Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Erdutski vinogradi d.o.o. U dijelu A, točki 1.(a), iza podtočke xii., dodaje se novi odlomak s podnaslovom, koji glasi: , U dijelu  iza točke 8., i iza riječi: »Uvedena u program potpore: da/ne« xi., dodaju se nove točke 9. i 10., koje glase: U točki 9. -Destilacija vina u kriznim slučajevima iv. Kriteriji prihvatljivosti Na poziv se kao Podnositelji prijave mogu javiti pravne i fizičke osobe: - proizvođači vinskih proizvoda pod uvjetima da su: -) Kao prozvođači vina upisani u Vinogradarski registar i prijavili su stanje zaliha vina na dan 31.srpnja 2019.godine (ili iznimno, u slučaju da je vinar započeo djelatnost proizvodnje vina nakon 31.srpnja, da je prijavio u zakonskom roku prvu berbu 2019.). Nisu prihvatljivi proizvođači vina koji su tijekom 2019/2020 uvozili / unosili vino na teritorij RH. -) tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište što dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu ili računima o prodaji vina u rinfuzi. (dalji tekst brisati) -) prijavili destilaciju vina u količini od najmanje 5.000 litara -) ima pravo u prijavi za poziv ponuditi na destilaciju najviše 30% količina svojih zaliha vina koje su utvrđene u Vinogradarskom registru na dan 31.srpnja 2019.godine i to isključivo vina proizvedenog u RH iz grožđa porijeklom iz RH. U točki 10. -Potpora za krizno skladištenje vina iv Kriteriji prihvatljivosti Na poziv se kao Podnositelji prijave mogu javiti pravne i fizičke osobe kao: - proizvođači vinskih proizvoda pod uvjetima da su: -) Kao prozvođači vina upisani u Vinogradarski registar i prijavili su stanje zaliha vina na dan 31.srpnja 2019.godine (ili iznimno, u slučaju da je vinar započeo djelatnost proizvodnje vina nakon 31.srpnja, da je prijavio u zakonskom roku prvu berbu 2019.). Nisu prihvatljivi proizvođači vina koji su tijekom 2019/2020 uvozili /unosili vino na teritorij RH. -) tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište što dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu ili računima o prodaji vina u rinfuzi. (dalji tekst brisati) -) prijavili destilaciju vina u količini od najmanje 5.000 litara -) ima pravo u prijavi za poziv ponuditi na destilaciju najviše 30% količina svojih zaliha vina koje su utvrđene u Vinogradarskom registru na dan 31.srpnja 2019.godine i to isključivo vina proizvedenog u RH iz grožđa porijeklom iz RH. Primljeno na znanje Ne prihvaća se. Uvrštavanje dodatnog kriterija zahtijevalo bi raspisivanje dodatnog Javnog poziva za koji u datim okolnostima nema vremena.
2 Erdutski vinogradi d.o.o. U dijelu A, točki 1.(a), iza podtočke xii., dodaje se novi odlomak s podnaslovom, koji glasi: , U dijelu  iza točke 8., i iza riječi: »Uvedena u program potpore: da/ne« xi., dodaju se nove točke 9. i 10., koje glase: 9. Destilacija vina u kriznim slučajevima Prijedlog druge rečenice u drugom stavku pod naslovom "Potpora": Iznos potpore (kn/litri vina) se obračunava (smanjuje ili povećava) razmjerno odstupanju Vol% alkohola u litri vina u odnosu na bazno 11% Vol = 5,00 kn. Tablicu 1. brisati. Obrazloženje: cijenu po litri vina usklađivati proporcionalno alkoholnoj jakosti, bez korištenja razreda, izraženo na dvije decimale. Npr. vino od 9,49 % Vol.alk ima cijenu 4,09, a vino sa 9,51% Vol.alk ima cijenu 4,54, odnosno za 0,02% alkohola više, cijena je za 0,45 kn/l viša. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prihvaćanje prijedloga u razmatranju.
3 HGK U dijelu A, točki 1.(a), iza podtočke xii., dodaje se novi odlomak s podnaslovom, koji glasi: , U dijelu  iza točke 8., i iza riječi: »Uvedena u program potpore: da/ne« xi., dodaju se nove točke 9. i 10., koje glase: Prijedlog: Kod iv. Kriteriji prihvatljivosti - umjesto 5.000 "hektolitara" treba stajati 5.000 "litara". Obrazloženje: Navedena količina od 5.000 hl upućuje na očitu pogrešku. Naime, minimalnu količinu od 5.000 hektolitara (500.000 litara) gotovo nitko od vinara ne bi mogao ispoštovati. Udruženje vinarstva HGK predložilo je Ministarstvu poljoprivrede minimalnu količinu od 5.000 litara kao kriterij za ostvarenje potpore u Mjeri destilacija. Slijedom navedenog potrebno je napraviti korekciju kako je predloženo. Prihvaćen Poštovani, vezano za Vaš komentar informiramo Vas da se radi o grešci. Pogreška u tekstu je ispravljena te se radi o 5000 litara.
4 PP Orahovica d.o.o. U dijelu A, točki 1.(a), iza podtočke xii., dodaje se novi odlomak s podnaslovom, koji glasi: , U dijelu  iza točke 8., i iza riječi: »Uvedena u program potpore: da/ne« xi., dodaju se nove točke 9. i 10., koje glase: Poštovani, u dijelu: iv. Kriteriji prihvatljivosti ..o prijavili destilaciju vina u količini od najmanje 5.000 hl... Prijedlog: ..o prijavili destilaciju vina u količini od najmanje 5.000 l... Obrazloženje: Pretpostavljamo da se radi o tipfeler pogrešci pa molimo korekciju količine. U suprotnom, mjera je bespredmetna za većinu vinara. Osim toga, prijedlog od strane Udruženja vinarstva pri HGK o izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, dostavljen mailom 26.05.2020., također navodi prijedlog minimalne količine za destilaciju od 5.000 litara. Prihvaćen Poštovani, vezano za Vaš komentar informiramo Vas da se radi o grešci. Pogreška u tekstu je ispravljena te se radi o 5000 litara.
5 Darko Preiner U dijelu A, točki 1.(a), iza podtočke xii., dodaje se novi odlomak s podnaslovom, koji glasi: , U dijelu  iza točke 8., i iza riječi: »Uvedena u program potpore: da/ne« xi., dodaju se nove točke 9. i 10., koje glase: Vezano uz točku 9 - IV. kriteriji prihvatljivosti Prvo pitanje: da li je minimum za prijavu destilacije 5.000 hl? U koliko je to točan podatak onda u kombinaciji sa slijedečim uvjetom da na destilaciju ne smuju ponuditi više od 30% svojih zaliha dolazimo do podatka da na ovu mjeru mogu aplicirati jedino proizvođaći koji na zalihama sa 31.12.2019. imaju minimalno 1,5 mil. litara vina. S obzirom na to pretpostavljam da se radi o grešci te da je predlagatelj zapravo mislio rači da je minimum 5000 litara vina po prijavitelju. U koliko nije, kome je zapravo namijenjena ova mjera? Prihvaćen Poštovani, vezano za Vaš komentar informiramo Vas da se radi o grešci. Pogreška u tekstu je ispravljena te se radi o 5000 litara.