Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristijan Ovčarić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Slažem se sa izmjenama i dopunama ovog Pravilnika. Nepotrebno je govoriti o važnosti pedagoško-psiholoških kompetencije učitelja. Učitelji imaju dio autonomije u svom radu, ali ona može proizvesti negativan efekt ako ne postoje kvalitetni djelatnici. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
2 Kristina Varžić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se sa prijedlogom izmjena ovog pravilnika jer smatram da u školama trebaju raditi metodički osposobljeni pojedinci. Lp Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
3 DIANA BRATIČEVIĆ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, mišljenja sam da su predložene izmjene Pravilnika dobre i slažem se sa stavom većine kolega da bi metodička praksa trebala biti navedena kao obavezan element. Sa štovanjem, Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
4 Ančica Eđed PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani! Slažem se sa svim prijedlozima Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi kada se inzistira na podizanju kvalitete pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog educiranja, pored specifične struke. To je sastavni dio učiteljskog posla i poslova stručnih suradnika te nije u redu da ga se zanemaruje jer je osnova rada s učenicima. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
5 Milena Bošnjak PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mislim da u školi trebaju raditi osobe koje su educirane za rad s djecom, koje poznaju metodiku predmeta kojeg predaju te su stekle pedagoške kompetencije zato smatram da nije dovoljno imati samo 55 ECTS bodova. Srdačan pozdrav, Milena Bošnjak, prof. mat. i inf. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
6 Zlata Bilandžija PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da svaka osoba koja konkurira na mjesto učitelja uz ostvarene bodove treba nadograditi svoje pedagoško, didaktičko i metodičko znanje unutar učilišta koje je nositelj nastavničkog studijskog programa za taj predmet. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
7 Mirjana Laginja PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani! Odredba u Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi nužna je zbog usklađivanja s novim zakonskim odredbama. Istovremeno, otvara važna pitanja o pedagoškim kompetencijama osoba na radnim mjestima učitelja i stručnih suradnika. Predviđenih 55 ECTS-a je minimum. Slažem se s kolegama koji posebno naglašavaju važnost metodičkih kompetencija. Studijski programi nastavničkog smjera, na žalost, nemaju predviđeno dovoljno prostora za stručno-metodičku praksu (praktičan rad u razredu i mentoriranje) tijekom pedagoško-psihološke izobrazbe što kasnije utječe na kvalitetu neposrednog rada s učenicima učitelja sa završenim nenastavničkim studijima. Na radnim mjestima stručnih suradnika trebaju raditi isključivo osobe u skladu s člankom 29. Pravilnika. Reformski procesi podrazumijevaju kompetentan kadar. Za to je potreban jasan zakonski okvir. Ovaj je Pravilnik, i njegove izmjene, mali doprinos tome! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
8 Tatjana Krpan Mofardin PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Slažem se da je potrebno u Članku 2. navedenog Pravilnika dodati stavak o obveznoj potrebi stjecanja kompetencija i poznavanja predmetne metodike. Potrebno je istaknuti da samo ono visoko učilište koje organizira određeni predmetni studij nastavničkog smjera može izdati potvrdu kojom se dokazuju traženi bodovi. Lijep pozdrav, Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
9 Tamara Vidović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika jer smatram kako je metodičko obrazovanje od velike važnosti za budućeg učitelja. U svakom slučaju je potrebno osigurati da u školama rade stručne osobe, educirane za rad s djecom, koje su stekle pedagoške kompetencije. Lijep pozdrav, Tamara Vidović, učitelj mentor Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
10 Koraljka Mahulja-Pejčić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, suglasna sam s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mislim kako je važno da se Članak 2. nadopuni na način da pedagoške kompetencije za pojedini predmet obavezno trebaju sadržavati odgovarajuću predmetnu metodiku. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
11 Silvana Šebalj-Mačkić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Evidentan je nedostatak stručnih učitelja za prirodoslovna područja: matematika,kemija, fizika, biologija, priroda, geografija. Satnica fizike, geografije, prirode i kemije nije velika u osnovnim školama te se teško postiže puno radno vrijeme zaduženjima za ta radna mjesta. Matematičari su vrlo traženi (i bolje plaćeni) u drugim područjima gospodarstva i privrede. Taj problem veći je u manjim školama koje su u ruralnim krajevima, često prometno udaljene od gradskih središta. Dobro je što novi pravilnik predviđa mogućnost ulaska srodnih struka (uz položene pedagoške kompetencije - studijske programe nastavničkog smjera). U praksi susrećemo učitelje/nastavnike koje su tek nakon završenih nenastavničkih studija ušle u odgojno-obrazovni sustav (uz položene odgovarajuće studijske programe), neki su se izvrsno snašli u poslu. Radi dodatne provjere snalaženja u odgojno-obrazovnom radu bilo bi dobro da probni rok traje barem jednu godinu. Ovim pravilnikom škole imaju veću mogućnost zapošljavanja učitelja (koji su stručnost stekli naknadno), svakako uz prethodnu provjeru sposobnosti. Silvana Šebalj-Mačkić mag.prim.educ. ravnateljica OŠ "Petar Zrinski" Čabar Primljeno na znanje U skladu s propisima probni rok određuje se sklapanjem ugovora o radu.
12 Ljiljana Koritnik PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s prof. dr. sc. Nikolom Koceićem Bilanom jer smatram da je metodika struke temelj kvalitetnog rada. S poštovanjem Ljiljana Koritnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Sanja Bosak PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, smatram da su navedene izmjene i dopune Pravilnika vrlo važne jer je za rad s učenicima neophodna stručnost, profesionalnost i metodika predmeta koji učitelj predaje, stoga bi učitelji koji nisu završili odgovarajući nastavnički smjer svakako trebali polagati metodiku konkretnog predmeta isključivo na učilištima koja imaju odgovarajuće predmetne studije. Jedino tako možemo imati kvalitetan odgoj i obrazovanje naših učenika, među kojima se nalaze daroviti učenici te učenici s teškoćama koji predstavljaju posebno osjetljivu skupinu. S poštovanjem, Sanja Bosak, prof. OŠ Malešnica, Zagreb Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
14 Irena Pehar Miklenić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, suglasna sam s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da prednost uvijek imaju učitelji s odgovarajućom izobrazbom i odgovarajućim metodičkim znanjem predmeta koji predaju jer samo tako mogu pružiti adekvatnu poduku svim grupama učenika (od učenika s poteškoćama do darovitih učenika). S poštovanjem, Irena Pehar Miklenić, prof. OŠ Malešnica, Zagreb Primljeno na znanje Navedeno je već propisano Zakonom i Pravilnikom.
