Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj PRAVILNIK U četvrtak 30. travnja 2020. ravnateljici Vladina Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, a na znanje Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dostavio sam sljedeće pismo o stavljanju prijedloga dopune Pravilnika o polaganju državne mature, kojim se on suspendira, na javnu raspravu od samo dva radna dana Poštovana gospođo Pogarčić, molim Vas da kao čelnica Ureda za zakonodavstvo zaustavite ovo ponovljeno izrugivanje Ustavu, zakonu i proceduri. Dana 29. travnja 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja još je jednom otvorilo internetsko savjetovanje o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14050. Njime se predlaže u Pravilnik dodati članak 43.a.: „Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature, a o kojima će pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost.“ Tim se prijedlogom cijeli Pravilnik o polaganju državne mature podlaže diskrecijskoj ocjeni ministrice da ga suspendira i da sama određuje što i kako želi o polaganju državne mature. Savjetovanje je otvoreno na ukupno pet dana, od toga su samo dva dana radna: danas i ponedjeljak 4. svibnja 2020. To je protuzakonito kratko. Rok je jednostavno prekratak da bi se provelo suvislo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Poznato Vam je kako postoje ozbiljne nezakonitosti i nepoštenje s javnim raspravama u mandatu ministrice Blaženke Divjak. One su raščlanjene i javno dostupne: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13931 i https://narod.hr/hrvatska/manipulira-li-blazenka-divjak-javnim-raspravama-demokracijom-izvanrednim-okolnostima-ustavom-i-zakonima. Zar se nakon ukazivanja na njih baš ništa ne će promijeniti? Promjene Pravilnika o polaganju državne mature izravno utječu na živote i budućnost više od 20 tisuća hrvatskih državljana samo ovoga proljeća, za koje se očekuje da bi trebali polagati ispit državne mature. S ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske nespojivo je da ministrica sama sebi pravilnikom daje bianco ovlast da suprotno Ustavu, Zakonu i Pravilniku, svojom odlukom dekretira što god hoće drukčije, nego je propisano pozitivnim pravom. Ako zbog epidemije postoji potreba za jednokratnim rješenjem oko polaganja državne mature drukčije nego je ustaljeno propisano, onda iznimke ili otklon od postojećih pravila valja popisati od članka do članka Pravilnika o polaganju državne mature, mijenjajući pravila za ovogodišnju maturu i određujući na kraju da je novela privremene naravi, tj. da se njome mijenja temeljni pravilnik samo za vrijeme epidemije. Primjerice, ako se odredbu članka 7. stavka 1. Pravilnika („U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.“) hoće promijeniti, onda se broj izlazaka na izborne predmete može promjenom Pravilnika smanjiti sa šest primjerice na dva, ali onda to treba biti sadržaj prijedloga dana na raspravu, s argumentom da se na taj način omogućuje maturantima da ipak polože izborni predmet za koji su se godinama pripremali i koji su izabrali, ne ukida im se pravo na izbornost, ni na polaganje izbornih predmeta, ali se smanjuje broj njihovih izlazaka na razumnu mjeru primjerenu okolnostima epidemije i razmjerno potrebi sprječavanja moguće zaraze, ali i razmjerno potrebi stjecanja dodatnih bodova za upis na razne fakultete. Ukidanjem polaganja izbornih predmeta na maturi nanijela bi se nesaglediva šteta cijelomu naraštaju. Učenike bi se prikratilo u njihovim višegodišnjim planovima i trudu koji su uložili, a mnogima od njih učinilo nedostižnim upis na neke fakultete gdje upravo takvi bodovi donose prevagu. Takvo bi normiranje bilo i suprotno ustavnoj zabrani međugeneracijske diskriminacije, prema dobi, jer su svi prethodni naraštaji maturanata imali mogućnost polagati izborne predmete na maturi. Dakle, sukladno Ustavu i zakonu polaganje izbornih predmeta na maturi je neukidivo, jer „odgojno-obrazovni standard učenika čine obvezni i izborni predmeti“ (čl. 27. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19). Matura bez izbornih predmeta ne može vrijediti kao potpuna matura, a država nema pravo miješati se smanjujući broj izbornih predmeta na maturi ili ih potpuno ukidajući. Ministar nije vlastan ukinuti dio državne mature koji se odnosi na izborne predmete, niti samovoljno smanjiti broj predmeta koji se nudi za izbor među izbornim predmetima. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature, sukladno članku 82. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/13, 41/19 i 127/19). Ustavnopravni poredak ne dopušta da se odredbe Pravilnika koji je na snazi ne primjenjuju, nego da se obrogiraju ad hoc odlukama. Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature sukladno zakonu ne može biti istodobno uređen pravilnikom i odlukama koje su njemu suprotne. Uostalom, zakonom je određeno da se polaganje državne mature može samo propisivati (propisom, pravilnikom), a ne uređivati pojedinačnim aktom kao što je odluka, pa bi bilo suprotno Ustavu i zakonu da se pravilnikom kao propisom uopće dopušta uređivati njegovu materiju odlukama. Osim toga, uređivanje polaganja državne mature ministričinim odlukama, o kojima se ne provodi nikakvo savjetovanje, predstavljalo bi ozbiljan demokratski i stručni deficit, jer o namjeravanim odlukama ne bi bilo javne rasprave. Zakonom je određeno da državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja u suradnji sa školama (čl. 82. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). Ustavom je određena nezaobilazna uloga roditelja (pravo, sloboda i obveza) u vezi sa školovanjem svoje djece (čl. 63.). Stoga je sve te dionike sustava, kao i same maturante i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, ustavnopravno nedopustivo isključiti iz prethodne, argumentirane, dovoljno dugačke rasprave o normativnim rješenjima koji ih se egzistencijalno tiču. Postupak otvaranja javne rasprave o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature, kojim se taj pravilnik materijalno ne dopunjava, nego suspendira, nedemokratski je, netransparentan, štetan i suprotan temeljima vladavine prave. Stoga Vas još jednom molim da ukažete Ministarstvu znanosti i obrazovanja na neodrživost takva kršenja članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) nečuvenom kratkoćom savjetovanja od samo dva dana, kao i na kršenje Ustava i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niza njihovih odredaba i rušenja cijele koncepcije i svrhe državne mature namjeravanom Dopunom. Donese li se predložena Dopuna i bude li polaganje državne mature ministrica određivala svojim odlukama, cijela će državna matura biti nelegalna i nelegitimna. Predloženu Dopunu valja povući iz savjetovanja. U internetsko savjetovanje ne smije se pripuštati prijedloge koji ne poštuju dovoljan vremenski okvir za održavanje rasprave. S poštovanjem, Petar Marija Radelj Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je rok za savjetovanje iznimno kratak, budući da je riječ o hitnim mjerama vezanim za kalendar provedbe državne mature.
