Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Natječaja za provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordana Visković NATJEČAJ Kinološki klub Tornjak - Zagreb predlaže da u Prilogu 3, Točka 6 Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, posljednja rečenica glasi "Pas tornjak mora biti iz legla registriranog uzgajivača i imati rodovnicu (rodovni list) izdanu od strane Hrvatskog kinološkog saveza." te da se dopuni dopuni sljedećim rečenicama: "Kada je, s obzirom na veličinu stada i prisutnost velikih zvijeri, potrebno da uz stado budu dva ili više pastirska psa, ti psi ne bi trebali biti iste dobi i ne smiju biti iz istog legla. Sklapanjem ugovora o financiranju iz točke 2.8.2. Nacrta atječaja korisnik se obvezuje da će tijekom cijelog života psu omogućiti uvjete za pravilan fizički i mentalan rast i razvoj, preuzima obvezu zdravstvene i druge skrbi za psa i obvezu da psa poduči radu sa stokom, te se po potrebi za savjet obrati uzgajivaču." Obrazloženje: Hrvatski kinološki savez je krovna kinološka organizacija u Hrvatskoj, članica svjetske kinološke federacije, i jedina organizacija u Hrvatskoj koja izdaje rodovnice leglima od roditelja upisanih u matične (rodovne) knjige uzgojenim u skladu s pravilnikom koji propisuje uvjete uzgoja povezanih sa zdravljem, temperamentom, podizanjem legla i držanjem pasa. Štene tornjaka starosti do 3 mjeseca korisnik preuzima pregledano od strane veterinara i voditelja uzgoja te cijepljeno protiv zaraznih bolesti. Daljnja zdravstvena skrb podrazumijeva, najmanje, primjenu sredstava protiv unutarnjih i vanjskih parazita, prvo cijepljenje protiv bjesnoće nakon navršenih 90 dana života i daljnje redovno cijepljenje. Poduka pastirskog psa za rad sa stokom jednostavna je, ali štenetu i mladom psu potrebni su nadzor i podrška korisnika. Štene i mladi pas ne mogu ostati sami uz stado nego ih na to treba postupno naučiti. U situacijama kad je s obzirom na veličinu stada potrebno više pasa, idealno je mlađe pse kombinirati s iskusnim psima. Kao i ostale pastirske pasmine, tornjak počinje sazrijevati u dobi od 15 do 20 mjeseci, a punu zrelost doseže u dobi od oko tri godine. Iskustvo je pokazalo da mladi pas slabije uči i loše radi ako je u društvu drugih mlađih pasa, a eventualnim uvođenjem više od jednog štenca istovremeno u stado, korisnik može ugroziti stado i projekt. Preporučuje se da štene tornjaka bude iz legla uzgajivača koji je zainteresiran i spreman za suradnju, te da korisnik ostane u kontaktu s uzgajivačem u cilju dobrobiti psa i uspješnosti projekta. Djelomično prihvaćen Kako bi izbjegli nekontrolirano parenje i uzgoj propisat će se nabava najviše dvoje štenadi iz jednog legla, a zbog genetske raznolikosti uvedeno je pravilo da kod nabave više pasa podrijetlo bude iz različitih legala. Korisnicima će biti na raspolaganju priručnik Tornjaci u zaštiti stoke od vukova (upute za odgoj) koji je nastao temeljem iskustava već provedenog projekta LIFE. Svaki korisnik koji nabavlja psa ujedno postaje i vlasnik psa o kojem mora voditi brigu sukladno propisanim zakonskim obvezama iz područja veterinarstva.
2 Brodsko ekološko društvo-BED NATJEČAJ Smatramo da je vrijeme javne rasprave od 3 radna dana sasvim u suprotnosti sa Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je usvojila Vlada RH.. Da bi se proučili ovakvi opsežni materijali, usporedili sa davno najavljenim natječajem, onim poništenim te povezalo sa Pravilnikom - a onda još i komuniciralo sve to sa članovima na terenu - taj rok je jednostavno prekratak. Pozdravljamo mjeru koju se najavljuje od 2015. godine i nadamo se da će se konačno uspjeti provesti. Cijeli prilog 4 je pozamašan skup količine dokumentacije koja se mora skupiti, nalaza raznih vještaka i dozvola koji nam se nikako ne čine proporcionalni sa veličinom, vrstom i svrhom ulaganja - ni vremenski ni financijski. Izražavamo žaljenje što zadruge nisu prihvatljivi korisnici mjere. A konačno kao vrlo ograničavajući faktor, skoro nemoguć za ispuniti, smatramo i dio koji govori da se Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Smatramo i da je nelogično s obzirom na svrhu mjere da u bodovanju toliko malo donosi Natura 2000 područja ako se ne nalazi na ZPO, GPP, PPO. Nije prihvaćen Rok za javno savjetovanje skraćen je kako bi se što prije objavio natječaj i korisnici mogli započeti s prikupljanjem dokumentacije te kako bi nakon zatvaranja natječaja što prije započela obrada pristiglih zahtjeva i potpisivanje ugovora. Prihvatljivi korisnici definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Zadruga upisana u Upisnik poljoprivrednika prihvatljiv je korisnik na ovom Natječaju ako ista ispunjava sve ostale uvjete propisane Programom, Pravilnikom i ovim Natječajem. Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina nužan je jer ova operacija kao i druge operacije Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. podliježe kontroli 5 godina nakon konačne isplate (ex post kontroli). U ovom periodu predmet ulaganja mora biti održavan i/ili u funkciji. Ovome razdoblju mora se dodati vrijeme obrade zahtjeva za potporu, potpisivanje ugovora kao i vrijeme provedbe projekta. Stoga ovaj rok nije moguće skratiti. Kriterije odabira usvaja Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te u ovom trenutku nisu podložni promjenama. Vaš prijedlog ćemo razmotriti za buduće razdoblje.
3 Ljubica Šolić NATJEČAJ Iznos alociranih sredstava manji je znatno od interesa na terenu. Obzirom na problematiku stočarske proizvodnje u pogledu pašnjaka (ograda i nastambi ) i šteta od divljači ( prijavljenih i onih koje nisu prijavljene) te količinu zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi ( blizu 30 % od ukupnog poljoprivrednog zemljišta kojima raspolažemo u RH zapušteno je ) . Korisnici ovog natječaja su JAVNE USTANOVE, UDRUGE i POLJOPRIVREDNICI, interes za ovim tipom operacije ( i ako se objavljuje prvi put i nije prošao animaciju na terenu ) veći je znatno od alociranih sredstava. Primljeno na znanje Iznos alokacije određen je sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje Programa ruralnog razvoja do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. Prilikom određivanja alokacije korišteni su i podaci Poziva za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. koji je bio otvoren od 13.2. do 28.2.2020. godine. U slučaju velikog broja zahtjeva za potporu Ministarstvo poljoprivrede može donijeti odluku o povećanju alokacije u skladu s raspoloživim sredstvima.
4 Bitoraj NATJEČAJ U prilogu 3. potrebno je omogućiti korisnicima da kupe što veću površinu zemljišta na način da se poveća ta mogućnost kupnje sa postojećih 10 % na minimalno 30% od ukupne investicije. Državi i EU treba biti u interesu da lokalnim poljoprivrednicima omogući što veće proširenje posjeda čime se stvaraju elementarne pretpostavke za uspiješnost budućeg poslovanja hrvatskog poljoprivrednika. Nije prihvaćen Kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta definirana je u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji je usvojen od Europske komisije i nije podložna izmjenama. Sukladno Prilogu 3, u sklopu ovog Natječaja prihvatljiva je kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi ali ne više od 10 % ukupne vrijednosti projekta).
5 Željko Mihelić NATJEČAJ Postovani, u prilogu 2 Kriteriji odabira mislim da treba zamjeniti stavke 1.1 i 1.2 Najviše bodova kod kriterija bodovanja trebaju imati GORSKO PLANINSKA PODRUCJA zbog najtežih uvjeta poslovanja i najokrutniji klimatski uvjeti. Nadalje to je jedini područje gdje se u prirodi nalaze sve tri zaštićene velike zvijeri,vuk,medvjed i ris. Zbog svega navedenog mislim da 50 bodova u kriteriju bodovanja trebaju imati GORSKO PLANINSKA PODRUCJA Nije prihvaćen Kriterije odabira usvaja Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te u ovom trenutku nisu podložni promjenama. Vaš prijedlog ćemo razmotriti za buduće razdoblje.
6 Udruga Pramenka NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo povećanje trenutno predviđene alokacije sredstava na barem 70.000.000,00 kn ili više, te predlažemo i produljenje trajanja natječaja na više mjeseci od trenutno predviđenog, jer ovisno o pojedinoj mjeri smatramo da nije realno očekivati skupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj (posebno dio oko geodetskih ili građevinskih elemenata natječaja). Djelomično prihvaćen Iznos alokacije određen je sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje Programa ruralnog razvoja do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. Prilikom određivanja alokacije korišteni su i podaci Poziva za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. koji je bio otvoren od 13.2. do 28.2.2020. godine. U slučaju velikog broja zahtjeva za potporu Ministarstvo poljoprivrede može donijeti odluku o povećanju alokacije u skladu s raspoloživim sredstvima. Produžit će se rok za podnošenje zahtjeva za potporu.
