistenta. Iako takav učenik ima asisteta, učitelj treba pripremiti prilagođene materijale, razmišljati o nastavnom procesu koji će biti najpogodniji za njega,...I ovo dovodi u pitanje kvalitetu nastavnoga procesa. Sumirajmo! Broj učenika u redovitom razredu nikako ne smije biti 28. Broj treba smanjiti (po mom mišljenju 20 - 22 učenika) kako bi nastava bila kvalitetnija i kako bi učitelji mogao razvijati ono najbolje u svakome učeniku. U nadi da će se prihvatiti mišljenja nastavnika koji sudjeluju u neposrednom radu s učenicima i najbolje mogu reći što je najbolje za njih, lijep pozdrav! Ana Lukačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
34 Ana Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da se u ovaj pravilnik treba uvrstiti osim učenike s teškoćama također i darovite učenike odnosno njihov broj po razrednom odjelu. Adekvatna prilagodba i individualizirani pristup osim prema učenicima s teškoćama trebao bi u nastavnom procesu ići i u njihovom smjeru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Ana Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi najveći broj učenika u razrednom odjelu, ako se uzme u obzir drugačiji pristup radu u okviru aktualne reforme, trebao biti 20 odnosno manji ukoliko je u odjelu uključen jedan ili više učenika s teškoćama u radu. Također smatram da prisustvo pomoćnika u nastavi ne bi trebalo utjecati na propisan broj učenika u odjelu budući da njihovo prisustvo ne umanjuje pripremu niti rad samog učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
36 Ana Marinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi svaki učenik s rješenjem o poteškoći trebao imamti vlastitog asistenta u nastavi - nedopustive su situacije u praksi u kojima dva učenika s poteškoćama dijele jednog asistenta. nadalje, smatram da bi u jednom razrednom odjeljenju dozvoljeni broj učenika s poteškoćama trebao biti ograničen na dva, a ne tri učenika. Učiteljima su takva odjeljenja iznimno teška, a ovaj pravilnik ne spominje i kategoriju učenika koji imaju individualizirani pristup i također zahtijevaju puno pripreme i učiteljske pažnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
37 ANA MATIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je 28 učenika u jednom razrednom odjelu previše. Želimo li provesti kvalitetnu reformu i sve ono što nam donosi Škola za život broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 24 učenika. Također smatram kako je troje učenika s teškoćama, u razredu od 20 učenika, previše. Ako se svakom učeniku s teškoćama posvetimo samo 10 minuta (što je daleko premalo) postavlja se pitanje što je s ostalim učenicima u razred, za njih sve skupa nam ostaje 15 minuta. Broj učenik u odgojno – obrazovnoj skupini ne može biti isti kako i u redovnoj nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 ANA MILKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Smatram da je prijedlog o broju učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini neprihvatljiv i očito ga je napisala osoba koja nije upućena u specifičnosti učenika s teškoćama u razvoju. 12 učenika, neovisno o vrsti teškoća, značilo bi da se rad učitelja edukacijskog rehabilitatora svodi na puko čuvanje učenika. Potrebno je definirati broj učenika u skupini ovisno o vrsti teškoća, kao što je navedeno u važećem Pravilniku. To se posebno odnosi na učenike s poremećajem iz spektra autizma kojih ne bi smjelo biti više od 3 u skupini jer se radi o djeci kojoj je potreban strogo individualizirani pristup, koja imaju različite mogućnosti i potrebe i kod kojih su česta nepoželjna ponašanja. Preferiraju mirnu i strukturiranu okolinu te rad jedan na jedan, što je i u dosadašnjim uvjetima ponekad teško izvedivo. Veći broj učenika u skupini bio bi i opasan te bi bilo kakav odgojno-obrazovni rad s njima bio nemoguć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
39 Ana Muhar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Mišljenja sam da optimalni razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika jer razredni odjeli nisu homogene grupe. Svakom učeniku treba individualno pristupiti, bilo da se radi o darovitim učenicima ili učenicima koji trebaju pomoć. Kod formiranja razrednih odjela trebalo bi u obzir uzeti i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Smatram da broj učenika s teškoćama u razredu ne bi smio biti veći od dva ako želimo realizirati ishode. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Ana Novak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Neugodno sam iznenađena prijedlogom novog pravilnika. Učiteljica sam s 20 godina staža, od toga sam nekoliko godina radila sama u područnoj školi u četverorazrednoj i trorazrednoj kombinaciji, s puno manje učenika nego što navodite u Pravilniku. Taj rad je izuzetno težak i ne mogu ga ni zamisliti s još većim brojem učenika, uključivši i učenika s teškoćama. Zahtjevi djece, roditelja i škole iz godine u godinu su sve veći. Traži se usmjerenost na svako pojedinačno dijete, kreativni oblici nastave, provođenje reforme... U ovakvim uvjetima? Ne mogu zamisliti koji učitelj bi to mogao fizički i psihički podnijeti. O kvaliteti nastave da ne govorim. S obzirom na lošu demografsku sliku u RH snmatram da bismo trebali učiniti sve da djecu zadržimo u našim školama , a ovaj Pravilnik tome nikako ne doprinosti. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Ana Novosel PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, svojim komentarom ću se osvrnuti na članak 6. stavak 5.: većina razrednih odjela s učenicima iz djelomiče integracije je sastavljena od učenika četiriju razreda (nekada i više u različitim kombinacijama, a često i kombinacija razredne i predmetne nastave). Već sama ova činjenica stavlja u nepovoljniji položaj djecu s teškoćama i njihove učitelje u odnosu na redovne kombinirane razredne odjele za učenike bez većih teškoća gdje je u ovom slučaju maksimum 8 učenika. Nadalje, svi koji su ikada ušli u razred učenika u djelomičnoj integraciji znaju da razred ne određuje program tj. da u takvom razredu ima onoliko programa koliko je i učenika u njemu. To bi značilo da se svakom od tih učenika možemo individualno posvetiti 4 i pol minute u jednom školskom satu. Napominjem, to su učenici s većim teškoćama koji često samostalno ne čitaju, ne pišu niti mogu samostalno izvršavati zadatke. Jasno je da od takvog rada učenici nemaju previše koristi. E sad, što se tiče posla učitelja u ovakvom razredu s 10 učenika....Zbog lakšeg razumijevanja dočarat ću to ovako: zamislite da imate 45 minuta za napisati po 1 članak u 10 pravilnika istovremeno.... pri tome vam netko uđe u ured pa vas prekine svake 3 minute..... mislim da je neizvedivo. Ovaj članak je na štetu djece i to one djece koja su u startu u nepovoljnijem položaju zbog svojih teškoća, a isto tako i učitelja. Na ovaj način se ukida ovoj djeci, mojoj djeci, mogućnost kvalitetnog obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
42 Ana Peranic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Postovani, sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 ANA PETROŠEVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Primjedbe i prijedlozi Sindikata hrvatskih učitelja na Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Poštovani, kao predstavnica Sindikata hrvatskih učitelja u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) imenovana je Sanja Šprem. Prvi sastanak radne skupine održan je u srijedu 15. siječnja 2020. na kojem su dogovorene glavne smjernice i ciljevi za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika te je temeljem navedenoga dogovora sazvan drugi sastanak dana 24. siječnja 2020. Uz poziv na drugu sjednicu dostavljen je Prijedlog nacrta Pravilnika koji se razmatrao na drugom sastanku te su neke od usmeno iznesenih primjedaba neposredno i unesene u navedeni dokument. Konačni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika s izmjenama, kao ni tekst na kojem se radilo na drugom sastanku radne skupine nikada nam nije dostavljen te smo naknadno dobili usmenu obavijest da se daljnji sastanci neće održavati stoga svoje primjedbe i prijedloge dostavljamo pisanim putem temeljem Nacrta koji nam je dostavljen prije održavanja drugog sastanka. Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Ana Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Današnja djeca su puno zahtjevnija od prijašnjih generacija i broj djece u razredu ne bi NIKAKO smio prelaziti 20. Idealan broj učenika u jednom razredu je 16. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a NAJVIŠE 20 učenika. Ako je jedno dijete s poteškoćama, smanjuje se broj učenika za 2. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Ana Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je previše upisati 3 učenika s poteškoćama u isti razred. 1 učenik s poteškoćama je maksimum. Ako već mora biti više od jednog učenika, bilo bi najbolje da svaki učenik s poteškoćama ima svog pomoćnika u nastavi. Također treba voditi brigu kod razvrstavanja učenika s poteškoćama jer nisu sve poteškoće jednake. Neke su teže, neke lakše i treba o tome brinuti. U redoviti razredni odjel može se uključiti u pravilu najviše 1 učenik s teškoćama u razvoju. Današnja djeca su puno zahtjevnija od prijašnjih generacija i broj djece u razredu ne bi NIKAKO smio prelaziti 20. Idealan broj učenika u jednom razredu je 16. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a NAJVIŠE 20 učenika. Ako je jedno dijete s poteškoćama, smanjuje se broj učenika za 2. Učiteljica se jednostavno ne stigne posvetiti svim učenicima kad je razred pretrpan s gotovo tridesetero učenika. Ako ste ikad radili u 1.r OŠ, znate. Sat traje samo 45 minuta, a to ni približno nije dovoljno za kvalitetnu nastavu s tolikim brojem učenika. Svi gube, i učenici i učiteljice. Nemoguće je detaljno pratiti i vrednovati velik broj učenika. Apsurdno je gurati nove metode, nova učenja, novo ovo i novo ono – a u isto vrijeme koristiti debelo zastarjeli broj učenika u razredu. To je maltretiranje zaposlenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Ana Radočaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 20 učenika optimalan broj za kvalitetan rad u redovnom programu. Međutim, ukoliko u razredu ima učenika s teškoćama koji ima prilagođeni programi ili osobni kurikulum, maksimalan broj učenika u takvom razredu trebao bi biti 18. Ukoliko u istom razredu ima učenika koji mogu pratiti redovan program, a potrebna im je prilagodba nekih sadržaja (individualizacija), tada bih smanjila broj učenika na 17. Ove godine radim u jednom takvom razredu i mogu reći da je izuzetno zahtjevno. Takvi učenici često traže više pažnje i posvećenosti, treba više pripreme za rad i za testiranje takvih učenika, jer svaki zahtjeva individualizirani pristup budući da se obično ne radi o istim teškoćama. Dodatni problem je nedostatak asistenata u nastavi, pogotovo kada, primjerice, učenik ostane bez asistenta usred polugodišta, a zamjene za njega nema niti se zna kada će je biti. Mislim da se Ministarstvo treba puno više angažirati oko osiguravanja uvjeta za integraciju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Vidjeti stavak 3. članka 3. Nacrta.
47 Ana-Mari Gnječ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Tko god je ikad zakoračio u razred kao nastavnik, zna da je broj učenika uzrok većini problema u nastavi. Ponekad je dovoljan samo jedan učenik sa problemima u ponašanju, a u pravilu zna ih u razredu biti i nekoliko, da potpuno onemogući nastavnika u provedbi nastavnog plana i programa , kao i ostale učenike u učenju. Stoga je s obzirom na ambicije ove reforme i ishode kojima se hvali, nužno smanjiti broj učenika u razrednom odjelu. Maksimalan broj učenika nipošto ne bi trebao prelaziti 20, posebno ako se u razredu nalaze i učenici sa poteškoćama. Radila sam u razredima sa 30 učenika, kao i sa 10 i optimalan broj smatram između 16 i 18 učenika. Rad u paru, kao i rad u grupama, kao i pomoć učenicima sa rješenjima je gotovo nemoguć u velikim razredima, tj. postaje sam sebi svrha. Uopće ne razumijem kako je neko zamislio da se formativno može kontinuirano pratiti i ocjenjivati toliki broj učenika po razredu. Učenici su sve lošijih grafomotoričkih sposobnosti i sa sve izraženijim poremećajima pažnje, neki i izrazito odgojno zapušteni, i ako nam razredi ostanu ovako veliki kao do sad, cijela priča o reformi pada u vodu, a sve će se kao i do sad slomiti preko leđa nastavnika, koji će i dalje imati nemoguću misiju- ostvariti optimalne rezultate u najgorim mogućim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
48 Ana-Marija Leko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Poštovani, učiteljica sam edukacijska rehabilitatorica i imam iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
49 Anamarija Radovanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Radila sam u kombiniranim razrednim odjelima i to u kombinaciji sa dva, tri i četiri razreda. Smatram da jedan učenik s poteškoćama u kombiniranim odjelima maksimum. Naravno da valja voditi računa o vrsti poteškoće, a valja uzeti u obzir i činjenicu da su današnja djeca puno zahtjevnija od generacija prije. Ako, prema prijedlogu, jedno dijete s teškoćama smanjuje broj učenika za 2, učiteljici će biti jako teško stići posvetiti dovoljno vremena svim učenicima. Teško ih je poučavati, pratiti, vrednovati, poticati, a da i ne govorim o ostalim aktivnostima koje se danas očekuju od učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20 učenika, a taj broj trebao bi se smanjivati ako se u razredu nalaze učenici s teškoćama, bilo da se radi o individualiziranom ili prilagođenom programu. Danas je vrlo teško uopće dobiti rješenja za učenike s neredovitim programima, a da ne govorimo o asistentima u nastavi, koji su potrebni mnogima, a ne mogu ih dobiti. Mislim da je poanta reforme Škole za život unaprijediti i modernizirati učenje i podučavanje, više se posvetiti svakom učeniku pojedinačno te mu pružati podršku u razvoju njihovih potencijala, sposobnosti, razmišljanja i osobnosti, a to je vrlo teško izvedivo ako profesor za to nema vremena. U razredu s manje učenika, nastava bi bila puno učinkovitija, učenici bi imali više prilika za učenje, razmjenu mišljenja i naučenog te za izražavanje općenito. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
51 ANA-MARIJA ŽAGAR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, dvije godine radim u kombiniranom razednom odjelu za učenike s teškoćama. U takvom razrednom odjelu učenici su koji trebaju individualiziran i/ili prilagođen pristup. Do sada sam imala najviše četiri učenika, no i to je ponekad bilo previše. Naime, bez obzira nalaze li se učenici u istom rezredu ili ne, s učenicima u tim odjeljenjima mora se većinom raditi pojedinačno, upravo jer se svaki značajno razlikuje jedan od drugog i potreban mu je drukčiji pristup u radu. Rad u takvom razrednom odjelu s deset učenika bio bi apsolutno nemoguć. Učenici u posebnim razrednim odjelima moraju se nositi s različitim poteškoćama, od poteškoća u ponašanju i socijalizaciji do teškoća u razvoju poput autizma i sl. Bilo bi kontraproduktivno tim učenicima oduzeti svu pažnju, potporu i sigurnost koja im je potrebna za razvoj njihovih potencijala i obrazovanja, a upravo bi to bio rezultat povećanja broja učenika u takvim razredima, što bi bilo iznimno neodgovorno. Predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 2 do 5 učenika jednog ili više razreda. Lijep pozdrav, Ana Marija Žagar, mag. educ. philol. angl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
52 Andrea Bulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, U članku 6. stavcima 1. i 2. ne utvrđuje se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini prema vrsti teškoća učenika kao u važećem Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi u kojem je različit broj propisan za učenike s oštećenjem vida ili sluha ili s govorno jezičnim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s poremećajima u ponašanju, s poremećajima iz autističnog spektra, sniženih intelektualnih sposobnosti ili značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama. Opće poznato je iz znanstveno potvrđene teorije kao i iz prakse u radu da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća koje sam navela potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad . Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
53 Andrea Damjanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ovakav prijedlog pravilnika apsolutno je u kontradikciji s Konvecijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invalidietom. Konvecija o pravima djeteta u članaku 28. i 29. govori o pravu na obrazovanje prema načelu jednakih mogućnosti te razvijanje prema punom razvoju djetetove osobitosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti. Činjenica da važeći Pravilnik prepoznaje posebni razredni odjel i odgojno-obrazovnu skupinu kao redoviti razredni odjel što u ovom prijedlogu ne postoji dolazimo do kršenja načela nediskriminacije jer smo mi "oni drugi". Nadalje, činjenica da povećavate broj učenika bez ikakve argumentacije i ne navodite kakve teškoće mogu biti u pojedinom odjelu, za razliku od važečeg pravilnika, kršite i članak 23. već navedene konvencije. Kako će 10 ili više učenika različitih razreda s različitim teškoćama voditi ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslananje na vlastite snage. Ovime vi odgojno-obrazovni rad svodite na "čuvanje", a ne na pravo djeteta s teškoćama u razvoju na obrazovanje u jednakim uvjetima. Važeći pravilnik propisuje koliko učenika i kojih teškoća mogu biti u posebnom razrednom odjelu, vi ste ovim prijedlogom to potpuno odbacili i zanemarili. Svaka teškoća donosi svoje elemente prilagodbe i načine i metode rada. Ovim ukazujete da se situacija promijenila? Samo ne znam razumijete li kako! I je, situacija se promijenila, jer su priliku za školovanje dobila djeca s većim teškoćama koja su u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, a prije ju nisu imala, i umjesto da osiguramo bolje uvjete za rast i razvoj vi bez kriterija donosite broju od 10 ili više već ikakvog objašnjenja. Također, rad u kombiniranom razrednom odjelu djelomične integracije sadašnjim pravilnikom članak 7 (8) propisuje maksimalno 5 učenika i tako bi i trebalo ostati jer često je situacija da tih 5 učenika polaze 3 ili više različitih razreda i imaju potpuno različite teškoće. A udžbenici za poseban program ne postoje. Takav rad je i sa 5 učenika teško organizirati. Kod donošenja ovakvih pravilnika koja se tiču djece s teškoćama treba izvidjeti situaciju na terenu, pitati učitelje edukacijske-rehabilitatore koji rade s učenicima što i kako je u stvarnosti jer je jedna od njihovih uloga promicati prava djece s teškoćama u razvoju. Staviti broj učenika bez ikakvih kriterija (vrste teškoća, je li riječ o kombiniranom razrednom odjelu) potpuno je ne utemeljeno i gubi ikakav smisao i udaljavanje od zamisli izjednačavanja mogućnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
54 Andrea Gašparec Dražić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, samo treba biti stručan te ne zaboraviti da je učenik u središtu obrazovanja. Ne smije se štediti na štetu učenika. Ulaganje u obrazovanje vratit će se višestruko. Treba biti i human. Uvjeti u razredu gdje jedan učitelj poučava 28 učenika sigurno nisu humani. Stres koji učitelj proživljava pokušavajući se posvetiti pojedinačnim potrebama svih učenika je enorman te ukoliko ovaj Pravilnik podrži nehumane uvjete rada onda svakako trebate dodati da će učitelj koji radi u otežanim uvjetima ( 28, 27 ili 26 učenika na jednog učitelja u razrednom odjelu ) imati beneficirani radni staž. Sljedeće što predlažem nije idealno, ali je razumno i moguće je provesti u Republici Hrvatskoj. Zbog svega gore navedenog predlažem da stavak 2 članka 3 ovog Pravilnika glasi: Optimalni redovni razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika. Stavak 3 članka 3 treba glasiti: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika -odjel s dva učenika s poteškoćama može imati najviše 20 učenika -odjel s tri učenika s poteškoćama može imati najviše 18 učenika Moji prijedlozi su utemeljeni na vlastitom iskustvu jer sam poučavala u odjelima gdje je bilo 26, 29 pa čak i 33 učenika. Srdačan pozdrav, Andrea Gašparec Dražić, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na članak 2. Nacrta.
55 Andrea Grkovski-Zimet PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, redoviti razredni odjel trebao bi imati od 14 do 20 učenika. Trenutno imam u jednom razrednom odjelu 28 učenika. Jedva stanu u učionicu. Problem je prostor, ne možete se kvalitetno posvetiti svakom učeniku. I nije jednako kad morate pregledati 28 zadaća i radova, treba više vremena, a satnica nam je svima ista. O broju učenika s teškoćama i njihovu uključivanju u redoviti razredni odjel je teško odlučivati. Npr. u 1. razred upišu se učenici i nijedno dijete nema poteškoća. S vremenom se ustanovi da jedno ili dvoje djece ima poteškoće. Npr. u razrednom odjelu s 26 učenika imam 3 učenika s poteškoćama koji su IOOP dobili tijekom obrazovanja (ne na upisu u školu). Po Pravilniku taj bi razredni odjel trebalo smanjiti na 20 učenika. I nisu sve poteškoće jednake. Neka djeca trebaju pomoćnika u nastavi, a nekima je dovoljna pomoć učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Andrea Kager PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mislim da su 3 učenika s poteškoćama previše za jedan razredni odjel bez obzira što bi taj razredni odjel imao do 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
57 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, kao nastavnik izbornog predmeta smatram da je 28 učenika za odgojno-obrazovnu grupu naprosto previše. Naime, prošle godine sam imala grupu s 28, a sad ih je 26 i rad je jako jako težak, ponekad gotovo nemoguć. To su stalno zadnji sati i učenici u pubertetu. Pojedinim učenicima uopće se ne stignem posvetiti koliko želim. U ŠzŽ veliki se naglasak stavlja na stalno praćenje rada učenika, što je u ovakvim uvjetima jako teško i gotovo nemoguće. Strani jezik jednostavno se ne može naučiti u takvoj masi. Vjerujem da bi maksimalan broj od 18 učenika po odgojno-obrazovnoj grupi bio optimalan. Također bih istaknula da se ne bi trebao određivati ni minimalni broj za odgojno-obrazovnu skupinu u manjim mjestima gdje su manje PŠ. LP Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
58 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, mislim da rad i poučavanje u kombiniranom razrednom odjelu sastavljenom od učenika četriju razreda liči na nemoguću misiju/znanstvenu fantastiku. Prekaotično je i teško se svim učenicima posvetiti u opsegu u kojem bi trebalo. Smatram da bi se kombinirani razredni odjeli trebali raditi od učenika najviše dvaju razreda i to do najviše 12 učenika. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
59 Andrea Pandurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nikako se ne slažem s navedenim "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika". Smatram da bi taj broj trebao biti najviše 20 što bi onda bilo i u skladu s obrazovnom reformom i ŠzŽ gdje se treba još više posvetiti svakom pojedinačnom učeniku, pogotovo njihovom praćenju. Takvo nešto se ne može s 28 učenika, a da bude kvalitetno odrađeno. Također smatram da bi po razredu najviše trebalo biti 2 učenika s teškoćama i da bi svakako kod određivanja broja učenika u razredu trebalo uzeti i učenike po individualiziranom pristupu. Također smatram da bi trebalo voditi brigu o broju djece u prvom razredu gdje ima djece romske manjine. Nažalost većina te djece dođe u 1. razred bez poznavanje hrvatskog jezika, što onda učiteljima još više otežava samu situaciju. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
60 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ova promjena prema kojoj je prema novom prijedlogu moguće da je u razredu u kojem postoji četvero razredna kombinacija uključeno i dijete sa rješenjem o pohađanju redovite nastave uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke nije prihvatljivo. Potrebno je da u pravilniku ostane da na broj učenika u razrednom odjelu utječe činjenica da razredni odjel pohađa učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, a ne da se iz te kategorije izbacuju učenici koji imaju rješenje o pohađaju redovite nastave uz individualizirane postupke. Isto tako, ovakav prijedlog smatra da učitelj može istovremeno s učenicima provoditi pet paralelnih obrazovnih programa (4 redovna programa za 4 razreda te k tome još jedan program za dijete s rješenjem o primjerenom obliku školovanja). Takav prijedlog uvelike otežava, a možemo reći i da onemogućava održavanje kvalitete nastava za sve učenike u odjelu, pogotovo ako imamo na umu održavanje interaktivnih oblika nastave koji se ne oslanjaju samo na predavanje učitelja i listiće učeniku. Napomenula bih da prijedlog kojim se izbacuje termin učenik s rješenjem o primjerenom obliku školovanja te se ga zamjenjuje s terminom učenik s rješenjem o svladavanju redovnog programa uz prilagodbu programa eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
61 Andrea Rebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u 2. stavku članka 3. navedeno je kako je optimalan redoviti razredni odjel sastavljen od 20 učenika, a maksimalan od 28 učenika. Ukoliko očekujemo moderan i interaktivan obrazovni proces koji nije usmjeren na primarno na predavačku nastavu optimalan i maksimalan broj učenika trebao bi biti manji. Grupni rad, istraživačka i projektna nastava zahtijevaju više pripreme, ali i usmjeravanje samog procesa učenja tijekom trajanja sata. Učitelj mora stići do svakog pojedinca ili grupe, uzeti dovoljno vremena da uvidi gdje se učenik nalazi te utvrdi treba li učenika ohrabriti, potaknuti i preusmjeriti. Kako bi to bilo kvalitetno odrađeno, potrebno je da se razredni odjel sastoji od manjeg broja učenika kojima se učitelj može stići posvetiti. Stavak 3. izmijenjen je u odnosu na dosadašnje zakonske akte te je umjesto učenik s rješenjem navedeno učenik po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu... Službeni naziv ovog oblika pomoći učeniku je redoviti pristup uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Naziv je takav jer dijete kojemu je potrebno smanjivati opseg gradiva (prilagodba sadržaja) zasigurno zahtijeva i individualizirane postupke da bi taj smanjeni opseg stigao/mogao pratiti. No, ono što je puno važnije od tehničkih naziva jest to što ovakav prijedlog eliminira skupinu djece kojima je u svladavanju redovite nastave potrebno individualizirati postupke (bez prilagodbe sadržaja). To je skupina djece kojoj je nužda dodatna podrška učitelja u praćenju nastave zbog raznolike prirode teškoća (ADHD; specifične teškoće čitanja, pisanja, računanja; djeca sa senzornim teškoćama; učenici s poremećajima u ponašanju...). Te teškoće uvelike onemogućavaju učenicima da samostalno prate nastavu te im je nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata. Učitelj je često u situaciji da mora "u hodu" reagirati na nastalu situaciju (bilo ponašajnu ili obrazovnu) te mu se uveliko smanjuje mogućnost zadovoljavanja obrazovnih potreba svih učenika u razredu. Svaki se razredni odjel sastoji od lepeze učenika koji imaju najrazličitije potrebe i sposobnosti. U istim razrednim odjelima nalaze se i daroviti učenici, učenici iznadprosječnih sposobnosti, prosječni učenici, učenici koji teže svladavaju gradivo, a da pritom nemaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Isto tako, sve veći broj djece ima emocionalne teškoće s kojima se svakodnevno nose te na koje učitelji trebaju stići obratiti dodatnu pažnju. S obzirom na prirodu teškoća djece koja dobivaju rješenje o redovitom programu uz individualizirane postupke možemo očekivati nesamostalnost djece u praćenju uputa (pisane: specifične teškoće čitanja i pisanja; pisane i usmene: ADHD, senzorne teškoće, poremećaji u ponašanju), a onda posljedično i teškoće u održavanju discipline. Ukoliko neadekvatno pružimo pomoć ili propustimo uvidjeti potrebe djece s "individualiziranim pristupom" možemo očekivati javljanje sekundarnih teškoća (učenja, ali i emocionalnih,...). Naposljetku, ovakva odluka dovodi u pitanje provedivost oblika pomoći u provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke. Ukoliko ne osiguramo učiteljima mogućnost i dodatno vrijeme da se posvete tim učenicima i tijekom same nastave, ne možemo očekivati učinkovitost ovakvog oblika pomoći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
62 Andrea Sebastijan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da treba uzeti u obzir i darovite učenike jer su i oni učenici s posebnim potrebama, te traže dodatno vrijeme i individualizirani pristup. Stoga smatram da bi se broj učenika u razrednom odjelu trebao smanjivati ovisno i o broju darovitih učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
63 Andreja Korčanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimalni broj učenika u redovitom razrednom odjelu po mom mišljenju nije od 20 do 28, nego npr. od 15 do 20. Od 20 do 28 je vrlo velik raspon, a događa se da je u školama za pohađanje kojih je zainteresiran velik broj učenika (npr. određene srednje škole) maksimalni broj učenika na gornjoj granici "optimalnosti", odnosno da u razrednom odjelu ima 28 učenika što zaista predstavlja vrlo velik problem pri provođenju kurikularne reforme koja zagovara i individualni pristup, više vrsta vrednovanja te vođenje detaljnijih bilješki o svakom učeniku. U tako velikom razrednom odjelu teško je realizirati ishode te pratiti ostvarenost istih. Broj učenika koji škola upisuje mogao bi dakle ostati isti, no uz formiranje većeg broja razrednih odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
64 Andreja Vukelja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Jedan od zaključaka Europskog Vijeća iz 2017. g. je da svi građani trebaju učiti najmanje dva strana jezika. Države članice EU-a su se obvezale na povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika, a u većini hrvatskih škola, kad je riječ o drugom stranom jeziku, kao da se radi na njezinom smanjenju. Ako upisivanjem na izborni predmet on za učenike postaje obvezan, nastava bi se trebala odvijati u okolnostima ravnopravnima ne samo s vjeronaukom i informatikom, nego i sa svim drugim redovnim predmetima. Ako već ne možemo utjecati na to da se nastava drugog stranog jezika u većini hrvatskih škola odvija u za to predviđenim i opremljenim kabinetima i ako ne možemo izbjeći blok-satove i termine, koje primjerice učenici putnici ne mogu pohađati, smatram obaveznim da se novim Pravilnikom propiše sljedeće: Optimalan broj za formiranje odgojno-obrazovne skupine kod drugog stranog jezika je od 10 do 15 učenika. Budući da taj izborni predmet učenici osnovnih škola pohađaju tek dvaput po 45 minuta tjedno, skupine s manje od 10 učenika se također ne bi smjele spajati ili priključivati drugima jer se time narušava kvaliteta poučavanja i smanjuje mogućnost ostvarivanja ishoda, propisanih kurikulumom. Broj veći od 20 ima gotovo isti učinak, a njega u oba slučaja treba izbjegavati ako želimo kvalitetno obrazovanje za svakog učenika i jednake uvjete za sve. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
65 ANDRIJANA ĐUMLAN- CETIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Andrijana Đumlan-Cetin predmetni učitelj TZK ,Posebna odgojno-obrazovna ustanova Učenici koji se obrazuju po Posebnim nastavnim programima za intelektualne teškoće čl.8., u posebnim razrednim odjelima trebali bi se isključivo obrazovati u Posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a kojih ima u svim dijelovim RH .Tada ne bi trebalo posebno odobravati pomoćnike u nastavi,kako se sada radi i dodatno opterećivati državni proračun. Učenici s umjerenim intelektualnim teškoćama koji nemaju poremećaje u ponašanju završavju osnovnu školu u redovnom sustavu s" prosjekom 5.0" i nakon toga nastavljaju obrazovanje u Posebni odgojno-obrazovnim ustanovama po čl.9. . Zato broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ( za UIT i TIT) koji je do sada bio 9, ne bi nikako trebao i biti predloženih 12. Sa svojih 30 godina radnog iskustva u nastavi TZK, mogu reći da je takav rad nezamisliv i teško izvediv, bez obzira da li se nastava izvodi na unutarnjem ili vanjskom terenu.Škola za život je također teže primjenjiva u rezredima s većim brojem učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
66 ANDRIJANA ĐUMLAN- CETIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Andrijana Đumlan-Cetin Predmetni učitelji i nastavnici TZK koji rade u redovnim školama, a u kojima se školuju učenici s teškoćama Pravilnik 2015.god., moraju pisati individualizirane kurikulume za koje bi terebali imati,A MNOGI NEMAJU: -uvid u dokumentaciju učenika s teškoćama -pomoć edukacijskog rehabilitatora u pojašnjenju dijagnoze i usmjeravanju pri pisanju individualiziranih kurikuluma za potrebitog učenika -nemaju redovite specijalističke edukacije ,niti pomoć mobilnih timova u školi u kojoj rade -nemaju informacije o načinu individualne procjene motoričkin sposobnosti učenika s teškoćama -nemaju informacije kako organizirati sat TZK u razredu u kojem je prisutno više od 20 učenik bez teškoća i 1.-3 . učenika s više različitih teškoća -nemaju informacija kako usmjeriti asistenta na satu TZK da aktivno sudjeluje i pomaže učeniku s teškoćama -koje dodatne sportske rekvizita da koristi kao neophodne za rad s učenikom koji ima teškoće Broj učenika u razredima u kojima su uključeni i učenici s teškoćama( Poremećaj autističnog spektra i Intelektualne teškoće) ne bi trebao biti veći od 20 za 1učenika, 19 za 2 učenika i 18 za 3 učenika s teškoćama.Tada bi bilo lakše uz predhodno navedene uvjete organizirati primjreniju predmetnu nastavu.Škola za život će također biti teže primjenjiva, ako je u redovnom razredu više učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Andrijana Žderić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani, S obzirom na sve veći broj djece s teškoćama savjetujemo Vam da umjesto povećanja broja djece u razrednim odjeljenjima ( do 12 što će uvelike onemogućiti kvalitetno izvođenje programa ) , što prije krenete s planskom gradnjom novih kapaciteta . Problem je i što ponovno ne idete u individualnom smjeru poštujući pri tome potrebe učenika temeljem njihovih teškoća. Ne znamo tko je ovo osmislio, ali definitivno nije upoznat sa situacijom na terenu pa predlažemo da se broj djece smanji na optimalan kako bi se nastava mogla odvijati u korist djece, ali i ucitelja te PUNovaca. Inače vam predviđamo raspad sustava obrazovanja djece s TUR, ako djecu " samo utrpate" u ucionice da bi zadovoljili formu da su ukljuceni u sustav obrazovanja RT GI PDSI Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
68 Anela Crnogorac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predloženi broj učenika u odjeljenju je prevelik. Za kvalitetan rad u učionici treba imati manje skupine, pogotovo ako su u istom razredu i učenici s teškoćama. Optimalno bi bilo 15 učenika. Vrlo je teško potpuno se posvetiti učenicima s teškoćama ako ih je troje. Treba omogućiti mani broj. Učenike s individualiziranim pristupom niste ni spomenuli, a za njih isto treba planirati( i provesti) individualizirani pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
69 Anica Musulin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao učitelj u odgojno-obrazovnoj skupini učenika sa poteškoćama mogu reći da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Trenutno imam tri učenika u svojoj skupini. Mojim učenicima je potreban prostor za kretanje, potreban im je osobni prostor za odmor i igru, i prostor gdje će se odvijati određeni odgojno-obrazovni rad. Svakom učeniku je potrebno prilagoditi pristup, metodu poučavanja, sadržaj i zadaće koje moraju provesti. Ako se navedi članak usvoji, odgojno-obrazovni rad se neće moć provoditi i nastava će se svesti isključivo na čuvanje. Dakle, ovaj pravilnik će našteti našim učenicima, onemogućit će im napredak i dovesti do toga da se ne osjećaju sretno i sigurno u školi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
70 Anica Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ključna zadaća učitelja i nastavnika uz savjetodavnu podršku koordinatora- stručnoga suradnika (npr.edukacijskog rehabilitatora) osigurati sklad kako bi učenici s teškoćama bili uspješni. Uloga pomoćnika odnosi se na kontinuiranu suradnju s učiteljima i nastavnicima, koordinatorom škole radi pružanja podrške učenicima s teškoćama (Pravilnik) da što uspješnije uče, razumiju i učine ono što je bitno za postizanje planiranih ishoda. Podrška pomoćnika u nastavi proizlazi iz suradnje i dobrog poznavanja učenika i njegova praćenja u raznim situacijama učenja i socijalnih odnosa u učionici, izvanučioničkoj nastavi. (prof.Ivančić, Milić, Vlahović, Džanović, 2017;prema Puškarić, Vrban 2017). Pomoćnik u nastavi radi: prilagodbu učeniku u učionici i na radnom mjestu, podrška u odnosu na motivaciju za učenje, podrška u odnosu na sadržaje učenja, podrška u odnosu na rješavanje zadataka, postupci podrške u odnosu na čitanje i pisanje, postupci podrške u odnosu na računanje, postupci podrške u odnosu na komunikaciju, podrška usmjerena na ponašanje i socijalne postupke. Potrebna je sustavna edukacija učitelja o ulozi pomoćnika u nastavi. U zaduženje učitelja i pomoćnika treba uvrstiti i jasno definirati vrijeme suradnje koje ima za cilj planiranje i evaluaciju provedenih aktivnosti. Treba jasno definirati uloge i zadaću učitelja i pomoćnika koji zajedno djeluju unutar razreda. (Priručnik za pomoćnike u nastavi, 2019) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Anica Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U svakom slučaju Pravilnik kakvog imamo do sad nije stručno napisan niti pomaže učenicima, učiteljima/profesorima, a niti pomoćnicima u nastavi. Potrebno je to sve ponovno i daleko stručnije i prikladnije za život i rad riješiti. Tražim da se prestane s generaliziranje pomoćnika u nastavi i da se počne prepoznavati bitna razlika od pomoćnika do pomoćnika. Pomoćnici u nastavi koji još nemaju staža kao profesori ili učitelji (a i oni koji imaju u struci) bez edukacije ne bi smjeli biti pomoćnici ukoliko nemaju razvijenu empatiju (test osobnosti i test inteligencije koji se polaže pred upis na veliku edukaciju i na temelju kojih bude odabran polaznik velike edukacije bi morali proći) i iskustvo rada s oboljelom djecom tipa koji se traži da pomoćnik u nastavi radi s njima. Pomoćnik u nastavi koji je educiran ili ima osobnost takvu koja odgovara toj struci je učeniku i psiholog i učitelj i mora se pripremati i kod kuće za rad s učenikom s poteškoćama kao npr. poznavati gradivo koje dijete piše na testu da bi mu mogao pomoći voditi ga. Tu se smatra ne davati konkretne gotove odgovore, ali da usmjeriti dijete bilo slovom, asocijacijom, a u redovnom radu pomoći mu da na suptilan način dođe do odgovora. Prilagodbom načina učenja učenikovim individualnim potrebama postiže se veća motiviranost učenika za učenje, zadovoljstvo školom i veće samopoštovanje koje je tim učenicima potrebno izgraditi i uliti u njih radi postizanja boljih rezultata bilo socijalnih bilo obrazovnih. Na tome svemu treba uvelike raditi pomoćnik u nastavi koji je kvalitetno educiran (velika edukacija) i imati sklonost tom poslu. Izvrsno educirani pomoćnici zaslužuju sređen, a ne "divlji" status na razini države kao i sva prava iz kolektivnog ugovora, zakona o radu i drugih radnih zakona kao i obvezno sanitarni pregled budući da su u direktnom doticaju s hranjenjem, slinom i drugim mogućim izvorima zaraze. Zatim pišu i prate učenika u radu kroz listu dnevnika rada koje ukratko napišu u školi, a detaljno kod kuće i tablice rada. To profesor ne radi. Profesor ili nastavnik ne može pratiti jednako 20 učenika u razredu i jednog s poteškoćama. Takva vrsta administracije je isključivo posao pomoćnika u nastavi koji onda to predaje koordinatoru. Od veoma velike bitnost za učenika je točno i precizno pratiti ga kroz nastavu, a što sređuju u konačnici prije predaje koordinatoru kod kuće i to im treba biti priznato. Navodim predmete od onih koji su polagali ili će položiti s tim da je potrebno kako pomoćnicima tako i profesorima/nastavnicima i daljnja edukacija: Podrška u učenju koja uključuje metodiku rada, Asistivna tehnologija u učenju, Strategija poučavanja matematike, Strategija poučavanja pismenosti, Podrška u ponašanju, Zdravstvena zaštita, Komunikacija u školi- kroz psihologiju, Osnove razvoja dijeteta i učenja, Školska organizacija, sustavi i procedure, Odgojno-obrazovno uključivanje (metodika i dr.). Ovo sve obuhvaća velika edukacija. Za one pomoćnike koji imaju malu edukaciju i manje su truda uložili u svoj poziv da bi došli do velike edukacije potrebno je postaviti drugačije kriterije i dati im šansu da dođu, ako žele do velike edukacije. Ukoliko ne, po meni nije dobro da ostanu u sustavu školstva jer jednostavno nisu dovoljno educirani i ne mogu biti spremni na rad. Osim u slučaju da su više godina u samoj praksi. Pomoćnicima treba plaćom i svim ostalim davanjima pogotovo ugovorom na neodređeno radno vrijeme ili barem 4 po 4 godine omogućiti da osim velike edukacije dođu do određenog broja bodova, a to znači školovanjem daljnjim tj.educiranjem kroz rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Anica Vragović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razredu ne bi smio biti veći od 20. Svaki učenik u školi je važan. Djeca su toliko željna pažnje, razgovore, žele da ih se vidi.Nitko za tu našu djecu nema vremena ni roditelji, ni mi u školi. S jedne strane im želimo ugoditi, a s druge strane ih ignoriramo. Često u velikim razredima ne stignemo se posvetiti svakom učeniku jer u razredima vrlo često ima učenika s posebnim potrebama.Svakom se posvetiti, pomoći, objasniti vrlo je teško ako ih je 20, a sve iznad toga je nemoguće. Radim u školi 30 godina i osjeća se velika razlika kod učenika u motivaciji, strpljenju, upornosti i ozbiljnosti za rad.Bez obzira na metode i načine rada, strategije učenja s tako velikim brojem je teško svima, nama i njima.Mislimo na njih, dajmo im prostora, zbog njih smo mi u školi.(AV) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Anita Adžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u osvrtu na Članak 3. mogu utvrditi slijedeće: a) maksimalan broj učenika od 28 (budimo realni, nitko se ne drži preporučenog optimalnog broja) izuzetno je visok. Kvaliteta nastave u takvom razredu nikada ne može biti ista kao u razredu s manje učenika. Čistom matematikom (i logikom) možemo zaključiti koliko se vremenski i kvalitetno jedan profesor može posvetiti svakom učeniku u 45 minuta sata. Maksimalan broj učenika po razredu ne bi trebao biti veći od 22 učenika. Zamislite 4 razreda po 28 učenika, sa satnicom od jednog sata tjedno. Koliko bi samo jednom profesoru trebalo da zapamti imena, a o kontinuitetu praćenja rada svakog pojedinog učenika ne treba ni govoriti. b)odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika c) odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika d) odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika e) nikako se ne mogu složiti s tvrdnjom da "(4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; da učenik koji ima pomoćnika u nastavi" Takav učenik također zahtjeva posebnu pripremu za svaki nastavni sat, dodatna objašnjenja na nastavi, dodatnu pomoć pri svladavanju određenog nastavnog gradiva koje mu asistent ne može adekvatno pružiti. Asistenti i profesori ovdje su suradnici koji zajedničkim snagama mogu pomoći učeniku no to nikako ne znači da asistent zamjenjuje ulogu profesora. Lijepi pozdrav, Anita Adžić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
74 Anita Čupić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani mislim da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 23 učenika. U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
75 Anita Donđivić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. Slažem se da je optimalan broj učenika u razredu 20, no maksimalan broj učenika bi se trebao smanjiti na 26 ili na 25 učenika. U praksi se događa da svaki razred koji krene s manjim brojem učenika (recimo 22) na početku školske godine (govorim o srednjim školama) do kraja drugog razreda srednje škole ima obavezno 28 učenika jer je to pedagoški standard, a učenici se prebacuju iz škole u školu, iz razreda u razred (to je pravilo u srednjim školama). Zbog toga treba ograničiti maksimalni broj učenika na 26 ili 25. Također, praksa je pokazala da i jedan učenik po posebnim potrebama, bez obzira ima li asistenta ili nema, razbije konstrukciju razreda za kvalitetan rad te bi trebao biti manji broj učenika kod uključivanja učenika po posebnim potrebama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Anita Kurtušić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Anita Matić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smiješno je uopće govoriti o razrednim odijeljenjima od 28 učenika. Ukoliko slijedimo pedagoški standard naše domovine te želimo da nam reforma uspije, hitno je potrebno smanjiti broj učenika u razrednim odjeljenjima do maksimalno 20 učenika u razredu. Ukoliko imate u razredu i dijete koje pohađa nastavu po redovitom programu s prilagodbom sadržaja, potrebno je smanjiti broj djece za 2 učenika u razredu, dakle na 18 učenika. Ne bih stavila više od 2 učenika s prilagodbom sadržaja u isti razred. Učenike koji pohađaju nastavu po redovnom programu s individualizacijom sadržaja ni ne spominjete, ako ni nadarene učenike. Što s njima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
78 Anita Milanja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao njegovatelj u posebnoj odgojno- obrazovnoj ustavi te imam potrebu osvrnuti se na ovaj prijedlog Pravilnika. Svakodnevno ulazim u različite odgojno- obrazovne skupine koje pohađaju učenici s različitim vrstama i stupnjem teškoća. Vidim koliko je teško organizirati kvalitetan rad i s postojećim brojem učenika s obzirom da svako dijete zahtjeva individualan pristup u radu. Povećanjem broja učenika značajno bi se smanjila kvaliteta rada ali i ograničila svaka mogućnost za napredak ove djece. Osim nemogućnosti normalnog rada, postoji problem i prostornog ograničenja. Naše učionice su male i već ovim brojem učenika mogućnosti za kretanje djece su ograničene (posebno ako govorimo o skupinama u kojoj su neka djeca u kolicima). Smatram da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv te se nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s ovakvom djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
79 Anita Mustać PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao dugogodišnja učiteljica predmetne nastave mišljenja sam da razredni odjel treba imati optimalno 20, a maksimalno 22 učenika. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
80 Anita Poslon PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da nije moguće kvalitetno održati nastavu u kombiniranome razrednome odjelu od triju ili četiriju razreda i da od takve nastave najmanje koristi imaju učenici, stoga bi pravilnikom trebali biti predviđeni samo kombinirani razredni odjeli od dvaju razreda. Također smatram da bi se trebao smanjivati broj učenika u kombiniranome razredu i ako učenik koji ima pomoćnika u nastavi jer i u tome slučaju učitelj treba posvetiti dio vremena na satu tomu učeniku i pripremiti materijale za rad za tog učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
81 Anita Poslon PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na nove kurikule, češću provedbu suradničkoga učenja, projekata, opširnije formativno vrednovanje..., smatram da broj učenika u razredu ne bi nikako trebao biti veći od 24 i da bi se istom dinamikom (po tri učenika) trebao smanjivati ako taj razredni odjel pohađa učenik s teškoćama. Teško se posvetiti svakomu učeniku u tako velikome razredu. Trebalo bi promijeniti dio u kojemu piše da se broj učenika ne smanjuje ako učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. I u tome slučaju učitelj treba pripremiti diferencirane zadatke za toga učenika i pratiti njegov rad na satu, što utječe na dinamiku samoga sata. Čest je slučaj da tijekom godine takvi učenici i nemaju pomoćnika u nastavi jer je teško pronaći zainteresirane za taj posao s obzirom na vrlo male plaće pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
82 Anita Štivić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Uistinu, nema potrebe niti pomišljati na četverorazredne kombinirane nastavne odjele. To je nešto što treba u potpunosti ukinuti. U takvim nastavnim odjeljenjima dijete nije i ne može biti u središtu zbivanja. Nastava ne može dosegnuti svoju optimalnu kvalitetu, djeca su zakinuta i taman da ste čarobnjak ne stignete sve odraditi. Dijete je misaono, duhovno i društveno biće, u ovakvim nastavnim odjeljenjima ne stignete zadovoljiti sve dječje potrebe, a očekuje se da budete učitelj, animator, pedagog i psiholog. Tko god radi ovo zanimanje srcem zna da u kombiniranom (četverorazrednim i trorazrednim odjeljenjima) djeca ne dobivaju sve što im pripada. Od kombinacija je moguće izvoditi nastavu tek u dvorazrednom kombiniranom odjeljenju, sve ostalo trebate zabraniti i ukinuti. Stoga Vas molim i apeliram da imate malo više razumijevanja i pokažete da Vam je uistinu stalo do djece i njihovih potreba. Dvorazredno kombinirano odjeljenje je prihvatljivo s 12 učenika i to je dovoljno od kombiniranih odjeljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
83 Anita Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator s učenicima sa intelektualnim teškoćama i to u odgojno-obrazovnoj skupini u koju je sada uključeno 6 učenika i iz vlastitog iskustva znam da svaki učenik traži individualizirani pristup. Teško je svakom učeniku i sada kada ih je šestero pružiti dovoljno pažnje i pravu podršku u realizaciji zadataka pa mi je nezamisliv rad s još više učenika - gubi se na kvaliteti rada, gubi se na napredovanju učenika, a da ne govorimo o njihovoj sigurnosti. Stoga smatram da donošenje ovakva Pravilnika koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama nikako ne može biti od koristi za odgojno-obrazovni rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani Smatram da: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
85 Anka Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Smatram da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi trebao biti veći od 15, a kao optimalan broj predlažem 10, što bi uostalom bilo u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimaln broj učenika ne treba određivati već omogućiti učenicima učenje stranog jezika bez obzira na broj zainteresiranih učenika, čime bi se i školama u manjim sredinama s manjim brojem učenika, omogućilo učenje i drugog stranog jezika. Također predlažem da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred. Najčešći razlog ispisivanja iz izborne nastave je raspored sati jer se nastava održava uglavnom na kraju jutarnje smjene, 6. 7. 8. sat (ako škola radi samo u jednoj smjeni) ili u suprotnoj smjeni (ako škola radi u dvije, odnosno tri smjene – što je slučaj u mojoj školi). Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
86 Ankica Toth PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti od 14-20. Škola za život podrazumijeva nastavu usmjerenu na učenika. To je teško ostvariti u razrednim odjelima od 28 učenika, pogotovo u predmetnoj nastavi, gdje u nekim predmetima učenike vidite jednom tjedno. U sadašnjem sustavu nadareni učenici posve su zanemareni, jer je sve više učenika s teškoćama kojima se moramo dodatno posvećivati. Također, nitko ne postavlja pitanje o prostoru u kojem učenici borave. Uvođenjem jednosmjenske nastave u mnogim školama su se prenamijenili prostori samo da se zadovolji forma. Neke učionice su premale i prenapučene, u njima se teško provode različiti oblici rada. Učenici i učitelji bi se trebali dobro osjećati u prostoru u kojem rade. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Anna Giugno Modrušan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da optimalan razred ne može imati 28 učenika. Broj bi se trebao smanjiti na 20. Škola za život nas educira na kvalitetu a to ne možemo postići ako u razredu imamo više od 20 učenika. Imati 3 učenika s teškoćama u razredu je previše, nemaju svi rješenje za pomoćnika u nastavi pogotovo ne u prvom razredu, procedura je jako duga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
88 ante antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, po komentarima kolega učitelja vidimo da je broj učenika s teškoćama i maksimalan broj učenika u razrednom odjelu neprihvatljiv. Kolege to uglavnom komentiraju iz svog kuta gledanja, što je u redu, ali pogledajmo malo što se u tako velikim razrednim odjelima događa s učenicima s teškoćama. Oni će, nažalost, tu biti žrtve sustava jer se s njima jednostavno neće, jer ne može, raditi, ili će se raditi sporadično i nedovoljno. Tako ispada da "ko fol" imamo integraciju, a zapravo nam ti učenici prolaze kroz sustav i ne dobiju ono što bi trebali dobiti. Nemojte im to raditi. Ne smanjivati broj učenika u razredu u kojem je pomoćnik u nastavi nije prihvatljivo, jer ne radi pomoćnik s učenikom s teškoćama, već učitelj. Učitelj priprema, objašnjava, ispravlja, potiče... a ne pomoćnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
89 ante antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. U dosadašnjem, važećem, Pravilniku čl.7.st.8.kaže: "Kombinirani razredni odjel učenika djelomično integriranih u redovitu osnovnu školu, ima najviše 5 učenika i to za dio nastave koji se provodi po posebnom nastavnom planu i programu." Vaš prijedlog za novi Pravilnik čl.6.st.1.kaže: " Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda." Ako dobro razumijem, vi novim pravilnikom povećavate 100% maksimalan broj učenika u posebnom, kombiniranom razrednom odjelu, s 5 na 10. Dakle, rad s učenicima s teškoćama po posebnom programu nazaduje. Ovo nikako ne smije biti. Pet učenika mora ostati maksimalno, jer je to broj s kojim se iole kvalitetno i profesionalno može raditi, posebno kad znamo da to u praksi znači pet programa (zamislite 10 programa) jer u posebnim razrednim odjelima svaki učenik ima svoje razvojne i obrazovne mogućnosti i svaki radi po svom programu. Ujedno napominjem, možda to ne znate, da za te učenike nemamo odobrene udžbenike ni radne materijale( ono što je odobreno neprimjereno je za većinu učenika), pa svaki učitelj defektolog svakodnevno izrađuje iste. Na kraju, nadam se da ćete, odlučujući o broju učenika, uzeti u obzir manje sredine naše zemlje koje nisu kao Zagreb, te su u posebnim razrednim odjelima u redovitim školama uključeni učenici koji imaju velike i višestruke teškoće, koje u Zagrebu sigurno ne bi bili u redovitoj školi već u nekoj posebnoj ustanovi, ali mi u manjim sredinama te ustanove nemamo i nama su sva ta djeca u redovitim školama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
90 Ante Armanini PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Na prijedlog pravilnika od samo 9 članaka do sada je došlo 535 primjedbi i to s veoma jakim argumentima, stoga molimo predlagatelja da isti povuče i temeljito doradi. Čitajući primjedbe imam osjećaj da su ga napisali stručnjaci ministarstva koji školu iznutra vide samo kada se režu vrpce. Ante Armanini - predsjednik Udruge za autizam Zadar Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Ante Armanini PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Obzirom da veliki broj djece iz naše udruge pohađa OŠ Voštarnica, specijaliziranu za rad djecom s većim teškoćama, iz prijedloga pravilnika proizlazi da će ubuduće imati razredna odjeljenja djece s poremećajem iz autističkog spektra PAS do 12 učenika. Uzimajući u obzir činjenicu da u školu idu djeca s težim oblikom poremećaja, mi iz Udruge za autizam Zadar, smatramo da će učitelji-rehabilitatori za uspješan rad u tako velikim (zločesto mogu primijetiti – ogromnim) grupama morati imati vještine Supermana, Spidermana ili Kapetana America. Danas su djeca s PAS-om u grupama 3 ili 4 učenika. Zbog specifikuma dijagnoze, poremećaj pažnje, teškoće u komunikaciji, senzorici, socijalnim kontaktima, svaka veća razredna grupa umjesto odgojno-obrazovnog rada svela bi se na čuvanje. Rehabilitatori, učitelji koji godinama pohađaju tečajeve za usavršavanje i rad s djecom s PAS-om (PECS, TEACH, senzorna integracija i sl.) sveli bi se na obične „tete čuvalice“, a djeca koja ih pohađaju neće imati nikakvu šansu za napredak u niti jednom aspektu odgoja i obrazovanja, dapače imati ćemo regresiju. To može imati nesagledive posljedice u odrasloj dobi. Pokušavamo dokučiti koja je intencija ovog Pravilnika. Trebao bi unaprijediti postojeće stanje a ovako nas vraća unatrag. Mogli bi još dosta toga navesti, ali vidimo da do sada ima više od 500 primjedbi na nacrt Pravilnika i to od ljudi iz struke, pa ću na kraju zaključiti: Molim predlagatelja da članak 6. Pravilnika temeljito doradi uzimajući u obzir sve specifičnosti dijagnoza djece koja pohađaju škole specijalizirane za djecu s poteškoćama. Također uzmite u obzir da danas te škole pretežno pohađaju djeca s težim poremećajima jer, što je pohvalno, djeca s lakšim poremećajima se sve više integriraju u redovite škole s općom populacijom. Ante Armanini - predsjednik Udruge za autizam Zadar Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
92 Ante Papić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Ante Papić, prof. rehabilitator Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
93 Ante Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao roditelj djeteta s poteškoćama, kao član školskog odbora u jednoj školi za djecu s poteškoćama, kao netko tko se stalno susreće s djecom s raznim poteškoćama... mogu samo reći da je ovaj prijedlog golemi korak UNATRAG. I ono malo mogućnosti za odgoj i obrazovanje takve djece ovim se definitivno DOKIDAJU. Škole će u najbolje slučaju postati nekakva čuvališta, valjda da svi budu zadovoljni i mirne savjesti... dok se onemogućava bilo kakav ozbiljan rad na odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama.. Neka Predlagatelj ode u neku takvu školu, neka skupi za probu u jedan razred 12 autista i izvoli s njima raditi nekoliko dana, pa neka pokaže svima kako se to radi i kakve je fantastične rezultate postigao! - Sramota! Imate li relevantnih znanstvenih studija koje bi podržavale takve čudesne ideje, ili pogledajte npr. kako je regulirano u Sloveniji ili drugim naprednim zemljama! - zbilja jadno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
94 Ante Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kao roditelj djeteta s poteškoćama, kao član školskog odbora u jednoj školi za djecu s poteškoćama, kao netko tko se stalno susreće s djecom s raznim poteškoćama... mogu samo reći da je ovaj prijedlog golemi korak UNATRAG. I ono malo mogućnosti za odgoj i obrazovanje takve djece ovim se definitivno DOKIDAJU. Škole će u najbolje slučaju postati nekakva čuvališta, valjda da svi budu zadovoljni i mirne savjesti... dok se onemogućava bilo kakav ozbiljan rad na odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama.. Neka Predlagatelj ode u neku takvu školu, neka skupi za probu u jedan razred 12 autista i izvoli s njima raditi nekoliko dana, pa neka pokaže svima kako se to radi i kakve je fantastične rezultate postigao! - Sramota! Imate li relevantnih znanstvenih studija koje bi podržavale takve čudesne ideje, ili pogledajte npr. kako je regulirano u Sloveniji ili drugim naprednim zemljama! - zbilja jadno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Antea Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Moje mišljenje, kao rehabilitatora koji radi u posebnom razrednom odjelu sa 6 učenika različite kronološke i obrazovne dobi, je da se člankom 6. stavak 1, ovog Pravilnika prije svega onemogućava razvoj potencijala svakoga pojedinog učenika u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima. S obzirom da za učenike koji se školuju po Posebnom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke sastavljamo posebne programe za svaki predmet prilagođene upravo njima, a isto tako im je neohodno pružiti i, uglavnom opsežnu, podršku u radu, apsurdno je govoriti o mogućnosti individualiziranog pristupa svakom od tih učenika. Svi znamo da školski sat traje 45 minuta, kad ga podijelimo na 10 učenika, ostaje nam 4 i pol minute za rad sa svakim od njih. Vi stvarno mislite da je to dovoljno vremena da se učeniku s teškoćama u razvoju pruži prilika za adekvatno obrazovanje? Kombinacija dva ili više (a u većini slučajeva su to preko tri) razreda samo dodatno otežava ionako već veliki problem, a Vi u isti koš svrstavate razrede sastavljene od učenika jednog ili pet razreda. Prema ovom Pravilniku rehabilitatori u školama više neće biti učitelji nego odgojitelji i njegovatelji jer ništa nam drugo ni ne preostaje. Isto tako se osvrćem na maksimalan broj od 12 učenika u odgojno obrazovnoj skupini, propisan člankom 6., stavak 2. U odgojno obrazovne skupine su uključena djeca s većim teškoćama u razvoju i broj od njih 12 onemogućit će bilo kakav oblik konkretnog rada te tu opet ispaštaju učenici kojima neće biti osigurano pravo na kvalitetno obrazovanje. Na kraju samo mogu zaključiti da su djeca s teškoćama u razvoju, po pitanju obrazovanja, po tko zna koji put ugurana u jedan članak od 3 stavka, gdje se u obzir nisu uzele ni vrste teškoća ni uvjeti rada i iskreno se nadam da će svi ovi komentari ljudi s terena donijeti neku promjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
96 Anto Škraba PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjenu Članka 3. kako slijedi: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20. Broj učenika u redovitom razrednom odjelu može imati najmanje 14, a najviše 28 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika Naime, u članku se spominje optimalan redoviti razredni odjel. Ako je nešto optimalno, onda ne može imati "najviše 28 učenika", jer slijedom logike to više nije optimalno. Nadalje, svatko tko je radio u razredu s učenicima uz prilagodbu i s učenicima po posebnom programu, zna kako je nemoguće, kvalitetno i produktivno za sve, raditi u razrednom odjelu s tri takva učenika. S druge pak strane, odredili smo koji je optimalan broj učenika u razredu = 20. Razredni odjel s 20 učenika i tri učenika s teškoćama nikako nije optimum, nego naprotiv to je razred u kojem su svi jednostavno rečeno zakinuti: i učenici i učitelji. Stoga prijedlog da nije moguće, osim u iznimnim slučajevima, imati razredni odjel s tri učenika s poteškoćama. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
97 Antonela Berić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Nakon višegodišnjeg rada u učionici s različitim brojem učenika u razrednim odjelima, smatram da članak 3. stavak 2. nikako nije prihvatljiv, barem ne što se tiče brojke od 28 učenika u razrednom odjelu. Trenutačno radim u razredom odjelu u kojem među 26 učenika imam jednog učenika s prilagodbom sadržaja, učenicu s individualiziranim pristupom i barem troje koji nemaju nikakvo rješenje, ali zahtijevaju posebnu pažnju... U drugom razrednom odjelu od 27 učenika jedan učenik ima prilagodbu sadržaja, dvoje individualizirani pristup, a dvoje čekaju rješenje... Svaka brojka iznad 18/20 učenika u razrednom odjelu, ovisno o broju učenika s teškoćama, predstavlja problem svim sudionicima nastavnoga procesa - zakinuti su i učenici s teškoćama, i učenici koji se školuju po redovnom programu, ali i učitelji pred kojima su svakodnevni izazovi s kojima se sve teže nositi. Čl. 3., stavak 2. trebao bi glasiti: Optimalan razredni odjel ima 19, a najviše 24 učenika. Čl. 3., stavak 3. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju (prilagodba sadržaja) - razredni odjel s dva učenika s teškoćama (prilagodba sadržaja) može imati najviše 18 učenika, a razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 21 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Antonela Matajić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan redoviti razredni odjel (po osobnom iskustvu) bi trebao imati najviše 20 učenika ukoliko želimo individualizirati nastavu. Ukoliko su u odjelu i učenici s teškoćama ili sa individualiziranim programom broj je potrebno i smanjiti. Nažalost, u praksi vidimo velike razredne odjele sa više od 3 učenika s teškoćama gdje je rad izuzetno otežan, a mogućnost posvećivanja svakom djetetu je jednostavno nemoguća. Primjećujem da učenike koji imaju individualiziran program niste spomenuli, a i za njih je potrebna dodatna priprema te poseban pristup na satu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
99 Antonia Miličić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mišljenja sam kao i moje kolege da članak 3, (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika treba izmijeniti. Naime , slažem se da optimalan razredni odjel ima 20 učenika, ali smatram da najviše može imati 22 učenika, jedino tako se može osigurati kvalitetan nastavni proces. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
100 Antonija Ćosić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, voditeljica sam ŽSV za edukacijsko rehabilitacijski profil Sisačko- moslavačke županije. U svoje osobno ime, ali i u ime svojih kolegica i kolega, članova ŽSV, s kojima sam razgovarala o ovom prijedlogu Pravilnika, iznosim prije svega naše ogorčenje navedenim prijedlozima, ali i konkretne sugestije. Smatram da predloženi članci 3. i 6. diskriminiraju i dovode u neravnopravan položaj učenike s teškoćama u razvoju u odnosu na ostale učenike. Prijedlog članka 3. stavak 1. navodi „U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika .“ , što znači da se učenici kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke uopće ne uvažavaju kao učenici s teškoćama u razvoju i time je ta kategorija učenika diskriminirana čime se ozbiljno narušavaju njihova prava. Učenici koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirane postupke u nastavi imaju različite kompleksne teškoće. U praksi najčešće susrećemo učenike s oštećenjima vida, sluha, jezično-govorne-glasovne komunikacije, specifičnim teškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i oštećenjima mentalnog zdravlja (osobito poremećaje aktivnosti i pažnje, poremećaje u ponašanju i osjećanju, ali i poremećaje autističnog spektra – prema staroj terminologiji učenike s Aspergerovim sy). Iz uloge stručne suradnice edukacijske rehabilitatorice i svakodnevne suradnje s učiteljima, koji u svojim razrednim odjelima imaju uključene učenike s navedenim teškoćama, istaknula bih važnost uvažavanja svake djetetove teškoće i potrebnu podršku u procesu odgoja i obrazovanja, bez obzira na program školovanja. Također smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu prevelik s obzirom novi način podučavanja učenika, ali i na same karakteristike današnjih učenika, te predlažem sljedeće: redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika s tri učenika s teškoćama – najviše 14 učenika Prijedlog članka 3. stavak 4. koji navodi: „Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi…“ također smatram neprihvatljivim jer podrška pomoćnika u nastavi ne poništava djetetovu teškoću. Također, odobravanje pomoćnika u nastavi ne poništava ni činjenicu da se učitelj treba temeljito pripremati za rad s učenikom s teškoćama i ne umanjuje količinu ni vremena ni pažnje koje učitelj mora posvetiti učeniku s teškoćama. Ovaj prijedlog potencijalno dovodi do opasnosti da se inkluzivno školovanje svede na to da učenik i PUN postanu izolirani dio razrednog odjela, jer ukoliko razredni odjel broji 28 učenika (uz još kojeg učenika koji ima teškoća u razvoju, ali se školuje prema redovitom programu uz individualizirane postupke u nastavi pa se „ne broji“), smatram da je učitelju izuzetno teško posvetiti se dovoljno učeniku s teškoćama. Također, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u posebnom razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). S obzirom da se danas u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama uglavnom školuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće, gornja granica od 10, odnosno 12 učenika, je prevelika te onemogućava kvalitetan rad i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik u posebnom odjelu zahtijeva puno individualizacije, individualne programe, posebnu metodičku prilagodbu i posebne materijale za rad što učitelje edukacijske rahabilitatore stavlja u nemoguću poziciju ukoliko imaju toliki broj učenika. Stoga predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Također, želim napomenuti kako se novim nacrtom Pravilnika ne spominje broj učenika s poremećajem iz spektra autizma, koji su vođeni kako posebna skupina i maksimalan broj učenika u odgojno - obrazovnoj skupini do sad je bio 3. Smatram da je i za njih važno da takav broj ostane, zbog same prirode teškoće i dodatnih teškoća koje se često javljaju. Na kraju ovog očitovanja, ne mogu, a da ne izrazim duboko razočaranje ovakvim prijedlogom nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Uvjerenja sam da je svaka zemlja jaka onoliko koliko je sposobna brinuti se i zaštititi svoje najslabije i najranjivije članove društva, a ovakav prijedlog ukazuje koliko smo još kao društvo, a nažalost i pojedinci koji donose zakonodavne akte, neosjetljivi na potrebe upravo te najranjivije skupine - djece s teškoćama u razvoju. S nadom da će naše sugestije biti uvažene, srdačno vas pozdravljam, Antonija Ćosić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
101 Antonija Đuđik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao kuharica u jednoj posebno- odgojnoj ustanovi koju pohađa velik broj učenika s različitim teškoćama. Svakodnevno se susrećem sa svim učenicima koji dolaze u kuhinju na doručak te dobro poznajem svakog od njih. S obzirom na individualne razlike među njima, oni ne dolaze u isto vrijeme u kuhinju kako bi im se omogućio potreban mir te prostor za što veću samostalnost. Posebno bih istaknula učenike s poremećajem iz autističnog spektra od kojih dio dolazi na poseban odmor s obzirom da su često preosjetljivi na zvukove te veći broj djece i buka mogu dovesti do frustracije i pojave nekih oblika nepoželjnih ponašanja. S obzirom na sve spomenuto, te moje viđenje djece tijekom tih 20 minuta odmora, smatram da bi odgojno- obrazovni rad u skupini koja broji do 12 djece bio gotovo nemoguć. Odgojno- obrazovni rad sveo bi se na obično čuvanje, a učenici zbog kojih svi zajedno i jesmo tu bili bi zakinuti za ono što je njihovo temeljno pravo, a to je pravo na obrazovanje koje imaju i sva djeca urednog razvoja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
102 Antonija Klemen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za uče nike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
103 Antonija Kojundzic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan broj učenika smanjila bih na 18. Maksimalan broj učenika 25. Ukoliko želimo uspješno ostvarivanje svih ishoda broj učenika u razrednim odjelima se mora smanjiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
104 Antonija Mamužić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim u Katoličkoj osnovnoj školi u kojoj broj učenika po razrednom odjeljenju iznosi 21 i smatram da je to optimalan broj. Svakom učeniku se stignem posvetiti. Učenik s prilagođenim programom nikako ne bi smio biti bez asistenta u nastavi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
105 Antonija Radoš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predložen maksimalan broj učenika čini mi se prevelikim i neusklađen s onim što se zahtjeva od učitelja u razredu, osobito u Školi za život. Učenici s redovitim programom uz individualizirani pristup zahtijevaju dodatni angažman učitelja, a njih se ne ubraja u učenike s teškoćama, što smatram da treba ispraviti. Nadalje, u trenutku kada se traži suglasnost Ministarstva o broju razrednih odjela podatci o pomoćnicima u nastavi školama nisu poznati. Stoga, predlažem sljedeće: Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Redoviti razredni odjel ima maksimalno 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
106 Antonija Štokov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, puno mojih kolega i stručnjaka edu.-reh. su iznijeli svoje mišljenje s kojim se u potpunosti slažem i kojeg se nadam da ćete pročitati. Nema smisla da sve ponavljam, od prostornih uvjeta koji su nam potrebni do svih specifičnih metoda koje koristimo u radu, pa ću izdvojiti samo par stvari. -Koja god osoba je ovo predložila jednog dana nije radila sa učenicima o kojima piše, a nije se ni potrudila pitati nekoga sa takvim iskustvom. -Sve su osobe vrlo individualne , ali ako tu činjenicu na tren zanemarite sa djecom s teškoćama dolazite vrlo brzo do problema. (A kako se individualno posvetiti s tolikim brojem?) -Djeca s kojom sam radila i s kojom sad radim imaju vrlo složene potrebe, od intelektualnih teškoća, autoagresije, velikih teškoća u komunikaciji, senzornih teškoća, nesamostalnosti od osnovnih svakodnevnih vještina hranjenja i toaleta pa nadalje... -U svakom slučaju svakom djetetu je potrebno pružiti fizičku i verbalnu podršku, individualno baš onako kako njemu odgovara, ako mislimo imati ikakav napredak -Trenutno radim s troje učenika sa poremećajem iz autističnog spektra i dosta dana je i to vrlo, vrlo zahtjevno -Ovim prijedlogom učenici neće dobiti puno od učitelja koji se školovao kako bi im to pružio, a ne kako bi ih čuvao i samo pazio na njihovu sigurnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
107 ANTONIJA WURZBERG PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Čisti razredni odjel bez učenika s teškoćama ili darovitih učenika za dobrobit učenika ne treba biti veći od 16 učenika po odjeljenju. Kombinirani razredni odjel u idealnoj situaciji bez učenika s teškoćama i darovitih učenika ne bi smio biti veći od 12 učenika u dvorazrednoj kombinaciji, 8 u trorazrednoj i 6 u četverorazrednoj. Pomoćnik u nastavi ne čini svojom prisutnošću da teškoća učenika nestane, on učeniku olakšava obavljanje zadataka. Učiteljeva priprema za rad s učenikom s teškoćama i dalje je jednaka. Stoga prisutstvo pomoćnika ne bi trebalo sa sobom donositi stav da učitelj više nema posla oko tog učenika pa se analogno tome može povećati ukupan broj učenika u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
108 ANTONIJA WURZBERG PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U obzir uzeti svakako treba i darovite učenike - i oni zahtijevaju individualizirani pristup. Učenici koji se školuju po redovitom programu s individualiziranim postupcima također bi trebali utjecati na smanjenje ukupnog broja učenika u razrednom odjeljenju. Svakako ukupan broj učenika u čistom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 16. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
109 Antonio Vrbatović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ovaj nacrt pravilnika je u direktnoj suprotnosti s iskustvima iz prakse koje sam stekao radeći u razredima na svim razinama obrazovanja u posljednjih dvadesetak godina. Također je u direktnoj suprotnosti sa svim što se uči, promiče i zagovara na Loomenu. Interesantno je, znakovito i nadasve pohvalno kako su se kod slaganja kurikularne reforme i tečajeva na Loomenu koristila iskustava visokorazvijenih, uređenih država s dokazano odličnim sustavima obrazovanja. Nije mi jasno zašto se isti obrazac ne primjenjuje na nacrt ovog pravilnika?!? Evo nekoliko primjera: Prosječan broj učenika u osnovnim školama u Danskoj je 20, u Češkoj 20, u Finskoj 19.8, u Italiji 18.6, u Grčkoj 16.6. Izvor: OECD (2010), Education at a Glance 2010, Tables D2.1 and D2.4 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 ARIANA BOGNER BOROŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Kao učitelj u Osnovnoj školi zabrinjava me Vaša nebriga o broju djece u razednom odjelu kojom ćete zagušiti novi sistem škole za život a koja se planira frontalno uvesti sljedeće školske godine. Ako želite posvećenost učitelja učeniku tada povećanje broja učenika na 28 svemu radi štetu. Optimalni maksimum je po meni 23. Što se tiče broja djece integrirane u redovnu nastavu, s pojedinim poteškoćama, individulaizacija i prilagođeni program smatram da treba razmisliti koji je to maksimalan broj tako uključenih učenika u razredni odjel, obzirom na specifičnosti poteškoća. Treba imati iskustva u radu s takvom djecom da biste s visoka mogli donositi odluke koliko da ih bude u razrednom odjelu. S druge strane razrede bi ukupnim brojem povećavali i istovremeno NE zapošljavali nove učitelje posebno pomagače u nastavi, rehabilitatore, one koji su stručno osposobljavani raditi takav posao, a od nas učitelja očekivati trajno "nošenje" s problemima kojima se u svojem usavršavanju nismo susretali. Škola za život idejno želi da se učitelj maskimalno posveti učeniku, a povećanje broja učenika nama učiteljima neće biti olakotna okolnost. Nakon 26 godina rada smatram da bi maksimalan broj učenika razrednog odjela u kojem bi rad bio usmjeren maksimalno na učenika bio 23. Začuđena sam ovolikom kontradikcijom u zadovoljavanju kvalitete rada u razredima s maskimalnim brojem učenika (28) u kojeg su uključeni učenici s poteškoćama i to u maksimalnom broju??? Ovako se naprijed neće ići. Srdačno, A.B.Boroš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 ARIANA BOGNER BOROŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Konačni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika s izmjenama, kao ni tekst na kojem se radilo na drugom sastanku radne skupine nikada nije dostavljen radnoj skupini SHU-a te smo naknadno dobili usmenu obavijest da se daljnji sastanci neće održavati stoga svoje primjedbe i prijedloge dostavljamo pisanim putem temeljem Nacrta koji nam je dostavljen prije održavanja drugog sastanka. Prvenstveno napominjemo da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Sindikat hrvatskih učitelja Ariana Bogner Boroš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Atanasija Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, da bi se postigli optimalni uvjeti u razrednom odjelu broj učenika bi se trebao smanjiti i ne bi smio prelaziti broj od najviše 24 učenika. Svako povećanje broja učenika utječe na kvalitetu rada i realizaciju planiranih sadržaja. Ako nastojimo kvalitetno provoditi kurikularnu reformu onda moramo prilagoditi i broj učenika kako bi se njima njihovi učitelji mogli što kvalitetnije posvetiti. U razrednom odjelu od 28 učenika pritisak na učitelja da sprovede i realizira planirane aktivnosti je sigurno iznimno visok. Mislim da je uključenje tri učenika s teškoćama u razvoju u jedan razredni odjel previše. Držim da bi se smanjenje postojećeg broja nedvojbeno pozitivno odrazilo na kvalitetu nastave. Nije opravdano ne smanjiti broj učenika u razredu ako učenik s teškoćama u razvoju ima pomoćnika u nastavi jer pomoćnik u nastavi ne određuje oblike podrške koje taj učenik treba i ne sudjeluje u planiranju nastavnih sadržaja koje će taj učenik učiti. Ne mislim da pomoćnici u nastavi nisu potrebni, naprotiv, ali učitelj je taj koji planira, priprema i realizira nastavni proces za učenike s teškoćama. Kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu, često se brojem marginaliziraju učenici koji se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke. Mislim da bi se i o njima trebalo voditi računa kad se govori o broju učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
113 Azra Buljubašić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam, edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini. Složila bih se sa komentarima mnogih kolega koji naglašavaju da kreator i idejni začetnik ovakvog zakona nije SIGURNO bio nitko iz struke (obzirom da kolege poznaju specifičnosti rasta i razvoja djece s kojom radimo, njihove primarne i popratne dijagnoze, specifičnost realizacije obrazovnog procesa tijekom jednog dana i što je možda najvažnije poznaju djecu- njihove sposobnosti, interese i potrebe). Uopće me ne iznenađuje činjenica da je zakon pisao NETKO tko STVARNOG doticaja sa STVARNOM problematikom i sa STVARNIM bićima uopće nema (jer samo takav netko to može napisati) . Možete nas posjetiti, dapače, bili bismo sretni kada bi nekome „gore“ to na pamet palo! Prijedlozi ! Citiram: „U članku 6. potrebno je smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Potrebno je nadodati poseban stavak: - Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s poremećajima iz spektra autizma – do 3 učenika. Usvajanjem pravilnika koji je predmet ovog savjetovanja nastava u odgojno obrazovnoj skupini postaje neodrživa. Da li su za takvo usvajanje pravilnika osigurani baš svi uvjeti? Da li nam je škola u tom slučaju po mjeri djeteta, ako uzmete u obzir odgojno-obrazovna područja skupine (npr. TZK sa 12 učenika s višestrukim teškoćama ili GK sa 12 učenika iz spektra autizma, a svaki od njih tolerira različit nivo buke i auditivnih podražaja- ili nekih drugih). Pokušajte si to što realnije i slikovitije predočiti. Djeca su (ova djeca) i tako na marginama društva, uskraćujete im ono primarno- pravo na adekvatno obrazovanje. Hvalimo se željom za kvalitetom nastavnog procesa??? Trebate biti svjesni da će u tom slučaju škola postati mjesto u kojem se djeca s teškoćama u razvoju čuvaju i u kojoj su zadovoljene samo fiziološke potrebe. U slučaju ugrožavanja sigurnosti sebe (recimo učenik iz spektra) i ostalih učenika tko će nositi svaku osudu i odgovornost (za nešto što fizički učitelj ne može stići i obavlja posao žonglirajući). Nadalje, citiram: „ Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?!“ Kroz komentare se provlače i komentari roditelja djece s teškoćama u razvoju. Mislim da je savršeno vrijeme da poslušate i njih po pitanju ovoga. Oni teškoću u razvoju žive 24h dnevno. Također, postavlja se pitanje da li donošenje ovakvog pravilnika prati DPS i Zakon???? Mi znate, idemo i na izlete. Vrlo često koristimo javni prijevoz (o prilagodbi ne trebam) , također izlazimo u lokalnu zajednicu (odemo i na kolače, sladoled, posjetimo gradsku tržnicu, odlazimo u trgovinu po potreban materijal, na javna događanja, predstave, kino, koncerte, obilježavamo sve važne datume, posjećujemo i sudjelujemo na svim sportskim manifestacijama, sudjelujemo u svim likovnim natjecanjima. Da li je to sa 12 učenika u 1 skupini izvedivo? 12 učenika iz spektra? 12 učenika koji koriste invalidska kolica? Donesite zaključak sami! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Barbara Dukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz autističnog spektra. Zašto? Zato jer imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup, teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju, iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3 u odgojno-obrazovnoj skupini kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom 10-15 minuta. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Tu je najveća šteta jer se jedan broj tih učenika u razrednom odjelu uz primjenu tih metoda mogu osposobiti za završavanje programa za učenike s lakom intelektualnom teškoćom te za završavanje pomoćnih zanimanja. To bi im omogućilo da razviju svoje postojeće potencijale, imaju poslovnu sposobnost te da budu što samostalniji i neovisniji o skrbi i pomoći društva u budućem životu u financijskom i svakom drugom smislu. Nepravedno što ih ovaj prijedlog pravilnika već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i imamo! Ključni je argument da ih ne može biti više od 3 odgojno-obrazovnoj skupini jest da učenici s poremećajima iz autističnog spektra nisu u stanju sjediti cijeli dan u klupi niti su u stanju uvijek poslušati uputu učitelja i stalno raditi zadatke kao djeca bez teškoća već trebaju mogućnost da se kreću po prostoru i izmjenjuju aktivnosti, trebaju kutak za odmor i pauzu te opuštanje, mjesto za osamljivanje, njihovo zasebno radno mjesto za samostalni rad, prostor za individualni rad s učiteljem i prostor za grupni rad, prostor za senzornu terapiju, a sve to im se treba osigurati u učionici. Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN132/2013.). Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Otpuštati edukatore rehabilitatore s fakultetom da bi zapošljavali priučene na tečaju pomoćnike u nastavi i to na štetu stručnosti rada s učenicima! Kome je to u interesu i zašto? Je li populacija djece s teškoćama u razvoju kao najranjivija skupina u društvu ciljna skupina koju treba prvu odabrati za uštedu u proračunu? Plaćaju li oni ceh što se povećalo plaće svim učiteljima zbog štrajka pa sad to treba negdje nadoknaditi? Ovdje se radi o skupini koja je ovisna o pomoći društva, o kojoj društvo mora brinuti i ulaganje u koju se uvijek isplati jer se povećavanjem njihove samostalnosti smanjuje potreba za daljnjim ulaganjima u budućnosti. Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
115 BARBARA GLAVINA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 24 učenika. Naime, nove generacije djece stavljaju pred učitelje sve veće zahtjeve i nažalost sve više djece ima određene teškoće koje se ne uočavaju odmah prilikom upisa djece u 1. razred osnovne škole (a iz različitih razloga pojedini učenici ne dobiju niti primjereni program koji im je potreban). Želimo li „Školu za život“ kakvu naši učenici zaslužuju, nužno je ostvariti im optimalne uvijete za kvalitetnu nastavu i uspješnu inkluziju. Nadalje, žao mi je što su opet zanemareni učenici koji se školuju prema redovnom programu uz individualizirane postupke jer za njih učitelji također moraju izrađivati posebne materijale i osigurati posebne oblike potpore tijekom cijelog nastavnog procesa. Iz tog razloga smatram da bi se broj učenika u razrednom odjelu trebao smanjivati i ukoliko je u razrednom odjelu učenik koji se školuje prema redovitom programu uz individualizirane postupke. Osim toga, ne bi trebalo poistovjećivati posebni program s redovitim programom uz prilagodbu sadržaja što se čini stavkom 3 ovoga članka. Posebni program ima drugačiju satnicu od redovnog i izmijenjen sadržaj programa što zahtjeva u potpunosti drugačiju pripremu i realizaciju nastavnog procesa. Želimo li našim učenicima osigurati kvalitetno obrazovanje, smatram da je nužno broj učenika u razrednom odjeljenju u koje je integriran učenik s posebnim programom ograniči na 15. Također, primjećujem da većina kolegica navodi da bi u razrednom odjelu trebalo biti integrirano maksimalno 2 učenika s prilagodbom sadržaja s čime bih se u potpunosti složila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
116 Barbara Zadro PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učiteljica edukacijski rehabilitator u posebnim odjelima pri redovnoj osnovnoj školi. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe te posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zbog toga predlažem da se u navedenim stavcima članka 6. smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
117 BERNARDA JANDRIŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 21 učenika. Veći broj učenika ograničava provedbu suvremene nastave, organizaciju i provedbu aktivnosti u razrednom odjelu. Isto tako smatram da je tri učenika s teškoćama u razrednom odjelu previše, posebno ako se svo troje školuje po posebnom programu za učenike s teškoćama. Mislim da bi razredni odjel s jednim učenikom s poteškoćama trebao imati najviše 18 učenika, a s dva učenika s poteškoćama najviše 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Bernarda Jug PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. S obzirom na silna obećanja "reforme tzv. škole za život", čemu sve ovo? Uz silna ovakva i onakva vrednovanja, zašto ne zaposlite učiteljima asistente? Uz svo forsiranje neizvedive individualne nastave, mi još diskutiramo o broju učenika u razrednom odjeljenju i, što je još strašnije, u kombiniranom razrednom odjeljenju?! "Obrazovanje dostupno svima. Obrazovanje jednako za sve." Jesu li to samo prazne reklame ili će autori ovoga konačno biti dosljedni pa zaista omogućiti ono što reklamiraju? Budite dosljedni. Zašto učenik s ogromnim motoričkim i intelektualnim teškoćama nema pravo na asistenta jer nije problematičnog ponašanja, nije bezobrazan, nije glasan, nije neposlušan, a onaj koji je sve suprotno tome, a ima daleko manje poteškoće, samo zbog devijantnog i krajnje ometajućeg ponašanja (uz koje je svaki kvalitetan rad potpuno sabotiran) dobije privatnog asistenta? Osim toga, niti asistenti nisu pravi stručnjaci za rad s onima kojima asistenti zaista trebaju. Njima ne trebaju asistenti, nego pravi specijalisti, stručnjaci. Poruka je jasna. Budite nasilni, budite glasni, vičite i uništavajte školsku imovinu i dobit ćete sve što želite. Svi će Vam htjeti pomoći. No, nećete ga dobiti ako ste, pak, odgojeni ili takva karaktera da šutite, trpite, sve nosite u sebi nadajući se da su u školama takvi stručnjaci koji će pročitati misli i primijetiti teškoće i priskočiti u pomoć, koji će primijetiti da i tom učeniku koji nema nikakav papir, nikakvu zaleđinu horde stručnjaka iza sebe, treba individualni pristup i jako puno posvećivanja učitelja, ali taj učitelj do njega niti ne stigne, čak i ako ga primijeti, jer ga dokumentacija onih koji ju imaju, pritišće da oni dobiju više, ali i jer je samo broj u prevelikoj školi od nekoliko stotina učenika u kojoj učitelji samo trče od zvona do zvona jer ih razredno-predmetno-satni sustav nemilosrdno goni, a stotine učenika previše iscrpljuju?! Očekujete od učitelja nadljudske moći, a učenike trpate sve skupa na silu, bez obzira na posljedice takvog miješanja često nespojivog i razvrstavate po ekonomskim i neoliberalnim, a ne pedagoškim kriterijima. Prekinite to raditi. To nije prirodno. Ovo je prava škola za život. Odnosno, bolje rečeno, protiv života. Ovo svi mi gledamo i živimo u školama svakoga dana i apeliramo na to, ali vrh šuti, vrh se pravi da ne vidi. Ako nas, pak, čuju, ti kvazi-stručnjaci urlaju na nas da smo nesusretljivi, bezosjećajni, ne želimo pomoći, ne vidimo da netko zaslužuje više naše pažnje, a netko manje, svi su prepuni savjeta što i kako, ali samo površnih, samo onih općenitih, ali još se nitko nije usudio sići s trona izvan svog staklenog ureda savršenog inkluzivnog svijeta nacrtanog na papiru i godinu dana nam svojim radom svakodnevno pokazati baš svaku situaciju i baš sve te čudesne metode i to čudesno usporavanje vremena u svim tim uvjetima u kojima se sve to stigne. I tako bi svakome za njegov predmet trebao sići s visina i spustiti se u tu natrpanu i sa svih strana preopterećenu učionicu i učitelja/icu i primjerom pokazati to savršeno i čudesno žongliranje u svim stvarnim uvjetima. Ne želim biti učiteljica koja bira kojem će djetetu dati više svog ionako ograničenog vremena. Ne želim uskraćivati one samostalnije i marljivije zbog onih koji nisu samostalni i ne žele raditi bez neprestanog poticanja. Svako dijete mora dobiti svoje vrijeme i razvijati svoj maksimum, a ne trpjeti jer nekome ne ide i taj onda zaslužuje sve minute koje oni ostali "nisu iskoristili jer im ne treba". Svi znamo da se najčešće radi o ekstremima; jednima se daje previše, drugi propadaju i nazaduju jer pružaju otpor i ne žele uložiti i svoj dio truda, nego sve svaljuju na učitelja, očekujući čudesne metode spoznavanja bez vlastitog truda, rada i upornosti. O tome se šuti. To je javna tajna svih hrvatskih osnovnih škola. Podijelimo li minute jednoga školskoga sata na broj učenika kojima bismo se trebali JEDNAKO dati, ako smo u pravednom sustavu, ako svi imaju jednako pravo, ako neki nisu "jednakiji", bez obzira radilo se o čistom ili kombiniranom razrednom odjeljenju u kojem kronično nedostaje vremena za tolike "vozne trake" zbog istovremenog provođenja različitih programa za koje nikada nitko od onih koji su naredili postojanje takvih kombinacija nije napravio posebne programe, koliko će minuta pripasti svakom djetetu posebno, a forsira se individualni rad sa svakim učenikom? Žalosno i krajnje diskriminirajuće. To ne vodi kvaliteti. Uvedite baš svakom učeniku privatnog učitelja koji će ga moći pratiti svakoga dana i pisati o njemu eseje, pjesničke rečenice, baviti se proučavanjem tog učenika i njegovog načina razmišljanja i funkcioniranja, neće biti šablona, već će baš sve biti individualizirano i pedocentrično do maksimuma koji ova vaša nova ideologija forsira i konačno ćemo prestati biti licemjerni i jednima davati svu pažnju učitelja, a drugi će morati uzimati mrvice dok se učitelj u čistom i/ili kombiniranom razrednom odjeljenju bavi onima koji trebaju više i to daleko više no što mu redovni školski sustav i učitelj razapet na desetke različitih pojedinaca i njihovih potreba mogu pružiti. Uporno pokušavate reducirati broj učitelja po broju učenika, a sve na štetu onih koji će jednoga dana morati raditi i hraniti i sebe i one slabije. Tko se brine za učenike koji se školuju po redovnom programu i kojima se moramo posvetiti puno više, koji pate jer je učitelj razapet i koji nemaju pravo ni na učitelja samo za sebe, a kamoli na asistenta? Nitko. Oni se provlače, snalaze se sami kako znaju, itko ih ne primjećuje, svi očekuju da sve mogu sami i da moraju sami dok se učitelj posvećuje onima koje je netko drugi za njega "odabrao" i naredio mu ili ga papirologijom pritisnuo da mu se mora dati više. Njima, nevidljivima, daje se sve manje, a samo na takvima ekonomija opstaje (svi znamo da je svaki čovjek u očima birokracije samo porezni broj od kojega ti isti birokrati koji sve ovo nameću očekuju da donosi što više, od takvih se očekuje da hrane sve one koji ne mogu raditi, da rade i za njih i da odvajaju i za njih, a mi upravo taj najveći kapital gušimo, njemu se ne posvećujemo, oni su prepušteni sami sebi, njima se servira generalizacija jer oni nemaju papir, oni nemaju stručnjake iza sebe koji će se boriti i za njihova prava na mirno, kvalitetno, individualizirano i primjereno školovanje, već su prisiljeni trpjeti i dijeliti svog učitelja s previše drugih, "potrebnijih", a taj isti učitelj stručniji je za rad s njima, nego s ovima "potrebnijima" za koje je silom prilika samo površno priučen i, također, prepušten sam sebi) učitelji se zbog toga opterećuju, krivi su i jednima i drugima, a zna se za kakve učenike nisu stručni, zna se za kakav rad nisu školovani i zna se za kakve programe se jesu školovali. Umjesto da se radi na zdravoj meritokraciji, da se nju još više jača i unapređuje, da se njoj posvetimo i da se svakome da onaj stručnjak koji mu se mora dati, koji mu jedini jest stručan pomoći, mi od "liječnika opće prakse" silom pokušavamo nekakvim jednodnevnim tečajevima (u pravilu čak niti to nije omogućeno) napraviti "liječnike specijaliste" koji su u stanju istovremeno raditi i žonglirati sa svim mogućim problemima, sa svim mogućim dijagnozama, u istih bijednih 45 minuta izvoditi nastavu na 16 "traka" glumeći heroje u umjetnim tvorevinama neprirodnog okruženja kakvo nigdje u životu, ni u kojoj drugoj struci među ljudima ne postoji. Ljudi pucaju, razbole se od takvog rada jer niti je zdrav, niti je ljudski, a još manje profesionalno izvediv na kvalitetan način i vi to dobro znate. Ako ne znate, potražite posao za koji ste stručni. Tu uvijek netko izvlači deblji kraj i netko uvijek taj način rada na kojem štedite preskupo plati na svojoj koži. Zar nije bilo dosta?! Školuju li se djeca vrlih stručnjaka koji su napisali ovaj Nacrt u uvjetima četverorazredne kombinacije? Školuju li se u uvjetima dvorazredne kombinacije? Pozivam autore i sve one koji će dići ruku za ovaj sebični i krajnje diskriminirajući te neprofesionalni i anti-pedagoški Nacrt da mi odmah pošalju svoju povlaštenu djecu i svoje unuke u uvjete u kojima svakodnevno radim. Odmah. Tek tada ću im vjerovati da su ovo napisali s dobrim namjerama vjerujući u kvalitetu ovakvih uvjeta života, rada i učenja. Pozivam vladajuće i autore ovog Nacrta da mi naprave sve kombinacije koje ovdje predlažu i da mi u nju stave svoje najmilije i sebe same. Ja ću rado raditi u takvim uvjetima, a vi ćete na vlastitoj koži shvatiti o čemu govorim. Drugog puta, očito, nema dok god ovakvi prijedlozi s tuđom djecom i na tuđoj radničkoj koži uopće nekome padnu na pamet. Čemu ovakva diskriminacija?! Ako smo već u razvikanoj i nezdravo-pedocentričnoj fazi individualnog pristupa, omogućimo onda potpuno jednako školovanje u svakom segmentu baš svakom djetetu i baš svakom učitelju u ovom nepravednom školskom sustavu. Moje kontakte imate. Sljedeći tjedan očekujem da u moju svakodnevicu pošaljete svoju djecu i da dođete i sami na sljedeća tri mjeseca i provedete ih sa mnom, mojim tempom, svakoga dana i da vidite malo što je život, što su uvjeti za život, rad i učenje hrvatskih učenika izvan elitnih gradova i što su uvjeti i zahtjevi rada hrvatske terenske učiteljice i tek tada napišite novi, humaniji, profesionalniji, pravedniji i ravnopravniji Pravilnik. Znam da su ova e-Savjetovanja samo forme radi jer Europska unija to zahtijeva, ali moj osobni i profesionalni pedagoški optimizam omogućuju mi da i dalje vjerujem u čudesna prosvjetljenja onih koji kroje živote i poigravaju se životima onih koje smatraju malenima i koje svakodnevno na svim razinama sustavno diskriminiraju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
119 Bianka Gasparac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, optimalan razred mora imati puno manje od 20 učenika, od 14 pa na dalje. Samo u takvim uvjetima učitelj se može u potpunosti posvetiti podjednako svima prema njihovim potrebama . Razredni odjel nikako ne bi smio imati više od 24 učenika, a za svako dijete s prilagodbom , IIOP ili PP, treba biti 3 učenika manje. Kvalitetna provedba Škole za život moguća je samo u manjim odjeljenjima do 24 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
120 Biljana Kuhar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u stavku (4) izbacila bi: -je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
121 Biljana Kuhar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, promijenila bi brojke u stavak (3): - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
122 Biljana Manin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika predviđen Pravilnikom je realan. Međutim, treba predvidjeti i stvarne situacije u osnovnim školama kada se tijekom školovanja poveća broj učenika s rješenjem o obliku školovanja, a iz pedagoških razloga ponekad nije dobro izdvajati učenika iz njegovog razrednog odjela. Predlažemo rješenje dodjeljivanje pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
123 Biljana Nikšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. Proporcionalno tom broju, smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
124 Biljana Rodić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Biserka Lipnjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Želim izraziti nezadovoljsto sa prijedlogom novog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u Osnovnoj školi. Članak 3. propisuje broj učenika u redovitim odjelima i nema opcije -izbačena je, da na broj učenika u razrednom odjelu utječu sva djeca s Rješenjem, već se uvažava samo prilagodba sadržaja. Svake godine upisujemo sve veći broj djece s različitim vrstama teškoća (ADHD, psihomotorne teškoće...), koji itekako zahtijevaju učiteljev angažman i podršku, ponekad i više nego kod učenika koji rade prema prilagodbi sadržaja, a nisu uvaženi u smislu smanjivanja broja učenika u razrednom odjelu. Svatko tko je iskusio rad u takvom razrednom odjelu zna da je to izuzetno zahtjevno, a posebice kada govorimo o potrebi individualnom pristupu svakome učeniku sukladno njegovim potrebama i mogućnostima. Imamo li u vidu i činjenicu da svi učenici koje rade prema redovnom programu i nemaju Rješenja o teškoćama, također predstavljaju čitavu lepezu međusobnih različitosti u sposobnostima koje bismo trebali uvažavati? Povećavati broj učenika u razrednom odjelu (posebice onih s različitim vrstama teškoća) s jedne strane, tražiti kvalitetu rada, individualizaciju pristupa učenicima s druge strane ne ide ruku pod ruku. Potrebno je posložiti prioritete; je li nam važnija financijska ušteda (na broju isplaćenih plaća zaposlenih učitelja, jer rade sa više djece u razrednim odjelima pa ih treba manje), ili nam je važnija kvaliteta rada i obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju. Broj učenika u RO smanjuje se ako je isti uključen učenik s teškoćama u razvoju.
126 Biserka Špiljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U Čl. 3 stavak 3 predloženo je : U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja (nedostaje i individualizirane postupke?) ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 26 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 23 učenika -odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika . Iz ovog gore navedenog može se protumačiti da to znači da učenici s redovitim programom uz individualizirane postupke ne spadaju u učenike s teškoćama. Znači li to da rješenje o primjerenom obliku obrazovanja koje se odnosi samo na individualizirane postupke ne pretpostavlja da se radi o učeniku s teškoćama? Da li su učenici s teškoćama samo oni koji imaju rješenje za redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke? To je u svakom slučaju diskriminirajuće prema učenicima sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim teškoćama ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima sa ADHD, učenicima s poremećajem iz autističnog spektra, specifičnim teškoćama čitanja, pisanja, računanja…Te teškoće značajno utječu na samostalno praćenje nastave te je i ovim učenicima nužna povećana pažnja i podrška učitelja tijekom svih dijelova sata, čemu svjedoče svi učitelji koji su u razredu imali i ovu skupinu učenika U redovnom razrednom odjelu učenik koji ima npr. senzorne teškoće ili izražen ADHD te svladava redovni program bez prilagodbe jer su kognitivne sposobnosti očuvane, ipak treba niz individualiziranih postupaka i prilagodbi, kao i postupaka praćenja i vrednovanja. Ako idemo prema školi za život i osiguravanju optimalnih uvjeta za suradničko učenje i individualni rad, onda i ti učenici trebaju dodatnu individualnu podršku i usmjeravanja učitelja tijekom nastave. Dakle, teoretski možemo u razrednom odjelu imati po 3, 4, . učenika s individualiziranim pristupom te učenikom uz prilagodbu sadržaja, a za ukupan broj učenika u razredu uvažava se samo učenik s prilagodbom sadržaja, iako se u praksi pokazalo da su učenici sa individualiziranim pristupom često itekako zahtjevni u smislu pružanja odgovarajuće pomoći i podrške. Svakako bi o tome trebalo voditi računa i u kombiniranim razrednim odjelima i u skladu s tim promijeniti i čl.4. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Blanka Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini s učenicima s poremećajima iz spektra autizma. Činjenicu da se razmatra donošenje ovakvog Pravilnika koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama smatram izuzetno zabrinjavajućom i nedopustivom. Iz znanstveno potvrđene teorije i prakse opće je poznato da učenici s autizmom uz komunikacijske teškoće, teškoće socijalne interakcije te ponavljajuće obrasce ponašanja, interesa i aktivnosti, vrlo često imaju i izražena agresivna, autoagresivna i destruktivna ponašanja te zahtijevaju specifične metode i pristupe u radu. Neke od njih uključuju vizualnu podršku kao što je komunikacijski sustav razmjenom sličica PECS, TEACCH strukturirani pristup i raspored učionice i aktivnosti, specifične sustave motivacije, individualni rad i individualizirani pristup, poštivanje rutine, detaljno razrađen sustav podrške itd. Uz nabrojeno, nastavni dan rehabilitatora u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama s djecom s autizmom svakodnevno označuje i provođenje intenzivnih intervencijskih i prevencijskih programa baziranih na prioritetnim ponašanjima koja se nerijetko odnose na udaranja, bacanja po podu, vrištanja, grebanja, pljuvanja, samoozljeđivanja, uništavanja školskog inventara i dr. Djeca s poremećajima iz spektra autizma također imaju izražene senzorne teškoće, često u obliku hipersenzibilnosti na zvučne, vizualne, taktilne vestibularne pa i olfaktorne podražaje. Odgojno-obrazovna skupina koju čini više od troje učenika s PSA za njih neće biti nimalo poticajna, već će voditi dodatnim frustracijama, stresu i nepoželjnim ponašanjima. Rad učitelja u takvoj skupini značio bi nemogućnost usmjeravanja na individualne potrebe djeteta i obrazovni proces te bi vodio profesionalnom sagorijevanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
128 Blanka Špeglić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mislim da pri donošenju odluke o broju učenika u razrednom odjeljenju treba uzeti u obzir sve primjerene programe obrazovanja, a ne samo prilagođene. Svaka vrsta primjerenog programa zahtijeva poseban pristup djetetu i određenu količinu vremena koje se tom djetetu treba posvetiti. Ovakvom odlukom o neuzimanju u obzir individualiziranih i djelomičnih programa kod određivanja maksimalnog broja učenika u odjeljenju, onemogućuje se učitelju da kvalitetno izvodi nastavu, a učenicima uskraćuje dovoljna komunikacija i pravovremena povratna informacija o usvojenosti sadržaja. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
129 Blazenka Bajic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, - uz članak 3., stavak 2., optimalan redoviti razredni odjel ima 14, a najviše 20 učenika. Rad u cjelodnevnoj nastavi (7.30 do 17:00) učenicima i učiteljima postavlja velike izazove u radu. - uz članak 3., stavak 3. koji se odnosi na uključivanje učenika s teškoćama u razvoju tri učenika je previše u razrednom odjelu s 20 učenika. Kvalitetan rad i posvećenost učenicima zahtjeva puno više. Broj učenika s jednim učenikom s teškoćama trebao bi najviše imati 18 učenika. Broj učenika s dva učenika s teškoćama trebao bi najviše imati 16 učenika. Broj učenika s tri učenika s teškoćama trebao bi najviše imati 14 učenika. Svaki učenik s teškoćama trebao bi imati pomoćnika u nastavi. U razrednom odjelu u koji su uključeni učenici s teškoćama učitelj bi trebao imati suradnika u obrazovanju radi pripreme i izrade prijeko potrebnih materijala za rad s učenicima kojima je potrebna podrška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
130 Blaženka Kunac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel nikako ne bi smio imati više od 24 učenika. Za svakog učenika s prilagodbom metoda ili sadržaja, broj bi se trebao smanjiti za 3, bez obzira na to imaju li učenici pomoćnika u nastavi ili nemaju jer pomoćnik ne zamjenjuje mene niti smanjuje posao učitelja; on pomaže učeniku savladati ono što treba koristeći nastavne materijale koje je učitelj pripremio, a cijeli proces rada takvog učenika na satu opet prati i nadzire učitelj. Treba paziti i na ravnomjernu raspodjelu učenika po odjelima. Naime, ima slučajeva da su u jednom razredu 4 učenika s IOOP-om, a u preostala tri u "paralelkama" niti jedan i to od 1. razreda OŠ,. Dakle, nije riječ o učenicima kojima je potreba za prilagodbom metoda ili sadržana uočena kasnije, već su takvi razredi formirani od početka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
131 Bogdanka Conjar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, nije optimalno da tri učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja budu u istom razrednom odjelu. Rad s učenicima s teškoćama je specifičan, zahtijeva individualni pristup, a prije svega vrijeme, kojeg učitelj nema pa stoga nije moguće zadovoljiti potrebe učenika s teškoćama, kao ni potrebe ostalih učenika (onih s prosječnim sposobnostima i onih koji su daroviti). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
132 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, Predlažem izmjene članka na način da se u stavku 2, 3 i 4 broj učenika smanji za dva. (Obrazloženje - rad u kombiniranim odjelima je zahtjevan za učitelja i učenike. Ako je manje učenika različitih razreda učitelj će moći više vremena posvetiti pojedinom učeniku.) stavak 11. - predlažem da se stavak u potpunosti briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
133 Bojan Pavelić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Predlažem izmjene čl.3. - stavak 2. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16 do najviše 22 učenika. (Obrazloženje - kao učitelj fizike, a jednako vrijedi i za tehničku kulturu i kemiju, smatram da kvaliteta praktične nastave koja je temelj učenja ovih nastavnih predmeta nije usporediva ako razred broji 18 ili 24 učenika. Učenici trebaju što više praktičnih radova napraviti samostalno, što je u većim odjelima vrlo teško i zahtjevno organizirati i učiniti, ili blaže rečeno znanje učenika je manje kvalitetno, jer imaju manje vremena za istraživanje - zbog većeg broja učenika u skupini, a pribor za rad koristi više učenika, te se na taj način "usporava" rad cijelog odjela.) - stavak 3. ...uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju, tako da taj odjel tada ne smije imati više od 16 učenika, a ako je uključen jedan učenik s teškoćama tada odjel ne smije imati više od 18 učenika. (Obrazloženje - rad sa učenicima koji imaju poteškoće u razvoju je složen i zahtjevan, te je takvim učenicima potrebno posvetiti dodatnu pažnju i pomoć na svakom nastavnom satu.) - stavak 5. - predlažem da se "ili veći broj učenika" briše Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
134 Bozana Tenji PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ako je u jednom razredu više od dva učenika s teškoćama, nastavnik jako teško može kvalitetno odraditi svoj posao i posvetiti se svakom od njih koliko bi trebao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
135 Božena Bareta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je i za izbornu nastavu previše 28 učenika u razredu. Također, nigdje u pravilniku nije naznačeno koliko NAJMANJE učenika može biti u razredu izborne nastave, pogotovo u razredima u kojima tijekom godina dolazi do ispisivanja određenog broja učenika. Dakle, ako je prilikom upisa minimalni broj 14 učenika (kako je pravilo u praksi), tijekom godina ponekad dolazi do opadanja tog broja i onda se razredi spajaju. Nigdje nije navedeno MORAJU li se razredi spajati, tj. jeli minimalni broj od 14 učenika pravilo o kojem se vodi računa samo pri upisu učenika u izborni predmet ili se taj broj mora poštovati do kraja osnovnoškolskog obrazovanja? Nadalje, mislim da bi se prilikom upisa u izbornu nastavu i formiranja razreda trebao odrediti postotak učenika koji je potreban za formiranje 1 razrednog odjela, a ne broj učenika, jer čitavi razredi u nekim područnim školama nemaju 14 učenika. Sukladno tome, ista pravila o broju učenika u razredu izborne nastave u školama od npr.1000 učenika i u školama s 200 učenika nisu pravedna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Božena Plančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 3 Poštovani, ako je cilj ovog Pravilnika kvalitetno obrazovanje, a pretpostavljam da jeste, u tom slučaju, bez obzira na broj učenika, u razrednom odjelu ne bi smio biti više od 1 učenika s rješenjem o IOOP-u. Isto tako potrebno je naglasiti kako učenici s različitim vrstama poremećaja također zahtijevaju posebne pripreme za rad, pa bi o tome ovaj Pravilnik trebao biti određeniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
137 BOŽICA ČAJIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
138 Božidar Altus PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da bi se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu (vezano za članak 4.; stavak 2. do 7.) trebao smanjiti i u slučaju ako su u razrednom odjelu zastupljeni i učenici po redovitom programu uz individualizirane postupke. Iz osobnog dugogodišnjeg iskustva rada u kombiniranim razrednim odjelima i radu s učenicima s poteškoćama smatram da bi se na taj način i učenicima i učiteljima osigurali optimalniji uvjeti rada. Rad s učenicima koji s obzirom na vrstu teškoće mogu svladavati redoviti nastavni kurikulum bez sadržajnog ograničavanja, ali su im zbog specifičnosti u funkcioniranju potrebni individualizirani postupci u radu oduzimaju učitelju znatnu količinu vremena tijekom obavljanja nastavnog procesa naročito ako učenik ima prilagodbe iz više nastavnih predmeta. Tijekom nastavnog sata učitelj se mora dodatno posvetiti provedbi posebnih metoda rada, oblicima potpore, pripremi i korištenju dodatnih didaktičkih materijala i sredstva za rad s učenicima koji rade prema individualiziranim postupcima, praćenju i vrednovanju postignuća učenika i njegovih aktivnosti itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Branka Dubravac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI "Škola za život" donijela nam je primjenu novih strategija učenja i poučavanja kao i formativno vrednovanje što zahtijeva manji broj učenika u razrednim odjelima. Smatram da je optimalan broj učenika u razrednim odjelima od 14 – 20 učenika, te da u odjelu s jednim učenikom s teškoćama može biti najviše 16 učenika, s dva učenika s teškoćama najviše 14 učenika. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Branka Lasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, S obzirom na nove metode i suvremene načine rada stavljene pred učitelje, smatram kako bi bilo u redu smanjiti broj učenika u odjeljenjima. Iz generacije u generaciju svjedoci smo sve većeg broja djece s različitim poteškoćama, odgodama školovanja...a djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija. Takvo stanje učitelje baca na koljena jer nemaju podršku ni stručne službe kojih u većini škola kronično nedostaje. Učitelj brzo detektira da s djetetom nešto nije u redu. I to je nažalost to, u većini slučajeva. Kada dijete dobije neko rješenje, nakon dugo čekanja, ponovo su muke jer se ne može posvetiti tom djetetu koliko bi trebao i htio. A kad je takve djece kojoj je potrebna učiteljeva konstantna pomoć i pratnja više u odjelu... učitelju ne preostaje drugo nego da se klonira. A znamo da to još nije moguće. Dakle, pričamo o znanstvenoj fantastici kada govorimo o kvalitetnom radu u odjeljenju koje broji 20 + redovnih učenika + 1,2,3 prilagođena/ individualizirana programa. Tada je dijete nesretno, učitelj je na kraju također frustriran jer je svjestan da ne čini dovoljno, a ostatak razreda također pati jer ni oni ne dobivaju koliko bi trebali. Nastaje nesretno začarano kolo. Kako bi nastava bila što kvalitetnija broj djece je vrlo važan. Vjerujem da će se mnogi kolege složiti da bi odjeljenja između 15 i 20 učenika bila odgovarajuća, a svaki prilagođeni program učenika da smanjuje broj djece za 2. Lijep pozdrav, Branka Lasić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
141 Branka Marcelić Panjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da ovim pravilnikom i dalje nije jasno određeno koliko djece čini obrazovnu skupinu izbornog predmeta te će isti i dalje biti tumačen na razne načine. Kao što su kolege već navele u komentarima, izborna nastava se zbog suprotne smjene ili zadnjih nastavnih sati već izvodi u otežanim uvjetima što često dovodi do ispisivanja djece. Osim toga se nikako ne mogu izjednačiti urbane i ruralne škole jer već u startu nemaju jednak broj učenika.Tu se diskriminiraju i učenici koji uče i nastavnici koji predaju izborne predmete, osobito 2.strani jezik. Držim da se nova reforma neće moći provesti bez smanjivanja učenika u redovitim, kombiniranim i posebnim odgojno-obrazovnim skupinama te bi ovi brojevi učenika koji su navedeni kao optimalni trebali biti maksimalni. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
142 Branka Stojković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani , Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Branka Todorović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator s višegodišnjim radnim iskustvom u OŠ ''Milan Amruš'' Slavonski Brod. Obzirom kako već dugi niz godina radimo u otežanim uvjetima, predloženi nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Prihvaćen Primljeno na znanje.