15 Katica Vareševac PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Dobra je odluka uvesti kriterij od 55 ECTS bodova za kandidate, jer osobe koje su na svojim sveučilištima stekla odgovarajuće kompetencije ,osim znanja trebaju biti profesionalne, stručne i educirane za rad s djecom . Dakle, da bi se stekle pedagoške kompetencije potrebno je savladati i stručne metodičke kompetencije predmeta kojeg predaju. Na žalost često smo svjedoci mišljenja da u školi može raditi svatko pogotovo u RN .Zato smatram da bi osobe koje su završile drugi studijski program trebale imati pedagošku praksu uz stručno vođenje mentora. Slažem se s mišljenjem da pedagoško,psihološko,didaktičko,metodičko obrazovanje za odgovarajući predmet treba izvoditi isključivo ono učilište koje je nositelj nastavničkog studijskog programa za taj predmet.( Čl. 3. stavak 4.) Srdačan pozdrav Katica Vareševac Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
16 Dalibor Kuhinek PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam izmjene pravilnika u smislu da sve potvrde izdaje centralno tijelo (visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera). Time se sprječavaju situacije kada izdavanje potvrde ovisi o visokom učilištu te neki bivši studenti dobivaju prednost premda dva visoka učilišta imaju slične nastavne planove. Mišljenja sam da se u slučaju nedostatka nastavnog kadra u osnovnim školama održavanje nastave može povjeriti inženjerima tehničkih fakulteta za predmete fizika i tehnička kultura (za neke inženjere i matematike), naravno uz dodatno obrazovanje pedagoškog tipa ili bilo koje druge uvjete koje Ministarstvo procijeni da je potrebno. Molim vas da se još definira koji tip predmeta se može brojati u navedene ECTS-e jer to nije jasno definirano u Pravilniku te po tom pitanju postoji različita praksa. Primjerice da li se predmet Osnove elektrotehnike može brojati kao nastava iz fizike? Sveučilište u Zagrebu je mišljenja da se u ECTS bodove, primjerice za matematiku, mogu brojati samo matematički predmeti ne i predmeti gdje se matematika koristi kao alat za rješavanje inženjerskih problema. Konkretno to u našem slučaju znači da student ima 35 ECTS bodova iz fizike (predmeti koje predaju fakultetski profesori fizike) no ne može više biti nastavnik u osnovnoj školi iz fizike prema je to radio već 20 godina i ima sve dodatne preduvjete. U isto vrijeme visoko učilište sa sličnim predmetima je izdalo potvrdu čime se stvara nepravda. Prodekan za nastavu i studente RGN fakulteta Primljeno na znanje Zbog neujednačenog postupanja Pravilnik je mijenjan.
17 Željana Pavlović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, u potpunosti se slažem sa nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Rad sa djecom zahtijeva visoku stručnost kao što zahtijeva i metodiku, didaktiku i psihologiju koje su neophodne za kvalitetan rad sa učenicima. Metodička praksa se treba provoditi uz stručno vodstvo mentora. Lijepi pozdrav! Željana Pavlović,prof.savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
18 Vedrana Propadalo PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da osobe koje nisu završile odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja ili nastavnika, moraju imati najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta. Osim bodova moraju imati položene ispite vezano za pedagogiju, psihologiju, didaktiku i metodiku nastave, potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera te metodičku praksu uz stručno vodstvo mentora. Metodičku praksu stvarno odrađenu u razredu a ne nekom dopisnom metodom. Rad s učenicima zahtjeva stručnost i kompetentnost i za to je potrebno odgovarajuće obrazovanje. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
19 Ivana Gabričević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika. Rad sa djecom zahtjeva visoku stručnost učitelja te smatram da su metodika, didaktika i psihologija neophodne za uspješan rad. Ukoliko želimo kvalitetno provesti Reformu, potreban je kompetentan kadar. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
20 Natalija Stjepanek PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s pravilnikom o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i mislim da treba staviti naglasak na pedagošku- psihološku izobrazbu te posebice metodiku pojedinog predmeta. Specifično područje je rad s darovitima i učenicima s posebnim potrebama. Neophodno je osigurati da u školi rade educirane osobe. Srdačan pozdrav! Natalija Stjepanek, prof. savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
21 Sanja Basta PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam izmjene i dopune koje proizlaze iz navedenoga. Smatram da učitelj ili stručni suradnik ne može raditi u osnovnoj školi bez odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih i psiholoških kompetencija. Pritom je još osjetljivije područje razredna nastava u kojoj predmetni učitelji (strani jezik, Informatika, Vjeronauk, te u 4. razredu učitelj TZK/LK/GK) rade s najmlađima, što zahtijeva kvalitetne temelje poznavanja razvojne psihologije, pedagogije, didaktike, metodike. Specifična područja su rad s učenicima s posebnim potrebama (koji se nalaze gotovo u svakom razrednom odjelu), te metodika Sata razrednika. Stoga smatram da bi stjecanje dodatnih kompetencija, tj. pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje trebalo sadržavati kolegije koji se odnose i na rad s učenicima s posebnim potrebama, te razredništvo kao područje rada razrednika s učenicima i roditeljima. Studijski program bi osim teorijskih znanja trebao sadržavati metodičku praksu kroz koju bi se stekle vještine koje od njih očekuje kurikulumski način rada i vrednovanje – naravno uz poštivanje i poznavanje prava svakog djeteta (i roditelja). Učitelji su reformom dobili autonomiju u svom radu, ali ona može proizvesti negativan efekt ako ne postoje kvalitetni temelji kod svakoga od nas. Svaki mladi učitelj (ukoliko nije završio nastavnički studij) bi prilikom zapošljavanja trebao imati potvrdu kojom bi dokazao ispunjenje propisanih uvjeta, a koja bi podrazumijevala prethodno odslušane i položene kolegije s područja pedagogije, psihologije, didaktike, te metodike predmeta kojeg će predavati. Navedeno bi trebali realizirati nastavnički fakulteti u RH. S poštovanjem mr. Sanja Basta, učiteljica savjetnica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
22 Dijana Toljanić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, lijepi pozdrav. Pozdravljam i podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mišljenja sam da je neophodno osigurati da u školama rade osobe koje su profesionalne, stručne, educirane su za rad s djecom, stekle pedagoške kompetencije, upoznate su s metodikom predmeta kojeg predaju. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
