Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Igor Kos ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE METEOROLOŠKIH USLUGA, Članak 10. S obzirom na to da kriteriji za popravljanje prognoze za letove na manjim visinama uključuju sve kriterije za izdavanje AIRMET-a, služba meteorološkog bdjenja će izdavati AIRMET samo onda kada nije u mogućnosti izdati prognozu za letove na manjim visinama. Ovo je u skladu i s definicijom AIRMET-a: Poruka AIRMET znači informacije koje objavljuje služba meteorološkog bdijenja u vezi s nastankom ili predviđenim nastankom određenih vremenskih pojava na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama te u vezi s prostornim i vremenskiim razvojem tih pojava, a koje nisu uključene u prognozu izdanu za letove na manjim visinama u dotičnom području letnih informacija ili u njegovu potpodručju. Prihvaćen Članak 10. mijenja se i glasi: Služba meteorološkog bdjenja, u skladu sa zahtjevom MET.OR.255 Uredbe (EU) 2017/373, pruža i prenosi AIRMET u području od tla do FL 100 onda kada vremenske pojave na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama nisu uključene u prognozu izdanu za letove na manjim visinama.