Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Turistička zajednica Kvarnera PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Komentari na prijedlog Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari): Čl. 7. st. 3. navodi: (3) Operativno-tehnički poslovi u svezi s plaćanjem turističke pristojbe za nautičare mogu se obavljati elektroničkim putem ili posredstvom turističkih zajednica, odnosno u lučkim kapetanijama ili ispostavama lučkih kapetanija. KOMENTAR: Plaćanje posredstvom turističkih zajednica nije moguće iz razloga što iste nemaju omogućen pristup sustavu izdavanja vinjeta. U tom bi slučaju nautičari bili prisiljeni posjetiti još jedan ured, što naročito u ovo vrijeme nije preporučljivo, te se sada pokazuje ispravnost prijedloga otvaranja ureda lučkih kapetanija/ispostava u marinama, gdje bi na jednom mjestu nautičari mogli obaviti sve svoje zakonske obveze - od plaćanja veza odnosno potpisivanje ugovora, lučkih pristojbi do kupnje vinjete, kao što gosti drugih smještajnih kapaciteta plaćaju sve svoje obveze na jednom mjestu. Od 2010. godine marine su stavljene u povlašteni položaj u odnosu na druge oblike smještaja: hotele, kampove, itd. Čl. 11. st. 1. – navodi: (1) Ukupno razdoblje plovidbe gosta je vremenski period od trenutka ukrcaja gosta u početnoj luci kružnog putovanja do trenutka njegovog konačnog iskrcaja s broda u završnoj luci kružnog putovanja uključujući i sve eventualne povremene boravke u ostalim lukama ticaja (doticaja). Čl. 13. st. 2. navodi: (2) Visina turističke pristojbe za 2020. godinu, zbog razloga uvjetovanih trajanjem epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, umanjuje se za 20% u odnosu na iznose turističke pristojbe utvrđene u članku 3. i članku 4. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika. KOMENTARI: Smanjenje visine turističke pristojbe za 2020. godinu za 20% u ovom trenutku može se protumačiti kao pogodovanje i popuštanje pritiscima od strane Udruge marina RH, čijim članovima TP ne predstavlja nikakvu obvezu ni teret, samim time što je na zahtjev i traženje Udruge marina 2010. godine ukinuta naplata BP u marinama. Smanjenjem TP dovelo bi se poveći broj vlasnika plovila u nepovoljniji položaj u odnosu na one vlasnike koji su taktizirali i sada bi još bili nagrađeni za 20% niži iznos u odnosu na one koji su dragovoljno i na vrijeme platili sve svoje zakonske obveze sukladno „starom“ Pravilniku, u situaciji kada nije bilo za očekivati ovako kratko trajanje pandemije COVID-19 virusa. Iz kojeg razloga novi Pravilnik nije donesen u zakonskom roku od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/2019, ostaje otvoreno pitanje? Dakle, razvidno je kako bi smanjenje TP u ovoj situaciji izazvalo nepošten odnos prema nautičarima koji su bez obzira na otegotne okolnosti izvršili plaćanje vinjete i time pomogli Hrvatskoj u krizi, dok bi se sadašnjim smanjenjem nagradilo ostale. Sukladno informacijama o broju prodanih vinjeta, smanjenje bi potencijalno izazvalo popriličan kaos u sustavu, ukoliko bi (što je i moguć slijed događaja) veći broj nautičara zatražio povrat sredstava. Zbog načina i raspodjele TP, to zasigurno ne bi bio jednostavan proces. Nadalje, dolazimo do pitanja jesu li marine koje traže smanjenje TP, razmatrale smanjenje cijena vezova ili svojih usluga. Koliko nam je poznato, svake godine u studenom ili prosincu cjenici su već u najavi s porastom cijena od 3 do 10% što se dogodilo i prošle godine, no nije poznato jesu li marine ove godine svojim dugogodišnjim gostima ponudile smanjenje cijena kako bi bile solidarne sa sustavom turističkih zajednica čije prihode žele umanjiti za 20%. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Turističke zajednice su u članku 7. stavku 3. navedene samo kao jedna od mogućnosti. Skreće se pozornost da vinjete više ne postoje, nego se za uplaćenu turističku pristojbu izdaje potvrda. Vezano za smanjenje turističke pristojbe, za 20 % u 2020. godini, u obzir se uzela situacija vezana uz epidemiju bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pa je stoga u članku 13. predviđena situacija ako je netko turističku pristojbu platio u 2019. godini za 2020. godinu.
2 Turistička zajednica grada Kaštela IV. RASPODJELA I NAČIN RASPODJELE TURISTIČKE PRISTOJBE, Članak  12. Poštovani, Članak 12.Eksplititno navesti uplatu sa prolaznog računa na rn. Jedinice lokalne samouprave , da ne bude zabune. Lp, Direktorica TZG Kaštela Nada Maršić, struč.spec.oec. Primljeno na znanje Račun na koji se uplaćuje turistička pristojba u nautici otvara Hrvatska turistička zajednica koja sredstva s tog računa uplaćuje na račune turističkih zajednica određenih propisom o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.
3 Turistička zajednica grada Kaštela IV. RASPODJELA I NAČIN RASPODJELE TURISTIČKE PRISTOJBE, Članak 10. Poštovani, Članak 10. – meni potpuno nejasan , bit će lijepo ako takvo šta Povjerenstvo iz čl.10.stavak 6 uspije provesti , Direktorica TZG Kaštela Nada Maršić, struč.spec.oec. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Ujedno se skreće pozornost da je stavcima 1.-5. propisan način kako se izračunavaju indeksi temeljem kojih se određuju postotni udjeli za pojedinu turističku zajednicu. U tom smislu, postupak je pojednostavljen. U odnosu na prijašnji Pravilnik raspodjela turističke pristojbe u nautici biti će pravednija.
4 Turistička zajednica grada Visa IV. RASPODJELA I NAČIN RASPODJELE TURISTIČKE PRISTOJBE, Članak 10. Poštovani, kao najveći gubitnik pogrešnog Zakona i Pravilnika od 2009. godine do danas mi iz TZ grada Visa smo skeptični kako će ovo funkcionirati u praksi, odnosno hoće li period boravka određenog plovila i putnika u luci Vis zaista biti i pravilno evidentiran. Vidljiva je intencija zakonodavca da novim Zakonom i ovim Pravilnikom ispravi dosadašnje nepravde, međutim bojim se da je sve malo prekomplicirano ( nadam se da griješim). Zato još jednom ističem prijedlog: Svaki nautičar ili vlasnik plovnog objekta nautičkog turizma (charter, crusing) treba otići u bilo koju TZ gdje će djelatnici turističke zajednice upisati plovilo/la u sustav eVisitor, izdati korisničke podatke i TAN listu. To znači istu proceduru kao i kod stacionarnih objekata. Sa tim podacima nautičar ili čarteraš prije svakog isplovljavanja prijavi goste na brodu u eVisitor , plati boravišnu pristojbu, a sustav im za svako isplovljavanje dodijeli šifru ili bar kod. Kada plovilo uplovi u neku destinaciju, prilikom prijave na recepciju luke, djelatnik luke upiše šifru te određene vožnje u eVisitor, te se automatizmom turisti na plovilu za taj određeni dan vode kao gosti destinacije u kojoj se zaista nalaze. Ne moramo u današnjim okolnostima pandemije isticati koliko je važno, osim naravno pravedne raspodjele turističke pristojbe, da u svakom trenutku znamo u kojoj se luci nalazi pojedini putnik na plovilu. Problematika noćenja u tzv. " divljim lukama" odnosno višak sredstava koji se pojavi između ukupnog broja noćenja i evidentiranih noćenja u uređenim lukama se potom raspodjeljuje proporcionalno ostvarenim noćenjima u uređenim lukama. Ivo Fiamengo Direktor TZG Visa Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ujedno se skreće pozornost da se plovila prema važećoj pravnoj regulativi ne upisuju u e-Visitor.
5 Goran Pavlović II. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE, Članak 4. Pravilnik je diskriminacijski prema vlasnicima plovila u odnosu na vlasnike kuća. U Zakonu o turističkoj pristojbi stoji: Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %. To nije slučaj za vlasnike plovila, iako se radi o istom načinu boravka, jer i jedni i drugi povremeno borave radi odmora u nekomercijalnom turističkom objektu, koji je u njihovom vlasništvu. Paušalni iznosi turističke pristojbe za vlasnike plovila su također višestruko veći od iznosa koje plaćaju vlasnici kuća, apartmana ili stana za odmor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno je regulirano Zakonom o turističkoj pristojbi. Kuće, apartmani i stanovi za odmor (nekretnine) i plovila se ne mogu uspoređivati s obzirom da vlasnici plovila to plovilo mogu koristiti na cijeloj obali Republike Hrvatske.
