Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OSATINA GRUPA d.o.o.   Prijedlozi: - kriteriji odabira: je dodijeliti veći broj bodova za novostvorena radna mjesta + povećati broj novozaposlenih na min.5 u svrhu poticanja zapošljavanja u ruralnim područjima; dati kriteriju veći značaj unutar broja bodova - kriteriji odabira: prijedlog kreirati veći broj kategorija unutar kapaciteta skladišta, dodijeliti veći broj bodova skladištima iznad 1.000t - kapacitet skladišta: ne ograničavati ulaganje na postojeću proizvodnju merkantilnog krumpira, uzeti u obzir i planiranu proizvodnju - potrebno je potaknuti i povećati ponovnu proizvodnju krumpira u RH obzirom da se isti u većoj mjeri uvozi Nije prihvaćen Kriteriji odabira usuglašeni su sa članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine i u ovom trenutku ne mogu se mijenjati.
2 Bitoraj   Hrvatska je postala uvoznik svega i svačega pa tako primjerice i sjemenskog krumpira koji se nekada proizvodio u Zavodu za krumpir Stara Sušica koji je bio jedan od rijetkih u ovom dijelu Europe. Na žalost i to što je funkcioniralo uspijeli smo uništiti umijesto da smo ga modernizirali i povećali proizvodnju. Da ne duljimo previše smatramo da kroz ovaj natječaj treba omogućiti da se ponovo pokrene proizvodnja sjemenskog krumpira i to prvenstveno u Gorskom kotaru i Lici koji su idealno podneblje za proizvodnju sjemenskog krumpira. U tu svrhu potrebno je omogućiti registriranim Zadrugama da pokrenu proizvodnju sjemenskog krumpira kako u Gorskom kotaru tako i u Lici i to pod uvjetima gdje se može dobiti 90% bespovratna sredstva. Sredstva trebaju biti namjenjena za mehanizaciju, za izgradnju modernih skladišta sa laboratorijama za mikropropagaciju te za zapošljavanje adekvatnog stručnog kadra. Bilo bi dobro razmisliti i o mogućnosti kupnje postojećih napuštenih pogona koji bi odgovarali prije navedenoj svrsi.Omogućiti maksimalni iznos od 1 mil. €. Djelomično prihvaćen U Prilogu 11 brisana je riječ "merkantilnog". U sklopu Natječaja prihvatljiva je kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), što je uvjet iz Programa ruralnog razvoja koji nije moguće mijenjati. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 500.000 EUR, a za zajedničke projekte do 1.000.000 EUR. Ulaganje koje provodi zadruga se smatra zajedničkim projektom, a za zajedničke projekte intenzitet potpore iznosi do 70%.
3 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore S obzirom da se natječaj raspisuje iz razloga što Provedbena uredba komisije (EU) 2019/989 od 17. lipnja 2019. o ne produljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ukida odobrenje za korištenje aktivne tvari klorprofam a koja se u Hrvatskoj koristi kao zaštita od klijanja krumpira u skladištu molimo da se omogući prijava i korisnicima koji imaju projekte u operaciji 4.1.1. u provedbi. Ograničenje se može postaviti na način da se ne može potpisati Ugovor s korisnikom koji ima nije podnio konačan zahtjev za isplatu unutar operacije 4.1.1., no molimo da im se omogući prijava. Nije prihvaćen Korisnici koji imaju odobreni projekt u sklopu prošlih natječaja za isti tip operacije mogu podnijeti novi zahtjev za potporu u sklopu istog tipa operacije tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.
4 Bitoraj 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore - Korisnik mora dokazati opravdanost kapaciteta skladišta postojećom proizvodnjom merkantilnog krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 10%. U vezi ovoga članka morat biti svijesni da mnogi mali proizvođači krumpira nisu postali veći proizvođači iz razloga što nemaju adekvatna skladišta za krumpir. Tako da je velika većina proizvođača krumpira u Lici i Gorskom kotaru prestala proizvoditi krumpir radi nemogućnosti skladištenja 100 i više tona te su se zadržali na proizvodnji od cca 5-20 tona koje ili spremaju u svoje podrume ili krumpir na brzinu prodaju da im kasnije ne smrzne. U našem slučaju mi smo upravo takvi proizvođači iako imamo mogućnost za sadnju više tona krumpira i za to nam treba skladište od minimalno 300 tona. Vjerujte da nismo jedini koje to muči i vi sada postavljat uvijete da mi koji proizvodimo 20 tona krumpira možemo se prijaviti nanatječaj za izgradnju skladišta od 22 tone što je apsurdno i destimulirajuće za ove depopulacijski opustošene ruralne krajeve, jer vi nam naprosto ne dajete mogućnost da živimo, da se razvijamo, širimo i stvaramo uvijete za opstanak cijel obitelje poglavito mladih. Pozivam vas da ponovo preispitate ovaj prijedlog i ne stavite nikakvo ograničenje , osim da uvijetujete da će proizvođač biti obavezan napuniti skladište od primjerice 300 tona koje ne smije biti prazno , odnosno da ukoliko to ne ispoštuje prema projektu da vrati novac dobiven za tu namijenu. Naravno ukoliko je bilo nevrijeme , tuča ili nešto treće podrazumjeva se da proizvođač krumpira nema sa čime napuniti skladište. Djelomično prihvaćen Prilog 11 je izmijenjen na način da svi korisnici moraju dokazati opravdanost kapaciteta skladišta za krumpir postojećom proizvodnjom krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom ili izjavom ovlaštenog projektanta nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 15%.