144 BRANKICA BOŠNJAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 22 učenika. (3) Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika (4) se briše. Objašnjenje: Nastavnica matematike sam u osnovnoj školi. Trenutno predajem u 6. razredu koji je po eksperimentalnom programu "Škola za život˝. Razred trenutno broji 22 učenika, od toga su 3 učenika s teškoćama i 1 učenik po individualiziranom programu te jedna učenica s oštećenim sluhom. Osim njih, koji zahtjevaju dosta pripremljenog i prilagođenog rada, imam još (barem 10-ak) učenika kojima je matematika iznimno teška, odnosno slabijih su sposobnosti. Postići ostvarenost minimuma ishoda za svakog učenika svaki sat je NEMOGUĆE. Osim toga, mi kao učitelji, dužni smo provoditi vrednovanja (kao učenje, za učenje, samovrednovanje, vrednovanje naučenog), ostaviti povratnu informaciju učeniku/roditelju ili u bilježnici, ili/i u e dnevniku, pomoći mu da uvidi u čemu je dobar a što treba još provježbati. Pitam Vas, kada i kako sve to izvesti?! Nekoliko rješenja imate, ili klonirati učitelja u razredu ili smanjiti broj učenika u razredu. Ukoliko želite/mo da ova reforma zaživi onako kako je to zamišljeno, morat će se nešto promijeniti (barem po pitanju broja učenika u razredu). Osim toga, učenici s individualnim pristupom nisu uopće zastupljeni u Nacrtu, zašto je to tako? Oni također utječu na kavalitetu održavanja nastave, svakom od njih se vrlo često moram obratiti i prilagoditi metode rada što također zahtjeva moju dodatnu pripremu i angažman, ali i utječe na kvalitetu rada s ostalim učenicima. Pomoćnik u nastavi nije taj koji priprema radne materijale, koji osmišljava zadatke, koji se trudi kako osmisliti zadatak koji će biti primjeren učeniku kako bi on ostvario barem neki od zadanih ishoda, te shodno tome smatram da je stavak (4) Članka 3. apsolutno nužno obrisati. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju. Srdačan pozdrav, Brankica Bošnjak, mag.math. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
145 Branko Lepoglavec Čiček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim u posebnim razrednim odjelima kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Odjeli su kombinirani od dva razreda. Pošto u posebnim odjelima učenici osim intelektualnim, vrlo često imaju i motoričke poteškoće, mišljenja sam da je maksimalni broj učenika u takvom razredu 5. Prilikom rada s učenicima važno je upoznati svakog učenika, odnosno za svakog učenika izraditi individualizirani program na temelju njegovog antropološkog stanja. Također, tijekom školske godine potrebno je redovito pratiti učenikov napredak i stanje motoričkih i funkcionalnih postignuća. Sve to zahtjeva puno rada i odricanja što će se vrlo teško ostvariti ako dođe do povećanja učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" je posebna odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se odgajaju, obrazuju i rehabilitiraju učenici u vrlo heterogenim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, s obzirom na vrstu i stupnjeve teškoća u razvoju. Zbog odgojno-obrazovne inkluzije, u posebne ustanove upisuju se učenici sa sve većim teškoćama u razvoju. Kako bismo našim učenicima osigurali kvalitetno školovanje i skrb prilagođeno njihovim potrebama, iz godine u godinu prilagođavamo nastavne sadržaje, metode rada, didaktička sredstva, pomagala i sl. Shodno tome, potrebno je prilagoditi i broj učenika u odjelima, što svakako podrazumijeva manje razrede i skupine. Također, centri za odgoj i obrazovanje građeni posljednjih dvadesetak godina, nisu građeni na način da osiguravaju prihvat većeg broja učenika, osobito nisu prostorno prilagođene učionice i kabineti u kojima se realizira nastava. Iz gore navedenih razloga, smatramo da je predloženi broj učenika u Nacrtu pravilnika neprihvatljiv. Stoga, prema mišljenju članova Aktiva učitelja (zajednički aktiv održan 10. ožujka 2020.) predlažemo u članku 6. izmjenu st. 1. te u razrednim odjelima predlažemo od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda, u st. 2. broj učenika od 2 do 5 te u st.3. broj učenika u skupinama produženog stručnog postupka od 3 do 7. Vjerujući u objektivno rasuđivanje i razumijevanje teškoća s kojima se posebne ustanove, ali i redovite škole nose u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, srdačno Vas pozdravljamo! S poštovanjem, ravnateljica i djelatnici Centra Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
147 Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
148 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljsko vijeće Centra za odgoj i obrazovanje smatra kako razredni odjeli u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ne mogu imati isti broj učenika bez obzira na vrstu teškoće i bez obzira radi li se o čistom ili kombiniranom razrednom odjelu. Mišljenja smo da je pri utvrđivanju broja učenika potrebno voditi računa o vrsti teškoće kako je to propisano Državnim pedagoškim standardom. Predlažemo da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno-jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom (2) Odgojno- obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno- obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Kombinirani razredni odjel prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
149 Dajana Mitić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radila sam u svakakvim razrednim odjeljenjima, i onima od 26 učenika gdje su 2 po individualiziranom programu, i u onima gdje je 7 učenika. Moje skromno iskustvo kaže da je u razredu s preko 20 učenika u kojem postoje jedan ili dva učenika s individualizacijom jako teško raditi. Jedva se stigne posvetiti učenicima s individualizacijom jer svaki traži gotovo u svakom trenutku sata pomoć, a gdje su još ostali učenici kojima treba nešto pokazati i objasniti i uputiti ih, dok po novom kurikulumu treba svakog od tih učenika formativno vrednovati. To je fizički nemoguće izvesti. ČL. 3, st. 5 - ako već idemo prema nekoj reformi školstva, i ugledamo se na skandinavske zemlje, točnije na Finsku, onda bismo trebali preuzeti njihov model gdje na 7 učenika ide jedan učitelj. To je optimalan i jedini realan broj učenika kojima se jedan učitelj stigne posvetiti kvalitetno tijekom jednog školskog sata, plus napraviti sve ostale zabilješke o njihovom radu i kvalitetno ih vrednovati. I to znaju svi oni koji su ikada u svome životu bili u učionici. Nažalost, pravilnike ne kroje takvi ljudi. Ali budući da je 7 učenika za naše prostore daleko premalena brojka (daleko smo mi od reforme), smatram da bi brojka od 14 učenika u jednom razrednom odjeljenju bila sasvim optimalna. Na takav način bismo barem malo zaustavili tehnološke viškove koji se nemaju gdje zaposliti kad jednom ostanu bez posla jer zbog smanjenja učenika u svim školama nema mjesta da ih se negdje smjesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Svakako treba u pravilnik izrijekom unijeti da su učenici s teškoćama učenici s prilagođenim, kao i oni s INDIVIDUALIZIRANIM programom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
151 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Smatram da je maksimalan broj učenika u kombiniranom odjelu prevelik. Trebalo bi ga smanjiti za svaku kategoriju bar za 4, tako da: (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. a učenike s teškoćama treba biti dopušteno uključivati samo u razredne odjele iz stavka (2) i (5). Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
152 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Za izvođenje suvremene, istraživačke nastave usmjerene na učenika 28 je definitivno prevelik broj. Smatram da bi se maksimalan broj učenika u razredu trebao staviti na 24, minimalan na 12. Također, ako se u razredni odjel uključuje učenik s teškoćama (bez obzira na to ima li on pomagača ili ne!) broj učenika ne bi smio prelaziti 20. Za svakog dodatnog učenika s teškoćama koji se uključuje u razredni odjel broj učenka bi trebalo smanjiti za još 4, tako da razredni odjel u koji je uključeno troje učenika s teškoćama (bez obzira na to imali oni pomagače ili ne) ne prelazi brojku od 12 učenika. Svakom učeniku s teškoćama koji je uključen u razredni odjel učitelj se mora dodatno posvetiti, što znači da u razredu od 20 učenika netko ne dobiva dovoljno učiteljeve pozornosti - ili tri učenika s teškoćama, ili ostatak razreda. Ako želimo stvarnu inkluziju, a ne samo onu na papiru, ovo je prvi korak kojim se to može pokazati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
153 Dajana Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da bi odgojno-obrazovna skupina za izvođenje izbornog predmeta trebala izrijekom imati dopušten manji broj učenika. Ako bi za odgojno-obrazovne skupine izbornog nastavnog predmeta vrijedila ista pravila sukladno odredbama članka 3. i 4. ovoga pravilnika, u malim školama, u kojima cijeli razred ne broji više od 15 učenika izborni predmet bi morali pohađati svi kako bi se udovoljilo minimalnom broju učenika, ili bi se morale raditi skupine kombinirane od učenika različitih razreda (primjerice, 5. i 7.) koje brojem premašuju maksimalan dopušteni broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu koji ovaj pravilnik propisuje. Ne treba smetnuti s uma ni to da se nastava izbornih predmeta sama po sebi već odvija u otežanim uvjetima s obzorom na prostorno-vremenske mogućnosti škole i učenika koji ju pohađaju. Obično se radi o nastavi u suprotnoj smjeni, odnosno popodnevnim satima kada su djeca već umorna i iscrpljena. Kako Hrvatska, bar deklarativno, promovira višejezičnost i digitalnu pismenost, a dva od tri izborna predmeta koji se u školama nude su drugi strani jezik i informatika, ovim pravilnikom bi se moglo utjecati na to da se te vrijednosti stvarno, opipljivo promoviraju. Umjesto da se ovako strogim propisivanjem broja učenika to dodatno otežava, trebalo bi izbornu nastavu poticati i olakšati smanjivanjem minimalnog broja učenika potrebnog za formiranje odgojno-obrazovne skupine izborne nastave, odnosno isključivanjem mogućnosti kombinirane skupine koja se sastoji od učenika različitih razreda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
154 Dalia Kager PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je, s obzirom na sve veći broj ne samo učenika s teškoćama koji imaju prilagođeni program, već i učenika s individualiziranim programima, optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20 (18 + 2 s teškoćama) . To bi doprinijelo reformskoj kvaliteti nastave koja se zagovara novim kurikulumom, iako bi, po mojemu skromnom mišljenju, u razrefu trebalo biti još manje učenika kako bi se postigla maksimalna kvaliteta nastave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Dalibor Joler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatram da bi u čl. 5. trebalo jasnije odrediti pojmove "izborni nastavni predmet" i "izborna nastava" da ne bi bilo različitih tumačenja i nesporazuma. Naime, čl. 5. st. (2) određuje da se za "odgojno-obrazovnu skupinu izbornoga nastavnog predmeta" najveći broj učenika utvrđuje prema čl. 3. i 4. (20 do 28 učenika u skupini). Međutim, taj isti čl. 5. u st. (4) definira da se "odgojno-obrazovna skupina za potrebe izvođenja (…) izborne (…) nastave" utvrđuje školskim kurikulom. Ako se pojmom "izborni predmet" misli na OBVEZNI izborni predmet Etiku odnosno Vjeronauk, to bi trebalo jasno istaknuti i odrediti da za tu nastavu vrijede standardi utvrđeni člankom 3. i 4. Pravilnika. Ako se pojmom "izborna nastava" misli na sve ostale predmete koje učenici biraju kao (neobveznu) izbornu odnosno fakultativnu odnosno dodatnu ili dopunsku nastavu, tada to također treba jasno definirati te naglasiti da se veličina takvih skupina određuje školskim kurikulom i da u pravilu ne bi trebala prelaziti broj od 10 učenika. Naime, takva je nastava zamišljena kao izrazito individualiziran rad pa svaka skupina veća od toga gubi svoj smisao tj. učinkovitost. Iz istoga razloga ne određuje se minimalni broj učenika u takvoj skupini. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
156 Dalija Šemperović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
157 Danica Barišić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi optimalan redoviti RO trebao imati najviše 24 učenika. Broj učenika u RO trebao bi se smanjivati ovisno o broju učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, ali i učenika koji imaju redoviti program uz individualizirane postupke. Kada se donosi odluka o maksimalnom/optimalnom broju učenika u razredu također treba imati u vidu da se nekim učenicima utvrđuje školovanje uz prilagodbu sadržaja ili individualizirane postupke tek u sedmom ili osmom razredu. Tada je nezgodno dijeliti RO, a broj učenika je prevelik. Radim u školi u koju se tijekom cijele nastavne godine upisuju učenici iz Sigurne kuće. Svjesni smo da tim učenicima gotovo uvijek treba individualizirani pristup zbog mnoštva teškoća s kojima se nažalost susreću. Kod donošenja odluke o optimalnom broju učenika u RO doista treba odgovorno pristupiti i uzeti u obzir sve relevantne činjenice vezane uz današnju odgojno-obrazovnu situaciju u školama. Također, kod formiranja pojedinog RO na nivou škole optimalan broj učenika u RO trebao bi biti 22, upravo zbog često pridošlih učenika tijekom nastavne godine ili utvrđivanja oblika školovanja u višim razredima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
158 Daniela Crnković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Optimalan broj učenika u redovitom razrednom odijelu bi trebao biti od 16 do 20 učenika. S takvim brojem učenika u razrednom odijelu može se posvetiti i prilagoditi rad za učenike s posebnim potrebama (učenicima s teškoćama i nadarenim učenicima), mogu se provoditi kvalitetni projekti i uspostaviti pozitivno ozračje u razrednom odjelu. Također bi trebalo u pravilnik uvrstiti pojam nadareni učenici, njihov status s obzirom na broj učenika u razrednom odjelu. Ako se u razrednom odjelu nalazi nadareni učenik (učenik treba imati za to pripadajuće rješenje), trebao bi se smanjiti broja učenika u razrednom odjelu te bi mogao najviše brojiti 17 učenika. Nadareni učenici imaju svoje specifične potrebe i potrebe za dodatnim radom s učiteljem, te dodatnom pripravom i prilagodbom u nastavnom procesu. U pravilnik bi trebalo uvrstiti i minimalni broj učenika u razrednim odjelima u područnim školama, koji ne bi smio biti ugrožavajući za rad i opstanak škole (pogotovo u brdsko-planinskim području, te dijelovi Hrvatske koji su pogođeni iseljavanju stanovnika). U pravilnik bi trebalo uvrstiti odredbu upisivanja učenika s obzirom na mjesto prebivališta. Naime, kako bi se spriječila nepovoljna migracija učenika iz jedne škole u drugu školu u gradskim sredinama, odnosno migracija i upisivanje učenika u matične škole umjesto u područne škole, a učeniku je najbliža prema mjestu prebivališta područna škola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
159 Danijel Mustafa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika . (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. ovoga članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
160 Danijela Maurac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, govoriti o Kurikularnoj reformi i provoditi je u prvim razredima sa 28 učenika, zaista nema logike. Ima učenika kod kojih se neće primijetiti određene poteškoće na testiranju pred polazak u školu i te teškoće se pojavljuju u nastavi kroz obradu raznih sadržaja.Djeca prolaze opservaciju i nakon toga se određuje način programa, prilagođeni ili individualizirani. A što do tada? Raditi sa 28 prvašića istovremeno poštujući njihove osobnosti i potrebe, njihova predznanja i emocionalne zrelosti na različitim nivoima , a istovremeno individualno raditi sa onima kojima je potrebna posebna pomoć (iako nije ni počela opservacija) je zaista teško. Mislim da je učiteljski poziv takav da ne možemo okretati glavu od "takvih" učenika i čekati nekakav papir jer ne bismo ni bili učitelji. Što kada vam u takav razred dođe inojezični učenik ?Zamislite kako je teško koristiti IKT tehnologiju sa velikim brojem učenika i kolika je vjerojatnost da će svi učenici u jednom danu moći koristiti pametnu ploču, kompjuter ili laptop, Zato smatram da je optimalan broj učenika u razrednim odjelima 20 i da je zaista lakše postići radnu atmosferu u takvom razredu. Tijekom rada sam radila i u odjelima sa 35 učenika i 18 učenika i jednostavno se ne može niti usporediti kako rad tako ni rezultati. S poštovanjem, Danijela Maurac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
161 Danijela Baćilo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, uvažavajući razloge koji su pokrenuli oblikovanje novog Pravilnika, moram se osvrnuti na predloženi okvir prema kojem redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 28 učenika bez učenika s poteškoćama. Proporcionalno tom broju predlažete smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama, ali isključujete ovu mogućnost ako učenici s poteškoćama imaju pomagače u nastavi. To je diskriminacijska odredba jer je njima osobni pomagač potreban za fizičko kretanje kroz školu, bilježenje sadržaja i zadataka, organizaciju, a on im ne pomaže u svladavanju sadržaja niti im može razvijati vještine. Snažna je činjenica da je djece s poteškoćama sve više. Nastavnik koji uz dijete s poteškoćama ima socijalno zapuštenu djecu (koje je sve više i veći su problem od djece s poteškoćama), hiperaktivnu djecu ili djecu ovisnike o igricama, ima već malu skupinu za koju mora odvojiti posebno vrijeme nadzora, poticanja i različitih vrsta potpore. Za ostale kojima je također potreban ostaje malo vremena i čelnom metodom koju bismo trebali napustiti. Trenutni naraštaj učenika nazvan "Generacijom Z" digitalan je i treba mu puno podražaja i pažnje, ali i ponavljanja za njihove kreativne umove. Koliko vremena za sve to ostaje ako imamo zagušene razrede? Kako u postojećim prostornim uvjetima redizajnirati razrede kako bi se u njom ostvarivala interakcija i cirkulacija, kretanje osoba s motoričkim poteškoćama? Pamtim ratna vremena s 30 - 40 učenika prognanika i izbjeglica, ni svoju klupu nisam imala, djeca su za njom sjedila. Djeca su bila mirna, tužna, preplašena, trebala sam ih veseliti, ali bila su poslušna i marljiva. Naravno, preostalo mi je čelno raditi u tim uvjetima, ali ponekad bi nešto i skupno uspjeli. Danas težimo praćenju djetetova razvoja i napretka, timskom radu, projektima, individualizaciji programa darovitih i djece s poteškoćama, a djeca su neusredotočena, ulijenjena prateći društvene mreže, koriste mobilne uređaje za poruke i igrice i pod satom, ovisnički, s roditeljima koji se prezaštitnički odnose prema njima i imaju ambicije za ocjenama, ne za znanjem. Znam da u prilikama kada se štedi i na osoblju fantastično zvuči, ali najbolje sam rezultate ostvarivala radeći u seoskoj školi s razredima u kojima je bilo do 12 učenika. Oksimoronski je stoga zadani okvir pa se nadam da će se zakonski okvir kretati od do 22 učenika, a ako ima učenika s poteškoćama, neka se po učeniku smanjuje za dva, ne za jedan. Usporedila bih to sa Zakonom o predstavnicima nacionalnih manjina koji je po broju predstavnika za njih poticajan, a ne diskriminatoran i donosi im dobrobiti koje zaslužuju, kao i ova djeca. U nadi da ćete i ovaj put poštivati volju naroda koja je iznesena brojnim komentarima, s poštovanjem Danijela Baćilo Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
162 Danijela Bartolovic Antić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, s obzirom na izazove, ali prije svega zahtjeve koje sa sobom donosi kurikularna reforma, optomalan redoviti razredni odjel trebao bi imati najviše 20 učenika. Ako je u takav razredni odjel uključen jedan učenik koji se školuje po redovnom programu uz prilagodbu ili sadržaja ili metoda i oblika rada, broj učenik trebao bi biti 19, odnosno 18 s dvoje učenika s rješenjem ili 16 s troje učenika s rješenjem. Sve više od navedenog u spomenutim kombinacijama učenika ne omogućava kvalitetan rad u učionici i otežava stavljanje učenika u središte obrazovnoga procsa. Zahvaljujem i lijep pozdrav! Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
163 Danijela Budimir PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Kao edukacijski rehabilitator koji radi u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma imam se potrebu osvrnuti na članak 6. kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća. Skupinu u kojoj radim pohađa tri učenika koja su po svojim sposobnostima, interesima, željama i mogućnostima potpuno različita. Svakom učeniku potreban je individualni pristup u radu, različito vrijeme za svladavanje nastavnih sadržaja, ali i različite metode u radu kako bi postigli svoj obrazovni maksimum. Donošenjem novog pravilnika smatram da bi značajno narušili kvalitetu rada ali i doveli u pitanje djetetovo temeljno pravo na obrazovanje jer stavljanjem do 12 djece s poremećajem iz spektra autizma ne bi bio moguć nikakav oblik odgojno- obrazovnog rada. Nadalje, smatram da bi i sama sigurnost učenika bila značajno narušena jer se često radi o djeci koja ne znaju prepoznati opasnosti, a jedan učitelj na toliki broj djece možda neće imati mogućnost preveniranja svake potencijalno opasne situacije za dijete. Prijedlog zapošljavanja pomoćnika u nastavi koji bi trebao pomoći voditelju odgojno- obrazovne skupine po mom mišljenju također nije dobar jer dovodi u pitanje strukturu rada i autoritet samog učitelja. Dosadašnje iskustvo u radu pokazalo mi je da ulazak bilo koje druge odrasle osobe u skupinu dovodi do narušavanja postojeće strukture. Ukoliko želimo iskoristiti potencijale naših učenika i omogućiti im da steknu potrebna znanja i vještine koje će im omogućiti što veću samostalnost smatram da se broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini ne bi trebao mijenjati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 Danijela Krpan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ovaj prijedlog Pravilnika smatram izrazito nelogičnim i diskriminirajućim. Prema čl.4. st.5 Redovni kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika, a u njega može biti uključen u pravilu 1 učenik s teškoćama. Nadalje čl. 6. st. 1 kaže kako Razredni odjeli u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda. Kako je moguće da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu u oba slučaja može imati maksimalan broj 10, a da pri tome u redovnom odjelu može biti samo 1 učenik s teškoćama, a u drugom slučaju svih 10 su s teškoćama. U posebnima odjelima radim 16 godina i to smatram nemogućim ukoliko želimo postići valjane ishode, a ukoliko nam to nije cilj tada je riječ o diskriminaciji i kršenju osnovnih dječjih prava. Odgovorno tvrdim da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu za djecu s teškoćama prema redovnom nastavnom programu uz prilagodbu i individualizaciju te odgojno-obrazovna skupina za provođenje produženog stručnog postupka može i smije imati maksimalno 5 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 Danijela Ohnjec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učiteljica sam razredne nastave i uključujem se u E-savjetovanje jer sam mišljenja da razredni odjel treba imati optimalno 18, a maksimalno 25 učenika jer razredni odjeli nisu homogene grupe. Ukoliko ima učenika koji se obrazuju prema individualiziranom pristupu, razredni odjel ne bi smio biti veći od 18-20 učenika. U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Danijela Petani PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim deset godina kao školski knjižničar u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Temeljem iskustva stečenog u radu s učenicima s teškoćama smatram da povećanje broja učenika u razrednom odjelu/odgojno-obrazovnoj skupini nije u redu, odnosno da je neodrživo u praksi. Naši učenici su najranjivija skupina u društvu i nikako skupina na kojoj bi se trebalo štedjeti. Naši učenici, ako i njihovi učitelji edukatori-rehabilitatori imaju pravo na neometani odgojno-obrazovni rad koji je neizvediv u uvjetima kakvi se predlažu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
167 Danijela Plenča Šišak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Radim u kombinaciji već 22 godine i smatram da sam dovoljno kompetentna da prokomentiram da rad u kombinaciji je vrlo specifičan i svaki za sebe.Smatram da fiksno određivanja broja učenika nije primjereno jer već rad u kombinaciji zahtjeva popriličnu pripremu i snalaženje u hodu na samom satu.Uz to ako vam se dogodi i koji slučaj po individualiziranom ili prilagođenom programu,rad je dodatno otežan te smatram da bi se trebao ograničoti i smanjiti u tom slučaju broj učenika na max 8.Isto tako otežano je i napredovanje učenika jer to su u principu Područne škole,mali broj učenika za ikakve veće projekte,puno posla učiteljima za pripreme što ne ostavlja dovoljno prostora za sve ostale dodatne poslove i nastojanja učitelja za napredovanjem.Ipak želim istaknuti da moj rad unatrag 22 godine je bio izuzetno plodonosan,izašle su krasne generacijeučenika na koje sam jako ponosna i mislim da sam "specijalizirala" rad u kombinaciji Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 Danijela Srsen Jelavic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao učitelj edukator rehabilitator u OŠ za učenike s teškoćama u razvoju te smatram da ovakav prijedlog Pravilnika nije održiv u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. Stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. 5. Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz.1. Posljedica članka 6. stavaka 1. i 2. prijedloga Pravilnika bit će da će sve više roditelja tražiti da njihova djeca budu u potpunoj integraciji u redovitom razrednom odjelu bez obzira je li to primjereni program školovanja za njih jer im posebni razredni odjeli za djelomičnu integraciju u redovnoj školi sa 10 učenika i posebne odgojno-obrazovne skupine sa 12 učenika neće nuditi nikakvo obrazovanje za njihovu djecu već čuvanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
169 Danijela Šajtar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je previše imati 28 učenika u razrednom odjeljenju.Optimalan broj je 24 .Trebamo se suočiti s činjenicom da su nam učionice prostorno sve manje jer se odstupa od nekadašnjih propisanih mjera u kojima borave učenici. Isto tako se zalažem da se konačno vrednuje rad s učenicima koji imaju poteškoće jer izjednačavati jednog učenika s poteškoćama s dva učenika bez poteškoća nije nikako u redu prema učiteljima koji velik dio svog vremena posvećuju obrazovanju takovih učenika.Izrečeno potkrepljujem s činjenicom da naši defektolozi rade s takovim učenicima jedan na jedan i ne moraju pisati nikakve planove za njih dok učitelji rade na sljedeći način:(ukoliko imamo manji razredni odjel) jedan učitelj na 20 učenika plus 1 učenik s poteškoćama. Za njega samostalno pišemo posebne planove,posebne ispite,pripremamo posebne zadatke.Zamislite situaciju: na jednoj strani 26 učenika plus jedan učenik s poteškoćama i potplaćenog učitelja koji radi sve gore navedeno dok defektolog koji je za tog učenika plaćen radi samo i jedino s tim učenikom tijekom jednog školskog sata bez svojih napisanih planova.Mislim da je došlo vrijeme da se situacija korigira i kad već ulažemo toliki trud u učenike s poteškoćama da se jedan učenik s poteškoćama izjednači s 5 učenika bez poteškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
170 Danijela Vrtiprah PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. (8) U kombinirani razredni odjel iz stavaka 2. do 7. ovoga članka može biti uključen u pravilu jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju. 10) Broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu iz stavaka od 2. do 7. ovoga članka smanjuje se za četiri (4) učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju osim u slučaju, ako: Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
171 Danijela Vrtiprah PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način (…) Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
172 Danijela Zovko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. - Smatram da je prevelik broj učenika koji je u optimalnom redovitom razrednom odjelu. Razredni odjel bi trebao imati najviše 23 učenika, ako se želi imati kvalitetna nastava. Također smatram i da je previše da se u jednom razrednom odjelu mogu imati tri učenika kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. U tom slučaju profesor se ne stigne svima posvetiti. Maksimalno bi to trebala biti dva učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
174 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
175 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. ČL. 2. stavak 4. podstavak 2. Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanova za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenike s većom teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni ih upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. U posebnim ustanovama za učenike s većim teškoćama u razvoju su svi razredni odjeli i odgojno-obrazovne skupine posebni. ČL. 2. stavak 3. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano jer rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobijemo nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad dobijemo tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
176 Daria Švorinić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao edukacijski rehabilitator s dvadesetpeto godišnjim iskustvom u posebnoj ustanovi malo je reći da sam iznenađa ovakvim nacrtom Pravilnika. Kako bi se se organizirao kvalitetan i siguran način obrazovanja za učenike s TUR potrebno je voditi računa o karakteristikama samih učenika te odgojno-obrazovnim potrebama i mogućnostima usvajanja kurikuluma u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju individualni pristup. Provedba ovakvog prijedloga kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini neovisno o vrsti njihovih teškoća neodrživa je u praksi. Time se učenici s TUR-u diskriminiraju jer se za njih standard odgojno - obrazovnog procesa ovako predloženom promjenom smanjuje. Moji prijedozi su: Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) ne bi trebao imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te da ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi se formiralo odjele do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Članku 6. Stavak 2. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Članak. 6. stavak 3. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama ili u učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Smatram da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu sigurnost učenika, a neupitno bi naštetilo uvjetima i kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Neću ni spomijati dodatno opterećenje samom stručanjaku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
177 Darinka Dokoza-Nikpalj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama .Smatram da je ovaj pravilnik u praksi nemoguće provesti. Radim kao učiteljica TZK u neadekvatnim uvjetima rada, bez školskog igrališta i bez dvorane, već u prilagođenom prostoru od 12 kvadrata. U isto vrijeme u tako skučenom prostoru izvodim nastavu TZK i moja kolegica kineziterapiju , sa učenicima kojima je potrebno prilagoditi metode i pristup u radu, stilove učenja, motivaciju , samostalnost, potrebe za individualnim radom. Stoga, propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i nije provediva u praksi. Sa povećanjem broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu ili u skupini nastava će mi se svesti isključivo na čuvanje jer mi sigurnost učenika na prvom mjestu . Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
178 Dario Dragun PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u člancima 3. i 6. Temeljem svog višegodišnjeg iskustva u radu te upravljanja školom, smatram upitnom kvalitetu provedbe nastave ukoliko je u razredu ili skupini učenika s teškoćama više od 6 učenika. Svi smo u današnje vrijeme svjesni činjenice da se i u redovitim razrednim odjelima puno teže ostvaruju zadani ciljevi te da je potrebna značajna prilagodba pristupa učenicima, nastavnom procesu i roditeljima. U razrednim odjelima i skupinama učenika s teškoćama svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. U članku 3. broj učenika u redovitom razrednom odjelu od 28 je prevelik. Dok pojam optimalnog razrednog odjela treba detaljnije pojasniti jer postoji mogućnost tumačenja da je to najmanji broj učenika u odjelu. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje opcije smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima PuN. PuN ne radi posao učiteljice pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. Smatram prihvatljivim prijedlog velikog broja kolega da se u članku 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. naglasi da je povećanje broja učenika u pojedinim razrednim odjelima ili skupinama samo iznimno i uz odobrenje MZO. U vremenu kada se broj učenika u školama smanjuje, kada je pred učiteljima izniman i veliki izazov provedbe reformi i prilagodbe novim generacijama učenika i roditelja zaista standardi u broju učenika uz razrednim odjelima iz 90.ih godina 20. stoljeća ne stoje. Ukoliko idemo prema tome da i školu i obrazovanje približimo učeniku, da on naše djece učinimo ljude koji će doprinositi državi i napretku broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu je van svake rasprave. Jednako tako i u odjelima učenika s teškoćama, gdje često učitelji i učiteljice postaju i pomoćnici i njegovatelji učenicima pa broj od 12 učenika u odjelu ili skupini nije prihvatljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Darko Horvat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovanje, komentar vezano za članak 3... Smatram kako treba smanjiti broj učenika u razredu. 28 nikako nije optimalan broj. To je itekako previše ako se želi zadržati kvaliteta nastave. Da svakom učeniku kažeš "Dobar dan!" ili s njime popričaš pola minute, već je prošlo 15 minuta, a što s ostatkom sata? Radim u većim i manjim odjeljenjima i moram priznati kako je razlika u pažnji i pristupu itekako drugačija. Reforma ne bi trebala biti samo nešto na papiru, već i konkretni postupci. Rasterećenje učenika, smanjenje broja učenika i time povećana kvaliteta nastave. Zahvaljujem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
180 Darko Miloknoja PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ove godine imao sam priliku uvjeriti se kako je raditi praktični rad u tehničkoj kulturi a vjerovatno i drugim predmetima koji su opremljeni i izvode pokuse i eksperimente. Imamo jednog učenika s prilagođenim koji čeka asistenta. Jednog koji čeka prilagođeni. n učenika s induvidualiziranim. Asistenta dobivaju stvarno teški slučajevi ili oni opasni za okolinu. Velik broj učenika s prilagođenim programom pokazuje volju i želju za radom ali uz stalno poticanje što je nemoguće provoditi u odjeljenjima s tako velikim brojem učenika. Ne treba ni govoriti kako u zemljama gdje se počela provoditi inkluzija od toga odustaje, a mi tek otkrivamo toplu vodu. Znači treba povećati broj asistenata ili stvarati manja odjeljenja za rad s njima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
181 David Jelenković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima u razrednoj nastavi smanjiti na broj učenika koji imaju kombinirani razredni odjeli u predmetnoj nastavi. Dozvoliti kombinaciju najviše dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
182 David Jelenković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Trenutno radim u matičnoj školi u kojoj ima najviše 25 učenika, i u područnim školama gdje ima najviše 15 učenika. Smatram da, ako se želi, povećati kvaliteta nastave, najveći broj učenika koji bi trebao imati jedan razredni odjel je 20, a gdje bi optimalno bilo 12-15 učenika po jednom razrednom odjelu. Zamislite razred prvašića u kojem ih je 28. Učitelj/učiteljica se može posvetiti jednom učeniku manje od 2 min. Razmjerno tome trebao bi se smanjivati razredni odjeli prema stavku 3 ovog članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
183 Davorka Božičević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mislim da Članak 3., stavak 2. treba promijeniti u slijedeće: Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika. To moj prijedlog jer je činjenica da svake godine imamo sve manje djece, tj, svi znamo kakava nam je demografska situacija u državi. Treba naći neki kompromis tako da ne bude tehnološkog viška među nastavnicima, a odgojno-obrazovni rad s manje učenika je lakši, uspješniji i postižu se bolji rezultati. Stavak 3. bi mogao izgledati ovako: U razredni odjel mogu se uključiti najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na slijedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika. To predlažem jer znam kako je vrlo bitno svim učenicima se podjednako posvetiti, a ako ima manje učenika onda je i rad svrsishodniji i uspješniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
184 Davorka Bronzić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mišljenja sam da je optimalan broj za formiranje odgojno-obrazovne skupine kod drugog stranog jezika od 10 do 15 učenika. Kao izborni predmet, drugi strani jezik je zastupljen manjom satnicom (2 sata tjedno) i često nepovoljnim položajem u tjednom rasporedu sati (nulti, sedmi, blok sat, suprotna smjena..).Držim da bi manji broj učenika bitno pridonio kvaliteti izborne nastave stranih jezika. Prihvaćen Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
185 Davorka Gorek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Produženi boravak bi trebao imati isti broj učenika kao i u kombiniranim razrednim odjelima. Nerijetko imamo kombinaciju 4 razreda i 26 učenika, uključujući i učenika s rješenjima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
186 Davorka Gorek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan broj učenika je do 22, ako nema učenika s teškoćama u tom razredu. Sve iznad toga je škola za preživljavanje, a ne škola za život. Učenik koji je ostvario rješenje o školovanju uz individualizirani pristup ne ubraja se kao učenik s teškoćama. Zašto??? Ukoliko je tako, nema potreba da učenici ostvaruju taj vid rješenja jer učitelji ne dobivaju niti lipu za taj rad, a znamo da se mora puno toga napraviti i promjeniti u svom radu ukoliko imaš nekoliko učenika sa individualiziranim pristupom u svom razredu. Očekujem da će ovaj Pravilnik urediti i taj dio, te omogućiti da se umanji broj učenika u razrednom odjelu bar za 1 za Individ, te za 3 učenika ako je prilagodba. Daroviti učenici, što s njima? Ostaju marginalizirani, prolaze u sustavu neprimjećeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
187 DAVORKA JEMRIĆ-DOLOVSKI PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Predloženi broj učenika (Članak 3.) i dalje ne omogućava individualizirani pristup svakom učeniku ukoliko želimo u praksi provesti sve zahtjeve reforme. Ako smo već krenuli u dobre promjene i imamo volje sprovesti sva očekivanja koja nam nudi Škola za život, bilo bi logično da odaberemo opciju manjeg broja učenika u razredu. Mislim da optimalni razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Ukoliko u razrednom odjelu ima učenik s teškoćama, tada bi se broj učenika trebao umanjiti. Jako je važno osigurati dovoljno našeg vremena za svako dijete. Manji broj učenika znači da ćemo više pomoći svim onim individuama koje čine prosjek da postignu svoj maksimum, a naročito ako imamo darovitijeg učenika. Djetetu s teškoćama treba omogućiti pomoćnika u nastavi, cijelo vrijeme nastave ili djelomično ovisno o njegovim teškoćama. Također treba urediti status pomoćnika u nastavi jer praksa pokazuje da je to sada važno i potrebno zanimanje. U manjim sredinama treba dozvoliti i manji broj učenika u razredu kako bi se osigurao opstanak manjih škola i usporilo iseljavanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Davorka Nola Morović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Nacrt pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ,nakon 20 godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim skupinama i kombiniranim razrednim odjelima smatram potpuno promašenim! Postvlja se pitanje tko je pisao ovaj pravilnik i zbog čega ? Ovo je zasigurno najgori tj. najštetniji pravilnik za sve sudionike,a posebno za učenike i nas edukatore-rehabilitatore. Čemu opet eksperimentirati sa brojem učenika s autizmom kada se još Pravilnik od listopada 2009. godine mijenjao tako da su se donijele izmjene i dopune u lipnju 2010. g. i broj učenika s autizmom smanjio se na 3 učenika! Koliko vidim sada se više uopće ne spominju učenici s autizmom kao niti s višestrukim teškoćama, već se samo napisalo :"učenici s teškoćamau razvoju" i stavilo zajedno u jedan stavak : sve vrste i stupnjevi teškoća i broj 3- 12, pa se vi edukatori mislite!!!! Mi govorimo o individualnom pristupu svakom učeniku ,a radimo suprotno tj. vi u Ministarstvu "radite".Pitam se tko će raditi u uvjetima koje ste nam vi predložili, npr.u neadekvatnom , premalom razredu sa 10 učenika kombiniranog razrednog odjela, npr. 4 razredna odjela , 10 učenika i 45 minuta bilo kojeg sata u učionici u kojoj niti fizički nećemo moći stati ,niti disati. Tu bi se trebao provoditi možda individualizirani/ individualni pristup svakom učeniku??? Mišljenja sam da bi se svakako trebalo utvrditi broj učenika u kombinaciji razreda ovisno da li se radi o kombinaciji 2, 3 ili 4 razreda te da bi najveći broj učenika mogao biti u kombinaciji od 2 razreda sa 6 učenika, 3 kombinacije razreda sa 5 učenika ,a 4 kombinacija razreda sa 4 učenika.Radila samu kombinaciji od 4 razreda,ali sa 4 učenika i znam koliko je to zahtjevno odraditi svaki dan u 45 minuta 4 različita gradiva sa učenicima koji neki više neki manje traže podršku i pomoć, da ne govorimo o duploj ,troduploj itd. administraciji nastavnih jedinica, a sve to naravno bez dodatka! Moje je mišljenje da je ovaj nacrt Pravilnika promašen i nestručan te da mi nikako nije jasno zašto se on donio ,osim možda da ljudi ostanu bez posla, a oni koji će raditi u učionicama biti će frustrirani i nezadovoljni kao i učenici i njihovi roditelji. Moj prijedlog je da se vi koji pišete ove pravilnike manje bavite virtualnim učionicama i više osluškujete struku i praksu, kao i da se više pozabavite stvarnim problemima između ostalog i uvjetima i opremom na razini svake škole, učionice itd...itd... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
189 Davorka Pokasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Predajem matematiku u osnovnoj školi. Svakodnevno sam suočena sa različitim izazovima u procesu održavanja nastave. Napominjem da mi je ovaj posao poziv, a ne puko zarađivanje plaće. S obzirom da svi zajedno želimo omogućiti što kvalitetniju nastavu, prvenstveno s ciljem da djecu zainteresiramo za stjecanje novih znanja i istraživački rad, mišljenja sam da cilj "Škole za život" ne bi smio biti temeljen na povećanju broja učenika u razredom odjeljenju (prijedlog čl.3 st.5., čl.4 st.11. i čl.6 st.5). Ukoliko želimo da se naša djeca osjećaju ugodno na nastavi, da imaju osjećaj da nam je stalo pružiti pažnju svakom pojedincu, pa kako učeniku s teškoćama u učenju, darovitom učeniku, tako i učeniku po redovitom programu, trebamo težiti smanjenju broja učenika u razrednom odjeljenju. Po mom mišljenu optimalan broj učenika u razredom odjeljenju bi trebao biti 18, a maksimalan broj učenika s teškoćama u razvoju 2, s tim da bi tada broj učenika koji pohađaju nastavu po redovnom programu trebao biti 14. Svakako bi bilo poželjno uključiti asistente u nastavi u cjelokupan proces. U današnje vrijeme kada nam sve više mladih obitelji s djecom odlazi iz domovine (nažalost) ne vidim opravdanje ovog prijedloga u svrhu poboljšanja nastavnog procesa. Zahvaljujem na pruženoj mogućnosti za komentarima i nadam se da će prijedlozi struke (ljudi koji svakodnevno izravno sudjeluju u nastavnom procesu) biti oni koji će oblikovati ovaj zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Dejan Ivanek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem ovaj novi tekst za stavke 2 i 3: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 24 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
191 DEJANA VARNICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u OŠ za učenike s većim teškoćama u razvoju koja provodi odgoj i obrazovanje prema posebnom programu (prema člancima 8. i 9. Pravilnika). Dosadašnji broj učenika u odjelima koje pohađaju učenici s teškoćama u razvoju (do 9 u razrednom odjelu, do 5 u odgojno-obrazovnoj skupini i do 3 u odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju učenici s PSA) je bio optimalan za rad i pružanje prikladne podrške svim učenicima, posebno u svjetlu činjenice da se unazad nekoliko godina u posebne škole upisuju i učenici s teškim intelektualnim teškoćama i višestrukim teškoćama. Uključivanje, u pravilu 1 ili najviše 2 pomoćnika u nastavi ne daje povoda za povećanje broja učenika jer su ti razredni odjeli najčešće kombinacija učenika s različitim višestrukim teškoćama (npr. u školi u kojoj radim u jednom takvom razrednom odjelu su, od 5 učenika 3 koristila invalidska kolica, dakle bilo je potrebno samo tri para ruku za guranje kolica, bez da netko pruža podršku preostalim dvojici učenika koji su bili također s višestrukim teškoćama). Povećanje mogućeg broja učenika u posebnim razrednim odjelima smanjit će kvalitetu odgoja i obrazovanja, učenici koji trebaju najveći stupanj podrške neće je dobiti jer je nemoguće da jedan učitelj (ako uopće bude edukacijski rehabilitator) pruži podršku 10 ili više učenika s višestrukim teškoćama, čak i uz podršku do 2 pomoćnika u nastavi. Smatram da treba zadržati dosadašnji broj učenika u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, odnosno kao posebnu stavku dodati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s PSA (do 3). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
192 Deni Janković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Dugogodišnja sam učiteljica razredna nastave u jednoj maloj seoskoj školi. Radila sam u razredu sa 33 učenika i danas u razredu sa 10 učenika. Mišljenja sam da je najkvalitetniji rad u odjeljenju do maksimalno 20 učenika i to učenika po redovnom programu. Ako odjeljenje ima 1 učenika po prilagođenom programu, odjeljenje ne bi trebalo imati više od 18 učenika, 2 učenika po PP maksimalno 16 učenika, te 3 učenika po PP maksimalno 14 učenika. Svjedok sam da svake godine imamo sve više djece sa teškoćama. Pa tako u mojoj školi imamo odjeljenje od 15 učenika, a u kojem imamo 2 učenika po prilagođenom programu, 1 učenik sa problemom u ponašanju, 1 učenik po individualiziranom programu, te 1 učeni koji je u promatranju tj. obradi. U takvom odjeljenju svi "pate" . Učenici sa poteškoćama i redovni učenici, a bome i učiteljica koja se nikom od njih ne može kvalitetno posvetiti. Uz sve to imamo defektologa na pola radnog vremena i psihologa na pola radnog vremena. Također sam mišljenja da nije dobro uključivati djecu sa težim poteškoćama (npr. autiste) u osnovne škole, kad postoje specijalizirane osnovne škole koje imaju i kvalitetnu stručnu službu koja će biti na pomoći i na usluzi takvoj djeci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
193 Diana Cindrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pozdravljam prijedlog iz čl.3 st.5. da Ministarstvo može odobriti i manji broj učenika u razrednom odjelu jer da ta mogućnost ne postoji , u manjim sredinama, u slučaju kombinacije učenika od 5. do 8. razreda, učenici ne bi imali iste uvjete za usvajanje nastavnih sadržaja kao učenici koji su u čistom razredu. Također smatram da bi se optimalan broj učenika jednog razreda trebao spustiti na 18 učenika po razredu zbog sve većih zahtjeva koje pred učitelje, nastavnike i učenike postavlja istraživački usmjerena nastava, Škola za život ( formativno vrednovanje...). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
194 Diana Selman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kao učiteljica koja je jedno vrijeme radila u kombiniranim odjelima smatram da treba smanjiti broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. -kombinacija dva razreda ( od I -IV) – najviše 12 učenika -kombinacija tri razreda ( od I do IV ) – najviše 8 učenika -kombinacija četiri razreda ( od I do IV ) – do 6 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
195 Diana Selman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Radim u RN 27 godina i smatram da je 28 učenika u razredu previše. Velika je razlika u djeci kada sam počinjala svoj učiteljski posao i današnje djece. Maksimalan broj učenika u razredu trebao bi biti 20. Škola za život, pružanje podrške učenicima kako bi svi imali priliku razviti svoje znanja, vještine, stavove i kritičko mišljenje zahtijevaju manji broj učenika u razrednom odjelu. Kao praktičar, smatram da je troje učenika koji se školuju po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja u jednom razredu previše te predlažem da ih može biti najviše dvoje i to : - u razrednom odjelu sa dva učenika s teškoćama 16 učenika - u razrednom odjelu sa 1 učenikom s teškoćama 18 učenika. Također smatram da iako učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi , broj učenika u razrednom odjelu treba biti manji. Kod formiranja razrednih odjela treba uzeti u obzir i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke i oblike rada jer i oni zahtijevaju poseban oblik rada i pripremanje učitelja/ učiteljice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
196 Dijana Gašparac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Svatko tko je radio u razredu , osobito nižim razredima, razumije kako optimalan broj učenika ne može biti 20, već od 14 nadalje. Izazovi koje pred nas stavlja Škola za život, inovativnost u poučavanju, pružanje podrške učenicima kako bi svi imali priliku razviti svoje potencijale u potpunosti zahtijevaju manji broj učenika u razrednom odjeljenju. Minimum 14, najveći broj učenika u razredu 22. Pravilnik koji je na snazi bolji je u svakom slučaju što se tiče definiranja najmanjeg broja učenika u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
197 Dijana Gašparac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimala razredni odjel treba imati od 14 do 20učenika kako bi se učitelj mogao podjednako posvetiti svakom učeniku. Ukoliko ima učenika s poteškoćama taj broj ne bi smio biti veći od 2o učenika na 1 učenika s poteškoćom. Dio dosadašnjeg pravilnika koji propisuje minimum od 14 učenika je u redu, ali maksimalan broj od 28 je zaista previše za kvalitetan nastavni rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Trenutno učenici koji imaju individualizirani pristup ne utječu na broj učenika, već samo oni s prilagodbom sadržaja. U praksi znamo da učenici koji imaju rješenje o individualiziranom pristup zahtijevaju traže od učitelja angažman, ponekad i veći nego što ga zahtijevaju učenici s prilagodbom. Svaka se teškoća treba tako i tretirati te broj učenika u razredu koji ima učenike s teškoćama ne bi trebao biti mrtvo slovo na papiru (kao što u školama zbog nedostatka prostora obično jest). Dakle razredni odjel koji ima učenike s individualizacijom ili prilagodbom treba imati manji broj učenika od odjela koji ih nema. Previše je da odjel s jednim učenikom ima 26 učenika, s dva 23 itd. Broj učenika u razredu treba varirati između 15 do 20 ovisno o broju i težini teškoća. Sankcije za škole koje se toga ne pridržavaju također ne postoje te ih treba uvesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
199 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel ne može imati 28 učenika. To nije optimalan razredni odjel. Današnja djeca zahtijevaju individualni pristup zbog mnoštva čimbenika, a i od učitelja se zahtijeva da individualno pristupi svakom učeniku ponaosob. Za današnje generacije učenika optimalan razredni odjel ima do 20 učenika. Sve iznad toga nije optimalno pa neka se ta riječ bar izbaci iz Pravilnika jer vrijeđa nas učitelje ako njegovi donositelji već misle da je razred od 28 učenika uopće prihvatljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
200 DIJANA OREŠKI VIDOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, iz svog petnaestogodišnjeg iskustva u nastavi, moram primijetiti da je učenika s rješenjima sve više. Događa se da u razredu od 25 djece i po troje učenika ima rješenje o individualizaciji. Prema pravilniku samo učenici s prilagodbom utječu na ukupan broj učenika u razrednom odjelu. Međutim, razlika između učenika na prilagodbi i na individualizaciji je često vrlo mala. I za učenike s individualizacijom je potrebno posebno se pripremati. Smatram da bi i oni trebali imati utjecaja na smanjeni broj učenika u razredu. Što se tiče učenika koji imaju pomoćnika, a na prilagodbi su, mislim da nije učinkovito što dobivanje pomoćnika utječe na to da ukupan broj nije smanjeni. Najveća odgovornost i priprema opet pada na učitelja. Ne zaboravimo da sva djeca trebaju učitalja i ona prosječna i nadarena. Napredak svih učenika u razredu do 20 učenika i u razredu od 25 učenika nije isti. U mojoj školi najbolje funkcioniraju razredi s najmanje učenika. A nije ni isto ispravljati testove za 17 učenika ili 27. I sastaviti jedan ispit za cijeli razred ili jedan za cijeli razred, jedan za prilagođeni i još jedan za individualizirani. Zalažem se za kurikularnu reformu, no za njezinu provedbu nužan je što manji broj učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Obzirom na navedeno iskustvo i Smjernice za učenike s teškoćama u razvoju i izradu Individualiziranih kurikuluma predlažem slijedeće promjene Članka 6.: Umjesto (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 10 učenika jednog ili više razreda; predlažem: Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Kako se u odgojno-obrazovnim skupinama nalaze učenici s većim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama, umjesto (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 12 učenika; predlažem: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 5 učenika. U našoj školi sve je više učenika s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama i za njih predlažem dodatni stavak: Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s autizmom, težim i teškim intelektualnim i drugim višestrukim teškoćama ima u pravilu 2 do 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
202 Dijana Stanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 20 godišnje iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram štetnim za sve sudionike u odgojno-obrazovnom procesu. Dobro se sjećam svojih prvih iskustava u školi i prvih godina kada je doista bilo u skupinama i razredima i po 12 učenika s teškoćama koji su se školovali po posebnom nastavnom programu i to iskustvo je ponekad doista bilo zastrašujuće s obzirom na situaciju u koju su i učitelji i učenici tada bili stavljeni: nemogućnost učitelja da se prilagodi posebnim odgojno-obrazovnim potrebama svakog učenika te da na njih odgovori odgovarajućom podrškom, a s druge strane česte frustracije učenika koje bi znale eskalirati raznim neprimjerenim agresivnim i autoagresivnim ispadima. Kako je prošlim Pravilnikom smanjen broj učenika s teškoćama u razvoju u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama i to specificiran djelomično i po teškoćama i time znatno poboljšani uvjeti rada, ne razumijem motivaciju donošenja ovog pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
203 Dijana Šutak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Smatram da je optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu između 15 i 20. Sve više od toga je previše i gubi se kvaliteta rada jer se ne stigne posvetiti svim učenicima na jednak način, a dosta se energije utroši na postizanje pozitivnog radnog okruženja i provjere jesu li svi učenici uključeni u rad. Pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
204 Dijana Toljanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, jedina konstanta našeg odgojno-obrazovnog sustava je raskorak između ciljeva obrazovanja i uvjeta za ostvarvanje istih. Istraživačka, projektna, problemska nastava kojom se realiziraju potencijali učenika, njihova kreativnost, inovativnost i samostalnost guši se propisima kojima je glavni cilj financijska ušteda. Stoga, razredni odjeli ne bi trebali imati više od 20 učenika, a učenika s teškoćama, ovisno o vrsti teškoće, najviše dvoje. U Prijedlogu se ne spominju učenici s individualiziranim pristupom niti daroviti učenici iako su i jedni i drugi učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i ima ih u svakom razredu,najčešeće i nekoliko. Ovisnost broja učenika u razredu s brojem učenika u djelomičnoj integraciji i pomoćnicima u nastavi je neodrživa jer je riječ o pomoćniku za onog istog učenika za kojeg učitelj/ica piše programe, pripreme, bilješke, informira roditelje, RV, UV, vanjske suradnike škole ili učenika u djelomičnoj integraciji koji također ima svojeg učitelja/icu. Isti princip, a taj je najbolje mogućnosti za sve učenike treba primjeniti i kada je u pitanju broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima, posebnim razrednim odjelima, odgojno-obrazovnim skupinama. Kombinacija bi se trebala zadržati na najviše dva razreda ili do 8 učenika za više razreda. Posebnim razrednim odjelima broj učenika treba ovisiti o vrsti teškoće, pa bi ih razred za učenike s poremećajem iz spektra autizam, razred imao do 3, a s poremećajima u ponašanju do 5 najviše (ističem ove dvije skupine učenika jer s njima imam dugo radno iskustvo). Vrijedi i za odgojno-obrazovne skupine produženog stručnog postupka budući se najčešće radi o istim učenicima. Obzirom na činjenicu da nisu svi naši učenici u ravnopravnom položaju glede izborne nastave, ne čini mi se primjereno u školama gdje učenici imaju priliku upisati izborni predmet, da im održavanje istog ovisi o broju polaznika kao za obveznu nastavu. Kao prosvjetnoj djelatnici neprihvatljivo mi je da prijedlog Pravilnika ne brine o kvalitati nastave nego je usmjeren na smanjivanje izdvajanja za nastavu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
205 Dijana Torić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Dijana Valentin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, od 1. siječnja 2020. poslovi državne uprave povjereni su županijama koje su, kao u slučaju naše škole, ujedno i osnivači škola. Stoga predlažem uređivanje članaka koji propisuju „prethodno mišljenje osnivača“ i „predlaganje upravnom tijelu u županiji nadležnom za poslove obrazovanja“. Članak 5. st. 3. govori o broju učenika u skupini produženog boravka. Predlažem smanjivanje broja učenika u situacijama kombinirane odgojno obrazovne skupine na: 1. kombinirana skupina PB sastavljena od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 24 učenika; 2. kombinirana skupina PB sastavljena od učenika triju ili više razreda ima u pravilu najviše 20 učenika. Obrazloženje: rad s većom skupinom kombinirane odgojno-obrazovne skupine produženog boravka (28 učenika tri razreda) ne može biti kvalitetan. Takvom situacijom nisu zadovoljni roditelji, učenici ni učitelj. Svjesna sam da smanjivanje broja učenika povlači i veće sufinanciranje roditelja i lokalne zajednice. S poštovanjem, uz lijep pozdrav, Dijana Valentin, ravnateljica OŠ „Drago Gervais“ Jurdani Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
207 DINA RIBIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovanje!Radim kao pomoćnik u nastavi u posebnom razrednom odjelu(članak 8 stavak 5). U skupini je 6 učenika, rehabilitator i ja kao jedini pomoćnik u nastavi. Maksimalno se istovremeno može raditi sa 2 učenika da to iole kvalitetno bude, jer ne znam kako ste si vi zamislili rad da se djetetu zadaju zadaci i onda ga ostavite da sam riješava, to apsolutno nemoguće. Kraj svakog djeteta morate sjesti i raditi s njim jer ni samostalno ne mogu rješavati zadatke. Pa dok vi sjedite s jednim ili dvoje učenika, ostali čekaju i zuje i gube minute od sata ne radeći ništa. Takav način rada apsolutno nije produktivan, djeca ne dobivaju potrebno znanje. Možete mu posvetiti 10min od svakog sata. I imamo neiskorišteno vrijeme gdje djeca ne rade ništa, kradu im se minute od sata i nema produktivnog učenja. Ovako djeca samo mogu nazadovati ili biti na istom stupnju znaja dugo vremena. Ovisno o broju učenika u posebnom razrednom odjelu treba biti i razmjeran broj pomoćnika u nastavi, iz iskustva vam govorim da istovremeno možete raditi s 2 učenika samo jer svakom posebno sve morate objašnjavati i oni nisu u mogućnosti samostalno riješiti ijedan zadatak. Lako je ovako vama pametovati, dođite vidjeti po svim školama koje imaju članak 8 stavak 5, te provedite malo vremena u tim razredima a onda donosite odluke koliko čega treba biti negdje. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
208 DINKA ŽULIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učiteljica sam edukacijska rehabilitatorica u školi koja ostvaruje posebne uvjete odgoja i obrazovanja s 35 godina radnog iskustva. Izrazito sam neugodno iznenađena predloženim brojem učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Dosad je taj broj bio do 9 za učenike u posebnom programu uz individualizirani pristup. I to je često bio preveliki izazov obzirom na brojne pridružene teškoće i sve veću zahtjevnost naših učenika. Ove školske godine imam pet učenika u posebnom razrednom odjelu, dakle istog razreda, slične ili iste kronološke dobi i sličnih potreba za podrškom i prilagodbom. Ukoliko želim svojim učenicima pružiti sve ono što oni trebaju i zaslužuju, individualnu i individualiziranu nastavu, primjerene oblike rada, učenje kroz igru, istraživački pristup, podršku i usmjeravanje, to je izazov u koji ulažem sve svoje stručne, profesionalne i emocionalne resurse. Dvostruko veći broj učenika s većim teškoćama u razvoju nije moguće kvalitetno pratiti i usmjeravati na putu njihova odrastanja. Još veći problem su učenici s najvećim teškoćama uključeni u odgojno-obrazovne skupine. Ne razumijem kako potreba za uštedom (jer ničim drugim ne mogu opravdati ovaj prijedlog) može biti iznad potreba učenika. Tu su i učenici s poremećajima iz spektra autizma. Znamo koliko su osjetljivi na zvukove, mirise, promjene... Zar je uistinu pravo rješenje navedeni prijedlog? Kako je on stručno utemeljen? Igramo li se s životima učenika koji su nam povjereni? Mišljenja sam da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i skupinama treba ostati isti kao i dosad: do 9 učenika u razrednom odjelu; do 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
209 Dinko Marin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Mišljenja sam kako bi trebalo razmotriti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljeju nastavno na čl. 4. st.2. Naime četverorazredna kombinacija sa 16 učenika ipak je previše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
210 DOLORES ŠOLAJA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Stavka ovog članka graniči s apsurdom i iskreno zvuči kao da je predlagatelj netko tko ili nije radio u kombiniranom razrednom odjelu ili općenito nije (dugo) radio u školstvu. Prvenstveno, rad u kombiniranom razrednom odjelu je jedan od najtežih poslova u školstvu. Učitelj ima doslovno 20ak minuta (ako i toliko) za odraditi s jednim dijelom razreda ono, što u 'obično' razredu se radi 45minuta. Nadalje, predlažete da se u takvo odjeljenje 'utrpa' 3 učenika sa poteškoćama, što bi rezultiralo time da niti jedan učenik ne bi usvojio gradivo, jer bi vrijeme bilo posvećeno tim učenicima. Tu ispaštaju svi učenici, daroviti, redoviti i ostali u razredu. Uostalom, učitelj da se pokida na tisuće komadića, ne bi uspio kvalitetno prenijeti znanje i odraditi zanimljiv i kvalitetan sat. Broj učenika u takvom odjeljenju ne bi smio premašiti maksimalnih 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
211 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalna broj učenika ne bi trebao biti veći od 22., redovni s najmanje 12. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 12 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama ne formirati Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
212 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini bi trebalo smanjiti jer bi se na taj način omogućio kvalitetniji rad s učenicima pa broj učenika ne bi trebao prelaziti 15 učenika unutar jedne odgojno-obrazovne skupine, a optimalan broj bi bio 10 učenika. Dodatna i dopunska nastava održava se zbog potreba učenika i ne bi smjelo postojati ograničenje o potrebnom broju učenika. Treba omogućiti svim učenicima koji žele pohađati nastavu iz izbornog predmeta mogućnost pohađanja bez obzira na broj učenika jer učenici upisuju izborni predmet prema svojoj želji uz pristanak roditelja. Dodatne otegotne okolnosti se javljaju prilikom organiziranja nastave iz izbornog predmeta jer se uglavnom održava nakon redovne nastave (kada su učenici već umorni) ili u suprotnim smjenama pa je otežano organizirati zbog prijevoza (učenici koji ne žive u istom gradu gdje se nalazi škola), a i zbog Glazbene škole i raznih izvanškolskih aktivnosti u koje su učenici uključeni pa bi svaki voljan učenik trebao biti dobrodošao. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
213 Dona Prović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. (2) Optimalan broj učenika u razrednom odjelu bi bio 15 - 18 učenika, a maksimalan broj ne bi trebao prelaziti 20 učenika jer se u razredu s više učenika ne može kvalitetno odraditi nastava tako da se posveti svakom učeniku, uputi ga i objasni potrebno, a posebno ako u odjelu ima više učenika s teškoćama. (3) U odjelu s jednim učenikom s teškoćama broj učenika ne bi trebao prelaziti 17, u odjelu s dva učenika s poteškoćama ukupno 16, a u razrednom odjelu s tri učenika s teškoćama broj ne bi smio prelaziti 15 učenika, uzevši u obzir kako učenici imaju različite poteškoće, potrebu prilagodbe i posebne pripreme za nastavu, kao i pristup učenju i radu. (5) Navedenim člankom otvara se mogućnost MZO-a da samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dopuštenog Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
214 Dora Akšamović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi, pomoćnik u nastavi može pružati podršku jednom ili skupini učenika te se tada nameće pitanje na koji način će se i kako smanjivati broj učenika u razrednom odjelu. Mišljenja sam da je potrebno smanjiti broj učenika u redovitom razredu ako su u njemu uključeni učenici s teškoćama jer pomoćnici u nastavi nisu nositelji odgojno obrazovne djelatnosti, odnosno nastave. Pomoćnik u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe koja je u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila diskriminacija na osnovi invaliditeta. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
215 Dora Folivarski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Edukacijska sam rehabilitatorica s višegodišnjim iskustvom vođenja odgojno-obrazovnih skupina djece s višestrukim teškoćama, prema posebnom nastavnom programu. Uvredljivo je i ponižavajuće predlagati odgojno-obrazovne skupine sastavljene od 12 učenika. Šestero, čak i petero djece je maksimum unutar kojega se može kvalitetno provoditi nastava. Sve ostalo je gaženje osnovnih prava djece kojima je potreban individualan pristup kako bi usvajali nove sadržaje. 12 učenika kod kojih frontalni rad nije moguć znači 4 minute učiteljeve pažnje po učeniku za vrijeme jednog školskog sata - što će tako naučiti? Prihvaćen Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
216 Dragana Balvan Matoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, smatram da nastava 2. stranog jezika ne treba biti uvjetovana minimalnim brojem učenika. Mnoge škole održavaju nastavu stranog jezika u suprotnoj smjeni što dovodi do manjeg broja zainteresirane djece. Uz to je sve manji broj upisane djece u 1. razrede, a samim time se smanjuju i odgojno-obrazovne skupine izbornog predmeta. Obzirom na važnost višejezičnosti, broj učenika nikako ne smije biti prepreka za učenje stranog jezika. Učenicima moramo omogućiti razvijanje svih jezičnih vještina, a iste se efikasnije mogu razviti u manjim odgojno obrazovnim skupinama. Učenici drugog stranog jezika najčešće nemaju nikakav kontakt s jezikom osim na nastavi i upravo zbog toga izborna nastava jezika mora biti što kvalitetnija. Broj djece u odgojno obrazovnoj skupini ne smije biti ispred njihovog prava za učenjem stranog jezika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
217 Dragana Marić Fijala PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ovaj nacrt pravilnika nema veze sa stvarnom situacijom u školama, pogotovo u sredinama u kojima su demografske prilike sve lošije. Kako se odredbe Pravilnika mogu jednako primjenjivati za npr. Grad Zagreb i za neka napuštena i opustošena slavonska sela i manja mjesta u kojima je svake godine broj učenika sve manji? Gledamo i slušamo bajke o reformi, a sustav se uopće ne mijenja i ne prilagođava niti potrebama reforme niti potrebama učenika, učitelja i demografskih promjena RH. Oni koji smišljaju i pišu (ili bolje, prepisuju) ovakve pravilnike očito ne znaju zapravo ništa o sadašnjosti školstva niti ih je briga. Vrlo razočaravajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
218 Dragana Marić Fijala PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Zanima me tko smišlja i piše ovakve pravilnike? Imaju li te osobe ikakvog doticaja sa stvarnošću, jesu li ikada barem posjetile neku od škola u kojima su ustrojeni kombinirani razredni odjeli? Znaju li te osobe kakva je demografska situacija hrvatskih sela? Jesu li svjesne da područne škole nestaju i je li to ikoga briga? Je li ikoga briga što se svake školske godine sve više učitelja boji za svoju egzistenciju jer nema učenika? Mogu li se pravilnici temeljiti na novim istraživanjima i stvarnim stanjem na terenu, a ne na običnom prepisivanju i dopunjavanju starih pravilnika? Gdje je tu reforma? Gdje je Škola za život ako želite da škole nestanu, a s njima i kvalitetan nastavni kadar? Ovo zaista postaje apsurd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
219 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik Ravnateljica sam Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, imam oko 35 godina radnog staža u struci. U posljednje vrijeme, a osobito s ovim prijedlogom Pravilnika, stječem dojam da u području ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, uključivo i osoba s teškoćama, kao društvo uopće ne napredujemo, usudila bih se reći da čak niti ne stagniramo. Ovaj prijedlog Pravilnika ukazuje na jasno nazadovanje. Naime, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010,), dakle, dokument koji je donesen prije desetak godina prepoznaje i poštuje specifične potrebe učenika s većim teškoćama, a deset godina kasnije, danas, ovaj prijedlog Pravilnika sve to ignorira na štetu učenika, ali i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz predloženi broj učenika neće moći pružiti odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu učenicima u skladu sa suvremenim spoznajama i dostignućima naše struke. Ignoriranje standarda koje propisuje Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja još je besmislenije kada se na isti poziva i pozitivni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019) koji u članku 54. navodi:" broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima." Isto tako, budući da su sva pravovaljanja Rješenja o primjerenom obliku školovanja utemeljena na medicinskom modelu, odnosno prema vrsti oštećenja, a na temelju istih se provodi cjelokupno školovanje učenika s teškoćama, u ovoj bi situaciji bilo opravdano mijenjati postojeća i buduća Rješenja učenika ili prijedlog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
220 Dragica Benčik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Dragica Benčik, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske Poštovani, naš je dojam, a ujedno i opći komentar Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske, kako svi prijedlozi promjena u sustavu odgoja i obrazovanja koji dolaze od strane Predlagatelja u posljednje vrijeme idu na štetu učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama, a time i edukacijsko-rehabilitacijske struke koja uz prijedloge Predlagatelja teško može osigurati primjerenu kvalitetu odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada koje suvremeno društvo od struke očekuje, a osobe s većim teškoćama zaslužuju. Da bi struka imala priliku primjeniti sva suvremena znanja i metode rada za dobrobit učenika s većim teškoćama koji se školuju u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama naš prijedlog članka 6. glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
221 Dragica Laća Šuljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Budući da provođenje obrazovne reforme zahtjeva niz aktivnosti koje su izvedive samo u manjim skupinama mislim da je takva nastava neizvediva u razredima s 28 učenika. Maksimalan broj učenika trebao bi biti 20, a taj bi se broj trebao smanjivati ukoliko ima djece s teškoćama kojih je sve više.Od nastavnika se traži dodatni angažman i u velikim razredima im se nije moguće posvetiti u dovoljnoj mjeri.Broj učenika koji se školuju po individualiziranom programu bi također trebao utjecati na konačan broj učenika u razredu jer i oni imaju svoje specifične potrebe. U izbornoj nastavi min broj učenika bi trebao biti 6, a ne 14 radi kvalitetnijeg rada. LP Dragica Laća Šuljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
222 Dragica Miklošić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Razredni odjeli najčešće nisu homogene grupe, učenicima treba individualno pristupiti, bilo da se radi o darovitim učenicima ili učenicima koji trebaju pomoć. Razredni odjel treba imati maksimalno 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako imamo učenike s teškoćama. Kod formiranja razrednih odjela trebalo bi uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Dva učenika s teškoćama u razredu je maksimum ako želimo realizirati ishode. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
223 Dragica Miklošić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Razredni odjeli najčešće nisu homogene grupe, učenicima treba individualno pristupiti, bilo da se radi o darovitim učenicima ili učenicima koji trebaju pomoć. Razredni odjel treba imati maksimalno 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako imamo učenike s teškoćama. Kod formiranja razrednih odjela trebalo bi uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke, a ne samo redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Dva učenika s teškoćama u razredu je maksimum ako želimo realizirati ishode. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
224 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
225 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
226 Dražen Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Pozdravljam izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
227 Dražena Potočki PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da optimalan redoviti razredni odjel treba imati 20, a najviše 24 učenika bez učenika s poteškoćama. I u takvom razrednom odjelu su često učenici bez ikakvog rješenja zbog raznoraznih razloga. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu onda bi svima trebalo biti jasno da su ove brojke realne i nužne da se stvari počnu mijenjati nabolje. Predlažem da razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama 16 učenika. Svaki učenik, bez obzira ima ili nema poteškoća je individua kojoj treba posvetiti pozornost, i na učitelju je da mu bude suputnik da ostvari svoj maksimalni potencijal. Učitelj to nije u stanju ostvariti ako je preveliki broj učenika. Učenici s poteškoćama ne dobivaju adekvatno obrazovanje i potrebnu pomoć jer učitelj ne može dovoljno pažnje posvetiti tolikom broju učenika s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
228 DRAŽENKA GALOŠEVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da su 3 učenika s poteškoćama previše u razredu. Bilo bi dobro maksimalno 2 učenika s time da barem jedan od njih ima pomoćnika u nastavi. Iz iskustva navodim razloge jer je teško raditi u razredu (u mom slučaju) s 2 teške poteškoće kod učenika. Ne stignem se posvetiti ostalim učenicima, a i među njima ima onih koji trebaju pomoć. Ako će u razredu biti 3 učenika s poteškoćama, onda ukupan broj učenika neka bude 10 - 12, s time da barem jedan ima pomoćnika. Prilikom razvrstavanja učenika s poteškoćama u razrede, trebalo bi paziti na kategoriju poteškoće (teški, srednji i laki) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
229 DRAŽENKA SKUPNJAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se da je optimalni broj učenika u razrednom odjelu 20, ali maksimalni bi trebao biti 24. Također, smatram da su u slučaju uključivanja u razredni odjel djece s teškoćama navedeni brojevi preveliki. Naime, djeca koja imaju poteškoće su u pravilu nesamostalna i trebaju češću pomoć učitelja od ostalih učenika. Osim toga, kada u razrednom odjelu postoje 2 ili 3 učenika s prilagodbama u svim nastavnim predmetima (a prilagodbe za svakoga od njih u pravilu nisu iste), učitelj se za svakoga od njih treba pripremati jednako kao da se priprema za rad u kombiniranom razrednom odjelu. Stoga smatram da bi odjel s jednim učenikom s teškoćama trebao imati najviše 20 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama najviše 18 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama najviše 16 učenika. Također smatram da u čl. 3. st. 5. treba brisati riječi "ili veći". Ne bi ni u kom slučaju bilo dobro povećavati Pravilnikom određeni broj djece u razrednom odjelu jer time gube isključivo učenici (i oni koji rade prema redovitom kurikulu i oni koji imaju prilagodbe). Naime, uz prevelik broj učenika u razrednom odjelu, učitelj nema dovoljno vremena kvalitetno se posvetiti svakom pojedinom učeniku, a onda se teško može ostvariti jedno od najvažnijih didaktičkih načela - individualizacija nastave. Što se tiče broja učenika u kombiniranim razrednim odjelima, smatram da bi tu trebalo nadasve uvažiti mišljenja onih učitelja koji imaju višegodišnje iskustvo rada u takvim odjelima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlozima. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
230 Draženka Vernik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno bi trebalo razdvojiti razrednu i predmetnu nastavu dokumentom. U razrednoj nastavi, posebice prvom razredu, broj učenika ne bi trebao prelaziti 18. Učenici u prva četiri razreda usvajaju osnovne vještine i znanja koje će koristiti u kasnijem školovanju. Kvalitetno, formativno vrednovati učenike u odjeljenju s velikim brojem (26, 23) je neizvedivo. Izvanučionička nastava je također upitno izvediva jer je broj učenika prema Pravilniku ograničen na 14, koje može izvesti učiteljica/učitelj i teško je naći pratitelja kako bi zadovoljili isti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 Dubravka Kocanjer PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Predloženi članak 6. u st. 1. i st. 2 diskriminira i dovodi u neravnopravan položaj učenike s teškoćama u razvoju u odnosu na ostale učenike jer se za njih standard odgojno - obrazovnog procesa ovom promjenom smanjuje, dok za ostale učenike ostaje isti ili se poboljšava. Povećanje broja učenika s teškoćama u razvoju u razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama onemogućuje “cjelovit i uravnotežen razvoj svih potencijala učenika“ što je prvi od četiri osnovna cilja odgoja i obrazovanja navedenih u Nacionalnom kurikulumu. Isto tako umanjuje se i temeljna vrijednost hrvatske odgojno-obrazovne politike a to je „pravo na kvalitetno obrazovanje svih učenika“ Predlažem da se u Članku 6. stavak 1. broj učenika uključenih u posebni razredni odjel ograniči na maksimalno 8 učenika iste vrste i stupnja teškoća, odnosno 6 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Predlažem da se u Članku 6. st. 2. broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ograniči na 6 odnosno 3 za skupinu učenika s poremećajem iz spektra autizma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
232 Dubravka Mihalić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Referirat ću se na broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima. Najprije ću postaviti retoričko pitanje: Iza svakog napisanog retka prijedloga ovog Pravilnika stoji osoba, jedna ili više njih, a pitanje njemu ili njima glasi: Jeste li ikad radili u kombiniranom razrednom odjelu? Znadete li što to točno znači, kako se radi u takvim odjelima? Po prijedlogu broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, rekla bih na niste nikad zakoračili u takav razredni odjel. Jer da jeste, znali biste da je i u idealnoj situaciji ovo prevelik broj učenika za rad u kombinaciji, a svi smo svi daleko od idealnog. Provodimo reformu, individualiziramo nastavu, očekujemo da se učitelj posveti svakom učeniku u školi, da vidi sve u svakom trenutku, da u razred primi svako dijete bez obzira na sposobnosti, da ga upozna u dušu i maksimalno da sebe…i ostvari sve predviđeno Predmetnim kurikulumom ili još uvijek Nastavnim planom i programom. I u idealnim uvjetima, učitelj u kombiniranom razrednom odjelunparalelno odrađuje dva, tri ili četiri programa, odvaguje kad i kako najbolje ostvariti ciljeve nastave, svakog učenika postavlja u centar svega, ali ga istovremeno osposobljava za život, i u svakom mu trenutku priskoče u pomoć, briše suze, lista bilježnice, traži zagubljene olovke..i sl. osobito kad su u kombinaciji učenici prvog razreda, ili djeca s poteškoćama koja su integrirana u kombinirane razredne odjele. Napravili ste razliku između razredne i predmetne nastave, a broj učenika u KO u RN ostavili veći nego u PN. Očito da nikad niste ušli u razred gdje je 14 učenika 1. razreda i dva učenika 3. razreda. Molila bih vas u buduće dok radite prijedloge da se konzultirate sa stručnjacima o emocionalnoj zrelosti učenika u pojedinoj godini života. Tako djecu – učenike od 11. do 15. godina smatrate manje samostalnim od onih sa 6. , 7., 8. ili 9. godina. Predlažem da se kombinirani razredni odjeli po broju učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi izjednače i to na manji broj pa predlažem slijedeće: 1. Kombinirani razredni odjel sastavljen od dvaju razreda od I. do IV. razreda imaju u pravilu najviše 10 učenika (umjesto predloženih 16!) 2. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika (umjesto predloženih 14!). 3. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika (umjesto predloženih 12! ). 4. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. 5. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika. 6. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. 21 godinu radim u kombiniranom razrednom odjelu, dvorazrednoj kombinaciji i znam s koliko se poteškoća susrećemo mi koji radimo u ovakvim razrednim odjelima. Dubravka Mihalić, mag.prim.educ., uč. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
233 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Prijedlog Članka 6. Članak 6. (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 8 učenika. (4) Broj učenika u razrednom odjelu iz stavka 1. ili odgojno-obrazovnoj skupini iz stavka 2. ovoga članka može biti i veći od propisanog u slučaju da je u njih uključen jedan ili više učenika za koje se izvodi nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
234 Dubravka Periša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem izmjene Članka 3. koji će glasiti: Članak 3. (1) Redoviti razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika istoga razreda u kojemu se izvodi nastava prema redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 23 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 20 učenika (4) Broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smanjuje se kod uključenja učenika s teškoćama u razvoju u slučaju ako: - učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; - je u redovitom razrednom odjelu učenik koji je uključen u poseban razredni odjel po modelu djelomične integracije; - je za nekog od učenika iz stavka 3. ovoga članka organizirana nastava u kući/nastava na daljinu. (5) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka. Obrazloženje: Potrebno je težiti ka opcijama koje će omogućiti potrebnu kvalitetu izvođenja nastavnog rada koji će omogućiti dovoljno vremena posvećenog svakom učeniku s teškoćama a pritom ne zakinuti ostale učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
235 Dubravka Petković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Stavak 3 čl.5. Mislim da bi trebalo dodati promjenu broja u koliko je produženi boravak kombiniran od više razrednih odjela. Npr. 1, 2. i 3. razred su u jednoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
236 Dunja ham PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se s odlukom da broj učenika u odjelu ne treba prelaziti 20. Maksimalan broj 28 učenika je zaista previše. Znamo da je rijetkost da u odjelu nema učenika s individualiziranim pristupom u učenju , pa je taj broj prevelik. Isto tako u svakom odjelu imamo barem po jednog darovitog učenika, a o njima se ne vodi toliko računa kao o učenicima s inidvidualizacijom zbog teškoća u učenju. daroviti učenici isto zahtijevaju i trebaju dodatnu prilagodbu u radu i svojevrsnu individualizaciju kako bi napredovali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
237 Dunja Janko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nastavnica sam u srednjoj školi 16 godina. Što su manja razredna odjeljenja to je nastava kvalitetnija. Sve što prelazi brojku od 20 učenika nije i ne može kvalitetan rad. Optimalnu grupu čini 15 učenika. U današnje vrijeme, razred od 28 učenika previše je, naročito u strukovnim programima. Po razrednom odjeljenju trebao bi biti jedan učenik s teškoćama i to uz pratnju pomoćnika, ako se radi o većem stupnju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 Đurđa Ivković-Macut PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, ne slažem se s predloženim brojem učenika u razrednom odjelu jer smatram da rad s 28 učenika nikako ne može biti „Škola za život“ .Optimalno bi u razredu trebalo biti 18 učenika, a najviše 20 i tada bi nastava svakako bila kvalitetnija.U razredu ne bi trebalo biti više od 2 učenika s teškoćama i tada bi razred trebao imati najviše 15 učenika, što bi omogućilo provođenje odgojno obrazovnog rada za sve učenike. Svi se zalažemo za modernu nastavu koja omogućuje rad u manjim grupama u kojima učenici mogu biti više motivirani za istraživačko i kreativno učenje te bi ove prijedloge trebalo uvrstiti u Pravilnik. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
239 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na svu zahtijevnost rada s obzirom na specifičnosti današnjih učenika, a s druge strane na zahtjeve koje pred učitelje postavlja aktualna reforma, predlažem da u stavku 2 stoji da je optimalan broj učenika 18, a najviše 22. Također, tri (3) učenika s teškoćama u razvoju su iz istih razloga puno previše u jednom razrednom odjelu. Govorim tu o interesu tih učenika prije svega! Nemoguće je da učitelj posveti dovoljno pozornosti svakome od njih uz rad sa svim ostalim učenicima u razrednom odjelu. Pogotovo što u ostatku razrednog odjela bude učenika koji zahtijevaju individualizaciju iz različitih razloga. Usput, učenici s kojima se radi po individualiziranom pristupu, a kojih ima sve više i za koje je učitelj također dužan pripremiti i osmisliti individualizaciju, u ovom se prijedlogu ni ne spominju! Nužno je i tu kategoriju učenika uključiti sadržaj ovog pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
240 Đurđica Petrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ovo je važan pravilnik jer ovime se zapravo određuje pedagoški standard u OŠ. Predloženi broj učenika čini se optimalan no ako želimo individualizirati nastavu u pravom smislu riječi, onda trebamo težiti što manjem broju učenika. Ne manje važno, integrirani učenici s teškoćama, imali oni asistente ili ne, zahtijevaju temeljitu pripremu učitelja za rad svaki nastavni sat. Pomoćnici nisu dovoljno educirani provoditi pedagoški rad s učenicima te oni samo provode učiteljeve zamisli. Pokušajmo težiti takvome standardu da nam broj učenika u razrednom odjelu bude što manji kako bi se učitelji individualno mogli posvetiti svakome učeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
241 Edita Evetić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim kao nastavnica 18 godina te sam mišljenja da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti između 14 i 22. Optimalan redoviti razredni odjel bi trebao imati 18 učenika. U današnje vrijeme 28 učenika u razrednom odjelu je zaista previše i nikako nije u skladu sa Školom za život. Također smatram da je tri učenika s teškoćama u razvoju previše za jedan razredni odjel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
242 Edita Jurjević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, učiteljica sam Hrvatskoga jezika već 27 godina i stoga, na osnovu vlastitog iskustva, zaista mislim da je razredni odjel od 28 učenika, ako u njemu i nema učenika s teškoćama, uistinu prevelik. Razred u kojem i nema učenika s teškoćama ne bi trebao imati više od 25 učenika. Svake godine u pete razrede upisujemo sve više učenika kojima su teškoće u učenju možda i prepoznate, ali nisu evidentirane, pa tijekom školske godine pokrećemo postupke koji bi učenicima omogućili neki od primjerenih oblika školovanja. Tako da na kraju školske godine broj učenika s teškoćama premaši onaj s počeka školske godine. Kako su teškoće učenika različite prirode, tako i svaki učitelj svakom učeniku pristup tako da mu pomogne bilo prilagodbnom metoda i postupaka ili prilagodbom i sadržaja. U razredu većem od 20 učenika, to je gotovo utopija. Razredi koji imaju učenike s teškoćama nikako ne bi smjeli imati više od 20 učenika, bez obzira na to imaju li učenici pomoćnike u nastavi ili ne. Daroviti učenici u rezredima s velikim brojem učenika teško ostvaruju svoj puni potencijal i tako pada u vodu sve što radimo. Ovaj pravilnik je izrazito važan, stoga mu nitko nesmije pristupiti olako. Ako ne poduzmeno na vrijeme korake kojima bismo poboljšali sadašnje stanje, izgubit ćemo mnogo kod svih učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
243 Edita Mrkonjic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U 21 godinu radnog staza uvjerila sam se da je sve vise od 22 učenika u razredu previše za kvalitetan rad, dakle optimalan redovni razred po meni ne bi trebao imati više od 22 učenika. Smatram i da bi broj učenika s poteškoćama trebao biti maksimalno dvoje, što je možda teško izvedivo jer je učenika s poteškoćama sve više, ali ono što možete je smanjiti ukupan broj učenika u razredu u koji su uključeni učenici s poteškoćama. S jednim učenikom s poteškoćama u razredu optimalno bi bilo 17 učenika ukupno. Također predlažem da se: "U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: " izmjeni na način da glasi: U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i/ili uz individualni pristup ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
244 EDITA POSZER PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani... Komentirala bih Članak 3. Držim da je optimalno raditi s 20 učenika u razrednom odjelu, samo ako oni imaju podjednake potencijale. Tada možemo zadovoljiti sva očekivanja suvremene nastave, mijenjati oblike rada, raznovrsnim metodama i strategijama dolaziti do željenih ishoda. Ako u razrednom odjelu imamo učenike koji traže više – ili darovite ili one s poteškoćama, broj učenika bi trebalo regulirati. Prijedlog novog Pravilnika ima u vidu reguliranje broja učenika oslanjajući se na gornju granicu od 28 učenika. Kao praktičar s 29 godina rada u strukovnoj školi držim da takvu regulaciju ne može podnijeti kvalitetna nastava. Predlažem da se u Pravilnik uvede: Članak 3, stavak 2: „Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 20 učenika.“ Za svakog učenika koji zahtjeva poseban rad, prilagođene metode ili promjene sadržaja, razredni bi se odjel trebao umanjiti za dva učenika. Zadovoljstvo je pratiti napredak svakog učenika, a to je moguće jedino ako mu damo priliku da ispuni realno postavljena očekivanja u realno postavljenim okvirima odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
245 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao voditeljica ŽSV-a pedagoga posebnih odgojno-obrazovnih ustanova iznosim nezadovoljstvo svojih članova brojem učenika u posebnim programima. Svi predlažu smanjenje gornje granice broja učenika u razrednim odjelima, odgojno-obrazovnim skupinama i u skupinama produženog stručnog postupka. Većina članova ŽSV-a predlaže broj učenika s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju. Obrazloženje: S obzirom da se danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom obrazuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće gornja granica od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad između ostalog i stoga što svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava za rad. Ovako veliki broj učenika u razrednim odjelima i/ili odgojno-obrazovnim skupinama je na razini od prije 20 godina kada su se u našim ustanovama obrazovali učenici koji danas polaze redovite osnovne škole. Jedan dio članova ŽSV-a predlaže i određivanje broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju što je i određeno Državnim pedagoškim standardom, a kao razlog navode i to da Ministarstvo ne odobrava razredne odjele, odnosno zapošljavanje djelatnika za razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine s tri učenika iako je riječ o učenicima s autizmom. Stoga predlažemo da članak 4. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
246 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. S obzirom na činjenicu da se u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama obrazuje sve više učenika s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama nerazumno je povećavati broj učenika gotovo 100% u odnosu na postojeći Pravilnik. Donošenje propisa za sve vrste teškoća jednako je u najmanju ruku ne profesionalno i govori u prilog tome da predlagatelj nije upoznat s karakteristika samih učenika s različitim vrstama teškoća u razvoju, a zatim ni s njihovim odgojno-obrazovnim potrebama i mogućnostima usvajanja kurikuluma u velikim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama. Unatoč svim dokumentima (Smjernicama, Nastavnom planu posebnih programa, Pravilnika o pomoćnicima u nastavi) koji su do sada bili na javnom savjetovanju prema kojima se svakom učeniku pristupa individualno, ovaj prijedlog - "svima isto" u suprotnosti je se s gore navedenim nacrtima s javnog savjetovanja. Nikako se ne smiju generalizirati teškoće na način da za je sve vrste teškoća propisan isti broj učenika u razrednom odjelu te predlažem sljedeće: 1. Razredni odjel u kojemu se provodi prema posebnom nastavnom programu/kurikulumu u pravilu ima do 7 učenika. 2. Razredni odjel u kojemu se provodi poseban program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada za učenike s intelektualnim teškoćama u pravilu ima do 5 učenika. 3. Razredni odjel u kojemu se provodi poseban program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada za učenike s autizmom i učenicima s težim i teškim intelektualnim teškoćama u pravilu ima do 4 učenika. 4. Razredni odjel u kojemu se provodi redoviti nastavni program za učenike s motoričkim i senzoričkim teškoćama u razvoju i učenike s poremećajima u ponašanju u pravilu ima do 7 učenika. 5. Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u pravilu ima od 5 do 10 učenika. Nadalje, Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
247 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Stavak 10. trebao glasiti:"......................... osim u slučaju učenika za kojega je organizirana nastava u kući/nastava na daljinu". Obrazloženje: Učenik koji je po modelu djelomične integracije uključen u poseban i redoviti razredni odjel u tom redovitom razrednom odjelu svladava redoviti program uz prilagodbu sadržaja te je isti kao i svaki drugi učenik s teškoćama u tom razrednom odjelu i broj učenika je i zbog tog učenika potrebno umanjiti. Učenik koji ima pomoćnika u nastavi ne oslobađa rada učitelja koji s njime radi te također nije razlog da se ne smanji broj učenika u tom razrednom odjelu, jer bi to bilo protivno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi - oni ne provode kurikulum niti individualizirani kurikulum, već to radi učitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
248 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. S obzirom na predložene Smjernice za izradu individualiziranih kurikuluma te činjenice da gotovo u svakoj školi i svakom razrednom odjelu postoji jedan, a najčešće više učenika s teškoćama u razvoju koji se obrazuju prema redovitim programima uz individualizaciju postupaka i/ili prema redovitim programima uz prilagodbu sadržaja uz individualizaciju postupaka za očekivati je da se Smjernice neće moći primjereno koristiti s velikim brojem učenika u razrednim odjelima. Kvalitetnija nastava "Škole za život" posebno prema učenicima s teškoćama u razvoju može se provesti samo ako se smanji broj učenika u razrednim odjelima. Stoga držim da razredni odjel može imati najviše 25 učenika. Budući da se stavak 3. da se u razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama u razvoju već i prije nije provodio već je u razrednim odjelima uglavnom više od tri učenika s teškoćama, bilo s individualizacijom, bilo s prilagodbom sadržaja. Stoga predlažem da stavak 3. glasi:" Broj učenika u razrednom odjelu u koji su uključeni učenici s teškoćama u razvoju smanjuje se za 3 učenika za svakog učenika s teškoćama u razvoju kojemu je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, po posebnom programu ili po modelu djelomične integracije". Stoga bi stavak 4. trebao glasiti:" Broj učenika u redovitom razrednom odjelu se ne smanjuje za: - učenika za kojega je organizirana nastava u kući/nastava na daljinu". Obrazloženje: Iz ovako napisanog stavka iščitava se da se bez obzira na broj učenika s teškoćama u tom razrednom odjelu ne smanjuje broj učenika ako neki drugi učenik ima pomoćnika u nastavi ili organiziranu nastavu u kući. Učenik koji je po modelu djelomične integracije uključen u poseban i redoviti razredni odjel u tom redovitom razrednom odjelu svladava redoviti program uz prilagodbu sadržaja te je isti kao i svaki drugi učenik s teškoćama u tom razrednom odjelu i broj učenika je i zbog tog učenika potrebno umanjiti. Učenik koji ima pomoćnika u nastavi ne oslobađa rada učitelja koji s njime radi te također nije razlog da se ne smanji broj učenika u tom razrednom odjelu, jer bi to bilo protivno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi - oni ne provode kurikulum niti individualizirani kurikulum, već to radi učitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
249 Edita Ružić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Neugodno i zabrinjavajuće iznenađuje činjenica da se donosi ovakav Pravilnik koji povećava broj učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, dok je do neki dan u tijeku bilo javno savjetovanje na Smjernice za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama, u kojima većina sudionika pozdravlja smjernice, ali uz uvjet da se smanji broj učenika u razrednim odjelima posebno kada su u njih uključeni i učenici s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 ELIZABETA ARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram upitnim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu. Svi smo u današnje vrijeme svjesni činjenice da se u redovitim razrednim odjelima puno teže ostvaruju zadani ciljevi te da je potrebna značajna prilagodba pristupa učenicima, nastavnom procesu i roditeljima. U članku 3. broj učenika u redovitom razrednom odjelu od 28 je prevelik. Dok pojam optimalnog razrednog odjela treba detaljnije pojasniti jer postoji mogućnost tumačenja da je to najmanji broj učenika u odjelu. Maksimalan broj učenika ne bi smio biti veći od 24 učenika i to u razrednim odjelima u kojima nema učenika koji imaju neki oblik individualizacije ili pak pohađaju redoviti program uz prilagodbu sadržaja. Ako je u razredno odjeljenje uključen učenik s teškoćama u razvoju razred bi trebao imati i manje učenika . Odjel s jednim učenikom s teškoćama najviše 22 učenika,odjel s dva učenika s teškoćama najviše 20 učenika,odjel s tri učenika s teškoćama najviše 18 učenika. Zašto učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz individualizirani pristup ne utječu na broj učenika u razredu,a svjedoci smo u praksi da je povećan broj i takvih učenika te od učitelja/ica iziskuju također vrijeme kao i dodatan angažman. Zbog vrlo specifičnih i otežanih uvjeta rada broj učenika u kombiniranim odjeljenjima bi trebao biti: -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. najviše 14 učenika . -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. najviše 10 učenika. -kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. najviše 8 učenika. Smatram da u kombinirana razredna odjeljenja od tri i četiri razreda ne bi trebali biti uključeni učenici s teškoćama koji se školuju po redovnom programu uz prilagodbu iz razloga što je nemoguće kvalitetno se posvetiti učeniku u već ionako specifičnoj situaciji kombiniranih razrednih odjeljenja. Jednako tako smatram neprihvatljivim ukidanje opcije smanjenja broja učenika u razredu ukoliko učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi ne radi posao učitelja/ice pa samim time ne bi trebao utjecati niti na broj učenika u razredu. U vremenu kada se broj učenika u školama smanjuje, kada je pred učiteljima izniman i veliki izazov provedbe reforme i prilagodbe novim generacijama učenika i roditelja zaista standardi u broju učenika u razrednim odjelima iz 90.ih godina 20. stoljeća ne stoje. Ukoliko idemo prema tome da i školu i obrazovanje približimo učeniku te da omogućimo svakom učitelju/ici da se može kvalitetnije posvetiti svakom učeniku u razrednom odjeljenju te da od naših učenika učinimo ljude koji će doprinositi društvu i naposljetku našoj domovini broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu je van svake rasprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
251 Elizabeta Šujster PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u predloženom nacrtu Pravilnika smatram neprihvatljivim predloženi maksimalan broj učenika koji je naveden u čl.6 (stavak 1.,2.,3.,4.,5.). Povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno-obrazovnih potreba učenika. Predlažem da se u navedenim stavcima, čl.6, smanji broj učenika obzirom da svaki učenik uz osnovnu teškoću ima i niz dodatnih teškoća, te zahtijeva individualizirani pristup u radu, prilagođavanje uvjeta rada, individualizirane programe, poseban didaktički materijal prilagođen sposobnostima učenika. 1.Predlažem da razredni odjeli prema posebnom nastavnom programu i /ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. 2.Predlažem da odgojno-obrazovne skupine prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. 3.Predlažem da odgojno-obrazovne skupine za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju imaju od 3-6 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 Elizabeta Trepotec Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. stavak 5. U nvvedenom članku otvara se mogućnost da MZO samostalno povećava broj učenika preko maksimalno dozvoljenog DPS-om, a što može dovesti do preopterećenja učitelja, smanjenja kvalitete izvođenja nastave te do nastanka tehnoloških viškova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
253 Elizabeta Trepotec Marić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. (2) Optimalni redoviti razredni odjel ima 20 učenika. Prihvaćen Primljeno na znanje.
254 ELVIRA MACAN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, smatram da bi čl.3 st.(3) treba izmjeniti i to na način da odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 21 učenika, s dva učenika s teškoćama 18 učenika, a s tri učenika s teškoćama maksimalno 15 učenika. Jako je teško posvetiti se učenicima s poteškoćama i pružiti im potrebnu pomoć i poticaj ako ima previše učenika u razredu. Svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje pa tako i učenici s poteškoćama. Lp, Elvira Macan Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na članak 2. Nacrta.
255 Elvira Špelić Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U školi, kao učiteljica, radim 11 godina i uočila sam već prve godine poučavanja da broj učenika jako utječe na kvalitetu nastave i razinu postignuća učenika. Smatram da bi optimalni broj učenika u redovnoj nastavi, u odjeljenju bez učenika s poteškoćama bio od 20 učenika. Nova reforma donosi promjene u poučavanju na učinkovit i kreativan način s puno tehnoloških novotarija pa se i način poučavanja jako promijenio. U razrednom odjeljenju sa jednim učenikom koji prema Rješenju ima znatne poteškoće u učenju i vladanju, bez pomoćnika u nastavi, trebalo bi biti najmanje 16 učenika, a najaviše 20 učenika. Razredni odjel koji ima 2-3 učenika s poteškoćama ne bi smio brojati više od 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Emilija Rodinger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3. stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika." u "Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika." Obrazloženje: Zbog učinkovitog načina vrednovanja i potrebe da učenik sam aktivno sudjeluje u svim fazama nastavnog procesa postoji opravdan razlog da se broj učenika u razrednom odjelu smanji na optimalno 16 i naviše 20 učenika. Sukladno tome potrebno je smanjiti i broj učenika u odjel u kojem su uključeni učenici s teškoćama u razvoju, a kojima je utvrđeno školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu. S poštovanjem, Emilija Rodinger, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
257 Emina Rus PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Moje mišljenje je da je ostvarivanje ishoda Škole za život u razredu koji broji više od 22 učenika neostvarivo. Škola za život od učitelja traži individualniji pristup učenicima, uvažavanje njihovih sposobnosti, prilagođavanje metoda rada njihovim načinima učenja. U prekobrojnim razredima jednostavno nije moguće ostvariti te ciljeve, te stoga smatram da bi bilo nužno smanjiti broj učenika u optimalnom razrednom odjelu. U nadi da ćete uvažiti mišljenja onih koji na svojim leđima nose 'teret' Škole za život, srdačno vas pozdravljam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
258 Ena Špoljarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog Pravilnika i iskazati svoje nezadovoljstvo kao i svi ostali. Radim u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, u odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s poremećajem iz spektra autizma. Trenutno u skupini imam tri učenika, svaki učenik je specifičan na svoj način i stoga svaki od njih zahtijeva poseban pristup u radu. Da bi rad s učenicima bio uspješan i kvalitetan za to su potrebni i normalni uvjeti. Često bude dana kad je gotovo nemoguće raditi i s troje učenika, a ne mogu zamisliti što bi to bilo kada bi u razredu u isto vrijeme boravilo 12 autista. Zbilja se nadam da će netko ove silne komentare pročitati, uvažiti i odbiti ovaj nacrt Pravilnika koji nema veze s praksom u svakodnevnoj nastavi! Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
259 Enea Selimović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim kao edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi (odgojno-obrazovna skupina za učenike s poremećajem iz spektra autizma). Ovim putem ću se osvrnuti na članak 6. predloženog pravilnika. Konvencija o pravima djeteta nalaže kako države stranke priznaju svakome djetetu pravo na OBRAZOVANJE, organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje. Također, države stranke osiguravaju da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti, osobito glede pitanja SIGURNOSTI, zdravlja te broja i stručnosti osoblja. Odgojno-obrazovni rad posebne odgojno-obrazovne ustanove temelji se na posebnim nastavnim planovima i programima primjerenim individualnim potrebama i mogućnostima učenika. Individualizirani postupci se koriste kako bi se na najoptimalniji način odgovorilo na specifične potrebe naših učenika koji često uz osnovnu, imaju i niz pridruženih teškoća koje uveliko rezultiraju problemima u učenju, komunikaciji i ponašanju. Čitajući prijedlog Pravilnika stekla sam dojam kako njegovi tvorci nisu imali priliku susresti se s navedenom populacijom, niti Konvencijom o pravima djeteta. Naime, predloženi broj učenika u skupini (od 3 do 12) onemogućuje njihovo obrazovanje i valjanu provedbu plana i programa, a osim toga ugrožena je i sigurnost učenika na čija se nepoželjna ponašanja u ovolikoj skupini ne može kvalitetno utjecati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
260 Ester Bakotić- šepić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za potrebe razlikovnog dijela kurikuluma optimalan broj učenika trebao bi biti 10, do max. 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
261 Ester Bakotić- šepić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti 15 učenika. Demografskim promjenama i škole u starim gradskim jezgrama imaju manji broj učenika. Poštujući promjene koje donosi Škola za život i reforma, na taj način bi se dalo mogućnosti učiteljima da individualiziraju nastavu i posvete se i potrebama darovitih učenika, koji također zahtijevaju kvalitetnu podršku učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
262 Fani Vidović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, čl,2. st.1 . Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa (komunikacijska, senzorna i motorička aktivnost) čl. 2. st. 5. Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnog procesa S obzirom na gore navedeno i na obveze vezane uz Kurikularnu reformu smatram da razredni odjeli ne bi trebali imati više od 22 učenika s jednim učenikom s teškoćama odnosno 20 učenika s dva učenika s teškoćama. Što s učenicima koji se školuju po redovitom programu uz individualizirani pristup i nadarenim učenicima? Ti učenici također iziskuju od učitelja dodatni angažman. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
263 Filka Babic PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani ! Radim kao nastavnica matematike 31-u godinu u osnovnoj školi. Na osnovu iskustvenog rada u razredu sam mišljenja da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti manji. Škola za život traži da se puno više radi na učenikovim vještinama kako bi bio spreman svoja znanja primjeniti u svakodnevnom životu. Sukladno mom razmišljanju Članak (3), stavak 2. i 3. bi predložila da glasi: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 24 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 19 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
264 Frano Bilić-Prcić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda bi trebao imati najviše 12 učenika, a od V. do VIII. najviše 8. Mišljenja sam da kombinirani razredni odjeli sastavljeni od učenika triju ili četiriju razreda uopće nisu opcija jer se time dovodi i učenik i učitelj u nepovoljan položaj za kvalitetnu nastavu u bilo kojem obliku. Na predloženi način dovodimo i dalje male seoske i otočne škole u nepovoljan položaj i prisiljavamo roditelje na selidbu u gradove gdje su razredni odjeli samostalni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
265 Frano Bilić-Prcić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (6)Iznimno od stavka 2. ovog članka, područni razredni odjeli, razredni odjeli u bolnicama, razredni odjeli u malim otočnim, planinskim i seoskim školama te razredni odjeli sa specifičnim uvjetima rada, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja mogu imati i manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
266 Franjo Nagulov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Prije svega, stava sam kako je od izuzetne važnosti promisliti prilagodbu pedagoškoga standarda te ga prilagoditi ruralnim sredinama u kojima je broj učenika u drastičnom padu. U protivnom, ono što slijedi jest, uz posljedično gomilanje tehnoloških viškova, postupno gašenje škola u tim mjestima. Onoga trenutka kada se u jednom malom mjesto ugasi škola to mjesto osuđeno je na neminovni nestanak i povratka više nema. Dakle, prilagodba standarda za ruralne sredine valja promatrati ujedno i kao bitnu demografsku mjeru. Kao što se posebno, primjerice, pristupa otocima ili gorskom pojasu. To govorim iz perspektive demografskoga egzodusa koji je zadesio Slavoniju, Baranju i Srijem nakon ulaska Hrvatske u EU te otvaranja tržišta, a u kontekstu činjenice da početkom srpnja o. g. Austrija ukida radne dozvole. O eventualnim uštedama dokidanjem dijela razrednih odjela izlišno je govoriti. One su zanemarive u odnosu na državni proračun te ne mogu služiti kao alibi. Ne znam koliko učinka ova vrsta savjetovanja može imati (odnosno ima li uopće), ali nadam se da će o tomu nadležni početi ozbiljno razmišljati. Nisam siguran jesu li ljudi koji vode MZO doista svjesni toga problema. Na isti utoliko valja konstantno upozoravati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
267 GABRIJELA MARIN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, majka sam djeteta s poteškoćama u razvoju i imam sreću da moje dijete ima krasnu učiteljicu i asistenticu. Moram priznati da unatoč skoro dvadeset godina rada u nastavi, ne mogu vjerovati kako se članci pravilnika mogu formulirati bez poznavanje stvarne situacije u našim učionicama. Prema novom kurikularnom pristupu koje uključuje promjenu paradigme poučavanja i vrednovanja posebno se apostrofira uvođenje novih pristupa vrednovanja. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje treba se temeljiti na cjelovitome pristupu praćenja i poticanja individualnoga razvoja svakoga učenika te se usmjerava na prepoznavanje uspjeha i poticanje pozitivnih obrazaca motivacije i učenja (Smjernice za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju). Ovako formulirane smjernice podrazumijevaju učitelja/nastavnika koji bi trebao koristiti različite formativne metode vrednovanja ne samo kod učenika s poteškoćama i darovitih, nego kod svih učenika u jednom razrednom odjelu. Prisutnost i samo jednog učenika s poteškoćama u razrednom odjelu predstavlja veliko bogatstvo za sve učenike, ali njegov boravak u razredu, čak i uz postojanje pomoćnika u nastavi, znatno mijenja dinamiku učeničkih aktivnosti. Uvođenje novog kurikularnog pristupa i novih pristupa vrednovanja pozdravljam, ali se ono ne može provesti u praksi, u redovitom razrednom odjelu koje broji preko 20 učenika. Ukoliko želimo imati kvalitetno obrazovanje nužno je osigurati određeni pedagoški standard koji će omogućiti implementaciju novih metoda. Također, ako se osvrnemo na članak 6, koji se tiče broja učenika u odgojno obrazovnoj skupini, iskustva mojih kolegica koje sudjeluju u takvom radu podrazumijeva manji broj učenika od predloženog broja. Raditi kao nastavnik u skupini učenika koji imaju vrlo različite potrebe, čije zdravstvene teškoće ili teškoće u učenju i ponašanju mogu znatno ometati rad cijele skupine, je iznimno zahtjevan. Ukoliko tome pridodamo činjenicu da kronično nedostaje stručnih suradnika, logopeda, rehabilitatora, psihologa, pedagoga i drugih koji bi trebali zajedno osmišljavati učeničke aktivnosti prema izrađenom osobnom kurikulumu, postaje jasno kako je brojka od 10 ili 12 učenika organizacijski neizvediva i može samo ići na štetu ove posebno osjetljive skupine učenika. Srdačan pozdrav mr.sc. Gabrijela Marin, profesor savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
268 Gabrijela Šitum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. U svakom razrednom odjeljenju svi mi imamo, uz učenike s rješenjima, i učenike koji nemaju rješenja, a trebali bi ih imati, zapuštenu djecu, djecu s problemima u ponašanju, emocionalno nezrelu djecu...Ja psihologiju i pedagogiju nisam studirala nego matematiku, iz ova dva područja imam po jedan ispit u indeksu. Sada imam razred s 26 učenika te učenika s poteškoćama koji i ne bi trebao biti u redovnom razrednom odjeljenju, a uz njega još dvoje učenika koji bi trebali imati neko rješenje i ja trebam provoditi "Školu za život". U ostatku razreda imam 4 učenika s kojima redovito provodim "sate" kao razrednik zbog neprimjerenih oblika ponašanja. Lijepo molim da one koji propisuju da je u 21.stoljeću standard 28 učenika, pa da su oni i "naj" učenici, da se malo spuste na Zemlju, odnosno u razrede, te da onda pišu pravilnike. Moj razred pati jer ja trošim energiju na "probleme" umjesto na kvalitetu. Kako se mogu posvetiti svima i kvalitetno odraditi nastavu? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
269 Goran Ilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSONOVNOJ ŠKOLI - Naime potpuno je neprihvatljivo da se broj učenika u razredu djece sa posebnim potrebama povećava na ovu razinu. Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra jednostavno nisu u mogućnosti pratiti program ukoliko ih je 10 ili 12 u razredu. Također, valjalo bi osigurati asistente u nastavi za sve učenike (1/1) sa posebnim potrebama. Izvolite naći rezerve u proračunu na mjestima gdje svi znamo da se novac razbacuje, a ne na djeci sa posebnim potrebama! Ako niste to u stanju, pomoći ćemo vam jer rezerve u proračunu su vidljive izdaleka! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
270 Gorana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Na početku svog komentara istaknula bih kako sam mišljenja da bi sve škole trebale ustrojiti timove stručnih suradnika sukladno Državnom pedagoškom standardu, što su neki kolege već spomenuli te tu ideju svesrdno podržavam. Naime, danas je sve više djece kojima je potrebna povremena ili kontinuirana pomoć pedagoga, psihologa, edukacijskog rehabilitatora ili stručnjaka drugog profila, a njih nema dovoljno da bi zadovoljili i povremene potrebe naših učenika. Poznato je da su današnja djeca daleko zahtjevnija od prijašnjih generacija, stoga broj djece u razredu ne bi NIKAKO smio prelaziti 20. Idealan broj učenika u jednom razredu je 16. Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a NAJVIŠE 20 učenika. Međutim, postoje iznimke pa predlažem da u slučaju da škola ima jedan odjel istoga razreda broj učenika bi mogao biti 24. Smatram kao još neki kolege da je maksimalni broj od 28 učenika u razrednom odjeljenju za današnje potrebe zaista prevelik. "Škola za život" potiče kritičko razmišljanje, a s tolikim brojem učenika teško će biti ostvarivi ishodi i provedena vrednovanja. Praćenje usvajanja ishoda, vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje zaista je teško provoditi u odjeljenjima koja broje više od 20 učenika. 28 učenika u razredu je preveliki broj obzirom na kurikularnu reformu i individualizirani pristup koji mora biti zadovoljen prema svakom učeniku, a ne samo prema onima koji imaju teškoće. Mišljenja sam da bi za svakog učenika s individualiziranim pristupom broj učenika u razrednom odjelu trebalo umanjiti. U razredu bi trebala biti maksimalno 2 učenika koji rade po prilagođenom programu- za njih mimo pripremanja za redovnu nastavu samostalno pišemo posebne planove, posebne ispite,pripremamo posebne zadatke.To iziskuje jako mnogo pripreme te bi dodatak na plaću za rad s ovakvim učenicima trebao biti i veći. Smatram da u cijeloj priči također uz sve zahtjeve i broj učenika u razredima ne možemo dati dovoljno pažnje darovitim učenicima, jer njima je također potrebna "prilagodba i individualizacija" kako bi ostvarili svoje potencijale. Treba i o tome voditi računa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
271 Gorana Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Slažem se s kolegicama i kolegama da treba promijeniti broj učenika u KO te predlažem sljedeće: (5) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 6 učenika. (6) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (7) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
272 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da je 28 učenika u redovitom razrednom odjelu previše. Ukoliko želimo kvalitetnu nastavu koja će provoditi načela Škole za život, taj broj se treba uvelike smanjiti. Djeca su sve zahtjevnija, a izazovi odgoja i obrazovanja sve složeniji. Također tri učenika s teškoćama u razvoju je previše za jedan razred. Predlažem da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše dva učenika s teškoćama u razvoju jer je vremenski nemoguće u 45 minuta, uz provođenje aktivnosti i pružanje potpore učenicima koji rade po redovnom programu, kvalitetno se svima posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
273 Gorana Matošić Brešković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Slažem se s kolegama da nastavu izbornih predmeta treba poticati, ne ograničavati. Smatram da ne bi trebalo definirati minimalan broj učenika za formiranje odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu. Učenika bi trebalo ohrabriti i pohvaliti, ne zanemariti jer se nije "prikupio" dovoljan broj zainteresiranih vršnjaka. Takvim postupkom šaljemo poruku da nam njegova želja i motiviranost nisu važni. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku. Škola za život potiče raznolikost i individualnost, ne ograničava i ukida mogućnosti za usvajanje novih vještina. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
274 Goranka Ćulibrk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učiteljica sam edukacijski rehabilitator u školi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju koji se školuju po posebnom programu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Također se zanemaruje činjenica da u jednom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini ima više učenika u invalidskim kolicima koji imaju posebno prilagođene radne stolove tako da naše učionice niti prostorno ne mogu primiti toliki broj učenika. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Nadam se da će se mišljenje struke uvažiti jer novi pravilnik ne donosi ništa dobroga niti učenicima s višestrukim teškoćama, niti njihovim roditeljima niti samim edukacijskim rehabilitatorima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
275 Gordana Bogdanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom o maksimalnom broju učenika u kombiniranim odjeljenjima predloženih ovim Nacrtom Pravilnika ( Članak 4. – 2,3 i 4). Donese li se ovakav pravilnik, o nikakvom ozbiljnijem radu neće biti ni govora, a učenike u kombiniranim odjeljenjima stavlja u još teži položaj u odnosu na učenike koji pohađaju tzv.čista odjeljenja nego što je bilo do sad. Dodamo li još k tome učenika koji radi po posebnom programu (čak i više njih) sve dovodimo do apsurda. Svi koji su ove godine zakoračili u reformske procese, a rade u kombiniranim odjeljenjima, znaju da smo ostavljeni da se snalazimo kako znamo. Ozbiljan rad može se jedino ostvariti u razredu s manjim brojem učenika. U takvoj situaciji vi predlažete još rigorozniji pravilnik. Čemu? Ukoliko cilj nije zatvaranje malih područnih škola molim Vas da još jednom preispitate što se želi postići donošenjem ovakvog Pravilnika jer poboljšanje kvalitete nastave i briga za boljitak djece to svakako nije. Predlažem smanjenje svake kombinacije za barem dva učenika. Također ne smatram da se broj učenika u odjeljenjima treba vezati s prisustvom asistenta za pomoć učeniku s teškoćama. Trebalo bi izbjegavati koristiti izraz U PRAVILU jer je nejasan i omogućuje različite interpretacije. U Članku 4.( 11) umjesto riječi veći trebalo bi napisati manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
276 Gordana Divić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Slažem se s kolegama da je optimalni broj učenika u razredu 20 (+ maksimalno 2 zbog nekih posebnih uvjeta - kao npr. primoranog primanja u razred učenika koji se je preselio u mjesto u kojem je "ta" škola jedina škola i "taj" razred jedini takav razred). A po pitanju učenika s teškoćama, bilo bi najbolje za sve nas zajedno (i učenike i roditelje i sve predmetne nastavnike) da svaki učenik s poteškoćama ima svog pomoćnika u nastavi (osim ako to učenik/roditelj izričito odbija, jer smatra da učenik može savladati sve ishode bez pomoći bilo kojeg dionika nastavnog procesa - pomoćnika u nastavi, drugih učenika i slično). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
277 Gordana Kragulj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da jako puno čimbenika utječe na broj učenika u jednom razrednom odjelu u redovitom programu.( priroda predmeta, način poučavanja, veličina učionice, karakteristike učenika, učenici po prilagodbi, individualizaciji itd. ) U svom dugom radnom vijeku (30 godina) radila sam u razrednim odjela od 11 do 29 učenika i razlika u poučavanje je zaista velika. Ako se želi obratiti pozornost na individualnost svakog učenika onda razredni odjel treba imati maksimalno 15 učenika. U velikim razrednim odjelima je teže organizirati nastavu. Ako razredni odjel ima više učenika onda je u 45 minuta doslovno nemoguće svakom učeniku pružiti dovoljno pažnje. Učenici su usredotočeniji i učinkovitiji ako ih je u učionici manje. Što je razredni odjel veći zadovoljavanje potreba pojedinog učenika je manje. IDEAL: 12 UČENIKA, DOVOLJNO PROSTORA VISOKOKVALITETNI NASTAVNICI SVA INFRASTRUKTURA I NARAVNO DA NOVAC NIJE OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
278 Gordana Matošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kad se čita ovaj Pravilnik kao i Pravilnik od 2018. godine o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zajedno s predloženim novim izmjenama može se lako zaključiti ono što jako puno edukacijskih rehabilitatora govori, a to je da su te Pravilnike pisali osobe koje nikad nisu bili u školi osim možda na nekoj proslavi i koji pojma nemaju što znači biti pomoćnik u nastavi ili kako je profesoru koji također radi s djecom s poteškoćama. Oba Pravilnika su potpuni promašaj u odnosu na posao, jasnoću i ne služe ničemu jer je prema tim Pravilnicima nemoguće raditi. Što je moja kolegica rekla, a slažem se s njom: "sve takve koji pišu takve pravilnike ja bih stavila na dva mjeseca da rade kao pomoćnici u nastavi pa da ih vidim..., a također i na mjesto profesora." Nažalost, ovako izgleda kao da netko želi uništiti školstvo. Što mi ni malo nije drago i predlažem da se oba Pravilnika isprave, a ako onima koji ih pišu treba iskustvo jer možda zbog toga ne znaju drugačije napisati pa podcjenjuju pomoćnike i profesore neka dođu pa neka vide i steknu iskustvo kako se radi i onda napišu Pravilnik.... Isto tako bih i ja mogla reći (kako se ona "krasno" zna izraziti, a iz čega se vidi da joj nije poznat posao niti pomoćnika, a niti profesora.), ali bih se spustila na njihov nivo što ne želim da ministrica ništa drugo ne radi osim što reklamira zube, ispija kave na domjencima, vozi se na razno razne strane, snima se i mora smisliti par riječi kako god one zvučale i zato ubire silan novac... To je otprilike takav odnos prema nama. Niti mi znamo sa sigurnošću što ona radi, a očito je da oni ne znaju naš posao. Mijenjajte oba Pravilnika! Zaštitite djecu, profesore i pomoćnike u nastavi koji su toliko potrebni i djeci i profesorima! Ne činite i ne pričajte gluposti jer gubite glasače, a izbori su na vratima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
279 Gordana Matošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Još bih se malo osvrnula na nas profesore, ali i asistente u nastavi. Potrebno je priznati zahvalnost profesorima koji se trude edukacijama uključiti u problematiku današnjeg školstva posebno po pitanju djece s poteškoćama u učenju i darovite djece. Ti profesori vrlo dobro znaju da asistent smije motivirati nagradama učenika, a što se stručno zove pozitivno potkrepljenje i da smiju sami izrađivati za učenika ili donijeti na nastavu u dogovoru s profesoricom ono što će učeniku pomoći pri svladavanju nastavnog gradiva. Također znaju da plan ploče mogu pisati zajedno s asistentom za učenika. Osim toga i zakon https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli čl.99, stavak 9 govori ne o tome da oni nisu uopće nositelji odgojno/obrazovne djelatnosti već da nisu samostalni u tome, a što je sasvim prirodno i normalno da smo mi profesori oni koji nužno moramo izaći u susret djeci i biti nositelji nastave no smijemo imati podršku asistenata. sasvim je pogrešno asistenta predstaviti da je on asistent jednom ili dvoje, troje učenika. On je asistent cijelog razreda i profesoru pomoć jer je on s njima, a profesor ne može stići biti s njih 20 i još se posvetiti učeniku s poteškoćama! Asistent je onaj koji promatra učenika i izvješćuje o njemu. Potrebno je dobro i pažljivo čitati zakone da bi ih mogli pravilno provesti. Ja imam asistenticu u razredu koja je jako dobra u suradnji s profesorima upravo u pisanju plana ploče i izradi materijala koji učenicu motiviraju i pomaže joj to u učenju. Tako da čitajući neke komentare profesora ovdje mogu samo zaključiti da malo znaju o edukaciji koju asistenti prolaze ili su jednostavno nezainteresirani da daju šansu i drugoj osobi, a točno je i to da ima asistenata koji nisu za taj posao pa moguće imaju loše iskustvo. Također predlažem maksimalno educiranje i asistenata. Dragi asistenti, nemojte se obeshrabriti i zaustaviti samo na velikoj edukaciji već tragajte i idite dalje za edukacijama jer treba vam za vaš rad kako bi sebi pomogli, a na taj način i učeniku i svima. Budite podrška profesorima, a i mi trebamo biti vama podrška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
280 Gordana Matošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, javljam se kao profesorica strukovne škole i odmah se želim osvrnuti na tekst Pravilnika. Posebno je nejasan čl.5 i čl.3 stavak 5. Čl.6 odgovara samo malim odjeljenjima jer 12 učenika s poteškoćama u jednom redovnom razrednom odjeljenju ne može biti. Trebaju biti lakša mentalna oštećenja u malim odjeljenjima. Stoga predlažem da se ovaj Pravilnik podrobnije objasni. Slažem se da razred treba imati 20-25 učenika osim škola i razrednih odjeljenja koje žive na periferiji i gdje nema toliko djece. Smatram da je u tim okolnostima do 8 redovnih učenika sasvim u redu ukoliko se radi kombinacija dva do tri razreda. Ukupno 20-25.To je samo za te manje škole, periferne. Pozdravljam asistente koji mnogo znače profesorima i zaista su velika pomoć. Predlažem da se njima da ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme. Također da ih se pravilno usmjeri da im profesori i sav drugi kadar u školi budu podrška jer realno gledajući naše pitanje je uređeno dok njihovo nije, a imam zaista vrlo, vrlo pozitivna iskustva s njima. Predlažem da im se priznaju sva prava. Ako kuharica može imati ugovor na neodređeno, može onda i asistent. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava se izjasnilo da je ugovor o djelu nezakonit i to je posve razumljivo. Takav ugovor zbog prevelike izmjene asistenata treba ukinuti, a također i zbog zlouporaba jer otkud pravo da jedna osoba bude asistent i ima pravo na plaćeno roditeljstvo? To je samo jedan primjer od zlouporaba koje se koriste. Također smatram dobrim da asistent dođe u školu i pozdravljam takvo djelo koje je zaista hvalevrijedno djelo i pobrine se za "svoga" učenika dok je on zbog odlaska liječniku ili bolesti, putovanja i sl. odsutan, a također se može pobrinuti isto tako i za ostale učenike kojih u tom razredu nema tako da im na porti ostavi potrebno. Naravno, predlažem da se to uvede u Pravilnik o pomoćnicima u nastavi. Smatram i slažem se s mnogima da rad pomoćnika treba biti na ugovor na neodređeno ili barem 4 godine pa opet 4, veća plaća, da im se priznaju sva prava iz zakona o radu, Kolektivnog ugovora i drugih zakona koji se odnose na rad. Također im je potreban sanitarni pregled i medicinski tehničar ili brat, sestra za određene poslove u školi. Pozdravljam čl.3, stavak 3 koji govori o broju učenika u razredu. Predlažem da se u svaki razred maksimalno tri lakša učenika s poteškoćama uvedu s kojima može biti jedan asistent, a za svakog učenika mjesečna stimulacija koja zaista mora biti značajna. Ako se radi o učeniku s teškoćama potrebno je vidjeti koji je stupanj poteškoća no teže predlažem na jednog učenika jednog pomoćnika kao i na veće teškoće; jedan učenik jedan asistent. Također predlažem da se asistente pusti na nastavu TZK kao i na sve nastavne predmete. U školi u Zagrebu se dogodilo da je učenik s poteškoćom donio medicinsku dokumentaciju u kojoj je jasno navedeno što učenik ne smije raditi i profesor u dva, tri slučaja nije obratio pažnju na to te je odmah reagirano jer je učenik verbalizirao što se dogodilo. Smatram da to profesorima ne treba jer ruši ugled njihovog rada. Zatim sjetimo se učenika koji je ostao kao siroče na stepenicama škole, a profesori kao da su čekali da dođe asistent. Sve tv postaje su to prenosile. Zar nije nitko od profesora ili drugog kadra već kad asistent kasni to dijete moglo prigrliti, a potom vidjeti što se događa s asistentom? Zar su u školama toliko nehumani? Zatim predlažem da se uvede pod obvezno da svima bude ili školski sat ili sunčani. Ne može biti u jednoj školi jedno računanje, a u drugoj drugo jer u konačnici nikako to nije isto. Kod nas asistent radi 7 sati, a prizna mu se 6 dok mu se u drugoj školi prizna 6. Ne zaboravimo za koliku mizeriju oni rade vrlo odgovoran i težak posao i onda im to ne trebamo servirati jer je nehumano prema njima, a obrazovni su i s fakultetima. Vjerujem da ne želimo ovako kako se radi "kriminal" nad učenicima s poteškoćama zbog neprekidne promjene asistenata, dobivanja rješenja za pomoćnika itd, a "ropstvo" nad asistentom već da želimo uređen sustav jer to je škola. Potrebno je povećati im satnice i plaću, dopustiti zakonom da smiju i trebaju biti na svim satovima od učenika kako redovnim satovima, tako i na dopunskim i izbornim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
281 Gordana Mrgić Bećirspahić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI NE SLAŽEM SE S PRIJEDLOGOM NACRTA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U SONOVNOJ ŠKOLI Prvenstveno napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno - obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno - obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
282 Gordana Rokolj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3 (2) kaže da optimalni razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Smatram da je optimalno da razredni odjel ima najviše 20 učenika kako bi se nastavni proces mogao kvalitetno izvoditi, a posebno ako se žele ispuniti svi zahtjevi novih kurikuluma. Osobito je ovaj broj važan pri formiranju razrednih odjela u 1. razredu jer se često učenici s teškoćama detektiraju tek nakon početka školske godine i tijekom 1. i 2. razreda. Također smatram da i ako učenik s poteškoćama ima asistenta u nastavi u takvom razrednom odjelu mora biti manji broj učenika jer se takvom djetetu učitelj mora dodatno posvetiti bez obzira na asistenta koji ne mora biti pedagoške struke. Pri određivanju broja učenika u produženom boravku čl.5 (3) treba voditi računa o tome je li to "čisti" razredni odjel ili kombinacija više razreda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
283 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. • U članku 6. stavcima 1.,2., i 3. predlažemo smanjiti broj učenika sa maksimalno 12 na maksimalno 7 učenika jer je prema prijedlogu Nacrta novog Pravilnika navedeni broj učenika u posebnom razrednom odjelu prevelik- jer se učenici uključuju u PRO ne više prema medicinskom modelu već ovisno o svladavanju programa (redoviti uz individualizaciju, redoviti uz prilagodbu sadržaja uz individualizaciju i posebni program). S tim u vezi želimo naglasiti da jedan učitelj razredne nastave ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila teško može „pokriti odgojno-obrazovne potrebe većeg broja učenika sa različitim teškoćama u razvoju. Smatramo potrebnim i uskladiti navedeno s obzirom na to da je važećim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008) u članku 9. propisan broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu s posebnim programom. • Vezano uz stavak 1. istog članka koji se odnosi na školovanje učenika u posebnom razrednom odjelu sukladno člancima 5. st. 5. i čl. 6. st. 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) u kojima se školuju učenici po redovitom programu uz individualizaciju i redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u članku 14. stavku 3. propisan je broj učenika od 3 do 5. Smatramo da bi i to trebali imati na umu prilikom donošenja novog Pravilnika jer su u protivnom jedni drugima kontradiktorni. • U članku 6. stavku 5. predlažemo pojasniti koje su to okolnosti koje će se prihvaćati kao obrazloženje osnivača da bi se odobrio veći ili manji broj uučenika u RO ili odgojno-obrazovnoj skupini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
284 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Predlažemo da se članak 5. stavak 3 izmijeni i da glasi: „Za odgojno-obrazovnu skupinu produženoga boravka najveći broj učenika utvrđuje se sukladno odredbama članka 3., stavka 2. ovoga Pravilnika koje se odnose na redoviti razredni odjel.“ Naglašavamo da je produženi neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Budući da ovaj program predstavlja specifičan oblik odgojno-obrazovnog rada i izuzetno je tražen od strane roditelja učenika, ne čini nam nužnim umanjivati broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prilikom integracije učenika s teškoćama. Ne protivimo se odredbi da se u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka može uključiti najviše 3 učenika s teškoćama, ali smatramo da nije nužno umanjivati broj učenika u skupini prilikom integracije učenika s teškoćama na 26, odnosno 23, odnosno 20 učenika kao propisani maksimum. Naime, škole predlažu ustroj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka sukladno svojim prostornim i organizacijskim uvjetima, no interes i potreba roditelja za programom produženog boravka u Gradu Zagrebu veći su od broja skupina koje im mogu ponuditi škole u okviru svojih prostornih kapaciteta. Umanjivanje broja učenika u skupini zbog integracije učenika s teškoćama moglo bi se negativno odraziti na broj slobodnih mjesta za druge učenike te bi moglo mnogim zaposlenim roditeljima uskratiti pravo na program koji procjenjuju izuzetno vrijednim i neophodnim zbog prava i potreba njihove djece. Imajući u vidu činjenicu da je u Gradu Zagrebu u ovoj školskoj godini ustrojeno čak 620 skupina produženog boravka, primjenom ovakve odredbe od sljedeće školske godine mogao bi velik broj roditelja i učenika ostati uskraćen za program produženog boravka. Za ilustraciju, ako bi se u svaku skupinu produženog boravka integriralo samo jedno dijete s teškoćama, to bi za Grad Zagreb značilo 1240 mjesta manje za druge učenike u istom programu, s 2 integrirana učenika s teškoćama 3.100 mjesta manje za druge učenike, a s 3 integrirana učenika s teškoćama čak 4.960 mjesta manje, što nam se čini neracionalnim i za mnoge roditelje izuzetno nepovoljnim rješenjem. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
285 Hana Milunović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Mišljenja sam da kada govorimo o broju učenika s TUR u redovitom razrednom odjelu svakako trebaju biti obuhvaćeni svi učenici koji imaju neki od oblika primjerenog programa odgoja i obrazovanja. Ne možete izostaviti učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke zato što i oni imaju pravo na obrazovanje te različite oblike potpore koji iziskuju povećani angažman učitelja u odnosu na ostale učenike tipičnog razvoja. NEDOPUSTIVO je da učenike koji se školuju oblikom djelomične integracije ne uzimate u obzir kod smanjenja broja učenika u redovitom razrednom odjelu. Očito ste smetnuli s uma kako Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju OMOGUĆUJE učenicima, koji se školuju po čl. 8 st. 5 navedenog Pravilnika, savladavanje predmeta po posebnom programu uz individualizirane postupke, po redovitome programu uz individualizirane postupke ili redovitome programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Konkretno u svojoj školi imam poseban razredni odjel djelomične integracije u kojem svaki učenik ima drugačije Rješenje koje omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe. Znači učenik može imati doneseno Rješenje u kojem između ostaloga piše savladavanje predmeta Likovne kulture, Glazbene kulture, Tehničke kulture, Tjelesne i zdravstvene kulture, Informatike, Katoličkog vjeronauka u redovitom razrednu odjelu po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja. Ovako predloženim izmjenama Pravilnika ne uvažavate načela prihvaćanja različitosti učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika, odnosno ne težite izjednačavanju mogućnosti za postizanje najvećega mogućeg stupnja obrazovanja naše najranjivije populacije. Smatram da ukupan broj učenika u redovitom razrednom odjelu ne smije prelaziti broj 20, a broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini broj 5. Slažem se u potpunosti s komentarima kolega i kolegica koje rade u odgojno-obrazovnim skupinama. Primljeno na znanje Učenici koji su djelomično integrirani u nastavu pohađaju nastavu u redovitom razrednom odjelu samo kada se radi o odgojnim predmetima, a u manjem broju i u izbornu nastavu što ovisi o rješenju koje se uvažava.
