Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama pravilnika o vozačkim dozvolama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA Prijedlog. Obzirom kako suština i predmet noveliranja nije starost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti , ako je ikako moguće, nije ograničavajuče i sukladno HR/Eu propisima možda 15+3, dakle ukupno 18 mjeseci, usklađeno sa drugim podzakonskim aktom. Uz predložene izmjene i dopune nije priloženo obrazloženje, ali se prema izmjenama sadržaja može zaključiti potreba izmjena i dopuna, trenutno članak 7. glasi: 1. Izdavanje vozačke dozvole na temelju položenog vozačkog ispita Članak 7. (1) Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se: 1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu 2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci 3. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm 4. dokaz o identitetu. (2) Uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se: 1. skenirano uvjerenje o položenom vozačkom ispitu 2. skenirano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci. Nije prihvaćen Važećim Pravilnikom o vozačkim dozvole koji je stupio na snagu 12.01.2019. godine produžen je rok važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole sa šest na petnaest mjeseci. Rok od 15 mjeseci je ocjenjen kao dostatnim za završetak prostupka osposobljavanja vozača. Isto tako, zbog mogućnosti promjene zdravstvenog stanja vozača, propisivanje dužeg roka važenja zdravstvenog uvjerenja nije prihvatljivo.
2 TOMISLAV KUČINA PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA Poštovani, predlažem da uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima ne smije biti starije od 36 mjeseci (3 godine). Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače je moguće trajanje osposobljavanja 3 godine, pa smatram da bi i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima trebalo imati toliku valjanost. Nije prihvaćen Važećim Pravilnikom o vozačkim dozvole koji je stupio na snagu 12.01.2019. godine produžen je rok važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole sa šest na petnaest mjeseci. Rok od 15 mjeseci je ocjenjen kao dostatnim za završetak prostupka osposobljavanja vozača. Isto tako, zbog mogućnosti promjene zdravstvenog stanja vozača, propisivanje dužeg roka važenja zdravstvenog uvjerenja nije prihvatljivo.