Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zvonko Martinović STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA POK Požega komentira odluke o uvođenju strukovnog kurikuluma za navedene kvalifikacije: Nejasno je zašto u dualnom modelu obrazovanja neki programi traju 3 . školske godine, a neki 4. školske godine? – možda da tu dodamo i zašto ima manji broj sati praktične nastave od postojećeg JMO modela Nejasno je zašto Općeobrazovni dio u pojedinim strukama nema isti fond sati, i zašto se ne može vidjeti što sadrži taj općeobrazovni dio Nastavni predmeti Poslovanje i poslovna administracija -Poslovna komunikacija, kao i poduzetnička pismenost i komunikacija u vezi sa zapošljavanjem, trebaju sadržavati više sadržaja o samostalnom poslovanju i poduzetništvu. Od strukovnog kurikuluma očekuje se da veći broj učenika nakon završenog obrazovanja ide u obrtništvo i poduzetništvo, jer su oni budućnost gospodarstva. Da li je nužno uvoditi i novi sustav ocjenjivanja odnosno razine usvojenosti (Zadovoljavajuća, Dobra, Vrlo dobra, Iznimna)? Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja koja je pokazala da se kvalifikacija treba unaprijediti kako bi postala suvremena usklađena s iskazanim potrebama. Broj sati učenja temeljenog na radu u ovom modelu polazniku omogućuje najmanje 45 radnih dana odmora, a u skladu s člankom 29. Zakona o strukovnom obrazovanju. Isto tako, učenje temeljeno na radu ne uključuje nastavne predmete struke, kao što su Osnove računalstva s vježbama, Bonton, Poznavanje robe i dr. Strukovnim kurikulumom je propisano da je sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539. Budući da je standardom kvalifikacije propisan minimalni primjer vrednovanja ishoda učenja, nije moguće predvidjeti jednu razinu usvojenosti ishoda učenja. Predviđene razine usvojenosti ishoda učenja ne podrazumijevaju sustav ocjenjivanja.
2 Spomenka Krebsz STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Kao osoba sa dugogodišnjim iskustvom rada u obrtništvu i vlasnica obrta, predsjednica Odbora za strukovnu izobrazbu Hrvatske obrtničke komore i potpredsjednica Obrtničke komore Zagreb, u svoje ime i ime mojih kolega obrtnika želim upozoriti na činjenicu da se programi za obrtnička zanimanja po dualnom modelu obrazovanja uvode bez detaljnog prethodnog informiranja gospodarstva i cjelokupne javnosti o rezultatima i evaluaciji eksperimentalne provedbe dualnog modela obrazovanja, kao i pokazateljima uspješnosti na kojima bi se redovna primjena navedenih programa temeljila. Ovo nije prvi model koji kombinira učenje u školi i praksu na radnome mjestu jer se takvo što provodi još od 1996 godine u vidu dvojnog modela obrazovanja iz kojeg je razvijen 2004. godine JMO, odnosno jedinstveni model obrazovanja u trogodišnjim strukovnim školama za obrtnička zanimanja. Iz tog razloga, dugogodišnja praksa je pokazala da je sadašnji Jedinstveni model obrazovanja hrvatska inačica dualnog modela obrazovanja, prilagođena gospodarskim prilikama u Republici Hrvatskoj, kao i zakonodavnom okviru unutar kojeg navedeno obrazovanje funkcionira te je taj model prepoznat kao model obrazovanja koji učinkovito spaja obrazovanje i gospodarstvo. Isto tako, u odnosu na ove nove predložene kurikulume, Jedinstveni model obrazovanja ima razvijen sustav i alate osiguranja kvalitete, posebno kada je u pitanju licenciranje gospodarskih subjekata za provođenje naukovanja, evidencija ugovora o naukovanju te provedbe kontrolnih i pomoćničkih/naučničkih ispita. Navedeni alati su prepoznati među obrtnicima i drugim gospodarskim subjektima kao ključ kvalitetne suradnje sa obrazovnim sektorom i jamstvo kvalitete kako obrazovanja koje se nudi mladoj osobi tako i gospodarskog razvitka i društvene odgovornosti obrtnika i tvrtki. Bez navedenih elemenata, kvaliteta bi mogla biti značajno poljuljana, posebno ako neće postojati dobro osmišljen način praćenja i evaluacije provedbe dualnog modela obrazovanja u gospodarskom segmentu. Obrti i pravne osobe moraju biti u korak s napretkom i razvojem struke i tehnologije, jer je to jedini način opstanka na zahtjevnom tržištu. Stoga, programi uvedeni u dualni model obrazovanja predstavljaju nejasni eksperiment, posebno u zanimanjima koja se već provode po Jedinstvenom modelu obrazovanja, a osobito nepotrebnim pretvaranjem trogodišnjih programa u četverogodišnje. Takav način provedbe će dodatno odgoditi ulazak učenika na tržište rada posebno u trenutcima kada gospodarstvo ima velikih problema sa nedostatkom kvalitetne i stručne radne snage te krizom koju je uzrokovala pandemija koronavirusa, umjesto da se učenike kvalitetnim trogodišnjim programima osposobi za rad u gospodarstvu odmah po završetku školovanja. Smatram da je nedopustivo da u predloženim programima, čak i u onom koji traje 4 godine učenici imaju manji fond sati praktične nastave u odnosu na učenike koji pohađaju JMO programe. Moji kolege obrtnici su uvijek zahtijevali veći broj sati praktične nastave u gospodarstvu. Ovakva satnica dovodi u pitanje kvalitetu suradnje obrazovanja i gospodarstva te usklađenost sa potrebama tržišta rada, jer je nemoguća organizacija nastave po modelu tjedan dana škole tjedan dana prakse. Postavlja se pitanje zapošljivosti učenika koji se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja, a samim time i održivost obrazovne ponude. Smanjenjem kvalitete mnogo će izgubiti obrazovni i gospodarski sektor, ali i društvo u cjelini. Nije prihvaćen Dana 4. ožujka 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je javnosti evaluaciju dualnog obrazovanja. Isto možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/vijesti/reforma-strukovnog-obrazovanja-3557/3557 Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja koja je pokazala da se kvalifikacija treba unaprijediti i podići na razinu 4.1 kako bi postala suvremena usklađena s iskazanim potrebama. Broj sati učenja temeljenog na radu u ovom modelu polazniku omogućuje najmanje 45 radnih dana odmora, a u skladu s člankom 29. Zakona o strukovnom obrazovanje (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Isto tako, učenje temeljeno na radu ne uključuje nastavne predmete struke, kao što su Osnove računalstva s vježbama, Bonton, Poznavanje robe i dr.
3 Mirjana Car Stojković STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, podržavam Odluku o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja. Dobra praktična nastava sa velikim fondom sati sigurno će omogućiti kvalitetno obavljanje poslova budućih prodavača. Smatram da je potrebno što više sati praktične nastave. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
4 Jelena Vidaković STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, Slažem se da predloženi kurikulum predstavlja određeni napredak u odnosu na postojeći način obrazovanja. Međutim činjenicu da učenici nemaju obaveznu nastavu geografije (kao obaveznog interdisciplinarnog predmeta) i povijesti (kao obaveznog humanističkog predmeta) smatram izrazito negativnom prema mladim ljudima. Potrebno je da se mladi čovjek kontinuirano razvija i stječe raznovrsna znanja i opću kulturu da bi postao aktivan član zajednice. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
5 Vanja Perković STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Mišljenja sam da se cilj ovog strukovnog kurikuluma kako je navedeno „…posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu…“ ne može ostvariti zanemarivanjem općih znanja . Niz je ishoda i područja koja su zanemarena ovakvom prijedlogu kurikuluma, a koji se ostvaruju kroz općeobrazovne predmete i koje su osnova NOK-a. Jezično-komunikacijsko područje, matematičko područje, informatičko područje, tjelesno i zdravstveno područje premalim brojem sati , te društveno-humanističko područje potpunim izbacivanjem takvih sadržaja iz kurikuluma. Iz tog razloga smatram da je ovakav prijedlog sramota Odgojno - obrazovnog sustava jer od odgoja gotovo ništa, a od obrazovanja malo toga. I gdje će se onda ostvariti cilj „…dostignuća te cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog razvoja te gospodarskog i općeg razvoja društva. „ Podržavam praćenje potreba gospodarstva i model obrazovanja sa „jako“ zastupljenom praksom na radnom mjestu i u tom smislu je prijedlog je dobar, no nismo tek dualnim obrazovanjem (kako ga nazivamo) prvi put pokušali riješiti taj problem. Zar JMO nije već osmišljen kao takav i zar on nije mogao biti platforma za razvoj novog modela . Imamo li evaluaciju tog modela? Što smo kroz njegovo provođenje ustanovili? A i eksperimentalno smo provodili dualni model i kako ćemo odlučiti o njegovoj primjeni ako nemamo rezultate te provedbe. Uvodimo dualni model bez ikakvih promjena u odnosu na eksperimentalnu provedbu. Zar je od starta savršeno postavljen? Ovakav pristup sigurno neće „polazniku omogućiti stjecanje generičkih kompetencija koje će biti usklađene sa standardima poslovanja suvremenog prodavača na tržištu.“ Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja. Dana 4. ožujka 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je javnosti evaluaciju dualnog obrazovanja. Isto možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/vijesti/reforma-strukovnog-obrazovanja-3557/3557
6 Melita Rabak STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, smatram da predloženi kurikulum predstavlja određeni pomak u odnosu na postojeći način obrazovanja, ali i da ima nekoliko nedostataka. Cilj je strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja “... dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje, a u funkciji osobnog razvoja te gospodarskog i općeg razvoja društva. „ ali s tri sata tjedno,105 sati godišnje nastave Hrvatskoga jezika to nije moguće.Osposobljenost za komunikaciju i izražavanje na hrvatskom standardnom jeziku učenicima je polazište za učenje svih drugih nastavnih predmeta i tri je sata tjedno nedostatno posebice stoga što veliki broj učenika koji se školuju za prodavača trebaju razvijati vještinu čitanja ; trebaju raditi na poboljšanju načina i tempa čitanja te proširivati svoj vokabular) . Neki predmeti kao npr. Aranžiranje i Školski i uredski pribor imaju neprimjerenu satnicu – 70 sati godišnje , za razliku od Tjelesne i zdravstvene kulture( samo 35 sati godišnje) , a Hrvatska je među prvih 5 europskih zemlja po broju pretile djece . Rizična ponašanja i stečene navike tijekom adolescencije, kao npr. sedentarni način života, pušenje, konzumacija alkohola, nepravilne prehrambene navike itd., nastavljaju se i u odrasloj dobi te posljedično značajno utječu i na zdravstveno-socijalno stanje pojedinaca i cijele zajednice.Po sadašnjem modelu obrazovanja učenici koji se školuju za prodavača imaju npr.490 sati prakse u prvom razredu, a po dualnom modelu 395 sati ,a dualni je model uveden da im ponudi više prakse u realnom sektoru. Dokument zahtijeva lekturu/ korekturu npr. „ učenje temeljeno na radu u drugom razredu u trajanju od 175 sati izvodi se školi u kuharskom praktikumu, a preostalih 600 sati realizira se kod poslodavca u prodavaonici najkasnije do 20.08. tekuće školske godine.“ S poštovanjem Melita Rabak Djelomično prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja. Prihvaćen je dio vezan uz lekturu te je strukovna kurikulum izmijenjen u skladu s prijedlogom.
7 Marija Istenić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, podržavam Odluku o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja. Dualni model obrazovanja ima za cilj stjecanje vještina i zapošljavanja učenika odmah po završetku školovanja. Naglasak na praktičnoj nastavi, razvoju digitalnih kompetencija i učenju temeljenom na radu omogućuje učenicima kvalitetnu pripremu za poslove prodavača i lakše uključivanje u tržište rada. Ipak smatram da su općeobrazovni predmeti dio opće kulture i svakako ih ne bi zanemarila. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
8 Alta Pavin Banović STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Pohvalno je uvođenje strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija, Trgovina i Poslovna administracija. Dualni model obrazovanja ima posebnu vrijednost jer je veliki postotak praktičnoga rada kada učenici stječu neophodne vještine za obavljanje poslova Prodavač u dijelovima kurikula: strukovni dio, učenje temeljeno na radu. Potrebna su znanja iz općih predmeta poput hrvatskog književnog jezika, stranog ili stranih jezika, matematike i informatike, a sve ostali predmeti bi trebali biti strukovni predmeti gdje će učenici doista savladati vještine za Prodavača. Posebno bih pohvalila vrijednost razrađenih izbornih modula i Učenje temeljeno na radu koja su važna za Prodavača. Ishodi su lijepo razrađeni kao i razine usvojenosti nastavnih sadržaja/ishoda. Strukovni moduli su također dobro razrađeni u svojim ishodima i razinama usvojenosti predmetnih sadržaja/ishoda. Pohvalila bih preporuku povezanosti nastavnih sadržaja strukovnih modula s međupredmetnim temamam koje se doista mogu uvrstiti u strukovne nastavne sadržaje. Razrađeno vrednovanje ishoda učenja u nastavnim predmetima je dobar pokazatelj nastavnicima tijekom procesa poučavanja polaznika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
9 Martina Trupac STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Jedinstveni model obrazovanja (JMO) je uhodani model i funkcionira. Učenici se upisuju u zanimanja s liste veznih obrta prema JMO, čije je jedinstvenost veći broj sati praktične nastave u gospodarstvu te se zove "naukovanje". Naukovanje je poseban model učenja kroz praktični rad kod majstora-mentora, stručnog učitelja u radionici (obrtu, pravnoj osobi) koje posjeduje Dozvolu (licenciju) za provođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. Mentori u licenciranim radionicama su kvalificirani provjereni profesionalci u svojoj struci.Mentorima u licenciranim radionicama je bitan kontinuitet praktične nastave,apsurdno je da u četverogodišnjem obrazovanju planiranom dualnim obrazovanjem učenici imaju manji fond sati praktične nastave u odnosu na učenike koji pohađaju JMO programe (laički gledano velika je razlika biti na praktičnoj nastavi u obrtu ili poduzeću 1 dan u tjednu ili što je kontinuitet cijeli tjedan).Nejasno je čemu je potrebno eksperimentiranje u zanimanjima u kojima se već provodi JMO, a osobito je nepotrebno pretvaranje trogodišnjih u četverogodišnje programe.Poslodavci-mentori, majstori u svom obrtu ili poduzeću koja posjeduju licencu za naukovanje uče svoje naučnike (učenike u zanimanjima prema JMO) praktičnim vještinama potrebnim za njihovo zanimanje, te ih oblikuju u svoje buduće djelatnike za koje neće trebati gubiti vrijeme na uvođenje u poslovni proces, a četverogodišnje obrazovanje odgađa ulazak učenika na tržište rada.Trenutna situacija s kojom smo suočeni odnosi se na izraziti nedostatak kvalificirane radne snage, a četverogodišnje obrazovanje samo produžuje negativan trend umjesto da se učenike kvalitetnim trogodišnjim obrazovanjem osposobi za rad u gospodarstvu odmah po završetku školovanja Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja koja je pokazala da se kvalifikacija treba unaprijediti kako bi postala suvremena usklađena s iskazanim potrebama.
10 Tamara Dukić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA U Republici Hrvatskoj već se provodi model obrazovanja, JMO, putem kojeg se prate potrebe gospodarstva, a učenje provodi u školi i na radnom mjestu (praktično naukovanje u licenciranom obrtu/poduzeću). Smatram da je trebalo nadalje razvijati program JMO-a, kojem su se do sada prilagodile i strukovne škole, te obrtnici i poduzeća u kojima su učenici na praksi. Također, sustav je već razvijen, te nema smisla stvarati paralelne sustave. Osim toga, JMO model omogućava brže uključivanje osoba na tržište rada, njihovu lakšu prilagodbu tržištu, kada su u pitanju stjecanja novih znanja i vještina, slijedom većeg broja sati praktične nastave, koje ostvaruju učenici tijekom svojeg trogodišnjeg obrazovanja. U dualnom sustavu obrazovanja manji je broj sati praktične nastave učenika. Obrazovanje učenika na radnom mjestu u JMO modelu obrazovanja provode kvalitetni majstori s položenim majstorskim ispitom ili osobe koje imaju priznati status majstora i položen ispit iz radne pedagogije. Dakle, kroz model JMO-a već imamo stručnjake sa znanjima i vještinama, te pedagoškom podlogom za kvalitetan rad s učenicima. JMO ima zakonske i podzakonske temelje, dok to nije slučaj za programe dualnog modela. Nije prihvaćen Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) člankom 4. propisana su načela strukovnog obrazovanja, a dualno obrazovanje je strukovno obrazovanje. Člancima 27. i 28. navedenog Zakona propisane su dužnosti poslodavca i obveze polaznika. Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009) propisan je i model organizacije odgojno-obrazovnog rada kojega primjenjuje dualni model obrazovanja. Broj sati učenja temeljenog na radu u ovom modelu polazniku omogućuje najmanje 45 radnih dana odmora, a u skladu s člankom 29. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Isto tako, učenje temeljeno na radu ne uključuje nastavne predmete struke, kao što su Osnove računalstva s vježbama, Bonton, Poznavanje robe i dr.
11 Luka Vrljić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Pri izradi svakog programa, pa tako i strukovnog kurikuluma određenog zanimanja treba uzeti u obzir da je škola odgojno–obrazovna ustanova. Stoga, svaki strukovni program mora imati balans segmenata koje strukovna škola treba nuditi: stručni i opće obrazovni dio. Iznimno je bitno shvatiti da je taj balans nužan jer se oni međusobno nadopunjuju, te jedan drugi pospješuju, a ne ugrožavaju. Ovim prijedlogom smatram da je narušen. Između ostaloga uzevši u obzir „osiguravanje općeobrazovnih i temeljnih kompetencija kao osnove za daljnje obrazovanje te cjeloživotno učenje u svim oblicima strukovnog obrazovanja“ kao načelo iz Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (navod načela preuzet iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, stranica 39.) smatram prijedlog strukovnog kurikuluma lošim. A što točno smatram lošim u novom strukovnom kurikuluma ovoga zanimanja: 1. Činjenicu da učenici nemaju obaveznu nastavu biologije (ili nekog drugog obaveznog prirodoslovnog predmeta), geografije (kao obaveznog interdisciplinarnog predmeta) i povijesti (kao obaveznog humanističkog predmeta) 2. Smanjenje satnice nastave TZK 3. Izrazito niskog udjela u satnici B.3. segmenta odnosno izbornog modula Razrada primjedbi: 1. Smatram da je potrebno u strukovnoj školi ponuditi neki minimum iz tih predmeta kao nadogradnju baze koju su osvojili u osnovnoj školi. Treba uzeti da se nisu mogla ponuditi sva osnovna znanja i kompetenciju u osnovnoj školi, zbog dobi učenika, te se s nekim sadržajima „čeka“ dok ne budu zreliji, a to su upravo u strukovnoj školi. Stoga, sadržaji i kompetencije vezani uz razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja, razumijevanje politike i važnosti izlaska na izbore, razumijevanje ekonomskih procesa, važnost Europske Unije i njezinog utjecaja na društvo, pojedinca, gospodarstvo, ali i na mikro-razini budućeg obrtnika koji će otvoriti nešto svoje, pitanje klimatskih promjena i održivog razvoja te prilagodbe tome bilo na državnoj ili osobnoj razini, primjena prve pomoći, razvoj medijske pismenosti, razvijanje razumijevanja i tolerancije među ljudima, pitanja uz ljudsko zdravlje i razvoj tijela, naročito teme vezane uz spolni i psihički razvoj čovjeka pri čemu treba naglasiti razbijanju mitova vezanih uz nju te brojne druge teme zbog neimanja tih triju predmeta neće se moći u kvalitetnoj mjeri odraditi. Naročito treba uzeti u obzir trendove i pokazatelje: slabog izlaska na izbore, loše osobne higijene, ne poznavanja prve pomoći u stanovništvu, razvoju predrasuda i netolerancije prema „drugima“, ogromnim dezinformacijama i neupućenosti mladih vezanima uz spolnost, još uvijek društvo koje ili nije svjesno ili ne želi biti svjesno ljudi s psihičkim oboljenjima i dr. Zar ne bi svako trebao znati koje mu mogućnosti a koja ograničenja nudi Europska unija te kako se u njoj bolje snaći? A pitanje je onda kako će to moći budući obrtnik/radnik ako o njoj nedovoljno ući i ako ne razumije kako ona funkcionira. U konačnici teško je očekivati da će se netko informirati pa čak i kao birač na izborima, ako ne zna dovoljno o njoj samoj. Navedene teme su prožete kroz ta tri predmeta, te se nadopunjuju, a satnica svakog tog predmeta od 70 sati godišnje ne narušava strukturu programa. 2. Obzirom da su pretilost i slaba ili nikakva fizička aktivnost gorući problem u svijetu, pa tako i kod nas, sigurno jedno od rješenja nije smanjenje satnice TZK. Bilo bi logičnije da se satnica poveća tome predmetu ili bar da je ostala jednaka staroj satnici od 70 sati godišnje. Mislim da ne treba ponovno objašnjavati važnost zdravstvene edukacije svih. 3. Uz kvalitetnu bazu, treba razvijati mogućnost izbora dodatnih izbornih predmeta te tako potaknuti interes i razvoj u specifičnim područjima za koje se odluče, a možda da i prodube znanja i vještine iz predmeta koje su do sada imali. Nije prihvaćen Nacionalnim kurikulumom za strukovno obrazovanje (Narodne novine, broj 62/2018) utvrđene su sastavnice i omjeri strukovnih kurikuluma na razinama od 2 do 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U skladu s navedenim, izrađen je strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prodavač na razini 4.1 prema dualnom modelu obrazovanja. Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
12 JASMINA SUKALIĆ STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se sa Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA. Znanja iz strukovnih predmetna i praktična nastava omogućuju da učenici steknu kompetencije koje im omogućuju kvalitetno obavljanje posla i konkurentnost na tržištu rada Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
13 HOK STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Hrvatska obrtnička komora želi naglasiti kako ovo nije prvi model koji kombinira učenje u školi i praksu na radnome mjestu jer se takvo što provodi još od 1996 godine u vidu dvojnog modela obrazovanja iz kojeg je razvijen 2004. godine JMO, odnosno jedinstveni model obrazovanja u trogodišnjim strukovnim školama za obrtnička zanimanja. Iz tog razloga, upozoravamo da je sadašnji Jedinstveni model obrazovanja hrvatska inačica dualnog modela obrazovanja, prilagođena gospodarskim prilikama u Republici Hrvatskoj, kao i zakonodavnom okviru unutar kojeg navedeno obrazovanje funkcionira. Također, u skladu s navedenim želimo upozoriti na činjenicu da se model dualnog obrazovanja ovom odlukom uvodi bez prethodno usuglašenih i usvojenih zakonskih i podzakonskih akata posebno zato što se uspostava dualnog obrazovanja definirala i uređivala bez utemeljenja u postojećem zakonskom okviru koji regulira strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje koji definira dualno obrazovanje je samo okvir kojim se na načelnoj razini daje određena platforma za uspostavu sustava kroz odgovarajuće zakonske i podzakonske akte koji tome i služe, a ne zakonski akt temeljem kojeg se uspostavljaju prava i obveze u sustavu. Također, protivno zakonu aktima koji su niži od zakona uvoditi prava i obveze koje nisu definirane u matičnom zakonu. Stoga smatramo da je polazišna točka za osmišljavanje modela dualnog obrazovanja trebao biti Jedinstveni model obrazovanja, koji je uhodani model dualnog obrazovanja zbog toga što objedinjuje potrebe hrvatskog gospodarstva za praksom, a obrazovnog sektora za općim i stručnim znanjima. Kako se pokazuje na primjerima iz prakse, eksperimentalni dualni model strukovnog obrazovanja na temelju kojeg su izrađeni novi kurikulumi ispostavio se krnjom verzijom dualnog modela obrazovanja nudeći manji broj sati praktične nastave, osobito onih provedenih u gospodarstvu, dok bi osnovna karakteristika dualnog obrazovanja trebala biti upravo najveći broj sati praktične nastave, osobito onih provedenih u gospodarstvu, od svih modela. Uz to, da podsjetimo. Ideja dualnog obrazovanja je bila postići da učenici uz školovanje istovremeno i rade kod poslodavca, odnosno budu njegovi zaposlenici. Za razliku od ovih ponuđenih kurikuluma, JMO ima usustavljene i razvijene alate osiguranja kvalitete (licencije – izdavanje i oduzimanje, evidencija ugovora o naukovanju, pomoćnički/naučnički ispiti, i sl.), što smatramo neophodnim za kvalitetnu provedbu strukovne izobrazbe. Što se tiče programa obrazovanja koji su uvedeni u dualni model obrazovanja nejasna je potreba za eksperimentiranjem u zanimanjima koja se već provode po Jedinstvenom modelu obrazovanja, a osobito nepotrebnim pretvaranjem trogodišnjih programa u četverogodišnje. Na taj se način odgađa ulazak učenika na tržište rada u situaciji u kojoj se suočavamo s ozbiljnim nedostatkom radnika koji će postati još izraženiji zbog posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, umjesto da se učenike kvalitetnim trogodišnjim programom osposobi za rad u gospodarstvu odmah po završetku školovanja. Da situacija bude apsurdnija, u te četiri godine učenici imaju manji fonda sati praktične nastave u odnosu na učenike koji pohađaju JMO programe. Programi obrazovanja za vezane obrte izrađeni su i doneseni procesom uske suradnje obrazovnog i gospodarskog sektora, temelje se na ishodima učenja, a za usklađenost s potrebama tržišta rada brine se velik broj sati naukovanja kojeg učenici obavljaju u licenciranim obrtima i pravnim osobama. Obrti i pravne osobe moraju biti u korak s napretkom te razvojem struke i tehnologije u toj struci, jer u protivnom ne bi mogli opstati na tržištu. Zbog velikog broja sati koji učenici u JMO modelu provode u samom gospodarstvu – radi se o većem broju sati nego u novim tzv. dualnim programima, učenici su u direktnom kontaktu sa spomenutim razvojem struke te na taj način mogu odgovoriti potrebama tržišta rada. Smatramo da bi cjelokupna javnost trebala biti upoznata s rezultatima i evaluacijom eksperimentalne provedbe dualnog modela obrazovanja, kao i pokazateljima uspješnosti koji su odlučujući čimbenik za uvođenje u redovnu primjenu. Hrvatska obrtnička komora nema za cilj isticati nedostatke, već upozoravati na manjkavosti o kojima bi trebalo voditi računa prilikom provedbe dualnog modela obrazovanja, a na temelju kojeg će se moći dati objektivna ocjena kvalitete i održivosti navedenog modela, posebno u zanimanjima izvan sustava obrazovanja za obrtnička zanimanja. Nije prihvaćen Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) člankom 4. propisana su načela strukovnog obrazovanja, a dualno obrazovanje je strukovno obrazovanje. Člancima 27. i 28. navedenog Zakona propisane su dužnosti poslodavca i obveze polaznika. Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009) propisan je i model organizacije odgojno-obrazovnog rada kojega primjenjuje dualni model obrazovanja. Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja koja je pokazala da se kvalifikacija treba unaprijediti kako bi postala suvremena usklađena s iskazanim potrebama. Broj sati učenja temeljenog na radu u ovom modelu polazniku omogućuje najmanje 45 radnih dana odmora, a u skladu s člankom 29. Zakona o strukovnom obrazovanju. Isto tako, učenje temeljeno na radu ne uključuje nastavne predmete struke, kao što su Osnove računalstva s vježbama, Bonton, Poznavanje robe i dr. Dana 4. ožujka 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je javnosti evaluaciju dualnog obrazovanja. Isto možete preuzeti putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/vijesti/reforma-strukovnog-obrazovanja-3557/3557
14 MARINELA BORAS STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija, ali smatram da i dalje trebaju imati dovoljan broj sati općeobrazovnih predmeta. Lijep pozdrav, Marinela Boras Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
15 PETRA KATARINČIĆ STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, ne razumijem zašto se u općeobrazovnom kurikulumu uporno izbacuje predmet povijesti? Podržavam ideju da se kurikulum promijeni na način da učenici ne uče cijelu nacionalnu povijest, već da se orijentira na noviju povijest, ali nikako ne podržavam marginalizaciju društveno-humanističkih znanosti. Lijepi pozdrav. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
16 IVANA PUZAK STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s odlukom o uvođenju strukovnog kurikula za stjecanje kvalifikacije prodavač prema modelu dualnog obrazovanja u sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Dobro je da učenici imaju praksu i da su motivirani za to jer dobivaju plaću, ali se zaboravlja da su oni polaznici škole u kojoj bi trebali stjecati i neka opća znanja. Posao prodavača koji obavljaju na praksi radit će cijeli radni vijek, a pohađati društveno - humanističke predmete nakon školovanja više nikada. Tako će se već kao mladi ljudi pretvoriti u polupismene robove ili strojeve kojima će manipulirati politička elita. Za par godina mladi neće znati kojem narodu i državi pripadaju jer ne uče povijest i geografiju Hrvatske! Povijest u prvom, a geografija u drugom razredu (barem jedan sat tjedno) neznatno bi opteretio učenike, a dobitak na odgoju i obrazovanju bio bi višestruk. S štovanjem Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
17 MARIJA GABELICA STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani. Konačno ste stavili e savjetovanja iako ste već odavno uveli dualno u strukovne škole i prepustili se rezanju i krojenju kurikula bez znanja javnosti i struke i napravili ste takve strašne propuste po ovom kurikulumu da moram reagirati. Pozdravljam da djeca imaju praksu i da im se plaća, ali sve ostalo, od predmeta do kadrova je jako loše! Prva stvar, maknuli ste skoro sve opće i humanističke predmete, povijest ste maknuli par tjedana prije početka nastave iako u Ustavu RH piše da svi učenici imaju pravo na cjelovito obrazovanje, a vi ste od škole napravili tečaj i "uhljebili" ste po kadrovskim uvjetima ekonomiste. Profesore ste praktički izbacili iz škola! Znači treba studirati ekonomiju pa si stručan predavati sve od aranžiranja do veš mašina! Izbacili ste bitne predmete za cjelovito učenje i razvoj mladog čovjeka, a uveli ste nebulozne predmete s prevelikom satnicom tipa aranžiranje, vrtni namještaj, željezna galanterija, sve po 70 sati, a maknuli ste povijest, tjelesni ste smanjili na 1 sat, biologiju nikakvu ni nemaju, nemaju ni geografiju Hrvatske! Sramota i skandalozno! Vratite povijest, vratite tjelesni natrag na 2 sata jer je vrijeme kad se djeca sve manje kreću, uvedite predmet biologiju (higijena , zdravlje) kako bi djeca znala nešto o sebi, svome tijelu. Koliko sati treba učiti o vrtnoj galanteriji i listu salate ? 70? Prepisali ste sve iz njemačkog dualnog modela, ali podsjećam, mi nismo Njemačka, Njemačka bar ima građanski odgoj i to da učenici nemaju povijest, da ne uče o svojoj zemlji je sramota. Svi argumenti da su već učili to u OŠ padaju u vodu jer učili su i razlomke i potencije pa ih i dalje ne znaju! Mi smo premlada država da se ovakvo što dopušta! Vratite povijest, vratite biologiju! Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
18 Ružica Šošić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, podržavam Odluku o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
19 DRAGICA KOŠTARIĆ STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom uvođenja strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja. Smatram da učenje temeljeno na praktičnom radu daje najbolje pretpostavke za uspješno kasnije uključivanje učenika na tržište rada. Učenici prema dualnom modelu obrazovanja imaju više sati prakse, pripremaju se za kvalitetno obavljanje poslova prodavača na tržištu rada te stječu potrebne digitalne kompetencije. Srdačan pozdrav! Dragica Koštarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
20 Dragutin Migles STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Smatram da predloženi kurikulum predstavlja određeni napredak u odnosu na postojeći način obrazovanja. Međutim, zamjeram mu zanemarivanje općeg obrazovanja, posebice neuvrštavanje sadržaja povijesti i geografije u kurikulum. Ovi sadržaji su bitni iz više razloga. Oni olakšavaju život u društvu. Ljudi rade 40 sati tjedno, a tjedan traje 168 sati. Zadaća školstva nije da odgaja fah idiota već cjelovitu osobu. Od državljana jedne zemlje očekuje se da sudjeluju u javnom životu, a ovakav kurikulum to ne omogućava. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
21 Tatjana Frančić-Mikulić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o uvođenju strukovnog kurikula za stjecanje kvalifikacije prodavač prema modelu dualnog obrazovanja u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Učenici prema ovom modelu obrazovanja imaju više sati prakse, pripremaju se za konkurentnost na tržištu rada i svoje buduće zanimanje te stječu potrebne digitalne kompetencije. Općeobrazovni i strukovni sadržaji, a posebno učenje temeljeno na radu dobro su koncipirani i nadovezuju se na promjene kurikuralne reforme strukovnog obrazovanja. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
22 DAVOR RELJA STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, uglavnom podržavam uvođenje novog strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač. Smatram da je potrebno više praktične nastave nego što je do sada. Jedino se ne slažem sa dijelom gdje su iz opće obrazovnih predmeta izbačeni na 1. godini nastavni predmet - povijest, a na 2. godini - geografija. U tim predmetima do sada se učila samo nacionalna povijest i geografija te provođenje ova dva predmeta ne bi uvelike povećala satnicu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
23 željka kadi STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, podržavam Odluku o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja. Praktična nastava, digitalne kompetencije i učenje temeljeno na radu omogućiti će kvalitetnu pripremu učenika za obavljanje poslova prodavača. Lijepi pozdrav, Željka Kadi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
24 Biljana Horvat STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, u potpunosti se slažem sa uvođenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja. Smatram da učenje temeljeno na radu daje najbolje pretpostavke za uspješno kasnije uključivanje učenika na tržište rad. Predložila bih da se razmisli o uvođenju ovakvog načina obrazovanja i za zanimanje ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Mišljenja sam da je zanimanje ekonomist moguće raščlaniti na nove kvalifikacije uže usmjerene odnosno specijalizirane za određenu vrstu poslova, npr. računovođa ili bankarski službenik. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
25 Tamara Sapanjoš STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Smatram da su istim na najbolji način uravnoteženi općeobrazovni i strukovni sadržaji te učenje temeljeno na radu. Strukovni moduli odražavaju potrebe suvremene trgovine te nove trendove na tržištu maloprodaje. Veliki broj izbornih modula pruža mogućnost učenicima da odaberu ono što ih zanima te da se na neki način specijaliziraju za budući rad. Raspodjelom modula u cikluse u potpunosti se slijedi koncept HKO-a - 4. ciklus predstavlja osnovu-bazu znanja i vještina prodavača, dok 5. ciklus predstavlja nadogradnju baze kojom se dolazi do cjelovite kvalifikacije. Metodičke upute za primjenu strukovnog kurikuluma u odgojno-obrazovnom procesu uz međupredmetne teme nadovezuju se na temeljne odrednice kurikularne reforme u strukovnom obrazovanju. Poseban iskorak jest završni rad koji se sastoji od provjere usvojenih vještina, odnosno praktičnog rada i provjere usvojenosti ishoda strukovnih sadržaja. Na kraju, želim naglasiti i na neke manjkavosti koje sam označila u obliku komentara na članak (Općeobrazovni dio) odnosno nadopune teksta (Situacijsko učenje i poučavanje). S poštovanjem. Prihvaćen Strukovni kurikulum izmijenjen je u skladu s prijedlozima.
26 Tatjana Radić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, kao profesor koji je izvodio eksperimentalni program ove šk.god u 2. razredu, predmet Informatika u prodaji, mislim da je program provodiv sa malim brojem učenika u grupi (10), no moram samo prokomentirati, da se u tih 35 sati radi zaista o osnovama korištenja navedenih alata, jer se više od toga ne stigne. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja. Strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije prodavač predviđen je skup ishoda učenja Informatička podrška prodaji koja predviđa realizaciju ishoda učenja u obrazovnim skupinama od najmanje 10 i najviše 14 polaznika. Eksperimentalna provedba pokazale je kako se predviđeni ishodi učenja mogu ostvariti u predviđenom vremenskom okviru.
27 Ika Pejanović STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom uvođenja strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
28 Ankica Živić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA.Stručna znanja i praktična nastava omogućiti će ovim kurikulumom adekvatnu osposobljenost za kvalitetno obavljanje poslova prodavača. Srdačni pozdravi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
29 Eva Jurčić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA Slažem se sa Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
30 Tamara Sapanjoš STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA, 2.Situacijsko učenje i poučavanje - učenje temeljeno na radu u drugom razredu u trajanju od 175 sati izvodi se u školi u trgovačkom (piše kuharskom) praktikumu, a preostalih 600 sati realizira se kod poslodavca u prodavaonici najkasnije do 20.08. tekuće školske godine - učenje temeljeno na radu u trećem razredu u trajanju od 128 sati izvodi se u školi u trgovačkom praktikumu (piše kod poslodavca), a preostalih 592 sati realizira se kod poslodavca u prodavaonici najkasnije do 20.08. tekuće školske godine (ovo uopće ne piše-a mislim da treba) Prihvaćen Strukovni kurikulum izmijenjen je u skladu s prijedlogom.
31 Sonja Banić 4. CIKLUS, 1. Općeobrazovni dio Poštovani, predviđeno je da predmet Matematika bude zastupljen u 1. razredu samo s 1 satom tjedno. U trogodišnje strukovne škole upisuju se učenici koji su ishode iz matematike u osnovnoj školi uglavnom usvojili na najnižoj razini. Ti učenici trebaju dodatno razviti i uvježbati osnovne matematičke koncepte i vještine, a to je nemoguće ostvariti u predviđenoj satnici. Usvajanje matematičkih koncepata i vještina traži upornost i sustavnost. Ako se nastava odvija samo jednom tjedno učenici imaju prerijetko matematiku da bi mogli uspješno raditi. Do sljedećeg tjedna već zaborave ono što su na satu naučili. Jedan sat tjedno je isto kao da uopće nemaju matematiku. Predlažem da se satnica matematike kao općeobrazovnog predmeta poveća na najmanje dva sata tjedno. Također, predviđeni kurikulum nije usklađen sa prijedlogom kurikuluma za predmet matematika u prodaji. Stoga bi bilo potrebno uvesti promjene u kurikulum općeobrazovnog predmeta matematika, kako bi se ta dva kurikuluma uskladila. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
32 DUBRAVKA KRZNAR 4. CIKLUS, 1. Općeobrazovni dio Poštovani, na navedenoj poveznici nalaze se kurikulumi općeobrazovnih predmeta za četverogodišnje strukovne škole i prijedlog kurikuluma (iz 2018.) nakon javne rasprave (u kojem su predviđeni i kurikulumi za trogodišnje škole). Sadašnji kurikulum Hrvatskoga jezika za prodavače propisan je Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač 2017. (NN 78/2017 ) i do danas za provođenje toga kurikuluma nema udžbenika. Po kojem će se, dakle, kurikulumu izvoditi općeobrazovni predmeti u okviru strukovnog kurikuluma prema dualnom modelu i hoće li, napokon, biti i udžbenika usklađenih s tim kurikulumima? Nije prihvaćen Strukovnim kurikulumom je propisano da je sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539.
33 MARIJA GABELICA 4. CIKLUS, 1. Općeobrazovni dio Poštovani, u prvoj inačici kurikuluma dualno prodavač a koji je bio objavljen u Narodnim novinama , povijest je navedena kao predmet, a onda je netragom nestala par tjedana prije početka nastave 2018/2019. nečijom hirovitom odlukom. Podržavam učenje utemeljeno na praksi, ne na radu, jer djeca nisu radnici niti robovi trgovačkog lanca. Djeca po Ustavu imaju pravo na obrazovanje, a ako nema općih predmeta to nije obrazovanje nego tečaj. Vratite povijest, biologiju i vratite tjelesni sve na 2 sata. JMO je imao više prakse nego ovaj vaš dualni. Meni se čini da je sve ovo rađeno kako bi se u kadrovske uvjete ugurali ekonomisti. Po čemu je to ekonomist kvalificiran da predaje sve ove nebulozne predmete tipa : aranžiranje, vrtna galanaterija, željezarija i da ne nabrajam, a koji imaju preveliku satnicu, sve da bi rezali opće predmete ? Koja je to molim vas stručnost i ekspertiza? Gdje se to uči, na kojem to točno fakultetu pa da se to znanje prenosi u školi? Kažete da je to "učenje utemeljeno na radu" , gdje je molim vas taj ekonomist stekao to znanje o aranžiranju pa da sad tome uči djecu? Aranžiranje bi bi trebao predavati prof. likovnoga, ako ćemo cjepidlačiti. Jedino gdje i dalje učenici stječu znanje je onda prava praksa u dućanu. Da sad ne ispadne da imam nešto protiv ekonomista, nemam, mislim da je i njima ovo smiješno i ne osjećaju se kompetentni pa neka učenici radije uče poduzetništvo, računanje, marketing, ali ne ovakve predmete i još s tolikom satnicom i onda sve to zvati nekakvom reformom, a maknuli ste povijest kako bi vam pasalo 20% općih predmeta. Vratite opće predmete i smanjite satnicu ovim izbornima. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
34 Tamara Sapanjoš 4. CIKLUS, 1. Općeobrazovni dio Na navedenom linku nema ništa za nastavni predmet matematika za trogodišnje strukovne škole. Prihvaćen Strukovnim kurikulumom je propisano da je sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539
35 Sonja Banić 5. CIKLUS , 1. Općeobrazovni dio Nema smisla da se predmet matematika odvija u dva posve odvojena dijela, Matematika i Matematika u prodavaonici. Nastavu ta dva predmeta treba integrirati kako bi se ostvarila veća tjedna satnica jer se tako postiže puno veća kvaliteta i efikasnost učenja. Nastava matematike nema smisla ako se odvija jednom tjedno, jer učenici u tako kratkim i rijetkim intervalima rada ne mogu ostvariti tražene ishode učenja. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
36 Tamara Sapanjoš 5. CIKLUS , 1. Općeobrazovni dio Na navedenom linku nema sadržaja predmetnog kurikuluma-matematika (već navedeno za 4. ciklus) Nije prihvaćen Strukovnim kurikulumom je propisano da je sadržaj predmetnih kurikuluma općeobrazovnog dijela strukovnog kurikuluma objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih nastavnici općeobrazovnih predmeta preuzimaju putem sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539
37 Sonja Banić 5. CIKLUS , 2.1. Strukovni moduli Za predmet Matematika u prodaji nastavu treba integrirati s općeobrazovnim predmetom matematika. Također treba uskladiti ishode općeobrazovnoga predmeta s ishodima Matematike u prodaji. Na primjer, u kurikulumu matematike za 1 sat tjedno predviđeno je da se postotni račun radi u 3. razredu, a on je neophodan za ostvarivanje ishoda u 2. razredu u predmetu Matematika u prodaji.. Povezivanje ova dva predmeta predlažem jer su njihovi ishodi isprepleteni, a učenicima je puno lakše raditi i puno više nauče ako imaju manje predmeta u većoj tjednoj satnici. Nije prihvaćen Izradi strukovnih kurikuluma prethodi analiza tržišta rada i izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija. Standard zanimanja predstavlja popis ključnih poslova i kompetencija te dokaz utemeljenosti samog zanimanja na tržištu rada, a u njegovu izradu su uključeni poslodavci. Na temelju standarda zanimanja izrađuju se standard kvalifikacije i strukovni kurikulum. Radna skupina za izradu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja izradila je strukovni kurikulum temeljem prijedloga standarda kvalifikacije, a u skladu s analizom potreba tržišta rada u stndardu zanimanja.
38 Sonja Banić STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA, 5.Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja Za predmet Matematika u prodaji predviđeni su različiti kadrovski uvjeti za pojedine ishode. Ishode Mjerne jedinice u trgovini i Postotni račun u trgovini mogu predavati profesori matematike(u svim kombinacijama), dok je za ishod Kalkulacija maloprodajne cijene predviđeno da ga predaje ekonomist. Svaki nastavnik matematike može bez problema poučavati kalkulaciju cijene, što su radili do sada. Zato smatram da i kod tog ishoda treba dodati da ga mogu predavati nastavnici matematike(u svim kombinacijama). Nije prihvaćen Strukovnim kurikulumom definiraju se kadrovski uvjeti za pojedine skupove ishoda učenja koji predstavljaju najmanju prenosivu jedinicu u standard kvalifikacije, a na čemu se temelji strukovni kurikulum. Budući da se skupovima ishoda učenja Mjerne jedinice u trgovini i Postotni račun u trgovini ostvaruju kompetencije u okviru matematičke pismenosti, a skupom ishoda učenja Kalkulacija maloprodajne cijene stručne kompetencije u dijelu izračuna nabavne i prodajne cijene te analiziranja utjecaja poedinog elementa kalkulacije u izračunu nabavne i prodajne cijene proizvoda, u skladu s time predviđeni su opći i stručni kadrovski uvjeti.
39 Melita Todorović STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ PREMA DUALNOM MODELU OBRAZOVANJA, 6.Korisne metodičke upute za primjenu strukovnog kurikuluma u odgojno-obrazovnom procesu Slažem se s Odlukom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prodavač prema dualnom modelu obrazovanja u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija jer stvara dobre pretpostavke za uspješno uključivanje učenika na tržište rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.