Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisna udruga ugostitelja MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 3. Svakako cijenimo dobre namjere Ministarstva poljoprivrede, no u datim okolnostima ovakva formulacija pravilnika predstavlja dodatno administrativno i financijsko opterećenje za gospodarske subjekte koji su istim obuhvaćeni, a naročito za male ugostitelje koji plavoperajnu tunu i igluna nabavljaju u svojstvu prvokupaca. Također postoji opravdana bojazan da će mali ugostitelji biti primorani preskakati kratke lance opskrbe te zanemariti dobre odnose koju su gradili sa lokalnim OPG-ovima kako bi anulirali administrativne i financijske reperkusije na način da će tunu nabavljati iz druge ruke. Ispred Nezavisne udruge ugostitelja, kao aktivne članice Nacionalne udruge ugostitelja, mišljenja smo da je, obzirom na trenutne gospodarske okolnosti, nužno odgoditi primjenu predloženih izmjena i dopuna do daljnjega. Nije prihvaćen Poštovani, članak 6. pravilnika se odnosi na obveze i uvjete korisnika sustava sljedivosti – prvih kupaca. Zakonom o morskom ribarstvu ugostiteljima je omogućeno da se mogu registrirati kao prvi kupci te da mogu direktno od ribara kupovati proizvode ribarstva, to nije njihova obveza nego izbor kojim preuzimaju određeni dio obveza kao i ostali registrirani prvi kupci u ribarstvu. Uvažavajući činjenicu da još uvijek nemamo dovoljan broj odobrenih objekata, posebno na jugu Republike Hrvatske i na otocima, omogućen je prijelazni period do listopada 2020. godine, koji je produžen na još jednu godinu, tj. do 1. listopada 2021. godine. OPG-i koji se spominju u komentaru ne postoje u ribarstvu tako da ne razumijemo kontekst u kojem su oni navedeni. Izmjenama pravilnika u ovom članku će se ugostiteljima koji u restoranu filetiraju tunu i igluna kupljene direktno od ribara pojednostaviti procedura označavanja te će umjesto svakog fileta moći označiti paket skupno i navesti broj komada fileta.