286 Helena Bošković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da pomoćnici u nastavi nemaju veze s pitanjem smanjenja broja učenika u razredu. To je više tehnička pomoć učeniku, a nastavnik svakako mora izdvojiti vrijeme objasniti i prilagoditi učeniku sadržaj. Kvalitetno to odraditi je strašan posao. Nije moguće 3 učenika svaki sa svojim teškoćama, 3 pomoćnika i 25 ostalih učenika i očekivati pozitivne rezultate. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
287 Helena Kudra PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Poštovani, slažem se s većinom kolegica i kolega koji navode da je 28 učenika preveliki za kvalitetan rad. Kako bi učenik, bilo redoviti, daroviti ili učenik s teškoćama, došao u fokus, broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 20. Ukoliko u razredu ima učenika s teškoćama predlažem zaposliti pomoćnike u nastavi. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
288 Helena Kuzminski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao stručni suradnik – logoped u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu sa teškoćama u razvoju teško mi je razumjeti vaše razloge koje su vas naveli na izmjenu Pravilnika o broju učenika u redovnim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama u OŠ. Ipak mislim da će se vaši stavovi izmijeniti i da će ovakva vrsta savjetovanja sa ljudima iz prakse pomoći. Po sadašnjem stanju u našoj Školi nalaze se učenici iz autističnog spektra (3 učenika u skupini) i učenici sa sniženim intelektualnim teškoćama i s kombiniranim višestrukim oštećenjima (5 učenika u skupini). U praksi svakodnevno ulaženje u skupine i obuhvaćanje svih čimbenika potrebnih za kvalitetan rad te potrebnu njegu i brigu za ovakve učenike uvođenjem ovog novog Pravilnika (članka 6.stavka 2.) ovdje se više neće moći govoriti o dobrobiti za toliko osjetljivu populaciju. Stručnjaci koji rade s njima više neće moći primijeniti svoja znanja koja su stekla edukacijama i stručnim osposobljavanjima. Njegovatelji neće moći pružiti kvalitetnu brigu i njegu za njih. A dobrobiti rada pomoćnika u nastavi također će biti upitna jer prostorni resursi i ljudski resursi će se dovesti u pitanje. To je sve na štetu naših učenika i njihovih istinskih potreba i želje njihovih roditelja i nas stručnjaka iz ovog područja da ta djeca budu ravnopravno integrirana u ovo društvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
289 Helena Kuzminski PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kao stručni suradnik – logoped u odgojno-obrazovnoj ustanovi za djecu sa teškoćama u razvoju teško mi je razumjeti vaše razloge koje su vas naveli na izmjenu Pravilnika o broju učenika u redovnim i kombiniranim razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama u OŠ. Ipak mislim da će se vaši stavovi izmijeniti i da će ovakva vrsta savjetovanja sa ljudima iz prakse pomoći. Po sadašnjem stanju u našoj Školi nalaze se učenici iz autističnog spektra (3 učenika u skupini) i učenici sa sniženim intelektualnim teškoćama i s kombiniranim višestrukim oštećenjima (5 učenika u skupini). U praksi svakodnevno ulaženje u skupine i obuhvaćanje svih čimbenika potrebnih za kvalitetan rad te potrebnu njegu i brigu za ovakve učenike uvođenjem ovog novog Pravilnika (članka 6.stavka 2.) ovdje se više neće moći govoriti o dobrobiti za toliko osjetljivu populaciju. Stručnjaci koji rade s njima više neće moći primijeniti svoja znanja koja su stekla edukacijama i stručnim osposobljavanjima. Njegovatelji neće moći pružiti kvalitetnu brigu i njegu za njih. A dobrobiti rada pomoćnika u nastavi također će biti upitna jer prostorni resursi i ljudski resursi će se dovesti u pitanje. To je sve na štetu naših učenika i njihovih istinskih potreba i želje njihovih roditelja i nas stručnjaka iz ovog područja da ta djeca budu ravnopravno integrirana u ovo društvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
290 Helena Nazlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. (2) Najveći broj učenika bi trebao biti 14, a optimalan 10. Izborna nastava se uglavnom održava u drugoj smjeni, nakon što su učenici već imali 6 ili više sati. Umorni su i ne mogu funkcionirati kao u redovitom razrednom odjelu. Ako učenicima koji pokazuju interes za učenjem drugog ili trećeg stranog jezika želimo organizirati kvalitetnu nastavu tada trebamo smanjiti broj učenika u skupini. Minimalan broj učenika ne treba pisati jer učenicima treba dopustiti učenje stranog jezika bez obzira na broj u skupini ali i zbog škola u manjim sredinama u kojima se zbog broja učenika izborna nastava ne bi mogla ni organizirati. U članak 5.treba dodati preporuku da se skupine učenika nakon što se formiraju ne spajaju kada učenici odustanu od učenja stranog jezika. Na taj način će satnica učitelja biti zaštićena a kvaliteta nastave omogućena. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
291 Helena Pejić Jukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 18 učenika od kojih jedan učenik se školuje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Želimo li kvalitetnu inovativnu nastavu uz sva moguća vrednovanja, praćenja, uporabu IKT-a, provođenje projektne nastave,… razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Optimalan broj učenika u razrednoj nastavi je 16 do maksimalno 20 učenika. Osobito ako se u razrednom odjelu nalazi učenik koji radi uz prilagodbu. Učitelj svejedno izdvaja posebno vrijeme za takve učenike. U 45 minuta nastavnog sata ne možemo pojedinačno učeniku posvetiti niti pune dvije minute, a u razrednoj nastavi im je naša pažnja, pomoć, umjeravanje i odobravanje najpotrebniji. Učenici koji se školuju po individualiziranom programu moraju dobiti isti status kao učenici koji se školuju po prilagođenom programu, odnosno moraju utjecati na smanjenje broja učenika u razrednom odjelu. Učitelj za njih priprema posebne materijale kao i za one po prilagođenom programu. Broj učenika u odjelu bi se trebao smanjivati ovisno o broju učenika s utvrđenim rješenjem školovanjem po redovnom programu ili prilagodbi sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
292 Hrvatska udruga pomoćnika u nastavi PUN-HR PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Udruga pomoćnika u nastavi PUN – HR želi istaknuti da je našim kolegama pomoćnicima u nastavi i nama kao njihovim predstavnicima ovaj Pravilnik izuzetno važan. Svaki dan smo sudionici nastavnog procesa u koji su uključena razredna odjeljenja s velikim brojem učenika, što u konačnici rezultira uvjetima u kojima je teško raditi. U razrednim odjeljenjima s velikim brojem učenika, osobito kada među njima ima učenika koji redovitu nastavu prate uz individualizirani pristup ili prilagođeni program, teško je organizirati i izvesti na način da se svima posveti jednaka pozornost. Stoga smatramo da je potrebno smanjiti broj učenika i u redovnom i kombiniranom razrednom odjeljenju, a ne povećavati ga. Nadalje, ako je riječ o razrednim odjeljenjima s više učenika s prilagođenim programom smatramo da istom treba dodijeliti pomoćnika u nastavi (dakle, ne pojedinom učeniku, nego razredu). Nadalje, smatramo da bi svaki razred koji ima, primjerice, učenike s teškoćama tipa disleksije koju nerijetko prati disgrafija trebao također imati pomoćnika u nastavi. Učenici koji polaze redovitu nastavu uz individualizirani pristup, tim više jer se s velikom sigurnošću da utvrditi da je učenika s IP-om u velikom broju razreda diljem Hrvatske najmanje dvoje do troje po razredu i njihov broj je u stalnom porastu, također zaslužuju pozornost i pomoć te praćenja njihova rada tijekom svakog školskog sata od strane nastavnika, no u razredima s velikim brojem učenika iz opravdanih razloga to nije uvijek ostvarivo. Učitelji i nastavnici iz opravdanih razloga se ne stignu svima posvetiti, no ni roditelji te djece a ni mi pomoćnici u nastavi ne želimo da učitelji, nastavnici budu u situaciji da trebaju birati kojem učeniku će se više, a kojem manje posvetiti. Uz to po školama u Republici Hrvatskoj trenutačno nema dovoljan broj stručnog osoblja u prvom redu logopeda i defektologa, koji bi u suradnji s učiteljima, pomoćnicima u nastavi i roditeljima djece s teškoćama, te uz direktan intezivan individualan rad s tim učenicima pomogao da lakše svladaju gradivo i izazove na koje nailaze tijekom obrazovanja. Škole u svojim stručnim službama imaju uglavnom pedagoge i psihologe za koje smatramo da nisu dovoljni za rad s učenicima s teškoćama bilo da je riječ o učenicima koji polaze redoviti nastavni program uz individualizirani pristup ili po prilagođenom programa, jer takvim učenicima realno više mogu pomoći logoped i defektolog, ti učenici takvu pomoć zaslužuju i mi im kao društvo trebamo to omogućiti. Osim razrednih odjeljenja u kojima se nalaze učenici s teškoćama, bitno je naglasiti da postoje razredna odjeljenja u kojima ima darovitih učenika, a njima se još manje pažnje posvećuje, tim više jer nema nekog obrasca po kojemu bi to trebalo činiti. Obrazovanje treba biti dostupno svima i jednako za sve, što je i traženo Inicijativom „Škola za sve“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
293 Hrvatska udruga profesora francuskog jezika PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Smatramo da broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama ne bi nikako trebao biti veći od 14. Optimalan broj učenika bi trebao biti 10, a što je u skladu s Kurikulumima stranih jezika u kojima jasno stoji da je jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu stranih jezika rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije. Minimalan broj učenika ne treba određivati. Učenje stranog jezika bi trebalo omogućiti svakom zainteresiranom učeniku, a izvođenje nastave omogućiti bez obzira na broj zainteresiranih učenika. Budući da i suvremena nastava u centar stavlja učenika i aktivno učenje i poučavanje, raznolikost i individualnost, ograničavanje minimuma bilo bi protivno navedenom. Predlažemo da se u članak 5. Pravilnika doda da izborni predmet postaje redovan predmet od 5. do 8. razreda učenicima koji su ga izabrali. Iznimno se dopušta mogućnost ispisivanje na prijelazu iz 4. u 5. razred zbog objektivnih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
294 Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Ljubazno molimo razradu stavka 2, članka 5. te a) izrijekom navođenje izbornih nastavnih predmeta prema sadašnjem kurikulumu b) određivanje jasnog kriterija za određivanje učenika u odgojno-obrazovnoj skupini za svaki od izbornih predmeta. Upućivanje na čl. 3. i 4. ovog Pravilnika ne daje jednoznačan odgovor na pitanje smije li primjerice za drugi strani jezik kao izborni predmet biti oformljena odgojno-obrazovna skupina od manje od 10 učenika, ako je ukupan broj učenika u razrednom odjelu 20 ili manje (što nije nezamisliv scenarij u manjim, osobito ruralnim sredinama). Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika redovito dobiva pitanja o minimalnom broju učenika u dvije situacije: 1. kod formiranja mješovitog razrednog odjela u kojem primjerice polovica učenika uči jedan strani jezik od prvog razreda osnovne škole, a druga polovica drugi. To je osobito izraženo u situacijama kad se u cilju povećanja višejezične ponude već od prvog razreda OŠ, želi zainteresiranom broju učenika omogućiti učenje nekog drugog jezika koji nije engleski (najčešće njemački ili francuski). 2. kod formiranja odgojno-obrazovnih skupina za učenje drugoga stranog jezika kao izbornog predmeta od 4. razreda OŠ. Preporučujemo određivanje minimalnog broja u razmjeru s ukupnim brojem učenika u razrednom odjelu, primjerice, minimalno trećina učenika od ukupnog broja učenika. Odredbom da minimalan broj učenika u skupini iznosi 14 učenika negiraju se regionalne i demografske osobitosti pojedinih dijelova Hrvatske, s učenici iz takvih sredina se dovode u apsolutno neravnopravan položaj. Uz sam status izbornog predmeta koji prati 2. strani jezik te negativno utječe na ovladavanje ishodima i ostvarena postignuća u tom predmetu, uređnje pitanja broja dopuštenog broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini za nastavu 2. stranog jezika u praksi se pokazuje kao drugi najproblematičniji čimbenik. Neki ravnatelji su i prema postojećem pravilniku bili u nedoumici oko dijeljenja razreda na odgojno-obrazovne skupine i minimalnog broja učenika u njima. Stoga molimo da se u cilju poticanja "sveobuhvatnog pristupa poučavanju i učenju jezika", kao što je navedeno dopisu ministrice Divjak ravnateljima osnovnih i srednjih škola od 19. lipnja 2019., donošenje novog Pravilnika iskoristi kao mogućnost i prilika da se posebno uredi pitanje 2. stranog jezika kao izbornog predmeta s ciljem ostvarivanja Preporuke Vijeća Europske unije i kvlitetnog poučavanja i učenja minimalno dvaju stranih jezika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
295 Hrvoje Madžar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja sam kako bi optimalan broj učenika u razrednom odjeljenju bio između 18 i 20. Svoje mišljenje temeljim na činjenici da je Zadarska županija kao osnivač proteklih godina donosila odluke o smanjenju broj učenika po razrednom odjelu i u tekućoj školskoj godini upisna kvota je iznosila 21. Jednostavno se osjeti razlika u vremenu koliko se možeš posvetiti učenicima u razredima s 28 i danas s 21 učenikom. Ostaje više vremena za razgovor, vježbu i rješavanje zadataka, pomoć učenicima koji imaju problema u usvajanju gradiva ali isto tako i za rad s učenicima koji su zainteresirani za produbljivanje znanja. Kurikularna reforma predviđa više istraživačkog i grupnog rada, formativnog vrednovanja a sve manje frontalne nastave. U razredima s 28 učenika ishodi će se teže ostvarivati i nastavnici će imati manje vremena za formativno vrednovanje i dobivanje povratne informacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
296 Ida Dorić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5. Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
297 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Državni pedagoški standardi su napravljeni prije 12 godina. Taj standard je mrtvo slovo na papiru, dio stvari nije realiziran, dio se svjesno krši od strane MZO-a. Pod hitno je potrebno donijeti novi DPS koji će biti realan, kojeg će se MZO pridržavati i koji će omogućiti kvalitetniji cjelokupni obrazovni proces. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
298 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Broj učenika u razredu bi se trebao kretati oko broja 20. Otkad je Informatika uvedena kao obvezan predmet u 5. i 6. razredima, mnoge škole su se našle u problemima. Većina škola nema informatičke učionice sa više od 20 računala. Izvođenje nastave gdje je više od jednog učenika za računalom je nemoguće. Potrebno je promijeniti propise kako bi se nastava mogla izvoditi na normalan način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Igor Soldić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Potrebno je smanjiti gornju granicu broja učenika u razredu. 28 je previše, taj broj bi trebao biti ispod 25... Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
300 Ika Pejanović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Radim u obrazovnom sustavu, u nastavi, punih 26 godina. Kroz navedeno razdoblje sam imala priliku poučavati i odgajati skupine učenika od 41 učenika, a danas radim u razrednim odjelima veličine 22 učenika te u grupama od po 11 učenika, prema predmetnom kurikulu. Temeljem svega navedenog, osjećam se pozvanom iznijeti svoje jasne stavove o optimalnom broju grupe učenika za potencijalno uspješan rad, a imajući u vidu osobine današnje djece i okolnosti u kojima živimo i radimo. Dakle, mogu odgovorno reći da je bilo uspješno poučavanje grupa od 41, 36, 30, 28 učenika u vrijeme kada su udžbenik i nastavnik učenik bili "glavni izvori" informacija i znanja, u vrijeme kada je bilo "normalno" da učenik sjedi, sluša, piše.....nauči, reproducira i tako pokaže znanje. Rezultati takvoga rada bili su vidljivi, učenici su jednoga dana postali znanstvenici, gospodarstvenici, liječnici, učitelji. Tehnološke, kulturne, odgojne, kulturološke i razne druge promjene u društvu rezultirale su formiranjem samosvjesnih osoba, mladih, koji traže pozornost, kojima se treba baviti 45 minuta kako bi se ostvario planirani ishod. To je moguće ostvariti tek u grupama "razumne veličine", čija veličina se mjeri različitim parametrima i strukturom. Inkluzija je sasvim opravdana s humanog (ljudskog) aspekta, ali društvo znanja i razvoja ne može "istovremeno pružiti svima sve" - nadarenima ostvarenje i razvoj, motivaciju onima u potrebi za dodatnom motivacijom..... Iskustvo mi govori: poučavati danas, koristeći i suvremenu tehnologiju i različite metode poučavanja, raditi u razrednoj grupi u kojoj ima učenika s različitim talentima, učenika s rješenjima, učenika s različitim životnim problemima....., 20 učenika je maksimalno prihvatljivo. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
301 Ilija Radoš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da ovo što ste predložili o maksimalnom broju učenika u razredima u kojima ima učenika sa rješenjem Ureda državne uprave, nema baš puno smisla. Naime ja sam već dugo godina razrednik i u jednom razredu sam imao čak 5 učenika sa rješenjem Ureda državne uprave, tri sa individualiziranim i dva sa prilagođenim pristupom, a oni su bili u razredu koji je brojio 30 učenika. Ne znam možete li zamisliti kako je bilo teško ostvariti sve ishode u tom razredu. Zbog svojih iskustava u radu sa takvom djecom, a i iz razgovora sa kolegicama i kolegama sam mišljenja da razred sa jednim učenikom sa teškoćama u razvoju ne bi smio imati više od 21 učenika, razred sa dva učenika sa teškoćama u razvoju nikako više od 19, a sa tri takva učenika ne više od 17 učenika. Oni koji imaju iskustva u radu sa takvom djecom će svakako shvatiti koliko je bitno imati dovoljno remena za posvetu tim učenicima kako i oni ostvarili napredak u radu i učenju. Kao nastavnik stranog jezika moram se još očitovati i na članak 5. tog prijedloga Pravilnika kojim se definira broj učenika u odgojno -obrazovnoj skupini i općenito se govori u izbornim predmetima. Naime ponekad je teško provoditi nastavu sa cijelim razredom, pogotovo ako učenici u programu imaju prvi i drugi strani jezik i tada moramo osnivati jedan oblik odgojno-obrazovnih skupina, a to je često problem u percepciji onih koji ne razumiju tu problematiku i jednostavno kažu kako drugi strani jezik može biti izborni predmet i da učenici trebaju birati između npr. informatike, etika odnosno vjeronauka i stranog jezika. Ovdje moram naglasiti da strani jezik jednostavno ne sada u isti koš kao i spomenuti predmeti i stavljati ga kao izbor učenicima, skupa sa spomenutim predmetima je u najmanju ruku neodgovorno, tim više što su nam usta svaki put puna toga da se našu djecu uči multikulturalnosti u ujedinjenoj Europi ravnopravnih naroda. Ako je nešto pravi izraz multikulturalnosti, onda je to svakako učenje drugog stranog jezika u školi, jer stara izreka lijepo kaže: Koliko jezika govoriš, toliko vrijediš. Ovdje bi otišao i korak dalje i pitao: Kakvog smisla ima onda učenje i studiranje ostalih jezika (njemački, francuski, španjolski, talijanski…) ako je jedini strani jezik kojeg svi trebaju zanati samo engleski? Čemu onda odsjeci germanistike i romanistike? Što će i gdje raditi diplomirani profesori tih jezika? Ako u ovoj „reformi“ trebamo voditi računa i o učenicima koji npr. nakon osnovne škole i dalje žele pored engleskog učiti drugi strani jezik, zašto to učenicima stavljamo pod izbor sa jezicima nesrodnim predmetima? Trebamo li kao škola odnosno država, u kojoj se rađa sve manje djece, zanemariti i želje za učenjem drugih jezika ovog preostalog broja naših učenika? Problem o kojem govorim je da sve veći broj strukovnih škola uopće više ne preferira nikakav drugi strani jezik osim engleskog i pojedini ravnatelji su izjavljivali da njemački jezik, a tako i francuski nemaju što tražiti u strukovnim školama i da djeca trebaju učiti samo engleski jezik. Mišljenja sam da bi u tehničkim zanimanjima svi učenici u obaveznom programu trebali učiti dva strana jezika, prvi i drugi strani jezik i time pokazati svoju širinu svjetonazora u pogledu multikulturalnosti. Dakle ako želimo djecu širokih vidika dajmo im onda da ih šire učenjem dvaju stranih jezika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
302 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, samo osvrt na stavak o pomoćnicima u nastavi za učenike s teškoćama. U ovome trenutku pomoćnik može biti osoba gotovo bilo koje struke sa završenom kratkom edukacijom čiji su ishodi općeniti i neprilagođeni učeniku s teškoćama kojem će osoba pomagati. Dok čekamo na izradu dokumenata koji će usmjeriti i bolje definirati edukaciju pomoćnika u nastavi, možemo barem utjecati na to da pomoćnik ne utječe na broj učenika, odnosno da bez obzira na to ima li ili nema pomoćnika u nastavi, razredni odjel u kojem se nalazi učenik s teškoćama, mora imati manji broj učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
303 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Državni pedagoški standard objavljen je prije više od deset godina i temelji se na istraživanju i potrebama koje su bile tada aktualne. Mislim da nije funkcionalno temeljiti broj učenika prema dokumentu toliko starom, bez obzira na njegovu valjanost. Stoga predlažem da se provede istraživanje o optimalnom broju učenika, ali da se u istraživanje uključe praktičari: učitelji, nastavnici i profesori koji već godinama upozoravaju javnost da optimalan broj učenika nije 20, nego je manji, a maksimalan broj učenika ne može ni biti 28 kad u mnogim novijim školama učionice nisu ni dizajnirane za tako velik broj učenika. Reforma obrazovanja podrazumijeva aktivan proces u kojem su učenici subjekti u nastavi, a to je nemoguće postići s tako velikim odjelima. Mislim da je potrebno provesti istraživanje o učinkovitosti rada s obzirom na broj učenika u razrednom odjelu, a zatim revidirati Državni pedagoški standard i izraditi pravilnik o broju učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
304 INES BOHAČEK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U današnje vrijeme za novi način podučavanja učenika potrebno je osigurati sve preduvjete za postizanje kvalitete nastave , a prvi uvjet je realan broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem: Redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika Zadovoljavanjem ovakog brojnog stanja moguće je pristupiti svakom učeniku koji mora biti u središtu obrazovanja. Svako povećanje dovodi do pada kvalitete nastave i ide na štetu obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
305 INES BOHAČEK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. članka 3. stavak 5. „Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovitom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovoga članka.“ U današnje vrijeme za novi način podučavanja učenika potrebno je osigurati sve preduvjete za postizanje kvalitete nastave , a prvi uvjet je realan broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem: Redoviti razredni odjel - najviše 20 učenika s jednim učenikom s teškoćama - najviše 18 učenika s dva učenika s teškoćama - najviše 16 učenika Zadovoljavanjem ovakog brojnog stanja moguće je pristupiti svakom učeniku koji mora biti u središtu obrazovanja. Svako povećanje dovodi do pada kvalitete nastave i ide na štetu obrazovanja učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
306 Ines Končurat PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, ne vidim smisao u ovom Vašem prijedlogu koji za svrhu sigurno nema bolje i kvalitetnije obrazovanje. Konkretno, u odgojno - obrazovnoj skupini u kojoj trenutno radim (učenici s poremećajima iz autističnog spektra) ne mogu niti zamisliti kako bi bilo da je broj učenika veći od sadašnjeg. To su učenici kojima grupni rad ne odgovara, kojima u većini slučajeva smeta buka, koji ne mogu cijeli dan sjediti u klupama, koji traže rad "jedan na jedan", koji stalno izmjenjuju aktivnosti... Povećanjem broja učenika u takvim skupinama nepotrebno bi učenike izlagali frustraciji i stresu, a poznato je da to u većini slučajeva kod djece s poremećajima iz autističnog spektra dovodi do nepoželjnih oblika ponašanja i na poslijetku do ugrožavanja sigurnosti učenika. Smatram da je takav prijedlog neprovediv i neodrživ u praksi. Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika onemogućiti ćete nam da svoje učenike odvedemo u kazalište, kino ili barem na sladoled u obližnju slastičarnicu. Kako da 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra igdje izađe iz škole u pratnji samo jednog učitelja? Smatram da ovim Pravilnikom zanemarujete potrebe učenika i njihov napredak i razvoj u odgojno- obrazovnom smislu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
307 Irena Bilić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Ono što se primjećuje zadnjih godina je povećan broj učenika s teškoćama u razvoju. Mi koji radimo u nastavi svjedoci smo kako neki učenici mogu pratiti redoviti nastavni proces dok za određeni broj učenika nastavnici trebaju dodatnu obuku za rad s djecom koja imaju specifične zdravstvene poteškoće. Sat od 45' je prekratak za optimalno posvećivanje pažnje svim učenicima pogotovo ako jedine upute koje dobijemo je 'prilagoditi nastavni proces'. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
308 Irena Čapeta PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Poštovani, u predmetnoj nastavi radim već 25 godina. Kad sam počela raditi u školi, razredi su imali i do 30 učenika. Sada imam razrede s 25, 20 i 15 učenika. Na temelju osobnog iskustva mogu sa sigurnošću zaključiti da je najmanji optimalan broj učenika 15, a najveći 20. Kvaliteta rada u odjeljenju s 28 učenika je neusporediva s kvalitetom rada u odjeljenju s 15 ili 20 učenika, osobito uzimajući u obzir činjenicu da sat traje 45 minuta. Sada, kada provodimo kurikularnu reformu, pruža se jedinstvena prilika da se stvore preduvjeti za kvalitetno obrazovanje, za stvarnu provedbu „Škole za život“ i pripremu naših učenika za izazove 21. stoljeća.U redovitom razrednom odjelu definitivno ne bi trebala biti više od dva učenika s teškoćama, dok broj učenika u svim kombiniranim razrednim odjeljenjima treba smanjiti proporcionalno broju razreda koji se kombiniraju. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
309 Irena Dukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao edukacijski rehabilitator s 25 godina radnog iskustva podržavam prijedlog Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja posebnih ustanova u RH i Međužupanijskog stručnog vijeća pedagoga posebnih ustanova u RH objavljen na ovom e savjetovanju. Smatram da nije moguće definirati broj učenika s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim skupinama i razrednim odjelima bez da se navedu vrste teškoća, kao što je učinjeno u ovom prijedlogu, dok god je na snazi Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15). Ovaj članak 6. Prijedloga Pravilnika nije u skladu s brojem učenika propisanim važećim Pedagoškim standardom za osnovnoškolske ustanove (NN 63/08.). Opće poznato je da su odgojno-obrazovne potrebe i mogućnosti učenika s različitim vrstama teškoća potpuno različite u smislu metoda i pristupa u radu, stilova učenja, komunikacijskih i socijalnih vještina, senzorne osjetljivosti, motivacije, samostalnosti, potrebe za individualnim radom s njima unutar razreda ili skupine te pružanjem veće ili manje razine pomoći i podrške učitelja, prisutnosti nepoželjnih ponašanja posebice onih kojima narušavaju svoju i sigurnost ostalih učenika (agresija i autoagresija), mogućnosti samostalnog kretanja, arhitektonskih barijera te potrebne opreme, uređenja i veličine prostora za odgojno-obrazovni rad. Stoga je ideja propisivanja istog broja učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini za sve učenike s teškoćama neovisno o vrsti teškoća u razvoju u suprotnosti sa svim pravilima i znanjima struke, ali i neprovediva i neodrživa u praksi. Ovako propisan broj učenika s teškoćama u članku 6. stavku 2. prijedloga Pravilnika pokazuje pristup kojem nije u fokusu njihov odgoj i obrazovanje nego usluga njege i skrbi odnosno čuvanja učenika. Ovaj pravilnik ako se donese će trajno štetiti učenicima s teškoćama i oduzeti im njihovo Ustavom osigurano pravo na obrazovanje! Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. Članak 4. stavak 8. prijedloga Pravilnika predviđa do 8 učenika u kombinaciji od 4 razreda od V. do VIII. razreda za učenike bez teškoća, a članak 6. stavak 1. prijedloga Pravilnika predviđa do 10 učenika s teškoćama jednog ili više razreda. Dakle veći broj za učenike s teškoćama nego one bez teškoća?! Kako će jedan učitelj edukator-rehabilitator sam raditi s 12 učenika s poremećajima iz spektra autizma ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom i nepokretnih u invalidskim kolicima?! Tu bi bilo teško osigurati i osnovnu sigurnost učenika. Nemoguće je izlaženje iz učionice na užinu i na WC, a kamoli u dvorište ili izvan prostora škole. Nehumani uvjeti i za učitelje i za učenike iz kojih će otići svi učitelji i učenici koji nađu izlaz. Učenici s teškom intelektualnom teškoćom koji većina imaju višestruke teškoće i to motoričke teškoće i ne mogu se kretati bez invalidskih kolica s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) koji je na snazi od 4. ožujka 2015. su uključeni u školovanje (prije toga su bili trajno oslobađani od školovanja), a da za njih ne postoji ni nastavni plan ni program, ni odgovarajuća podrška u vidu kineziterapije, a sad ćemo još imati 12 takvih učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na jednog učitelja. Kako je to moguće?! Ukoliko se donese ovakav članak Pravilnika najviše će biti pogođeni učenici s poremećajima iz spektra autizma. Zašto? Zato jer imaju drugačiju percepciju i pažnju, posebne stilove učenja koji zahtijevaju vizualnu strukturu TEACH pristup i TEACH učionicu, drugačiju motivaciju, ponašanje i učenje koje zahtijeva ABA pristup, teškoće u socijalnim vještinama, teškoće u komunikaciju koje zahtijevaju PECS metodu i dr., teškoće senzorne integracije koje zahtijevaju terapiju i iznimno su hetrogena populacija, svaki je različit pa se zbog toga mora raditi sa svakim po njegovom IOOP-u (individualnom odgojno-obrazovnom planu), a aktivnosti koje se mogu provoditi zajednički ima malo. To su osnovna obilježja njihovog stanja zbog kojih i idu u posebni odjel ili u odgojno obrazovnu skupinu. Zbog navedenog grupni rad im u pravilu ne odgovara, a zbog toga ih ne može biti više od 3 u odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu kako bi se na svakom nastavnom satu učitelj mogao posvetiti individualnom radu sa svakim pojedinim učenikom desetak minuta. Sve specifične metode ABA, TEACH, PECS, Senzorne integracije kao i oprema za njihovu provedbu padaju u vodu s povećanjem broja učenika odgojno-obrazovnoj skupini ili razrednom odjelu jer se gubi mogućnost za njihovu provedbu. Nepravedno je što ih ovaj pravilnik već unaprijed osuđuje na neuspjeh, a mogli bi uspjeti u pravim uvjetima koje smo upravo stvorili i koje imamo! Kad im se ne omoguće ti navedeni za njih neophodni pristupi, metode i uvjeti rada, umjesto učenja kod njih se razviju nepoželjna ponašanja i narušava se njihovo psihičko zdravlje jer ih kontinuirano izlažemo frustraciji i stresu. Neka od tih nepoželjnih ponašanja ugrožavaju sigurnost učenika i pravo na neometani odgojno-obrazovni rad odnosno pravo da se ne ometaju rad i sigurnost drugih učenika i odgojno-obrazovnih radnika u skladu s člankom 22. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/2013.). Ako je namjera da se 6. člankom Pravilnika omogući ušteda sredstava iz proračuna isplati li se umjesto 2 učitelja edukatora rehabilitatora u 2 odgojno-obrazovne skupine za 6-8 učenika s poremećajima iz autističnoga spektra, imati na plaći 1 učitelja edukatora rehabilitatora i 2 pomoćnika u nastavi?! Za isti novac se dobije umjesto jednog stručnjaka dva nestručnjaka. Kome je to u interesu? Članku 6. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnoga spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
310 Irena Fuštin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 9. Poštovani, kao edukacijski rehabilitator s 15 godina iskustva u posebnoj ustanovi neugodno sam iznenađena ovakvim nacrtom Pravilnika,budući da potrebe i mogućnosti učenika s različitim teškoćama zahtijevaju individualni pristup. Smatram da je ovakav nacrt Pravilnika neodrživ u praksi. Mišljenja sam da bi postojeći Pravilnik s izmjenama trebao ostati na snazi bez uplitanja u članak 6.stavak 1.i 2. Moj prijedlog je: Članak. 6. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) ne bi trebao imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te da ugrožavaju svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi se formiralo odjele do 5 učenika. Članak. 6. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini ako su upisani do 2007./2008. g. 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Članku 6. Stavak 2. Pravilnika ne ide u prilog činjenica da kad se u periodu od donošenja Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09) Zagreb, 7. listopada 2009. u praksi pokušalo imati 5 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama učenici s poremećajima iz autističnog spektra što je bilo tako teško u provedbi da se zbog tog lošeg iskustva odustalo te su 8. lipnja 2010. donesene Izmjene Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/10) kojima se broj smanjio na 3 učenika. Članak. 6. stavak 3. U stavku (3) ovog članka broj učenika promijeniti u najviše 9. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama ili u učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Smatram da rad učitelja edukatora-rehabilitatora s do 12 učenika s poremećajima iz autističnog spektra ili s težom i teškom intelektualnom teškoćom dovodi u pitanje osnovnu sigurnost učenika te bi naštetilo kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 9. Nacrta.
311 Irena Kiss PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mislim da su predviđeni razredni odjeli preveliki, i da ne bi trebali biti veći od 20 učenika, a taj broj bi se trebao smanjivati uključivanjem učenika s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
312 Irena Lasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, radim kao profesor njemačkoga jezika u gimnaziji s vrlo ambicioznim i sposobnim učenicima, a doma imam 2 nadarena školarca u OŠ (6. i 8. razreda) i jednog nadarenog predškolarca. Iz te perspektive pišem ovaj komentar. Smatram da optimalan broj učenika u redovitom razrednom odjelu treba biti od 16 do 20 učenika, a da sve iznad 20 više nije optimalno. S manje od 20 učenika u razrednom odijelu moguće je provoditi istraživačku nastavu, projektno učenje i individualiziran pristup svakom učeniku, kako je predviđeno kurikularnom reformom. Tijekom različitih projekata imala sam priliku vidjeti kako u Njemačkoj izgleda nastava od (našeg) 5.-8. razreda (u Njemačkoj je to već dob kada su učenici u gimnaziji ili nekoj drugoj srednjoj školi). Tamo je broj učenika bio ispod 20 i nastava je imala projektni karakter. Predlažem stoga primijeniti tu formulu i na hrvatsko školstvo. Nemam iskustva u radu s učenicima s teškoćama, ali imam jako puno iskustva u radu s nadarenim učenicima. Je li moguće i njih uključiti u ovaj Pravilnik? Naime, nadareni učenici vrlo često u sklopu redovite nastave ne dobivaju adekvatan poticaj, nego tek u sklopu dodatne nastave, ako je takva uopće organizirana na školi. Mislim da u individualiziranje nastave (koja je krilatica kurikularne reforme) svakako trebamo uključiti i nadarene pojedince. Stoga smatram da bi u pravilnik trebalo uvrstiti pojam "nadareni učenici" i njihov status s obzirom na broj učenika u razrednom odjelu. Ako se u razrednom odjelu nalazi nadareni učenik (koji za svoju nadarenost ima i pripadajuće rješenje), trebao bi se smanjiti broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na maksimalan broj od 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
313 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ovakav prijedlog Pravilnika je potpuno kontradiktoran preporukama Vijeća Europe o višejezičnosti. Predviđene brojke će moći dosegnuti samo mali broj odgojno-obrazovnih grupa. Nadalje, kombiniranje dva ili više razreda (u vertikali) je dopustivo samo u područjima od posebne državne skrbi gdje je i broj učenika vrlo mali. To je izrazito iscrpljujuće za nastavnika koji je prisiljen poučavati u takvoj grupi, a upitan je i napredak i postignuća učenika u takvim grupama jer je neminovan veliki gubitak vremena. Nadalje, trebalo bi se više cijeniti učenje dva ili više strana jezika i ponovo ga dodatno bodovati pri upisu u jezičnu gimnaziju. 2.strani jezik bi trebao imati status obveznog predmeta. To bi doprinijelo ozbiljnijem shvaćanju istog , a ne samo kao predmet koji služi za podizanje prosjeka. Minimalni broj za osnivanje odgojno-obrazovne skupine ne bi smio prelaziti 10 jer uz današnji trend smanjenja broja djece, a posljedično i učenika, povećanje brojčanog praga ne znači ništa drugo, nego s jedne strane ukidanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina, a s druge pretrpavanje preostalih skupina. To je vrlo daleko od ideje ove reforme jer se već u začetku ukida ideja izbornosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. U kurikulumu nastavnog predmeta engleski jezik navodi se sljedeće: ''S obzirom na to da je prirodan način usvajanja jezika njegova upotreba i stalna komunikacija, jedan je od objektivnih preduvjeta za ostvarivanje komunikacijskoga pristupa i učinkovito učenje i poučavanje engleskoga jezika rad s manjim brojem učenika u skupini. Preporučuje se grupiranje učenika u obrazovne skupine, ne veće od 15 učenika, unutar jednoga razreda na temelju rezultata dijagnostičkoga mjerenja koje se provodi svake godine uz neophodno omogućivanje horizontalne prohodnosti. Takvo se grupiranje preporučuje od šestog razreda nadalje, vodeći računa o tome da se mješovitim razrednim odjeljenjima u srednjim strukovnim školama omogući podjela prema zanimanjima kako bi se osiguralo adekvatno ovladavanje jezikom struke te da se učenicima kojima je engleski drugi strani jezik prepusti odluka žele li učiti jezik kao početnici ili nastavljači. Grupiranje učenika regulira se kurikulumom škole.'' Smatram da bi se preporuka koja stoji u kurikulumu trebala uvrstiti u ovaj Pravilnik, te bi se podjela u obrazovne skupine počela vršiti od 6. razreda osnovne škole, kako predlaže kurikulum. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
315 Irena Posavec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članak 3. (3) treba uključiti i učenike koji nastavu prate po redovnom programu uz individualizirani pristup jer su većinom to učenici s poremećajem pažnje, komunikacije i slično, kojima je potrebna dodatna pomoć u radu, isto kao što je potrebna i učenicima sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. Isto tako smatram da broj učenika u odjelima u kojima su učenici s teškoćama treba biti manji, kako sam dolje navela. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, redovitom programu uz individualizirane postupke ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika -odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
316 Irena Ritterman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, idealno bi bilo raditi s učenicima u odjelima od 15 do 20 učenika ovisno o uključenosti učenika s teškoćama ako se želi kvalitetno pratiti njihov obrazovni razvoj. Nažalost, godinama radimo u velikim razrednim odjelima, a osobito je posljednjih godina povećan broj učenika s teškoćama. Zaista smatram da je 28 učenika previše kao i 26 učenika u razrednom odjelu ako je jedan učenik s teškoćama. Škola za život traži od nas veliki trud, ponajviše oko aktivnosti i vrednovanja, stoga brojnost razrednih odjela šteti i učenicima i učiteljima. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
317 Irena Rončević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Javljam se kao roditelj djevojčice upisane u prvi razred osnovne škole u malom razredu. Djevojčica je u autističnom spektru. Ima ih 5 u razredu i taj broj je ponekad velik. Probajte podučavati samo jedno dijete s poteškoćama, a ovdje su u pitanju petero djece. Tko je dao prijedlog? Ja molim dotične da iziđu na teren.Molim da educiraju učitelje kad već ne zapošljavaju struku. Priča se o inkluziji! To je samo na papiru! Izađite na teren i pomozite i tada vam ne bi pao na pamet ovakav prijedlog.Nema osnove nikakve, nema adekvatnog prostora, materijala, educiranih djelatnika. Na tome se treba raditi! Lp Irena Rončević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 Irena Rupić Pietri PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Članak 3. Broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju trebao bi biti od 18 do 22 učenika, optimalno 20. U jednom razrednom odjeljenju maksimalno mogu biti dva učenika s poteškoćama, vodeći računa o njihovoj kategorizaciji, s ukupno maksimalnim brojem od 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Irena Slaviček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, socijalna sam pedagoginja zaposlena u Centru za odgoj i obrazovanje. Radim individualno i grupno s djecom s teškoćama u razvoju koji ujedno iskazuju i probleme u ponašanju. Željela bih se osvrnuti na članak 6. nacrta pravilnika, a kojim se utvrđuje broj učenika s teškoćama u razvoju u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da bi se povećanjem broja učenika u razrednom odjelu, odgojno-obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka, umanjila kvaliteta rada te onemogućio individualni pristup svakom djetetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
320 irena.budisavskole.hr PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se sa stavkom Čl.3. o optimalnom broju učenika u redovnom razredu 20 učenika. Ističem da je 28 učenika u redovnom razredu i bez teškoća previše te predlažem maksimalan broj učenika u redovnom razredu bez teškoća 26. Čim u razredu postoji i jedno dijete s rješenjem, taj razred ne bi smio brojiti više od 20 učenika. Dva rješenja po razredu značilo bi 16 učenika, a tri rješenja 14 učenika. Ovo govorim kao učitelj iz prakse jer današnje generacije dolaze sve manje pripremljene za samostalan rad ili za rad u razrednoj grupi. Sve je više djece s govorno jezičnim poteškoćama koji nisu u logopedskom tretmanu, nemaju rješenje, a iziskuju dodatan rad učitelja s dotičnim učenikom. Također djeca su zbog načina života motorički i kinetički vrlo nespretna, a u svakodnevnom životu i radu vrlo nesamostalna. U takvoj situaciji neophodan je smanjen broj učenika po razrednom odjelu zbog dobrobiti djece i kvalitetnog rada nas učitelja. Srdačan pozdrav Irena Budiša, OŠ Zamet Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
321 Iva Golac Jakopović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja sam da redoviti nastavni razredi u koje su uključeni 1 - 2 učenika s teškoćama u razvoju trebaju imati najviše 20 učenika. Vrlo često u razredima osnovne škole imate i učenika koji nemaju papire za školovanje po redovitom programu uz prilagodbu, ali i njima treba posvetiti više pažnje bez obzira na to. Djecu ne smijemo gledati kroz papire već im pomoći kada pomoć trebaju. Također, ukoliko u razrednom odjelu imate više učenika puno je teže provoditi nastavu po novom nastavnom kurikulumu. Davanje povratnih informacija učenicima kao i njihovim roditeljima zahtjeva veliki angažman od profesora. Ukoliko želimo da te informacije budu što potpunije također treba voditi računa o broju učenika u razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
322 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, sukladno načelima koja se naglašavaju u Školi za život, optimalan broj učenika bi trebao biti 20, a to bi ujedno trebao biti i najveći broj učenika. Ako se želi kvalitetno i sustavno provoditi vrednovanje za/kao učenje te sustavno poučavati kritičkom promišljanju kroz problemske zadatke te projekte, nužan je manji broj učenika. U razrednom odjelu s jednim učenikom s teškoćama (redoviti program uz prilagodnu sadržaja i individualizirane postupke / posebni program) trebalo biti biti najviše 18, a ako su 2 učenika onda najviše 16 učenika. S obzirom da se u pravilniku ne uzimaju u obzir daroviti učenici niti učenici koji se školuju prema redovitom programu uz individualizirane postupke (a za koje je, također, potrebna posebna priprema), niti jedan razredni odjel ne bi smio imati tri učenika koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke ili po posebnom programu. Broj učenika bi se trebao smanjiti i ako učenik ima pomoćnika u nastavi. Jer kurikulum za učenika s teškoćama te prilagođene nastavne materijale ne izrađuje pomoćnik u nastavi nego učitelj. Pomoćnik u nastavi je podrška učeniku u radu, ali nije zamjena za učitelja. S poštovanjem, Iva Palčić Strčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
323 Iva Petrić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Radim kao njegovatelj u posebnoj odgojno- obrazovnoj ustanovi te imam potrebu osvrnuti se na članak 6. ovog pravilnika. Svakodnevno ulazim u sve odgojno- obrazovne skupine te vidim koliko je teško i u postojećim uvjetima zadovoljiti sve individualne potrebe naših učenika. Povećavanjem broja učenika narušila bi se kvaliteta rada , ali i ograničile mogućnosti učenika za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice (bilo bi teško organizirati bilo kakav izlazak učenika iz škole) kako se ne bi dovela u pitanje njihova sigurnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
324 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Trenutačno još uvijek važeći Pravilnik o broju učenika (NN 124/09, 73/10) u članku 4. jasno definira koliko učenika i s kojim teškoćama, opet jasno definiranim i u skladu s Orijentacijskom listom teškoća i Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), može biti u pojedinom razrednom odjelu ili skupini. Postoji li opravdani razlog zašto se taj članak ne spominje u ovom prijedlogu Pravilnika? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
325 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi koja ima posebne razredne odjele i odgojno-obrazovnu skupinu. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.). Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
326 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. (8) dodati i učenike koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke. Činjenica da se ova skupina učenika ne spominje je zabrinjavajuća (jer su i oni učenici s teškoćama u razvoju i može se na primjer dogoditi da se radi o učeniku koji se kreće u invalidskim kolicima i ne treba prilagodbu sadržaja, ali sigurno treba odgovarajuću podršku učitelja). (10) izbaciti, podrška pomoćnika u nastavi ili djelomična integracija ne mogu i ne smiju biti "olakotne" okolnosti. Učitelj se priprema za rad s učenicima s teškoćama jednako, neovisno o tome imaju li pomoćnika u nastavi ili su u djelomičnoj integraciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
327 Iva Ramljak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. (3) uz učenike koje se ovdje navodi isti razredni odjel mogu pohađati i učenici koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke kojima je isto potrebna prilagodba te smatram da bih se trebalo uključiti u izračun broja učenika (4) ovaj stavak misli da bi trebalo izbaciti jer neovisno o pomoćniku u nastavi ili pohađali učenik nastavu po modelu djelomične integracije, učitelj je taj koji se priprema za nastavu, promišlja o prilagodbama za svakog pojedinog učenika i činjenica da učenik ima pomoćnika na to ne utječe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
328 Iva Suden PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, na satu tzk je iznimno teško izvoditi program s učenicima sa teškoćama i s ostalim učenicima.Takvom učeniku se bez obzira na asistenta u nastavi treba potpuno posvetiti s obzirom da asistent nije školovan da provodi nastavu tzk tj.da ispravlja pogreške učenika s teškoćama. Također je vrlo teško organizirati nastavu tzk ako nema adekvatnih materijalnih uvjeta što je u dosta škola i slučaj te nema prostora za za rad s učenikom s teškoćama "na jednoj strani" i ostalih učenika na drugoj strani. Stoga svakako predlažem još manji broj učenika u razredima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
329 Iva Župan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, čitajući ovaj Nacrt pravilnika, posebno članak 6 (st. 1,2,3,4,i 5) stekla sam dojam da onaj tko ga je napisao nikad nije bio a kamoli radio sa tako velikom skupinom djece sa teškoćama u razvoju..Voditeljica sam poludnevnog boravka za osobe sa intelektualnim teškoćama Udruge Svjetlo nakon njihovog završenog programs odgoja i obrazovanja. Kroz svakodnevni rad u raznim radionicama u grupi od 10 do 20 korisnika sa IT i kombiniranim teškoćama (ovisno koliko ih taj dan dođe) mogu reći da je to daleko preveliki broj za kvalitetan rad jer većina korisnika zahtjeva individuslizirani pristup.Olakšavajuća mi je okolnost što su korsnici u prethodnom odgojno obrazovnom programu usvojili određena znanja i vještine ali ih mi nastojimo naučiti novima posebno u području komunikacije i socijalizacije. Tako da mislim da je nemoguće kvalitetno raditi u tako velikim skupinama djece sa teškoćama gdje oni tek moraju usvojiti temeljna životna znanja i vještine. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika. U odgojno-obrazovnim skupinama broj učenika treba biti najviše 5. Broj učenika u PSP-u trebao bi biti najviše 8 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
330 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
331 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
332 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
333 Ivan Piria PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Primljeno na znanje Pri izradi Nacrta vodilo se računa o odredbama DPS-a.
