Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sandra Podrug O D L U K U Poštovani, podržavam ovu odluku i nadam se da će u skoroj budućnosti svi učenici imati pravo na besplatne udžbenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Anita Čupić O D L U K U Poštovani, podržavam ovu odluku i nadam se da će u skoroj budućnosti svi učenici imati pravo na besplatne udžbenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Draženka Jančić O D L U K U Poštovani,pozdravljam ovu odluku i nadam se da će u skoroj budućnosti svi učenici imati pravo na besplatne udžbenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Danijela Vrtiprah O D L U K U Poštovani, pozdravljam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola. Predlažem jasnije definiranje prava i obveza korisnika ove odluke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Mirta Lulić O D L U K U Poštovani, nadam se da će svi učenici uskoro imati besplatne udžbenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Mirjana Car Stojković O D L U K U Pozdrav, slažem se da korisnicima zajamčene minimalne naknade treba pomoći oko nabavke obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala jer smatram da obrazovanje ne bi smjelo biti privilegija bogatih već dostupno svima. Pozdravljam socijalnu osviještenost. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Marina Mirković O D L U K U Poštovani, slažem se Odlukom o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Posebno među navedenim učenicima koji ne ostvaruju ovo pravo trebaju biti učenici koji ponavljaju razred, unatoč slabijem imovinskom stanju. Marljivost, disciplina i rad uz pomoć udžbenika trebaju rezultirati što boljim uspjehom učenika u odgojno obrazovnom procesu. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 Svjetlana Bebić O D L U K U Poštovani slažem se s Vašom namjerom, no bilo bi dobro iznaći sredstva i nabaviti udžbenike za sve učenike, tako ne bismo imali problema s integracijom učenika slabijeg imovinskog stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Sunčica Sabljak O D L U K U Poštovani, slažem se s mišljenjem kolegice Tijan što se tiče financiranja obaveznih udžbenika za učenike slabijega imovinskog stanja. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Antonija Bukša O D L U K U Poštovani, smatram da bi nabavku tih udžbenika trebalo drugačije organizirati. Kako bi učenici dobili svoje knjige treba kontaktirati nakladnike. Treba izraditi prijedlog nabave, narudžbenicu te uputiti zahtjev. Treba kontaktirati sa svim nakladnicima, treba provjeriti ispravnost podataka nakladnika. Kad udžbenici dođu, pošiljka nikada nije potpuna i skroz ispravna. Učenici bi udžbenike trebali dobiti na početku školske godine,a radi jednostavnije (brže i uspješnije) procedure posao oko nabave treba preuzeti Ministarstvo. Sljedeći je problem vezan uz vraćanje i čuvanje udžbenika. Obično se taj posao u školi usmjeri na školskog knjižničara ili razrednika, iako spomenuti udžbenici nisu dio knjižnog fonda. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
11 Vesna Tijan O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Vesna Rubeša O D L U K U Poštovani, podržavam odluku. Ujedno se nadam da će se u skoroj budućnosti planirati besplatni udžbenici za sve učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Loneta Plečko O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za navedenu kategoriju učenika. Zbog toga bi se trebalo usuglasiti mišljenje oko obveznih udžbenika, kako bi se mogli koristiti barem nekoliko godina, pa bi i kvaliteta trebala biti bolja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
14 Madlen Zubović O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o financiranju obveznih udžbenika za navedenu kategoriju učenika, no smatram da bi nabavku tih udžbenika trebalo drugačije urediti. Obrazložiti ću prijedlog iznošenjem osobnog iskustva vezanog uz nabavku udžbenika za tri potrebita učenika u našoj školi. Kako bi učenici dobili svoje knjige trebala sam kontaktirati ukupno 12 nakladnika. Za svakog nakladnika trebalo je izraditi prijedlog nabave, narudžbenicu te pomoću e-pošte ili faxom uputiti zahtjev. Prije toga sa svim nakladnicima obavljeni su telefonski razgovori u kojima se provjeravala ispravnost podataka (broj faxa, elektronske adrese i sl.) Od navedenih 12 nakladnika 4 nisu odgovarali na poruke e- pošte, a za narudžbu udžbenika iz engleskog jezika nazvala sam ukupno 10 telefonskih brojeva kako bih dobila ispravni podatak kome uopće trebam slati narudžbu. Udžbenici su stizali parcijalno, tako da je svakom od ova tri učenika stalno nešto nedostajalo. Naposljetku, sve udžbenike dobili su tek u siječnju, odnosno početkom 2. obrazovnog razdoblja! Smatram da bi učenicima udžbenike kao osnovni alat za učenje trebalo osigurati u rujnu, na početku školske godine i da bi posao oko nabave trebalo preuzeti Ministarstvo. Sljedeći je problem vezan uz vraćanje i čuvanje udžbenika. Obično se taj posao u školi usmjeri na školskog knjižničara, iako spomenuti udžbenici nisu dio knjižnog fonda (ne inventariziraju se), a školske knjižnice ne bi trebalo pretvarati u skladišta ili spremišta za čuvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
15 Dubravka Scharmitzer O D L U K U Poštovani! Pozdravljam odluku o financiranju udžbenika, budući da se često susrećemo s problemima nabave udžbenika obitelji slabijeg imovinskog stanja naročito u strukovnim (obrtničkim trogodišnjim) zanimanjima. Možda bi se moglo razmisliti o nabavi udžbenika koji ostaju u školi i koje bi predmetni nastavnici mogli koristiti tijekom nastave s učenicima pa čak i nekoliko godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 4. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske dobivene udžbenike dužan je vratiti jer predstavljaju vlasništvo škole, a ona udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu.
16 Nikolina Mišić O D L U K U Poštovani, odluka da se financiraju udžbenici obiteljima slabijeg imovinskog stanja je hvalevrijedna. Nadam se da će se zadržati i praksa korištenja udžbenika više godina za redom jer je to dobro iz više aspekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Tatjana Radić O D L U K U Pozdravljam ovu odluku, budući da se često susrećemo sa problemima nabave udžbenika obitelji slabijeg imovinskog stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Sanja Ivanac O D L U K U Poštovani, Pozdravljam odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja. Jedino bi dodala, u sklopu pronatalitetne politike, besplatne udžbenike obiteljima s troje i više djece. Takve obitelji ne moraju nužno biti slabijeg imovinskog stanja ali svaka pomoć je dobro došla. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
19 Snežana Markan O D L U K U Poštovani, podržavam i pozdravljam odluku Vlade Republike Hrvatske o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola, koji su članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Sanja Špoljarić O D L U K U Pozdravljam odluku o financiranju obveznih udžbenika i slažem se s prijedlogom navedenih skupina učenika koji ne ostvaruju pravo na besplatne udžbenike. Udžbenici bi se trebali čuvati i vratiti na kraju godine. Također smatram da bi izdavači morali prilagoditi udžbenike tako da se, ukoliko uz njih dolaze i digitalni materijali, oni mogu koristiti i sljedeće godine kako ne bi bili neupotrebljivi jer je aktivacijskim kodovima istekao rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
21 Željka Gligorić O D L U K U Poštovani, Podržavam odluku da se učenicima slabijeg imovinskog stanja osiguraju besplatni udžbenici. Isto tako smatram da bi se u skorije vrijeme trebalo poraditi na tome da svi učenici, bez obzira na socijalni status, ostvare pravo na besplatne udžbenike. Dobiveni bi se udžbenici trebali vraćati u očuvanom stanju kako bi ih mlađi koristili. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
22 Tatjana Šimundić O D L U K U Poštovani, Smatram da udžbenici trebaju biti besplatni za učenike koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, kao i za sve one učenike lošijeg imovinskog statusa. Mislim da se oni ne bi trebali financirati u potpunosti, jer srednjoškolsko obrazovanje nije obvezno. Isto tako potrebna je dobra kontrola i distribucija tih udžbenika za sljedeće generacije. Udžbenici bi trebali biti napravljeni tako da se mogu koristiti nekoliko godina. Tatjana Šimundić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
23 VEDRANA KARAKAŠIĆ O D L U K U Poštovani, Slažem se s prijedlogom da se učenicima slabijeg imovinskog stanja osiguraju besplatni udžbenici, naravno uz provedenu valjanu kontrolu statusa. Udžbenike bi trebalo osigurati i za učenike srednjih škola koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da bi se udžbenici trebali dobro čuvati i na kraju godine vratiti u neoštećenom stanju za ponovnu uporabu. Problem je u tome što nisu svi udžbenici dovoljno kvalitetne izrade. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 4. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske dobivene udžbenike dužan je vratiti jer predstavljaju vlasništvo škole, a ona udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu.
24 Miranda Barac O D L U K U Podržavam odluku Vlade o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, ali isto tako smatram da bi se trebalo ići u smjeru da svi učenici imaju besplatne udžbenike bez obzira na materijalni status kako bi im se u potpunosti zajamčilo pravo na školovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
25 Gorana Babić O D L U K U Sva bi djeca trebala imati ista prava. Smatram da se besplatni udžbenici trebaju financirati ovisno o socijalnom statusu učenika. Slažem se s kolegicom Banfić- Kontrec- moralo bi se definitivno suglasiti mišljenje oko obveznih udžbenika kako bi se oni barem nekoliko godina koristili i kako bi ih učenici mogli ostavljati mlađim generacijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 4. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske dobivene udžbenike dužan je vratiti jer predstavljaju vlasništvo škole, a ona udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu.
26 Višnja Pranjić O D L U K U Podržavam odluku Vlade o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da se besplatni udžbenici trebaju financirati ovisno o socijalnom statusu učenika. Prijedlog je financiranje udžbenika za sve učenike lošijeg socijalno imovinskog statusa. S poštovanjem Višnja Pranjić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
27 Lidija Čilić Burušić O D L U K U Poštovani, mislim da bi trebalo planirati u smjeru da su svim učenicima zagarantirani besplatni udžbenci. Lidija Čilić Burušić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Sanja Banfić- Kontrec O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom da se besplatni udžbenici osiguraju učenicima slabijeg imovinskog stanja uz strogu kontrolu statusa i da se neoštećeni udžbenici vrate na kraju godine . Predlažem i da se besplatni udžbenici omoguće obiteljima s troje i više djece (koji su školarci) naravno ako se ubrajaju u tu kategoriju , jer je tim obiteljima teško pribaviti novčana sredstva za nabavu udžbenika. Osim toga trebalo bi se usuglasiti mišljenje oko obveznih udžbenika kako bi se oni barem nekoliko godina koristili i kako bi ih učenici mogli ostavljati mlađim generacijama, naročito sada kada se provodi škola za život , a radne bilježnice svake godine omogućiti besplatno svim učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
29 Marija Čelan-Mijić O D L U K U Poštovani, smatram da bi svi učenici trebali imati besplatne udžbenike bez obzira na materijalni status roditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Vera Ćuže-Abramović O D L U K U Slažem se s kolegama koji smatraju da trebaju svi učenici dobiti besplatne obvezne udžbenike. Ali koliko vidim predviđena su sredstva za 2000 učenika. Ako se zna koliko udžbenici moraju biti godina korišteni onda bi se predviđena sredstva za ovu godinu mogla povećati pa naredne godine smanjiti?! Svakako treba apelirati na čuvanje udžbenika, što bi morali odraditi predmetni profesori. Ali da se odrede točno određena pravila u kakvom stanju udžbenik treba vratiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
31 Brigita Jurić-Katunić O D L U K U Poštovani, slažem se da se osiguraju besplatni udžbenici učenicima slabijeg imovinskog stanja i da se neoštećeni udžbenici vrate na kraju godine, ali isto tako bi trebalo omogućiti kvalitetne udžbenike koji se neće brzo raspasti. Predlažem da besplatne udžbenike dobiju svi učenici koji idu po novim programima škole za život jer su do sada roditelji se snalazili tako što su mogli barem dio udžbenika kupiti polovne u antikvarijatu, a sada ne mogu proći jeftinije jer su svi udžbenici novi i to je strašan udarac na kućni budžet!!! Predlažem i da se besplatni udžbenici omoguće obiteljima s troje i više djece (koji su školarci) i koji ne žive u sredinama kojima lokalne samouprave osiguravaju besplatne udžbenike ili sufinanciraju kupovinu novih udžbenika. Djeca iz tih obitelji u startu su u nepovoljnijem položaju jer su putnici ( moraju dopuniti i cijene mjesečne karte ) i njihovi roditelji trebaju sami kupovati udžbenike (koji su prilično skupi), radne bilježnice, bilježnice, pribor te osigurati novac za svakodnevni obrok učeniku dok izbiva iz kuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
32 SONJA IVANČIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se da učenici slabijeg imovinskog stanja imaju pravo na besplatne udžbenike, ali bi se trebalo regulirati da oni na kraju školske godine vrate te udžbenike kako bi ih mogli koristiti sljedeći naraštaji koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 4. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske dobivene udžbenike dužan je vratiti jer predstavljaju vlasništvo škole, a ona udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu.