6 Denis Zdelar PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Plaćanje turističkih zajednica treba biti dobrovoljno. Turističke zajednice trebaju ponuditi komercijalnu uslugu. Ukoliko neka lokalna jedinica želi imati vlastitu turističku zajednicu onda je treba finacirati iz vlastitih sredstava, a ne iz posebnog nameta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedena primjedba ne odnosi se na Pravilnik.
7 TONĆI BALETIĆ PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Ukinuti turističke pristojbe i ukinuti turističke zajednice Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedena primjedba ne odnosi se na Pravilnik.
8 Nino Kovač PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Ukinuti turističke zajednice i sve vezane pristojbe! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedena primjedba ne odnosi se na Pravilnik.
9 Ante Martin Šarić PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Ukinuti turističke pristojbe i ukinuti turističke zajednice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedena primjedba ne odnosi se na Pravilnik.
10 Đani Mohović II. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE, Članak 4. Poštovani, neprestano se od strane privrednika i političara spominje smanjenje ili ukidanje parafiskalnim nameta. Turistička pristojba kako je navedena u članku 4. za nautičare nije ništa drugo nego još jedan parafiskalni namet. Nepošteno je naplaćivati turističku pristojbu nautičarima koji borave na svom plovilu, a ne borave u lukama posebne namjene (marinama) ili lukama otvorenim za javni promet (nautički dio luke). Naime, nautičari vrlo često noće u nekoj uvali usidreni ili čak i plove noću. Postavlja se pitanje, kako oni tada konzumiraju usluge, sadržaje, događaje u koje lokalne turističke zajednice ulažu turističku pristojbu. Odgovor je lagan: nikako. Ako napravimo paralelu s gostima koji dolaze na ljetovanje automobilom možemo zamisliti scenarij da gost uđe poslijepodne u Hrvatsku i putuje preko noći do Dubrovnika. Dakle gost boravi u Hrvatskoj, a za tu noć nije platio turističku pristojbu. Prema tome, ako želimo izjednačiti sve osobe u plaćanju turističke pristojbe, onda bi trebalo gostu koji dolazi automobilom naplatiti turističku pristojbu čim uđe u RH. Smiješno. Smatram da nautičari također moraju plaćati turističku pristojbu, ali samo kada je konzumiraju, tj. kada borave s plovilom u luci. Evidenciju tko boravi u luci posjeduje svaka lučka uprava ili koncesionar luke jer oni naplaćuju vez, a pri tom mogu naplatiti i turističku pristojbu koju kasnije uplaćuju na račun HTZ-a. Uostalom, takav princip je postojao i ranije i nije predstavljao nikakav problem. S poštovanjem, Đani Mohović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedeno je regulirano Zakonom o turističkoj pristojbi. Ovim Pravilnikom se propisuje visina, način plaćanja i raspodjela turističke pristojbe.
11 Grad Dubrovnik PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI  TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA  I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) Republika Hrvatska Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Klasa: 334-01/20-01/08 Urbroj: 2117/01-02/8-20-1 Dubrovnik, 3.ožujka 2020. PREDMET: E-savjetovanje za prijedlog Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) Zakonom o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/2019) čl.11. propisano je da brod na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke može plaćati turističku pristojbu. Također je određeno da je ova turistička pristojba prihod proračuna općina i gradova i županija te da općinsko ili gradsko vijeće donosi odluku hoće li se naplaćivati ova turistička pristojba. Čl.15.st.8 navedenog zakona propisano je da najviši iznos i način plaćanja turističke pristojbe iz čl.11.st.1. ovoga zakona ministar propisuje pravilnikom. Čl.21.st.3. propisano je da sredstva turističke pristojbe iz čl.11.st.1. raspoređuju 85% općini ili gradu i 15% županiji, a koriste se za poboljšanje javne i turističke infrastrukture i za projekte i programe održivog razvoja. Čl.31.st.2. propisano je da će Pravilnik iz čl.15.st.8.ministar donijeti u roku od šest mjeseci od dana na stupanju na snagu ovoga Zakona. Grad Dubrovnik je dana 23.rujna 2019.g. donio Odluku o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj:11/2019). Uvidom u prijedlog Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) koji se nalazi u proceduri e -savjetovanja od 24.veljače 2020.g. , uočili smo da je isti donesen na temelju čl.15.st.8. predmetnog Zakona , a da su u istome izostavljene odredbe koje bi uređivale način plaćanja, raspodjelu turističke pristojbe i način nadzora nad plaćanjem turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama, kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke (dalje: brodovi na kružnom putovanju). Kako se radi o o turističkoj pristojbi koju je uveo i Grad Dubrovnik, a koji je i sam bio inicijator uvođenja iste , predlažemo da se predmetni u Pravilnik unesu odredbe koje bi razradile način plaćanja, raspodjelu turističke pristojbe i nadzor plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju. Smatramo ovo pitanje važnim, budući će uplaćena sredstva turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima znatno povećati prihode jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, koja se moraju koristiti za poboljšanje javne i turističke infrastrukture i za projekte i programe održivog razvoja. Sukladno čl.13. Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama pomorskog agenta ( NN 82/07), pomorski agenti dužni su na zahtjev lučke kapetanije obznaniti ime, naziv tvrtke i adresu sjedišta brodara ili drugih nalogodavaca čiji brodovi tiču hrvatske luke , dakle raspolažu potrebnim podacima za naplatu predmetne turističke pristojbe. Stoga predlažemo da se pomorski agenti uključe u naplatu turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima, odnosno da se predmetnim Pravilnikom pomorski agenti obvežu proslijediti izvještaj o brodovima na kružnim putovanjima koji inače dostavljaju Lučkoj upravi, kao i dokaz uplate turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima koji tiču luke nadležnom upravnom odjelu (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općine ili grada najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Također predlažemo da pomorski agenti dostavljaju popis potpisanih ugovora s brodarskim kompanijama za koje vrše usluge pomorske agenture i popis brodova sa naznačenim kapacitetom svakog broda, nadležnom upravnom odjelu (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općine ili grada najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu, te sve promjene vezane uz dostavljeni popis u roku od 15 dana od nastale promjene. Nadalje, kako je čl.21.st.3 Zakona o turističkoj pristojbi ( NN 52/2019) propisano da se sredstva turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju rapoređuju 85% općini ili gradu i 15% županiji, predlažemo da se predmetnim Pravilnikom za sredstva turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju propiše uplata na jedan račun određen propisom ( Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba) kod Financijske agencije, nakon čega bi se sredstva automatski raspoređivala 85% općini ili gradu i 15% županiji. Također predlažemo da kontrolu nad obračunom, naplatom i uplatom sredstava turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima obavlja nadležni Upravni odjel (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općina ili gradova. Uzimajući u obzir sve navedeno, predlažemo u Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) unijeti slijedeće odredbe: “Čl.1. Turistička pristojba za brodove na kružnim putovanjima uplaćuje se na račun Financijske agencije kod koje je otvoren račun utvrđen posebnim propisom, a koja se dalje raspoređuje u omjeru 85% općini ili gradu i 15% županiji. Turistička pristojba za brodove na kružnim putovanjima plaća se u visini određenoj Odlukom općinskog ili gradskog vijeća. Čl.2. Pomorski agenti dostavljaju popis potpisanih ugovora s brodarskim kompanijama za koje vrše usluge pomorske agenture i popis brodova sa naznačenim kapacitetom svakog broda, nadležnom upravnom odjelu (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općine ili grada najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu. Pomorski agenti dužni su obavijestiti nadležni upravni odjel (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) o svim naknadnim promjenama vezanima za popis iz st.1.ovoga članka u roku od 15 dana od nastale promjene. Čl.3. Pomorski agenti proslijediti će izvještaj o brodovima na kružnim putovanjima koji dostavljaju Lučkoj upravi, kao i dokaz uplate turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima koji tiču luke, nadležnom upravnom odjelu (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općine ili grada najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Čl.4. Nadležni upravni odjel (koji u svom proračunu nosi prihode turističke pristojbe) općine ili grada obavlja poslove u svezi nadzora nad obračunom, naplatom i uplatom turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima. Čl.5. Naplaćena sredstva turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima , općine ili gradovi i županije mogu koristit isključivo u skladu sa čl.21.st.3. Zakona o turističkoj pristojbi ( “Narodne novine” broj: 52/2019).” Pročelnik Marko Miljanić Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Ne prihvaća se u dijelu koji je reguliran Zakonom.