Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o ODLUCI O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nikša Kondić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način se pripadnicima mađarske nacionalne manjine omogućava i olakšava njegovanje jezika, kulture i običaja. S poštovanjem, Nikša Kondić Primljeno na znanje Poštovani g. Kondić, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
2 Lili Ovčarić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Poštovani, slažem se s ovom odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj . S poštovanjem Lili Ovčarić Primljeno na znanje Poštovana gđa Ovčarić, zahvaljujemo na podršci u donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici hrvatskoj.
3 ZVJEZDANA FARKAŠ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH (model A). Na taj način će im biti omogućeno da njeguju svoj identitet. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana gđa Farkaš, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A).
4 Ana Graša ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model C). Pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana gđa Graša, zahvaljujemo na podršci.
5 RUŽICA ŠOŠIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Primljeno na znanje Poštovana gđa Šošić, zahvaljujemo na podršci
6 Sandra Šutalo ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH. Na taj način će im se omogućiti da njeguju svoj identitet. Svakako trebaju njegovati i jezik države u kojoj žive. Srdačan pozdrav, Sandra Šutalo Primljeno na znanje Poštovana gđa Šutalo, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim I srednjim školama u RH (model A)
7 Gordana Zurak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Srdačan pozdrav Gordana Zurak Primljeno na znanje Poštovana gđa Zurak, zahvaljujemo na podršci
8 DIANA BRATIČEVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, apsolutno podržavam Odluku o donošenju kurikula za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava održava na mađarskom jeziku. Svi pripadnici nacionalnih manjina trebali bi imati pravo na njegovanje vlastitoga jezika i kulture. No, moraju naučiti i jezik države u kojoj žive jer je to korisno i odraz je poštovanja prema domaćinima. Sretno! Diana Bratičević Primljeno na znanje Poštovana gđa Bratičević, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u RH (model A)
9 DRAGICA KOŠTARIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH. Tako se mađarskoj nacionalnoj manjini olakšava njegovanje jezika, običaja i njihove kulture. S poštovanjem, Dragica Koštarić Primljeno na znanje Poštovana gđa Koštarić, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
10 Suzana Maranić Bošnjak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH. To je važan dokument jer nacionalne manjine imaju pravo njegovati jezik koji ih određuje. L.P. Suzana Maranić Bošnjak Primljeno na znanje Poštovana gđa Maranić Bošnjak, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
11 Melita Šimić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH (model A) jer se na taj način olakšava nacionalnoj manjini njegovanje svoga jezika, kulture i običaja. lp Melita Šimić Primljeno na znanje Poštovana gđa Šimić, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
12 SPOMENKA BOŠNJAK ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku. U Republici Hrvatskoj pripadnici ove nacionalne manjine imaju pravo njegovati i učiti svoj materinji jezik, a ovim Dokumentom dobit će svoj kurikulum koji će im omogućiti razvijanje kompetencija jezika i književnosti. S poštovanjem Spomenka Bošnjak Primljeno na znanje Poštovana gđa Bošnjak, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
13 Bojan Lazić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Izuzetno me raduje činjenica da su kolege iz nastave na mađarskom jeziku konačno uspjele oformiti tim koji će izraditi ovaj kurikulum. Sve čestitke na tome. Vjerujem kako ćete uporabom ovoga kurikuluma doprinijeti očuvanju svojega nacionalnog identiteta i jezika među mlađim generacijama. Sretno! Primljeno na znanje Poštovana gđa Lazić, zahvaljujemo na podršci u donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
14 Nevenka Kokalović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Samo dovoljno razvijena kompetencija služenja materinskim jezikom pomaže u slijeđenju normi zajednice, a tako utječe na sudbinu i budućnost pojedinca te čitave jezične zajednice. S poštovanjem, Nevenka Kokalović Primljeno na znanje Poštovana gđa Kokalović, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
15 Eva Jurčić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) U potpunosti se slažem s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Primljeno na znanje Poštovana gđa Jurčić, zahvaljujemo na podršci.
16 Ankica Živić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje Poštovana gđa Živić, zahvaljujemo na podršci.
17 željka kadi ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Razvijanje komunikacijske sposobnosti na materinskome jeziku jedna je od ključnih kompetencija u sklopu cjeloživotnoga učenja i pomaže zajednici Mađara koja ima status nacionalne manjine u RH u komunikaciji, razumijevanju književnosti, stvaralaštvu te medijskoj kulturi. Također može biti značajan doprinos suradnji RH i Mađarske u području turizma, gospodarstva, kulture i politike. Ishodi učenja dobro su razrađeni i koncipirani od 1. do 8. razreda OŠ i od 1. do 4. razreda SŠ. U potpunosti pozdravljam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem, Željka Kadi Primljeno na znanje Poštovana gđa Kadi, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
18 DOLORES ŠOLAJA ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, kao nastavnica mađarskog jezika, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj po svim modelima. U Republici Hrvatskoj je velik broj pripadnika ove nacionalne i manjine i njihovo ustavno pravo je njegovati i učiti jezik koji ih određuje. Kurikulum svakog predmeta je bitan dokument, a mađarski jezik ga dugi niz godina nije imao, samim time ni udžbenik iz kojeg bi se učilo. Mislim da je krajnje vrijeme da i ovaj manjinski predmet dobije svoj kurikulum. Ugodan dan, Dolores Šolaja, nastavnica engleskog i mađarskog jezika Primljeno na znanje Poštovana gđa Šolaja, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
19 Snežana Markan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Svi pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na njegovanje vlastitoga, materinskoga jezika i kulture, ali moraju poštovati i ovladati jezikom države u kojoj žive. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Poštovana gđa Markan, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
20 KRISTINA HORVAT VARGOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). Smatram da sva djeca ove nacionalne manjine kao i ostale manjine imaju pravo na učenje svog materinskog jezika u Republici Hrvatskoj uz hrvatski jezik. Podržavam i učenike koji žele naučiti mađarski jezika kroz ovaj kurikulum, a nisu nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Tako učenici osim mađarskog jezika uče o mađarskoj povijesti, o nacionalnoj kulturi te ih se potiče na njegovanje jezične baštine, tradicije i običaja. S poštovanjem, Kristina Primljeno na znanje Poštovana gđa Horvat Vargović, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
21 SANDRA SAMOŠĆANEC ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, slažem se s ovom odlukom o kurikulumu za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj jer na našem području žive manjine kojima ovakvim odlukama olakšavamo školovanje. S poštovanjem Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Poštovana gđa Samošćanec, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
22 Tatjana Frančić-Mikulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, Predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u RH u novom kurikulu u potpunosti razvija kompetencije materinskoga jezika za nacionalne manjine, a odgojno-obrazovni ishodi omogućuju razumijevanje i tumačenje klasičnih i suvremenih djela i književnosti te u potpunosti pozdravljam odluku o njegovom donošenju. Jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo te medijska kultura i ishodi učenja dobro su razrađeni i koncipirani od 1. do 8. razreda. Digitalni oblici jednako tako potiču ostvarenje ishoda učenja po predmetima i razvojnim područjima predmeta. Zajednica Mađara koja ima status nacionalne manjine u RH, učenici od 1. do 8. razreda imaju pravo na obrazovanje i odgoj na mađarskome jeziku te se ovim kurikulom razvijaju kompetencije njihovog meterinskoga jezika u govoru i pismu, samoizražavanju i uspješnosti komunikacije s drugima. S poštovanjem, Tatjana Frančić-Mikulić Primljeno na znanje Poštovana gđa Frančić-Mikulić, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A) te što ste s nama podijelili razmišljanja o važnosti jezične kompetencije u izgradnji nacionalnog identiteta učenika.
23 Zdenka Marton ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA  ZA NASTAVNI PREDMET MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U KOJIMA SE NASTAVA IZVODI NA MAĐARSKOME JEZIKU U REPUBLICI HRVATSKOJ (MODEL A) Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj (model A). U Republici Hrvatskoj je velik broj pripadnika ove nacionalne i manjine i njihovo ustavno pravo je njegovati i učiti jezik koji ih određuje. S poštvanjem, Zdenka Primljeno na znanje Poštovana gđa Marton, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
24 Snježana Marić Sadržaj, A. OPIS PREDMETA - Temeljna načela i ciljevi Poštovani ,prihvaćam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne škole i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskome jeziku u Republici Hrvatskoj(model A).Pripadnici svih nacionalnih manjina imaju pravo na vlastiti jezik i kulturu, prije svega moraju poštivati i ovladati jezikom države u kojoj žive. Lijep pozdrav, Snježana Marić Primljeno na znanje Poštovana gđa Marić, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)
25 DRAGICA KOŠTARIĆ Sadržaj, B.  ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PROCESA UČENJA I POUČAVANJA Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi na mađarskom jeziku u RH. Tako se mađarskoj nacionalnoj manjini olakšava njegovanje jezika, običaja i njihove kulture. Dragica Koštarić Primljeno na znanje Poštovana gđa Koštarić, zahvaljujemo na Vašoj podršci i stručnom mišljenju vezano za donošenje Kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost u osnovnim i srednjim školama u RH (model A)