Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Predlažemo BRISATI STAVAK 2. ČLANKA 4. koji glasi: Članak 4. (2) Ako autoškola promijeni učionicu, uredski prostor ili prometno vježbalište, može nastaviti osposobljavati kandidate za vozače nakon što ovlaštena stručna organizacija utvrdi da ispunjava propisane uvjete i o tome obavijesti Ministarstvo. OBRAZLOŽENJE Prema odredbama članka 4. stavka 2. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače ako autoškola PROMIJENI učionicu, uredski prostor ili prometno vježbalište autoškola NE SMIJE OBAVLJATI OSPOSOBLJAVANJE dok se ne utvrde uvjeti i dok se o istome ne izvijesti ministarstvo. Međutim, U PRAKSI je postupak je takav da AUTOŠKOLA PRESTAJE S RADOM. i to ne samo s osposobljavanjem nego se ne vrši niti upis kandidata niti se ne prijavljuju ispiti, sve DO PRIMITKA PISANOG RJEŠENJA ministarstva o promjeni adrese učionice (ureda, prometnog vježbališta). Identično kao u vrijeme aktualne "Korona krize" autoškola POTPUNO PREKIDA POSLOVANJE dok traje administrativna postupak oko izmjene adrese učionice (ureda, prometnog vježbališta)- Spomenuta ADMINISTRATIVNA PROCEDURA - od predaja zahtjeve autoškole za promjenu adrese ministarstvu, preko upućivanja pisanog zahtjeva ministarstva stručnoj organizaciji za obavljanje uviđaja u autoškoli, uključivo sa čekanjem za uvrštenje u raspored za obavljanje nadzora, preko dostavljanja pisanog izvješća stručne organizacije ministarstvu do donošenja pisanog rješenja od strane ministarstva, uključivo tri do pet dana za poštansku dostavu rješenja autoškoli - TRAJE minimalno DVADESETAK DANA. Autoškoli je potpuno obustavljeno poslovanje skoro mjesec dana I to uz najbolju volju i najbrže postupanje svih uključenih - ministarstva, stručne organizacije, autoškole, i to iz jednog JEDINOG razloga - PRETRJERANO ADMINISTRIRANJE, prenormiranost i nedostatak digitalizacije. Stoga u skladu s proklamiranim "administrativnim rasterećenjem gospodarstva"stavak 2. članka 4. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače treba ukinuti. Nije prihvaćen Prijedlog u članku 4. stavak 2. Pravilnika sadrži samo promjenu naziva nadležnog ministarstva, te ne mijenja suštinu postojeće odredbe citiranog stavka. U slučaju ako autoškola promijeni učionicu, uredski prostor ili prometno vježbalište, ovlaštena stručna organizacija obvezna je utvrditi ispunjava li autoškola propisane uvjete i o tome obavijestiti nadležno ministarstvo. Radi se o redovitoj proceduri postupanja prilikom utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za rad autoškola.
2 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE OPĆENITI KOMENTAR UZ IZMJENE PRAVILNIKA Ovdje se vraćamo na temu koju smo iznijeli kod prethodnog e-savjetovanja o izmjenama ZSPC te ponovo naglasiti VAŽNOST DIGITALIZACIJE cjelokupnog PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE jer se sada u uvjetima svjetske KORONA KRIZE koja je pogodila gospodarstvo pokazuje koliko bi nam koristi donijelo da smo na vrijeme proveli digitalizaciju cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, što uključuje osposobljavanje u autoškolama, provedbu vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola. Digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna ne samo zato jer smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU propise a UREDBA EU Parlamenta i Vijeća od 3.10.2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika - koja govori upravo o OBVEZI DIGITALIZACIJE JAVNIH USLUGA što stjecanje vozačke dozvole jest, stupila je na snagu 11. prosinca 2018. te smo obvezni primjenjivati je, nego i zato jer se pokazalo da su se u uvjetima "KORONA KRIZE" u kojoj je došlo da potpunog zastoja većine gospodarskih aktivnosti najbolje snašle i NASTAVILE POSLOVATI ONE DJELATNOSTI koje su imale NAJVEĆI STUPANJ DIGITALIZIRANOG POSLOVANJA. Naš prijedlog PROJEKTA DIGITALIZACIJE cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, uz DIGITALIZIRANU TEORIJSKU NASTAVU i DIGITALIZIRANO POLAGANJE TEORIJSKIH ISPITA uključuje : 1. digitalizaciju UNOSA OSOBNIH PODATAKA kod upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Matična knjiga"u koju unos sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da u Matičnu knjigu UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok autoškole unos obavljaju samo u onom dijelu koji se odnosi na provedeno osposobljavanje iz propisa i vožnje (jednako primijenjivo i na osposobljavanje iz Prve pomoći za Crveni križ ili druge ustanove), 2. digitalizaciju PRIJAVE i ODJAVE ISPITA stručnoj organizaciji te digitalni pristup informacijama o rezultatima i o terminima ispita - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Ispiti", unos prijava sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok stručna organizacija unos obavlja u dijelu koji se odnosi na provedene ispite, 3. digitalno E-UVJERENJE koje je već u tijeku implementacije, kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola, i koji stručna organizacija dostavlja nadležnom ministarstvu (unos podataka obavlja stručna organizacija). Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da GRAĐANINU koji želi steći vozačku dozvolu bude OMOGUĆEN PRISTUP u sustav za stjecanje vozačke dozvole putem ELEKTRONIČKE APLIKACIJE koja bi bila JAVNO DOSTUPNA na mrežnim stranicama za to određene institucije - nadležnog ministarstva, sustava e-Građani ili stručne organizacije (koja već ima izgrađen pogodan sustav koji je samo potrebno uz sigurnosne dopune učiniti dostupnim građanima), UNESE U SUSTAV SVOJE OSOBNE PODATKE koji bi ga potom pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "SAMO JEDNOM" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je MOGLI KORISTITI SVI DIONICI PROCESA stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji dobivaju vozačku dozvolu, i autoškole i Crveni križ koji provode osposobljavanje, i ovlaštena organizacija koja provodi ispite, i nadležno ministarstvo koje izdaje vozačke dozvole. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka može, uz naplatu administrativnih troškova, obaviti autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole/zahtjeva od strane građanina za unos/prijenos osobnih podataka. Primljeno na znanje Hrvatski autoklub je od 02.01.2019. godine, u proces provedbe vozačkih ispita uveo je nova tehnološka rješenja. U procesu provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta počeo je koristiti programsku aplikaciju s tablet uređajem. Svrha uvođenja novih tehnoloških rješenja, a u ovom slučaju programske aplikacije s tablet uređajem, višestruko je pozitivna. U želji da se prate trendovi novih tehnoloških rješenja, a prvenstveno proces digitalizacije, namjera je bila unaprijediti postojeće standarde provedbe vozačkih ispita. Nadalje, namjera je za nadležna državna tijela i za građane, odnosno kandidate za vozače koji polože vozački ispit, pojednostaviti postupak izdavanja vozačkih dozvola. Nakon što kandidat položi vozački ispit, pomoću aplikacije automatizmom informacija u realnom vremenu dolazi na server MUP-a/HAK-a u obliku e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, što značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak izdavanja vozačke dozvole. Osim toga, svrha je i smanjenje postojeće dokumentacije koja prati proces provedbe vozačkih ispita, kao i administrativnih poslova vezanih za proces provedbe vozačkih ispita. U konačnici svrha je i veća transparentnost procesa provedbe vozačkih ispita i pojedinih postupaka u okviru toga, kao i veća objektivnost procjene i ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta. Sve navedeno doprinijet će i boljoj i kvalitetnijoj osposobljenosti kandidata za vozače, njihovoj boljoj pripremljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima, poboljšanju sigurnosti mladih/novih vozača kao i doprinos poboljšanju sigurnosti prometa na cestama.