33 Zdenka Marton O D L U K U Poštovani, u 21. stoljeću potrebno je osigurati besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Time se i konkretno podržava pronatalitetna politika i jedan je od pokazatelja koliko društvena zajednica pridonosi važnosti obrazovanja. Vrlo je važna i kontrola distribucije udžbenika za generacije koje ih nasljeđuju. Besplatnim udžbenicima za sve učenike stvara se temelj za pravednije i socijalno osjetljivije društvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
34 Mirjana Krpan O D L U K U Poštovani, svi učenici srednjih škola trebaju imati pravo na besplatne udžbenike neovisno o materijalnom statusu. Udžbenici bi se trebali koristiti nekoliko godina tako da ih i mlađe generacije mogu preuzeti. Zašto nadareni, uspješni učenici ne bi imali nekakva prava i pogodnosti. Zašto se oni nikada nigdje ne spominju? Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
35 MIRJANA BERNAT-RUŽIČKA O D L U K U Slažem se da se osiguraju sredstva za besplatne udžbenike za korisnike zajamčene minimalne naknade, ali isto tako mislim da bi pravo na besplatne udžbenike trebali imati i ostali učenici, a ne samo oni u bogatijim sredinama kojima to financira lokalna samouprava i gradovi. Zar su djeca u siromašnijoj i nerazvijenijoj sredini manje vrijedna? Obrazovanju se i dalje ne posvećuje dovoljno pažnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
36 Gordana Kragulj O D L U K U Najmanje što vlada može učiniti je da srednjoškolski udžbenici budu besplatni. U 21. stoljeću svaka osoba trebala bi imati pravo na besplatno obrazovanje od vrtića preko fakulteta. A pošto jesmo i postajemo e- škole mislim da su najbolje rješenje e- udžbenici. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
37 Marica Brzica O D L U K U Mislim da bi svi učenici trebali imati pravo na besplatne obavezne udžbenike. Ako ne, u dijelu gdje se navode učenici koji ne ostvaruju pravo iz stavka 1,nadodala bih učenike koji tijekom školske godine mijenjaju školu. Nije prihvaćen Odbija se.
38 Ivanka Kranjčević-Orešković O D L U K U Slažem se s prijedlogom o osiguranju besplatnih udžbenika za navedenu kategoriju učenika, uz strogu kontrolu statusa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Mirna Tomašek O D L U K U Poštovani Predlažem da se udžbenici financiraju samo učenicima slabijeg imovinskog stanja, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade, da se iste treba kontrolirati. Ljudima treba otvarati radna mjesta pa će onda svi imati za sve svoje potrebe. Treba poticati zapošljavanje i porezno rasterećenje, a ne porezno opterećenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
40 Danijel Mustafa O D L U K U Slažem se da korisnicima zajamčene minimalne naknade treba osigurati obvezne udžbenike, te podržavam mišljenje kolegice Biljane Horvat da kriteriji i kontrole trebaju biti stroži. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Ljiljana Vidmar O D L U K U Poštovani! Predlažem da svi učenici srednjih škola u RH dobiju besplatne udžbenike jer ćemo na taj način pomoći obiteljima, potaknuti sve završene osnovnoškolce za odlazak u srednju školu, a i potaknuti pronatalitetnu politiku ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 Biljana Horvat O D L U K U Nažalost neki su učenici do sada zloupotrebljavali pravo na besplatne udžbenike. Slažem se da korisnicima zajamčene minimalne naknade treba pomoći oko nabavke obveznih udžbenika, ali sam mišljenja da i kriteriji, a i kontrole trebaju biti stroži.Osim toga trebalo bi se usuglasiti mišljenje oko obveznih udžbenika kako bi se oni barem nekoliko godina koristili i kako bi ih učenici mogli ostavljati mlađim generacijama, a radne bilježnice svake godine omogućiti besplatno svim učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 4. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske dobivene udžbenike dužan je vratiti jer predstavljaju vlasništvo škole, a ona udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu.