2 Snežana Markan PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatram dopunu Pravilnika o polaganju državne mature neophodnom, stoga je podržavam. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
3 Vesna Vujasin Ilić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. S obzirom na pandemiju i nastavu na daljinu, važna je prilagodba sadržaja, uvjeta, načina i postupka polaganja državne mature i ispita državne mature. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
4 Irena Samardžija PRAVILNIK Poštovani, smatram da je potrebno što prije dopuniti Pravilnik o polaganju državne mature. Neizvjesnost i nejasnoće dodatno otežavaju ionako stresnu situaciju u kojoj su učenici, te njihovi roditelji i profesori. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
5 SUZANA MIKULIĆ PRAVILNIK Poštovani, smatram da je dopuna Pravilnika o polaganju državne mature u trenutnoj situaciji nužna. Uvažavajući da su maturanti ove školske godine izloženi različitim izazovima, mišljenja sam da je potrebno donijeti što skorije odluke o prilagodbi sadržaja te uvjetima, načinima i postupcima polaganja državne mature. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
6 Magda Barišić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature i ispita državne mature. Smatram da ministar nadležan za obrazovanje prilikom donošenja odluke treba uzeti u obzir mišljenja svih zainteresiranih dionika. Odluka o uvjetima, načinu i postupku polaganja državne mature i ispita državne mature trebala bi biti donesena što prije kako bi se neizvjesnost i stres maturanata umanjili koliko je to god moguće u ovakvoj situaciji. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
7 Mirta Lulić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
8 Vesna Plenča PRAVILNIK Poštovani! Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Trebalo bi sve upute za provedbu državne mature donijeti što prije, kao bi se otklonile nejasnoće, djelomično i strah kod maturanata zbog novonastale situacije izazvane bolešću COVID-19. Što se tiče sadržaja zadataka, treba navesti i koji sadržaji iz nekog predmeta se mogu naći u zadacima na maturi ove godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
9 VESNA ŠUKAN PRAVILNIK Poštovani, u ovoj iznimnoj situaciji pandemije COVID-19 u kojoj se trenutno nalazimo,smatram da je nužno dopuniti Pravilnik o polaganju državne mature, kako bi maturanti i ostali dionici čim prije dobili sve potrebne upute o polaganju iste.Mislim da maturantima svakako treba olakšati cjelokupan postupak, a da prije svega treba reducirati sadržaje koje će polagati. Nije dovoljno navesti da maturom neće biti obuhvaćeno "gradivo 2. polugodišta"već treba jasno navesti koji sadržaji se neće provjeravati (gradivo 2. pol. nije isto u svim školama, jer ovisi o planiranju svakog nastavnika ).Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
10 Mirjana Laginja PRAVILNIK Poštovani! Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Promjenama bi svakako trebale prethoditi pravovremene konzultacije s odgojno –obrazovnim radnicima i učenicima, stručnjacima Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i fakultetima. Uz jasno preciziranje termina, važno je precizirati i postupke i načine te sadržaje ispita u izmijenjenim okolnostima. Vrijeme je da se promišljaju novi online načini provođenja državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
11 Filip Zoričić PRAVILNIK Mislim da je potrebno dopuniti Pravilnik, ali da bi trebalo formulirati za sve eventualne krizne situacije, a ne samo za ovu i dodati kako je pri svakoj ovakvoj iznimnoj situaciji važno uskladiti s katalogom za polaganje državne mature, kako bi bilo jasnije učenicima i profesorima što znači "bez gradiva 2. polugodišta". Naravno, sve na vrijeme i u dogovoru sa svim dionicima procesa. Srdačno! Filip Zoričić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
12 Mirjana Krpan PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature s obzirom na okolnosti. Maturantima bi što prije trebalo dati detaljne upute o polaganju mature. Trebalo bi napraviti i neki scenarij za slijedeću školsku godinu s obzirom na predviđanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
13 Sandra Balde PRAVILNIK Poštovani, u ovom trenutku dopuna Pravilnika je nužna te je podržavam. Mislim da je potrebno prije donošenja odluke provesti savjetovanje sa svim dionicima: nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, učenicima i roditeljima. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.E-savjetovanje o predmetnoj izmjeni I dopuni Pravilnikabilo je otoreno za javnost od 29.4.2020. do 4.5.2020.