23 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Podržavam stjecanje pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija samo na učilištima koja imaju odgovarajući predmetni studij. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
24 Ružica Rebrović-Habek PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, jer je uz poznavanje predmeta koji se predaje, PPDMO grupa predmeta sine qua non kvalitenog odgojno-obrazovnog sustava i kompetentnog učitelja i stručnog suradnika. Smatram da je dobra odluka uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova za osobe koje su završile drugi studijski program. Mislim da bi u Pravilniku trebalo istaknuti da samo ono visoko učilište koje organizira određeni predmetni studij nastavničkog smjera može izdati potvrdu kojom dokazuje tražene bodove. Lp Ružica Rebrović-Habek, stručni suradnik mentor Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
25 Ivan Ilišević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, jer u društvu je zavladalo mišljenje, da svatko može raditi u školi. S poštovanjem, Ivan Ilišević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
26 Sandra Podrug PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
27 MARIJA DEANKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika. Svakako je potrebno osigurati da u školama rade stručne osobe koje su educirane za rad s djecom, koje su stekle pedagoške kompetencije te su upoznate s metodičkim predmetima. S poštovanjem, Marija Deanković Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
28 Anto Jurić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. S poštovanjem, Anto Jurić, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
29 Dražen Ružić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Stručnost je nužna u svakom nastavnom području. Podržavam i sve prijedloge za vrednovanje pravovaljano stečenih kompetencija i u pedagoško-psihološkim i metodičkim područjima, koje su potrebne za rad u školi. Isto tako podržavam što se izdavanje odgovarajuće potvrde o ostvarenih 55 ECTS bodova dopušta isključivo visokom učilištu koje izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera i koje može donijeti takvu odluku. Srdačan pozdrav, Dražen Ružić Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
30 ZDENKA BIRČIĆ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi jer smatram kako je metodičko obrazovanje od velike važnosti za budućeg učitelja. Podržavam stjecanje pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija samo na učilištima koja imaju odgovarajući predmetni studij. S poštovanjem Zdenka Birčić, učitelj mentor Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
31 Marija Istenić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Rad s učenicima zahtjeva stručnost i kompetentnost, a one se stječu odgovarajućim obrazovanjem. Zato smatram da osobe koje nisu završile odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja ili nastavnika, moraju imati najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta, položene ispite vezano za pedagogiju, psihologiju, didaktiku i metodiku nastave, potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera te metodičku praksu uz stručno vodstvo mentora. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
32 Martina Mikulaš PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, predložene izmjene u Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi podržavam. Smatram da je dobra odluka uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova za osobe koje su završile drugi studijski program. Podržavam prijedloge za vrednovanje pravovaljanih stečenih kompetencija u pedagoško-psihološkim i metodičkim područjima. Srdačan pozdrav! Martina Mikulaš, učitelj mentor Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
33 Mirjana Šutalo Vulić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Slažem se s prijedlogom o uvođenju kriterija od 55 ECTS bodova za osobe koje su završile drugi studijski program. Za rad u osnovnoj školi, osim stručnosti, neophodne su pedagoške, metodičke i psihološke kompetencije. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
34 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi jer pedagoške i stručne kompetencije moraju biti na najvišoj razini kako bi se zadovoljili svi ishodi koje učitelji i stručni suradnici planiraju i ostvaruju u svom pedagoškom radu s učenicima. Čl. 3. stavak 4. jasno određuje koje uvjete moraju zadovoljiti oni kandidati koji nisu završili nastavnički smjer što je napredak u odnosu na prijašnji Pravilnik (ostvarenih 55 ECTS bodova, te da „odgovarajuću vrstu obrazovanja dokazuju potvrdom o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera“). Što se tiče stavka 5. slažem se s prijedlogom da je osoba dužna priložiti mišljenje visokog učilišta na kojem je završen studij o utvrđenom broju ostvarenih bodova. Srdačan pozdrav! Đurđa Ivković-Macut Stručna suradnica knjižničarka mentorica OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
35 SILVANA LEŠIĆ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mišljenja sam da posao učitelja zahtjeva, osim strukovnog znanja, visoku razinu pedagoških kompetencija. Kako bismo imali kvalitetan odgojno-obrazovni sustav, moramo imati i kompetentne učitelje koji će se moći nositi sa svim poslovima koje rad u osnovnoj školi donosi. Izrazito je važno stjecanje tih kompetencija na visokom učilištu na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera. Lijep pozdrav, Silvana Lešić Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
36 Renata Grahovac PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani , podržavam izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u OŠ budući da sam mišljenja da naši učenici zaslužuju stručne i kompetentne učitelje. Nakon završenog obrazovanja svi koji žele raditi u OŠ trebali bi polagati metodike, didaktiku, razvojnu psihologiju i pedagogiju jer samo uz poznavanje istih mogu kvalitetno i stručno prenositi znanje. Uz to svi bi trebali odraditi određeni broj sati stručne prakse pod vodstvom mentora i tako dobiti uvid u složenost i ozbiljnost poslova za koje se pripremaju. Budući učitelji i stručni suradnici koji žele raditi u OŠ trebaju biti kompetentni nositi se sa svim izazovima koji taj posao nosi. Biti učitelj znači kontinuirano ulagati u svoje kompetencije . Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
37 Domagoj Matković PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Podržavam i slažem se s Nacrtom Pravilnika...no smatram da treba naglasiti specifičnosti kompetencija potrebnih za odgojno obrazovni rad svakog predmeta. Lijep pozdrav! (učitelj mentor kat.vj.) Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
38 Alta Pavin Banović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Podržavam predložene izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da bi u Pravilniku trebalo naglasiti stjecanje pedagoško-psihološko-didaktičke i metodičke kompetencije koje se mogu steći završetkom odgovarajućeg studijskog programa nastavničkog smjera koje su izuzetno važne i bitne za neposredna odgojno-obrazovni rad u osnovnim (i srednjim) školama. Trebalo bi naglasiti da je za stjecanje navedenih kompetencija ključno polaganje metodike konkretnog predmeta budući da se metodički pristupi nastavi razlikuju od predmeta do predmeta. Predlažem da se u Članku 2. navedenog Pravilnika nadopiše stavak o obveznoj potrebi stjecanja kompetencija i poznavanja predmetne metodike s naglaskom da se te kompetencije mogu stjecati isključivo na visokim učilištima koje izvode odgovarajući predmetni (nastavnički) studijski program. Podržavam odluku kojom kandidati s ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz određenog predmeta mogu biti izabrani za poslove učitelja tih predmeta. No u Pravilniku je potrebno istaknuti da samo ono visoko učilište koje organizira određeni predmetni studij nastavničkog smjera može izdati potvrdu kojom dokazuje tražene bodove. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
39 Nada Talijančić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Slažem se sa izmjenama i dopunama ovog Pravilnika , jer osim stručnosti , potrebne su pedagoške , metodičke i psihološke kompetencije za rad u obrazovnom sustavu . Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
40 Marija Purgar PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predložene izmjene u Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Na temelju dugogodišnjeg odgojno-obrazovnog rada u školi i osobnog stručno usavršavanja smatram da su pedagoško-psihološko-didaktičke i metodičke kompetencije koje se mogu steći završetkom odgovarajućeg studijskog programa nastavničkog smjera izuzetno važne i bitne. Međutim, u Pravilniku bi trebalo naglasiti da je za stjecanje navedenih kompetencija ključno polaganje metodike konkretnog predmeta budući da se metodički pristupi nastavi razlikuju od predmeta do predmeta. Primjerice, predmetna metodika Hrvatskog jezika razlikuje se od metodike Tehničke ili Tjelesne kulture. Stoga predlažem da se u Članku 2. navedenog Pravilnika doda stavak o obveznoj potrebi stjecanja kompetencija i poznavanja predmetne metodike. Nadalje, u Pravilniku je potrebno naglasiti da se te kompetencije mogu stjecati isključivo na visokim učilištima koje izvode odgovarajući predmetni (nastavnički) studijski program. Podržavam odluku kojom kandidati s ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz određenog predmeta mogu biti izabrani za poslove učitelja tih predmeta. No u Pravilniku je potrebno istaknuti da samo ono visoko učilište koje organizira određeni predmetni studij nastavničkog smjera može izdati potvrdu kojom dokazuje tražene bodove. Srdačan pozdrav Marija Purgar, prof. hrv. jez. i dipl. knjiž. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
41 SUZANA PRACAIĆ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika. Mišljenja sam da je za rad u školi osim 'struke' nužno posjedovati pedagoške, psihološke, didaktičke i metodičke kompetencije. Stoga, osim nužne stručnosti u samom nastavnom području, svakako podržavam i sve prijedloge za vrednovanje pravovaljano stečenih kompetencija i u pedagoško-psihološkim i metodičkim područjima. 'Učitelji' koji nisu završili odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja svakako moraju imati odgovarajuću naobrazbu i te se pedagoške, psihološke, didaktičke i metodičke kompetencije (metodika konkretnog predmeta) mogu stjecati samo na učilištima koja imaju organiziran odgovarajući predmetni studij. Ako želimo kvalitetan odgoj, razvoj i obrazovanje naših učenika (multidisciplinarni), moramo imati i kvalitetne, suvremene i osposobljene edukatore i stručnjake. S poštovanjem, Suzana Pracaić, stručni suradnik knjižničar savjetnik, OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
42 Vesna Košutić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani ! U potpunosti podržavam ovakve izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da je dobra odluka uvesti kriterij od 55 ECTS bodova za kandidate koji su završili neki drugi studijski program. U posljednje vrijeme uvedene su pozitivne promjene u svezi zapošljavanja učitelja i stručnih suradnika u OŠ. Podržavam i sve prijedloge za vrednovanje pravovaljano stečenih kompetencija jer su one nužne za kvalitetan rad. Vesna Košutić, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
43 SPOMENKA BOŠNJAK PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Slažem se s prijedlogom o uvođenju kriterija od 55 ECTS bodova za osobe koje su završile drugi studijski program. Odobravam prijedlog izmjena da trebaju biti položeni svi ispiti vezani uz pedagogiju, psihologiju, didaktiku i metodiku uz potvrdu visokog učilišta na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera . Sa štovanjem Spomenka Bošnjak, učitelj-mentor Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
44 Natalija Flamaceta Magdić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika. Slažem se s ostalim kolegama da stjecanje pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija treba dopustiti samo na učilištima koja imaju organiziran odgovarajući predmetni studij i koja, sukladno tome, mogu izdati adekvatne potvrde. Srdačno, Natalija Flamaceta Magdić, dipl. učit., učitelj savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
45 Irena Kiss PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, pozdravljam svaku promjenu koja ima pozitivan utjecaj na odgojno obrazovni sustav, pa tako i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram da su metodičke kompetencije neophodne i da trebaju biti znatno zastupljenije u procesu obrazovanja navedenih kadrova. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
46 Jasminka Kuzle PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, pozdravljam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Posao učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi zahtijeva visoku stručnost, a uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova omogućit će dostatnu razinu obrazovanja djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Slažem se i s mišljenjima kolega da treba uzeti u obzir potvrde samo onih visokih učilišta koja provode nastavničke studije iz metodičkih predmeta. Srdačan pozdrav Jasminka Kuzle, prof., učitelj-savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
47 Božidar Altus PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Smatram da su za uspjeh reforme obrazovanja nužne pedagoške kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika. Miljenja sam da učitelji koji konkuriraju za radna mjesta učitelja ili nastavnika, a nisu završili odgovarajući nastavnički smjer moraju zadovoljiti uvjete: a) najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta b) položene ispite (pedagogiju, didaktiku, psihologiju i metodiku ) s prethodno odslušanim brojem sati koliko se izvodi na studijskim programima konkretnoga predmeta c) potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera. d) metodička praksa uz stručno vodstvo mentora kao obavezan element u određenom broju nastavnih sati Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
48 Ljiljana Šakić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, mislim da će navedene nadopune najviše poslužiti visokoškolskim ustanovama kao svojevrsni putokaz u osposobljavanju budućih nastavnika za obavljanje sve zahtjevnijih obrazovnih zadaća. Propisani najniži prag ECTS bodova drugog studijskog programa ne mora još uvijek nužno jamčiti ni pedagoške ni metodičke kompetencije za uspješan nastavnički rad. Stoga podržavam predloženi nacrt o izmjenama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Također podržavam prijedlog kolegice Drenjančević da se ukinu svi tečajevi za koje postoje priznati sveučilišni programi u RH. Ljiljana Šakić, školska knjižničarka savjetnica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
49 Renata Papec PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, zbog činjenice da rad s djecom zahtjeva stručnost, smatram da su ovakve izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi odlične. Pedagoško obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika nije bitno samo u procesu obrazovanja. Ono je od velike važnosti i za uspjeh reforme obrazovanja. Stoga u potpunosti pozdravljam gore navedene izmjene. Srdačan pozdrav! Renata Papec, dipl.inf., učitelj-mentor Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
50 Ružica Šošić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika jer stručnost učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi svakako treba podići na višu razinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
51 Gracijela Orobabić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, smatram da su predložene izmjene Pravilnika dobre i slažem se s mišljenje mnogih kolega da bi metodička praksa trebala biti navedena kao obavezan element. Sa štovanjem, Gracijela Orobabić, prof, učitelj-savjetnik Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
52 Snježana Kovačević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi koji se predlaže. Mislim da će predložene izmjene doprinijeti odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika koji će na taj način biti osposobljeni za rad s učenicima u odgojno-obrazovnom procesu. S poštovanjem, Snježana Kovačević, stručni suradnik knjižničar mentor OŠ Zlatar Bistrica Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
53 Ana Marinić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova osigurat će potrebnu stručnost u radu s učenicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
54 Kristian Sabo PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, želim pohvaliti izmjene Pravilnika. Smatram izuzetno važnim da se Članak 2. nadopuni na način da pedagoške kompetencije za pojedini predmet obavezno trebaju sadržavati odgovarajuću predmetnu metodiku. Nadalje, smatram da pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje za odgovarajući predmet treba izvoditi isključivo ono učilište koje je nositelj nastavničkog studijskog programa za taj predmet. Srdačno, prof.dr.sc.Kristian Sabo Pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
55 Ivana Čarapina PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, pozdravljam ovakve izmjene i dopune Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. U stavku 4. jasno je navedeno tko je ovlašten izdati potvrdu o ispunjenosti propisanih uvjeta, odnosno isključivo ono visoko učilište koje izvodi odgovarajući program nastavničkog smjera. Iako smatram da se ovim Pravilnikom ne regulira i ne propisuje studijski program nastavničkog smjera, nego to rade visoka učilišta na kojima se izvode odgovarajući programi, slažem se i podupirem prijedlog prof.dr.sc. NIKOLE KOCEIĆ-BILANA, dekana Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Splitu koji navodi da „… nije toliko bitan univerzalni pedagoško-didaktički pristup, već metodički koji polazi od posebnosti toga predmeta, smatramo da je ključno za stjecanje pedagoških kompetencija i polaganje metodika konkretnog predmeta.“ Nadam se da će visoka učilišta prepoznati koliko je važno osposobiti polaznika znanjima i vještinama koja se tiču područja u kojem planiraju obrazovati učenike. U gotovo 20 godina rada u osnovnoškolskom sustavu primijetila sam da u velikom broju slučajeva potvrdom o ispunjenosti propisanih uvjeta kandidati za određena radna mjesta u osnovnoj školi dobivaju isključivo propusnicu za zaposlenje, a koja često ne potvrđuje njihovu osposobljenost i spremnost za odgojno-obrazovni rad u određenom predmetu. Reforma obrazovanja, koja je ušla u sve hrvatske osnovne i srednje škole, usmjerena je velikim dijelom na edukaciju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika ka promjeni fokusa obrazovanja i izobrazbe s tradicionalnog usmjerenja na suvremeno. Pedagoške kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika presudne su za uspjeh reforme obrazovanja, te u tom smislu kao korak naprijed vidim i ovaj Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. S poštovanjem Ivana Čarapina, prof. i dipl. bibl. OŠ Stjepana Radića, Metković Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
56 Tanja Paris PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, u čl. 1. Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi mišljenja sam bi svakako u stavku 5. trebalo dodati osim mišljenja visokog učilišta i Potvrdu o održanoj stručno - metodičkoj praksi u trajanju od minimalno 15 sati kod mentora/ice. Zbog specifičnosti metodike nastave prirodne skupine predmeta i metodike nastave matematike učitelj/ica ne može bez prethodne obuke raditi s djecom u razredu. Općenita metodike nije dostatna za kvalitetan rad s djecom u razredu. S poštovanjem Tanja Paris Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
57 Natalija Kapović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Kada već vršite izmjene i dopune bilo bi dobro da izvršite i dopunu članka 22. točka a), jer nedostaje studijski program Politehnika i stečeni akademski naziv profesor politehnike. Nije prihvaćen Nacrtom nisu predviđene druge dopune i izmjene.
