Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karla Katavić PRAVILNIK, V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA Koliko sam shvatila, predaje se Zahtjev za isplatu potpore, pa se ista isplaćuje kada se zahtev odobri, a ovlaštenik povlastice je dužan članovima posade koji su predmet potpore, iznos potpore uplatiti prije podnošenja zahtjeva za isplatu, tj. prije isplate same potpore. Ako subjekt, u ovoj COVID-19 situaciji, ima pad prometa i ne radi za vrijeme lovostaja, gdje će uzeti sredstva za isplatu? Ako je ova mjera donesena kako bi u ovoj krizi pomogla ribarima i članovima posade, smatram da bi se potpora članovima posade trebala isplatiti po primitku sredstava uz uvjet dostave dokaza o isplati. Nije prihvaćen Mjera I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ provodi se u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i Uredbom (EU) br. 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Inače se potpora može dodijeliti isključivo za privremene obustave koje se proglašavaju u svrhu zaštite resursa, ali je s obzirom COVID-19, iznimno omogućeno financiranje obustave i radi ove pandemije, pod uvjetima i pravilima za provedbu ove mjere. Slijedom toga, u okviru ove mjere potpora koja se isplaćuje za članove posade podrazumijeva kompenzaciju za trošak naknade/plaće koji ima ovlaštenik i isplaćuje se nakon što takav trošak nastane. Napominjemo da za subvencije plaća postoje i druge mjere na nacionalnoj razini (Hrvatski zavod za zapošljavanje) koje je Vlada RH donijela u svrhu pomoći u ovoj krizi te ovlaštenik može odlučiti da li su mu za potporu u odnosu na plaće takve mjere prikladnije od mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“.