334 Ivan Sunara PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Optimalan broj bi bio 14-18 ucenika. 18 ako nema indiviualiziranih ni prilagodjenih. Ako ima individualizirani tada se broj ucenika smanjuje za broj individ. do mogucih 14 za 4 individualizirana. Za svaki prilagodjeni broj ucenika pada za 2. Dakle 14+2 prilagodjena ili 14+4 individualiz. ili mix. Tako bi maksiman broj prilagodjenih po razredu mogao biti 2, a individualiziranih 4. Ako idemo u reformu tada bi broj ucenika morao biti prioritet i preduvjet reformi. To je trebalo prvo reformirati i smanjiti. 28 ucenika zbilja nema smisla jer svatko dobije tek mrvice i od najboljeg programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
335 Ivan Štefanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U kombiniranim razrednim odjelima učiteljice slažu raspored tako da na najbolji način paralelno rade u dva ili više razreda, međutim, kod stranog jezika, svi imaju strani jezik isti sat. Tu nastavu trebalo bi također nekako regulirati (odvojeni rad, možda). Trokombinacije od 14 učenika i četverokombinacije od 12 učenika vjerujem da su izuzetno zahtjevne, taj broj bi, po mom mišljenju, trebalo smanjiti kako bi se s manje učenika osigurali kvalitetniji uvjeti rada. Ili, u današnje vrijeme, ukinuti mogućnost takvih odjela (regulirati i Mrežom škola). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
336 Ivan Štefanić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, broj od 28 učenika u razrednom odjelu je prevelik i ne odgovara zahtjevima koji su stavljeni pred učitelja i učenika. Radim u školi gdje imamo 28 učenika u prvom razredu. Kolegice rade besprijekorno i predano, ali mislim da tu ne možemo govoriti o školi za život, posvećivanju svakom učeniku, a i opterećenje koje je stavljeno pred učitelje. Trebalo bi u prve razrede, po uzoru na Sloveniju, barem u razrede s preko 20 učenika staviti dvije učiteljice. Maksimalan broj učenika ne bi, ni u kakvom smislu, prelaziti broj od 26 učenika po razrednom odjelu. Proporcionalno tom broju, smanjivati broj učenika ovisno o broju učenika s teškoćama. Stavak 4 - bez obzira na djelomičnu integraciju, i u tom slučaju trebalo bi smanjiti broj učenika, jer ti učenici ipak su u razrednom dio vremena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
337 Ivana Bandić Štrbac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je broj od 28 učenika u jednom razrednom odjelu sramotno prevelik. Broj učenika u suvremenoj odgojno obrazovnom procesu ne bi trebao biti veći od 20 učenika u jednom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
338 Ivana Birsa PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, prijedlog Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi,s posebnim osvrtom na članak 6. stavak 1 i 2 kojim se utvrđuje da broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini bude od 3 do 12 učenika s teškoćama , ne podržavam. Radeći u praksi kao edukator –rehabilitator, mišljenja sam da kvalitetan rad s djecom s teškoćama u razvoju,temeljen na individualnom i primjerenom pristupu svakom djetetu, a unutar grupnog rada, u broju do 12 učenika ne može biti dovoljno dobar za djecu i njihove specifične potrebe. Učenici s teškoćama u razvoju su jedna heterogena skupina, s različitim dijagnozama , individualnim potrebama koje zahtijevaju specifične i individualne metode rada, koje su jednostavno neizvedive u tako brojim skupinama koje propisuje Pravilnik. Ovim Pravilnikom oduzima im se mogućnost na kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje za što samostalniji i kvalitetniji život. Zapošljavanjem asistenata u nastavi tj. nestručnog kadra zbog povećanja broja djece u skupinama,uskraćuje im se pravo na adekvatan odgoj i obrazovanje a vjerujem da to nije ono što se Pravilnikom želi postići. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
339 Ivana Bokavšek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, obzirom da se primjećuje sve veći broj učenika koji se školuju prema rješenjima o individualizaciji i prilagodbi i da se u nastavi stranih jezika primjećuje potreba za smanjenjem broja učenika u jednom razrednom odjelu kako bi po prirodi samog predmeta stranog jezika odgojno-obrazovni ishodi bili postignuti, smatram da se broj učenika u razrednom odjelu treba smanjiti toliko da svi učenici imaju jednake šanse za razvoj jezičnih vještina i kompetencija. Naime, ako u razrednom odjelu ima 25 učenika od kojih se dvoje školuje prema rješenju o individualizaciji, a razlozi individualizacije su apsolutno složeni i zahtjevni za pripremu učitelja, u kojem i odgojna komponenta zauzima pozamašan i iznimno važan dio, onda se stvarno nameće pitanje o svrsishodnosti nastave engleskog jezika, u kojoj se četiri jezične djelatnosti postepeno u svakom nastavnom satu trebaju podjednako razvijati. Činjenica da se nastava stranog jezika treba odvijati u manjim skupinama učenika je već odavno znana i bilo bi pretjerano s moje, učiteljske strane, predlagati skupine od 10 učenika, ali smatram da se treba uzeti u obzir važnost predmeta i njegova složenost. Hvala i srdačan pozdrav, Ivana Bokavšek Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
340 Ivana Brekalo Pintač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da je realan broj učenika u redovitom razrednom odjelu, pri upisu u prvi razred, 20, a bez učenika s poteškoćama. Tijekom prvog razreda se primijete teškoće kod pojedinih učenika te često učenici u prva četiri razreda dobiju promijenjen oblik školovanja te taj razred više nije razred bez učenika s teškoćama. Odjel s jednim učenikom s teškoćama ne bi smio biti veći od 19 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama ne bi smio biti veći od 17 učenika. Potrebno je detaljnije definirati broj učenika u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama i kombiniranim razrednim odjelima, s obzirom na teškoću učenika. Kao učiteljica u kombiniranom posebnom razrednom odjelu za učenike s poremećajima u ponašanju ne mogu se složiti s prijedlogom da maksimalan broj učenika u takvom razrednom odjelu bude 10. Maksimalan broj učenika u takvom razrednom odjelu morao bi biti 5, jer se svi učenici smješteni u posebne razredne odjele za poremećaje u ponašanju školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke ili uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Ostvariti kvalitetnu nastavu kod učenika koji traže potpuno individualiziran pristup u poučavanju u razredu od 4 kombinacije i 10 učenika je nemoguće. Učenici u posebnom razrednom odjelu često predstavljaju opasnost za sebe i druge, najčešće zbog agresije i nepredvidivog ponašanja (udaraju, grebu, grizu, pljuju, bacaju stolce i ostale predmete prema drugima, napadaju oštrim predmetima, žele ozlijediti sebe, bježe iz škole). Učitelj je ponekad u tim razredima sam te ne može istodobno rješavati više iznimnih i opasnih situacija. Prelaskom iz razredne nastave u predmetnu, broj učenika mogao bi prijeći brojku 10 što predstavlja dodatno opterećenje za učenike i učitelje. Rad u takvom razrednom odjelu s tolikim brojem učenika nikako ne predstavlja administrativno rasterećenje učitelja koje zagovara Škola za život. Također, broj učenika u produženom stručnom postupku ne bi trebao prelaziti 7, ponajprije zbog sigurnosti učenika i socijalnog pedagoga koji je s učenicima sam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
341 Ivana Bukovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne slažem se prijedlogom Pravilnika o broju učenika u redovito i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, a prvenstveno s člankom 3., stavkom 2 da optimalni redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Moje osnovnoškolsko obrazovanje proteklo je u razrednom odjelu s 30 učenika i ne moram napominjati kakva je to katastrofa bila te mi se čini da je ovaj Pravilnik na tragu da nas vrati u tu prošlost. 30 različitih osobnosti, nadarenih učenika, učenika s poteškoćama, u takvome je okruženju jako teško raditi, napominjem da ovo pišem iz perspektive tadašnjeg učenika. Danas, stavili smo učenika u centar poučavanja, pokušavamo se posvetiti svakome posebno, otkriti njegov stil učenja, pokušavamo dati svakome zadatke koji su mu primjereni, pratimo napredak svakog učenika, a ako tu još dodamo učenike s poteškoćama, brojka 28 je prevelika i zastrašujuća. U duhu reforme Škola za život, potrebno je ograničiti gornju granicu optimalnog redovitog razreda na 20 učenika. Bez toga, uspješnog provođenja reforme jednostavno nema. Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon)broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenikasasljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
342 Ivana Čavar Volarević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
343 Ivana Čelar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Radim u djelomičnoj integraciji već 12 godina. Ne moram ni napominjati koliko i kakvih sam sve kombinacija i teškoća imala u svojim odjeljenjima. Trenutno imam sedmero učenika i jednog pomoćnika u nastavi. Uz velike napore uspješno ispunjavamo ciljeve. Ovaj nacrt pravilnika je, usuđujem se reći, "neozbiljan". Potrebno ga je detaljizirati u svim segmentima. Ne mogu si ni zamisliti koliko bi trajala moja dnevna priprema za nastavu sa deset učenika i kakve bi koristi učenici imali od takvog načina rada. Srdačan pozdrav, Ivana Čelar Prihvaćen Primljeno na znanje.
344 Ivana Čer Dvornik PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da bi optimalan broj učenika u razrednom odjelu trebao biti od 14 do 20. Rad s manjim brojem učenika pruža kvalitetniju mogućnost primjene novih strategija učenja i poučavanja u skladu provedbe eksperimentalnog programa „Škola za život“ i bolju posvećenost svakom pojedinom učeniku.Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Pored navedenog, zadnjih desetak godina je primjetan upis sve više djece s težim teškoćama u posebne programe, što također otežava samu izvedbu nastavnog procesa. Smatram da bi se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu (vezano za članak 4.; stavak 2. do 7.) trebao smanjiti i u slučaju ako su u razrednom odjelu zastupljeni i učenici po redovitom programu uz individualizirane postupke i oni koji pohađaju nastavu uz prilagodbu sadržaja.. Za svakog učenika s teškoćama dodatno smanjiti broj učenika bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi ili ne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
345 Ivana Čolak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od 20 učenika. Ako težimo školi za život s projektnom i istraživačkom nastavom idealno bi bilo do 16 učenika u razrednom odjelu. Kako rad s djecom poteškoćama tako i rad s darovitom djecom isto traži manji broj djece zbog individualiziranog pristupa. Kad uvjeti u školama to omoguće tako će i biti. Vjerujem da se radi na tome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
346 Ivana Čupo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kod upravo završenog savjetovanja o nacrtu za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama jasno je određen cilj osigurati da svaki učenik ima okruženje s ravnopravnim uvjetima za učenje kako bi se smanjile prepreke i prevladale individualne razlike što će na žalost ostati utopija na papiru ako se ne reguliraju uvjeti rada u razredu. Naime učitelj sam i savjetnik likovne kulture s 22. godina rada u školi koja ima 18 razreda s velikim brojem učenika s teškoćama od individualizacija do učenika u posebnom razrednom odjeljenju. Iako svake školske godine pripremim i planiram preko 10 prilagođenih programa smatram da me sustav onemogućava u kvalitetnijem radu. Složiti će se mnogi učitelji da je nemoguće osigurati dovoljno individualnog pristupa učeniku s teškoćama jer razredna odjeljenja broje 27 do 30 učenika dok su u nekim razredima i po nekoliko učenika s različitim teškoćama. Da bi učenici s teškoćama napredovali i imali kvalitetnu terapiju putem likovnog izražavanja potrebno je da im se omogući individualni pristup radu koji bi im dokazano pomogao u razvoju sposobnosti. Na žalost to dosadašnja praksa nije prepoznala. Razredna odjeljenja koju pohađaju učenici s teškoćama imaju prevelik broj učenika, u jednom odjeljenju ima više učenika s izraženim teškoćama npr. iz spektra autizma, lakim mentalnim retardacijama i sve aktivnosti svedene na jedan sat tjedno. Ako nastavni predmet koji dokazano potiče cjelokupan razvoj i napredak učenika, u svim segmentima djeluje terapijski, kako je prepoznato kroz djelomičnu integraciju učenika iz posebnih skupina, ostavite u trenutnom okviru i kontekstu broja učenika iz ovog pravilnika, osudili bi gore navedeni i ostale dokumente na niz dobro zamišljenih ali neprimjenjivih. Kako navode svi kolege učitelji, istraživačka nastava usmjerena na učenika i aktivnosti koje predviđa nije moguće u potpunosti ostvariti s predloženim brojem učenika. U ovom Pravilniku postavljena beznačajna razlika od dosadašnjih uvjeta rada upućuje da se predloženi dokument pisao potpuno neusklađen s novim nacionalnim kurikulumom pa predlažem da se prije usvajanja prouče novi predmetni kurikulumi i usklade s Pravilnikom o broju učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
347 Ivana Ćurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, iako nemam dugogodišnje iskustvo nekih kolega, već i ovo iskustvo poučilo me da kvalitetnu nastavu ne možemo održati u razredima koji imaju više od 20 učenika. Više je razloga za to, a navest ću svega dva, najvažnija. Budući da smo u reformi koja zahtjeva više no ikada da se poštuju individualnosti učenika i razrednih odjela, nemoguće je ostvariti kvalitetnu reformu s brojem od 28 učenika u razredu. Stoga maksimalan broj učenika ne smije prelaziti broj od 22. Smatra li netko drukčije, savjetujem da isproba na svojoj koži na jednom nastavnom satu. To će biti sasvim dovoljno da se shvati ozbiljnost situacije. Drugo, naš sustav počiva na inkluziji učenika i u takvom sustavu svjedočimo velikom broju indivudualiziranih i posebnih programa kojima se možemo kvalitetno posvetiti samo s manjim brojem učenika u rezrednim odjelima stoga predlažem izmjenu broja učenika: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika; - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika; odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Osim toga, molim Vas da u obzir uzmete i darovite učenike koji u ovakvom sustavu ne mogu ostvariti svoje potencijale te izmijenite naziv "učenici s teškoćama" u sveobuhvatan naziv koji bi uključio i darovite učenike. Želimo li se ponositi našim obrazovnim sustavom, njegovom kvalitetom i rezultatima koje bi mogao postizati, najprije valja stvoriti uvjete u kojima je moguće ostvariti takav sustav. Sp, Ivana Ćurić, mag. educ. croat. et hist. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
348 Ivana Dokoza PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani,inače sam učitelj razredne nastave, ali već 9 godina radim kao edukator - rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Nadam se da su osobe koje sastavljaju Pravilnik odradile koju godinu u razredu i skupini sa djecom sa poteškoćama i da su uvidjeli kako je svako dijete drugačije i da je ponekad teško i sa tri djeteta kvalitetno odraditi te održavati sigurnu i opuštajuću atmosferu, a kamoli sa 12. Smatram da je nemoguće raditi u skupini sa 12 djece, te da time neće dobiti kvalitetno obrazovanje nego će sve ići na njihovu štetu. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
349 Ivana Dokoza PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani,inače sam učitelj razredne nastave, ali već 9 godina radim kao edukator - rehabilitator u osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Nadam se da su osobe koje sastavljaju Pravilnik odradile koju godinu u razredu i skupini sa djecom sa poteškoćama i da su uvidjeli kako je svako dijete drugačije i da je ponekad teško i sa tri djeteta kvalitetno odraditi te održavati sigurnu i opuštajuću atmosferu, a kamoli sa 12. Smatram da je nemoguće raditi u skupini sa 12 djece, te da time neće dobiti kvalitetno obrazovanje nego će sve ići na njihovu štetu. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
350 Ivana Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Imam iskustvo rada u razrednim odjelima punih 18 godina. Situacija se iz godine u godinu mijenja i sve teža je. U školama se broj učenika smanjuje, ali raste broj učenika s teškoćama. Često je škola jedino mjesto odgoja i obrazovanja. Za kvalitetan rad u odjelu jako je važan i broj djece koja dolaze iz različitih obitelji, sve težeg i materijalnog i socijalnog stanja. Mislim da je u odjelu s 3 učenika s teškoćama jako teško raditi, ako želimo individualiziranu i digitaliziranu nastavu, jer svaki ima različite teškoće i za svakog se treba posebno pripremiti. Ovdje nismo uzeli u obzir učenike sa prilagodbom pristupa i oni zahtijevaju posebnu pažnju. Na kraju, imamo i darovite učenike koji često trpe, te ne dođu do izražaja. Pomoćnik u nastavi pomaže djeci, a ne učitelju, stoga bi se ipak trebao smanjiti broj djece u takvim odjelima, bez obzira na broj pomoćnika. Optimalan broj učenika u odjelu je 18, a onda predlažem smanjenje ovisno u učenicima s vrstom teškoća i brojem istih. Zahvaljujem! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
351 Ivana Erak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Referirala bih se na članak br. 5: Broj učenika za izbornu nastavu stranog jezika nikako ne bi smio biti ograničen na minimalan broj od 14 učenika, jer onda često manje škole kombiniraju razrede, ne samo ab, nego i npr. 5. i 6. razred zajedno ima nastavu. Gdje je tu kvaliteta nastave? Nažalost tako već godinama radim, jako iscrpljujuće za nastavnika, koji se stalno mora "prešaltavati", a za učenike zbunjujuće ("Je li to sad za nas?") i nemotivirajuće (učeniku se ne mogu posvetiti, mora čekati da završim s drugim razredom da bi mogao pitati što mu nije jasno i sl). Osobno sam imala kombinaciju 6.,7, i 8. razred zajedno, 20 učenika. Izgleda li tako moderna nastava u kojoj je učenik u centru, u kojoj učenik ima priliku za komunikaciju odnosno priliku za razvijanje četiri vještine? Suvremena nastava potiče izbornost i raznovrsnost nastave, a s minimalnim brojem upisanih učenika se to unazadilo. Prema Vijeću EU o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija države članice obvezale su se na pojačanu suradnju u području višejezičnosti i povećanje učinkovitosti poučavanja stranih jezika. Učenike bi trebalo poticati da upisuju strane jezike, omogućiti im kvalitetnu nastavu (maksimalno 15 učenika u grupi) - da se nastavnik može posvetiti svakom učeniku (vrednovanje kao i za učenje), da svaki učenik ima mogućnost komunikacije. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
352 Ivana Filipan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. Smatram da bi odgojno-obrazovna skupina za izvođenje izbornog predmeta npr. njemačkog jezika trebala izrijekom imati dopušten manji broj učenika i da ne bi trebalo ograničavati ni minimalni broj u odgojno-obrazovnoj skupini. S obzirom na važnost višejezičnosti i za naše gospodarstvo i turizam, broj učenika nikako ne smije biti prepreka za učenje stranog jezika. Broj djece u odgojno obrazovnoj skupini ne smije biti ispred njihovog prava za učenjem. Učenicima moramo omogućiti razvijanje svih jezičnih vještina, a one se mogu efikasnije razviti u manjim odgojno obrazovnim skupinama. Ovim strogim propisivanjem broja učenika dodatno se otežava manjim osnovnim ili područnim školama organiziranje odgojno – obrazovnih skupina za izvođenje izbornih predmeta, a učenici se iz takvih sredina dovode u neravnopravan položaj naspram ostalim. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
353 Ivana Finka PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kako "Škola za život" i Kurikulum podupiru formativno, a ne sumativno vrednovanje za koje je potrebno kontinuirano praćenje učenika time i sam broj učenika treba pratiti isto. Time vođena sam na temelju ovog nacrta sam napisala svoje mišljenje: Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika. – ako se pristupa po Kurikulumu formalnom vrednovanju, subjektivno se ne može vrednovati i pratiti veliki broj učenika U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel ne može imati tri učenika uz prilagodbu sadržaja, eventualno da se ne može organizirati drugi odjel u taj odjel treba pomoćnika u nastavi i to s nastavničkim ili pedagoškim kompetencijama. Što je s učenicima s individualiziranim pristupom? Potrebno je i u takvim razredima smanjiti broj učenika. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 12 učenika . Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 10 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od I. do IV. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 9 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 8 učenika. Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda od V. do VIII. razreda ima u pravilu najviše 7 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
354 Ivana Fridl Puškar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da je krajnje neophodno preciznije definirati broj učenika u posebnim skupinama, jer odrediti broj učenika po skupini količinom od 3 do 12 je podložno različitim tumačenjima i kao posljedicu može imati zaista prevelik broj učenika po skupini, što će jako otežati nastavni proces i dovesti učitelja u izrazito nepovoljan položaj. Osobno sam radila u skupini učenika s autizmom, gdje je dosada jasno precizirano da broj učenika može biti do 3 po skupini, i to je zaista racionalan i realan broj da bi se moglo s djecom donekle normalno raditi. I po ostalim skupinama , bilo da se radi o posebnoj skupini koja se školuje po članku 8 ili 9, neophodno je konkretnije precizirati broj učenika, koji po meni (budući da sam radila i u tim odjelima ) bi se trebao kretati do 5 učenika po skupini, maksimalno 7, jer sve više od toga stvara prevelik pritisak na učitelja i stvarno mu jako otežava profesionalni rad, i bitno smanjuje kvalitetu nastavnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
355 Ivana Fundurulić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Suvremenu nastavu, usmjerenu na učenika, uz individualiziran pristup i kvalitetno formativno vrednovanje vrlo je teško, gotovo nemoguće, kvalitetno provoditi u razredu s 28 učenika. Zato predlažem izmjenu broja učenika optimalnog redovitog razrednog odjela (stavak 2). Optimalan razredni odjel trebao bi imati 15, a najviše 20 učenika. Što se tiče učenika s teškoćama, smatram da je za svakog učenika s teškoćom potrebno smanjiti broj učenika u razrednom odjelu za 3 do 4 učenika. Osim definiranja veličine razrednog odjela s obzirom na učenike s teškoćama trebalo bi uzeti u obzir i učenike s individualiziranim odgojno obrazovnim programom, kojih u školama ima sve više, a s obzirom na koje bi također trebalo prilagoditi veličinu razrednog odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
356 Ivana Gabričević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Ukoliko želimo provesti reformu moramo voditi računa o broju učenika u razrednim odjelima. Optimalan broj učenika nije od 20 do 28. Da bi nastava bila kvalitetnija broj učenika bi trebao biti do 20 jer se tek tada učitelji mogu potpuno posvetiti svim učenicima, bez obzira na njihove individualne razlike. Članak 3 sugerira povećenje administracije za učitelje, a to nije bila ideja reforme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
357 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar je na Čl.3. stavka (2) i stavka (3). Smatram da je optimalan broj redovitih učenika u razrednom odjelu 20, a najviše 22. U jednom razrednom odjelu moguće je imati najviše jednog učenika s teškoćama, iznimno dva (ako tehnički uvjeti ne dozvoljavaju drugačije). Tada se broj umanjuje za tri učenika, iznimno šest. Danas, kada pričamo o kurikularnoj reformi broj od 28 učenika u razrednom odjelu je previše! Ovim se zakonom ponovo vraćamo na frontalno poučavanje, što je u suprotnosti sa " Školom za život". Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
358 Ivana Hrastović Mandarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani,ne mogu se složiti s predloženim Nacrtom pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini i molim da se razmotre svi navedeni komentari u ovom e savjetovanju kako bi se usuglasila razmišljanja i u konačnici stupio na snagu pravedniji Pravilnik.Svima nam je poznato da u većini regija RH broj učenika sa svakom sljedećom generacijom opada te da su brojne škole suočene s manjkom broja učenika.Članak 3 ovog Pravilnika propisuje da redovan razredni odjel ima optimalno 20,a najviše 28 učenika. Smatram da gornju granicu od 28 učenika treba smanjiti kako bi se osigurala kvalitetna nastava koja se provodi suvremenim metodama poučavanja,korištenjem suvremene tehnologije i teži ostvarenju svih ishoda propisanih predmetnim kurikulumima.Također treba uzeti u obzir da danas gotovo da ne postoji odjel u koji nije uključen barem jedan učenik s posebnim potrebama,a često su uključena i dva ili tri učenika.Rad s tim učenicima iziskuje dodatne napore i izazov su učiteljima koji cijelo vrijeme trebaju balansirati između individualnog rada s tim učenicima i ostalim učenicima u odjelu.Smatram da odjel u kojem su uključeni učenici s posebnim potrebama i prilagođenim programima nikako ne smije prelaziti broj 20.Učenici s većim teškoćama trebaju imati pomoćnika u nastavi i taj dio Pravilnika podržavam,ali ne podržavam da ukoliko učenik ima osiguranu pomoć pomoćnika da se broj učenika u razrednom odjelu ne treba smanjivati. Učitelju je jednak izazov i napor u radu s učenikom s poteškoćama i uz stalnog pomoćnika jer upravo je učitelj taj koji priprema sve nastavne materijale učeniku,osmišljava radne zadatke i prilagođava ih specifičnim poteškoćama svakog pojedinog učenika ,izrađuje ioop e ,osmišljava testove i td.Stoga ne vidim razlog da se u redovitom razrednom odjelu u koji je uključen učenik s poteškoćama broj učenika ne smanji samo zato jer taj učenik ima pomoćnika.Pomoćnik samo pomaže učeniku odraditi zadane radne zadatke,potiče i usmjerava učenika,ali sam radni materijal,programe,testove,pregledavanje domaćih zadaća,vrednovanje i dr.odrađuje sam učitelj.Općenito sam mišljenja da se od učitelja/nastavnika/profesora očekuje previše i da treba uzeti u obzir činjenicu da je rad s učenicima s poteškoćama specifičan i jedini kompetentni za taj posao su defektolozi tj.oni koji su završili studij defektologije ili zdravstveni rehabilitatori.Potrebno je osigurati i veću podršku učiteljima i profesorima kako bi svladali izazove s kojima su svakodnevno suočeni u razredu ,a tiču se individualnog pristupa i rada s učenicima s poteškoćama.I ono najvažnije,potrebno je njihov posao i pravedno i adekvatno platiti jer trenutno je taj posao izuzetno podcijenjen,a jedan sat rada s učenikom s poteškoćama koji je integriran u redovan razredni odjel ne prelazi novčani iznos od 3,30 kn,a kada se ti sati na kraju mjeseca i zbroje u evidenciji radnog vremena ,iznos na plaći je uistinu ponižavajući. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
359 Ivana Jukić Matijević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ne mogu podržati predloženi broj učenika u razrednom odjelu. Težimo suvremenoj, modernoj nastavi, nastavi u kojoj je "tehnologija postala važnija od učenika", gdje je tu učenik? Kvalitetnu nastavu, po načelima Škole za život, ne možemo postići s ovim brojem učenika. Ispravak, možemo, jer mi učitelji odradimo sve što se od nas traži. Ali bi si vi trebali podsvijestiti da je učenik na prvom mjestu. Povećavanjem broja učenika narušavamo kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, nemogućnost individualnog pristupa učeniku. Prije donošenja Pravilnika trebali bi procijeniti realnu situaciju na terenu, provesti neko vrijeme u razredu, u živom procesu. Trebali bi razgovarati s učiteljima i upoznati se s poteškoćama pred koje nailazimo u svom radu. U jednom razredu, konkretno mom, u kojem je 21 učenik, imam učenika koji ima prilagodbu sadržaja, učenik koji treba indvidualne upute za svaki zadatak, učenika koji riješi listić dok nisam ostalima još ni podijelila listiće, učenika s pomanjkanjem koncentracije kojeg je stalno potrebno podsjećati da rješava zadatak i još 17 učenika. Sve stignemo, sve odradimo, damo sve od sebe da je nastava što kvalitetnija, ali dođite, pokušajte. Veoma ćete brzo shvatiti zašto promjena koju predlažete ne da nije dobra, već je poražavajuća, ne za učitelja, za učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
360 Ivana Kirigin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, kao osoba koja radi u odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju smatram da je moja dužnost osvrnuti se na čl. 6 Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Naime, radim u skupini od 5 djece sa višestrukim teškoćama , od kojih je 3 u kolicima a ostalo dvoje djece hoda uz fizičku podršku. Učionica je već sad premala i često se spotičem o kola dok pokušavam manevrirati kroz prostor. To su učenici kojima je potreban stalan nadzor, koji su potpuno ovisni o skrbi odrasle osobe, dakle nemaju razvijene vještine samozbrinjavanja. Njihove kompetencije i potrebe su različite te su shodno tome i aktivnosti prilagođene i kao takve nemoguće ih je zadovoljiti u u grupnom radu. Poteškoće u senzornoj integraciji auditivnih informacija su samo neke od poteškoća kod djece koje učitelj mora imati na umu te je primoran paziti na sve okolinske faktore koji mogu biti ometajući za učenika. Učenici su neverbalni i ponekad učitelj mora biti pravi virtuoz da bi shvatio što je to što smeta učenika. Naša dužnost je stvoriti jednu opuštenu i smirenu radnu atmosferu kako bi učeniku pružili potporu i vrijeme koje zaslužuje kako bi se razvijalo i napredovalo. A to su samo neki od nebrojenih izazova s kojima se učitelj u radu s djecom s poteškoćama mora nositi . Nisam ni spomenula učenike s PSA i njihovim potrebama koje s ovakvim prijedlogom pravilnika usudila bih se reći potpuno zanemarujete. Kakva je vaša vizija tog odjela u kojem bi bilo 12 djece sa višestrukim teškoćama? Kakva bi atmosfera vladala u takvom odjelu? Kolika bi to "dvorana" bila za svu djecu iz jednog odjela? Na kraju Vas pitam na koji bi se način odvijao odgojno-obrazovni rad 1 na 1 u tako brojnom odjelu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
361 Ivana Klasić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, kako i sama radim u dvorazrednoj kombinaciji, a imam i iskustva rada u četverorazrednoj kombinaciji, smatram kako bi bez obzira na broj učenika u razrednom odjeljenju trebalo u potpunosti ukinuti četverorezredne kombinacije. Mišljenja sam da rad u takvom odjeljenju, unatoč neizmjernom trudu, pripremi i zalaganju učitelja, ne može biti kvalitetan i na razini kakvu zahtjeva novi kurikulum i Škola za život. Neosporiva je činjenica da sat ne može biti kvalitetan kada učitelj za pojedini razred ima samo 10 minuta izravne nastave. Iz toga proizlazi i neravnopravnost u znanju i iskustvu između učenika koji rade u takvim odjeljenjima naprema onima koji uče u "čistim" razredima. Time se još više produbljuje nejednakost u znanju između gradskih i onih malih seoskih škola. Također podržavan prijedloge da se u kombiniranim razrednim odjelima smanji broj djece. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
362 Ivana Kralj PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako se broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju, posebnom razrednom odjeljenju i odgojno obrazovnoj skupini ne bi trebao smanjivati ukoliko učenik s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. Naime, učitelj (razrednik) je još uvijek onaj koji i za tog učenica piše individualizirani odgojno obrazovni plan i program, osmišljava aktivnosti, priprema materijale, provodi vrednovanje, vodi dokumentaciju, organizira nastavu i surađuje s roditeljima. Također smatram kako je povećanje broja učenika u posebnom razrednom odjeljenju apsurd i nikako nije u skladu s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom. Naime, niti su svi učenici isti, niti su oštećenja koja imaju takva. Ponekad, učenicima smeta buka i galama, nekima smeta blizina, neki ne vole društvo. Učenika s autizmom koji je osjetljiv na zvukove i galamu smjestiti u razredni odjel u kojem su učenici s hiperaktivnošću i poremećajima u ponašanju je nedopustivo,a upravo će se takve stvari događati ukoliko ovaj pravilnik bude prihvaćen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
363 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim već 19 godina, od toga 12 kao stručni suradnik. Voditeljica sam ŽSV-a SDŽ i vjerujem da zastupam mišljenja i ostalih kolega. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Svako povećanje broja učenika u skupini u konačnici oduzima broj sati individualnog programa svakom učeniku što umanjuje njihovu šansu za optimalan razvoj njihovih potencijala, odnosno šansu za primjereno obrazovanje. Očita je razlika u kvaliteti rada između skupine s dva i tri učenika, a povećanje tog broja dovest će do smanjene kvantitete i kvalitete rada. Individualne i opsežne procjene, individualizirani programi i nužnost individualnog rada sa svakim učenikom s PSA (i učenicima s drugim teškoćama u razvoju) ne trpe povećanje broja učenika u odgojno obrazovnim skupinama. Zadatak svih nas, i onih koji donose zakone i pravilnike i onih koji provode odgojno- obrazovni proces, je osigurati maksimalan razvoj učeničkih potencijala što se ozbiljno narušava novim prijedlogom Pravilnika. Nadalje, predlažem da razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. Sve više je previše! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
364 Ivana Kujundžić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Čl.3., st.3 - smatram da je previše troje učenika s teškoćama u odjelu koji broji 20 učenika. Naime, nisu mi sporni učenici koji rade po prilagođenom već oni koji rade po posebnom programu ( veća oštećenja ). Za posebne programe/kurikulume nemamo udžbenike niti dovoljno educirane učitelje, a ni kompletirane stručne službe. I onda se postavlja pitanje kako to odraditi!?Npr. jedna manja seoska škola ima samo jedan odjel petog razreda u koji idu svi učenici jer druge mogućnosti nema. Što ako su tu dva učenika po posebnom i jedan po prilagođenom programu te dva po individualiziranom pristupu!? Nemoguća misija. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
365 Ivana Lukić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, učitelj sam edukacijski rehabilitator u posebnoj odgojno obrazovnoj ustanovi 11 godina. Trenutno sam razrednica u posebnom razrednom odjelu 4./5. razreda. Ovaj nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram neprihvatljivim i ne realnim kada se govori o broju učenika u razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, te odgojno - obrazovnoj skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka (članak 6., stavak 1,2,3,4,5). Smatram da se treba zadržati na postojećim kriterijima o broju učenika s teškoćama u razrednim odjelima i odgojno - obrazovnim skupinama, te skupinama produženog stručnog postupka. Svako daljnje povećanje broja učenika u navedenim odjelima rezultira nepovoljno na odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama. Rad u takvim uvjetima je zahtjevan, svaki učenik ima svoje potrebe, svaki učenik treba prilagođene materijale i svaki učenik treba pažnju učitelja što će se povećanjem broja učenika definitivno umanjiti i ići na štetu samih učenika, onih koji su najvažniji i trebaju biti u centru odgojno - obrazovnog procesa. Također, želim napomenuti kako se novim nacrtom Pravilnika ne spominje broj učenika s poremećajem iz spektra autizma koji su vođeni kako posebna skupina i maksimalan broj učenika u odgojno - obrazovnoj skupini do sad je bio 3. Smatram da je i za njih važno da takav broj ostane, zbog same prirode teškoće i dodatnih teškoća koje se često javljaju. Važno je da broj učenika ostane nepromijenjen, kao i do sad, kako bi se omogućilo obrazovanje jednakih mogućnosti za sve, pogotovo za ovu ranjivu skupinu učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
366 Ivana Mašić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. čl.3., st.(2) U zadnjih nekoliko godina sve je veći broj učenika s teškoćama koje onda zahtijevaju i neki oblik prilagodbe od strane učitelja, a da učenik nužno ne mora imati određen primjereni program. Pogotovo je tu naglasak na učenicima koji tek dolaze u 1. razred. Uvažavajući poteškoće učenika, prilagođavati se njihovim sposobnostima i kvalitetno odraditi nastavni proces je nemoguće s tim brojem učenika. Isto tako, kasnije, tijekom školovanja, na početne teškoće nastavljaju se druge (a kod nekih učenika budu tek i otkrivene zbog razno raznih razloga..). Smatram da bi se broj učenika trebao smanjiti te da optimalan razredni odjel nema više od 22 učenika. čl.3., st.(3) U skladu s gore navedenim prijedlogom, trebalo bi smanjiti i ukupan broj učenika u razredu, ako je integriran učenik s teškoćama u razvoju i to bez obzira o kojem je obliku primjerenog programa riječ (bez obzira je li to prilagodba sadržaja ili individualizacija) jer svaki program zahtijeva dodatni angažman učitelja i dodatno vrijeme i pažnju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
367 Ivana Matoković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram da odluka o broju učenika u razrednom odjelu od najviše 28 učenika (ili 26 ovisno o učenicima s poteškoćama) ne doprinosi kvalitetnijem i odgovornijem nastavnom radu. Ukoliko težimo nastavi (školi) koja u prvi plan stavlja učenika i njegove osobnosti nije mi jasno kako je zamišljeno osnovno pravilo poštivanja tih odrednica. Deklarativno govoriti o nastavi koja je okrenuta učenicima a onda postaviti pravilo o mogućih 28 učenika u razrednom odjelu pokazuje nedovoljno razumjevanje problematike praktičnog rada i posebice novih vrijednosti i kompetencija koje potiće projekt Škola za život. Smatram da je nastavu moguće kvalitetno izvoditi i posvetiti se svakom učeniku ukoliko razredni odjeli ne prelaze brojku od 22 učenika, dok je u razredima u kojima ima učenika s poteškoćama taj broj trebao biti znatno manji. Istodobno smatram da limitiranje učenika u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi također ne poštuje nove standarde poučavanja prema Školi za život. Učenicima je potrebno omogučiti pohađanje dodatnih aktivnosti i sadržaja prema njihovim afinitetima i interesima a to svakako ne smije biti limitirano propisom o broju učenika jedne skupine. Prihvaćen Primljeno na znanje.
368 Ivana Milić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mislim da velik broj komentara na nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi jako puno govori. A skoro svi komentari ukazuju kako je ovaj nacrt Pravilnika neprihvatljiv. Zbog predloženog povećanja broja učenika u razrednim odjelima dolazi do toga da se ne osiguravaju optimalni uvjeti rada kako za učenike redovne populacije, tako i za učenike s teškoćama u razvoju. Sve je to u suprotnosti sa pravilima struke i dovodi u pitanje kvalitetu nastave, kao i sigurnost učenika i učitelja. Iz toga se iščitava da Pravilnik nije usmjeren na kvalitetan rad učitelja, i stručnih suradnika u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika. Radim kao učitelj edukacijski rehabilitator u odgojno obrazovnoj skupini koja radi po Posebnom program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada. Obzirom na specifičnosti našeg rada i učenike s kojima radimo, složila bi se sa kolegama da je Pravilnik pisala osoba koja nije iz struke i koja nije uzela u obzir specifičnosti razvoja učenika s teškoćama, posebno one s višestrukim teškoćama, njihove sposobnosti, potrebe i interese. Zato predlažem da se predloženi broj učenika smanji: Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – do 3 učenika iz spektra autizma – do 5 učenika značajno sniženog intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
369 ivana miškić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
370 Ivana Mitrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Već 10 godina s prekidima radim kao stručni suradnik u školi i imala sam priliku upoznati i raditi sa učenicima s raznoraznim teškoćama te još uvijek imam tu priliku. Rad s učenicima s teškoćama zahtijeva jako puno strpljenja, živaca te fizičke spreme. Umjesto da nam se iz godine u godinu uvjeti poboljšavaju i olakšavaju, iz godine u godinu nama se sve više otežava i uskraćuje i stavlja učitelja u poziciju da glumi hobotnicu koja će sve obuhvatiti i riješiti nemoguće. Za ovakav rad učitelji bi trebali imati beneficirani radni staž jer već sada je nemoguće raditi u nekim skupinama, a s vašim prijedlogom učitelj može potpisati odlazak na psihijatriju. Zato imajte na umu kad donosite ovakve prijedloge zakona da netko treba brinuti o učenicima i pružiti im sve što se može pružiti u školskim okvirima, a i šire uz podršku roditelja jer to su naši učenici, naša djeca koju treba osposobiti za život koliko god je to moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
371 Ivana Mutnjaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, Smatram da minimalan broj učenika na izbornoj nastavi ne bi trebao biti ograničen. Nekada se dogodi da se upiše npr. 20 učenika, a nekada 5. Nastava njemačkog jezika uglavnom je u suprotnoj smjeni zbog čega je dodatno teže motivirati učenike, a oni se mogu ispisati kada žele (što je također jedan minus). U razredima koji broje mali broj učenika ne može biti puno onih koji će pohađati nastavu njemačkog jezika te nije u redu da se ona njima uskraćuje. Izbornu nastavu trebalo bi poticati i omogućiti svakom učeniku, a ne ograničavati. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
372 Ivana Nenadić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je 28 učenika prevelik broj za redoviti razredni odjel i da bi ga trebalo smanjiti ma najviše 24. Tako velik broj učenika onemogućuje kvalitetan rad u razredu i pojedinačan pristup svkom učeniku. Isto tako, mislim da u jednom odjelu ne bi trebalo biti više od 2 učenika s poteškoćama i da onda ukupan broj učenika treba dodatno umanjiti. Nije u redu da ako učenik ima pomoćnika u nastavi, nema umanjenja broja učenika u razrednom odjelu. Često su pomoćnici tu kako bi pomogli učeniku oko organizacije u nastavi, pa se posao učitelja nipošto ne umanjuje činjenicom da učenik ima pomoćnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
373 IVANA OREMUŠ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, osvrnula bih se na članak 3. i maksimalan broj učenika u razrednim odjelima. Mišljenja sam da broj učenika u čistom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 24 učenika. Budući da učenicima treba što više pristupati individualno, uvažavajući njihove potrebe, stilove učenja, potencijale, afinitete… u razrednom odjelu s predloženim brojem učenika to je vrlo teško kontinuirano primijeniti i kvalitetno ostvariti odgojno - obrazovne ishode, a dodatno je otežano u kombiniranim razrednim odjelima. Stoga, u i članku 4. stavcima 2. 3. i 4. smatram da bi broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu s 2 razreda trebao biti maksimalno 12, u kombiniranom razrednom odjelu s tri razreda 10 učenika, a kombiniranom razrednom odjelu s 4 razreda 8 učenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
374 Ivana Pongrac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U potpunosti se slažem, iz iskustva asistenta, s komentarom DRAŽENKA GALOŠEVIĆ Smatram da su 3 učenika s poteškoćama previše u razredu. Bilo bi dobro maksimalno 2 učenika s time da barem jedan od njih ima pomoćnika u nastavi. Iz iskustva navodim razloge jer je teško raditi u razredu (u mom slučaju) s 2 teške poteškoće kod učenika. Ne stignem se posvetiti ostalim učenicima, a i među njima ima onih koji trebaju pomoć. Ako će u razredu biti 3 učenika s poteškoćama, onda ukupan broj učenika neka bude 10 - 12, s time da barem jedan ima pomoćnika. Prilikom razvrstavanja učenika s poteškoćama u razrede, trebalo bi paziti na kategoriju poteškoće (teški, srednji i laki) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
375 Ivana Rukavina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Edukacijski rehabilitator sam i radim u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. Iz prijedloga nacrta Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi: članak 6. stavak 1.,2.,3.,4.,5.; vidljivo je kako u pisanju navedenoga nije sudjelovao nitko iz struke niti itko tko ima doticaj s učenicima s višestrukim TUR. Zanima me kako bi uopće trebala izgledati realizacija nastavnog procesa za odgojno-obrazovnu skupinu koja bi brojala 12 učenika (npr. 12 učenika s dijagnozom iz spektra autizma)? Također nigdje nije navedena vrsta i stupanj teškoće te uzrast učenika! Da li se uopće razmišljalo o prostornim uvjetima škola? Radeći u odgojno – obrazovnoj skupini smatram neprihvatljivim da skupina ima do 12 učenika te smatram da takav rad nije izvediv ni održiv u praksi. Samim time se dovodi u pitanje pravo na obrazovanje učenika s TUR jer navedenim prijedlogom nacrta Pravilnika odgojno-obrazovni rad će se svesti na ,doslovno, čuvanje 12ero učenika s višestrukim TUR. Za kvalitetno obrazovanje učenika s višestrukim teškoćama u razvoju smatram da odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života (u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju) može imati: 1) od 2 do 3 učenika s autizmom 2) od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
376 Ivana Ružman Faletar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Rad u kombiniranom razrednom odjeljenju sam je po sebi teži te zahtijeva više planiranja i organizacije učitelja za kvalitetno održavanje nastave. Smatram da broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti najmanje za dva učenika, a možda i više. Vezano za isti članak, stavak 10. , ako je u kombiniranom razrednom odjeljenju učenik s poteškoćama slažem se da se broj treba smanjiti za četiri učenika, ali bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi. Naime, učitelj radi i s tim učenikom prilagođavajući mu nastavne sadržaje, metode i postupke. Pomoćnici u nastavi nisu učitelji odnosno nisu dovoljno educirani ili uopće nisu upoznati s metodama i načinom rada s učenikom kojem asistiraju. Upravo te upute dobivaju od učitelja. Isto tako pomoćnici ne mogu vrednovati učenika ( formativno, kao učenje i za učenje) već to radi učitelj tijekom nastavnog procesa. Na ovaj način ignorira se učenika s poteškoćama ako ima pomoćnika te umanjuje rad učitelja s takvim učenikom. Predlažem, iz osobnog iskustva rada u kombiniranom razrednom odjeljenju, integraciju najviše jednog učenika s poteškoćama ( makar imao asistenta - najčešće su oni dodijeljeni zbog fizičkih oštećenja učenika ) jer nastavom u kombinaciji s više učenika s poteškoćama svakako se gubi na kvaliteti. Upravo u kombiniranim odjeljenjima treba rasteretiti učitelja i učenike da bi se kvalitetnom nastavom ostvarila škola za život, motiviran i zadovoljan učenik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
377 ivana skuzin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, radim u CZA Split kao učitelj edukacijski rehabilitator te smatram da maksimalan broj učenika s PAS u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini prema posebnom nastavnom programu treba biti do 3. Svako povećanje broja učenika preko tog broja, bitno narušava kvalitetno provođenje nastavnog programa i poštivanja načela individualizacije u radu s učenicima s PAS. Stoga smatram potrebnim korigirati članak 6. stavak 2, precizirati teškoće (jer bitna je razlika imati 3 učenika s PAS u razredu ili tri učenika s IT), te uvažiti prijedloge i mišljenja profesionalaca koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
378 Ivana Smolčić Padjen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, u pojedinim razrednim odjelima ima i 6 učenika s teškoćama. Inkluzija je dobro zamišljena, no pitanje je koliko se kvalitetno učitelj/nastavnik u jednom takvom odjelu može posvetiti svakom učeniku. Također matram nužnim smanjiti broj učenika u redovitom razrednom odjelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
379 Ivana Smolčić Padjen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. uz st. 5. - Predlažem utvrditi vremenski okvir u kojemu bi se upravni odjel trebao očitovati na novonastale "iznimne slučajeve". Također predlažem "može" zamijeniti s "dužan je". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
380 Ivana Stojanov PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Postovani majka sam autisticnog djecaka i smatram da skupina od 12 autisticne djece nikako nije izvediva. moje dijete inace je u skupini sa jos dvoje djece i to nekako funkcionira,cesto bude frustracije i nervoze..zamislite da ih bude 12?! nemojte to uradit..jer to ne moze funkcionirat..nije dobro za tu djecu..bit ce zakinuti u svemu. razmislite dobro o tom prijedlogu,ili dodjite i budite u skupini tih par sati pa da vidite kako to izgleda. nemojte zakidati i ostetit jos vise tu najranjiviju skupinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
381 Ivana Svjetličić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Maksimalan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima trebalo bi smanjiti na: dva razreda (I.-IV.) 14 učenika tri razreda (I.- IV.) 12 učenika četiri razreda (I. -IV.) 10 učenika. Maksimalno jedan učenik s poteškoćama, obavezan pomoćnik u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
382 Ivana Svjetličić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Redoviti razredni odjel ne bi trebao imati više od 22 učenika. Ako je u redoviti razredni odjel uključen učenik s teškoćama, tada bi trebalo smanjiti broj učenika za dva. U redoviti razredni odjel ne bi smjelo biti uključeno više od dva učenika s poteškoćama ( bez obzira imaju li pomoćnika u nastavi ili ne). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
383 Ivana Štefanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, ako se uzmu u obzir sve specifičnosti podučavanja učenika s teškoćama, njihove osobne i socijalne kompetencije, zatim različite metode i pristupi koji se koriste u radu sa učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s poremećajima iz autističnog spektra, te učenicima s višestrukim teškoćama, zamisao o povećanju broja učenika u odgojno-obrazovnoj skupini je neodrživa. Kvalitetan rad s navedenim učenicima, rad koji donosi rezultate u ovakvim uvjetima neće biti moguć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
384 Ivana Štiglec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Kako bi se osigurala kvalitetna nastava i kako bi se ispunila očekivanja koja su pred nastavnike stavljena reformom obrazovanja smatram da redoviti razredni odjel treba imati najviše 24, a najmanje 18 učenika. U redoviti razredni odjel može se uključiti najviše dva učenika kako bi se nastava mogla kvalitetno odvijati i za učenika s teškoćama i za ostale učenike. Odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika, a odjel s dva učenika s teškoćama najviše 20 učenika. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
385 Ivana Švagelj Majcen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog broja učenika u razrednom odjelu ne podržavam. Dio dosadašnjeg pravilnika koji propisuje minimum od 14 učenika je u redu, ali maksimalan broj od 28 učenika je previše za kvalitetan nastavni rad. Želimo li učinkovitu nastavu po načelima Škole za život, broj učenika treba smanjiti. Optimalan razredni odjel treba imati od 14 do 20 učenika kako bi se učitelj mogao podjednako posvetiti svakom učeniku. Razredni odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 19 učenika, odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika, a odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika. Također bi trebalo voditi računa o činjenici da ako je u jednom razredu više od dva učenika s teškoćama, nastavnik jako teško može kvalitetno odraditi svoj posao i posvetiti se svakom učeniku. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
386 Ivana Torjanac Matas PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI S obzirom da se danas u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama uglavnom obrazuju učenici s većim i kombiniranim teškoćama u razvoju, koji uz to imaju i dodatne zdravstvene i druge teškoće gornja granica od 10, odnosno 12 učenika je prevelika te onemogućava kvalitetan rad između ostalog i stoga što svaki učenik u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini zahtijeva individualni pristup, individualizirani rad i izradu individualnih nastavnih sredstava za rad. Ovako veliki broj učenika u razrednim odjelima i/ili odgojno-obrazovnim skupinama je na razini od prije 20 godina kada su se u našim ustanovama obrazovali učenici koji danas polaze redovite osnovne škole. Jedan dio članova ŽSV-a predlaže i određivanje broja učenika u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju što je i određeno Državnim pedagoškim standardom, a kao razlog navode i to da Ministarstvo ne odobrava razredne odjele, odnosno zapošljavanje djelatnika za razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine s tri učenika iako je riječ o učenicima s autizmom. Stoga predlažemo da članak 4. glasi: 1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-¬govorno-¬jezičnim teškoćama - od 3 do 7 učenika sniženog intelektualnog funkcioniranja od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, – od 2 do 3¬ učenika s autizmom. (2) Odgojno - obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3¬ učenika s autizmom – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnog funkcioniranja i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima od 3 do 7 učenika. Budući da je sve manji broj učenika koji polaze poseban program u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te se ustrojavaju kombinirani razredni odjeli predlažemo da se doda novi članak ili dodatni stavci članka 6. : KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
387 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Slažem se s kolegom Maričićem. Primljeno na znanje Nema prijedloga.