58 Nina Stričević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Treba uzeti u obzir potvrde samo onih visokih učilišta koja provode nastavničke studije. Te potvrde trebale bi biti iz metodičkih predmeta koje ta ista osoba i predaje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
59 Ana Zelalija PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, mišljenja sam da osobe koji nisu završile odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja ili nastavnika, svakako moraju imati odgovarajuću naobrazbu: 1. najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta 2. položene ispite vezano za pedagogiju, psihologiju, didaktiku i metodiku nastave što bi uključivalo prethodno odslušane sate, onoliko koliko se izvodi na studijskim programima konkretnoga predmeta 3. te potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera. Rad sa učenicima zahtjeva stručnost i kompetentnost. Ona se stječe odgovarajućim obrazovanjem. Predložene izmjene svakako pozdravljam. Ana Zelalija, prof. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
60 Neda Križanović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Srdačan pozdrav, Neda Križanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
61 Danijel Mustafa PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
62 Sandra Šutalo PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, svakako podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mislim da su se u posljednje vrijeme uvele velike promjene po pitanju zapošljavanja učitelja i stručnih suradnika. Prijedlog o vrednovanju pravovaljano stečenih kompetencija podržavam jer je to jako bitno za kvalitetan rad u školi. Srdačan pozdrav, Sandra Šutalo Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
63 Maja Jeleković PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika. Potrebno je osigurati stručnost u radu s djecom, stoga je dobra odluka uvesti kriterij od 55 ECTS bodova za kandidate. Također se slažem s ostalim kolegama što se tiče stjecanja pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija - dopustiti stjeanje istih i izdavanja potvrda o tome samo na učilištima koja imaju organiziran odgovarajući predmetni studij. Srdačno, Maja Jeleković, prof. mentor Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
64 Ivana Rakonić Leskovar PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika i smatram da je promjena navedenih uvjeta realno postavljena. Također smatram kako bi učilišta i fakulteti trebali ranije upoznati studente s mogućnostima zapošljavanja pri završetku pojedinih programa. Neinformiranost studenata kasnije otvara mogućnost dodatnih stjecanja kompetencija koje smatram nekvalitetnima, jer tečajevima u trajanju od nekoliko mjeseci ne možemo nadomjestiti i/ili steći stručnost i razviti kompetencije. Smatram potrebnim ukinuti sva doškolovavanja (tečajeve i kurseve) za koje postoji nekoliko priznatih sveučilišnih programa u RH ili barem uvesti rangiranje kako bi se takva razina školovanja razlikovala od potpunog sveučilišnog studija. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
65 Nedjeljko Marinov PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, 1. S obzirom na nedostatak učitelja/nastavnika matematike i fizike dobra je odluka po kojoj kandidati s ostvarenih 55 ECTS bodova mogu biti birani za poslove učitelja/nastavnika tih predmeta. Kako bi se uvelo reda samo učilište koje organizira studij tih predmeta može potvrdom dokazati postojanje traženog broja bodova. 2. Dodatni je problem u stjecanju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija. Svjedoci smo ponuda brojnih učilišta s razlikama u trajanju i cijeni. Naravno, razlika je i u onome što dobivamo kao izlazni rezultat. Često se samo zadovolji forma. Zbog toga predlažem da se naglasi kako se pedagoške, psihološke, didaktičke i metodičke kompetencije mogu stjecati samo na učilištima koja imaju organiziran odgovarajući predmetni studij. dr. sc. Nedjeljko Marinov, ravnatelj Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
66 Orijana Paus PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Osim što je nužna stručnost u samom nastavnom području, svakako podržavam i sve prijedloge za vrednovanje pravovaljano stečenih kompetencija i u pedagoško-psihološkim i metodičkim područjima, koje su nužne za rad u školi. Srdačan pozdrav Orijana Paus Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
67 Patricija Hercog PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Treba uzeti u obzir potvrde samo onih visokih učilišta koja provode nastavničke studije. Te potvrde trebale bi biti iz metodičkih predmeta koje ta ista osoba i predaje, a ne neke općenite. Smatram da osobe koje nisu završile odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja ili nastavnika nužno moraju imati: 1. najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta 2. položene ispite (pedagogiju, didaktiku, psihologiju i metodiku ) s prethodno odslušanim brojem sati koliko se izvodi na studijskim programima konkretnoga predmeta 3. konačno, potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera nakon priloženih gore navedenih stavki. LP, Patricija Hercog Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
68 Zoran Crljenica PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, U potpunosti podupirem predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Nažalost upravo u osnovnoj školi ima svega. Sigurno je da je metodičko obrazovanje iz konkretnog predmeta i to na visokom učilištu na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera od iznimne važnosti za budućeg nastavnika. Treba reći i to da se u zadnjih nekoliko godina polako uvodi red po pitanju stručne spreme nastavnika. Ne bih želio da me se pogrešno shvati, ali trebalo bi razmisliti i o potvrdama ili diplomama s pojedinih učilišta izvan naše zemlje na kojima se polažu izvjesne razlike ispita i osoba navodno stječe kompetencije kao onaj tko je završio cijeli studijski program na našem javnom visokom učilištu. Svakako, podrška predloženim izmjenama. Lijep pozdrav Zoran Crljenica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
69 Ivana Grabić-Marin PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, nakon 22 godine staža u OŠ i SŠ mišljenja sam da kolege koji nisu završile odgovarajući nastavnički smjer, a konkuriraju na radno mjesto učitelja ili nastavnika nužno moraju imati: 1. najmanje 55 ECTS bodova iz konkretnog predmeta 2. položene ispite (pedagogiju, didaktiku, psihologiju i metodiku ) s prethodno odslušanim brojem sati koliko se izvodi na studijskim programima konkretnoga predmeta 3. konačno, potvrdu koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera nakon priloženih gore navedenih stavki Svjedok sam u nekoliko slučajeva, da su kolege polagale navedeno on-line i uspješno položile kroz par mjeseci. Dakle, par mjeseci i par semestara nije jednako i ne može biti. Rad sa djecom zahtjeva stručnost! Tako da predložene izmjene prihvaćam. Srdačan pozdrav, Ivana Grabić-Marin Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
70 Mirna Tomašek PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani! Pozdravljam gornje izmjene i mislim da treba uzeti u obzir potvrde samo onih visokih učilišta koja provode nastavničke studije i da bi te potvrde trebale biti iz metodičkih predmeta koje ta ista osoba i predaje, a ne neke općenite jer iz dosadašnjih iskustava vidim da je metodika vrlo obezvrijeđena kao znanost. Srdačan pozdrav! Mirna Tomašek, učiteljica mentorica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
71 Nikola Koceić-Bilan PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, pozdravljam gornje izmjene. Bitna je razlika u odnosu na prethodnu verziju Pravilnika što se izdavanje odgovarajuće potvrde o ostvarenih 55 ECTS bodova iz matematike, fizike, kemije, biologije i tehničkih znanosti dopušta isključivo visokom učilištu koje izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera koje jedino i može donijeti takvu prosudbu. Visoko učilište na kojem je završen studijski program, a ne izvodi odgovarajući nastavnički smjer ne može izdavati takve potvrde (npr. neki tehnički fakultet za matematiku i fiziku) jer isto nije kompetentno ni ovlašteno za takvu prosudbu, kao i zbog očitog sukoba interesa. Moguće je da kandidat nema potrebnih 55 ECTS iz odgovarajućeg predmeta, ali iste može steći putem razlikovnih kolegija propisanih od ovlaštenog visokog učilišta. Što se tiče metodičkih kompetencija za pojedini predmet, moramo ukazati na problem da se one ne moraju nužno steći završetkom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja ili završetkom nastavničkog studija iz drugog predmeta. Naime, stjecanjem pedagoških kompetencija u smislu ovoga Pravilnika kandidat ne mora apsolutno ništa čuti o predmetu ni o metodici predmeta koje ga bi trebao predavati. Budući da je riječ o predmetima u kojima nije toliko bitan univerzalni pedagoško-didaktički pristup, već metodički koji polazi od posebnosti toga predmeta, smatramo da je ključno za stjecanje pedagoških kompetencija i polaganje metodika konkretnog predmeta. Posebnosti nastave Biologije, Kemije, Fizike i Tehničke kulture (gdje je prisutna i eksperimentalna nastava) te Matematike zaista se ne mogu naučiti u općim pedagoško-psihološko-didaktičkim predmetima jer one nisu iste kao specifičnosti nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, stranog jezika ili npr., Povijesti. Osim toga, svi moderni trendovi u polju obrazovnih znanosti i u edukaciji budućih nastavnika podrazumijevaju jaku predmetnu metodiku kao nužnost. Dosadašnjom se praksom omogućuje kandidatima da budu učitelji nekog predmeta, a da odgovarajuću metodiku nikad u životu nisu studirali. Stoga predlažemo da se u pedagoški standard obavezno uvrste i metodike predmeta kojega bi kandidat predavao jer bez njih taj standard nema nikakvog smisla i predstavlja običnu formu. Slijedom toga predlažem da se u Članku 2. doda stavak u kojem će se eksplicitno navesti da u pedagoške kompetencije za pojedini predmet obavezno ulazi i predmetna metodika. Neovisno o ovom Pravilniku predlažem da dodatno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje za odgovarajući predmet može izvoditi samo ono visoko učilište koje ima predmetni nastavnički studijski program. S poštovanjem prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, dekan Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
72 SANDRA SAMOŠĆANEC PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA Poštovani, mislim da je PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODGOVARAJUĆOJ VRSTI OBRAZOVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI dobar jer su time osobe s odgovarajućim brojem ECTS bodova i odgovarajućom vrstom obrazovana dobile odgovarajuću potvrdu za to. S poštovanjem Sandra Samošćanec Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
73 Katica Mikulaj Ovčarić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi jer smatram da je metodičko obrazovanje važno za svakog učitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
74 NIVES BOGDAN PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Pravilnika jer sam smatram da je nužno da učiteljsku profesiju obavljaju visoko educirane osobe koje su kompetentne u području metodike, didaktike i psihologije. Kvalitetan odgojno-obrazovni rad čine kvalitetni i obrazovani nastavnici i to je uvjet za napredak našeg školstva. Srdačan pozdrav Nives Bogdan, učiteljica savjetnica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
75 Nives Miljuš PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Osim stručnih kompetencija, za rad s učenicima nužne su i kompetencije iz područja psihologije i pedagogije (didaktike, metodike). Podržavam prijedlog izmjena u čl. 3. stavka 4. da ispunjenost propisanih uvjeta izdaje visoko učilište na kojem se izvodi odgovarajući studijski program nastavničkog smjera. Lijep pozdrav! Prihvaćen Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
76 Nataša Mesić Muharemi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova osigurat će potrebnu stručnost u radu s učenicima jer je nužno da odgojno-obrazovni djelatnik poznaje metodiku predmeta koji predaje. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
77 Marijana Kuna PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika i smatram ga potrebnim i kvalitetnim. Slažem se s kolegicom Anitom Drenjančević da bi trebalo ukinuti sve tečajeve za koje postoje priznati sveučilišni programi u RH te na taj način omogućiti pravo prvenstva pri zapošljavanju stručnog kadra s diplomom sveučilišnog studija. Metodika rada svakog predmeta je specifična, ali je potrebna za kvalitetan rad u školi. Stručnost je svakako temelj. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
78 Silvana Šebalj-Mačkić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Učitelj je uobičajen naziv u osnovnoj školi te bi valjalo uskladiti i nazive studijskih programa u: studijski programi učiteljskog i nastavničkog smjera. Silvana Šebalj-Mačkić Primljeno na znanje Navedeno nije vezano uz Pravilnik.
79 Mladen Brajica PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, kao učitelj matematike u osnovnoj školi i voditelj županijskog vijeća učitelja matematike u šibensko - kninskoj županiji, apsolutno podržavam uvođenje navedenog kriterija. Smatram da matematička znanja koje različiti kadrovi imaju nisu upitna, međutim rad s djecom (naročito u OŠ) zahtijeva itekako dobru didaktičko-metodičku podlogu za rad i pedagoško-psihološke kompetencije učitelja. Drago mi je što se ovim nacrtom pravilnika predviđa nužnost navedenih kompetencija ali isto tako smatram da bi se konkretnije trebale definirati ustanove u RH koje za pojedine predmete mogu izdati uvjerenja o ovim kompetencijama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
80 Sanja Nizić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Mišljenja sam da u školi trebaju raditi osobe educirane su za rad s djecom, koje poznaju metodiku predmeta kojeg predaju te su stekle pedagoške kompetencije. Srdačan pozdrav, Sanja Nizić, prof. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
81 RAJKA IVANKO PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, Podržavam nacrt pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja stručnih učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.Osim bazičnih znanja struke,jako je važno da svi koji rade s djecom polože psihološko- pedagoške predmete,metodiku i didaktiku.Znanja stečena u tim predmetima unaprijedit će rad obrazovnih djelatnika,na način da lakše nađu način kako djeci prenijeti određena znanja.Učenjem različitih metoda i pristupa podučavanja ,olakšava nastavniku individualni pristup procesu učenja svakog učenika.Nije dovoljno imati određena znanja struke,nego i kako na kvalitetetan način prenijeti znanje učenicima.Dobro je da se ovim pravilnikom poboljša transparentnost i konkretno definirani uvjeti prilikom zapošljavanja obrazovnih djelatnika.Srdačan pozdrav,Rajka Ivanko Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
82 Ivana Gabričević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika. Rad sa djecom zahtjeva visoku stručnost učitelja te smatram da su metodika, didaktika i psihologija neophodne za uspješan rad. Ukoliko želimo kvalitetno provesti Reformu, potreban je kompetentan kadar. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
