Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zaintersiranom javnošću o prijedlogu Naputka o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor