Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor