Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 7. st.2. Službenik pravosudne policije, u pravilu, neće jednim sredstvom za vezivanje istodobno vezati dvije osobe različitog spola Prihvaćen Stavak 2. izmijenjen je sukladno komentaru.
2 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 7. St.1- izbrisati riječ "pobjeći" jer Zakon o sudovima ne spominje mogućnost uporabe sredstava za vezivanje u svrhu sprječavanja bijega Prihvaćen Stavak 1. izmijenjen je sukladno komentaru.
3 Mario Ribarić 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 19. Zbog ovakvih slučajeva iz čl.19.potrebno je promijeniti čl.16. st.4. Prihvaćen Članak 16. stavak 4. izmijenjen je sukladno komentaru.
4 Mario Ribarić 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 16. st.4.Pretragu osobe, u pravilu, obavlja službenik pravosudne policije istog spola kao i osoba koju pregledava. Postoje objekti gdje je nemoguće osigurati prisutnost službenika pravosudne policije oba spola, a postoji mogućnost da se dogode neki događaji koji zahtijevaju hitnost provođenja službene radnje. Prihvaćen Stavak 4. izmijenjen je sukladno komentaru.
5 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 6. Sprječavanje bijega???? da.... Zakon o sudovima nigdje ne spominje mogućnost uporabe tjelesne snage kod sprječavanja bijega. Prihvaćen Stavak 1. izmijenjen je sukladno komentaru.
6 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 18. Članak 18 stavak 1 se kosi sa člankom 17. članak 18 stavak 2 zaboravlja se tragedija na Općinskom građanskom sudu.Sa naoružanjem dozvoliti ulaz samo u slučaju dovođenja osoba lišenih slobode.Kako se može znati da policajac ide službeno na sud a ne ide obavljati privatno poslove(brakorazvodna,ostavina i sl.) Prihvaćen Stavak 2. izmijenjen je sukladno komentaru.
7 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 18. stavak 2 kad dolazi radi izvršenja radnih naloga je širok pojam i podložan manipulaciji.Trebalo bi samo stajati kad vrši dovođenje osobe lišene slobode(preprate),budući je sud pod osiguranjem mimo toga nema potrebe da se dozvoli drugi ulazak sa oružijem Prihvaćen Stavak 2. izmijenjen je sukladno komentaru.
8 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 17. Osobi koja nosi oružje, opasno oruđe, eksplozivne naprave, druge opasne tvari ili druge predmete koji se prema Pravilniku ne smiju unositi u prostor suda ili državno odvjetništvo neće se dopustiti ulazak u prostor suda. Po potrebi pozvat će se policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova. Stavak 2 brisati kao nepotrebno(može se samo voditi interni upisnik radi statistike nedozvoljeni predmeta) Prihvaćen Članak 17. izmijenjen je sukladno komentaru.
9 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 4. IZVJEŠĆIVANJE O UPORABI SREDSTAVA PRISILE I PRUŽENOJ POMOĆI, Članak 12. Dodati u članak dužan je donjeti u pismenom obliku opravdanost i zakonitost uporabe sredstava prisilie. Prihvaćen Stavak 4. izmijenjen je sukladno komentaru.
10 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 11. dodati vodeći računa da se ne ugrozi život druge osobe,kao i upotrebu vatrenog oružija prema maloljtnicima Prihvaćen Stavak 1. izmijenjen je sukladno komentaru.
11 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 2. UPORABA TEHNIČKIH SREDSTAVA ZAŠTITE, Članak 3. članak 3 stavak 2,maknuti jer smatramo nepotrebnim,budući se isto navodi na početku teksta prailnika Prihvaćen Članak 3. izmijenjen je sukladno komentaru.
12 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske PRAVILNIK O NAČINU OSIGURANJA OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA Pravosudna policija osigurava i probaciju i Ministarstvo pravosuđa,po naslovu ovaj se pravilnik ne bi odnosio na njih Nije prihvaćen Pravilnik se donosi temeljem članka 113. stavka 5. Zakona o sudovima i Članka 49. stavka 5. Zakona o državnom odvjetništvu.
13 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 8. Isključivo???? A što je s odbijanjem napada na sebe, drugu osobu ili objekt koji osigurava....? Nije prihvaćen Nabrojano je obuhvaćeno aktivnim otporom.
14 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 4. st.2.-Pravilnik bi morao reći koja su to načela(zakonitosti,postupnosti, razmjernosti i sl.) i što ona znače. Nije prihvaćen Sadržaj Pravilnika propisuje način osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava. Opisu pojedinih načela postupanja nije mjesto u Pravilniku.
15 Mario Ribarić 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 15. ST.1 utvrđivanje identiteta osobe/a koja se nalazi u prostorima suda ili državnog odvjetništva nije u skladu sa Zakonom -Zakon o sudovima jasno kaže kako službenik pravosudne policije vrši utvrđivanje identiteta osoba koje ulaze i izlaze tj. isključivo na ulazu i izlazu iz objekta. Pravilnik ne može dati nove mogućnosti koje zakon nije predvidio. Nije prihvaćen Ovim stavkom službenicima pravosudne policije ne daju se nove ovlasti koje nisu sadržane u Zakonu.
16 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 5. st.1Otporom se ne može smatrati suprotstavljanje zapovijedi jer Zakon o sudovima ne daje službeniku pravosudne policije ovlast davanja zapovijedi. Nije prihvaćen Službenici pravosudne policije zakonom su ovlašteni obavljati poslove osiguranja pravosudnih tijela te su radi obavljanja svojih zadaća i obveza ovlašteni davati zapovijedi.
17 Mario Ribarić 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 4. St.3 nije u skladu sa zakonom o sudovima. Zakon o sudovima ne daje ovlast davanja upozorenja i zapovijedi osim kod primjene vatrenog oružja. Nije prihvaćen Navedena odredba nije u suprotnosti sa Zakonom o sudovima budući se radi o razrađivanju postupanja službenika pravosudne policije. Davanje upozorenja i zapovijedi sastavni je dio obuke o primjeni sredstava prisile.
18 Mario Ribarić 1. OPĆA ODREDBA, Članak 2. umjesto sredstvima prisile- primjenom ovlasti(sredstva prisile su jedna od ovlasti pravosudnog policajca) Nije prihvaćen Opće odredbe usklađene su s formulacijom iz Zakona o sudovima.
19 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 16. U članku 16 nigdje nisu spomenuti kao ni u cijelom pravilniku fotoaparati i diktafoni,isti se više neće izuzimati ili? Nije prihvaćen Članak 16. usklađen je s člankom 113. Zakona o sudovima.
20 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 19. Službenik pravosudne policije će osobu koja je zatečena u počinjenju prekršajnog ili kaznenog djela, prema kojoj je izrečena mjera oduzimanja slobode, prema kojoj su primijenjena sredstva prisile u sudu ili državnom odvjetništvu pretražiti i zadržati do dolaska policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova i/ili službenika pravosudne policije Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije u skladu s člankom 114. Zakona o sudovima, a postupanje u slučaju počinjenja prekršaja obuhvaćeno je odredbama o primjeni sredstava prisile.
21 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 17. Ako osoba dođe na nožem ili drugim oružjem ili oruđem,apsurdno je da Pravosudni policajac uz njegovu suglasnost može zadržati, a isto je zabranjeno unositi i još k tome mu izdati potvrdu o zadržanom predmetu.Kad se ide na koncert ili utakmicu dali se izdaju potvrde ili se čuvaju navedene stvari.Zna se da se ide na sud,bespotrebno je uz sav posao koji Pravosudni policajci obavljaju još i potvrde da izdaju. Nije prihvaćen Komentar je nerazumljiv, članak 17. odnosi se na vođenje službenih evidencija u odnosu na koje je sukladno dosadašnjim iskustvima utvrđena potreba vođenja.
22 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 15. Osobe bez dokumenata(vozačka,putovnica ili osobna) ne mogu ući u štićeni objekat,tu nema kompromisa.Bez dokumenata nemože se dignuti novci u banci, a sud bi trebao biti institucija koja se treba poštivati i pripremiti se za dolazak na sud. Po mogućnosti na pozive stranaka nadodati obavezno ponjeti osobne dokumenta. Nije prihvaćen Ulazak u pravosudno tijelo dopustit će se isključivo osobama čiji se identitet može utvrditi.
23 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 15. Stavak 2 dokumenti za utvrđivanje indentiteta su,osobna,putovnica,eventualno vozačka,(ovaj dio brisati putnu ili drugu važeću javnu ispravu s fotografijom izdanu od ovlaštenih državnih tijela) Stavak 3 na koji prikladan način,dali će se namještenik ili službenik spustiti ili će samo dati dozvolu telefonski da osoba bez dokumenata može u zgradu.Smatramo nepotrebno,ukoliko nema osobni dokument onda ne može ući u štićeni prostor. Nije prihvaćen Sve navedene isprave služe, pored ostalog, i za utvrđivanje identiteta. Prikladan način utvrđivanja identiteta određuje se ovisno o situaciji, ne postoji mogućnost taksativnog nabrajanja.
24 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 5. OBVEZE I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 14. Stavak 1 dolaskom na radno mjesto,tko je taj nadređeni službenik pravosudne policije,kako ga se izvještava(telefonski)npr voditelji pokrivaju više objekata i nemogu biti istovremeno na svima. Stavak 3 Koji su to iznimni slučajevi kad se može raditi u civilu,potrebno točno navesti da navedeno bude iznimka a ne pravilo, i opet se spominje nadređeni službenik,tko je taj tko o tome odlučuje,i dali se donosi pismeno za tu odluku. Ako je tek došao na posao kako se može izvijestiti o stanju sigurnosti,potrebno to malo bolje obrazložiti stavak 4 koje su to protupožarne mjere,pojasniti postupanje,(pozvati vatrogasce,započeti evakuaciju????),mnoga pravosudna tijela nemaju izrađene protupožarna postupanja,na osnovu čega Pravosudni policajac poduzima protupožarne radnje. stavak 5 briga o službenom oružju I streljivu, te njihovo odlaganje ili primopredaja. . Ako je taj Postupkovnik o oružju izrađen neka u Pravilniku se pozove na njega I neka je sastavni dio ovog Pravilnika. stavak 7 koje su to druge obveze,potrebno jasno definirati radi sprečavanja zloupotrebe položaja. Nije prihvaćen Ustroj Službe osiguranja pravosudnih tijela uređen je odredba Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva. Potreba za radom službenika u civilu definirat će se ovisno o potrebama službe. Protupožarne mjere poduzimaju se sukladno propisanim mjerama zaštite od požara pravosudnog tijela. Za poduzimanje navedenih mjera službenici pravosudne policije osposobljavaju se na temeljnom tečaju. Čuvanje i držanje u ispravnom stanju odore i opreme šira je formulacija od brige o oružju i streljivu. Sve obveze po nalogu nadređenog službenika je nemoguće taksativno navesti već je primjerice nabrojano.
25 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 4. IZVJEŠĆIVANJE O UPORABI SREDSTAVA PRISILE I PRUŽENOJ POMOĆI, Članak 12. tko je taj nadređeni službenik,i koliki je to primjeren rok,8,10,20,30,dana od upotrebe sredstava prisile. Nije prihvaćen Ustroj Službe osiguranja pravosudnih tijela uređen je odredba Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa kao i Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva. Primjereni rok određuje se ovisno o okolnostima situacije i nije moguće definirati njegovo trajanje.
26 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 10. Potrebno malo podrobnije pojasniti kad se točno može primjeniti i u kojim situacijama. Nije prihvaćen Primjena će ovisiti o procjeni službenika pravosudne policije, a razrađivat će se tijekom obuke.
27 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 6. Službenik pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava ima pravo uporabiti tjelesnu snagu radi savladavanja ( pasivnog ili aktivnog )otpora osobe koja remeti javni red i mir, kao i radi sprječavanja ili odbijanja napada na sebe ili drugu osobu, odnosno oštećenja ili otuđenja objekta ili imovine koji osigurava.Šta ako bude bijeg,dali pravosudni policajac van osigurane zgrade ima pravo uredovati,tj.ići za osobom da spriječi bijeg sa suda,a osoba je već van zgrade. Nije prihvaćen Stavak 1. izmijenjen je sukladno komentaru.
28 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 1. OPĆA ODREDBA, Članak 2. dodati tjelesnom snagom Nije prihvaćen Tjelesna snaga je jedno od sredstava prisile.
29 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske 3. UPORABA SREDSTAVA PRISILE, Članak 8. Dodati i pasivnog otpora osim ako se takav otpor ne može savladati na drugi način. Nije prihvaćen Primjena raspršivača i u slučaju pasivnog otpora dovela bi do prekoračenja ovlasti primjene sredstava prisile s obzirom na specifičnosti ovog sredstva te učinaka koje proizvodi na okolinu i osobu prema kojoj se primjenjuje.
30 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ako se mijenja pravilnik,odnosno donosi novi,onda se trebalo u novi odmah ugraditi o odredba glave IV.Osposobljavanje i usavršavanje službenika pravosudne policije Ministarstva pravosuđa.Gledajući ovaj pravilnik to je više pravilnik o uporabi sredstava prisile i izvješćivanju. Također ovim pravilnikom nije obuhvaćen način postupanja u izvanrednim situacijama: -dojave o bombi -požara -talačke krize Ove izvanredne situacije će možda biti napisani u “Postupkovniku o izvanrednim situacijama” koji nikad nije napisan. Onda neka se u pravilniku napiše članak da će se to regulirati tim postupkovnikom a koji će biti sastavni dio ovog Pravilnika 2.U Pravilnik bi se trebalo uvrstiti “vođenje službene evidencije”, dužnost vođenja knjige izvješća, evidencije zaduženja službenog naoružanja 3.Reguliranje javljanje u Dežuranu MP , a ako je obaveza onda neka se I to uvrsti u Pravilnik I neka se točno napiše u kojim se sve slučajevima javlja u Dežuranu (redovno I izvanredno) Prije svega bi trebalo poraditi na kućnom redu suda,jer su mnogi stari i po 20 godini,i uskladiti jedno sa drugim. Nije prihvaćen Osposobljavanje i usavršavanje službenika pravosudne policije propisat će se posebnim pravilnikom. U ostalom dijelu komentar se ne odnosi na sadržaj ovog Pravilnika.