14 Dražena Glamuzina Perić PRAVILNIK Obzirom na trenutnu situaciju vezanu za COVID-19 i činjenicu da joj se ne nazire kraj prilagođavanje i izmjene pravilnika su nužne i stoga iz podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
15 Vanja Perković PRAVILNIK Mislim da je u ovim uvjetima ova dopuna pravilnika nužda i stoga je podržavam Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
16 Bernardica Šušak PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Smatram da je s obzirom na okolnosti važno olakšati maturantima polaganje ispita državne mature i da im se to omogući pod jasnim i preciznim uvjetima. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
17 Milvana Pavletić PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. S obzirom na proglašenu pandemiju te po prvi puta provođenje nastave na daljinu u svim srednjim školama, jako je važno prilagoditi sadržaj, uvjete, način te postupak polaganja državne mature i ispite državne mature. Smatram da su ovi maturanti bili izloženi različitim izazovima ove školske godine te da im treba olakšati, koliko je god moguće, da sa što manje stresa i korektno polažu navedeni ispit. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
18 Zdenka Marton PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature u izvanrednim uvjetima jer ona ima zakonske osnove. Učenici maturanti žele u što skorije vrijeme saznati detaljnije upute o načinu i postupku polaganja državne mature i ispita državne mature. Naročito ih muči što svakodnevno dobivaju iz različitih izvora i različite informacije o sadržaju ispita državne mature, a vrijeme je za točne i decidirane izjave i pismene upute o polaganju. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
19 Nataša Šantić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni pravilnika o polaganju državne mature. Moramo biti svjesni činjenice da se radi o novonastaloj situaciji zdravstvene ugroze te prilagoditi sve kako bi se sačuvalo zdravlje učenika - nastavnika i njihovih obitelji.Treba biti realan i praktičan te predvidjeti ovakve situacije i u budućnosti. Naravno, što hitnije treba informirati zainteresiranu javnost. Razrednica sam maturantima, svakodnevno pitaju i žele znati kako bi se što bolje pripremili u novonastaloj situaciji. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
20 JASMINA SUKALIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Smatram da je potrebno povjerenstvo koje bi uz suglasnost ministra obrazovanja određivalo sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature u izvanrednim situacijama (ratno stanje, pandemija, potres, poplava ) Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
21 Danijel Mustafa PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
22 Nikolina Mišić PRAVILNIK Poštovani, izmijene Pravilnika o polaganju državne mature su nužne s obzirom na situaciju izazvanu pandemiju virusom COVID-19. Nužno je donijeti pravovremenu odluku o tome što će se i kako polagati na ovogodišnjoj državnoj maturi te o tome izvijestiti javnost u što skorijem vremenu. Potrebno je predvidjeti načine polaganja državne mature i za sljedeću godinu ukoliko se situacija ponovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
23 Renata Mihaljević PRAVILNIK Poštovani, s obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane virusom SARS-COV-2, smatram Dopunu Pravilnika o polaganju državna mature neophodnom, stoga je podržavam. Također, trebalo bi precizirati koje gradivo se neće provjeravati na maturi u pojedinim predmetima čim prije. Bilo bi dobro razmotriti i predvidjeti opcije za polaganje mature za sljedeću školsku godinu koja bi, po predviđanjima, također mogla biti izvanredna. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
24 Božidar Altus PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da je u trenutnoj situaciji nakon donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj neophodna promjena pravilnika o odredbi polaganja državne mature . Smatram da bi se u narednom razdoblju trebalo u pravilnik unijeti odredbe koje će se moći aktivirati u slučaju ovakvih i sličnih ugroza. Također sam mišljenja da bi se u takvim situacijama trebalo imenovati povjerenstvo prosvjetnih stručnjaka koje bi pomoglo ministru/ministrici u donošenju ključnih odluka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
25 KLAUDIJA DIMIĆ PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, suglasna sam s dopunom Pravilnika, mišljenja sam da je nužna u trenutnim okolnostima u kojima živimo i radimo, najvažnije je uz zdravlje održati kontinuitet u realnim okvirima, i pri tome ni u kojem segmentu "zakinuti" naše maturantice i maturante. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
26 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni pravilnika o polaganju državne mature, ali smatram da bi se članak 43.a. trebao poopćiti tako da bude primjenjiv na sve slične izvanredne sitacije pogotovo zbog činjenice da epidemiolozi ukazuju na mogućnost nove ugroze virusom na jesen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
27 Sanja Cikač PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o dopuni pravilnika o polaganju državne mature. Pozdravljam prijedlog izbacivanja gradiva drugog polugodišta, ali sto tako smatram da bi se ŠTO PRIJE i konkretnije trebalo nastupiti s detaljnim uputama u Katalogu polaganja državne mature. Srdačan pozdrav, Sanja Cikač Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
28 Ornela Malogorski PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Dodala bih da će ministar/ministrica donositi odluku nakon konzultacija sa odgojno –obrazovnim radnicima i učenicima, stručnjacima Agencije za odgoj i obrazovanje te Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje kao i fakultetima. Također, upitno je značenje riječi pravovremeno te smatram da bi bilo dobro precizirati. Donošenje bilo kakvih odluka dva mjeseca nakon izbijanja pandemije sigurno nije pravovremeno. Nužno je jasno precizirati koji će se sadržaji četvrtog razreda ispitivati. Izjava da se neće pisati gradivo drugog polugodišta vrlo je nejasna s obzirom da Zakon o odgoju i obrazovanju navodi da da se odgojno-obrazovna djelatnost u školi temelji na autonomiji planiranja i organizaciji te slobodi pedagoškog i didaktičkog rada…) pa nastavnici tako i rade, uvažavajući navedenu autonomiju planiranja i organizacije rada. S poštovanjem, Ornela Malogorski Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
29 Marina Luetić PRAVILNIK Poštovani, promjena Pravilnika je potrebna, ali ne i jedina potrebna. Mišljenja sam da se treba poopćiti čl. 43a. koji bi trebao vrijediti za sve izvanredne okolnosti, a ne samo za ovu situaciju. Također, mislim da treba i druge zakonske i prateće dokumente prilagoditi tim situacijama, da nas ne zatekne ista količina neizvjesnosti kao što je trenutno slučaj. Mislim da bi resorni Ministar trebao moći, naravno, uz prethodan dogovor sa stručnom i neposredno zainteresiranom javnošću, odlučiti o postupcima i načinima provedbe ispita državne mature, kao i o sadržajima tih ispita. Možda bi i članak takvog sadržaja trebalo razmotriti i ugraditi u postojeće odredbe Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