388 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Izborna nastava, dodatna, dopunska izvodi se zbog učenika i tu nije bitan max/min broj, djeca se upisuju na to koja to žele. Nastava se izvodi poslije redovne nastave (osim vjeronauka) kad su djeca već umorna i treba ih biti u manjem broju u razredu. Broj učenika u razredu treba sama škola osmisliti, prema svojim mogućnostima. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
389 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. 3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 14 učenika . Radim u razredu, 17 učenika, 3 prilagođena, romska populacija većina razreda, socijalni slučajevi, 2 nadarene djece, teško je jako teško, svako od njih traži pažnju, netko ju odbija, slabo rade, pomoć kod kuće nikakva, loše savladavaju jezik, ne znaju čitati. Govorim o predmetnoj nastavi, a možete misliti kako je mojim kolegicama u razrednoj nastavi. Ako nam stave 28 učenika u razred, molim nadređene neka odrade jedan dan, jedan sat umjesto mene pa neka mi kažu kako su se divno proveli i dobro naučili djecu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
390 Ivana Tunjić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Obavezno ubaciti učenike po redovitom programu uz individualizirani pristup. Manjina je problem, pogotovo ako se radi o Romima, koji teško savladavaju redovan nastavni program, a jedinu pomoć u radu imaju u školi dok kod kuće ništa neće, ne mogu ili ne smiju. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
391 Ivana Vrljac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
392 Ivana Vujčić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Na čl. 3. (2), s obzirom koliki je nesrazmjer odličnih i loših učenika te je jako teško ostvariti sve iste ishode za tako heterogenu, a veliku skupinu, razredni odjeli mi optimalno trebali imati 15 do najviše 21 učenika. Nastavni proces odavno više nije kao nekad, učenici, kao i njihovi roditelji, jako su zahtjevni te kao jedan učitelj, koji je ujedno i razredni učitelj, a da bi se maksimalno, individualno posvetio svakom djetetu, to nikako nije u mogućnosti u razrednom odjelu s 28 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
393 Ivana Zgonjanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ovo je prevelik broj. Svatko tko je ikad radio u kombiniranim odjelima zna da se nastava izvodi čarolijom, a tamo gdje je broj djece u 4 odjela dvoznamenkast izvoditi nastavu postaje gotovo nemoguće, a da se zadrži imalo kvalitete. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
394 Ivana Zgonjanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Optimalan razredni odjel u današnje vrijeme ima 15-20 učenika, sve iznad 25 je previše i nastava se iznimno teško odvija, bez obzira na posvećenost i koncentraciju nastavnika ili učenika. Djeca su drugačija danas, nastavnik im se ne može dovoljno posvetiti i kvalitetna nastave drastično opada u razredima iznad 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
395 Ivana Žagar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, predlažem izmjene članka 3.stavka 2. "Optimalan redoviti razredni odjel ima 20,a najviše 28 učenika." Predložila bih sljedeću izmjenu: u stavku (2) "Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 24 učenika." Obrazloženje: provedbom novog načina vrednovanja koji zahtjeva uključenost učenika u sam proces vrednovanja, smatram da je brojka od 28 učenika u jednom razrednom odjeljenju prevelika. S poštovanjem, Ivana Žagar, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
396 IVANČICA FETT ŠKVARIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI S obzirom na brojne izazove koje donosi Kurikularna reforma, smatram kako razredni odjel treba imati od 14 do 20 učenika kako bi se učitelj mogao kvalitetno posvetiti svakom pojedinom učeniku. Ukoliko ima učenika koji se školuju prema individualiziranom pristupu, razredni odjel ne bi smio biti veći od 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
397 Ivanka čirjak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao vjeroučitelj u školi za djecu s teškoćama u razvoju već deset godina. U svom radu susrećem se sa većim dijelom učenika škole, prolazim kroz sve skupine i trebam se znati ophodit sa svim učenicima. To su učenici s višestrukim teškoćama u razvoju koje često prate i poremećaji ponašanja. Ponekad se rad svodi na puko preživljavanje i sa sadašnjom kvotom do 7 učenika. U slučaju odobravanja skupina do 12 učenika život i rad u skupini bi se sveo samo na održavanje osnovnog mira u razredu i nade da se neće nikome ništa dogoditi ukoliko bi netko imao ispade u ponašanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
398 Ivanka Knežević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Smatram da maksimalan broj učenika u čistom razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 22 učenika jer se svakom učeniku pristupa individualno, naročito kad se radi o strukovnom obrazovanju. Težnja je da se odgojno-obrazovni proces odvija kvalitetno, a s velikim brojem učenika to je teže postići. Ako je uključen samo jedan učenik s teškoćama, razredni odjel ne bi trebao imati više od 20 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
399 Ivanka Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 7. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz članak 7. Nacrta.
400 Ivanka Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
401 Ivanka Pejić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
402 Ivanka Tomić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, mišljenja sam da bi u jednom razrednom odjelu broj učenika trebao biti 20 s jednim učenikom s teškoćama. U razredu bi trebalo biti najviše dva učenika s teškoćama kako bi se učitelj mogao posvetiti i njima. Mišljenja sam da su tri učenika s teškoćama previše za jedan razred i jednu učiteljicu ili učitelja pored njih još 20. Moje sadašnje iskustvo govori kako je teško raditi u razredu s čak 5 poteškoća kod učenika, a dvije su teže. Ne stignem se dovoljnio posvetiti njima, a ni ostalim učenicima koji nemaju rješenje , a trebaju pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
403 Ivica Borić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da bi broj učenika u razredu trebao ovisiti i o broju darovite djece u razredu. Zanimljivo je da se njih opće ne spominje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
404 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5. 2. Za izbornu nastavu treba odrediti drugačije kriterije, broj učenika u razredu. Kako se od 4. do 8. razreda broj učenika koji pohađaju izbornu nastavu (npr. njemačkog jezika) smanjuje svake godine, svakako bi trebalo omogućiti svakom učeniku, bez obzira na broj, da pohađa izbornu nastavu Smatram da može biti samo gornja granica za broj učenika (15 učenika u grupi) , a da donja granica ne bi smjela postojati. Članak 4.3. Broj učenika koji čine kupine produženog boravka treba formirati kao i kombinirane razredne odjele. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
405 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Članak 4.2. ... najviše 14 učenika Članak 4.3. ... najviše 12 učenika Članak 4.4. ... najviše 10 učenika Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
406 Ivica Gregurec PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. 2. Broj učenika u redovnom razrednom odjelu ograničiti od 18 do 24. Članak 3.3. ... najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju... - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika NADOPUNITI: U slučaju da učenik ima većih teškoća ( sljepoća, lakša retardacija, paraliza,... ) po preporuci specijaliste razred može imati i manje od 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
407 IVICA OPAČAK PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. stavak 2 Broj učenika u razrednom odjelu trebao bih imati do 18 , a najviše 22 učenika. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s posebnim potrebama. Broj rođene djece je sve manje pa tako u budućnosti i broj učenika pa da nam se ne desi da ovaj pravilnik ne traje dugo. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
408 Ivica Štrbac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, razočaran sam člankom 3. stavak 2. jer je i dalje maksimalan broj učenika u razrednom odjelu 28. Smatran da za izvođenje suvremene nastave maksimalan broj u razrednom odjelu ne bi trebao biti veći od 22 učenika, odnosno ako se u razrednom odjelu nalazi učenik koji zahtjeva individualizirani ili prilagođeni pristup maksimalan broj ne bi smio prelaziti 18 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
409 Ivona Grbeša PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom da sam zaposlena u maloj sredini (selo), djece s poteškoćama ima jako puno. Nema čistog odjela jer ima sve manje djece. Radimo u kombiniranim odjeljenjima što je izuzetno teško, s učenicima s poteškoćama, usudila bih se reći, posebnim potrebama. Za donošenje bilo kakvih Pravilnika, potrebno je uključiti i roditelje djece s poteškoćama, jer takva djeca imaju i drugačije potrebe. Danas gotovo svi učenici bez poteškoća, trebali bi imati individualizirani pristup. Uz njih i učenike s poteškoćama ili posebnim potrebama, razredni odjel ne bi trebao imati više od 16 uč. Takva nastava, s tolikim brojem i nije nešto kvalitetna. Svakako uključiti pomoćnika u školi i pripaziti na kategorije poteškoća (teški, srednji i laki). Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
410 Ivona Mijoč PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, budući da me prijedlog Pravilnika vrlo neugodno iznenadio imam potrebu napisati jedno poduže razmišljanje o ovoj temi. Smatram kako bi prihvaćanjem ovog prijedloga Pravilnika bila počinjena velika nepravda prema učenicima s teškoćama koji se školuju u posebnim razrednim odjelima. U razredima u kojima se školuju učenici prema čl 5.5. i 6.6. Pravilnika javljaju se različite teškoća, ponekad i međusobno vrlo suprotne, što i sada otežava rad i funkcioniranje. Daljnjim povećanjem broja učenika taj rad bi se još više otežao. Naši učenici rade gotovo isključivo u individualnom radu, a budući da se razredima odobrava u pravilu jedan pomoćnik, ne može se očekivati da se stignu zadovoljiti ni sve njihove obrazovne potrebe, a pogotovo odgojne na čije se ispunjenje često moramo i više usmjeriti. Nerijetke su krizne situacije, nervozni ispadi, strahovi, sukobi među učenicima i dr. Ovaj prijedlog pretpostavlja još izazovniju i apsurdniju situaciju u skupinama produženog stručnog postupka gdje se broj učenika poveća na 12. Stoga nikako ne možemo govoriti o osiguravanju korisnijeg i smislenijeg obrazovanja u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakidašnjem životu, ali ni o osnaživanju uloge i jačanje profesionalnosti i kreativnijem radu učitelja što se navode kao ciljevi Škole za život. U razrede i skupine su uključeni učenici s vrlo zahtjevnim teškoćama, niske samostalnosti, kojima treba pomoć u obavljanju higijenskih potreba, hranjenju i sl., usvajanju komunikacijskih, emocionalnih socijalnih i praktičnih životnih vještina, u usvajanju nastavnih sadržaja, dodatnom pojašnjavanju i ponavljanju, te koji iziskuju individualni rad što se ne može obavljati u grupi od 12 učenika tijekom PSP-a. Usvajanje ovog prijedloga ne bi dovelo do kvalitetnog rada, već do pukog čuvanja učenika. S obzirom kako se učenici školuju u PRO-u zbog manifestacije ponašanja koja ugrožavaju njihovu sigurnost ili sigurnost drugih učenika te su im potrebni posebni uvjeti odgoja i obrazovanja vrlo je upitno koliko bi se ovi zahtjevi mogli udovoljiti u radu s većom skupinom učenika i bi li se mogla jamčiti njihova sigurnost. Učenici se školuju u manjim skupinama jer su im takve potrebe, da mogu funkcionirati u velikim razredima onda se ne bi ni školovali u PRO-u. Ovim prijedlogom smo na putu tome da male skupine upravo pretvorimo u velike razrede. Dok se status učenika bez teškoća nastoji unaprijediti nevjerojatno je kako se status učenika s teškoćama, posebno ranjive i osjetljive skupine, pogoršava ovom reformom te se nikako ne može govoriti o ravnopravnosti prilika za školovanje niti o punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti što je u suprotnosti sa čl. 23 i čl. 29.st1. Konvencije. Nejasno je i to da prema čl. 4 u kombiniranom razrednom odjelu veća kombinacija razreda podrazumijeva i smanjenje broja učenika, a osobito ako su uključeni i učenici s teškoćama, dok to isto nije primijenjeno i za učenike u PRO što ih stavlja u nepovoljan položaj. Svaki učenik s teškoćama zahtijeva individualan pristup u poučavanju i provjeravanju, pripremi materijala, odnosu, područjima na kojima treba raditi i koja treba unaprijediti. Određena metoda, pristup i način nisu uvijek primjenjivi ni na istog učenika u različitim fazama, a pogotovo na različite učenike što pristup njihovom školovanju čini još izazovnijim. Nevjerojatno je koliko smo energije, truda i resursa uložili u informatizaciju i uvođenje digitalnih sadržaja, dok se osnovne i ključne stvari za napredak i razvoj učenika s teškoćama zanemaruju, a uvjeti čak i pogoršavaju ovim Prijedlogom što svakako nije u duhu Škole za život ni školovanja u 21. stoljeću. Zato predlažem da čl.6 st.1 glasi „Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu do 5 učenika jednog ili više razreda“. Također, predlažem da čl. 6. st.3. glasi: „Odgojno-obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu do 5 učenika.“ Nadam se kako će predlagatelj ponovno razmotriti ovaj Prijedlog pravilnika i uzeti u obzir komentare i prijedloge iz ove javne rasprave jer su ih davali ljudi iz prakse koje najbolje poznaju kako učenici funkcioniraju i koje su njihove potrebe. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
411 Ivona Šakić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Mislim da bi se svakako nastavu izbornih predmeta trebalo poticati, a ne ograničavati. Moramo voditi računa o sredinama u kojima djeca nemaju velike mogućnosti za aktivnosti izvan škole. Te mogućnosti im pruža jedino izborna nastava informatike ili stranog jezika. Ograničavati broj učenika u sredinama gdje su razredi sami po sebi mali, mislim da bi bila kontraproduktivna i na kraju i neostvariva jer bi djeca bila uskraćena za istu. Ionako su izborni predmeti već stavljeni u drugi plan i otežano ih je izvoditi jer su često poslije redovne nastave, tj. u drugoj smjeni. Svakako treba misliti i na to da jedan učenik radi na jednom računalu kada govorimo o izbornoj nastavi informatike, a ne da to radi u paru s drugim učenikom, jer tada oba učenika ne dolaze do izražaja u jednakoj mjeri. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
412 Ivona Trtanj Šneler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Trenutno radim u trostrukoj kombinaciji u školi koja obrazuje učenike po redovnom programu u Posebnom razednom odjelu za djecu s teškoćama u razredu i znam koliko je to izazovno i zahtjevno. Poseban izazov je kvalitetno odraditi tri nastavna sata u jednom pri tome vodeći računa da svaki učenik dobije dovoljnu količinu podrške i poticaja, isto tako uredno voditi dokumentaciju ( tri godišnja plana, tri mjesečna, tri pripreme za svaki nastavni sat, trostruko upisivanje nastavnih sati,četiri prilagođena programa (IOOP), bez ikakve naknade za kombinaciju koja je prije nekoliko godina ukinuta. Odgovorno tvrdim da maksimalan broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu za djecu s teškoćama prema redovnom nastavnom programu uz prilagodbu i individualizaciju može i smije imati maksimalno 5 učenika. Smatram da svaki učenik s rješenjem o individualiziranom pristupu nosi svoju težinu zahtjevnosti u radu učitelja i stručnog suradnika pa ne vidim razlog zašto se ta rješenja ne broje u razrednom odjelu. Smatram da u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma najveći broj učenika treba biti 3 učenika radi specifičnosti rada i potreba učenika Razredni odjel treba imati do 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako ima učenike s teškoćama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
413 Izabela Vujičić Capar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, ukoliko želimo imati kvalitetnu nastavu u skladu s reformom i novim kurikulima, prilagođenu svakom pojedinom učeniku, smatram da bi optimalan redoviti razred trebao imati maksimalno 22 učenika (bez učenika s prilagodbom); dakle, od 16 do 22 učenika - vezano uz broj učenika s važećim rješenjem o prilagodbi. Zna se dogoditi da se prilagodba mora provesti tijekom godine jer je došlo do određene promjene i onda i dalje imate isti broj učenika, a vi radite s istim broje djece uz još veće pripreme i napor da se nastava odvija kvalitetno i bez smetnje za sve učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
414 Jadranka Čikić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U cijelosti se slažem s prethodnim komentarima kako se optimalan razredni odjel nikako ne može smatrati odjel s 25 i više učenika. U tridesetogodišnjem stažu u razrednoj nastavi imala sam odjeljenja od 11 do 29 učenika ( "čiste" odjele). Ne trebam ovdje opisivati kvalitetu i ljepotu rada u ovom odjeljenju s 11 učenika, ali konstatirat ću da je nezamjetan pad kvalitete rada i uspješnosti u odjelu do 20 učenika, Ako nema prilagodbi ili individualizacija i do 22. Ako razredno odjeljenje prelazi broj od 22 javljaju se ograničavajući elementi koji dovode do reduciranja kako individualne posvećenosti svakom učeniku tako i do vremena za pripremanje nastavnog procesa, pripreme materijala za nastavu, vremena za provjeru pisanih zadaća, vremena za kvalitetnu suradnju s roditeljima i niz drugih poslova koji se samo gomilaju iz godine u godinu ( administracija) i oduzimaju vrijeme za primarnu djelatnost nas učitelja - neposredan rad s učenicima u odgojno - obrazovnom procesu s naglaskom na ODGOJNO. Mišljenja sam kako je upravo ta dimenzija najviše zakinuta u odjelima s više od 24 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
415 Jadranka Dorešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Budući da danas imamo povećani broj djece s teškoćama u našim školama, a i po razredima, smatram da je navedeni broj učenika prevelik po razredima (do 28 učenika) s obzirom na obaveze nastavnika (pripremu za takve učenike). Navedeno je da je maksimalan broj učenika s teškoćama koji imaju Rješenje o teeškoći/ćama po razredu maksimalan broj 3, međutim što je s onim učenicima kojima to nije dokumentirano (nemaju Rješenje, a nastavnici vide da učenici imaju poteškoća), pa kada se i ako se dođe do Rješenja nakon obrade djeteta u određenim specijaliziranim ustanovama, broj učenika se ne smanjuje po razredu, tako da ih u stvarnosti ima i više od tri po razredu. Smatram da je i broj od 20 učenika po razredu dosta, ali svakako je potrebno za svako dijete s Rješenjem o teškoći umanjiti broj učenika po razredu. Mišljenja sam da svi učenici s teškoćama nisi jednako zahtjevni za nastavnika, nego je potrebno umanjivati broj učenika po razredu ovisno o težini teškoće. Trebalo bi napraviti skalu teškoća i temeljem toga i odrediti broj učenika u razredu. Danas nastavnici puno više vremena na nastavi provedu u rada s učenica s teškoćama nego s nadarenim učenicima jer oni često znaju biti i neprepoznati. Što se tiču osobnih pomagača, poneki roditelji, a i sami učenici smatraju da je zadatak osobnog pomagača da rade i misle umjesto učenika (za one koji to mogu i sami, a nije im pomagač odobren za takve teškoće). Osobni pomagači bi trebali biti pomagači istom učeniku od početka do kraja školovanja i pratiti učenika iz osnovne u srednju školu, a ne da se raspisuje natječaj za svaku godinu i da se učeniku mijenja njegov pomagač ukoliko su stekli povjerenje jedan u drugog, što je svakako dodatni stres za učenika. Potrebno je i dodatno vrijeme da se usklade učenik i pomagač, zašto to svake godine raditi učeniku s teškoćama? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
416 Jagoda Brkić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Za navedeni broj učenika u članku 6. stavku 2., u pravilu od 3 do 12 u odgojno-obrazovnim skupinama, u kojima se ne provodi redovita nastava i ne sjedi se u klupi cijelo vrijeme nego se osposobljavaju za stjecanje kompetencija svakodnevnog života problem su i premale učionice za učenike s teškoćama u razvoju u većini škola i centara u Republici Hrvatskoj od dvadesetak kvadrata u koje ne mogu stati 12 učenika, 1 učiteljica i još 2 pomoćnika u nastavi? Gdje će još stati oprema, klupe i stolice, ormari, invalidska kolica?! Koliko je to kvadrata po učeniku? Prostor bi morao biti toliki da učenicima osigura slobodu kretanja. Za učenike redovne populacije u osnovnoj školi prema važećem Pedagoškom standardu u klasičnoj učionici predviđeno je 2,5 m2 pa bi za 12 učenika bez teškoća trebalo 30 m2. Koliko onda treba za 12 učenika s teškoćama? Nije propisano jer Pedagoški standard u članku 27. propisuje da posebne odgojno-obrazovne potrebe u osnovnom školstvu odnose se na sve slučajeve kad se u pogledu specifičnih potreba učenika, veličine škole, razrednog odjela, uvjeta života i rada učitelja, opsega i složenosti poslova te organizacijskih oblika rada ne mogu primijeniti mjerila za redovite škole koje ostvaruju djelatnost pod redovitim, standardnim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
417 Jagoda Čopac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom da radim kao učiteljica razredne nastave više od 26 godina mišljenja sam da bi broj učenika u redovitom razrednom odjelu trebao biti manji od broja predviđenim ovim Pravilnikom. S obzirom da suvremeni način poučavanja stavlja težište na razvoj učeničkih vještina, kako bi bili spremni svoja znanja primijeniti u svakodnevnom životu, potrebno je imati manji broj učenika u razrednom odjelu. Predlažem da se članak 3, stavak 2. i 3. promijeni: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 25 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 16 učenika . Srdačan pozdrav, Jagoda Čopac Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
418 Jana Bosanac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Smatram da je broj učenika u razrednim odjelima i dalje prevelik. S obzirom na očekivanja individualnog pristupa učenicima optimalan broj učenika bi trebao biti maksimalno 20, minimalno 12. Ukoliko je u razredu učenik s teškoćama taj broj se može smanjivati ali svakako bi trebalo ukinuti odredbu da se taj broj ne smanjuje ako je u razredu učenik koji se školuje u posebnom razrednom odjelu prema programu djelomične integracije. Naime, u tom slučaju problem postaju odgojni predmeti na koje takav učenik odlazi u matični razred gdje mu se također treba pristupati individualno i prema njegovim posebnim potrebama, sukladno teškoćama, a redovni razred je i dalje jednako velik kao da ga nema. Konkretno, ako u razredu imam 28 učenika i jednog iz posebnog razrednog odjela ja se njemu uopće ne stignem posvetiti uz toliki broj učenika. A potrebna mu je posebna pažnja. Pozdrav Jana Bosanac, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
419 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u slučaju da u razrednom odjelu postoje više od dva učenika s teškoćama, nužno je organizirati posebni razredni odjel; ne može se očekivati od nastavnika u redovnom razrednom odjelu da uz redovan razred imaju i uobičajeno opterećenje posebnog razrednog odjela (koji broji 3 ili više učenika). Također, dva učenika s teškoćama u redovnom bi razredu smjela biti samo iznimno, tj. samo ako u školi ili njezinoj blizini ne postoji posebni razredni odjel, a u tom bi slučaju nastavnicima u tom odjelu svaki sat trebao biti računat kao 50% nastavnog opterećenja više jer se toliko više trebaju spremati za nastavu (npr. ako u tom razredu imaju 2 sata tjedno, da se računaju kao 3). Prilagodba nastavnih sadržaja naime znači zasebno pripremanje za nastavu i tako je treba tretirati i u pravilnicima i u nastavnom opterećenju. Isto tako, razred koji broji jednog učenika s teškoćama ne bi smio imati više od 20 učenika, a razred s dvama učenicima s teškoćama ne bi smio brojati više od 18 učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Isti će se razmotriti pri izradi novoga Nacrta.
420 JANA PAMUKOVIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, iz kratkog iskustva koje imam u radu u posebnom razrednom odjelu mogu sa sigurnošću tvrditi da broj učenika u takvom odjelu nipošto ne bi smio prelaziti 5, a kombinacija razreda ne bi smjela obuhvaćati više od dva razreda (zapravo bi bilo najbolje da kombinacije uopće nema). Isto tako, u slučaju nekih poteškoća broj učenika morao bi biti i manji od 5 jer određene poteškoće mogu biti takve da otežavaju rad s datim učenikom, ali i s ostalim učenicima u razredu. Tko je ovaj pravilnik pisao, ne samo da nije radio u posebnom razrednom odjelu nego nije ni prisustvovao radu u takvom odjelu jer da jest, uvidio bi da bi u većem posebnom razrednom odjelu bio nemoguć ne samo kvalitetan rad nego i bilo kakav rad. Da bi svaki učenik mogao dobiti kvalitetno obrazovanje, ponavljam, broj učenika ne bi smio prijeći 5, a nekada bi trebao biti i manji. Sve više od toga ugrožava obrazovanje učenika, ali i skrb za njihove bazične potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
421 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Djeca koja idu po redovnom programu sve su zahtjevnija i većini učenika često treba pristupati individualno (iako nisu evidentirani) te smatram da bi se trebao smanjiti broj učenika u razrednim odjeljenjima ukoliko želimo da nam nastava bude kvalitetna. Predlažem optimalan broj učenika 18, a najviše 25 učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
422 Jasenka Kolarić Barač PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI U redovnim razrednim odjelima potrebno je smanjiti broj učenika na najmanji broj 15, a najviše 20 učenika. Naime, važno je pratiti demografske trendove koji su takvi kakvi jesu, a na koje učitelji/nastavnici zapravo nemaju veliki utjecaj. Nadalje, s obzirom na sve veće zahtjeve administriranja profila svakog pojedinačnog učenika (vođenje bilješki u imeniku uz svaki tip vrednovanja) potreban je manji broj učenika kako bi se sve to stiglo ispisati u okviru 8-satnog radnog vremena. Isto tako, sve je više djece s rješenjima s primjerenim oblikom školovanja zbog čega se pravilnik o broju učenika ne primjenjuje uvijek jer je nemoguće zbog organizacijskih i tehničkih mogućnosti škole. Smanjivanjem broja učenika mogao bi se povećati broj učenika koji imaju prilagodbu/individualizaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
423 Jasenka Meštrović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika. Na taj način se nastava može odraditi vrlo kvalitetno i učitelji se mogu više posvetiti svakome učeniku posebno. Manji broj učenika je realniji, pogotovo kod predmeta gdje se odrađuje praktična nastava jer je lakše promatrati njihov rad i brže dati povratnu informaciju. Također, mišljenja sam da u jednom razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama u razvoju. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može najviše imati 18 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može najviše imati 16 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
424 Jasenka Sabljak-Živić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Učiteljica sam predmetne nastave s 25 godinom staža te sam u svom radnom vijeku imala učenika s različitim poteškoćama. Učenici su u skladu sa svojim sposobnostima i dijagnozama imali različita rješenja o prilagodbi sadržaja i metoda. Dogodilo mi se i da sam u jednom razredu imala po 3- 4 učenika s rješenjem o posebnom ili prilagođenom programu te još one učenike kojima je potreban individuliziran pristup. Mogu samo reći da sam se satima pripremala za nastavu. Iz iskustva mogu reći da predloženi broj učenika (Članak 3.) ne omogućava individualizirani pristup svakom učeniku, bilo da pripada učenicima s određenim poteškoćama ili onih koji pokazuju darovitost u određenom području. Svakako trebamo težiti što manjem broju učenika- mislim da optimalni razredni odjel ne bi trebao imati više od 18 učenika, a ukoliko u razrednom odjelu ima učenik s teškoćama tada bi se broj učenika trebao umanjivati po principu 2 učenika manje (najviše 16 učenika u razrednom odjelu ako je 1 učenik s teškoćama, najviše 14 ako je 2 učenika s teškoćama...). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
425 Jasenka Vidić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani! Smatram da za odgojno-obrazovne skupine ne mogu vrijediti pravila i propisani broj učenika kao i za redovitu nastavu, jer su odgojno-obrazovne skupine namijenjene posebnim potrebama učenika (ili dopunska nastava, ili dodatna nastava, ili drugi strani jezik, ili još jedan izborni predmet). Učenici u tim odgojno-obrazovnim skupinama, svaki iz svojih razloga, pod većim su opterećenjem od prosječnih učenika, a i učitelj koji se priprema za rad u takvim skupinama treba se više posvetiti svakom učeniku, upravo zbog povećanih individualnih potreba takvih učenika. Kada se još radi u kombiniranju više generacija učenika (pogotovo na dopunskoj i dodatnoj nastavi) jer se "štedi" na satnici učitelja (1 sat dopunske nastave na 4 generacije ili 1 sat dodatne nastave tjedno na 2 ili 4 generacije), dobiva se situacija u kojoj ni učenik, a ni učitelj ne može optimalno raditi. Nadalje, zašto se samo za nastavu vjeronauka u DPS-u precizno određuje da odgojno-obrazovne skupine mogu imati i manje od 14 učenika? To znači da će se za nastavu informatike i drugog stranog jezika u slučaju manjeg broja učenika spajati više grupa (generacija) u kombinaciju? Smatrate li da se gradivo vjeronauka ne može poučavati ako je više generacija u kombinaciji, a nastava stranog jezika ili informatike se može? Dokle će se degradirati nastava drugog stranog jezika? Utvrđivanje odgojno-obrazovnih skupina za izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu školskim kurikulumom i godišnjim planomi programom škole nema previše smisla ako Ministarstvo ne daje suglasnost na satnicu predmetnih nastavnika, tj. na broj zaposlenih osoba. Ako nema suglasnosti za zapošljavanje novog nastavnika, onda se postojećem nastavniku "natrpa" više generacija u jedan sat dopunske ili dodatne nastave, a i paralelni razredi s drugim stranim jezikom se spajaju u jednu grupu, što otežava rad i postizanje rezultata na gore opisani način. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
426 Jasmina Alilović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Što se tiče broja učenika u razrednom odjelu mislim da bi se trebali držati onog standarda koji vrijedi i za predškolske ustanove, a to je 15. U kombiniranim odjelima ne bi trebalo biti više od 10 učenika. Na satima dodatne i dopunske nastave, ako želimo kvalitetnu nastavu maksimalno 5 učenika. Ja trenutno imam dopunsku nastavu iz matematike za sve učenike od 5. do 8. razreda, a samo jedan sat tjedno, što je izrazito iscrpljujuće. Daroviti učenici su totalno zanemarena kategorija u našem sustavu. Npr. trenutno pripremam za županijsko natjecanje učenicu 5., učenicu 6. i 2 učenika 8. razreda...to je puno više od 1 sat tjedno, a nije adekvatno financirano te ostaje na entuzijazmu učitelja. Svaki učenik koji radi po prilagođenom programu treba imati osiguranog asistenta od sustava, a ne da ovisimo o raznim udrugama. Na 15 učenika, po mom bi trebao ići 1 učenik s programom, u protivnom je potrebno smanjivati broj učenika u razrednom odjelu ako nema asistenta. 3 učenika s poteškoćama u razrednom odjelu je previše, koliko god učenika broji. Mislim da rad u razredu u kojem svi učenici koji rade po programu nemaju asistenta nije dovoljno kvalitetan rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
427 Jasmina Bregović Furdi PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Tužna sam i žalosna kad vidim da se predlaže povećanje boja učenika s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovnim skupinama jer mi to govori da ljudi i dalje nisu svjesni koliko štete bi na taj način nanijeli samim učenicima. Radim u odgojno-obrazovnoj skupini sa troje učenika s PSA. Izuzetno je teško svima se posvetiti u onoj mjeri koja bi za njih bila zadovoljavajuća, koja bi im pružala optimalne uvjete za napredovanje a kamoli da ih je u OOS još i više. Tim se pravilnikom degradira naša struka kao takva (edukacijski rehabiliratori). Uostalom, ne vjerujete li struci, upitajte roditelje žele li da im se djeca u školi samo "čuvaju" ?! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
428 Jasmina Dželadinov Milošević PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram da se u čl.3 treba izvršiti promjena…. (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika./ izmjena najviše 20 učenika./ Broj učenika u odjelu bi se trebao smanjivati ovisno o broju učenika s utvrđenim rješenjem školovanjem po redovnom programu ili prilagodbi sadržaja. U nekim velikim gradskim školama upisuje se u 1 .razred velik broj učenika ….ponegdje i preko 26…kasnije se ispostavi da neki učenici dobiju rješenje o primjerenom obliku školovanja….Učitelji u razrednoj nastavi se moraju istinski potruditi naučiti učenike vještinama i znanjima potrebnim za daljnje školovanje, uključujući individualni pristup svakom učeniku prema Školi za život. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
429 Jasmina Tešija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Kao nastavnik strojarske grupe predmeta u srednjoj školi, podržavam ovaj pravilnik za osnovne škole s nadam da će se uskoro ove stvari regulirati i u srednjim školama, jer samo na taj način možemo očekivati bolje rezultate, s boljim ishodima. Kao što su već neke kolege napisali, imala sam velike razredne odjele čak i s 40 učenika, pa se to smanjivalo godinama, što u današnjim načinima rada bilo bi totalno ludilo. Smatram da broj učenika u razrednim odjelima ne bi smio prelaziti brojku 20, a maksimalan broj učenika s teškoćama može biti 2, te za posljedicu ima smanjivanje broja učenika u razrednom odjelu. Često se dešava da rad s nekim redovitim učenici, koji nemaju rješanja o prilagodbi ili nekoj vrsti poteškoća, zahtijeva puno više truda i angažmana. Rad s darovitim učenicima također treba uči u ovakve kategorije smanjenja broja učenika u razrednom odjelu, članak 3. Na taj način možemo staviti učenika u centar poučavanja, provoditi puno lakše različite oblike poučavanja, vrednovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
430 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Kao učitelj koji radi u školi u kojoj postoje odgojno-obrazovne skupine smatram da je ovaj pravilnik nemoguće provesti.Prvenstveno toj djeci treba osigurati adekvatne uvjete za boravak i rad, stručnjake koji će raditi , a tek onda govoriti o broju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
431 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram broj učenika (max. 28) u redovitom razrednom odjelu neprihvatljivim i za izvođenje kvalitetne nastave nemogućim.Nadam se da ćete poslušati prijedloge i prigovore sviju nas i ovo promijeniti.Jer svaki komentar je suvišan pogotovo za one koji rade u razredima,koliko je to teško i nemoguće.Optimalan broj bi trebao biti 20 ako nema učenika s poteškoćama. -Dalje o težini rada s učenicima koji imaju poteškoće da i ne govorim.Ovdje govorite o brojci 3 i 20 učenika.Kvalitetan rad s 3 učenika pa čak i kad je manji broj djece je iznimno težak. Ako su 3 učenika s teškoćama broj učenika u razrednom odjelu ne smije prelaziti 12.Morate razumjeti da ima učenika u razrednim odjelima koji teže prate gradivo,nemaju rješenja pa se i takvoj djeci učitelj treba posvetiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
432 Jasmina Vidaković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Radim u školi 24 godine i dala bih samo uvodni komentar da prije pisanja bilo kakvog pravilnika vezanog uz školu (izričito ovog o broju učenika u razrednim odjelima) treba obići škole,upoznati se sa situacijom, a tek onda napisati i predložiti ovakvo što. Primljeno na znanje Nema prijedloga.
433 Jasmina Vrebić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učiteljica sam Hrvatskoga jezika, no imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
434 Jasminka Ančić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, s obzirom na ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, mišljenja sam da redoviti razredni odjel treba imati 20 učenika a max.22 s tim da se za svakog učenika s poteškoćama u razvoju broj u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika. U jednom razrednom odjelu, po mom mišljenju, trebalo bi biti od 3 do max. 5 učenika s poteškoćama u razvoju jer veći broj učenika s teškoćama nije prihvatljiv zbog načina izvođenja nastave. U tim razredima nastavnici moraju prilagoditi nastavni sadržaj tim učenicima, a ako je veći broj učenika s poteškoćama nameće se pitanje kako će se ostvariti zadani ishodi budući da se tim učenicima nastavnici trebaju maksimalno posvetiti u cilju postizanja njihovog napretka u radu i učenju. Lijep pozdrav, Jasminka Ančić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
435 Jasminka Belščak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Za potrebe nastave u specijaliziranim kabinetima, praktikumima ili informatičkim učionicama, dozvoljeno je dijeljenje učenika razrednog odjela u odgojno-obrazovne skupine na način da svaki učenik ima svoje radno mjesto (npr. jedan učenik na jednom računalu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
436 Jasminka Belščak PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Prijedlog: Ukoliko u razredu ima učenika nacionalne manjine i inojezičara (npr. četvrtina razrednog odjela), predlažem da razred ima najviše 24 učenika: - odjel s jednim učenikom s teškoćama - 21 - odjel s dva učenika s teškoćama - 18 - odjel s tri učenika s teškoćama - 15 Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
437 Jasminka Brkić-Strejček PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, učiteljica sam u višim razredima osnovne škole u kojima se u razrednim odjelima predviđa optimalan broj učenika 20, a maksimalan broj njih 28. S obzirom na integraciju djece s individualiziranim programima, kao i uvođenje "Škole za život" u kojoj se svakom učenika treba pristupati kao jednako važnoj individui, s ovako velikim brojem učenika nemoguće je raditi kvalitetno unutar jednog školskog sata. Smatram da broj ne bi smio biti veći od dvadeset i dvoje učenika da bi se moglo s učenicima raditi kvalitetno i onako kako svaki učenik zaslužuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
438 Jasminka Hajpek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Članak 5 (2) Za odgojno-obrazovnu skupinu izbornih predmeta stranog jezika treba voditi računa o tome da su to skupine u kojima učenici uz prvi strani jezik uče još jedan strani jezik i stoga u tim skupinama ne smije biti više od 20 učenika. Ukoliko se radi o skupinama koje su veće od 20 učenika, skupinu treba podijeliti u dvije skupine jer svi učenici trebaju imati jednaku mogućnost govorenja tijekom jednog školskog sata, trebaju imati mogućnost procijenjivanja svog rada i rada svojih vršnjaka, mogućnost razvijanja kritičkog mišljenja, iznošenja svojih stavova i sl. što je nemoguće ostvariti ukoliko je više od 20 učenika u razredu. Najniži broj učenika po skupinama ne bi trebalo određivati jer svaki učenik treba imati pravo mogućnost učenja uz prvi strani jezik još jedan strani jezik ukoliko to žele bez obzira bili na matičnoj ili područnoj školi. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
439 Jasminka Hajpek PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3 (2) Slažem se kako bi optimalan redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika jer se radi o drugačijem načinu poučavanja i pristupu nastavi u kojoj kod učenika razvijamo različite vrste vještina, provodeći istovremeno različite vrste vrednovanja vodeći računa o međupredmetnim temama pokušavajući osamostaliti učenike pomažući im da kritički promišljaju, izvode pokuse, istraživanja te vrednuju sebe i svoje vršnjake što zahtjeva puno više vremena i prostora. U razrednom odjelu od 28 učenika je taj ishod nemoguće ostvariti. (3)U redoviti razredni odjel od 20 učenika može se staviti samo jedan (1) učenik s teškoćama u razvoju bez obzira ima li učenik pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi nije odgojno-obrazovnik djelatnik tako da učitelj i dalje prati, bilježi, procijenjuje i priprema materijale za tog učenika i obilazi ga u toku nastave. U razredu od 20 učenika ne mogu biti tri (3)učenika s teškoćama kako je to do sada bilo. Ukoliko bi se u razredu od 20 učenika dogodilo da iz nekog razloga postoje dva učenika s teškoćama, taj razred se treba što prije podijeliti na dva razredna odjela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
440 Jasminka Viher PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, mišljenja sam da je maksimalni broj 28 učenika u razrednom odjelu preveliki. Razredni bi odjel trebao imati najviše 20 učenika. Smanjenjem broja učenika u razrednom odjelu, uspjeh učenika trebao bi rasti jer je u manjim razrednim odjelima bolja razredna dinamika, veća individualizacije nastave i značajan pozitivni učinak na uspjeh učenika. S predloženim brojem od najviše 20 učenika u razrednom odjelu trebalo bi uskladiti i broj učenika s teškoćama. Broj učenika u razrednom bi se odjelu trebao smanjiti unatoč tome što učenik ima pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi je podrška učeniku u radu, a nije učitelj i ne obavlja poslove učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
441 JASNA BULJAN PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, Predložene brojke u čl.3 ovog Pravilnika su neprihvatljive, kako u ovom predloženom Pravilniku za osnovne škole, tako i nekom budućem predloženom za srednje škole. Broj učenika u redovitom razrednom odjeljenju mora biti manji. Preporučeni standard za nastavu stranog jezika je do 15 učenika, a Vaš prijedlog predlaže razredno odjeljenje s max.28 učenika uz mogućnost izmjene što ne isključuje opciju još većeg broja učenika u razredu. Kvaliteta nastave općenito, a posebno na stranom jeziku će se maksimalno srozati. Isto tako, ako u redovitom razrednom odjeljenju u kojem ima 1 učenik s teškoćama u razvoju onda broj učenika u redovnom razrednom odjeljenju nikako ne smije biti veći od 19 s,ako je 2 učenika s poteškoćama taj broj nikako ne smije biti veći od 17 a ako je 3 učenika s poteškoćama u razvoju onda taj broj ne smije biti veći od 15, pogotovo ako ti učenici nemaju svoje asistente u nastavi. Apsolutno je neprihvatljivo izjednačavati učenika s poteškoćama u razvoju koji ima asistenta u nastavi i onog koji ga nema. Asistent je velika podrška i pomoć nastavniku . Nastavnik je jedan, nastavnik se mora posvetiti podjednako i ostalim učenicima u razredu.Čini mi se da se zaboravlja na sve ostale učenike u razredu koji imaju jednako pravo na obrazovanje kao i učenici s poteškoćama. Ima i učenika koji teže savladavaju nastavne sadržaje, a da nemaju nikakve dijagnoze. I njima treba pomagati i izlaziti ususret, ponovno tumačiti gradivo i sl. I uz svu moguću pismenu pripremu za učenike u s poteškoćama u razvoju –ovisno o vrsti i stupnju nastavnik se mora posebno posvetiti i učeniku s poteškoćama u razvoju i na satu. Nije pisana prilagodba uvijek dovoljna prilagodba. Učenici s teškoćama u razvoju svakako zahtijevaju više pažnje,a time se ide na štetu ostalih učenika koji imaju podjednako pravo na punu pozornost nastvnika. Zamislite samo jedno odjeljenje u kojem se nalazi 3 učenika s poremećajem iz autističnog spektra i/ili s psihomotoričkim poremećajima sa i bez pomoćnika u nastavi. Kako će izgledati nastava u takvom razredu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
442 Jasna Čižmek Tarbuk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 1. Komentar na Članak 4. Poštovani , u našoj školi je određen i najmanji broj učenika koji mogu činiti jedan razred, no ponekad je radi s jednim učenikom po posebnom programu može biti iznimno zahtjevan i za pedagoga te za druge učenike u razredu stoga mislim da bi broj učenika trebao biti određen od slučaja do slučaja te da bi u članku trebalo dozvoliti i manje broj učenika po razrednom odjeljenju. Stoga mislim da bi se u članku 4 stavci trebalo dodati da se (11) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti i veći ILI MANJI broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom, kao što je to navedeno i u članku 2. za redovite razrede. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 1. Nacrta.
