Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI Poštovani/e, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavlja svoje mišljenje vezano uz Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći (Pravilnik). Nakon uvida u predmetni Pravilnik, Pravobraniteljica smatra da bi se u isti svakako trebalo uvrstiti odredbu prema kojoj bi se riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosili na jednak način na muški i ženski rod. Navedeno bi bilo u skladu sa čl. 43. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) koji glasi: „Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.“ Nije prihvaćen U Pravilniku o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći nema riječi i pojmovnih sklopova koji imaju rodno značenje.