Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PETAR BJELICA PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Mišljenja sam da se bilo kakav Pravilnik što prije treba donijeti, ali ukoliko se Pravilnik i Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja neće primjenjivati u praksi, nema nikakve svrhe. Bilo bi idealno da Pravilnik (Zakon) odmah riješi sve probleme i nedoumice oko svjetlosnog onečišćenja, ali ukoliko se ustanovi da su neki dijelovi nedorečeni, nedefinirani ili nepotpuni, uvijek postoji mogućnost izmjene/nadopune istih. Godinama već imam problem sa reklamnim panoima, mega display-ima i oglasnim pločama koji uz svoje panoe, ploče nepotrebno osvjetljavaju susjedne površine (naše stanove) za koje ne postoji namjera osvjetljavanja i koje nisu u vlasništvu investitora rasvjete. Reklamni panoi, ploče, display-i... sa pripadajućim rasvjetnim tijelima postavljaju se na sva moguća mjesta i površine bez ikakvog plana te najčešće bez ikakve dozvole, bez projektnog rješenja rasvjete, a često i bez ikakve tehničke dokumentacije. U većini slučajeva reklamni panoi i mega display-i postavljeni su vrlo blizu prometnica i opasnih križanja te odvraćaju pažnju vozačima i time dovode u opasnost sudionike u prometu i povećavaju rizik od nesreća. Ne treba ni napominjati da je naučno dokazano da prekomjerno i nedozvoljeno osvjetljivanje naših stanova remeti miran san tijekom noći te time ugrožava ljudsko zdravlje (nesanica, nervoza, foto senzibilnost, razdražljivost..). Nadležne službe u mom gradu ne rade svoj posao i ne uzimaju u obzir prigovore građana (stanara) kod očitih primjera svjetlosnog onečišćenja. Ne trude se niti izići na teren i ustanoviti stvarno stanje čime pogoduju vlasnicima reklamnih panoa.... Moj prijedlog bi bio da se u Pravilnik unese obveza da se sva rasvjeta na panoima, oglasnim pločama, mega display-ima, izlozima... gasi u razdoblju od 22:00 sata do 06:00 sati ujutro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Vernesa Smolcic u ime Državnog povjerenstva popularizacijskih aktivnosti za Međunarodni astronomski savez PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Mi, kao Državno povjerenstvo popularizacijskih aktivnosti za Međunarodni astronomski savez i Državno povjerenstvo za obilježavanje proslave 100-te godišnjice Međunarodne astronomskog saveza (IAU) ovim se putem očitujemo o Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. Smatramo da ima nedostataka na koje ovim dopisom želimo upozoriti. Članak 6: Treba definirati orijentacijsku rasvjetu i njenu najveću jakost. Zona E0 ne bi uopće smjela imati rasvjetu zato što u tom slučaju više ne udovoljava kriterijima zone. Članak 8: Rasvjetu oko zvjezdarnica u naseljenom mjestu treba definirati zonalno. U krugu od 250 m trebaju vrijediti pravila kao za zonu E2, a u krugu od 400 m kao za zonu E3. Članak 9, stavak 3: U zoni E0 ne smije biti nikakve rasvjete, nema iznimaka za tu zonu. Ako se zona E1 nađe na zaštićenom području, također ne treba dopustiti dekoracijsku rasvjetu. Dakle, stavak je nepotreban. Članak 12, stavak 3: Moraju se definirati uvjeti i vremensko trajanje krajobrazne rasvjete u zoni E1 Izvan naseljenih područja trebaju vrijediti pravila za zone E0 i E1 Prilog III, a. Treba odrediti za koje prometnice je potrebno imati javnu rasvjetu. Izvan naseljenog mjesta nema potrebe za njome, osim ako nema nogostupa, no u tom slučaju je podna rasvjeta dovoljna. U slučaju da postoji objekt izvan naseljenog mjesta za koji je potrebna javna rasvjeta, ona se može odobriti u krugu od 10 m od samog objekta. c: Svjetlostaj na parkiralištima koja nisu uz glavnu cestu, a vezana su uz trgovačke centre, bi trebao biti u vrijeme kad oni ne posluju, dakle pola sata nakon zatvaranja i pola sata prije otvaranja centra. Prilog VII: Ne treba praviti razliku između znanstvenih i edukacijskih zvjezdarnica. U slučaju zvjezdarnice u naseljenom mjestu, na području polumjera 250 metara od zvjezdarnice treba postaviti sjenila na javnu rasvjetu i donijeti proglas da u tom primjeru vrijede pravila najviše kao za zonu E2. Državno povjerenstvo popularizacijskih aktivnosti za Međunarodni astronomski savez i Državno povjerenstvo za obilježavanje proslave 100-te godišnjice Međunarodne astronomskog saveza: Vernesa Smolčič, Fizički odsjek PMF–a Sveučilišta u Zagrebu Vibor Jelić, Institut Ruđer Bošković Antun Boroš, Astronomsko društvo ”Kumova Slama” Zvonimir Drvar, Tehnički muzej ”Nikola Tesla” Sandra Ivković, Osnovna škola Vjenceslava Novaka u Zagrebu Jelena Vlahović, prof. informatike i tehnike Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano u stavku 3. (1 lx). Zonalnost je definirana u PRILOGU VII U zoni E0 i E1 nema dekorativne rasvjete. Članak je dopunjen s vremenskim trajanjem krajobrazne rasvjete Odabir cestovne rasvjete izvan naseljenih mjesta odnosno ebventualna potreba za istom definira se Planom rasvjete. Dopunjeno u članku 22. stavku 2. Pravilnikom su definirane vrijednosti u svjetlostaju kao i mogućnost gašenja rasvjete Dorađen je PRILOG VII
3 Željko Andreić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Pozdravsvima, Kako Korado Korlević ne uspijeva ući na ovo savjetovanje, stavljam njegove komentare umjesto njega, kako slijedi: Lijep pozdrav, Za početak pozdravljam ideju da se donese uredba i da se krećemo u pravcu opstojnosti i suživota s prirodom. Također treba napomenuti da se naše spoznaje o toj problematici mijenjaju iz dana u dan i da je bilo koja uredba "živi dokument" koji se mijenja u skladu sa praćenjem primjene i spoznajama. Evo, prije šest dana je objavljen jedan važan članak koji ukazuje da noćni leptiri spadaju u fundamentalne oprašivače: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0877 Dakle, nema ekološke poljoprivrede u području/njivi s koje se vidi rasvjeta jer leptiri oprašivači lete prema svjetlu i stradaju. ... ili treba na takva mjesta postavljati rasvjetna tijela, boje svjetla koje noćni leptiri ne vide < 2.200 K Osvjetljavanje stabala i krošnji, sprječavanje gniježđenja ptica na njima ili osvjetljavanje morskih/slatkovodnih plićaka je naprosto ekocid, kada se zna koliko je ciklus razmnožavanja u prirodi vezan uz mjesečeve mijene, cikluse svjetlo-mrak. Kod donošenja uredbe treba imati na umu da se s vremenom mijenja odnos građana prema invaziji tehnologije u prostor. Prije devedeset godina su obojani kolobari motornog ulja, na morskoj površini pokazivalo bogatstvo, težnju ka budućnosti, motorne brodove, danas su te mrlje i kolobari, zgražanje. "Metalni " drvoredi u prostoru, osvijetljena stabla, stradali noćni leptiri ", mjesta gdje ptice "ne stanuju", budu izazivale isti osjećaj zgražanjem ekološkom bešćutnošću investitora i zakonodavca, u vremenu koje dolazi, pa možda ići prema vizionarskoj uredbi? Što se tiče astronomije i astrofizike (zvjezdarnica) , svako smanjene svjetlosnog onečišćenja u RH je doprinos radu, svako svjetlosno onečišćenje putuje stotinama kilometara, pa je pomak u smanjenu svjetlosnog onečišćenja unutar RH pozitivna je vijest. Kada se ode u detalje, van nekoliko lokaliteta koji bi u HR. mogli biti parkovi noćnog neba, za zvjezdarnice ne postoji idealna ali bi već van preporučenog pomoglo da: - Predloženi koncentrični krugovi su dobra ideja. Predloženi promjeri su kompromis, minimum. Trebalo bi preporučiti mogućnost širenja, uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja u dogovoru s lokalnim zajednicama. - se rasvjetna tijela i stup postavljaju okrenuti na suprotnu stranu od same zvjezdarnice, a ako to nije moguće da se gornja dva metra stupa prema rasvjetnom tijelu ofarbaju u crno. To i nije važno samo za zvjezdarnicu već bi to preporučio i za sve zone E0, E1 i E2. - smanjivanje maksimalne snage rasvjete trebalo bi uzeti na razmatranje, jer su preporučene vrijednosti daleko iznad stvarnih potreba sigurnosti prometa. E stare norme pisane i osmišljavanje u vrijeme kada automobili nisu imali današnja svjetla i u vrijeme ne baš posebnog interesa za zaštitu prirode. Kako su se postavljale na mnogim mjestima maksimalne vrijednosti ima vozača koji zaborave upaliti svjetla tijekom noćne vožnje gradom! Mislim da to nije bila nakana donositelja normi i zakonodavca? Svako preispitivanje normi ili odabira nižih vrijednosti je dobar pravac u zaštiti prirode i na mjestu proizvodnje energije i na mjestu trošenja. - Pohvaljujem prijedlog da se u okolici zvjezdarnica (ali i prostora zaštite prirode) rasvjetna tijela imaju regulaciju snage i da se njihova snaga spušta na sigurnosni minimum ili na mjestima gdje ne borave ljudi, gasi. - Pravna podjela na "znanstvene", "edukacijske" i "hobističke" zvjezdarnice ne postoji. Taj će akt trebati naknadno donijeti ili Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Korado Korlević Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predloženo za zvjezdarnice prihvaćeno je u prilogu VII.
4 Mihael Banko PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Pravilnik je nejasan, nedovoljno dobro definiran te u mnogočemu kontradiktoran. Ispada da se netko želi igrati šefa i nametati svoju volju mimo već definiranih normi koje se uspješno koriste u Europi. Zašto moramo izmišljati toliko restriktivna i nejasna pravila kada je moguće jednostavno postojeće vrijednosti iz normi ograničiti i dati određena odstupanja. Nadam se da će pisci pravilnika uzeti u obzir većinu komentara koji su ovdje napisani od ljudi koji se profesionalno bave rasvjetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Vedran Vrhovac PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Norma EN 13201 nije početak niti kraj svijeta. Na prozivke rasvjetara kako je ovaj pravilnik i zakon previše restriktivan, dapače, najrestrektivniji na svjetu, dovoljno je vidjeti standarde ANSI-IES RP-8-18 iz Sjeverne Amerike, gdje su preporučene prosječne vrijednosti za osvjetljavanje prometnica ispod minimuma propisanog EN 13201. Smatraju li pojedinci i udruge koje se protive ovom šupljem pravilniku da Sjedinjene Američke Države imaju najrestrektivnije norme na svijetu po pitanju rasvjetu? Uvid u dio IES norme je dostupan na https://docs.agi32.com/AGi32/Content/adding_calculation_points/RP-8_Design_Criteria.htm Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Marko Klobučar PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA - zabrana dekorativne (članak 9. pravilnika) i krajobrazne rasvjete (članak 12. pravilnika)-stavak 3 oba članka koji izuzima zone E0 i E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete koji donose JLS i Grad Zagreb za svoje područje- spornost ovog stavka određuje to da najnovija saznanja pokazuju da su urbanizirana područja (na koja se većinom odnosi ova odredba) posebice pogođena svjetlosnim onečišćenjem (https://doi.org/10.1890/15409295(2004)002[0191:ELP]2.0.CO;2) ali i vrlo bitna za očuvanje tzv. urbane bioraznolikosti (posebice se odnosi na područja slatkovodnih tekućica, jezera ili i tzv. zelenih otoka na području gradova) (https://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystems-and-habitats/urban; Biodiversity Int J. 2018;2(4):357-360. DOI: 10.15406/bij.2018.02.00087; BioScience, Volume 67, Issue 9, September 2017, Pages 799–807). - ograničenje ili zabrana rasvjete na cestama izvan naselja i autocestama- osim devet kategorija definiranim Zakonom o zaštiti prirode za očuvanje bioraznolikost su vrlo važna i slabije naseljena ili nenaseljena područja kroz koje prolaze prometnice i koja ne spadaju u kategoriju zaštićenih područja, a također su osjetljiva na svjetlosno onečišćenje u smislu očuvanja bioraznolikosti. Ovo se posebice odnosi na močvarna područja, obalna područja rijeka i jezera (Aquatic Sciences volume 72, pages127–163(2010)) ali i priobalje (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.156) gdje bi također trebalo ograničiti ili zabraniti (u slučaju nenaseljenih područja) rasvjetu na prometnicama. Nadalje, ukoliko je postojanje rasvjete na pojedinim dijelovima prometnica stvarno neophodno, trebalo bi nadodati prosirenu odredbu 11. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19), Članak 11., stavak 5, koja bi uključivala odredbu 10. stavka 5, članka 11. ovog zakona ali i nadopunu koja se odnosi na efekt polariziranog svjetlosnog ekološkog onečišćenja u slučaju vodenih površina ali i ne antropogenih polariztora (negativan utjecaj svjetlosti koja je bila podvrgnuta linearnoj polarizaciji refleksijom od glatkih, tamnih građevina ili drugih predmeta koje je stvorio čovjek, ili raspršivanjem u atmosferi ili hidrosferi u neprirodno vrijeme ; https://doi.org/10.1890/080129). Tako da bi trebalo nadodati nadodati da cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela i antropogene polarizatore (koji uključuju redom asfaltne ceste, tamne plastične prevlake koje se koriste u poljoprivredne svrhe, tamne staklene površine i objekte itd.) tako da svojim usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom iz članka 9. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). dr.sc. Marko Klobučar Djelomično prihvaćen Pravilnik je dorađen u skladu s prijedlozima. Dorađeni su članci 10. 12. 17. 19. i 22.
7 Vedran Vrhovac PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Gospodine Ivaniš, da postoji više svjesti prema ekologiji možda danas tenisači ne bi imali poteškoća s visokim temperaturama koje ih tjeraju da treniraju noću. Upravo je rast temperatura uzrokovan neracionalnom potrošnjom energije što rezultira CO2 emisijama koje podižu temperature. Razmislite o tome kada komentirate protiv pravilnika koji su dio zakona kojem je cilj racionalnije raspolagati energijom, a ne pogodovati nečijem džepu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Kresimir Ivanis PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Namjera ovog pravilnika potpuno je jasna, čista i dobro došla i potpuno je usklađena s djelovanjem Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš Hrvatskog olimpijskog odbora. Predlažemo da se u kapacitetima rasvjete uskladi s tehničkim normativima međunarodnih i nacionalnih sportskih federacija. Na primjer, čak ni rekreacijski tenis koji se sve češće igra pod rasvjetom zbog klimatskih promjena (vrućina i hladnoća) nije moguće igrati uz u ovom Pravilniku predložen intenzitet rasvjete. Usklađeno s tehničkim normama teniske federacije,to je minimum 300lx. Želimo Vam puno uspjeha u e-savjetovanju za dobrobit hrvatskog sporta i očekujemo uspješnu suradnju. Srdačan pozdrav, prof. Krešimir Ivaniš, dipl.ing. arh. Predsjednik Komisije za sportsko graditeljstvo i okoliš Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Miro Marinković PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA U Sloveniji se primjenjuje norma EN 13201 za sve nove instalacije. Rekonstrukcija i energetska obnova (energetski efikasna i ekološki prihvatljiva rasvjeta) ne propisuje obvezne niže klase, već se smatra da je dozvoljena i tolerancija u instaliranju novih svjetiljaka, vodeći računa da su sve svjetiljke cut-off ispravno ugrađene prema pripadajućem projektu rekonstrukcje. U svakom slućaju ne postoji obveza apsolutne nule jer istu u praksi nije moguće ispuniti. Molim vas da provjerite izvore informacija. Nije isto raspravljati o primjeni i korištenju norme te odluke o ne osvjetljavanju autoputa (ne i odmorišta u potpunosti). Isključivo komparativnom analizom svih propisa i učinaka istih u cijelosti možemo imati kompletnu sliku dok izvlačenjem pojedinih stavki svake pojedine države koje nam odgovaraju dolazimo u situaciju u kojoj će RH imati najrestriktivniji zakon i pripadajuči pravilnik na svijetu koji će imati implikacije i na gospodarsku situaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Pravilnika rađena je komparativna analiza propisa koijma se regulira svjetlosno onečišćenje.
10 Marko Rukavina PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Ne trebamo ići čak do Francuske, Dovoljno je pogledati Sloveniju i proučiti njihovu implemetaciju koja je na snazi već nekoliko godina. Prošećite se noću do granice, Bregana je uredu. pa pogledajte stanje na samoj granici sa naše i njihove strane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Miro Marinković PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Nakon niza izjava o primjeni različitih normi i standarda rasvjetljavanja unutar država EU molim vas da mi odgovorite da li se napravila komparativna analiza istih, odnosno da li se smatra da je francuski pravilnik, kao trenutno najsuvremeniji, neprihvatljiv za RH? U koliko želimo da RH ima najrestriktivniji Zakon koji će u praksi biti neprovediv sigurno ne možemo zadovoljiti sve strane. Kompromis između strategije razvoja RH i očuvanja okoliša mora biti provediv i u praksi a ne samo na papiru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilikom izrade Pravilnika rađena je komparativna analiza propisa koijma se regulira svjetlosno onečišćenje.
12 Marko Rukavina PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Nastavno na komentar komore inžinjera elektrotehnike, ovaj pravilnik ne služi kao radna uputa projektantima već se naslanja na zakon o zaštiti svjetlosnog onečišćenja i nadopunjuje ga. Zakon je donesen, pravilnik ne smije ići u suprotnom smjeru i spretno zaobilaziti zakon dajući obaveznu minimalnu rasvjetu negdje gdje je ne treba a upravo se to kroz ovaj pravilnik želi isforsirati, Sukladno time vi nikako ne možete biti meritorno tijelo za savjete jer je potpuno jasno kako i u kom pravcu bi to išlo. Dobar inžinjer voli i cijeni izazov i ako se napravi kvalitetan pravilnik siguran sam da biste uživali u takvim izazovima i pronalazili kvalitetna rješenja. Mi smo siromašna zemlja, troškovi energije po glavi stanovnika demografskim padom samo rastu pa bi se trebali svi kao društvo zabrinuti oko toga te to držati pod kontrolom i prestati rasipati resurse kao pijani milijarderi. To bi trebala biti upravo poanta ovog pravilnika. Norme na koje se pozivate nisu sveto pismo i ne pridržavaju ih se u cjelosti niti zapadne razvijene zemlje i funkcioniraju jako dobro unatoč tome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 ZORAN NOVAK PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, Iz ovdje napisanih komentara, kao i iz raznih napisa po medijima, vidljivo je da postoje interesne skupine kojima uopće nije stalo do zdravlja ljudi i zaštite prirode. Norma EN 13201 na koju se toliko pozivaju nije obvezujuća, a najbolji dokaz za to je činjenica da je mnoge razvijenije zemlje ne primjenjuju. Kod nas se Njemačka konstantno koristi kao primjer nečeg dobrog. Pa onda i ovdje koristite Njemačku kao primjer. Zemlju koja je daleko bogatija od nas, a za rasvjetu troši osjetno manje eura po glavi stanovnika naspram Hrvatske. Ista ta Njemačka nema osvijetljena čvorišta na autocestama, a promet je neusporedivo gušći nego na našim autocestama, s napomenom da još uvijek postoje i dionice koje nemaju ograničenje brzine. Hrvatska se ponaša kao pijani bogataš i rasipa novac. Zašto se ogromne količine novaca bacaju za osvjetljavanje praznih čvorišta i stajališta??? Zbog sigurnosti?? Evo primjer kakav je efekt rasvjete pod krinkom sigurnosti u Čakovcu. Novo postavljene LED-ice bliješte vozačima u oči. Problem je jako izražen za vrijeme magle, a pogotovo u kišnom periodu kad je vidljivost ekstremno smanjena. Na adresu Grada upućen je pregršt pritužbi, no uzalud. Kako živim u blizini tog područja primjećujem da je nova rasvjeta sve samo ne sigurna. Ima više nesreća i sve više vozača noću vozi bez upaljenih svjetala na automobilu. No, ne žale se samo vozači. Žale se i stanovnici okolnih zgrada jer i osjetno veća količina svjetlosti ulazi u stanove. Znanstveno je dokazano da plavo svijetlo kod čovjeka zaustavlja proizvodnju melatonina. Riječ je o hormonu čiji nedostatak može dovesti do razvoja kancerogenih bolesti i drugih poremećaja. Da ne duljim previše, pravilnik je manjkav, pun je rupa koje su podložne iskorištavanju. Svakako bi trebalo zabraniti ili jako minimalizirati dekorativnu i krajobraznu rasvjetu. U potpunosti zabraniti osvjetljavanje oglasnih panela, gasiti rasvjetu u izlozima nakon 22h, omogućiti građanima da podnesu zahtjev za prijevremenu promjenu rasvjetnih tijela, utvrditi kraće rokove za prilagodbu, ne uvesti normu HRN EN 13201 kao obvezujuću jer će to stvoriti dodatne nepotrebne troškove lokalnim sredinama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno zakonodavstvu u RH i u drugim propisima norme su polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
14 SAŠA NUIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA U Pravilniku nisam pronašao regulaciju rasvjete prilikom ribolova. Znamo da je u nekim slučajevima rasvjeta i sastavni dio ribolovne aktivnosti, ali promatrajući ribarice na pučini jasno je vidljivo da se tamo velik dio rasvjete rasipa u okoliš, a ne samo tamo gdje je potrebno njeno korištenje. Svaka ribarica tako svijetli poput omanjeg grada. Za oničišćenje okoliša posebno je bitno što se takve ribolovne aktivnosti vrše u vrijeme bez mjesečeva svjetla kada bi biljni i životinjski svijet, prema prirodnom ciklusu trebao biti u što većoj tami. Riječ je o aktivnostima koje nisu povremene i privremene, već se događaju u vrijeme mladog mjeseca iz noći u noć, tijekom cijele noći. Jasna je potreba korištenja svjetla, ali mora se osigurati da rasvjeta u takvim slučajevima biva ograničena na područje ribolova. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije predmet ovoga pravilnika. Zakonom su definirana izuzeća što je ovdje slučaj.
15 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Hrvatska komora inženjera elektrotehnike želi ukazati na više nelogičnosti i proturječnosti te dati stručni komentar i sugestiju na predloženi Pravilnik u cilju dobivanja visokokvalitetnog Pravilnika koji bi pomogao svim inženjerima elektrotehnike kod projektiranja i izvođenja sustava vanjskih rasvjeta. Sustav rasvjete je primarno zadaća elektrotehničke struke gdje ovlašteni inženjeri elektrotehnike izrađuju projektnu dokumentaciju sukladno važećim zakonskim propisima i europskim normama a inženjeri gradilišta elektrotehničke struke vode građenje sukladno projektnoj dokumentaciji. Kako je ovaj prijedlog Pravilnika od iznimnog značaja za rad članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, u donjem tekstu dajemo svoj osvrt na predloženi Pravilnik i sugestiju a u cilju dobivanja održivog Pravilnika. Sustavi vanjske rasvjete se primarno projektiraju i izvode prema važećem setu Europskih harmoniziranih normi EN 13201 koje su hrvatski normativni sustav uvedene pod oznakom HRN EN 13201. Ovdje postoji više normi oznaka npr. HRN EN 13201-1, HRN EN 13201-2 itd. Uz ove harmonizirane Europske norme postoji i harmonizirana Europska norma EN 12464 koja je u hrvatski normativni sustav uvedena pod oznakom HRN EN 12464 a koja se primarno bavi rasvjetom radnih vanjskih prostora. Hrvatske norme preuzete iz Europskog normativnog sustava HRN EN 13201 u svim svojim dijelovima daju zahtjeve na MINIMALNE vrijednosti koje se MORAJU dokazati proračunima u elektrotehničkim projektima te izvesti prema projektu tako da izvedena građevina mora biti i u skladu s projektom i u skladu s Europskim normama. Ovaj prijedlog Pravilnika je u određenim člancima u direktnoj koliziji s već prihvaćenim Europskim normama koje vrijede u cijelom Europskom gospodarskom području te u skladu s navedenim molimo da se prijedlog Pravilnika uskladi s Europskim normama iz ovog područja, a to je set normi pod zajedničkom oznakom HRN EN 13201. Navedeni set normi HRN EN 13201 je plod višegodišnjeg istraživanja u Europskim zemljama i dogovor oko minimalnih potrebnih razina osvjetljenja određenih vanjskih površina koje će dati kompromis između potreba na sigurnost osoba, prometa i stvari te utjecaja na okoliš. Ovaj prijedlog Pravilnika u dosta detalja ovaj kompromis narušava te bi puna primjena ovog Pravilnika u ovakvom obliku donijela direktne štetne posljedice prema sigurnosti i osoba i prometa i povećanu kriminalnu aktivnost. Kao krovna organizacija inženjera elektrotehnike koji bi direktno trebali provoditi ovaj Pravilnik a u cilju osiguranja pravednog i održivog Pravilnika predlažemo sljedeće: 1. Privremeno povlačenje iz procedure ovog prijedloga Pravilnika 2. Ustroj Radne skupine za izradu Pravilnika koja bi imala sastav : predstavnici Ministarstva, predstavnici HKIE te svi ostali za koje Ministarstvo smatra da trebaju biti 3. Izradu novog prijedloga Pravilnika i njegovo usvajanje Privremeno povlačenje prijedloga Pravilnika ne bi trebalo biti dulje od tri mjeseca a time bi struka dobila visokokvalitetni Pravilnik koji se može provoditi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Sukladno zakonodavstvu u RH i u drugim propisima norme su polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
16 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Svuda se spominje poštivanje norme a ona je svuda u svijetu samo preporuka. To je jako nepraktično i samo će stvarati dodatne troškove - treba biti racionalan. U Pravilniku bi se trebalo omogućiti fizičkim i pravnim osobama (udruge) da se podnese zahtjev za prijevremenu promjenu rasvjetnih tijela. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predmetni prijedlog podnošenja Zahtjeva za prijevremenu promjenu rasvjetnih tijela nije predmet ovoga Pravilnika.
17 Ivan Hruškar PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Članak 16. (3) Svrha cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina je stvaranje uvjeta koji sudionicima u prometu osiguravaju dobru vidljivost i preglednost svih mogućih zapreka i detalja u cilju smanjenja opasnosti i rizika od nesreća i povećanja sigurnost pri kretanju. Članak 18. (1) Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina mora udovoljavati zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu kojima se definiraju smjernice za odabir razreda rasvjete, zahtijevana svojstva, proračun svojstava, metode mjerenja svojstava rasvjete i pokazatelji energetskih svojstava rasvjete. Zatim se dalje ograničavaju vrijednosti na maksimalne vrijednosti koje nisu sukladne normi. Pravilnik je kontradiktoran i treba ga mijenjati! Članak 28. (3) Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine za profesionalna sportska događanja iznosi 2500 lx i primjenjuje se samo u vremenu 60 minuta prije, za vrijeme i 45 minuta nakon događanja, osim u zoni gdje se nakon događanja nastavlja televizijski prijenos. Iz kojih izvora se došlo do zaključka da je maksimalno 2500lx dovoljno? Primjer je tenis prema ATP standardima gdje se definira nivo veći od 3000lx. UEFA također ima svoje standarde i nivoe za nogometne stadione. Onaj tko je ovo pisao očito misli da je iznad norme i krovnih sportskih organizacija!? Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađeni su određeni članci ovoga Pravilnika u skladu s komentarima.
18 SAŠA NUIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, Nakon čitanja pravilnika duboko sam začuđen premisom da se kroz Pravilnik koji za zadatak ima implementaciju Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja definiraju mjere koje će povećati svjetlosno onečišćenje!!! Svaki takav segment je potpuno u suprotnosti sa namjerama i duhom Zakona, te bez iznimke treba biti isključen iz pravilnika pa i po cijenu pisanja novog pravilnika oi redefiniranje njegova naziva. Nadam se da će zdravi razum kod pisaca pravilnika prevladati i fokusirati se na zaštitu okoliša. Rasvjetu koja se odnosi na Zakon o sigurnosti prometa na cestama treba vezati uz taj Zakona ostaviti i mogućnost institucionalnog ili samoregulirajućeg otklanjanja točaka prijepora između dva zakona. Prije nego što se osvrnem i na konkretne članke, iznio bih i osobni problem svijetljenja ulične rasvjete temperature preko 4000K direktno u spavaću sobu. Ne govorimo o urbanom gradskom području već o šetnici uz more u mjestu Ražanj kod Rogoznice koja je potpuno prazna nakon 11 sati navečer i bilo bi logično čak i da se ugasi. No, štoviše, sukladno novom pravilniku, morat ću čekati još 12 godina da bi se ova loše postavljena i toplinski štetna rasvjeta sanira što je potpuno neprihvatljivo. Molim da se u slučajevima građanskih ili institucionalnih zahtjeva propiše da se sanacijski postupci moraju provesti u roku od 3 mjeseca. Slijede i primjedbe po pravilniku: Čl.4. St 9. Kako je riječ o pravilniku koji regulira svjetlosno onečišćenje, potrebno je paziti i na maksimalne vrijednosti rasvjetljenosti vodenih instalacija (fontana i bazena). Isto tako, sukladno okolnoj rasvjeti trebaju biti vezane uz svjetlostaj Čl.4. St.11. Kako ne bi došlo do izigravanja suštine Zakona priredbe i promocije trebaju imati ograničen rok trajanja Čl.4. St.12. Kao i u prethodnom stavku, isto vrijedi i za svjetlosne instalacije Čl. 9. Zaštićena područja trebaju imati maksimalnu zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. Ne vidim zašto bi se dekorativna rasvjeta dozvolila u zaštićenim područjima. Molim da se u pravilnik uvrsti i reguliranje dekorativne rasvjete na brodovima. Čl. 12. - Ista primjedba kao kod dekorativne rasvjete iz članka 9. Čl. 15,St. 2 - Zaštićena zona E0 ne bi smjela imati nikakvu rasvjetu vodenog tijela bez iznimaka. Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina (Čl 16-24) Potrebno je isključivo definirati elemente rasvjete koji utječu na svjetlosno onečišćenje. Elemente sigurnosti na cestama regulirati u vezi s Zakonom o sigurnosti na cestama i ostaviti prostor za samoregulaciju i institucionalno rješavanje konflikata. Nikako u sklopu Zakona o svjetlosnom onečišćenju normirati obavezno osvjetljenje cesta jer to dovodi do povećanja svjetlosnog onečišćenja. Članak 25 - Zadržati samo članke i dijelove koji su u duhu Zaštite protiv svjetlosnog onečišćenja. U tom smislu većina segmenata je regulirana u prethodnom segmentu koji govori o cestama. Ostaviti Stavke 6 i 7. Nema potrebe za dekorativnom rasvjetom izuzev ako je riječ o društveno značajnim objektima koje treba posebno kategorizirati u Pravilniku. Čl. 26, Za vrijeme svjetlostaja ugasiti oglasne ploče. St 6 - nije razvidno koliko je područje (zona) križanja ili prometnice i kolika je blizina skloništa i staništa Čl.29., St.2 - U pravilniku koji je implementacija Zakona o svjetlosnom onečišćenju ne uvoditi segmente obveze osvjetljavanja! Potrebno je isključiti ovaj članak iz Pravilnika. Pretpostavljam da bi u segmentu članka 29 trebalo dodati i Gašenje rasvjete u izlozima trgovina određeno vrijeme nakon prestanka njihova rada. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pravilnikom se ne propisuju rokovi. Isti su definirani Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Dorađen je članak 4. Područja E0 isključena su iz dekorativne rasvjete. Rasvjeta brodova nije predmet ovog Pravilnika. Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste i Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova dio su zone E0. Intenzitet oglasnih ploča za vijeme svjetlostaja mora se smanjiti na najmanje 50% početnog intenziteta, a one površine veće od 20 m2 moraju biti isključene za vrijeme svjetlostaja.
19 Alan Pevec PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA U pravilniku nedostaje: * Ograničenje ukupne emisije svjetlosti u okoliš * Rokovi za zamjenu štetne i prekomjerne rasvjete * Minimalni dozvoljeni razmak između stupova javne rasvjete * Zabrana dekorativne i krajobrazne rasvjete u zaštićenim područjima * Obaveza gašenja rasvjete u izlozima nakon završetka radnog vremena * Gašenje rasvjete na autocestama * Rokovi za usklađenje rasvjete u zaštitnim zonama oko zvjezdarnica Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pojedini dijelovi komentara su već dio Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). Drugi dijelovi komentara definirani su propisima u nadležnosti drugih tijela državne uprave.
20 Gordan Neralić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Teško se oteti dojmu da se ovdje netko igra, trenutno sa igrom koja se zove brojke i slova, a kasnije sa našim životima. Pa ako postoje norme koje su znastveno utemeljene, zašto se iste ovdje direktno krše! Pa zar se nije moguće pozvati na normu i postaviti ograničenja u smislu luminacije i rasvjeljensoti i da se kaže da su dozvolje odstupanaj od 20 - 30%, kao max dopuštena, i učinili se pravu stvar jer će ista funkcinirati i u praksi. Ovako dirkento tijerate projektante da muljaju u fazi projekta jer drukčije nije moguće zadovoljiti ovo što ovdje propisujete. Pa kako se možete izdizati iznad normi i ovdje stavljati ograničenja koja mogu direktno ugrožiti ljudsi život! Iskreno sa nadam da ćete imati razumjevanje za sve što je ovdje napisano, u suprotnom ovdje se neradi o dobrim namjerama nego nečijem egu koji je veći od ove naše male ne uređene države! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Iva Boljat PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, osvrnula bih se na: čl. 9 Dekorativna rasvjeta i čl. 12 Krajobrazna rasvjeta - smatram da ukrasna i krajobrazna rasvjeta nemaju što tražiti u zonama rasvijetljenosti E0 i E1 i da ovdje ne bi smjele postojati iznimke - općenito mislim da ukrasna i krajobrazna rasvjeta nemaju što tražiti u zaštićenim područjima i u područjima ekološke mreže Natura 2000 Također, ovim putem bih se voljela osvrnuti na Zvjezdarnicu Višnjan koja je po svojem radu i mjerenjima svjetski poznata. Dobro je poznato da je njen rad ugrožen sve većim svjetlosnim onečišćenjem koji je okružuje, a zatvaranjem iste učinila bi se nepovratna šteta za Hrvatsku i znanost. Trebalo bi učiniti sve što je moguće da se u okolnom području Zvjezdarnice smanji svjetlosno onečišćenje (i to što prije), te ovim putem sugeriram da zone koje okružuju Zvjezdarnicu moraju imati kraće rokove za prilagodbu. Puno hvala Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen je članak 9. Isključivanjem dekorativne rasvjete iz zone E0. Rokovi za prilagodbu definirani su u Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i nisu predmet pravilnika.
22 Veljko Petrović PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Pokušao sam izvući nekoliko primjera neprihvatljivo postavljenih limita, ali odustao sam primijetivši jedan te isti uzorak u velikom broju članaka. Radi se o uvijek istom pristupu u dva koraka: - definira se visoko postavljena najniža dopuštena granica rasvjetljenosti, tako da se stiče jak dojam pogodovanja skupinama koje žive od prodaje rasvjetnih tijela - i tako postavljene limite moguće je proizvoljno ukloniti sukladno Planu rasvjetljenosti JLS i Grada Zagreba Praktički, ovaj Pravilnik je enciklopedijski primjer contadictio in adiecto. Napisati ponovo! Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definirane granične vrijednosti rasvjetljenosti su strože od propisa koji se najčešće spominju u komentarima, a kojima je regulirano svjetlosno onečišćenje u Francuskoj i Sloveniji. Sukladno navedenom mišljenja smo da su vrijednosti optimalne.
23 Marko Rukavina PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, Ovaj nacrt prijedloga pravilnika treba u potpunosti odbaciti i krenuti sa izradom novog pravilnika u koji neće biti uključene komercijalno zainteresirane strane da bi se izbjegli upravo ovako skandalozno napisani prijedlozi pravilnika koji očito natežu u smjeru povećanja prodaje rasvjetnih tijela. Ovaj prijedlog pravilnika je sporan u previše točaka da bi se o njemu raspravljalo. Članci 3, 4, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26, 29, te većina priloga vezanih za članke, posebice 2, 3, 4 su primjeri koje obavezno treba mijenjati i konzultirati se širim krugom ljudi a zanemariti predstavnike trgovačkih društava koje imaju direktni benefit od pretjerivanja u rasvjeti propisivanjem obavezne minimalne rasvjetljenosti i sličnih nebuloza poput članka 9 koje je zaista skandalozan jer sam sebe pobija , 25 koji se bavi izmišljenom problematikom te posebice članka 29 koji nameće norme kao obavezu iako su same norme preporuka itd. Treba težiti prihvatljivom minimumu rasvjete, to je poanta zakona za koji se pravilnik radi a ovaj pravilnik je otišao u potpuno pogrešnom smjeru. Sukladno tome potrebno je ovaj prijedlog pravilnika odbaciti i krenuti u izradu novoga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Nada Rakarić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, stanujem odmah ispod KBC tj. bolnice Rebro u Zagrebu gdje mi od kada su na Kišpatićevoj ulici i cijelome kvartu izmjenjene stare ulične svjetiljke novima, koje pri vožnji po cesti užasno rasipaju svjetlost tako da cesta uopće nije dobro vidljiva (pogotovo ako prelazi pješak, vozi biciklist ili sl. po mraku), a još je gore što mi svjetlost tih lampi direktno tuče u prozore stana koji je otprilike paralelno na brijegu sa svetiljkom, što znači da ona nema upereno svjetlo da pada prema dolje gdje bi trebalo, ovako moram spuštati rolete/navlačiti zastore!?? jer užasno smeta u stanu, zaista smo već od toga iziritirani i nervozni. Isto takva situacija je u ulicama koje okomito izlaze na Zvonimirovu od Štoosove, a gdje je roditeljska kuća, a tamo je to svjetlo toliko loše da se malo dalje od lampi ništa ne vidi dok se sama svjetlost širi na sve strane no očito u zrak a ne prema dolje. Kao laik samo mogu zaključiti da su ranije ulične svjetiljke bile kud i kamo bolje i sigurnije za promet, a isto tako nisu smetale niti malo te su potpuno služile svojoj svrsi na način da nikome ne smetaju. Ujedno predlažem da se svi svjetleći i video paneli/video reklame i slični ekrani koji se viđaju po gradu uz npr. ceste, na zgradama, u izlozima i slično, potpuno UKINU i ZABRANE jer, a navesti ću samo četiri primjera: svjetleća reklama koja cijelu noć bljeska na zidu zgrade 'Chromos', ogroman video panel kod Autobusnog kolodvora i veliki reklamni video-pano jednog Casina preko puta zgrade 'Chromos' (ugao Heinzlova-Vukovarska) koji iz neposredne blizine se možda i ne čine da nešto jako mogu smetati, ali izuzetno su iritantni i to non-stop bljeskanje je jako naporno i smeta, naprosto se stalno čini da udaraju munje a vedro je… i također osvjetljenje koje dolazi iz pravca toplane kod Borovja gdje cijelu noć ’skaču’ svjetla i izmjenjuju se razne boje što je užasno iritantno i stvara nelagodu (stalno odvlači pogled kroz prozor jer se čini da se nešto desilo, da je nešto buknulo ili neki plamen ili da je nešto iznenada bljesnulo!)… i već dugo vremena se mučimo s tim što nas čini vrlo nervoznima, i to se jako vidi iz daljine i nevjerojatno je da se sve više takvih reklama viđa po gradu a koje cijelu noć neprestano bljeskaju i slike 'skaču i poskakuju', sigurno utječe i na mozak a o nemiru da ne govorim. Uostalom, zar smo neki lunapark, Las Vegas... ?! I za kraj, broj svjetlećih reklama koje s vremenom sve jače i jače iritantno blješte a pogotovo one koje se nalaze na vrhovima zgrada i visokh nebodera, i još k tome isto gore cijelu noć - predlažem smanjiti svjetljenje na minimum i isto tako potpuno ih gasiti iza 22h. Nema baš nikakve potrebe za njima preko noći. Postoji također još jedan problem koji povremeno srećem po Hrvatskoj (ne samo u Zagrebu), a to su podne ulične lampe koje svjetle prema nebu, osvjetljene biljke/drveće od dna prema gore te također na moru plovila koja svijetle u more i sve na palubama bude osvjetljeno - za Boga miloga čemu to služi, tko je tako umno mogao biti poremećen pa dozvoliti takve primjene osvjetljenja?! To treba hitno zabraniti i strogo kažnjavati. Dakle, dekorativnu (rasvjeta pročelja, članak 9), a naročito krajobraznu (rasvjeta zelenila, članak 12) treba zabraniti u zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, itd.), i u zonama E0 i E1 koja su područja tamnog krajolika, dakle sve ono što je izvan naselja. To je čista pohlepa rasvjetne industrije. Ukrasna rasvjeta nema što tražiti u područjima koja bi trebala biti zaštita za ekosustva! Krajobrazna rasvjeta također ne bi trebala biti prisutna u zoni E2, odnosno rezidencijalnim zonama. zamislite reflektore koji vam tuku u prozore pod izlikom "krajobrazne" rasvjete! Članak 25 – brisati u potpunosti!! jer je očigledno da je posebno napisan za rasvjetu mostova koji u potpunosti ignorira bilo kakve nacionalne parkove i zone! Ovo je poseban članak napisan od i za rasvjetnu industriju koja na rasvjeti mostova ‘diže’ strašno velike novčane iznose! Rasvjeta mosta Slobode u ZG koštati će 21.8 milijun kuna! Znači, potpuno brisanje tog članka jer rasvjeta mostova spada pod dekorativnu rasvjetu. Članak 29 je legalna obaveza korištenja rasvjetarske norme - ako se to uvede, više nećemo imati tamnu noć! Klase prometnica se određuju prema prometu po danu, a ne po noći. Po tome će svako malo selo morati imati rasvjetu "po normi", što će vrlo često značiti potpuno nove rasvjetne stupove da bi zadovoljili "jednoličnost" i druge nebuloze. Kroz sela gotovo uopće nema noćnoga prometa, tu je dovoljna 1-2 svjetiljke za orjentaciju (a ne da se najednom radi "normi" omogući ogromna zarada radi nečije pohlepe...!). Predlažem da se sve navedeno ovim zakonom riješi, ukine i to sve ono nepotrebno i štetno, da se propišu rigorozne kazne a rasvjeta svede na minimum minimuma, samo nužno i samo vrlo diskretno. Učiniti će nam to svima ugodnije i noćno nebo, nama kao bićima ljepši noćni dio življenja a pogotovo velika usluga životinjskom svijetu (ptice!!). Hvala! Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Prijedlogom pravilnika uređuje se korištenje dekorativne rasvjete na optimalan način u zaonama E2 do E4. Iznimke su područja E1 dok u E0 nema dekorativne rasvjete. Krajobrazna rasvjeta je zabranjena u E0 i E1.
25 Vedran Vrhovac PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, ovaj pravilnik kao da nema hrabrosti biti pravilnik u punom smislu te riječi. Od 31 članka u pravilniku, njih 6 sadrži iznimke koje cijeli članak ili više njih čine ništavnim. Ako izuzmemo 2 članka na početko pravilniku i 2 na kraju, koji su opće prirode, ispada kako je moguće više od 20% pravilnika u potpunosti učiniti ništavnim navedenim prilikama da se iskoriste iznimke. Kakva je onda uopće svrha ovog pravilnika ako prozaično rečeno sam sebi puca u nogu. Drugo, gospoda rasvjetari koji komentiraju članke stalno se pozivaju na normu HRN EN 13201 prema kojoj bi trebalo rasvijetliti prometnice. Problem navedene norme je što je nastala na temelju europske norme koja u obzir uopće ne uzima standarde ekološke rasvjete i zapravo je iznimno šteta. Postoje države u Europskoj Uniji koje uopće ne osvjetljavaju prometnice po navedenoj normi pa imaju bolje sigurnosne statistike na prometnicama od nas. Ne želim polemizirati o njoj previše, prihvaćena je u takvom obliku kakvom je. Situacija na terenu otkriva kako unatoč stalnom pozivanju na navedenu normu HRN EN 13201 i plašenjem kako su navedene maksimalne vrijednosti ovim pravilnikom ispod minimalnih vrijednosti navedenih u normi, primjetan ne pad broja prometnih nesreća sa smrtnim ishodom iako je velika većina prometnica u Republici Hrvatskoj još uvijek (na sreću) osvjetljenja mimo navedene norme. K tome, dovoljno je u par minuta šetnje bilo kojom urbanom sredinom u Republici Hrvatskoj se uvjeriti kako je norma na terenu ništavna. Postoje mnogi slučajevi kada se javna rasvjeta postavi prema HRN EN 13201 normi i potom se ispod stupova javne rasvjete posadi drvored koji istu tu rasvjetu blokira. Niti na novim prometnicama osvjetljenim po normi, niti na onim osvjetljenim mimo norme, a gdje je drvored zaklonio rasvjetu, ne postoji statistička razlika u broju prometnih nesreća. K tome, postoje mnogi slučajevi gdje se zbog kvara zna dogodi da nekoliko stupova javne rasvjete bude u mraku pa opet na tim dionicama ne postoji povećanje prometnih nesreća. Ono što je vidljivo iz statistika prometnih nesreća je kako noću njih broj raste vikendom, od 30 do 50% iznad prosječnih vrijednosti za tjedan, što nema nikakve veze s količinom javne rasvjete već količinama alkohola u krvi. Opet, podsjećam da se u Njemačkoj ne primjenjuje 13201 i njene izvedenice pa imaju bolju sigurnost prometa. Pravilnik ne donosi ograničenja vezana uz postavljanje rasvjete. Potrebno je propisati jasno ograničenje u lumenima po stanovniku za jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb u zavisnosti o gustoći naseljenosti. Za općine bi ta granica trebala biti viša, a za gradove manja zbog većeg stupnja urbanizacije. U protivnom će se nastaviti trend osvjetljavanja svih prometnica, bez obzira na stvarnu potrebu za rasvjetom na njima i gustoću prometa. Slučajevi gdje nekoliko stupova javne rasvjete osvjetljavaju prilazni put do samotnih obiteljskih kuća, na prometnicama koje u praksi nemaju promet, nisu rijetkost već nažalost pravilo. Pravilniku je potrebna ozbiljna prerada, s minimum iznimki uz uvažavanje pozitivnih primjera iz prakse drugih zemalja koje su donesle zakone o ograničavanju svjetlosnog onečišćenja. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno zakonodavstvu u RH i u drugim propisima norme su polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
26 Mirela Holy PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, podnosim sljedeće primjedbe na prijedlog Pravilnika: Članak 4. stavak 9. - fontane i bazeni moraju imati određenu maksimalnu rasvjetljenost i biti podložni svjetlostaju; stavak 11. - priredbe i promocije moraju imati ograničeno trajanje; stavak 12. - svjetlosne instalacije moraju imati ograničeno trajanje; Članak 9. - ubaciti potpunu zabranu dekorativne rasvjete u zaštićenim područjima + Natura 2000; stavak 3. - brisati, jer pobija stavak 1. koji nalaže zabranu; dodati stavak zabrane dekorativne rasvjete svih plovila koja se koriste za osvijetljavanje površine vode oko broda u dekorativne svrhe Članak 10. - dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti luksima, ograničenje treba biti svjetline (luminancije) na 1 cd/m2 kao u Sloveniji Članak 12. - ubaciti potpunu zabranu krajobrazne rasvjete u zaštićenim područjima + Natura 2000; stavak 1. - dodati zonu E2, krajobrazna rasvjeta u rezidencijalnim zonama samo doprinosi svjetlosnom onečišćenju i šteti ljudskom zdravlju; stavak 3. - brisati, jer pobija stavak 1. koji nalaže zabranu Članak 13. - krajobraznu rasvjetu nije moguće mjeriti luksima, kao ni dekorativnu Članak 15. stavak 2. - trajanje privremene umjetničke instalacije, rasvjete priredbi i kulturnih dobara se mora ograničiti na najviše tri uzastopne noći; stavak 3 - dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti luksima, ograničenje treba biti svjetline (luminancije) na 1 cd/m2 kao u Sloveniji Članak 18. stavak 1. - norma za osvjetljavanje cesta je svugdje u svijetu samo preporuka; nije ju moguće svugdje primijeniti iz praktičnih i ekonomskih razloga - postavljanje norme kao obaveze će značiti ogromne troškove za RH (čupanje postojećih stupova rasvjete, promjena cijele infrastrukture da bi se zadovoljila norma); stavak 2 - stavak je u koliziji sa Zakonom i pravilnikom jer pravilnik je taj koji definira maksimalne vrijednosti i mora se uzeti razina prometa isključivo tijekom noći Članak 19 - dodati "razmak između stupova javne rasvjete ne smije biti manji od 1:5 odnosa visine i razmaka" Članak 24. stavak 1. - Pravilnik u sklopu Zakona o zaštiti prirode ne smije postavljati zahtjeve obaveznog korištenja maksimalne rasvjetljenosti; stavak 4. - izbaciti, ovime se dozvoljava korištenje reflektora bilo koje snage i intenziteta. Članak 25. - cijeli članak je nepotreban, cestovna i dekorativna rasvjeta su definirane u člancima 10. i 18. Članak 29. stavak 2. - brisati - norma za osvjetljavanje cesta je svugdje u svijetu samo preporuka; nije ju moguće svugdje primijeniti iz praktičnih i ekonomskih razloga. doc. dr. sc. Mirela Holy Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. U skladu s navedenim komentarima dorađeni su određeni članci ovoga Pravilnika.
27 Marino Tumpić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, predloženi Pravilnik zasigurno predstavlja pozitivan napor ka riješavanju problematike poznate kao svjetlosno zagađenje (svjetlosno onečišćenje), no isti ima i brojne mane u kojima su stvari nedorečene te će u konačnici omogućiti daljnju svjetlosnu anarhiju i samovolju. čl3.st1.tč3. Bez argumentacije je postavljen s/p <1.28 prema koreliranoj boji 3000K relevantne za cestovnu rasvjetu. Isti može biti znatno manji i znatno veći. Potrebna argumentacija i korekcija. čl.4.st9. Mora se ograničiti i definirati maksimalna dopuštena razina osvjetljenosti fontana, bazena i sličnih građevina. Svjetlosni snop/ovi bazena nesmiju svijetliti uvis, iznad linije horizonta. Obvezno ih uključiti u vremensko razdoblje svjetlostaja. čl.4.st11. Vremenski definirati trajanje manifestacija, odnosno razdoblja dopunske osvijetljenosti koja se koristi za vrijeme istih čl.4.st12. Svjetlosne instalacije svih tipova i nazivlja koje svjetle uvis poput "svjetlosnih stupova i slično" nesmiju se dozvoliti. čl.9.st.2. Ne dopustiti dekorativnu rasvjetu u pomenutim zonama. čl.9.st3. Brisati stavak, u direktoj je koliziji sa st1. istog članka. Dopuniti stavkom zabrane korištenja dekorativne i svake druge rasvjete oko i ispod brodica i brodova osim onih koji nisu direktno vezani za sigurnost plovidbe ili u vanrednim situacijama. čl.10.st1. Ograničenje dekorativne rasvjete isključivo mjeriti u 1cd/m2, nikako u lux-ima. čl.12.st1. Dodati E2 čl.12.st2. Krajobrazna rasvjeta dopuštena samo u E3 i E4 čl.12.st3. Brisati, u koliziji je sa st1. čl.13.st1. Promjeniti kao u predloženo za čl.10.st1. Ograničenje krajobrazne rasvjete isključivo mjeriti u 1cd/m2, nikako u lux-ima. čl.15.st2. Vremenski ograničiti trajanje rasvjete tog tipa za vrijeme trajanja manifestacije, izložbe odnosno na najviše tri uzastopne noći nakon čega se ista gasi odnosno deinstalira. čl.15.st3. Izbaciti vrijednost rasvjetljenosti u lux-ima! Koristiti isključivo 1cd/m2 (primjer, Slovenija). čl.18.st.1. "..mora udovoljavati zahtjevima.." Preporučiti a ne obvezati jer se preporuka a ne naredba koristi i u drugdje u svijetu. Striktno pridržavanje prouzročiti će neviđene bespotrebne troškove od koji koristi može i ima samo svjetlotehnički lobi! čl.18.st2. Izbaciti stavak, u koliziji je sa Zakonom i Pravilnikom. čl.19. Uvrstiti omjer najmanje 1:5 visine i razmaka stupova rasvjete, odnosno rasvjetnih tijela. čl.24.st1. Protivno je Zakonu i intenciji zaštite prirode propisivanje primjene maksimalno dozvoljenih vrijednosti rasvjetljenosti. Površine obuhvaćene ovim stavkom trebaju biti minimalno a dovoljno rasvjetljene. Za maksimalnim vrijednostima se poseže u krajnjoj nuždi a ne obvezno. čl.24.st..4. Brisati stavak, na ovaj način (k tome još i bez definicije vremenskog trajanja rasvjete) moguće je izigrati cijeli Pravilnik i Zakon. čl.25.st4. Rasvjetu ne mjeriti u lux-ima već u 1cd/m2 čl.26.st6. Definirati kolike su to udaljenosti ood prometnica, raskrižja. čl.29.st2. Brisati stavak u cijelosti. Norme su svugdje u svijetu u formi preporuke a ne slijepog držanja za maksimalno prosvijetljavanje koje uzrokuje nepotrebne troškove i direktno je suprostavljeno intenciji Zakona, Pravilnika i svih drugih aktivnosti oko zaštite prirode i noćnog krajobraza. čl.29.st.5. Ograničiti na sat vremena nakon zatvaranja poslovnog subjekta, računa se službeni kraj radnog vremena. Prilog IIIB Za aktivnosti u zaštićenim krajolicima, prakovima, prirodi dovoljna je samo orijentaciona rasvjeta. Sve ostalo dovesti će do snažnog porasta svjetlosnog onečišćenja, suprotno intenciji Zakona i Pravilnika o očuvanju čovjeka, prirode i noćnog krajobraza. Prilog VII, tablica 11 Nadopuniti klasifikaciju zvjezdarnica, kod znanstvene dodati i istraživačka (sa međunarodno priznatim otkrićima i/ili radom) kod edukacijske dodati i privatne zvjezdarnice. Skratiti rokove za prilagodbu rasvjete oko obje vrste zvjezdarnica i odnosno na zahtjev predstavnika istih omogućiti demontažu nepotrebnih i omogućiti prijevremenu, urgentnu (30 dana od zaprimanja zahtjeva) zamjenu smetajućih rasvjetnih tijela ma koje vrste i vlasništva. S poštovanjem i nadom da ćete ove i sve druge komentare e-savjetovanja kojima pridonosimo zaštiti prirode, noćnog krajobraza i pravilne uporabe umjetne rasvjete kao tekovine civilizacije uvrstiti u Pravilnik na opće dobro. Marino Tumpić, Astronomska udruga Vidulini Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kod omjera s/p=1,28 LED izvor svjetlosti CCT 3000K ima najprihvatljiviji udio plavog dijela spektra. Odnos s/p je odnos koji se prezentira projektantima kroz tehničke podatke proizvođača. Žuta boja (LPS) ima s/p=0,25, HPS ima s/p=0,65. Topla boja 2700 K ima s/p =1,20. 3000 K ima s/p = 1,3. Svaka vrijednost s/p preko iznosa 1,3 koji ima previsok udio plave boje. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) koji za kolnik klase R2 iznosi oko broja 14 a za kolnik klase R3 iznosi oko broja 12. Na primjer za vrijednost od 30 lx na kolniku tipa R2 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,14 cd/m2 a na kolniku tipa R3 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,5 cd/m2. Ovim pravilnikom se ne definira vremensko trajanje priredbi u svrhu promocije kulturnih sadržaja i očuvanje tradicije i promocije nacionalnih i regionalnih običaja kao i druge priredbe predviđene Planom rasvjete JLS ili Grada Zagreba.
28 Marin Maslov PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Pravilnik ima velike mane, tj. nedostatke u vidu: Ograničenja ukupne emisije svjetlosti u okoliš: Svi zahtjevi za ekološku rasvjetu su uzaludni ako nema ukupnog ograničenja količine svjetlosti. Osvjetljivanje svega i svačega te svih područja bili oni naseljeni ili nenaseljeni (pogotovo nenaseljenih) je bezumno i krade nama i našoj djeci pravo na noćno nebo, a ujdno i onemogućuje znanstvena istraživanja u vidu astronomije. Zabrane dekorativne i krajobrazne rasvjete u zaštićenim područjima: Nevjerovatno je da Ministarstvo dozvoljava dekorativnu (ukrasnu, rasvjetu pročelja), a naročito krajobraznu (rasvjetu zelenila) u zaštićenim područjima. To su nacionalni parkovi, parkovi prirode i drugi, gdje je ovakva rasvjeta, koja služi samo za ukras – nedopustiva. Nedopustivo je isto dozvoljavati na jahtama. Ljeti kad se „parkiraju“ u Bračkom kanalu nemate niti osjećaj da je noć. Ovo ne vodi napretku već uništavanju turizma jer velik postotak gostiju na Jadran dolazi zbog romantičnih noćiju – dakle zbog mraka kojeg drugdje u Europi zbog ovako loših pravilnika nemaju. Jedina svrha ove rasvjete je hvalisanje bogataša. Mnoga istraživanja su pokazala izrazito negativan utjecaj umjetne rasvjete na ribe i druga živa bića u vodi. Gašenje rasvjete na autocestama: Njemačka, Austrija, Mađarska i Slovačka nemaju na autocestama UOPĆE osvijetljene petlje, odvojke, odmorišta. U te četiri države živi oko 100 milijuna ljudi, a sigurnost na prometnicama je znatno bolja nego u Hrvatskoj. Kod nas pak (državici od jedva 4 milijuna stanovnika) čvorište kraj recimo Šestanovca koji ima svega 400 stanovnika, a čiji čvor i nije toliko prometan na jesen, zimu i proljeće, a čak i na ljeto, svijetli toliko da se svjetlo može uoćiti na udaljenosti od 7 km od tog čvora. Dao sam primjer čvora koji se čak nalazi kraj "grada", uzumimo recimo čvor prije - Blato N/C koje u sred netaknute prirode i mraka bliješti kao svojevrstan grad, a koristi ga jako mirezan postotak vozača. Rasvjeta na autocestama je zapravo sigurnosni problem jer vozači odjednom ulijeću u intenzivno osvijetljeno područje, a zatim naglo u potpuni mrak. Čvorišta i odmorišta su najčešće u pustim, nenaseljenim područjima gdje rade ogromnu štetu okolišu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 DETAS d.o.o. PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani Smatram da ovaj zakon mora biti raspravljen u Hrvatskom Društvu za Rasvjetu. Vidim odmah jedan prijedlog za rasvijetljenost pješačkih prijelaza koji ne ide u dobrom pravcu za povećanje sigurnosti pješaka na pješačkim prijelazima tijekom noći. Prema HRN EN13201-2 rasvijetljenost pješačkih prijelaza po vertikalnoj površini mora bit minimalne vrijednosti rasvijetljenosti po horizontalnoj površini za vrijednosti klase prometnice. Nacrt ovog pravilnika predlaže da vrijednosti budu 35 i 45 luxa (Priog 3.D.) po horizontalnoj površini. To znači da će pješački prijelazi biti pod svijetljeni po vertikalnoj površini a onda će pješaci biti slabo uočljivi za vozače. Svi smo jako osjetljivi za sigurnost naše djece naročito u zimskom periodu godine. Naša tvrtka Detas d.o.o. proizvodi rasvjetu i radi proračune za rasvjetu na prometnicama. Pješački prijelazi su mjesta na kojima moramo posebno obratiti pažnju. Razvijene države su napravile svoje nacionalne standarde za rasvijetljenost mjesta od posebnog značaja i ne daju se mijenjaju. Molim Vas za termin za sastanak oko ove teme. Moji podaci su sustavu e-savjetovanja. Direktor društva Detas do.o. Zdravko Bartoš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Zoran Adžić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Javna rasvijeta postavlja se bez bilo kakovoga reda,i vjerojatno služi dijelu lokalne samouprave da "opere" novce. Konkretan primijer - tijekom lanjske godine postavljena je rasvijeta na dijelu ceste/šumski put koja vodi samo da jednoga obijekta a koji ima i svoju rasvijetu,radno vrijeme im se sastoji od 1 smjene a radi se o jednoj privatnoj pilani,ista je udaljena cca 300m od naselja,rasvijeta svijetli uglavnom divljači- lokacija Lič,kraj Fužina,put-cesta Ponori,prolazim često tuda pa prenosim viđeno. Industrijska zona Kukuljanovo kraj Rijeke - osvijetljenost se vidi kilometrima i sa okolnih planina,pritom veliki dio otpada na svijetla reklama i izložbenih prostora koji blješte bez ikakve kontrole Cernik,kraj Rijeke-crkva-snopovi ukrasne rasvijete svijetle direktno u nebo te se snopovi iscrtavaju na kilometre,nije li i po postojećem zakonu bilo rečeno da svijetlost treba dopirati od gore prema dolje i definiranom snagom osvjetljavati fasadu...... Prometnica Orehovica-Svilno kraj Rijeke,javna rasvijeta postavljena i svijetli dijelom i na paralelnu autocestu,a ona je dijelom i u mraku,taj dio prometnice iz 10h ima gotovo nikakvu frekfenciju prometa---- ne razumijem opravdanost,inače uz prometnicu je izgrađeni nogostup i radi se o dijelu između dva naselja. Primjer ugradnje po meni prejake led rasvjete koja je pritom i loše usmjerena te svijetli cijelu noć-naselje Grbaste Svilno-kraj Rijeke,na jednom dijelu je ugrađena nova ledica,na usponu koji je za sada uglavnom osvijetljen natrijevim lampama,kada se uđe u snop ispod ledice,ostaje se nekoliko trenutaka zasljepljen,ne moram niti spominjati da svijetli cijelu noć i osvijetljava i prozore i dvorišta okolnih kuća. Ima toga pregršt,i osim što djeluje rasipno ne donosi neku korist. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Emilio Jauk PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Sadašnja rasvjetljenost javnom rasvjeto je toliko pretjerana da u Gorskom kotaru gdje po u većini mjesta nema više stanovnika a u ostalima je mali broj stanovmika, te je rasvjetljenost većine mjesta takva da se može usred mrkle noći naći igla na tlu odnosno nogostupu i kolniku tako da je boja rasvjete koju se može izmjeriti ispod rasvjetnih tjela javne rasvjete 8000 Kelvina i više od 600 luxa Takva pretjerana rasvjetljenost rezultira da rasipno (provalno) svjetlo ulazi u otvore ( prozore, vrata ) susjednih privatnih stambenih objekata u obimu osvjetljenja 600 lx pa naviše . Nadam se da će taj pravilnik doživjeti još promjena u vidu smanjenja obima i boje jačine i boje rasvjete i rasvjetnih tjela i da će biti provođen za razliku od najnovijeg Zakoa o zaštiti od svjetlosnog onečiščenja koji nije bio provođen u onim djelovima gdje je mogao to biti bez ovog pravilnika bez obzira na podnešene prijave svjetlosnog onečiščenja . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Tomislav Medved PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Kao prvo se navodi, da se odabir razreda cestovne rasvjete provodi u skladu sa važećom normom za cestovnu rasvjetu (HRN EN 13201-1:2015) koja prema određenim parametrima utvrđuje MINIMALNE vrijednosti rasvijetljenosti, a zatim se propisuju MAKSIMALNE vrijednosti koje su ekstremno manje od minimalno utvrđenih! Zar se ovim Pravilnikom žele ignorirati sva dostignuća iz domene projektiranja javne rasvjete, prometne sigurnosti i zdravog razuma? Nije prihvaćen Ne navodi se gdje se Pravilnikom propisuju navedene „ekstremno“ manje vrijednosti od minimalno utvrđenih. Naglašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
33 Stjepan Tvrtko Ćavar PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA Poštovani, ograničenje horizontalne rasvjetljenosti prometnice prema Članku 19. stavak 2, vezano uz prilog III u mnogim slučajevima može se naći u koliziji s minimalnim razinama sjajnosti kolnika prometnice sukladno EN 13201. Naime, svjetlotehnički rezultati proračuna minimalne sjajnosti kolnika sukladno normi dati će u mnogim slučajevima (pogotovo u zonama više zaštite od svjetloonečišćenja) iznose horizontalne rasvjetljenosti iznad ovim pravilnikom postavljenih ograničenja, u nekm slučajevima i značajno iznad. Minimalni nivoi sjajnosti kolnika prema EN13201 definirani su na temalju opsežnih istraživanja moći vizualnog raspoznavanja vozača (revealing power RP) koja oštro pada ispod traženih minimalnih vrijednosti. Drugim riječima, ukoliko se horizontalna rasvjetljenost definirana ovim pravilnikom ograniči ispod minimalne koja proizlazi iz norme EN 13201, rezultat će biti značajno smanjenje moći vizualnog raspoznavanja vozača i može dovesti do povećanja broja prometnih nesreća, ozljeda u prometu i smrtnosti od prometnih nesreća uz odgovarajuću pravnu odgovornost. Molim da se ovaj članak preispita sa tehničke, sigurnosne i pravne strane. Nije prihvaćen Korelacija između vrijednosti u Lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) koji za kolnik klase R2 iznosi oko broja 14 a za kolnik klase R3 iznosi oko broja 12. Na primjer, za vrijednost od 30 Lx na kolniku tipa R2 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,14 cd/m2 a na kolniku tipa R3 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,5 cd/m2.
34 Astronomsko društvo Beskraj PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, I. OPĆE ODREDBE Norma za cestovnu rasvjetu ne smije biti obavezujuća (to je naš prijedlog) jer se na mnogim mjestima ona ne može implementirati bez znatnih i neopravdanih povećanja troškova postavljanja takve rasvjete. IESNA u SAD nigdje ne preporuča vrijednosti veće od 1 cd/m2, što je po EN 13201 minimalna jednolikost za klasu M2 koju je neki projektant odredio za prometnice u jednom Vojniću koji ima u cijeloj općini manje od 5000 stanovnika, a i to je oko 50% manje nego 1991. godine. CIE nigdje ne navodi "opsežna znanstvena istraživanja" kojima su odredili navedene vrijednosti. Ljudski vid se vrlo lako prilagođava različitim intenzitetima svjetla, i nipošto se ne može reći da veći intenzitet rasvjete donosi veću sigurnost. Upravo obrnuto, a to je naročito prisutno kod LED rasvjete, imamo znatno veće bliještanje koje time smanjuje sigurnost. Zbog toga bi na autocestama trebalo u potpunosti ugasiti bilo kakvu rasvjetu (po uzoru na Njemačku, Austriju, Mađarsku i Slovačku) jer naizmjenično ulijetanje u intenzivno osvijetljene petlje i odmorišta te zatim potpuni mrak, radi veliki stres vozačima kojima se vid mora brzo prilagođavati iz svjetlosti u mrak (ljudski vid ima veliku moć prilagodbe, ali se to događa postupno, a ne trenutno). Prema podacima koje smo dobili od ARZ, na odvojku Jastrebarsko (neosvijetljen) je noću manje prometnih nesreća nego na odvojku Donja Zdenčina koja je osvijetljena i ima znatno manje prometa. Nadalje, zbog čestih magli na nekim dijelovima autocesta, te zbog činjenice da se odvojci i odmorišta nalaze daleko od naselja u divljini, trebalo bi postaviti ograničenje eventualne rasvjete na 2200K, kako ne bi došlo do efekta plavog zida i smanjene vidljivosti u lošim uvjetima (magla, kiša), što predstavlja ogromnu opasnost po sigurnost na autocestama gdje se vozila gibaju velikim brzinama. Mi tražimo potpuno gašenje javne rasvjete na autocestama, po uzoru na navedene 4 države gdje živi 100 milijuna ljudi uz nekoliko stotina tisuća Hrvata, a svaka od tih država ima znatno manje poginulih u prometu na milijun stanovnika u odnosu na Hrvatsku. U krajnjem slučaju, svakako bi trebalo zabraniti postavljanje LED svjetiljki s visokim udjelom plavog spektra (sve iznad 2200K), te gašenje rasvjete na autocestama za vrijeme svjetlostaja. Gibbons et al.15 examined 83 000 crashes in the period 2007 to 2012 over 2000 miles of road in the USA, with the lighting being measured across the whole of these roads. This work used the night to day crash rate ratio (number of crashes per million vehicle miles during the night/number of crashes per million vehicle miles during the day) to determine the relationship between light level and safety. The results suggest that increased illuminance leads to a reduction in the night/day crash ratio, this relationship changing for different types of road, but that at some point, an illuminance is reached beyond which further increase in illuminance is unlikely to bring further benefit in terms of safety: This point identifies the optimum illuminance. For freeways, this optimum was 5.0 lux. This is lower than illuminances determined (assuming road reflectance class R2 with q0¼0.07) from the recommendations of IESNA4 (9 lux) and CIE1 (21 lux for class M2). That the optimum light level from Gibbons et al. for a freeway is significantly less than current recommendations indicates an opportunity to reduce light levels on this class of road by around 50% without increasing the night/day crash ratio. (S. Fotios, R. Gibbons, "Road lighting research for drivers and pedestrians: The basis of luminance and illuminance recommendations") Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Sukladno zakonodavstvu u RH i u drugim propisima norme su polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Prema podaci Autoceste Rijeka Zagreb koje nemaju specificirane prometne nesreće po dijelovima autocesta već grupno za svaku autocestu A1, A3, itd.razvidno je da se najveći broj prometnih nesreća dešava danju. U tom smislu rasvjeta autocesta koristi. Pravilnikom se ne propisuje gdje treba postaviti rasvjetu nego obvezni način i uvjeti upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjetaiza odabir i postavljanje svjetiljki, uvjeti i najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti, a sve u cilju ograničavanja i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Odabir rasvjete je na projektantima ali i na nadležnim jedinicama lokalne samouprave koje procjenjuju i određujeu potrebe za postavljnjem rasvjete. U Pravilniku su definirane Zone rasvjetljenosti i prema tim zonama određuje se temperatura boje ili 3000K ili 2200 K.
35 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, I. OPĆE ODREDBE Jasna je namjera Predlagatelja da ovim Pravilnikom ograniči razinu svjetlosnog onečišćenja postojeće javne rasvjete koja je građena tijekom zadnjih nekoliko desetaka godina sa tehnologijom koja je tada bila dostupna, što je vrlo pohvalno i opravdano. Trenutno je važeća norma HRN EN 13201 koja je rezultat sveobuhvatnih znanstvenih istraživanja i koja se trenutno primjenjuje, te su istom predviđene minimalne srednje razine rasvjetljenosti i sjajnosti površina koje je potrebno rasvjetljavati. Navedenom se normom potrebne klase rasvjetljenosti određuju i prema karakteristikama površina, brzini odvijanja prometa i gustoći prometa. Mišljenja smo da se u svjetlostaju, obzirom na pad količine prometa vozila, pješaka, biciklista itd sukladno normi smanjuje i potrebna klasa rasvjete, mogu smanjiti i nivoi rasvjete, ali napominjemo opet u skladu sa važećom normom i napominjemo u urbanim sredinama. Ovim Pravilnikom su maksimalne razine rasvjetljenosti (nadamo se da se misli na maksimalne srednje razine) izjednačene sa minimalnim srednjim razinama iz norme, a neke i ispod razine iz norme, te će na taj način ostvarena razina srednje rasvjetljenost biti ispod minimalnih razina iz normi, što nije prihvatljivo. Nadamo se da je Predlagatelj napravio između ostalih analiza i analizu koliko će se zbog drastično smanjenih razina rasvjetljenosti u urbanim sredinama tijekom svjetlostaja povećati opći kriminalitet (provale, ubojstva i ostala razbojništva) i povećati broj nesreća u prometu i s time u vezi i broj ozlijeđenih i poginulih osoba, te da je upoznat sa rezultatima istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 2. Nema tehničkog niti ekonomskog opravdanja da se za sve svjetiljke bez iznimke traži spremnost za uključivanje u napredni sustav upravljanja ("Smart city"). Iako o vanjskoj rasvjeti često razmišljamo samo kao o rasvjeti u velikim gradovima, također postoje i svjetiljke u ruralnim, zabačenim, slabo razvijenim, rijetko naseljenim sredinama (npr. Lika, brdsko-planinska područja, zaleđe Dalmacije i sl.) gdje svjetiljke prvenstveno imaju funkciju orijentacijske rasvjete nužne za kretanje i osjećaj sigurnosti stanovništva. Svjetiljke mogu biti rijetko raspoređene, uglavnom pored pojedinačnih kuća koje još nisu napuštene i u kojima je pretežno staračko stanovništvo. U takvim sredinama često nema niti signala kojim bi se svjetiljke uključile u "Smart city". Obveza da svjetiljke u takvim sredinama budu spremne za "Smart city" nije opravdana. Također treba uzeti u obzir da opremanje svjetiljke uređajima za "Smart city" povećava cijenu svjetiljke minimalno 50 EUR, čime se investitora (najčešće JLS) prisiljava na korištenje skupljeg tehničkog rješenja, a bez opravdanog razloga. Ako se radi o privatnom investitoru, tj. vlasniku svjetiljke, npr. rasvjeta parkirališta u krugu neke poslovne zgrade, znači li to da njegove svjetiljke moraju biti uključene u "Smart city" kojim upravlja JLS? Smatram da uključenje svjetiljki u "Smart city" sustav treba prepustiti na izbor vlasniku svjetiljke, koji će odabrati optimalno tehničko-ekonomsko rješenje sukladno svojim potrebama i financijskim mogućnostima. Ukoliko je namjera bila omogućiti regulaciju intenziteta svjetlosnog toka daljinskim putem, za to nema potrebe jer je regulaciju moguće postići i drugim tehničkim rješenjima, npr. autonomna automatska regulacija unutra same svjetiljke, koja nema potrebe za nadređenim upravljačkim sustavom. Predlažem da se st. 2. u potpunosti izbriše. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Pravilniku se posredno vodilo računa o komponenti energetske učinkovitosti povezane sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Cilj pravilnika je propisivanje obveznih načina i uvjeta upravljanja rasvjetljavanjem, zona rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja, uvjeta za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterija energetske učinkovitosti, uvjeta i najviših dopuštenih vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti, obveza jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) vezano za propisane standarde.
37 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 2. U st.2 umjesto izraza "Projekt rasvjete" predlaže se staviti "Elektrotehnički projekt rasvjete", jer se projektiranje rasvjete i sustava upravljanja nužno obrađuje u elektrotehničkom projektu. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Projekt rasvjete je širi pojam od elektrotehničkog projekta rasvjete – definirano čl. 2. st.1. Pravilnika te je nomotehnički usklađen s terminologijom korištenom u Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
38 Gordan Neralić Članak 1., Članak 2. Nije realno da sve svjetiljke budu opremljena sučeljem za Smart city jer za to ne postoji niti tehničko usuglašeno standardizirano sučelje za navedenu uslugu. Također promatrano sa cjenovne strane, to značajno poskupljuje svjetiljku i za sustave tekućeg održavanje nije adekvatno rješenje. Prijedlog je da se izbaci podstavak 2 iz članka 2. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U Pravilniku se posredno vodilo računa o komponenti energetske učinkovitosti povezane sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Cilj pravilnika je propisivanje obveznih načina i uvjeta upravljanja rasvjetljavanjem, zona rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja, uvjeta za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterija energetske učinkovitosti, uvjeta i najviših dopuštenih vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti, obveza jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) vezano za propisane standarde.
39 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Članak 1., Članak 3. Smatramo nepotrebnim definiranje s/p odnosa. Dovoljno je da je CCT ograničen na 3000 K. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kod omjera s/p=1,28 LED izvor svjetlosti CCT 3000K ima najprihvatljiviji udio plavog dijela spektra. Odnos s/p je odnos koji se prezentira projektantima kroz tehničke podatke proizvođača. Žuta boja (LPS) ima s/p=0,25, HPS ima s/p=0,65. Topla boja 2700 K ima s/p =1,20. 3000 K ima s/p = 1,3. Svaka vrijednost s/p preko iznosa 1,3 ima previsok udio plave boje. Sukladno navedenom definirani s/p odnos je koristan podatak.
40 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Potrebno je definirati pojam "javna rasvjeta" koji se koristi u Pravilniku kako bi se razjasnila granica cestovne i javne rasvjete. Alternativno, pojam "javna rasvjeta" potpuno izbrisati iz Pravilnika. Također je potrebno definirati sljedeće pojmove: - dekorativna rasvjeta - krajobrazna rasvjeta - prigodna rasvjeta - parkovna rasvjeta (rasvjeta koja se odnosi na šetnice, parkove i sl. a koja se sastoji od tzv. urbanih ili parkovnih svjetiljki) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definirano Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
41 Udruga Biom Članak 1., Članak 3. Pojam cestovna rasvjeta (stavak 1) već je definiran na isti način u Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 014/2019). Predlažemo brisati s obzirom na stavak 2. Prihvaćen Prihvaćen.
42 Marko Miletić Članak 1., Članak 3. Svjetlostaj po svojoj definiciji ne bi trebao imati jednoznačno definirani početak i kraj (u pojmovniku Pravilnika definirano da početak može maksimalno odstupati do jednog sata u odnosu na sredinu noći) već se predlaže da se isti određuje sukladno režimu korištenja pojedine površine. Negdje, zbog značajno nižeg intenziteta korištenja površine on može početi mnogo ranije od sredine noći (npr. parkovi u rezidencijalnim zonama), dok na drugim mjestima on može početi nakon sredine noći (mjesta okupljanja mladih/trgovi i sl.). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definicija svjetlostaja usaglašna je sa svim članovima radne skupine koji su sudjelovali u izradi Prijedloga Pravilnika. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći.
43 HGK Članak 1., Članak 3. U odnosu na stavak 1. alineju 3., članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost da se zbog ograničenja ispod 3000 K predviđa potrošnja energije za rasvjetu i 10% veća ( manja učinkovitost LED-a na 3000 K i smanjena osjetljivost ljudskog oka u tom području u odnosu na 4000K). U usporedbi s navedenim, npr. rasvjeta s CCT 4000K je dobra za Veneciju (što se može dokazati prema raspisanom javnom natječaju), a nije za naša sela i gradove. Istodobno, prema znanstvenim istraživanjima ne postoji značajna razlika u lučenju melatonina ( razlika se pojavljuje tek ispod 2200K). Također, u odnosu na alineju 7. u istome stavku, članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK predlažu precizno odrediti tko donosi odluku o proglašavanju “parka tamnog neba”. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Zakonom je propisana upotreba ekološki prihvatljivih svjetiljki kao i maksimalna korelirna temperature boja. Parkovni tamnog neba su dijelovi zaštićenih područje prirode a JLS ih proglašavaju međunarodnim parkom tamnog neba po dobivanju oznake Međunarodne udruge za tamno nebo IDA (International Dark-Sky Association) uz prethodno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode.
44 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. točka 25) Definiciju pojma LOR promijeniti u : "svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR (Light Output Ratio) je omjer izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke i svjetlosnog toka kojeg emitira izvor svjetlosti, a dijeli se na ULOR i DLOR“ Obrazloženje: - postojeća definicija LOR-a je rekurzivna, tj. definira samu sebe: "ukupno proizvedeni svjetlosni tok svjetiljke LOR (Light Output Ratio) je ukupno proizvedeni svjetlosni tok svjetiljke... " - LOR je omjer, koji se izražava u %, a ne svjetlosni tok koji se izražava u lumenima Definiciju ULOR-a promijeniti u: ULOR (Upward Light Output Ratio) predstavlja udio svjetlosnog toka kojeg svjetiljka isijava iznad horizontale u odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke. Obrazloženje: - riječ "dio" mijenja se sa riječi "udio" jer se ULOR izražava u % - briše se rečenica "Podrazumijeva se da je svjetiljka montirana prema tvorničkim parametrima" jer kako god da je svjetiljka montirana, ULOR uvijek označava dio svjetlosnog toka koji se emitira iznad horizonta (i pri tome se ULOR mijenja ovisno o kutu ugradnje svjetiljke). Tvornice ne daju uputu pod kojim kutom treba ugraditi svjetiljku, ali zato daju svjetlotehničke krivulje iz kojih se može izračunati ULOR ovisno o kutu ugradnje. Način ugradnje svjetiljke je stvar izbora investitora/korisnika. U smislu ovog Pravilnika i Zakona, sve dok je zadovoljen uvjet ULOR≤ 0,0 %, svjetiljka je ugrađena ispravno. Brisati definiciju pojma ULORinst, jer je smisao ove veličine obuhvaćen gornjim prijedlogom definicije ULOR-a. Ako bi se definirao i koristio pojam ULORinst, onda bi analogno trebalo koristiti i DLORinst. Promijeniti definiciju DLOR u: DLOR (Downward Light Output Ratio) predstavlja udio svjetlosnog toka kojeg svjetiljka isijava ispod horizontale u odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke. DLOR se dijeli na korisno svjetlo (KS) i rasipno svjetlo (RS) Obrazloženje: - s obzirom da se ULOR izražava u % riječ „dio“ zamijeniti sa „udio“, - ULOR se sastoji od korisnog svjetla (KS) i rasipnog svjetla (RS). Provalno svjetlo (PS) je samo dio rasipnog svjetla Predlažem da se u Pravilniku dodatno definira korisno svjetlo na sljedeći način: "Korisno svjetlo (KS) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji rasvjetljava samo površinu koja se želi rasvijetliti ali ne i susjedne površine" Prihvaćen Prihvaćen. Dorađeno sukladno predloženom.
45 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Izbrisati definiciju "24) turizam je gospodarska djelatnost koja obuhvaća turistička kretanja i sve odnose koji proizlaze iz takvih kretanja" jer se turizam ne spominje nigdje u Pravilniku Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U pravilniku postoje termin turistički objekti te smo mišljenja da je definicija potrebna.
46 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. definiciju u točki 23) promijeniti u : "23) svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta obavezno gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. JLS Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu ovoga pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do izlaska sunca" Obrazloženje: - Nije potrebno posebno isticati "Grad Zagreb" jer je i on jedna od JLS. - umjesto izraza "od zalaska sunca do zore" koristi se usklađeniji izraz "od zalaska sunca do izlaska sunca". Alternativno, može se koristiti izraz "od sumraka do zore" Potrebno je jasno definirati odstupanje početka svjetlostaja u odnosu na sredinu noći: -jedan sat prije ili - jedan sat kasnije ili - jedan sat prije i kasnije Potrebno je definirati minimalno i maksimalno trajanje svjetlostaja. U ekstremnim slučajevima, Plan rasvjete može predvidjeti trajanje svjetlostaja 1 min, ili sve do izlaska sunca. U slučaju dugih zimskih noći, svjetlostaj bi trebao završiti prije nego ljudi tijekom mraka krenu na posao i sl. (npr. definirati završetak svjetlostaja u 4 ili 5h) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Grad Zagreb je posebna ustrojstvena jedinica koja ima ststus grada ali i županije te se u propisima to mora uzeti u obzir.
47 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 22) uskladiti opis sustava RGBA s točkom 13). Potrebno je jednoznačno definirati odnosi li se slovo "A" u kratici "RGBA" na monokromatsku ambra svjetlost ili na alfa kanal za prozirnost Prihvaćen Prihvaćen. Navedeni stavak dorađen je u skladu s komentarom.
48 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 21) ispraviti definiciju tako da glasi: "reflektirana svjetlost je dio svjetlosnog toka koji se reflektira od površine koja se rasvjetljava" Obrazloženje: - definira se pojam svjetlosti, a ne pojam refleksije - zanemareno je da kod nailaska svjetlosti na neku površinu pored apsorpcije i refleksije, također može doći do prolaska (transmisije) dijela svjetlosti kroz površinu (npr. staklo). nije potrebno navoditi da je reflektirani dio svjetlosnog toka manji od ulaznog svjetlosnog toka Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije prihvaćen komentar jer je definicija ispravna.
49 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 19) Riječ "Candela" zamijeniti s "kandela" u skladu s hrvatskim nazivom mjerne jedinice. Izbrisati rečenicu "Svjetlina (luminancija) je jedina svjetlotehnička veličina koju čovječje oko neposredno osjeća" jer nema svrhu u smislu ovog Pravilnika Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definicija luminacije bitan je dio ovoga Pravilnika
50 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 18) promijeniti izraz: "fiksna ili prenosiva" u: "stacionarna ili prenosiva" ili naći neku prikladniju zamjenu za riječ "fiksna" Prihvaćen Prihvaćen.
51 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Izraz u točki 16) promijeniti iz: "s dinamičnom promjenom korelirane boje" u: "s dinamičnom promjenom korelirane temperature boje" Napomena: potrebno je u Pravilniku uvesti ograničenje da korelirana temperatura boje u ovakvim sustavu ne prijeđe 3000K! Prihvaćen Prihvaćen
52 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Definiciju u točki 15 izmijeniti tako da glasi: 15) sjajnost neba (sky glow) je sjajnost noćnog neba koja nastaje kao posljedica raspršenja svjetlosti na molekulama prašine i plinova u atmosferi. Sjajnost neba je promjenjiva i ovisna o neposrednim vremenskim uvjetima, količini prašine i plinova u atmosferi, količini svjetlosti usmjerenoj prema nebu i smjeru iz kojeg se gleda. Sjajnost neba mjeri se u magnitudama po kvadratnoj lučnoj sekundi. Sastoji se od dvije zasebne komponente i to: - prirodna sjajnost neba – onaj dio sjajnosti neba koji nastaje zbog zračenja nebeskih tijela i svjetlosnih procesa u Zemljinoj gornjoj atmosferi i - umjetna sjajnost neba – onaj dio sjajnosti neba koji nastaje zbog ljudskog utjecaja u smislu postave izvora svjetlosti (npr. umjetna vanjska rasvjeta), uključujući svjetlost koje se emitira izravno prema nebu i svjetlost koja se reflektira s površine Zemlje. Obrazloženje: Umjesto pojmova "sjaj neba", "osvijetljenost neba", "nebeski sjaj" koristiti jedinstven pojam "sjajnost neba" Budući da je "sjajnost" različita fizikalna veličina od "osvijetljenosti" ili "rasvijetljenosti", ne može se definirati "sjaj neba je osvijetljenost noćnog neba..." Potpuno se briše dio "...koja nastaje kao posljedica širenja svjetla bilo od svjetiljki koje emitiraju izravno prema gore ili se odbijaju od zemlje" jer odmah u nastavku stoji da postoji i prirodna sjajnost neba, te da su pored svjetiljki za sjajnost neba odgovorni i drugi izvori Umjesto pojma "blistava pozadina" koristi se manje bajkovit pojam "sjajna pozadina" Umjesto pojma "čovjekovim djelovanjem osvijetljenost neba" koristi se jednostavniji pojam "umjetna sjajnost neba" Umjesto "izvora zračenja" koristi se izraz "izvor svjetlosti", kako se ne bi pomislilo na druge vrste zračenja (IR, UV, radioaktivno…) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predložena terminoogija je usklađena sa Zakonom od svjetlosnog onečišćenja. U izradi Zakona i Pravilnika sudjelovali su različiti sektorski dionici koji su imenovani u Radnu skupinu za izradu predmetnih propisa te su sve definicije i izričaji usklađeni.
53 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 13) tekst: "RGBA je kratica za aditivni trokanalni aditivni RGB model boja" zamijeniti tekstom: "RGBA je kratica za aditivni trokanalni RGB model boja" Također, u točki 13) za RGBA stoji da četvrti alfa kanal određuje prozirnost, što je u koliziji s točkom 22) gdje je navedeno da RGBA kombinira RGB i monokromatsku ambra svjetlost. Potrebno je jednoznačno definirati RGBA sustav, tj. služi li četvrti kanal za prozirnost ili ambra svjetlost? Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedena točka dorađena je u skladu s komentarom.
54 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. u točki 12 tekst: "12) RGB je kratica za aditivni model boja" zamijeniti tekstom: "12) RGB je kratica za aditivni trokanalni model boja" Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Iz navedene definicije vidljivo je da se radi o trokanalnom aditivnom modelu boja.
55 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Predlažem u točki 11) izraz: "rasvijetljenost je fizikalna veličina...." zamijeniti izrazom "rasvijetljenost ili iluminancija je fizikalna veličina...." Ovo bi bilo u skladu s definicijom u točki 19): "svjetlina ili luminancija..." Predlažem u točki 11) riječ "osvijetljenost" zamijeniti s riječi "rasvijetljenost" Općenito, u tekstu cijelog Pravilnika riječ "osvijetljenost" zamijeniti s riječi "rasvijetljenost" Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Osvijetljenost se u kontekstu pravilnika ne odnosi na fizikalnu veličinu već na svojstvo. Nije potrebno mjenjati u tekstu pravilnika
56 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Predlažem malu korekciju definicije: 10) rasipno svjetlo (dalje u tekstu: RS) (spill light) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji ne rasvjetljava samo površinu koja se želi rasvijetliti nego susjedne površine za koje ne postoji namjera rasvjetljavanja Iz ove definicije moglo bi se zaključiti da rasipno svjetlo rasvjetljava i površinu koju želimo rasvijetliti i površinu koju ne želimo rasvijetliti. Predlažem iz definicije izbrisati riječ "samo" tako da definicija glasi: 10) rasipno svjetlo (dalje u tekstu: RS) (spill light) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji ne rasvjetljava površinu koja se želi rasvijetliti nego susjedne površine za koje ne postoji namjera rasvjetljavanja Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir i izričaj navedenog članka je dorađen.
57 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Višestruko je pogrešna definicija: "9) provalno svjetlo (dalje u tekstu: PS) (light trespass) je onečišćujuće svjetlo, a radi se o dijelu maksimalnog dijela ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke koji rasvjetljava površinu u susjedstvu koja nije u vlasništvu investitora rasvjete. To je onaj dio svjetlosnog toka koji rasvjetljava prostor između rasipnog svjetla i horizontale obzorja svjetiljke" U točki 6) definirano je da je onečišćujuće svjetlo ono svjetlo iznad horizontale, dok definicija provalnog svjetla opisuje svjetlo koje je između rasipnog svjetla i horizontale. Smatram da je provalno svjetlo samo jedan dio rasipnog svjetla, a ne dio onečišćujućeg svjetla (prema definiciji onečišćujućeg svjetla). Također smatram da provalno svjetlo nema veze s vlasništvom svjetiljke: npr. u slučaju da su i svjetiljka i zgrada u vlasništvu iste pravne ili fizičke osobe, tada svjetlo koje iz te svjetiljke prodire u zgradu kroz prozore po definiciji ne bi bilo provalno svjetlo, jer provaljuje na površinu istog vlasnika Predlažem sljedeću definiciju provalnog svjetla: "9) provalno svjetlo (dalje u tekstu: PS) (light trespass) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji prodire u unutarnje prostore u kojima borave ljudi. Provalno svjetlo je dio rasipnog svjetla. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir i izričaj navedenog članka je dorađen.
58 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Predlažem izmjenu definicije iz: "6) onečišćujuće svjetlo (dalje u tekstu: OS) (pollutant light) je onaj dio ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke koji se isijava prema nebu" u: "6) onečišćujuće svjetlo (dalje u tekstu: OS) (pollutant light) je onaj dio ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke koji se isijava iznad horiontale" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir i izričaj navedenog članka je dorađen.
59 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U st.1 točka 5) definiran je napredni sustav upravljanja gradom, gdje se smatra da "svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim programom (driver)…" Sa stajališta informatičke terminologije, ovdje se radi o softverskom rješenju ("programibilni upravljački program (driver)"). Predlažem da se izraz: "smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim programom (driver)…" zamijeni izrazom: "smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programabilnim napajačko-upravljačkim uređajem...." iz čega će biti jasno da se radi o hardverskom uređaju koji ima mogućnost regulacije svjetlosnog toka. Predlažem da se izraz "nadglednik (contoller)" gdje je ujedno riječ "contoller" pogrešno napisana, zamijeni izrazom "komunikator", "komunikacijska jedinica" ili "komunikacijski uređaj" Predlažem da se potpuno izbriše dio rečenice "s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja". GPS pozicioniranje svjetiljke je opcija koja se dodatno naplaćuje i poskupljuje svjetiljku, a u većini slučajeva nema tehničko i ekonomsko opravdanje. Budući da su svjetiljke ugrađene na fiksnim lokacijama, nema realne potrebe da dojavljuju svoju GPS poziciju. Zbog oscilacija u točnosti GPS pozicioniranja, čak je moguće s jedne svjetiljke dobivati različite GPS pozicije koje međusobno odstupaju i nekoliko metara. Korištenje GPS pozicioniranja treba ostaviti na izbor investitoru, a ne ga prisiljavati na ovo rješenje ukoliko za tim nema realne potrebe. Prilikom instalacije svjetiljke moguće je vrlo precizno snimiti GPS poziciju pomoću geodetskih uređaja (točnost 1 cm), te takvu fiksnu poziciju koristiti u GIS sustavima umjesto kontinuiranog praćenja GPS signala svjetiljke. Vjerujem da svjetiljka neće putovati s jednog na drugi kraj grada, da bi je trebalo pratiti putem GPS-a. U nastavku je link na fotografije nekoliko svjetiljki koje su zatečene prilikom energetskog pregleda javne rasvjete u ruralnim područjima. Suvišno je i raspravljati treba li ovim svjetiljkama povezivanje u Smart city ili opremanje GPS uređajem, bit će pravi podvig ako se samo uspiju zamijeniti energetski učinkovitijim https://www.dropbox.com/s/umtuwbcn26huuxh/IMG_2882.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xqqsqhpkumzaish/IMG_3025.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5m3o6rpc6udko5y/IMG_3196.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/7h72yiphe1qo4xy/IMG_8221.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gxbrbqkptxqmqcv/IMG_8297.JPG?dl=0 Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Napajanje može biti odvojeno od upravljanja GPS pozicijoniranje je opcija i kao takva ostaje u pravilniku.
60 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U st.1 točka 4) definira se kut svjetlosnog snopa. Budući da se nigdje u Pravilniku ne koristi pojam kuta svjetlosnog snopa, predlažem da se točka 4) izbriše. Definicija kuta svjetlosnog snopa po svoj prilici odnosi se na svjetiljke sa simetričnom optikom. U slučaju posebnih, asimetričnih optika koje upravo na rubovima imaju veći svjetlosni tok, bilo bi potrebno kut snopa definirati na drugačiji način. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kut svjetlosnog snopa služi za razumjevanje prirode svjetlosti i izbjegavanja pravnih posljedica ograničavanja svjetlosti
61 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. U točki 3) navedeno je: "korelirana boja 3 000 Kelvina (u daljnjem tekstu: K) je ona korelirana temperatura boje (dalje u tekstu: CCT) koja je određena i odnosom s/p < 1,28" Iz ovoga proizlazi da za svaki odnos s/p manji od 1,28 temperatura boje ima iznos 3000K. Nije jasno koliko su numerički iznosi parametara "s" i "p" niti odakle se ti iznosi mogu očitati, da bi se mogao izračunati omjer s/p. Iz krivulje u Prilogu I C nije jasan iznos parametara "s" i "p". Nije jasno vrijedi li omjer s/p<1,28 za sve izvore svjetlosti jednako, ili za 3000K ima različit iznos za LED izvore, natijeve izvore, živine izvore i druge vrste izvora svjetlosti. Također je pitanje temeljem čega je određen omjer upravo 1,28 a ne neki drugi broj. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovaj omjer naveden je kako bi se spriječilo korištenje nekvalitetne rasvjete. Kod omjera s/p=1,28 LED izvor svjetlosti CCT 3000K ima najprihvatljiviji udio plavog dijela spektra. Odnos s/p je odnos koji se prezentira projektantima kroz tehničke podatke proizvođača. Žuta boja (LPS) ima s/p=0,25, HPS ima s/p=0,65. Topla boja 2700 K ima s/p =1,20. 3000 K ima s/p = 1,3. Svaka vrijednost s/p preko iznosa 1,3 koji ima previsok udio plave boje.
62 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 3. Smatram da je u čl.3. st.1 pored pojma "cestovna rasvjeta" potrebno definirati i sljedeće pojmove koji se pojavljuju u Pravilniku: "dekorativna rasvjeta", "krajobrazna rasvjeta", "javna rasvjeta" Također je nejasno u koju grupu se svrstava rasvjeta šetnica i parkova, te predlažem definirati pojam "parkovna rasvjeta" Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ista nije definirana niti Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)
63 GRAD ZAGREB Članak 1., Članak 3. Predlaže se u stavku 1. točki 5. riječ „nadglednika“ zamijeniti riječju „komunikatora“ Točku 9. izmijeniti na način da glasi: „9) provalno svjetlo (dalje u tekstu: PS) (light trespass) je dio rasipnog svjetla, a radi se o dijelu maksimalnog dijela ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke koji rasvjetljava površinu u susjedstvu koja nije u vlasništvu investitora rasvjete. To je onaj dio svjetlosnog toka koji rasvjetljava prostor između rasipnog svjetla i horizontale obzorja svjetiljke“ Obrazloženje: Provalno svjetlo je sukladno prilogu I. B. i sastavni je dio rasipnog svjetla Točku 23. izmijeniti na način da glasi: „23) svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Trajanje svjetlostaja JLS i Grad Zagreb definiraju Planom rasvjete te isti može trajati minimalno 3 sata. Noć u smislu ovoga pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore.“ Obrazloženje: Nije definirano trajanje svjetlostaja te se na ovaj način navedeno ispravlja. Isto tako iz sigurnosnih razloga nije realno da svjetlostaj traje do kraja noći jer u jutarnjim satima intenzitet prometa značajno raste. Točka 27 je neprecizno određena. Pravna osoba je vrlo širok pojam. Mogu se javiti slučajevi da razne pravne osobe osnuju novu zvjezdarnicu na bilo kojoj lokaciji ne uzimajući u obzir postojeća urbana područja, te da se zbog toga postojeća rasvjeta treba dodatno prilagođavati ili gasiti što nije provedivo zbog sigurnosti prometa i građana u urbanim sredinama. Predlažemo da se ovaj pravilnik ne odnosi na zvjezdarnice u urbanim područjima koje su osnovane nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Točka 23: Trajanje svjetlostaja – Regulira svaka JLS i Grad Zagreb kroz Plan rasvjete. Komentari su primljeni na znanje i analizirani, međutim smatramo kako nije potrebno mjenjati tekst u predloženom dijelu Pravilnika.
64 Dražen Pokorny Članak 1., Članak 3. Važeće EN norme predstavljaju vjerodostojne dokumente na razini čitave Europe, koji su provjereni i prihvaćeni od strane stručnih osoba. Propisivanje bilo kakvih uvjeta koji su kontraditorni uvjetima normi bez ikakvih argumentiranih dokaza samo po sebi djeluje u najmanju ruku neprovjereno i neprofesionalno. Stoga definitivno ovakav prijedlog pravilnika treba donijeti s dovoljnim vremenskim razmakom da se provede temeljita provjera i rasprava o danim uvjetima. Ukoliko je namjera bila postrožiti nepotrebnu (štetnu) disipaciju svjetlosti i energije u novim instalacijama rasvjete, tada bi bilo dovoljno uzeti postojeće važeće EN norme kao temelj, te sve uvjete pridodati kao nadogradnju na uvjete koje propisuju postojeće norme. U svakom slučaju nedostaci koji su više nego očiti u danom prijedlogu pravilnika su mnogobrojni te je potrebno izvršiti temeljitu korekciju pravilnika. Online komentariranje svakog pojedinog uvjeta/članka koji djeluje neprovjeren ili kontradiktoran smatram da nema smisla, stoga se slažem s kolegama koji dali prijedlog da se osnuje stručno povjerenstvo sastavljeno od osoba koji se profesionalno bave projektiranjem i mjerenjem rasvjete da daju kvalitetna tumačenja, mišljenja i korekcije ovog pravilnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Sukladno zakonodavstvu u RH i u drugim propisima norme su polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Ovaj pravilnik je dio zakonske regulative o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i dokaznog štetnog učinka svjetlosti na sastavnice okoliša te u širem smislu i dio zakonodavstva iz područja zaštite okoliša. Pravilnik je radila Radna skupina koju je imenovao ministar zaštite okoliša i energetike (KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-24 od 4. srpnja 2019. godine i KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-26 od 24. rujna 2019). U radnoj skupini su uz predstavnike stručnog nositelja Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Državnog inspektorata, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog društva za rasvjetu, Hrvatskog astronomskog saveza, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Naše nebo – udruge za zaštitu noćnog neba, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
65 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Članak 1., Članak 3. Članak 3, stavak 1., točka 3 - zašto je CCT vrijednost definiran s/p odnosom 1.28 jer kod svjetiljki 3000K može varirati od 1.2 pa čak i preko 1.4? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovaj omjer naveden je kako bi se spriječilo korištenje nekvalitetne rasvjete. Kod omjera s/p=1,28 LED izvor svjetlosti CCT 3000K ima najprihvatljiviji udio plavog dijela spektra. Odnos s/p je odnos koji se prezentira projektantima kroz tehničke podatke proizvođača. Žuta boja (LPS) ima s/p=0,25, HPS ima s/p=0,65. Topla boja 2700 K ima s/p =1,20. 3000 K ima s/p = 1,3. Svaka vrijednost s/p preko iznosa 1,3 koji ima previsok udio plave boje.
66 Miro Marinković Članak 1., Članak 3. Molimo vas da navedete dozvoljena odstupanja u koreliranoj boji od maksimalno 3000K - napominjem da većina proizvođača LED izvora ima toleranciju od +/- 5%. Također molimo vas da eksplicitno navedete koje certifikate i protokole mjerenja, izdane od akreditiranih laboratorija koji izdaju iste, moraju imati uređaji i pravne osobe koje će vršiti mjerenja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Prihvaća se tolerancija od +/- 5%. Što se tiče certifikata i protokola mjerenja nisu predmet ovog pravilnika
67 Ante Mustapić Članak 1., Članak 3. Zašto se u ovoj stavci 13. ovog članka oznaka „A“ označava kao kanal koji određuje prozirnost, a u stavci 22. se definira kao monokromatska ambra svjetlost. Trebalo bi je i u stavci 13. definirati kao monokromatsku ambra svjetlost. * U stavci 23. ovog članka nigdje nije definirano vrijeme trajanja svjetlostaja. Ovdje je definiran samo početak svjetlostaja, ali ne i njegov kraj. Traje li svjetlostaj sve do jutra kada se rasvjeta gasi ili traje određeni vremenski period? Naime, gustoća prometa na ulici se može znatno povećati ujutro dosta prije svitanja, pogotovo u zimskom periodu. Tada su potrebe za rasvjetljenošću ceste veće nego u sredini noći, jer je stanje na cesti sličnije stanju u večernjim satima prije početka svjetlostaja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentari su primljeni na znanje i analizirani, međutim smatramo kako nije potrebno mjenjati tekst ovoga Pravilnika u tom dijelu. Navedeno je postalo dio članka 7. Trajanje svjetlostaja – Regulira svaka JLS i Grad Zagreb kroz plan rasvjete
68 Tomislav Medved Članak 1., Članak 3. Definicija pojma "provalno svjetlo" je kontradiktorna pojmu "onečišćujuće svjetlo". U stavku 1. podstavku 6. utvrđenoj je da onečišćujuće svjetlo dio svjetlosnog toka koji se isijava prema nebu, a u stavku 1. podstavku 9. utvrđuje se da je provalno svijetlo ONEČIŠĆUJUĆE svjetlo između rasipnog svjetla i horizontale obzorja svjetiljke! Predložio bih da se razmotri formulacija da je provalno svijetlo onaj dio svjetlosnog toka kojim se rasvjetljava zaštićeni prostor. Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) bilo je (dobro) definirano da su zaštićeni prostori prostorije u: stambenim zgradama i zgradama u kojima se obavljaju odgojno-zaštitne, obrazovne, zdravstvene, hotelskosmještajne ili slične djelatnosti, namijenjene pretežno odmoru ili oporavku, a u kojima se ljudi često ili duže zadržavaju. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir i izričaj navedenog članka je dorađen.
69 Tomislav Medved Članak 1., Članak 3. Obzirom da je člankom 2. stavkom 2. utvrđeno da svjetiljke moraju biti spremne za uključivanje u Smart city, nužno je nedvosmisleno definirati pojmove. Pojam "nadglednik" u članku 3. stavku 1. podstavku 5. može se protumačiti kao senzor, što bi značilo da svjetiljka mora imati 2 priključnice (1. za komunikator, 2. za senzor) što je nerealan uvjet za sve svjetiljke. Predlaže se zamjena riječi "nadglednika" za riječ "komunikatora". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Članak 1., Članak 4. stavak 9 - za fontane i bazene treba odrediti maksimalnu rasvijetljenost i moraju biti uključeni u odredbe o svjetlostaju stavak 11 - priredbe i promocije moraju imati neko definirano vrijeme trajanja stavak 12 - svjetlosne instalacije treba vremenski ograničiti Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano novim člankom Pravilnika.
71 Sabina Seražin Korper Članak 1., Članak 4. U ovaj članak ne pripadaju: - fontane i bazeni - za njih je potrebno odrediti najveću rasvjetljenost i propisati obavezu svjetlostaja, - priredbe i promocije - za njih je potrebno propisati ograničenje trajanja razdoblja rasvjetljavanja, - svjetlosne instalacije - potrebno propisati ograničavanje trajanja razdoblja rasvjetljavanja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano novim člankom Pravilnika.
72 Udruga Biom Članak 1., Članak 4. Uključiti i ribarska plovna sredstva (stavak 8) zbog utjecaja na morski okoliš - potrebno je ograničiti osvjetljenje s plovila na nužni dio za prometnu sigurnost i provođenje ribolovnih aktivnosti. Fontane i bazene (stavak 10) bi isto trebalo uključiti u ovaj Pravilnik - posebno bitno u turističkim zonama s većim brojem bazena. Priredbe (stavak 11) te svjetlosne instalacije/skulpture (stavak 12) također treba uvrstiti u Pravilnik kako bi se moglo regulirati potencijalno svjetlosno onečišćenje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije predmet ovog Pravilnika kojim se uređuju nepokretni izvori.
73 Damir Hržina Članak 1., Članak 4. Predlažem da se preispitaju st. 10 i st. 12., te da se ne izuzimaju iz odredbi ovoga Pravilnika. Obrazloženje: U slučaju izuzeća objekata spomenutih u stavcima 10 i 12 gubi se smisao zaštite sukladno Zakonu čl. 2. pogotovo ako su postavljeni primjerice u neposrednoj blizini zaštićenog objekta poput zvjezdarnice. Prihvaćen Prihvaćen.
74 MARKO BEŠLIĆ Članak 1., Članak 4. Točka 8) Izostavljanje rasvjete plovila od primjene Pravilnika može biti u koliziji sa čl.15. st.1: "Nije dozvoljeno rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema prirodnom vodnom tijelu." Predlažem da se eksplicitno zabrani rasvjeta plovila koja ima isključivu funkciju rasvijetljavanja vode oko plovila u svrhu postizanja vizualne atrakcije (kao što je npr. rasvjeta podmorja na jahtama) Točka 10) Predlažem brisanje točke 10) jer fontane, bazeni na otvorenom i slične građevine ne bi trebali biti izuzeti od ovog Pravilnika Obrazloženje: - kao što su uvedena ograničenja za emisiju svjetlosti iznad horizontale kod dekorativne, krajobrazne i druge rasvjete, tako bi trebalo ograničiti i rasvjetu fontana, bazena i sl., jer su ovakvi objekti često opremljeni svjetiljkama koje velik dio svjetlosnog toka emitiraju u nebo. Ovo je posebno istaknuto u turističkim područjima gdje velik broj objekata ima rasvijetljene bazene. - Prema postojećem prijedlogu Pravilnika, nema nikakvih ograničenja na maksimalnu rasvijetljenost fontana, bazena i sl, što teoretski znači da ih vlasnici mogu opremiti neograničenim brojem i/ili snagom svjetiljki. Predlažem da se rasvjeta fontana, bazena i sl. posebno obradi u sklopu Pravilnika (slično kao dekorativna i krajobrazna rasvjeta), te da se definira maksimalna rasvijetljenost za takve objekte, kao i režim rada za vrijeme svjetlostaja. Točka 11) - predlažem brisanje točke 11) te uvođenje ograničenja s obzirom na trajanje priredbi i maksimalnu rasvijetljenost na priredbama, u suprotnom je moguće da se Planom rasvjete definira da određena priredba može trajati 365 dana u godini, 24h dnevno. - potrebno je izbrisati slovo "i" na kraju rečenice 12) Potrebno je jasno definirati: - što se smatra artefaktom - tko odlučuje o tome što je artefakt - koja su ograničenja na maksimalnu rasvijetljenost u slučaju artefakta u suprotnom se otvara mogućnost da bilo tko može bilo koju instalaciju proglasiti artefaktom, koji će svijetliti direktno u nebo Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Pokretni izvori nisu predmet ovog Pravilnika kojim se uređuju nepokretni izvori.
75 UROŠ TODOROVIĆ MIKŠAJ Članak 1., Članak 4. 8) Ne vidim zašto se Pravilnik ne bi odnosio na ribarska plovna sredstva. Za prometnu signalizaciju je jasno da će je ribarska plovna sredstva koristiti u skladu s već postojećim propisima, ali rasvjeta za ribolov je drugi pojam. Riječ je alatu koji se izuzetno često koristi na način da ne osvjetljava more samo tamo gdje treba, već i u neželjenim smjerovima. Smatram da bi se Pravilnik trebao odnositi na ribarska plovna sredstva i to na način da se apsolutno zabrani emisija svjetla prema horizontu i u nebo, te se ograniči na područje oko plovnog sredstva gdje je to zaista i potrebno. Nije prihvaćen Nije predmet ovog Pravilnika kojim se uređuju nepokretni izvori.
76 ZORAN KRLEŽA Članak 1., Članak 4. Stavak 8 - ribarski i putnički brodovi bi se isto trebali pridržavati pravilnika u svrhu očuvanja vodenog ekosustava i sprečavanja nepotrebnog svjetlosnog onečišćenja. Trebalo bi točno navesti u koju svrhu brodovi mogu koristiti rasvjetu koja nije vezana uz ovaj pravilnik, npr. signalizacija i ribolov, ali nebi smjelo biti dopušteno nepotrebno osvjetljavati brod ili vodenu površinu oko broda bez opravdanog razloga koji mora biti vezan uz gospodarsku aktivnost koju obavlja plovilo. Stavak 10 - fontane, bazeni i slične građevine bi morale poštivati ovaj pravilnik i biti podložne svjetlostaju. Stavak 12 - što je to artefakt? Definirati taj izraz ili navesti točnu definiciju svjetlosne instalacije ili skulpture. Ovo nikoga ne ograničava da uperi svjetlosni snop direktno i zenit i proglasi to artefaktom. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Pokretni izvori nisu predmet ovog Pravilnika kojim se uređuju nepokretni izvori. Artefakt je definiran u članku 3. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika.
77 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Članak 1., Članak 4. Stavak 10. - fontane i bazeni moraju biti podložni svjetlostaju sa definiranom određenom maksimalnom rasvijetljenosti Stavak 11. - Ograničiti trajanje promocija i raznih priredbi Stavak 12. - Svjetlosne instalacije je potrebno ograničiti rokom trajanja Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano novim člankom Pravilnika.
78 SAŠA NUIĆ Članak 1., Članak 4. St 9. Kako je riječ o pravilniku koji regulira svjetlosno onečišćenje, potrebno je paziti i na maksimalne vrijednosti rasvjetljenosti vodenih instalacija (fontana i bazena). Isto tako, sukladno okolnoj rasvjeti trebaju biti vezane uz svjetlostaj St.11. Kako ne bi došlo do izigravanja suštine Zakona priredbe i promocije trebaju imati ograničen rok trajanja St.12. Kao i u prethodnom stavku, isto vrijedi i za svjetlosne instalacije Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano novim člankom Pravilnika
79 Željko Andreić Članak 1., Članak 4. Točka 12: nije definirano što je to artefakt i zašto bi on morao biti izuzet. Predlažem brisanje ove točke. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Definirano novim člankom Pravilnika.
80 TOMISLAV FIKET Članak 1., Članak 4. Ne postoji niti jedan razlog zbog kojeg bi fontane, bazeni na otvorenom i slične građevine bile izuzete ovim zakonom. Prihvaćen Prihvaćen.
81 Vedran Vrhovac Članak 1., Članak 4. Stavka 9: Fontane, bazeni i slične građevine nisu neophodna komunalna infrastruktura i nema potrebe da svjetle cijelu noć, posebice ako smetaju žiteljima u njihovoj neposrednoj blizini ili se nalaze na zaštićenom području. Ovakve građevine i uređaji javne namjene trebaju biti podložni svjetlostaju. Stavka 12: "Svjetlosne instalacije ili skulpture koje se smatraju artefaktom" - tko donosi odluku što je svjetlosna instalacija, skulptura ili artefakt i što ako takva instalacija se nalazi unutar ili blizu prostora koji je pod zaštitom (nacionalni park, park prirode, strogi rezervat)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 Udruga Biom Zone rasvijetljenosti, Članak 5. U stavku 5. maknuti “osjetljivih na svjetlosno onečišćenje”, maknuti pojam “ključnih” i upisati “ostalih staništa koja koriste” Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Terminologija korištena u ovom Pravilniku usuglašena je s relevantnim zakonskim propisima iz područja zaštite prirode.
83 MARKO BEŠLIĆ Zone rasvijetljenosti, Članak 5. u st. (6) izbrisati tekst "odnosno Grad Zagreb" Obrazloženje: Grad Zagreb je jedna od 555 JLS i ne treba ga u cijelom Pravilniku posebno isticati, kao niti bilo koji drugi grad ili općinu. Pravilnik vrijedi jednako za sve JLS Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba.
84 Vedran Vrhovac Zone rasvijetljenosti, Članak 5. Potrebno je donesti jasne smjernice definiranju zona rasvjetljenosti. Problem bi mogao biti posebno izražen kod malenih naselja koja imaju malo stanovnika, ali zbog izražene turističke aktivnosti ljeti bi mogla završiti u višoj zoni rasvjetljenosti nego što inače jesu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Roberto Maglica Zone rasvijetljenosti, Članak 6. St. 1 - E0 su zone prirodne rasvijetljenosti, stoga u njima ne smije biti rasvjete. St. 3 - Orijentacijska rasvjeta u parkovima tamnog neba, ako postoji, trebala bi biti crvena radi prilagođenosti ljudskog oka tami. Djelomično prihvaćen Prilog I dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
86 MARKO BEŠLIĆ Zone rasvijetljenosti, Članak 6. St. 1 - brisati tekst "i Grad Zagreb" Obrazloženje: Nema potrebe da se između 555 JLS posebno ističe Grad Zagreb St. 3 - Promijeniti izraz "orijentacijske rasvjete" u "površine koja se rasvijetljava" - Promijeniti tekst "stavka 3. " u "stavka 2. " Potrebno je definirati na što se odnosi maksimalna rasvijetljenost 1 lx: na rasvijetljenost u jednoj točki, ili na srednju rasvijetljenost neke površine. Ako se odnosi na srednju rasvijetljenost površine, potrebno je definirati koja je to površina (dimenzije i sl.) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba. Orijentacijska rasvjeta ne služi osvjetljavanju površina već služi za orijentaciju pješaka.
87 GRAD ZAGREB Zone rasvijetljenosti, Članak 6. Nije definiran pojam i način mjerenja orijentacijske rasvjete. U stavku 3. potrebno je pozvati se na stavak 2. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Način mjerenja nije predmet ovoga Pravilnika.
88 ZORAN KRLEŽA Zone rasvijetljenosti, Članak 6. Stavak 2 - Parkovi tamnog neba su E0 gdje nebi uopće trebalo biti rasvjete koja nije zakonski i sigurnosno nužna. Stavak 3 - Ako se i uvodi orijentacijska rasvjeta u parkove tamnog neba (koja uopće nije nikako nužna) propisati strože restrikcije, npr. osvjetljavanje isključivo staze i gdje god je to moguće da bude crvena. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Parkovi tamnog neba su dijelovi zaštićenih područje prirode, a JLS ih proglašavaju međunarodnim parkom tamnog neba po dobivanju oznake Međunarodne udruge za tamno nebo IDA (International Dark-Sky Association) uz prethodno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode. Ovaj Pravilnik ne propisuje obvezu korištenja orijentacijske rasvjete u parkovima tamnog neba, već mogućnost korištenja kao iznimku, u slučajevima iznimne potrebe. Skrećemo pozornost da se radi o vrlo ograničenoj vrijednosti rasvijetljenosti.
89 Željko Andreić Zone rasvijetljenosti, Članak 6. U zoni E0 ne smije biti nikakve rasvjete, inaće postaje zona E1. Dakle, nema ni plana rasvjete za tu zonu, a event. postojeću treba ukloniti u rokovima propisanima zakonom. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Parkovi tamnog neba su dijelovi zaštićenih područje prirode a JLS ih proglašavaju međunarodnim parkom tamnog neba po dobivanju oznake Međunarodne udruge za tamno nebo IDA (International Dark-Sky Association) uz prethodno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode. Ovaj Pravilnik ne propisuje obvezu korištenja orijentacijske rasvjete u parkovima tamnog neba, već mogućnost korištenja kao iznimku, u slučajevima iznimne potrebe. Skrećemo pozornost da se radi o vrlo ograničenoj vrijednosti rasvijetljenosti.
90 IVAN BARUŠIĆ Zone rasvijetljenosti, Članak 6. U stavku 3. se poziva na stavak 3. umjesto na 2. Prihvaćen Prihvaćen.
91 MARKO BEŠLIĆ Vanjska rasvjeta, Članak 7. St. 1 Potrebno je definirati pojam "javna rasvjeta", kako bi se razjasnila granica cestovne i javne rasvjete. Alternativno, pojam "javna rasvjeta" brisati iz cijelog Pravilnika U pravilniku nema navedenih ograničenja koja se odnose na javnu rasvjetu, dok su uvedena ograničenja za dekorativnu, krajobraznu, cestovnu i drugu rasvjetu. St. 3 Izraz "Maksimalne razine svjetline površine" zamijeniti sa "Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti" jer je na taj način opisana i tablica u Prilogu II. U tablici su navedena ograničenja za rasvijetljenost, a ne za svjetlinu. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Javna rasvjeta je definriana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
92 GRAD ZAGREB Vanjska rasvjeta, Članak 7. Predlaže se dodati stavak 4. na način da glasi: „(4) Iznimno maksimalne razine rasvijetljenosti za građevine iz stavka 2 i 3 ovog članka a koje su ograničene vrijednostima iz priloga II. ovog Pravilnika mogu biti za 50% veće u slučaju da iste neposredno graniče sa površinom koju treba osvjetljavati.“ Obrazloženje: U visoko urbaniziranim područjima građevine se nalaze neposredno uz pješačke, biciklističke i druge površine, koje treba odgovarajuće rasvijetliti, a to u najvećem broju slučajeva ne bi bilo moguće ako se ne predvidi ovakva situacija. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Suvremena tehnološka rješenja nude mogućnost izvođenja vanjske rasvjete na načine koji udovoljavaju graničnim vrijednostima iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
93 GRAD ZAGREB Vanjska rasvjeta, Članak 8. Predlažemo novi prilog (Prilog VIII) s popisom postojećih zvjezdarnica i njihova kategorizacija – znanstvena ili edukacijska, te u ovom članku napisati da se iste nalaze u Prilogu VIII ovog Pravilnika. Polumjeri zaštitnih zona i Zona rasvijetljenosti u visoko urbanim sredinama, utvrđeni Prilogom VII., su u koliziji sa člankom 16. stavkom 3. koji se utvrđuje da je svrha cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina stvaranje uvjeta koji sudionicima u prometu osiguravaju dobru vidljivost i preglednost svih mogućih zapreka i detalja u cilju smanjenja opasnosti i rizika od nesreća i povećanja sigurnost pri kretanju. Predlažemo da se ovaj pravilnik ne odnosi na zvjezdarnice u urbanim područjima koje su osnovane nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Prihvaćen Nije prihvaćen. Kategorizacija zvjezdarnica nije predmet ovoga Pravilnika. Nejasno je i na koji se zakonski akt poziva u ovom komentaru.
94 Tomislav Medved Vanjska rasvjeta, Članak 8. Polumjeri zaštitnih zona i Zona rasvijetljenosti u URBANIM sredinama, utvrđeni Prilogom VII., su u koliziji sa člankom 16. stavkom 3. koji se utvrđuje da je svrha cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina stvaranje uvjeta koji sudionicima u prometu osiguravaju dobru vidljivost i preglednost svih mogućih zapreka i detalja u cilju smanjenja opasnosti i rizika od nesreća i povećanja sigurnost pri kretanju. (Primjer Zvjezdarnica Zagreb) Koje tijelo je nadležno za utvrđivanje statusa zvjezdarnice: znanstvena ili edukacijska? Bilo bi poželjno u potpunosti izbaciti uvjete koje se odnose na zvjezdarnice u urbaniziranim sredinama. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kategorizacija zvjezdarnica nije predmet ovoga Pravilnika. Nejasno je i na koji se zakonski akt poziva uovom komentaru.
95 Roberto Maglica Dekorativna rasvjeta, Članak 9. St. 3. - Brisati. U zaštićenim područjima ne smije biti dekorativne rasvjete. St. 5. - Previše je nejasan, izrazi "specifični oblik građevine" i "nije moguće drukčije osvijetliti" se mogu proizvoljno interpretirati, što otvara mogućnosti za zloupotrebe. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. Kako pojedine kulturne i povijesne građevine imaju specifični oblik, nužno je i takve objekte uzeti u obzir i ograničiti ovim Pravilnikom prekomjerno svjetlosno onečišćenje iz istih.
96 Astronomsko društvo Beskraj Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Bilo kakvo korištenje ukrasne rasvjete u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, te u zonama prirodne rasvijetljenosti odnosno tamnog krajolika je u suprotnosti sa zahtjevima zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Stavak 3 negira zabranu navedenu u stavku 1 te ga je potrebno brisati. Molimo da se pročitaju definicije pojedinih zaštićenih područja u Zakonu o zaštiti prirode - ukrasna rasvjeta sasvim sigurno ne spada pod zahtjev "namjene očuvanja izvorne prirode", "neizmjenjeno područje prirodnih vrijednosti", "osobito značenje jedinstvenih prirodnih vrijednosti, stanište ugroženih vrsta, prvenstveno namijenjeno očuvanju tih vrijednosti". Dekorativnu rasvjetu bi se moglo dozvoliti unutar zaštićenih područja "spomenici parkovne arhitekture" uz poštivanje gašenja za vrijeme svjetlostaja kad u tim parkovima nema posjetitelja, da se poštuje odredba definicije iz Zakona o zaštiti prirode, odnosno da se "ne narušavaju vrijednosti zbog kojih su zaštićeni". Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
97 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Dekorativna rasvjeta, Članak 9. treba potpuno zabraniti dekorativnu rasvjetu u zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000; stavak 3 – treba izbrisati jer je u sukobu sa odredbama stavka 1 koji nalaže zabranu; potrebno je dodati stavak zabrane dekorativne rasvjete svih plovila koja se koriste za osvjetljavanje površine vode oko broda u dekorativne svrhe Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
98 Sabina Seražin Korper Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Članak 3. je potrebno brisati jer je u suprotnosti sa smislom Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Dekorativnu rasvjetu je potrebno zabraniti u svim zaštićenim područjima i područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
99 Zvjezdano selo Mosor Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Stavak (3) ovog članka omogućuje laku zloupotrebu istog, budući se ono "u određenom vremenskom periodu" može protumačati bilo kako. To bi u praksi vjerojatno značilo da bi "dekorativna rasvjeta", ma što to bilo, bila korištena neprestano. Stavak (3) je posve nepotreban jer se kosi sa stavkom (1). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
100 Udruga Biom Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Zabraniti dekorativnu rasvjetu u svim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (Natura 2000); također treba ograničiti dekorativnu rasvjetu unutar naselja koje je dio zaštićenog područja i područja ekološke mreže, gdje rasvjeta može imati utjecaj na divlje vrste. U svrhu zaštite morskog okoliša, treba uvrstiti u Pravilnik reguliranje dekorativne rasvjete na brodovima – posebno bitno kada govorimo u uplovljavanju brodova s jakom dekorativnom rasvjetom u zaštićeno područje. Dakle, Pravilnik bi trebao zabraniti dekorativnu rasvjetu kojom se osvjetljuje površina vode oko broda svim plovilima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
101 MARKO BEŠLIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 9. st.1 Potrebno je definirati pojam "dekorativna rasvjeta". Jedan od razloga je i paralelno korištenje pojma "dekorativna ravjeta" kada se govori o urbanim/parkovnim svjetiljkama, zbog čega je potrebno jednoznačno definirati na što se odnosi pojam "dekorativna rasvjeta" u smislu ovog Pravilnika st. 3. - brisati tekst "i Grad Zagreb" - izraz "u određenom vremenskom periodu" je previše fleksibilan, te omogućava da se Planom rasvjete omogući korištenje dekorativne rasvjete 0-24h u zonama E0 i E1. Potrebno je uvesti konkretna ograničenja na korištenje dekorativne rasvjete u E0 i E1 st. 5 Kojom metodom je predviđeno kontroliranje i/ili dokazivanje udjela svjetlosnog toka koji ne završava na građevini u slučaju specifičnog oblika građevine, osobito u slučaju šupljeg ili rešetkastog oblika? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Sam pojam dekorativna rasvjeta definirana je člankom 5. točkom 3. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste dekorativnu rasvjetu u zonama E1 u vremenskim periodima uz obvezno gašenje u vrijeme svjetlostaja, a u skladu s Planom rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine kad je učinak svjetlosnog onečišćenja na prirodu i okoliš najniži.
102 Damir Hržina Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Prijedlog: u st. 1 dodati minimalno zonu E2 i sukladno tome izbrisati iz st. 2. Obrazloženje: Bez ovih izmjena bilo bi moguće koristiti dekorativnu rasvjetu u neposrednoj blizini zvjezdarnica u naseljima (zona E2 polumjera do 100 m - sukladno prilogu VII. Pravilnika) čime bi se izravno ometao njihov rad. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovaj Pravilnik uzima u obzir lokacije zvjezdarnica te se u skladu s Prilogom VII. ovoga Pravilinka osiguravaju polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica. JLS i Grad Zagrebu koriste dekorativnu rasvjetu u zonama E1 u vremenskim periodima poput zimskih blagdana uz obvezno gašenje u vrijeme svjetlostaja, a u skladu s Planom rasvjete.
103 UROŠ TODOROVIĆ MIKŠAJ Dekorativna rasvjeta, Članak 9. (1) Smatram da bi se, uz E0 i E1, dekorativna rasvjeta trebala zabraniti u svim zaštićenim područjima, uključujući Natura 2000 (3) Nema smisla, dekorativna rasvjeta nikad nije bila od bilo kakve vitalne važnosti da bi imala prioritet. Predlažem izbrisati stavak. (5) Jasno specificirati da tih "do deset posto" ne smije završiti na nebu, nego isključivo ispod horizonta. (6) "nepravilno" je apstraktan pojam. Predlažem izbaciti jer ne opisuje nešto specifično. U članku su opisane samo nekretnine, a dekorativnu rasvijetu mogu imati i pokretnine - najčešće su to velika i/ili luksuzna plovila (jahte). Primjer štetne dekorative rasvjete na plovilima su svjetla u bojama kojima osvjetaljavaju vodenu površinu oko plovila. Predlažem dodati stavak koji pokriva i pokretnine. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
104 ZORAN KRLEŽA Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Stavak 3 - Dekorativna rasvjeta u E0 i E1 ni u kojem slučaju je apsolutno nepotrebna, nerazumna, i u suprotnosti je s bilo kakvim načelima zaštite ekosustava i sprečavanja svjetlosnog onečišćenja. Stavak 5 i 6 - Nije detaljizirano što je to specifični oblik. U stavku 6 se nešto detaljizira ali se opet navode građevine "nepravilnog" oblika. Što se smatra nepravilni oblik? Ovo je jako podložno interpretaciji svakog čovjeka i ostavlja rupu u pravilniku gdje se svaka građevina koja nije kockasta može proglasiti nepravilnog oblika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
105 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Sva zaštićena područja se moraju zaštititi od svjetlosnog onečišćenja na način da se u potpunosti zabrani dekorativna rasvjeta. Što je sa brodovima i njihovom dekorativnom rasvjetom - potrebno je takvu rasvjetu regulirati? Stavak 3. - brisati; u direktnom je sukobu sa stavkom 1. jer nisu definirani vremenski periodi. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
106 SAŠA NUIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Zaštićena područja trebaju imati maksimalnu zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. Ne vidim zašto bi se dekorativna rasvjeta dozvolila u zaštićenim područjima. Molim da se u pravilnik uvrsti i reguliranje dekorativne rasvjete na brodovima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 Marko Rukavina Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Revidirati kompletan članak. Dekorativna rasvjeta opisana ovim člankom omogućuje manipulaciju rasvjetom na lokalnim razinama. To je legaliziranje koruptivnih radnji protiv kojih se borimo a ovako sročen članak omogućuje baš to. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
108 Željko Andreić Dekorativna rasvjeta, Članak 9. točka 3: u zoni E0 ne smije biti iznimaka, treba dakle ukloniti zonu E0 iz iznimaka koje propisuje ova točka. Prihvaćen Prihvaćen
109 TOMISLAV FIKET Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Maknuti zone E2 i E3 iz članka 9. stavka (2). Brisati stavak (3), (4), (5), (6). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste dekorativnu rasvjetu u zonama E1 u vremenskim periodima poput zimskih blagdana uz obvezno gašenje u vrijeme svjetlostaja, a u skladu s Planom rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine kad je učinak svjetlosnog onečišćenja na prirodu i okoliš najniži. Čl. 9. st. 5. u direktnoj je vezi s čl. 10. koji pobliže definira vrijednosti rasvijetljenosti, granične vrijednosti i intenzitet rasvijetljenosti.
110 Vedran Vrhovac Dekorativna rasvjeta, Članak 9. Što se događa ako zona E3, E4 ili E5 rasvjetljenosti se nađe u području nacionalnog parka, parka prirode, rezervata ili u prostoru koji je dio mreže Natura 2000? Dopuštanje tih zona rasvjete u takvim područjima omogućilo bi postavljanje dekorativne rasvjete koja bi naštetila prirodnom okolišu takvih područja. Stavka 3 ovog članka nema smisla, jer u biti ne brani ništa. Odlukom jedinice lokalne samouprave moguće je odobriti dekorativnu rasvjetu u zonama E0 i E1 u vremenski definiramo periodu koji može trajati koliko? Dan, mjesec, godinu? Stavka 3 ovog članka otvara prostor za manipulaciju za postavljanje dekorativne rasvjete, što je u suprotnosti sa svrhom postojanja Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i pratećeg pravilnika. Što je s dekoravitnom rasvjetom koja nije na nekretninama ili nepokretnoj imovini? Na primjer: što ako u područje nacionalnog parka ili parka prirode uplovi komercijalno ili privatno plovilo koje ima dekorativnu rasvjetu koja nije nužno potrebna za sigurnu plovidbu? Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plovila nisu predmet ovoga Pravilnika.
111 Emilio Jauk Dekorativna rasvjeta, Članak 9. U stavku 1 dodati E2 i E3 ,da glasi (1) Nije dopuštena dekorativna rasvjeta u zonama rasvijetljenost E0,E1,E2 i E3 U stavku 2 brisati E2 i E3 , tako da glasi : (2) Dekorativna rasvjeta dopuštena je u zoni E4. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste dekorativnu rasvjetu u zonama E1 u vremenskim periodima poput zimskih blagdana uz obvezno gašenje u vrijeme svjetlostaja, a u skladu s Planom rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine kad je učinak svjetlosnog onečišćenja na prirodu i okoliš najniži. Čl. 9. st. 5. u direktnoj je vezi s čl. 10. koji pobliže definira vrijednosti rasvijetljenosti, granične vrijednosti i intenzitet rasvijetljenosti. Unutar urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1.
112 Roberto Maglica Dekorativna rasvjeta, Članak 10. St. 3-4. - Mislim da dekorativna rasvjeta gubi svrhu za vrijeme svjetlostaja, toga bi se obavezno trebala gasiti. Prihvaćen Prihvaćen
113 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Dekorativna rasvjeta, Članak 10. obzirom da dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti luksima, ograničenje treba biti izraženo putem luminancije i to na 1 cd/m2 (ovakvu mjeru propisuje slovenska uredba) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) i ovisi o tipu površine koji osvjetljava.
114 MARKO BEŠLIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 10. st.1 - izraz "Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine" promijeniti u "Maksimalna vrijednost srednje rasvijetljenosti površine". Obrazloženje: Ako bi npr. u svim mjernim točkama površine 100 m2 rasvijetljenost bila 1 lx, a samo u jednoj jedinoj točki 31 lx, tada bi srednja rasvijetljenost površine iznosila cca 1 lx, ali zbog ove jedne točke gdje je izmjereno 31 lx rasvjeta ne bi zadovoljavala postojeće ograničenje "Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine dekorativne rasvjete iznosi 30 lx" U cijelom Pravilniku potrebno je definirati ograničenje na "srednju rasvijetljenost", a ne na "rasvijetljenost" jer se pojam rasvijetljenost može odnositi na rasvijetljenost u jednoj jedinoj točki veličine 1 mm2 st. 2 - izraz "od 100 do nula %." promijeniti u "od 100 do 10 %." jer uređaji samo nekih proizvođača imaju mogućnost regulacije do 0%. Zahtijevanje regulacije 100-0% dovelo bi do narušavanja tržišne utakmice. st.3 - izraz „se mora smanjiti na najmanje 50 % početnog intenziteta ili ugasiti.“ zamijeniti jasnijim izrazom „ne smije biti veći od 50% početnog intenziteta". Ako nema izričitog zahtjeva za gašenjem dekorativne rasvjete, tada se gašenje ne treba niti navoditi. st.4 - izraz „biti i više od 50 %“ zamijeniti sa „biti veći od 50% početnog intenziteta“ Potrebno je definirati što su javne priredbe i koliko je dozvoljeno njihovo trajanje, u suprotnom mogu trajati 365 dana godišnje st. 5 - izbrisati izraz "i Grad Zagreb" jer nema potrebe za isticanjem Grada Zagreba među ostalim JLS - izraz "Planom dekorativne i vanjske rasvjete" zamijeniti sa "Planom rasvjete". Nema potrebe da JLS izrađuju 2 posebna plana: 1) Plan dekorativne i vanjske rasvjete 2) Plan rasvjete Potrebno je sve objediniti u jedan Plan rasvjete Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te je čl. dorađen u skladu s istim. Pod pojmom 0% podrazumijeva se potpuno gašenje rasvjete. Za vrijeme svjetlostaja, navedenog u čl. 9. st.3. dekorativnu rasvjetu obavezno je ugasiti. Planom rasvjete, JLS i Grad Zagreb utvrdit će trajanje i vremenske periode za korištenje dekorativne rasvjete. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba.
115 Damir Hržina Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Prijedlog: st. 3. Radi jasnoće možda bi bilo bolje upotrijebiti formulaciju "za najmanje 50 %" umjesto "na najmanje 50 %" Ispraviti numeraciju zadnjeg stavka iz (5) u (6) Prihvaćen Prihvaćen
116 GRAD ZAGREB Dekorativna rasvjeta, Članak 10. U stavku 1. iza riječi: „maksimalna“ dodati riječ: „srednja“ jer se kod rasvjetljavanja svih površina definira srednja vrijednost (maksimalna vrijednost će uvijek biti neposredno uz rasvjetno tijelo). Smatramo da će u nekim slučajevima maksimalna srednja vrijednost površine dekorativne rasvjete od 30lx u naseljenim područjima biti premalo jer neće doći do isticanja značajnih povijesnih i drugih objekata u svrhu turističke promocije. Predlaže se brisati stavak 2. jer isti nije potreban – sva smanjenja u vrijeme svjetlostaja su definirana stavkom 3, a investitor može u sklopu svojih mogućnosti odabrati da li želi instalaciju sa mogućnošću regulacije od 0-100% Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir no članak je dorađen u skladu s boljim nomotehničkim izričajem. Pod pojmom 0% podrazumijeva se potpuno gašenje rasvjete te se ne navodi obveza kontinuirane regulacije. Za vrijeme svjetlostaja, navedenog u čl. 9. st.3. dekorativnu rasvjetu obavezno je ugasiti. Planom rasvjete, JLS i Grad Zagreb utvrdit će trajanje i vremenske periode za korištenje dekorativne.
117 ZORAN KRLEŽA Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Stavak 3 - Ne postoji razlog i potreba za dekorativnom rasvjetom u vrijeme svjetlostaja. Prihvaćen Prihvaćen
118 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti u lx, predlažem da se koristi luminacija na 1cd/m2 (primjer Slovenije). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) i ovisi o tipu površine koji osvjetljava.
119 Gordan Neralić Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Tehnološki nije izvedbo da svjetiljka bure regulirana da 0%, minimalne vrijednosti regulacije se kreću 10 – 20%. Molim da se navedeno ispravi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pod pojmom 0% podrazumijeva se potpuno gašenje rasvjete te se nigdje ne navodi obveza kontinuirane regulacije.
120 Gordan Neralić Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Potrebno je propisati maksimalnu srednju rasvijetljenost, a ne maksimalnu vrijednost rasvijetljenost, jer na maksimalnu vrijednost rasvijetljenosti nije moguće utjecati niti u fazi projektiranja niti u fazi realizacije projekta. Prihvaćen Prihvaćen
121 Željko Andreić Dekorativna rasvjeta, Članak 10. točka 1: ako koristimo zoniranje, to treba biti i ovdje, pa staviti maksimalne rasvijetljenosti ovisno o tome da li se radi o zoni E1, E2, E3, itd. U zoni E0 nikakva rasvjeta, pa ni dekorativna, ne smije biti dozvoljena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 TOMISLAV FIKET Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Zašto je izraženo u lx? Za vrijeme svjetlostaja se mora gasiti dekorativna rasvjeta. Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Ovim Pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) i ovisi o tipu površine koji osvjetljava.
123 Ante Mustapić Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Smatram da su maksimalne vrijednosti definirane u stavci 1 ovog članka preniske i da se takvi objekti u mnogim situacijama neće dovoljno isticati, a svrha njihovog osvjetljavanja je istaknuti ih. * Prema stavku 3. ovog članka intezitet se može smanjiti na 50% ili ugasiti. Nema potrebe da baš svaka svjetlosna instalacija bude s regulabilnim svjetiljkama, što pored toga zahtijeva i sustav upravljanja tom instalacijom i u mnogim situacijama bespotrebno povećava investiciju. Predlažem da se stavka 2. izbaci, jer stavkom 3. je dovoljno definirano ograničenje koje će se ispoštovati na jedan od navedenih načina, a ovisno o tipu projektiranog rješenja. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te je čl. dorađen u skladu s istim. Pod pojmom 0% podrazumijeva se potpuno gašenje rasvjete. Navedeni stavak ne uvjetuje kontinuiranu regulaciju. Ona može biti i diskretna.
124 Stjepan Tvrtko Ćavar Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Dekorativna rasvjeta služi vizualnom akcentiranju objekata koji su od kulturne, turističke i umjetničke vrijednosti u vanjskom prostoru. S obzirom na logaritamsku karakteristiku ljudskog vida, ukoliko se rasvjetljenost površine ograniči na isti iznos kao i rasvjetljenost okolnih funkcionalnih površina, onda dekorativna odnosno akcentna rasvjeta kao takva uopće niti ne postoji. Na ovaj način, većina trenutno osvjetljenih kulturno povijesnih spomenika Hrvatske uključivo objekte poput Dubrovačkih zidina i tvrđava ili Zagrebačke katedrale stavlja se izvan osnovnih odredbi pravilnika. Mislim da je potrebno razmotriti turističke i gospodarske učinke ovako definiranih ograničenja. Prijedlog da dekorativna rasvjeta ne radi u dubokim noćnim satima ili turistički neinteresantnim razdobljima godine te da generalno bude vrlo selektivna unutar urbanih prostora nije sporan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
125 Emilio Jauk Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Brisati st.1 .Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine dekorativne rasvjete iznosi 30 lx u naseljenim područjima i 20 lx u nenaseljenim područjima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Vrijednosti predstavljaju ograničenja i bez njih bi imali nesrazmjer osvjetljavanja.
126 Tomislav Medved Dekorativna rasvjeta, Članak 10. Za instalacije dekorativne rasvjete (fasada) izvedene sa pozadinskim izvorima svjetlosti nužno je definirati maksimalne vrijednosti luminancije jer rasvijetljenost nije moguće mjeriti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Navedeni komentar reguliran je kroz druge članke i Priloge ovoga Pravilnika i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
127 MARKO BEŠLIĆ Dekorativna rasvjeta, Članak 11. st. 1 - izraz "statičnom ili dinamičkom" jezično usuglasiti i zamijeniti sa "statičnom ili dinamičnom" U slučaju promjenjive temperature boje nije jasno smije li temperatura boje prijeći 3000K, odnosno gdje će to biti određeno Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. 3000 K je definirano Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
128 MARKO BEŠLIĆ III. NAČINI I UVJETI UPRAVLJANJA RASVJETLJAVANJEM, Krajobrazna rasvjeta Potrebno je definirati pojam "krajobrazna rasvjeta" Nije prihvaćen Definirano Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
129 Roberto Maglica Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. St. 3. - Otvara mogućnosti zloupotrebe. U zaštićenim područjima ne smije biti krajobrazne rasvjete. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
130 Astronomsko društvo Beskraj Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Bilo kakvo korištenje ukrasne rasvjete u zaštićenim područjima i područjima ekološle mreže, te u zonama prirodne rasvijetljenosti odnosno tamnog krajolika je u suprotnosti sa zahtjevima zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Stavak 3 negira zabranu navedenu u stavku 1 te ga je potrebno brisati. Krajobrazna rasvjeta nema što tražiti niti u rezidencijalnim zonama. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba. Unutar urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1.
131 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. potrebno je u potpunosti zabraniti krajobraznu rasvjetu u zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000; stavak 1 - dodati zonu E2 jer krajobrazna rasvjeta u rezidencijalnim zonama iznimno doprinosi svjetlosnom onečišćenju te šteti ljudskom zdravlju; stavak 3 – potrebno je obrisati jer je u sukobu s odredbama stavka 1 koji nalaže zabranu Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
132 Sabina Seražin Korper Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Članak 3. je potrebno brisati jer je u suprotnosti sa smislom Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Krajobraznu rasvjetu je potrebno zabraniti u svim zaštićenim područjima i područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dorađen u skladu s komentarom. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
133 Zvjezdano selo Mosor Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Stavak (3) ovog članka omogućuje laku zloupotrebu istog, budući se ono "u određenom vremenskom periodu" može protumačati bilo kako. To bi u praksi vjerojatno značilo da bi "krajobrazna rasvjeta" bila korištena neprestano. Stavak (3) je posve nepotreban jer se kosi sa stavkom (1). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja.
134 Udruga Biom Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. U potpunosti treba zabraniti krajobraznu rasvjetu u svim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (Natura 2000). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
135 MARKO BEŠLIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. st. 3. - brisati tekst "i Grad Zagreb" - izraz "u određenom vremenskom periodu" je previše fleksibilan, te omogućava da se Planom rasvjete omogući korištenje krajobrazne rasvjete 0-24h u zoni E1. Potrebno je uvesti konkretna ograničenja na korištenje krajobrazne rasvjete u E1 st.5 Ovime se dozvoljava da čak 99,999% svjetlosnog toka može završiti izvan zelenila ili raslinja, dok je npr. za dekorativnu rasvjetu definirano da najviše 10% svjetlosnog toka smije završiti izvan objekta. Potrebno je ograničiti svjetlosni tok koji ne završava na zelenilu na neki konkretan iznos (20, 30, 40 …%) st.6 Prema odredbama ovog stavka, ako je pretpostavljeni životni vijek dekorativne svjetiljke 100.000 h (cca 25 godina upotrebe u stvarnim uvjetima), tada svjetiljka čak 12,5 godina smije svijetliti izvan gabarita očekivanog rasta zelenila i raslinja??? st. 8 Predlažem preciznije definirati zimski period kad rasvjeta mora biti isključena, npr. 1.listopada do 1. ožujka i sl. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba. Unutar urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda obveza je Plana rasvjete.
136 Damir Hržina Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Prijedlog: u st. 1 dodati minimalno zonu E2 i sukladno tome izbrisati iz st. 2. Obrazloženje: Bez ovih izmjena bilo bi moguće koristiti krajobraznu rasvjetu u neposrednoj blizini zvjezdarnica u naseljima (zona E2 polumjera do 100 m - sukladno prilogu VII. Pravilnika) čime bi se izravno ometao njihov rad. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda obveza je Plana rasvjete.
137 UROŠ TODOROVIĆ MIKŠAJ Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. (1) Sam kriterij za E2 govori da bi se E2 trebao naći na popisu gdje nije dopuštena krajobrazna rasjveta. Također bi trebalo dodati da krajobrazna rasvjeta nije dopuštena u zaštićenim područjima, uključujući Natura 2000. (3) Nema smisla - u tom slučaju stavak 1 nema svrhu. Predlažem izbrisati. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda obveza je Plana rasvjete.
138 KATARINA ŠPREM Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Potrebno je ubaciti potpunu zabranu krajobrazne rasvjete u zaštićenim područjima i područjima mreže Natura 2000. U stavku 1 dodati zonu E2 jer ovakva vrsta rasvjete u stambenim zonama doprinosi svjetlosnom onečišćenju, a da ne pričamo o tome koliko šteti ljudskom zdravlju. Stavak 3 pobija stavak 1 te je stoga nepotreban - brisati. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda obveza je Plana rasvjete.
139 ZORAN KRLEŽA Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Stavak 3 - Iznimke za E0 i E1 nebi trebalo biti. Takva rasvjeta u tim zonama nema svrhe. Stavak 7 - Što je sa raslinjem ili drvećem koje sporo raste i dosegne svoj razvojni maksimum za 10ak ili 50ak godina? Ovdje bi trebalo biti jasno da se rasvjeta za raslinje u rastu ne može projektirati prema razvojnom maksimumu raslinja i drveća kada ono maksimalno naraste. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
140 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Ako je područje zaštićeno, tada se mora zaštititi i od svjetlosnog onečišćenja: Stavak 1. - dodati zonu E2 (krajobrazna rasvjeta u rezidencijalnim zonama je nepotrebna i štetna za ljude) Stavak 3. - brisati, u koliziji sa stavkom 1. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
141 SAŠA NUIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. Zaštićena područja trebaju imati maksimalnu zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. Ne vidim zašto bi se krajobrazna rasvjeta dozvolila u zaštićenim područjima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
142 TOMISLAV FIKET Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. (2) Krajobrazna rasvjeta dopuštena je isključivo u zoni E4. Prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
143 Emilio Jauk Krajobrazna rasvjeta, Članak 12. U stavku 1. Dodati: E2 i E3, tako da glasi : (1) Nije dopuštena kraj obrazna rasvjeta u zonama rasvijetljenosti EO , El.E2 i E3 U stavku. 2 brisati : E2 i E3, tako da glasi : (2) Krajobrazna rasvjeta dopuštena je u zoni E4. Brisati st.3. koj glasi: Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka moguće je korištenje krajobrazne rasvjete u zoni rasvijetljenosti E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete koji donose JLS i Grad Zagreb za svoje područje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Ovim Pravilnikom daje se mogućnost JLS i Gradu Zagrebu da koriste krajobraznu rasvjetu u zonama E1 u određenom vremenskom periodu definiranom u Planu rasvjete. Ona je povremena i kratkotrajna, usmjerena na točno određene dijelove godine uz obvezno gašenja u vrijeme svjetlostaja. Unutar ruralnih i urbanih sredina, odn. zona E3 i E4, moguće je definirati zone E2 i E3, odn. E1. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
144 Astronomsko društvo Beskraj Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Krajobrazna rasvjeta se mora svugdje gasiti u vrijeme svjetlostaja, budući da joj je jedina svrha da bude ukras prolaznicima. Zelenilo je u naseljima važno područje urbane bioraznolikosti koja se treba zaštititi od nepotrebnog svjetlosnog onečišćenja. Nadalje, krajobraznu rasvjetu treba ograničiti ukupnim maksimalnim tokom svjetlosti jer ovako se ispod stabala mogu postaviti stadionski reflektori i proglasiti da je to u skladu s ekološkim zahtjevima pravilnika u sklopu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, što je, naravno, apsurdno. Nemoguće je mjeriti rasvijetljenost (u luksima) jer izmjerene vrijednosti ovise o udaljenosti mjernog instrumenta od izvora svjetlosti, a nemoguće je izmjeriti i luminanciju budući da je zelenilo "šupljikavo" te nema plohe poput pročelja građevina. Bilo kakva podna svjetiljka za krajobraznu rasvjetu bi trebala biti ograničena na 100 lumena i jednu svjetiljku po stablu, odnosno po 5 m dužine za nisko raslinje. Sva krajobrazna rasvjeta se može izvesti i s osvijetljenjem koje nije podno nego povišeno. U slučaju da naši projektanti to nisu u stanju napraviti, molim da se pozovu neki drugi koji će to znati, kao npr na High Line u New Yorku koji je prepun šetača, a nema niti jednu svjetiljku (niti krajobrazen niti javne rasvjete) iznad prosječne visine čovjeka: https://lobsintl.com/project/high-line Prihvaćen Prihvaćen.
145 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. krajobraznu i dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti u luksima već to treba činiti u cd/m2 Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) i ovisi o tipu površine koji osvjetljava.
146 MARKO BEŠLIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. st.1 - izraz "Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine" promijeniti u "Maksimalna vrijednost srednje rasvijetljenosti površine" Obrazloženje: Ako bi npr. u svim mjernim točkama površine 100 m2 rasvijetljenost bila 1 lx, a samo u jednoj jedinoj točki 21 lx, tada bi srednja rasvijetljenost površine iznosila cca 1 lx, ali zbog ove jedne točke gdje je izmjereno 21 lx rasvjeta ne bi zadovoljavala postojeće ograničenje "Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine krajobrazne rasvjete iznosi 20 lx" U cijelom Pravilniku potrebno je definirati ograničenje na "srednju rasvijetljenost", a ne na "rasvijetljenost" jer se pojam rasvijetljenost može odnositi na rasvijetljenost u jednoj jedinoj točki veličine 1 mm2 st. 2 - izraz "od 100 do nula %." promijeniti u "od 100 do 10 %." jer uređaji samo nekih proizvođača imaju mogućnost regulacije do 0%. Zahtijevanje regulacije 100-0% dovelo bi do narušavanja tržišne utakmice. st.3 - izraz „se mora smanjiti na najmanje 30 % početnog intenziteta ili ugasiti.“ zamijeniti jasnijim izrazom „ne smije biti veći od 30% početnog intenziteta". Ako nema izričitog zahtjeva za gašenjem rasvjete, tada se gašenje ne treba niti navoditi. st.4 - izraz „biti i više od 30 % početnog intenziteta“ zamijeniti sa „biti veći od 30% početnog intenziteta“ Potrebno je definirati što su javne priredbe i koliko je dozvoljeno njihovo trajanje, u suprotnom mogu trajati 365 dana godišnje st. 5 - izbrisati izraz "i Grad Zagreb" jer nema potrebe za isticanjem Grada Zagreba među ostalim JLS Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te je čl. dorađen u skladu s istim. Pod pojmom 0% podrazumijeva se potpuno gašenje rasvjete. Za vrijeme svjetlostaja, navedenog u čl. 9. st.3. dekorativnu rasvjetu obavezno je ugasiti. Planom rasvjete, JLS i Grad Zagreb utvrdit će trajanje i vremenske periode za korištenje dekorativne rasvjete. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba.
147 GRAD ZAGREB Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. U stavku 1. iza riječi: „Maksimalna“ dodati riječ: „srednja“ Predlaže se brisati stavak 2. jer isti nije potreban uz obrazloženje isto kao za članak 10. Djelomično prihvaćen Komentar je uzet u obzir te je čl. dorađen u skladu s istim. Pod pojmom mogućnost reguiranja intenziteta unutar područja od 100 do 0%, nije uvjetovana kontinuirana regulacija. Ona može biti i diskretna.
148 ZORAN KRLEŽA Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Stavak 3 - Krajobrazna rasvjeta u svjetlostaju nema svrhe. Gasiti ju tokom svjetlostaja osim iznimno kako je to propisano Stavkom 4. Prihvaćen Prihvaćen.
149 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Stavak 3. - za vrijeme svjetlostaja potrebno je gasiti rasvjetu, nema smanjivanja intenziteta Prihvaćen Prihvaćen.
150 Gordan Neralić Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Definirati neku vrijednost rasvjetljenosti bez da se referira na koju veličinu površine se definira je nešto tek da se napiše, a ne da se definira prava mjere rasvjete. Krajobrazna rasvjeta je u pravilu postavlja uz objek rasvjeljavanja i nivo rasvjete je uvijek daleko veći od ovdje propisanoga. MOlim da se stavka 1 izaci kao takava jer je u praksi ne provedim i može samo dovesti do dodatnih zabuna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Vedran Vrhovac Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Gospodine Mustapić, vrijednosti iz stavke 1 ovog članka nikako nisu preniske, posebice 15 luxa u nenaseljenim područjima. Nenaseljena područja nemaju uopće potrebu za rasvjetom što će tih 15 luxa činiti i više nego uočljivim. U uvjetima gdje nema rasvjete i 10 luxa bi bilo više nego dovoljno da krajobraznu rasvjetu učine lako uočljivom. Vrijednosti se mogu smatrati niskima ako se primjeni ekološki štetna norma HRN EN 13201 pa se rasvjeta postavi gdje treba i ne treba. Prihvaćen Prihvaćen.
152 Željko Andreić Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Točka 1, isto kao u čl. 10: ako koristimo zoniranje, to treba biti i ovdje, pa staviti maksimalne rasvijetljenosti ovisno o tome da li se radi o zoni E1, E2, E3, itd. U zoni E0 nikakva rasvjeta, pogotove ne krajobrazna, ne smije biti dozvoljena. Prihvaćen Prihvaćen.
153 TOMISLAV FIKET Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Za vrijeme svjetlostaja se treba ugasiti krajobrazna rasvjeta. Prihvaćen Prihvaćen.
154 Ante Mustapić Krajobrazna rasvjeta, Članak 13. Smatram da su maksimalne vrijednosti definirane u stavci 1 ovog članka preniske i da se takvi objekti u mnogim situacijama neće dovoljno isticati, a svrha njihovog osvjetljavanja je istaknuti ih. * Prema stavku 3. ovog članka intezitet se može smanjiti na 30% ili ugasiti. Nema potrebe da baš svaka svjetlosna instalacija bude s regulabilnim svjetiljkama, što pored toga zahtijeva i sustav upravljanja tom instalacijom i u mnogim situacijama bespotrebno povećava investiciju. Predlažem da se stavka 2. izbaci, jer stavkom 3. je dovoljno definirano ograničenje koje će se ispoštovati na jedan od navedenih načina, a ovisno o tipu projektiranog rješenja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te su navedeni stavci dorađeni.
155 MARKO BEŠLIĆ Krajobrazna rasvjeta, Članak 14. Predlaže se tekst cijelog članka 14. uskladiti s tekstom članka 11. koji se odnosi na dekorativnu rasvjetu. Novi tekst glasi: Članak 14. (1) Ovisno o vrsti zelenila ili raslinja moguće je koristiti svjetiljke sa statičnom ili dinamičnom koreliranom temperaturom boje. (2) Za krajobraznu rasvjetu moguće je koristiti sustav s promjenjivom temperaturom boje i RGB, RGBW i RGBA, samo kako je opisano i predviđeno Planom rasvjete JLS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 MARKO BEŠLIĆ III. NAČINI I UVJETI UPRAVLJANJA RASVJETLJAVANJEM, Prirodna vodna tijela Preporučujem da se definira pojam "prirodna vodna tijela" Prihvaćen Nije prihvaćen. Prema zakonu o vodama nn 66/19 u članku 4. stavku 1. točki 93. definirano je umjetno vodno tijelo i to kao tijelo površinskih voda stvoreno ljudskom djelatnošću. Iz te definicije proizlazi definiranje prirodnog vodnog tijela.
157 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Prirodna vodna tijela, Članak 15. stavak 2 – treba ograničiti trajanje privremene umjetniče instalacije, rasvjete priredbi i kulturnih dobara na maksimalno 3 uzastopne noći; stavak 3 - krajobraznu i dekorativnu rasvjetu nije moguće mjeriti u luksima već to treba činiti u cd/m2, predlažemo da ograničenje luminancije bude na 1 cd/m2 kao i u Sloveniji Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Duljina trajanje privremene umjetniče instalacije, rasvjete priredbi i kulturnih dobara biti će određena Planom rasvjete koje donose JLS ili Grad Zagrebm, u skladu s Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
158 Sabina Seražin Korper Prirodna vodna tijela, Članak 15. Potrebno je precizno propisati dopuštena trajanja za sva vremenska ograničenja koja se spominju u ovom članku jer je ovako definiran, taj članak podložan zlouporabi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Precizno definiranje vremenskih perioda, opsega, trajanja rasvjete obveza je Plana rasvjete koji je podložan izmjenama.
159 MARKO BEŠLIĆ Prirodna vodna tijela, Članak 15. st. 2 - brisati tekst "i Grad Zagreb" st. 3 - tekst "maksimalna vrijednost rasvijetljenosti" promijeniti u "maksimalna vrijednost srednje rasvijetljenosti" st.4 - potrebno je definirati pojam "javna rasvjeta", kako bi se razjasnila granica cestovne i javne rasvjete. Alternativno, izbrisati tekst "javna rasvjeta" - predlažem potpunu izmjenu st. 4 tako da novi tekst bude jasniji i glasi: "Maksimalna vrijednost srednje rasvijetljenosti vodenih površina uzrokovana cestovnom i javnom rasvjetom uz prirodna vodna tijela ne smije biti veća od vrijednosti prema Prilogu VI. ovoga Pravilnika." st.5 - izraz “se mora smanjiti na najmanje 30 % početnog intenziteta ili ugasiti“ zamijeniti malo jasnijim izrazom „ne smije biti veći od 30% početnog intenziteta“ Ako nema izričitog zahtjeva za gašenjem rasvjete, tada se gašenje ne treba niti navoditi. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Grad Zagreb ima status grada i Županije te se stoga navodi u kapcitetu oba. Pojam „javna rasvjeta“ definirana je Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
160 Udruga Biom Prirodna vodna tijela, Članak 15. Stavak 2 - trajanje privremene umjetničke instalacije, rasvjete priredbi i kulturnih dobara se mora ograničiti (npr. na maksimalno 3 uzastopne noći). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pravilnik je radila Radna skupina koju je imenovao ministar zaštite okoliša i energetike, čelnik tijela državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, (KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-24 od 4. srpnja 2019. godine i KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-26 od 24. rujna 2019). U radnoj skupini su uz predstavnike stručnog nositelja Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Državnog inspektorata, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog društva za rasvjetu, Hrvatskog astronomskog saveza, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Naše nebo – udruge za zaštitu noćnog neba, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
161 Damir Hržina Prirodna vodna tijela, Članak 15. Prijedlog: st. 5. Radi jasnoće možda bi bilo bolje upotrijebiti formulaciju "za najmanje 70 %" umjesto "na najmanje 30 %" Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pravilnik je radila Radna skupina koju je imenovao ministar zaštite okoliša i energetike, čelnik tijela državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, (KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-24 od 4. srpnja 2019. godine i KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-26 od 24. rujna 2019). U radnoj skupini su uz predstavnike stručnog nositelja Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Državnog inspektorata, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog društva za rasvjetu, Hrvatskog astronomskog saveza, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Naše nebo – udruge za zaštitu noćnog neba, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
162 UROŠ TODOROVIĆ MIKŠAJ Prirodna vodna tijela, Članak 15. (2) jasno vremenski ograničiti "privremenu umjetničku instalaciju" i "promociju prirodnih i kulturnih dobara" (npr. maksimalno 3 uzastopne noći) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pravilnik je radila Radna skupina koju je imenovao ministar zaštite okoliša i energetike, čelnik tijela državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, (KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-24 od 4. srpnja 2019. godine i KLASA:351-01/19-09/152, URBROJ:517-04-2-19-26 od 24. rujna 2019). U radnoj skupini su uz predstavnike stručnog nositelja Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Državnog inspektorata, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog društva za rasvjetu, Hrvatskog astronomskog saveza, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Naše nebo – udruge za zaštitu noćnog neba, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.
163 ZORAN KRLEŽA Prirodna vodna tijela, Članak 15. Stavak 5 - Tokom svjetlostaja nema potrebe za rasvjetom vodnih tijela osim iznimno kako je to propisano Stavkom 6. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedeni stavak je dorađen.
164 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Prirodna vodna tijela, Članak 15. Zaštita od svjetlosnoga onečišćenja u zoni E0 mora biti bez izuzetaka stoga se treba zabraniti i rasvjeta vodnih tijela. Stavak 2. - ograničiti trajanje osvjetljavanja privremene umjetničke instalacije Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Ovaj Pravilnik već je definirao zonu E0 i sve sastavnice koje ga čine. Vodna tijela obuhvaćena čl. 15. ovoga Pravilnika ne spadaju u E0. Ograničenje trajanja osvjetljavanja obvezni je dio Plana rasvjete.
165 SAŠA NUIĆ Prirodna vodna tijela, Članak 15. Čl. 15,St. 2 - Zaštićena zona E0 ne bi smjela imati nikakvu rasvjetu vodenog tijela bez iznimaka. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Stavkom 2. ovoga članka definriane su iznimke i područja u kojima se mogu osvjetljavati vodna tijela, dok je stavak 1. definirao zabranu svjetlosnih snopova bilo koje vrste ili oblika usmjerene prema prirodnom vodnom tijelu.
166 Željko Andreić Prirodna vodna tijela, Članak 15. točka 3: točka 1: ako koristimo zoniranje, to treba biti i ovdje, pa staviti maksimalne rasvijetljenosti ovisno o tome da li se radi o zoni E1, E2, E3, itd. U zoni E0 nikakva rasvjeta vodenih površina ne smije biti dozvoljena. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Stavkom 2. ovoga članka definriane su iznimke i područja u kojima se mogu osvjetljavati vodna tijela, dok je stavak 1. definirao zabranu svjetlosnih snopova bilo koje vrste ili oblika usmjerene prema prirodnom vodnom tijelu.
167 Zoran Adžić Prirodna vodna tijela, Članak 15. Članak 15. stavak 2. - trajanje privremene umjetničke instalacije, rasvjete priredbi i kulturnih ograničiti na najviše tri e noći; Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ograničenje trajanja osvjetljavanja obvezni je dio Plana rasvjete.
168 SAŠA NUIĆ III. NAČINI I UVJETI UPRAVLJANJA RASVJETLJAVANJEM, Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina Potrebno je isključivo definirati elemente rasvjete koji utječu na svjetlosno onečišćenje. Elemente sigurnosti na cestama regulirati u vezi s Zakonom o sigurnosti na cestama i ostaviti prostor za samoregulaciju i institucionalno rješavanje konflikata. Nikako u sklopu Zakona o svjetlosnom onečišćenju normirati obavezno osvjetljenje cesta jer to dovodi do povećanja svjetlosnog onečišćenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
169 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 16. st. 3 - riječ "sigurnost" primijeniti u "sigurnosti" Prihvaćen Prihvaćen
170 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 16. Potrebno je definirati u koju skupinu rasvjete pripada rasvjeta parkova, šetnica i pješačkih zona za čiju se rasvjetu koriste tzv. parkovne ili urbane svjetiljke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
171 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 17. Predlaže se u čl. 3 brisati definiciju pojma ULORinst, te promijeniti definiciju pojma ULOR tako da glasi: ULOR (Upward Light Output Ratio) predstavlja udio svjetlosnog toka kojeg svjetiljka isijava iznad horizontale u odnosu na ukupni svjetlosni tok svjetiljke. Zatim u čl. 17. tekst "ULORinstal" zamijeniti s "ULOR" Obrazloženje: pojam ULOR ne treba vezati na točno određeni način montaže svjetiljke, samo treba propisati da svjetiljka mora biti montirana tako da ne isijava svjetlost iznad horizontale, odnosno da ULOR bude =0,0 %. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. U Pravilnik je uvršten novi Prilog VIII. u kojem se pobliže definiraju granične vrijednosti.
172 HGK Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 17. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost na pogrešno upisanu funkciju, parametar ULORinstal ne može biti manji od nule, dakle, potrebno je napisati ULORinstal=0,0%. Prihvaćen Prihvaćen
173 Mihael Banko Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 17. Molim da se za maksimalnu koreliranu temperaturu boje svjetlosti od 3000K propiše određeno odstupanje od budući da ih sami proizvođači tako definiraju. Niti jedan svjetski proizvođač rasvjete ne može garantirati da svjetiljka svjetli do točno određenom bojom svjetlosti zbog same tehnologije izrade LED čipova. Predlažem izmjenu stavka (1) članka 17. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Zakonom o zaštiti od svjetlsonog onečišćenja definirana je vrijednost 3000 K.
174 Gordan Neralić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 17. Tehnološki je nemoguće postići da LED rasvjeta ima boju svjetlosti od točno 3000K! Proizvođači LED čipova definiraju biju svjetosti sa odstupanjem od + - 10%. Sukladno tome molim vas da dozvolite navedeno odstupanje kao prihvaljivo na način da definirate boju svjetlosti u obliku 3000K+-10%. To je jedino ispravno jer je jedino tehnološki izvedivo! Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Zakonom o zaštiti od svjetlsonog onečišćenja definirana je vrijednost 3000 K.
175 Miro Marinković Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 17. Zadanu vrijednost ULOR ≤ 0 nije moguće ostvariti "on site" odnosno iste su izmjerene u laboratorijskim uvijetima u instrumentima koji također dozvoljavaju minimalna odstupanja i laboratorijsku grešku. Apsolutnu nulu ne nalazimo niti u prirodi. Vodene površine jesu ravne ako sagledavamo određenu dužinu pravca kojeg posmatramo. Ako ne vjerujemo da je zemlja ravna i da horizont nije ravan postoje određena odstupanja. U koliko se zahtijeva apsolutna 0 ugradnje svjetiljke u odnosu na horizont molim vas da navedete koje mjerne instrumente izvođači javne rasvjete moraju koristiti prilikom ugradnje rasvjetnih tijela, koje certifikate i protokole moraju poštivati, tko raspisuje iste i tko izdaje valjane certifikate i akreditacije o umjeravanju mjernih instrumenata. U slućaju da se dozvole odstupanja od apsolutne 0, kao u prirodi, da li se smatra da ULOR=0,49 odgovara vrijednosti ULOR=0 - odnosno da li je uvijet ULOR=0 ili ULOR=0,0. Francuski Zakon ograničava ULR < 1% u laboratorijskim uvijetima zbog odstupanja u mjernim instrumentima, odnosno ULR<4% na terenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
176 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. stavak 1 – tehničke norme za osvjetljavanje su samo preporuke i ne valja ih unositi u zakone i pravilnike, a ovaj se pravilnik bavi maksimalnim vrijednostima rasvijetljenosti i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja te je potpuno bezpredmetno spominjati svjetlotehničke norme, osim toga normu nije moguće svugdje primijeniti iz praktičnih i ekonomskih razloga, a uvođenje norme kao obaveze prouzročiti će značajno povećanje troškova; stavak 2 - stavak je u suprotnosti sa Zakonom i pravilnikom jer pravilnik definira maksimalne vrijednosti (treba dodati formulaciju npr.: ako se koriste cestovne klase iz norme za osvjetljavanje prometnica, izračunate minimalne vrijednosti u klasi moraju se koristiti kao maksimalne, a procjena razine prometa koja se uzima u obzir je razina prometa isključivo tijekom noći Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedeni stavak dorađen je u skladu s komentarom.
177 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. st.2 Ako se ovaj stavak odnosi na definiranje rasvijetljenosti prometnica sukladno normi HRN EN 13201, a u ovisnosti u karakteristikama prometnica i prometa, tada bi tekst: "definiraju se maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete prometnih površina" trebao glasiti : "definiraju se razredi prometnica te minimalne vrijednosti luminancije i horizontalne rasvijetljenosti cesta i drugih prometnich površina". Norma HRN EN 13201 definira razrede prometnica, te za svaki razred definira minimalne vrijednosti luminancije i horizontalne rasvijetljenosti za pojedinu klasu prometnice. Maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti definiraju se ovim Pravilnikom, sukladno čl. 19. i trebale bi služiti kako se ne bi prekomjerno prekoračile vrijednosti koje norma definira kao minimalne st. 3 ovaj stavak može se brisati, jer daje općenitu informaciju, a ne propisuje nikakvu obvezu ili ograničenje Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Člankom je opisano i definirano na koji način se definira cestovna rasvjeta i koje uvjete mora ispuniti.
