Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o tablici mjesečnih iznosa uzdržavanja maloljetnog djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Starešinić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I, I. Na ovaj način kako je Odluka napisana, djeca s poteškoćama u razvoju su diskriminirana u odnosu na djecu bez poteškoća. Svrha određivanja iznosa uzdržavanja je valjda potreba djece, primarno da su pokrivene zdravstvene potrebe djece. U samom naslovu Odluke spominju se potrebe uzdržavanja maloljetnog djeteta. To bi značilo da Odluka pokriva svu djecu, i onu koja prema Članku 1. imaju kako se navodi prosječne potrebe ali i onu koja su osjetljivija i koja bi trebala biti u prvom planu našeg društva i ovakvih dokumenata a to su ona s poteškoćama u razvoju. Stoga Vas molim da potrebe uzdržavanja djece s poteškoćama uključite u Odluku. S obzirom da su oba dokumenta u e-savjetovanju povezana, potrebno je dopuniti i ovu Odluku u skladu s predanim komentarom na Odluku o minimalnim iznosima. Prijedlog teksta - molim dodajte predloženu rečenicu unutar teksta Odluke gdje je primjereno npr unutar Članka I.: -U slučaju da Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ocijeni da dijete ima poteškoće u razvoju, mjesečni iznosi uzdržavanja polaze od minimalne osnovice prema dobi djeteta koja je uvećana za 50%, te rastu prema platnom razredu osim u slučaju kada se zajamčeni preostali dio prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ne može ostvariti. Objašnjenje: Npr. za platni razred od 4501-5500 za dijete od 7-12g to bi iznosilo 2074 hrk. Ovom prilikom Vas želim podsjetiti da postoje roditelji koji su na dopustu za djecu s težim smetnjama u razvoju i s kojima dijete živi, a roditelj i dijete/djeca žive od 2328,20 HRK mjesečno. Nije prihvaćen Obiteljskim zakonom ("Narodne novine" broj: 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta predstavlja okvir kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanjuje s djetetom, koji se utvrđuje sklapanjem nagodbe roditelja ili donošenjem odluke suda o uzdržavanju djeteta. Zakon izričito propisuje da se pri određivanju uzdržavanja moraju uzeti u obzir povećane materijalne potrebe djeteta kojemu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta (članak 312. Obiteljskog zakona).
2 Mario Prgomet MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I, I. Ova odluka, sa tablicom, dovodi do zaključka da je imati dijete u HR veoma skupo, i nameće financiranje dijeteta gotovo u potpunosti na roditelja koji ne živi sa djetetom. Nije prihvaćen Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj: 103/15 i 98/19) uređena je obveza uzdržavanja te način određivanja uzdržavanja djeteta, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud uzima u obzir prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje obveznika uzdržavanja, druge zakonske obveze uzdržavanja te druge okolnosti prema kojima će se odrediti iznos u odluci o uzdržavanju, u svakom pojedinom slučaju. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta predstavlja okvir kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanjuje s djetetom, koji se utvrđuje sklapanjem nagodbe roditelja ili donošenjem odluke suda o uzdržavanju djeteta. Kod određivanja uzdržavanja uzima se u obzir da roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Ako roditelji na temelju njihova sporazuma provode podjednako vremena s djetetom i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima (članak 310. Obiteljskog zakona).
3 Bono Musić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I, II. Može li mi netko pojasniti čemu služi ovaj zakon? Uzmimo moj trenutni slučaj. Ja sam student na PMF-u i radim preko studentskog ugovora. To je mjesešno oko 3800kn (jer sam pola radnog vremena). Imam dijete od 2 godine. I što sad ja vidim u ovoj tablici? Da ja trebam potrošiti 1181kn mjesečno na dijete? Dobro i? Što ću ja to plaćati u obliku dodatnog poreza pa će se to isplaćivati djetetu na neku karticu? Nije mi jasno čemu služi ovo... Što znači da mi je zajamčeni preostali dio prihoda? Kad platim tih 1181kn onda će mi ostati barem 1350? Mislim logično jer 3800-1181>1350... Ili se misli nakon što platim sve potrebno (tipa računi, hrana za mene i ženu itd) mora mi ostati toliko? Kako se kontrolira koliko sam ja dobro iskoristio svoju plaći? Mislim, nisam pravnik ali mi se čini veoma besmislen zakon. Eventualno ako govorimo o nekim razvodima pa alimentacija mora bit u iznosima iz 2. stupca. Ali, svejedno, 3. stupac nema smisla. Kada sam pročtao uvod mislio sam da se dolazi do toga da bi bilo dobro da se za svako dijete dobiva doprinos od x kuna. Time se rješava problem gladne djece u siromašnim obiteljima. Dakle, da se za npr. svako dijete dobije dodatnih 1200kn neovisno o prihodima. Ovo bi godišnje koštalo oko 14 milijardi kuna (okvirno). Mogao bi se uvesti novi porez za to. Ili povećati PDV (budući da smo turistička zemlja). Time eliminirate potrebe za ovakvim zakonima. Jer će dijete ionako dobivati nužno. Nije prihvaćen Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj: 103/15 i 98/19) uređeno je uzdržavanje djeteta te način određivanja uzdržavanja, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Zakonska je obveza roditelja uzdržavati svoje dijete, roditelji su prije svih dužni uzdržavati svoje dijete. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud uzima u obzir prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje obveznika uzdržavanja, druge zakonske obveze uzdržavanja te druge okolnosti prema kojima će se odrediti iznos u odluci o uzdržavanju, u svakom pojedinom slučaju. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta predstavlja okvir kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanjuje s djetetom, koji se utvrđuje sklapanjem nagodbe roditelja ili donošenjem odluke suda o uzdržavanju djeteta. Kod određivanja uzdržavanja uzimaju se u obzir s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Ako dijete podjednako živi kod oba roditelja, na temelju njihova sporazuma i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima (čl. 310.). Iznosi u trećem stupcu predstavljaju zajamčeni iznos koji obvezniku uzdržavanja ostaje nakon podmirne obveze uzdržavanja djeteta/djece za koju plaća uzdržavanje.
