Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO VII. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Članak 27. U članku 27. stavak 5. potrebno je izmijeniti naziv "predsjednika Centra za zadružno poduzetništvo" u "ravnatelja Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo", a što je u skladu sa Zakonom o zadrugama ("Narodne novine",broj 34/11., 125/13. i 76/14.) Prihvaćen Radi se o pogrešci, jer je na čelu HCZP-a ravnatelj, a ujedno se ispravlja i naziv organizacije dodavanjem ''hrvatski''.
2 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO VI. FORUM MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, SAVJETOVANJE I PROCJENA UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO, Članak 16. S obzirom da je Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo i do sada bio član MSP-a, u ime zadruga, molimo da se isti uvrsti u članak 16. stavak 5., kao javna ustanova Prihvaćen Iako HZCP možemo svrstati pod ''krovne organizacije'', možemo predstavnike proširiti i na javne ustanove.
3 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO II. POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I NJIHOVI NOSITELJI, Članak 5. Predlažemo u članku 5. stavak 1. točka 5. umjesto riječi "udruga" napisati riječ "organizacija", s obzirom da je udruga pravni oblik, a nisu sve organizacije udruge (postoje i savezi zadruga i sl.) Prihvaćen Obzirom na raznovrsnost organizacijskih oblika, slažemo se da je ''organizacija'' sveobuhvatniji pojam i time prikladniji za odredbu.
4 Bitoraj II. POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I NJIHOVI NOSITELJI, Članak 5. Potrebno je za brdsko-planinska područja gdje su uvjeti poslovanja mnogo teži u odnosu na ostale krajeve RH donijeti posebne mjere za poticanje gospodarskih djelatnosti i to na način da se pretežira malo i mikro poduzetništvo koje zapošljava 1-5 djelatnika iz razloga što je na ovim prostorima bijela kuga desetkovala radnu snagu i gotovo je nemoguće otvoriti tvornicu koja će zaposliti 50-ak djelatnika. Posebice je potrebno poticati obiteljski biznis kao npr agroturizam gdje su u stvari najmanja ulaganja , a koja će dati brzi ekonomski.efekt i doprinjeti ostanku obitelji na ognjištu. Nije prihvaćen Navedene poticajne mjere nisu vezane niti ograničene područjem na kojem gospodarski subjekt djeluje, a primjenjive su na svakom području.
5 Miro Kovačević ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA NE OVOM ZAKONU. Nije prihvaćen Ovakva opaska ne zahtijeva obrazloženje odbijanja iste jer ne sadrži nikakve konkretne primjedbe niti prijedloge.