30 Tatjana Šimundić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
31 Marinela Horvat PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s dopunom Pravilnika o polaganju državne mature s napomenom da bi trebalo i definirati koja gradiva će učenici odgovarati po predmetima u novom ispitinom katalogu. Mislim da je učenicima veliko olakšanje izbacivanje gradiva drugog polugodišta 4. razreda, ali trebalo bi konkretizirati koje gradivo 4. razreda će ipak pisati. Razlog tome je autonomija nastavnika u kreiranju godišnjeg plana i programa. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
32 Andrea Dalić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam za dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Omogućite maturantima što manje stresa u lipnju i srpnju te ponovno objavite detaljne upute u Katalogu što će državna matura sadržavati a što ne, i tako predmet po predmet. Katalog nije ažuriran nakon nastupanja pandemije uzrokovane COVID-19. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
33 Zvonko Miškić PRAVILNIK Poštovani! Mislim da se dopune pravilnika moraju donositi za sve moguće izvanredne okolnosti, ne da se za svaku pojedinu situaciju radi dopuna postojećih pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
34 Darka Sudarević, ravnateljica III. gimnazije PRAVILNIK Iako se načelno slažem s promjenom Pravilnika smatram da bi članak 29.a trebalo drugačije formulirati tako da bude općenitiji i vrijedi za bilo koju izvanrednu situaciju vezanu uz posebne epidemiološke okolnosti. Upravo smo u ovoj situaciji naučili da se može očekivati pojava novih virusa pa mi je besmisleno navoditi točno određenu bolest ili uzročnika bolesti. I također smatram da bi sve članke pravilnika i zakona trebalo pisati na što jednostavniji način bez dodavanja nepotrebnih detalja koji nisu izravno važni. Primjerice ovdje nije jasno zašto se navodi ime bolesti, a zatim uzročnika (tu bolest uzrokuje upravo taj virus, a ne neki drugi). Također ne vidim razlog zašto se spominje Svjetska zdravstvena organizacija kad je za sve procese u Hrvatskoj isključivo mjerodavna Odluka o proglašenju epidemije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
35 Jagoda Đurović PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o dopuni pravilnika o polaganju državne mature Novonastala situacija u kojoj smo se našli zahtjeva donošenje izmjena pravila polaganja državne mature . Međutim, svakako bi bilo poželjno uključiti NCVVO, AZOO,ASOO, ali i nastavnike srednjih škola. Isto tako, treba procijeniti sljedeće a tiče se „općenitosti“ članka 43.a: s jedne strane trebalo bi izbaciti formulaciju COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, jer ćemo za možebitnu novu epidemiju novim virusom morati mijenjati ponovo pravilnik, a s druge strane ta općenitost može stvoriti prostor za zlouporabu, pa se primjenjivati i na situacije koje to nisu. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
36 Tamara Vučković PRAVILNIK Poštovani, slažem s dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. S obzirom na situaciju vezanu uz COVID-19 i provođenju nastave na daljnu, jako je važno prilagoditi sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature. Također, potrebno je čim prije ga donijeti, a obavijesti i upute objaviti. Mišljenja sam da su maturanti bili i još su izloženi različitim izazovima ove školske godine i treba im olakšati koliko je god moguće da sa što manje stresa i korektno polažu ispit državne mature. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
37 Marija Pustišek PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. S obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo vjerujem da će nadležna ministrica uzeti u obzir sve faktore trenutne situacije i uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donijeti pravovremenu odluku. Mislim da svi zajedno želimo ovogodišnjim maturantima osigurati mirno i korektno polaganje ispita državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
38 Margareta Gašparović PRAVILNIK Slažem se s dopunom Pravilnika koja omogućava promjenu u skladu s epidemiološkom situacijom. Vidim da su neki kolege oprezni s obzirom na to da se jednom čovjeku (ministru) daju ovlasti za promjenu, ali mislim da kao društvo moramo ići prema tome da gradimo uzajamo povjerenje da će svi sudionici procesa obrazovanja činiti najbolje za svoje korisnike, tj. da ministar vjeruje "bazi", a "baza" ministru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
39 IVICA OPAČAK PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
40 Branka Marcelić Panjak PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Novonastala situacija u kojoj smo se našli zahtjeva donošenje izmjena pravila polaganja državne mature. Zbog podjele odgovornosti ovako važnog pitanja bi svakako bilo poželjno uključiti sve čimbenike odgoja i obrazovanja - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Agenciju za odgoj i obrazovanje, ali i nastavnike u srednješkolskom obrazovanju. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
41 Ognjen Čučović PRAVILNIK Ne podržavam izmjene i dopune Pravilnika. Odluke o načinu polaganja mature i načinu školovanja trebaju donositi politički neovisni stručnjaci bez obzira na situacije koje su trenutno okupirale javnost i koje nas čekaju u budućnosti. Ministarstva trebaju provoditi Zakone i pripadajuće zakonske akte, a ne odlučivati o sadržaju, uvjetima, načinima i postupcima polaganja mature, ispita i školovanja. Živimo u demokraciji, a ne u totalitarnom režimu. Bar sam do sad tako doživljavao svijet oko sebe. Odgovornost obrazovnog sustava ne može biti na jednoj osobi ili političkoj opciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
42 Ivana Žagar PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature i smatram da u novonastalim okolnostima ministar nadležan za obrazovanje mora donijeti odluku o prilagodbi sadržaja, uvjeta, načina i postupaka polaganja ispita državne mature. Također pozdravljam odluku da u ispitima državne mature ne bude nastavno gradivo drugog polugodišta. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
43 Stjepan Uroić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE Mislim da bi trebao Članak 43.a biti više općenit. Odnosno da se iz njega izbaci: COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Za eventualno novu epidemiju bolesti uzrokovanu novim virusom morati ćemo mijenjati pravilnik. Srdačan pozdrav Stjepan Uroić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