4 Vedran Šulentić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I, II. Predlažem ponovno razmatranje ove tabele. Trošak za uzdržavanje djeteta se ne povećava s povećanjem plaće roditelja obveznika uzdržavanja. Potrebno je uzeti u obzir i da roditelj s kojim dijete živi također ima obvezu uzdržavati dijete, kao i da roditelj s kojim dijete ne živi također ima jednako pravo i obvezu sudjelovati u podizanju djeteta, što se iz ove tablice ne vidi. Nije prihvaćen Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj: 103/15 i 98/19) uređeno je uzdržavanje djeteta te način određivanja uzdržavanja, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud uzima u obzir prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje obveznika uzdržavanja, druge zakonske obveze uzdržavanja te druge okolnosti prema kojima će se odrediti iznos u odluci o uzdržavanju, u svakom pojedinom slučaju. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta predstavlja okvir kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanjuje s djetetom, koji se utvrđuje sklapanjem nagodbe roditelja ili donošenjem odluke suda o uzdržavanju djeteta. Kod određivanja uzdržavanja uzimaju se u obzir s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Ako dijete podjednako živi kod oba roditelja, na temelju njihova sporazuma i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima (članak 310. Obiteljskog zakona).
5 Mario Prgomet MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I, II. iznosi za plaće preko 6500kn su pretjerani. Treba uzeti u obzir da ako roditelj koji ne živi sa djetetom treba davati npr 1800kn, ispada da taj roditelj u potpunosti sam financira to dijete. 1. se treba odrediti tablica koja utvrđuje mjesečne potrebe dijeteta prema dobi 2. tu cifru treba podjeliti između oba roditelja prema tablici njihovih mjesečnih primanja 3. naravno roditelju s kojim dijete živi umanjiti udio u mjesečnim troškovima jer taj roditelj ima neke troškove koje je gotovo nemoguće izračunati. Po ovim tablicama ispada da se u dijete mjesečno ulaže 3000kn Treba uzeti i u obzir da plaće do 10000kn nisu enormne Po predloženoj tablici ispada da za dijete od 8 godina, roditelj koji ne živi sa tim djetetom ima plaću 10000kn, biva financirano od tog roditelja sa 1933kn. Logično je za zaključiti da približno toliko bi i drugi roditelj trebao financirati to dijete. Po tome ispada da dijete od 8 godina "košta" 3800kn... Treba biti razuman, i donositi zakone u skladu sa činjenicom da živimo u Hrvatskoj. Na kraju krajeva, treba gledati kompletnu sliku, ovakve tablice su pre rigidne, trebaju se staviti smjernice a ne obavezne tablice. Nije prihvaćen Obiteljskim zakonom ("Narodne novine", broj: 103/15 i 98/19) uređeno je uzdržavanje djeteta te način određivanja uzdržavanja, u odnosu na potrebe djeteta i stvarne mogućnosti uzdržavanja od roditelja obveznika uzdržavanja. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud uzima u obzir prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje obveznika uzdržavanja, druge zakonske obveze uzdržavanja te druge okolnosti prema kojima će se odrediti iznos u odluci o uzdržavanju, u svakom pojedinom slučaju. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta predstavlja okvir kod određivanja iznosa uzdržavanja djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanjuje s djetetom, koji se utvrđuje sklapanjem nagodbe roditelja ili donošenjem odluke suda o uzdržavanju djeteta. Kod određivanja uzdržavanja uzimaju se u obzir s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Ako dijete podjednako živi kod oba roditelja, na temelju njihova sporazuma i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima (članak 310. Obiteljskog zakona).