Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Redžić PRAVILNIK, III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE Poštovani, u navedenom dokumentu ne nalazim niti jednu odredbu za obilježavanje biciklističkih putova u zaštićenom području gdje bi se uključili u raspravu. Obzirom da želimo u Hrvatskoj razviti cikloturizam bitno je definirati jedinstvena obilježja i za navedenu granu rekreacije i sporta (cestovni turizam, brdski biciklizam). Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podržava razvoj biciklizma, međutim, ovaj Pravilnik se odnosi na određivanje elemenata signalizacije i interpretacije zaštićenih područja, a ne biciklističkih putova. Stoga je i izmaknut Prilog 3. Koji se odnosi na signalizaciju planinarskih putova.
2 JU NP Sjeverni Velebit III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE, Članak 8. Poštovani, vezano uz stavak 3. ovog članka smatramo da HPS ili njegove članice prije traženja suglasnosti nadležne javne ustanove trebaju prethodno zatražiti suglasnost ministarstva kao što to rade i javne ustanove prilikom postavljanja signalizacije na svom području upravljanja te da treba propisati koju je dokumentacija potrebno dostaviti npr. lokacija postavljanja putokaza, vlasništvo i kčbr., izgled table te način izvođenja radova… Primljeno na znanje Izraženo mišljenje prima se na znanje, a odnosi se na obveze iz Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a ne na konkretni izričaj članka 8. stavka 3. ovog pravilnika.
3 Hrvatski planinarski savez III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE, Članak 8. Predlažemo da članak 8, stavak 2. glasi: (2) Planinarski putovi obilježavaju se sukladno Knjizi standarda za signalizaciju na planinarskim putovima koju utvrđuje Hrvatski planinarski savez. Obrazloženje: Ispravke, izmjene i dopune Knjige standarda za signalizaciju na planinarskim putovima koje su nastale u međuvremenu od inicijalne pripreme nacrta Pravilnika do danas nije moguće sažeto opisati u formi komentara na e-savjetovanje (jer sadrže i grafičke priloge te niz manjih jezičnih poboljšanja) pa ih, zajedno s još nekoliko zapažanja Komisije za planinarske putove HPS-a, šaljemo putem elektroničke pošte. Međutim, definiranje vizualnog identiteta signalizacije koja se koristi na planinarskim putovima ionako po svojoj prirodi jest u nadležnosti Hrvatskog planinarskog saveza pa predlažemo da se to tako i definira ovom odredbom. Hrvatski planinarski savez knjigu standarda i elemente vizualnog identiteta za planinarske putove utvrđuje putem svojih tijela i procedura, skrbeći da oznake budu u skladu s međunarodnim standardima i stvarnim potrebama na terenu. Slijedom toga, Hrvatski planinarski savez objavit će uskoro aktualnu i ažurnu Knjigu standarda za signalizaciju na planinarskim putovima na svojim mrežnim stranicama, što je ujedno i logičnije, praktičnije i aktualnije nego da ona bude objavljena u formi Priloga 3 u ovome Pravilniku. Prihvaćen Primjedba se prihvaća i s tim u svezi članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi: „Planinarske putove unutar zaštićenih područja obilježavaju Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge članice Hrvatskog planinarskog saveza sukladno standardima koje utvrđuje Hrvatski planinarski savez.“ Stavak 2. se briše, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. Slijedom navedenog, u članku 11. brišu se zarez, riječ i brojka „i 8.“, a ispred brojke „6.“ dodaje se riječ „i“. Također, brišu se riječi i brojka: „Prilog 3: Knjiga standarda za korištenje sustava signalizacije na planinarskim putovima“, kao i sam Prilog 3.
4 JU NP Sjeverni Velebit III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE, Članak 8. Poštovani, zbog sigurnosti posjetitelja smatramo da je u st.1. potrebno dodati da planinarske puteve mogu obilježavati i održavati i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem Djelomično prihvaćen Izraženo mišljenje prima se na znanje i djelomično se prihvaća na način da se u članku 8. stavku 1. brišu riječi „i održavaju“.