443 Jasna Kokot Pelko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U članku 3. stavku 3 potrebno je predvidjeti smanjenje broja učenika u razrednom odjelu i kad se radi o učenicima koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke jer struka naglašava da je odgojno-obrazovne ishode zahtjevnije ostvariti bez mogućnosti sadržajne prilagodbe. Prihvaćen Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
444 Jasna Pastuović PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, kako bi rad u razredu bio što kvalitetniji mišljenja sam da bi razredni odjel s učenicima s teškoćama trebao imati manji broj učenika. Ukoliko se radi o jednom učeniku s teškoćama smanjiti broj na 23 učenika, s dva učenika s teškoćama na 20, a odjel s tri učenika s teškoćama smanjiti na 17 učenika. Kada škola ima samo jedan razredni odjel istoga razreda broj učenika može biti i veći, ali u tom slučaju učeniku (učenicima) s teškoćama treba osigurati pomoćnika u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
445 Jasna Šarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Sve je više učenika koji traže individualni pristup. Postoje brojni daroviti učenici kojima nije moguće posvetiti dovoljno pažnje kao i učenici s brojnim teškoćama kojima je nužno prilagoditi metode poučavanja. Razredni odjel treba ne trebao imati više od 20 učenika s tim da se taj broj smanjuje ako imamo učenike s teškoćama. Svakako je nužno uzeti u obzir učenike koji se školuju po rješenju za primjereni oblik- redoviti program uz individualizirane postupke. U razrednom odjelu ne bi trebalo biti više od dva učenika s teškoćama kako bismo mogli kvalitetno ostvarivati ishode . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
446 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, smatram kako je nacrt ovog pravilnika u suprotnosti s iskustvima iz praktične primjene i kada smo se već vodili s nacrtima obrazovnih sustava razvijen europskih zemalja koje imaju izvanredne PISA rezultate, dakle, zašto, do kraja ne primjenimo njihove, očigledno, ispravnije i metodičnije metode poučavanja? U strukovnim školama, i u redovnom nastavnom procesu u razredima imamo učenike s prilagođenim programom, i za te programe treba truda i posvete, i naravno, svako dijete je drugačije. Kao da smo zaboravili kako su naša djeca na prvom mjestu?! Osposobiti ih za budućnost, kakva god ona bila, ali dati im i onaj kamen temeljac, to je svrha odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
447 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Jako mi je žao što se u škole primaju pomoćnici u nastavi koji nisu adekvatno educirani što znači samo 20 sati edukacije ili uopće nisu educirani. Također vjerujem da je poznato da u svakom žitu ima kukolja ne samo među pomoćnicima i ako tko trpa to na sve pomoćnike je nepravda nanesena njima. Također ima i profesora koji nemaju empatiju i ne znaju raditi s djecom s poteškoćama kao što ima i svakog drugog kadra bilo koje vrste u školi ili bilo gdje lošeg i dobrog. Tako da prilikom pisanja nije dobro generalizirati i na taj način činiti nepravdu svim pomoćnicima u nastavi. Pitam se jeste li imali učenika koji Vas grize, čupa, grebe, mokri u hodniku itd i jeste li to pustili pomoćniku ili ste ga Vi obradili ili ste zvali stručnu službu odmah? Tako da ne možete više posla imati s pomoćnikom nego ste vjerojatno preskok napravili. Ima svakakvih pomoćnika, nisam rekla da su svi dobri. Još jednom samim pomoćnicima je žao da se u školu puštaju ljudi bez edukacije ili s tek 20 sati edukacije jer uglavnom nisu adekvatno educirani. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
448 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Za ovo https://www.glas-slavonije.hr/424783/1/Jos-nije-rijeseno-pitanje-radnih-prava-i-edukacija?fbclid=IwAR3t4XZSfYWuKfzVzfhCbLU3G2FwQjFlKHbZuwYIEaGkOLEp8PAnTC49mk8 osjećam potrebu iskomentirati jer prof.dr.sc.koja je ujedno bila i u Vijeću Europe kao i u Unicefu te potpredsjednica Kluba dekana u malim minutama van predavanja je ovo pričala i s onima koji su završili veliku edukaciju u Idemu.... Također i oni su za daljnje edukacije kako profesora tako pomoćnika u nastavi. Nije običan novinarski tekst nego uistinu njezin stav, a k tome smatra da zaposlenici odnosno pomoćnici u nastavi prisustvuju i sjednicama u školi tj.vijećima koji put. Ljiljana Igrić: Pomoćnike u nastavi trebalo bi učiniti zaposlenicima škole Proteklog je tjedna Ministarstvo znanosti i obrazovanja u e-savjetovanje uputilo prijedlog izmjena Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima kojim se nastoji detaljnije urediti procedura priznavanja prava učenika na potporu. Novosti se odnose na jasnije definirane obveze i rokove njihova izvršenja, a razdoblje na koje se priznaje pravo može biti najduže do četiri godine, nakon čega je potrebno ponoviti postupak. Teško do pomoćnika Najviše prijepora kada su u pitanju pomoćnici u nastavi odnosi se na potvrde Ministarstva koje se nerijetko čekaju predugo, a mnogi ih učenici i ne dočekaju. Naime, prema podacima nadležnog ministarstva vidljivo je da raste broj odobrenja, pa je tako za školsku godinu 2019./2020. odobreno 4400 pomoćnika u nastavi, što je 1336 pomoćnika više u odnosu prema školskoj godini 2018./2019., kada ih je bilo 3064. Međutim, stručnjaci se slažu da je to i nadalje premalo. Ono što roditelji učenika ili škola mogu učiniti u slučaju da im se ne prizna pravo na potporu je da u roku od 15 dana od primitka odluke o odbijanju podnesu Ministarstvu primjedbe na odluku, zajedno s cjelovitom dokumentacijom, uključujući mišljenje stručnog povjerenstva. O opravdanosti primjedbi u roku od 30 dana odlučuje Povjerenstvo koje imenuje ministrica, a Ministarstvo odluku dostavlja osnivaču, školi i roditelju. Pitanjem pomoćnika u nastavi godinama se bavi i Ljiljana Igrić, predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM, koja ističe da je jedan od najvećih problema pomoćnika u nastavi sklapanje ugovora o djelu što je potrebno izmijeniti i učiniti ih zaposlenicima škole. "Na taj bi se način osiguralo da učenici imaju stalnog pomoćnika u nastavi, čime bi se izbjegle ozbiljne teškoće s privikavanjem na novu osobu, a i sami pomoćnici bi se lakše odlučivali za ovaj posao kad on ne bi bio samo privremen. Također, štetno je za učenike s teškoćama da s njima rade osobe koje nisu prošle potrebno osposobljavanje, zbog čega nisu ni u potrebnoj mjeri korisni učiteljima. Nažalost, Pravilnik o pomoćnicima iz 2018., a ni ovaj izmijenjeni ne daju dobru zakonsku podlogu koja će osigurati inkluzivno obrazovanje", smatra Igrić i upozorava da je sve dodatno otežano uvođenjem pojma "veće teškoće", koji nije zakonski definiran. "Posljedica takve odluke je da će tamo gdje dijete doista treba pomoćnika, primjerice kod ADHD-a (da bi se spriječio razvoj neprilagođenog ponašanja i na kraju napuštanje školovanja), a to se često događa, roditelj pristati da se napiše u dijagnozi djeteta i ono što nije prisutno (primjerice da je agresivan, odnosno opasan za okolinu), samo kako bi dobio pomoćnika. Takva će dijagnoza pratiti dijete iz osnovne u srednju školu, koju neće moći ni odabrati zbog takve dijagnoze", objašnjava Igrić, ističući kako se time krše prava djece u Hrvatskoj. Radno vrijeme "U sklopu ovih promjena otvaraju se i posebni razredi u školama, što olakšava rad nastavnika, jer ne moraju prilagođavati svoj rad potrebama pojedinog djeteta (što je nužno u suvremenom obrazovanju za svu djecu), međutim to označava trend vraćanja na diskriminaciju, koja se postupno smanjivala ukidanjem posebnih razreda nakon 1980. godine", istaknula je Igrić. Na probleme pomoćnika u nastavi upozoravali su i u Sindikatu hrvatskih učitelja, objašnjava Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata, i dodaje da pitanja na koja su tražili odgovore još uvijek nisu riješena. "Jedno od njih je svakako osporavanje prava iz važećih kolektivnih ugovora kojim se tim zaposlenicima nastoji uskratiti potraživanje ‘prigodne nagrade‘ (osobni primitci poput božićnice i regresa), što je kršenje kolektivnih ugovora te uskrata materijalnih prava ugovorenih za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova. Također, smatramo da bi ti zaposlenicima trebali imati ugovore o radu na neodređeno radno vrijeme, te bi im se morale plaćati dodatne kontinuirane edukacije", kaže Tuškan. "U posljednje vrijeme vidi se da građani postaju sve aktivniji jer su počeli shvaćati da bez pritiska nema ni rješenja, pa je potrebno uključiti se u sva javna savjetovanja, organizirati radionice, konzultacije s roditeljima, stvarati osvještenije lokalne zajednice koje će međusobno dijeliti dobra rješenja i praksu te javno govoriti o problemima, a sve kako bi se oni što prije riješili. Ovi problemi tiču se svakog od nas jer pitanja koja se odnose na mlade, odnose se na budućnost Hrvatske", zaključuje Tuškan. Ema Nenadić Ana Tuškan glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
449 Javorka Marija Samaržija PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Čitam komentare poštovanih profesora i u potpunosti razumijem profesore. Na ovaj način kako to sad Pravilnik određuje njima je too much i jedan učenik s poteškoćama. To je točno. Pomoćnike, koči Pravilnik i ne priznavanja rada u odgojno-obrazovnom programu i procesu, a što je uloga pomoćnika. Nije točna informacija da pomoćnik napiše samo koju učenik ima zadaću, malo pomogne oko kretanja (ukoliko se radi o paralizi i atrofiji mišića pomogne - inače ne jer na taj način ga ne čini samostalnim). Također ne smije prepisivati s ploče jer to čini učenik (ukoliko nema paralizu i sl.) i još k tome postoji i plan ploče. Profesori su oslobođeni pisanja priprema i nema razloga zašto ne pisati plan ploče. Plan ploče zajedno mogu pisati prema učenju s velikih edukacija profesor i pomoćnik u nastavi. Pomoćnik treba pomoći u odgojno-obrazovnom procesu pod vodstvom nastavnika ili profesora i to mu treba biti omogućeno Pravilnikom jer oni koji su prošli veliku edukaciju na to su pripremljeni. Tako da u tom slučaju može pomoćnik voditi i tri lakša ili dva teža učenika s poteškoćem u učenju, a što se treba priznati i novčano i ugovorom, zakonski nagraditi. Kad smo kod većih poteškoća, još nije jasno na što se tu misli. Ako se misli na učenika koji grebe, udara, čupa kosu, grize pomoćnika ili drugu djecu, koji se baca po podu, mokri po školskim hodnicima ili stolice baca van kroz prozor takav je dovoljan i jedan u razredu. Na dodatnog učenika što podrazumijeva i dodatnu težinu rada treba omogućiti dodatni postotak na plaću. U svakom slučaju rad pomoćnika bi trebao biti posve uređen na državnoj razini i iz državnog proračuna i Pravilnikom dopušten da još više pomognemo profesorima ili učiteljima. Zato bih ja kadar pomoćnika u nastavi ograničila na one koji zaista imaju taj talent jer je moguće da imaju genetsku podlogu, zatim na one koji su prošli veliku edukaciju preko 200 sati (20 sati edukacije zaista je gotovo ništa za ovu vrst posla, a pomoćnike bez edukacije ne bi se smjelo više niti primati osim ako su kandidati za polaganje velike edukacije) i rehabilitatore. Ostali stručni kadar poput psihologa, pedagoga isto je dobro došao no kako ih je malo radije neka se bave svojim poslom. Sve u svemu provjerila bih kroz test osobnosti, Ugovore o radu na probni rok do tri mjeseca i osobe koje zadovolje dala ugovore na neodređeno vrijeme. Status pomoćnika u nastavi treba biti uređen, a možda ih ne bi više zvala pomoćnici u nastavi već specijalni učitelji jer zapravo to i je njihov pravi naziv zanimanja ili nekako drugačije pomoćnici škole, npr. Kad nastave nema osobito od sredine lipnja oni mogu pomagati u drugim poslovima poput administracije, računovodstva itd. Tajnike nitko ne spominje, a tako su bitni za školu. Pretrpani su papirologijom. Uredila bih tako da se njima pomogne, a također bih provjerila njihove stručne kompetencije za taj posao. U nekim sličnim situacijama mogu pomoćnici pomoći u boravku, knjižnici ili gdje je potrebno. GO bih povećala prema stupnju težine posla kojega obavljaju. Smatram da i PUN mogu imati komotno 30 radnih dana GO. Potrebno je jasno, zakonito, precizno urediti njihov status. Ugovori o djelu prema izjavi ministarstva rada za pomoćnike u nastavi su nezakoniti. Tako da bi ih uklonila jer se i zloupotrebljavaju u praksi kako s jedne strane tako i sa strane pomoćnika u nastavi. Studentski ugovori su uređeni od 2019. Što se tiče profesora budimo realni nemaju svi profesori filing za obavljanje ovog posla jer nisu prošli velike edukacije, nemaju iskustvo osobnog rada isključivo s oboljelom djecom, a i po samoj osobnosti, no to nije za zamjeriti jer nismo svi za sve. Bilo bi predosadno da smo svi isti. Pomoćnici trebaju imati povišicu plaće tako da imaju 50-60% od nastavničke već sad jer obavljaju dio odgojno-obrazovnog procesa samo to treba utvrditi Pravilnikom kako bi mogli nesmetano svoj posao obavljati. Potrebne su daljnje edukacije svima koji rade u nastavi... Pomoćnike je potrebno zaštititi sindikatom, a to je moguće samo klasifikacijom njihovog posla i dati im mogućnost sudjelovanja u školskim vijećima. Na taj način problem može biti riješen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
450 Jelena Antišin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, po struci sam dipl. učitelj razredne nastave, već 4 godine radim kao nestručna zamjena za edukatora-rehabilitatora u jednoj osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Radim uglavnom sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra. Svako dijete iz spektra je drugačije i zahtjeva drugačiji pristup. Svima im je zajedničko to da su jako osjetljivi na skoro sve vanjske podražaje te da im je potrebna stabilna struktura, sigurna i opuštajuća atmosfera u učionici, nasmijan i smiren učitelj. Smatram da će sve ovo nestati i nastati kaos ukoliko se izglasa ovakav članak Pravilnika, jednostavno je nemoguće raditi u skupinama do 12 djece. Ponekad je i troje puno, a to samo razumiju oni koji su na terenu. Nemojte dirati najranjivije skupine društva, svaki roditelj želi sve najbolje za svoje dijete. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
451 Jelena Antišin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, po struci sam dipl. učitelj razredne nastave, već 4 godine radim kao nestručna zamjena za edukatora-rehabilitatora u jednoj osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u razvoju. Radim uglavnom sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra. Svako dijete iz spektra je drugačije i zahtjeva drugačiji pristup. Svima im je zajedničko to da su jako osjetljivi na skoro sve vanjske podražaje te da im je potrebna stabilna struktura, sigurna i opuštajuća atmosfera u učionici, nasmijan i smiren učitelj. Smatram da će sve ovo nestati i nastati kaos ukoliko se izglasa ovakav članak Pravilnika, jednostavno je nemoguće raditi u skupinama do 12 djece. Ponekad je i troje puno, a to samo razumiju oni koji su na terenu. Nemojte dirati najranjivije skupine društva, svaki roditelj želi sve najbolje za svoje dijete. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
452 Jelena Babić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani Članak 6, stavak 2 prijedloga Pravilnika u potpunosti ugrožava jedno od zajamčenih ljudskih prava djece, a to je pravo na (adekvatno) obrazovanje! Ukoliko donesete pravilnik prema kojem će u jednu skupinu biti uključeno 12 učenika s teškoćama u razvoju (TUR), isti ti učenici neće moći dobiti niti najosnovniji odgoj, a kamo li obrazovanje. Dotični koji su pisali ovaj prijedlog zaboravljaju da su ovo djeca koja moraju postupno učiti najosnovnije radnje poput pranja zubi, kontrole sfinktera, oblačenja, jedenja, itd.. što s njima rade i stručno osposobljene osobe ( ili mislite svakog roditelja djeteta s TUR slati na fakultet kako bi mogao sam svemu naučiti svoje dijete). Naš cilj je osamostaliti djecu s TUR kako bi što manje bila ovisna o okolini. Da bi odgoj i obrazovanje ovih članova naše zajednice bili mogući potrebno je imati dobre preduvjete kao što su stručan tim, adekvatan prostor, individualizirani pristup svakom djetetu itd.. što se ovim pravilnikom gubi. Osobe s TUR su najčešće osobe s višestrukim teškoćama, koje obuhvaćaju osim intelektualnih, fizičke kao i ponašajne aspekte. U prijevodu, radi se o vrlo osjetljivoj populaciji te je već sada jako teško napraviti kombinaciju učenika s obzirom na njihove poteškoće. Npr. Jedno dijete može biti izrazito povučeno, s minimalnim razvojem govora, s mnoštvom poremećaja senzorne integracije (npr ne podnosi glasne zvukove, ne podnosi da ga se dodiruje, ne podnosi različite teksture…), dok drugo dijete može biti vrlo agresivno (prema samom sebi i/ili drugima) s mnoštvom neprilagođenih vrsta ponašanja (viče/vrišti, liže druge oko sebe, pljuje i/ili grize ili čak ima psihotične ispade…) Tu se može naći i dijete koje sa svojih 17 godina još uvijek nema usvojenu kontrolu sfinktera (dakle, nosi pelene)itd… Sada vi koji donosite ovakve pravilnike zamislite kako bi bilo spojiti 12 djece s ovakvim i sličnim problematikama u jednu učionicu (koja je jako mala) i sa samo jednim rehabilitatorom!!! Usput, obvezno razmislite i o količini novca koji će država morati dati da bi se prilagodile učionice za nastavu s tolikim brojem učenika, ili možda mislite da se taj 1 rehabilitator može nalaziti u više manjih prostorija istovremeno. Razmislite o NEkvaliteti odgoja i obrazovanja djece s TUR koju ćete prouzročiti ovakvim Pravilnikom. Podsjećam Vas da smo izglasali ulazak u EU kako bi Republika Hrvatska išla s promjenama na bolje! Dragi moji, Vi nas ovim pravilnikom vraćate u kameno doba! Ugledajte se na rad s djecom s TUR po drugim zemljama, npr Norveška, Danska i sl. Dajte si malo truda i istražite kako rad s djecom s TUR izgleda u drugim zemljama i više razmišljajte o razini kvalitete odgoja i obrazovanja, a manje kako ćete uštedjeti novac na najpotrebitijim članovima naše zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
453 Jelena Barbarić - Gaćina PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, slažem se da optimalni razredni odjel ima 20 učenika, ali najveći broj učenika u razrednom odjelu ne bi trebao prelaziti 26 učenika. Također smatram da se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše tri učenika s teškoćama u razvoju, ali tada razred može imati najviše 18 učenika, ako su dva učenika s teškoćama razredni odjel bi trebao imati najviše 20 učenika, a ako je jedan učenik s teškoćama onda bi razredni odjel trebao imati 22 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
454 Jelena Budrovac PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Iščitavajući ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno - obrazovnoj skupini, odnosno konkretno članak 6., o broju učenika u odgojno - obrazovnoj skupini, stječem dojam kako uopće niste upućeni u neposredan rad s djecom s višestrukim teškoćama. Svakom učeniku se potrebno individualno prilagoditi te i na takav način raditi s njime, čak i uz pomoć asistenata u nastavi, to je izazovno i zahtjevno. 'Pretrpavanjem' učionica da bi se zadovoljila forma ili propis, radi se ogromna šteta samim učenicima, a onda i svim stručnim djelatnicima u neposrednom radu. Mišljenja sam da je ovakav prijedlog u potpunosti neprihvatljiv za provedbu u praktičnom radu. Nadam da ćete prilikom donošenja konačne odluke uvažiti mišljenja ljudi koji svakodnevno žive i rade s djecom s teškoćama u razvoju, a ne olako donositi štetne propise. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
455 Jelena Golijanin Vrsaljko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Radim kao učitelj edukator-rehabilitator u u posebnoj ustanovi odgoja i obrazovanja za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi su učenici s poremećajem spektra autizma, te učenici s intelektualnim i višestrukim teškoćama. Trenutno moju odgojno-obrazovnu skupinu prema Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini čini troje učenika s poremećajem iz spektra autizma. Kao stručnjak iz prakse mogu otvoreno reći da je ponekad i sa ovim brojem djece otežano izvođenje nastave i provođenje odgojno-obrazovnog plana i programa. Svako dijete je različito i svakom djetetu je potrebno pružiti različitu podršku što verbalnu što fizičku. Učenici koji pohađaju našu školu imaju imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a povećanjem broja u odgojno-obrazovnoj skupini može se ugroziti sigurnost učenika. Kod naše djece prisutna je agresija, autoagresija, veće intelektualne teškoće, senzorna osjetljivost, nesamostalnost u osnovnim samozbrinjavajućim aktivnostima - hranjenje, toalet..., nerazvijenost receptivnog i ekspresivnog govora i socijalnih vještina. Svatko od njih je različit i traži jako puno truda i vremena u ostvarenju zadanih ciljeva. Fizički je nemoguće u skupinu staviti više od 3 djece iz spektra autizma jer bi se na taj način onemogućavalo ikakvo osposobljavanje istih za svakodnevni život i sprječavao bi se svaki napredak djeteta. Tim činom bi se posao edukatora-rehabilitatora pretvorio u čuvalište, a učenici bi bili prepušteni sami sebi i opet bi se najranjivija skupina društva našla u nezavidnom položaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
456 Jelena Horvat petanjko PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, navedeni Pravilnik navodi u učenike s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju. Članak 3. propisuje broj učenika u redovitim odjelima i nema opcije (izbačena je) da na broj učenika u razrednom odjelu utječu sva djeca s Rješenjem što je nevjerojatno s obzirom da nam se iz godine u godinu upisuje sve više djece s različitim vrstama teškoća (ADHD, psihomotorne teškoće...) Što je s učenicima kojima je potreban individualizirani pristup i koji itekako trebaju povećanu podršku u razrednom odjelu, u kojem su već, recimo 3 učenika s prilagodbom sadržaja? Kako se učitelj može posvetiti svim učenicima pa i onim s Rješenjem i onim s posebnim potrebama u odjelima s tolikim brojem učenika? Svatko tko je radio u razredu zna da je za učitelja nemoguće u tim uvjetima raditi, a da budu ostvareni ishodi nastavnih kurikuluma. Isto tako izmijenjen je i članak 4. koji govori o kombiniranim razrednim odjelima. Navedeno je kako je moguće formirati razredni odjel četverorazredne kombinacije koji ima 12 učenika, a u koji može biti uključen i jedan učenik s prilagodbom sadržaja! Po tom Pravilniku može se oformiti četverorazredna kombinacija s u kojoj je jedan učenik s prilagodbom sadržaja, četiri učenika s individualiziranim pristupom (ADHD), učenica sa spinalnom mišićnom distrofijom i još pokoji učenik do njih 12. Ne mogu ni zamisliti učitelja koji bi mogao raditi u tim uvjetima, a ni učenike koji bi trebali ostvariti odgojno - obrazovne ishode iz svih predmeta. Je li to nastava usmjerena na učenika i kurikularna reforma kojoj se toliko teži? Ovaj Pravilnik uopće nije usmjeren na učenika, prilagođen demografskoj situaciji u RH, a nezadovoljni roditelji će i dalje iz pograničnih područja, djecu upisivati u npr. Sloveniju gdje se itekako gleda na potrebe učenika i uvjete u kojima rade učitelji. Nama treba Pravilnik koji je usmjeren na kvalitetan rad učitelja u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, a ne ovaj Pravilnik koji ide u smjeru smanjenja broja učitelja da bi se rasteretio državni proračun. Nadam se da će se ovi komentari uzeti u obzir te da će Pravilnik biti izmijenjen u skladu sa savjetima praktičara i ljudi koji doista rade s djecom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
457 JELENA KRALJ-SMIRČIĆ PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, moj komentar na Članak 3. : (2) - optimalan redoviti razredni odjel ima 18, a najviše 22 učenika (3) - u redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika Sve je više djece koja imaju različite potrebe i teškoće. Iz godine u godinu povećava se broj učenika koji nastavu pohađaju prema individualiziranom programu. Takva situacija zahtijeva od učitelja sve više vještina, ali i vremena koje je potrebno posvetiti svakom učeniku. U razredu od 28 učenika teško da netko može dobiti više pažnje i da se učeniku na njemu primjeren način mogu zadovoljiti neke specifične potrebe. Obrazovna reforma također naglasak stavlja na suradnju, projektne aktivnosti, različite vrste povratnih informacija. U razredima s većim brojem učenika jednostavno nije moguće zadovoljiti sve potrebno. Ne zaboravimo da je informatika u 5. i 6. razredu uvedena kao redovni predmet i kao takav svi učenici ga u navedenim razredima pohađaju. Što znači da cijeli razred od 28 učenika dolazi istovremeno u informatičku učionicu koja sama po sebi ima svoje specifičnosti i zahtjeve čime se zapravo naše učenike onemogućava u adekvatnom obrazovanju iz ovog za današnje vrijeme vrlo važnog područja. Također velik naglasak u reformi je na razvoju kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Sve su to vještine koje se razvijaju s vremenom i u potrebnim uvjetima, a to sigurno nisu učionice sa 28 učenika na nastavi. Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
458 Jelena Lakuš PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, magistra sam edukacijske rehabilitacije i radim u posebnoj ustanovi s učenicima s većim teškoćama u razvoju. Ne slažem se s prijedlogom članka 6. u nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Prema predloženom, vidljivo je da predlagatelj nije upoznat s karakteristikama učenika s različitim vrstama teškoća u razvoju, njihovim odgojno-obrazovnim potrebama, sposobnostima i mogućnostima usvajanja nastavnih programa/kurikuluma. Kao stručnjak, koji radi s učenicima s teškoćama u razvoju u praksi, predlažem da članak 6. ovog Pravilnika glasi: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 3 do 7 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno¬govorno¬jezičnim teškoćama, - od 2 do 4 učenika s motoričkim poremećajima, - od 2 do 5 učenika s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, –od 3 do 7 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – od 2 do 3 učenika s autizmom (2) Odgojno-obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju može imati: – od 2 do 3 učenika s autizmom ili – od 2 do 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama (3) Odgojno-obrazovna skupina produženog stručnog postupka može imati: – od 3 do 7 učenika Potrebno je nadodati i sljedeće: KOMBINIRANI RAZREDNI ODJEL PREMA POSEBNOM NASTAVNOM PROGRAMU I/ILI KURIKULUMU 1) Kombinirani razredni odjel je razredni odjel sastavljen od učenika dvaju ili više razreda u kojemu se izvodi nastava prema posebnom programu programu i/ili kurikulumu. (2) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika dvaju razreda ima u pravilu najviše 6 učenika . (3) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju razreda ima u pravilu najviše 5 učenika. (4) Kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda ima u pravilu najviše 4 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
459 Jelena Varga PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. U organiziranju nastavnog rada učitelj kombiniranog razrednog odjela ima zahtjevnu ulogu. Priprema je zahtjevna i traži od učitelja određene kompetencije i stalno usavršavanje vještina. Ne zaboravimo tome pridodati i niz aktivnosti Škole za život i ulazak IKT-a koji velikom broju kolega nisu olakšanje nego i dodatni „teret“. Uz one vještine koje učitelj mora posjedovati, traži se spretnost, snalažljivost u organizaciji rada kako bi nastavno vrijeme za sve učenike bilo potpuno iskorišteno. Ako još k tomu imate i učenika s primjerenim oblikom školovanja (koji nema potrebnog mu asistenta jer ne prelazi bodovni prag, jer Bogu hvala, nema tjelesnih oštećenja), onda se rad u KO pretvara u iscrpljujuće „žongliranje“. Jer svaki učitelj se trudi da mu se niti jedno dijete ne osjeća zapostavljenim. Broj učenika u kombiniranom odjeljenju prema članku 4. od stavka 2. do 7. treba smanjiti za dva učenika. Netko će na ovo reći da ionako radimo s malim brojem učenika. To stoji, no taj mali broj učenika ne jamči i ne znači nužno i kvalitetu nastavnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
460 Jitka Stanja Brdar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, slažem se s primjedbom koja je potpisana sa Srpsko narodno vijeće. Jitka Stanja Brdar, prof. Nadzornica - savjetnica za školske ustanove s nastavom na češkom jeziku i pismu u RH predsjednica Savjeta za školska pitanja Saveza Čeha u RH Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
461 Josip Blekić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Učitelj sam edukacijski rehabilitator i imam višegodišnje iskustvo rada u posebnom programu u kojem se izvodi nastava za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno – obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu,, odgojno – obrazovnoj skupini i skupini za provođenje programa produženog stručnog postupka koji je naveden u članku 6. (stavak 1.,2., 3., 4. i 5.) Na temelju svog višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju, odgovorno tvrdim da je nemoguće kvalitetno realizirati nastavu ukoliko je u razredu ili skupini više od 6 učenika, jer je upitna je realizacija ciljeva i zadovoljavanje odgojno - obrazovnih potreba učenika. Svaki učenik zahtijeva individualizirani pristup u radu, individualizirane nastavne programe, posebne didaktičke materijale s radnim zadacima prilagođenim njegovim mogućnostima i sposobnostima. Zato, predlažem da se u navedenim stavcima, članka 6., smanji maksimalan broj učenika: (1) Razredni odjel prema posebnom ili redovitom programu i/ili kurikulumu u kojem se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika jednog ili više razreda. (2) Odgojno – obrazovna skupina prema posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. (3) Odgojno obrazovna skupina za provođenje programa produženog stručnog postupka u kojima se nastava izvodi za učenike s teškoćama u razvoju ima u pravilu od 3 do 6 učenika. Predlažem da se u navedenom članku 6. izbrišu stavci 4. i 5., jer bilo kakvo povećanje broja učenika smanjuje kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
462 Josip Kršan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani dugogodišnji sam djelatnik srednje škole i prošao sam dosta toga i sa različitim brojem učenika u razrednom odjelu. Devedeseti godina imali smo razrede sa više od 30 učenika, ali u tim razredima nije bilo učenika po posebnim potrebama. Danas je situacija sasvim drugačija i imamo manje razredne odjele iz više razloga, a jedan je najznačajniji manjak učenika. Smatram da je dobro da razredi u strukovnim zanimanjima ne budu veći od 20 učenika, i mislim da kod spajanja određenih zanimanja u jedan razredni odjel bude 7-8 učenika po zanimanju. Mislim da nije dobro da učenici sa potrebama zauzimaju mjesto redovnim učenicima i da se na temelju toga smanjuje razredni odjel. Mišljenja sam da se takvi učenici trebaju staviti u zaseban razredni odjel kako bi se moglo posvetiti više vremena njim u protivnom zakidamo redovne učenike jer se dovoljno ne možemo posvetiti tim učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
463 Josip Rihtarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Pravilnik treba uskladiti s kurikulnom reformom. Traženja od učitelja prema "Školi za život" nisu kompatibilna s razrednim odjelom koji ima 28 učenika. Većinu ishoda i očekivanja u reformiranoj školi nije moguće kvalitetno ostvariti niti s razrednim odjelom od 24 učenika. Predlažem izmjene stavaka (2) i (3) na sljedeći način: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, najmanje 12, a najviše 23 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s do tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
464 Josipa Kardum PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, broj učenika u odgojno- obrazovnoj skupini kad je pitanju drugi strani jezik ne bi trebao imati ograničenje u vidu minimalnog broja učenika. Naime, zna se dogoditi da u petom razredu upiše npr. 17 učenika te se dio njih ispiše u šestom razredu i ako broj pada ispod dozvoljenog dolazi do problema kod održavanja grupe. Isto tako, pošto se radi o izbornom predmetu broj učenika od 28 u skupini je prevelik te bi isti treba ograničiti na maksimum 14 učenika, optimalno 10 učenika, zbog optimizacije rada. Predlažem da se broj učenik za drugi strani jezik uredi posebnim člankom ili čak posve drugim pravilnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
465 Josipa Karoglan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Molim Vas zbog djece koja idu u posebni razredni odjel da ne povećavate broj učenika jer im se nastavnici ne mogu dovoljno posvetiti i onda neće biti ni rezultata. Biti će svima teško, i nastavnicima i djeci. Sada radim u odjelu sa četiri učenika i smatram da je to najveći dopušten broj za pristojan rad! Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi ma članak 2. Nacrta.
466 Josipa Kavain PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, smatram ovaj prijedlog potpuno neprihvatljivim i neizvedivim u praksi. Teorijom, ali i praksom dokazano je da su odgojno - obrazovne potrebe i mogučnosti učenika s različitim vrstama teškoća, različite i zbog toga svakom se učeniku pristupa s različitim metodama i stilovima. Ovim prijedlogom najviše bi se narušilo učenicima jer bi se narušila kvaliteta rada i mogučnost da se iz njih izvuće maksimum. Radim u skupini u kojoj je 5 djece, svako dijete sa svojim mogučnostima i potrebama te je ponekad i s njih pet teško kvalitetno raditi jer svaki od njih zahtjeva posebni pristup, metode te individualan pristup. Povečanjem broja učenika to bi se pretvorilo u čuvanje jer naprosto nismo u mogučnosti svakom se djetetu posvetiti i iz njega izvući ono najbolje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
467 Josipa Oreč Živković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. 2. Optimalan redoviti razredni odjel ima 15, a najviše 22 učenika. 3. - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 17 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika - odjel s jednim darovitim učenikom može imati najviše 20 učenika - odjel s dva darovita učenika može imati najviše 18 učenika Kako bi se ostvarili svi ishodi i nastava kvalitetno odradila nužno je smanjiti broj učenika, a ako u razredu ima učenika s teškoćama onda taj broj treba biti znatno manji nego što pravilnik propisuje (znaju svi koji imaju u svojim razredima takvih učenika). Daroviti su učenici zapostavljeni, a njima isto tako treba posvetiti puno vremena i pripremanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
468 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Ovdje dajem na važnosti stručnjacima rehabilitatorima i defekolozima te tražim da se uvaži njihov prijedlog o smanjenju učenika u skupinama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
469 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Ovdje se potpuno slažem s komentarom Sindikata Preporod: "Značajno se povećava broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, koje su predviđene kao oblik rada u izbornoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi, na način da se umjesto dosadašnje mogućnosti formiranja skupine s 8 učenika predviđa i mogućnost trostrukog broja učenika, od 20 do čak 28 učenika. Formiranje grupe u produženom boravku dosad je bilo moguće s najmanje 14 učenika (u pravilu 20 učenika), dok se ubuduće predviđa mogućnost formiranja ovog oblika rada s čak 28 učenika što smatramo iznimno lošim rješenjima." Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
470 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Točka 2- promijenti u ... najviše 15 Točka 3- promijeniti u...najviše 10 Točka 4- promijeniti u ...najviše 8 Točka 7 i točka 8 izbaciti riječ "U PRAVILU" jer omogućuje različita tumačenja članka. Smisao ostaje isti i bez riječi u pravilu, a izbjegavaju se manipulacije na štetu učenika koje se U PRAVILU događaju kada su članci tako formulirani. Točku 9 potpuno izbaciti. Točka 10 izbaciti "za to postoje drugi opravdani razlozi". Nigdje nije definirano što su i koji su opravdani razlozi, može se staviti u slučaju elementarne nepogode ili više sile, ali ne i preopćeniti izraz opravdani razlozi. Točku 11 izbaciti jer u državnoj upravi ne rade ljudi koji imaju pedagošku naobrazbu i njima jeda-dva - tri učenika ne znači puno. U praksi je to drugačije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
471 Josipa Vitlić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Gotovo 30 godina radim u školi, u razredima različite brojnosti. Radila sam u kombiniranim i čistim razrednim odjeljenjima te se smatram dovoljno stručnom iznijeti svoje mišljenje. Generacije učenika koje nam dolaze imaju sve manju i kraću pažnju zbog izloženosti od najranijeg djetinjstava ekranima. Sve veći broj je učenika nema dijagnosticiran oblik teškoće, ali je itekako teško raditi s njima. Teškoća nije dijagnosticirana jer roditelji to ne žele ili namjerno prikrivaju dijagnozu pri upisu u prvi razred. Tek kad sustav (škola) roditelja prisili, kreće se u opservaciju da bi se došlo do prilagđenog sadržaja ili posebnog programa. Smatram da je veliki korak unatrag smatrati optimalan redoviti razredni odjel s 28 učenika. Tko je imamo makar jednu generaciju učenika prvog razreda zna o čemu govorim! Dakle, predlažem da se u članku 3. točka (2) promijeni u Optimalan redoviti razredni odjel ima najviše 23 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 22 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše19 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 15 učenika uz minimalno jednog asistenta u nastavi. Točku (4) izbaciti dio : učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi; Točka (5) izbaciti ili veći Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
472 Jozica Pažanin PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, smatram da učenici koji se nalaze u kombiniranim razredima nisu u istom položaju kao i učenici koji se nalaze u "običnim" razredima. Nastavnik koji radi u kombiniranom razrednom odjeljenju sastavljenom od učenika iz četiriju razreda nije u mogućnosti realizirati cjeloviti nastavni sat za svako odjeljenje te učenici koji pohađaju takve razrede nemaju istu razinu obrazovanja kao i njihovi vršnjaci. Broj učenika u kombiniranim razredima bi trebao biti manji od predviđenog ovim pravilnikom te kombinirani razredi ne bi trebali imati učenike s teškoćama u razvoju. Npr. stavak 8. ovog članka dozvoljava kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika četiriju razreda u koji može biti uključen jedan učenik s teškoćama u razvoju. Pitam se kako bi trebao izgledati nastavni sat u ovakvom razredu, i u kojoj mjeri je uopće moguće ostvariti planirane ishode učenja u takvom razredu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
473 Julija Dujić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Smatram da je broj učenika od 20 do 28 u jednom razrednom odjelu prevelik pogotovo zbog današnjeg sve većeg individualnog pristupa u radu. Očekuje se posvetiti učeniku pojedinačno što je u tako velikim odjeljenjima nemoguće jer u razredima imamo baš određenu djecu sa " individualiziranim pristupom" i djecu sa prilagodbom programa. U jednom razredu ne bi smjelo biti više od jednog djeteta sa prilagodbom, ako ih je više nastavnik u pravilu može raditi samo sa tom djecom - te prilagodbe nisu male i zanemarive ako želimo toj djeci pomoći a ne da čine broj u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
474 Julijana Šijić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Pravilnikom se ne spominje strukovne škole. Prema dosadašnjem iskustvu, pri upisu učenika s teškoćama, sustav automatski smanji broj upisanih po redovitom programu, čime učenici koji bi inače mogli upisati željeno zanimanje ispadaju jer je razred popunjen. Time učenici strukovnih škola ostaju zakinuti za mogućnost upis i pohađanja željenog zanimanja. Drugi problem je taj što u prvim razredima strukovnih škola dolazi do najvećeg osipanja učenika (npr. prebacuju se u druge škole, mijenjaju zanimanja...) pa od onih 20 ili manje s početka do kraja školovanja razredi ostanu jako mali (ponekad svega 10-12 učenika). Predlažem da u strukovnim školama prvi razredi mogu imati 28 učenika bez obzira na učenike s poteškoćama. Osobito kada se radi o kombiniranim razrednim odjelima s dva ili tri zanimanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
475 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Čl. 6 : U odluku o broju učenika unutar kombiniranog ili ne kombiniranog razrednog odjela u kojem se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju treba uzeti u obzir vrste teškoće učenika kao što je propisano i Državnim pedagoškim standardom. Razredni odjel koji je sastavljen samo sa učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom programu nikako ne može imati više od 7 učenika ako očekujemo da se nastava u njemu izvodi kvalitetno, poštivajući pravila struke, te uzimajući u obzir potrebe i specifičnosti učenika. U slučaju kombiniranih razrednih odjela s učenicima s intelektualnim teškoćama koji se školuju po posebnom nastavnom programu i/ili kurikulumu, u slučaju skupina s učenicima s većim intelektualnim teškoćama ili s višestrukim teškoćama učenika razredni odjel nikako ne bi smio biti veći od 5. I u tom slučaju treba uzeti u obzir vrstu i stupanj teškoće zajedno sa uzrastom učenika. U mlađim skupinama, neophodno je smanjiti broj učenika u odnosu na, primjerice, skupinu učenika od 17. do 21. godine, ali ponovo vodeći računa o stupnju i vrsti teškoće. Skupine PSP trebale bi se formirati imajući u vidu uzrast, vrstu i stupanj teškoće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
476 Karlo Zupičić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 5. Poštovani, u čl. 5 st. 2 nije predviđen način na koji će se utvrđivati najveći broj učenika za odgojno-obrazovnu skupinu izbornog nastavnog predmeta/izbornog nastavnog područja za učenike s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi. Pri izradi novog Nacrta vodit će se računa o pristiglim prijedlozima.
477 Karmen Soldo PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, prijedlog ne ide smjernicama Škole za život. Broj učenika u razredu je prevelik. Nakon 33 godine staža mogu reći da je neizvedivo kvalitetno izvoditi nastavu uz ovoliki broj učenika. Trenutno u razredu imam 20 učenika, jednog učenika s problemima iz spektra autizma te dva prijedloga za opservaciju za prilagođeni program. A gdje su daroviti učenici? Smatram da broj učenika ne bi trebao prelaziti 18 uz učenika s poteškoćama. Ali, i tu ima razlike te su poteškoće specifične tako da bi ih trebalo vrlo precizno i jasno definirati. Ima učenika koji imaju više poteškoća te bi broj učenika trebao biti i manji ako se želi kvalitetna nastava svima. Ako se želi integrirati učenike onda to treba napraviti kvalitetno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
478 Karmen Šimetić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Članak 3. Stavak 2. navodi da optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika. Čak i ako u razrednom odjelu gdje nema učenika s lakšim ili težim teškoćama, smatram da je kreativan, istraživački i inovativan rad teže izvediv u razredu koji broji više od 20 učenika. Kvalitetan rad moguć je u slučaju kada su česte drugačije metode rada koje je općenito lakše provesti u odjelima s manjim brojem učenika. Ako težimo modernoj i kvalitetnoj nastavi koja će uključivati manje frontalne nastave, a više individualnog pristupa svakom pojedinom učeniku (bez obzira je li dijete prosječno, darovito ili s teškoćama), onda bi razredni odjeli trebali imati najviše 20 učenika. Trenutno radim u razrednom odjelu koji broji 26 učenika od toga 1 učenik ima prilagođeni program, a 2 individualizirani pristup u radu. Nemoguće je u ovako velikom odjelu pratiti rad tolikog broja djece koja traže pozornost i praćenje njihova rada. S druge strane, u drugom razrednom odjelu radim s 20 učenika od čega 1 ima prilagođeni pristup i veliki poremećaj pažnje. Nema pomoćnicu uza se, a s njim bi trebao netko cijelo vrijeme raditi i uz njega sjediti - u protivnom pati kvalitetan rad s ostalim učenicima u odjelu. Dakle, svakako savjetujem do 20 učenika u razrednom odjelu, a povećanjem broja učenika s teškoćama taj bi se broj smanjivao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
479 Karol Jurišić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. - Na 20 učenika bih stavio 5 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 15 učenika - Na 22 učenika bih stavio 8 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 12 učenika - Na 24 učenika bih stavio 10 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 14 učenika - Na 28 učenika bih stavio 12 učenika s teškoćama u razvoju, može imati 16 učenika S poštovanjem član stranke Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
480 Karolina Asanovic Mrcela PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Mislim da bi redoviti razredni odjel bez učenika s poteškoćama trebao imati najviše 22 učenika, a uz jednog učenika s poteškoćama 20 učenika. U slučaju da u razredu ima više učenika s poteškoćama, ukupni broj učenika bi se trebao smanjivati s početnih max 22 za po dva učenika po svakom učeniku s poteškoćama. Također, minimalni broj učenika potrebnih da se oformi razredni odjel izborne nastave stranog jezika bi trebao biti 7, a maksimalni 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
481 Karolina Burek Bilokapić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Smatram da je ovaj prijedlog pravilnika iznimno štetan za učenike s poremećajem iz spektra autizma. S obzirom na osobitosti učenika s PSA i specifičnosti rada s nima nužno je ne povećavati broj učenika u skupini na veći od 4 max 5. Povećavanje broja učenika veće o d toga ozbiljno ugrožava ne samo kvalitetu uvjeta poučavanja, već dovodi učenike u stanje frustracije i povećava rizik od ozbiljnih nepoželjnih ponašanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
482 Kata Dvorneković PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, Mišljenja sam da bi redoviti razredni odjel trebao imati najviše 20 učenika. Inače radim u veoma malom razrednom odjeljenju i s lakoćom provodim nastavni proces kao i kurikularnu reformu koja je izazov za nas učitelje, ali i za učenike i gdje je potrebno konstantno, kvalitetno vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda. Sve je to lakše u odjeljenju s manjim brojem učenika. Individualan pristup svakom učeniku je vrlo bitan. Svakom se učeniku može posvetiti i usmjeriti pozitivna pažnja što oni od nas i očekuju. Kvalitetan rad čini obostrano zadovoljstvo. Što se tiče učenika koji se školuju po redovitom programu, ali uz prilagodbu sadržaja smatram da se samo jedan učenik može uključiti u nastavni proces takvog odjeljenja bez obzira imaju li pomoćnike u nastavi ili ne. Učiteljica sam s iskustvom i većom praksom što mi daje za pravo da istaknem da u svakom većem odjeljenju uspješniji učenici snose teret većeg odjeljenja jer se slabijima ili s teškoćama nužno pruža pomoć. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
483 Katarina Pučar PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! U članku 3 treba drugačije formulirati rečenicu „Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 28 učenika.“, zato jer s obzirom na promjene koje se očekuju u Školi za život nemoguće kvalitetno raditi u razrednom odjelu koji bi imao 28 učenika. Najveći broj učenika ne bi smio prelaziti 24 u jednom razrednom odjelu. Učenici koji traže poseban pristup nisu samo oni koji se školuju uz individulizaciju postupaka i prilagođen program, nego često još i više oni koji imaju samo individualizaciju postupaka u svom rješenju. Obje skupine učenika jednako opterećuju rad u razrednom odjelu i za obje skupine se mora jednako smanjivati broj učenika u razredu ako se želi dati bilo kakva objektivna šansa stvarnom provođenju tražene individualizacije u pristupu. U članku 4 treba maknuti rečenicu „ako učenik iz stavka 3. ovoga članka ima pomoćnika u nastavi“ Nejasno je zašto bi prisustvo pomoćnika u nastavi isključivalo smanjenje broja učenika jer je pomoćnik upravo ono što mu naziv kaže 'pomoćnik'. I dalje je nastavnik onaj koji organizira, vodi i koordinira nastavni proces, a ako želi u njega uključiti i učenika s teškoćama (a ne ga posve prepustiti snalažljivosti pomoćnika u nastavi koji najčešće nije osposobljen za podučavanje), negdje mora doći do rasterećenja, a to je svakako u broju učenika u razredu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
484 Katarina Turić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, Već me dugo nešto nije ovoliko uzrujalo kao ovo povećanje broja učenika u posebnim razrednim odjelima i produženom stručnom postupku. Ovo je vrlo žalostan pokazatelj nedovoljnog poznavanja teškoća učenika u sustavu odgoja i obrazovanja! Učenici koji se školuju u posebnim razrednim odjelima po redovitom programu (članku 5., stavak 5 i članak 6., stavak 6) su u Pravilniku o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju definirani kao učenici koji se školuju u posebnom razrednom odjelu zbog teškoća i specifičnosti funkcioniranja koje ugrožavaju osobnu sigurnost ili sigurnost drugih učenika. Radi se najčešće o teškoćama iz Orijentacijske liste skupine 6: poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja, a vrlo često se prisutne i različite teškoće učenja. I vi povećavate njihov broj u razredu na 10 i 12 u programu produženog stručnog postupka?! Ovo je dokaz potpunog nerazumijevanje potreba naših učenika!! Tijekom nastave ovim učenicima je potrebna dodatna pomoć i podrška te su potrebne česte intervencije koje nadilaze mogućnosti učitelja koji održavaju nastavu i asistenata u nastavi. Učenike je često za vrijeme nastave potrebno izdvojiti iz razreda, umiriti, preusmjeriti na neku drugu aktivnost, razgovarati, koristiti tehnike disanja. Zajedničko našim učenicima je njihova impulzivnost u situacijama frustracije i nemogućnost samokontrole zbog čega dolazi do verbalne i fizičke agresije u frustrirajućim situacijama (rad na nastavi, odnosi između učenika). Naši učenici imaju i problema sa održavanjem koncentracije i pažnje, potrebna im je pomoć i podrška u radu, a prisutne su i specifične teškoće učenja. Rad u skupinama s djecom s problemima u ponašanju je zahtjevan najviše zbog nepredvidljivosti u reakcijama djece, odnosno njihove impulzivnosti. Česti su verbalni sukobi među učenicima koji se vrlo lako mogu pretvoriti u fizički sukob ukoliko se pravovremeno i adekvatno ne reagira. Kad je veći broj djece u grupi , dovodi se u pitanje sigurnost djece, jer jedna osoba nije u mogućnosti rješavati sukob (najčešće je za rješavanje sukoba potrebno više vremena) i omogućiti ostaloj djeci uvjete za bilo kakav oblik rada. Daljne teškoće naših učenika su i nesamostalnost kod pisanja zadaća i učenja, različiti stilovi učenja, otežano stjecanje radnih navika, brzo i lako odustajanje kod zadataka, potreba za češćim odmorima i mijenjanjem aktivnosti. Sve navedene teškoće zahtijevaju individualni pristup svakome djetetu, što je jedino moguće u manjoj grupi djece. Iz svega navedenog smatram da broj učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima treba biti do 5 učenika (podsjećam da se radi o kombiniranim razrednim odjelima) a broj učenika koji su uključeni u produženi stručni postupku također ne bi trebao prijeći brojku 5! Iskreno se nadam kako ćete uistinu pročitati komentare i uvažiti navedeno. Nama su naši učenici svakako na prvom mjestu, zato i ne želimo dopustiti da ovakvim nepromišljenim postupcima ugrožavate njihova prava! Ispred Županijskog stručnog vijeća socijalnih pedagoga u posebnim razrednim odjelima i produženom stručnom postupku, Katarina Turić, mag.paed.soc. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
485 KATE KUKULJICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Ne podržavam povećanje broja učenika u kombiniranim odjelima, navedeno u st. 11. 4. Članka . Smatram ispravnim i predlažem da stavak 11. glasi ovako: (11) Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela, Ministarstvo može odobriti i manji broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
486 KATE KUKULJICA PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. U st.2. Članka 3. predlažem: Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26. U st. 3. predlažem: -odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika -odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 22 učenika Rad s učenicima koji imaju teškoće i uz to primjereni oblik školovanja tj. pripadajuće Rješenje po složenosti poslova može se usporediti s radom s dva ili tri kombinirana razredna odjela. Takav rad zahtijeva pripremanje učitelja složenije razine, u takvim odjelima broj učenika treba smanjivti prema broju učenika s teškoćama/Rješenjem. Neovisno ima li učenik pomoćnika broj učenika u razrednom odjelu primjereno smanjivati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
487 Katica Barać PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, mislim da bi svrha svih novih Zakona, Pravilnika i ostalih dokumenata trebala biti usmjerena na boljitak djece kojoj su namijenjena i unaprjeđenju rada s njima, a ovaj Pravilnik to sigurno nije. Svi koji su ikada radili s djecom s teškoćama znaju da predloženi broj djece, ne samo da ne omogućava kvalitetan rad, već ugrožava i njihovu sigurnost. Ako se već iz razno raznih razloga ne mogu popraviti uvjeti rada onda ih bar pokušajmo zadržati na trenutnom nivou, Vi zakonskim okvirima, a mi svojim predanim radom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
488 Katija Nikolić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, broj učenika u razrednom odjelu bi trebao biti od 15 od 20 učenika, uključujući najviše 2 učenika s poteškoćama. Učenici s poteškoćama trebali bi imati asistenta. Sve što prelazi taj broj je previše, ne stigne se posvetiti svim učenicima i nema kvalitete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
489 Katija Tarocco PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani! Može se uočiti neusklađenost Nacrta Pravilnika s važećim odredbama pedagoškog standarada osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. članak 3. stavak 5 "Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti manji ili veći broj učenika u redovnom razrednom odjelu od broja propisanog stavkom 2. i 3. ovog članka." članak 4. stavak 11" Na prijedlog i uz obrazloženje osnivača i Upravnog odjela Ministarstvo može odobriti i veći broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu od broja propisanog ovim člankom." Iz ovoga se može zaključiti da se Ministarstvu "otvaraju vrata" za svojevoljnim povećavanjem broja učenika u razrednim odjelima koje će zasigurno rezultirati većom opterećenošću učitelja i manjom kvalitetom rada u pretrpanim razrednim odjelima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
490 Khrystyna Zahoriy PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom novog Pravilnika. Zbog okolnosti rada u specifičnim uvjetima s djecom s teškoćama u razvoju, smatram da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Također, radi se na utvrđivanju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi (i stručnoga komunikacijskog posrednika) što će u nekom trenutku značiti da će pomoćnici opet morati platiti edukaciju, a veliko je pitanje tko će od njih to moći priuštiti. Naći ćemo se u situaciji da imamo 12 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini s 12 rješenja, ali bez pomoćnika. Naći ćemo se u situaciji da učenike čuvamo jer nećemo moći istovremeno raditi i osigurati osnovne mjere sigurnosti učenicima u njihovoj okolini. Nigdje u Pravilniku nije navedeno hoće li se vrsta teškoće i kronološka dob učenika biti razmotrena prilikom formiranja odgojno-obrazovnih skupina što predstavlja još jedan problem. Ne može 12 učenika s teškoćama biti u istoj skupini bez obzira na njihove razvojne specifičnosti, godine, vrstu teškoće/a i tako dalje jer će takvi potezi rezultirati katastrofalnim padom u kvaliteti nastavnog procesa, nezadovoljstvom učenika, roditelja i učitelja te, ponavljam, UGROŽAVANJEM SIGURNOSTI učenika i učitelja. Zanima me tko je predstavljao struku prilikom izrade ovog Pravilnika? Čini se da nije bilo nikoga tko je upoznat s realnim stanjem prakse jer se inače ovakvi teški propusti ne bi dogodili. Zabrinuta, Khrystyna Zahoriy, mag.rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
491 Khrystyna Zahoriy PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom novog Pravilnika. Zbog okolnosti rada u specifičnim uvjetima s djecom s teškoćama u razvoju, smatram da povećanje broja učenika na 12, osim što značajno smanjuje KVALITETU rada, također i UGROŽAVA SIGURNOST i učenika i učitelja. Također, radi se na utvrđivanju standarda kvalifikacije za pomoćnika u nastavi (i stručnoga komunikacijskog posrednika) što će u nekom trenutku značiti da će pomoćnici opet morati platiti edukaciju, a veliko je pitanje tko će od njih to moći priuštiti. Naći ćemo se u situaciji da imamo 12 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini s 12 rješenja, ali bez pomoćnika. Naći ćemo se u situaciji da učenike čuvamo jer nećemo moći istovremeno raditi i osigurati osnovne mjere sigurnosti učenicima u njihovoj okolini. Nigdje u Pravilniku nije navedeno hoće li se vrsta teškoće i kronološka dob učenika biti razmotrena prilikom formiranja odgojno-obrazovnih skupina što predstavlja još jedan problem. Ne može 12 učenika s teškoćama biti u istoj skupini bez obzira na njihove razvojne specifičnosti, godine, vrstu teškoće/a i tako dalje jer će takvi potezi rezultirati katastrofalnim padom u kvaliteti nastavnog procesa, nezadovoljstvom učenika, roditelja i učitelja te, ponavljam, UGROŽAVANJEM SIGURNOSTI učenika i učitelja. Zanima me tko je predstavljao struku prilikom izrade ovog Pravilnika? Čini se da nije bilo nikoga tko je upoznat s realnim stanjem prakse jer se inače ovakvi teški propusti ne bi dogodili. Zabrinuta, Khrystyna Zahoriy, mag.rehab.educ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
492 Klaudija Aušperger PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi Napominjem da sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Članak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika ČL. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela?! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Mišljenja smo da se članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo ovako postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (ovo crvenim označeno nemaju redovne škole kao obvezu kad otvaraju redovne odjele?!) kad posebne ustanove dobiju tu suglasnost dostavi Upravnom odjelu u Županiji, a onda to upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda to Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3.Nacrta prijedloga Pravilnika Vezano za članak 3. Nacrtaprijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS)u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. DPS-om nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 10. stavku 4. propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. DPS ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene učlanku 4. stavaka 6.i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 5.Nacrta prijedloga Pravilnika Pozdravljamo izostavljanje navedenog prijedloga članka 5. koje je usuglašeno na sastanku iz ovog Nacrta prijedloga Pravilnika, a s obzirom na to da je sadržaj istoga reguliran Zakonom. Članak 6.Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. DPS-a propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Stavak 8. DPS-a propisuje da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Članak. 7. Nacrta prijedloga Pravilnika DPS u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3-5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredniodjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe (TEACH) kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije bio propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3-12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3-5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. Obzirom da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s težom i teškom intelektualnom teškoćom i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz DPS-a od 7 učenika i ne povećavati ga jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. DPS u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštivati odredbe važećega DPS-a i Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
493 Klaudija Kežman PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani, kao učiteljica stranog jezika koja radi u KO s učenicima od 1.-4. razreda smatram da je potrebno smanjiti broj učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju a ne povećavati ga. Nastavu stranih jezika je i inače užasno teško provoditi u KO zbog načina rada kada oni u nižim razredima trebaju puno slušati i usvajati jezik prema slušnome modelu. Kako raditi s dva razreda istovremeno s time da i jedan i drugi razred trebaju slušati tekst ili pak slušati i ponavljati prema modelu? Povećanjem broja učenika nemoguće je posvetiti se još i učenicima s teškoćama, a isto tako i uočiti ih odnosno detektirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
494 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 4. Poštovani! Mišljenja sam da treba ukinuti kombinirani razredni odjel sastavljen od učenika triju ili četiriju razreda. Smatram da u današnjim uvjetima takav način organizacije rada u školama nije fer i human prema učenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
495 Klementina Đurić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani! Ne slažem se s brojem učenika navedenim ovim člankom pa predlažem: (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 16, a najviše 20 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše dva (2) učenika s teškoćama u razvoju. (Trenutno imam 23 učenika, od toga 2 učenika s TUR. Htjela bih, ali ne mogu im se posvetiti koliko treba.) - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 20 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
496 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, u članku 3. stavci 2. i 3, trebaju glasiti (2) Optimalan redoviti razredni odjel ima 20, a najviše 26 učenika. (3) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti u pravilu najviše tri (3) učenika s teškoćama u razvoju kojima je utvrđeno školovanje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja ili po posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju na sljedeći način: - odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše 24 učenika - odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše 21 učenika - odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše 18 učenika . Primljeno na znanje Odredbe su usklađene s DPS-om.
497 Krešimir Kuran PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Poštovani, smatram kako se u Članku 4. predloženi stavak 8. treba zamijeniti stavkom: "U kombinirani razredni odjel iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ne mogu biti uključeni učenici s teškoćama, osim u slučaju kada to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi opravdani razlozi." Ako se prihvati predloženi stavak moguća je situacija da učitelj kada ima 7 učenika od čega je jedan učenik po posebnom programu mora uz taj program odrađivati i 4 redovna programa, a još teža situacija bila bi za učitelja engleskog jezika u razrednoj nastavi. Stoga je vrlo bažno za sve dionike nastavnog procesa onemogućiti takvu situaciju i takve otežane uvjete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
498 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Predlažem grupiranje učenika na nastavi tehničke kulture. Broj učenika u grupi i opremljenost učionice trebaju biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Nepotrebno je govoriti o važnosti praktičnog rada i osnovnog rada rukama. Moji argumenti za Grupiranje su: sigurnost i zaštita učenika pri rukovanju alatima i strojevima. Tijekom jednoga dvosata da učitelj vodi učenje i poučavanje za najviše 15 učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
499 Kristina Buić Modrušan PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 6. Poštovani, s obzirom na 22. godišnje iskustvo u radu s učenicima s teškoćama u razvoju, ovaj Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi smatram poražavajućim. On omalovažava struku, učenike te sve ostale sudionike odgojno-obrazovnog procesa. U današnje vrijeme, kada govorimo i naglašavamo važnost kvalitete rada naprema kvantiteti, smatram Vaš Pravilnik neosnovanim i uvredljivim. Prema tom Pravilniku sve daljnje edukacije, permanentna obrazovanja, pisanje planova i programa rada te IOOP-a nemaju smisla. Laički rečeno, naš će se posao svesti na čuvanje djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
500 Kristina Fiedler PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 3. Broj učenika u razrednim odjelima ne bi trebao biti veći od 20. Ako u odjelu jesu učenici s teškoćama, broj učenika bi se trebao smanjivati proporcionalno. Svakako bi trebalo voditi računa o kojoj se poteškoći radi i postaviti kriterije po kojima u jednom odjelu može biti najviše jedan učenik s poteškoćom zbog koje se nastava ne može provoditi u uvjetno rečeno standardiziranim uvjetima. Isti kriterij bi se odnosili i na učenika koji ima asistenta jer pomoć asistenta nije dovoljna kako bi učitelj u takvim uvjetima osigurao kvalitetan rad za sve učenike. Najčešći argument protiv ovog prijedloga je da i u drugim europskim državama provedena inkluzija, a da u najrazvijenijim državama ima i do 33 učenika. Taj argument nije valjan jer način na koji je inkluzija provedena u Hrvatskoj je stvorila specifične okolnosti koje treba uzeti u obzir, a oblik nastave u takvom odjelu je specifičan i jedinstven u nastavnoj praksi. Posebno, sa ili bez učenika s poteškoćama, u Hrvatskoj je organizacija nastave u školama takva , potpuno drugačija nego u državama s kojima se uspoređujemo) da postoji niz argumenata koji podržavaju ideju da bi upravo mali broj učenika po odjeljenju bio najveća i najbolja reforma u školstvu čak bi se rezultati osjetili već nakon 5 godina. Ako bi i dalje insistirali na istom pedagoškom standardu, sve nove metodologije i strategije u poučavanju neće biti učinkovite usprkos ogromnom novcu koji se ulaže. Smanjenjem broja učenika po razrednom odjelu je predispozicija za kvalitetu obrazovanja i sa manje ulaganja u opremanje škole i skupu informatičku opremu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a zbog specifične situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 Pravilnik se za sada neće donositi.
501 Kristina Kale Pauk PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI, Članak 2. Sukladno članku 54. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, u nastavku: Zakon) broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini osnovne škole propisuje ministar u skladu s državnim pedagoškim standardima. Čl. 2. stavak 5. podstavak 2.: Zašto je škola koja je posebna ustanova i kojoj je osnovna i jedina djelatnost rad isključivo s učenicima s teškoćama u razvoju prije dostavljanja prijedloga za ustroj Upravnom odjelu dužna ishoditi prethodnu suglasnost MZO za ustroj svakog novog posebnog razrednog odjela ili odgojno-obrazovne skupine za učenike s teškoćama u razvoju, a redovne osnovne škole ne trebaju tražiti suglasnost MZO za otvaranje svakog novog razrednog odjela?! Posebne ustanove su tako stavljene u nepovoljniji položaj jer ih se dvostruko provjerava kod otvaranja novih odjela! Ima smisla da tu suglasnost traže redovne škole kad otvaraju novi posebni razredni odjel ili odgojno-obrazovnu skupinu za učenike s teškoćama u razvoju jer im to nije jedina i osnovna djelatnost pa se ne podrazumijeva da otvaraju takve odjele i skupine bez suglasnosti već je člankom 32. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da škola može, uz suglasnost Ministarstva, ustrojiti posebni razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. tog Zakona radi izvođenja posebnog programa koji nije utvrđen mrežom školskih ustanova i programa obrazovanja. Članak 14. stavak 1. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15.) odnosi se na redovne osnovne škole, a ne na posebne koje su mrežom školskih ustanova utvrđene kao posebne ustanove za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju za područje svoje županije te im zbog toga Upravni odjel u županiji rješenjima o primjerenom programu obrazovanja učenika upućuje učenike, a oni upisuju učenike samo na temelju tih rješenja. Čl. 2. stavak 6. Vremenski je neizvedivo postupati kako je propisano u čl. 2. stavak 5. podstavak 2. jer se rješenja za učenike koji se trebaju upisati dobivaju nekad 25. srpnja i onda bi trebali dobiti suglasnost osnivača za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine, onda tražiti suglasnost Ministarstva za otvaranje novog posebnog odjela ili skupine (a tu obvezu nemaju redovne škole kad otvaraju redovne odjele!). Kad posebne ustanove dobiju suglasnost dostavljaju ju Upravnom odjelu u Županiji, a onda ju Upravni odjel šalje Ministarstvu kao prijedlog i onda Ministarstvo to donosi kao konačni prijedlog i objavljuje. Sve to se treba odraditi u vrijeme godišnjih odmora odnosno u kolovozu i to do početka nastavne godine?! Članak 3. Vezano za članak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika koji regulira broj učenika u redovitom razrednom odjelu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/2008, 90/2010, u nastavku: DPS) u članku 8. stavku 1. propisuje da je optimalan broj učenika u razrednom odjelu 20, a najviši 28 učenika. Dok stavak 4. istoga članka propisuje da u razredni odjel mogu biti uključena najviše 3 učenika s teškoćama, a razred ima sveukupno najviše 20 učenika. Nadalje, u stavku 5. propisano je da se broj učenika u razrednom odjelu smanjuje za 2 učenika kod uključenja jednoga učenika s ostalim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Državnim pedagoškim standardom nisu propisane iznimke od navedenoga, stoga se navedenim prijedlogom krši DPS. Članak 4. Državni pedagoški standard u članku 10., stavku 4., propisuje da se broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu smanjuje za 4 učenika za svakog učenika s teškoćama. Državni pedagoški standard ne propisuje iznimke od propisanog broja učenika u kombiniranom razrednom odjelu, a koje su navedene u članku 4. stavaka 6. i 7. Nacrta prijedloga Pravilnika. Članak 6. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 2. propisuje da se odgojno-obrazovni rad odgojno-obrazovne skupine za izbornu nastavu informatike, vjeronauka i drugoga stranog jezika izvodi po mjerilima redovite nastave, a izborna nastava iz vjeronauka izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje imaju i manje od 14 učenika. Stavci 4. i 5. Državnog pedagoškog standarda propisuju da su dodatna i dopunska nastava individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 učenika. Članak. 7. Državni pedagoški standard u članku 9. propisuje razredne odjele s posebnim programom na način da može biti najviše: – 7 učenika s oštećenjem vida, sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenika s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, – 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti, – 3 - 5 učenika s autizmom i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima. Članak. 7. stavak 1. Razredni odjel bi trebao imati 3 do 8 učenika ukoliko se radi o razrednom odjelu jednog razreda (npr. samo 1. razred), a ako se radi o kombiniranom razrednom odjelu od 2 ili više razrednih odjela (npr. 2. i 5. razreda) trebao bi imati 3 do 5 učenika. Veći broj učenika nije prihvatljiv jer su u istom razrednom odjelu zajedno učenici s lakom intelektualnom teškoćom s drugim utjecajnim teškoćama i učenici s poremećajima iz autističnog spektra pa se tu javlja i kombinacija teškoća u istom odjelu. Učenici s poremećajima iz autističnog spektra zahtijevaju posebne metode i pristupe kako bi spriječili nepoželjna ponašanja kod njih te mogućnost da ugroze svoju i sigurnost drugih učenika. NAPOMENA: U važećem Pravilniku nije propisan broj učenika u kombiniranim razrednim odjelima prema posebnom ili redovitom programu u kojima se izvodi nastava za učenike s teškoćama u razvoju, a u praksi su formirani odjeli do 5 učenika. Članak. 7. stavak 2. U važećem Pravilniku tj. Izmjenama definiran je točan broj učenika: za učenike s autizmom 3 učenika. Za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama 5 učenika u odgojno-obrazovnoj skupini, a ako su upisani do 2007./2008. godine 7 učenika. Nije nam poznato da je ikad u RH bilo propisano više od 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama u odgojno-obrazovnim skupinama za stjecanje kompetencija za samostalni život. Na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva u radu s ove dvije kategorije učenika smatramo da se ne može propisati broj učenika 3 -12 bez obzira na vrstu i stupanj teškoća u razvoju nego propisati kao i u Izmjenama važećeg Pravilnika: - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenike s kombiniranim i višestrukim teškoćama može biti 3 - 5 učenika - da u odgojno-obrazovnim skupinama za učenike s poremećajima iz autističnog spektra može biti 3 učenika. S obzirom na to da posebne odgojno-obrazovne ustanove zbog sveprisutnog trenda inkluzije trenutno pohađaju samo učenici s većim intelektualnim teškoćama i učenici s vrlo izraženim višestrukim teškoćama (istovremeno nepokretni s teškom ili težom intelektualnom teškoćom) ili učenici s poremećajima iz autističnog spektra koji imaju vrlo izražena nepoželjna ponašanja u vidu agresivnosti i zahtijevaju posebne metode i pristupe za otklanjanje istih, nezamisliva je ideja povećavati broj učenika u odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na važeći Pravilnik s obzirom na situaciju u praksi. Kod učenika sa sljedećim vrstama teškoća u razvoju: oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organsko uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenicima s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove, smatramo da treba ostati broj iz Državnog pedagoškog standarda od 7 učenika i da ga ne treba povećavati jer se radi o učenicima koji imaju vrlo složene odgojno-obrazovne potrebe, a može se ugroziti i sigurnost učenika. Državni pedagoški standard u članku 11. stavku 6. propisuje da se produženi stručni postupak provodi u skupini do najviše 10 učenika s istom vrstom i stupnjem teškoća ili do najviše 5 učenika s različitim vrstama i stupnjevima teškoća. Sukladno svemu prethodno navedenome, pri donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi nužno je poštovati odredbe važećega Državnog pedagoškog standarda i Zakona. Primljeno na znanje Škola treba suglasnost za izvođenje određenog programa za učenike s teškoćama u razvoju te bez iste ne može započeti s izvođenjem programa za učenike s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama.
502 Kristina Klemen PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI Poštovani, po zanimanju sam edukacijski rehabilitator, a radim kao stručni suradnik u osnovnoj školi. Radim u osnovnoj školi koja uz redovne odjele ima posebne odjele te odgojno-obrazovne skupine. Smatram kako prijedlog novog Pravilnika nikako nije korak unaprijed što se tiče poboljšanja kvalitete odgoja i obrazovanja kako učenika tipičnog razvoja tako ni učenika s teškoćama u razvoju. U predloženom nacrtu Pravilnika smatram neprihvatljivim predloženi maksimalni broj učenika u razrednom odjelu u koje