Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Uvjeti prihvatljivosti poljoprivrednih površina, Članak 5. U članku 5. za sve Mjere (1-4) predlažemo smanjiti minimalnu površinu na 0,3 Ha i maksimalnu na 3 Ha i zaštićene na 0,03 Ha. Nije prihvaćen Programom se nastoji održati postojeća razina zaposlenosti i proizvodnje, te je stoga izuzetno bitno da mjere Programa pomognu i stimuliraju poljoprivredne proizvođače kojima je prihod od poljoprivredne proizvodnje jedini prihod za život. Kako bi iznos potpore kompenzirao nastali gubitak, prihvaćanje manjih površina od 0,05 te 0,5 ne bi se postigao nikakav učinak s ciljem ublažavanja posljedica COVID – 19.
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore, Članak 13. Osim dostave odluke putem AGRONET-a, potrebno je odluku dostaviti putem elektronske pošte i SMS na mobitel korisnika. Korisnici, posebno starija populacija nemaju mogućnost ili ne znaju što trebaju činiti. Smatramo potrebnim svakoga korisnika koji nije ni prihvatio ni odbio odluku, telefonski kontaktirati i informirati. Primljeno na znanje U skladu s akreditiranim procedurama Agencije za plaćanja, Odluka se preuzima putem AGRONET-a. Obavijest o prispijeću Odluke u AGRONET-u dobiva se putem adrese e-pošte koju je korisnik prijavio u Agenciju za plaćanja. Razmotriti će se dodatni oblici informiranja korisnika.
3 Sunčana Pešak Kontrola na terenu, Članak 14. Smatramo da tekst treba nadopuniti rečenicom da kontrolu treba provoditi stručna osoba odgovarajuće struke za proizvodnju koju nadzire. Pravilnik ne smije ostavljati mogućnost da u nadzor dolaze nestručne osobe kako bi se izbjegao niz problema koji iz toga proizlaze. (Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača) Primljeno na znanje U skladu s akreditiranim procedurama Agencije za plaćanja, kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije, odgovarajuće struke i kompetencija sukladno radnom mjestu kontrolora.