3 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE OPĆENITI KOMENTAR UZ IZMJENE PRAVILNIKA Ovdje se vraćamo na temu koju smo iznijeli kod prethodnog e-savjetovanja o izmjenama ZSPC te ponovo naglasiti VAŽNOST DIGITALIZACIJE cjelokupnog PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE jer se sada u uvjetima svjetske KORONA KRIZE koja je pogodila gospodarstvo pokazuje koliko bi nam koristi donijelo da smo na vrijeme proveli digitalizaciju cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, što uključuje osposobljavanje u autoškolama, provedbu vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola. Digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna ne samo zato jer smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU propise a UREDBA EU Parlamenta i Vijeća od 3.10.2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika - koja govori upravo o OBVEZI DIGITALIZACIJE JAVNIH USLUGA što stjecanje vozačke dozvole jest, stupila je na snagu 11. prosinca 2018. te smo obvezni primjenjivati je, nego i zato jer se pokazalo da su se u uvjetima "KORONA KRIZE" u kojoj je došlo da potpunog zastoja većine gospodarskih aktivnosti najbolje snašle i NASTAVILE POSLOVATI ONE DJELATNOSTI koje su imale NAJVEĆI STUPANJ DIGITALIZIRANOG POSLOVANJA. Naš prijedlog PROJEKTA DIGITALIZACIJE cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole, uz DIGITALIZIRANU TEORIJSKU NASTAVU i DIGITALIZIRANO POLAGANJE TEORIJSKIH ISPITA uključuje : 1. digitalizaciju UNOSA OSOBNIH PODATAKA kod upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Matična knjiga"u koju unos sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da u Matičnu knjigu UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok autoškole unos obavljaju samo u onom dijelu koji se odnosi na provedeno osposobljavanje iz propisa i vožnje (jednako primijenjivo i na osposobljavanje iz Prve pomoći za Crveni križ ili druge ustanove), 2. digitalizaciju PRIJAVE i ODJAVE ISPITA stručnoj organizaciji te digitalni pristup informacijama o rezultatima i o terminima ispita - pogodna aplikacija već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Ispiti", unos prijava sada obavljaju isključivo autoškole a potrebna je izmjena da UNOS OBAVLJAJU SAMI POLAZNICI, dok stručna organizacija unos obavlja u dijelu koji se odnosi na provedene ispite, 3. digitalno E-UVJERENJE koje je već u tijeku implementacije, kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola, i koji stručna organizacija dostavlja nadležnom ministarstvu (unos podataka obavlja stručna organizacija). Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da GRAĐANINU koji želi steći vozačku dozvolu bude OMOGUĆEN PRISTUP u sustav za stjecanje vozačke dozvole putem ELEKTRONIČKE APLIKACIJE koja bi bila JAVNO DOSTUPNA na mrežnim stranicama za to određene institucije - nadležnog ministarstva, sustava e-Građani ili stručne organizacije (koja već ima izgrađen pogodan sustav koji je samo potrebno uz sigurnosne dopune učiniti dostupnim građanima), UNESE U SUSTAV SVOJE OSOBNE PODATKE koji bi ga potom pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "SAMO JEDNOM" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je MOGLI KORISTITI SVI DIONICI PROCESA stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji dobivaju vozačku dozvolu, i autoškole i Crveni križ koji provode osposobljavanje, i ovlaštena organizacija koja provodi ispite, i nadležno ministarstvo koje izdaje vozačke dozvole. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka može, uz naplatu administrativnih troškova, obaviti autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole/zahtjeva od strane građanina za unos/prijenos osobnih podataka. Primljeno na znanje Hrvatski autoklub je od 02.01.2019. godine, u proces provedbe vozačkih ispita uveo je nova tehnološka rješenja. U procesu provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta počeo je koristiti programsku aplikaciju s tablet uređajem. Svrha uvođenja novih tehnoloških rješenja, a u ovom slučaju programske aplikacije s tablet uređajem, višestruko je pozitivna. U želji da se prate trendovi novih tehnoloških rješenja, a prvenstveno proces digitalizacije, namjera je bila unaprijediti postojeće standarde provedbe vozačkih ispita. Nadalje, namjera je za nadležna državna tijela i za građane, odnosno kandidate za vozače koji polože vozački ispit, pojednostaviti postupak izdavanja vozačkih dozvola. Nakon što kandidat položi vozački ispit, pomoću aplikacije automatizmom informacija u realnom vremenu dolazi na server MUP-a/HAK-a u obliku e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, što značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak izdavanja vozačke dozvole. Osim toga, svrha je i smanjenje postojeće dokumentacije koja prati proces provedbe vozačkih ispita, kao i administrativnih poslova vezanih za proces provedbe vozačkih ispita. U konačnici svrha je i veća transparentnost procesa provedbe vozačkih ispita i pojedinih postupaka u okviru toga, kao i veća objektivnost procjene i ocjene stečenih znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje vozilom u stvarnim uvjetima odvijanja prometa te ujednačavanje sadržaja i kriterija ispita ovlaštenih ispitivača tijekom provedbe vozačkih ispita iz pojedinog nastavnog predmeta. Sve navedeno doprinijet će i boljoj i kvalitetnijoj osposobljenosti kandidata za vozače, njihovoj boljoj pripremljenosti za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u stvarnim prometnim uvjetima, poboljšanju sigurnosti mladih/novih vozača kao i doprinos poboljšanju sigurnosti prometa na cestama
4 Pučko otvoreno učilište IVAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 21 st.1. mijenja se i glasi: "Nastava iz nastavnog predmeta PPSP ogranizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozače, ovisno o prostorno -tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava),rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice, nastava na daljinu i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače.
5 Pučko otvoreno učilište IVAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE U članku 21. st.1. Definirano je da oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. Predlažemo uvođenje dodatnog oblika nastave, nastava na daljinu, odnosno on line nastava u realnom vremenu. Ovime bi se kod polaznika razvijala vještina korištenja računala, priprema za polaganje ispita na računalima, a za polaznike iz udaljenijih mjesta koja imaju lošu povezanost javnim prijevozom imali bi vremenske i financije uštede. Predlažem korištenje isključivo licenciranih sustava koja koristi MZO npr. Adobe Connect za provedbu rada na daljinu kako bi se moglo evidentirati aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u nastavnom procesu. Edukacija na daljinu, je sveprisutna i koristi se kao službena u nizu javnih ustanova i organizacija za usavršavanje, napredovanje i školovanje učenika, studenata, profesora, radnika..... Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače.
6 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Moje skromno mišljenje oko članka 1. Svako administrativno rasterećenje je dobro došlo, pa čini mi se da je postojeći članak u redu, ali prekluzivno administrativno razdoblje ne bi trebalo predstavljati prepreku rada autoškolama, obzirom da smo sada svi zajedno nazočili problemima Covid epidemije pa su se rokovi isteka dokumentacije i birokratiziranje obustavili. Sasvim je prihvatljivo da predmetna odredba ostane ili ukine ali se mora izbjeći mogućnost negativnog utjecaja na operativni rad autoškole tijekom prelaznog razdoblja provedbe izmjena. I to bi bilo najednostavnije i sa najmanje administratvnih postavki. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Lina Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Članak 1. Smatram da ne treba brisati odredbu o roku dostave izmjenjenog Pravilnika nadležnom ministarstvu nego naprotiv da rok treba biti definiran i skraćen. Obzirom da autoškola ne može obavljati osposobljavanje dok se promjene iz Pravilnika ne evidentiraju u Registru autoškola koji se vodi u Ministarstvu važno je za poslovanje autoškole, koje je prekinuto za vrijeme prihvaćanja izmjena, da se postupak dostave podataka za Registar ubrza i obavi u što kračem roku. Prijedlog teksta za članak 1. U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/17 i 6/18 – ispravak) u članku 3. stavku 2. riječi "u roku osam dana od dana njegova primitka.“ zamjenjuju se riječima: "u roku 48 sati od dana njegova primitka.“ Nije prihvaćen Povezivanjem ovlaštene stručne organizacije i Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove putem jedinstvenog informatičkog sustava i web aplikacije „Portal autoškola“, stvoreni su uvjeti zbog čega nije potrebno propisivati rok za dostavu Pravilnika ili izmijenjenog Pravilnika o organizaciji i uvjetima rada autoškola nadležnom ministarstvu. Naime, bilo kakva registrirana promjena predmetnog Pravilnika promtno se prosljeđuje u informatičku bazu podataka, koja je u realnom vremenu dostupna nadležnom ministarstvu.
8 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 4. Moj prijedlog je da se na sve dozvole (IV, P i SV) uz datum izdavanja doda još i “ vrijedi do “. Zbog jednostavnijeg praćenja isteka važeće dozvole. Djelomično prihvaćen Potpuno prihvaćenje ovog prijedloga izazvalo bi dodatne materijalne troškove u vidu izrade novih obrazaca dozvola, kao i prilagodba informatičke aplikacije o evidenciji izdanih dozvola. No, odredbe članka 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljava-nju kandidata za vozače ćemo sukladno Vašem komentaru nadopuniti na način da ćemo izjednačiti rok važenja dopuštenja za sve djelatnike autoškola.
9 Ivan Zečević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 4. Poštovani, u ovaj članak potrebno je uključiti i ".... o zdravstvenoj i psihološkoj sposobnosti...". Poznato je da svi vozači moraju prijeći pregled i kod psihologa u medicini rada kako bi se provjerio psihički i kognitivni status. Shodno tome, kako se jasno naznačuje fizički status, isto tako treba i psihički. Nije prihvaćen Za dobivanje ili produljenje dozvole instruktora vožnje, osoba koja podnosi zahtjev dužna je priložiti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Temeljem Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 137/2015.) kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo, propisan je postupak i sadržaj obavljanja zdravstvenog pregleda. Hrvatska psihološka komora propisuje izgled i sadržaj psihologijskog testiranja kojim se dokazuje da vozač ili kandidat za vozača posjeduje propisane kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti i ostale potrebne psihičke sposobnosti za sigurno upravljanje vozilom. Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, osoba dobiva Uvjerenje kojim se daje ocjena zdravstvene odnosno psihičke sposobnosti vozača.