43 TAMARA JAKŠIĆ O D L U K U Predlažem da svi učenici, neovisno o materijalnom statusu, imaju pravo na besplatne udžbenike i vježbenice. Također, ne slažem se s činjenicom da vježbenice iz stranog jezika (konkretno Engleski jezik) više nisu obvezne. To nama nastavnicima samo znači još više posla, priprema, pretraživanja interneta za materijalima, kopiranja dostupnih sadržaja itd. Nije prihvaćen Vaš komentar ne odnosi se na predmet ove javne rasprave.
44 LIDIJA BLAGOJEVIĆ O D L U K U Predlažem da se obvezni udžbenici, pogotovo novi te za razrede koji će biti obuhvaćeni Školom za život financiraju za sve srednjoškolve, ne samo za korisnike zajamčene minimalne naknade. Time bi svi učenici glede nabave udžbenika bili stavljeni u isti položaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Romana Grđan O D L U K U, I. Poštovani, kada je u pitanju osiguravanje osnovnih životnih potreba i osnovnih ljudskih prava podržavam svaku odluku koja doprinosi tome. Ova odluka je mali, ali vrijedan korak rješavanja siromaštva djece. Međutim kod ovakvih rješenja valja imati na umu manjkavosti koje proizlaze iz modela koji nisu učinjeni po principu univerzalnog dizajna i koja i dalje stvaraju nejednakost u društvu. Prije svega odluka zahvaća samo jedan dio populacije koja je „registrirana“. Obitelji koje su neznatno iznad propisane granice za ostvarivanje prava zajamčene minimalne naknade zakinute su. Isto tako obitelji koje zbog osiguravanja osnovnih životnih uvjeta, poput stambene situacije i dr., ne raspolažu dovoljnim novčanim sredstvima da bi osigurali sve uvjete za obrazovanje djeci također su zakinute. Pravo na jednake mogućnosti u obrazovanju temeljna su ljudska prava i za njihovo osiguravanje trebalo bi pristupiti po principu univerzalnog dizajna. Jedino na taj način možemo osigurati svoj djeci jednake obrazovne prilike. Obrazovne prilike djece ne bi trebale ovisiti ni o materijalnim, ali ni o obrazovnim mogućnostima roditelja. Isto tako nije u redu, da netko treba platiti nešto ili platiti više samo zato što ima veće materijalne prilike. To također stvara nejednakost jer ispada da ukoliko više zarađujete više će te plaćati, a u konačnici će te moći priuštiti možda čak i manje on nekoga tko zarađuje manje od vas, ali ostvaruje prava na besplatno osiguravanje određenih sredstva. Obrazovni uspjeh djeteta ne bi trebao ovisiti ni o angažmanu roditelja te njihovim sposobnostima ka poučavanju. Poučavanje i način usvajanja odgojno-obrazovnih ishoda je zadatak obrazovnih djelatnika, a ne roditelja. Sukladno tome trebalo bi se planirati i realizirati poučavanje te usvajanje ishoda, posebice realizacija zadaća. Za sada ispada da ona djeca koja imaju angažiranije roditelje te s većim odgojno-obrazovnim vještinama, imaju veće šanse i za obrazovni uspjeh. Ono što bi također trebalo biti ravnopravno dostupno svoj djeci jesu obrazovne mogućnosti prilagođene njihovim sposobnostima i mogućnostima, ne samo za učenike s teškoćama već za svu djecu. Svatko od nas je jedinstven i usporedba s prosjekom bi trebala biti samo kao orijentir, ali nikako ne način na koji se gubi individualnost. Svaki učenik bi trebao imati vlastiti individualni odgojno obrazovni kurikulum. Osim udžbenika i drugi obrazovni materijali, kao i drugi uvjeti poput primjerene odjeće i obuće trebali bi biti osigurani svoj djeci. To su također uvjeti koji su važni za sudjelovanje u odgojno-obrazovnim aktivnostima i doprinose osiguravanju odgojnih i obrazovnih ishoda. Mogućnosti i pristup aktivnostima u slobodno vrijeme također bi trebalo biti dostupno svoj djeci i ne bi trebalo ovisiti o mjestu gdje žive i dostupnosti roditelja da ih voze na te aktivnosti. Takve aktivnosti trebale bi im biti dostupne u mjestu stanovanja ili mjestu gdje se nalazi škola. U nastojanjima da pomognemo i stvorimo uvjete prava na obrazovanje važno je da se koristimo modelima koji čuvaju jednakosti i lišeni su različitih stigmi. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
46 Ika Pejanović O D L U K U, I. U potpunosti podržavam prijedlog da korisnik povlastice sufinanciranja udžbenika ne treba biti učenik koji ponavlja razred. Činjenica jest da smo mi kao društvo izuzetno empatično društvo. To govorim kao dugogodišnja zaposlenica u obrazovnom sustavu. Iskustvo mi govori da učenici žive u raznim neželjenim obiteljskim okruženjima. Tu osobito dolazi do izražaja uloga nastavnika u smislu pružanja podrške učeniku; u svakom smislu. Stoga je realno očekivanje nastavnika od učenika: naučiti za pozitivnu ocjenu. Treba to biti motiv učenicima, a nikako izjednačavanje mentaliteta rada i nerada. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
47 Davor Ljubić O D L U K U, I. U potpunosti podržavam dodjeljivanje besplatnih udžbenika, ali mislim da treba donijeti imovinski cenzus kao kriterij (kao npr. kod dječjeg doplatka, stipendija) i treba odrediti naknadu za izgubljene, oštećene ili uništene udžbenike od strane korisnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 3. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika.
