Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske šume d.o.o. 2.7. Izdavanje akata nakon završene prve faze postupka dodjele potpore, 2.7.2. Sklapanje ugovora o financiranju Predlažemo da se korisniku omogući sklapanje više od jednog ugovora o financiranju unutar ovog Natječaja. Nije prihvaćen Ograničenje broja zahtjeva za potporu koje korisnik može podnijeti u sklopu jednog natječaja propisano je s namjerom da raspoloživa sredstva budu iskorištena od strane većeg broja korisnika na području cijele Republike Hrvatske. Ovakav uvjet primjenjuje se u većini natječaja za provedbu različitih tipova operacija iz Programa kako bi se sredstva potpore usmjerila u različita područja Republike Hrvatske, s ciljem ravnomjernijeg razvoja cijelog ruralnog prostora. Naglašavamo kako broj prijava u okviru provedbe dosadašnjih natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.3 dokazuje velik interes korisnika te je nužno omogućiti prijave što većem broju potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uvjete, a kroz kriterije odabira odabrati najkvalitetnije projekte u okviru raspoloživih sredstava natječaja.
2 Hrvatske šume d.o.o.  , 7. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU Predlažemo da se u stavku 8 navede da korisniku nije dopušteno mijenjati niti lokaciju (mjesto) ulaganja jer se prethodno boduje indeksom razvijenosti JLS. Prihvaćen U stavak (8) bit će dodan uvjet da nije dozvoljeno mijenjati lokaciju ulaganja.