Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JASNA VUJČIĆ UREDBA o izmjenAMA i dopunAMA Uredbe o naknadama za posebne troŠkove i troŠkove za pruŽanje informacijskih usluga DrŽavnog zavoda za intelektualno vlasniŠtvo Poštovani, slažem se s izmjenama u članku 1. Nacrta prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.