Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o praćenju kvalitete zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HUSZPO PRAVILNIK • Potrebno je korigirati kemijske oznake za onečišćujuće tvari (subscript), kroz čitav dokument Nema odgovora
2 HUSZPO B. Onečišćujuće tvari obuhvaćene mjerenjima, B1. Mjerenja pozadinskog onečišćenja i prekograničnog daljinskog prijenosa • Za EMEP mjerne postaje razine 2 utvrđeno je u skladu s pravilima EMEP da se mjeri: - koncentracije postojanih organskih spojeva u oborini i zraku: PAU, PCB, HCB, klordan, HCH, DDT/DDE. Pravilnik ne predviđa mjerenja Razine III EMEP, ipak može li se razmotriti da se uključe po potrebi i mjerenja dioksina i furana (PCDDs I PCDFs) koja su standardni dio Razine III. To je važno s obzirom da se radi o toksičnim tvarima koje su povezane sa emisijama izgaranja krutog fosilnog goriva (biomasa) i spaljivanjem otpada. U kućanstvima, osobito u ruralnim područjima, korištenje biomase gotovo je jednako zastupljeno kao i korištenje prirodnog plina. Primljeno na znanje Mjerenja u okviru Programa Level 1 i Level 2 su obvezna, dok u ovom trenutku dodatak za Level 3 nije planiran kroz pravilnik. Provedba mjerenja Level 3 i definiranje njenog opsega kroz propise će se određivati prema daljnjim tehničkim i financijskim mogućnostima.
3 HUSZPO Ciljevi kvalitete podataka, C. Zahtjevi za modele kvalitete zraka • Nije jasna formulacija, u tekstu "ne uzimajući u obzir vremenski raspored tih događaja" C. Zahtjevi za modele kvalitete zraka Kada se za procjenu koristi model kvalitete zraka, sastavljaju se napomene s opisom modela i informacije o nesigurnosti. Nesigurnost za modeliranje definirana je kao najveće odstupanje izmjerenih i izračunanih razina koncentracije, kroz cijelu godinu, ne uzimajući u obzir vremenski raspored tih događaja. Nije prihvaćen Odredba je direktan prijenos odredbi Direktive 2004/107/EZ.
4 HUSZPO Ciljevi kvalitete podataka, D. Zahtjevi za tehnike objektivne procjene • Nije jasna formulacija, da li se odnosi na ±100%, ili samo unutar faktora 2? D. Zahtjevi za tehnike objektivne procjene Pri korištenju tehnika objektivne procjene, nesigurnost ne prelazi 100%. Primljeno na znanje Odredba je direktan prijenos odredbi Direktive 2004/107/EZ.