Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OBVEZNOM PRIMJERKU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Tidić PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU Slažem se u potpunosti s kolegicom Frančić te bih ovom prilikom htio iznijeti još nekoliko razloga zbog kojih se ne bi trebalo, a pogotovo ne naglo, i beskompromisno, odbijati primati obvezni primjerak. Razloge vam navodim kroz perspektivu periodike (novine i časopisi), ali mogu se primijeniti i na cjelokupnu građu. Veliki broj naslova koje se dobiva iz područja periodike dolazi ponajprije obveznim primjerkom (90%), a onda manjim dijelom kao dar i kupnja (10%). Sukladno tome vidi se da bi svaka pojedina knjižnica trebala izdvojiti enorman novčani iznos kako bi podmirila svoje potrebe, tj. potrebe koje iskazuju korisnici. To bi značilo samo za periodiku izdvajanje između 50.000 i 100.000 kn godišnje što sumnjam da bi mogla napraviti niti NSK u Zagrebu kao najjača i najveća knjižnica u Hrvatskoj. Nadalje, još je uvijek veliki broj korisnika koji koriste periodiku od najstarijih datuma, pa sve do najsuvremenijih datuma. za svoj istraživački, znanstveni i nastavničko-predavački rad. Profesori humanističkih i društvenih smjerova studentima daju razne tipove zadataka koji uključuju istraživanje periodike; isti profesori i drugi djelatnici sveučilišta koriste periodiku za svoj istraživački i znanstveni rad koji se u konačnici vidi u znanstvenim i stručnim djelima koje možemo naći u našim knjižničnim fondovima; ne manje važno tu su i druge znanstvene ustanove čiji djelatrnici koriste usluge knjižnice te traže periodiku kako bi mogli upotpuniti svoj znanstveni i stručni rad. Nije prihvaćen Sve knjižnice koje primaju obvezni primjerak su se izjasnile o obuhvatu koji žele primati. Zakon dozvoljava suženi obujam, što su neke knjižnice iskazale, među njima i vaša knjižnica.
2 Damjana Frančić PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU Jednom kasnije kada arhive novina budu na internetu, sa nekim novim zakonom o knjižnicama za 10-15 godina, papirnati oblik više neće biti bitan, no za sada još uvijek nije tako. U međuvremenu ćemo se pitati zašto smo si dozvolili rupe u fondu. S vremenske distance; u svjetlu povijesne važnosti obveznog primjerka publikacija kao baštine za širu zajednicu, dnevni problemi nesnalaženja trenutnih ravnatelja knjižnica oko iznalaženja novog prostora za pohranu OP, izgledaju nebitni. Nije prihvaćen Sve knjižnice koje primaju obvezni primjerak su se izjasnile o obuhvatu koji žele primati. Zakon dozvoljava suženi obujam, što su neke knjižnice iskazale, među njima i vaša knjižnica.
3 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU, I. UVODNE ODREDBE Opća primjedba: U tekstu nedostaju pobliže odredbe o županijskom obveznom primjerku za županijske matične narodne knjižnice. Nije prihvaćen Nije potrebno dodatno spominjati u Pravilniku jer je precizno definirano u samom Zakonu članak 39. stavak 5.
4 Svjetlana Mokriš I. UVODNE ODREDBE, Članak 1. Odredbe o županijskom obveznom primjerku treba dosljedno provesti kroz tekst Pravilnika sukladno odredbama o nacionalnom obveznom primjerku. Knjižnice u sustavu nacionalnog obveznog primjerka u smanjenom će opsegu primati građu stoga je poželjno na razini županija osigurati cjelovitost zbirki. Dosadašnja praksa je pokazala da, unatoč zakonskim odredbama, lokalni nakladnici u potpunosti ne izvršavaju svoje obveze. Poželjno je dopuniti i odredbe o ostalim knjižnicama koje primaju obvezni primjerak. Nije prihvaćen Precizno je definirano u Zakonu, članak 39. stavak 5. Kako bi se uredila dosadašnja nepravilna praksa treba primijeniti odredbe Zakona u dijelu XIII. Prekršajnim odredbama članak 47. stavak 1. dio 4., gdje su propisane novčane kazne vezane uz obvezni primjerak matičnoj županijskoj knjižnici.
5 Svjetlana Mokriš I. UVODNE ODREDBE, Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni primjerak u svim analognim i digitalnim pojavnostima, način korištenja obveznog primjerka, obveze depozitnih knjižnica, knjižnica u sustavu obveznog primjerka i županijskih matičnih narodnih knjižnica, broj primjeraka i vrsta građe po pojedinim ovlaštenicima, način dostave obveznog primjerka, obveze i odgovornost nakladnika i tiskara kao i način dostave, formati i uvjeti pristupa, korištenja i zaštite online građe. Nije prihvaćen Postupanje s županijskim obveznim primjerkom regulirano je Zakonom.
6 Svjetlana Mokriš I. UVODNE ODREDBE, Članak 3. Stavak 4 definira što je županijski obvezni primjerak. Stavci 1,2 i 3 govore o zadaćama knjižnica koje ga primaju. Prihvaćen Izmijenjeno je, premješten je stavak 4. u članak 2., na kraju.
7 Ljiljana Črnjar I. UVODNE ODREDBE, Članak 3. Prijedlog dopune točke 4: (4) Županijski obvezni primjerak je zakonska obveza nakladnika da u propisanom roku dostavi po jedan primjerak građe županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici županije u kojoj je njegovo sjedište, sukladno članku 39. stavku 5. Zakona radi stvaranja zavičajne zbirke. Nije prihvaćen Već postoji precizno definirano u Zakonu (vidi komentar od ranije.,
8 Ljiljana Črnjar II. NOSITELJI OBVEZE DOSTAVE I SKRBI O OBVEZNOM PRIMJERKU, Članak 4. Komentar: Bez obzira što je rok naveden u Zakonu bilo bi korisno da se rok navede i u Pravilniku. Prijedlog dopune točke 4: (4) Obveza dostave obveznog primjerka odnosi se na sva izdanja i sve formate publikacija, osim dotiska, u roku od 30 dana nakon završetka tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, sukladno članku 39. Zakona. Nije prihvaćen Već propisano u Zakonu, ne treba ponavljati.
9 Svjetlana Mokriš II. NOSITELJI OBVEZE DOSTAVE I SKRBI O OBVEZNOM PRIMJERKU, Članak 5. U članku 3 stavak 1 i 2 navodi se da su i ostale knjižnice koje primaju obvezni primjerak kao i one koje primaju županijski obvezni primjerak dužne osigurati pristup cjelovitom obveznom primjerku. U članku 5 stavak 2 i 3 način korištenja određen je za depozitne knjižnice (arhivski primjerak i korištenje u prostoru knjižnice). Članak bi bilo poželjno dopiniti stavcima koji govor o načinu korištenja u ostalim knjižnicama (korištenje u prostoru knjižnice). Prihvaćen Izmjena: Županijska matična knjižnica skrbi o trajnoj pohrani i zaštiti županijskog obveznog primjerka i daje ga na korištenje isključivo u prostoru knjižnice.
10 Ljiljana Črnjar II. NOSITELJI OBVEZE DOSTAVE I SKRBI O OBVEZNOM PRIMJERKU, Članak 5. Prijedlog dopune novim stavkom: (6) Županijska matična knjižnica skrbi o trajnoj pohrani i zaštiti županijskog obveznog primjerka i daje ga na korištenje isključivo u prostoru knjižnice Prihvaćen Izmjena: Županijska matična knjižnica skrbi o trajnoj pohrani i zaštiti županijskog obveznog primjerka i daje ga na korištenje isključivo u prostoru knjižnice
11 Ljiljana Črnjar III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 6. Prijedlog dopune novim stavkom: (3) Osnova modela županijskog obveznog primjerka je građa objavljena u zavičaju, građa čiji su autori iz zavičaja kao i sve što je objavljeno o zavičaju ili njegovim stanovnicima. Županijska matična narodna knjižnica zadržava pravo da obvezni primjerak kojemu je isključivi kriterij mjesto izdanja umjesto u zavičajnu zbirku uvrsti u opći fond ako je to definirano smjernicama za izgradnju zavičajne zbirke. Nije prihvaćen Pitanje zavičajne zbirke ili općeg fonda je stvar Knjižnice prema smjernicama za izgradnju Zavičajne zbirke.
