Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marica Brzica PRILOG 1. Poštovani! Slažem se sa navedenim izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Sunčica Sabljak PRILOG 1. Poštovani, u globalu pozdravljam prijedlog promjena. Stava sam međutim da bi studentima bilo potrebno više praktičnoga rada i doticaja s poslovnom stvarnošću te stjecanja iskustva na tržištu rada tijekom studija. Srdačno, Sunčica Sabljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Nevenka Kokalović PRILOG 1. Poštovani, mislim da su promjene koje predlažete pri izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru dobre, ali također predlažem da se na svim vrstama studija predvidi određeni broj sati praktične nastave i stručne prakse kako bi studenti nakon završetka studija bili spremniji na uključivanje u radni proces. S poštovanjem, Nevenka Kokalović Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
4 SLAVEN ŠKRABIĆ PRILOG 1. Poštovani, smatram da je donošenje Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru izuzetno važan, kompleksan i osjetljiv projekt koji treba na relevantan način obuhvatiti sve etape počevši od razredne nastave, osnovnoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog gimnazijskog i strukovnog obrazovanja sve do sveučilišnih i stručnih studija. Zbog toga se pri njegovu donošenju mora obratiti velika pozornost da se, zbog pritiska vremena, ne ispuste bitne poveznice vertikalne prohodnosti što bi moglo ostaviti dalekosežne posljedice u budućnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Madlen Zubović PRILOG 1. Poštovani, kako bi se izbjegla neravnopravnost i omogućila relevantnija zapošljivost stručne i akademske zajednice na području cijele EU, nužno je uskladiti HKO s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Stoga, ako je ovim izmjenama i dopunama zakona o HKO cilj, kao što je navedeno u obrazloženju, usklađivanje s ustavom RH i s Europskim kvalifikacijskim okvirom, podržavam njihovo donošenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Vanja Perković PRILOG 1. Ovaj Zakon odnosi na vrlo značajno područje i mišljenja sam da je njegovo donošenje pomalo ishitreno. On je temelj obrazovne politike i nije ni potrebno naglašavati njegovu važnost za društvo u cjelini. Donošenje ovog zakona traži angažman šire javnosti (analiza, stručne rasprave…), Zbog općeg dobra ovome se mora pristupiti na drugaćiji način Primljeno na znanje Donošenje zakona predviđeno je u skladu s propisanom procedurom koja uključuje i angažman šire javnosti tijekom e-savjetovanja.
8 DIJANA TOLJANIĆ PRILOG 1. Poštovani, lijepi pozdrav. Podržavam i pohvaljujem prijedlog ovog savjetovanja koje se bavi vrlo složenim pitanjem. U Republici Hrvatskoj postoje sveučilišni i stručni studiji među kojima bi trebala postojati i jasna granica, koja trenutno nije takva, jer sveučilišta mogu organizirati sveučilišne i stručne studije, pa je pitanje postoje li u praksi, među njima razlika (osim različitih kriterija kod upisa, kvalifikaciji predavača)? Često javnost, ali ni sami studenti nisu sigurni, znaju li koje su razlike i čime se rukovoditi kod izbora? Znamo da je izbor studija važan za uspješno studiranje i završetak studija, ulazak na tržište rada, pronalazak zaposlenja i produktivnost u radu. Prema definiciji stručni studiji bi trebali studentima omogućiti uža praktična znanja i brži pronalazak posla, a sveučilišni imaju širu i znanstvenu orijentaciju. Dakle, sadržaj sveučilišnih i stručnih studija trebao bi se razlikovati obzirom na svrhu i postupke vrednovanja, jer je riječ o različitim vrstama obrazovanja, te im se niti ne može jednako pristupiti. Primljeno na znanje Kvalifikacije stečene završetkom stručnih i kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih studija dvije su, kao što ste naveli, vrste kvalifikacija. Razlika među njima načelno je vidljiva iz članka 4. a Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacije, koji sadrže i minimalne ishode učenja koji se trebaju steći određenom kvalifikacijom. U tom smislu će se i kroz pojedine standarde kvalifikacija jasno razlikovati ishodi učenja koji se stječu kvalifikacijama stečenima završetkom stručnih i kvalifikacijama stečenim završetkom sveučilišnih studija.