44 Marina Šego PRAVILNIK Smatram kako je promjena pravilnika nužna zbog izvanrednih okolnosti u kojima se danas nalazimo i da se dopune odnose na sve buduće izvanredne situacije.Također podržavam da ministar nadležan za obrazovanje donosi odluke o NEODRŽAVANJU odnosno ODRŽAVANJU državne mature – u kojima određuje sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja ispita ALI TEK NAKON PROVEDENOG e savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te: učenicima, roditeljima, nastavnicima, ravnateljima i stručnim suradnicima. PREPORUKA: Svi učenici koji su tijekom 4 god. srednjoškolskog obrazovanja imali prosjek ocjena 5.0 imaju IZRAVAN upis na željeni fakultet. ZAR JE POTREBNA PROVJERA NJIHOVIH KOMPETENCIJA I SPOSOBNOSTI? IZVRSNOST treba podržavati i nagraditi. Učenici koji su tijekom 4 god. srednjoškolskog obrazovanja imali odličan uspjeh rangiraju se prema ocjenama iz određenih predmeta a po njihovom odabiru mogu prijaviti potrebne ispite. Svi ostali učenici pristupaju ispitima državne mature. Ti učenici bi trebali dokazati svoje kompetencije i sposobnosti na ispitima državne mature. Pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
45 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK Poštovani, u ovim novonastalim okolnostima smatram da je nužna dopuna Pravilnika. Uvjeti polaganja državne mature zasigurno će biti drugačiji, moraju biti usklađeni sa preporukama struke o epidemiološkoj situaciji. Isto tako promjena sadržaja, uvjeta, način i postupak polaganja državne mature mora biti iskomuniciran s NCVVO i osnivačima škola u kojima se provodi državna matura. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
46 SANJA ŠKRABIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o dopuni pravilnika o polaganju državne mature. Naravno uz dogovor s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
47 RUŽICA SOLDO PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
48 Vesna Dobronić PRAVILNIK Poštovani, U ovim izvanrednim okolnostima uzrokovanim virusom SARS-COV-2, smatram Dopunu Pravilnika o polaganju državne mature neophodnom, stoga je podržavam. Naravno očekujem da će ministrica donositi odluke uz prethodnu konzultaciju s NCVVO i ASOO. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
49 Marija Čupić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s donošenjem ovog Pravilnika. U donošenje Dopune potrebno uključiti sve sudionike odgojno - obrazovnog procesa. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
50 Dubravka Scharmitzer PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. U ovome trenutku stvarno su potrebne posebne mjere i postupci kako bi se ispiti državne mature ipak mogli održati. Naravno uz prethodni dogovor s NCVVO i ASOO. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
51 Tatjana Tuđa PRAVILNIK Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika. Smatram da će ministrica donositi odluku uz prethodnu konzultaciju s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
52 Ana Graša PRAVILNIK Poštovani, podržavam dopunu Pravilnika. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
53 Gordana Grabovac PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
54 Neda Križanović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
55 Nensi Araminčić PRAVILNIK Poštovani, apsolutno podržavam prijedlog Dopune Pravilnika o polaganju državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
56 Ankica Živić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
57 Elvis Miletić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
58 Ivica Živković PRAVILNIK Poštovani, suglasan sam s donošenjem ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
59 Višnja Pranjić PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s donošenjem ovog Pravilnika s napomenom da je potrebno uključiti sve sudionike odgojno - obrazovnog procesa. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
60 Vera Ćuže-Abramović PRAVILNIK Potpuno se slažem da moraju postojati dopune Pravilniku u izvanrednim okolnostima kao što je ova, ali isto tako smatram da ne može jedna osoba odlučivati. Možda bi trebalo u Pravilniku naznačiti da nakon konzultacija sa strukom (nastavnici, ravnatelji, pedagozi i psiholozi) ministirica donosi odluku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
61 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK Poštovani, smatram kako je promjena pravilnika neophodna i uz promjenu pravilnika smatram kako bi se trebao i u ostale zakone i pravilnike ugraditi za ubuduće odredbe koje se odnose na izvanredne okolnosti poput epidemije bolesti ili elementarnih nepogoda kao što su potresi i poplave. Također, predložila bih imenovanje povjerenstva koje bi uz suglasnost ministra obrazovanja određivali sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
62 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK Promjena pravilnika je nužna te smatramo da je potrebno u sve zakonske i podzakonske akte ubuduće ugraditi odredbe koje se odnose na izvanredne okolnosti poput trenutne epidemije bolesti. Uz to predlažemo da se ugradi u Pravilnik dopuna u kojoj se navodi da ministar nadležan za obrazovanje prije donošenja odluka kojima određuje sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature obvezno provodi savjetovanje sa svim zainteresiranim dionicima (nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima, učenicima i roditeljima). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
63 Marina Pavičić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s donošenjem Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
64 Zoran Zelić PRAVILNIK Poštovani, slažem se i u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u nadi da više nikada neće trebati donositi ovakve odluke, matura se mora polagati i tu nema nikakvih upitnika. „ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom odrediti sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature, a o kojima će pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost.“, znači da tada ministar/ica i odgovara za donesene odluke, kod nas se zna kako snosi odgovornost – samo na izborima ili pobunom javnosti. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
65 Mirjana Mlikotić PRAVILNIK Ne podržavam Pravilnik jer daje neograničene i bezuvjetne ovlasti jednoj osobi kao da se radi o iznenadnoj prirodnoj katastrofi u kojoj se neke odluke moraju hitno donijeti radi funkcioniranja života u zajednici. Ovo nije takva situacija i ne smiju se voljom i mišljenjem jedne osobe ili njoj bliske skupine donositi odluke o pitanjima važnim za jednu tako veliku skupinu građana Hrvatske kao što su maturanti . Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Proglašenje i širenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj je i bilo iznenadno, nepredvidivog toka što je zahtjevalo hitnost u donošenju.
