Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA NA CESTI, Članak 2. Dana 30. svibnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 060/2020). Člankom 97. Pravilnika propisano je, između ostaloga, da vozila kategorije M i N moraju imati jednu kutiju za pribor prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dvije kutije; da vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u RH, moraju biti opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112 te da na vanjskom dijelu kutije za pribor prve pomoći iz stavka 2. ovoga članka mora biti označen krajnji rok trajanja. Ako je rok istekao, kutija za pribor prve pomoći se smatra nevažećom. Također, člankom 136. stavak 2. Pravilnika propisano je da vozila moraju imati spremnik pribora prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1113 i važećim rokom trajanja. Na temelju gore navedenih izmjena i dopuna Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu, članica HGK – proizvođač, predlaže dopuniti članak 2. Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti, na način da se u Prilogu II. OPSEG TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA CESTI, Odjeljku 3. SADRŽAJI I METODE ISPITIVANJA, PROCJENA NEDOSTATAKA VOZILA, u tablici pod 7. OSTALA OPREMA, točku 7.5 izmijeni tako da glasi: Stavka Metoda Razlozi za proglašenje neispravnim Procjena nedostatka Manji Veći Opasni 7.5 Kutija Vizualni a) nedostaje X prve pomoći pregled b) ako je krajnji rok trajanja X kutije prve pomoći istekao, kutija za pribor prve pomoći smatra se nevažećom tj. nedostatnom. Komplet prve pomoći rabi se za pružanje prve pomoći unesrećenima iz vozila u kojem se nalazi komplet, ali i za pružanje prve pomoći unesrećenima iz drugih vozila. Pružatelj prve pomoći koji ne posjeduje ispravnu kutiju prve pomoći, odnosno koji koristi neispravnu kutiju prve pomoći (istekli rok valjanosti medicinskih proizvoda), dovodi unesrećene u opasnost. Sama nesterilnost medicinskih proizvoda kutije prve pomoći može dovesti do značajnih komplikacija, u smislu infekcija i smrti. Isto tako, neimanje prve pomoći onemogućuje zbrinjavanje rana unesrećenih do dolaska žurne pomoći koja je u nekim slučajevima, po međunarodnim standardima, presudna za spašavanje života unesrećenih. Nije prihvaćen Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu (pod opremom se smatra i kutija prve pomoći). Isto tako, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, propisano je da nedostaci utvrđeni tijekom tehničkih pregleda vozila mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili opasni, dok su popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom tehničkog pregleda vozila, stupanj njihove težine te druga pitanja vezana za način i postupak provođenja tehničkih pregleda vozila propisani Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila i Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila na cesti. U slučaju da u vozilu nedostaje kutija prve pomoći, da je nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima, nadzornici tehničke ispravnosti vozila će prilikom tehničkog pregleda utvrditi nedostatak koji će kategorizirati kao manji te će navedeno vozilo proglasiti tehnički ispravnim uz napomenu da ponovni tehnički pregled vozila nije potreban. Uz sve navedeno, neposjedovanje, odnosno nesukladnost kutije prve pomoći (sukladno i Direktivi 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila i Direktivi 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji) nije razlog zbog kojeg vozilo ne bi moglo proći tehnički pregled, pa posljedično, ne vidimo opravdani razlog zbog čega bismo bili stroži od Direktiva, posebno uzimajući u obzir da se radi o nedostatku koji se kategorizira kao manji nedostatak i koji direktno ne utječe na tehničku ispravnost vozila.