Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sandoz d.o.o. U R E D B A o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja, Članak 25. Predloženim izmjenama predviđeno je da će Ministar odlukom odrediti planske zone i područja temeljem Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku. Podrazumijeva li ova izmjena da će planske zone ostati iste tj. da će ranija odluka Ravnatelja Zavoda i dalje biti na snazi, uz potencijalno usvajanje od strane Ministra? Predlažemo da i Hrvatska, po uzoru na susjedne zemlje, poput Slovenije, proširi planske zone i područja koja su pokrivena profilaksom. Slovenija ima pokrivenu čitavu državu profilaksom, stoga predlažemo da i Hrvatska pokrije profilaksom Zone 1, 2 i 3. Primljeno na znanje Planske zone i područja definirana su na osnovi [1. i 2.] analize nuklearnih i radioloških opasnosti, opisanom u okviru Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku i [3. ] važećih međunarodnih smjernica (ponajprije onih Međunarodne agencije za atomsku energiju IAEA i HERCA-WENRA). U skladu s time, promjene u definiciji planskih zona i područja mogu se očekivati ukoliko dođe do [1. i 2.] bitnih promjena u nuklearnim i radiološkim opasnostima ili [3.] promjena u međunarodnim smjernicama. Do ovog trenutka takvih promjena nije bilo. U Republici Hrvatskoj su veličine planskih zona i područja, kao i razina pripravnosti u pojedinoj zoni/području usklađeni s identificiranim izvorima opasnosti i međunarodnim smjernicama. To je razvidno iz Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku, kao i iz Odluke o određivanju planskih zona i područja za primjenu mjera zaštite. MUP RH RCZ u kontaktima s nadležnim tijelima susjednih država (posebice Republike Slovenije i Republike Mađarske) nastoji u što većoj mjeri harmonizirati sustave pripravnosti na nuklearnu i radiološku nesreću u svim komponentama, pa tako i kada je riječ o planskim zonama i područjima. [1] Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7, IAEA, 2015 [2] Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor, IAEA, 2013 [3] Approach for a better cross–border coordination of protective actions during the early phase of a nuclear accident, HERCA–WENRA, 2014