Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PRAVILNIK, Članak 2. Predlaže se u stavku 3. umjesto "na temelju ovlaštenja" navesti "na temelju rješenja Komore o upisu u razred revidenata". Prihvaćen Prihvaća se.