Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK, Članak 15. Smatramo da je rok od 15 dana prekratak budući da se ispravljaju certifikati koji su izrađeni pred više godina te samo ispravljanje pretpostavlja ponovno računanje i ponovnu izradu. Mišljenja smo da bi primjereniji rok bio 30 dana. Nije prihvaćen Ispravak je namijenjen za ispravljanje manjih pogrešaka u energetskom certifikatu zgrade i izvješću o provedenom energetskom pregledu zgrade odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Ukoliko su prisutni veći nedostaci u energetskom certifikatu zgrade odnosno izvješću o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, navedeni će biti poništen Rješenjem.
2 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK, Članak 11. Mišljenja smo da bi Ministarstvo trebalo obavijestiti da se vrši kontrola, ali svu dodatnu dokumentaciju (najčešće izračune i podatke nacrta zgrada koji nisu sadržani u samom izvješću) te pojašnjenje bi trebao tražiti kontrolor budući da komunikacija treba biti dvosmjerna, s obzirom na opsežnost sadržaja koji se provjerava. Nije prihvaćen Ministarstvo obavještava fizičku odnosno pravnu osobu o pokretanju postupka kontrole, te pritom traži od iste svu dokumentaciju potrebnu za provedbu kontrole. Na zahtjev kontrolora, ukoliko je potrebno, traži se i dopuna dokumentacije. Pošto se energetskih certifikat zgrade odnosno izvješće o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi radi nedostavljanja dodatne dokumentacije može ocijeniti negativno, Ministarstvo je ostalo u poziciji posrednika u ovom procesu.
3 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK, Članak 4. Mišljenja smo da nije ispravno tražiti uvjet za dobivanje ovlaštenje kontrolora energetskog certifikata s ukupnim brojem izdanih energetskih certifikata jer smatramo da to nije mjerilo kvalitete. Smatramo da referenca iskustva mogućeg kandidata trebaju biti certifikati izrađeni za iznimno značajne i zahtjevne zgrade te način na koji su dobiveni rezultati, a ne samo odredba da su to zgrade sa složenim tehničkim sustavom. Nije prihvaćen Pravna osoba prije podnošenja zahtjeva Ministarstvu za davanje ovlaštenja za kontrolu izdanih energetski certifikata, dužna je postupiti s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka) prilikom odabira 20 reprezentativnih energetskih certifikata. Ministarstvo provodi kontrolu kvalitete energetskih certifikata zgrada odnosno izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, izdanih od podnositelja zahtjeva.
4 Žarko Ljubić PRAVILNIK, Članak 2. gledajte : ovdje nalazite za shodno i potrebno pojmovnikom definirati što je MINISTAR ? a, u Zakonu o sprečavanju glazbene buke nemate definiran pojam GLAZBA UGOĐAJA koja je kamen spoticanja u svim Pravilnicima i interpretacijama propisa- Čudno i neusklađeno sa sustavom Zakona. Nije prihvaćen Pojam ministar definiran je u prethodnom Pravilniku o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
5 Ivan Markić 84 PRAVILNIK Da li netko kontrolira poduzeća koja nude izradu certifikata preko crnogjajeta i sl. kanala za 150kn? Ja se ovime više praktički i ne bavim radi ovakve kontrole kakvu imamo tj. točnije nemamo. Čemu uopće Pravilnik o nečemu što ne funkcionira. Nije prihvaćen Sve fizičke i pravne osobe ovlaštene za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije tj. energetski certifikati i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije mogu biti predmet neovisne kontrole. Energetski certifikat i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi mogu biti odabrane za kontrolu i prema pritužbi. Radi zaštite osobnih podataka informacije o provedenim kontrolama nisu javno dostupne.
6 Ivan Markić 84 PRAVILNIK Kako se kontroliraju energetski certifikati koje donose kupci na uvid javnom bilježniku kod kupnje/prodaje nekretnina? Postoje glasine da neki prodavači nekretnina samo u wordu isprintaju certifikat i predaju. Javni bilježnici nemaju nikakav uvid u bazu energetskih certifikata. Nisam siguran ni koliko je ta baza pregledna. Kolegica me zvala da joj u Ministarstvu nisu mogli pronaći certifikat firme u kojoj radi kada je tražila jer u poduzeću nije mogla pronaći, a platili su ga i dobili. Nije prihvaćen Ministarstvo vodi Registar izdanih energetskih certifikata s izvješćima o provedenim energetskim pregledima zgrada, te se na https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr/login.html, za energetske certifikate izdane nakon 30. rujna 2017. godine, može dobiti informacija da li su u Registru. Za ranije izdane energetske certifikate potrebno se obratiti Ministarstvu. U pripremi su nadogradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja i sustava eGrađanin putem kojih će se moći dobiti navedeni podaci. Nadalje osoba ovlaštena za energetsko certificiranje dužna je voditi evidenciju o izdanim energetskim certifikatima i obavljenim energetskim pregledima te čuvati dokumentaciju o tome najmanje deset godina.
7 Ivan Markić 84 PRAVILNIK Poštovane kolege, koliko je kontrola energetskih certifikata napravljeno do sada? Nije prihvaćen Do sada je obavljena neovisna kontrola 510 energetskih certifikata zgrada.