Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRAVILNIK Ne treba poticati ribarstvo nego prekvalifikaciju ribara za druge gospodarske grane. Riblje vrste su ugrožene u Jadranskom moru i u svim morima svijeta. Zbog gospodarskog ribolova masovno stradaju dupini, kornjače, ptice i brojne druge skupine životinjskih vrsta koje žive ili povremeno borave u morima. Svake godine, ljudi u morima svijeta poubijaju nekoliko tisuća milijarda riba. Ribe ne postoje samo da ih ljudi jedu nego njihov život ima smisao sam po sebi. Ako potrošači ne žele kupovati i jesti ribe onda državne agencije ne bi trebale umjetno podržavati jednu okrutnu i neodrživo gospodarsku granu kao što je ribarstvo. To što ribe ne vrište kad ih se ubija ne znači da ne pate. Treba poticati biljnu poljoprivredu u Hrvatskoj a ne da se, na primjer, grah i soja uvoze iz Južne Amerike gdje se zbog širenja poljoprivrede događa masovno uništavanje tropskih prašuma i nasilje protiv domorodačkih naroda. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet e-savjetovanja odnosno ne odnosi se na odredbe predmetnog prijedloga pravilnika već predstavlja općeniti komentar vezan uz potpore u ribarstvu
2 Argola PRAVILNIK , IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE Zašto se u svrhu predaje dokumentacije ne omogući predaje dokumentacije putem Portala gospodarskog ribolova, naime u istom postoji dio pod naslzivom "Sustav za prijavu potpora" U tom slučaju može se pratiti cijeli predmet kroz cijeli proces, od početka do kraja.Također, se na taj način mogu tražit nadopune za predmet. Nije prihvaćen Provedba mjere odnosno podnošenja zahtjeva kroz spomenuti Sustav za prijavu potpora zahtijeva prethodnu nadogradnju i prilagodbu samog sustava, a što podrazumijeva određeno vremensko razdoblje za pripremu, a uzimajući u obzir i da se isti ne koristi za mjere državne potpore. S obzirom da se radi o hitnoj mjeri pomoći sektoru radi pandemije COVID-19, potrebno je započeti provedbi čim prije odnosno omogućiti podnošenje zahtjeva za potporu u što kraćem roku. Nadalje, potencijalni korisnici ove mjere su i subjekti koji vrlo vjerojatno nemaju potrebne kapacitete za korištenje ovoga Sustava te bi im takav način provedbe znatno otežao ili čak onemogućio sudjelovanje.
3 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK , IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE Zbog posebnih okolnosti i mjera koje su na snazi, predlažemo da se osim navedenog načina dostave zahtjeva poštom i osobno, omogući i slanje zahtjeva elektronskom poštom na određenu mail adresu (ili "on line"), uz obaveznu potvrdu primitka zahtjeva od strane Ministarstva. Nije prihvaćen U skladu sa mjerama koje su na snazi, moguće je podnošenje zahtjeva putem pošte i/ili osobno. Napominjemo da se ovaj način podnošenja zahtjeva primjenjuje i u svim ostalim mjerama državne potpore te mjerama u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
4 Karla Katavić PRAVILNIK , IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE Obzirom na situaciju sa virusom COVID-19, zašto se dokumentacija ne može dostaviti elektroničkim putem uz obaveznu potvrdu primitka iste? Nije prihvaćen U skladu sa mjerama koje su na snazi, moguće je podnošenje zahtjeva putem pošte i/ili osobno. Napominjemo da se ovaj način podnošenja zahtjeva primjenjuje i u svim ostalim mjerama državne potpore te mjerama u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.