Izvješće o provedenom savjetovanju - ODLUKA O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga roditelja djece s rijetkim bolestima i genetskim poremećajima GENOM MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Molimo da se uzme u obzir da su troškovi života djeteta s teškoćama značajno veći od osnovnih troškova djeteta urednog razvoja. Stoga predlažemo da se doda stavak 2. u Članak 1. koji bi glasio (2) U slučaju da dijete ima nalaz i mišljenje JTV kojim se utvrđuje postojanje teškoće u razvoju, iznos se uvećava za 50%. Nije prihvaćen Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta, predstavljaju minimum kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).
2 Martina Pongrac MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Molimo da se uzme u obzir da su troškovi života djeteta s teškoćama značajno veći od osnovnih troškova djeteta urednog razvoja. Stoga predlažemo da se doda stavak 2. u Članak 1. koji bi glasio (2) U slučaju da dijete ima nalaz i mišljenje JTV kojim se utvrđuje postojanje teškoće u razvoju, iznos se uvećava za 50%. Nije prihvaćen Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta, predstavljaju minimum kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).
3 Ante Starešinić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 1. Na ovaj način kako je Odluka napisana, djeca s poteškoćama u razvoju su diskriminirana u odnosu na djecu bez poteškoća. Svrha određivanja iznosa uzdržavanja je valjda potreba djece, primarno da su pokrivene zdravstvene potrebe djece. U samom naslovu Odluke spominju se potrebe uzdržavanja maloljetnog djeteta. To bi značilo da Odluka pokriva svu djecu, i onu koja prema Članku 1. imaju kako se navodi prosječne potrebe ali i onu koja su osjetljivija i koja bi trebala biti u prvom planu našeg društva i ovakvih dokumenata, a to su ona s poteškoćama u razvoju. Stoga Vas molim da potrebe uzdržavanja djece s poteškoćama uključite u Odluku. Slažem se s ostalim komentarima vidljivim u e-savjetovanju, medutim UMJESTO rijeci nalaz i mišljenje JTV, predlažem ZOSI Prijedlog teksta: (2) U slučaju da Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ocijeni da dijete ima poteškoće u razvoju, iznos se uvećava za 50%. Ovom prilikom Vas želim podsjetiti da postoje roditelji koji su na dopustu za djecu s težim smetnjama u razvoju i s kojima dijete živi, a roditelj i dijete/djeca žive od 2328,20 HRK mjesečno. Nije prihvaćen Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta, predstavljaju minimum kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).
4 Irena Bibić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 1. Molimo da se uzme u obzir da su troškovi života djeteta s teškoćama značajno veći od osnovnih troškova djeteta urednog razvoja. Stoga predlažemo da se doda stavak 2. u Članak 1. koji bi glasio (2) U slučaju da dijete ima nalaz i mišljenje JTV kojim se utvrđuje postojanje teškoće u razvoju, iznos se uvećava za 50%. Nije prihvaćen Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta, predstavljaju minimum kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).
5 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 1. Molimo da se uzme u obzir da su troškovi života djeteta s teškoćama značajno veći od osnovnih troškova djeteta urednog razvoja. Stoga predlažemo da se doda stavak 2. u Članak 1. koji bi glasio (2) U slučaju da dijete ima nalaz i mišljenje JTV kojim se utvrđuje postojanje teškoće u razvoju, iznos se uvećava za 50%. Nije prihvaćen Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta, predstavljaju minimum kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).