178 Astronomsko društvo Beskraj Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Budući da je ovo pravilnik Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, namjena bi mu trebala biti postavljanje ograničenja koja će kontrolirati i smanjiti svjetlosno onečišćenje umjesto da se postavljaju uvjeti o obaveznim načinima osvjetljavanja prometnica. Svjetlotehnička norma EN 13201 dobrodošla je kao set smjernica za osvijetljavanje prometnica. Te smjernice u mnogim slučajevima mogu predstavljati znatno povećanje troškova za javnu rasvjetu uz povećanje svjetlosnog onečišćenja. Klase prometnica M1-M6 imaju striktno definirane minimalne vrijednosti luminancije, pa ako se to zakonski mora poštivati, proračun koji daje prosječnu luminanciju od 0.73 cd/m2 neće zadovoljiti zahtjev za klasu prometnice M4 (0.75 cd/m2). Ta razlika je ljudskom oku potpuno nevidljiva. Osim toga, kriteriji za odabir klase prometnica su opisni i proizvoljni (brzina: visoke/srednja/niska; promet: gust/umjeren/nizak) te nikada nije objašnjeno na osnovu čega se došlo do navedenih klasa prometnica (S. Fotios, R. Gibbons, "Road lighting research for drivers and pedestrians: The basis of luminance and illuminance recommendations"). Tu dolazi do apsurdnih situacija da se u jednom Vojniću određuje klasa prometnice M2, što je ljudskom oku neprimjetno manje od klase M1 koje se koriste na autocestama! Budući da je iz primjera mnogh država koje većinom ne osvjetljavaju prometnice po standardu (Njemačka, Austrija), bez utjecaja na ukupnu sigurnost na cestama, smatramo da se obaveza korištenja norme za cestovnu rasvjetu mora izbaciti iz ovog pravilnika, i to iz svih njegovih dijelova, te uvesti obaveza projektiranja rasvjete isključivo ovisno o gustoći prometa noću. Drugdje u komentarima su spomenuta sela u Lici, a tu možemo dodati i naselja u općini Vojnić i sličnima - obaveza korištenja norme će u mnogim slučajevima značiti enormno povećanje troškova postavljanja javne rasvjete da bi se zadovoljili parametri poput jednoličnosti i drugog. Projektanti rasvjete se ionako cijelo vrijeme koriste smjernicama norme za cestovnu rasvjetu, pa će se njome koristiti i dalje, uz poštivanje maksimalnih dozvoljenih vrijednosti i drugih ograničenja koja se navode u pravilniku. Budući da se u SADu koriste potpuno druge vrijednosti za prometnice, ne može se tvrditi da su vrijednosti iz norme EN 13201 jedine ispravne. odnosno, postoje dva odgovora na to - ili je tim smjernicama (i u SAD i u EU) potebna temeljita revizija budući da su se u ovih 25 godina izuzetno malo mijenjale, ili su u SADu i Njemačkoj evoluirale neke potpuno druge vrste homo sapiensa s potpuno drukčijim vidnim sustavom. Budući da i u Njemačkoj i u SADu živi nekoliko stotina tisuća Hrvata, ova druga opcija se čini malo vjerojatnom. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Vezano uz komentar naglašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
179 Marko Miletić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Članak je u nesuglasju sa Prilogom III - prvenstveno po pitanju svjetlotehničkih ograničenja ali i po pitanju nepovezanosti danih svjetlotehničkih ograničenja sa faktorima navedenim u stavku 2 ovog članka (količina i gustoća prometa, razina opterećenja....). Predlaže se da se Prilog III u potpunosti izmjeni na način da se granične vrijednosti definiraju u skladu sa nomenklaturom relevantne norme za cestovnu rasvjetu te da se granične vrijednosti (osim po Zoni rasvjetljenosti) razvrstaju i prema parametrima definiranim u stavku 2 članka 18. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Pravilnikom se definiraju maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti i one predstavljaju granične vrijednosti s obzirom na svjetlosno onečišćenje.
180 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Stavak 1 i stavak 2 ovog članka su direktno u nesuglasju. Važeće norme definiraju minimalne potrebne razine osvjetljenja a stavak 2 govori o maksimalnim razinama osvjetljenja. Ovaj članak 18 je u direktnom nesuglasju s zahtjevima iz članka 19 ovog prijedloga Pravilnika i s zahtjevima iz Priloga III. Naime, zahtjevi iz Priloga III s maksimalnim iznosom osvjetljenja za dosta površina su MANJI nego zahtjevi za MINIMALNE razine iz važećeg seta Europskih normi HRN EN 13201. Znači, po prijedlogu ovog Pravilnika ukoliko bude usvojen u ovom obliku , niti jedan sustav vanjske rasvjete NEĆE biti u skladu s Europskim harmoniziranim normama HRN EN 13201 i imati ćemo značajno niže razine osvjetljenosti u odnosu na zahtjeve iz normi te ćemo s time direktno ugroziti i osobe i promet. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
181 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Stavak 1. - Ako je norma za osvjetljavanje preporuka u većem dijelu EU tako treba biti i u HR. U suprotnom, praktična primjena će samo za sobom povlačiti nepotrebne troškove. Stavak 2. - kao referentna vrijednost količine i gustoće prometa se treba uzeti ona koja je tokom noći Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. U potpunosti izbaciti pozivanje na normu HRN EN 13201 u ovo članku jer su njeni temelji besmisleni. Osnova za klasu prometnice ne smije biti rang prometnice, već gustoća noćnog prometa na njoj. Postoje državne ceste čiji je zastor na pojedinim dionicama makadam (D26, D36...), a pozivanjem na normu bi se trebali osvjetliti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
183 Marko Rukavina Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Članak je loš. Kompletno revidirati. Gustoća prometa za koju se rasvjeta postavlja treba biti ona tokom noći. Rasvjetljenost ne smije udovoljavati općim normama nego lokalnim prilikama, norme se trebaju uzeti u obzir a ne kao obaveza. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
184 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Dodati stavku (4): Prometnice čije je korištenje vezano uz radno vrijeme gospodarskih subjekata (prilazne ceste, servisne ceste i slično) ne treba osvjetljavati po HRN EN 13201 ili isključiti u slučaju osvjetljavanja javnu rasvjetu isključiti u periodu 1h nakon završetka radnog vremena i 1h prije završetka radnog vremena. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Predložena ograničenja obvezni su dio Plana rasvjete.
185 Željko Andreić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Točka 1: "važeće norme" je vrlo opčenita definicija. Večina normi iz ovog područja je neobavezna a neke od njih propisuju jako visoke razine rasvijetljenosti i mogle bi koštati milijarde. Kolege iz razvijenijih zemalja EU kažu da ni oni ne provode takve norme, jer je to nepotrebno i preskupo. Ovo bi trebalo jasnije povezati sa važečim zakonom o sigurnosti u prometu, pazeći pri tome i na ekonomsku cijenu tih "važećih normi". Primljeno na znanje Primljeno na znanje
186 Zoran Adžić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Članak 18,stavak 2 - za određivanje potrebne razine osvjetljenosti prometnice treba uzeti za referencu intenzitet prometa noću i njega koristiti za izračun rizika i potrebnog osvjetljenja Primljeno na znanje Primljeno na znanje
187 TOMISLAV FIKET Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Sva rasvjeta bi trebala imati senzore gibanja pješaka i paliti se isključivo kod detekcije pješaka tako da osvjetljava pješaka. Čim pješak izađe van dometa senzora, rasvjeta se treba gasiti. Vozilima nije potrebna ravjeta kolnika, jer su obavezna imati upaljena svjetla. Jednostavna je ugradnja senzora u postojeća rasvjetna tijela i na taj način se postiže dvostruko povoljan ishod. Smanjenje troškova nove instalacije i ekološka rasvjeta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
188 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Za gustoću prometa OBAVEZNO se trebati uzeti u obzir prosječan noćni promet, a ne dnevni, jer se time povećava vjerojatnost prevelikog osvjetljavanja. Prometnice koje imaju izraženu razliku između dnevnog i noćnog prometa su: prilazišta trajektu, zračnim lukama, prometnice u gospodarskim zonama, pristupne ceste za trgovačke centre i slično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
189 Emilio Jauk Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 18. Članak 18 je de facto obaveza korištenja rasvjetarske norme koja nigdje u EU nije zakonska obaveza i čije će korištenje enormno povećati troškove za izgradnju nove rasvjete jer postoje mnoge lokacije gdje bez čupanja postojećih stupova i postavljanja novih nije moguće udovoljiti normi. Članak 18, stavak 2 - NIGDJE SE NE TRAŽI DA SE UVAŽAVA PROMET KOJI JE ISKLJUČIVO PO NOĆI! Dakle, rasvjeta se postavlja u odnosu na promet koji se odvija dnevno i tako dobivamo pretjeranu rasvjetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. treba propisati da razmak između stupova javne rasvjete ne smije biti manji od odnosa 1:5 visina stupa/razmak stupova Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Građevinsko izvođenje rasvjete nije predmet ovoga Pravilnika.
191 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Prema Prilogu II, tablica 4. dolazi se do sljedeće nelogičnosti s obzirom na rasvijetljenost prometnica tijekom svjetlostaja. Ako u nekom gradu postoje npr. 2 prometnice (A i B) koje su prije svjetlostaja rasvijetljene sa A-20 lx, B-5 lx, tada za vrijeme svjetlostaja prometnica A mora biti reducirana s 20 na 5 lx (smanjenje na 25% inicijalne rasvijetljenosti), dok prometnica B može i dalje ostati na 5 lx. Na taj način se dvije prometnice potpuno različitog značaja za vrijeme svjetlostaja izjednačavaju po pitanju rasvijetljenosti. Predlažem da se smanjenje rasvijetljenosti i/ili luminancije prometnica za vrijeme svjetlostaja definira sukladno smanjenju razreda prometnice uslijed smanjenja gustoće prometnica tijekom noći, a prema uputama u HRI CEN/TR 13201-1:2015 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
192 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. st. 1 Tekst: "maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete prometnih površina s obzirom na namjenu“ zamijeniti sa „maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina s obzirom na namjenu“ st. 2 tekst: "Vrijednosti rasvijetljenosti cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina" promijeniti u "Vrijednosti srednje rasvijetljenosti cesta i drugih prometnih površina" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedeni članak ovoga Pravilnika dorađen je u skladu s komentarom.
193 Marko Miletić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Ukoliko se maksimalna horizontalna rasvjetljenost ograniči sukladno vrijednostima danim u Prilogu III biti će nemoguće zadovoljiti smjernice iz relevantne norme za cestovnu rasvjetu za klasifikacije rasvjetljenosti M1, M2 i M3, a vrlo često i za M4 - što znači da će rasvjeta na cestama svih važnosti biti na razini rasvjete lokalnih promentica i nerazvrstanih cesta... Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
194 DETAS d.o.o. Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Ako se prihvati stav da je bitna samo granična vrijednosti horizontalne rasvjetljenosti 30 lx u zonama rasvjetljenosti E3 i E4 , tada će nam biti najviša klasa rasvjetljenosti koja se projektira za autoceste i brze ceste (M1 i M2) na nivou sadašnje klase M3. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
195 HGK Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost na sljedeće: ako se prihvati stav da je bitna samo granična vrijednost horizontalne rasvijetljenosti 30 lx u zonama rasvijetljenosti E3 i E4, tada će najviši razred rasvijetljenosti koji se projektira za autoceste i brze ceste (M1 i M2) biti na razini sadašnjeg razreda M3. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
196 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Važećom normom za cestovnu rasvjetu definirane su smjernice za odabir razreda rasvjete, zahtijevana svojstva, proračun svojstava, metode mjerenja svojstava rasvjete i pokazatelji energetskih svojstava rasvjete što je i navedeno u članku 18. stavku 1, te su istom definirane minimalne vrijednosti. Prilogom III dane su maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti koje su u velikom dijelu manje od minimalnih vrijednosti u normi te su automatski u koliziji sa istom; vrijednosti iz Priloga III nisu u skladu sa normom jer između ostalog M klasa cestovne rasvjete je između ostalog definirana sa sjajnosti kolnika odnosno sa cd/m2 te nije u egzaktnoj korelaciji sa horizontalnom rasvjetljenošću (ovisi o tipu kolnika). U stavku 1. iza riječi: „Maksimalna“ dodati riječ: „srednja“ Stavkom 2 je definirano da su to granične vrijednosti, a one su u jednom dijelu jednake minimalnim vrijednostima iz norme – nije realno očekivati da se zadovolji i norma i Pravilnik Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u Lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline ( luminancije ) koji za kolnik klase R2 iznosi oko broja 14 a za kolnik klase R3 iznosi oko broja 12. Na primjer za vrijednost od 30 lx na kolniku tipa R2 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,14 cd/m2 a na kolniku tipa R3 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,5 cd/m2.
197 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
198 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. U Članku ili Prilogu III je potrebno definirati razmak stupova javne rasvjete i to dna način da ne smije biti manji od neke vrijednosti. Kao ta vrijednost može se uzeti odnos visine i razmaka od 1:5. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Građevinsko izvođenje rasvjete nije predmet ovoga Pravilnika.
199 Marko Rukavina Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Norme su preporuka. Interesantno je sagledati situaciju u npr. Austriji i Njemačkoj vezano uz korištenje tih normi i rasvjete na cestama. Čvorišta, odmorišta, izlazi sa autoputeva nisu osvjetljenji. Zanimljivo bi bilo komparirati statistiku nesreća. Ceste namjenjene motornim vozilima ne trebaju biti osvjetljene van naseljenih mjesta jer motorna vozila imaju svoja svjetla. U prethodnim komentarima očito je natezanje na prekomjernu rasvjetu zamaskirano u brigu o sigurnosti. To je loše i toga bi se trebali suzdržavati. Puno je opasnije za sigurnost kada vozač sa očima priviknutim na noć i vlastito osvjetljenje naleti na snopove reflektora uz odmorišta ili čvorišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
200 Tomislav Medved Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. U potpunosti se slažem sa svim navedenim u prethodnom komentaru. Uvjeti koje mora zadovoljavati cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina utvrđeni su člankom 18. kao i sve minimalne vrijednosti relevantnih parametara koji se mijenjanju prema gustoći prometa (HRN EN 13201). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
201 Stjepan Tvrtko Ćavar Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 19. Poštovani, ograničenje horizontalne rasvjetljenosti prometnice prema Članku 19. stavak 2, vezano uz prilog III u mnogim slučajevima može se naći u koliziji s minimalnim razinama sjajnosti kolnika prometnice sukladno EN 13201. Naime, svjetlotehnički rezultati proračuna minimalne sjajnosti kolnika sukladno normi dati će u mnogim slučajevima (pogotovo u zonama više zaštite od svjetloonečišćenja) iznose horizontalne rasvjetljenosti iznad ovim pravilnikom postavljenih ograničenja, u nekm slučajevima i značajno iznad. Minimalni nivoi sjajnosti kolnika prema EN13201 definirani su na temalju opsežnih istraživanja moći vizualnog raspoznavanja vozača (revealing power RP) koja oštro pada ispod traženih minimalnih vrijednosti. Drugim riječima, ukoliko se horizontalna rasvjetljenost definirana ovim pravilnikom ograniči ispod minimalne koja proizlazi iz norme EN 13201, rezultat će biti značajno smanjenje moći vizualnog raspoznavanja vozača i može dovesti do povećanja broja prometnih nesreća, ozljeda u prometu i smrtnosti od prometnih nesreća uz odgovarajuću pravnu odgovornost. Molim da se ovaj članak preispita sa tehničke, sigurnosne i pravne strane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 20. st. 1 tekst: "maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti" primijeniti u: "maksimalne vrijednosti srednje rasvijetljenosti" st. 2 tekst: "Maksimalna vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti" promijeniti u : "Maksimalna vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedeni članak ovoga Pravilnika dorađen je u skladu s komentarom.
203 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 20. U stavcima 1. i 2. iza riječi: „Maksimalna“ dodati riječ: „srednja“ Zbog sigurnog odvijanja cestovnog prometa (prvenstveno u urbanim područjima – radi se o ljudskim životima) prvi cilj rasvjetljavanja treba biti rasvjetljavanje cesta u skladu sa normom. Drugi cilj je da se isto ostvari sa najmanjim utroškom električne energije i uz najmanje rasipnog i onečišćujućeg svjetla. Realno u znatnom broju slučajeva to nije moguće postići ako se neposredno uz kolnik nalaze pješačke staze, otoci ili zone a ograničeni smo sa maksimalnim srednjim vrijednostima propisanim u Prilogu III. B. ovog Pravilnika Predlaže se da se doda stavak 3. koji glasi: „(3) Prilog III. B. iz stavka (1) ovog Pravilnika ne odnosi sa na prometne površine iz stavka (1), a koje se nalaze neposredno uz kolnik.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Navedeni članak ovoga Pravilnika dorađen je u skladu s komentarom.
204 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 20. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
205 Gordan Neralić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 20. Vrlo često je rasvjeta pješačkih staza sekundara rasvjete, dok je primarna rasvjeta npr. ceste. U pouno slučajeva da bi ste dobili potrebnu rasvjetljenost ceste, pješčaka staza biva previše rasvijetljena i na to se ne može ničime utjecat. Molim da se stavak 2 izbaci van pravilnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Smisao ovoga Pravilnika je propisivanjemaksimalnih vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja kojim se reguliraju i slučajevi navedeni u komentaru.
206 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 21. U prilogu III C (tablica 6) srednja rasvijetljenost parkirališta u slučaju gustog prometa iznosi maksimalno 15 lx, što je u koliziji s normom HRN EN 12464-2:2014 prema kojoj srednja rasvijetljenost treba biti minimalno 20 lx Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.Navedena površina nije dio Vanjskog radnog prostora.
207 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 21. Zbog sigurnog odvijanja cestovnog prometa (prvenstveno u urbanim područjima – radi se o ljudskim životima) prvi cilj rasvjetljavanja treba biti rasvjetljavanje cesta u skladu sa normom. Drugi cilj je da se isto ostvari sa najmanjim utroškom električne energije i uz najmanje rasipnog i onečišćujućeg svjetla. Realno u velikom broju slučajeva to nije moguće postići ako se neposredno uz kolnik nalaze parkirališne površine a ograničeni smo sa maksimalnim srednjim vrijednostima propisanim u Prilogu III. B. ovog Pravilnika Predlaže se dodati stavak 2. koji glasi: „(2) Prilog III. C. iz stavka (1) ovog Pravilnika ne odnosi sa na parkirališne površine, a koje se nalaze neposredno uz kolnik.“ Prihvaćen Prihvaćen.
208 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 21. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
209 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 21. Dodati stavku (1) članka: Za parkirališta koja su vezana uz gospodarske objekte, trgovačke centre ili poslovne zona, rasvjeta ne mora biti projektirana po normi HRN EN 13201 i gasiti se 1h nakon kraja radnog vremena i paliti 1h prije početk radnog vremena. Prihvaćen Prihvaćen.
210 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. St.2 Prema stavku 2 dozvoljava se veća korelirana temperatura boja na pješačkom prijelazu za 1500 K. Ukoliko rasvjeta površine pored pješačkog prijelaza ima CCT 3000K, proizlazi da se za pješački prijelaz može koristiti rasvjeta s CCT 4500K. To je pak u koliziji sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, čl. 5 gdje se dozvoljava CCT najviše 3000K. Ovaj članak je potrebno uskladiti sa Zakonom. st.3 Nije jasno koja je svrha ovog ograničenja. U slučaju da se ne koristi posebna svjetiljka za pješački prijelaz, već je prijelaz rasvijetljen običnom cestovnom rasvjetom postavljenoj duž ceste, ovaj uvjet definira da bi dvije cestovne svjetiljke lijevo i desno od pješačkog prijelaza morale imati posebnu optiku namijenjenu isključivo pješačkom prijelazu, a to ne bi bilo optimalno s obzirom na rasvjetu ostatka prometnice. Predlažem da se cijeli stavak 3. zamijeni sljedećim tekstom: "Svjetiljka čija je isključiva namjena rasvjeta pješačkog prijelaza mora imati takav optički blok da rasvjetljava samo pješački prijelaz i njegovu neposrednu okolinu uz uvjet da ukupna distribucija svjetla ne premašuje dvije širine pješačkog prijelaza." st.4 Ovaj stavak ne predstavlja nikakvu obvezu ili ograničenje, već samo daje mogućnost ugradnje senzora pokreta, te se može slobodno brisati. Postojanje stavka bi imalo smisla kada bi umjesto riječi "može" stajala riječ "mora" Prihvaćen Prihvaćen
211 DETAS d.o.o. Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Prema HRN EN 13201-2 pješački prijelazi moraju biti osvjetljeni vertikalno i to sa vrijednošću od minimalno horizontalnom osvjetljenosti za dotičnu klasu ceste. Ako se ograniči horizontalna osvjetljenost na maksimum 30 ili 45 lx-a onda će vertikalna komponenta osvjetljenosti biti 9,55 ili 12 lx-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 HGK Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost da prema HRN EN 13201-2 pješački prijelazi moraju biti osvjetljeni vertikalno i to vrijednošću minimalne horizontalne osvijetljenosti za određenu klasu ceste. Ako se ograniči horizontalna osvijetljenost na maksimum 30 ili 45 lx, onda će vertikalna komponenta osvijetljenosti biti 9,55 ili 12 lx. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 Mihael Banko Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Predlažem da se izbaci stavak (3) članka 22. iz razloga što postojeća infrastruktura rasvjetnih stupova nije u mogućnosti osigurati tražene uvjete. Postavljanje nove ili izmjena postojeće infrastrukture u velikom broju slučajeva nije izvediv zbog geometrije prometnice ili drugih razloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
214 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. U stavku 1. iza riječi: "maksimalne" dodati riječ: "srednje" Prihvaćen Prihvaćen.
215 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 Gordan Neralić Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Molim da se stavak 3 izabaci. Navedeni zahtijevi nisu svugdje provedivi iz razloga što vrlo često postojeća infrastruktura stupova ne može osigrati tražene zehtjeve, a postavljanje nove iz nekog razloga nije moguće. Ovakvi propisima se gubi smisao projektanta u cijelom precesu. Projektant je osoba koja teba pronaći tehnološki najbolje rješenje, a ne da se ovakim uvjetima ograničili bilo kakva inženjerska sloboda, domišljatost i dobra praksa. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predmetnim člankom dana je mogućnost a ne obveza izrade dodatne rasvjete pješačkih prelaza.
217 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Svjetiljke s visokim koreliranim temperaturama boje iznad 3000 K loše utječu na vidljivost i raspoznavanje detalja u odnosu na svjetiljske s nižim koleriranim temperaturama boje slučajevima kada u zraku postoji velika količina aerosola (dim, magla). Koja je svrha dopuštanja svjetiljki s visokim koleriranim temperaturama boja kada ih to čini kontraproduktivnim u osiguravanju pješačkih prelaza? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
218 Emilio Jauk Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 22. Članak 22, stavak 2 - dozvoljava se korištenje svjetiljki do 4500 K što nije oku ugodna rasvjeta i nije topla već hladna boja koja stvara u magli svjetlosni zid za razliku od svjetiljaka do 2700 Kelbina koje su tople boje i i ne stvaraju u magli svjetlosni zid Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 23. st.1 Predlaže se izmjena tako da st. 1 glasi: "Svjetiljke u novim sustavima cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina moraju imati ugrađen upravljački uređaj koji omogućava regulaciju (smanjenje) intenziteta rasvjete". Obrazloženje: Iz postojećeg teksta u st.1 nije jasno treba li upravljački uređaj biti u svjetiljkama, ili je potrebno imati centralni upravljački uređaj za cijeli sustav (npr. u nekom ormaru). Predloženi tekst nedvosmisleno definira da se uređaj nalazi u svjetiljkama. st.2 Stavak 2 je u koliziji s čl.3 točka 23 prema kojoj svjetlostaj može odstupati do 1 sata u odnosu na sredinu noći. Također, iz ovakvog teksta proizlazi da se rasvjeta NE SMIJE smanjivati prije svjetlostaja, što onemogućava ranije smanjenje svjetlosnog toka, iako postoje JLS gdje već u 20h nema potrebe za punim intenzitetom rasvjete. Dakle, onemogućeno je da JLS dobrovoljno smanje intenzitet rasvjete na neku proizvoljnu vrijednost već i prije početka svjetlostaja. Predlaže se izmjena st. 2 tako da novi tekst glasi: "Smanjenje intenziteta rasvjete počinje najkasnije na početku svjetlostaja" Iz čl. 23 nije jasno kada završava svjetlostaj, tj. kada se intenzitet rasvjete može vratiti na puni iznos. Podržavam prijedlog GRADA ZAGREBA da se doda novi stavak koji glasi : "Trajanje svjetlostaja JLS definiraju Planom rasvjete te isti mora trajati minimalno 3 sata" Prema realnim potrebama JLS će definirati i dulje trajanje svjetlostaja st.3 Prema ovom stavku, za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete mora biti točno onoliko koliko je navedeno u Prilogu III. Predlaže se izmjena stavka 3 tako da glasi: "Za vrijeme svjetlostaja intenzitet cestovne rasvjete i rasvjete drugih prometnih površina ne smije biti veći od granične vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti definirane u Prilogu III. ovoga Pravilnika." Prihvaćen Prihvaćen.
220 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 23. Predlaže se izmjena stavka 2. na način da glasi: „(2) Smanjenje rasvjete JLS i Grad Zagreb definiraju Planom rasvjete odnosno početak svjetlostaja može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći.“ Obrazloženje: Isto je sukladno članku 3. stavku 1. točki 23. Dodati novi stavak 3. koji glasi: „(3) Trajanje svjetlostaja JLS i Grad Zagreb definiraju Planom rasvjete te isti može trajati minimalno 3 sata.“ Obrazloženje: Nije definirano trajanje svjetlostaja te se na ovaj način isto definira. Nije realno da isto bude do kraja noći jer u jutarnjim satima se značajno povećava promet. U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: „maksimalne“ dodaje se riječ: „srednje“. Trajanje svjetlostaja JLS i Grad Zagreb definiraju Planom rasvjete te isti može trajati minimalno 3 sata. Noć u smislu ovoga pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore. Prihvaćen Prihvaćen.
221 ZORAN KRLEŽA Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 23. Stavak 2 - Propisati početak svjetlostaja prema zoni, npr. E0 i E1 u 22h, E2 i E3 u 23h, E4 u 00h Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Svjetlostaj je definiran kao vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu ovoga pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore.
222 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. stavak 1 – pravilnik koji štiti okoliš ne može postavljati zahtjeve za obavezno korištenje maksimalne rasvijetljenosti jer je to u suprotnosti sa samom svrhom pravilnika; stavak 4 – brisati: ovime se dozvoljava korištenje reflektora bilo koje snage i intenziteta Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dodana je maksimalna vrijednost horizontalne rasvijetljenosti u stavku 4.
223 Sabina Seražin Korper Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. Nije jasno iz kojeg razloga je u 1. stavku propisana primjena maksimalnih vrijednosti rasvjetljenosti jer tome nije njesto u podzakonskom propisu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. U stavku 4. potrebno je propisati najveće dopuštene parametre rasvjete koja se uključuje na senzor pokreta jer ovako definiran članak omogućuje korištenje rasvjete sa beskonačnim parametrima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Članak je dorađen u stavcima 1. i 4. uvažavajući predloženo.
224 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. U st. 4 potrebno je odrediti kolika je maksimalna rasvijetljenost u slučaju da se rasvjeta uključuje na senzor pokreta, u suprotnom može biti 1.000.000 lx Prihvaćen Prihvaćen.
225 MARKO BEŠLIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. St. 1 Umjesto teksta "maksimalnih vrijednosti" staviti tekst "maksimalnih srednjih vrijednosti" St.2 Predlažem da se tekst " uz pomorske luke" promijeni u " uz pomorske i riječne luke" St. 3 Umjesto "maksimalna vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti" staviti "maksimalna srednja vrijednost horizontalne rasvijetljenosti" Prihvaćen Prihvaćen.
226 GRAD ZAGREB Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. U stavku 1. iza riječi: „maksimalnih“ dodaje se riječ: „srednjih“. U stavku 3. riječi: „maksimalna vrijednosti“, zamjenjuju se riječima„maksimalne srednje vrijednosti“. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen.
227 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. Stavak 1. - Pravilnik ne bi trebao postavljati zahtjev maksimalne rasvijetljenosti Stavak 4. - izbaciti ili izmijeniti (ograničiti) u potpunosti. Naime, ovdje se de facto omogućava korištenje rasvjetnog tijela bilo koje snage i/ili intenziteta uz kombinaciju uz senzor pokreta. Prihvaćen Prihvaćen.
228 Vedran Vrhovac Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. Članak 24, stavka 4: Koliko dugo smije trajati prekoračenje rasvjetljenosti kada se rasvjeta pali na senzor pokreta? Prihvaćen Prihvaćen.
229 Emilio Jauk Cestovna rasvjeta i rasvjeta drugih prometnih površina, Članak 24. Članak 24, stavak 1 - "uz primjenu maksimalnih vrijednosti u skladu s normom" - dakle ponovno imamo obaveznu razinu rasvjete, i to MAKSIMALNU! PRAVILNIK ZAKONA O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NE SMIJE BITI PRAVILNIK O OBAVEZNOM OSVJETLJAVANJU, VEĆ TREBA POSTAVITI MAKSIMALNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI! Prihvaćen Prihvaćen.
230 Astronomsko društvo Beskraj Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Zaista se nadamo da je ovaj članak postavljen u pravilnik nekom inercijom, budući da se ovako izuzima iz bilo kakvih ograničenja postavljenih za dekorativnu rasvjetu, iako je rasvjeta mostova u suštini dekorativna. U protivnom, mogli bi pomisliti da je članak o rasvjeti mostova postavljen odvojeno kako bi se dozvolio trend postavljanja skupe dekorativne rasvjete svuda, bez iznimki. Mostovi nadvožnjaci i vijadukti dio su prometne infrastrukture, pa nije potrebno posebno naglašavati da za njih vrijede pravila cestovne rasvjete jer su zahtjevi jednaki, a jednaki su i zahtjevi za njihovu eventualnu dekorativnu rasvjetu. Dekorativna rasvjeta, koja služi isključivo kao ukras, svakako ne bi trebala biti dozvoljena u zonama E0 i E1, te u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Nadalje, nije moguće mjeriti rasvijetljenost dekorativne rasvjete (u luksima) već jedino svjetlinu/luminanciju, čija bi maksimalna srednja vrijednost trebala biti 1 cd/m2, kao što je u Sloveniji. Time se i dalje omogućuje lijepo akcentiranje pojedinih dijelova konstrukcije koje može biti i znatno veće od te srednje vrijednosti. Vjerujemo da ima domaćih projektanata koji to znaju kvalitetno izvesti, pa da rasvjeta ujedno naglašava ljepotu konstrukcije te zadovoljava barem ove minimalne ekološke kriterije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 Sabina Seražin Korper Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Ovako definiran članak omogućava dekorativnu rasvjetu mostova, nadvožnjaka i vijadukata koji se nalaze u zonama E0, E1, zaštićenim područjima i područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000, što bi ovim pravilnikom svakako trebalo zabraniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa.
232 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. brisati članak jer je nepotreban - cestovna i dekorativna rasvjeta su definirane člancima 10 i 18 jedino što bi trebalo ostati jesu zadnja dva stavka 6 i 7 Nije prihvaćen Nije prihvaćen.
233 MARKO BEŠLIĆ Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. U st. 4 promijeniti tekst "Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti" u "Maksimalna vrijednost srednje rasvijetljenosti" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te je stavak navedenog članka dorađen.
234 Udruga Biom Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Članak je nepotreban, sve je navedeno ranije (članci 10. i 18.), jedino ostaviti stavke 6. i 7. Ako se ostavi članak kakav jeste, obavezano dodati zabranu dekorativnog osvjetljavanja mostova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (Natura 2000). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.
235 GRAD ZAGREB Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. U stavku 4. iza riječ: „Maksimalna“ dodaje se riječ: „srednja“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir te je stavak navedenog članka dorađen.
236 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
237 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Sve ovo je već spomenuto i definirano ranije (članci 10. i 18.) izuzev stavaka 6. i 7. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
238 SAŠA NUIĆ Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Zadržati samo članke i dijelove koji su u duhu Zaštite protiv svjetlosnog onečišćenja. U tom smislu većina segmenata je regulirana u prethodnom segmentu koji govori o cestama. Ostaviti Stavke 6 i 7. Nema potrebe za dekorativnom rasvjetom izuzev ako je riječ o društveno značajnim objektima koje treba posebno kategorizirati u Pravilniku. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.
239 Gordan Neralić Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Molim izbacivanje stavka 3. Ono je tehnički neizvedivo. Pa neka mi netko objasni kako se došlo do tih 20lx ili 30lx. Pa neko je mogao napisati i 5lx. Nemojte postavljati uvjete koji su tehnički neizvedivi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja.
240 Marko Rukavina Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. Ovaj članak u potpunosti izbaciti, pokriveno u člancima koji se bave dekorativnom rasvjetom i rasvjetom prometnica. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.
241 Željko Andreić Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. točka 4, isto uvesti zoniranje uz zabranu bilo kakve rasvjete u zoni E0. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Članak je dorađen s ciljem ograničavanja rasvjetljavanja specifičnih prometnih građevina imajući u vidu sigurnost prometa i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture.
242 Zoran Adžić Mostovi, nadvožnjaci i vijadukti, Članak 25. stavak 4 - dekorativnu rasvjetu ne mjeriti luksima,uzeti za primjer susjednu sloveniju gdje je isto definirano ograničenje u svjetlini (luminanciji) na 1 cd/m2. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim Pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja dok norma propisuje minimalne vrijednosti. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline (luminancije) koji ovisi o vrsti površine koja se osvjetljava.
243 Roberto Maglica Oglasne ploče, Članak 26. St. 3. - Kome služe oglasne ploče za vrijeme svjetlostaja? Obavezno ugasiti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Stavkom 3. definirana je obveza smanjivanja intenziteta na najmanje 50% ili gašenje te obvezno gašenje oglasnih ploča većih od 20 m2
244 Sabina Seražin Korper Oglasne ploče, Članak 26. U stavku 6. potrebno je točno odrediti mjere zone križanja i blizine važnijih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta. Ovako definirane, te veličine podložne su individualnoj procjeni što znači da je članak neprimjenjiv, odnosno da neće imati nikakav učinak. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Stavkom 6. dovoljno detaljno su precizirana mjesta na koja se ne postavljaju oglasni panoi, velezasloni i svjetleće reklame. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plan rasvjete, kao instrument pri izradi i primjeni, bit će u mogućnosti navedena križanja i blizine važnijih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta uzeti u obzir.
245 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Oglasne ploče, Članak 26. stavak 6 - treba točno odrediti kolika je zona križanja ili prometnice i blizina skloništa ili staništa Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Stavkom 6. dovoljno detaljno su precizirana mjesta na koja se ne postavljaju oglasni panoi, velezasloni i svjetleće reklame. U zonu E0 ubrajaju se Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste, Zaštićena područja - Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, Skloništa divljih vrsta, Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture. Plan rasvjete, kao instrument pri izradi i primjeni, bit će u mogućnosti navedena križanja i blizine važnijih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta uzeti u obzir.
