Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romana Grđan O D L U K U Poštovani, kada je u pitanju osiguravanje osnovnih životnih potreba i osnovnih ljudskih prava podržavam svaku odluku koja doprinosi tome. Ova odluka je mali, ali vrijedan korak rješavanja siromaštva djece. Međutim kod ovakvih rješenja valja imati na umu manjkavosti koje proizlaze iz modela koji nisu učinjeni po principu univerzalnog dizajna i koja i dalje stvaraju nejednakost u društvu. Prije svega odluka zahvaća samo jedan dio populacije koja je „registrirana“. Obitelji koje su neznatno iznad propisane granice za ostvarivanje prava zajamčene minimalne naknade zakinute su. Isto tako obitelji koje zbog osiguravanja osnovnih životnih uvjeta, poput stambene situacije i dr., ne raspolažu dovoljnim novčanim sredstvima da bi osigurali sve uvjete za obrazovanje djeci također su zakinute. Pravo na jednake mogućnosti u obrazovanju temeljna su ljudska prava i za njihovo osiguravanje trebalo bi pristupiti po principu univerzalnog dizajna. Jedino na taj način možemo osigurati svoj djeci jednake obrazovne prilike. Obrazovne prilike djece ne bi trebale ovisiti ni o materijalnim, ali ni o obrazovnim mogućnostima roditelja. Isto tako nije u redu, da netko treba platiti nešto ili platiti više samo zato što ima veće materijalne prilike. To također stvara nejednakost jer ispada da ukoliko više zarađujete više će te plaćati, a u konačnici će te moći priuštiti možda čak i manje on nekoga tko zarađuje manje od vas, ali ostvaruje prava na besplatno osiguravanje određenih sredstva. Obrazovni uspjeh djeteta ne bi trebao ovisiti ni o angažmanu roditelja te njihovim sposobnostima ka poučavanju. Poučavanje i način usvajanja odgojno-obrazovnih ishoda je zadatak obrazovnih djelatnika, a ne roditelja. Sukladno tome trebalo bi se planirati i realizirati poučavanje te usvajanje ishoda, posebice realizacija zadaća. Za sada ispada da ona djeca koja imaju angažiranije roditelje te s većim odgojno-obrazovnim vještinama, imaju veće šanse i za obrazovni uspjeh. Ono što bi također trebalo biti ravnopravno dostupno svoj djeci jesu obrazovne mogućnosti prilagođene njihovim sposobnostima i mogućnostima, ne samo za učenike s teškoćama već za svu djecu. Svatko od nas je jedinstven i usporedba s prosjekom bi trebala biti samo kao orijentir, ali nikako ne način na koji se gubi individualnost. Svaki učenik bi trebao imati vlastiti individualni odgojno obrazovni kurikulum. Osim udžbenika i drugi obrazovni materijali, kao i drugi uvjeti poput primjerene odjeće i obuće trebali bi biti osigurani svoj djeci. To su također uvjeti koji su važni za sudjelovanje u odgojno-obrazovnim aktivnostima i doprinose osiguravanju odgojnih i obrazovnih ishoda. Mogućnosti i pristup aktivnostima u slobodno vrijeme također bi trebalo biti dostupno svoj djeci i ne bi trebalo ovisiti o mjestu gdje žive i dostupnosti roditelja da ih voze na te aktivnosti. Takve aktivnosti trebale bi im biti dostupne u mjestu stanovanja ili mjestu gdje se nalazi škola. U nastojanjima da pomognemo i stvorimo uvjete prava na obrazovanje važno je da se koristimo modelima koji čuvaju jednakosti i lišeni su različitih stigmi. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
2 Draženka Jančić O D L U K U Poštovani,pozdravljam odluku o financiranju drugih obaveznih materijala za učenike osnovnih škola i smatram da ona treba biti u praksi u svim nadolazećim školskim godinama. Smatram i da bi bilo korisno u to uključiti i korištenje određene količine besplatnog interneta i davanja na korištenje tehničkih uređaja što može jako dobro doći u situaciji koja je kao sada kad se nastava odvija online a imamo obitelji koje ne mogu osigurati tehničke uvjete za takav način rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
3 Snježana Rađa O D L U K U, IV. Poštovani, smatram da je nepotrebna fluktuacija papirologije i bespotrebno gubljenje vremena koje je svojstveno našem funkcioniranju. Kroz očevidnik osoba korisnika socijalne pomoći, pružatelj usluga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, automatizmom bi trebalo obavijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja o učenima korisnicama prava. Nakon zaprimljenih podataka, nadležno će Ministarstvo o prikupljenim podacima izvijestiti školske ustanove. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Budući da sukladno Odluci Vlade RH pravo na financiranje drugih obrazovnih materijala (DOM) ne ostvaruju učenici osnovnih škola koji ponavljaju razred, učenici su dužni nadležnim centrima za socijalnu skrb (CZSS) dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u tekućoj školskoj godini upisan prvi puta u određeni razred, a te podatke nemaju ni MDOMSP ni MZO. Nakon što CZSS upiše podatke učenika koji ostvaruje pravo na naknadu u aplikaciju, MZO isplaćuje sredstva školi koja zatim nabavlja DOM za učenika.
4 ANTONIJA WURZBERG O D L U K U, IV. Čim ostvari pravo na socijalnu skrb , korisnik bi automatizmom trebao biti i u MZO dodan kao ostvaritelj prava propisanih ovom Odlukom, a kako spomenuto Ministarstvo ima uvid u podatke o učenicima trebalo bi se školsku ustanovu samo obavijestiti koji učenici imaju to pravo. Izbjegla bi se silna papirologija. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Budući da sukladno Odluci Vlade RH pravo na financiranje drugih obrazovnih materijala (DOM) ne ostvaruju učenici osnovnih škola koji ponavljaju razred, učenici su dužni nadležnim centrima za socijalnu skrb (CZSS) dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u tekućoj školskoj godini upisan prvi puta u određeni razred, a te podatke nemaju ni MDOMSP ni MZO. Nakon što CZSS upiše podatke učenika koji ostvaruje pravo na naknadu u aplikaciju, MZO isplaćuje sredstva školi koja zatim nabavlja DOM za učenika.
5 Dona Prović O D L U K U Podržavam Odluku financiranja drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske učenicima koji su članovi kućanstava koji su korisnici zajamčene minimalne naknade jer se na taj način omogućavaju jednaki uvjeti obrazovanja učenicima slabijeg imovinskog statusa, a bilo bi poželjno kada bi se u budućnosti radilo na tome da se drugi obrazovni materijali osiguraju svim učenicima kako bi sva djeca imala ista prava. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
6 Sanja Špoljarić O D L U K U Pozdravljam svaki čin nadležnih institucija ili Vlade Republike Hrvatske koji učenicima omogućava jednake uvjete obrazovanja, ali također smatram da bi drugi obrazovni materijali trebali svakako uključivati pristup računalu s internetom kako bi svi učenici u Republici Hrvatskoj zaista mogli imati iste uvjete obrazovanja. Danas računalo postaje neizostavan alat, a nažalost, još uvijek svi učenici nemaju niti pristup internetu. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
7 VEDRANA KARAKAŠIĆ O D L U K U Poštovani, Pohvaljujem odluku kojom će učenici osnovnih škola slabijeg imovinskog statusa ostvariti pravo na druge obrazovne materijale. Treba provesti valjanu kontrolu statusa, a materijale osigurati i za učenike srednjih škola koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 Gorana Babić O D L U K U Slažem se s kolegicom Dobrinić. Sva bi djeca trebala imati ista prava pa tako i obrazovne materijale treba osigurati svim učenicima podjednako, bez obzira na materijalni status roditelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
9 BARBARA SMILOVIĆ O D L U K U, IV. Zašto se za ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi zadužuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Korisnik prava iz socijalne skrbi ionako mora u školu donijeti potvrdu iz centra za socijalnu skrb, a u školama nakon toga brigu o narudžbi obrazovnih materijala za svakog pojedinog učenika rade razrednici kao da se radi o njihovoj vlastitoj djeci samo uz neusporedivo veću administraciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi. Upravo obrnuto − učenici nadležnim centrima za socijalnu skrb (CZSS) dostavljaju potvrdu iz škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u tekućoj školskoj godini upisan prvi puta u određeni razred. Nakon što CZSS upiše podatke učenika koji ostvaruje pravo na naknadu u aplikaciju, MZO isplaćuje sredstva školi koja zatim nabavlja DOM za učenika.