7 WWF Adria NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Predlažemo povratak ukupnog dostupnog iznosa od 70.000.000 HRK i produljenje trajanja natječaja i nakon ljeta (otvoreno do maksimalne iskoristivosti sredstava za tip operacije 4.4.1., ili do 31.listopada) Dostupna sredstva su smanjena za 28% u odnosu na prethodni natječaj, što se može pokazati problematičnim s obzirom na interes za tematiku. Dva ljetna mjeseca su premalo vremena za prijavu uzevši u obzir nedovojnu informiranost/aktivaciju potencijalnih korisnika, povećanu aktivnost pašarenja u tom razdoblju što može imati negativne posljedice za potencijalne korisnike - male uzgajivače stoke, kao i preveliki pritisak na Savjetodavnu službu i APPRRR u sezoni godišnjih odmora. Kao prihvatljivi korisnici nedostaju zadruge koje bi također mogle biti korisnici mjere. Djelomično prihvaćen Djelimično se prihvaća Iznos alokacije određen je sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje Programa ruralnog razvoja do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. Prilikom određivanja alokacije korišteni su i podaci Poziva za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. koji je bio otvoren od 13.2. do 28.2.2020. godine. U slučaju velikog broja zahtjeva za potporu Ministarstvo poljoprivrede može donijeti odluku o povećanju alokacije sukladno raspoloživim sredstvima. Produžit će se rok za podnošenje zahtjeva za potporu. Prihvatljivi korisnici definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Zadruga upisana u Upisnik poljoprivrednika prihvatljiv je korisnik na ovom Natječaju ako ista ispunjava sve ostale uvjete propisane Programom, Pravilnikom i ovim Natječajem.
8 PP Orahovica d.o.o. NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Prijedlog: Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 100.000.000 HRK Najviši iznos max potpore: 400.000 EUR Obrazloženje: Prema dostupnim informacijama, u RH ima oko 2,7 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je u vlasništvu države oko 900 tisuća ha, dok se u privatnom vlasništvu nalazi 1,8 milijuna ha. Prema podacima iz ARKOD-a, u korištenju je oko 1,1 milijun ha, od čega je oko polovice u privatnom vlasništvu. Preostali dio poljoprivrednog zemljišta, nije obrađen i nema određenu funkciju. Strateški cilj Vlade RH je staviti u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište (u vlasništvu RH, ali i privatno), što će povećati površinu obradivog poljoprivrednog zemljišta nužnog za proizvodnju hrane, te zaustaviti trend usitnjavanja proizvodno-tehnoloških cjelina i potaknuti okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Kako bi se što brže ostvario strateški cilj i potaknuli proizvođači i vlasnici zemljišta da stave u funkciju što veću površinu zaraslog poljoprivrednog zemljišta, koje je većinom u stanju srednje ili velike zaraslosti, predlažemo povećanje ukupno raspoloživih sredstava na 100 milijuna kn i max iznos potpore na 400.000 eura . Primljeno na znanje Iznos alokacije određen je sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje Programa ruralnog razvoja do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. Prilikom određivanja alokacije korišteni su i podaci Poziva za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. koji je bio otvoren od 13.2. do 28.2.2020. godine. U slučaju velikog broja zahtjeva za potporu Ministarstvo poljoprivrede može donijeti odluku o povećanju alokacije sukladno raspoloživim sredstvima.
9 LAG BILOGORA-PAPUK NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Slažemo se sa komentarom da rok podnošenja zahtjeva za potporu nije realan jer u daljnjem tekstu natječaja nema definiranih rokova u kojima savjetodavna služba donosi procjenu razine zaraslosti zemljišta.Isto tako takođe smatramo da je ukupna visina sredstava u ovoj mjeri niska u odnosu na postotak zaraslog i napuštenog zemljišta pogotovu u područjima koja su graničila sa razminiranim područjem ili bila razminirana. Djelomično prihvaćen Produžit će se rok za podnošenje zahtjeva za potporu. Iznos alokacije određen je sukladno raspoloživim sredstvima za financiranje Programa ruralnog razvoja do kraja programskog razdoblja 2014.-2020. Prilikom određivanja alokacije korišteni su i podaci Poziva za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. koji je bio otvoren od 13.2. do 28.2.2020. godine. Procjena U slučaju velikog broja zahtjeva za potporu Ministarstvo poljoprivrede može donijeti odluku o povećanju alokacije sukladno raspoloživim sredstvima.
10 Ljubica Šolić NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Obzirom na prateću dokumentaciju ovog Natječaja : postupak nabave, dokumenta kojeg izrađuje službenik područne jedinice Ministarstva i rokove koji mu za to trebaju ( izlazak na lokaciju ili nešto slično ), projektanta , OPEM postoji mogućnost da krajnji rok od 31.kolovoza 2020 nije dovoljan. Obzirom da se Natječaj , kao i uvjeti objavljuju prvi put i za ovaj tip operacije nije bilo prethodne animacije na terenu te još uvije postoje područja u RH koji nemaju spoznaja o ovom Natječaju, dok su neka druga područja odlično informirana i željno iščekuju ( godinama ) ovaj tip operacije. Prihvaćen Produžit će se rok za podnošenje zahtjeva za potporu.