9 Ivica Šušak PRILOG 1. Poštovani, s obzirom da je riječ o iznimno osjetljivom i složenom kako ustavnopravnom tako i akademskom pitanju ne podržavam ovako hitne i hirovite izmjene Zakona o HKO-u. Europska komisija i druga tijela Europske unije ne nameću nikakvu obvezu žurnosti donošenja izmjena i dopuna zakonskog teksta kojim se uređuje Hrvatski kvalifikacijski okvir. Obrazloženje po kojem će se na temelju broja ECTS bodova izjednačiti razine stručnih i sveučilišnih studija naprosto nije primjereno vođenu obrazovne i kvalifikacijske politike u jednoj državi. Prije svega riječ je o pitanju o kojem se mora provesti javna i otvorena rasprava u kojoj će zainteresirana javnost moći prezentirati različita stajališta. Rad na izmjeni i dopuni Zakona o HKO-u ne može i ne smije biti omogućen radnoj skupini koja unutar sebe ima nadzastupljene one predstavnike koji mogu biti u svojevrsnom sukobu interesa kad je u pitanju određivanje kvalifikacija s obzirom na stručnu i sveučilišnu razinu studija. Odlučivanje o ovako važnom pitanju s dalekosežnim posljedicama ne može biti u izbornoj godini nekoliko mjeseci ili nekoliko tjedana prije raspuštanja Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj! O mogućim učinicima na broj studenata koji studira na hrvatskim javnim sveučilištima u odnosu na hrvatska javna i privatna veleučilišta i visoke škole potrebna je sveuobuhvatna analiza koja se ne može osloniti na potez pera čelnika koji upravlja središnjim tijelom državne uprave nadležnim za područje visokog obrazovanja. Primljeno na znanje Donošenje zakona predviđeno je u skladu s propisanom procedurom koja uključuje i angažman šire javnosti tijekom e-savjetovanja.
10 Irena Kiss PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i smatram da je potrebno povećati udio i praktične nastave i stručne prakse, kako bi studenti za vrijeme obrazovanja mogli steći ozbiljniji uvid u stvarnu prirodu svog posla i bili spremniji za rad. Primljeno na znanje Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
11 Snježana Marić PRILOG 1. Poštovani , slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Marija Čupić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Lijepi pozdrav! Marija Čupić Medicinska škola Dubrovnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Lijep pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Vera Ćuže-Abramović PRILOG 1. Pohvalila bih izmjene i dopune Zakona o HKO, ali isto tako se slažem s kolegama da bi trebalo više pozornosti dati praktičnom dijelu kako bi sadašnji studenti bili što spremniji za praktičan rad u struci. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
15 Ivana Žagar PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Također smatram da pri izradi novog kvalifikacijskog okvira obavezno trebalo ukjučiti stručnu praksu kako bi studenti po završetku studija bili spremni za tržiše rada. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
17 Mirta Lulić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 BRANKA RIMAC PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 ANTONIJA BUKŠA PRILOG 1. Poštovani, promjene koje su predlažu su pozitivne, ali mišljenja sam da na svim vrstama studija (i stručnim i sveučilišnim) nedostaje praktična nastava. Tu bi činjenicu trebalo uzeti u obzir pri izradi novog kvalifikacijskog okvira, te predvidjeti i određeni broj sati prakse. Svaki studij predviđa praksu u nekom obliku, međutim, mislim da je ona u većini slučajeva simbolična. Tako se događa da naši studenti imaju teorijska znanja, ali ne i vještine potrebne za obavljanje redovitog poslovnog procesa. Tako završe studija a da nisu "pokrili" važno područje svoje struke, potrebno im je puno vremena za prilagodbu, odnosno nakon završenog studija nisu spremni uključiti se u redoviti poslovni proces. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
20 Dubravka Scharmitzer PRILOG 1. U potpunosti se slažem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Ana Graša PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Anita Car PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Davor Hostić PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Marina Pavičić PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Danijel Mustafa PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Jagoda Đurović PRILOG 1. Poštovani, pročitavši sve navedeno, slažem se s navedenim u svrhu izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 RUŽICA ŠOŠIĆ PRILOG 1. Slažem se s navedenim u svrhu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Nensi Araminčić PRILOG 1. Suglasna sam s navedenim u svrhu Izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Vesna Vujasin Ilić PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Milvana Pavletić PRILOG 1. Podržavam predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 MIRJANA JAKŠIĆ PRILOG 1. Svakako bi trebalo uskladiti stručne studije koji nisu u dovoljnoj mjeri prepoznati. Stručnim studijima treba omogućiti vertikalnu prohodnost i nastavak obrazovanja na sveučilišnim studijima. Pri izradi kvalifikacijskog okvira prije svega bi trebalo uzeti u obzir mišljenja pojedinih struka kako bi polaznici stručnih studija dobili potrebna znanja vezana uz struku. Smatram kako bi studentima svih vrsta studija, i stručnih i sveučilišnih, trebali pri izradi novog kvalifikacijskog okvira, namijeniti i određeni broj sati prakse. Naime, svaki studij obuhvaća praksu u nekom obliku, međutim, realno je to vrlo malo. Tako nam izlazi veliki broj studenata s teorijskim znanjima, ali im nedostaju vještine potrebne za obavljanje redovitog poslovnog procesa. Na taj način im je potrebno određeno vrijeme za prilagodbu na tržištu rada, odnosno nakon završenog studija nisu spremni uključiti se u redoviti poslovni proces. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
32 Eva Jurčić PRILOG 1. U potpunosti se slažem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 SANDRA SAMOŠĆANEC PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Ankica Živić PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 SANDRA SAMOŠĆANEC PRILOG 1. Slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Ines Alujević PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE Slažem se sa izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Elvis Miletić PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE Slažem se s izmjenom i dopunom Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Dražena Glamuzina Perić PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE Slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 IVICA OPAČAK PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE Slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Biserka Marinčević PRILOG 1., 1.OPĆE INFORMACIJE Slažem se sa izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Martina Budimir PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pravna praznina su ljudske sudbine i stoga je ove izmjene doista nužno žurno donijeti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Zdenka Marton PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, analizirajući priloge vezane uz ovu temu, iznenadila sam se koliko je sveobuhvatna i važna. Zakonodavstvo je dalo svoje mišljenje i slažem se da predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijkom okviru ima pozitivne strane. Sveučilišni i stručni studija nikako nisu izjednačeni i kvalifikacije stečene na sveučilišnom i one stečene na stručnom studiju ne mogu biti na istoj razini Hrvatskog kvalifikacijkog okvira. Već pri upisu studija studenti moraju znati što se od njih očekuje, a i da svi ostali studiji (naročito privatni) poštuju zakonodavstvo vezano uz ovu temu. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Tamara Vučković PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Promjene koje su predlažu su pozitivne. Slažem se s kolegama kako na sveučilišnim i stručnim studijima nedostaje praktična nastava. Tu dosta mogu doprinijeti kolege iz prakse koji mogu prenijeti svoje iskustvo i svoj entuzijazam, te i studente upoznati s vještinama potrebnim za obavljanje svojih poslova. Studenti bi po završetku studija bili sigurniji u ono što se od njih očekuje, ali i spremniji za uključivanje u redovan rad. Nije prihvaćen Ovaj prijedlog nije predmet samog zakona. Međutim, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru predviđa izradu standarda kvalifikacija koji su, kad je riječ o visokom obrazovanju, podloga za razvoj studijskih programa. Standardi kvalifikacija, koji se izrađuju, vrednuju i donose u skladu s Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sadrže minimalne ishode učenja, uključujući i odgovarajuće uvjete njihova stjecanja, dogovorene između relevantnih dionika u sustavu s ciljem da se osigura da se polaznik programa povezanog sa standardom opremi potrebnim kompetencijama.
44 Marica Celjak PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani,smatram da je vrlo važno da stručni studiji budu u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i svim zakonima i aktima koji vrijede za sve studije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Ljiljana Vidović PRILOG 1., 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Podržavam predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Snježana Marić PRILOG 1., 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Gordana Erić PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Slažem se sa prijedlogom obrasca i smatram da su točke 5.4 i 5.5 izuzetno važne Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.