10 Valerija Dobrinić O D L U K U Obrazovne materijale treba osigurati svim učenicima podjednako, bez obzira na materijalni status roditelja. Sva bi djeca trebala imati ista prava. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
11 Višnja Pranjić O D L U K U Podržavam odluku Vlade o financiranju obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, koji su korisnici zajamčene minimalne naknade i predlažem primjenu istog kriterija za učenike srednjih škola. S poštovanjem Višnja Pranjić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
12 Sandra Podrug O D L U K U Poštovani, slažem se s odlukom o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj te da bi to trebalo i dalje zadržati u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Anita Čupić O D L U K U Poštovani, pozdravljam ovu odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Danijela Vrtiprah O D L U K U Poštovani, pozdravljam odluku o financiranju drugih obveznih materijala za učenike osnovnih škola. Predlažem jasnije definiranje prava i obveza korisnika ove odluke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Mirta Lulić O D L U K U Poštovani, podržavam ovu odluku, ali smatra da svi učenici imaju jednaka prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Mirjana Car Stojković O D L U K U Pozdrav, slažem se da korisnicima zajamčene minimalne naknade treba pomoći oko nabavke obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala jer smatram da obrazovanje ne bi smjelo biti privilegija bogatih već dostupno svima. Pozdravljam socijalnu osviještenost. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Sunčica Sabljak O D L U K U Poštovani, pozdravljam ovu odluku Vlade RH. Mišljenja sam da bi svi učenici trebali imati jednake uvjete kad je obrazovanje u pitanju. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Tatjana Radić O D L U K U Slažem se sa ovom odlukom budući da smo se susretali sa slučajevima učenika koji nisu imali udžbenike upravo iz financijskih razloga, a isto tako vidim da postoji i odluka za srednje škole, što je svakako pohvalno, budući da srednjoškolsko obrazovanje nije obvezno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Snežana Markan O D L U K U Poštovani, podržavam i pozdravljam odluku Vlade Republike Hrvatske o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, koji su članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 TANJA DEBELEC O D L U K U Slažem se s odlukom Vlade Republike Hrvatske da osigura nastavna sredstva pored osiguranja udžbenika učenicima osnovnih škola korisnicima zajamčene minimalne naknade. Smatram da će odluka pomoći kućnom budžetu takvih korisnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Andreja Zelić O D L U K U Slažem se s kolegom Sinišom Roknić i nadam se da će ta ista sredstva biti osigurana dugi niz godina te da neće završiti na školskoj godini 2020./2021. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Marica Brzica O D L U K U Pohvalan je čin osiguravanja drugih obrazovnih materijala učenicima kojima je pomoć najpotrebnija. Slažem se i sa izdvojenim slučajevima koji navedeno pravo ne zadovoljavaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Siniša Roknić O D L U K U Ova odluka Vlade Republike Hrvatske da osigura i druge obrazovne materijale, odnosna nastavna sredstva pored osiguranja udžbenika učenicima osnovnih škola korisnicima zajamčene minimalne naknade je izuzetno dobra jer će dodatno rasteretiti kućne budžete istih korisnika, a isto tako je dobro što su sredstva za ovu namjenu projicirana i za 2021. i 2022. godinu, pa se nadamo da će i ista sredstva biti osigurana u proračuna Republike Hrvatske i za to razdoblje, te da se neće završiti na školskoj godini 2020./2021. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Danijel Mustafa O D L U K U Slažem se da korisnicima zajamčene minimalne naknade treba pomoći oko nabavke obveznih udžbenika, ali sam isto tako mišljenja da kriteriji i kontrole trebaju biti stroži. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.