66 Ružica Šošić PRAVILNIK Podržavam dopunu Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
67 Nenad Pavlinić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam dopunu ovog pravilnika. Mislim da je u ovoj situaciji nužan. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
68 Eva Jurčić PRAVILNIK U potpunosti se slažem sa dopunom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
69 Romeo Lakoš PRAVILNIK Slažem se Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
70 Nada Tušak PRAVILNIK Zbog novonastale situacije potrebno je donijeti novi pravilnik koji bi bio univerzalan i u skladu s Ustavom RH koji bi bio koliko je to moguće konkretniji kako se ne bi ostavio prevelik prostor za samovolju Ministarstva, a koji uvažava konkretno stanje na terenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
71 ZLATAN SOLDO PRAVILNIK Slažem se s idejom da se u izvanrednim situacijama predlažu i izvanredne mjere ali mislim da bi, temeljem sadašnjih iskustava, svi pravilnici u startu trebali imati takove odredbe. Na taj način bi se izbjegla potreba za ovim izmjenama i dopunama koje omogućavaju izmjene i dopune. Po nekim autoritetima za područje epidemiologije korona bi nam se mogla vratiti na jesen. Uz pažljivo definiranje uvjeta ovakva klauzula se treba uvrstiti u sve dokumente koji se donose. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
72 Marina Čubrić PRAVILNIK Slažem se s dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. U ovome trenutku doista su potrebne posebne mjere i postupci kako bi se ispiti državne mature ipak mogli održati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
73 Vlasta Tibljaš PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam da se gore navedenim omoguće izmjene. Svakako da, ukoliko se smatra da se polaganje državne mature ne može izbjeći, onda treba dobro sagledati sadržaje, uvjete, način i postupak polaganja iste. Ova situacija bi sama po sebi bila dovoljno stresna za maturante, a kada se pridodaju ovakvi uvjeti, onda to znaju samo oni koji s njima to i proživljavaju. Pripreme za maturu su potpuno podbacile, a smatram da ni rujan nije "sretno" rješenje jer se agonija produžuje. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
74 Marina Krijan PRAVILNIK Poštovani, smatram da je u ovim okolnostima nužna dopuna Pravilnika,s obzirom da su uvjeti polaganja posebni moraju biti i načini i postupci polaganja državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
75 Gabrijela Baraban PRAVILNIK Poštovani, Podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature kako je gore navedeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
76 Gordana Erić PRAVILNIK Poštovani, Slažem se sa prijedlogom dopune pravilnika i drago mi je da ste u prijedlogu uvrstili samo ovu situaciju tj COVID - 19, kako se pravilnik ne bi zloupotrebljavao za neke buduće situacije koje možda ne bi zahtijevale urgenciju ministarstva. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
77 Marija Istenić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature i smatram da u novonastalim okolnostima ministar nadležan za obrazovanje treba donijeti odluku o prilagodbi sadržaja, uvjeta, načina i postupaka polaganja ispita državne mature. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je 4. svibnja 2020. godine, na mrežnim stranicama NCVVO objavljena informacija o izmjeni sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u školskoj godini 2019./2020
78 Darko Cobović PRAVILNIK Bolja formulacija članka 43a, s nadopunom zadnje rečenice (...pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost), nego što je to bilo definirano u prvoj verziji Dopune pravilnika o polaganju državne mature Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
79 SANJA ARAMBAŠIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, mišljenja sam da je potrebna dopuna Pravilnika i to što žurnije kao i definiranje svega što čeka maturante. Vremena je još malo, a sve je još prilično nepoznato. Pri donošenju Odluke smatram da se MZO - nadležni ministar treba konzultirati s NCVVO. S poštovanjem Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
80 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRAVILNIK, Članak 1. Podržavamo mogućnost da se u izvanrednim okolnostima mijenjaju uvjeti i sadržaji polaganja mature. Smatramo da iz članka 43a treba maknuti naziv bolesti ili barem nadodati "i slične tome". Naše mišljenje je da ove godine zbog mnogostrukih teškoća (štrajk, Covid 19 i potres u Zagrebu) treba odustati od mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
81 Jasna Hrstić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Smatram da treba dati povjerenje ministrici da što prije donose upute kako bi maturanti sa što manje stresa završili svoje školovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
82 Mirela Petković PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se da u trenutnoj situaciji ministar nadležan za obrazovanje treba donijeti odluke kojima će se odrediti sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature, ali da se prije donošenja te odluke treba svakako konzultirati sa srednjoškolskim obrazovnim ustanovama i fakultetima. Mislim da se te odluke moraju donijeti što prije kako bi se konačno smanjila neizvjesnost među maturantima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
83 Darko Tropčić PRAVILNIK, Članak 1. Članak 43.a Zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 državna matura se u školskoj godini 2019./2020. otkazuje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Naime, ako bismo ukinuli državnu maturu, to bi zapravo značilo da gimnazijalci nisu završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, što je suprotno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) kojim je propisano da srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature.