48 Marina Pejić O D L U K U, I. Poštovani, u potpunosti podržavam ovu odluku, ali smatram da iza nje treba biti navedena i određena odgovornost primatelja besplatnih udžbenika.Naime smatram da bi trebalo uvesti vraćanje sredstava od strane korisnika ove odluke ako učenik ne polazi nastavu,namjerno uništava udžbenike ili je ispisan iz škole.Ima svakakvih zlouporaba ove odluke i smatram da bi isti trebali snositi posljedice svojeg ponašanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 3. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika.
49 Jelena Vinaj O D L U K U, I. Smatram kako bi trebalo odrediti imovinski cenzus za učenike koji bi trebali dobiti besplatne udžbenike i otvoriti natječaj, slično kao kod dodjele stipendija. Nije pravedno dodijeliti udžbenike samo djeci korisnika zajamčene minimalne naknade jer puno je djece čiji roditelji rade za minimalnu plaću ili plaću uopće ne dobivaju pa su ta djeca u gorem položaju nego djeca korisnika zajamčene minimalne naknade. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
50 Viktorija Vranešić O D L U K U, I. Člankom 1. u nepovoljni položaj se stavljaju građani Republike Hrvatske koji imaju "sreću" da su im djeca u 2020./2021. učenici trećih razreda i 2021./2022. učenici četvrtih razreda srednje škole jer će se školovati po novim kurikulumima, što znači da će roditelji u dvije školske godine biti prinuđeni kupovati nove udžbenike za SVE predmete u gimnazijama te za 3 obavezna predmeta na Državnoj maturi u strukovnim školama - ovo predstavlja OGROMAN UDAR na kućni budžet. Molim Vladu RH da promisli o načinima potpore i za ove učenike/roditelje. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
51 Renata Šepić O D L U K U, II. Pozdravljam odluku nabave knjiga za učenike slabijeg imovinskog statusa. Udžbenici se ne bi smjeli tako često mijenjati i trebali bi biti kvalitetnije napravljeni tako da cirkuliraju iz generacije u generaciju i na taj način pomoći svima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
52 Barbara Smilović O D L U K U, IV. Zašto se za ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi zadužuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Korisnik prava iz socijalne skrbi ionako mora u školu donijeti potvrdu iz centra za socijalnu skrb, a u školama nakon toga brigu o narudžbi obrazovnih materijala za svakog pojedinog učenika rade razrednici kao da se radi o njihovoj vlastitoj djeci samo uz neusporedivo veću administraciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
53 Željka Milošević Paro O D L U K U, V. Slažem se da Korisnicima zajamčene minimalne naknade svakako treba pomoći oko nabavke obveznih udžbenika, ali kriteriji, a i kontrole trebaju biti stroži. Obvezni udžbenici bi trebali biti kvalitetni kako bi se koristili barem 3 - 4 godine. Učenici/e koji su dobili besplatne udžbenike na korištenje bi ih morali vratiti neoštećene i čiste, a u protivnom bi trebali snositi dio ili čak cijelu cijenu istih. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Prema čl. 3. Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.) ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika.