Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. Provjera podataka, Članak 8. Poštovani, u stavku 3. članka 8....umjesto "stavka 3.", smatramo da je potrebno navesti "stavka 4." (3) Ako odgovorna osoba iz populacija ispitanika ne postupi u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, postupit će se prema odredbama članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika. Prihvaćen Poštovani, prijedlog izmjene je prihvaćen.