12 Aleksandra Pikić III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 7. Samo su u ovom članku navedene općeznanstvene knjižnice, dok su u ostalim znanstvene knjižnice. Potrebno korigirati: "Sveučilišne knjižnice u Osijeku, Puli, Rijeci i u Mostaru te znanstvene knjižnice u Dubrovniku i Zadru primaju obvezni primjerak sukladno odredbi članka 8. ovoga Pravilnika." Nije prihvaćen Sukladno Zakonu radi se sljedeća izmjena: znanstvene knjižnice u općeznanstvene
13 Miro Grubić III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 8. Nedostavljanje knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima s obzirom na njihovu zastupljenost u ukupnom OP-u, a usprkos nastojanju nabavne politike knjižnica, imajući u vidu raspoloživa financijska sredstva, knjižnice neće biti u mogućnosti zadržati dosadašnju razinu dostupnosti ove vrste knjižnične građe. Dodatan problem je, kako navodi kolegica Mokriš, problem nabave s obzirom na nesistematizirane informacije o izdanjima te vrste građe. Nije prihvaćen Razina dostupnosti građe ovisi o nabavnoj politici knjižnice. Obvezni primjerak nije vid nabave.
14 Svjetlana Mokriš III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 8. Nedostavljanje navedene vrste građe ostalim sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama, osobito kada se radi o zbornicima, znatno osiromašuje zbirke ovih knjižnica, informacije o tome koji su zbornici izdani teško se pronalaze i time se smanjuje mogućnost njihove nabave drugim modalitetima. Nije prihvaćen Razina dostupnosti građe ovisi o nabavnoj politici knjižnice. Obvezni primjerak nije vid nabave.
15 Aleksandra Pikić III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 8. Zbog pogrešnih navoda u stavku 4, dio 3, 4 i 6 koji se odnose na glazbene note, zemljopisne i druge karte te mikrooblike - da se u Puli nalazi znanstvena knjižnica - nije jasno mislili se na Znanstvenu knjižnicu u Dubrovniku ili Sveučilišnu knjižnicu u Puli "- glazbenih nota, od kojih dva primjerka ostaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po jedan primjerak šalje se sveučilišnim knjižnicama u Splitu i Mostaru i znanstvenim knjižnicama u Zadru i Puli" "- zemljopisnih i drugih karata, od kojih dva primjerka ostaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po jedan primjerak šalje se sveučilišnim knjižnicama u Splitu i Mostaru i znanstvenim knjižnicama u Zadru i Puli)" "- mikrooblika, od kojih dva primjerka ostaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po jedan primjerak šalje se sveučilišnim knjižnicama u Splitu i Mostaru i znanstvenim knjižnicama u Zadru i Puli." Prihvaćen Ispravak: Sveučilišna knjižnica u Puli
16 Tijana Barbić-Domazet III. OBILJEŽJA OBVEZNOG PRIMJERKA, Članak 8. Čl. 8(4): Piše: - zemljopisnih i drugih karata, od kojih dva primjerka ostaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po jedan primjerak šalje se sveučilišnim knjižnicama u Splitu i Mostaru i znanstvenim knjižnicama u Zadru i Puli Treba: - zemljopisnih i drugih karata, od kojih dva primjerka ostaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a po jedan primjerak šalje se sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Puli i Mostaru i znanstvenoj knjižnici u Zadru) Prihvaćen Prihvaća se kako je predloženo.
17 Svjetlana Mokriš IV. PRIHVAT I PODJELA, Članak 9. (2) Županijski obvezni primjerak dostavlja se izravno županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici. Prihvaćen Prihvaća se kako je predloženo.
18 Ljiljana Črnjar IV. PRIHVAT I PODJELA, Članak 9. Prijedlog dopune novim stavkom: (3) Županijski obvezni primjerak dostavlja se izravno županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici. Prihvaćen Prihvaća se kako je predloženo.
19 Aleksandra Pikić V. NAČIN DOSTAVE, FORMATI I UVJETI PRISTUPA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE ONLINE GRAĐE, Članak 10. Stavak 8 bi trebao uzeti u obzir još jedan vid ograničenog pristupa: embargo vremenski period nakon kojeg je izvor/građa u otvorenom pristupu. Nije prihvaćen Online građa se uređuje sukladno autorskim i srodnim pravima kako je navedeno u Pravilniku.
20 Ljiljana Črnjar PRAVILNIK O OBVEZNOM PRIMJERKU, V. ZAVRŠNA ODREDBA Prijedlog novog članka prije Članka 11: Za nepridržavanje odredbi propisanih ovim Pravilnikom predviđene su prekršajne odredbe sukladno Članku 47. Zakona. Nije prihvaćen Prekršajne odredbe su sadržane u Zakonu.