83 Maja Ćapin PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, Podržavam predloženi Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi jer smatram da će pridonijeti unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava. Potvrdu o ispunjenosti propisanih uvjeta, koju izdaje visoko učilište na kojem se izvodi studijski program nastavničkog smjera, smatram nužnim dokumentom jer je ispunjenost istih preduvjet za kvalitetno ostvarivanje nastave svih nastavnih predmeta. Poznavanje metodike pojedinog predmeta, opće pedagogije, didaktike i psihologije neophodno je za uspješno obavljanje poslova nastavnika i stručnih suradnika. Srdačan pozdrav, Maja Ćapin, prof. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
84 Renata Glavica PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika. Slažem se s kolegama da stjecanje pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija treba dopustiti samo na učilištima koja imaju organiziran odgovarajući predmetni studij i koja, sukladno tome, mogu izdati adekvatne potvrde. Lijep pozdrav, Renata Glavica, OŠ Koprivnički Ivanec, učitelj mentor Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
85 Mirela Radosevic PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Naglasak svakako treba biti na metodici pojedinog nastavnog predmeta koja je ključna u uspješnom radu djelatnika. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
86 MARINELA BORAS PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te smatram da posao nastavnika ne samo u osnovnoj, nego i u srednjoj školi, zahtijeva visoku stručnost. Osim navedenih dodatnih kriterija koji će omogućiti visoku razinu obrazovanja djelatnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi, svakako treba osigurati i veći broj sati praktične nastave. Lijep pozdrav, Marinela Boras Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
87 Ivana Kardo PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Za studente i one koji će obavljati odgojno – obrazovne poslove trebala bi postojati ozbiljna priprema u vidu prakse, kako bi stekli vještine, ali i iskustvo potrebno za obavljanje navedenih poslova. Ivana Kardo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Koraljka Mahulja-Pejčić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani,slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Uvođenje kriterija od 55 ECTS bodova osigurat će potrebnu stručnost u radu s učenicima. Mislim da naglasak treba staviti na metodiku predmeta koji se predaje jer je ona vrlo bitna i važna. Pozdrav i hvala! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
89 Silvana Vulas PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, nacrt izmjena i dopuna članka 3. stavka 4. smatram korisnim uvrstiti u Pravilnik, a posebno dodani stavak 6. potrebnim za jasnim smjerom kod zapošljavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
90 Toni Markotić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, predloženi nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi je dobro i kvalitetno napravljen. Srdačan pozdrav, Toni Markotić, prof. i dipl. knjižničar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
91 Maja Vuka PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune pravilnika jer je nužno da odgojno-obrazovni djelatnik poznaje metodiku predmeta koji predaje. Kako je navedeno u stavku 5 da je osoba dužna priložiti mišljenje visokog učilišta o broju bodova, mislim da treba dodatno pojasniti što je mišljenje o utvrđenom broju bodova. Visoko učilište bi trebalo, osim broja bodova (koje je razvidno i iz diplome), naznačiti iz kojih je kolegija osoba ostvarila određeni broj bodova, a važni su za obavljanje nastavničkog posla, prije svega mislim na metodiku predmeta, didaktiku i psihologiju. Mislim da svi odgojno-obrazovni djelatnici trebaju dobro poznavati metodiku predmeta koji podučavaju, stoga bi se studentima koji ne pohađaju studijske programe nastavničkog smjera, trebala osigurati metodička praksa, odnosno primjena metoda poučavanja kako bi stekli sve potrebne vještine za obavljanje posla odgojno-obrazovnog djelatnika. S poštovanjem, Maja Vuka, prof. Nije prihvaćen Zbog različitih naziva kolegija prijedlog nije moguće prihvatiti.
92 Anita Drenjančević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavan predloženi nacrt o izmjenama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Smatram kako bi se trebali ukinuti i svi tečajevi za koje postoje priznati sveučilišni programi u RH, ili barem uvelike razlikovati takvu vrstu doškolovanja od potpunog sveučilišnog studija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Marica Brzica PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani! Pozdravljam svaku promjenu koja unapređuje odgojno-obrazovni sustav. Ove su izmjene i dopune dobro došle. Mislim da naglasak treba staviti na metodiku predmeta koji se predaje jer je naše zanimanje specifično po tom pitanju. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
94 Marija Blažević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, smatram kako je potrebno promijeniti naslov Pravilnika iz: Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi u: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Srdačno, M.Blažević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Marija Blažević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi smatram korektnim i potrebnim. Slažem se s kolegicom Tanjom Paris kako bi trebalo uvrstiti i Potvrdu o određenom broju sati odrađene stručno-metodičke prakse kod mentora. Rad s učenicima nije lagan te im je potrebna visoka stručnost i kompetentnost učitelja. U zadnje je vrijeme vidljivo da se radi na poboljšanju raznih pravilnika iz područja odgoja i obrazovanja. Svakako pozdravljam sve pozitivne promjene, a koje se odnose na nas odgojno-obrazovne radnike. Srdačno, Marija Blažević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Melita Todorović PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Podržavam nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
97 Dijana Valentin PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna pravilnika, posebno radi učitelja matematike i fizike koji nam nedostaju. Predlažem uvrstiti obavezu polaganja ispita iz metodike predmeta, kolegija iz pedagogije i psihologije na Učiteljskom fakultetu. Potrebno je utvrditi prihvatljivu cijenu edukacije. Smatram potrebnim uvrstiti i obavezu edukacije MZO "Škola za život" u iz predmeta na CARNET-ovoj platformi Loomenu u roku od 2 godine od dana zapošljavanja. Lijep pozdrav, Dijana Valentin, ravnateljica Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
98 Nina Stričević PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 1. Poštovani, Podržavam predloženi nacrt Pravilnika o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Treba uzeti u obzir potvrde samo onih visokih učilišta koja provode nastavničke studije. Te potvrde trebale bi biti iz metodičkih predmeta koje ta ista osoba i predaje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.
99 MONA OTHMAN PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 2. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Pravilnika. Također, smatram da je izuzetno važno naglasiti da je potrebno obrazovanje iz predmetne metodike. S poštovanjem, Mona Othman, prof. i mag. bibl. OŠ Ivana Rabljanina Rab Primljeno na znanje Način stjecanja pedagoških kompetencija uređen je Zakonom i ne može se mijenjati Pravilnikom.