Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nela Sikirica Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele Poštovani,slažem se s izmjenom ovog Pravilnika zbog novonastale situacije.Mišljenja sam kako učenici razredne nastave trebaju biti vrednovani opisno na kraju godine dok bi učenici predmetne nastave trebali biti brojčano vrednovani.Temelj ocjene bi trebale biti postojeće ocjene do sredine ožujka te formativne bilješke praćenja njihovog rada i on-line testovi.Svjesni smo poteškoća koje to uključuje no u ovom trenutku je najvažnije da djeca što bezbolnije-ako je to moguće završe školsku godinu.Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Pravilnika