Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darko Posarić PRAVILNIK Ako će ostati ovakav tekst onda u Članku 1. riječ "ugrožavaju" treba zamijeniti riječju "ugrožava", jer se radi o jednini. No predlažem dodati i bioraznolikost, jer iskorištavanjem nedrvnih šumskih proizvoda najprije će se narušiti upravo ona. Ako se na nekoj lokaciji pretjerano iskorištavaju npr. tartufi ili ljekovito bilje teško da će to ozbiljno uzdrmati stabilnost ekosustava ili općekorisne funkcije šuma, ali bioraznolikost hoće. Stoga predlažem ovakav tekst: "... u mjeri u kojoj se ne ugrožavaju stabilnost i bioraznolikost ekosustava i u opsegu...". Prihvaćen Prihvaćeno.