84 DEJAN IVANEK PRAVILNIK, Članak 1. U članak treba dodati obavezu da se ministar savjetuje sa srednjoškolskim ustanovama u kojima se provodi državna matura. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
85 SILVANA VULAS PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, predložene izmjene Pravilnika o polaganju državne mature smatram nužnim u novonastaloj situaciji. Srdačno pozdravljam Silvana Vulas Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
86 Dijana Toljanić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, lijepi pozdrav. Sasvim je jasno da izvanredne situacije traže i izvanredna postupanja, stoga je prijedlog o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature, opravdan. Podržavam ga i predlažem da isto postupanje vrijedi i za ostale, možebitne, izvanredne i nepredvidive okolnosti budućih vremena, a da u sadržaj prijedloga, dopuna i izmjena, budu uključeni svi zainteresirani i uvažene „otegotne okolnosti“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
87 IGOR ČIZMADIJA PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, ne podržavam ovakvu dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
88 BRANKA RIMAC PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, zbog nastale situacije potrebno je izvršiti promjene,te podržavam ovu dopunu Pravilnika o polaganju državne mature. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
89 Ika Pejanović PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom da ministar nadležan za obrazovanje provede usklađivanje postojećeg Pravilnika o polaganju ispita državne mature, kao i sam postupak polaganja, u skladu s novonastalom situacijom- imajući u vidu sve okolnosti u kojima su se zatekli učenici završnih razreda, osobito tijekom tekuće nastavne godine. S poštovanjem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
90 Branka Dubravac PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, Zbog izloženosti maturanata u ovoj školskoj godini različitim stresovima, mišljenja sam da se ne treba ove godine provoditi državna matura već prijemni ispiti, kao i bodovanje na temelju uspjeha tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Inače, kod donošenja Izmjena, Dopuna, Odluka i sl., ministrica bi trebala prije provoditi savjetovanje sa svim dionicima: učenicima, nastavnicima, stručnim suradnicima, roditeljima, ravnateljima... Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na mišljenju. Naime, ako se ne bi provela državna matura, to bi zapravo značilo da gimnazijalci nisu završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, što je suprotno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) kojim je propisano da srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature..
91 Branko Pleadin PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene s obzirom na izvanredne okolnosti. Međutim, smatram kako bi ovaj članak trebalo općenitije definirati kako bi pokrivao i druge eventualne izvanredne okolnosti u budućnosti. Navođenjem epidemije bolesti COVID-19 primjena članka bit će ograničena isključivo na navedenu bolest, a ne i na ostale potencijalne izvanredne situacije. Sukladno prijedlogu koji sam naveo izbjegla bi se potreba za ponovnim izmjenama ili dopunama pravilnika u slučaju neke druge izvanredne okolnosti koju je u ovom trenu teško ili nemoguće predvidjeti. Branko Pleadin Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
92 Biljana Kuhar PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se da su promjene bitne ali i da treba dodati: ......ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je (dodati) nakon konzultacija sa strukom i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja donijeti odluku... Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
93 ZLATA KOVAČEVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se sa dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. Pozdravljam odluku da u ispitima državne mature ne bude nastavno gradivo drugog polugodišta. Smatram da su naši maturanti u stresu i treba im olakšati koliko je god moguće. Interes učenika na prvom mjestu. Srdačno vas pozdravljam Zlata Kovačević Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
94 Suzana Ribarić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani/ne, slažem se s člankom ali da ministrica nadležna za obrazovanje donosi odluku nakon konzultacije sa strukom ( nastavnici i srednjoškolske obrazovne ustanove) koja je bolje upoznata s trenutačnim stanjem objekata i mogućnostima zadovoljavanja socijalne distance. Učenici su iz različitih županija, a ovise o javnom prijevozu i nemogućnosti smještaja u đačkim domovima za vrijeme polaganja mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
95 Mirjana Mlikotić PRAVILNIK, Članak 1. Mislim da je formulacija članka vrlo upitna. Daje ministru neograničene ovlasti u donošenju odluka o sadržajima , uvjetima, načinima i postupcima polaganja državne mature. Nema nikakvih kriterija u odnosu na postupak donošenja odluke. Ne navodi se nikakav uvjet,primjerice konzultacija s nadležnom ustanovom za provedbu ispita. Riječ "pravovremeno" treba zamijeniti preciznijim izrazom ili dopuniti obrazloženjem što se smatra pravovremenim informiranjem javnosti. Ovakav članak, koji daje apsolutne ovlasti jednoj osobi, bio bi primjeren u situaciji velike prirodne katastrofe koja ne omogućava poštovanje bilo kakve procedure demokratskog donošenja odluka već traži hitne i neodgodive odluke koje su važne za funkcioniranje života u zajednici, sigurnost građana, spašavanje života. Pandemija bolesti COVID-19 ne spada u takve situacije, a ni državna matura. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Proglašenje i širenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj je I bilo iznendano, nepredvidivog toka što je zahtjevalo hitnost u donošenju.
96 Nada Tušak PRAVILNIK, Članak 1. ".... ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog..." je najdiskutabilniji dio ovog članka jer se tu otvaraju vrata samovolji ministrice koja vjerojatno nema nikakvog iskustva u radu s maturantima budući da je sveučilišni profesor. Isprika ako ima. Ako ima iskustva ne znači da dovoljno pozna situaciju na terenu. Prijedlog je sljedeći: "...ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog, uvažavajući situaciju u kojima maturanti uče i žive i mišljenje obrazovnih ustanova koje pohađaju..." Kakva je ta situacija? Maturanti imaju vrlo raznolike uvjete za rad. Gdje je nekoliko djece, a jedno računalo i roditelj koji preko računala radi od kuće onda taj maturant ima vrlo malo vremena i to u kasnim noćnim satima. Što s onim maturantima koji imaju ozbiljnih problema s internetom ili im se pokvarilo računalo? Što s maturantima koji su pogođeni potresom i čiji se domovi još uvijek tresu ako ih nisu izgubili i žive kod rodbine i privremenom smještaju? Ako će ministrica čuti glas maturanata onda neće niti biti mature. Selekcija za upis na fakultete će biti na prijemnim ispitima. Tako će se maturant moći bolje posvetiti pripremama za prijemni i to ciljano za ono što želi studirati. Sjetimo se samo koliko je nebuloznih preporuka i odluka ministrica donijela koje dokazuju da ne pozna situaciju u školama. Evo samo nekih "bisera": temeljito pranje ruku, a brojne škole nisu imale niti sapuna nit tople vode, imaju dva umivaonika u muškom i dva u ženskom WC-u pa ako imamo samo 50 djevojčica i 50 dječaka i svatko pere 30 sekundi ruke treba pomnožiti 30 puta 25 po jednom umivaoniku treba preko 1 sat da se operu ruke. Ne znam ima li smisla uopće komentirati preporuku da u učionici ne bude više od 10 djece, a za "višak" koji bi došao preko tog broja nema zapošljavanja novih učitelja koji bi s njima radili, a o dodatnim učionicama da ne govorimo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Proglašenje i širenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj je i bilo iznenadno, nepredvidivog toka što je zahtjevalo hitnost u donošenju. .
97 Jasminka Hajpek PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se kako postoji potreba za dopunom Pravilnika o polaganju državne mature s obzirom na pandemiju COVID-19. U iznimnim situacijama (a ovo je jedna od njih) potrebno je Odlukom Ministarstva regulirati polaganje državne mature. Smatram kako smo mi profesori trebali dobiti priliku ne samo iznijeti svoje mišljenje o podržavanju ili nepodržavanju dopune Pravilnika Člankom 43., za kojim uistinu postoji potreba, nego smo trebali dobiti i priliku iznijeti svoje mišljenje o načinima i terminima provedbe državne mature. Maturanti su zbog nastale situacije pod velikim stresom jer "nastava na daljinu" nije isto što i nastava u normalnim uvjetima kada imaju svakodnevnu podršku svih profesora. Ova situacija je jednako iznenadila profesore i učenike i u toj situaciji se nisu svi profesori najbolje snašli. Ne mislim da profesori ne znaju raditi svoj posao nego neki se ne snalaze u digitalnim alatima ili ne znaju na koji način organizirati poučavanje „na daljinu“ pa iz tog razloga biraju loše načine rada te zatrpavaju maturante nepotrebnim sadržajima i zadatcima te se maturanti ne stižu pripremati za one sadržaje koje će polagati na maturi. Činjenica da se neće polagati sadržaji drugog polugodišta ne mijenja bitno situaciju budući da je u istoj školskoj godini bio i štrajk učitelja i kontinuirane nastave u ovoj školskoj godini gotovo i nije bilo. Kako se radi uistinu o specifičnoj situaciji trebalo bi ju kao takvu i prepoznati (npr. kao u vrijeme rata). Trebalo bi imati u vidu činjenicu kako maturanti neće moći pokazati onaj nivo znanja i sposobnosti koji bi pokazali da se sve ovo nije dogodilo. Trebalo bi razmotriti mogućnost odgađanja polaganja državne mature primjerice za rujan, kako bi se donekle maturanti stigli pripremiti i kako bi se stekli približno isti uvjeti za pripremu maturanata u svim gradovima RH kako bi nadoknadili propušteno, ako je u ovoj školskoj godini uopće i moguće nadoknaditi propušteno. Bezuvjetan upis na željeni studij nije moguće osigurati svim maturantima. Ali može se i treba se svima dati jednaku priliku nadoknaditi propušteno, bilo samostalnim učenjem ili uz podršku profesora koju bi imali u normalnim uvjetima. Pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
98 Nataša Boj PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam dopune Pravilnika, mislim da je krajnje vrijeme da se što prije definira sve bitno u vezi istih, s obzirom na neizvjesnost u kojoj se nalaze maturanti. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
99 Josipa Erhardt PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s dopunama Pravilnika o polaganju državne mature i smatram da je zbog novo nastale situacije pravilnik svakako trebalo prilagoditi. Lijep pozdrav Josipa Erhardt Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
100 MILANA KOVAČEVIĆ MIŠKIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Mišljenja sam da iza riječi "ministar nadležan za obrazovanje" treba dodati: "nakon prethodnog savjetovanja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja". Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
101 Koraljka Renier Valinčić PRAVILNIK, Članak 1. Pravilnik o polaganju državne mature zbog novonastalih okolnosti svakako treba nadopuniti i prilagoditi. Smatram članak 43.a kvalitetnom nadopunom. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
102 Marija Istenić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature i smatram da u novonastalim okolnostima ministar nadležan za obrazovanje mora donijeti odluku o prilagodbi sadržaja, uvjeta, načina i postupaka polaganja ispita državne mature. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
103 Marica Brzica PRAVILNIK, Članak 1. Slažem se sa dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. Nadopuna je nužna uslijed situacije u zemlji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
104 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa dopunom Pravilnika o polaganju državne mature. Lijep pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
105 NADA PITINAC PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, predlažem da se u Članak 43. a doda i da su odluke sukladne epidemiološki mjerama koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite i druga nadležna tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
106 Bozana Tenji PRAVILNIK, Članak 1. Naravno, ministar nadležan za obrazovanje treba donijeti odluke vezane za polaganje državne mature, ali je krajnji trenutak da se te odluke donesu i maturanti o tome informiraju što prije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
107 Darko Tropčić PRAVILNIK, Članak 2. Osim za COVID-19 članak bi trebao biti primjenjiv i za ostale potencijalne IZVANREDNE SITUACIJE, npr. elementarne nepogode i slično. Savjetovao bih Ministrici da ove školske godine OTKAŽE MATURU, LP, Darko Tropčić Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća. Naime, ako bismo ukinuli državnu maturu, to bi zapravo značilo da gimnazijalci nisu završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, što je suprotno članku 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) kojim je propisano da srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature.
108 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature. Ono što mi se ne sviđa je preduga neizvjesnost, kako za maturante tako i za sve ostale uključene strane. Pretpostavljam da će Ministarstvo uzeti u obzir i pravovremeno donijeti preporuke za provedbu mature u zgradama koje dijele dvije ili više škola. Upravo zbog mnogobrojnih posebnih situacija u kojima se nalaze neke škole izuzetno je bitno pravovremeno definirati pravilnik kako bi se svima omogućilo dovoljno vremena za kvalitetnu organizaciju i provedbu ispita državne mature. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.