Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Dopuni Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZLATA ĐURĐEVIĆ DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA, Članak 1. Ističemo da se novopredložena odredba čl. 7.a st. 3. Sudskog poslovnika ne odnosi na drugostupanjski sud u kaznenom postupku koji odlučuje u sjednici vijeća koja je prema izričitoj odredbi čl. 475. st. 5. ZKP javna. Odredba da se nejavne sjednice vijeća mogu održavati audio ili audio-video vezom može biti propisana Sudskim poslovnikom samo ako se radi o uređivanju tehnike rada sjednice vijeća kada na njoj sudjeluju sami suci. Međutim, ako se radi o pravima stranaka, odnosno okrivljenika i branitelja da prisustvuju suđenju ili sjednici vijeća putem audio ili audio-video vezom, takva odredba kao i druge istovrsne odredbe mora biti propisana Zakonom o kaznenom postupku, odnosno zakonom, a ne podzakonskim aktom kao što je Sudski poslovnik. Katedra za kazneno procesno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primljeno na znanje U odredbi predloženog članka 7.a stavka 3. Sudskog poslovnika izričito je propisano da se radi o nejavnoj sjednici, dakle onoj na kojoj ne sudjeluju stranke i drugi sudionici sudskih postupaka.