246 MARKO BEŠLIĆ Oglasne ploče, Članak 26. St. 3. izmijeniti tako da glasi: "Za vrijeme svjetlostaja intenzitet rasvjete oglasnih ploča ne smije biti veći od 50 % početnog intenziteta" St. 5. brisati jer se odnosi na sigurnost prometa, a ne na zaštitu od svjetlosnog onečišćenja Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Stavcima se propisuju obveze kojim dodatno moraju udovoljiti oglasni panoi, velezasloni i svjetleće reklame.
247 MARKO BEŠLIĆ Oglasne ploče, Članak 26. U st. 1 nije jasno odnosi li se uvjet "ULOR < 0" samo na oglasne ploče s unutarnjim svjetiljkama i/ili dinamičkim prijenosom informacija, rasvjetom i promjenom rasvjete – (mega display) ili na sve 3 grupe oglasnih ploča. Potrebno pojasniti. Za oglasne ploče s unutarnjim svjetiljkama ili displaye nije jasno kojim tehničkim rješenjem se planira postići da ne emitiraju svjetlost iznad horizontale. - vrijednost ULOR ne može biti negativna, tj. ULOR < 0. Može se definirati ULOR=0,0% Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Pravilnikom se ne propisuju tehnička rješenja nego obveze udovoljavanja propisanom.
248 HGK Oglasne ploče, Članak 26. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost na pogrešno upisanu funkciju, parametar ULORinstal ne može biti negativan, dakle, potrebno je napisati ULORinstal=0. Prihvaćen Prihvaćen.
249 Damir Hržina Oglasne ploče, Članak 26. Prijedlog: dodati na kraju st. 6. - u zoni E2 oko zvjezdarnica Obrazloženje: Bez ove izmjene omogućava se noćni režim rada osvijetljenih oglasnih panoa u neposrednoj blizini zvjezdarnica u naseljima (zona E2 polumjera do 100 m - sukladno prilogu VII. Pravilnika). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Rasvjeta u zonama oko zvjezdarnice E0 i E1 je pokrivena u stavku 6. podstavku 6 ovoga članka.
250 ZORAN KRLEŽA Oglasne ploče, Članak 26. Stavak 3 - Smanjenje intenziteta oglasnih ploča bi se trebalo odvijati nevezano uz svjetlostaj. Npr. ako u zoni E4 svjetlostaj počinje u ponoć, to znači da oglasna ploča može raditi istim intenzitetom kao i po danu sve do ponoći. Smanjenje intenziteta oglasnih ploča bi trebalo nastupiti u najboljem slučaju nakon pada mraka, jer danji intenzitet nakon pada mraka jako zasjepljuje sudionike prometa. Ili specificirati smanjenje intenziteta u zimskim mjesecima u 18-19h, a u ljetnim mjesecima u 21-22h. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predloženo smanjenje je u duhu ograničenja i za druge tipove svjetlosnog onečišćenja.
251 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Oglasne ploče, Članak 26. Što znači "blizina" i "zona"? U članku 25. (stavak 7.) je jasno definirana udaljenost pa je to potrebno i ovdje tako učiniti. Isto tako, za vrijeme svijetlostaja oglasne ploče se moraju gasiti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definirane udaljenosti moraju odgovarati drugim propisima. Ovdje je dano ograničenje s aspekta nepotrebnog dodatnog gomilanja rasvjetnih tijela.
252 SAŠA NUIĆ Oglasne ploče, Članak 26. Za vrijeme svjetlostaja potpuno ugasiti oglasne ploče. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predloženo smanjenje je u duhu ograničenja i za druge tipove svjetlosnog onečišćenja.
253 TOMISLAV FIKET Oglasne ploče, Članak 26. Za vrijeme svjetlostaja sve se treba ugasiti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predloženo smanjenje je u duhu ograničenja i za druge tipove svjetlosnog onečišćenja.
254 RIČARD STERLE Oglasne ploče, Članak 26. Ne mogu se složiti sa komentarom g.Medveda. Koja se svrha oglasne ploče s dinamičkim prijenosom informacija ako ima jednu sliku u minuti? Neki osnovni interval izmjene poruka u oglašivačkoj industriji je 8-10 sekundi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definirane udaljenosti moraju odgovarati drugim propisima. Navedeno ograničenje je s aspekta nepotrebnog dodatnog gomilanja rasvjetnih tijela.
255 RIČARD STERLE Oglasne ploče, Članak 26. Poštovani, 1. u članku 26, stavak 5, navedeno je da oglasni panoi ne smiju zaklanjati znakove, odvraćati pozornost sudionika u promet. Na osnovu čega se određuje koji pano odvraća pažnju, a koji ne, te koji zaklanja znakove? Mišljenja sam da ovaj pravilnik ne bi trebao određivati način i mjesto postave reklamnih panoa, već samo uporabu rasvjetmih tijela. 2. u članku 26, stavak 6, piše da se oglasni panoi ne postavljaju: u zoni prometnih raskrižja u naseljenim mjestima i izvan naseljenih mjesta -na svim vrstama prometnica izvan naseljenih mjesta -u parkovnim dispozicijama ili općenito u šumskim područjima -u blizini vodenih tijela -u blizini važnih skloništa i staništa strogo zaštićenih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje -u zonama E0 i E1. Pojam OGLASNI PANO se može odnositi i na neosvjetljene oglasne panoe. Ponovo se ponavlja da pravilnikom određujemo način i mjesto postave oglasnog panoa, a ne reguliranje rasvjetljavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Tomislav Medved Oglasne ploče, Članak 26. Kod oglasnih ploča sa dinamičkim prijenosom informacija a koje se postavljaju uz prometnice, bilo bi poželjno ograničiti broj promjena slika u jedinici vremena, npr. jedna slika u minuti. (Zbog odvraćanja pažnje za sigurnost prometa su opasne kontinuirane izmjene slika na oglasnim pločama. Potrebno je definirati i širinu pojasa uz cestu na koji se predložene odredbe primjenjuju.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
257 Roberto Maglica Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. Obavezno uvesti svjetlostaj - vrijeme u kojem se rasvjeta iz ovog članka gasi ili barem značajno smanjuje. Prihvaćen Prihvaćen. Predloženom tablicom u Prilogu V. definirane su vrijednosti koje se moraju udovoljiti u periodu izvan odvijanja aktivnosti.
258 MARKO BEŠLIĆ Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. U oba stavka tekst "maksimalne vrijednosti" promijeniti u "maksimalne srednje vrijednosti" Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Navedenim izričajem u članku obuhvaćene su sve referentne vrijednosti rasvjetljenosti.
259 MARKO BEŠLIĆ Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. St.2 Nije jasno gdje točno treba naznačiti propis radi kojeg je nužna veća rasvijetljenost? Na ogradi postrojenja, u nekom dokumentu...? Prihvaćen Prihvaćen.
260 HGK Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost na činjenicu da je područje zaštite na radu regulirano zakonom i normom EN 12464-2 – radna mjesta na otvorenom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 GRAD ZAGREB Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. U stavcima 1. i 2. iza riječi: „maksimalne “dodaje se riječ: „srednje“. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Komentar je uzet u obzir i izričaj navedenog članka je dorađen.
262 Marko Rukavina Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. Regulirati rasvjetu van radnog vremena gradilišta. Trenutna situacija s gradilištima je van svake kontrole, reflektori cijele noći koji osvjetljavaju reklame po pročeljima u uzradi, gradilišta se koriste kao reklamni panoi. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predloženom tablicom u Prilogu V. definirane su vrijednosti koje se moraju udovoljiti u period van odvijanja aktivnosti. Dodan je stavak 3. u kojem je regulirana rasvjeta za vrijeme svjetlostaja.
263 Vedran Vrhovac Gradilišta, industrijska postrojenja i skladišta, Članak 27. Ukoliko se tokom noći ne vrše radovi na gradilištu koja je svrha osvjetljavanja istih? Djelomično prihvaćen Dodan je stavak 3. u kojem je regulirana rasvjeta za vrijeme svjetlostaja.
264 BOJAN FIŠER III. NAČINI I UVJETI UPRAVLJANJA RASVJETLJAVANJEM, Sportske građevine i igrališta Članak 28. stavak 3 propisuje maksimalnu vrijednost 2500 lx. To bi značilo da se u Hrvatskoj neće moći igrati internaconalna natjecanja prema FIFA standardima. Naime, ta kuća zahtjeva horizontalnu rasvjetljenost od 3.500 lx za profesionalna sportska događanja i taj zahtjev se nalazi u FIFA službenom pravilniku. Molimo izmjenu u skladu sa obvezama za sportska natjecanja od kuća FIFA i sličnih. Prihvaćen Prihvaćen.
265 Roberto Maglica Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Propisati obavezno gašenje rasvjete sportskih građevina i igrališta za vrijeme svjetlostaja. Nema potrebe za tim da ova budu osvijetljena cijelu noć, isto također rasipa energiju i šteti okolišu. Prihvaćen Prihvaćen.
266 MARKO BEŠLIĆ Sportske građevine i igrališta, Članak 28. U st. 4. stoji obveza opremanja svjetiljki uređajem za automatsko isključivanje rasvjete u vrijeme kako je to Planom rasvjete predviđeno. S obzirom na visoku cijenu takvog uređaja, predlaže se da Pravilnik dozvoli i korištenje klasičnog ručnog isključivanja rasvjete. Što u slučaju da Plan rasvjete ne predviđa isključenje rasvjete na sportskim terenima, može li se tada izostaviti ugradnja automatskog uređaja za isključenje? Prihvaćen Prihvaćen.
267 DETAS d.o.o. Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Prijedlog - Članak 28 glasi: (1) Površine namijenjene za sportske aktivnosti, ovisno o namjeni dijele se na rekreacijske sportske površine i površine za profesionalna sportska događanja. (2) Za rekreacijske sportske površine iz stavka 1. ovoga članka i igrališta za rekreaciju maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti iznosi su propisane u standardu HRN EN 12193:2018 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata i prilogu ovog Pravilnika. (3) Maksimalna vrijednost rasvijetljenosti površine za profesionalna sportska događanja iznosi 2500 lx i primjenjuje se samo u vremenu 60 minuta prije, za vrijeme i 45 minuta nakon događanja, osim u zoni gdje se nakon događanja nastavlja televizijski prijenos. Ukoliko natjecanje potpada pod krovnu kuću FIFA, FIBA i ostalih internacionalnih, maksimalne vrijednosti propisane su u Pravilniku uvjeta za rad navedenih krovnih kuća. (4) Svjetiljke za rekreacijske sportske površine i igrališta, moraju biti opremljene uređajem za automatsko isključivanje rasvjete u vrijeme kako je to Planom rasvjete predviđeno. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Članak je dorađen u skladu s predloženim u dijelu koji se odnosi na maksimalnu rasvjetljenost.
268 DETAS d.o.o. Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Prema normi HRN EN 12193:2018 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata (EN 12193:2018)) određene su minimalne i potrebne rasvijetljenosti ovisno o sportskom terenu i aktivnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
269 HGK Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost na činjenicu da su prema normi HRN EN 12193:2018 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata (EN 12193:2018)) određene minimalne i potrebne rasvijetljenosti ovisno o sportskom terenu i aktivnosti. Primjeri iz norme: Nogometni teren: za razred III vanjskog nogometnog terena čija je namjena klasificirana kao razina trening utakmice potrebna minimalna rasvijetljenost jest 75 lx srednje vrijednosti. Primjerice, za rekreacijski tenis potrebna propisana razina je 200 lx. Vrijednost propisana FIFA-inim pravilnikom iznosi minimalno 3500 lx horizontalno prosječno. Prije početka natjecanja izvode se mjerenja rasvijetljenosti te izdaju dopuštenja za održavanje međunarodnih natjecanja. Stoga Udruženje predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: „(2) Za rekreacijske sportske površine iz stavka 1. ovoga članka i igrališta za rekreaciju maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti iznosi su propisane u standardu HRN EN 12193:2018 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata“. Također je potrebno dopuniti stavak 3. na način da se ta odredba uskladi s važećim pravilima međunarodnih sportskih organizacija, kao što je primjerice FIFA. U suprotnome, onemogućit će se održavanje sportskih natjecanja pod okriljem tih međunarodnih sportskih organizacija u Republici Hrvatskoj. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dane su maksimalne vrijednosti koje udovoljavaju potrebama predloženih natjecanja.
270 Mihael Banko Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Nema potrebe za ovoliko rigoroznim ograničavanjem rasvjete rekreacijskie sportske površine kada je isto jasno navedeno u normi HRN EN 12193:2018. Također nije jasno što označava maksimalna vrijednost rasvijetljenosti od 100lx, je li to maksimalna prosječna vrijednost ili isključivo maksimalna vrijednost izmjerena na površinama namijenjenima za sportske aktivnosti? Prijedlog da se izbaci stavak (2) članka 28. Što se tiče stavka (3) nametnuti limiti u direktnoj su koliziji sa smjernicama svjetskih sportskih organizacija koje jasno daju smjernice za sportske terene kod profesionalnih sportova. Samim time sportska društva riskiraju nedobivanje potrebnelicence za sportski teren / stadion. Prijedlog da se izbaci stavak (3) članka 28. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dane su maksimalne vrijednosti koje udovoljavaju potrebama predloženih natjecanja.
271 GRAD ZAGREB Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Predlaže se izmijeniti stavke 2. i 3. jer pojedini rekreativni sportovi zahtijevaju veće vrijednosti rasvijetljenosti (hokej, streljaštvo, tenis i slično). „(2) Za rekreacijske sportske površine iz stavka 1. ovoga članka i igrališta za rekreaciju maksimalne srednje vrijednosti rasvijetljenosti iznose 20% iznad minimalno određenih za pojedine sportove sukladno zahtjevima norme za rasvjetu sportskih objekata.“ (3) Maksimalna srednja vrijednost rasvijetljenosti površine za profesionalna sportska događanja iznosi 2500 lx osim za sportove za koje je krovna međunarodna organizacija pojedinog sporta definirala druge vrijednosti. Isto se primjenjuje samo u vremenu 60 minuta prije, za vrijeme i 45 minuta nakon događanja, osim u zoni gdje se nakon događanja nastavlja televizijski prijenos.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Dane su maksimalne vrijednosti koje udovoljavaju potrebama predloženih natjecanja.
272 ZORAN KRLEŽA Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Ovdje nije propisan svjetlostaj za ovakve objekte. Nema potrebe osvjetljivati igrališta i sportske građevine tokom svjetlostaja, iznimno u vrijeme održavanja sadržaja i sportskih natjecanja. Prihvaćen Prihvaćen
273 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Predloženi nivoi rasvjete su možda dobri za amaterski sport no, za profesionalni sport postoje pravila za svaki tip sporta. Ne zadovoljavanje tih pravila dovodi do nemogućnosti održavanja takvih profesionalnih sportskih natjecanja. Dat ćemo primjer samo za profesionalni nogomet. Stadioni koji žele i trebaju imati rasvjetu sportskog terena a trebaju se natjecati u UEFA ligama (UEFA EURO, UEFA Liga prvaka, UEFA Europska liga) MORAJU zadovoljiti sve parametre za rasvjetu iz UEFA pravilnika (UEFA Stadium Lighting Guide 2016). Nekorištenjem izvoda iz tih smjernica (pravila) predloženi Pravilnik će onemogućiti profesionalni nogomet. Prihvaćen Prihvaćen
274 Gordan Neralić Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Norma HR EN 12193 jasno definira nivo rasvjete po klasma natjecanja, zašto se to uopće definira ovim pravilnikom kada za to postoji noram. Molim izbaciti stavka 2. Što se tiče stavka 3. svaka sportska organizacija ima svoju krovnu orgnazaciju koja definira sve utijete za odvijanje sporta pa tako oko rasvjete. Npr. za nogome je to UEFA koja definirna potrebne nivoe ovisno o tipu natjecnja. Zašto to radite u pravolniku?! Molim da se izbaci stavak 3. Prihvaćen Prihvaćen
275 Ante Mustapić Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Prema normi HRN EN 12193:2018 (Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata (EN 12193:2018)) za neke sportove su čak i minimalne vrijednosti srednje rasvijetljenosti veće od maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti definirane u stavci 2. ovog članka. Samo neki od primjera su: tenis – minimalna srednja vrijednost 200lx, streljaštvo – minimalna srednja vrijednost 200lx, hokej – minimalna srednja vrijednost 200lx, itd.) Predlažem da se definiraju maksimalna odstupanja (u %) od minimalne vrijednosti srednje rasvijetljenosti propisanih normom za pojedine razine i sportove. * Zahtjevi prema FIFA standardu za internacionalna natjecanja iznose 3500 lx horizontalne rasvjetljenosti. Predlažem usklađivanje stavke 3. sa standardima glavnih sportskih međunarodnih organizacija. * Bitno je definirati da sustav rasvjete rekreacijskih sportskih površina i igrališta bude opremljen uređajem za automatsko isključivanje rasvjete u vrijeme kako je to Planom rasvjete predviđeno, a ne svjetiljke. Besmisleno je napisati da isključivo svjetiljke moraju biti opremljene uređajem za automatsko isključivanje rasvjete kako je opisano u stavku 4. ovog članka. Prihvaćen Prihvaćen.
276 BOJAN FIŠER Sportske građevine i igrališta, Članak 28. FIFA zahtjev rasvjetljenosti horizontalne površine, za internacionalna natjecanja iznosi 3500 lx. Prema ovom pravilniku, ne bi bilo moguće održavati internacionalna nogometna natjecanja u Hrvatskoj. Članak za rasvjetu sportskih površina bi bilo dobro uskladiti sa internacionalno prihvaćenim uvjetima za održavanje natjecanja. Prihvaćen Prihvaćen.
277 Stjepan Tvrtko Ćavar Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Za većinu sportova s bržim kretanjem lopte uključivo nogomet, rukomet, košarku, tenis, minimalni nivoi rasvjetljenosti za omogućavanje igre već u rektreativnom nivou prelaze navedeno ograničenje u stavku 2. ovoga članka, o trening nivoima za natjecanja da i ne govorimo. Radi se o tome da se na nižim nivoima rasvjetljenosti ne može pratiti kretanje lopte te je odgovarajući sport u večernjim terminima praktično onemogućen. Provedba ovakvog članka u velikoj bi mjeri ograničila razvoj hrvatskog sporta ili njegovo održanje na sadašnjem visokom nivou. Mislim da je članak potrebno uskladiti s stručnim smjernicama ovisno o vrsti sporta. Prihvaćen Prihvaćen.
278 Tomislav Medved Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Naravno, postoje rekreacijske sportske površine za razne sportove, te su obzirom na specifičnosti pojedinog sporta (veličina lopte, brzina lopte i sl.) normom 12193_2007 utvrđeni parametri rasvijetljenosti za vanjske i unutarnje sportske terene. Između ostalog, navedenom Normom za vanjske teniske terene utvrđena je najniža klasa rasvijetljenosti (III) od minimalno 200 luksa uz jednolikost od 60%. Slijedom navedenog, nerealno je očekivati da je za građane Republike Hrvatske dovoljno 100 lx, kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 2.. Prihvaćen Prihvaćen.
279 Miro Marinković Sportske građevine i igrališta, Članak 28. Članak 28. točka 2. - maksimalna vrijednost rasvjetljenosti od 100 lx nije usklađena s normama i preporukama pojedinih sportskih saveza i minimalnim vrijednostima koje su propisane za pojedinu sportsku aktivnost. Ova vrijednost onemogućava kvalitetno treniranje pojedinih sportova na vanjskim terenima i odvijanje trenažnih procesa za vrhunske sportaše. Zahtijevi za teniske terene u privitku - http://i-i-s.eu/services-view/itf-tennis-guide/ Prihvaćen Prihvaćen.
280 Roberto Maglica Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Propisati svjetlostaj odnosno obavezno vrijeme gašenja rasvjete iz ovog članka (npr. parkirališta trgovačkih centara, izlozi i sl.) Prihvaćen Prihvaćen
281 Astronomsko društvo "Leo Brenner" Sportske građevine i igrališta, Članak 29. stavak 2 – treba brisati – svjetlotehnička norma je samo preporuka i ne valja je unositi u zakone i pravilnike, a istu nije niti moguće svugdje primijeniti iz praktičnih i ekonomskih razloga te treba imati na umu da su sve ceste već obuhvaćene člankom 18; treba dodati sljedeće: rasvjeta u izlozima trgovina mora se gasiti najkasnije 1 h nakon prestanka radnog vremena (kako su to propisali francuzi) Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prijedlogom članka se definira se rasvjetljavanje površine oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata i prometnice koje se nalaze unutar ili služe za pristup navedenim zonama. Rasvjetljavanje izloga trgovina nije predmet ovoga Pravilnika.
282 Udruga Biom Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Nema potrebe da parkirališta trgovačkih centara svijetle nakon što se centri zatvore. Također treba dodati stavak kojim se nalaže gašenje rasvjete u izlozima trgovina najkasnije 1h nakon završetka radnog vremena. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije predmet ovoga članka. Regulirano člankom 21.
283 KATARINA ŠPREM Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Smatram da nema potrebe da trgovine i parkirališta velikih šoping centara (kao na primjer Kaufland u Puli) svijetle nakon što se zatvore. Trebalo bi to ubaciti u pravilnik i potpuno zabraniti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije predmet ovoga članka. Regulirano člankom 21.
284 GRAD ZAGREB Sportske građevine i igrališta, Članak 29. U stavku 3. iza riječi: „Maksimalna“ dodaje se riječ: „srednja“ U stavku 4. iza riječi: „Maksimalne“ dodaje se riječ: „srednje“. Prihvaćen Prihvaćen
285 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Navedeni članak i uz njega pripadajući prilog treba uskladiti s zahtjevima iz harmoniziranog seta normi HRN EN 13201 na način da određene maksimalne vrijednosti i ostali zahtjevi budu komplementarni s usvojenim normama. U suprotnom ćemo imati ogroman problem u projektiranju i izvođenju te će cijeli sustav vanjske rasvjete postati nefunkcionalan i iznimno loš. Ovo usklađivanje je dosta zahtjevno jer nije samo razina osvjetljenja bitna već i ostali svjetlotehnički parametri. Jedan od načina mogućeg usklađivanja je da se propiše da minimalni zahtjevi iz harmoniziranih Europskih normi ne smiju biti povišeni više od 10-15% tj. da to bude njihova maksimalna vrijednost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
286 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Opet se poziva na normu i obavezu poštivanja a ona nije moguća ili je zbog financijsko-ekonomsko-infrastrukturnih razloga skoro nemoguća. Norma je u svijetu preporuka i tako bi se trebalo u HR postaviti. Nigdje se ne spominje osvjetljavanje trgovina i raznih izloga nakon radnog vremena - ubaciti i definirati (zabraniti). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prijedlogom članka uređuje se rasvjetljavanje površine oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata i prometnice koje se nalaze unutar ili služe za pristup navedenim zonama. Rasvjetljavanje izloga trgovina nije predmet ovoga Pravilnika.
287 SAŠA NUIĆ Sportske građevine i igrališta, Članak 29. St.2 - U pravilniku koji je implementacija Zakona o svjetlosnom onečišćenju ne uvoditi segmente obveze osvjetljavanja! Potrebno je isključiti ovaj članak iz Pravilnika. Pretpostavljam da bi u segmentu članka 29 trebalo dodati i Gašenje rasvjete u izlozima trgovina određeno vrijeme nakon prestanka njihova rada. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prijedlogom članka uređuje se rasvjetljavanje površine oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata i prometnice koje se nalaze unutar ili služe za pristup navedenim zonama. Rasvjetljavanje izloga trgovina nije predmet ovoga Pravilnika.
288 Marko Rukavina Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Revidirati kompletan članak. Norma cestovne rasvjete nije obaveza nigdje u svijetu. Gdje su zone u ovom članku? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prijedlogom članka uređuje se rasvjetljavanje površine oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata i prometnice koje se nalaze unutar ili služe za pristup navedenim zonama. Rasvjetljavanje izloga trgovina nije predmet ovoga Pravilnika.
289 Vedran Vrhovac Sportske građevine i igrališta, Članak 29. Članak 29, stavka 5: Što ograničava jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreba da planom rasvjete propušu kako nema ograničenja na trajanje rasvjetljavanja oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata? Prihvaćen Prihvaćen.
290 Željko Andreić Sportske građevine i igrališta, Članak 29. i opet isto, točka 4: ako koristimo zoniranje, to treba biti i ovdje, pa staviti maksimalne rasvijetljenosti ovisno o tome da li se radi o zoni E1, E2, E3, itd. U zoni E0 nikakva rasvjeta, pa ni dekorativna, ne smije biti dozvoljena. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Prijedlogom članka uređuje se rasvjetljavanje površine oko poslovnih, turističkih i ugostiteljskih objekata i prometnice koje se nalaze unutar ili služe za pristup navedenim zonama.
291 MARKO BEŠLIĆ PRILOG I., A. Zone rasvijetljenosti Umjesto teksta "mediteranske lokve" predlažem staviti tekst "lokve", kako zagorske, slavonske i podravske lokve ne bi bile diskriminirane Budući da Pravilnik definira da se u svjetlostaju rasvjeta gasi ili smanjuje, u opisima pojedinih zona to treba definirati kao obvezu, a ne kao mogućnost: U opisu zone E1 promijeniti tekst: "Nakon svjetlostaja, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti." u "U svjetlostaju rasvjetu treba ugasiti ili smanjiti" U opisu zone E2 promijeniti tekst: "U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti." u "U svjetlostaju vanjska rasvjeta se mora ugasiti ili smanjiti" U opisu zone E3 promijeniti tekst: "U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. " u "U svjetlostaju vanjska rasvjeta se mora ugasiti ili smanjiti sukladno. " U opisu zone E4 promijeniti tekst: "U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se razina aktivnosti smanjuje. " u "U svjetlostaju rasvjeta se mora smanjiti" U opisu zone E0 provjeriti tekst "Područja stroge i usmjerene zaštite" i ako je potrebno promijeniti u "Područja stroge i umjerene zaštite" U opisu zone E1 tekst "jednolično ili kontinuirano" promijeniti u "jednolična ili kontinuirana" U opisu zone E2 brisati riječ "tipski", a tekst "ujednačeno ili kontinuirano" promijeniti u "jednolična ili kontinuirana" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Izričaj je usklađen s izričajem u pojedinim člancima.
292 GRAD ZAGREB PRILOG I., A. Zone rasvijetljenosti Iz zone E2 rezidencijalne zone potrebno je prebaciti u zonu E3 Obrazloženje – rezidencijalne zone su sva stambena područja što mogu biti i gusto naseljena stambena područja gdje je vrlo visoka aktivnost ljudi tijekom noći. Isto je potrebno i kako se slabom rasvjetom ne bi poticao kriminal u tim područjima. Obzirom da se ne radi o zaštićenim područjima unutar naselja, te se u istima ne nalaze zaštićene vrste ne mogu se rezidencijalne zone staviti u istu zonu sa navedenim zaštićenim područjima: „Područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene vrste ukoliko su u području ključna staništa i skloništa unutar naselja; Zaštićena područja unutar granica naselja“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. U skladu s komentarom dorađeni su relevantni dijelovi ovoga Pravilnika.
293 Emilio Jauk PRILOG I., A. Zone rasvijetljenosti E1 Izmjeniti tako da glasi : Područja tamnog krajolika: Tako da glasi Rezidencijalne zone Područja unutar granica naselja, Ruralna područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti. Međumjesne lokalne prometnice ugla\"nom nerasvijetljene. Zaštićena područja unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Zaštićena područja izvan granica naselja E2 izmjeniti tako da glasi : Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti: Rezidencijalne zone Područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene \iste ukoliko su u području ključnastaništa i skloništa unutar naselja Područja unutar granica naselja Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena niskom razinom rasvijetljenosti. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Prilog I. je dorađen u skladu s navedenim komentarima.
294 Vedran Vrhovac PRILOG I., A. Zone rasvijetljenosti Za zonu E1 - odručje tamnog krajolika se navodi: "Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano." Ugođaj je previše opisni i subjektivan atribut i treba navesti jasna ograničenja na maksimalne razine rasvjetljenosti i njihovo trajanje. Što se podrazumijeva pod periodično i kada periodično postane kontinuirano? Nakon sekude, minute ili sata? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
295 Tomislav Medved PRILOG I., A. Zone rasvijetljenosti U opis atributa "Područje" za zonu "E3" predlaže se dodavanje opisa: "i stambene zone". Pod tim pojmom bi se podrazumijevala područja sa većom gustoćom naseljenosti u odnosu na rezidencijalna. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Mišljenja smo da je građevinska područja naselja dovoljno smjestiti u zonu E2. A potrebe veće rasvijetljenosti definirati kroz E3 (primjer prometna infrastruktura).
296 MARKO BEŠLIĆ PRILOG I., B. Definicija za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS) Predlažem da se na temelju ove slike prihvate sljedeće definicije: Korisno svjetlo (KS) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji rasvjetljava samo površinu koja se želi rasvijetliti ali ne i susjedne površine Rasipno svjetlo (RS) (spill light) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji ne rasvjetljava površinu koja se želi rasvijetliti nego susjedne površine za koje ne postoji namjera rasvjetljavanja Provalno svjetlo (PS) (light trespass) je onaj dio svjetlosnog toka svjetiljke koji prodire u unutarnje prostore u kojima borave ljudi. Provalno svjetlo je dio rasipnog svjetla. Onečišćujuće svjetlo (OS) (pollutant light) je onaj dio ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke koji se isijava iznad horizontale Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Slika predstavlja slikovno pojašnjenje definicija.
297 Emilio Jauk PRILOG I., B. Definicija za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS) Izmjeniti da glasi : C. Definicija za temperaturu boje svjetla CCT 2100 K , Temperatura boje svjetla < CCT 2100 K Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Definirano Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
298 MARKO BEŠLIĆ PRILOG I., C. Definicija za temperaturu boje svjetla CCT 3000 K Smatram da ova slika nije primjerena za uvrštavanje u Pravilnik iz sljedećih razloga: 1) nije jasan izvor iz kojeg dolazi slika 2) dio teksta je na engleskom jeziku 3) slika ne daje nikakve korisne numeričke vrijednosti, iako bi trebala pojasniti odnos s/p<1,28. Nije jasno koliki su numerički iznosi parametara "s" i "p" niti odakle se ti iznosi mogu očitati, da bi se mogao izračunati omjer s/p. Nije jasno vrijedi li omjer s/p<1,28 za sve izvore svjetlosti jednako, ili za 3000K s/p ima različit iznos za LED izvore, natijeve izvore, živine izvore i druge vrste izvora svjetlosti. Također je pitanje temeljem čega je određen omjer upravo 1,28 a ne neki drugi broj. 4) nije jasno što predstavlja tablica s veličinama NV, MV, DV Prihvaćen Prihvaćen.
299 Emilio Jauk PRILOG I., C. Definicija za temperaturu boje svjetla CCT 3000 K Izmjeniti da glasi : C. Definicija za temperaturu boje svjetla CCT 2100 K , Temperatura boje svjetla < CCT 2100 K Prihvaćen Nije prihvaćen. Definirano Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).
300 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG II. Predlažem da se jedna od tablica izbriše, jer obje tablice se odnose na istu veličinu (rasvijetljenost na otvorima) i imaju gotovo identične vrijednosti Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prijedlogom Priloga dane su vrijednosti za različite kategorizacije objekata.
301 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG II. Brisati riječi "i svjetline" jer tablice prikazuju rasvijetljenost a ne svjetlinu Tekst "Vertikalna rasvijetljenost" zamijeniti sa "Vertikalna srednja rasvijetljenost" Brisati tekst "i Grad Zagreb" Tekst "Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti" zamijeniti sa "Maksimalne razine vertikalne srednje rasvijetljenosti" Prihvaćen Prihvaćen.
302 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG II. tablica 2 – u smislu zaštite ljudskog zdravlja, trebalo bi omogućiti građanima da mogu podnijeti zahtjev za prijevremenu promjenu svjetiljki Prihvaćen Primljeno na znanje.
303 Gordan Neralić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG II. Razine rasvijetljenosti vertiklanih površina koje navodite u ponu slučajeva će biti tehnički nemoguće provesti i što u tom slučaju? Zašto ne definirate odnose rasvjetljenosti u relativnim veličinama ovisno o količini svjetlosti na cesti, npr. vertiklane povrišine mogu biti osvjetljene sa max 10% količine svjetlosti koja je primarna na cesti! Prihvaćen Primljeno na znanje.
304 Emilio Jauk PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG II. Izmjeniti tako da glasi : Granične vrijednosti rasvijetljenosti i svjetline na otvorima građevina Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina Opis Dio noći Zone rasvijetljenosti EO (lx) El (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) Vertikalna rasvijetljenost prije svjetlostaja 0;5 1 1 2 5 Svjetlostaj 0 0 0 1 2 Prihvaćen Nije prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
305 Astronomsko društvo Beskraj PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG III. Iz komentara HGK je vidljiva intencija rasvjetne industrije da u cijeloj državi osvijetli apsoluno sve prometnice u punoj dužini. To bi značilo enormno povećanje svjetlosnog onečišćenja i praktički nestanak bilo kakve noći, te ogroman udarac na ekosustav. U Hrvatskoj autoceste nisu osvijetljene, osim odvojaka, petlji i dionica uz odmorišta, dok u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj niti na tim mjestima nema rasvjete, a mnoge druge države EU nemaju rasvjetu na odvojcima i petljama manjeg intenziteta prometa. Francuska od 1.1.2019. godine ima ograničenje na maksimalno 35 luksa na svim prometnicama. IESNA u SAD propisuje na autocestama maksimalan prosjek od 1 cd/m2. Prijedlozi napisani od rasvjetne industrije su apsurdni, te čine očiti pokušaj korupcije pravilnika koji se bavi zaštitom okoliša da postane pravilnik o obaveznom osvjetljavanju svih prometnica. Upravo iz tog razloga bi trebalo ograničiti ukupnu postavljenu javnu rasvjetu u cijeloj Hrvatskoj po potrošnji električne energije po glavi stanovnika (kao u Sloveniji od 2007. godine) ili još bolje u lumenima, budući da bi se u tom slučaju eliminirao utjecaj efikasnosti svjetiljki (koje iz godine u godinu rastu, što je svakako pozitivno). Po statistici poginulih na milijun stanovnika Hrvatska je treća najgora u EU, dok navedene države (koje uopće nemaju rasvjetu na autocestama i znatno manje rasvjete na ostalim prometnicama izvan naselja) imaju i po dvostruko manje poginulih na milijun stanovnika. S druge strane, države poput Nizozemske i Belgije koje imaju osvijetljene autoceste u punom profilu također imaju manje poginulih od Hrvatske. Da javna rasvjeta ima ključan utjecaj na sigurnost na cestama, iz ovih podataka bi to itekako došlo do izražaja, a to nije slučaj. Sigurnost u prometu očito znatno više ovisi o drugim faktorima, pa se postavlja pitanje stručnosti štručnjaka koji tvrde da ograničenje brzine na cestama ovisi o postavljenoj javnoj rasvjeti. Što je onda s neosvijetljenim dijelovima autocesta ili državnih cesta? Tamo onda nitko ne može voziti jer nema javne rasvjete? Ljudska pohlepa nema granica. Prihvaćen Primljeno na znanje.
