Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krunoslav Šimatović I. OPĆE ODREDBE, Predmet  i primjena Uredbe Radi izbjegavanja dvojbe bilo bi dobro preciznije definirati sadržaj na sljedeći način, kao što je definirano u čl.3.: "u svrhu izgradnje golf igrališta i/ili kampa ". Korištenje veznika "i" implicira izgradnja golf & kamp sadržaja na istoj lokaciji, što vjerujem da nije intencija. Prihvaćen U članku 1. određen je predmet Uredbe u smislu odredbe članka 57.a Zakona o šumama temeljem kojeg se donosi Uredba, dok se u daljnjem tekstu Uredbe ostavljaju sve mogućnosti u smislu da se postupak osnivanja može voditi za oba Objekta (i golf igralište i kamp) odjednom ili za samo jedan, već prema zahtjevu stranka, što je zapravo smanjenje administrativnih troškova postupka i ubrzanje ostvarivanja prava pred tijelima državne uprave, čime se ostvaruje namjere pojednostavljivanja propisa. Odabir je na stranci i njenim potrebama dok propis ostavlja širu mogućnost.
2 Krunoslav Šimatović III. OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA, Dokumentacija i isprave o ponuditelju Traži se i "pismo namjere banke o izdavanju garancije". a ne navodi se kakve garancije i u koju svrhu (plaćanja naknade, ili financiranja investicije, ili?). Prihvaćen Radi se o primjedbi, a ne o prijedlogu, ali se prihvaća kao prijedlog da se odredi svrha garancije.
3 Krunoslav Šimatović III. OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA, Dokumentacija i isprave o ponuditelju S obzirom da mogući Nositelj prava građenja može biti: a) strani investitor b)financijski investitor (npr. investicijski fond) c) novo društvo ...a koji nemaju BON-1 i SOL-2, navedenim zahtjevom se isti diskriminiraju i nepotrebno ograničava mogućnost natjecanja. Ako je intencija osiguranje da se na natječaj mogu javiti osobe koje imaju financijsku snagu realizacije, opnda se može tražiti adekvatan dokaz osiguanih financijskih sredstava, koji će svaki ozboljan investitor i pribaviti i dokazati i bez BON/SOL dokumenta. Prihvaćen Primjedba se prihvaća. Brisat će se sljedeće: ''– izvornik ili ovjerenu presliku BON-1 i SOL-2,''