10 Petar Matić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 6. U Prilogu 1. Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače tablica „Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila“, koja je tiskana uz Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, br. 32/17 i 6/18 - ispravak), zamjenjuje se tablicom Konačan broj nastavnih sati za pristupanje vozačkom ispitu određuje instruktor vožnje ili predavač uz suglasnost s voditeljem autoskole u kojoj se kandidat osposobljavao. Obrazloženje: U tablici je naveden minimalan program koji veći broj polaznika nije u mogućnosti savladati i na ispit pristupa nespreman. Kako na ispitu nije moguće ispitati sve sadržaje i dobiti pravi uvid u znaje kandidata, a dijelom i zbog utjecaja treme na ispitu. Instruktor i voditelj tokom osposobljavanja su daleko upućeniji u stvarno stanje koji svom poslu moraju pristupati potpuno odgovorno. Nije prihvaćen U prilogu 1. Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače tablica „Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila“ prikazan je minimalni propisani broj nastavnih sati za pojedinu kategoriju vozila koji ne mora biti konačan. Konačan broj nastavnih sati određuje instruktor vožnje zajedno s kandidatom za vozača pri tome uvažavajući individualne sposobnosti i motivaciju kandidata te primjenjujući osnovna načela osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, kao što je načelo povezanosti teorije s praksom, načelo sistematičnosti i postupnosti, načelo svjesne aktivnosti, načelo individualizacije te načelo trajnosti vozačkih znanja, vještina i navika. Takvim pristupom uvažava se i primjenjuje zakonitost stjecanja vozačkih znanja, vještina i navika, te svjesnost kandidata za vozača o vlastitim sposobnostima i kompetencijama za vožnju. Instruktor vožnje je taj koji predlaže konačan broj sati uvažavajući navedeno, a što kandidat treba prihvatiti, u uvjerenju da je stručno i kompetentno vođen i osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju u stvarnim uvjetima odvijanja prometa.
11 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Komentar: kako se radi o Nacrtu prijedloga pravilnika, a ne o Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna pravilnika, nisu poznati niti objavljeni i obrazloženi razlozi predloženih izmjena, osim nužne nomotehničke ispravke gdje kod A kategorije ukoliko posjeduje A2 kojom se umjesto broja 15 unosi broj 5. Potencijalno obrazloživi razlozi/izvori mogu biti sigurnosni, preventivni, provedbeno iskustveni ili ekonomski, te naravno temeljeni na moguće dostavljenim prijedlozima zakonodavcu, pa bi svakako bilo dobro obaviti dodatnu stručnu raspravu i konzultacije, obzirom da se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu . Kod A kategorije kao tzv. "otvorene ili unlimited kategorije zakonodavac postupa ispravno kada povećava minimalnu satnicu sa 10 na 15 sati uz posjedovanje AM kategorije, no istovremeno se predlaže smanjenje minimalnog broja nastavnih sati kod A2 i A kategorije uz posjedovanje A1 kategorije sa 10 na 7 nastavnih sati. Obzriom kako samo posjedovanje vozačke dozvole ne podrazumijeva da je kandidat stekao stvarno vozačko iskustvo i vještine u samoj vožnji, pa je takvo prijedlog nužno dopunski razmotriti. Mogući prihvatljivi razlog je postizanje ciljane ekonomske i vremenske uštede za kandidate na A2 i A kategorijama koji posjeduju A1 kategoriju, pa u slučaju unošenja takvog prijedloga u konačni prijedlog pravilnika i stupanja na snagu svakako je nužno primjeniti objektivno povećane kriterije ili standarde kod provedbe ispita. Postavlja se pitanje da li će predloženih 7 nastavnih sati uistinu biti dovoljno i da li će takav model značajnije povećati potražnju zbog olakšanog ranije spomenutih ekonomskih i vremenskih ušteda i kakve će biti posljedice pokazati će vrijeme. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila, sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
12 Kontakt-commercium d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Prijedlog: - kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje AM kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati vožnje. - kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. - kandidat koji želi steći A kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
13 Denis Peloza PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Jednostavni, otvoreni , odnosno populitičko interesni komentar izgledao bi ovako: -jedna dio interesne zajednice je na strani ekonomsko financijskog pogleda (dio kandidata i komercijalno uključenih strana) želi manje obveza, manje sati, manji trošak u postupku stjecanja vozačke dozvole moto kategorija i ne razmišljajući sa aspekta odgovornosti i sigurnosti, iako je većina EU članica izrazito rigorozna po tome pitanju. U manje rigorozne kao zainteresirani proizvođači i distributeri tu su talijani i španjolci, kako tradicijski , ekonomski i proizvodno vezane članice, međutim to su i zemlje sa visoko razvijenom infrastrukturom pa je dovoljno pogledati u kojoj je mjeri razvijen moto sport u svim kategorijama i broj zatvorenih staza (circuitsa) kao trkališta i poligona. Ukoliko je u pitanju npr. 5 sati +/- radi se o prosjeku ušteda na bazi 600-900kn sa porezom. No očigledno se zaboravlja izloženost rizicima i svakome normalnom je jasno kako su skuter , moped ili moto vozači zapravo rizična skupina, već je mogućnost stjecanja upravljanja AM kategorijom ili u nekim članicama dopušteno A1 kategorijom sa vozačkom dozvolom za B kategorije. Upravo se kod tih članica daljnje stjecanje A2 i A kategorije primjenjuje viša razina obveza i odgovornosti a ovo sada nije mjesto za elaboriranje zbog čega je tome tako. -druga interesna strana su osposobljavanje, provedba ispita, preventiva i negativni statistički pokazatelji po materijalnim štetama i stradanjima. Točno je kako postoje kandidati ili druge osobe koji su možebitno iznimno talentirani i spretni u vožnji motorkotača veće, težine, snage ili su prethodno godinama vozili skutere odnosno motocikle čak i bez valjane vozačke dozvole (pogledajte samo kazne),točno je da če dio kojih su položili uložiti u motocikle 50/100 možda i 120 tisuća kuna u nove motocikle ili podosta tisuća ili desetine tisuća kuna u rabljene poprilično snažne naked, street ili race modele i naravno to neće biti problem, kako nabavka , tako niti održavanje, ali to se zbog one većine koji su nespremni ili neodgovorni za vožnju motocikla , a posebno ne one koji ispunjavanju uvjet dobi i direktno prelaze na A kategoriju uz mogućnost da uopće nemaju praktičnog iskustva na AM ili A1 iako posjeduju vozačke dozvole. - ukoliko se smanjuje minimalna obvezna satnica osposobljavanja jedini način spriječavanja moguće štete ostaje iznimno povećanje , ali uistinu iznimno povećanje kriterija , dinamike i trajanja ispita pa čak i ograničavanje lokacija za provedbu, odnsono ispitnih mjesta, pa tako je očigledno kako iza prijedloga samanjenja umjesto povećanja obvezne minimalne propisatne satnice koju predlaže ministarstvo postoji određeni pritisak jer isto u konačnici promovira preventivu, sigurnost i odgovorno ponašanje sudionika, te strožu provedbu samih ispita. Nadalje, ukoliko se dopusti smanjenje obvezne satnice , u slučaju nesupješnog savladavanje ispita na A2 i A kategorijama trebalo bi propisati najmanje 5 nastavnih sati između sljedećeg ispita , pa se time uistinu omogućava manji broj sati za sve talentirane i prihofizičke spremne vozače, ali istovremeno se neće dopustiti da nekakav povremeni ili vikend motorist ugrozi prije svega sebe , a onda i ostale sudionike u prometu. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
14 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Mišljenje Udruženja autoškola HGK: U Prilogu 1., u tablici Pregleda minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila, predlažemo da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje AM kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati vožnje. Predlažemo da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Predlažemo da kandidat koji želi steći A kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Obrazloženje: Predlažemo da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje AM kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati vožnje. Za usporedbu - ista je satnica propisana za polaganje A kategorije uz posjedovanje AM kategorije te je potrebno to izjednačiti. Predlažemo da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Predlažemo da kandidat koji želi steći A kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje, jer nije logično da kandidat koji želi steći A1 kategoriju, a posjeduje B kategoriju mora odvoziti najmanje 7 nastavnih sati. U Nacrtu prijedloga to je ukupno 7+7=14 nastavnih sati, a kada želi steći A kategoriju, a posjeduje B kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati. Predložena satnica bila bi optimalna kako bi se uopće mogli savladati propisani Sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom propisani Prilogom 1., Planom i okvirnim programom osposobljavanja kandidata za vozače, točke II. Okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače ovog Pravilnika. Vožnja motociklom za mlade osobe je vrlo atraktivna, posebice za vrijeme toplog i suhog vremena pa se motocikli sve više koriste. Najslabija strana motocikla je ipak sigurnost, jer motociklisti su jednostavno izloženiji i ranjiviji u prometu. Većina vozača se prvi put susreće s vožnjom motocikla upravo u autoškoli, gdje moraju savladati osnove dobre tehnike vožnje potrebne za razumijevanje rukovanja motociklom. Obzirom na zahtjevnost i opasnost koju producira vožnja motocikla te broj prometnih nesreća koje su skrivili mladi vozači mopeda i motocikala s poginulim osobama u 2018. godini koji iznosi 10% od ukupno poginulih mladih vozača (Izvor: Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2018. XLV. godina, Zagreb, 2019.), smatramo naš prijedlog visoko opravdanim. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
15 Denis Ožegović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Prijedlog: - kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje AM kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati vožnje. - kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. - kandidat koji želi steći A kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Obrazloženje: Predlažem da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje AM kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati vožnje. 15 nastavnih sati vožnje je satnica propisana za polaganje A kategorije uz posjedovanje AM kategorije te je potrebno to izjednačiti. Predlažem da kandidat koji želi steći A2 kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje. Predlažem da kandidat koji želi steći A kategoriju, a posjeduje A1 kategoriju mora odvoziti minimalno 10 nastavnih sati vožnje, jer nije logično da kandidat koji želi steći A1 kategoriju, a posjeduje B kategoriju mora odvoziti najmanje 7 nastavnih sati. Po prijedlogu kojeg navodite u tablici to je 14 sati (7+7=14) nastavnih sati, a kada želi steći A kategoriju, a posjeduje B kategoriju mora odvoziti minimalno 15 nastavnih sati. Predložen fond sati upravljanja vozilom trebao bi biti samo minimalno dovoljan da bi se savladao propisan plan i okvirni program iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za navedene moto-kategorije. Isto je potrebno radi održavanja do sada postignute razine sigurnosti prometa na cestama mladih vozača, koji zadnjih godina dolaze u autoškolu bez ikakvih predznaja i vještina na mopedima i motociklima. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
16 Ištvan Kerekeš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Prijedlog: Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 kategorije a želi steći kategoriju A2 ili A mora odvesti minimalno 10 nastavnih sati + sati vježbanja na poligonu Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 i A2 kategorije a želi steći kategoriju A mora odvesti minimalno 10 nastavnih sati + sati vježbanja na poligonu. Obrazloženje: Ovo su kategorije koje predstavljaju posebnu opasnost i za kandidata koji se obučava za njih i za instruktora koji ih obučava. Imam osjećaj da se ovdje pri određivanju broja sati potrebnih za obuku, rukovodilo s mišlju da kandidati već imaju dovoljno predznanja odnosno "to će oni i sami provježbati". Na žalost, ima instruktora koji linijom manjeg otpora prihvate ovakav način (ne)rada. Broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju ove skupine vozača je izuzetno velik, stoga mislim da treba pooštriti način polaganja i dobivanja dozvole za te kategorije. S druge strane, poligonske radnje propisane za B kategoriju treba jednostavno ukinuti, i to iz više razloga. Kandidati ove radnje nauče "napamet" bez shvaćanja prave svrhe obuke. Mišljenja sam da bi te radnje bile kvalitetnije i jasnije prihvaćene u realnim uvjetima na gradskim i izvan gradskim prometnicama. Primjer, prilikom vožnje unatrag kandidat nije svjestan odvijanja prometa oko sebe, dok bi na prometnici zaista morao voditi računa o svim aspektima sigurnosti.drugi razlozi su bespotrebno trošenje vozila za obuku te izuzetno povećanje potrošnje goriva, zagađenja većeg broja vozila na malom prostoru, trošak najma poligona i dr. Na kraju, mišljenja sam da auto-škole kao takve treba ukinuti, kandidati sami trebaju prijaviti u MUP prijavu ispita iz PPsP, kada uspješno položi sam izabire licenciranog instruktora vožnje, koji kao svaki drugi obrtnik, časno i pošteno odradi svoj dio posla, plati porez i druge dadžbine. Moramo se zapitati zašto sva druga zanimanja osim instruktora vožnje mogu samostalno odraditi ono za što su osposobljena. Vjerujem da prilikom pisanja Zakona i pravilnika treba voditi računa i o jednakim pravima za rad svih ljudi u RH. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
17 Josip Gregurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Prijedlog: Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 kategorije a želi steći kategoriju A2 ili A mora odvesti minimalno 10 nastavnih sati. Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 i A2 kategorije a želi steći kategoriju A mora odvesti minimalno 10 nastavnih sati. Obrazloženje: Kako ove kategorije predstavljaju izazov (opasnost) za rad instruktora vožnje, smatram da se s predloženih 5 sati vožnje neće moći: prvo proći propisani plan i program a, drugo sami instruktor neće moći postići s tim satima da se kandidat prilagodi na sami motocikli koje je od prethodnog motocikla za kojega ima vozačku dozvolu dosta snažniji i veće mase. Na takav način povećava se opasnost od ozljeda samog kandidata što svakako nije cilj. Samo upoznavanje i svladavanje poligonskih radnji za „dobrog kandidata“ traje 2 nastavana sata te s ostalim satima neće se moći postići minimalno što bi tabao kandidat znati da bi mogao položiti ispit i na siguran način upravljati motociklom. S 10 sati kandidat se može prilagoditi na motocikli, te će se tako smanjiti izlaganje opasnosti kandidata a, instruktoru se omogućiti da sazna kandidatove mogućnosti i pred znanja. Prijedlog za B kategoriju: Predložio bih da se minimalan broj sati iz UV-a za B kategoriju sa sadašnji 35 poveća na 40 sati. Obrazloženje: Kako je sami ispit i do sad bio zahtjevan vjerojatno s predloženim promjenama će biti još zahtjevniji te sadašnji 35 sati neće biti dosta. Ako se ne planira podizati minimalna satnica da se razmisli o ukidanju poligonski radnji, koje u pravilu kandidatu potroše 5 nastavni sati za svladavanje ti radnji. Mislim da bi bilo puno bolje te sate utrošiti na vožnji u stvarnim gradskim ili van gradskim uvjetima nego vozati se između crta. Sposobnost kontrole kandidata prilikom vožnje unazad se provjerava na javnoj cesti kod radnji polukružnog okretanja te parkiranja vožnjom unazad. Mišljenja sam da poligonske radnje nemaju pretjerani značaj u obuci kandidata, a troše im vrijeme te samim autoškolama predstavljaju dosta veliki trošak u vidu najma i održavanja poligona a, također poligonske radnje utječu na povećano trošenje vozila za obuku. Znam da je to minimalna satnica te da kandidat može uzeti dopunske sate, međutim i sami smo na seminarima spominjali i zaključili, da naše društvo nije još dostiglo taj stupanj odgovornosti. U današnjoj ekonomskoj situaciji kandidati će radije pokušati probati položiti “ ako prođe, prođe“ nego li uzeti dodatne sate kako bi uštedjeli novac. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.
18 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, Dodatak: Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila nalazi se u zasebnom dokumentu Kao stručni voditelj autoškole, predavač i instruktor vožnje apeliram da se ne smanjuje broj nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom niti za jednu kategoriju već, upravo suprotno, iz upravljanja vozilom nekih kategorija ga treba zapravo i povećati. Stoga predlažem da se za B kategoriju (za kandidate koji ne posjeduju nikakvu vozačku dozvolu od ranije) fond osnovnih sati iz UV poveća sa 35 na 40, te za svaku drugu kategoriju da se poveća za još 5 sati. (C kat. s 15 na 20; CE kat. s 10 na 15; D kat. s 25 na 30 odnosno s 20 na 25). Govoreći iz dugogodišnjeg iskustva, većini kandidata je potreban veći broj nastavnih sati za savladavanje programa iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a teško ih je nagovorit da uzmu još nastavnih sati iz dopunskog programa. Nije prihvaćen Predložene izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vezane za minimalni broj nastavnih sati za stjecanje kategorije A1, A2 i A kategorije uvažavaju proaktivni pristup stjecanju pojedine kategorije vozila, odnosno provedbeno-iskustveni razlog, obzirom na propisane godine starosti za stjecanje pojedine kategorije. Imajući u vidu činjenicu kako se radi o kategorijama koje su izložene znatno većim rizicima u cestovnom prometu, od drugih kategorija, predviđen je minimalni broj sati, a stvarno potreban broj nastavnih sati kako bi kandidat bio osposobljen za samostalnu i sigurnu vožnju zajedno s kandidatom utvrđuje instruktor vožnje. Također, treba uzeti u obzir i činjenicu da su kod A2 i A kategorije vozila sadržaji osposobljavanja su isti, razlika je samo u značajkama motocikla (snaga motora, masa motocikla i radni obujam motocikla te koji motor pokreće motocikl, s unutarnjim izgaranjem ili električni motor) te u individualnim sposobnostima i vozačkom iskustvu. Sadržaji i kriteriji vozačkog ispita se ne mijenjaju, ostaju isti, a u skorije vrijeme uvodi se sustav audio-vide sustav snimanja ispita, što će znatno doprinijeti većoj objektivizaciji procjene i osjene ispita te ujednačavanju sadržaja i kriterija provedbe vozačkih ispita.