306 HGK PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG III. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK skreću pozornost da se sigurnost u prometu zasniva (uz sve standarde iz područja prometa) i na propisno osvjetljenim prometnicama u skladu sa važećom normom HRN EN 13201-2:2016 za cestovnu rasvjetu. Za primjer uzimamo autocestu s dopuštenom brzinom kretanja 130km/h na kojoj po sadašnjim normama HRN 13201 razred rasvijetljenosti mora biti M1. Prometnica se nalazi u zoni rasvijetljenosti E2. Računska vrijednost rasvijetljenosti u luksima iznosila bi prosječno 32 lx, a maksimalna na nekoj točki bila bi 51 lx. Ovakva instalacija prema Prilogu II ovog pravilnika ne bi bila dopuštena. Kad bi se primjenjivao ovaj prijedlog pravilnika, izračunom je moguće pokazati da bi razred rasvijetljenosti na autocesti s brzinom kretanja 130 km/h trebao biti na razini razreda M3 gdje je maksimalna rasvijetljenost 30 lx, a izračunom se dobiva srednja rasvijetljenost 20 lx. To je smanjenje za 33,33% od uobičajene potrebne rasvijetljenosti propisane u HRN EN 13201. Zbog toga bi se brzina na tom dijelu autoceste trebala smanjiti sa 130 km/h na maksimalno 86 km/h! Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prometna infrastruktura pripada zoni E3.
307 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Prilog III A. Tekst "maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti" zamijeniti sa "maksimalne vrijednosti horizontalne srednje rasvijetljenosti" Naziv tablice "Tablica 4. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom" zamijeniti sa "Tablica 4. Maksimalne vrijednosti horizontalne srednje rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom" Prihvaćen Prihvaćen
308 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Tekst "Horizontalna rasvijetljenost" zamijeniti sa "Horizontalna srednja rasvijetljenost" Prihvaćen Prihvaćen.
309 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom A – svjetlotehnička norma je samo preporuka i ne valja istu unositi u zakone i pravilnike Prihvaćen Primljeno na znanje.
310 DETAS d.o.o. PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Prijedlog- Ispravno bi bilo da Prilog III za A. Javne prometnice s motornim prometom glasi: Odabir razreda cestovne rasvjete provodi se u skladu s zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu. Zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti. Tablica 4. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom. Opis Dio noći Zone rasvijetljenosti E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) Horizontalna prije rasvijetljenost svjetlostaja 1 12 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN 13201 HRN 13201 svjetlostaj 0 3 Smanjenje Preporuka Preporuka 50% smanjenje 50% smanjenje50% Prihvaćen Primljeno na znanje.
311 DETAS d.o.o. PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Komentar: Sigurnost u prometu se zasniva (uz sve standarde iz područja prometa) i na propisno osvjetljenim prometnicama u skladu sa važećom normom HRN EN 13201-2:2016 za cestovnu rasvjetu. Ako računamo rasvijetljenost prometnice u Dialuxu ili Reluxu i za primjer odredimo autocestu sa dozvoljenom brzinom kretanja 130km/h na kojoj po sadašnjim normama HRN 13201 klasa rasvijetljenosti mora biti M1. U našem primjeru prometnica se nalazi u zoni rasvijetljenosti E2. Računska vrijednost rasvijetljenosti u luxima bi iznosila prosječno 32 lx, a maksimalna na nekoj točci bi bila 51 lx. Ovakva instalacija prema Prilogu II ovog pravilnika ne bi bila dozvoljena. Ako bi se primjenjivao ovaj prijedlog pravilnika tada bi klasa rasvijetljenosti na autocesti sa brzinom kretanja 130 km/h trebala biti na nivou klase M3 gdje prema proračunu dobivamo maksimalnu rasvijetljenost 30 lx, dok je srednja vrijednost 20 lx. To je smanjenje za 33,33% od uobičajene potrebne rasvijetljenosti propisane u HRN EN 13201. Iz tih razloga i brzina na tom dijelu autoceste bi se zbog sigurnosti trebala smanjiti sa 130 km/h na maksimalno 86 km/h. NAŠA PREPORUKA je da se postavi ograničenje za svjetlosna zagađenja koja proizlaze iz Ti – faktora blještavila i REI – faktora rasvijetljenosti okoliša. Ti [%] – faktor bliještanja u okoliš koje emitira svjetiljka REI – faktor rasvijetljenosti okoliša, koji pokazuje je li odabrana oprema konstruirana i proizvedena na način da zadovoljava kriterije zaštite od svjetlosnog onečišćenja. U svjetlo tehničkim proračunima i pri odabiru konstrukcije svjetiljke, moguće je predvidjeti hoće li rasvjeta uzrokovati bliještanje i emitiranje nepotrebne svjetlosti u okoliš. Predlažemo da se pokrene diskusija i prihvatiti vrijednosti koje će podržati proizvođači svjetiljki, projektanti i udruge za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Prometna infrastruktura pripada zoni E3. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
312 GRAD ZAGREB PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Navedena tabela naročito za zone E3 i E4 za javne prometnice nije prihvatljiva već se trebaju egzaktno primjenjivati klase rasvjete iz norme HRN EN 13201 (M1-M6 i C0-C5) te kategorizaciju prometnica u vrijeme svjetlostaja predvidjeti manjom ovisno o razini prometa za vrijeme svjetlostaja, što je isto u skladu sa normom. Maksimalne srednje razine iz norme ograničiti na 10% iznad minimalnih kako se ne bi pretjerivalo sa prekomjernom rasvjetom. Nije prihvatljivo da se za prometnice vrlo brzog i intenzivnog prometa prisutnog i u noćnim satima bez ikakvih kriterija smanjuje rasvjeta za gotovo 4 puta – mislimo da će se u urbanim sredinama drastično povećati smrtnost pogotovo mladih ljudi u prometu. Sve maksimalne razine promijeniti u maksimalne srednje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
313 Gordan Neralić PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Pa otkud vam ideja da ograničavate rasvjetljenost na ovaj način, pa postoji jasna klasifikacija cesta sukladno normi HRN EN 13201, koja propisuje klase rasvjete. Molim da se ovaj dio izbaci i da se važeća norma kao takva primenjuje u nivoima rasvjete kako su tamo definirani. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
314 TOMISLAV FIKET PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Čemu uopće ravjeta prometnice na kojoj nema pješačkog prometa? Autoceste i brze ceste bi trebale biti bez rasvjete (Njemačka, Austrija, ...). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
315 Ante Mustapić PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Prema zahtjevima važeće norme HRN EN 13201-2:2016 za cestovnu rasvjetu jedan od glavnih parametara za izračun je sjajnost (luminancija) za koju je mjerna jedinica cd/m2, a u ovoj tablici su definirane maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti (lux) koje za ovaj slučaj nisu relevantan podatak i kao takav nemaju smisla pri izračunu. Ovisno o karakteristikama asfalta (R i Q0) vrijednosti rasvjetljenosti mogu znatno odstupati od slučaja do slučaja za istu M klasu prometnice. Čak i kada se ovo promatra prema vrijednostima horizontalne rasvijetljenosti (lux), maksimalne vrijednosti definirane ovim pravilnikom su u nekim slučajevima manje od minimalnih vrijednosti koje se dobiju kada se parametri ceste računaju prema gore navedenoj normi za cestovnu rasvjetu. Drugim riječima, u nekim situacijama, zbog ograničenja rasvjetljenosti prema tablici 4., bila bi onemogućena klasifikacija prometnice u skladu s normom HRN EN 13201-2:2016, što rezultira direktnim negativnim utjecajem na sigurnost u prometu. Također, vrijednosti sjajnosti za vrijeme svjetlostaja bi trebala ovisiti o smanjenju prometa u to doba, što se opet može izračunati prema normi HRN EN 13201-2:2016, a ne unificirati tablicom minimalnih vrijednosti. Za vrijeme svjetlostaja rasvjetljenost prometnice bi trebala zadovoljiti neku nižu klasu, a sve u skladu sa smanjenjem prometa u tom periodu. Predlažem da se definiraju maksimalna odstupanja (u %) od minimalnih vrijednosti sjajnosti propisanih normom za pojedine klase. Jednolikosti Ui i Uo ne bi smjele podlijegati ovim ograničenjima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
316 BOJAN FIŠER PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Prilog III, tablica A: Ukoliko bi ove neispravne vrijednosti ostale propisane na ovaj način u praksi bi to značilo: Na Autocestama gdje je brzina kretanja 36.11 metara u sekundi, trenutno propisana klasa rasvjetljenosti prema HRN EN 13201 je M1. Primjenom ovog pravilnika bi klasa rasvjetljenosti trebala iznositi M3. U jedinicama lx to bi značilo smanjenje rasvjetljenosti za 2x. Ukoliko se neće i brzina na autocestama ograničiti na 65km/h, ovaj prijedlog predstavlja sigurnosni problem . Ispravno bi bilo Prilog III, tablica A glasiti: Maksimalno dozvoljena veća odstupanja od standarda HRN EN 13201 su 15% vrijednosti propisane standardom, gdje jednolikosti Ui i Uo ne podliježu ovim ograničenjima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Napominjemo kako postoje dijelovi Autoceste koji nisu rasvjetljeni te kako klasa rasvjetljenosti nije obveza niti nadležnost ovoga Pravilnika. Korelacija između vrijednosti u lx i vrijednosti u cd/m2 postoji pomoću faktora svjetline ( luminancije ) koji za kolnik klase R2 iznosi oko broja 14 a za kolnik klase R3 iznosi oko broja 12. Na primjer za vrijednost od 30 lx na kolniku tipa R2 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,14 cd/m2 a na kolniku tipa R3 dobijemo vrijednost svjetline od oko 2,5 cd/m2
317 Tomislav Medved PRILOG III., A. Javne prometnice s motornim prometom Kao prvo se navodi, da se odabir razreda cestovne rasvjete provodi u skladu sa važećom normom za cestovnu rasvjetu (HRN EN 13201-1:2015) koja prema određenim parametrima utvrđuje MINIMALNE vrijednosti rasvijetljenosti, a zatim se propisuju MAKSIMALNE vrijednosti koje su ekstremno manje od minimalno utvrđenih!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zar se ovim Pravilnikom žele ignorirati sva dostignuća iz domene projektiranja javne rasvjete, prometne sigurnosti i zdravog razuma? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
318 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Potrebno je pojasniti odnose li se ove maksimalne vrijednosti na pješačke i biciklističke staze koje su neposredno uz cestu (na nogostupu) ili se odnose na izdvojene pješačke i biciklističke staze. Ukoliko se vrijednosti odnose na staze koje su dio nogostupa neposredno uz cestu, tada se na stazama uz gradske prometnice viših klasa (M1, M2, M3) može očekivati da ne može biti zadovoljena vrijednost iz tablice, jer nije moguće ostvariti oštro smanjenje rasvijetljenosti na samoj granici ceste koja je rasvijetljena npr. sa 30 lx i nogostupa koji se nalazi odmah uz cestu. Prihvaćen Prihvaćen
319 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Prilog III B. Tekst "maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti" zamijeniti sa "maksimalne vrijednosti horizontalne srednje rasvijetljenosti" Naziv tablice "Tablica 5. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu" promijeniti u "Tablica 5. Maksimalne vrijednosti horizontalne srednje rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu" Tekst u tablici "Horizontalna rasvijetljenost" promijeniti u "Horizontalna srednja rasvijetljenost" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
320 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu B – svjetlotehnička norma je samo preporuka i ne valja istu unositi u zakone i pravilnike - uvođenjem norme u pravilnik doći će do značajnog povećanja svjetlosnog onečišćenje u parkovima i okolišu gdje je za pješake i bicikliste dovoljna orijentaciona rasvjeta Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
321 DETAS d.o.o. PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Prijedlog: B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu glasi: Odabir razreda rasvjete pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu provodi se u skladu s zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu. Zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se srednje vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti. Tablica 5. Srednje razine horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu: Opis Dio noći Zone rasvijetljenosti E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) Horizontalna Rasvijetljenost prije svjetlostaja 1 8 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN 13201 HRN13201 svjetlostaj 0 2 Smanjenje Preporuka Preporuka 50% smanjenje 50% smanjenje 50% Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
322 DETAS d.o.o. PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Komentar: Za određivanje rasvijetljenosti pješačkih, biciklističkih staza na nagostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz autocestu potrebno je koristiti HRN13201 osim u zonama E0 i E1 u kojima se može propisati maksimalna vrijednost rasvijetljenosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
323 GRAD ZAGREB PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Sve maksimalne razine promijeniti u maksimalne srednje. Razine predviđene za vrijeme svjetlostaja za zone E3 i E4 su neprihvatljivo niske. Kao primjer navodimo Trg bana Josipa Jelačića i pješački dio Ilice u Zagrebu koji ima i tijekom noći značajan pješački promet (i tramvajski) te bi sukladno ovom pravilniku maksimalna srednja razina bila 4lx što je razina koju zadovoljava P5 klasa iz norme HRN EN 13201 što je vrlo niska klasa (klase su normom definirane: P1=15lx, P2=10lx; P3=7,5lx; P4=5lx; P5=3lx; P6=2lx; P7=nije određeno) – moguće posljedice ovako drastičnog smanjenja rasvjetljenosti tijekom svjetlostaja u urbanim sredinama znači moguće značajno povećanje kriminaliteta. Zbog sigurnog odvijanja cestovnog prometa (prvenstveno u urbanim područjima) prvi cilj rasvjetljavanja treba biti rasvjetljavanje cesta u skladu sa normom. Drugi cilj je da se isto ostvari sa najmanjim utroškom električne energije i uz najmanje rasipnog i onečišćujućeg svjetla. Realno u velikom broju slučajeva nije moguće postići razine rasvjete na kolniku u skladu sa normom ako se neposredno uz kolnik nalaze pješačke ili biciklističke staze rasvjeta kojih je ograničena na način kako je navedena u ovom prilogu. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
324 Gordan Neralić PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Ovo ograničenje je ne moguće zadovoljiti. Rasvjete pješačkih, biciklističkih staza, zaustavnih traka je sekundarna rasvjete, sprema primarne koja je u pravilu cestovan rasvjete. Vrlo često su vrijednnosti na sekundarnim površinma daleko veće od ovdje propisanih zbog geometrijske pozicije istih i to ničim nije moguće izmjeniti! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
325 Ante Mustapić PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti definirane ovim pravilnikom su u nekim slučajevima manje od minimalnih vrijednosti propisanih normom HRN EN 13201-2:2016. Jedan od primjera je klasa P1 za koju je u normi definirana minimalna srednja rasvijetljenost od 15lx. Ako bi pravilnik ostao u ovakvom obliku to bi značilo da više nikada ne bi mogli imati šetnicu klase P1, a npr. u zoni rasvijetljenosti E2 čak ni P2 (10lx) na pješačkim i biciklističkim stazama, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu itd. Predlažem da se vrijednosti Tablice 5. usklade s normom HRN EN 13201-2:2016 jer je na ovaj način onemogućeno njeno korištenje u potpunosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
326 BOJAN FIŠER PRILOG III., B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu Da li se pojam "maksimalne osvjetljenosti" odnosi na maksimalnu izmjerenu rasvjetljenost na mjernom profilu Emax, ili maksimalnu prosječnu rasvjetljenost Eav? Opće bi se pojam trebao usvojiti kao: "Maksimalna prosječna vrijednost horizontalne rasvjetljenosti Eav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
327 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., C. Parkirališne površine Naziv tablice "Tablica 6. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina" promijeniti u "Tablica 6. Maksimalne razine horizontalne srednje rasvijetljenosti parkirališnih površina" Predlažem da se vrijednost "15" u tablici zamijeni s "20" Srednja rasvijetljenost parkirališta u slučaju gustog prometa ograničena je na maksimalno 15 lx, što je u koliziji s normom HRN EN 12464-2:2014 prema kojoj srednja rasvijetljenost treba biti minimalno 20 lx. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja.
328 Sabina Seražin Korper PRILOG III., C. Parkirališne površine Potrebno je propisati zabranu osvjetljavanja parkirališnih površina u zonama E0 i E1, u zaštićenim područjima i u područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
329 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRILOG III., C. Parkirališne površine tablica 6 - parkirališne površine u zonama E0 i E1, a pogotovo u zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000 moraju biti neosvijetljene Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
330 Udruga Biom PRILOG III., C. Parkirališne površine Parkirališne površine u zonama E0 i E1, te u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (Natura 2000) moraju biti neosvijetljenje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Predložene vrijednosti su definirane s obzirom na PRILOG I i zonalnost određenih područja kao i potrebu rasvjetljavanja istih.
331 DETAS d.o.o. PRILOG III., C. Parkirališne površine Tablica 6. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina Ehor (lx) Opis Dio noći Zone rasvijetljenosti E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene kuće; biciklistički parkovi prije svjetlostaja 5 5 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN13201 HRN13201 Svjetlostaj 3 3 Smanjenje Prijedlog Prijedlog 50% smanjenje 50% smanjenje 50% Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, sportske i višenamjenske građevine prije svjetlostaja 10 10 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN13201 HRN13201 Svjetlostaj 5 5 Smanjenje Prijedlog Prijedlog 50% smanjenje 50% smanjenje 50% Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevine prije svjetlostaja 15 15 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN13201 HRN13201 Svjetlostaj 5 5 Smanjenje Prijedlog Prijedlog 50% smanjenje 50% smanjenje 50% Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja
332 DETAS d.o.o. PRILOG III., C. Parkirališne površine Komentar: Parkirališne površine moraju biti osvjetljene u skladu sa važećim HRN 13201 normama. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
333 HGK PRILOG III., C. Parkirališne površine Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK smatraju da parkirališne površine moraju biti osvjetljene u skladu s važećim HRN 13201 normama. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Pravilnik propisuje maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
334 GRAD ZAGREB PRILOG III., C. Parkirališne površine Zbog sigurnog odvijanja cestovnog prometa (prvenstveno u urbanim područjima) prvi cilj rasvjetljavanja treba biti rasvjetljavanje cesta u skladu sa normom. Drugi cilj je da se isto ostvari sa najmanjim utroškom električne energije i uz najmanje rasipnog i onečišćujućeg svjetla. Realno u velikom broju slučajeva nije moguće postići razine rasvjete na kolniku u skladu sa normom ako se neposredno uz kolnik nalaze parkirališne površine rasvjeta kojih je ograničena na način kako je navedena u ovom prilogu. Prihvaćen Primljeno na znanje
335 Vedran Vrhovac PRILOG III., C. Parkirališne površine Zašto se dopušta rasvjeta na parkiralištima 1h nakon kraja radnog vremena i 1h prije početka radnog vremena na parkiralištima s laganim prometom? Tko koristi ta parkirališta u sred noći? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
336 Ante Mustapić PRILOG III., C. Parkirališne površine Maksimalne vrijednosti horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina definirane ovim pravilnikom su za prva dva slučaja (lagani i srednji promet) jednaka minimalnim vrijednostima propisanih normom HRN EN 12464-2:2014 (Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori). Za gusti promet je propisana maksimalna vrijednost koja je čak manja od minimalne vrijednosti (20 lux) propisane normom HRN EN 12464-2:2014. Predlažem da se definiraju maksimalna odstupanja (u %) od minimalne vrijednosti srednje rasvijetljenosti parkirališnih površina propisanih normom za pojedine gustoće prometa. Također, vrijednosti srednje rasvijetljenosti za vrijeme svjetlostaja bi trebalo definirati u postotku od vrijednosti propisanih normom HRN EN 12464-2:2014 za pojedine gustoće prometa. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
337 BOJAN FIŠER PRILOG III., C. Parkirališne površine Ispraviti pojam Ehor max u Eav hor max (Prosječna rasvjetljenost ograničena maksimalnom vrijednosti) Prihvaćen Primljeno na znanje.
338 MARKO BEŠLIĆ PRILOG III., D. Pješački prijelazi Naziv tablice "Tablica 7. Maksimalne razine horizontalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza" promijeniti u "Tablica 7. Maksimalne razine horizontalne srednje rasvijetljenosti pješačkih prijelaza" Tekst "Maximalne vrijednosti" promijeniti u "Maksimalne srednje vrijednosti" Brisati tekst "Napomena: U načelu horizontalna rasvijetljenost pješačkog prijelaza ne smije biti manja od 1,5x od srednje rasvijetljenosti prometnice sa svake strane pješačkog prijelaza" jer se tiče načelnih uputa za projektiranje, a ne predstavlja jasnu obavezu ili ograničenje Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
339 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRILOG III., D. Pješački prijelazi D tablica 7 - brisati napomenu - pravilnik zakona o zaštiti okoliša ne može propisivati obavezno osvjetljavanje i postavljati minimalne obavezne razine osvijetljena jer je to u suprotnosti sa svrhom pravilnika Prihvaćen Prihvaćen
340 DETAS d.o.o. PRILOG III., D. Pješački prijelazi Naš prijedlog: D. Pješački prijelazi Tablica 7. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza: Područje Dio noći Zone rasvijetljenosti E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) Klasa prometnice prije svjetlostaja 2 15 Prema Prema Prema HRN 13201 HRN 13201 HRN 13201 svjetlostaj 0 Smanjenje Smanjenje Smanjenje Smanjenje 50% 50% 50% 50% Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja
341 DETAS d.o.o. PRILOG III., D. Pješački prijelazi Pješački prijelazi na prometnicama su najranjivija mjesta za najugroženije učesnike u prometu. Pješački prijelazi su definirani u normi HRN 13201-2 koja kaže da minimalna vertikalna rasvijetljenost pješačkog prijelaza mora biti veća od horizontalne rasvijetljenosti klase prometnice gdje se pješački prijelaz nalazi. U suradnji sa MUP-om i nadležnim Ministarstvima, pješačke prijelaze se moraju definirati kao sigurnosna zona i za njih treba donesti poseban pravilnik. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Komentar je uzet u obzir, međutim navodimo je kako ovaj Pravilnik temeljen na Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
342 HGK PRILOG III., D. Pješački prijelazi Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK smatraju da prije donošenja posebnog pravilnika, pješački prijelazi moraju biti izvedeni u skladu sa normom HRN 13201-2. Pješački prijelazi na prometnicama najopasnija su mjesta za najranjivije sudionike u prometu. Pješački prijelazi definirani su u normi HRN 13201-2 koja kaže da minimalna vertikalna rasvijetljenost pješačkog prijelaza mora biti veća od horizontalne rasvijetljenosti razreda prometnice gdje se pješački prijelaz nalazi. Predstoji definiranje rasvijetljenosti pješačkih prijelaza u okviru regulative vezane uz sigurnost u prometu kao što su to napravili u Njemačkoj, Italiji i ostalim EU državama. U suradnji s MUP-om i drugim nadležnim institucijama, pješačke prijelaze nužno je definirati kao sigurnosnu zonu i za njih treba donijeti poseban pravilnik. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Komentar je uzet u obzir, međutim navodimo je kako ovaj Pravilnik temeljen na Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
343 Mihael Banko PRILOG III., D. Pješački prijelazi Pisci pravilnika neka se osvrnu na njemačku normu DIN67523 koja jasno definira rasvjetu pješačkih prijelaza, a navedene vrijednosti čine se i metodologija čine se produkt jedne individue iz glave nego znanstveno utemeljene vrijednosti. Predlažem izmjenu priloga III. D. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
344 KATARINA ŠPREM PRILOG III., D. Pješački prijelazi Pravilnik zakona o zaštiti okoliša ne bi trebao biti pravilnik o obaveznom osvjetljavanju i još k tome postavljati minimalne obavezne razine osvjetljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
345 Gordan Neralić PRILOG III., D. Pješački prijelazi Navedite mi znestveno istraživanje koje može potkrijepiti ove nivo koje ste naveli. Važećom normom za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 nije obuhvaćena rasvjeta pješačkih prijelaza, međutim dobra europska praksa veže se uz njemačku normu DIN67523 i austrijsku normu ONORM O 1051. Koja propisuje sljedeće: Definirane vrijednosti: Srednja vertikalna rasvijetljenost po sredini pješačkog prijelaza na visini od 1m: Ev ≥ 30-40 lx, jednolikost (Uo): 0.20 Minimalna vertikalna rasvijetljenost u krajnjim točkama: Evmin > 4lx Srednja horizontalan rasvijetljenosti pješačkog prijelaza: E ≥ 80 lux, jednolikost (Uo): 0.30 Veliki naglasak se postavlja na vertikalnu rasvijetljenost pješaka na pješačkom prijelaza Bitno je stvoriti kvalitetan kontrast između okoline i samog pješačkog prijelaza Moguće je postići negativan i pozitivan kontrast Naglasak na pješački prijelaz postiže se i izborom boje svjetlosti od 4000K, u odnosu na okolinu koja ima boju 2000K ili 3000K. Dajte da se koriste primjer koji imaju znanetveno uporište, a ne osobnu procijenu pojedica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
346 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG IV. Izbrisati tekst "Napomena: sve predviđene vrijednosti treba iza sredine noći (svjetlostaj) smanjiti za 50 % ili potpuno ugasiti" jer je smanjenje intenziteta rasvjete oglasnih ploča za vrijeme svjetlostaja već definirano u čl 26. st. 3 Prihvaćen Prihvaćen
347 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG IV. tablica 8 – nužno je postaviti što kraće rokove za prilagodbu svjetline reklamnih površina Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Navedena materija je regulirana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
348 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG IV. Skratiti rokove za prilagodbu jer određeni displeji to mogu učiniti trenutno. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Navedena materija je regulirana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
349 Zoran Adžić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG IV. - kraće rokove za prilagodbu svjetline reklama (mega displeja) ,pogotovo onih koji koriste izmjenjive površine i sa vlastitim izvorom svjetlosti.Isti mogu samo planiranje reklamnih materijala(reklame sa manje svijetlih zona ili zagasitijih boja)emitiraju manje svijetlosti pa se u noćnom režimu mgu koristiti takve reklame ili prikazi što je moguće realizirati gotovo instantno,a kontrolu vršiti mjerenjem svjetline Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Navedena materija je regulirana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
350 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG V. Tekst "Maksimalna rasvijetljenost" promijeniti u "Maksimalna srednja rasvijetljenost" Prihvaćen Prihvaćen
351 DETAS d.o.o. PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG V. Komentar: Razinu rasvjetljenosti površina i prostora namijenjenih za izvođenje radova gdje se očekuje da borave djelatnici i radni storojevi definira „Zakon o zaštiti na radu“. Razina rasvjetljenosti za vrijeme odvijanja radnih aktivnosti se ne može propisivati posebnim pravilnicima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja.
352 HGK PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG V. Članice Udruženja električne i elektroničke industrije HGK smatraju da je razina rasvijetljenosti površina i prostora namijenjenih za izvođenje radova gdje se kreću radnici i radni strojevi određena Zakonom o zaštiti na radu. Razina rasvijetljenosti za vrijeme odvijanja radnih aktivnosti ne može se propisivati posebnim pravilnicima. Prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja i u odnosu su s dopunjenim člankom 27. ovoga pravilnika.
353 Mihael Banko PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG V. Normom HRN EN 12464 jasno su definirane vrijednosti rasvijetljenosti pojedinih zona za industrijska postrojenja, parkirališta itd. koje su se jednostavno mogle ograničiti i naveti određena odstupanja. Predlažem izmjenu PRILOGA V. te uključivanje u pravilnik vrijednosti iz HRN EN 12464. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
354 Gordan Neralić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG V. Nivo rasvjete za ovaj tip objekta je definiran u norim HRN EN 12464 i zašto se ne držimo tih vrijednosti. Pa zar ovdje netko pokušava propisati nove norme, dati se na važnosti! Pa normama je sve već definirano, zašto se izmišlja topla voda. Uredu je da se neke vrijednosti iz norme ograničen na max odstupanja npr 20 - 30%, ali pisati defakto nove norme bez ikakvog znanstvenog uporišta?! Koja je svrha toga? Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Ovim pravilnikom propisane su maksimalne vrijednosti s aspekta svjetlosnog onečićenja. Nagašavamo da su i u drugim propisima u HR zakonodavstvu norme polazna osnova za reguliranje obveza dionika. Ovim pravilnikom propisuju se maksimalne vrijednosti dok norma propisuje minimalne vrijednosti.
355 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VI. Potrebno je tablicu uskladiti s ostalim tablicama: Naziv tablice promijeniti tako da glasi: "Maksimalna razina horizontalne srednje rasvijetljenosti" Tekst u tablici "Maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti" promijeniti u "Opis" Tekst u tablici "Rasvijetljenost površine" promijeniti u "Horizontalna srednja rasvijetljenost" Tekst u tablici "Vrijeme primjene" promijeniti u "Dio noći" Tekst "E0" zamijeniti sa "E0 (lx)" i tako redom za E1 - E4 Prihvaćen Prihvaćen
356 Gordan Neralić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VI. Beš me zanima kako će to ovo mjeriti, što će netko sjesti u gumeni čamac sa mjernom opremom koja usput mora biti vodootporna. Najbolje da uzmete neki novi smartphone sa IP68 certifikatom, luxmetrom koji nije baždaren i onda sigurno neće biti tehničkih odraničenja da ovo dokažete. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
357 Ante Mustapić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VI. Iz svega ovdje navedenog nejasno je odnosi li se ovo na maksimalnu razinu horizontalne rasvijetljenosti u bilo kojoj mjernoj točki ili se misli na maksimalnu dopuštenu srednju vrijednost horizontalne rasvijetljenosti. Ukoliko se misli na srednju vrijednost horizontalne vrijednosti (što je logičnije kad uzmemo u obzir ostale tablice ovog pravilnika) tada nije definirana površina na kojoj se računa maksimalno dopuštena srednja vrijednost (npr. širina pojasa vodene površine uz obalu). Prihvaćen Prihvaćen
358 Astronomsko društvo Beskraj PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Budući da u Hrvatskoj imamo praktički samo dvije zvjezdarnice koje djeluju na profesionalnom nivou u smislu znanstvenih opažanja i mjerenja (iako nema službene klasifikacije za znanstvene i edukacijske zvjezdarnice), Hvar i Višnjan, smatramo da bi se u ta dva slučaja trebale definirati posebne zone. No, za sve zvjezdarnice, a prije svega one koje se kontinuirano i intenzivno koriste u edukacijske svrhe (Zvjezdarnica Zagreb, Mosor, Rijeka...) bi trebalo odrediti kraće rokovima za usklađenje s pravilnikom. Gašenje svijetlećih reklama i izloga trgovina u svjetlostaju je moguće narediti i sprovesti odmah, bez 12 godišnjeg čekanja. Zvjezdarnici Višnjan pomoć treba odmah. Sve to se može navesti u zasebnom prilogu, kao i neki posebni uvjeti za zvjezdarnice od svjetskog značaja, npr. gašenje rasvjete na autocestama u perimetru oko Višnjana. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kategorizacija zvjezdarnica nije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
359 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Brisati tekst "i rasvijetljenost neba" jer se u tablici ne prikazuje rasvijetljenost neba, nego samo polumjeri Tekst "zvan naselja" promijeniti u "izvan naselja" Prihvaćen Prihvaćen
360 Astronomsko društvo "Leo Brenner" PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. tablica 11 - treba definirati što kraće rokove za prilagodbu oko zvjezdarnica i smatramo da bi za sve zvjezdarnice trebalo primijeniti ista pravila kao za znanstvene te iz tablice pobrisati edukacijske jer u pravilniku ne postoji definicija znanstvene i edukacijske zvjezdarnice već samo zvjezdarnice Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kategorizacija zvjezdarnica nije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
361 Damir Hržina PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Predloženi polumjeri su minimum i bilo bi dobro da se povećaju. Jedan od načina je da se polumjeri zaštitnih zona edukacijskih izjednače sa znanstvenim pogotovo izvan naselja. Kao minimum proširenja, a u slučaju neprihvaćanja proširenja zona ograničenja u čl. 9, 12 i 26 svakako bi trebalo uvrstiti i edukacijske zvjezdarnice u zaštitnu zonu E1 ili u potpunosti izjednačiti zaštitne zone za edukacijske i znanstvene zvjezdarnice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
362 KATARINA ŠPREM PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Radijuse oko zvjezdarnica treba povećati, pogotovo oko Višnjana koji daje iznimne rezultate unatoč svjetlosnom onečišćenju zbog kojeg trpi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
363 ALEKSANDAR BOROJEVIĆ PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Zvjezdarnice su jako osjetljivo područje i ovdje bi polumjere trebalo drastično povećati, bez razlike između znanstvenih i edukacijskih (obično su oboje). Primjer je zvjezdarnica Višnjan koja bi trebala postati posebna zona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
364 Željko Andreić PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Polumjeri zaštitnih zona za zvjezdarnice su općenito premaleni, trebalo bi ih povećati barem dvostruko. Ja ne bih radio razliku između znanstvenih i edukacijskih zvjezdarnica, jer onih nekoliko koje imamo su mješavina obje vrste, i nažalost nisu u zonama E0. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Kategorizacija zvjezdarnica nije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
365 Vedran Vrhovac PRAVILNIK O ZONAMA RASVIJETLJENOSTI, DOPUŠTENIM VRIJEDNOSTIMA RASVJETLJAVANJA I NAČINIMA UPRAVLJANJA RASVJETNIM SUSTAVIMA, PRILOG VII. Kriteriji za zaštitu zvjezdarnica nisu dovoljno strogi. Zbog loše definicije vanjske rasvjete za zone E1 koja navodi: "Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano", omogućava korištenje svjetla za "ugođaj", čija maksimalna rasvijetljenost i trajanje nisu definirani, što će narušavati rad zvjezdarnica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje