Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miro Kovačević 3. MOGUĆE OPCIJE, 3.3. OPCIJA 3: - (normativno rješenje) Novčana naknada ne treba biti izražena u postotcima kako navodite.UZIMATE NOVAC OD UGROŽENIH. Matematika kaže da IZNOS od 1374,40 kuna daje isti ovaj iznos koji tereti povećanje državnog proračun mjesečno za sve korisnike 13.429.Nadalje izbacite postotke i dajte FIKSNO za samce 1.374,40 kuna a ne 1.214,40. POVEĆAJTE IZNOSE. Nije prihvaćen U području novčanih naknada Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi cilj je kvalitetnije urediti novčane naknade za najranjivije socijalno ugrožene građane: samce – osobe nesposobne za rad i djecu samohranih roditelja, te djecu u jednoroditeljskim kućanstvima, kako bi se spriječilo nastajanje rizika od siromaštva. U svrhu boljeg zadovoljavanja njihovih egzistencijalnih potreba procijenjena je potreba za povećanjem osnovice za 15%. Slijedom toga predlaže se povećanje osnovice za ostvarivanje zajamčene minimalne naknade (ZMN) za 15% najugroženijim građanima za što je potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu kako bi se povećao iznos ZMN. Najugroženijim skupinama stanovništva korisnicima ZMN-a: samcima – osobama nesposobnim za rad, djeci samohranih roditelja i djeci u jednoroditeljskim kućanstvima predlaže se povećanje osnovice ZMN za 15% tj. za 120,00 kn te bi iznosila 920,00 kn, a za djecu u jednoroditeljskim kućanstvima bi iznosila 440,00 kn. Za navedeno povećanje procijenjeno je da bi trebalo osigurati dodatnih 1.611.480,00 kn mjesečno u Državnom proračunu.
2 Miro Kovačević          NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA, 4. USPOREDBA OPCIJA Iznos 1.611.480,00 treba povećati za 537.160,00 kn=UKUPNO 2.148.640,00 kn Nije prihvaćen Učinkovitost socijalne zaštite nužno je postići u okvirima održivosti duga opće države i održivosti upravljanja javnim financijama, stoga je predloženo povećanje procijenjeno u okviru definiranog makroekonomskog konteksta i u okviru fiskalne konsolidacije, kako bi se ciljano pomoglo najugroženijim kategorijama stanovništva.