Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, ODLUKU o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima INA MAZIVA d.o.o. mišljenja su da se naknada za zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja trajno spusti sa 0,60 kn/litri na 0,40 kn/litri kako smo i predložili u našem prijedlogu promjene Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima. Što se tiče naknade za vrijeme dok su na snazi mjere zbog korona virusa naš prijedlog bi bio da nas Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za to vrijeme potpuno oslobodi od plaćanje navedene naknade ili bar za sljedeći kvartal (II kvartal 2020. godine). Time bi se pomoglo u održavanju kontinuiteta proizvodnje i poslovanja INA MAZIVA d.o.o kao proizvođača maziva. Nije prihvaćen Predloženo trajno smanjenje iznosa naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja na 0,40 kn/litri, kao i predloženo privremeno oslobađanje od obveze plaćanja spomenute naknade, u velikoj bi mjeri smanjilo prihodovnu stranu postojećeg sustava gospodarenja otpadnim uljima i time ga ujedno učinilo financijski neodrživim.