11 Udruga Pramenka 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Poglavlje 2.3. točke 8a i 8b su u potpunosti nerealne te predlažemo povećanje. Naime, samo izlazak na teren ovlaštenog geodeta sa izradom nekakvog službenog elaborata za 1 (jednu) lokvu iznosi oko 1.000,00EUR po slobodnoj procjeni, s toga je nerealno očekivati da će to biti moguće pokriti sa trenutnim financijskim okvirom. Prihvaćen Opći troškovi su prihvatljivi do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta za sve mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. pa tako i za ovu podmjeru. U poglavlje 2.3. točka 8a izmjenit će se i glasiti: »troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2% ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.«
12 WWF Adria 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova 2.3. - (4) i (5) - iz ovih stavaka nije sasvim jasno da li će Zahtijev biti odbijen ili prihvaćen, ali umanjen za neprihvatljive/neodobrene troškkove. Predlažemo preciznije dati uputu. - (9) - neprihvatljivi troškovi, točka d. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije - predlažemo da se u prihvatljivi trošak stavi do 50% vrijednosti troškova održavanja/zamjene i amortizacije. Trošak nabave pasa manji je trošak u odnosu na dugogodišnje zakonske obveze za držanje pasa koje bi ovom mjerom budući vlasnici/korisnici trebali parvednije snositi teret troška, a u korist suživota čovjeka i prirode. Troškovi održavanja opreme - omogućuje održavanje postojeće opreme i podržava radna mjest , umjesto bacanja opreme i kupovanja nove opreme - na ovaj način bi se korisnici mogli držati principa održivosti na koji se Vlada RH obvezala. Nije prihvaćen Troškovi moraju biti u skladu s ulaganjima i troškovima navedenim u Prilogu 3 Natječaja da bi bili prihvatljivi. Neprihvatljivi troškovi definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Trošak održavanja/zamjene i amortizacije nije prihvatljiv trošak. Trošak nabave psa tornjaka izračunat je temeljem Studije kalkulacije troškova za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša« – koju je u skladu s propisima izradilo neovisno tijelo (Agronomski fakultet u Zagrebu). Potpora je namijenjena za kupnju psa, ne i za njegovo doživotno uzdržavanje. Korisnik potpore postaje vlasnik psa (upisuje se u vlasničku knjižicu), a u skladu sa zakonima iz područja veterinarstva vlasnik o psu mora voditi brigu na primjeren način (hranjenje, liječenje, cijepljenje) te za to postoji i odgovornost vlasnika sukladno zakonskim obvezama. Samim traženjem potpore korisnik pristaje na zakonske obveze koje proizlaze iz vlasništva životinje.
13 Grad Đurđevac 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Predlažemo da se kao prihvatljiv trošak omogući i ulaganje u nabavku el. pastira za obranu poljoprivrednih površina od divljih životinja poput divljih svinja i sl.,a koje svake godine uzrokuju znatne materijalne troškove ratarima. Nije prihvaćen Ulaganje u nabavku električnog pastira u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. prihvatljivo je na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i na otocima. Navedeno u ovom trenutku nije podložno izmjenama. Međutim ovo ulaganje je prihvatljivo (kao oprema) unutar drugih tipova operacija iz Programa ruralnog razvoja.
14 LAG BILOGORA-PAPUK 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Ukoliko je zemljište kupljeno ranije jer je to dozvoljeno i odobrava se samo 10% vrijednosti smatramo da je nepotrebno ishoditi elaborat procjene tržišne vrijednosti te bi isto trebalo naznačiti da je potrebno samo za kupovinu novih čestica.Isto tako elaborat procjene zemljišta mogao bi iznositi više od 10% vrijednosti zemljišta te smatramo da bi trebalo biti prihvatljivo više od 10% vrijednosti zemljišta u projektu.. Nije prihvaćen Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine potreban je kako bi iznos troška za zemljište bio u realnim i razumnim okvirima. Kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta definirana je u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji je odobren od Europske komisije i nije podložna izmjenama.
15 LAG BILOGORA-PAPUK 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Predlažemo da se omogući kupnja zemljišta u visini 30% iznosa projekta ukoliko se kupuje zemljište na kojemu će biti primijenjena mjera uklanjanja invazivnih vrsta ili mjera obnova staništa s obzirom da su ulaganju u ta zemljišta vrlo visoka. Nije prihvaćen Kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta definirana je u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. koji je odobren od Europske komisije i nije podložna izmjenama. Sukladno Prilogu 3, u sklopu ovog Natječaja prihvatljiva je kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi ali ne više od 10 % ukupne vrijednosti projekta).
16 LAG BILOGORA-PAPUK 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.1. Postupci nabave za obveznike javne nabave (isključujući obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu) S obzirom da se postupak nabave mora provesti prije podnošenja Zahtjeva za potporu a procjenu prisutnosti invazivnih stranih vrsta i razinu zaraslosti provodi MPS(savjetodavna služba) koliko je realno za očekivati da savjetodavna služba procijeni za sva potencijalna zemljišta razinu zaraslosti i da li će ta usluga biti besplatna odnosno neće biti dio projektnih aktivnosti? Možda nismo dobro razumjeli no sam postupak procjene zaraslosti nije obrazložen. Primljeno na znanje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (Savjetodavna služba) ima 117 ispostava koje su raspoređene u svim županijama RH. Informacije i brojeve telefona možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama na sljedećoj poveznici: https://www.savjetodavna.hr/ Usluge Savjetodavne službe su besplatne.
17 Udruga Biom NATJEČAJ, 14. POJMOVI Ulaganja u lokve su ograničena na lokve površine od 10 m2 do 100m2. Ovo je jako mali raspon i ograničavajuće je za mnogobrojne lokve, pogotovo u kršnim predjelima. Postoje jako male lokve, naizgled u formi bunara, djelomično ili u potpunosti s suhozidnim obzidom, koje su manje od 10 m2, ali su duboke te su iznimno značajne, kako i za stoku tako i za bioraznolikost. S druge strane, imamo lokve koje nisu puno veće od gornjeg limita od 100 m2, a koje su pojila i značajne su za biološku raznolikost (npr. lokva kod vatrogasnog doma u selu Majkovi koja ima oko 150 m2). Također, mnogobrojne su lokve i od više stotina metara kvadratnih, u koje i ima najviše smisla ulagati, jer svojom veličinom često garantiraju veću količinu vode što je bitno za pojila, pogotovo u ljetnim mjesecima. Primjer je lokva Rovozna na Učki, koja je sa svojih 500-ak m2 jedino značajnije pojilo u južnom dijelu Učke. Predlažemo promjenu prihvatljivog raspona lokve sa 10m2 do 100m2, na 5m2 do 500m2. Kod ograničavanja lokve na određenu površinu, nameće se problem variranja površine lokve ovisno o količini vode. Dobar primjer je Grčka lokva u selu Golubić u blizini Obrovca. U ekstremnim i rijetkim situacijama Grčka lokva je jedna lokva površine od skoro 400 m2, dok je u praksi riječ o dvije manje lokve, jedna veličine malo preko 110 m2, druga veličine 25 m2. Ovo je ujedno tip lokve kod koje ima smisla ulagati jer se u blizini nalazi nekoliko domaćinstava koja se bave kozarstvom. Sličan primjer je i zapadna lokva u selu Majkovi (lokva bliža crkvi) koja kod najviših voda ima 400m2, a u stvarnosti svega 100 m2. Takvih primjera po cijeloj Hrvatskoj ima iznimno puno. Nije prihvaćen Studijom kalkulacija troškova za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša« koju je u skladu s propisima izradilo neovisno tijelo (Agronomski fakultet u Zagrebu) definirana je veličina lokve od 10 m2 do 100 m2. Temeljem veličine lokve određeni su i jedinični troškovi obnove. Za veće lokve u ovom trenutku ne postoji izračun neovisne institucije. Vaš prijedlog će se razmotriti pri sljedećem natječaju.
18 Udruga Biom NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 4. Kod ulaganja u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke među obaveznu dokumentaciju spada i „dokument izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera iz područja geodezije o površini lokve koja je predmet ulaganja“. Ne piše više detalja, međutim, ako je potreban izlazak geodeta na teren (a za ovakav dokument u pravilu je potreban) onda je riječ o dokumentu kojeg treba platiti u pravilu više tisuća kuna. Dakle, samo ulaganje potrebno za prijavu u većini slučajeva će biti skuplje nego iznos kojeg je moguće ostvariti. Ako nije potreban izlazak na teren, onda je možda dokument jeftiniji, ali se radi mjerenjem površine s orto-foto snimke što mogu i sami potencijalni korisnici napraviti. Predlažemo da uvjet nije dokument izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera iz područja geodezije već prikaz mjerenja površine lokve kroz Arkod. Nije prihvaćen Opći troškovi su prihvatljivi do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta za sve mjere unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. pa tako i za ovu podmjeru. Lokve prihvatljive u ovom natječaju ne unose se u ARKOD te stoga navedeni prikaz mjerenja nije moguće izraditi temeljem podataka iz ARKOD-a. U ARKOD se unose lokve minimalne površine 100 m², maksimalne površine do 1000 m² u skladu s Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 17/2018, 54/2019 i 126/2019). Korisnik je obvezan učitati u zahtjev za potporu dokumentaciju navedenu u Prilogu 4 koja minimalno sadrži opise i elemente propisane u Prilogu 4 Natječaja.