5 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Nastavno na prihvatljivost projekta i dokazivanje opravdanosti kapaciteta skladišta postojećom proizvodnjom merkantilnog krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 10%. Razmotriti druge modele za izračun opravdanosti skladišta jer se na ovaj način ograničavaju dugoročne razvojne mogućnosti u smislu daljnjeg povećanja proizvodnje tj. skladištenja krumpira. Ovo posebno dolazi do izražaja kod mladih poljoprivrednika koje se stimulira na ulaganje uvećavanjem intenziteta potpore do 20%, a s druge strane se ne mogu graditi skladišta koja će pratiti njihov razvoj kroz narednih 5- 10 godina. Nadalje ne treba zanemariti činjenicu da se površine zasađene krumpirom vrše i na površinama koje zbog raznih ograničenja poljoprivrednici nisu u mogućnosti upisati u svoje upisnike pa realno stvarna proizvodnja ne prati onu upisanu u upisnik. Shodno tome i potrebni skladišni kapaciteti su veći. Djelomično prihvaćen Prilog 11 je izmijenjen na način da svi korisnici moraju dokazati opravdanost kapaciteta skladišta za krumpir postojećom proizvodnjom krumpira, na način da kapacitet skladišta za krumpir predviđen glavnim projektom ili izjavom ovlaštenog projektanta nije veći od prosječne godišnje proizvodnje uvećane za najviše 15%.
6 DOTA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Partneri u zajedničkom projektu moraju ispuniti uvjete prihvatljivosti korisnika i uvjete prihvatljivosti zajedničkog projekta iz ovoga Natječaja. Dali svi partneri moraju ispunjavati uvjete o ekonomskoj veličini i dali svi partneri moraju imati iskazanu proizvodnju merkantilnog krumpira? Naime posotji li mogućnost da u zajedničkom projektu sudjeluju poljoprivrednici koji su proizvođači krumpira i poljoprivrednici koji raspolažu sa infrastrukturom za rekonstrukciju, koju bi ustupili za izgradnju skladišta, ali koji nemaju površina pod krumpirima prema Potvrdi o ekonomskoj veličini PG. ? Nije prihvaćen Svi partneri u zajedničkom projektu moraju ispuniti uvjete prihvatljivosti korisnika i uvjete prihvatljivosti zajedničkog projekta što uključuje i dokaz o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnju krumpira svakog partnera u zajedničkom projektu.
7 Bitoraj 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte - Zajednički projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cijelinu. Jedan od ograničavajućih faktora za razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj , a poglavito u Gorskom kotaru i Lici je usitnjenost parcela i njihova rasprostranjenost. I umijesto da to ne bude ograničavajući faktor vi ste to stavili valjda za neke rijetke koji imaju velike površine.Oprostite ali ovo ispada da se pogoduje samo velikima, a valjda ruralni razvoj daje naglasak na razvoj malih poljoprivrednih gospodarstva ili možda to nije tako. Prema ovome od zajedničkih projekata u Gorskom kotaru i Lici ne bude ništa, a to vam u prijevodu znači nastavak iseljavanja sa ovih prostora. Molimo vas u interesu Hrvatske izbrišite ovu stavku! Isto se odnosi i na zajedničke projekte i Zadruge. Nije prihvaćen Predmet ulaganja je izgradnja i/ili rekonstrukcija i opremanje skladišnih kapaciteta za krumpir koje samo po sebi podrazumijeva ulaganje na jednoj lokaciji te je svrha zajedničkog projekta da poveže više proizvođača koji će imati zajedničko skladište, a ne da svaki od njih gradi zasebno skladište, jer bi navedeno podrazumijevalo da se radi o pojedinačnim projektima.
8 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Kriteriji odabira 2. Kompleksnost ulaganja- kriteriji izbaciti ili minimalno dodati bodove i za samo opremanje skladišta. Naime, natječaj za ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir objavljuje se iz razloga što se od 08. 10. 2020. zabranjuje korištenje aktivne tvari klorprofam, a koji se u Hrvatskoj koristi kao zaštita od klijanja krumpira u skladištu te iz tog razloga uzgajivači krumpira moraju prilagoditi uvjete skladištenja. Određeni proizvođači na raspolaganju ima skladišne kapacitete koje treba prilagoditi novonastaloj situaciji te neće ići u izgradnju ili rekonstrukciju skladišta već samo u opremanje. Ovakvim kriterijem se manjim uzgajivačima (koji planiraju prvenstvo ulaganje u opremanje postojećih skladišta) umanjuju mogućnosti daljnjeg razvoja i održivosti njihovih gospodarstava. Nije prihvaćen Kriteriji odabira usuglašeni su sa članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine i u ovom trenutku ne mogu se mijenjati.