Izvješće o provedenom savjetovanju - Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dražen Pomper   Poštovani, kao prijedlog za razmišljanje. Cijena etalona iskoristila se još davne 1997., prvi puta prilikom donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za izračun vrijednosti nekretnine. Na temelju tog iznos etalona ( 1997. godine etalon je iznosio 3400kn/m2 ) tada se izračunala „minimalna zakonska pričuva“ u iznosu od 1,53 kn/m2 i s tom praksom se nastavilo sve do današnjeg dana kao nepisanim pravilom. Odlukom o izmjeni etalona od 29.08.2012. godine etalon je postavljen na 6000, a analogijom prethodno navedenog minimalna pričuva na 2,70 kn/m2. Kasnijom izmjenom etalona od 01.07.2019. etalon je rastavljen na dvije grupe a pričuva je i dalje ostala u grupi gdje je etalon postavljen na 6000. Tako je i u predloženoj novoj izmjeni etalona ! Kako je ovaj posljednji potres u Zagrebu pokazao, da preslabo održavamo nekretnine a velikim dijelom razlog tome je činjenica da se premalo izdvaja za pričuvu, a kao posljedica tzv. zakonske minimalne pričuve. Šaljemo kao prijedlog ideju da se etalon u ovoj izmjeni pravilnika razdijeli i na treću skupinu koja bi npr. obuhvatila prosječnu procijenjenu vrijednost kvadrata stambenog fond, te bi se ta eventualno "treća skupina etalona" mogla koristiti za izračun tzv. zakonske minimalne pričuve. Ova sadašnja vrijednost etalona 6000, koja se koristi po ustaljenom nepisanom pravilu za izračun minimalnu pričuve datira od 2012 te se ni ovom predloženo izmjeno ne povećava a i dalje će biti korištena za izračun „minimalne zakonske pričuve“ u iznosu od 2,70 kn/m2. Ukoliko bi se uvela treća skupina etalona mogla bi se nastavi dosadašnja praksa za izračun zakonske minimalne pričuve na temelju etalona a bez posljedica za ostale sektore koje koriste etalon u svojim poslovanjima. To bi dalo vlakšu mogućnosti u kreiranju minimalne zakonske pričuve. I sigurno pridonijelo boljem održavanju zgrada. Primljeno na znanje Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost, a uveden je radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Minimalna visina zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade popisana je odredbom članka 380, stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje, s tim da iznos realne pričuve može biti veći i ovisi o troškovima održavanja zajedničkih dijelova nekretnine o čemu suvlasnici zajednički odlučuju.
2 Velimir Kramarić   Zašto bi etalonska cijena građenja u primjeni Zakona o poticanoj stanogradnji bila 6.800,00 kn po m2 korisne površine sa PDV-om i ujedno bila veća od one za primjenu u drugim propisima, koja se predviđa na 6.000,00 Kn po m2 korisne površine, ako znamo da se u poticajnoj stanogradnji radi prosječan standard. Treba jasno navesti koji su to drugi propisi na koje se odnosi etalonska cijena od 6.000,00Kn po m2 korisne površine, ako znamo da etalonsku vrijednost ne smiju upotrebljavati sudski vještaci prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnine. Treba jasno definirati da li se radi o korisnim površinama ili o korisnim vrijednostima površina (primjenom propisanih koeficijenata za balkone, loggie, terase, etc., u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina NN br.105/15. Koliko sam ja upućen, etalonska cijena građenja je vezana samo uz Zakon o poticanoj stanogradnji, stoga nije jasno u kojim bi se slučajevima mogla primjenjivati niža cijena od 6.000,00 Kn po m2 korisne površine/korisne vrijednosti površine. Na koncu, naši zakoni i pravilnici bi trebali biti jasnije napisani i usklađeni, a ne na način da ih se može dvosmisleno tumačiti, što može biti i plodno tlo za korupciju. Primljeno na znanje Potrebno je poznavati svaki od propisa na koji se primjenjuje etalonska cijena građenja. Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost i odnosi se na korisnu površinu stana, a uveden je radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: 1. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine” br. 40/97, 117/05). 2. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine ” br. 144/13) koja se odnosi na bivše nositelje stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi s kojima je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaključio ugovor o najmu stana. 3. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane („Narodne novine” br. 28/15). 4. Pričuva - Minimalna visina zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade popisana je odredbom članka 380, stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje. 5. Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade ("Narodne novine“ br. 22/06). 6. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (”Narodne novine” br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 1 1/96, 76/96, 1 11/96, 1 1/97, 103/97, 1 19/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02). 7. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže („Narodne novine” br. 35/92., 72/92., 83/93., 1 10/93. – Odluka USRH)
3 Nela Rubin   Temeljem kojih statistika se dolazi do cijene od 6.000-6.800kn /m2 netto - što je otprilike za prosječno dobro projektiran stan (koef.netto/brutto dobar prosjek 1,35) za brutto nemogućih 5040kn/m2 btto?? Analizom dostupnih podataka sa eojn možemo samo vidjeti da NEMA ponude za izgradnju ispod 10.000kn/m2 btto + PDV bez opremanja (kao što su stanovi) ili 12-15.000kn/m2 brutto + PDV sa opremanjem (objekti društvenog standarda, ovisno o zahtjevnosti opremanja). Gdje se objavljuje evidencija ugovorenih, a ne oktroiranih cijena izgradnje? Zbog čega nema etalonskih cijena za sve glavne namjene objekata, osobito javne i društvene namjene, onako kako to sistematizira Hrvatska komora arhitekata kroz upute o standardu usluga (PINS)? Problema je puno jer inženjeri nemaju uvid u državne statistike, ili takve statistike praćenja cijena građenja (poput Baukosten instituta Stuttgart) možda i ne postoje ?? U svakom slučaju, inženjeri nemaju nikakvu službenu bazu podataka prikladnu za budžetiranje i to svaku procjenu investicije čini gotovo nemogućom. Posljedice za projektante i izvođače, a dalje i građane i prostor u cjelini, nesagledive su i negativne. Molim komentar ili uputu, ukoliko traženi podaci postoje a ja ih samo, dajbože, ne znam naći. Primljeno na znanje Radi se o administrativnom podatku koji predstavlja referentnu vrijednost cijene građenja korisne površine stana, a donosi se temeljem zakonske odredbe članka 5. stavka 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS). Vezano na obrazloženje povećanja etalonske cijene građenja za primjenu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji uporište postoji u dosadašnjim službeno objavljenim podacima koji se koriste za određivanje etalonske cijene građenja Državnog zavoda za statistiku o prodanim stanovima (Priopćenje DZS objavljeno 11.3.2020.), prema kojima prosječna cijena građenja novih stanova trgovačkih društva i dr. pravnih osoba bez POS-a u RH za cijelu 2019. (bez projektiranja i stručnog nadzora) iznosi: 7.196,00 kn/m2, što je povećanje od 4,52% od prosječne cijene troškova gradnje (bez POS-a) za 2018. koja iznosi 6.885 kn/m² s PDV-om. Podaci su objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.