19 Udruga Biom NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 3: Ulaganja u lokve su ograničena na lokve površine od 10 m2 do 100m2. Ovo je jako mali raspon i ograničavajuće je za mnogobrojne lokve, pogotovo u kršu. Postoje jako male lokve, naizgled u formi bunara, djelomično ili u potpunosti s suhozidnim obzidom, koje su manje od 10 m2, ali su duboke te su iznimno značajne, kako i za stoku tako i za bioraznolikost. S druge strane, imamo lokve koje nisu puno veće od gornjeg limita od 100 m2, a koje su pojila i značajne su za biološku raznolikost (npr. lokva kod vatrogasnog doma u selu Majkovi koja ima oko 150 m2). Također, mnogobrojne su lokve i od više stotina metara kvadratnih, u koje i ima najviše smisla ulagati, jer svojom veličinom često garantiraju veću količinu vode što je bitno za pojila, pogotovo u ljetnim mjesecima. Primjer je lokva Rovozna na Učki, koja je sa svojih 500-ak m2 jedino značajnije pojilo u južnom dijelu Učke. Predlažemo promjenu prihvatljivog raspona lokve sa 10m2 do 100m2, na 5m2 do 500m2. Kod ograničavanja lokve na određenu površinu, nameće se problem variranja površine lokve ovisno o količini vode. Dobar primjer je Grčka lokva u selu Golubić u blizini Obrovca. U ekstremnim i rijetkim situacijama Grčka lokva je jedna lokva površine od skoro 400 m2, dok je u praksi riječ o dvije manje lokve, jedna veličine malo preko 110 m2, druga veličine 25 m2. Ovo je ujedno tip lokve kod koje ima smisla ulagati jer se u blizini nalazi nekoliko domaćinstava koja se bave kozarstvom. Sličan primjer je i zapadna lokva u selu Majkovi (lokva bliža crkvi) koja kod najviših voda ima 400m2, a u stvarnosti svega 100 m2. Takvih primjera po cijeloj Hrvatskoj ima iznimno puno. Nije prihvaćen Studijom kalkulacija troškova za podmjeru 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša« koju je u skladu s propisima izradilo neovisno tijelo (Agronomski fakultet u Zagrebu) definirana je veličina lokve od 10 m2 do 100 m2. Temeljem veličine lokve određeni su i jedinični troškovi obnove. Za veće lokve u ovom trenutku ne postoji izračun neovisne institucije. Vaš prijedlog će se razmotriti pri sljedećem natječaju.
20 WWF Adria NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 1. – pod točkom 29. je ostala i „obnova postojećih nastambi za stoku“ koja nije podržana Prilogom 3. Prilog 1. – potrebno je umanjiti rok od najmanje 10 godina za zakup zemljišta računajući od dana podnošenja zahtjeva za potporu kako osobe s već sklopljenim ugovorima ne bi bile u podređenom položaju, odnosno izgubile pravo na potporu. Prilog 1. – iz izričaja nije jasno odnosi li se područje rasprostranjenosti velikih zvijeri isključivo na administrativne jedinice navedene u Prilogu 9. – predlažemo to kao jasno definirani kriterij OK Prilog 3. – Električni pastir s pripadajućom opremom – predlažemo da uređaj koji proizvodi električni impuls ima EU certifikat za sigurnost ljudi, životinja i prirode/okoliša; žice električnog pastira morale bi biti od polietilenskih niti sa dodanim nitima vodiča ( inox, bakar.. ) radi bolje uočljivosti za životinje (i divlje i domaće; predlažemo zabranu korištenje krutih žica kao što je bodljikava ili pocinčana žica zbog ozljeđivanja životinja, i tehnički su problematične - trgaju izolatore i teško se spajaju. Prilog 3. – Iz izričaja „Preporučeni broj pastirskih pasa (tornjaka) u odnosu na veličinu stada“ nije nedvojbeno jasno predstavlja li navedena tablica ograničenja u nabavi ovisno o broju grla stoke registrirane u JRDŽ-u (koja će se kontrolirati) ili se radi o preporuci koja nema snagu prilikom odabira i prihvatljivosti zahtjeva. Predlažemo precizirati ukoliko je to kriterij. Također, predlažemo prihvatljivost I drugih pasmina (postoji potreba kod većih stada i za drugim pasminama, primjerice ovčarima). Prilog 3. – „leglo registriranog uzgajivača“ je neprikladna definicija budući da nije nedvojbeno jasno na što se odnosi. Potrebno je definirati registrirane uzgajivače sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja i pružiti poveznicu na popis istih, kako bi se što više smanjio broj nesporazuma i odbijenih zahtjeva. Također, odnosi li se pojam registriranog uzgajivača i na uzgajivače iz inozemstva? Koja je ovlaštena institucija za izdavanje rodovnika i odnosi li se to i na institucije iz inozemstva? Prilog 3. – potrebno je vratiti obnovu postojećih nastambi u prihvatljiva ulaganja kako bi se poduprla obnova zapuštenih i derutnih objekata i vratila im se funkcija ili jasno naglasiti kako je uklanjanje postojećih i izgradnja novih nastambi prihvatljiva, u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Prilog 3. – predlažemo dodavanje osnovne infrastrukture nužne za funkcioniranje nastambi za stoku u prihvatljive troškove (poput pojila ili el. instalacija). Djelomično prihvaćen - U Prilogu 1 navedena je odredba da ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji mora biti na rok od najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2020. godine. - Sva oprema nužna za postavljanje električnog pastira s pripadajućom opremom koja je na tržištu ima određene standarde. - U prilogu 1 jasnije je propisano da se područje rasprostranjenosti velikih zvijeri odnosi isključivo na administrativne jedinice navedene u Prilogu 9. - Broj pasa potrebnih za čuvanje stoke propisan je Pravilnikom o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (»Narodne novine“, broj 114/2017), gdje je jasno naveden najmanji broj pasa u ovisnosti o broju grla stoke koja se čuva, a da bi čuvanje bilo učinkovito. Ti brojevi, kao i broj grla stoke koje korisnik posjeduje, su kriteriji za potporu. Namjera potpore je prvenstveno pomoć u zaštiti stada i zato je odabrana odgovarajuća grupa odnosno pasmina psa koja je selekcijskim radom prilagođena čuvanju stada. Po FCI-u (međunarodna kinološka federacija) u grupu 2 Pinčeri i šnauceri – Molosoidne pasmine – Švicarski planinski i stočarski psi, podgrupu planinski tip svrstana je i pasmina tornjak koja se stoljećima na našim prostorima, ali i šire, koristila upravo u te svrhe. Ovčarski psi u grupi Ovčari (kao naša pasmina Hrvatski ovčar) su selekcijskim radom prilagođeni drugim funkcijama, prvenstveno okupljanja stada i tjeranja (a ne čuvanja). - U Prilogu 3. će se nadodati točnija definicija registriranih uzgajivača kako slijedi: Pas tornjak mora biti iz registriranog legla te posjedovati rodovni list (rodovnicu) izdanu od strane ovlaštene institucije, Hrvatskog kinološkog saveza ili druge članice međunarodne kinološke organizacije (FCI). Ukoliko je pas rođen izvan granica Republike Hrvatske potrebno je nostrificirati dokument (rodovnicu) u Hrvatskom kinološkom savezu. - Neovisna institucija koja je radila izračun troškova za ulaganja u okviru podmjere 4.4. ukazala je na problem procjene troška rekonstrukcije postojeće nastambe zbog različitih mogućih razina derutnosti objekta i pripadajućih investicijskih potreba. Zbog navedenog kao i zbog činjenice da se radi o jednostavnim građevinama/nastambama za sklanjanje životinja koje su obuhvaćene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine, br. 79/2014,41/2015 i 75/2015) odlučeno je da se u obzir uzimaju samo troškovi gradnje nove nastambe. - Troškovi osnovne infrastrukture, koja je nužna za funkcioniranje nastambi za stoku, nisu prihvatljivi u okviru ove podmjere.
21 Udruga Pramenka NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U prilogu 3. pod "Ulaganje u građenje terasastih parcela" najviši iznos potpore se izračunava u HRK/m, tj nejasno je o kojoj mjernoj jedinici se radi (da li m2, m3 ili metar dužni..) jer niže pod "Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida)" je lijepo naznačeno HRK/m3 ili kod "Ulaganje u sadnju živica" piše HRK/m dužine. Primljeno na znanje Prilikom izrade kalkulacija pojedini troškovi/radovi računati su po m3, pojedini po m2, a u cilju provedbe i kontrole ulaganja, neki troškovi su svedeni na dužni metar.
22 Udruga Pramenka NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 1. pod točkom 22. piše "Ulaganje u kupnju električnog pastira i autohtonog pastirskog psa (tornjaka) se provodi na području rasprostranjenosti velikih zvijeri iz Priloga 9 Natječaja te na svim otocima." -ovaj "i" je zbunjujući jer glasi kao da uz električnog pastira moras kupiti i psa tornjaka jer je u drugim točkama npr. lijepo napisano i/ili; dakle sugeriramo nadodati i/ili. Također točka 30. tu sumnju još više potkrepljuje navodeći "U slučaju ulaganja samo u nabavu autohtonog pastirskog psa (tornjaka), lokacija ulaganja je sjedište korisnika odnosno lokacija poljoprivrednih površina na kojima postoje nastambe za stoku ili električni pastir koji su u vlasništvu korisnika." Prihvaćen U Prilogu 1 tekst će glasiti: »Ulaganje u kupnju električnog pastira i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u svrhu uzgoja/držanja stoke se provodi na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica navedenih u Prilogu 9 Natječaja te na otocima.«
23 Udruga Pramenka NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. točka 8.: "Za površine do 2000 m2 preporuča se (i troškovno obračunava) ručno uklanjanje nepoželjne vegetacije uz upotrebu odgovarajuće mehanizacije (trimeri opremljeni noževima, motorne pile). Za površine veće od 2000 m2 predviđa se (i troškovno obračunava) isključivo strojna obrada, a trošak se sastoji od troška rada traktora, koji vuče malčer (drobilicu za biljnu masu), te troška ljudskog rada." -u ovom drugom slučaju nerealno je očekivati da će na svaki pašnjak i/ili maslinik moći doći drobilica ili mehanizacija zbog konfiguracije terena, tako da sugeriramo da se ubaci "...preporuča se ručna i/ili strojna obrada..". Isti slučaj je i sa terasastim maslinicima ili drugim sl. poljoprivrednim površinama jer je nemoguće doći i čistiti takve velike maslinike isključivo sa strojevima! Prihvaćen U Prilog 3. točki 8. dodat će se odredba: »U iznimnim situacijama, kada nije moguć pristup stroja s obzirom na konfiguraciju terena, dozvoljeno je ručno uklanjanje ali se troškovno obračunava strojna obrada.«
24 Udruga Pramenka NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. točka 5., električni pastir: "Preporuka je da se koristi veći broj pregona i da ograda ne stoji na istom mjestu dulje od tjedan dana." Iako je ovo preporuka, u našem slučaju na otoku, el. pastir se nigdje ne pomiče već u većini slučajeva stoji na toj lokaciji fiksno kroz godinu zbog načina pašarenja ovaca. Zatim se navodi slijedeće: "Potrebna najmanja visina ograde je 160 cm po cijeloj dužini." -smatramo da je 160cm najmanja visina teško izvediva u otočnim uvjetima te predlažemo da bude od najmanje 120 cm do najviše 200 cm. "Ogradu mogu sačinjavati dvije žice između kojih je žičana mreža ili 6 – 8 žica postavljenih s razmakom od 20 do 30 cm gdje između donjeg para žica razmak treba biti manji. Najniža žica treba biti što bliže tlu, a ne više od 20 cm iznad tla." -smatramo da 6-8 žica treba promijeniti na 4 - 8 žica s obzirom na stanje na terenu. "Trava ispod električne ograde mora se redovito kositi i održavati, odnosno biti nisko pokošena i ne doticati žicu. Jednom postavljena, žica ne smije dodirivati travu i grmlje kako ne bi došlo do smanjenja napona ograde. Ograda treba biti odmaknuta najmanje 5 metara od ruba šume, da se izbjegne nagli nalet divlje životinje na ogradu" - pretpostavljamo da se ovo odnosi na pašnjake na kopnu tako da bih ovo sugerirali da se izmijeni tj nadoda da bude odmaknuta od druge fizičke barijere (suhozid, farmer pletivo ili dr. ) barem 1m "Razmak između stupova treba biti 5 - 10 m, ovisno o izgledu terena." -predlažemo od 2 - 10m. "Ondje gdje je teren neravan, razmak stupova treba smanjiti, a stupovi s obzirom na neravan teren moraju biti prilagođene različite visine kako bi se osiguralo da žice budu napete i da razmak između žica bude jednakomjeran po cijeloj dužini žica, kako bi se izbjeglo stvaranje otvora kroz koje bi se velike zvjeri mogle provući." -nadodali bi nakon riječi "velike zvijeri": velike zvijeri i/ili divlje životinje; jer na otocima je većinom alohtona divljač problem Djelomično prihvaćen Odvojit će se uvjeti za postavljanje električnih ograda na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri od uvjeta za postavljanje električnih ograda na otocima. Nadodavanje izričaja velike zvijeri i/ili divlje životinje može izazvati zabunu oko različitih uvjeta.
25 LAG BILOGORA-PAPUK NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Podržavamo kriterij značajna prirodna ograničenja ukoliko se odnosi na samu lokaciju ulaganja.Korisnik koji ulaže u privođenje namjeni zapuštenog zemljište na ZPO području pridonijeti će gospodarskom razvoju područja i očuvanju potencijala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
26 Integer savjetovanje j.d.o.o. NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog 4, točka 11 traži da korisnik dostavi "Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu". Budući da veći broj korisnika ima već sklopljene ugovore sa HŠ d.o.o. za zakup pašnjaka na rok od 10 godina, dakle u trenutku prijave na natječaj ti ugovori će biti na 9 godina i x mjeseci, molimo vas za korekciju kriterija na način da se dostavljaju ugovori na rok od najmanje 5 godina, eventualno 7-8 godina. Korisnici podliježu ex-post kontrolama 5 godina od isplate + 2 godine provedbe projekta + razdoblje do ugovora, dakle sasvim je dovoljno da ugovori budu na 8 godina. Djelomično prihvaćen U Prilogu 1 navedena je odredba da ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji mora biti na rok od najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2020. godine.
27 Ljubica Šolić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Navodi se da jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu koji uključuje više nastambi za životinje po jednom korisniku. Obzirom na količinu alociranih sredstava to nije realno. Također, obzirom da postoje područja u RH u kojem ne postoje zemljišne knjige i područja npr. Dalmacije u kojem se već nekoliko desetljeća ( ako ne i stoljeće ) dokumentacija sređivala samo u katastru - posjed , ali ne i vlasništvo - omogućiti ulaganje na zemljištu na kojem korisnik ima pravo posjeda prema Posjedovnom listu. Dozvoljena kvadratura objekta vezana je za sadašnji broj životinja. Obzirom na trajanje natječaja, obrade i provedbe aktivnosti možda bi bilo bolje vezati kvadraturu za broj životinja na kraju ulaganja, kako se korisnici koji planiraju povećanje ne bi našli u problemu nedovoljnih kvadrata u nastambi. Nije prihvaćen Ulaganje se može provoditi na vlastitom zemljištu ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2020. godine. Podmjera 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« odnosi se na ulaganja povezana s očuvanjem okoliša i prirode stoga unutar ovog natječaja nije prihvatljivo financiranje povećanja obujma proizvodnje.