Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska ljekarnička komora PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD RIZIKA ZBOG IZLOŽENOSTI KARCINOGENIM I/ILI MUTAGENIM TVARIMA Ovaj prijedlog Pravilnika nije izravno vezan za osobe koje su zdravstveni radnici i ne navodi se rad s antineoplastičnim lijekovima čija su podskupina i citotoksični lijekovi. Većina antineoplastičnih lijekova je kancerogena i mutagena. Zdravstveno osoblje koje rukuje tim lijekovima je dugotrajno kroz svakodnevni rad izloženo njihovom djelovanju. Zato se predlaže slijedeće: 1. Napraviti listu svih antineoplastičnih lijekova koji se smatraju opasnim tzv. „hazardous drugs“ 2. Nabrojati sve zdravstvene radnike koji su uključeni u proces rukovanja antineoplastičnim lijekovima. Nije prihvaćen Prijedlog pravilnika se odnosi na sve poslodavce koji koriste karcinogene i/ili mutagene tvari, pa nema potrebe posebno isticati zdravstvene ustanove jer bi takav pristup nalagao da se definiraju i sve ostale djelatnosti u kojima se pojavljuju karcinogene i/ili mutagene tvari. Listu svih lijekova koji potencijalno predstavljaju karcinogene i/ili mutagene tvari, kao i mjesta rada (zdravstvene radnike) koji su u doticaju s tim tvarima, poslodavac treba utvrditi procjenom rizika, kao i primjenu svih sigurnosnih mjera za upravljanje tim rizicima, što je regulirano Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14).
2 Hrvatska ljekarnička komora Opće odredbe, Članak 1. Predlaže se izmjena točke 5. članka 1. na način da se ovaj Pravilnik primjenjuje i na zdravstvene ustanove u kojima su radnici profesionalno izloženi citotoksičnim lijekovima. Nije prihvaćen Prijedlog pravilnika se odnosi na sve poslodavce koji koriste karcinogene i/ili mutagene tvari, pa nema potrebe posebno isticati zdravstvene ustanove jer bi takav pristup nalagao da se definiraju i sve ostale djelatnosti u kojima se pojavljuju karcinogene i/ili mutagene tvari. Listu svih lijekova koji potencijalno predstavljaju karcinogene i/ili mutagene tvari, kao i mjesta rada (zdravstvene radnike) koji su u doticaju s tim tvarima, poslodavac treba utvrditi procjenom rizika, kao i primjenu svih sigurnosnih mjera za upravljanje tim rizicima, što je regulirano Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14).
3 Hrvatska ljekarnička komora Definicije, Članak 3. Predlaže se u točki 2. dodati citotoksični lijekovi (tzv. CMR lijekovi). Nije prihvaćen Prijedlog pravilnika se odnosi na sve poslodavce koji koriste karcinogene i/ili mutagene tvari, pa nema potrebe posebno isticati zdravstvene ustanove jer bi takav pristup nalagao da se definiraju i sve ostale djelatnosti u kojima se pojavljuju karcinogene i/ili mutagene tvari. Listu svih lijekova koji potencijalno predstavljaju karcinogene i/ili mutagene tvari, kao i mjesta rada (zdravstvene radnike) koji su u doticaju s tim tvarima, poslodavac treba utvrditi procjenom rizika, kao i primjenu svih sigurnosnih mjera za upravljanje tim rizicima, što je regulirano Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14).
4 Hrvatska ljekarnička komora Prevencija i smanjivanje izlaganja, Članak 6. Predlaže se u stavku 2. definirati zatvoreni sustav. Predlaže se u stavku 6. u točki 5. definirati koliko često se mjeri koncentracija karcinogenih ili mutagenih tvari. Predlaže se osigurati kitove za identifikaciju kontaminacije. Predlaže se u točki 10. definirati način označavanja opasnih zona gdje bi radnici mogli doći u doticaj s karcinogenim ili mutagenim tvarima. Nije prihvaćen Pojam zatvorenog sustava je definiran odgovarajućim normama i tehničkim propisima. To podrazumijeva da nema širenja karcinogenih i/ili mutagenih tvari u druge prostore. Oprema za mjerenje i monitoring mogućih koncentracija karcinogenih i/ili mutagenih tvari, kao i indikatori o tome, su vrlo skupi (prema mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu). Međutim, ne postoje zapreke da se način i rokovi mjerenja ne utvrde procjenom rizika poslodavca.
5 Hrvatska ljekarnička komora Obavješćivanje i osposobljavanje radnika, Članak 15. Predlaže se propisati obvezati specijalistu medicine rada da dostavi plan provođenja liječničkih pregleda kao i mjera u slučaju prekomjerne izloženosti poslodavcu. Nije prihvaćen Procjenom rizika se utvrđuju i rokovi i planovi zdravstvenih pregleda radnika (poslovi s posebnim uvjetima rada).
6 Hrvatska ljekarnička komora Zdravstveni nadzor, Članak 17. Predlaže se utvrditi obveza medicine rada da poslodavca pisanim putem upozna o potrebnim zdravstvenim pregledima koje mora osigurati radnicima prije početka rada. Nije prihvaćen Komunikaciju specijaliste medicine rada s poslodavcem u smislu zdravstvenog monitoringa radnika, pa tako i planova i dinamike pregleda, treba riješiti u okviru Pravilnika temeljem čl. 81. st. 2. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14 i 154/14) kojeg treba donijeti ministar zdravlja.