Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
Miro Kovačević ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA NE OVOM ZAKONU. Odbijen Ovakva opaska ne zahtijeva obrazloženje odbijanja iste jer ne sadrži nikakve konkretne primjedbe niti prijedloge.
Bitoraj II. POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I NJIHOVI NOSITELJI, Članak 5. Potrebno je za brdsko-planinska područja gdje su uvjeti poslovanja mnogo teži u odnosu na ostale krajeve RH donijeti posebne mjere za poticanje gospodarskih djelatnosti i to na način da se pretežira malo i mikro poduzetništvo koje zapošljava 1-5 djelatnika iz razloga što je na ovim prostorima bijela kuga desetkovala radnu snagu i gotovo je nemoguće otvoriti tvornicu koja će zaposliti 50-ak djelatnika. Posebice je potrebno poticati obiteljski biznis kao npr agroturizam gdje su u stvari najmanja ulaganja , a koja će dati brzi ekonomski.efekt i doprinjeti ostanku obitelji na ognjištu. Odbijen Navedene poticajne mjere nisu vezane niti ograničene područjem na kojem gospodarski subjekt djeluje, a primjenjive su na svakom području.
HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO II. POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I NJIHOVI NOSITELJI, Članak 5. Predlažemo u članku 5. stavak 1. točka 5. umjesto riječi "udruga" napisati riječ "organizacija", s obzirom da je udruga pravni oblik, a nisu sve organizacije udruge (postoje i savezi zadruga i sl.) Prihvaćen Obzirom na raznovrsnost organizacijskih oblika, slažemo se da je ''organizacija'' sveobuhvatniji pojam i time prikladniji za odredbu.
HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO VI. FORUM MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, SAVJETOVANJE I PROCJENA UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO, Članak 16. S obzirom da je Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo i do sada bio član MSP-a, u ime zadruga, molimo da se isti uvrsti u članak 16. stavak 5., kao javna ustanova Prihvaćen Iako HZCP možemo svrstati pod ''krovne organizacije'', možemo predstavnike proširiti i na javne ustanove.
HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO VII. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Članak 27. U članku 27. stavak 5. potrebno je izmijeniti naziv "predsjednika Centra za zadružno poduzetništvo" u "ravnatelja Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo", a što je u skladu sa Zakonom o zadrugama ("Narodne novine",broj 34/11., 125/13. i 76/14.) Prihvaćen Radi se o pogrešci, jer je na čelu HCZP-a ravnatelj, a ujedno se ispravlja i naziv organizacije dodavanjem ''hrvatski''.